Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias"

Transcriptie

1 Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias

2 Inleiding Door het werken aan je sectorwerkstuk laat je zien dat je algemene vaardigheden voldoende beheerst. Met de algemene vaardigheden worden vaardigheden als plannen, samenwerken, zelfstandig werken, informatie zoeken, verwerken en presenteren bedoeld. Alle VMBO GL leerlingen in de 4eklas moeten een sectorwerkstuk maken. Dit is één van de onderdelen van het VMBO GL examen, het maken en presenteren ervan moet dus voldoende worden afgesloten. Veel plezier! A. Cijfer okt 2013 Sectorwerkstuk Trivium College

3 Wat is een sectorwerkstuk? Een sectorwerkstuk is een grote opdracht waar elke GL vmbo leerling kan laten zien welke vaardigheden hij of zij in de loop van de jaren heeft opgedaan. Het sectorwerkstuk bestaat uit het doen van een onderzoek, waarbij een schriftelijk verslag, een presentatie en een procesverslag hoort. Het werkstuk bestaat dus uit verschillende onderdelen en het sectorwerkstuk is eigenlijk alle losse delen bij elkaar. Vaak wordt het sectorwerkstuk alleen gezien als een schriftelijk verslag, maar dat is dus maar 1 onderdeel ervan. Onderzoek doen Het grootste gedeelte van je sectorwerkstuk ben je bezig met onderzoek doen. Een onderzoek start altijd met een vraag. Je wilt weten waarom iets op die manier gebeurt. Je onderzoek begint daarom altijd met een onderwerp en een hoofdvraag. Daarna kunt je op verschillende manieren onderzoek doen. Ten eerste doe je altijd een literatuuronderzoek en ten tweede doe je ook nog een actief onderzoek. a. Een literatuuronderzoek doen is het raadplegen van allerlei bronnen en daar schriftelijk een verslag van maken. In dit schriftelijk verslag worden de onderzoeksvragen beantwoord. De bronnen hoeven niet alleen literatuur te zijn. Je zou ook aan documentaires, folders en films kunnen denken. b. Voorbeelden van actief onderzoek zijn: veldwerk, enquête,interview, onderzoek, meelopen, bezoek museum, bezichtiging c. Proefondervindelijk ; een proef bij natuurkunde/scheikunde/biologie. Je onderzoek moet dus ook een onderdeel actief onderzoek bevatten. Veel leerlingen vinden het handig om bijvoorbeeld een enquête te doen. Let daarbij ook op dat een enquête opstellen niet altijd gemakkelijk is. Je zult om actief onderzoek te kunnen uitvoeren eerste literatuuronderzoek moeten doen over het actief onderzoek doen. Uiteraard moet je hiervan verslag doen en al het bewijs kunnen overleggen, dus zorg dat je zorgvuldig te werk gaat! Een onderzoeksplan maken Je start je sectorwerkstuk met het maken van een onderzoeksplan. Als je je onderzoekplan af hebt is dat al het halve werk. In je onderzoekplan noteer je je onderwerp. Vervolgens komt er in je onderzoeksplan een hoofdvraag en deelvragen. Ga je alvast op zoek naar wat informatiebronnen voor je onderwerp en maak je een planning voor je sectorwerkstuk. Als je dus je onderzoeksplan serieus opvat en daar je best voor doet dan hoef je voor de rest van het sectorwerkstuk alleen nog maar je planning te volgen. Makkelijker kan het toch niet Sectorwerkstuk Trivium College

4 Onderwerp kiezen Je mag zelf een onderwerp kiezen, mits het onderwerp een relatie heeft met één van de vakken uit je sector. Probeer een onderwerp te vinden waarin je geïnteresseerd bent en waarvan je bereid bent er energie in te steken. Je mag opdrachten uit andere vakken gebruiken voor dit werkstuk, ook je stage ervaringen mag je inzetten (het werkstuk is wel iets anders dan je stageverslag!) Kies een onderwerp wat je interessant vindt. Zoek een onderwerp via internet, of blader door de encyclopedie of een krant. Wat je ook kiest: zorg ervoor dat je onderwerp niet te uitgebreid is. Anders zie je al snel door de bomen het bos niet meer. Beperk je tot één aspect, één periode of één gebied. Formuleren van een probleemstelling Je hebt een onderwerp gekozen, maar wat wil je precies weten? Je gaat je probleemstelling, ook wel de hoofdvraag, formuleren. Dat is de centrale vraag waarop je aan het eind van je werkstuk een antwoord geeft. De probleemstelling bevat altijd een vraagwoord als wie, wat, waar, waarom of wanneer? Formuleer je probleemstelling zo concreet en exact mogelijk. Het mag geen vraag zijn waar je alleen ja of nee op kunt antwoorden. Deelvragen opstellen Je bedenkt aan de hand van je probleemstelling (hoofdvraag) deelvragen om tot een zo goed mogelijk antwoord te komen. Welke vragen kan je jezelf nog meer stellen om je hoofdvraag te kunnen beantwoorden? Informatie verzamelen Informatie kun je op verschillende manieren verzamelen. Zoek op internet, ga naar de bibliotheek, bezoek een museum en zoek in kranten en tijdschriften. Je kunt zelfs aan personen denken die je kunt interviewen of film die je kan bekijken om meer in formatie te krijgen over jouw onderwerp. Als je bronnen hebt gevonden. Lees dan alles zorgvuldig en markeer eventueel nuttige informatie of maak een samenvatting. Planning Maak een planning voor het werken aan je sectorwerkstuk. Het maken van een planning, het volgen van de planning en het nakomen van afspraken is een onderdeel van het sectorwerkstukproces. Ook hiervoor krijg je punten. Ga serieus aan de slag met het maken van de eigen planning. Je planning moet aan de volgende eisen voldoen: - Het aantal uren tot de presentatie - Wanneer/waar/wat je met je maatje en met je begeleiders bespreekt - Wat moet je regelen voor je onderzoek - Wat gaat wie wanneer doen? Stel dus een takenlijst op! - Onderscheid de verschillende onderzoeken/deelvragen Sectorwerkstuk Trivium College

5 Zorg voor een overzichtelijke en gedetailleerde planning! Let op: Informatie kun je uit verschillende bronnen verkrijgen. Soms is het handig om iemand te interviewen of om een enquête te houden. Dit zijn tijdrovende onderzoeksmethoden die voorbereiding vragen. Vraag je docent Nederlands om hulp bij het maken van een goed interview of een goede enquête. Uren Aan het einde van het sectorwerkstuk moet je kunnen verantwoorden dat je voldoende tijd nuttig aan het sectorwerkstuk hebt besteed. Voor het werken aan het sectorwerkstuk staan 20 klokuren. Uiteraard gelden alleen de uren waarin je effectief, productief bezig bent geweest. Maak een overzicht waarin je de uren van het sectorwerkstuk kunt noteren. Alle uren moeten verantwoord worden, dus moet je in detail beschrijven wat je wanneer gedaan hebt De verantwoording van je uren moet in je procesverslag. In het opdrachtenboekje staat allerlei opdrachten om je procesverslag en logboek op te zetten en bij te houden. Een schriftelijk verslag schrijven Heb je genoeg informatie verzameld, dan kun je beginnen met schrijven. Je zult na het verzamelen van de informatie wel allerlei stukjes tekst en informatie hebben, die niet goed 1 geheel vormen. Nu ga je er voor zorgen dat de teksten 1 geheel worden in de vorm van een schriftelijk verslag. Zorg ervoor dat ook het uiterlijk van je werkstuk goed verzorgd is, en denk erom, de hoeveelheid woorden doet er niet zo veel toe, helder en bondig formuleren is vaak beter. De richtlijn is ongeveer 3000 woorden exclusief plaatjes en tabellen etc. En nogmaals het gaat om de kwaliteit, niet om de hoeveelheid! Een werkstuk is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen: 1. Titelpagina 2. Inhoudsopgave 3. Voorwoord 4. Inleiding 5. Probleemstelling en deelvragen 6. Uitwerking van de hoofd- en deelvragen 7. Resultaten 8. Conclusie 9. Discussie 10. Bronnenlijst 11. Bijlagen Titelpagina Op de titelpagina staat tenminste één plaatje De naam van je werkstuk staat erop Naam, datum, klas, docent en vak staan vermeld Inhoudsopgave Namen van de hoofdstukken en bladzijde nummering aan de rechterkant. Heeft een hoofdstuk subhoofdstukken dan wordt dat ook in de inhoudsopgave weergegeven door het hoofdstuk bijvoorbeeld 1.1 en 2.1 enz. te noemen. Voorwoord Sectorwerkstuk Trivium College

6 Het voorwoord is het laatste wat je als auteur schrijft en het eerste wat lezers lezen van je werkstuk In het voorwoord schijf je wat de lezers van je verwachten. Je verteld hierin waarom jouw werkstuk het lezen waard is. Je legt verantwoording af aan je lezers. Vaak word er ook in het voorwoord een aantal mensen bedankt. Inleiding In je inleiding geef je kort weer waar je onderzoek over gaat en je probeert met de inleiding je lezers warm te maken voor je werkstuk. Je beschrijft hierin waarom lezers jouw werkstuk moeten lezen. Probleemstelling en deelvragen In dit gedeelte geef je in je verslag weer wat je hoofd- en deelvragen zijn. Uitwerking van de hoofd- en deelvragen In dit gedeelte worden je hoofd en deelvragen uitgewerkt in hoofdstukken. Je onderzoek naar de antwoorden op je hoofdvraag en deelvragen worden in dit deel beargumenteerd. Dit doe door de bronnen te raadplegen en je verhaal te ondersteunen door plaatjes. Als je bronnen gebruikt verwijs dan naar die bronnen door middel van een noot. In je bronnenlijst vermeld je dan de bron. Resultaten In dit deel presenteer je je resultaten. Dit kan in de vorm van tabellen grafieken, interviews en bijvoorbeeld enquêtes. Conclusie Uit je onderzoek trek je een conclusie. Je geeft kort antwoorden op je vragen. De onderzoeken en de literatuurstudie zullen je antwoorden geven op de deelvragen. Als je alle antwoorden hebt gevonden, kun je je onderzoeksvraag beantwoorden en je conclusie schrijven. Je komt dus niet met nieuwe feiten en argumenten. Discussie In de discussie beschrijf je of je hypothese of verwachting is uitgekomen en waarom dit wel of niet juist is. Verder beschrijf je in de discussie wat een mogelijk vervolgonderzoek zou kunnen zijn en waar je meer over zou kunnen vertellen wat verband houd met het onderwerp. Je beschrijft ook wat er goed is gegaan aan je onderzoek en at er fout is gegaan. Ook beschrijf je welke dingen je de volgende keer anders zou doen en waarom. Bronnenlijst Hierin geef je aan welke bronnen je hebt gebruikt Dit kunnen artikelen, boeken, tijdschriften, films, personen, websites enz. zijn. Vermeld altijd de naam datum en titel van je bron! Je bronnen voldoen aan de volgende eisen: Minimaal vijf keer verschillende bronnen van boeken, kranten, folders, tijdschriften Minimaal drie keer verschillende bronnen van internet Sectorwerkstuk Trivium College

7 Bijlagen De bijlagen komen documenten die wel je verslag versterken, maar die niet in je verslag horen. Als je bijvoorbeeld een artikel of reclamefolder als bijlage wilt gebruiken dan kan je in je verslag naar verwijzen en dat dan als bijlage toevoegen aan je verslag. Resultaten van je onderzoek kunnen als bijlage dienen. TIPS voor het uitwerken van je verslag! Vormgeving De uiterlijke verzorging is bijna net zo belangrijk als de inhoud van je werkstuk. Een aantal algemene tips: Afkortingen Afkortingen als t.a.v. en m.b.t. kun je beter voluit schrijven. Andere afkortingen moeten de eerste keer verklaard worden. Citaten en parafraseren Soms is het nodig tekstgedeelten uit de literatuur over te nemen. Dit kan op twee manieren: de tekst letterlijk overnemen (citeren) of de tekst in eigen woorden weergeven (parafraseren). Na het citaat of de parafrase vermeld je tussen haakjes van wie en uit welk jaar die informatie afkomstig is. In de literatuurlijst geef je een uitgebreidere beschrijving van de betreffende bron. Probeer het gebruik van andermans teksten te beperken en citeer geen grote lappen tekst. Illustraties Illustraties verhelderen de tekst en zorgen voor afwisseling. Ze moeten wel een functie hebben en je werkstuk niet gaan overheersen. Plaats er een toelichting naast of onder. Lay-out Begin ieder hoofdstuk op een nieuwe pagina;; paragrafen begin je niet op een nieuwe pagina. Voorwoord, inleiding, conclusie, bibliografie en bijlagen kun je ook als aparte hoofdstukken beschouwen en die begin je dus ook steeds op een nieuwe pagina. Zorg voor een overzichtelijke en logische alinea-indeling. Hoofdstuknummering Hoofdstukken en paragrafen krijgen altijd een titel en worden genummerd. Het voorwoord en de bibliografie krijgen geen nummer. Bijlagen nummer je met letters of Romeinse cijfers. Paginanummering Nummer de pagina's en zet het nummer steeds op dezelfde plaats. Zorg dat de paginanummering overeenkomst met de nummering in de inhoudsopgave. Spelling Vermijd spellingsfouten. Lees je werkstuk goed na en laat iemand anders het ook nog nakijken op spelfouten. Sectorwerkstuk Trivium College

8 Een product maken Naast een schriftelijk verslag is het ook mogelijk om een product te maken voor je sectorwerkstuk. Je zou dan kunnen denken aan een film, een practicum, een toneelstuk, schilderijen of zelf een muziek cd. Bedenk wel dat voor het afsluiten van je sectorwerkstuk altijd een schriftelijk verslag nodig is. Tevens is het in kaart brengen van je proces ook een vereiste. Eisen voor het sectorwerkstuk vmbo-gl Trivium College * Je mag zelf een onderwerp kiezen dat past in je sector * Een begeleider moet je ook zelf kiezen anders krijg je er een toegewezen * Het werkstuk moet voldoende worden afgesloten, want het is onderdeel van het eindexamen * De richtlijn voor de inhoud van het verslag is ongeveer 3000 woorden * Het werkstuk moet uitgeprint en ingebonden ingeleverd worden in tweevoud * Lever het geheel op tijd in! Lukt dat niet dan zul je het werkstuk moeten uitbreiden tot ongeveer 5000 woorden * De presentatie moet voldoende zijn. Bij afwezigheid op de presentatieavond moet de presentatie herkanst worden * Voor het werken aan het sectorwerkstuk staan 20 klokuren. Dit moet genoteerd worden in je procesverslag! Inleverdata Hieronder in het schema staat een globale planning voor het maken van je sectorwerkstuk. In de laatste kolom kun je de data zelf invullen. Zorg er ook voor dat deze data in je agenda staan! Planning sectorwerkstuk Inlevermomenten Datum: zelf invullen! Inleveren onderzoeksplan 3e week na de herfstvakantie Inleveren 1e klad versie ter controle Inleveren definitieve kladversie Presentatie draaiboek inleveren Inleveren werkstuk (niet digitaal, maar gebonden in een map) Herkansing inleveren Presentaties Voor de kerstvakantie Eind Januari Begin Maart Maart Voor eind april Eind Maart Sectorwerkstuk Trivium College

9 Presenteren Als je je verslag af hebt dan kun je gaan beginnen aan het voorbereiden van je presentatie. Kies nu een presentatievorm die bij je onderwerp en onderzoeksvraag past. Er zijn veel verschillende presentatievormen. Als presentatievorm maak je een product. Tijdens je presentatie vertel je het verhaal bij je product en je onderzoeken. Afhankelijk van je onderwerp en onderzoek zal een ander soort product of presentatievorm bij jullie sectorwerkstuk passen. Voorbeelden van presentatievormen/producten -Een video (film/documentaire/videoclip) maken - Een informatiepakket samenstellen - Een spel ontwerpen - Een interactieve poster maken - Een eigen product ontwerpen (ook visueel) - Een voorstelling geven - Een diapresentatie (Powerpoint) houden (dia s moeten zelf gemaakt zijn) - Een website bouwen - Een model bouwen - Een maquette bouwen - Een webquest maken - Een fotopresentatie/fotoboek maken (foto s moeten zelf gemaakt zijn) Uiteraard zijn er nog andere presentatievormen en misschien heb je zelf een idee. Leg je idee vooraf wel voor ter goedkeuring aan je begeleider. Je verwerkt in je presentatie de gevonden informatie en de conclusie. In de presentatie beantwoord je telkens de onderzoeksvraag, de deelvragen, resultaten en bevindingen. De presentatie geef je voor alle medeleerlingen uit je klas, de ouders en natuurlijk een aantal docenten. De presentatie duurt ongeveer 8-10 minuten. Bedenk dat je presentatie maximaal 10 minuten duurt, want op een presentatieavond worden er veel presentaties gehouden en bij elkaar is dat een lange tijd. Vergeet niet om je voorbereidingen en uitvoering van je presentatie in je procesverslag te vermelden! Vind je het moeilijk om een presentatie voor te bereiden. In het opdrachtenboekje voor het sectorwerkstuk staat een opdracht die wellicht kan helpen. Sectorwerkstuk Trivium College

10 Proces Tijdens de uitvoering van je sectorwerkstuk moet je jouw proces goed bijhouden in de vorm van een schriftelijk verslag. In je procesverslag Logboek bijhouden Wanneer doe ik welke taak? Het bijhouden van een logboek is heel belangrijk, want aan het logboek kun je zien, wanneer je wat hebt gedaan. De taken die je hebt verricht zullen je helpen bij het schrijven van je procesverslag, want in je procesverslag schrijf je over de taken die je hebt verricht tijdens het uitvoeren van het sectorwerkstuk. Tevens geeft het bijhouden van de taken een mooi overzicht wat je allemaal gedaan hebt. Tijdschema bijhouden Hoe lang heeft elke taak geduurd? De tijd dat je minimaal aan je sectorwerkstuk moet besteden is 20 klokuren. Wanneer je je logboek goed bijhoudt dan kun je de uren verantwoorden voor het werken aan je sectorwerkstuk. Procesverslag Schrijf ook een uitgebreide nabeschouwing. Dit is de vorm van een procesverslag. Hoe verliep het hele proces, wat vond je er van. Wat heb je ervan geleerd, was het wat je ervan verwacht had. Wat vind je van deze opdracht en vorm, moet de volgende groep het ook zo doen, wat moet/kan je veranderen. Zoals boven beschreven kunnen de taken die je hebt verricht helpen bij het schrijven van je procesverslag. In je procesverslag schrijf je dan of je taken moeilijk of makkelijk vond en waarom, maar bijvoorbeeld ook of je de taak de volgende keer weer nop deze manier zou uitvoeren. Houdt goed in de gaten dat je in je procesverslag altijd beschrijft waarom iets zo is, dus je moet altijd hetgeen dat je beschrijft uitgebreid uitleggen. Sectorwerkstuk Trivium College

11 Een begeleider zoeken Tijdens de uitvoering van je sectorwerkstuk krijg je hulp van een begeleider. Deze begeleider kan je mentor zijn, maar ook een docent waarvan je les krijgt. Het handigst is om een begeleider te zoeken die lesgeeft in de sector die je hebt gekozen, want deze docent weet vaak al veel af van de onderwerpen die in jouw sector voorkomen. Uiteraard mag een docent dat buiten je sector valt ook. Wanneer je je begeleider hebt gekozen zal hij of zij je eerst helpen met het opstarten van je sectorwerkstuk en daarna volgen nog een aantal gesprekken tot de afronding van je sectorwerkstuk en de presentatie. Denk er wel aan dat je begeleider er is om je te helpen en te coachen, maar dat je tijdens het maken van je sectorwerkstuk ook een grote mate van zelfstandigheid zult moeten ontwikkelen. Je zult minimaal 4 gesprekken met je begeleider hebben tijdens de uitvoering van je sectorwerkstuk. 1e voortgangsgesprek met je begeleider In dit gesprek bespreek je jouw onderzoeksvraag, de deelvragen en je hypothese. Je bespreekt ook een eerste opzet voor je plan van aanpak. 2e voortgangsgesprek Bespreking plan van aanpak met je begeleider. Je logboek wordt besproken. Het plan van aanpak wordt besproken. Je begeleider let op haalbaarheid in tijd, of de stappen in de goede volgorde staan, of je voldoende bronnen gebruikt en of je de tijd hebt ze te raadplegen. 1e beoordelingsgesprek met je begeleider op basis van logboek en voorlopige conclusies en het verzamelde materiaal. Je kunt je begeleider laten zien wat je allemaal hebt verzameld aan materiaal, je hebt een ruwe vorm sectorwerkstuk, maar je hebt het nog niet geschreven. Dit is de eerste kladversieversie. Je levert de eerste kladversie in tijdens het 1e beoordelingsgesprek. Je hebt eerder teveel dan te weinig materiaal verzameld. Samen met je begeleider ga je kijken wat bruikbaar is, wat je niet gaat gebruiken, waar je nog extra onderzoek moet doen, wat aanvulling behoeft. 2e beoordelingsgesprek naar aanleiding van je definitieve sectorwerkstuk Als het tweede beoordelingsgesprek voldoende wordt beoordeeld door je begeleider dan kun je je bezig gaan houden met de voorbereidingen voor de presentatie. Je levert dan ook definitieve versie van je sectorwerkstuk in tijdens het 2e beoordelingsgesprek. Je kiest in overleg met je begeleider een presentatievorm. Meestal zal dat een schriftelijk verslag zijn, maar ook een mondelinge presentatie, een maquette, een powerpoint presentatie, een film, een multimediale computerpresentatie, of een website kan. Wanneer de presentatievorm anders is dan een schriftelijk verslag moet je zorgen voor een schriftelijke toelichting met een verantwoording. Sectorwerkstuk Trivium College

12 Beoordeling van het sectorwerkstuk De volgende onderdelen van het sectorwerkstuk worden beoordeeld. 1. HET PROCES 2. DEFINITIEVE BEOORDELING VAN HET WERKSTUK 3. BEOORDELING VAN DE OPBOUW VAN HET WERKSTUK 4. PLANNING 5.: PRESENTATIE 6. EINDBEOORDELING Naam van de leerling Onderwerp ONDERDEEL: HET PROCES Beoordelingsaspecten Beoordeling/punten Opmerkingen Zijn er voldoende gegevens verzameld? Denk daarbij aan: - niveau van de verzamelde gegevens - verscheidenheid van bronnen (minimaal 5 verschillende) - actualiteit en omvang Hoe is de kwaliteit van het logboek? Denk daarbij aan: - gemaakte keuzes - motivering van de keuzes - overzichtelijkheid - voldoen aan alle benoemingen - tussentijdse controles volgens - afspraken met (begeleidende docent(en) ONDERDEEL: DEFINITIEVE BEOORDELING VAN HET WERKSTUK Beoordelingsaspecten Beoordeling/punten Opmerkingen Is de inhoud van een voldoende vakinhoudelijk niveau? Denk daarbij aan: - introductie van het onderwerp - formulering van de vraagstelling - beschrijving van het onderzoeksopzet en uitvoering - ingaan op de hoofdvraag/ het thema - ingaan op de deelvragen/ deelaspecten - diepgang - niveau van de conclusie - wel of geen eigen mening Is het taalgebruik correct? Denk daarbij aan: - duidelijkheid & begrijpelijkheid - eigen woordgebruik - leesbaarheid - spelling en interpunctie - consistentie en begrippengebruik Is de bronvermelding correct? Denk aan de vermelding van: Sectorwerkstuk Trivium College

13 ONDERDEEL: BEOORDELING VAN DE OPBOUW VAN HET WERKSTUK - gebruikte literatuur - artikelen uit kranten en tijdschriften - geraadpleegde internetsites - illustraties afkomstig uit boeken, internet, artikelen, bedrijven, Beoordelingsaspecten Beoordeling/punten Opmerkingen Van welk niveau is de opbouw? Denk daarbij aan: - de introductie van het onderwerp in de inleiding en formulering probleemstelling - ingaan op de hoofdvraag in de hoofdtekst / het thema - aansluiten van de conclusie bij de - vraagstelling / het thema - feiten worden niet als meningen gepresenteerd en omgekeerd - leerling beperkt zich niet tot weergeven bronnen/citaten maar geeft betogend of beschouwend antwoord op de vraagstellig - waarheidsgehalte - correcte en begrijpelijke weergave van bronnen en gegevens - correcte samenvatting van de inhoud van het middenstuk - antwoord op de hoofdvraag/deelvragen - bij de vraagstelling aansluitende conclusies - een eigen mening over het onderwerp - het nakomen voor alle tussentijdse controles volgens afspraak met de begeleidende docent(en) Hoe is de uiterlijke verzorging? Denk daarbij aan: - omvang - verzorging en lay-out - logische opbouw van de tekst - overzicht bronnen en literatuurverwijzingen - zorg besteed aan afwerking - illustraties - vormgeving ONDERDEEL: PLANNING Beoordelingsaspecten Beoordeling/punten Opmerkingen PLANNING - houden aan de takenplanning - op tijd inleveren van producten - niet houden aan de planning ONDERDEEL: PRESENTATIE Beoordelingsaspecten Beoordeling/punten Opmerkingen Hoe is de presentatie? Denk daarbij o.a. aan: - duidelijkheid Sectorwerkstuk Trivium College

14 - originaliteit - relatie met publiek - adequate hantering hulpmiddelen - beantwoorden van publieksvragen EINDBEOORDELING ONDERDEEL SCORE WEGING EIND = SCORE * WEGING 10% * 0,10 = Zijn er voldoende gegevens verzameld? Hoe is de kwaliteit van het logboek? Is de inhoud van een voldoende vakinhoudelijk niveau? Is het taalgebruik correct? Is de bronvermelding correct? Van welk niveau is de opbouw? Hoe is de uiterlijke verzorging? 10% * 0,10 = 15% * 0,15 = 10% * 0,10 = 10% * 0,10 = 15% * 0,15 = 10% * 0,10 = PLANNING 5% * 0,05 = Hoe is de presentatie? 15% * 0,15 = 100% Eindcijfer = In het geval het eindcijfer 5,5 of lager is, geldt dit als onvoldoende en moet de leerling het werkstuk overdoen of tenminste verbeteren (op nader aan te geven onderdelen). 1 e corrector 2 e corrector Plaats datum Plaats datum Sectorwerkstuk Trivium College

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t Geert Grote College Klas 10 VMBO-t 2011-2012 Inhoudsopgave Inleiding 4 Wat is een sectorwerkstuk? 4 Onderzoek doen 5 Een onderzoeksplan

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk?

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t Geert Grote College Klas 10 VMBO-t 2012-2013 NAAM: KLAS: Geert Grote College klas 10 vmbo-tl Inhoudsopgave INLEIDING 4 WAT IS

Nadere informatie

2017/18. Algemene gegevens. Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent:

2017/18. Algemene gegevens. Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent: 2017/18 Algemene gegevens Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent: 1 HET SECTORWERKSTUK Een van de onderdelen van het examen is het sectorwerkstuk. Hierin worden kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Eisen en lay-out van het PWS

Eisen en lay-out van het PWS Eisen en lay-out van het PWS INHOUD EN OPZET VAN HET PROFIELWERKSTUK In het navolgende komen achtereenvolgens aan bod: de titelpagina, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdtekst, de samenvatting, de

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORWERKSTUK VOOR 4 VMBO Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016 Voorlichting 4-HAVO Profielwerkstuk 7 april 2016 Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst Wat is een profielwerkstuk (pws)? Het belang van het pws Alleen of samen? Onderwerpen van het pws Welke vorm heeft

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn.

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn. Werkstukwijzer Deze werkstukwijzer helpt je om een werkstuk in elkaar te zetten. Je vult eerst een formulier in. Op dit formulier komt te staan waar je werkstuk over gaat en hoe je het aanpakt. Met behulp

Nadere informatie

Sectorwerkstuk klas 10 Vmbo-t

Sectorwerkstuk klas 10 Vmbo-t Sectorwerkstuk 2017-2018 klas 10 Vmbo-t Inleiding Dit schooljaar ga je een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid wordt bij het maken

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR 2014-2015 ----------------------------------------- LEERLINGBOEKJE Pagina 1 Bonhoeffer

Nadere informatie

MODEL A: TOETSMOMENT VOORBEREIDINGSFASE I: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot:

MODEL A: TOETSMOMENT VOORBEREIDINGSFASE I: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot: MODEL A: Beoordelingsmodel PWS ( vernieuwde Tweede Fase ) Bij de beoordeling van het PWS wordt uitgegaan van drie verschillende fasen, te weten: 1. Het voortraject. 2. Het schriftelijk werkstuk of verslag.

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL SCHOOLJAAR 2012-201 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding p. 2. Afspraken p.4. Het onderzoek p.5 Stap 1: Onderwerp p.5 Stap 2: De hoofd- en deelvragen p.5 Stap : Informatie zoeken

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 HANDLEIDING SECTORWERKSTUK Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 - INHOUDSOPGAVE - -------------------- Uitleg & Theorie -------------------- Stappenplan sectorwerkstuk 3 FASE 1:

Nadere informatie

Handleiding voor de leerling

Handleiding voor de leerling Handleiding voor de leerling Inhoudopgave Inleiding blz. 3 Hoe pak je het aan? blz. 4 Taken blz. 5 t/m 9 Invulblad taak 1 blz. 10 Invulblad hoofd- en deelvragen blz. 11 Plan van aanpak blz. 12 Logboek

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 MAVO

Beroepenwerkstuk 3 MAVO Beroepenwerkstuk 3 MAVO 2015 2016 1 INLEIDING Het beroepenwerkstuk: Een van de onderdelen van het programma beroepenoriëntatie in 3 mavo is het maken van een beroepenwerkstuk en het presenteren hiervan

Nadere informatie

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht.

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht. Beoordeling I: Het Plan van Aanpak (eerste versie) Datum: 1. Past het onderwerp in het profiel - aangeven bij welke vakken het werkstuk aansluit - zijn de vakken herkenbaar in het plan on ed Afspraken

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas:

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas: SECTORWERKSTUK Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014 Naam: Klas: INHOUDSOPGAVE Inhoud Algemeen Taakverdeling begeleidende docenten Indeling en omvang sectorwerkstuk Logboek

Nadere informatie

Naam:. Handleiding voor de leerling

Naam:. Handleiding voor de leerling Naam:. Handleiding voor de leerling Inleiding Sommige leerlingen weten al lang wat ze na het VMBO willen doen. Anderen nog steeds niet. Een goede keuze is moeilijk, want wat weet je eigenlijk van je toekomstige

Nadere informatie

8a. Wat en hoe? Het stappenplan, tips en ideeën

8a. Wat en hoe? Het stappenplan, tips en ideeën 8a. Wat en hoe? Het stappenplan, tips en ideeën Ga je een sectorwerkstuk maken? Dan is orgaan- en weefseldonatie een goed onderwerp! Hier vind je allerlei tips, bronnen en ideeën om een sectorwerkstuk

Nadere informatie

SECTORPROJECT 4 VMBO - T

SECTORPROJECT 4 VMBO - T SECTORPROJECT 4 VMBO - T 2016-2017 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORPROJECT VOOR 4 VMBO-T Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Stap 4: Indeling maken

Stap 4: Indeling maken Stap 1: Het kiezen van een onderwerp Kies een onderwerp dat je aanspreekt of waar je veel van af weet of waar je graag meer over te weten wilt komen. Klaar? Kleur vakje 1 van het stappenblad. Stap 2: Materiaal

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET vmbotl SECTORWERKSTUK

HANDLEIDING VOOR HET vmbotl SECTORWERKSTUK Deltion College HANDLEIDING VOOR HET vmbotl SECTORWERKSTUK 7 stappen bij het maken van een sectorwerkstuk voor de avond 10 stappen bij het maken van een sectorwerkstuk voor de dag Deltion Sprint Lyceum

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk . Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2016 2017 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2016 2017 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2015 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider:

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider: Naam:. Klas: Namen groepsleden:........ Begeleider: 1 Inleiding In deze projectweek ga je onderzoek doen. Dit onderzoek is ter voorbereiding op het sectorwerkstuk in de vierde klas. Dit boekje is jouw

Nadere informatie

HALLO WERELD WERKSTUK

HALLO WERELD WERKSTUK HALLO WERELD WERKSTUK Opdracht Maak een werkstuk over China, het onderwerp van het boek De Parel en De Draak. Beschrijf verschillende aspecten van het land en maak je werkstuk zo afwisselend mogelijk.

Nadere informatie

INTRODUCTIE. Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten:

INTRODUCTIE. Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten: 1 INTRODUCTIE Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten: - Een theoretisch onderzoek waarbij je binnen je profielvak

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2013 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO 201-201 Begeleider: Naam: Examennummer: Profielvak: Het profielwerkstuk is een onderdeel van het examendossier en wordt beoordeeld met een cijfer. Het is een

Nadere informatie

INTRODUCTIE. Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken.

INTRODUCTIE. Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. 1 INTRODUCTIE Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten: - Een theoretisch onderzoek waarbij je binnen je profielvak

Nadere informatie

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot:

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot: MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) Bij de beoordeling van het PWS wordt uitgegaan van vier verschillende fasen, te weten: 1. De voorbereidingsfase 2. De onderzoeksfase

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016 1. INLEIDING. Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 216 Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische toets. Het

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB 1 Inleiding Een van de onderdelen van het schoolexamen van de gemengde en theoretische leerweg is het sectorwerkstuk. Hiermee kun je laten zien dat je in

Nadere informatie

What s up Zuiderzeeland? maatschappijleer/geschiedenis praktische opdracht

What s up Zuiderzeeland? maatschappijleer/geschiedenis praktische opdracht What s up Zuiderzeeland? Maatschappijleer/ geschiedenis praktische opdracht, 4hv Naam: Klas: Geschiedenis Chronologie In dit onderdeel ga je zelf met je groepje op onderzoek. Je hebt geleerd dat de geschiedenis

Nadere informatie

Sectoren. Inhoud. 1. Het sectorwerkstuk. Stappenplan, tips en ideeën Sectorwerkstuk

Sectoren. Inhoud. 1. Het sectorwerkstuk. Stappenplan, tips en ideeën Sectorwerkstuk Ben je op zoek naar een onderwerp voor je sectorwerkstuk? Dan is het misschien interessant voor je. Sectoren Volg je de sector Techniek, dan zit je goed! Want in dit stappenplan kijken we vooral naar de

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HAVO 5

PROFIELWERKSTUK HAVO 5 PROFIELWERKSTUK HAVO 5 Beste eindexamenkandidaat, In je eindexamenjaar moet je een profielwerkstuk (kortweg PWS) schrijven. Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 Beste 5 VWO-er, Onderdeel van je eindexamen is het maken van een profielwerkstuk (kortweg PWS). Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

Wat is een sectorwerkstuk?

Wat is een sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk Wat is een sectorwerkstuk? Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk relevant thema

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO

PROFIELWERKSTUK VWO PROFIELWERKSTUK VWO 2017-2018 Beste 5 VWO-er, Het profielwerkstuk (PWS) is onderdeel van je eindexamen en kan worden gezien als een afsluiting van de kennis- en vaardigheden die je op het VWO tot je hebt

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Klas 5 SCHOOLJAAR 2015 2016

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Klas 5 SCHOOLJAAR 2015 2016 HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Klas 5 SCHOOLJAAR 2015 2016 Inhoud Inleiding... 3 Tijdschema... 4 Start... 5 Bijhouden logboek en bronnenlijst... 5 Bedenken onderwerp en kiezen partner... 5 Maken onderzoeksplan...

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Verslaglegging P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Leeuwarden, 13 september 2011 Verslaglegging Door : P. Broekhuizen, F. Sijsling en G. Zandvliet Docenten Nederlands Klas : LBLV.2

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HAVO 5

PROFIELWERKSTUK HAVO 5 PROFIELWERKSTUK HAVO 5 2017-2018 Beste 4-Havo leerling, Het schrijven van een profielwerkstuk (afgekort PWS) is onderdeel van je HAVO opleiding en wordt vermeld op het HAVO diploma en de daarbij behorende

Nadere informatie

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Pagina 1 Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Je gaat een profielwerkstuk maken. Dan is euthanasie een goed onderwerp. Het is misschien niet iets waar je dagelijks over praat of aan denkt, maar

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 4 VMBO-TL. Examenjaar 2012. Naam 1: Naam 2: Mentor: Klas: 4 vmbo-tl Sector: Begeleider:

SECTORWERKSTUK 4 VMBO-TL. Examenjaar 2012. Naam 1: Naam 2: Mentor: Klas: 4 vmbo-tl Sector: Begeleider: SECTORWERKSTUK 4 VMBO-TL Examenjaar 2012 Naam 1: Naam 2: Mentor: Klas: 4 vmbo-tl Sector: Begeleider: Handleiding bij het maken van je sectorwerkstuk 2011-2012 Tijdsplanning: 0. Introductie Centrale uitleg

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht VMBO Handleiding Inleiding In deze inleiding staat hoe u het maken van een praktische opdracht het beste kunt aanpakken. De aanwijzingen, die gegeven worden zijn niet

Nadere informatie

Amsterdam, november 2014. Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen. Geachte ouders/verzorgers,

Amsterdam, november 2014. Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen. Geachte ouders/verzorgers, Amsterdam, november 2014 Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen Geachte ouders/verzorgers, Deze maand zijn we begonnen met het maken van de sectorwerkstukken. Een sectorwerkstuk is een

Nadere informatie

Voorbeeld: Ik werk het liefst met een tweetal.

Voorbeeld: Ik werk het liefst met een tweetal. & OHHUOLQJHQKDQGOHLGLQJ LQOHLGLQJ Het sectorwerkstuk staat voor de deur. Misschien heb je er al slapeloze nachten van, misschien lijkt het je de leukste opdracht van je hele opleiding. Eindelijk iets leren

Nadere informatie

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften Werkstuk of verslag de vormvoorschriften begeleider: (naam van de docent) het vak waarvoor je het verslag maakt naam en klas van de leerling schooljaar en datum van inleveren 2 Samenvatting Elk onderzoeksverslag

Nadere informatie

Hoe maak ik een werkstuk? Dé werkstukkenwijzer voor het Scala College

Hoe maak ik een werkstuk? Dé werkstukkenwijzer voor het Scala College Hoe maak ik een werkstuk? Dé werkstukkenwijzer voor het Scala College B. van Aken A. van Dorst Scala College Juli 2016 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Opbouw van een werkstuk... 4 1.1 Titelpagina...

Nadere informatie

Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16. De Romeinen! NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren!

Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16. De Romeinen! NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren! Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16 NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren! De Romeinen! Inhoudsopgave Hoe gaan jullie te werk? Blz. 2 Hoofd- en deelvragen bedenken Blz. 3 Inleiding

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht HAVO/VWO Handleiding Inleiding Voor verschillende vakken dient u een praktische opdracht te maken. In deze handleiding staan instructies voor het maken van een praktische

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk. Mavo 4

Handleiding sectorwerkstuk. Mavo 4 Handleiding sectorwerkstuk Mavo 4 2017 2018 Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. Het doel van het sectorwerkstuk is dat je leert op een zelfstandige manier onderzoek te doen. Daarnaast

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK MAURICK COLLEGE VUGHT HANDLEIDING HAVO - VWO

PROFIELWERKSTUK MAURICK COLLEGE VUGHT HANDLEIDING HAVO - VWO PROFIELWERKSTUK MAURICK COLLEGE VUGHT HANDLEIDING HAVO - VWO SCHOOLJAAR 2014-2015 Instructies voor de leerling Inhoud 1.1 Inleiding 1.2 Keuze van onderwerp, vakken, docent en partner 1.3 Logboek + werkmap

Nadere informatie

Oefenen 1 punt verdienen Onderwerpen van de presentaties

Oefenen 1 punt verdienen Onderwerpen van de presentaties Presenteren vmbo-4 Presenteren is aan de ene kant een kunst de één is er beter in dan de ander maar aan de andere kant valt of staat elke presentatie met een goede voorbereiding en veel oefening. Bij presenteren

Nadere informatie

Verwerkingsopdrachten bij boeken VMBO B/K/T Klas 2. Versie 2013/2014

Verwerkingsopdrachten bij boeken VMBO B/K/T Klas 2. Versie 2013/2014 Verwerkingsopdrachten bij boeken VMBO B/K/T Klas 2 Versie 2013/2014 Voorwoord Je hebt van je docent Nederlands de opdracht gekregen een boek te lezen. Als je het boek uit hebt, maak je een van de onderstaande

Nadere informatie

Wat is een sectorwerkstuk?

Wat is een sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk Wat is een sectorwerkstuk? Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk relevant thema

Nadere informatie

Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen.

Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen. Een wetenschappelijk artikel schrijven Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen. Aandachtspunten Bij een wetenschappelijk

Nadere informatie

Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2. Brainstorm maak hieronder je brainstorm inzichtelijk

Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2. Brainstorm maak hieronder je brainstorm inzichtelijk Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2 Wat? Datum? Aftrek punten paraaf? Hoofdvragen & deelvragen - ½ punt Bronnen (2 verscheidene) - 1 punt 1 e versie - 2 punten Beoordeling (klasgenoot) - ½

Nadere informatie

ORIËNTATIE OP LEREN EN WERKEN EN SECTORWERKSTUK VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

ORIËNTATIE OP LEREN EN WERKEN EN SECTORWERKSTUK VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 ORIËNTATIE OP LEREN EN WERKEN EN SECTORWERKSTUK VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 2. 2. Regels 4. 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5. 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7.

Inhoud. 1. Inleiding 2. 2. Regels 4. 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5. 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7. Inhoud 1. Inleiding 2 2. Regels 4 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7 Bijlagen 9 Versie 2014 Page 1 1.Inleiding Vooraf Het profielwerkstuk is

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Eisen. de overheid: cijfer: minimaal een 4 telt mee in het combinatievak, samen met maatschappijleer en ANW Tijdsinzet per leerling: 80 slu

Eisen. de overheid: cijfer: minimaal een 4 telt mee in het combinatievak, samen met maatschappijleer en ANW Tijdsinzet per leerling: 80 slu Het profielwerkstuk Wat is het? Een grote praktische opdracht waarbij je leerstof uitdiept en je vaardigheden ontwikkelt en presenteert binnen één groot vak (min 440 slu) of een combinatie van twee vakken

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016 Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Opdracht 4 Stappenplan 4 Logboek 8 Overzicht van taken 9 Langetermijnplanning 10 Overzicht informatiebronnen profielkeuze 13 2 INLEIDING

Nadere informatie

Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën Ga je een profielwerkstuk maken? Dan is orgaan- en weefseldonatie een goed onderwerp! Hier vind je allerlei tips, bronnen en ideeën om een profielwerkstuk

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk 5-VWO (examen 2016)

Handleiding profielwerkstuk 5-VWO (examen 2016) Handleiding profielwerkstuk 5-VW (examen 2016) 1. INLEIDING Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische opdracht

Nadere informatie

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur)

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur) Maatschappijleer Staatsexamen havo Programma van toetsing en afsluiting (vernieuwde profielstructuur) 2010 Inhoudsopgave Opzet van het examen... 3 Het examenprogramma... 3 Beschrijving eindtermen... 3

Nadere informatie

Werkstukken maken op PCBO-Het Mozaiek Groep 6

Werkstukken maken op PCBO-Het Mozaiek Groep 6 We gaan een werkstuk maken en je mag het helemaal zelf doen. Het is helemaal jouw eigen werkstuk. Maar om je even goed op weg te helpen hebben we hieronder alle stapjes even op een rij gezet. Wat moet

Nadere informatie

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT?

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? Wim Biemans Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen 4 juni, 2014 2 Het doen van wetenschappelijk onderzoek Verschillende

Nadere informatie

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:...

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje Colegio Arubano Profielwerkstuk VWO Cursus 2011 2012 Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje PWS 2011-2012 Inhoudsopgave 1 I. Inleiding: het profielwerkstuk

Nadere informatie

Werkwijzer Verslagkring:

Werkwijzer Verslagkring: Werkwijzer Verslagkring: 1. Je maakt een tweetal. 2. Met zijn tweeën kies je een onderwerp, waarin jullie je willen verdiepen en waarover jullie meer willen weten. 3. Samen ga je op zoek naar informatie

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2013 2014 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

werkblad Scheldeberoep verkennen Veel beroepen hebben met de Schelde te maken. Welk beroep zou jij verder willen verkennen?

werkblad Scheldeberoep verkennen Veel beroepen hebben met de Schelde te maken. Welk beroep zou jij verder willen verkennen? werkblad Scheldeberoep verkennen Veel beroepen hebben met de Schelde te maken. Welk beroep zou jij verder willen verkennen? Noteer ook 2 reservekeuzen: 1. 2. 1. Wat weet je al van dit beroep? Schrijf het

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO SCHOOLJAAR 2017 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 3 De presentatie... 3 Het logboek... 3 Begeleiding... 4 Stappenplan... 5 Oriëntatiefase... 5 Onderzoek- en ontwerpfase...

Nadere informatie

project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn

project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn. > Cas us Vmbo Morgenland heeft een afdeling Zorg & Welzijn. De school merkt dat de leerlingen van deze afdeling graag wat meer willen weten over het beroep

Nadere informatie

Toelichting bij de beoordelingslijsten

Toelichting bij de beoordelingslijsten Toelichting bij de beoordelingslijsten 1. Inleiding De beoordeling van de vaardigheden voor het profielwerkstuk kan op basis van drie beoordelingsmomenten worden uitgevoerd. Gedurende de oriëntatie - en

Nadere informatie

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht Beoordeling I: Het Plan van Aanpak (eerste versie) Datum: 1. Past het onderwerp in het profiel - aangeven bij welke vakken het werkstuk aansluit - zijn de vakken herkenbaar in het plan on ed Afspraken

Nadere informatie

Uitleg sectorwerkstuk

Uitleg sectorwerkstuk Mavo Maassluis 1 Uitleg sectorwerkstuk Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een opdracht waarin je laat zien dat je de algemene vaardigheden in voldoende mate beheerst. Met algemene vaardigheden

Nadere informatie

onvoldoende voldoende goed uitstekend 1 2 3 4 Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag.

onvoldoende voldoende goed uitstekend 1 2 3 4 Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag. Onderzoek Naam leerling:. Onderzoeksplan Er is een onderzoeksplan, maar de hoofdvraag is onduidelijk. Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag.

Nadere informatie

Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag

Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag Inhoudsopgave Structuur van een verslag... 2 Indeling van het verslag... 2 De titelpagina... 2 Voorwoord... 2 De Inhoudsopgave... 3 De Samenvatting...

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

In groep 8 gaan we een aantal dingen door het jaar heen doen, namelijk het maken van een:

In groep 8 gaan we een aantal dingen door het jaar heen doen, namelijk het maken van een: Beste groep 8-er, In groep 8 gaan we een aantal dingen door het jaar heen doen, namelijk het maken van een: een boekbespreking een werkstuk een boekverslag een spreekbeurt Je krijgt nu in één keer de instructie

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

NAAM: GROEP: SCHOOL:

NAAM: GROEP: SCHOOL: NAAM: GROEP: SCHOOL: Werkstukwijzer groep 6, 7 en 8 Een werkstuk is eigenlijk één groot informatieverhaal over een bepaald onderwerp. Om een werkstuk goed te kunnen maken, is het handig dit volgens enkele

Nadere informatie

[SECTORWERKSTUK] Onderzoek opzetten, uitvoeren en presenteren

[SECTORWERKSTUK] Onderzoek opzetten, uitvoeren en presenteren 2013-2014 Trivium College Locatie Trias A. Cijfer / A. Nanninga Groepsnummer: Leerling 1: Leerling 2: Leerling 3: Begeleider:.. Sector:. Onderwerp:.. Beoordeling: voldoende / goed Inleveren onderzoeksverslag:

Nadere informatie

Let op! Alles graag getypt in lettergrootte 12, lettertype mag je zelf kiezen.

Let op! Alles graag getypt in lettergrootte 12, lettertype mag je zelf kiezen. Beste leerling van groep 6 en ouders, Afgelopen weken zijn de leerlingen bezig geweest met het maken van een klad-werkstuk, over een onderwerp naar eigen keuze. Thuis moeten de leerlingen het net-werkstuk

Nadere informatie

Spreekbeurt, en werkstuk

Spreekbeurt, en werkstuk Spreekbeurt, krantenkring en werkstuk Dit boekje is van: Datum spreekbeurt Datum krantenkring Inleverdatum werkstukken Werkstuk 1: 11 november 2015 Werkstuk 2: 6 april 2016 Bewaar dit goed! Hoe bereid

Nadere informatie