HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk Pagina 1 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1"

Transcriptie

1 HANDLEIDING SECTORWERKSTUK Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk Pagina 1 1

2 - INHOUDSOPGAVE Uitleg & Theorie Stappenplan sectorwerkstuk 3 FASE 1: De voorbereiding van het onderzoek 4 FASE 2: De uitvoering van het onderzoek 5 FASE 3: Eindresultaat 6 FASE 4: De beoordeling 6 FASE 5: Presentatie tijdens studieles Formulieren & Praktijk FORMULIER 1 De start 8 FORMULIER 2 Het sectorwerkstuk 9 FORMULIER 3 Praktische Opdracht (PO) 10 FORMULIER 4 Het logboek 11 FORMULIER 5 Het evaluatieformulier 13 BIJLAGE 1 Indeling sectorwerkstuk 15 BIJLAGE 2 Beoordeling sectorwerkstuk en deadlines 16 BIJLAGE 3 Mogelijke praktische opdrachten 17 Sectorwerkstuk Pagina 2 2

3 Stappenplan sectorwerkstuk Om het maken van een sectorwerkstuk goed te laten verlopen, moet je een stappenplan volgen. Dit stappenplan staat op de volgende bladzijden uitgelegd en bestaat uit 5 fasen. Na deze bladzijden volgen 5 formulieren en 3 bijlagen. De formulieren moeten allemaal worden ingevuld en aan je begeleider worden g d ter goedkeuring. De data waarop dat moet gebeuren zijn opgenomen in bijlage 2. Let op: als je te laat bent met het inleveren van formulieren, dan kost je dat punten. In bijlage 1 vind je terug hoe je je sectorwerkstuk moet indelen. In bijlage 2 staat beschreven hoe het sectorwerkstuk wordt beoordeeld. Stappenplan: Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 De voorbereiding van het onderzoek Kiezen van het onderwerp en de Praktische Opdracht Contacten leggen met bedrijven/ instellingen/ organisaties (indien nodig) De uitvoering van het onderzoek Praktische Opdracht Theoretische onderbouwing Eindresultaat Inleveren sectorwerkstuk Verslagen en conclusie van de Praktische Opdracht De beoordeling Presentatie tijdens studieles Sectorwerkstuk Pagina 3 3

4 Fase 1: De voorbereiding van het onderzoek Stap 1A: Met wie doe je het onderzoek? Het sectorwerkstuk is een opdracht voor twee personen (die dezelfde sector gekozen hebben). Door samen te werken en samen op pad te gaan, kun je elkaar aanvullen. Je verdeelt taken en maakt samen een planning. Je zorgt er wel voor dat je goed op de hoogte bent van de werkzaamheden en de onderzoeksresultaten van de ander. Het sectorwerkstuk moet één geheel vormen en goed op elkaar afgestemd zijn. Als je redenen hebt om alleen te werken, kun je hierover in overleg gaan met je mentor. Stap 1B: Hoe kies je een onderwerp? Jullie kunnen zelf een onderwerp bedenken (wat vinden jullie leuk/waar liggen jullie interesses?) of iets zoeken in schoolboeken of op internet. Vraag jezelf af waarom je dit onderwerp kiest (jullie motivatie). Het vaststellen van het onderwerp gebeurt in overleg met je begeleider. Vul het onderwerp in op formulier 1. Let op: het onderwerp en de Praktische Opdracht moeten te maken hebben met de sector. Alle tijd die jullie besteden aan het maken van het sectorwerkstuk en het uitvoeren van de Praktische Opdracht noteer je in het logboek. Het logboek is te vinden in de bijlagen (formulier 4). De minimaal te besteden tijd voor het totale sectorwerkstuk (inclusief PO) is 20 uur per persoon. Stap 1C: Hoe stel je de hoofdvraag en de deelvragen vast? Hoofdvraag: Stel de hoofdvraag in de vorm van een verklarende vraag (Waarom? Waardoor?) en bespreek dit met je begeleider. Vul de hoofdvraag in op formulier 2. Deelvragen: Kijk naar de hoofdvraag vanuit verschillende invalshoeken. Bedenk (tenminste) drie deelvragen. Deze vragen mogen meer een beschrijvende vorm hebben (Wanneer? Waar? Hoe?). Zet daarna de deelvragen in een logische volgorde. Vul de deelvragen in op formulier 2. > Stap 1D: Hoe kiezen jullie de Praktische Opdracht? De Praktische Opdracht is een opdracht die te maken heeft met je hoofdvraag, sector en met jullie interessegebied. De opdracht moet in overleg met je begeleider bepaald worden. Soms bestaat de opdracht uit enkele deelopdrachten (bespreek dit met je begeleider). De Praktische Opdracht vormt de kern van het sectorwerkstuk. Sectorwerkstuk Pagina 4 4

5 Jullie verzamelen allerlei informatie om deze opdracht op een goede manier uit te kunnen voeren. Deze informatie vormt het theoretische deel van het sectorwerkstuk. In bijlage 3 is een lijst van mogelijke praktische opdrachten waaruit je zou kunnen kiezen. Uiteraard mogen jullie ook zelf een Praktische Opdracht bedenken. Als je voor het uitvoeren van je Praktische Opdracht contact hebt met een opleiding, bedrijf, instelling of organisatie moeten alle contacten (telefoon, sms, enz.) vastgelegd worden in het logboek. De begeleider van je sectorwerkstuk kan op deze manier ook in contact komen met de contactpersoon van deze organisatie. Alle informatie van je Praktische Opdracht leg je vast op formulier 3. Lever formulier 1, 2 en 3 ter goedkeuring in bij je begeleider Fase 2: De uitvoering van het onderzoek Stap 2A: Hoe verzamel je informatie? Hiervoor gaan we naar de bibliotheek waar wordt uitgelegd hoe je het beste informatie kunt opzoeken. Verzamel informatie Je kunt informatie over je onderwerp op veel verschillende manieren verzamelen: zelf op onderzoek uitgaan, op zoek gaan in de bibliotheek, bellen naar instanties of mensen, bezoekjes afleggen voor interviews of vragen en, uiteraard, het raadplegen van internet. Maak steeds aantekeningen van wat je gedaan hebt. Schrijf in het logboek (formulier 4) wie, wat, wanneer gedaan heeft. Denk daarbij ook aan de bronvermelding (waar heb je de informatie vandaan: internetsite, boek, persoon etc.) Stap 2B: Hoe verwerk en orden je informatie? Verwerk de informatie Alle informatie die jullie nu hebben, moet op de juiste plaats bij elkaar gezet worden. Orden de informatie per deelvraag. Sectorwerkstuk Pagina 5 5

6 Stap 2C: Hoe beantwoord je de hoofdvraag en de deelvragen? a) Beantwoord de deelvragen Haal uit de verzamelde informatie de antwoorden op de deelvragen. Mochten jullie de Praktische Opdracht al uitgevoerd hebben, kun je ook deze informatie hiervoor gebruiken. b) Beantwoord de hoofdvraag Bekijk de antwoorden op de deelvragen en bekijk wat die antwoorden met elkaar te maken hebben. Kijk naar de eventuele bevindingen tijdens de Praktische Opdracht. Beantwoord nu de hoofdvraag. c) Bepaal je eigen standpunt/conclusie(s) Wat vinden jullie nu van het antwoord op de hoofdvraag. Ondertussen zijn jullie ook al bezig met het schrijven van het sectorwerkstuk. De richtlijnen hiervoor vind je in bijlage 1. In bijlage 2 vinden jullie de deadlines voor het inleveren van elk onderdeel van het sectorwerkstuk. Zorg ervoor dat je deze deadlines aanhoudt! Fase 3: Eindresultaat Stap 3: Lever de definitieve versie in Bij elke deadline ontvang je commentaar en verbeterpunten van je begeleider. Het is natuurlijk slim om direct deze verbeterpunten te verwerken in jullie sectorwerkstuk. Nadat jullie de eerste versie van het complete sectorwerkstuk hebben ingeleverd en hierop feedback hebben ontvangen, passen jullie, waar nodig, het theoretische deel en de Praktische Opdracht aan. Binnen twee weken nadat jullie de feedback van de begeleider ontvangen hebben, leveren jullie dan de uiteindelijke, definitieve, gecorrigeerde versie in. Fase 4: De beoordeling Stap 4: Hoe beoordeel je het verloop en de resultaten van een onderzoek (product en proces)? Vaardigheden die getoetst worden tijdens de totstandbrenging van het sectorwerkstuk zijn: samenwerken, plannen, opzoeken van informatie (beoordelen op bruikbaarheid, belangrijke zaken filteren en de juiste informatie in eigen woorden verwerken) en presenteren. Sectorwerkstuk Pagina 6 6

7 Bekijk wat goed en fout is aan het resultaat Het kan zijn dat delen van de deelvragen niet (goed) beantwoord zijn of de hoofdvraag niet helemaal beantwoord is. Bekijk wat goed en fout ging tijdens het onderzoek Beoordeel het onderzoek: Vonden jullie het onderwerp leuk? Waren de deelvragen goed geformuleerd? Hebben jullie de goede informatie geselecteerd? Hoe verliep de samenwerking? Klopte de planning? Gebruik bij de beantwoording van deze vragen de gegevens uit het logboek. Je gebruikt hiervoor het evaluatieformulier (formulier 5). Ondertussen beoordeelt ook jouw begeleider je SWS. Fase 5: Presentatie tijdens studieles Tijdens een studieles gaan jullie het sectorwerkstuk presenteren aan je klasgenoten en begeleider. Deze presentatie telt mee in het PTA als handelingsdeel voor LOB. Stap 5: Hoe presenteer je de resultaten van je Praktische Opdracht en je sectorwerkstuk? Kies een presentatievorm Dit kan het beste in overleg met de docent. Let op de volgende punten: stel vast hoe lang de presentatie mag duren vertel waar de presentatie over gaat vertel wat jullie in het onderzoek gedaan hebben vertel wat de onderzoeksresultaten zijn geef de conclusie van het onderzoek ga van tevoren oefenen (let op de tijd, of jullie alles hebben wat je nodig hebt voor de presentatie en spreek duidelijk en rustig) als je gebruik maakt van de computer tijdens je presentatie, controleer dan of alles goed werkt op de computers op school Sectorwerkstuk Pagina 7 7

8 Naam: Klas: Sector: Werkt samen met * : Uit klas: Onderwerp: FORMULIER 1 DE START Nadere omschrijving van het onderwerp: Onderwerp heeft te maken met het volgende vak(ken): Motivatie *Alleen eindexamenkandidaten met dezelfde sector. Sectorwerkstuk Pagina 8 8

9 FORMULIER 2 HET SECTORWERKSTUK Naam leerling(en): Titel sectorwerkstuk: Het onderwerp wordt onderzocht door middel van een hoofdvraag en (minimaal) 3 deelvragen. Hoofdvraag: Deelvraag 1: Deelvraag 2: Deelvraag 3 (Deelvraag 4) Sectorwerkstuk Pagina 9 9

10 FORMULIER 3 PRAKTISCHE OPDRACHT Naam: Klas: Sector: Werkt samen met: Uit klas: Titel SWS: Begeleider: Hoofdvraag: Leerlinggegevens Sectorwerkstuk Wat gaan jullie doen? Praktische Opdracht Instelling/bedrijf: Adres: Plaats: Contactpersoon: Telefoonnummer: Wanneer wordt de PO uitgevoerd? Sectorwerkstuk Pagina 10 10

11 FORMULIER 4 HET LOGBOEK Naam leerling(en): Klas: Titel sectorwerkstuk: Werkt samen met: Hoofdvraag: Wie (taakverdeling) Wat (deelvragen) Deelvraag 1: Waar (bronnen) Wanneer (planning / tijd) Deelvraag 2: Deelvraag 3: (Deelvraag 4:) Praktische opdracht Presentatievorm: Presentatie op: Sectorwerkstuk Pagina 11 11

12 VERVOLG LOGBOEK Aantekeningen/opmerkingen: Wie heeft Wat en Wanneer gedaan? Fase 2, stap 2A: Wie Wat Wanneer Fase 2, stap 2B: Fase 2, stap 2C: Sectorwerkstuk Pagina 12 12

13 FORMULIER 5 HET EVALUATIEFORMULIER Voorbereiding onderzoek (fase 1) Hoe verliep het bedenken van het onderwerp? Makkelijk/moeilijk, want: Hoe ging het bedenken van de hoofdvraag en de deelvragen? Makkelijk/moeilijk, want Hoe ging het maken van een werkplan? - het invullen van de kolom WIE ging makkelijk/moeilijk, want - het invullen van de kolom WAT ging makkelijk/moeilijk, want - het invullen van de kolom WAAR ging makkelijk/moeilijk, want - het invullen van de kolom WANNEER ging makkelijk/moeilijk, want Wat doe ik een volgende keer anders? Uitvoering onderzoek (fase 2) Hoe ging het zoeken naar bronnen? Makkelijk/moeilijk, want Sectorwerkstuk Pagina 13 13

14 Hoe ging het doornemen van de bronnen - het doornemen van het GESCHREVEN materiaal (op internet of uit de bibliotheek) ging makkelijk/moeilijk, want - het doornemen van het GEHOORDE materiaal ging makkelijk/moeilijk, want Hoe ging het beantwoorden van de vragen? - het beantwoorden van de DEELVRAGEN ging makkelijk/moeilijk, want - het beantwoorden van de HOOFDVRAAG ging makkelijk/moeilijk, want De presentatie van het onderzoek (fase 5) Hoe ging de presentatie? Makkelijk/moeilijk, want Hoe ging het samenwerken? Makkelijk/moeilijk, want Wat doe ik de volgende keer anders? Sectorwerkstuk Pagina 14 14

15 BIJLAGE 1 INDELING SECTORWERKSTUK Onderdelen die achtereenvolgens aan bod moeten komen: - Titelpagina - titel, naam leerling, datum, plaats - Inhoudsopgave - alle onderdelen genummerd met beginpagina - Inleiding - inhoudelijk; motivatie (waarom belangrijk en interessant, onderwerpkeuze), link vervolgopleiding, hierin ook de hoofdvraag, deelvragen, praktisch gedeelte noemen en aanpak. - Hoofdtekst - elke deelvraag behandeld in apart hoofdstuk, minimaal 3 pagina s per hoofdstuk (foto s, plaatjes en bijvoorbeeld grafieken mogen hierin toegevoegd worden ter verduidelijking van de tekst) Opbouw hoofdstuk: 1. Titel hoofdstuk - niet de te behandelen deelvraag hiervoor gebruiken. 2. Inleiding - hierin de te behandelen deelvraag inleiden en de aanpak. 3. Theorie behandeld in deelparagrafen om deelvraag te beantwoorden. 4. Deelconclusie -in hoeverre is het gelukt om een antwoord te vinden op de besproken deelvraag? 5. Bronnenlijst - lijst met gebruikte bronnen per hoofdstuk (indien gebruik internet, volledige link). - Praktisch deel - behandeling praktisch gedeelte; ook weer beginnen met 1. titel, 2. inleiding, 3. beschrijving, 4. uitwerking + presentatie resultaten, 5. conclusie, 6. eventueel contactpersonen. - Conclusie - samenvatting van je deelvragen en PO (= antwoord op je hoofdvraag). - Nawoord - persoonlijke terugblik. - Bijlagen - eventueel; hier alle zaken die anders (wanneer ze in de hoofdtekst geplaatst zouden zijn) de leesbaarheid sterk doen verminderen. In de hoofdtekst wel verwijzen naar de verschillende bijlagen. - Logboek - verantwoording van de tijd die je aan je SWS hebt besteed. Let op: totaal moet minimaal 20 uren zijn per persoon. Dit moet je altijd kunnen laten zien. Sectorwerkstuk Pagina 15 15

16 BIJLAGE 2 BEOORDELING SECTORWERKSTUK EN DEADLINES Puntentelling (in totaal kun je 100 punten verdienen) : - 20 voor de voorbereiding (hoofdvraag en deelvragen 10, plan van aanpak 5, zoeken en vinden van informatie 5) voor het praktische onderzoek (15 voor keuze PO, PO zelfstandig uitgevoerd 10) voor het onderzoeksverslag (inhoudsopgave en inleiding 5, hoofdtekst 15, conclusie en samenvatting 5, techniek en verzorging 5, taalgebruik/spelling 5, authenticiteit 5) communicatie (afspraken nakomen 5, zelfstandigheid 5, logboek 5) punten = onvoldoende punten = voldoende punten = goed punten = zeer goed DEADLINES inleveren Deadline Overschrijden deadline Onderwerp (formulier 1*) Plan van aanpak (formulier 2 en 3*) ste versie hoofdstuk 1* ste versie praktische opdracht* ste versie hoofdstuk 2* ste versie hoofdstuk 3* ste versie hoofdstuk 4* eerste versie SWS (compleet*) *inclusief formulier 4, het logboek eindversie SWS (compleet) (inclusief formulier 4 én 5) twee weken vanaf het moment dat de begeleider een reactie heeft gegeven op de eerste versie van het sectorwerkstuk -10 Let op: alle bovengenoemde zaken digitaal inleveren. Sectorwerkstuk Pagina 16 16

17 BIJLAGE 3 MOGELIJKE PRAKTISCHE (DEEL)OPDRACHTEN Organiseer: - een kienavond in de Kanidas - een voorleesmiddag op de basisschool - een vlooienmarkt voor een goed doel - een training voor een bepaalde sport - een buurtfeest - de catering - een modeshow - een sportevenement - een workshop (muziek, koken, Braziliaans trommelen enz.) - een kinderfeest - een protestactie (tegen. Voor.) - een oriëntatietocht - een fotosessie Onderzoek: - fauna in grotten - verkeerssituatie in Best/Oirschot/de Beerzen - de visstand in het Wilhelminakanaal - de vrijetijdsbesteding van de jeugd - de diversiteit van planten o.i.d. - de (on)veiligheid op onze school - het drugsgebruik van de schooljeugd - het uitgaansgedrag van jongeren - het koopgedrag van een bepaalde doelgroep - het politiek bewustzijn van onze schooljeugd Bezoek: - een beroepsbeoefenaar binnen je sector - een opleiding Maak: - een affiche - tekening - een interview Ontwerp: - de ideale school - het ideale huis - je eigen bedrijf - een jeugdhonk - een kledinglijn Schrijf: - een verhaal - een kinderboek Presenteer: - een bonte avond - een liedjeswedstrijd - een modeshow Sectorwerkstuk Pagina 17 17

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Sectorwerkstuk Pagina 1 1

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Sectorwerkstuk Pagina 1 1 HANDLEIDING SECTORWERKSTUK Sectorwerkstuk 2016 2017 Pagina 1 1 - INHOUDSOPGAVE - -------------------- Uitleg & Theorie -------------------- Stappenplan sectorwerkstuk 3 FASE 1: De voorbereiding van het

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK MAVO. Profielwerkstuk mavo Pagina 1 1

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK MAVO. Profielwerkstuk mavo Pagina 1 1 HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK MAVO Profielwerkstuk mavo 2017-2018 Pagina 1 1 - INHOUDSOPGAVE - -------------------- Uitleg & theorie -------------------- Stappenplan profielwerkstuk 3 FASE 1: De voorbereiding

Nadere informatie

Voorbeeld: Ik werk het liefst met een tweetal.

Voorbeeld: Ik werk het liefst met een tweetal. & OHHUOLQJHQKDQGOHLGLQJ LQOHLGLQJ Het sectorwerkstuk staat voor de deur. Misschien heb je er al slapeloze nachten van, misschien lijkt het je de leukste opdracht van je hele opleiding. Eindelijk iets leren

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORWERKSTUK VOOR 4 VMBO Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

SECTORPROJECT 4 VMBO - T

SECTORPROJECT 4 VMBO - T SECTORPROJECT 4 VMBO - T 2016-2017 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORPROJECT VOOR 4 VMBO-T Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

Wat is een sectorwerkstuk?

Wat is een sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk Wat is een sectorwerkstuk? Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk relevant thema

Nadere informatie

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn.

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn. Werkstukwijzer Deze werkstukwijzer helpt je om een werkstuk in elkaar te zetten. Je vult eerst een formulier in. Op dit formulier komt te staan waar je werkstuk over gaat en hoe je het aanpakt. Met behulp

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB 1 Inleiding Een van de onderdelen van het schoolexamen van de gemengde en theoretische leerweg is het sectorwerkstuk. Hiermee kun je laten zien dat je in

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 MAVO

Beroepenwerkstuk 3 MAVO Beroepenwerkstuk 3 MAVO 2015 2016 1 INLEIDING Het beroepenwerkstuk: Een van de onderdelen van het programma beroepenoriëntatie in 3 mavo is het maken van een beroepenwerkstuk en het presenteren hiervan

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Sectorwerkstuk klas 10 Vmbo-t

Sectorwerkstuk klas 10 Vmbo-t Sectorwerkstuk 2017-2018 klas 10 Vmbo-t Inleiding Dit schooljaar ga je een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid wordt bij het maken

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider:

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider: Naam:. Klas: Namen groepsleden:........ Begeleider: 1 Inleiding In deze projectweek ga je onderzoek doen. Dit onderzoek is ter voorbereiding op het sectorwerkstuk in de vierde klas. Dit boekje is jouw

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk. Mavo 4

Handleiding sectorwerkstuk. Mavo 4 Handleiding sectorwerkstuk Mavo 4 2017 2018 Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. Het doel van het sectorwerkstuk is dat je leert op een zelfstandige manier onderzoek te doen. Daarnaast

Nadere informatie

STAGEBOEKJE 2016 / 2017

STAGEBOEKJE 2016 / 2017 STAGEBOEKJE 2016 / 2017 Naam: Klas: Bedrijf / Instelling: 1 Dit stageboekje is voor jou gemaakt. Aan de hand van een logboek en een aantal opdrachten hopen we dat je zoveel mogelijk van je stage kunt leren.

Nadere informatie

Sectoren. Inhoud. 1. Het sectorwerkstuk. Stappenplan, tips en ideeën Sectorwerkstuk

Sectoren. Inhoud. 1. Het sectorwerkstuk. Stappenplan, tips en ideeën Sectorwerkstuk Ben je op zoek naar een onderwerp voor je sectorwerkstuk? Dan is het misschien interessant voor je. Sectoren Volg je de sector Techniek, dan zit je goed! Want in dit stappenplan kijken we vooral naar de

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2016-2017 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Opdracht 4 Stappenplan 4 Logboek 8 Overzicht van taken 9 Planning 10 Informatiebronnen profielkeuze 13 2 INLEIDING In de tweede fase

Nadere informatie

Stappenplan voor een onderzoek

Stappenplan voor een onderzoek Stappenplan voor een onderzoek Stap 1: Onderwerp * A) Kies een onderwerp Denk bij het kiezen van een onderwerp aan de volgende punten: - vind ik het onderwerp interessant - zijn er genoeg bronnen over

Nadere informatie

Stap 4: Indeling maken

Stap 4: Indeling maken Stap 1: Het kiezen van een onderwerp Kies een onderwerp dat je aanspreekt of waar je veel van af weet of waar je graag meer over te weten wilt komen. Klaar? Kleur vakje 1 van het stappenblad. Stap 2: Materiaal

Nadere informatie

Wat is een sectorwerkstuk?

Wat is een sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk Wat is een sectorwerkstuk? Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk relevant thema

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET vmbotl SECTORWERKSTUK

HANDLEIDING VOOR HET vmbotl SECTORWERKSTUK Deltion College HANDLEIDING VOOR HET vmbotl SECTORWERKSTUK 7 stappen bij het maken van een sectorwerkstuk voor de avond 10 stappen bij het maken van een sectorwerkstuk voor de dag Deltion Sprint Lyceum

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

2017/18. Algemene gegevens. Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent:

2017/18. Algemene gegevens. Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent: 2017/18 Algemene gegevens Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent: 1 HET SECTORWERKSTUK Een van de onderdelen van het examen is het sectorwerkstuk. Hierin worden kennis en vaardigheden

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas:

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas: SECTORWERKSTUK Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014 Naam: Klas: INHOUDSOPGAVE Inhoud Algemeen Taakverdeling begeleidende docenten Indeling en omvang sectorwerkstuk Logboek

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016 Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Opdracht 4 Stappenplan 4 Logboek 8 Overzicht van taken 9 Langetermijnplanning 10 Overzicht informatiebronnen profielkeuze 13 2 INLEIDING

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL SCHOOLJAAR 2012-201 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding p. 2. Afspraken p.4. Het onderzoek p.5 Stap 1: Onderwerp p.5 Stap 2: De hoofd- en deelvragen p.5 Stap : Informatie zoeken

Nadere informatie

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016 Voorlichting 4-HAVO Profielwerkstuk 7 april 2016 Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst Wat is een profielwerkstuk (pws)? Het belang van het pws Alleen of samen? Onderwerpen van het pws Welke vorm heeft

Nadere informatie

Handleiding voor de leerling

Handleiding voor de leerling Handleiding voor de leerling Inhoudopgave Inleiding blz. 3 Hoe pak je het aan? blz. 4 Taken blz. 5 t/m 9 Invulblad taak 1 blz. 10 Invulblad hoofd- en deelvragen blz. 11 Plan van aanpak blz. 12 Logboek

Nadere informatie

Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren.

Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren. Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren. Bij het doen van onderzoek onderscheid je vier fasen: 1 De fase van voorbereiding 2 De fase van uitvoering 3 De

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

Werkwijzer Verslagkring:

Werkwijzer Verslagkring: Werkwijzer Verslagkring: 1. Je maakt een tweetal. 2. Met zijn tweeën kies je een onderwerp, waarin jullie je willen verdiepen en waarover jullie meer willen weten. 3. Samen ga je op zoek naar informatie

Nadere informatie

Wereldgodsdiensten. Project Levensbeschouwing 2 e klas St. Nicolaaslyceum. Naam:

Wereldgodsdiensten. Project Levensbeschouwing 2 e klas St. Nicolaaslyceum. Naam: Wereldgodsdiensten Project Levensbeschouwing 2 e klas St. Nicolaaslyceum Naam: Inhoudsopgave Inleiding Schema Beoordeling Deel 1 Test jezelf! Deel 2 Kies je onderwerp en aan de slag! Deel 3 Het ervaren

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HAVO 5

PROFIELWERKSTUK HAVO 5 PROFIELWERKSTUK HAVO 5 Beste eindexamenkandidaat, In je eindexamenjaar moet je een profielwerkstuk (kortweg PWS) schrijven. Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Pagina 1 Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Je gaat een profielwerkstuk maken. Dan is euthanasie een goed onderwerp. Het is misschien niet iets waar je dagelijks over praat of aan denkt, maar

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Naam:. Handleiding voor de leerling

Naam:. Handleiding voor de leerling Naam:. Handleiding voor de leerling Inleiding Sommige leerlingen weten al lang wat ze na het VMBO willen doen. Anderen nog steeds niet. Een goede keuze is moeilijk, want wat weet je eigenlijk van je toekomstige

Nadere informatie

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Inleiding en werkwijze: De meeste ouderen vinden het leuk om samen met jongeren iets te doen. Op deze manier hebben

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO SCHOOLJAAR 2017 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 3 De presentatie... 3 Het logboek... 3 Begeleiding... 4 Stappenplan... 5 Oriëntatiefase... 5 Onderzoek- en ontwerpfase...

Nadere informatie

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * werkstuk

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * werkstuk Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * werkstuk Antoniusschool Groep 5/6 Let op: deze heb je het hele schooljaar nodig! Hoe maak je een spreekbeurt? Mijn voorbereiding: 1. Je kiest

Nadere informatie

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:...

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje Colegio Arubano Profielwerkstuk VWO Cursus 2011 2012 Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje PWS 2011-2012 Inhoudsopgave 1 I. Inleiding: het profielwerkstuk

Nadere informatie

8a. Wat en hoe? Het stappenplan, tips en ideeën

8a. Wat en hoe? Het stappenplan, tips en ideeën 8a. Wat en hoe? Het stappenplan, tips en ideeën Ga je een sectorwerkstuk maken? Dan is orgaan- en weefseldonatie een goed onderwerp! Hier vind je allerlei tips, bronnen en ideeën om een sectorwerkstuk

Nadere informatie

Profielen. Inhoud. 1. Het profielwerkstuk. Stappenplan, tips en ideeën Profielwerkstuk

Profielen. Inhoud. 1. Het profielwerkstuk. Stappenplan, tips en ideeën Profielwerkstuk Ben je op zoek naar een onderwerp voor je profielwerkstuk? Dan is het Woudagemaal misschien interessant voor je. Profielen Volg je het profiel Natuur & Techniek, dan zit je goed! Want in dit stappenplan

Nadere informatie

Werkstukken maken op PCBO-Het Mozaiek Groep 6

Werkstukken maken op PCBO-Het Mozaiek Groep 6 We gaan een werkstuk maken en je mag het helemaal zelf doen. Het is helemaal jouw eigen werkstuk. Maar om je even goed op weg te helpen hebben we hieronder alle stapjes even op een rij gezet. Wat moet

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO

PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO DINSDAG 10 JUNI 2014 Tijdpad PWS Fase Omschrijving Tijd (in uur) Inleveren 1 Oriëntatie (keuze onderwerp) en opstellen onderzoeksvraag, deelvragen en hypothese 10 Document

Nadere informatie

RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK

RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Beste leerling, RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Voor je ligt het Logboek dat je gaat gebruiken bij het maken van je profielwerkstuk. Na de PWS-weken lever je een geschreven werkstuk

Nadere informatie

Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2. Brainstorm maak hieronder je brainstorm inzichtelijk

Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2. Brainstorm maak hieronder je brainstorm inzichtelijk Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2 Wat? Datum? Aftrek punten paraaf? Hoofdvragen & deelvragen - ½ punt Bronnen (2 verscheidene) - 1 punt 1 e versie - 2 punten Beoordeling (klasgenoot) - ½

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016 1. INLEIDING. Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 216 Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische toets. Het

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 Beste 5 VWO-er, Onderdeel van je eindexamen is het maken van een profielwerkstuk (kortweg PWS). Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias Inleiding Door het werken aan je sectorwerkstuk laat je zien dat je algemene vaardigheden voldoende beheerst. Met de algemene vaardigheden

Nadere informatie

Een spannend project!

Een spannend project! Een spannend project! 1hv blok 3 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding op het project 3 Opdrachten 4 Planning 9 1hv blok 3 Pagina 2 Een spannend project Inleiding op het project Tijdens dit mini-project werk

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

Eisen. de overheid: cijfer: minimaal een 4 telt mee in het combinatievak, samen met maatschappijleer en ANW Tijdsinzet per leerling: 80 slu

Eisen. de overheid: cijfer: minimaal een 4 telt mee in het combinatievak, samen met maatschappijleer en ANW Tijdsinzet per leerling: 80 slu Het profielwerkstuk Wat is het? Een grote praktische opdracht waarbij je leerstof uitdiept en je vaardigheden ontwikkelt en presenteert binnen één groot vak (min 440 slu) of een combinatie van twee vakken

Nadere informatie

Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16. De Romeinen! NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren!

Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16. De Romeinen! NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren! Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16 NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren! De Romeinen! Inhoudsopgave Hoe gaan jullie te werk? Blz. 2 Hoofd- en deelvragen bedenken Blz. 3 Inleiding

Nadere informatie

Starter (leerjaar 1): Ontwikkelen naar: Gevorderde (leerjaar 4): Kenmerkend gedrag Kenmerkend gedrag Kenmerkend gedrag Ik: Ik: Ik: - werk vooral met korte opdrachten (10 minuten) - heb moeite om mijn aandacht

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2016 2017 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Voorkennis: Je hebt de opdracht Introductie AV media afgerond. Je hebt de opdracht De invloed en kracht van AV media afgerond.

Voorkennis: Je hebt de opdracht Introductie AV media afgerond. Je hebt de opdracht De invloed en kracht van AV media afgerond. OPDRACHTKAART AV-03-01-01 Voorkennis: Je hebt de opdracht Introductie AV media afgerond. Je hebt de opdracht De invloed en kracht van AV media afgerond. Intro: Voordat je een AV productie gaat maken, moet

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Verslaglegging P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Leeuwarden, 13 september 2011 Verslaglegging Door : P. Broekhuizen, F. Sijsling en G. Zandvliet Docenten Nederlands Klas : LBLV.2

Nadere informatie

Profielwerkstukplus HAVO

Profielwerkstukplus HAVO Profielwerkstukplus HAVO Inleiding Aan het eind van je schoolloopbaan laat je zien dat je klaar bent voor je vervolgopleiding. Het profielwerkstukplus (PWS+) is daar één van de middelen voor. Je maakt,

Nadere informatie

A person who never made a mistake never tried anything new.

A person who never made a mistake never tried anything new. Beroepenproject klas 3 droomberoep A person who never made a mistake never tried anything new. Albert Einstein Naam:.. Klas:. Mentor:.. Schooljaar: 2016-2017 1 Als je droomt, is alles mogelijk. Een droomberoep

Nadere informatie

STAP 1 (tijd: 1 uur, Punten 5)

STAP 1 (tijd: 1 uur, Punten 5) SECTORWERKSTUK HANDLEIDING Je gaat beginnen aan het sectorwerkstuk dat verplicht is binnen onze opleiding. Dit werkstuk gaat over het beroep dat in jouw sector ligt. Aan de hand van het volgende stappenplan

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 4 VMBO-TL. Examenjaar 2012. Naam 1: Naam 2: Mentor: Klas: 4 vmbo-tl Sector: Begeleider:

SECTORWERKSTUK 4 VMBO-TL. Examenjaar 2012. Naam 1: Naam 2: Mentor: Klas: 4 vmbo-tl Sector: Begeleider: SECTORWERKSTUK 4 VMBO-TL Examenjaar 2012 Naam 1: Naam 2: Mentor: Klas: 4 vmbo-tl Sector: Begeleider: Handleiding bij het maken van je sectorwerkstuk 2011-2012 Tijdsplanning: 0. Introductie Centrale uitleg

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: AV-technieken. Video 10. Het eindproduct AV-03-10-01. Voorkennis: Je hebt de opdracht De eindmontage afgerond.

OPDRACHTKAART. Thema: AV-technieken. Video 10. Het eindproduct AV-03-10-01. Voorkennis: Je hebt de opdracht De eindmontage afgerond. OPDRACHTKAART AV-03-10-01 Voorkennis: Je hebt de opdracht De eindmontage afgerond. Intro: Nu het eindproduct klaar is, kun je de commercial presenteren aan de klas en aan je docent. Alle commercials zullen

Nadere informatie

PRESENTATIE BEROEPENSTAGE

PRESENTATIE BEROEPENSTAGE PRESENTATIE BEROEPENSTAGE Naam Klas Inleiding In de week van 13 februari ga je je klas vertellen en laten zien waar je stage hebt gelopen en hoe je dit hebt ervaren. Deze presentatie met powerpoint duurt

Nadere informatie

RSC PROFIELWERKSTUK 2008 / 2009 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK

RSC PROFIELWERKSTUK 2008 / 2009 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Beste leerling, RSC PROFIELWERKSTUK 2008 / 2009 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Voor je ligt het Logboek dat je gaat gebruiken bij het maken van je profielwerkstuk. Aan het eind van de komende 2 weken lever

Nadere informatie

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen Antoniusschool Groep 7/8 Let op: deze heb je het hele schooljaar nodig! Hoe maak je een spreekbeurt? Mijn voorbereiding:

Nadere informatie

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Het kompas 3 2.1 Aanleiding 3 2.2 Betekenis 3 2.3 Doelen 3 2.4 Definitie van sectoronderzoek gereed 4 2.5 Waarde 4 2.6 Kompas 5

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2013 2014 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Uitleg sectorwerkstuk

Uitleg sectorwerkstuk Mavo Maassluis 1 Uitleg sectorwerkstuk Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een opdracht waarin je laat zien dat je de algemene vaardigheden in voldoende mate beheerst. Met algemene vaardigheden

Nadere informatie

What s up Zuiderzeeland? aardrijkskunde, praktische opdracht

What s up Zuiderzeeland? aardrijkskunde, praktische opdracht What s up Zuiderzeeland? Aardrijkskunde praktische opdracht praktisch onderzoek in zuiderzeeland 4 HV Naam: Klas: In dit onderdeel ga je zelf met je groepje op onderzoek. Je hebt geleerd dat Waterschap

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk . Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2016 2017 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften Werkstuk of verslag de vormvoorschriften begeleider: (naam van de docent) het vak waarvoor je het verslag maakt naam en klas van de leerling schooljaar en datum van inleveren 2 Samenvatting Elk onderzoeksverslag

Nadere informatie

Help, ik moet een werkstuk maken!

Help, ik moet een werkstuk maken! Help, ik moet een werkstuk maken! Je gaat de komende tijd bezig met het maken van een werkstuk. Maar hoe zit een werkstuk nou eigenlijk in elkaar? Hoe moet je beginnen? En hoe kies je nou een onderwerp?

Nadere informatie

Praktijkboek CKV onderzoek

Praktijkboek CKV onderzoek Praktijkboek CKV onderzoek Actief onderzoekend Nieuwsgierig naar kunst Praktijkboek CKV onderzoek, edumap.nl 1 Voorblad Inhoudsopgave, totaal pagina s inclusief 1 invulschema s Stappenplan voor CKV onderzoek

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht

Nadere informatie

INTRODUCTIE. Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken.

INTRODUCTIE. Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. 1 INTRODUCTIE Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten: - Een theoretisch onderzoek waarbij je binnen je profielvak

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

INTRODUCTIE. Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten:

INTRODUCTIE. Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten: 1 INTRODUCTIE Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten: - Een theoretisch onderzoek waarbij je binnen je profielvak

Nadere informatie

Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode:

Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: INHOUD INHOUD... 1 RICHTLIJNEN... 2 BEOORDELING... 2 VOORWOORD... 3 Vertel wie je bent, welke opleiding je volgt en op welke school je zit.... 3 Waarom heb je dit bedrijf

Nadere informatie

Introduceren thema Broeikaseffect. Startopdracht. gekeken. http://bit.ly/1vqs19u. Thema: Broeikaseffect. laten stoppen? centraal:

Introduceren thema Broeikaseffect. Startopdracht. gekeken. http://bit.ly/1vqs19u. Thema: Broeikaseffect. laten stoppen? centraal: Natuur & Techniek het broeikaseffect Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: Broeikaseffect In deze les staan de volgende hogere- orde denkvragen centraal: 1. Hoe zou je het broeikaseffect kunnen

Nadere informatie

VERVANGTAAK LICHAMELIJKE OPVOEDING VOOR LANGDURIG GEBLESSEERDEN

VERVANGTAAK LICHAMELIJKE OPVOEDING VOOR LANGDURIG GEBLESSEERDEN VERVANGTAAK LICHAMELIJKE OPVOEDING VOOR LANGDURIG GEBLESSEERDEN Je maakt een werkstuk over een (voor jou) niet zo bekende sport. Je maakt het werkstuk op aan de hand van onderstaande handleiding. Veel

Nadere informatie

Oefenen 1 punt verdienen Onderwerpen van de presentaties

Oefenen 1 punt verdienen Onderwerpen van de presentaties Presenteren vmbo-4 Presenteren is aan de ene kant een kunst de één is er beter in dan de ander maar aan de andere kant valt of staat elke presentatie met een goede voorbereiding en veel oefening. Bij presenteren

Nadere informatie

RV 07 R.K. Basisschool de Vlinder groep 8 Stockholm 3 / 8 3124 SG Schiedam Tel.: 010-4717036 / 010-2470164

RV 07 R.K. Basisschool de Vlinder groep 8 Stockholm 3 / 8 3124 SG Schiedam Tel.: 010-4717036 / 010-2470164 R.K. Basisschool De Vlinder RV 07 R.K. Basisschool de Vlinder groep 8 Stockholm 3 / 8 3124 SG Schiedam Tel.: 010-4717036 / 010-2470164 GOEDE STUDIEGEWOONTEN Bij goed studeren (leren) of huiswerk maken

Nadere informatie

Workshop Tweede Kamerverkiezingen

Workshop Tweede Kamerverkiezingen Workshop Tweede Kamerverkiezingen Korte omschrijving workshop In deze workshop leren de deelnemers wat de Tweede Kamer doet, hoe ze moeten stemmen en op welke partijen ze kunnen stemmen. De workshop bestaat

Nadere informatie

WikiKids Atlas. Lerarenhandleiding Project WikiKids Atlas

WikiKids Atlas. Lerarenhandleiding Project WikiKids Atlas WikiKids Atlas Lerarenhandleiding Project WikiKids Atlas 1. Inhoudsopgave. 1. Inhoudsopgave. p. 43 2. Inleiding. p. 44 3. Uitleg en kerndoelen WikiKids Atlas. p. 46 3.1. Inleiding. p. 46 3.2. Uitleg WikiKids.

Nadere informatie

PRESENTATIE BEROEPENSTAGE MVI

PRESENTATIE BEROEPENSTAGE MVI PRESENTATIE BEROEPENSTAGE MVI Naam Klas Inleiding In de week van 13 februari ga je je klas vertellen en laten zien waar je stage hebt gelopen en hoe je dit hebt ervaren. Deze presentatie met powerpoint

Nadere informatie

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen?

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? In groep 5-6 nemen kinderen steeds vaker werk mee naar huis. Vaak vinden kinderen het leuk om thuis aan schooldingen

Nadere informatie

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL NAAM LEERLING.. KLAS.. TITEL PWS VAK. NAAM BEGELEIDEND DOCENT DATUM Inhoud inleverdata Formulier 1 keuze van het onderwerp (stap 1) Beoordelingsmoment I

Nadere informatie

Sport en Gezondheid Hoe fit ben ik? Inleiding

Sport en Gezondheid Hoe fit ben ik? Inleiding Inleiding Dat bewegen gezond is, dat weten we. Maar wat is gezonde beweging voor je? Hoeveel beweging heb je nodig? Om antwoord te krijgen op deze vragen en te ontdekken hoe fit je bent, is er de Fitkit.

Nadere informatie