Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 4, nummer 1, februari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 4, nummer 1, februari 2011"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 4, nummer 1, februari 2011 In deze eerste Nieuwsbrief van 2011 aandacht voor de Influenza H1N1, complicaties van bof en vooral ook een overzicht van wat zich in 2010 op infectieziektegebied heeft voorgedaan. De digitale versies van de Nieuwsbrief zijn terug te vinden op Griep in Groningen Na de uitbraak van de mexicaanse griep in 2009, is het in 2010 relatief rustig geweest rond dit nieuwe influenza type. Inmiddels is de naam omgedoopt tot Influenza (H1N1) 2009, wordt deze beschouwd als een normale seizoensgriep en maakt het als zodanig deel uit van de jaarlijkse griepvaccinatie. Alleen patiënten die vanwege H1N1 worden opgenomen in ziekenhuizen moeten nog worden gemeld bij de GGD; extra maatregelen in de omgeving zijn niet meer nodig. Sinds begin januari dit jaar zien we een toename van het aantal meldingen. Wat opvalt is dat vooral relatief jonge mensen in het ziekenhuis worden opgenomen: de gemiddelde leeftijd van de 34 gemelde Groningers met H1N1 is 30 jaar en 7 patiënten waren jonger dan 1 jaar. Twee patiënten, beiden met onderliggend lijden, zijn overleden. 8 van de 34 patiënten waren voor dit winterseizoen gevaccineerd, 19 waren niet gevaccineerd. Meldingen van uitbraken van influenza in verpleeg-en verzorgingshuizen heeft de dit winterseizoen, tot nu toe (begin februari 2011), niet ontvangen. aantal gemelde in ziekenhuis opgenomen Groningers met H1N1 in seizoen 2010/ week 52 week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 gemiddelde leeftijd van met H1N1 in het ziekenhuis opgenomen Groningers 2010/2011 wekelijks waren er 1 of 2 kinderen <1jr opgenomen; deze zijn niet in de tabel opgenomen week 52 week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 Landelijke cijfers zijn te vinden in de Influenza Nieuwsbrief, Uit Scandinavië en inmiddels ook uit Groningen zijn (media) berichten verschenen waarin gesuggereerd wordt dat er een relatie zou kunnen bestaan tussen de griepvaccinatie en narcolepsie. Deze mogelijke bijwerking is alleen genoemd voor Pandemrix, dat in het afgelopen seizoen gedurende de pandemie is gebruikt. Naar een mogelijke relatie tussen Pandemrix en narcolepsie wordt inmiddels Europees onderzoek gedaan (zie ook Bof complicaties en verspreiding onder niet-gevaccineerden Hoewel het aantal meldingen afneemt, lijkt de verspreiding van bof nog steeds door te gaan. De meeste patiënten behoren nog steeds tot de groep studenten en dan met name leden van studentenverenigingen. Eind december is echter gebleken dat er ook een uitbraak van bof op een Groninger school voor voortgezet onderwijs is geweest. Op de betreffende school zitten veel leerlingen die om principiële redenen niet gevaccineerd zijn. Uit onderzoek van de GGD bleken in elk geval 15 van de 180 benaderde kinderen, bofklachten te hebben gehad. De meeste van deze kinderen waren niet gevaccineerd; 3 jongens hadden complicaties waarvan 1 een dubbelzijdige orchitis en 1 mogelijk blijvend gehoorverlies. De meeste patiënten van deze school hadden wel contact gezocht met de huisarts, maar bleef diagnostiek en dus automatische melding aan de GGD achterwege. Van alle Groninger jongens met bof ontwikkelde 17% een enkel- of dubbelzijdige orchitis. Mede omdat de eventuele effecten van deze complicatie pas over vele jaren duidelijk zullen zijn voor de patiënt, is op dit moment niet te zeggen of dit als een ernstige complicatie moet worden beschouwd. jaargang 4, februari 2011, blz 1 van 6

2 Omdat nog onvoldoende bekend is over de effecten van het toedienen van een revaccinatie aan jongvolwassenen, wordt op dit moment alleen onvolledig gevaccineerden in de doelgroep (studenten en anderen in de omgeving van een patiënt) geadviseerd een BMR vaccinatie te nemen. Landelijk is afgesproken dat onder de inmiddels grote groep patiënten nader onderzoek zal plaatsvinden naar oa. de ernst van de complicaties, de verspreidingswijze en de effecten van revaccinatie. Mazelen Onlangs werd bij een in Groningen woonachtige medewerker van een Duitse gezondheidszorginstelling mazelen aangetoond. In de instelling is sinds enige tijd een mazelen uitbraak gaande waarbij ook meerdere medewerkers ziek zijn geworden. Omdat de vaccinatiegraad voor mazelen in onze provincie hoger is dan in Duitsland, is op dit moment niet te verwachten dat de ziekte zich in Groningen zal verspreiden. Door ontvangen meldingen algemene infectieziekten in 2010 In de onderstaande tabel staan de infectieziekten vermeld die in 2010 door laboratoria, artsen en instellingen op grond van de Wet Publieke Gezondheid aan de zijn gemeld. Niet alle meldingen bleken na onderzoek door de GGD te voldoen aan de landelijke meldingscriteria. Meldingen betreffende in Groninger ziekenhuizen opgenomen patiënten die buiten de provincie Groningen woonachtig zijn, zijn overgedragen aan de GGD van de woonplaats van de patiënt. Hierdoor is het aan het RIVM gerapporteerde aantal soms kleiner dan het genoemde aantal in de tabel. door (huis)artsen/laboratoria op grond van de Wet PG aan de GGD aantal Groningen gemelde infectieziekten in 2010 (en 2009) bof creutzfeldt-jakob 3 0 hepatitis A 4 8 hepatitis B chronisch acuut hepatitis C invasieve groep A streptokokken invasieve Haemophilus infl. 2 1 invasieve pneumokokken < 6jr. 3 0 kinkhoest legionellose leptospirose 1 2 listeriose 1 1 malaria 3 7 mazelen 0 3 meningokokkose 5 11 mrsa cluster 6 2 nieuwe influenza A (H1N1) paratyfus 2 1 polio 1 0 psittacose/ornithose 1 4 Q-koorts 12 5 shigellose STEC voedselinfectie (cluster) 3 9 artikel 26 meldingen prik/bloedaccidenten (niet meldingsplichtig) De volgende meldingsplichtige ziekten werden in 2010 niet gemeld: anthrax, aviaire influenza, botulisme, brucellose, buiktyfus, cholera, difterie, gele koorts, hantavirus, mazelen, pest, pokken, rabiës, rubella, SARS, tetanus, trichinose, virale hemorragische koorts en west nilevirus Onderstaand een beschrijving van een aantal in het overzicht genoemde meldingen uit 2010 Hepatitis A De eerste melding was in januari, toen een Nederlandse man op leeftijd hepatitis A bleek te hebben opgelopen. Brononderzoek toonde aan dat zijn dochter met haar gezin in Noord Afrika op vakantie was jaargang 4, februari 2011, blz 2 van 6

3 geweest. Met uitzondering van een kleindochter, waren alle reizigers binnen dat gezin gevaccineerd tegen hepatitis A. Door laboratoriumonderzoek is vastgesteld dat deze kleuter het virus mee naar Nederland had gebracht. Zij had rond de jaarwisseling bij haar grootouders gelogeerd, en zo haar opa besmet. De heeft de directe contacten van de grootouders gevaccineerd en tevens de GGD van de woonplaats van de kleindochter geïnformeerd. Daar bleek de kleindochter een kinderdagverblijf te bezoeken, waarop de lokale GGD vervolgens nader onderzoek heeft gedaan naar verspreiding via het kindercentrum. Een andere melding betrof een vrouw die haar familie uit Irak op bezoek had gehad. Het is aannemelijk dat zij via deze familie is besmet.. Een derde melding betrof een in een Groninger ziekenhuis opgenomen man uit Overijssel. De GGD Twente heeft nader onderzoek gedaan naar de bron, terwijl familieleden door de zijn gevaccineerd. In een gezamenlijk onderzoek van de afdeling virologie van het UMCG, de GGD, de Voedsel en Waren Autoriteit en het RIVM zijn gedroogde tomaten als meest waarschijnlijke bron aangewezen. Hepatitis B Er zijn 65 gevallen van chronische hepatitis B gemeld. Ze werden vooral door screening tijdens zwangerschap of voor medisch onderzoek ontdekt. Ongeveer 70 % van de dragers waren van oorsprong afkomstig uit hepatitis B endemische gebieden, 15 meldingen waren afkomstig uit een asielzoekerscentrum. Daarnaast werden 7 gevallen van acute hepatitis B gemeld. Bij acute hepatitis B zet de GGD fors in op bronen contactopsporing. In 2 van de 7 gemelde gevallen bleek het te gaan om mannen met wisselende homosexuele contacten; bij de resterende patiënten hebben we geen bron kunnen vinden. De GGD heeft, soms via de eigen huisarts, risico-contacten van alle patiënten gescreend op hepatitis B-infectie en, indien nodig, gevaccineerd tegen HBV. Hepatitis C Er werden 93 mensen gemeld met antistoffen tegen het hepatitis C virus. In geen enkel geval betrof het een recente infectie. Intraveneus drugsgebruik in het verleden blijkt de meest voorkomende transmissieroute. Kinkhoest In 2010 was er geen sprake van een verheffing van het aantal kinkhoestmeldingen. zoals die om de paar jaar optreedt. Het aantal meldingen lag ongeveer op het niveau van 2009: 126 tegen 117. Dit is een herkenbaar niveau van de afgelopen jaren. Bijna alle meldingen zijn afkomstig van het laboratorium op basis van eenmalig serologisch onderzoek. De andere meldingscriteria, zoals klinische verschijnselen bij een contact van een bewezen kinkhoestpatiënt of diagnose door PCR-onderzoek, speelden geen rol van betekenis. Met name de vraag waarom kinkoest nog steeds zoveel voorkomt bij gevaccineerden is voor het RIVM reden nader onderzoek te doen. Legionella Het aantal legionella meldingen is de afgelopen drie jaar stabiel (rond de twintig gevallen per jaar) geweest. In 2010 bleken 7 patiënten in Nederland besmet en 5 in het buitenland (Kreta, Spanje, Zuid Afrika, Duitsland en Ierland). De persoon die ziek geworden was na een verblijf in een hotel op Kreta bleek tot een cluster te behoren. In Brabant werd ook een Nederlandse vakantieganger met een legionella infectie afkomstig van hetzelfde vakantiecomplex op Kreta in het ziekenhuis opgenomen. Via het Europees Legionella netwerk zijn passende stappen ondernomen richting het vakantieverblijf op Kreta Malaria Bij alle drie meldingen ging het om plasmodium falciparum en was er geen profylaxe gebruikt, De eerste patiënt was een Syriër, die via Gambia naar Nederland was gereisd. De overige twee waren Somaliërs die rechtstreeks vanuit Afrika naar Nederland kwamen. Er zijn geen reizigers gemeld die tijdens hun vakantie malaria hebben opgelopen. De heeft via de afdeling reizigersadvisering in 2010 ongeveer Groningers geadviseerd en deels gevaccineerd en/of malariaprofylaxe voorgeschreven vóór hun reis; samen bezochten deze Groningers alle circa 200 landen van de wereld. foto:www,natuurinformatie.nl jaargang 4, februari 2011, blz 3 van 6

4 Meningokokkose Sinds de invoering van de meningokokken C vaccinatie is het jaarlijkse aantal meldingen gering. Eén melding betrof een 2-jarig kind, dat ten gevolge van infectie met meningokokken type B is overleden. De directe contacten hebben profylactisch antibiotica ontvangen. Een aantal meldingen bleken niet aan de meldingscriteria te voldoen omdat de gevonden Neisseria meningitidis niet afkomstig was uit liquor maar uit sputum. In de keel komt N. meningitidis als commensaal voor. Polio Er was het afgelopen jaar een melding van verdenking op polio. Polio is een meldingsplichtige infectieziekte uit groep A. Nederland kent een grote groep ongevaccineerden met veel onderlinge contacten, waardoor Nederland (nog steeds) een risicogebied is voor een polio-epidemie. Polio dient bij verdenking onverwijld te worden gemeld. De melding in 2010 betrof een in het ziekenhuis opgenomen ongevaccineerd kind met paralytische verschijnselen. In de feces waren tevens entero virussen aangetoond! Een specifieke typering toonde aan dat het uiteindelijk (gelukkig) niet om polio ging. ` Q-koorts Van de 10 gemelde Q-koorts patiënten bleken, na juiste interpretatie van het laboratoriumonderzoek, uiteindelijk 5 inwoners van Groningen recent besmet te zijn geweest. 4 patiënten bleken in de buurt van een besmette geitenhouderij te wonen. De 5 e bewezen Q koorts patiënt had geen enkel contact met dieren. Shigellose De afname in 2010 is spectaculair te noemen, echter was het aantal meldingen in 2009 extreem hoog. Dit werd veroorzaakt door de inzet van PCR-diagnostiek door het laboratorium. Met deze gevoelige methode werden veel gevallen gediagnosticeerd die later niet door een kweek bevestigd konden worden. Er bleven in 2009 uiteindelijk 13 kweekpositieve gevallen van shigellose over. In 2010 ging het om 8 gevallen van shigella flexneri, 15 keer om shigella sonnei en er was 1 keer sprake van een shigella dysenteriae. Ook in 2010 was shigellose weer met name een importziekte. Slechts 4 van de patiënten, meestal besmet met type sonnei, waren recent niet in het buitenland geweest. Invasieve groep A-streptokokkeninfectie Er werden 19 patiënten met invasieve groep A-streptokokkeninfectie gemeld, evenveel als in Bij 7 meldingen is er aan (nauwe) gezinscontacten profylactisch antibiotica verstrekt. Bij de resterende meldingen was dat vanwege het ontbreken van nauwe contacten of het verstrijken van de incubatietijd niet nodig. Artikel 26 meldingen Naast huisartsen en laboratoria dienen ook instellingen waar voor infectieziekten kwetsbare mensen verblijven of samenkomen de GGD op de hoogte te stellen als er sprake is van een ongewoon aantal zieken. Het gaat dan om instellingen waar kinderen, zieken en ouderen verblijven, zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, jeugdinstellingen, kindercentra, scholen, opvangcentra voor dak- en thuislozen en opvangcentra voor asielzoekers. In 2010 zijn er 76 meldingen van infectieziekte-uitbraken in instellingen gemeld in de provincie Groningen. In 32 gevallen ging het om clusters van patiënten met gastro-enteritis. Een andere grote groep betrof infectieuze huidaandoeningen, zoals krentenbaard, roodvonk, scabiës, vijfde ziekte en ringworm. Er zijn 33 uitbraken van huidaandoeningen gemeld. Zoals te verwachten waren zij vooral afkomstig van kindercentra en scholen voor basisonderwijs. De overige meldingen waren divers van aard, zoals een uitbraak van rhinovirus in een ziekenhuis en bof op een school. De acties van de GGD op een melding verschillen per keer. Zo hebben we in sommige gevallen een instelling bezocht om laboratoriumdiagnostiek in te zetten en/of hygiëneadviezen te geven of informatiebrieven aan scholen verstrekt om ouders te informeren. Bij een langlopende scabiësuitbraak in een gezondheidszorginstelling heeft de GGD samen met de dermatoloog en het management van de instelling behandelschema s opgesteld om de uitbraak te beëindigen. scabiës, foto: medscape jaargang 4, februari 2011, blz 4 van 6

5 Zwemwater gerelateerde klachten foto: anneke jonkman, ggd groningen Speciale casuïstiek die in de zomer heeft gespeeld zijn zwemwater gerelateerde klachten. Zo hadden verschillende recreatieplassen te kampen met blauwalgen. De blauwalg is een (cyano)bacterie die o.a. hoofdpijn, misselijkheid en diarree kan veroorzaken bij zwemmers die water binnenkrijgen (met name kinderen). Een groot aantal klachten van zwemmersjeuk in 2010 bleek gerelateerd aan het zwemmen in de Hoornseplas in Groningen. De veroorzaker van deze vervelende kwaal zijn de larfjes (cercaria) van de Trichobilharzia, welke uitgescheiden worden door een slak. Op zoek naar een gewervelde gastheer, vooral watervogels, kunnen de larfjes ook op de huid van een zwemmer aanhaken. Hoewel deze cercaria niet in staat zijn de menselijke huid te penetreren (bij hun natuurlijke tussengastheer de watervogels kunnen zij dat wel) en vervolgens uit te groeien tot een wormpje, geven aangehaakte larven wel forse jeukklachten. De behandeling bestaat uit het locaal aanbrengen van cortisonzalf of bij ernstige jeuk het voorschrijven van een oraal antihistaminicum. Preventie is in beide gevallen echter de belangrijkste maatregel om te voorkomen dat er meer personen worden blootgesteld. Daarom is het belangrijk dat patiënten met zwemmersjeuk of misselijkheidsklachten door blauwalgen gemeld worden bij de GGD. In overleg met de toezichthouder (in Nederland is dat de provinciale overheid) kan er dan eventueel een negatief zwemadvies worden afgegeven. Er kunnen borden met een waarschuwende tekst bij het zwemwater worden geplaatst. Ook kunnen aanvullende ecologische maatregelen genomen worden ter verbetering van de kwaliteit van het zwemwater. Prikaccidenten Het aantal accidenten waarbij bloed een rol speelt was ongeveer even groot als vorig jaar. Een opvallend verschil was de toename van het aantal bijtaccidenten. Politieambtenaren werden gebeten door arrestanten en kinderen op kinderdagverblijven door andere kinderen. Hierbij werd de vraag gesteld welke maatregelen er moesten worden genomen om besmetting van bloedoverdraagbare ziekten te voorkomen. Rabiës Circa 20 keer heeft de GGD actie ondernomen nadat Groningers waren gebeten wilde dieren. In Groningen waren dat vleermuizen; van de vleermuissoort laatvlieger, ook in onze provincie frequent vookomend, is bekend dat het rabiës besmet kan zijn. Groningers op reis werden, in landen waar rabiës veel voorkomt, gebeten door apen en honden. Zo is op Bali sinds kort weer rabiës opgedoken onder de vele soms bijtgrage straathonden waardoor inmiddels ook tientallen Balinezen zijn overleden. De arts infectieziekten maakt na elke beet een inschatting van het risico op overdracht van het virus. Indien er een risico bestaat, kan het slachtoffer worden gevaccineerd met rabiësvaccin, eventueel aangevuld met immunoglobulines. Deze immunoglobulines zijn in Nederland alleen verkrijgbaar via het RIVM. vleermuis + beet foto:icwdm.org jaargang 4, februari 2011, blz 5 van 6

6 Screening van eerste generatie immigranten op Hepatitis B Hepatitis B-infecties komen wereldwijd heel veel voor. Nederland hoort, als alle westerse landen, tot de laagendemische landen. In Nederland komt hepatitis B-dragerschap voor bij 0,2% van de bevolking. In hoogendemische landen kan dit oplopen tot 15% van de bevolking. Complicaties komen daar dan ook veel voor. In China is bijvoorbeeld primair hepatocellulair carcinoom de meest voorkomende vorm van kanker. Eerste generatie immigranten nemen de prevalentie van hun land van herkomst mee naar Nederland. Omdat hepatitis B in deze landen voor een zeer groot deel verticaal van moeder op kind tijdens de zwangerschap overgedragen wordt, is de prevalentie in Nederland in de tweede generatie door de actieve case-finding en behandeling in de zwangerschap zeer veel lager. De progressie van de leverschade naar cirrose, leverfalen en carcinoom bij een actieve hepatitis B-infectie kan gestopt worden door behandeling met virusremmende middelen. Daarom wordt actieve opsporing van chronische hepatitis B-dragers geadviseerd, zoals ook beschreven in de NHG-standaard. De GGD'en in Groningen, Friesland en Drenthe zullen daarom in Groningen, Leeuwarden en Assen een pilotproject uitvoeren waarbij alle eerste generatie migranten uit China, Indonesië, Turkije, Sub-Saharisch Afrika, de Antillen en Suriname uitgenodigd worden voor een serologisch onderzoek op hepatitis B. De huisartsen van de onderzochte individuen zullen naderhand van de uitslag in kennis gesteld worden met zonodig een advies voor verdere controle. Personen met een actieve hepatitis B zullen, conform de richtlijn van de MDL-artsen en de NHG-standaard, vanuit de GGD meteen naar de specialist verwezen worden. Ook zal vanuit de GGD contactopsporing en vaccinatie van contacten verzorgd worden. Aan de nog vatbaren zal een hepatitis B-vaccinatie aangeboden worden. De Nieuwsbrief Infectieziekten is een 3-4 keer per jaar verschijnend informatiebulletin van de afdeling algemene infectieziektebestrijding (AIZB) van de GGD Groningen en wordt toegezonden aan huisartsen, verpleeghuisartsen, hygiënisten, infectiologen, medisch microbiologen en andere belangstellenden relaties van de GGD in de provincie Groningen. Reacties zijn welkom en kunt u sturen naar PB 584, 9700 AN Groningen telefoon Bereikbaarheid algemene infectieziektebestrijding (AIZB) 24 uur per dag, 7 dagen per week, dus ook op zon-en feestdagen, is er een arts AIZB bereikbaar voor vragen, meldingen of intercollegiaal overleg. Tijdens kantooruren kunt u via het algemene nummer van de GGD ( ) altijd vragen naar de dienstdoende arts of - verpleegkundige algemene IZB. Buiten kantooruren kunt u via de Meldkamer Ambulancezorg ( ) de dienstdoende arts infectieziekten laten oproepen. Afdeling algemene IZB: Alice Prenger, sociaal verpleegkundige Anneke Jonkman, sociaal verpleegkundige Bert Wolters, arts M&G/infectieziektebestrijding Jakob Keizer, arts M&G/infectieziektebestrijding Jan van der Have, arts M&G/infectieziektebestrijding Janet van der Laan, sociaal verpleegkundige Machiel Vonk, arts M&G/infectieziektebestrijding Nellie Hagedoorn, sociaal verpleegkundige Wim Niessen, arts M&G/infectieziektebestrijding jaargang 4,januari 2011, blz 6 van 6

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J.P. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Datum: 6 maart 2012 Onderwerp: Jaarcijfers GGD Infectieziektebestrijding Steller: Wil Evers Nr.: RIB-JR-1209 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Totaal aantal meldingen GGD Brabant-Zuidoost 2010

Totaal aantal meldingen GGD Brabant-Zuidoost 2010 Jaarcijfers team infectieziektebestrijding GGD Brabant-Zuidoost 2010 (Concept: kleine wijzigingen in aantallen nog mogelijk, in het verslag zijn nog niet opgenomen preventieactiviteiten en andere niet

Nadere informatie

Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 3, nummer 1, maart 2010

Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 3, nummer 1, maart 2010 Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 3, nummer 1, maart 21 In deze eerste Nieuwsbrief van 21 een terugblik op het jaar 29. De werkzaamheden van de afdeling algemene infectieziektebestrijding (AIZB) hebben

Nadere informatie

Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid

Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid Hierbij ontvangt u het overzicht van de gemelde infectieziekten die bij de afdeling I&H van de GGD Haaglanden

Nadere informatie

Totaal aantal meldingen GGD Brabant-Zuidoost 2009

Totaal aantal meldingen GGD Brabant-Zuidoost 2009 Jaarcijfers team infectieziektebestrijding GGD Brabant-Zuidoost 2009 Het jaar 2009 is een druk jaar geweest voor de infectieziektebestrijding in Nederland. In april 2009 werd door de WHO melding gemaakt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 7, nummer 1, februari 2014.

Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 7, nummer 1, februari 2014. Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 7, nummer 1, februari 2014. In deze eerste nieuwsbrief van 2014 blikken wij terug op 2013 en beschrijven wij enkele actualiteiten zoals de dreigende import van polio

Nadere informatie

Infectieziektebestrijding elke dag anders!

Infectieziektebestrijding elke dag anders! Infectieziektebestrijding elke dag anders! Ronald ter Schegget Arts infectieziekten 29 GGD en Algemene Infectieziekten Bestrijding Surveillance Meldingsplichtige infectieziekten Bron- en contactonderzoek

Nadere informatie

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2012 West-Vlaanderen

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2012 West-Vlaanderen Epi-nieuws Toezicht Volksgezondheid Registratie overzicht 1 West-Vlaanderen Toezicht Volksgezondheid Team Infectieziektenbestrijding West-Vlaanderen Koning Albert I-laan 1- - Brugge Registratie van infectieziekten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 infectieziektebestrijding GGD Hollands Noorden

Jaarverslag 2014 infectieziektebestrijding GGD Hollands Noorden Jaarverslag 2014 infectieziektebestrijding GGD Hollands Noorden Beschouwing: 2014 een gemiddeld jaar Het opmerkelijkst in dit jaar was de dreiging van de introductie van twee bijzondere virussen: - het

Nadere informatie

INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING

INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING FACTSHEET 2015 CASUS: SCHOOLUITJE ZORGBOERDERIJ WIE ZIJN WIJ? De afdeling algemene Infectieziektebestrijding (IZB) van GGD Hollands Noorden houdt zich bezig met het opsporen van

Nadere informatie

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2011 Vlaams - Brabant

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2011 Vlaams - Brabant Epi-nieuws Toezicht Volksgezondheid Registratie overzicht Vlaams - Brabant Toezicht Volksgezondheid Team Infectieziektenbestrijding Vlaams-Brabant Brouwersstraat bus, Leuven Tel : - 7 Fax: - 7 toezichtvolksgezondheid.vlaamsbrabant@vlaanderen.be

Nadere informatie

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2010 Oost-Vlaanderen

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2010 Oost-Vlaanderen Epi-nieuws Toezicht Volksgezondheid Registratie overzicht Oost-Vlaanderen Toezicht Volksgezondheid Team Infectieziektenbestrijding Oost-Vlaanderen Elf Julistraat, 9 Gent Tel : 9- Fax: 9- toezichtvolksgezondheid.oostvlaanderen@vlaanderen.be

Nadere informatie

INFOKAART INFECTIEZIEKTEN ALGEMEEN

INFOKAART INFECTIEZIEKTEN ALGEMEEN INFOKAART INFECTIEZIEKTEN ALGEMEEN Naast deze infokaart over infectieziektebestrijding in het algemeen zijn er ook infokaarten beschikbaar over: hepatitis, tuberculose, seksueel overdraagbare aandoeningen,

Nadere informatie

Jaarverslag gemelde infectieziekten groep A, B en C in 2008/2009/2010

Jaarverslag gemelde infectieziekten groep A, B en C in 2008/2009/2010 Jaarverslag gemelde infectieziekten groep A, B en C in 2008/2009/2010 GGD Kennemerland Afdeling Infectieziektebestrijding oktober 2012 Auteurs: Rob Broeder, Saskia van Egmond, Marjolein Somers. Richard

Nadere informatie

Infectieziektebestrijding

Infectieziektebestrijding Infectieziektebestrijding Jaarverslag 2013 GGD Kennemerland Afdeling Infectieziektebestrijding Auteurs: Martine van der Zwet Nicole Leerssen, Katja van der Meiden, Saskia van Egmond, Jeanette Ros VOORWOORD

Nadere informatie

31 epidemiologisch bulletin, 2005, jaargang 40, nummer 1

31 epidemiologisch bulletin, 2005, jaargang 40, nummer 1 31 epidemiologisch bulletin, 2005, jaargang 40, nummer 1 Actueel Overgewicht bij Hindostaanse kinderen Net als bij Nederlandse kinderen is bij Hindostaanse kinderen sprake van hoge prevalentiecijfers van

Nadere informatie

Melden van infectieziekten. conform de Wet publieke gezondheid (2008)

Melden van infectieziekten. conform de Wet publieke gezondheid (2008) Melden van infectieziekten conform de Wet publieke gezondheid (2008) Melden van infectieziekten conform de Wet publieke gezondheid (2008) 2 Melden van infectieziekten Editie 2008 ISBN: 978 90 6960 206

Nadere informatie

Vervroegde "vakantie" BMR. Gerard Sonder hoofd LCR Gert Weijman medisch adviseur RCP

Vervroegde vakantie BMR. Gerard Sonder hoofd LCR Gert Weijman medisch adviseur RCP Vervroegde "vakantie" BMR Gerard Sonder hoofd LCR Gert Weijman medisch adviseur RCP 1 26 april 2011 Inhoud 1. Casus 2. Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering 3. Vakantie-BMR: zin en onzin 4.

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 11 december 29, week 5 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) afgenomen

Nadere informatie

Rubella Synoniemen: rodehond, German measles, Röteln

Rubella Synoniemen: rodehond, German measles, Röteln Rubella Synoniemen: rodehond, German measles, Röteln B06 Bijlage I Rubella en zwangerschap, richtlijnen voor de praktijk Beleid naar aanleiding van een (mogelijk) contact (zie toelichting 1) Inventariseer

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Opvang 5.3.5.0 Zieke kinderen / besmettelijke ziekten en werkwijze versie: 2

Hoofdstuk 5: Opvang 5.3.5.0 Zieke kinderen / besmettelijke ziekten en werkwijze versie: 2 De organisatie heeft een protocol opgesteld conform de Wet Bestrijding Infectieziekten, waarin beschreven staat hoe te handelen in geval van (besmettelijke) ziekte(n) van kinderen. Het protocol is van

Nadere informatie

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A Naast deze infokaart over hepatitis zijn er ook infokaarten beschikbaar over: infectieziekten algemeen, tuberculose, seksueel overdraagbare aandoeningen, jeugd en onveilig vrijen en jeugd en vaccinatie.

Nadere informatie

26 epidemiologisch bulletin, 2004, jaargang 39, nummer 1. van Parnassia en de afdeling Epidemiologie

26 epidemiologisch bulletin, 2004, jaargang 39, nummer 1. van Parnassia en de afdeling Epidemiologie 26 epidemiologisch bulletin, 2004, jaargang 39, nummer 1 Actuele informatie Uitgaande jongeren en genotmiddelengebruik Op 21 januari jl. werd de invitational conference Uitgaande jongeren en genotmiddelengebruik

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over ebola

Vragen en antwoorden over ebola Vragen en antwoorden over ebola 2 oktober 2014 Wat is ebola? Het ebolavirus veroorzaakt een zeldzame maar zeer ernstige infectieziekte die in Afrika voorkomt. De ziekteverschijnselen zijn: hoge koorts,

Nadere informatie

Hepatitis A.

Hepatitis A. Hepatitis A www.hepatitisinfo.nl Hepatitis A Epidemiologie Transmissie Virologie Symptomen van een infectie met hepatitis A Diagnostiek Behandeling Preventie Hepatitis A epidemiologie http://wwwnc.cdc.gov/travel/pdf/yellowbook-2012-map-03-03-estimated-prevalence-hepatitis-a.pdf

Nadere informatie

39 epidemiologisch bulletin, 2013, jaargang 48, nummer 3. Cursussen

39 epidemiologisch bulletin, 2013, jaargang 48, nummer 3. Cursussen 39 epidemiologisch bulletin, 2013, jaargang 48, nummer 3 Korte berichten Millenniumdoelen Het kan ambitieuzer Onlangs werd het adviesrapport gepubliceerd van het VN High- Level Panel. VN-secretarisgeneraal

Nadere informatie

Wat zijn infectieziekten en hoe te handelen op school.

Wat zijn infectieziekten en hoe te handelen op school. Wat zijn infectieziekten en hoe te handelen op school. Infectieziekten Infectieziekten zijn ziekten die veroorzaakt worden door micro-organismen. Dit zijn hele kleine, levende deeltjes zoals virussen en

Nadere informatie

Jaarverslag. Infectieziekten

Jaarverslag. Infectieziekten Jaarverslag Infectieziekten 2012 De teams algemene infectieziekten (AIB), SOA en TBC voeren de wettelijke taken m.b.t. infectieziekten uit zoals vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. De drie teams

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 23 oktober 29, week 43 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) verdubbeld

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 27 november 29, week 48 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) afgenomen

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 6 november 29, week 45 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) wederom

Nadere informatie

Toepassing van modellen bij de bestrijding van infectieziekten. Jacco Wallinga

Toepassing van modellen bij de bestrijding van infectieziekten. Jacco Wallinga Toepassing van modellen bij de bestrijding van infectieziekten Jacco Wallinga 1 Model in de medische wetenschappen De muis als diermodel 2 Model in de epidemiologie Een logistisch regressie model 3 Model

Nadere informatie

AFSPRAKEN KETENPARTNERS OVER WATERPOKKEN EN RODEHOND BIJ ASIELZOEKERS I. ACHTERGROND

AFSPRAKEN KETENPARTNERS OVER WATERPOKKEN EN RODEHOND BIJ ASIELZOEKERS I. ACHTERGROND AFSPRAKEN KETENPARTNERS OVER WATERPOKKEN EN RODEHOND BIJ ASIELZOEKERS Onderstaande ketenafspraken zijn tot stand gekomen in samenwerking met COA, GC A, GGD GHOR Nederland, KNOV, NVOG en LCI, en zijn bedoeld

Nadere informatie

Bescherm uw kind tegen 12 infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind tegen 12 infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind tegen 12 infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waar tegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland

Nadere informatie

JAARVERSLAG INFECTIEZIEKTEN 2013. Algemene infectieziekten (AIB), SOA en TBC

JAARVERSLAG INFECTIEZIEKTEN 2013. Algemene infectieziekten (AIB), SOA en TBC JAARVERSLAG INFECTIEZIEKTEN 2013 Algemene infectieziekten (AIB), SOA en TBC De teams algemene infectieziekten (AIB), SOA en TBC voeren de wettelijke taken met betrekking tot infectieziekten uit zoals vastgelegd

Nadere informatie

Vaccinaties voor kinderen van 9 jaar. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor kinderen van 9 jaar. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor kinderen van 9 jaar Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland worden

Nadere informatie

Hepatitis B vaccinatie

Hepatitis B vaccinatie Hepatitis B vaccinatie De lever speelt een centrale rol bij de stofwisseling van eiwitten, vetten en suikers en de zuivering van het bloed. Soms raakt de lever ontstoken. In zo n geval is er sprake van

Nadere informatie

Melding bij de GGD Roodvonk moet bij de GGD gemeld worden als er in dezelfde groep twee of meer gevallen zijn in twee weken.

Melding bij de GGD Roodvonk moet bij de GGD gemeld worden als er in dezelfde groep twee of meer gevallen zijn in twee weken. ROODVONK (SCARLATINA) Roodvonk is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie. De ziekte duurt tien tot veertien dagen en is goed te behandelen met antibiotica. De bacterie die roodvonk

Nadere informatie

29 epidemiologisch bulletin, 2007, jaargang 42, nummer 1

29 epidemiologisch bulletin, 2007, jaargang 42, nummer 1 29 epidemiologisch bulletin, 2007, jaargang 42, nummer 1 Vergissing De Korte Berichten uit het vorige Bulletin openden met de aankondiging dat het artikel Vitamine D- tekort bij zwangere vrouwen: gegevens

Nadere informatie

ja, tot diarree over is (nee bij toxine) uren tot enkele weken 1 tot 4 dagen van 1 dag vóór tot 6 dagen na het begin van de ziekteverschijnselen

ja, tot diarree over is (nee bij toxine) uren tot enkele weken 1 tot 4 dagen van 1 dag vóór tot 6 dagen na het begin van de ziekteverschijnselen INFECTIEZIEKTESCHEMA VOOR OUDERS Algemeen: een kind dat zich ziek voelt (koorts, hangerig, geen eetlust) behoort thuis te blijven Ziekte Ziekteverschijnselen Incubatietijd Besmettelijk? Wering school Risicogroepen

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Ziekte Ziekteverschijnselen Incubatietijd Besmettelijk? Wering school * Risicogroepen. Ja, 5 dagen voor tot negen dagen na het begin van de zwelling.

Ziekte Ziekteverschijnselen Incubatietijd Besmettelijk? Wering school * Risicogroepen. Ja, 5 dagen voor tot negen dagen na het begin van de zwelling. Hieronder vindt u een lijst met veel voorkomende kinderziektes op school. Als school hanteren wij de richtlijnen van de GGD. Op de site van de GGD vindt u nog meer informatie over deze kinderziektes en

Nadere informatie

Korte berichten. Actueel

Korte berichten. Actueel 22 epidemiologisch bulletin, 2010, jaargang 45, nummer 1 Korte berichten Actueel Jaarverslag regionaal soa centrum Den Haag Op 26 november j.l., bij de start van het Love Life festival in Den Haag, presenteerde

Nadere informatie

30 epidemiologisch bulletin, 2012, jaargang 47, nummer 1

30 epidemiologisch bulletin, 2012, jaargang 47, nummer 1 30 epidemiologisch bulletin, 2012, jaargang 47, nummer 1 Korte berichten Cursussen STIOM Contextuele benadering in de huisartsenpraktijk; meer grip op individuele problemen door inzicht in gezinsomstandigheden.

Nadere informatie

Hepatitis B vaccinatie

Hepatitis B vaccinatie Hepatitis B vaccinatie De lever speelt een centrale rol bij de stofwisseling van eiwitten, vetten en suikers en de zuivering van het bloed. Soms raakt de lever ontstoken. In zo n geval is er sprake van

Nadere informatie

Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Van Gerven en Langkamp over vaccinatie tegen polio, bof, mazelen en rodehond.

Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Van Gerven en Langkamp over vaccinatie tegen polio, bof, mazelen en rodehond. Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Van Gerven en Langkamp over vaccinatie tegen polio, bof, mazelen en rodehond. (2080910270) 1 Wat is uw reactie op het bericht dat de gepromoveerde arts P. uit

Nadere informatie

Infectieziekten. Jaarverslag 2012

Infectieziekten. Jaarverslag 2012 Infectieziekten Jaarverslag 2012 Algemene Infectieziektebestrijding Inspectie & Hygiënezorg Seksuele Gezondheid Reizigers Advisering en Vaccinaties Tuberculosebestrijding INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1.

Nadere informatie

Vaccinaties voor peuters van 14 maanden. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor peuters van 14 maanden. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor peuters van 14 maanden Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland

Nadere informatie

Is den rooden loop terug in het land?*

Is den rooden loop terug in het land?* Is den rooden loop terug in het land?* Transmissiedag 14/9/2010 Anouk Vanlander CLB-arts * Observatie bij een dysenterie-epidemie van 1779. Geschiedenis der geneeskunde 2008;4(12):208-14 Melding door school

Nadere informatie

WEES WIJS, GA BESCHERMD OP REIS

WEES WIJS, GA BESCHERMD OP REIS WEES WIJS, GA BESCHERMD OP REIS Gezondheidsinformatie voor de Hadj en Umrah www.vggm.nl WEES WIJS, GA BESCHERMD OP REIS GEZONDHEIDSINFORMATIE VOOR DE HADJ EN UMRAH Tijdens de jaarlijkse bedevaart reizen

Nadere informatie

4 Infectieziekten in de regio Gelre-IJssel

4 Infectieziekten in de regio Gelre-IJssel 4 Infectieziekten in de regio Gelre-IJssel Infectieziekten zijn ook in de 21-ste eeuw een belangrijk volksgezondheidsprobleem. Steeds meer mensen maken verre reizen en lopen risico om infectieziekten te

Nadere informatie

Kinkhoest: niet alleen een kinderziekte!

Kinkhoest: niet alleen een kinderziekte! Kinkhoest: niet alleen een kinderziekte! Informatiefolder over kinkhoest (preventie) Kinkhoest niet alleen een kinderziekte Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen die wordt veroorzaakt door de bacterie

Nadere informatie

4 Infectieziekten in de regio Gelre-IJssel

4 Infectieziekten in de regio Gelre-IJssel 4 Infectieziekten in de regio Gelre-IJssel Infectieziekten zijn over het algemeen besmettelijke ziekten, die vaak overdraagbaar zijn van mens op mens. Ondanks de sterk verbeterde hygiëne en vaccinatiemogelijkheden

Nadere informatie

53 epidemiologisch bulletin, 2006, jaargang 41, nummer 2/3. verzorgers en gezondheidswerkers waaraan precies behoefte is -bijvoorbeeld

53 epidemiologisch bulletin, 2006, jaargang 41, nummer 2/3. verzorgers en gezondheidswerkers waaraan precies behoefte is -bijvoorbeeld 53 epidemiologisch bulletin, 2006, jaargang 41, nummer 2/3 Actueel Komt ouderdom nou eenmaal met gebreken? Onderzoek naar mogelijkheden voor een consultatiebureau voor ouderen Dat de ouderdom met gebreken

Nadere informatie

Het onderzoeksrapport Niet voor niks. Vormen van ruilseks onder jongeren kan worden gedownload via

Het onderzoeksrapport Niet voor niks. Vormen van ruilseks onder jongeren kan worden gedownload via 30 epidemiologisch bulletin, 2010, jaargang 45, nummer 4 Korte berichten Onderzoek Jongeren doen niet makkelijk over ruilseks De GGD Amsterdam heeft samen met de Rutgers Nisso Groep onderzoek gedaan naar

Nadere informatie

GEZONDHEIDSINFORMATIE

GEZONDHEIDSINFORMATIE GEZONDHEIDSINFORMATIE voor risicovolle beroepsgroepen vaccinatie DTP en Hepatitis A/B www.vggm.nl GEZONDHEIDSINFORMATIE VOOR RISICOVOLLE BEROEPSGROEPEN Als medewerker kunt u via uw werk risico lopen op

Nadere informatie

Infectieziektebestrijding

Infectieziektebestrijding Infectieziektebestrijding Jaarverslag 2014 GGD Kennemerland Afdeling Infectieziektebestrijding Auteurs: Martine van der Zwet Jeanette Ros Saskia van Egmond Katja van der Meiden Nicole Leerssen Daisy Ooms

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 4 december 29, week 49 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) afgenomen

Nadere informatie

31 epidemiologisch bulletin, 2012, jaargang 47, nummer 2

31 epidemiologisch bulletin, 2012, jaargang 47, nummer 2 31 epidemiologisch bulletin, 2012, jaargang 47, nummer 2 Korte berichten Oproep Huisartsen gevraagd Project Optimalisering van de communicatie tussen huisarts en GGD Communiceren we optimaal bij het bestrijden

Nadere informatie

Screening en opsporen HBV en HCV, WBO en VWS Stand van zaken. Ariene Rietveld, RAC

Screening en opsporen HBV en HCV, WBO en VWS Stand van zaken. Ariene Rietveld, RAC Screening en opsporen HBV en HCV, WBO en VWS Stand van zaken Ariene Rietveld, RAC Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Nadere informatie

Kinderopvang. houvast. Wet publieke gezondheid Artikel 26 meldingen instellingen. Noord- en Oost-Gelderland

Kinderopvang. houvast. Wet publieke gezondheid Artikel 26 meldingen instellingen. Noord- en Oost-Gelderland Nieuwsbrief Kinderopvang - Infectieziekten GGD, Jaargang 10, december 2014 Kinderopvang Van de redactie Met deze nieuwsbrief informeren wij u over infectieziekten en de bestrijding daarvan in kindercentra.

Nadere informatie

15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant

15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant 15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant Kamervragen van het lid Thieme aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind Laat uw kind inenten tegen infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma Laat uw kind inenten De overheid heeft het Rijksvaccinatieprogramma gemaakt voor alle kinderen in Nederland. Met het

Nadere informatie

Protocol Besmettelijke ziekten.

Protocol Besmettelijke ziekten. Protocol Besmettelijke ziekten. Overzicht infectie ziekten AIDS (HIV BOF (PAROTITIS EPIDEMICA) BUIKTYFUS (FEBRIS TYPHOIDEA) DIARREE DIFTERIE DYSENTERIE (BACILLAIRE DYSENTERIE, SHIGELLOSE, SHIGELLA-INFECTIE)

Nadere informatie

ZIEKTEBELEID SKBNM tienercentrum Tiens, versie juni 2015

ZIEKTEBELEID SKBNM tienercentrum Tiens, versie juni 2015 ZIEKTEBELEID SKBNM tienercentrum Tiens, versie juni 2015 Ons ziektebeleid is gebaseerd op de richtlijnen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid. De volledige tekst is te vinden op http://www.rivm.nl/onderwerpen/l/lci_richtlijnen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2014. Op je kop in de prullenbak! Inzamelingsactie in Winsum. Gouden driehoek: Dans, duurzaamheid en educatie!

Nieuwsbrief december 2014. Op je kop in de prullenbak! Inzamelingsactie in Winsum. Gouden driehoek: Dans, duurzaamheid en educatie! Nieuwsbrief december 2014 Op je kop in de prullenbak! Inzamelingsactie in Winsum. Gouden driehoek: Dans, duurzaamheid en educatie! Via het inzamelen van oude (afgedankte) elektrische apparaten gaan alle

Nadere informatie

Hoe krijg je hepatitis B?

Hoe krijg je hepatitis B? Hepatitis B Hepatitis B is een infectie van de lever, veroorzaakt door het hepatitis B-virus. In Nederland wordt dit virus vooral overgedragen door seksueel contact. Het dringt via de slijmvliezen van

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Folder voor ouders/verzorgers Welkom bij de GGD West-Brabant! Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 19 jaar Uw kind is of wordt binnenkort

Nadere informatie

27 epidemiologisch bulletin, 2012, jaargang 47, nummer 4

27 epidemiologisch bulletin, 2012, jaargang 47, nummer 4 27 epidemiologisch bulletin, 2012, jaargang 47, nummer 4 Korte berichten Advies Gezondheidsraad Advies over Vitamine D overgenomen door minister Voor ieder mens is het van belang om voldoende vitamine

Nadere informatie

Brochure Kinderziekten en de Kinderopvang

Brochure Kinderziekten en de Kinderopvang Brochure Kinderziekten en de Kinderopvang Brochure Kinderziekten en kinderopvang Inleiding Bij Kinderopvang Schoonhoven komen kinderen van 6 weken tot 13 jaar. Deze leeftijdsgroep is extra bevattelijk

Nadere informatie

Vaccinaties voor kinderen van 4 jaar. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor kinderen van 4 jaar. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor kinderen van 4 jaar Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland worden

Nadere informatie

Reizen en vaccinaties Maag-Darm-Levercentrum

Reizen en vaccinaties Maag-Darm-Levercentrum Reizen en vaccinaties Maag-Darm-Levercentrum Beter voor elkaar Inleiding Deze folder is bestemd voor patiënten (en hun naasten) met een maag,darm- en/of leveraandoening. De folder geeft u informatie over

Nadere informatie

Ziektebeleid gastouderbureau Kindercath

Ziektebeleid gastouderbureau Kindercath Ziektebeleid gastouderbureau Kindercath Gastouderopvang biedt in veel gevallen meer ruimte voor de individuele benadering van een ziek kind. Een ziektegeval moet daarom dan ook per keer worden beoordeeld

Nadere informatie

Bescherm uw kind. Informatie voor ouders tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind. Informatie voor ouders tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind Informatie voor ouders tegen infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma Waar gaat deze folder over? De overheid heeft het Rijksvaccinatieprogramma gemaakt voor alle kinderen in Nederland.

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 10

Inhoudsopgave hoofdstuk 10 -192- Inhoudsopgave hoofdstuk 10 Samenvatting hoofdstuk 10 Tabellen: 10.1 Gegevens van de Reinier de Graaf Groep 10.2 Ambulance ritten vanuit stadsgewest Haaglanden naar urgentie 10.3 Meldingsplichtige

Nadere informatie

Geschiedenis van de meldingsplicht

Geschiedenis van de meldingsplicht Geschiedenis van de meldingsplicht History of notification Auteur Trefwoorden Key words J.A. van Vliet geschiedenis, infectieziektebestrijding, meldingsplichtige ziekten, Wet publieke gezondheid history,

Nadere informatie

VRAGENLIJST FUNCTIEGERICHT ONDERZOEK

VRAGENLIJST FUNCTIEGERICHT ONDERZOEK VRAGENLIJST FUNCTIEGERICHT ONDERZOEK Deze vragenlijst dient volledig ingevuld te worden door alle medewerkers die starten met werkzaamheden binnen het Maasstad Ziekenhuis ongeacht of er sprake is van patiëntencontact.

Nadere informatie

Het is een goed moment om na te denken over de toekomst van het RVP

Het is een goed moment om na te denken over de toekomst van het RVP Samenvatting Het is een goed moment om na te denken over de toekomst van het RVP Sinds 1957 worden Nederlandse kinderen gevaccineerd tegen infectieziekten. Dat gebeurt in het kader van het zogenoemde Rijksvaccinatieprogramma

Nadere informatie

JAARVERSLAG INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING GGD HOLLANDS NOORDEN 2010

JAARVERSLAG INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING GGD HOLLANDS NOORDEN 2010 JAARVERSLAG INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING GGD HOLLANDS NOORDEN 2010 Colofon Jaarverslag Infectieziektebestrijding 2010 is een uitgave van de GGD Hollands Noorden. Redactie: Harm Menger, Anita de Boer, Lia

Nadere informatie

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind Laat uw kind inenten tegen infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma Laat uw kind inenten De overheid heeft het Rijksvaccinatieprogramma gemaakt voor alle kinderen in Nederland. Met het

Nadere informatie

35 epidemiologisch bulletin, 2006, jaargang 41, nummer 1

35 epidemiologisch bulletin, 2006, jaargang 41, nummer 1 35 epidemiologisch bulletin, 2006, jaargang 41, nummer 1 Actueel Diabetes onder migranten: Deens bezoek Op 17 en 18 november 2005 was een Deense delegatie op bezoek bij de GGD Den Haag. Aanleiding was

Nadere informatie

29 epidemiologisch bulletin, 2007, jaargang 42, nummer 4

29 epidemiologisch bulletin, 2007, jaargang 42, nummer 4 29 epidemiologisch bulletin, 2007, jaargang 42, nummer 4 Actueel Haags zorgportaal in werking Tegelijk met de presentatie van de nieuwe nota volksgezondheid Natuurlijk: gezond! door wethouder Bert van

Nadere informatie

Controles tijdens de zwangerschap

Controles tijdens de zwangerschap Controles tijdens de zwangerschap Tijdens de zwangerschap worden de volgende onderzoeken uitgevoerd: Beoordelen van de groei van de baarmoeder Bij elk bezoek wordt de groei van de baarmoeder nagegaan.

Nadere informatie

Liefs Jill. hip, hot & handig nieuws. Prikgids prikken - inentingen - vaccins

Liefs Jill. hip, hot & handig nieuws. Prikgids prikken - inentingen - vaccins Liefs Jill hip, hot & handig nieuws Prikgids prikken - inentingen - vaccins DKTP-Hib-HepB In de Liefs Jill Prikgids lees je alles over de inentingen die jouw kind tot en met 4 jaar krijgt. Zo weet je altijd

Nadere informatie

Vaccinaties voor baby s van 6-9 weken, 3, 4 en 10-11 maanden. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor baby s van 6-9 weken, 3, 4 en 10-11 maanden. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor baby s van 6-9 weken, 3, 4 en 10-11 maanden Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen

Nadere informatie

BCOU PROTOCOL NIEUWE INFLUENZA A H1N1, DE ZOGENAAMDE MEXICAANSE GRIEP, VERSIE 26 AUGUSTUS 2009 / IVK

BCOU PROTOCOL NIEUWE INFLUENZA A H1N1, DE ZOGENAAMDE MEXICAANSE GRIEP, VERSIE 26 AUGUSTUS 2009 / IVK BCOU PROTOCOL NIEUWE INFLUENZA A H1N1, DE ZOGENAAMDE MEXICAANSE GRIEP, VERSIE 26 AUGUSTUS 2009 / IVK MEDE OP BASIS VAN NOTITIE NUOVO Teksten voor website PCOU en Willibrord Het H1N1-influenzavirus (de

Nadere informatie

GRIEPVACCINATIE VOOR ZORGVERLENERS Hoe kan griep voorkomen worden?

GRIEPVACCINATIE VOOR ZORGVERLENERS Hoe kan griep voorkomen worden? GRIEPVACCINATIE VOOR ZORGVERLENERS Hoe kan griep voorkomen worden? WAT IS SEIZOENSGRIEP? WAT IS SEIZOENSGRIEP? > Een acute luchtweginfectie: Plots begin met koorts en rillingen Hoofdpijn Spierpijn Keelpijn

Nadere informatie

Samenvatting. Q-koorts in Nederland

Samenvatting. Q-koorts in Nederland Samenvatting Q-koorts is een zoönose een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii (C. burnetii). Bij mensen verloopt een infectie met

Nadere informatie

Tabellenboek Gemeente Purmerend

Tabellenboek Gemeente Purmerend Tabellenboek Gemeente Purmerend 2011 Inhoudsopgave Algemene gezondheidszorg 3 Maatschappelijke gezondheidszorg 7 Jeugdgezondheidszorg 8 Algemene gezondheidszorg Infectieziektebestrijding 2008 2009 2010

Nadere informatie

Bijlage 1. Bron- en contactonderzoek bij clusters van MRSA-infectie

Bijlage 1. Bron- en contactonderzoek bij clusters van MRSA-infectie Staphylococcus aureus-infecties, inclusief MRSA A41 Bijlage 1. Bron- en contactonderzoek bij clusters van MRSA-infectie Achtergronden Het in Nederland gevoerde strikte screenings- en isolatiebeleid ( search-and-destroy

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Protocol Ziekte bij kinderen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Ziektebeleid... 3 Zieke kinderen... 3 Richtlijnen voor geneesmiddelenverstrekking binnen het dagverblijf... 3 Richtlijnen voor

Nadere informatie

Bof Brief ouders (t.e.m. 4 de leerjaar)

Bof Brief ouders (t.e.m. 4 de leerjaar) 246 DRAAIBOEK INFECTIEZIEKTEN CLB Bof Brief ouders (t.e.m. 4 de leerjaar) KORTE VERSIE VOOR MEER INFORMATIE ZIE ANDERE ZIJDE Beste ouder(s), Een medeleerling van uw dochter of zoon heeft dikoor (bof).

Nadere informatie

Het Hepatitis probleem in NL

Het Hepatitis probleem in NL Bewustwording Identificatie-Behandeling HEPATITIS B en C Het Hepatitis probleem in NL Virale hepatitis A-E : Wat is er aan het veranderen? Chronische hepatitis B & C: Sterfte, Impact behandeling Uitdaging

Nadere informatie

Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal

Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Juni 2013 versie 2.0 Gebaseerd op Draaiboek IHR: infectieziekten gerelateerd aan internationaal vervoer van mensen en goederen MELDINGSSYSTEEM SCHIP-RMD-GGD

Nadere informatie

PRAKTISCH Hondsdolheid (rabiës)

PRAKTISCH Hondsdolheid (rabiës) PRAKTISCH Hondsdolheid (rabiës) l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n over houden van huisdieren Rabiës oftewel hondsdolheid is één van de bekendste zoönosen

Nadere informatie

62 epidemiologisch bulletin, 2011, jaargang 46, nummer 2/3

62 epidemiologisch bulletin, 2011, jaargang 46, nummer 2/3 62 epidemiologisch bulletin, 2011, jaargang 46, nummer 2/3 Korte berichten Symposium (N)iets nieuws onder de zon afscheidssymposium Willem Beamont, donderdag 13 oktober 2011-13.00 uur, Theater Concordia

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR GEZONDE JEUGD Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. Bij sommige kinderen

Nadere informatie

Informatie over Q-koorts

Informatie over Q-koorts Informatie over Q-koorts De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor Q-koorts. De afgelopen weken ontvingen gemeenten hierover brieven van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Volksgezondheid

Nadere informatie

U denkt dat uw kind mazelen heeft Wanneer u vermoedt dat uw kind mazelen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met uw huisarts.

U denkt dat uw kind mazelen heeft Wanneer u vermoedt dat uw kind mazelen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met uw huisarts. Aan alle ouders en verzorgers, Bij een aantal niet-gevaccineerde kind(eren) in het Land van Heusden en Altena is mazelen geconstateerd. In deze brief willen wij u in overleg met de GGD West-Brabant informeren

Nadere informatie

Het Tuinhuis Bodegraven Oud Bodegraafseweg 87 2411 HW Bodegraven Tel.nr. 0172-618348

Het Tuinhuis Bodegraven Oud Bodegraafseweg 87 2411 HW Bodegraven Tel.nr. 0172-618348 ZIEKTEBELEID TUINHUIS BODEGRAVEN De mening van ons kindercentrum is dat zieke kinderen thuis horen; daar kunnen ze alle zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben, zonder daar de andere kinderen mee

Nadere informatie