INFOKAART INFECTIEZIEKTEN ALGEMEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFOKAART INFECTIEZIEKTEN ALGEMEEN"

Transcriptie

1 INFOKAART INFECTIEZIEKTEN ALGEMEEN Naast deze infokaart over infectieziektebestrijding in het algemeen zijn er ook infokaarten beschikbaar over: hepatitis, tuberculose, seksueel overdraagbare aandoeningen, jeugd en onveilig vrijen en jeugd en vaccinatie. Inleiding Aan het begin van de vorige eeuw waren infectieziekten de belangrijkste doodsoorzaak. Door de verbeterde hygiëne, de beschikbaarheid van antibiotica en vaccins konden deze ziekten in toenemende mate beheerst worden. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw leken infectieziekten niet langer een belangrijk gezondheidsprobleem te zijn in Nederland. Deze situatie is inmiddels sterk veranderd door het uitbreken van een aids-epidemie, een toenemende resistentie van infecties voor antibiotica, de dreiging van bioterrorisme en het toegenomen risico op wereldwijde epidemieën (griep). Dit heeft ertoe geleid dat nieuwe aandacht is ontstaan voor infectieziektebestrijding. Gemeenten, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en GGD hebben belangrijke uitvoerende taken die wettelijk zijn verankerd. Wettelijke kaders De Infectieziektenwet is opgesteld om mensen te beschermen tegen de gevaren van bepaalde infectieziekten. De wet maakt onderscheid tussen drie groepen van meldingsplichtige infectieziekten die zijn ingedeeld naar de ernst van de ziekte en het risico van verspreiding (bijlage 1). Deze ziekten moeten worden gemeld bij de directeur GGD, die de melding doorgeeft aan de burgemeester en in een aantal gevallen ook aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Op grond van deze wet kan de burgemeester iemand laten isoleren in een ziekenhuis en laten onderzoeken. Hij heeft verder de bevoegdheid een besmet persoon te verbieden werkzaamheden uit te voeren die een risico inhouden voor de verspreiding van de infectie. De burgemeester neemt deze besluiten op basis van een advies van de GGD. In de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid is bepaald dat de gemeenteraad zorgdraagt voor: algemene infectieziektebestrijding; bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen (Soa), waaronder aids; tuberculose bestrijding; bron- en contactonderzoek; beantwoorden van vragen uit de bevolking; het geven van voorlichting en begeleiding. De uitvoering van deze taken is gedelegeerd naar de GGD. Verder is vastgelegd in het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg dat de GGD vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma aanbiedt. Voor meer informatie verwijzen we naar de infokaart jeugd en vaccinatie. Reizigersvaccinatie Naast deze wettelijke verplichte taken op het terrein van de infectieziektebestrijding verleent de GGD ook diensten aan reizigers naar het buitenland. Tegen betaling adviseert de GGD reizigers over benodigde vaccinaties, verstrekt deze en adviseert over hygiëne en leefregels. In 2005 werden ruim vaccinaties aan reizigers verstrekt. Ook worden huisartsen van informatie voorzien die deze diensten aan hun patiënten verlenen. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van vaccinaties en recepten die de GGD verstrekt. Deze diensten worden verder niet besproken. Organisatie van infectieziektebestrijding Bij de uitvoering van de infectieziektebestrijding in Noord- en Midden-Limburg zijn naast de GGD ook andere organisaties betrokken. Het landelijk Centrum voor Infectieziektebestrijding formuleert het landelijk beleid en ondersteunt de GGD bij de uitvoering van beleid ter bestrijding van infectieziekten. Deze organisatie stelt o.a. de protocollen op voor infectieziektebestrijding. Verder zijn er op landelijk niveau ondersteunende organisaties zoals Soa Aids Nederland en het Tuberculosefonds. De Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), wordt ingeschakeld als een uitbraak van infectieziekten de omvang van een ramp aanneemt. De GHOR is ondergebracht bij de Sector Veiligheid van de Regio Noord- en Midden-Limburg. De GHOR coördineert de hulpverlening van alle geneeskundige organisaties. Wat doet de GGD? De GGD heeft van oudsher een actieve rol in de bestrijding van infectieziekten. De GGD is 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar voor vragen en advies aan huisartsen, zorgcentra en scholen als het gaat om vragen of advies over infectieziekten, bij prikaccidenten en vergiftiging

2 door voedsel. Ook burgers kunnen met vragen 24-uur per dag terecht bij de GGD. Verder voert de GGD de volgende taken uit: Surveillance: het in kaart brengen van het vóórkomen van infectieziekten in de regio; Voorlichting, immunisatie, vaccinatie, informatieverstrekking en behandeling van personen met een infectieziekten, om te voorkomen dat de ziekte wordt overgedragen; Bronopsporing en contactonderzoek: bij bepaalde infectieziekten zoekt de GGD uit wie de ziektebron is. De GGD inventariseert vervolgens zo veel mogelijk contacten van besmette patiënten om verdere besmetting tegen te gaan; Vangnetfunctie: als andere partijen hun rol op het gebied van infectieziektebestrijding niet vervullen neemt de GGD hun taken over; Outbreakmanagement: snel optreden bij uitbraak van een infectieziekte; Beleidsadvisering aan gemeenten over het te volgen beleid; Zorgafstemming tussen zorginstellingen bij de infectieziektebestrijding. Overzichten van meldingen In bijlage 2 zijn overzichten opgenomen van meldingen van een aantal infectieziekten in Noord- en Midden-Limburg en in Nederland in de jaren 1995, 2000 en In dit overzicht zijn alleen infectieziekten opgenomen die met enige frequentie gemeld worden. In een aparte infokaart wordt het thema Soa behandeld. Lokaal gezondheidsbeleid gemeenten Gemeenten hebben inmiddels een nota lokaal gezondheidsbeleid vastgesteld en zijn bezig uitvoering te geven aan de voornemens in deze nota. Gemeenten hebben belangrijke taken en bevoegdheden bij de infectieziektebestrijding. De uitvoering van deze taken is voor een belangrijk deel gedelegeerd aan de GGD. Aangezien de uitvoering volgens strakke professionele standaarden verloopt hoeven gemeenten maar beperkt sturing te geven aan de uitvoering van deze taak. Wel kunnen gemeenten de keuze maken om voor bepaalde thema's of doelgroepen het preventiebeleid te intensiveren. Bronnen 1. RIVM. Nationaal Kompas Volksgezondheid C.J.P.A. Hoebe. Infectieziektesurveillance Limburg GGD Zuid-Limburg Colofon GGD Noord- en Midden-Limburg Contactpersoon: drs. Hans Spee, epidemioloog Postbus 1150 / 5900 BD Venlo / november 2006

3 Bijlage 1: Meldingsplichtige infectieziekten Infectieziekten die regelmatig voorkomen in Noord- en Midden-Limburg zijn vetgedrukt in onderstaand schema. In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van het aantal bekende gevallen van deze ziekten. Groep A Groep B Groep C Bij vermoeden door de behandelend arts onmiddellijk te melden aan GGD. Kinderverlamming SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) Bij vaststelling door de behandelend arts binnen 24 uur te melden aan de GGD. Bacillaire dysenterie Botulisme Buiktyfus Cholera Creutzfeld-Jacob's Difterie Febris recurrens Hepatitis A Hepatitis B Hepatitis C Hondsdolheid Kinkhoest Legionellose Mazelen Meningokokkose Paratyfus A Paratyfus B Paratyfus C Pest Tuberculose Virale hemorrhagische koorts Vlektyfus Voedselvergiftiging of voedselinfectie Door het laboratorium binnen 48 uur aan de GGD te melden. Brucellose Enterohemorragische E.coli Gele koorts Leptospirose Malaria Miltvuur Ornithose/psittacose Q-koorts Rodehond Trichinose

4 Bijlage 2: Meldingen van infectieziekten in Noord- en Midden-Limburg en in Nederland in de jaren 1995, 2000 en In de navolgende tabellen wordt een overzicht gegeven van het aantal bekende gevallen in Noord- en Midden- Limburg van veelvoorkomende meldingsplichtige infectieziekten (bijlage 1) in de jaren 1995, 2000 en Verder wordt het aantal gevallen per van de bevolking in Noord- en Midden-Limburg vergeleken met het aantal gevallen per in Nederland in dezelfde periode. Bron: CPA Hoebe, GGD Zuid-Limburg 1. Bacillaire dysentrie * aantal NML (1) NML per ,7 1,8 2,3 Ned. per ,5 2,1 3,0 2,5 1,5 0,5 Bacillaire dysentrie * info over bacillaire dysenterie: 2. Hepatitis A aantal NML (1) NML per ,8 3,5 2,1 Ned. per ,5 4,1 1,3 7,0 6,0 5,0 3,0 Hepatitis A

5 3. Hepatitis B acuut aantal NML (1) NML per ,7 2,4 1,4 Ned. per ,5 3,3 3,0 Hepatitis B acuut 4. Hepatitis B chronisch aantal NML (1) NML per ,7 10,1 Ned. per ,6 9, ,0 6,0 Hepatitis B dragers

6 5. Hepatitis C aantal NML (1) NML per ,9 7,0 Ned. per (2) 3,2 0,2 8,0 6,0 Hepatitis C 2. Vanaf 2003 wordt in Nederland alleen acute hepatitis C geregistreerd, waardoor de aantallen sterk zijn gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Aangezien dragers besmettelijk zijn worden in NML naast de acute gevallen ook de dragers van hepatitis C geregistreerd. 6. Kinkhoest * aantal NML (1) NML per ,3 57,8 48,4 Ned. per ,9 40, Kinkhoest * Voor meer info over kinkhoest:

7 7. Legionella ziekte * aantal NML (1) NML per ,6 1,8 Ned. per ,3 1,1 1,7 1,5 Legionella 0,5 * Voor info over legionella of veteranenziekte zie bijlage 4 8. Meningokokken ziekte * aantal NML (1) NML per ,6 5,5 2,7 Ned. per ,0 3,3 1,6 6,0 5,0 3,0 Meningokokken ziekte * Voor info over meningitis door meningokokken:

8 9. Tuberculose aantal NML (1) NML per ,9 6,3 5,5 Ned. per ,6 8, ,0 6,0 Tuberculose * Voor meer info over tuberculose: Darminfectie E. Coli O157 * aantal NML (1) 3 4 NML per ,6 0,8 Ned. per ,3 0,4 0,8 E. Coli O 157 0,6 0,4 0,2 * Voor meer info over Escherichia coli (E. coli):

9 11. Malaria aantal NML (1) NML per ,7 1,8 0,6 Ned. per ,4 1,9 5,0 3,0 Malaria * voor meer info over malaria:

10 Bijlage 3: Voor onder andere de volgende ziekten zijn vaccinaties of recepten beschikbaar bij de GGD Noord- en Midden-Limburg in het kader van reizigersvaccinatie. bof mazzelen rode hond difterie tetanus polio hersenvliesontsteking gele koorts hepatitis a hepatitis b hondsdolheid tbc tyfus malaria (recept) reizigers diaree (recept)

11 Bijlage 4: Legionella of veteranenziekte De veteranenziekte is een vorm van longontsteking, veroorzaakt door de Legionellabacterie. De ziekte is voor het eerst geconstateerd in 1976 bij een reünie van Vietnamveteranen in een hotel in Philadelphia; 221 mensen werden ziek, van wie er 34 overleden. In Nederland was in 1999 in Bovenkarspel een uitbraak van Legionellabesmetting. Oorzaken Legionella komt meestal voor in een waterrijke omgeving, waar de bacterie maandenlang kan overleven en zich vermenigvuldigen. De infectie kan worden opgelopen door het inademen van besmette waternevel uit douchekoppen, kranen en badinrichtingen. Een besmettingsbron is ook de airconditioning in grote openbare gebouwen, zoals hotels en ziekenhuizen. Vaak ook wordt de infectie in het buitenland opgelopen. Er zijn geen aanwijzingen dat de bacterie van de ene op de andere persoon kan worden overgedragen. De kans op besmetting bij een bezoek aan een zwembad of sauna bestaat wel, maar is gering. Ouderen en mensen met een verminderde weerstand - zoals mensen met diabetes, HIV-infectie of een reeds bestaande chronische longaandoening - zijn extra vatbaar voor de veteranenziekte. Verschijnselen De incubatietijd van de veteranenziekte is 2-10 dagen. In het begin heeft de persoon in kwestie meestal hoofdpijn en spierpijn en voelt zich niet lekker. Vervolgens kunnen hoge koorts en rillingen ontstaan. Verder is er kans op misselijkheid, braken en diarree. Op de tweede of derde dag krijgt de patiënt vaak een droge hoest en soms pijn op de borst. Ook kunnen ademhalingsmoeilijkheden voorkomen. De Legionellabacterie veroorzaakt vaak een longontsteking. Bij ernstige vormen is ziekenhuisopname nodig. Longontsteking als gevolg van de veteranenziekte is vergelijkbaar met longontsteking in het algemeen. Diagnose De arts kan, na een lichamelijk onderzoek en het beluisteren van de longen, een test laten doen om de diagnose te bevestigen, zoals een sputumkweek, een urineanalyse en bloedonderzoek. Bij een Legionella-infectie maakt het lichaam antilichamen aan om de infectie te bestrijden. Er treedt een stijging op van de hoeveelheid antilichamen in het bloed in de loop van een aantal weken. De uitslag van dit bloedonderzoek is echter meestal pas bekend als de infectie al voorbij is. Behandeling De veteranenziekte kan aanleiding zijn voor opname in het ziekenhuis. Via een infuus wordt antibiotica toegediend. Bij een minder ernstige infectie kunnen de antibiotica ook in de vorm van tabletten worden ingenomen. Een deel van de mensen die een longontsteking hebben, veroorzaakt door de Legionellabacterie, overlijdt. Met name mensen met een verminderde weerstand. Preventie De Legionellabacterie groeit met name in stilstaand water van 25 tot 55 C. Als u enkele weken bent weggeweest doet u er goed aan de douche een tijdje te laten lopen met alleen heet water. Controleer of de boiler op minimaal 60 C staat afgesteld. Ook op vakantie, vooral in warme landen, is het raadzaam douches in hotels of vakantiehuisjes goed door te laten lopen voor u ze gebruikt. Er zijn wettelijke regels voor zwembaden en waterleidingen om besmetting met de Legionella te voorkomen. Bron:

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A Naast deze infokaart over hepatitis zijn er ook infokaarten beschikbaar over: infectieziekten algemeen, tuberculose, seksueel overdraagbare aandoeningen, jeugd en onveilig vrijen en jeugd en vaccinatie.

Nadere informatie

Protocol handelen bij besmettelijke ziekten

Protocol handelen bij besmettelijke ziekten Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol handelen bij besmettelijke

Nadere informatie

Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid

Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid Hierbij ontvangt u het overzicht van de gemelde infectieziekten die bij de afdeling I&H van de GGD Haaglanden

Nadere informatie

Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid

Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid DB /103 Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid Hierbij ontvangt u het overzicht van de gemelde infectieziekten die bij de afdeling I&H van de GGD

Nadere informatie

Infectieziektebestrijding elke dag anders!

Infectieziektebestrijding elke dag anders! Infectieziektebestrijding elke dag anders! Ronald ter Schegget Arts infectieziekten 29 GGD en Algemene Infectieziekten Bestrijding Surveillance Meldingsplichtige infectieziekten Bron- en contactonderzoek

Nadere informatie

Presentatie 13 februari 2012 aan BAM-monteurs en onderaannemers Wilrie van Logchem. Toezichthouders Oasen: Wilrie van Logchem & Ger Ros

Presentatie 13 februari 2012 aan BAM-monteurs en onderaannemers Wilrie van Logchem. Toezichthouders Oasen: Wilrie van Logchem & Ger Ros Presentatie 13 februari 2012 aan BAM-monteurs en onderaannemers Wilrie van Logchem Toezichthouders Oasen: Wilrie van Logchem & Ger Ros 1. Was je handen 2. Meld darminfecties 3. Houd de werkplek schoon

Nadere informatie

4 Infectieziekten in de regio Gelre-IJssel

4 Infectieziekten in de regio Gelre-IJssel 4 Infectieziekten in de regio Gelre-IJssel Infectieziekten zijn over het algemeen besmettelijke ziekten, die vaak overdraagbaar zijn van mens op mens. Ondanks de sterk verbeterde hygiëne en vaccinatiemogelijkheden

Nadere informatie

CIJFERS INFECTIEZIEKTEN IN BEELD2013 WEST-VLAANDEREN Infectieziektebestrijding/

CIJFERS INFECTIEZIEKTEN IN BEELD2013 WEST-VLAANDEREN Infectieziektebestrijding/ Rapport CIJFERS INFECTIEZIEKTEN IN BEELD213 WEST-VLAANDEREN Infectieziektebestrijding/24.6.214 24.6.214 cijfers infectieziekten in beeld213 West- 1/31 Inhoudstafel 1 Overzichtstabel 213 3 2 Cijfers infectieziekten

Nadere informatie

CIJFERS INFECTIEZIEKTEN IN BEELD 2013 OOST-VLAANDEREN Infectieziektebestrijding/

CIJFERS INFECTIEZIEKTEN IN BEELD 2013 OOST-VLAANDEREN Infectieziektebestrijding/ / Rapport CIJFERS INFECTIEZIEKTEN IN BEELD 213 OOST-VLAANDEREN Infectieziektebestrijding/24..214 Inhoudstafel 1 Overzichtstabel 213 3 2 Cijfers infectieziekten Oost- 213 3 Cijfers infectieziekten 213 1

Nadere informatie

CIJFERS INFECTIEZIEKTEN IN BEELD 2013 VLAAMS-BRABANT Infectieziektebestrijding/

CIJFERS INFECTIEZIEKTEN IN BEELD 2013 VLAAMS-BRABANT Infectieziektebestrijding/ / Rapport CIJFERS INFECTIEZIEKTEN IN BEELD 213 VLAAMS-BRABANT Infectieziektebestrijding/24..214 24..214 cijfers infectieziekten in beeld 213 Vlaams-Brabant 1/32 Inhoudstafel 1 Overzichtstabel 213 3 2 Cijfers

Nadere informatie

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2012 West-Vlaanderen

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2012 West-Vlaanderen Epi-nieuws Toezicht Volksgezondheid Registratie overzicht 1 West-Vlaanderen Toezicht Volksgezondheid Team Infectieziektenbestrijding West-Vlaanderen Koning Albert I-laan 1- - Brugge Registratie van infectieziekten

Nadere informatie

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2010 Oost-Vlaanderen

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2010 Oost-Vlaanderen Epi-nieuws Toezicht Volksgezondheid Registratie overzicht Oost-Vlaanderen Toezicht Volksgezondheid Team Infectieziektenbestrijding Oost-Vlaanderen Elf Julistraat, 9 Gent Tel : 9- Fax: 9- toezichtvolksgezondheid.oostvlaanderen@vlaanderen.be

Nadere informatie

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2011 West-Vlaanderen

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2011 West-Vlaanderen Epi-nieuws Toezicht Volksgezondheid Registratie overzicht West-Vlaanderen Toezicht Volksgezondheid Team Infectieziektenbestrijding West-Vlaanderen Koning Albert I-laan - - Brugge Tel : 5-5 7 Fax: 5-9 toezichtvolksgezondheid.westvlaanderen@vlaanderen.be

Nadere informatie

INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING

INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING FACTSHEET 2016 VOORWOORD WIE ZIJN WIJ? De afdeling algemene Infectieziektebestrijding (IZB) van GGD Hollands Noorden houdt zich bezig met het opsporen van infectieziekten om verspreiding

Nadere informatie

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2012 Limburg

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2012 Limburg Epi-nieuws Toezicht Volksgezondheid Registratie overzicht 1 Limburg Toezicht Volksgezondheid Team Infectieziektenbestrijding Limburg V.A.C. Hendrik van Veldeke Koningin Astridlaan 5 bus 7 Tel : 11-7 Fax:

Nadere informatie

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2011 Vlaams - Brabant

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2011 Vlaams - Brabant Epi-nieuws Toezicht Volksgezondheid Registratie overzicht Vlaams - Brabant Toezicht Volksgezondheid Team Infectieziektenbestrijding Vlaams-Brabant Brouwersstraat bus, Leuven Tel : - 7 Fax: - 7 toezichtvolksgezondheid.vlaamsbrabant@vlaanderen.be

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J.P. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Datum: 6 maart 2012 Onderwerp: Jaarcijfers GGD Infectieziektebestrijding Steller: Wil Evers Nr.: RIB-JR-1209 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Epi-nieuws Toezicht Volksgezondheid Registratie overzicht 2010 Vlaams - Brabant

Epi-nieuws Toezicht Volksgezondheid Registratie overzicht 2010 Vlaams - Brabant Epi-nieuws Toezicht Volksgezondheid Registratie overzicht Vlaams - Brabant Toezicht Volksgezondheid Team Infectieziektenbestrijding Vlaams-Brabant Brouwersstraat bus, Leuven Tel : -9 Fax: -9 9 toezichtvolksgezondheid.vlaamsbrabant@vlaanderen.be

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 infectieziektebestrijding GGD Hollands Noorden

Jaarverslag 2014 infectieziektebestrijding GGD Hollands Noorden Jaarverslag 2014 infectieziektebestrijding GGD Hollands Noorden Beschouwing: 2014 een gemiddeld jaar Het opmerkelijkst in dit jaar was de dreiging van de introductie van twee bijzondere virussen: - het

Nadere informatie

Stichting Veteranenziekte. Wat is legionella? Informatie voor patiënten en familie

Stichting Veteranenziekte. Wat is legionella? Informatie voor patiënten en familie Stichting Veteranenziekte Wat is legionella? Informatie voor patiënten en familie voorwoord Dit informatieboekje van de Stichting Veteranenziekte is bedoeld voor patiënten met een legionellabesmetting

Nadere informatie

31 epidemiologisch bulletin, 2005, jaargang 40, nummer 1

31 epidemiologisch bulletin, 2005, jaargang 40, nummer 1 31 epidemiologisch bulletin, 2005, jaargang 40, nummer 1 Actueel Overgewicht bij Hindostaanse kinderen Net als bij Nederlandse kinderen is bij Hindostaanse kinderen sprake van hoge prevalentiecijfers van

Nadere informatie

Legionella pneumophila (veteranenziekte)

Legionella pneumophila (veteranenziekte) Legionella pneumophila (veteranenziekte) Inleiding De legionella-uitbraak in 1999 op de bloemententoonstelling in Bovenkarspel was voor de overheid aanleiding om maatregelen te nemen om een nieuwe uitbraak

Nadere informatie

INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING

INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING FACTSHEET 2015 CASUS: SCHOOLUITJE ZORGBOERDERIJ WIE ZIJN WIJ? De afdeling algemene Infectieziektebestrijding (IZB) van GGD Hollands Noorden houdt zich bezig met het opsporen van

Nadere informatie

4 Infectieziekten in de regio Gelre-IJssel

4 Infectieziekten in de regio Gelre-IJssel 4 Infectieziekten in de regio Gelre-IJssel Infectieziekten zijn ook in de 21-ste eeuw een belangrijk volksgezondheidsprobleem. Steeds meer mensen maken verre reizen en lopen risico om infectieziekten te

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Opvang 5.3.5.0 Zieke kinderen / besmettelijke ziekten en werkwijze versie: 2

Hoofdstuk 5: Opvang 5.3.5.0 Zieke kinderen / besmettelijke ziekten en werkwijze versie: 2 De organisatie heeft een protocol opgesteld conform de Wet Bestrijding Infectieziekten, waarin beschreven staat hoe te handelen in geval van (besmettelijke) ziekte(n) van kinderen. Het protocol is van

Nadere informatie

Totaal aantal meldingen GGD Brabant-Zuidoost 2010

Totaal aantal meldingen GGD Brabant-Zuidoost 2010 Jaarcijfers team infectieziektebestrijding GGD Brabant-Zuidoost 2010 (Concept: kleine wijzigingen in aantallen nog mogelijk, in het verslag zijn nog niet opgenomen preventieactiviteiten en andere niet

Nadere informatie

Totaal aantal meldingen GGD Brabant-Zuidoost 2009

Totaal aantal meldingen GGD Brabant-Zuidoost 2009 Jaarcijfers team infectieziektebestrijding GGD Brabant-Zuidoost 2009 Het jaar 2009 is een druk jaar geweest voor de infectieziektebestrijding in Nederland. In april 2009 werd door de WHO melding gemaakt

Nadere informatie

Jaarverslag gemelde infectieziekten groep A, B en C in 2008/2009/2010

Jaarverslag gemelde infectieziekten groep A, B en C in 2008/2009/2010 Jaarverslag gemelde infectieziekten groep A, B en C in 2008/2009/2010 GGD Kennemerland Afdeling Infectieziektebestrijding oktober 2012 Auteurs: Rob Broeder, Saskia van Egmond, Marjolein Somers. Richard

Nadere informatie

CLB. GBS Wemmel BROCHURE 6. Schooljaar Nederlandstalige Gemeentelijke Basisschool Wemmel J. Vanden Broeckstraat Wemmel

CLB. GBS Wemmel BROCHURE 6. Schooljaar Nederlandstalige Gemeentelijke Basisschool Wemmel J. Vanden Broeckstraat Wemmel BROCHURE 6 CLB GBS Wemmel Nederlandstalige Gemeentelijke Basisschool Wemmel J. Vanden Broeckstraat 29 1780 Wemmel Tel.: (02) 462.06.31 Fax: (02) 462.06.39 Schooljaar 2015-2016 URL: www.gbswemmel.be E-mail:

Nadere informatie

29 epidemiologisch bulletin, 2007, jaargang 42, nummer 1

29 epidemiologisch bulletin, 2007, jaargang 42, nummer 1 29 epidemiologisch bulletin, 2007, jaargang 42, nummer 1 Vergissing De Korte Berichten uit het vorige Bulletin openden met de aankondiging dat het artikel Vitamine D- tekort bij zwangere vrouwen: gegevens

Nadere informatie

Wat zijn infectieziekten en hoe te handelen op school.

Wat zijn infectieziekten en hoe te handelen op school. Wat zijn infectieziekten en hoe te handelen op school. Infectieziekten Infectieziekten zijn ziekten die veroorzaakt worden door micro-organismen. Dit zijn hele kleine, levende deeltjes zoals virussen en

Nadere informatie

25 epidemiologisch bulletin, 2004, jaargang 39, nummer 4. werd op 13 oktober 2004 door de GGD-en van beide steden gevaccineerd:

25 epidemiologisch bulletin, 2004, jaargang 39, nummer 4. werd op 13 oktober 2004 door de GGD-en van beide steden gevaccineerd: 25 epidemiologisch bulletin, 2004, jaargang 39, nummer 4 Actueel Bulletin op internet Sinds kort staat de inhoud van het Epidemiologisch Bulletin op internet! En wel op de site www.denhaag.nl/smartsite.html?id

Nadere informatie

Bescherm uw kind. Informatie voor ouders tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind. Informatie voor ouders tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind Informatie voor ouders tegen infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma Waar gaat deze folder over? De overheid heeft het Rijksvaccinatieprogramma gemaakt voor alle kinderen in Nederland.

Nadere informatie

KINKHOEST KINDERGENEESKUNDE FRANCISCUS VLIETLAND

KINKHOEST KINDERGENEESKUNDE FRANCISCUS VLIETLAND KINKHOEST KINDERGENEESKUNDE FRANCISCUS VLIETLAND Kinkhoest In Nederland krijgen kinderen van drie, vier, vijf en elf maanden de zogenoemde DKTP-vaccinatie voor difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Door

Nadere informatie

35 epidemiologisch bulletin, 2006, jaargang 41, nummer 1

35 epidemiologisch bulletin, 2006, jaargang 41, nummer 1 35 epidemiologisch bulletin, 2006, jaargang 41, nummer 1 Actueel Diabetes onder migranten: Deens bezoek Op 17 en 18 november 2005 was een Deense delegatie op bezoek bij de GGD Den Haag. Aanleiding was

Nadere informatie

26 epidemiologisch bulletin, 2004, jaargang 39, nummer 1. van Parnassia en de afdeling Epidemiologie

26 epidemiologisch bulletin, 2004, jaargang 39, nummer 1. van Parnassia en de afdeling Epidemiologie 26 epidemiologisch bulletin, 2004, jaargang 39, nummer 1 Actuele informatie Uitgaande jongeren en genotmiddelengebruik Op 21 januari jl. werd de invitational conference Uitgaande jongeren en genotmiddelengebruik

Nadere informatie

53 epidemiologisch bulletin, 2006, jaargang 41, nummer 2/3. verzorgers en gezondheidswerkers waaraan precies behoefte is -bijvoorbeeld

53 epidemiologisch bulletin, 2006, jaargang 41, nummer 2/3. verzorgers en gezondheidswerkers waaraan precies behoefte is -bijvoorbeeld 53 epidemiologisch bulletin, 2006, jaargang 41, nummer 2/3 Actueel Komt ouderdom nou eenmaal met gebreken? Onderzoek naar mogelijkheden voor een consultatiebureau voor ouderen Dat de ouderdom met gebreken

Nadere informatie

29 epidemiologisch bulletin, 2007, jaargang 42, nummer 4

29 epidemiologisch bulletin, 2007, jaargang 42, nummer 4 29 epidemiologisch bulletin, 2007, jaargang 42, nummer 4 Actueel Haags zorgportaal in werking Tegelijk met de presentatie van de nieuwe nota volksgezondheid Natuurlijk: gezond! door wethouder Bert van

Nadere informatie

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind Laat uw kind inenten tegen infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma Laat uw kind inenten De overheid heeft het Rijksvaccinatieprogramma gemaakt voor alle kinderen in Nederland. Met het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 394 Wet van 11 juni 1998, houdende regels ter afwending van de gevaren van infectieziekten (Infectieziektenwet) Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Algemene taken publieke gezondheidszorg

Algemene taken publieke gezondheidszorg Besluit van houdende nieuwe eisen inzake de publieke gezondheid (Besluit publieke gezondheid) Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk PG/ ; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Melden van infectieziekten. conform de Wet publieke gezondheid (2008)

Melden van infectieziekten. conform de Wet publieke gezondheid (2008) Melden van infectieziekten conform de Wet publieke gezondheid (2008) Melden van infectieziekten conform de Wet publieke gezondheid (2008) 2 Melden van infectieziekten Editie 2008 ISBN: 978 90 6960 206

Nadere informatie

Het voorkomen van besmettelijke ziekten

Het voorkomen van besmettelijke ziekten Het voorkomen van besmettelijke ziekten Het voorkomen van besmettelijke ziekten - vaccinaties Het meest effectieve middel tegen besmettelijke ziekten zijn, indien beschikbaar, vaccinaties. Wanneer een

Nadere informatie

WEES WIJS, GA BESCHERMD OP REIS

WEES WIJS, GA BESCHERMD OP REIS WEES WIJS, GA BESCHERMD OP REIS Gezondheidsinformatie voor de Hadj en Umrah www.vggm.nl WEES WIJS, GA BESCHERMD OP REIS GEZONDHEIDSINFORMATIE VOOR DE HADJ EN UMRAH Tijdens de jaarlijkse bedevaart reizen

Nadere informatie

Wat is een longontsteking?

Wat is een longontsteking? Longontsteking Wat is een longontsteking? Een longontsteking is een infectie van de longblaasjes en het omliggende weefsel. De infectie kan veroorzaakt worden door een bacterie of een virus, die u via

Nadere informatie

3. Welke ziekten moeten er gemeld worden?

3. Welke ziekten moeten er gemeld worden? Klinisch Laboratorium Heilig-Hartziekenhuis Mechelsestraat 24, B-2500 Lier Tel.: 03-491 30 70 Fax: 03-491 30 89 DocNr SOP.ORG.18 Aangemaakt op 20/jan/2015 MELDING VAN AANGIFTPLICHTIGE ZIEKTEN Versie 3

Nadere informatie

Wat zijn infectieziekten

Wat zijn infectieziekten Wat zijn infectieziekten Infectieziekten zijn ziekten die veroorzaakt worden door micro-organismen. Dit zijn hele kleine, levende deeltjes zoals virussen en bacteriën. Ze worden meestal van de ene mens

Nadere informatie

Vaccinaties voor peuters van 14 maanden. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor peuters van 14 maanden. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor peuters van 14 maanden Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland

Nadere informatie

22 epidemiologisch bulletin, 2004, jaargang 39, nummer 3

22 epidemiologisch bulletin, 2004, jaargang 39, nummer 3 22 epidemiologisch bulletin, 2004, jaargang 39, nummer 3 Actuele informatie Gevolgen Anorexia Nervosa onderschat De kans op overlijden voor mensen met anorexia nervosa is vijf keer zo groot als voor gezonde

Nadere informatie

Samenvatting. Q-koorts in Nederland

Samenvatting. Q-koorts in Nederland Samenvatting Q-koorts is een zoönose een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii (C. burnetii). Bij mensen verloopt een infectie met

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD OVERZICHT VAN BESMETTELIJKE ZIEKTEN

VEREENVOUDIGD OVERZICHT VAN BESMETTELIJKE ZIEKTEN Ziekte Besmettelijkheid Ernst Advies CLB 0. Elke infectieziekte? Bij elk kind dat ziektesymptomen vertoond of dat koorts heeft moet de school de ouders verwittigen en verwijzen voor behandeling 1. AIDS

Nadere informatie

Vaccinaties voor kinderen van 9 jaar. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor kinderen van 9 jaar. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor kinderen van 9 jaar Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland worden

Nadere informatie

Kinkhoest: niet alleen een kinderziekte!

Kinkhoest: niet alleen een kinderziekte! Kinkhoest: niet alleen een kinderziekte! Informatiefolder over kinkhoest (preventie) Kinkhoest niet alleen een kinderziekte Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen die wordt veroorzaakt door de bacterie

Nadere informatie

28 epidemiologisch bulletin, 2006, jaargang 41, nummer 4

28 epidemiologisch bulletin, 2006, jaargang 41, nummer 4 28 epidemiologisch bulletin, 2006, jaargang 41, nummer 4 Internationale publicatie Aandacht voor artikel over diabetes In 2004 is in dit tijdschrift het artikel Vitamine D-tekort bij zwangere vrouwen:

Nadere informatie

GEZONDHEIDSINFORMATIE

GEZONDHEIDSINFORMATIE GEZONDHEIDSINFORMATIE voor risicovolle beroepsgroepen vaccinatie DTP en Hepatitis A/B www.vggm.nl GEZONDHEIDSINFORMATIE VOOR RISICOVOLLE BEROEPSGROEPEN Als medewerker kunt u via uw werk risico lopen op

Nadere informatie

Bescherm uw kind tegen 12 infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind tegen 12 infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind tegen 12 infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waar tegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland

Nadere informatie

Ziektebeleid gastouderbureau Kindercath

Ziektebeleid gastouderbureau Kindercath Ziektebeleid gastouderbureau Kindercath Gastouderopvang biedt in veel gevallen meer ruimte voor de individuele benadering van een ziek kind. Een ziektegeval moet daarom dan ook per keer worden beoordeeld

Nadere informatie

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind Laat uw kind inenten tegen infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma Laat uw kind inenten De overheid heeft het Rijksvaccinatieprogramma gemaakt voor alle kinderen in Nederland. Met het

Nadere informatie

39 epidemiologisch bulletin, 2013, jaargang 48, nummer 3. Cursussen

39 epidemiologisch bulletin, 2013, jaargang 48, nummer 3. Cursussen 39 epidemiologisch bulletin, 2013, jaargang 48, nummer 3 Korte berichten Millenniumdoelen Het kan ambitieuzer Onlangs werd het adviesrapport gepubliceerd van het VN High- Level Panel. VN-secretarisgeneraal

Nadere informatie

Preventie van Infectieziekten in de regio West-Brabant

Preventie van Infectieziekten in de regio West-Brabant Preventie van Infectieziekten in de regio West-Brabant Als het gaat om infectieziekten kan men bij de GGD West-Brabant terecht met vragen over infectieziekten en kan men gebruik maken van het soa spreekuur,

Nadere informatie

Korte berichten. Actueel

Korte berichten. Actueel 22 epidemiologisch bulletin, 2010, jaargang 45, nummer 1 Korte berichten Actueel Jaarverslag regionaal soa centrum Den Haag Op 26 november j.l., bij de start van het Love Life festival in Den Haag, presenteerde

Nadere informatie

Legionella. Annemarie Essink Longziekten 05-03-2014

Legionella. Annemarie Essink Longziekten 05-03-2014 Legionella Annemarie Essink Longziekten 05-03-2014 Indeling Historie Epidemiologie en pathogenese Klinische presentatie en beloop Microbiologische diagnose Behandeling Maatregelen naar aanleiding van een

Nadere informatie

Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 3, nummer 1, maart 2010

Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 3, nummer 1, maart 2010 Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 3, nummer 1, maart 21 In deze eerste Nieuwsbrief van 21 een terugblik op het jaar 29. De werkzaamheden van de afdeling algemene infectieziektebestrijding (AIZB) hebben

Nadere informatie

Hoe kan ik legionella voorkomen?

Hoe kan ik legionella voorkomen? Stichting Veteranenziekte Hoe kan ik legionella voorkomen? Informatie over de veteranenziekte en praktische tips om besmetting te voorkomen Legionella en haar verschijnselen Wat houdt de ziekte in? De

Nadere informatie

Legionella pneumophila. S.G.S Vreden, MD, PhD

Legionella pneumophila. S.G.S Vreden, MD, PhD Legionella pneumophila S.G.S Vreden, MD, PhD Legionella pneumophila, established in 1976 Legionella is een aerobe, gram negatieve bacterie Familie Legionellaceae heeft 50 species, met ruim 70 serogroups.

Nadere informatie

http://www.ggdzeeland.nl/doelgroepen/onderwijs/ggdwijzer1219/?s=ggdwijzer12-19_infectieziekten.htm#bk56

http://www.ggdzeeland.nl/doelgroepen/onderwijs/ggdwijzer1219/?s=ggdwijzer12-19_infectieziekten.htm#bk56 Ziekte en school http://www.ggdzeeland.nl/doelgroepen/onderwijs/ggdwijzer1219/?s=ggdwijzer12-19_infectieziekten.htm#bk56 Infectieziekten Wat zijn infectieziekten Infectieziekten zijn ziekten die veroorzaakt

Nadere informatie

Ziekte Ziekteverschijnselen Incubatietijd Besmettelijk? Wering school * Risicogroepen. Ja, 5 dagen voor tot negen dagen na het begin van de zwelling.

Ziekte Ziekteverschijnselen Incubatietijd Besmettelijk? Wering school * Risicogroepen. Ja, 5 dagen voor tot negen dagen na het begin van de zwelling. Hieronder vindt u een lijst met veel voorkomende kinderziektes op school. Als school hanteren wij de richtlijnen van de GGD. Op de site van de GGD vindt u nog meer informatie over deze kinderziektes en

Nadere informatie

Het is een goed moment om na te denken over de toekomst van het RVP

Het is een goed moment om na te denken over de toekomst van het RVP Samenvatting Het is een goed moment om na te denken over de toekomst van het RVP Sinds 1957 worden Nederlandse kinderen gevaccineerd tegen infectieziekten. Dat gebeurt in het kader van het zogenoemde Rijksvaccinatieprogramma

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Adalimumab (Humira ) Informatie over de behandeling met het medicijn adalimumab bij de ziekte van Crohn en collitis ulcerosa

Patiënteninformatie. Adalimumab (Humira ) Informatie over de behandeling met het medicijn adalimumab bij de ziekte van Crohn en collitis ulcerosa Patiënteninformatie Adalimumab (Humira ) Informatie over de behandeling met het medicijn adalimumab bij de ziekte van Crohn en collitis ulcerosa Adalimumab (Humira ) Informatie over de behandeling met

Nadere informatie

Vaccinaties voor baby s van 6-9 weken, 3, 4 en 10-11 maanden. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor baby s van 6-9 weken, 3, 4 en 10-11 maanden. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor baby s van 6-9 weken, 3, 4 en 10-11 maanden Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen

Nadere informatie

Longontsteking (pneumonie)

Longontsteking (pneumonie) Longontsteking (pneumonie) In deze folder informeren wij u over wat een longontsteking is, hoe de behandeling verloopt en welke adviezen er zijn om uw herstel te bevorderen. Wat is een longontsteking?

Nadere informatie

LEGIONELLA overzicht met feiten en cijfers. Drs. Hans Schoon OMEGAM-Water

LEGIONELLA overzicht met feiten en cijfers. Drs. Hans Schoon OMEGAM-Water LEGIONELLA overzicht met feiten en cijfers Drs. Hans Schoon OMEGAM-Water Onderwerpen Wat weten we van Legionella Meldingen Legionellose Bronopsporing patiënten Besmettingen leidingwater Praktijk 18 jaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 10

Inhoudsopgave hoofdstuk 10 -192- Inhoudsopgave hoofdstuk 10 Samenvatting hoofdstuk 10 Tabellen: 10.1 Gegevens van de Reinier de Graaf Groep 10.2 Ambulance ritten vanuit stadsgewest Haaglanden naar urgentie 10.3 Meldingsplichtige

Nadere informatie

REIZEN EN TUBERCULOSE

REIZEN EN TUBERCULOSE REIZEN EN TUBERCULOSE Op reis naar Oost-Europa Afrika Azië Midden-Amerika Zuid-Amerika In deze folder staan enkele maatregelen die u kunt nemen om uzelf te beschermen LANGER DAN 3 MAANDEN VEEL CONTACT

Nadere informatie

Besluit van 27 oktober 2008, houdende nieuwe eisen inzake de publieke gezondheid (Besluit publieke gezondheid)

Besluit van 27 oktober 2008, houdende nieuwe eisen inzake de publieke gezondheid (Besluit publieke gezondheid) Besluit publieke gezondheid (Tekst geldend op: 22-11-2011) Besluit van 27 oktober 2008, houdende nieuwe eisen inzake de publieke gezondheid (Besluit publieke gezondheid) Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Vaccinaties ; informatie voor ouders

Vaccinaties ; informatie voor ouders Vaccinaties ; informatie voor ouders In deze folder leest u wat vaccineren is, wanneer uw kind kan worden gevaccineerd en tegen welke kinderziekten. U ziet het vaccinatieprogramma en leest welke bijwerkingen

Nadere informatie

Protocol Besmettelijke ziekten.

Protocol Besmettelijke ziekten. Protocol Besmettelijke ziekten. Overzicht infectie ziekten AIDS (HIV BOF (PAROTITIS EPIDEMICA) BUIKTYFUS (FEBRIS TYPHOIDEA) DIARREE DIFTERIE DYSENTERIE (BACILLAIRE DYSENTERIE, SHIGELLOSE, SHIGELLA-INFECTIE)

Nadere informatie

Protocol bij Ziekte en Medicijngebruik

Protocol bij Ziekte en Medicijngebruik Protocol bij Ziekte en Medicijngebruik Wanneer kunnen zieke kinderen naar DONS komen en wanneer moeten zij thuisblijven? Bij verzuim door ziekte letten wij op: 1. Gezondheid en welbevinden van het kind

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden Bezoekdatum: 1 juni 2016 Utrecht juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

ja, tot diarree over is (nee bij toxine) uren tot enkele weken 1 tot 4 dagen van 1 dag vóór tot 6 dagen na het begin van de ziekteverschijnselen

ja, tot diarree over is (nee bij toxine) uren tot enkele weken 1 tot 4 dagen van 1 dag vóór tot 6 dagen na het begin van de ziekteverschijnselen INFECTIEZIEKTESCHEMA VOOR OUDERS Algemeen: een kind dat zich ziek voelt (koorts, hangerig, geen eetlust) behoort thuis te blijven Ziekte Ziekteverschijnselen Incubatietijd Besmettelijk? Wering school Risicogroepen

Nadere informatie

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Informatiemap Leptospirosen. Map voor professionals. A.P. Nauta, bedrijfsarts juli 1997 ACHTERGROND DIAGNOSE

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Informatiemap Leptospirosen. Map voor professionals. A.P. Nauta, bedrijfsarts juli 1997 ACHTERGROND DIAGNOSE Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Informatiemap Leptospirosen Map voor professionals A.P. Nauta, bedrijfsarts juli 1997 ACHTERGROND DIAGNOSE PREVENTIE Referenties en nuttige adressen ACHTERGROND Inleiding

Nadere informatie

Rapport 205014007/2010 K. Heimeriks D. Beaujean J. Maas. Surveillance Arbeidsgerelateerde Infectieziekten

Rapport 205014007/2010 K. Heimeriks D. Beaujean J. Maas. Surveillance Arbeidsgerelateerde Infectieziekten Rapport 205014007/2010 K. Heimeriks D. Beaujean J. Maas Surveillance Arbeidsgerelateerde Infectieziekten Analyse arbeidsgerelateerde infectieziekten 2009 RIVM-Rapport 205014007/2010 Surveillance Arbeidsgerelateerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 925 Terroristische aanslagen in de Verenigde Staten Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Tabellenboek Gemeente Landsmeer

Tabellenboek Gemeente Landsmeer Tabellenboek Gemeente Landsmeer 2011 Inhoudsopgave Algemene gezondheidszorg 3 Maatschappelijjke gezondheidszorg 7 Jeugdgezondheidszorg 8 2 Algemene gezondheidszorg Infectieziektebestrijding 2008 2009 2010

Nadere informatie

25 epidemiologisch bulletin, 2004, jaargang 39, nummer 2. Actuele informatie. Week van de liefde krijgt Stimuleringsprijs OGZ

25 epidemiologisch bulletin, 2004, jaargang 39, nummer 2. Actuele informatie. Week van de liefde krijgt Stimuleringsprijs OGZ 25 epidemiologisch bulletin, 2004, jaargang 39, nummer 2 Nieuw verschenen Vernieuwd groeiboek voor Wouter Bos In het consultatiebureau aan de Van der Neerstraat kreeg kersverse vader Wouter Bos op 8 april

Nadere informatie

GRIEPVACCINATIE VOOR ZORGVERLENERS Hoe kan griep voorkomen worden?

GRIEPVACCINATIE VOOR ZORGVERLENERS Hoe kan griep voorkomen worden? GRIEPVACCINATIE VOOR ZORGVERLENERS Hoe kan griep voorkomen worden? WAT IS SEIZOENSGRIEP? WAT IS SEIZOENSGRIEP? > Een acute luchtweginfectie: Plots begin met koorts en rillingen Hoofdpijn Spierpijn Keelpijn

Nadere informatie

Tabellenboek Gemeente Waterland

Tabellenboek Gemeente Waterland Tabellenboek Gemeente Waterland 2011 Inhoudsopgave Algemene gezondheidszorg 3 Maatschappelijke gezondheidszorg 7 Jeugdgezondheidszorg 8 2 Algemene gezondheidszorg Infectieziektebestrijding 2008 2009 2010

Nadere informatie

Samenvatting. Griepvaccinatie: wie wel en wie niet?

Samenvatting. Griepvaccinatie: wie wel en wie niet? Samenvatting Griepvaccinatie: wie wel en wie niet? Griep (influenza) wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Omdat het virus steeds verandert, bouwen mensen geen weerstand op die hen een leven lang

Nadere informatie

Zorgeenheid Reumatologie en Klinische Immunologie, locatie AZU. Langwerkende antireumatische middelen: Methotrexaat

Zorgeenheid Reumatologie en Klinische Immunologie, locatie AZU. Langwerkende antireumatische middelen: Methotrexaat Zorgeenheid Reumatologie en Klinische Immunologie, locatie AZU Langwerkende antireumatische middelen: Methotrexaat In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten het geneesmiddel methotrexaat te gaan

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR GEZONDE JEUGD Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. Bij sommige kinderen

Nadere informatie

Stichting Veteranenziekte. Ik heb legionella. Wat nu? Informatie over de veteranenziekte en de gevolgen daarvan

Stichting Veteranenziekte. Ik heb legionella. Wat nu? Informatie over de veteranenziekte en de gevolgen daarvan Stichting Veteranenziekte Ik heb legionella. Wat nu? Informatie over de veteranenziekte en de gevolgen daarvan Ik heb Legionella. Wat nu? Wat kan Legionella doen met lichaam en geest? Een longontsteking

Nadere informatie

Inentingen bij huisdieren deel 2: honden

Inentingen bij huisdieren deel 2: honden Inentingen bij huisdieren deel 2: honden Door Marije Blok Het is verstandig uw huisdier(en) te laten inenten tegen verschillende dierziekten. Maar waartegen worden ze nu eigenlijk ingeënt? En waarom is

Nadere informatie

Surveillance. van. Arbeidsgerelateerde Infectieziekten

Surveillance. van. Arbeidsgerelateerde Infectieziekten Surveillance van Arbeidsgerelateerde Infectieziekten Rapportage in het kader van het project Infectieziektebestrijding & Werknemersgezondheid in opdracht van de Directie Arbeidsomstandigheden van het ministerie

Nadere informatie

Op reis. Voorbereiding, vaccinatie en adviezen

Op reis. Voorbereiding, vaccinatie en adviezen Op reis Voorbereiding, vaccinatie en adviezen Op Reis Gaat u op vakantie (met of zonder kinderen), een zakenreis, stage of vrijwilligerswerk? Wij helpen u graag bij een goede voorbereiding. Vaccinaties,

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Bezoekdatum: 7 juli 2016 Utrecht augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3

Nadere informatie

Foppe van Mil / Frank Venema. Verstandig omgaan met geneesmiddelen en gezondheid TIRION-BAARN

Foppe van Mil / Frank Venema. Verstandig omgaan met geneesmiddelen en gezondheid TIRION-BAARN Foppe van Mil / Frank Venema Verstandig omgaan met geneesmiddelen en gezondheid TIRION-BAARN INHOUD 1. INLEIDING 11 De Apotheek Medicatiebegeleiding 12-Andere vormen van service 13-Thuiszorg 14 Geneesmiddelen

Nadere informatie

Infliximab (Inflectra ) Bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa

Infliximab (Inflectra ) Bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa Infliximab (Inflectra ) Bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa Ziekenhuis Gelderse Vallei Uw behandelend arts en/of verpleegkundige heeft met u gesproken over het gebruik van Infliximab (Inflectra

Nadere informatie

Vedolizumab (Entyvio ) Bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Vedolizumab (Entyvio ) Bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Patiënteninformatie Vedolizumab (Entyvio ) Bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Informatie over de behandeling door de MDL-arts met het medicijn vedolizumab 1234567890-terTER_ Inhoudsopgave Pagina

Nadere informatie

Ziekteprotocol kinderopvang. Juni Protocol ter ondersteuning van handelswijze bij ziektegevallen in de kinderopvang

Ziekteprotocol kinderopvang. Juni Protocol ter ondersteuning van handelswijze bij ziektegevallen in de kinderopvang Ziekteprotocol kinderopvang Juni 2015 Protocol ter ondersteuning van handelswijze bij ziektegevallen in de kinderopvang ZIEKTEPROTOCOL KINDEROPVANG Algemeen Het ziekteprotocol is opgesteld conform de Wet

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR GEZONDE JEUGD Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. Bij sommige kinderen

Nadere informatie