Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 3, nummer 1, maart 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 3, nummer 1, maart 2010"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 3, nummer 1, maart 21 In deze eerste Nieuwsbrief van 21 een terugblik op het jaar 29. De werkzaamheden van de afdeling algemene infectieziektebestrijding (AIZB) hebben betrekking op alle infectieziekten behalve SOA/AIDS en tuberculose; hiervoor zijn aparte afdelingen binnen de GGD. In deze Nieuwsbrief onder meer aandacht voor de Nieuwe Influenza en Q-koorts met daarnaast een beknopt overzicht van alle meldingen aan de. Meldingsplichtige ziekten Er zijn 43 met naam genoemde infectieziekten die door de aanvragend arts én het laboratorium gemeld moeten worden aan de GGD. Om dubbele meldingen en onnodige werklast te voorkomen hebben we in de provincie Groningen afspraken gemaakt met de 3 laboratoria (Laboratorium voor Infectieziekten, Medisch microbiologisch laboratorium van het UMCG en Lab Noord); zodra u als aanvrager een uitslag krijgt, stuurt de microbioloog ook een uitslag naar de GGD. De verpleegkundige- of arts AIZB neemt in principe met u contact op om aanvullende gegevens betreffende de meldingsplichtige infectieziekte te verkrijgen. Vervolgens spreken we met de patiënt en nemen, indien nodig, maatregelen om verdere aantal door laboratoria en artsen aan gemelde ziekten inclusief "top 1" verspreiding van de 9 ziekte te beperken. Als voldaan wordt aan de 8 overig landelijke criteria, 7 art. 26 instellingen melden wij vervolgens STEC de infectieziekte aan het 6 RIVM. In 29 ontvingen shigellose 5 we ruim 8 meldingen nwe influenza H1N1 van de laboratoria, een 4 legionella verdubbeling ten kinkhoest opzichte van voorgaande 3 invasieve streptokok jaren. De stijging werd 2 vooral veroorzaakt door HCV de Nieuwe Influenza 1 HBV acuut (H1N1): 28 meldingen, HBV chronisch waarvan er uiteindelijk voldeden aan alle meldcriteria. Nieuwe Influenza A (H1N1) 29 was op het gebied van de infectieziektebestrijding een bijzonder jaar. In april was er een uitbraak van een nieuw type influenza in Mexico, welke zich in rap tempo over de wereld verspreidde. Eind mei kregen we in Groningen te maken met de eerste verdachte patiënten. Begin juni werd in de provincie Groningen na onderzoek door de GGD bij de eerste patiënt, die kort daarvoor was teruggekeerd uit de VS, Nieuwe Influenza vastgesteld. De GGD heeft daarna, aanvankelijk met de grootst mogelijke persoonlijke beschermingsmaatregelen, nog circa 3 zieken en contacten thuis bezocht, bemonsterd en van Tamiflu én informatie voorzien om verdere verspreiding te voorkomen. Toen in de zomer het aantal patiënten sterk toenam en de ernst van de ziekte in het algemeen bleek mee te vallen, hebben huisartsen het afnemen van keelkweken van de GGD overgenomen. Tot 15 augustus werden er aan de GGD 115 gevallen van griep gemeld. Vanaf die datum was de jaargang 3, nummer 1, maart 21, blz 1 van 6

2 ziekte alleen nog meldingsplichtig als de patiënt in het ziekenhuis werd opgenomen en volgden nog 17 meldingen. In totaal zijn in onze provincie uiteindelijk ruim 12 mensen met bewezen Nieuwe Influenza in ziekenhuizen opgenomen; ongeveer 7 daarvan zijn overleden. Bij een aantal patiënten is een virus aangetroffen dat resistent bleek voor Tamiflu. Uit onderzoek door oa. de GGD is gebleken dat deze resistente stammen zich niet onder de gezinscontacten van deze patiënten hadden verspreid. Op 28 december ontving de laatste melding Nieuwsbrief Infectieziekten meldingen ziekenhuisopnamen nwe influenza GGD Groningen naar geboortejaar (n=124) 2-29 tm 4 jaar Onnodige onrust? Vaak is de vraag gesteld of er niet onnodig veel ophef en onrust over de Nieuwe Influenza is gemaakt. Volgens ons is dat niet het geval. Toen de griepepidemie zich in Mexico ontwikkelde, leek het te gaan over een ziekte met veel zieken, een ernstig beloop, snelle verspreiding onder vooral jongeren en maatschappelijke ontwrichting (figuur 1). Op dat moment werden maatregelen getroffen die op dat moment het meest plausibel waren met: opnemen meldingsplicht groep A, beschermende kleding direct betrokkenen, isolatie van de patiënt, werkverbod et cetera. Dat de ziekte zich in de daaropvolgende weken-maanden bleek te ontwikkelen tot een relatief milde vorm met, in vergelijking met bijvoorbeeld de Spaanse Griep, relatief weinig zieken (figuur 2) was op dat moment nog niet te voorzien. Overigens bleek in Nederland dat, in door de vele ziekenhuisopnames, met name het aantal kinder-ic bedden een probleem zou kunnen gaan opleveren; uiteindelijk heeft dit niet tot problemen geleid. Hoe het virus zich dit jaar en het volgend griepseizoen zal ontwikkelen blijft nog een verrassing. figuur 1: situatie mei Mexico figuur 2: situatie augustus NL Vaccinatie H1N1 Nadat de meeste huisartsen in Groningen waren begonnen met de Nieuwe Influenza vaccinatie van de hen bekende risicopatiënten, is ook de in november gestart met de vaccinatie van kinderen van 6mnd t/m 4 jaar oud én huisgenoten van 5 t/m 59 jaar die daarvoor in aanmerking kwamen. In de eerste ronde zijn vaccinaties uitgedeeld, waarmee een opkomstpercentage van 73,5% werd verkregen. Bijna 19. personen hebben ook hun tweede vaccinatie ontvangen. Naar het speciale influenza-publieksinformatienummer van de is in een paar weken tijd ruim 6 keer gebeld door burgers met vragen over vooral de vaccinaties. In onderstaande tabel staan de opkomstcijfers per gemeente weergegeven. percentage APPINGEDAM BEDUM BELLINGWEDDE DE MARNE DELFZIJL opkomstpercentage H1N1 kinderen 6mnd tm 4 jaar per gemeente EEMSMOND GRONINGEN GROOTEGAST 6mnd-4jr beide vaccinaties HAREN HOOGEZAND- SAPPEMEER LEEK LOPPERSUM 6mnd-4jr 1 vaccinatie MARUM MENTERWOLDE PEKELA REIDERLAND SCHEEMDA SLOCHTEREN STADSKANAAL TEN BOER VEENDAM VLAGTWEDDE WINSCHOTEN WINSUM ZUIDHORN jaargang 3, nummer 1, maart 21, blz 2 van 6

3 Q-koorts Landelijk staat Q-koorts sterk in de belangstelling en is er sinds enkele jaren sprake van een epidemie met in 29 ruim 2 bevestigde Q-koorts patiënten in Nederland. aantal patiënten NL per jaar aantal geiten per provincie besmette bedrijven (r) en patiënten (g) Nadat een mogelijke relatie was gelegd met geitenhouderijen, zijn ook in onze provincie geitenboerderijen onderzocht. Hoewel er één boerderij positief bleek, heeft dit niet geleid tot veel onrust en/of een toename van het aantal patiënten in Groningen. Jaarlijks ontvangen wij enkele meldingen, in 29 werden 4 patiënten gemeld. De patiënten in 29 waren geografisch verspreid over de provincie. Eén patiënt was gerelateerd aan een positief getest en geruimd bedrijf, bij de andere 3 patiënten werd geen mogelijke bron gevonden. Naar aanleiding van de ruiming van het Groninger bedrijf heeft de GGD de huisartsen in de omgeving van het besmette bedrijf op een bijeenkomst geïnformeerd over de ziekte en de risico s, voorlichting gegeven aan circa 8 omwonenden tijdens een door de burgemeester van Leek georganiseerde bijeenkomst. Omdat het aantal geiten in de provincie Groningen beperkt is, megastallen met duizenden geiten ontbreken en er vanaf heden een streng beleid is om verspreiding te voorkomen, is er geen risico voor de volksgezondheid in Groningen. HPV vaccinatie In maart 29 hebben zo n jarige meisjes in de provincie Groningen een vaccinatie tegen HPV aangeboden gekregen. Mede als gevolg van de negatieve publiciteit is het aantal meisjes dat de eerste prik heeft gehad, beperkt gebleven tot 59% (overigens nog wel 1% boven het landelijk gemiddelde). Via voorlichting op het voortgezet onderwijs en lokale media heeft de GGD geprobeerd de vaccinatiegraad te verhogen. Uiteindelijk heeft 9% van de meisjes die de eerste prik hebben gekregen, de gehele serie van 3 vaccinaties afgemaakt. Het aantal gemelde bijwerkingen van de HPV vaccinatie is niet opvallend anders dan bij andere vaccinaties gebruikelijk is, ook zijn de gemelde bijwerkingen niet ernstiger dan die van andere vaccins. De geplande landelijke invoering van de HPV vaccinatie van alle 12-jarige meisjes is het kader van het rijksvaccinatieprogramma (RVP) in september, is in verband met de influenza epidemie uitgesteld. In april 21 zullen nu de 12-jarige meisjes vaccinatie aangeboden krijgen. In onderstaande tabel is de vaccinatiegraad per gemeente weergegeven. 1 9 HPV 1,2 en 3 opkomstcijfers inhaalvaccinatie meisjes geb per gemeente 29 *gemeente Oldambt bestond in 29 nog uit de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten HPV1 HPV2 HPV3 8 7 percentage zuidhorn winsum vlagtwedde veendam ten boer stadskanaal slochteren pekela oldambt* menterwolde marum loppersum leek hoogezand-s haren grootegast groningen eemsmond delfzijl de marne bellingwedde bedum appingedam jaargang 3, nummer 1, maart 21, blz 3 van 6

4 Wat zijn de meldingsplichtige ziekten? Omdat het afgelopen jaar gebleken is dat nog niet iedereen de meldingsplichtige ziekten paraat heeft, staan hieronder alle ziekten nog een keer op een rijtje. Groep A gedwongen opname, onderzoek, quarantaine, medisch toezicht en bereoepsuitoefenings verbod mogelijk Groep B1 gedwongen opname, onderzoek en beroepsuitoefenings verbod mogelijk Groep B2 verbod beroepsuitoefening mogelijk Groep C dwingende maatregelen kunnen niet opgelegd worden; melding nodig om vrijwillige maatregelen/adviezen mogelijk te maken Pokken Polio Aviaire Influenza Difterie Pest Buiktyfus Cholera Hepatitis A,B,C Kinkhoest Mazelen Antrax Bof Botulisme Brucellose Creutzfeldt-Jakob Gele koorts HIb SARS Nieuwe Influenza Rabiës Tuberculose Virale Hemorrhagische koorts Paratyfus Rubella STEC Shigellose Hantavirus Legionella Leptospirose Listeriose Malaria Meningokokkenziekte Invasieve Groep A- streptokokken Voedselinfecties bij 2 of meer patiënten met een onderlinge relatie MRSA cluster Psittacose Q-koorts Tetanus Trichinose West-Nilevirus Overig - een arts dient een van mens-op-mens overdraagbare infectieziekte, waarvan de oorzaak niet is vastgesteld, zonder uitstel te melden bij de GGD - een in de artsenpraktijk ongewone verheffing van een nietmeldingsplichtige infectieziekte, die gevaar op kan leveren voor de volksgezondheid, moet gemeld worden aan de GGD - artikel 26: hoofden van instellingen zoals scholen, ziekenhuizen, verzorgings-en verpleeghuizen, melden een ongewoon aantal zieken met maagdarmaandoeningen, geelzucht, huidaandoeningen of andere aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard aan de GGD De Nieuwsbrief Infectieziekten is een 4 keer per jaar verschijnend informatiebulletin van de afdeling algemene infectieziektebestrijding (AIZB) van de GGD Groningen en wordt toegezonden aan huisartsen, verpleeghuisartsen, hygiënisten, infectiologen, medisch microbiologen en andere belangstellenden relaties van de GGD in de provincie Groningen. Reacties zijn welkom en kunt u sturen naar PB 584, 97 AN Groningen telefoon Bereikbaarheid algemene infectieziektebestrijding (AIZB) 24 uur per dag, 7 dagen per week, dus ook op zon-en feestdagen, is er een arts AIZB bereikbaar voor vragen, meldingen of intercollegiaal overleg. Tijdens kantooruren kunt u via het algemene nummer van de GGD ( ) altijd vragen naar de dienstdoende arts of - verpleegkundige algemene IZB. Buiten kantooruren kunt u via de Meldkamer Ambulancezorg ( ) de dienstdoende arts infectieziekten laten oproepen. Afdeling algemene IZB: Alice Prenger, sociaal verpleegkundige Anneke Jonkman, sociaal verpleegkundige Bert Wolters, arts M&G/infectieziekten Dorien de Weerd, sociaal verpleegkundige Jakob Keizer, arts M&G/infectieziekten Machiel Vonk, arts M&G/infectieziekten Nellie Hagedoorn, sociaal verpleegkundige Roelie Hamming, sociaal verpleegkundige Wim Niessen, arts M&G/infectieziekten jaargang 3, nummer 1, maart 21, blz 4 van 6

5 Overzicht meldingsplichtige infectieziekten 29 Nieuwsbrief Infectieziekten Groep A infectieziekten Nieuwe Influenza A (H1N1) 29 is direct na haar ontdekking aan de Groep A - meldingsplichtige ziekten toegevoegd. Hierdoor was aan het eind van het jaar 1/3 van alle gemelde ziekten een ziekte uit groep A. Er waren geen meldingen van kinderverlamming, pokken of SARS Nieuwe Influenza (H1N1): zie elders in deze nieuwsbrief Groep B infectieziekten Er zijn in 29 geen humane infecties met aviair influenzavirus, cholera, difterie, paratyphus, Pest, Rabiës, Rubella en virale hemorragische koorts gemeld. Buiktyfus Buiktyfus is in 29 éénmaal gemeld, dit was op basis van het klinisch beeld. Het betrof een persoon werkzaam in de zorg. Er is aan de zieke een tijdelijk verbod van beroepsuitoefening opgelegd. Uiteindelijk is deze casus nooit middels laboratorium - onderzoek bevestigd; de melding is dus niet bekrachtigd. De patiënte heeft uiteindelijk zonder problemen haar werkzaamheden kunnen hervatten. Hepatitis A Er zijn 8 hepatitis A meldingen in 29 binnengekomen tegen 6 in 28. Bij twee van de acht meldingen bleek het niet om een acute Hepatitis A infectie te gaan. Eén patiënt was woonachtig buiten de provincie Groningen; wij hebben deze casus aan de GGD van zijn woonplaats overgedragen. Een tweetal bleek aan elkaar gekoppeld, zij waren afkomstig van een en dezelfde bron in Frankrijk. In een andere casus bleek de besmetting in Bali te zijn opgelopen, het betrof hier een niet gevaccineerde reiziger. Bij de resterende twee gevallen is er geen bron cq relatie met het buitenland gevonden. Naast het zoeken van een bron heeft de GGD ook in alle gevallen contact -onderzoek verricht. Dit heeft er toe geleid dat verschillende huisgenoten, familieleden en andere contacten een vaccinatie aangeboden hebben gekregen om verdere verspreiding én ziekte te voorkomen. Hepatitis B Er zijn 61 gevallen gemeld van chronische hepatitis B. Het betrof voornamelijk dragerschap, door screening tijdens bijvoorbeeld zwangerschap of bij medisch onderzoek ontdekt. 11 van de 61 dragers waren niet woonachtig in de provincie Groningen; 11 waren al eens eerder gemeld. Uiteindelijk bleven er 49 nieuw vastgesteld dragers over. Hepatitis B (acuut) In 29 waren er relatief veel (15) meldingen van acute HBV ( 28: 6 meldingen). 12 keer betrof het een man, 3 keer een vrouw. Van de vrouwen waren 2 van allochtone afkomst. Van de 6 gemelde acute HBV infecties in 28 was de verdeling man:vrouw =1:1, dus is de toename van acute HBV infectie onder mannen opmerkelijk te noemen. Van de mannen gaf 5% aan (wisselende) homoseksuele contacten te onderhouden, ondanks intensief speurwerk van de GGD is er geen gemeenschappelijke bron gevonden. Bij de overige 6 mannen zijn er geen aanknopingspunten gevonden. Er is met Sense Noord Nederland samengewerkt. Er zijn onder andere actief homo ontmoetingsplaatsen bezocht en het (gratis) vaccineren van doelgroepen waaronder homomannen is gepromoot. Hepatitis C Er werden 69 mensen gemeld met antistoffen tegen het hepatitis C virus. In slechts 1 geval betrof het een recente infectie. Het ging om een homoseksuele man met veel wisselende seksuele contacten. Van de chronische HCV infectie blijkt intraveneus drugsgebruik in het verleden de meest waarschijnlijke transmissieroute. Kinkhoest Het aantal kinkhoest meldingen lag in 29 ongeveer 27 % onder het niveau van 28: 117 tegen 161 in 28. Bijna alle meldingen zijn binnen gekomen via het laboratorium op basis van eenmalig serologisch onderzoek, de andere criteria zoals het klinisch beeld van een contact van een bewezen kinkhoest patiënt en PCR onderzoek speelden geen rol van betekenis. Mazelen In 29 zijn er drie mensen gemeld met mazelen, geen van hen had de Nederlandse nationaliteit. Twee waren aan elkaar gerelateerd, zij waren beiden werkzaam op een cruiseschip en waren niet gevaccineerd; het betrof een persoon uit de Oekraïne en de andere was afkomstig uit Trinidad & Tobego. Een derde casus was een Brit, waarbij na overlijden in een Groninger ziekenhuis, de diagnose werd gesteld. De patiënt had het virus waarschijnlijk in Thailand opgelopen. Shigatoxineproducerende Escherichia coli In 29 zijn er 79 STEC meldingen binnen gekomen tegen 21 gevallen in 28. De forse toename wordt verklaard door de toepassing van een nieuw ontwikkelde PCR. De klinische relevantie van deze gevoelige testmethode wordt onderzocht. Shigellose In 29 zijn er 62 meldingen van Shigellose binnen gekomen tegen 14 in 28. In 28 werd er alleen gemeld indien er sprake was van een positieve kweek - uitslag, de toepassing van PCR diagnostiek in 29 is verantwoordelijk voor de forse stijging van het aantal meldingen. Uiteindelijk bleven van alle positieve PCR uitslagen 13 stuks ook positief na kweken. In 6 gevallen ging het om een Shigella flexneri, 5 keer om een Shigella sonnei en in 2 gevallen was het een Shigella dysenteriae. In 5 gevallen waren teruggekeerde vakantiegangers afkomstig uit de volgende landen: Ghana, Kameroen, Egypte en Spanje. jaargang 3, nummer 1, maart 21

6 In de resterende 8 gevallen was er geen verband te leggen met een recente buitenlandse reis, het is dus aannemelijk dat deze patiënten in Nederland besmet geraakt zijn. Van de in Nederland besmette gevallen ging het om twee zussen, een echtpaar en een individueel geval, die gemeenschappelijk hadden dat zij kort voor de klachten een tijdje vakantie gevierd hadden op campings verspreid over Nederland. In een geval is er geen enkel verband gevonden. De overige twee Nederlandse gevallen bevonden zich in de bekende risicopopulatie van homomannen met veel wisselende seksuele partners. Invasieve groep A-streptokokkeninfectie In 29 zijn er 19 gevallen van invasieve groep A- streptokokkeninfecties gemeld. Vijf meldingen zijn overgedragen aan een andere GGD omdat de personen in kwestie niet woonachtig bleken in de provincie Groningen. De infectie van twee meldingen waren niet veroorzaakt door een groep A-streptokok. In 8 gevallen is er aan nauwe (gezins)contacten antibiotica profylaxe verstrekt. Bij de andere meldingen was dat niet nodig op verschillende gronden (geen contacten, verstrijken van de incubatietijd). Artikel 26 Voedselinfecties voor zover vastgesteld bij 2 of meer patiënten met een onderlinge relatie wijzend op voedsel als bron, of een uitbraak van huidvlekjes, luchtweg ontstekingen. Dergelijke clustermeldingen zijn 43 keer in 29 binnengekomen, tegen 66 meldingen in 28. Groep C infectieziekten Botulisme, brucelloose, gele koorts, hantavirusinfectie, invasieve pneumokokken <6jr, tetanus, trichinose en west-nilevirusinfectie zijn niet gemeld in 29. Dit geldt ook voor de ziekte van Creutzfeld-Jakob (klassiek en variant). Bof Er zijn twee meldingen van huisartsen afkomstig geweest, beiden gevallen bleken na laboratoriumonderzoek geen recente bof te zijn. In de voorgaande jaren zijn er geen bof meldingen binnen gekomen. Malaria Er zijn in 29 totaal 7 meldingen van malaria binnengekomen, het gaat (uiteraard) in alle gevallen om import. Eén patiënt was in Groningen gemeld maar was woonachtig in Drenthe. Volgens de regels heeft de de melding door gegeven aan GGD Drenthe. Van de 6 resterende malaria meldingen waren er 2 afkomstig van personen met de Nederlandse nationaliteit, de overigen betroffen buitenlanders die om verschillende redenen in Groningen waren ten tijde van de verrichte diagnostiek. Eén was afkomstig uit Sudan, hierbij ging het om een p. vivax, een persoon uit Sierra Leone met een p. falciparum, een Indonesiër met een p. vivax en de laatste was Nigeriaan met een p. falciparum en een p. vivax en/of een p. ovale. Van de Nederlanders was er slechts één gerelateerd aan een reis: een toeriste, welke tijdens haar vakantie in Gambia verzuimde malaria profylaxe te gebruiken, bleek besmet met pl. falciparum. De tweede Nederlander was reeds jaren woonachtig in Burkina Faso, ook zij had geen profylaxe gebruikt. Meningokokkose In 29 werden er 11 patiënten met meningokokkose gemeld tegen 7 in 28. Van deze 11 waren er twee afkomstig uit plaatsen buiten de provincie Groningen (gemeld bij de GGD Groningen i.v.m. ziekenhuisopname in Groningen). Eén melding bleek niet aan de meldingscriteria te voldoen. In drie gevallen ging het om kinderen geboortejaren resp: 29, 27 en 22. De overige waren volwassenen geboren in de jaren 1951 (2x), 1945, 1933 en 193. Legionellose Er werden het afgelopen jaar 18 mensen met legionella-infectie gemeld tegen 19 in 28. In drie gevallen bleek het niet om een recente legionella besmetting te gaan. Twee meldingen betroffen patiënten uit Drenthe, deze zijn door gegeven aan GGD Drenthe. Van de resterende 13 meldingen bleken 6 in Nederland besmet en 7 in het buitenland (Portugal, China, Italië 3 x, Turkije 2 x). Leptospirose Er zijn in 29 2 leptospirosen gemeld tegen geen in 28. In één geval betrof het een positieve PCR met een negatieve kweek, waardoor deze melding niet voldeed aan de landelijke meldingscriteria. De andere melding betrof een patiënt die tien dagen vóór het ziek worden een sloot bij zijn woning had uitgegraven. Het was bekend dat er in het water veel ratten huisden. De GGD heeft in dit geval overleg gehad met de Voedsel- en Waren Autoriteit, die bij rattenoverlast bestrijdingsmaatregelen kan inzetten. Listeriose Listeriose is in 29 na invoering van de Wet Publieke Gezondheid meldingsplichtig geworden. In 29 heeft de één melding ontvangen. Een bron is niet gevonden. MRSA-infectie (cluster buiten het ziekenhuis) Er zijn twee MRSA cluster meldingen binnen gekomen. Vanuit een verpleeghuis was een cluster gemeld. De tweede melding betrof een solitair geval, deze melding voldeed niet aan de meldingscriteria. Psittacose/ornithose In 29 waren er vier meldingen van Psittacose. Een melding was afkomstig van een Drent, zodat de GGD Drenthe deze melding afhandelde. Twee meldingen waren uit 1 gezin waarbij beide echtelieden ziek waren. Zij bleken in de 2 maanden voordat de klachten zich openbaarden 4 nieuwe parkieten te hebben gekocht. De VWA is geïnformeerd. De laatste melding betrof een eigenaresse van een papagaai. Er is haar geadviseerd om met de vogel naar een dierenarts te gaan en deze te laten behandelen. Invasieve Haemophilus influenza Er is één melding van een invasieve Haemophilus Influenza binnen gekomen. Het is niet uitgesloten dat er sprake is van een onderrapportage omdat nog niet alle melders zich bewust waren van de meldingsplicht voor deze ziekte sinds de invoering van de Wet Publieke Gezondheid in 28. Q-koorts: zie elders in deze nieuwsbrief jaargang 3, nummer 1,maart 21

Protocol handelen bij besmettelijke ziekten

Protocol handelen bij besmettelijke ziekten Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol handelen bij besmettelijke

Nadere informatie

Infectieziektebestrijding elke dag anders!

Infectieziektebestrijding elke dag anders! Infectieziektebestrijding elke dag anders! Ronald ter Schegget Arts infectieziekten 29 GGD en Algemene Infectieziekten Bestrijding Surveillance Meldingsplichtige infectieziekten Bron- en contactonderzoek

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J.P. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Datum: 6 maart 2012 Onderwerp: Jaarcijfers GGD Infectieziektebestrijding Steller: Wil Evers Nr.: RIB-JR-1209 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Totaal aantal meldingen GGD Brabant-Zuidoost 2010

Totaal aantal meldingen GGD Brabant-Zuidoost 2010 Jaarcijfers team infectieziektebestrijding GGD Brabant-Zuidoost 2010 (Concept: kleine wijzigingen in aantallen nog mogelijk, in het verslag zijn nog niet opgenomen preventieactiviteiten en andere niet

Nadere informatie

Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid

Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid Hierbij ontvangt u het overzicht van de gemelde infectieziekten die bij de afdeling I&H van de GGD Haaglanden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 infectieziektebestrijding GGD Hollands Noorden

Jaarverslag 2014 infectieziektebestrijding GGD Hollands Noorden Jaarverslag 2014 infectieziektebestrijding GGD Hollands Noorden Beschouwing: 2014 een gemiddeld jaar Het opmerkelijkst in dit jaar was de dreiging van de introductie van twee bijzondere virussen: - het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 4, nummer 1, februari 2011

Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 4, nummer 1, februari 2011 Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 4, nummer 1, februari 2011 In deze eerste Nieuwsbrief van 2011 aandacht voor de Influenza H1N1, complicaties van bof en vooral ook een overzicht van wat zich in 2010

Nadere informatie

Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid

Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid DB /103 Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid Hierbij ontvangt u het overzicht van de gemelde infectieziekten die bij de afdeling I&H van de GGD

Nadere informatie

CIJFERS INFECTIEZIEKTEN IN BEELD 2013 OOST-VLAANDEREN Infectieziektebestrijding/

CIJFERS INFECTIEZIEKTEN IN BEELD 2013 OOST-VLAANDEREN Infectieziektebestrijding/ / Rapport CIJFERS INFECTIEZIEKTEN IN BEELD 213 OOST-VLAANDEREN Infectieziektebestrijding/24..214 Inhoudstafel 1 Overzichtstabel 213 3 2 Cijfers infectieziekten Oost- 213 3 Cijfers infectieziekten 213 1

Nadere informatie

CIJFERS INFECTIEZIEKTEN IN BEELD2013 WEST-VLAANDEREN Infectieziektebestrijding/

CIJFERS INFECTIEZIEKTEN IN BEELD2013 WEST-VLAANDEREN Infectieziektebestrijding/ Rapport CIJFERS INFECTIEZIEKTEN IN BEELD213 WEST-VLAANDEREN Infectieziektebestrijding/24.6.214 24.6.214 cijfers infectieziekten in beeld213 West- 1/31 Inhoudstafel 1 Overzichtstabel 213 3 2 Cijfers infectieziekten

Nadere informatie

CIJFERS INFECTIEZIEKTEN IN BEELD 2013 VLAAMS-BRABANT Infectieziektebestrijding/

CIJFERS INFECTIEZIEKTEN IN BEELD 2013 VLAAMS-BRABANT Infectieziektebestrijding/ / Rapport CIJFERS INFECTIEZIEKTEN IN BEELD 213 VLAAMS-BRABANT Infectieziektebestrijding/24..214 24..214 cijfers infectieziekten in beeld 213 Vlaams-Brabant 1/32 Inhoudstafel 1 Overzichtstabel 213 3 2 Cijfers

Nadere informatie

INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING

INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING FACTSHEET 2016 VOORWOORD WIE ZIJN WIJ? De afdeling algemene Infectieziektebestrijding (IZB) van GGD Hollands Noorden houdt zich bezig met het opsporen van infectieziekten om verspreiding

Nadere informatie

Totaal aantal meldingen GGD Brabant-Zuidoost 2009

Totaal aantal meldingen GGD Brabant-Zuidoost 2009 Jaarcijfers team infectieziektebestrijding GGD Brabant-Zuidoost 2009 Het jaar 2009 is een druk jaar geweest voor de infectieziektebestrijding in Nederland. In april 2009 werd door de WHO melding gemaakt

Nadere informatie

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2012 West-Vlaanderen

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2012 West-Vlaanderen Epi-nieuws Toezicht Volksgezondheid Registratie overzicht 1 West-Vlaanderen Toezicht Volksgezondheid Team Infectieziektenbestrijding West-Vlaanderen Koning Albert I-laan 1- - Brugge Registratie van infectieziekten

Nadere informatie

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2011 West-Vlaanderen

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2011 West-Vlaanderen Epi-nieuws Toezicht Volksgezondheid Registratie overzicht West-Vlaanderen Toezicht Volksgezondheid Team Infectieziektenbestrijding West-Vlaanderen Koning Albert I-laan - - Brugge Tel : 5-5 7 Fax: 5-9 toezichtvolksgezondheid.westvlaanderen@vlaanderen.be

Nadere informatie

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2010 Oost-Vlaanderen

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2010 Oost-Vlaanderen Epi-nieuws Toezicht Volksgezondheid Registratie overzicht Oost-Vlaanderen Toezicht Volksgezondheid Team Infectieziektenbestrijding Oost-Vlaanderen Elf Julistraat, 9 Gent Tel : 9- Fax: 9- toezichtvolksgezondheid.oostvlaanderen@vlaanderen.be

Nadere informatie

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2012 Limburg

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2012 Limburg Epi-nieuws Toezicht Volksgezondheid Registratie overzicht 1 Limburg Toezicht Volksgezondheid Team Infectieziektenbestrijding Limburg V.A.C. Hendrik van Veldeke Koningin Astridlaan 5 bus 7 Tel : 11-7 Fax:

Nadere informatie

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2011 Vlaams - Brabant

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2011 Vlaams - Brabant Epi-nieuws Toezicht Volksgezondheid Registratie overzicht Vlaams - Brabant Toezicht Volksgezondheid Team Infectieziektenbestrijding Vlaams-Brabant Brouwersstraat bus, Leuven Tel : - 7 Fax: - 7 toezichtvolksgezondheid.vlaamsbrabant@vlaanderen.be

Nadere informatie

Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 7, nummer 1, februari 2014.

Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 7, nummer 1, februari 2014. Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 7, nummer 1, februari 2014. In deze eerste nieuwsbrief van 2014 blikken wij terug op 2013 en beschrijven wij enkele actualiteiten zoals de dreigende import van polio

Nadere informatie

Epi-nieuws Toezicht Volksgezondheid Registratie overzicht 2010 Vlaams - Brabant

Epi-nieuws Toezicht Volksgezondheid Registratie overzicht 2010 Vlaams - Brabant Epi-nieuws Toezicht Volksgezondheid Registratie overzicht Vlaams - Brabant Toezicht Volksgezondheid Team Infectieziektenbestrijding Vlaams-Brabant Brouwersstraat bus, Leuven Tel : -9 Fax: -9 9 toezichtvolksgezondheid.vlaamsbrabant@vlaanderen.be

Nadere informatie

3. Welke ziekten moeten er gemeld worden?

3. Welke ziekten moeten er gemeld worden? Klinisch Laboratorium Heilig-Hartziekenhuis Mechelsestraat 24, B-2500 Lier Tel.: 03-491 30 70 Fax: 03-491 30 89 DocNr SOP.ORG.18 Aangemaakt op 20/jan/2015 MELDING VAN AANGIFTPLICHTIGE ZIEKTEN Versie 3

Nadere informatie

De nieuwe meldingsplicht voor tien ziekten Hans van Vliet RIVM-CIb 7 oktober 2008

De nieuwe meldingsplicht voor tien ziekten Hans van Vliet RIVM-CIb 7 oktober 2008 De nieuwe meldingsplicht voor tien ziekten Hans van Vliet RIVM-CIb 7 oktober 2008 Wat bespreken Iets over meldingscriteria De nieuwe ziekten (2 minuten per ziekte!) - Wat is de reden om het te melden -

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 10

Inhoudsopgave hoofdstuk 10 -192- Inhoudsopgave hoofdstuk 10 Samenvatting hoofdstuk 10 Tabellen: 10.1 Gegevens van de Reinier de Graaf Groep 10.2 Ambulance ritten vanuit stadsgewest Haaglanden naar urgentie 10.3 Meldingsplichtige

Nadere informatie

INFOKAART INFECTIEZIEKTEN ALGEMEEN

INFOKAART INFECTIEZIEKTEN ALGEMEEN INFOKAART INFECTIEZIEKTEN ALGEMEEN Naast deze infokaart over infectieziektebestrijding in het algemeen zijn er ook infokaarten beschikbaar over: hepatitis, tuberculose, seksueel overdraagbare aandoeningen,

Nadere informatie

Jaarverslag gemelde infectieziekten groep A, B en C in 2008/2009/2010

Jaarverslag gemelde infectieziekten groep A, B en C in 2008/2009/2010 Jaarverslag gemelde infectieziekten groep A, B en C in 2008/2009/2010 GGD Kennemerland Afdeling Infectieziektebestrijding oktober 2012 Auteurs: Rob Broeder, Saskia van Egmond, Marjolein Somers. Richard

Nadere informatie

Melden van infectieziekten. conform de Wet publieke gezondheid (2008)

Melden van infectieziekten. conform de Wet publieke gezondheid (2008) Melden van infectieziekten conform de Wet publieke gezondheid (2008) Melden van infectieziekten conform de Wet publieke gezondheid (2008) 2 Melden van infectieziekten Editie 2008 ISBN: 978 90 6960 206

Nadere informatie

Gezondheidsprofiel Groningen 2010

Gezondheidsprofiel Groningen 2010 Tabellenboek Gezondheidsprofiel Groningen 2010 Eemsmond De Marne Winsum Loppersum Delfzijl Bedum Appingedam Ten Boer Zuidhorn Grootegast Leek Marum Groningen Haren Slochteren Hoogezand- Sappemeer Menterwolde

Nadere informatie

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A Naast deze infokaart over hepatitis zijn er ook infokaarten beschikbaar over: infectieziekten algemeen, tuberculose, seksueel overdraagbare aandoeningen, jeugd en onveilig vrijen en jeugd en vaccinatie.

Nadere informatie

Bescherm uw kind tegen 12 infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind tegen 12 infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind tegen 12 infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waar tegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland

Nadere informatie

Vaccinaties voor kinderen van 9 jaar. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor kinderen van 9 jaar. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor kinderen van 9 jaar Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland worden

Nadere informatie

INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING

INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING FACTSHEET 2015 CASUS: SCHOOLUITJE ZORGBOERDERIJ WIE ZIJN WIJ? De afdeling algemene Infectieziektebestrijding (IZB) van GGD Hollands Noorden houdt zich bezig met het opsporen van

Nadere informatie

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid heeft een grote impact op mensen. Werk betekent deelname aan de maatschappij, een inkomen, sociale

Nadere informatie

Toekomstbestendige! ouderenzorg!in!groningen! Van!een!gezamenlijke!opgave!!!!!!!! naar!een!gezamenlijke!aanpak

Toekomstbestendige! ouderenzorg!in!groningen! Van!een!gezamenlijke!opgave!!!!!!!! naar!een!gezamenlijke!aanpak Toekomstbestendige ouderenzorgingroningen Vaneengezamenlijkeopgave naareengezamenlijkeaanpak 1. Aanleiding Debeschikbaarheidvanvoldoende,toegankelijkeenbereikbareouderenzorginGroningenstaatonder druk.wij,enkelevvtzorgaanbiedersuitgroningenziebijlage1),enhetzorgkantoormenzisvinden

Nadere informatie

Gebruik jeugdhulp in Groningen: 2016 vergeleken met 2015

Gebruik jeugdhulp in Groningen: 2016 vergeleken met 2015 Gebruik jeugdhulp in Groningen: 2016 vergeleken met 2015 In 2015 is de jeugdhulp overgegaan naar de gemeenten. Om deze transitie goed te kunnen monitoren verstrekken gemeenten en jeugdhulp aanbieders gegevens

Nadere informatie

Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 9, nummer 1, maart 2016

Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 9, nummer 1, maart 2016 Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 9, nummer 1, maart 2016 In deze eerste nieuwsbrief van 2016 bespreken wij in een jaaroverzicht de meldingen van aangifteplichtige ziekten in Groningen in 2015 en een

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen in Groningen

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen in Groningen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen in Groningen 2011-2015 Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen leven vaak in armoede. Dat blijkt uit de diverse armoederapporten die de afgelopen jaren zijn verschenen,

Nadere informatie

CLB. GBS Wemmel BROCHURE 6. Schooljaar Nederlandstalige Gemeentelijke Basisschool Wemmel J. Vanden Broeckstraat Wemmel

CLB. GBS Wemmel BROCHURE 6. Schooljaar Nederlandstalige Gemeentelijke Basisschool Wemmel J. Vanden Broeckstraat Wemmel BROCHURE 6 CLB GBS Wemmel Nederlandstalige Gemeentelijke Basisschool Wemmel J. Vanden Broeckstraat 29 1780 Wemmel Tel.: (02) 462.06.31 Fax: (02) 462.06.39 Schooljaar 2015-2016 URL: www.gbswemmel.be E-mail:

Nadere informatie

Vaccinaties voor kinderen van 4 jaar. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor kinderen van 4 jaar. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor kinderen van 4 jaar Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland worden

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 11 december 29, week 5 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) afgenomen

Nadere informatie

Vaccinaties voor peuters van 14 maanden. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor peuters van 14 maanden. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor peuters van 14 maanden Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland

Nadere informatie

Vaccinaties voor baby s van 6-9 weken, 3, 4 en 10-11 maanden. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor baby s van 6-9 weken, 3, 4 en 10-11 maanden. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor baby s van 6-9 weken, 3, 4 en 10-11 maanden Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen

Nadere informatie

Infectieziektebestrijding

Infectieziektebestrijding Infectieziektebestrijding Jaarverslag 2013 GGD Kennemerland Afdeling Infectieziektebestrijding Auteurs: Martine van der Zwet Nicole Leerssen, Katja van der Meiden, Saskia van Egmond, Jeanette Ros VOORWOORD

Nadere informatie

Krimp en de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen (update)

Krimp en de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen (update) Krimp en de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen (update) Krimp. Wat zijn de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen? Hoeveel leerlingen en scholen zijn er nog?

Nadere informatie

39 epidemiologisch bulletin, 2013, jaargang 48, nummer 3. Cursussen

39 epidemiologisch bulletin, 2013, jaargang 48, nummer 3. Cursussen 39 epidemiologisch bulletin, 2013, jaargang 48, nummer 3 Korte berichten Millenniumdoelen Het kan ambitieuzer Onlangs werd het adviesrapport gepubliceerd van het VN High- Level Panel. VN-secretarisgeneraal

Nadere informatie

Tabellenboek Gemeente Landsmeer

Tabellenboek Gemeente Landsmeer Tabellenboek Gemeente Landsmeer 2011 Inhoudsopgave Algemene gezondheidszorg 3 Maatschappelijjke gezondheidszorg 7 Jeugdgezondheidszorg 8 2 Algemene gezondheidszorg Infectieziektebestrijding 2008 2009 2010

Nadere informatie

4 Infectieziekten in de regio Gelre-IJssel

4 Infectieziekten in de regio Gelre-IJssel 4 Infectieziekten in de regio Gelre-IJssel Infectieziekten zijn over het algemeen besmettelijke ziekten, die vaak overdraagbaar zijn van mens op mens. Ondanks de sterk verbeterde hygiëne en vaccinatiemogelijkheden

Nadere informatie

Bescherm uw kind. Informatie voor ouders tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind. Informatie voor ouders tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind Informatie voor ouders tegen infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma Waar gaat deze folder over? De overheid heeft het Rijksvaccinatieprogramma gemaakt voor alle kinderen in Nederland.

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 23 oktober 29, week 43 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) verdubbeld

Nadere informatie

Tabellenboek Gemeente Waterland

Tabellenboek Gemeente Waterland Tabellenboek Gemeente Waterland 2011 Inhoudsopgave Algemene gezondheidszorg 3 Maatschappelijke gezondheidszorg 7 Jeugdgezondheidszorg 8 2 Algemene gezondheidszorg Infectieziektebestrijding 2008 2009 2010

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 6 november 29, week 45 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) wederom

Nadere informatie

FACT-SHEET Veilig Thuis Groningen jaar 2015

FACT-SHEET Veilig Thuis Groningen jaar 2015 Werkwijze vanaf 1 november 2013 De politie geeft dagelijks de door van huiselijk geweld uit de gehele provincie Groningen naar het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG), sinds 1 januari 2015 Veilig Thuis (i.s.m.

Nadere informatie

FACT-SHEET 3 e kwartaal 2014 Feiten en cijfers (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties in de provincie Groningen

FACT-SHEET 3 e kwartaal 2014 Feiten en cijfers (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties in de provincie Groningen Werkwijze vanaf 1 november 2013 De politie geeft dagelijks de door van huiselijk geweld uit de gehele provincie Groningen naar het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Het SHG beoordeelt de en codeert deze

Nadere informatie

JAARVERSLAG INFECTIEZIEKTEN 2013. Algemene infectieziekten (AIB), SOA en TBC

JAARVERSLAG INFECTIEZIEKTEN 2013. Algemene infectieziekten (AIB), SOA en TBC JAARVERSLAG INFECTIEZIEKTEN 2013 Algemene infectieziekten (AIB), SOA en TBC De teams algemene infectieziekten (AIB), SOA en TBC voeren de wettelijke taken met betrekking tot infectieziekten uit zoals vastgelegd

Nadere informatie

Hepatitis B, versie 20 (PDF aangemaakt op: ) Indien de patiënt een asielzoeker betreft worden data doorgeven aan GGD GHOR Nederland.

Hepatitis B, versie 20 (PDF aangemaakt op: ) Indien de patiënt een asielzoeker betreft worden data doorgeven aan GGD GHOR Nederland. Hepatitis B, versie 20 (PDF aangemaakt op: 6-6-2017) EPI-azc EPIdataGGD lblsoacontact2 lblstreep lblmelding Indien de patiënt een asielzoeker betreft worden data doorgeven aan GGD GHOR Nederland. Indien

Nadere informatie

Geschiedenis van de meldingsplicht

Geschiedenis van de meldingsplicht Geschiedenis van de meldingsplicht History of notification Auteur Trefwoorden Key words J.A. van Vliet geschiedenis, infectieziektebestrijding, meldingsplichtige ziekten, Wet publieke gezondheid history,

Nadere informatie

31 epidemiologisch bulletin, 2005, jaargang 40, nummer 1

31 epidemiologisch bulletin, 2005, jaargang 40, nummer 1 31 epidemiologisch bulletin, 2005, jaargang 40, nummer 1 Actueel Overgewicht bij Hindostaanse kinderen Net als bij Nederlandse kinderen is bij Hindostaanse kinderen sprake van hoge prevalentiecijfers van

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 27 november 29, week 48 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) afgenomen

Nadere informatie

Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal

Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Juni 2013 versie 2.0 Gebaseerd op Draaiboek IHR: infectieziekten gerelateerd aan internationaal vervoer van mensen en goederen MELDINGSSYSTEEM SCHIP-RMD-GGD

Nadere informatie

Training Levensreddend handelen GGZ Palier en GGD Den Haag

Training Levensreddend handelen GGZ Palier en GGD Den Haag 52 epidemiologisch bulletin, 2013, jaargang 48, nummer 1-2 Korte berichten Trainingen Training Suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag bij jongeren Zelfbeschadigend gedrag komt onder jongeren regelmatig voor:

Nadere informatie

15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant

15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant 15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant Kamervragen van het lid Thieme aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind Laat uw kind inenten tegen infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma Laat uw kind inenten De overheid heeft het Rijksvaccinatieprogramma gemaakt voor alle kinderen in Nederland. Met het

Nadere informatie

26 epidemiologisch bulletin, 2004, jaargang 39, nummer 1. van Parnassia en de afdeling Epidemiologie

26 epidemiologisch bulletin, 2004, jaargang 39, nummer 1. van Parnassia en de afdeling Epidemiologie 26 epidemiologisch bulletin, 2004, jaargang 39, nummer 1 Actuele informatie Uitgaande jongeren en genotmiddelengebruik Op 21 januari jl. werd de invitational conference Uitgaande jongeren en genotmiddelengebruik

Nadere informatie

Stichting Iepenwacht Groningen

Stichting Iepenwacht Groningen Van iepenwacht naar bomenwacht Stichting Iepenwacht Groningen Opgericht juni 2005 Stichting Iepenwacht Groningen April 2014 Iepenwacht Groningen POP subsidie 2001 2005 Inventarisatie iepen per gemeente

Nadere informatie

Het is een goed moment om na te denken over de toekomst van het RVP

Het is een goed moment om na te denken over de toekomst van het RVP Samenvatting Het is een goed moment om na te denken over de toekomst van het RVP Sinds 1957 worden Nederlandse kinderen gevaccineerd tegen infectieziekten. Dat gebeurt in het kader van het zogenoemde Rijksvaccinatieprogramma

Nadere informatie

Tabellenboek Gemeente Purmerend

Tabellenboek Gemeente Purmerend Tabellenboek Gemeente Purmerend 2011 Inhoudsopgave Algemene gezondheidszorg 3 Maatschappelijke gezondheidszorg 7 Jeugdgezondheidszorg 8 Algemene gezondheidszorg Infectieziektebestrijding 2008 2009 2010

Nadere informatie

25 epidemiologisch bulletin, 2004, jaargang 39, nummer 4. werd op 13 oktober 2004 door de GGD-en van beide steden gevaccineerd:

25 epidemiologisch bulletin, 2004, jaargang 39, nummer 4. werd op 13 oktober 2004 door de GGD-en van beide steden gevaccineerd: 25 epidemiologisch bulletin, 2004, jaargang 39, nummer 4 Actueel Bulletin op internet Sinds kort staat de inhoud van het Epidemiologisch Bulletin op internet! En wel op de site www.denhaag.nl/smartsite.html?id

Nadere informatie

Korte berichten. Actueel

Korte berichten. Actueel 22 epidemiologisch bulletin, 2010, jaargang 45, nummer 1 Korte berichten Actueel Jaarverslag regionaal soa centrum Den Haag Op 26 november j.l., bij de start van het Love Life festival in Den Haag, presenteerde

Nadere informatie

31 epidemiologisch bulletin, 2012, jaargang 47, nummer 2

31 epidemiologisch bulletin, 2012, jaargang 47, nummer 2 31 epidemiologisch bulletin, 2012, jaargang 47, nummer 2 Korte berichten Oproep Huisartsen gevraagd Project Optimalisering van de communicatie tussen huisarts en GGD Communiceren we optimaal bij het bestrijden

Nadere informatie

30 epidemiologisch bulletin, 2012, jaargang 47, nummer 1

30 epidemiologisch bulletin, 2012, jaargang 47, nummer 1 30 epidemiologisch bulletin, 2012, jaargang 47, nummer 1 Korte berichten Cursussen STIOM Contextuele benadering in de huisartsenpraktijk; meer grip op individuele problemen door inzicht in gezinsomstandigheden.

Nadere informatie

Het onderzoeksrapport Niet voor niks. Vormen van ruilseks onder jongeren kan worden gedownload via

Het onderzoeksrapport Niet voor niks. Vormen van ruilseks onder jongeren kan worden gedownload via 30 epidemiologisch bulletin, 2010, jaargang 45, nummer 4 Korte berichten Onderzoek Jongeren doen niet makkelijk over ruilseks De GGD Amsterdam heeft samen met de Rutgers Nisso Groep onderzoek gedaan naar

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Algemene taken publieke gezondheidszorg

Algemene taken publieke gezondheidszorg Besluit van houdende nieuwe eisen inzake de publieke gezondheid (Besluit publieke gezondheid) Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk PG/ ; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

MODERN BURGERSCHAP BIJLAGE. Onderzoeksbureau CMO Groningen - Sociaal Rapport provincie Groningen 2006

MODERN BURGERSCHAP BIJLAGE. Onderzoeksbureau CMO Groningen - Sociaal Rapport provincie Groningen 2006 MODERN BURGERSCHAP BIJLAGE 2 Onderzoeksbureau CMO Groningen - Sociaal Rapport provincie Groningen 200 2. Werkgelegenheid in de provincie Groningen, per sector 200 Bouw Financiële instellingen Horeca Industrie

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 4 december 29, week 49 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) afgenomen

Nadere informatie

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind Laat uw kind inenten tegen infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma Laat uw kind inenten De overheid heeft het Rijksvaccinatieprogramma gemaakt voor alle kinderen in Nederland. Met het

Nadere informatie

Rol mantelzorger en eigen bijdrage aandachtspunten bij uitvoering Wmo

Rol mantelzorger en eigen bijdrage aandachtspunten bij uitvoering Wmo Rol mantelzorger en eigen bijdrage aandachtspunten bij uitvoering Wmo SOCIAAL PLANBUREAU GRONINGEN EN TRENDBUREAU DRENTHE ZIJN ONDERDEEL VAN CMO STAMM 1 1. Introductie De ervaringen met de Wmo waren in

Nadere informatie

Kinkhoest: niet alleen een kinderziekte!

Kinkhoest: niet alleen een kinderziekte! Kinkhoest: niet alleen een kinderziekte! Informatiefolder over kinkhoest (preventie) Kinkhoest niet alleen een kinderziekte Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen die wordt veroorzaakt door de bacterie

Nadere informatie

Jaarverslag. Infectieziekten

Jaarverslag. Infectieziekten Jaarverslag Infectieziekten 2012 De teams algemene infectieziekten (AIB), SOA en TBC voeren de wettelijke taken m.b.t. infectieziekten uit zoals vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. De drie teams

Nadere informatie

Infectieziektebestrijding

Infectieziektebestrijding Infectieziektebestrijding Jaarverslag 2014 GGD Kennemerland Afdeling Infectieziektebestrijding Auteurs: Martine van der Zwet Jeanette Ros Saskia van Egmond Katja van der Meiden Nicole Leerssen Daisy Ooms

Nadere informatie

Mazelen en rubella surveillance overzicht, 1 mei 14 aug 2013 (week 33)

Mazelen en rubella surveillance overzicht, 1 mei 14 aug 2013 (week 33) Mazelen en rubella surveillance overzicht, 1 mei 14 aug 2013 (week 33) Bron gegevens: Osiris/CIb LCI/CIb IDS. Auteurs: Esther Swart, Mirjam Knol (CIb EPI). Met dank aan Henriette Giesbers, VZP, en Irmgard

Nadere informatie

Werkstroomformulier - Regionaal

Werkstroomformulier - Regionaal Werkstroomformulier - Regionaal Titel richtlijn: Ebola-protocol Regio Noord-Oost: Regionale Maatregelen bij signalering van patiënt met (verdenking) op virale hemorragische koorts (VHK) Auteurs: Medische

Nadere informatie

29 epidemiologisch bulletin, 2007, jaargang 42, nummer 1

29 epidemiologisch bulletin, 2007, jaargang 42, nummer 1 29 epidemiologisch bulletin, 2007, jaargang 42, nummer 1 Vergissing De Korte Berichten uit het vorige Bulletin openden met de aankondiging dat het artikel Vitamine D- tekort bij zwangere vrouwen: gegevens

Nadere informatie

Toepassing van modellen bij de bestrijding van infectieziekten. Jacco Wallinga

Toepassing van modellen bij de bestrijding van infectieziekten. Jacco Wallinga Toepassing van modellen bij de bestrijding van infectieziekten Jacco Wallinga 1 Model in de medische wetenschappen De muis als diermodel 2 Model in de epidemiologie Een logistisch regressie model 3 Model

Nadere informatie

Mazelen en rubella surveillance overzicht, 1 mei 4 sep 2013 (week 36)

Mazelen en rubella surveillance overzicht, 1 mei 4 sep 2013 (week 36) Mazelen en rubella surveillance overzicht, 1 mei 4 sep 2013 (week 36) Bron gegevens: Osiris/CIb-LCI/CIb-IDS. Auteurs: Esther Swart, Susan Hahné (CIb-EPI). Met dank aan Maarten Mulders, VVG, en Irmgard

Nadere informatie

PERSONEELSBIJEENKOMSTEN RUD GRONINGEN. Dick Bresser, projectleider RUD 26 januari, 1 en 6 februari 2012

PERSONEELSBIJEENKOMSTEN RUD GRONINGEN. Dick Bresser, projectleider RUD 26 januari, 1 en 6 februari 2012 PERSONEELSBIJEENKOMSTEN RUD GRONINGEN Dick Bresser, projectleider RUD 26 januari, 1 en 6 februari 2012 Even voorstellen Dick Bresser Programma- en projectleider provincie Groningen Vanaf 1 oktober 2009

Nadere informatie

Reizen en vaccinaties Maag-Darm-Levercentrum

Reizen en vaccinaties Maag-Darm-Levercentrum Reizen en vaccinaties Maag-Darm-Levercentrum Beter voor elkaar Inleiding Deze folder is bestemd voor patiënten (en hun naasten) met een maag,darm- en/of leveraandoening. De folder geeft u informatie over

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27158 31 augustus 2015 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 augustus 2015, houdende regels

Nadere informatie

REIS GERELATEERDE VACCINATIES. Dr. Perry JJ van Genderen, internist Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten Rotterdam

REIS GERELATEERDE VACCINATIES. Dr. Perry JJ van Genderen, internist Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten Rotterdam REIS GERELATEERDE VACCINATIES Dr. Perry JJ van Genderen, internist Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten Rotterdam Risicolanden: vaccineren? Increased risk for infectious diseases standard

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over ebola

Vragen en antwoorden over ebola Vragen en antwoorden over ebola 2 oktober 2014 Wat is ebola? Het ebolavirus veroorzaakt een zeldzame maar zeer ernstige infectieziekte die in Afrika voorkomt. De ziekteverschijnselen zijn: hoge koorts,

Nadere informatie

62 epidemiologisch bulletin, 2011, jaargang 46, nummer 2/3

62 epidemiologisch bulletin, 2011, jaargang 46, nummer 2/3 62 epidemiologisch bulletin, 2011, jaargang 46, nummer 2/3 Korte berichten Symposium (N)iets nieuws onder de zon afscheidssymposium Willem Beamont, donderdag 13 oktober 2011-13.00 uur, Theater Concordia

Nadere informatie

Vervroegde "vakantie" BMR. Gerard Sonder hoofd LCR Gert Weijman medisch adviseur RCP

Vervroegde vakantie BMR. Gerard Sonder hoofd LCR Gert Weijman medisch adviseur RCP Vervroegde "vakantie" BMR Gerard Sonder hoofd LCR Gert Weijman medisch adviseur RCP 1 26 april 2011 Inhoud 1. Casus 2. Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering 3. Vakantie-BMR: zin en onzin 4.

Nadere informatie

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's Bevolking per 1 januari 2015 Gemeente inwoners Gemeente inwoners Aa en Hunze 25.203 Marum 10.311 Achtkarspelen 27.983 Menaldumadeel 13.612 Ameland 3.590 Menterwolde

Nadere informatie

De huishoudens in Groningen worden steeds kleiner

De huishoudens in Groningen worden steeds kleiner De huishoudens in Groningen worden steeds kleiner In Nederland is een trend zichtbaar naar steeds kleinere families, ook wel de verdunning van huishoudens genoemd. Niet het aantal huishoudens neemt af,

Nadere informatie

Rapport 205014007/2010 K. Heimeriks D. Beaujean J. Maas. Surveillance Arbeidsgerelateerde Infectieziekten

Rapport 205014007/2010 K. Heimeriks D. Beaujean J. Maas. Surveillance Arbeidsgerelateerde Infectieziekten Rapport 205014007/2010 K. Heimeriks D. Beaujean J. Maas Surveillance Arbeidsgerelateerde Infectieziekten Analyse arbeidsgerelateerde infectieziekten 2009 RIVM-Rapport 205014007/2010 Surveillance Arbeidsgerelateerde

Nadere informatie

Bijlage 1. Bron- en contactonderzoek bij clusters van MRSA-infectie

Bijlage 1. Bron- en contactonderzoek bij clusters van MRSA-infectie Staphylococcus aureus-infecties, inclusief MRSA A41 Bijlage 1. Bron- en contactonderzoek bij clusters van MRSA-infectie Achtergronden Het in Nederland gevoerde strikte screenings- en isolatiebeleid ( search-and-destroy

Nadere informatie

Controles tijdens de zwangerschap

Controles tijdens de zwangerschap Controles tijdens de zwangerschap Tijdens de zwangerschap worden de volgende onderzoeken uitgevoerd: Beoordelen van de groei van de baarmoeder Bij elk bezoek wordt de groei van de baarmoeder nagegaan.

Nadere informatie

Vaccinaties ; informatie voor ouders

Vaccinaties ; informatie voor ouders Vaccinaties ; informatie voor ouders In deze folder leest u wat vaccineren is, wanneer uw kind kan worden gevaccineerd en tegen welke kinderziekten. U ziet het vaccinatieprogramma en leest welke bijwerkingen

Nadere informatie

Besluit van 27 oktober 2008, houdende nieuwe eisen inzake de publieke gezondheid (Besluit publieke gezondheid)

Besluit van 27 oktober 2008, houdende nieuwe eisen inzake de publieke gezondheid (Besluit publieke gezondheid) Besluit publieke gezondheid (Tekst geldend op: 22-11-2011) Besluit van 27 oktober 2008, houdende nieuwe eisen inzake de publieke gezondheid (Besluit publieke gezondheid) Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s. Regio s

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s. Regio s Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s Regio s Bevolking per 1 januari 2013 Gemeente inwoners Gemeente inwoners Aa en Hunze 25.541 Loppersum 10.292 Achtkarspelen 28.110 Marum 10.382 Ameland 3.525

Nadere informatie