Klassengids groep E7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klassengids 2015-2016 groep E7"

Transcriptie

1 Klassengids groep E7

2 Vooraf In deze klassengids willen wij ingaan op de speciale zaken voor groep E7. Algemene schoolzaken vindt u in de schoolgids. Daarnaast hebben we ook de schoolkalender. Kijk verder ook regelmatig naar onze website voor actuele informatie en foto s van de schoolactiviteiten : Mannie van Tuyn is dit schooljaar de vaste leerkracht van groep E7. Mannie werkt van maandag t/m donderdag. Op vrijdag werk Caroline Noorlander in groep E7. Wilt ons spreken? Dat kan, maar het liefst na schooltijd. Het zou fijn zijn als u van tevoren even een afspraak maakt (via de mail of telefonisch). Het kan namelijk voorkomen dat we bezet zijn vanwege een vergadering of cursus. Schoolregel Op de Korenaar hebben we maar één schoolregel: WIJ STOREN ELKAAR NIET! Ieder schooljaar maken we gezamenlijk afspraken die we onder onze regel hangen (zie hoofdstuk Leefstijl). We werken in groep 7 aan een leuke gezellige sfeer in de groep. Toch kan het voorkomen dat een kind het niet zo leuk heeft in de klas; wordt het buitengesloten, misschien gepest of niet zo aanvaard zoals het is. Dan heeft het kind het binnen de groep niet leuk. Vaak zien we 1

3 als leerkracht zulke zaken ook. Het kan echter voorkomen dat we bepaalde problemen niet in de gaten hebben. Het plezier op school verdwijnt dan en dat beïnvloedt de prestaties. Het is in het belang van uw kind wanneer het contact tussen ouders en leerkracht zodanig is dat wij daarover kunnen praten. U hoeft dan niet te wachten totdat de leerkracht u uitnodigt. U kunt ook een afspraak maken met de leerkracht. Het belang van uw kind staat voorop. Verjaardagen van de kinderen Wanneer kinderen jarig zijn, mogen ze uitdelen. Wij stellen het op prijs als u bij uw keuze zou willen denken aan gezond snoepen. In de klas besteden we aandacht aan een verjaardag. Als iemand in de vakantie jarig is, dan kan het beste met de leerkracht overlegd worden wanneer de verjaardag gevierd wordt. Aan het einde van de dag mogen de kinderen de klassen rond met een kaart waarop de andere leerkrachten hun felicitatie schrijven. Verjaardag van de leerkracht Juffrouw Mannie viert haar verjaardag op woensdag 4 november. Werken in groep 7 De afgelopen jaren hebben de kinderen al veel leerstof zelfstandig verwerkt. Ze zijn gewend om met een dagtaak en een weektaak te werken. In groep 7 gaan we de weektaak uitbreiden. Alle verwerkingen voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkennis) gaan naar de weektaak, ook komen er nog andere taken bij, zoals schrijven; taal- en rekenstof gaan naar de dagtaak. 2

4 De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd af hebben van hun werk. Een planbord bewaakt de voortgang. Wanneer ze snel klaar zijn met hun dag- of weektaak mogen ze zelfstandig werken met extra materiaal. In de klas hebben we daar verschillende mogelijkheden voor. Er is een schoolafspraak gemaakt dat de kinderen in principe geen spullen van thuis mee naar school nemen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld etuis, agenda s, potloden, pennen, e.d. De zaakvakken In groep 7 krijgen de kinderen aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkennis. Ook in groep 7 krijgen de leerlingen voor deze vakken een punt op hun rapport. Voor deze vakken gebruiken we de volgende methodes. Aardrijkskunde: de methode heet: De Blauwe Planeet. De leerstof gaat vooral over Europa. Geschiedenis: de methode heet: Speurtocht. Uitdieping van wat in groep 6 is geleerd. Natuurkennis: de methode heet: Natuniek. Uitdieping van de onderwerpen van groep 6. Thuis kunnen de kinderen achtergrondinformatie lezen op de volgende sites:

5 Huiswerk De kinderen in groep 7 krijgen te maken met huiswerk als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Dit geldt voor de hele groep. Voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkennis maken de kinderen dit jaar in totaal 1 werkstuk. De kinderen nemen elke dag hun huiswerkmap (met 4 ringen) mee in een (plastic) tas. Op school besteden we regelmatig aandacht aan hoe de kinderen het werk het beste kunnen leren. Dit geldt ook voor de spreekbeurt. Het is prettig voor de kinderen als u ze, waar nodig, hulp geeft en ze een paar keer overhoort. Thuiswerk Naast huiswerk bestaat de mogelijkheid dat een kind in groep 7 een "thuiswerkopdracht" meekrijgt. In tegenstelling tot huiswerk is thuiswerk niet voor de hele groep bestemd. Het is kindafhankelijk. Het kan gaan om een niet begrepen onderdeel van rekenen, taal of een zaakvak. Het kan ook een onderdeel zijn van een handelingsplan. 4

6 Agenda In groep 7 leren we de kinderen om met een agenda te werken. In de agenda komt het huiswerk, de spreekbeurten, proefwerken en andere zaken die van belang zijn te staan. Elk kind krijgt een agenda van school en moet deze ook gebruiken. Onze zorg voor de kinderen (Zorgverbreding) In groep 7 volgen wij een basisprogramma aan de hand van methodes. De zorgverbreding houdt in dat leerlingen die moeite hebben of dreigen uit te vallen op dit basisprogramma extra hulp krijgen in de groep. De groepsleerkracht geeft meestal deze hulp. De hulp noteren we in een groepsplan. De groepsleerkracht zal u altijd inlichten als uw kind extra hulp krijgt in de vorm van zo n plan. Als leerlingen het basisplan gemakkelijk doorlopen dan bieden we hen extra (verrijkings) stof aan. Dit is veelal leerstof op allerlei gebieden, die een uitdaging biedt voor de kinderen. Zij kunnen deze stof meestal zelf verwerken en ook nakijken. De intern begeleider en coördinator voor groep E7 is John van Bogget. U kunt over de voortgang van uw kind en over de gang van zaken op school ook contact met hem opnemen. De zon groep In de ZON komen leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Dat kan te maken hebben met problemen in de sociaal-emotionele of cognitieve ontwikkeling. Het kan ook het kind zijn dat extra aandacht nodig heeft omdat het juist vóór loopt op de groep. Onze school heeft een aantal specialisten in dienst zoals een dyslexiebehandelaar, gedragsspecialisten, een zorgspecialist, rekenspecialisten en een ergotherapeut. Deze leerkrachten zetten wij in voor die kinderen die extra zorg nodig hebben. 5

7 In overleg met leerling, leerkracht en interne begeleider bekijken we welke kinderen dat extra steuntje in de rug nodig hebben. Ook ouders krijgen daar inspraak in. Zij worden betrokken bij het opstellen van een hulpplan voor hun kind. Ook willen we de kinderen zoveel mogelijk bij dit proces betrekken. Onze leerlingen moeten gemotiveerd zijn voor de hulp die ze krijgen. We stimuleren dat door hen te betrekken bij het proces. Op die manier ontstaat er een driehoek: ouders, kind en school. Wanneer die driehoek goed functioneert is de kans op succes groot. Ouderbetrokkenheid is dus van groot belang! Test Net als in de voorgaande groepen wordt er in groep 7 CITOtoetsen afgenomen per vakgebied. Ook wordt er een schoolvragenlijst door alle leerlingen van groep 7 ingevuld. Deze vragenlijst geeft een indruk hoe het kind over schoolse zaken denkt. U moet daarbij denken aan bv.: hoe vind ik de juf of meneer? Maak ik mijn huiswerk graag of juist niet? Welke leervakken vind ik leuk, welke vind ik niet leuk? De bibliotheek Wij vinden het erg belangrijk, dat kinderen regelmatig lezen. Dat gebeurt uiteraard op school door middel van ons programma LIST, maar wij stimuleren de kinderen om ook thuis te lezen. Laat uw kind regelmatig naar de bibliotheek gaan, want daar hebben ze voor iedereen een ruime keuze aan leuke 6

8 boeken. Gymnastiek Groep V7 heeft gymnastiek op maandag en op vrijdag. Op maandag geeft juffrouw Marly, vakleerkracht, de gymles. Tijdens de lessen zijn gymkleding en - schoenen verplicht. Wanneer kinderen niet mee kunnen doen, moeten de ouders/ verzorgers dit schriftelijk, via de mail of telefonisch laten weten aan de groepsleerkracht. Als kinderen hun gymspullen zijn vergeten mogen de kinderen niet met de les meedoen. Wij houden in de gaten hoe vaak uw kind zijn / haar gymspullen vergeet. Als dit regelmatig voorkomt nemen wij contact met u op. Verkeersexamen In 2016 zal groep 7 deelnemen aan een verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. De kinderen hebben allemaal een goede fiets nodig om het praktijkgedeelte af te kunnen leggen. Tegen die tijd worden op school de fietsen gecontroleerd. Schoolkamp In plaats van een schoolreisje gaat groep 7 op kamp. Dit jaar zal het kamp plaatsvinden op maandag 11 juli en dinsdag 12 juli

9 We gaan dan naar Bladel. ( Het kamp betalen we uit de ouderbijdrage. De kinderen krijgen hierover nog bericht. Spreekbeurten Dit schooljaar houdt iedereen minimaal één spreekbeurt en één boekbespreking. Voor de spreekbeurten van dit schooljaar mogen de kinderen zelf een onderwerp kiezen. Deze spreekbeurten geven we in het ruim op tijd op. Het voorbereiden van spreekbeurten gaat aan de hand van een hulpschema, dat de kinderen dan mee krijgen. Muzikale vorming Groep E7 heeft muzikale vorming 1 keer in de twee weken van een vakleerkracht, juf Tanneke. Leefstijl Op onze school werken we met Leefstijl. De bedoeling van Leefstijl is o.a. om kinderen zich bewust te maken van hun eigen gedrag en te leren om zichzelf en anderen te respecteren. We hebben in elke klas op de hele school de stelregel ingevoerd We storen elkaar niet. Iedere groep heeft hieromheen een aantal afspraken gemaakt die door de groep (leerlingen en leerkrachten) zelf zijn gemaakt. Op de Korenaar werken we met het leerlingvolgsysteem van Leefstijl ( 8

10 Door het invullen van een vragenlijst krijgen we een beeld van hoe uw kind zich in de groep voelt. Het is de bedoeling dat de leerkracht, het kind en u deze vragenlijst invullen. Deze lijst staat op het internet en met behulp van een wachtwoord kunt u deze vragenlijst invullen. Als u thuis geen internet heeft, kunt u een afspraak maken om deze lijst op school in te vullen. Leefstijl is opgebouwd in een 6-tal jaarlijks terugkerende thema's Per thema wordt er gewerkt in een werkboekje. Thema 1: De groep? Dat zijn wij! Thema 2: Praten en Luisteren. Thema 3: ken je dat gevoel? Thema 4: Ik vertrouw op mij! Thema 5: Allemaal anders, iedereen gelijk. Thema 6: Lekker gezond. Na afloop van elk thema krijgen de leerlingen het boekje mee naar huis. Pesten Onze school is hier heel duidelijk in: Pesten wordt op onze school niet geaccepteerd! De kinderen weten dat wij er zijn voor de gepeste en dat de pesters worden aangepakt. Wij kunnen pestgedrag helaas nooit helemaal voorkomen maar in samenwerking met ouders en door serieus naar de kinderen te luisteren proberen wij het pesten in een vroegtijdig stadium op te merken en gepaste actie te ondernemen. Wij maken dat duidelijk naar de kinderen. In groep 7 besteden wij ook aandacht aan het voorkomen van digitaal pesten. 9

11 Wat kunt u als ouders thuis doen? Op De Korenaar doen wij ons uiterste best om de zorg rond alle kinderen zo goed mogelijk in te vullen. Van u verwachten wij hieromtrent het volgende: dat u uw kinderen redelijk op tijd naar bed stuurt. Kinderen die laat naar bed gaan, kunnen zich onvoldoende concentreren en nemen de leerstof moeilijker op. Een richtlijn geven is moeilijk, maar een tijd rond uur lijkt ons voor deze leeftijdsgroep redelijk. dat u uw kind s morgens een goed ontbijt voorzet. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die niet of onvoldoende ontbijten problemen hebben met de concentratie en met het opnemen van de leerstof. Bovendien zijn deze kinderen nogal prikkelbaar. toon belangstelling en help uw kind eventueel met het schoolwerk (bijv. een spreekbeurt maken). laat uw kind op de tv kijken naar programma s als het jeugdjournaal en het Klokhuis. Vraag regelmatig naar de agenda en huiswerk. 10

Klassengids groep E6/7

Klassengids groep E6/7 Klassengids 2014-2015 groep E6/7 Vooraf In deze klassengids willen wij ingaan op de speciale zaken voor groep E6/7. Algemene schoolzaken vindt u in de schoolgids. Daarnaast hebben we ook de schoolkalender.

Nadere informatie

Klassengids 2014-2015 groep V7.

Klassengids 2014-2015 groep V7. Klassengids 2014-2015 groep V7. Vooraf In deze klassengids willen wij ingaan op de speciale zaken voor groep V7. Algemene schoolzaken vindt u in de schoolgids. Daarnaast hebben we ook de schoolkalender.

Nadere informatie

Klassengids 2014-2015 groep 8a

Klassengids 2014-2015 groep 8a Klassengids 2014-2015 groep 8a Inhoudsopgave Vooraf pagina 2 1. Schooltijden pagina 3 2. Netjes werken pagina 3 3. Verjaardagen van de kinderen pagina 4 4. Verjaardag van de leerkracht pagina 4 5. Werken

Nadere informatie

Klassengids 2014-2015 groep 8b

Klassengids 2014-2015 groep 8b Klassengids 2014-2015 groep 8b Inhoudsopgave Vooraf 2 1Schooltijden 3 2Verjaardagen van de kinderen 3 3 Werken in groep 8 3 4 Adviesprocedure 3 5 Periode na advies en eindtoets 4 6 Schoolkamp 4 7 Musical

Nadere informatie

Klassengids 2015 2016 groep V6/7

Klassengids 2015 2016 groep V6/7 Klassengids 2015 2016 groep V6/7 Inhoud Vooraf 3 Mediërend Leren 4 Algemene zaken 5 Schooltijden 5 Vulpen 5 Klassendienst 5 Toiletbezoek 6 Verjaardagen van de kinderen 6 Verjaardagen van de leerkrachten

Nadere informatie

Klassengids 2015 2016 groep V6

Klassengids 2015 2016 groep V6 Klassengids 2015 2016 groep V6 Inhoud Vooraf 3 Mediërend Leren 4 Algemene zaken 5 Schooltijden 5 Vulpen 5 Klassendienst 5 Toiletbezoek 6 Verjaardagen van de kinderen 6 Verjaardagen van de leerkrachten

Nadere informatie

Klassengids 2014 2015 groep V5

Klassengids 2014 2015 groep V5 Klassengids 2014 2015 groep V5 Inhoudsopgave Vooraf 3 Mediërend Leren 3 Algemene zaken 5 Schooltijden 5 Vulpen 5 Klassendienst 5 Toiletbezoek 6 Verjaardagen van de kinderen 6 Verjaardagen van de leerkrachten

Nadere informatie

Klassengids groep 8a

Klassengids groep 8a Klassengids 2016-2017 groep 8a Inhoudsopgave Vooraf pagina 2 1. Schooltijden pagina 3 2. (school) materialen pagina 3 3. Verjaardagen van de kinderen pagina 4 4. Verjaardag van de leerkracht pagina 4 5.

Nadere informatie

Klassengids 2014 2015 groep V5/6

Klassengids 2014 2015 groep V5/6 Klassengids 2014 2015 groep V5/6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Vooraf 3 Mediërend Leren 4 Algemene zaken 6 Schooltijden 6 Vulpen 6 Klassendienst 6 Toiletbezoek 7 Verjaardagen van de kinderen 7 Verjaardagen

Nadere informatie

Klassengids groepe4/5

Klassengids groepe4/5 Klassengids 2016 2017 groepe4/5 - Inhoudsopgave Inleiding Algemene zaken - Schooltijden - Vulpen - klassendienst - Verjaardagen van de leerlingen - Verjaardagen van de leerkrachten - Het werken in groep

Nadere informatie

Klassengids 2011 2012 groep V5a

Klassengids 2011 2012 groep V5a Klassengids 2011 2012 groep V5a Inhoudsopgave Vooraf... 3 Algemene zaken... 4 Schooltijden... 4 Vulpen... 4 Klassendienst... 4 Toiletbezoek... 5 Verjaardagen van de kinderen... 5 Verjaardagen van de leerkrachten...

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Door middel van deze informatiegids wil ik u graag informeren over de gang van zaken in bovenbouw 1.

Door middel van deze informatiegids wil ik u graag informeren over de gang van zaken in bovenbouw 1. Beste ouders of verzorgers, Door middel van deze informatiegids wil ik u graag informeren over de gang van zaken in bovenbouw 1. U krijgt zo de indruk van wat er dit schooljaar op uw kind afkomt. Voor

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

Huiswerkbeleid CBS De Wijngaard

Huiswerkbeleid CBS De Wijngaard Huiswerkbeleid CBS De Wijngaard Oktober 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Huiswerkbeleid CBS De Wijngaard 3 2. Waarom geven wij op school 3 huiswerk? 3. In welke groepen krijgen de kinderen 3 huiswerk?

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Christelijke Basisschool De Bron. Frankenskamp 4 3848 DE Harderwijk 0341-426704 www.debronharderwijk.nl

Christelijke Basisschool De Bron. Frankenskamp 4 3848 DE Harderwijk 0341-426704 www.debronharderwijk.nl Christelijke Basisschool De Bron Frankenskamp 4 3848 DE Harderwijk 0341-426704 www.debronharderwijk.nl Huiswerkprotocol Visie op huiswerk Niet alle scholen geven huiswerk. Toch zijn er veel scholen, waaronder

Nadere informatie

Beste ouders of verzorgers,

Beste ouders of verzorgers, Beste ouders of verzorgers, Door middel van deze informatiegids wil ik u graag informeren over de gang van zaken in bovenbouw 1. U krijgt zo de indruk van wat er dit schooljaar op uw kind afkomt. Voor

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 7 RKBS De Hofstee Denise van den Broek & Wout Berndsen Bij wie komt uw zoon of dochter in de groep? De leerlingen van groep 7b komen bij mij, Wout Berndsen in

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

Mailadres Leerkrachten

Mailadres Leerkrachten Welkom in de groep Beste ouders, wij heten u van harte welkom in groep 4/5. Uiteraard bent u altijd welkom om in de klas te komen kijken. Dit kan bijvoorbeeld goed na schooltijd. Uw kind zal vast en zeker

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Inhoud : 1. Waarom geven wij op school huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk en waar bestaat het uit? 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

Nadere informatie

Klassengids. 2015-2016 groep V3a en V3b

Klassengids. 2015-2016 groep V3a en V3b Klassengids 2015-2016 groep V3a en V3b 1 Inhoudsopgave Waarom een klassengids?...3 Welke leerkrachten zijn betrokken bij groep V3a en V3b?...3 Schooltijden... 4 Vakken in groep 3... 4 Hoe verloopt een

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Groepsleider: Bert van der Lijn Janna van der Meer (op 16 vrijdagen) Weekopening / Dagopening: De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen

Nadere informatie

Informatiefolder Schooljaar 2016/2017. Groep BB 2. Elimschool. Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030

Informatiefolder Schooljaar 2016/2017. Groep BB 2. Elimschool. Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030 Informatiefolder Schooljaar 2016/2017 Groep BB 2 Elimschool Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030 Beste ouders/ verzorgers, Door middel van deze folder willen we u graag informeren over de gang

Nadere informatie

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerkbeleid Cluster Itter Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerk Op onze school wordt in diverse groepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de school meegegeven

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

Beste ouders, Juf Danitsja van der Veer Meester Louis Reijnhoudt

Beste ouders, Juf Danitsja van der Veer Meester Louis Reijnhoudt Welkom in groep 6 Beste ouders, In dit boekje staat een korte omschrijving van groep 6. U vindt er informatie over de dagelijkse gang van zaken en andere informatie die van belang is. Juf Danitsja van

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 7-8!

Welkom op de informatieavond van groep 7-8! Welkom op de informatieavond van groep 7-8! De onderwerpen van vanavond: De vakgebieden (Continu-)rooster en pauze Huiswerk Regels Verjaardagen Kamp Spullen meenemen Verzuim Rapporten en 10-minuten gesprekken

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

t Kompas School met de Bijbel Westbroek

t Kompas School met de Bijbel Westbroek t Kompas School met de Bijbel Westbroek Het protocol sociaal gedrag Het pestprotocol is een belangrijk onderdeel van het beleid van onze school. We hebben dan ook een protocol opgesteld dat op de hele

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames Groep 6/7 Informatiebrief Schooljaar 2015/2016 Algemeen o Inloop: leerlingen mogen van 8.15 uur en 13.00 uur naar de klas toe gaan. De leerkracht is dan in de klas. Leerkrachten: Op maandag, dinsdag en

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Iedere week verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte van alle schoolzaken. De communicatie tussen

Iedere week verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte van alle schoolzaken. De communicatie tussen Iedere week verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte van alle schoolzaken. De communicatie tussen ouders en school verloopt via de leerkracht van uw

Nadere informatie

Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014!

Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014! Regel van de week Wij houden ons aan gemaakte afspraken. ALGEMEEN Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014! U bent van

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

-INFO groep 6- Wat doen we zoal in groep 6?

-INFO groep 6- Wat doen we zoal in groep 6? Welkom Wij zijn een groep van 19 kinderen met twee juffen. Op maandag en dinsdag is juf Veldhuis er en op de andere dagen staat juf Ten Hove voor de groep. We hebben samen met de kinderen een fijne start

Nadere informatie

Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016

Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016 Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016 Welkom! Vanaf dit schooljaar zit uw kind in groep 8, hartelijk welkom! In dit boekje gaan wij u en uw kind wat meer vertellen over het reilen en zeilen in 8a en

Nadere informatie

Beste ouders/ verzorgers,

Beste ouders/ verzorgers, Beste ouders/ verzorgers, Even voorstellen: Mijn naam is Tom Neven. Uw zoon of dochter zit dit jaar bij mij in groep 5b. Ik ben 30 jaar oud en woon in Etten-Leur. Mijn favoriete bezigheid is muziek en

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 18 september 2015

Nieuwsbrief. 18 september 2015 Nieuwsbrief 18 september 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Achter ons schoolplein ligt een maïsveld. Veel kinderen lopen na schooltijd of in het weekend

Nadere informatie

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s), Groep 7, 2014-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder volgt belangrijke informatie over de groep waarin uw kind nu zit. Wij willen u dan ook vragen dit thuis eens op het gemak door te nemen. Belangrijke

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 5, 6 en 7

Welkom op de informatieavond van groep 5, 6 en 7 Welkom op de informatieavond van groep 5, 6 en 7 Even voorstellen Groep 5b/6b: Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag) Groep 6c/7b: Juf Inge Bos (maandag t/m vrijdag)

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2015-2016 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Informatieavond groep 7 Leerkracht van deze groep: Bas Zijderveld Algemene informatie Veel nieuwe leerstof. Goede werkhouding. Leren plannen (agenda). Repetities. Huiswerk/werkbladen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Bij wie komt uw zoon of dochter in de groep? Ik ben Denise van den Broek Garnier en ik werk al heel veel jaren op de Hofstee. Dit jaar werk ik weer in groep

Nadere informatie

Informatieblad voor ouders en/of verzorgers van de leerlingen van groep 4 Schooljaar 2015-2016

Informatieblad voor ouders en/of verzorgers van de leerlingen van groep 4 Schooljaar 2015-2016 Informatie avond 14 september 2015 Beppino Sartoschool Informatieblad voor ouders en/of verzorgers van de leerlingen van groep 4 Schooljaar 2015-2016 Groepsleerkracht: Jos van Stratum. De hele week aanwezig.

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Een nieuw schooljaar.

Een nieuw schooljaar. Een nieuw schooljaar. Na de grote vakantie heeft uw kind weer een grote stap gemaakt op onze school. Hij/zij is gestart in een nieuw leerjaar. Dat is altijd heel leuk en tegelijkertijd ook heel spannend.

Nadere informatie

Informatie avond groep 7

Informatie avond groep 7 Informatie avond groep 7 Programma Antipestbeleid/ Gouden Weken Met Woorden in de Weer OGW Ontruimingsplan Huiswerk en toetsen Internetprotocol/ Social Media Oud papier Goede doel Programma vervolg Werkhouding

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

ISE Huiswerk beleid. Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1

ISE Huiswerk beleid. Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1 ISE Huiswerk beleid Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1 Op de ISE Primary school sluit het huiswerk aan bij het werk dat de kinderen op school maken. Ouders worden gestimuleerd hun

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 Inloop: 8.35u en 13.05u Iedere vrijdagmiddag is het maatjeslezen Estafette groep 7 groep 8 08.45 Lezen Lezen 09.00 Gym gym 10.00 Jeugdjournaal kijken en buitenspelen Jeugdjournaal

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Ichthusnieuws schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Agenda: 25 augustus Start schoolzwemmen groepen 5 9 september Informatieavond voor groep 1 t/m 8 vanaf 19.00 uur

Nadere informatie

Huiswerkregels Sint Martinusschool

Huiswerkregels Sint Martinusschool Huiswerkregels Sint Martinusschool Wat is het doel van huiswerk? a) Huiswerk is in de eerste plaats een belangrijk middel om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen. b) Een ander belangrijk doel

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 4-5.

Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 4-5. Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 4-5. Groepsbrief U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. Hiervoor gebruiken

Nadere informatie

Vragenlijst Prettig Schoolgaan versie voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs

Vragenlijst Prettig Schoolgaan versie voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs Vragenlijst Prettig Schoolgaan versie voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs Inleiding Hieronder staan een aantal vragen. De vragen gaan allemaal over de middelbare school. Jij gaat de vragen beantwoorden.

Nadere informatie

Informatiebrief 1 groep 7 16 augustus 2012

Informatiebrief 1 groep 7 16 augustus 2012 Informatiebrief 1 groep 7 16 augustus 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar 2012/2013. In de nieuwsbrieven van dit jaar wil ik u op de hoogte houden van allerlei zaken in groep

Nadere informatie

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen 23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje OBS De Schoener Algemeen Wennen We zijn inmiddels alweer 2 weken aan de slag en iedereen heeft zijn draai wel zo n beetje gevonden. Natuurlijk is

Nadere informatie

Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar

Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar Tilburg, februari 2014 Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar Wanneer ik iets nodig heb, vraag ik daar vriendelijk om Ik begroet de leerkrachten en mijn klasgenootjes

Nadere informatie

Even voorstellen. Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag)

Even voorstellen. Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag) Informatie groep 6b Even voorstellen Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag) De vakken in groep 6 Taal De basisstof is onderverdeeld in: Woordenschat Taal Verkennen

Nadere informatie

Algemeen Handelingsgericht werken PBS Taakspel Leesonderwijs groep 6 Spelling/ rekenen IPC Engels Schooltuinen Weektaak Boekbespreking, actualiteiten

Algemeen Handelingsgericht werken PBS Taakspel Leesonderwijs groep 6 Spelling/ rekenen IPC Engels Schooltuinen Weektaak Boekbespreking, actualiteiten Welkom Algemeen Handelingsgericht werken PBS Taakspel Leesonderwijs groep 6 Spelling/ rekenen IPC Engels Schooltuinen Weektaak Boekbespreking, actualiteiten Huiswerk Klassenouders / hulpouders Mededelingen

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 Groepsbrief Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 In deze groepsbrief brengen we enkele punten onder uw aandacht, die nodig zijn voor het goed functioneren van de groep. Wij vinden het belangrijk

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 10 juni 2016

Nieuwsbrief 17 10 juni 2016 Nieuwsbrief 17 10 juni 2016 Agenda 13 t/m 15 juni 15 t/m 17 juni 22 juni 1 juli Schoolkamp groepen 3, 4 en 5 Schoolkamp groepen 6, 7 MR vergadering, 19.30 uur Uitgifte nieuwsbrief 18 Het groene schoolplein

Nadere informatie

INFO. 25 augustus 2015

INFO. 25 augustus 2015 INFO 25 augustus 2015 Obs de Regenboog Algemeen De school is weer begonnen; de zomervakantie ligt alweer achter ons. Ik hoop dat iedereen fijne vakantieweken achter de rug heeft. Wij hebben er weer zin

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Afscheid groep 8 Maandag is er voor de leerlingen van groep 8 een afscheidsfeestje. De kinderen hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Afscheid groep 8 Maandag is er voor de leerlingen van groep 8 een afscheidsfeestje. De kinderen hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Weekbrief 6 juli 2015 Algemene mededelingen De adoptiekaarten druppelen binnen. Toch willen we nog even uw aandacht op deze actie vestigen. HELP ONS het boekenaanbod op school te verbeteren. Uw kind heeft

Nadere informatie

JUF Marlous Dit schooljaar zitten de kinderen in de klas bij Marlous Graafmans

JUF Marlous Dit schooljaar zitten de kinderen in de klas bij Marlous Graafmans NAAR GROEP 3 Dit schooljaar zit uw kind in groep 3. De groep is dit jaar gecombineerd met groep 4. Wat voor sommige ouders allemaal heel gewoon is, is voor sommigen een nieuwe stap. Wie is hun nieuwe juf,

Nadere informatie

Infobulletin. September 2013. 14.30u. studiemiddag team: Woordenschatonderwijs

Infobulletin. September 2013. 14.30u. studiemiddag team: Woordenschatonderwijs Infobulletin September 2013 Kalender Zondag 1 september juf Irma Jansen jarig Dinsdag 3 september 14.30u. studiemiddag team: Woordenschatonderwijs Woensdag 4 september juf Irma Groothuis jarig Donderdag

Nadere informatie

Informatie avond groep 7

Informatie avond groep 7 Welkom in groep 7 Maandag t/m woensdag: juf Orinda. Donderdag en vrijdag: meester Ben. Vanaf 14 september zullen we op dinsdag een stagiaire van Domstad in de klas hebben: Martine ( 2 e jaars) Informatie

Nadere informatie

Anti-pestbeleid KW-school

Anti-pestbeleid KW-school Anti-pestbeleid KW-school Uitgangspunt: Wij willen een school zijn, waar kinderen samen spelen, samen leren, samenwerken en waar ieder kind zich veilig voelt. Dat betekent dat pestgedrag bij ons op school

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2014-2015 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Even voorstellen. Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire

Even voorstellen. Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire Werkdagen: Juf Eveline: donderdag Juf Annette: maandag dinsdag woensdag vrijdag Juf Kim: maandag dinsdag en soms een

Nadere informatie

Schooljaar 2012-2013 Groep 4

Schooljaar 2012-2013 Groep 4 Schooljaar 2012-2013 Groep 4 Infobulletin Beste kinderen én ouders van groep 4, Komend schooljaar zitten jullie in de klas bij meester Chris (maandag t/m donderdag) en meester Sjaak (vrijdag). Op een aantal

Nadere informatie

DATUM: 04 sept 2017 GLOBE EDITIE: 39 IN DIT NUMMER: De Globe. Welkom. Gymrooster. Even voorstellen. Schoolafspraken. Kalender

DATUM: 04 sept 2017 GLOBE EDITIE: 39 IN DIT NUMMER: De Globe. Welkom. Gymrooster. Even voorstellen. Schoolafspraken. Kalender Om de maandag krijgen onze leerlingen de Globe (nieuwsbrief) mee. Hierin leest u informatie over de activiteiten die plaatsvinden of al hebben plaatsgevonden. De Globe wordt in kleur aan uw kind meegegeven.

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats

Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats zeer mee eens 0.62% mee eens 42.86% neutraal 36.65% mee oneens 16.77% zeer mee oneens 3.11% Statistieken voor vraag 2

Nadere informatie

Kringgesprek. De novembermaand is begonnen. Tijd voor de eerste CITO-toetsronde van dit schooljaar.

Kringgesprek. De novembermaand is begonnen. Tijd voor de eerste CITO-toetsronde van dit schooljaar. Kringgesprek Beste ouders, Nummer 5 2012-2013 2013 De novembermaand is begonnen. Tijd voor de eerste CITO-toetsronde van dit schooljaar. Achter de schermen zijn we al druk bezig met de voorbereidingen.

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Informatie over groep 1/

Informatie over groep 1/ Informatie over groep 1/2 2016-2017 Van harte welkom op de Nicolaasschool en we wensen u en uw kind een fijne tijd. In groep 1/2 speelt een aantal ontwikkelingsaspecten een grote rol, maar de belangrijkste

Nadere informatie

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015 Achtergrondgegevens Eerder dit jaar hebben jullie deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. Van BS Sint Franciscus hebben 49 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 28 uit groep 7 en 8. Dit

Nadere informatie

Groep 7, 2015-2016. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Groep 7, 2015-2016. Beste ouder(s)/verzorger(s), Groep 7, 2015-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder volgt belangrijke informatie over de groep waarin uw kind nu zit. Wij willen u dan ook vragen dit thuis eens op het gemak door te nemen. Belangrijke

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 7, 2015-2016.

Informatieboekje Groep 7, 2015-2016. Informatieboekje Groep 7, 2015-2016. Juliana van Stolbergschool 1 Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 7. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U

Nadere informatie

HUISWERKBROCHURE voor groep 3 t/m 8

HUISWERKBROCHURE voor groep 3 t/m 8 HUISWERKBROCHURE voor groep 3 t/m 8 1 Algemeen Frequentie In groep 3, 4 en 5 krijgen de leerlingen incidenteel huiswerk mee. Vaak zijn dit oefenbladen, soms bladen waarop samenvattingen staan. Vanaf groep

Nadere informatie

Informatiefolder groep 5

Informatiefolder groep 5 Informatiefolder groep 5 Schooljaar 2014-2015 foto van de nieuwe groep! Beste ouders, In deze folder vindt u de basis- informatie die van belang is voor uw kind in groep 5. Aanvullende informatie zult

Nadere informatie

Welkom in groep 7. Maandag t/m woensdag: juf Orinda/ juf Manon Donderdag en vrijdag: juf Manon/ Meester de Weijer

Welkom in groep 7. Maandag t/m woensdag: juf Orinda/ juf Manon Donderdag en vrijdag: juf Manon/ Meester de Weijer Welkom in groep 7 Maandag t/m woensdag: juf Orinda/ juf Manon Donderdag en vrijdag: juf Manon/ Meester de Weijer Informatie avond groep 7 Uw adresgegevens kloppen die? Welke vakken zijn er in groep 7?

Nadere informatie

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel April 2014 Franciscusbericht Koningsspelen vrijdag 25 april Vrijdag 25 april doen we met de Franciscusschool mee aan de Koningsspelen. We denken hier een goede invulling te kunnen geven door een sponsorloop

Nadere informatie

De Springplank: info 26 augustus 2015.

De Springplank: info 26 augustus 2015. De Springplank: info 26 augustus 2015. Start schooljaar 2015-2016 We zijn weer begonnen!! We wensen alle leerlingen en ouders een fijn schooljaar toe. Onze nieuwe leerlingen willen we van harte welkom

Nadere informatie