OPENBARE WIJKRAADVERGADERING. DINSDAG 5 april 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBARE WIJKRAADVERGADERING. DINSDAG 5 april 2011"

Transcriptie

1 OPENBARE WIJKRAADVERGADERING DINSDAG 5 april 2011 PLAATS: DE BREDE SCHOOL PARKRIJK PRINSES BEATRIXDREEF 6 AANVANG: uur Jaarvergadering AGENDA 1 - Opening 2 - Mededelingen 3 Jaarverslag Secretaris Jaarverslag Penningmeester Verslag Kascommissie 4- Aftreden en aantreden wijkraad 5 - Politiezaken 6 - Verslag vorige vergadering/postverslag 7 - Werkgroepen 8 - Rondvraag 9 - Sluiting (22.00 uur) waarna gezellig samenzijn tot uur.

2 Verslag van de openbare wijkraadvergadering van 1 maart 2011 Aanwezig: Edwin Hein (voorzitter); Anton Rossèl (wijkraadslid); Peggy Meulman (wijkraadslid); Bernard Felix (nieuw wijkraadslid); Maria Hoed (nieuw wijkraadslid). Gasten: Mieke Alders Titia Bouwmeester Mustafa Karadimir Gabrielle Venix Lies van Eeken Aafke van der Leij Peter Mensink Wim van Seggelen F. Spaansen (OAB) Ruut Eldering Jacques Amand Ans de Haas (OAB) Mohamed Benhaddi Gea Muffels Joyce Jakobs Rob Jordaan Afwezig met kennisgeving: Mida Koelman ( penningmeester); Daphne Huysse (adviseur en notulist) Michael Brink (Sport Support); Edith Dijt (DOCK); Rob Hilberdink (wijkbewoner); Letty Dusoswa (wijkbewoner); Cees Evers (wijkbewoner); Ronald Hiltemann (SP); Jur Visser (CDA) 1. Opening: om uur opent Edwin de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Vaststellen van de agenda: geen toegevoegde punten 3. Mededelingen: - Op 5 april wordt de jaarvergadering gehouden - Er zijn 9 afmeldingen - Er zijn vanavond twee nieuwe wijkraadsleden: Bernard Felix (heeft Parkwijk geboren zien worden) en Maria Hoed ( is geboren in Parkwijk) - Vanavond twee gastsprekers: Gea Muffels over BUUV en Titia Bouwmeester en Aafke van de Leij ( 5eKwartier) over hun nieuwe project in de wijk. Gastspreker: Gea Muffels. Gea vertelt uitgebreid over het project BUUV; een project waar het systeem werkt zoals op marktplaats, alleen dan nu het ruilen van diensten. De diensten die aangeboden kunnen worden, kunnen geplaatst worden op de website of op een kaartje dat op het prikbord komt in het Reinaldahuis of in de Zuidparker. Er is al een aantal matches geweest. Bijvoorbeeld de Stichting Ontmoet elkaar in Parkwijk heeft door deze regeling een vrijwilliger binnengehaald. Het project is gestart in de Hamelink en breidt zich langzamerhand uit door heel Haarlem.

3 Op 14 februari heeft BUUV een Valentijn actie gehouden in diverse wijken om de wijkbewoners op dit project te wijzen. Maar BUUV zoekt ook samenwerking met de verschillende instanties die werkzaam zijn in de wijken. Gea is de coördinator van dit project. Een nieuwe actie is om in het winkelpand waar Kontext heeft gezeten, samen met een commerciële ondernemer, een soort lunchroom te trachten te creëren waardoor er een ontmoetingsplek ontstaat. Dit is nog in het stadium van onderzoek. Er worden spreekuren gehouden in het Reinaldahuis en de Zuidparker. Lies van Eeken en Mies Alders willen graag helpen als ambassadeurs. Er is een denktank waar diverse mensen inzitten, zij komen 1x in de twee maanden bij elkaar op de dinsdag of de woensdag van half zes tot half acht. Nog een aandachtspunt: Iedereen kan meedoen, dus ook aanmeldingen vanuit andere wijken zijn welkom (moet alleen nog duidelijker aangegeven worden op de website). Gastspreker 2: Titia Bouwmeester en Aafke van der Leij. Er wordt een korte uitleg gegeven over wat/wie nu het 5eKwartier is/zijn. Het doel is verhalen verzamelen vanuit het uitgangspunt ontmoeten. In Parkwijk begonnen met het project Kantine Oost. Met buurtbewoners en instanties uit de wijk soep gemaakt en daarbij de geschiedenis van Parkwijk boven water gehaald. Het volgende project wordt rondom het thema Reinaldaparkt en renovatie gehouden. Heeft veel impact op de wijk, nu alle bomen worden gekapt. Het idee is om op boomplantdag, 23 maart 2011, met de kinderen van de basisscholen ( Brede School Parkrijk, de Zuiderpolderschool en de Martin Luther Kingschool) een nieuw bos te creëren. Met name de kinderen uit de groepen 5 gaan bomen (stekkies) planten. Deze kunnen nu nog niet neergezet worden in het Reinaldaparkt dus krijgen ze de komende drie jaar een tijdelijke plek bij de scholen. En dan worden er diverse activiteiten georganiseerd ( 3x per jaar bij de seizoenswisselingen) waar weer ontmoeten centraal staat en het aanhoren en vertellen van verhalen. Dit alles wordt gesubsidieerd door de gemeente Haarlem. En het doel is dat de bomen geadopteerd worden door de kinderen (de jonge generatie), maar ook door anderen die betrokken zijn bij het Reinaldapark. Er wordt gekozen voor diverse soorten bomen; gekeken wordt naar de top tien van Parkwijk. Een mogelijkheid is dat er ook bomen komen te staan met eetbare vruchten. Op 12 mei 2011: start optocht Dan wordt er nog even stilgestaan bij de conferentie Buurtalliantie in Den Haag, waar het 5eKwartier met een aantal wijkbewoners van de Slachthuisbuurt en Parkwijk soep heeft gemaakt voor de 1001 deelnemers. Een waar succes. Mededeling: Daphne Huysse heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente Haarlem om bomen te planten op de stoep naast het plein van de Zuiderpolderschool. Wim van Seggelen merkt op hoe jammer het is geweest dat de bomen bij het Provinciehuis gewoon weg zijn gehaald en er geen nieuwe plek voor is gevonden. Reactie op deze opmerking: de vervoerskosten waren te hoog; het werd te kostbaar om dit te realiseren. Het terrein van de voormalige stadsboerderij, dat afgebrand is.

4 Rob Jordaan vertelt dat hier in maart/april een tijdelijke dug-out voor de jeugd en/of crossbaan voor de jeugd komt. Verder vertelt hij over de Parkweek in de 3 e week van de zomervakantie in het Reinaldapark; het doel is om een project te organiseren voor huttenbouw. Het wachten is nog op de financiën. Er komt ook een website: Bernard Felix informeert over de stand van zaken rondom het Informatiepunt Zuiderpolder. Er komen informatiekasten waarin de geschiedenis van het gebied zichtbaar is vanaf 5600 jaar geleden tot nu. Politiezaken: Mustafa Karadimir vertelt dat vanuit de wijkcontracten (de werkgroep Verkeer en Parkeren) het definitief is dat Parkwijk en de Zuiderpolder vrachtwagenvrij worden. De afdeling Handhaving gaat twee weken lang, medio maart, de bestuurders benaderen met een waarschuwing. Daarna wordt er daadwerkelijk bekeurd. Er zijn genoeg parkeerplekken in de Waarderpolder waar de vrachtwagens terecht kunnen. Dit heeft tot gevolg dat er weer meer veiligheid binnen de wijk wordt gerealiseerd. Het Liewegje behoort ook bij dit gebied!!! Bernard Felix vertelt dat er nu het 3 e bronzenbeeldje uit een tuin bij het Liewegje gestolen is. Het koper levert veel geld op. Het blijft van belang om aangiften te doen. De aangiften worden in kaart gebracht en leveren informatie op voor de politie. Naar aanleiding van de huidige woninginbraken heeft de politie een aantal aanhoudingen gepleegd. Vorig verslag Pagina 1: Peter vraagt of zijn naam goed gespeld kan worden: met een k en niet met een g. Pagina 2: Er zijn nu 2 contactpersonen waar de gebundelde vragen voor de provincie naar toe kunnen om antwoord te krijgen. Bernard neemt contact op met Mida. Pagina 3: geen opmerkingen Pagina 4: Peter vraagt nog even wat de afkorting CCS betekent. (Cultureel Centrum Selimiye) Vervolgens wordt het verslag goedgekeurd met dank aan de notuliste. De wijkschouw (vraag van Wim van Seggelen) Er komen voorbeeldformulieren voor een enquête; deze moeten aangepast worden voor onze wijk door de wijkraad waarna de gemeente Haarlem de formulieren gaat distribueren. Stichting Ontmoet elkaar in Parkwijk heeft de aanvragen voor Creatief Parkwijk, voorheen Kunst op Dreef, opnieuw moeten indienen. Deze waren per ongeluk gewist. Joyce Jakobs vertelt dat er nu echt praktisch gehandeld wordt met de verdeling van de SPRONG. Diverse instanties hebben aangegeven ruimte nodig te hebben om hun activiteiten te kunnen uitvoeren. Het management van Paswerk is enthousiast. Op 14 maart is er meer duidelijkheid. Joyce coördineert dit proces.

5 Werkgroepen: Markt op Beatrixplein: Er is een overleggroep bestaande uit een afgevaardigde uit de Nieuwe Amsterdamse Buurt en de Oude Amsterdamse buurt, de Slachthuisbuurt en Parkwijk-Zuiderpolder. In overleg met de Kamer van Koophandel en de gemeente Haarlem is besloten om de markt in Parkwijk te vestigen, op de grote stoep voor de DEKA. De bewoners boven de winkels worden geïnformeerd. Startdatum markt op het Beatrixplein: 6 mei. Er wordt nog gesproken over de markt Pladellenstraat. De wijkraad wordt op de hoogte gesteld, zij zijn trekker. Er ontstaat een korte discussie over de vertegenwoordiging van de wijkraad. Vertegenwoordigen zij de hele wijk of een gedeelte ervan. In het document participatie en inspraak wordt dit niet duidelijk. Werkgroep Reinaldapark: Via de krant moesten we vernemen dat er begonnen werd met de werkzaamheden in het Reinaldapark. De 2 e fase start op 8 maart. Er komen nog bewonersbrieven. Weer wordt geconstateerd dat de communicatie tussen de gemeente Haarlem en de wijkraad en bewoners te wensen overlaat. Er wordt gestart met het kappen van de bomen aan de noordelijke kant, ook op het eiland waar het oorlogsmonument staat. In de bewonersbrief wordt gesproken over werknemers in het park die speciale (blauwe) pakken dragen vanwege de verontreinigde grond. Op de borden die geplaatst zijn staat zelfs dat er kankerverwekkende stoffen aanwezig zijn. De bewoners maken zich hier erg ongerust over. De hekken worden steeds omgegooid en er zijn nog steeds mensen die het park betreden, terwijl het afgeschermd is. In de brief wordt gesproken over een monitoring van de stoffen als die vrij gekomen zijn. De bewoners geven aan dat het dan al te laat is. Het gaat wel over de volksgezondheid. Half april komt de werkgroep weer bij elkaar. Er wordt afgesproken om een brief te formuleren over de zorg die ieder heeft over de gevaarlijke stoffen en de verdere risico s. Het nachtvissen en kamperen op het eiland in het Reinaldapark. Dit kan gemeld worden bij handhaving tot 24.00, daarna melden bij de politie. Dit is een officieel gebied waar gehandhaafd mag worden. Telefoonnummer is Werkgroep Oostradiaal. Weinig gaande op dit moment. Alles is goedgekeurd door de gemeenteraad. Er wordt nog gesproken over de eventuele bedreigingen vanuit het Westelijk Havengebied met de recente brand en de rookontwikkeling die ook over onze wijk had kunnen gaan. De Stichting tot Behoud van de Groene Zoom Zuiderpolder is bezig om een brief te schrijven ten aanzien van de bedreigingen. (Bernard)

6 Werkgroep Fly- over: Loopt; binnenkort wordt er hopelijk een nulmeting gedaan bij het Liewegje en de Robert Nurksweg. Aan de gemeente Haarlem is gevraagd om de informatie hierover in Jip en Janneke taal te schrijven zodat iedereen de informatie ook kan begrijpen. Januari 2012: opening van de Fly-over. De klankbordgroep Fly-over komt volgende week bijeen. Rondvraag: Aafke van der Leij: over hergebruik van te kappen bomen in het Reinaldapark. Edwin geeft het mailadres van Ans Kippersluis. Titia Bouwmeester: Op 10 maart wordt het team 5eKwartier weer uitgebreid. Er komen 6 mensen bij. Het idee is om deze mensen snel een thuisgevoel te geven door ze uit te laten nodigen door mensen in de wijk voor een kopje koffie. Joyce biedt zich al aan. Wim van Seggelen: de Zuidparker is in de vakantie gesloten, terwijl dan de kinderen vrij zijn. Peggy reageert: het was de bedoeling dat het Moedercentrum open zou zijn, maar pas op het laatst ging dit niet door. Daarna was er te weinig tijd om nog wat te organiseren voor de kinderen. Bernard Felix: oproep copy nieuwe wijkkrant. Deadline 1 april 2011 Er ligt veel rotzooi in de wijk met name Zuiderpolder bij Viaduct. Een actie organiseren in de wijk om dit op te ruimen. Een soort voorjaarsschoonmaak met schoolkinderen en buurtbewoners met pers erbij. Meer ideeën zijn welkom. Jacques Amand: luchtverontreiniging meten. Bij het RVIM gegevens opvragen. Mieke Alders: het Johan Cruyffcourt : bij het doel brandplekken. Op de banken ernaast colavlekken. Maria informeert via Michael Brink wie hier over gaat. Peter Mensink: vraagt over horecavoorziening in het Reinaldapark. Maria Hoed: geeft aan dat de Brede School Parkrijk hele goede toetsresultaten heeft behaald; dit wordt gemeld omdat er vaak gedacht wordt dat de school geen goede resultaten zou halen. De Stichting doet mee aan de vrijwilligersdagen op 18 en 10 maart vanuit de actie nldoet.nl. Op vrijdag wordt er in diverse ploegen met een enquête door de wijk gewandeld. En op zaterdag 19 maart wordt er een gezellige dag georganiseerd in de Zuidparker. De vergadering eindigt om uur. Op 5 april vanaf uur wordt de jaarvergadering van de wijkraad gehouden.

7 Actielijst Nr Actie Wie Wanneer 1. Wijkraad neemt de pipowagen op de strandwal mee ter bespreking met gemeente Wijkraad 2. Wijkraad zal in regieoverleg wijkschouw Zuiderpolder aanvragen 3. Kap-aanvraag voor bomen langs het Fuiklaantje onderzoeken Wijkraad Wijkraad Er komt een brief vanuit de gemeente voor de buren. Zsm. Zsm. Maria Hoed, notuliste

W i j k k r a n t. Parkwijk-Zuiderpolder. Jaargang 16 Februari 2008

W i j k k r a n t. Parkwijk-Zuiderpolder. Jaargang 16 Februari 2008 W i j k k r a n t Parkwijk-Zuiderpolder Jaargang 16 Februari 2008 In dit nummer Jaarverslag 2007 Notulist gezocht Nieuwjaarsreceptie Interview met... bezoek ons ook op www.parkwijk-zuiderpolder.nl Wijkraadsleden

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD MET O.A. 2 BESTEMMINGSPLAN VERNIETIGD. 4 KONINGINNEBUURT DUURZAMER. 6 BERICHTEN VAN DE GEMEENTE. 7 SNEEUW RUIMEN EN WONEN AAN DIACONESSENPLEIN WORDT NOG LEUKER. 10 SLOOP PROVINCIEHUIS. 11 TOEKOMSTVISIE

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp Uitgave voor en door Teugenaren Jaargang 09 Editie 3 Januari 2015 Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp De Oudheidkundige Kring Voorst bestaat in 2015 40 jaar en organiseert daarom een

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

redactie@bvaarlanderveen.nl

redactie@bvaarlanderveen.nl Februari 2014 redactie@bvaarlanderveen.nl BESTUUR Rob van Haastrecht Voorzitter, zaken buitengebied Noordeinde 65, 0172-23 3694 Natasha van der Salm Secretaris, communicatie gemeente Stationsweg 6, 0172-57

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 Aanvang 20:00, De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 Aanwezig 49 deelnemers, 20 machtigingen Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter),

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

De Vrije Rotterdammer

De Vrije Rotterdammer De Vrije Rotterdammer Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 32ste jaargang, nr 311, mei 2006 Uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraadsfractie en het bestuur van de afdeling Rotterdam.

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2.

hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2. hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt maart 2015 Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2. 2 Rommelmarkt 3 nieuwtjes uit het Huis van de Wijk Olympus 4 vrijwilligers gezocht 4 Het vondelpark informatiepunt

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie