Milieuinvesteringsaftrek (MIA) is een extra aftrekpost op de winst van uw onderneming

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieuinvesteringsaftrek (MIA) is een extra aftrekpost op de winst van uw onderneming"

Transcriptie

1 AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 70 Juni 2014 Elektrische of plug-in hybride auto kan ook in 2014 interessant zijn Zakelijk rijden in een elektrische of plug-in hybride auto kan ook in 2014 interessant zijn voor u of uw werknemer. Vorig jaar hebben wij in de Aktuele Informatie nr. 66 (Groen licht voor een (fiscaal) zuinige auto van de zaak) aandacht besteed aan de fiscale mogelijkheden om in 2013 te investeren in een zeer zuinige, plug-in hybride of elektrische personenauto van de zaak. N.A. (Norbert) Buiter Deze tijdelijke fiscale faciliteiten voor zakelijke auto s hebben er toe geleid dat de plugin hybride of zuiver elektrische personenauto s eind 2013 niet aan te slepen waren en het straatbeeld nu bepaald wordt door fiscaal vriendelijke auto s zoals de Mitsubishi Outlander PHEV, de Volvo V60 PHEV, de Toyota Prius PHEV, de Renault Zoë of Tesla Model S. Daarnaast was in 2013 vooral de 14% categorie voor werknemers in trek. Het fiscale stimuleringsbeleid voor milieuvriendelijke personenauto s van de zaak gaat zeker zuiniger worden In 2014 zijn de voorwaarden aangescherpt en de fiscale voordelen voor ondernemers versoberd. Stapeling van fiscale faciliteiten is niet meer mogelijk. Bijtellen of belastingbesparen? Valt er nog belasting te besparen bij het investeren in een elektrische of zeer zuinige (PHEV) personenauto van de zaak? Jazeker! U kunt nog steeds milieuinvesteringsaftrek claimen en een lagere bijtelling realiseren voor u zelf of uw werknemer door slim te investeren. Tenslotte kan het de moeite waard zijn om met Provinciale subsidie uw huidige LPG- of benzineauto van de zaak om te bouwen naar een Groengasauto en mogelijk hiermee de bijtelling te verlagen. Milieuinvesteringsaftrek (MIA) is een extra aftrekpost op de winst van uw onderneming Het percentage bijtelling dat u als ondernemer moet toepassen hangt af van de CO 2 -uitstoot. De hoogte van milieu-investeringsaftrek hangt tevens af van de aanschafwaarde van de nieuwe personenauto. Subsidieregelingen in 2014 Er zijn vanuit de Provincie Groningen en Drenthe in 2014 subsidiesregelingen voor het investeren in de ombouw van bestaande LPG- of benzineauto s naar Groengasauto s. Groengas is de verzamelnaam voor aardgas dat wordt verrijkt met niet fossiele methaan-houdende gassen, zoals Biogas uit rioolslib of gft-afval. Lees verder op pagina 2 In dit nummer 1 Elektrische of plug-in hybride auto kan ook in 2014 interessant zijn 2 Adresinformatie 2 Nieuw kantoor HLB Nederland in Amsterdam 3 Subsidieregeling praktijkleren aanvragen voor de werkgever 4 Wijzigingen aangekondigd voor de renteloze personeelslening eigen woning 4 Bijtelling privégebruik auto geldt per jaar en niet per auto 5 Het wel en wee van de fiscale eenheid btw 6 Fiscale vrijstelling bedrijfsopvolging ook voor onroerend goed? 6 Nog (even?) geen depotstelsel 7 Werkgevers, u moet gaan aanzeggen! 8 Wist u dat? 1

2 Bij het samenstellen van deze Aktuele Informatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Onze wetgeving is echter regelmatig aan verandering onderhevig, terwijl het civiele en fiscale recht enorm gecompliceerd zijn. Wij kunnen daarom geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van de acties die u onderneemt naar aanleiding van in deze uitgave opgenomen artikelen. Raadpleeg dus altijd eerst even uw vaste contactpersoon. Aktuele Informatie is een periodieke uitgave van HLB Nannen Accountants & Belastingadviseurs Vestigingen: Emmen: Waanderweg 16b 7812 HZ Emmen Postbus AA Emmen Tel. (0591) Fax (0591) Groningen: Paterswoldseweg BM Groningen Postbus KE Groningen Tel. (050) Fax (050) Amsterdam: WTC, H Tower - Level 5 Zuidplein XV Amsterdam Tel. (020) Internet: Lay-out: Tilia cordata, Spijkenisse Vervolg van de voorpagina Overzicht 2014 Categorie CO 2 uitstoot Bijtelling Milieu-investeringsaftrek Investeringsplafond Elektrisch 0 4% 36% t Plug-in % 27% t hybride % 13,5% t Groengas % 50% van % 13,5% de investering >117 25% (ombouwkosten) Benzine/lpg % N.v.t. N.v.t %. >117 25% Diesel % N.v.t. N.v.t % >111 25% Het percentage bijtelling dat u als ondernemer moet toepassen hangt af van de CO 2 -uitstoot. De hoogte van milieu-investeringsaftrek hangt tevens af van de aanschafwaarde van de nieuwe personenauto. Oplaadpaal voor uw klanten Investeren in een oplaadpaal bij uw onderneming valt ook onder fiscaal voordelige investeringsregelingen. U kunt hiervoor gebruik maken van de milieuinvesteringsaftrek, indien de investering ten minste t bedraagt. Een bijkomende voordeel is er voor uw klanten, zij kunnen snel en eenvoudig bij u terecht om op te laden. Gratis rijden op zonne-energie Wist u dat er fiscaal mogelijkheden zijn om een plug-in hybride of elektrische auto van de zaak op te laden bij uw eigen woning of de woning van uw werknemer? Dit kan bijvoorbeeld in combinatie met zonnepanelen van de zaak. Hiermee kunt u aanzienlijk besparen op de brandstofkosten en kan uw werknemer gratis rijden op zonne-energie. Wij helpen u graag verder op weg bij de keuze voor uw nieuwe auto van de zaak Meer weten? Mailen kan naar: of Nieuw kantoor HLB Nederland in Amsterdam Sinds begin mei heeft HLB Nederland een nieuw kantoor in Amsterdam, gelegen in de H Tower van het WTC aan het Zuidplein 36 in Amsterdam. De opening van deze vestiging is een strategische uitbreiding in een regio waar volop kansen liggen en aan de groeiende adviesvraag van klanten met internationale ambities kan worden voldaan. HLB Nederland is een landelijk samenwerkingsverband van drie zelfstandige en onafhankelijke accountantsorganisaties, elk met een eigen regio als werkgebied. HLB Van Daal & Partners, HLB Nannen en HLB Den Hartog maken gezamenlijk gebruik van het nieuwe kantoor in het WTC. De nieuwe locatie versterkt de positie van HLB Nederland in de Amsterdamse markt, vooral voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf die zowel lokaal als internationaal opereren. Internationaal HLB Nederland maakt deel uit van het netwerk HLB International, die door aansluiting van meer dan 100 kantoren wereldwijde dekking biedt op alle specialismen in huis. Hiermee kan HLB Nederland aan klanten de voordelen van een grote accountantsorganisatie bieden. Het jaar 2014 staat in het teken om de positie in Amsterdam verder te versterken en de dienstverlening te optimaliseren. Niet alleen om bestaande klanten beter vanuit de hoofdstad te kunnen ondersteunen, maar ook om nieuwe klanten aan HLB te binden. HLB Nederland De decentrale dienstverlening is een succesvol concept van HLB Nederland. Met reeds 17 kantoren gezamenlijk, 13 kantoren van HLB Van Daal & Partners, 2 kantoren van HLB Nannen en 2 kantoren van HLB Den Hartog, staan de ruim 375 medewerkers overal dicht bij de ondernemers. Met alle voordelen van de aanwezigheid van specifieke kennis en ervaring op diverse vakgebieden en in verschillende branches. En als plaatselijke ondernemer, met ook kennis van de lokale en regionale markten, kunnen de adviseurs snel en flexibel reageren en adviseren. 2

3 J.H. (Johan) Bodde AA Vanaf 2 juni tot en met 15 september 2014 (17.00 uur) heeft u de mogelijkheid een aanvraag in te dienen. Subsidieregeling praktijkleren aanvragen voor de werkgever De afdrachtvermindering onderwijs is per 1 januari 2014 vervallen en vervangen door de subsidieregeling praktijkleren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt het jaarlijkse budget beschikbaar (2014: t 205 miljoen). Vanaf 2 juni tot en met 15 september 2014 (17.00 uur) heeft u de mogelijkheid een aanvraag in te dienen. De hoofdlijnen van de regeling hebben wij beschreven in de Aktuele Informatie van december In dit artikel leest u op welke wijze de subsidie aangevraagd kan worden. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van de opleiding, het aantal weken opleiding, het subsidieplafond e.d. U kunt maximaal t subsidie per jaar per gerealiseerde praktijkleerplaats of werkleerplaats ontvangen, maar niet langer dan de standaard duur van de opleiding. Hoe kan ik de subsidie aanvragen? Om de aanvraag voor subsidie te kunnen doen, moet u beschikken over een eherkenningsmiddel om te kunnen inloggen bij RVO.nl. Wij kunnen de aanvraag ook voor u verzorgen. Dit kan jaarlijks tot uiterlijk 15 september uur na afloop van ieder studiejaar. Uiterlijk 15 december van dat jaar ontvangt u bericht van RVO.nl of uw aanvraag is goedgekeurd. Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan ontvangt u de subsidie direct. U ontvangt de subsidie dus achteraf na afloop van het studiejaar. Voor welke doelgroepen geldt de subsidie? - VMBO: Leerlingen die een leer-werktraject volgen in het VMBO specifiek gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding. - MBO: Deelnemers aan een MBO-opleiding, voor zover het om een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gaat. - HBO: Studenten die een duale- of deeltijd HBO-opleiding volgen in de techniek of landbouw en natuurlijke omgeving. Het praktijkdeel moet een verplicht onderdeel zijn van de opleiding. - Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio s). Aan welke eisen moet de opleiding voldoen? - Erkend leerbedrijf - (Praktijkleer)overeenkomst - Minimaal aantal uren praktijkvorming - Diplomagerichte opleidingen - Daadwerkelijke begeleiding van de student! Welke gegevens heb ik nodig om de subsidie te kunnen aanvragen? Gegevens waar het om gaat zijn onder andere de door alle partijen ondertekende (praktijkleer)overeenkomst, de bevestiging dat daadwerkelijk begeleiding heeft plaatsgevonden, de startdatum, einddatum, het aantal weken begeleiding, de gegevens van de werknemer, de opleidingscode, uw bankgegevens e.d. Daarnaast is van belang dat u aan alle overige voorwaarden voldoet, welke per doelgroep verschillend zijn. RVO.nl controleert achteraf steekproefsgewijs of aan alle voorwaarden is voldaan. U moet er dus voor zorgen dat u de achterliggende overeenkomsten en administratie bewaart. Schematisch overzicht Doel Het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen Aanvraag Per studiejaar, achteraf na de geboden begeleiding Studiejaar 2014 VMBO en MBO: 1 januari juli 2014 HBO: 1 januari augustus 2014 Promovendi/toio s: 1 januari augustus 2014 Tijdvak indiening juni 2014 tot en met 15 september 2014 Deadline indiening Uiterlijk 15 september 2014 voor uur Formulieren Digitaal aanvraagformulier Indiening Digitaal via e-loket Besluit en uitbetaling Uiterlijk 15 december 2014 HLB Nannen beschikt over het juiste eherkenningsmiddel om deze aanvraag voor u te kunnen verzorgen. Mocht u hier interesse in hebben, dan kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs. 3

4 R.A. (Rosalinde) Stasse FB Vestiging Emmen Wijzigingen aangekondigd voor de renteloze personeelslening eigen woning Als een werkgever een lening verstrekt aan een werknemer, is dat vaak tegen gunstiger voorwaarden voor de werknemer dan een lening van een onafhankelijke derde. Een werkgever vraagt in veel gevallen een lagere rente of zelfs geen rente en vaak worden ook geen afsluitkosten in rekening gebracht. Het voordeel dat de werknemer hiermee behaalt valt onder de noemer loon voor de loonbelasting. Voor het geval een personeelslening voor de aanschaf van de eigen woning is aangegaan, is het rentevoordeel onbelast. Dat geldt zowel onder de oude regeling voor vergoedingen en verstrekkingen als onder de nieuwe werkkostenregeling. De achterliggende gedachte bij deze vrijstelling was steeds dat het loon (het te belasten rentevoordeel) en de aftrekbare kosten (de anders te betalen rente) in box 1 ook zonder vrijstelling tegen elkaar wegvallen. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft nu naar aanleiding van Kamervragen laten weten Minister Dijsselbloem van Financiën wil het onbelaste rentevoordeel met ingang van 1 januari 2015 aanpassen. het onbelaste rentevoordeel (bij rentekosten op de eigenwoningschuld) met ingang van 1 januari 2015 toch te willen aanpassen. Zoals gezegd was de reden om het rentevoordeel niet te belasten steeds de even grote aftrek in box 1. Het belastingtarief waartegen de aftrek van hypotheekrente plaatsvindt, wordt vanaf 2014 echter jaarlijks met 0,5% verlaagd. Als gevolg van deze beperking kan het zo zijn dat de renteaftrek in de inkomstenbelasting niet meer plaats vindt tegen hetzelfde tarief als waartegen het voordeel in de loonbelasting zou zijn belast. De minister acht dit gevolg onwenselijk. Op welke manier de regeling wordt aangepast, zal blijken uit het belastingplan Werkgevers hebben uiteraard de mogelijkheid om binnen de werkkostenregeling loonbestanddelen, waaronder rentekortingen, onder te brengen in de vrije ruimte. De essentie van de werkkostenregeling is dat de werkgever 1,5% van het totale fiscale loon, ook wel de vrije ruimte genoemd, vrij 4 A.J.L. (Marjolein) van Wijngaarden FB Bijtelling privégebruik auto geldt per jaar en niet per auto Als een werknemer de beschikking heeft over een auto van de zaak dan is in beginsel een fiscale bijtelling van toepassing vanwege het (vermeende) privégebruik. Voor een gewone auto bedraagt de bijtelling 25% van de cataloguswaarde. Zuiniger auto s kennen een lager forfaitair tarief. De bijtelling is van toepassing, indien de werknemer op jaarbasis meer dan 500 privé-kilometers met de auto rijdt. Slechts indien kan worden aangetoond dat het privégebruik lager is, is geen bijtelling nodig. Hoewel dat aantonen niet aan regels is onderworpen, dient in de praktijk sprake te zijn van een sluitende kilometeradministratie. Voor de bijtelling (en de kilometergrens) maakt het niet uit met welke auto van de zaak privé wordt gereden. Onlangs maakte het Gerechtshof Den Bosch dit nog eens haarfijn duidelijk. In de berechte casus had een werknemer in de periode van 5 januari tot en met 12 mei de beschikking over een auto van de zaak. Hij had een sluitende kilometeradministratie bijgehouden, waaruit bleek dat in die periode geen enkele privé kilometer met deze auto was gereden. Dat sloot ook aan bij het feit dat deze werknemer beschikte over een zgn. Verklaring geen privé gebruik. Dit is een verklaring die de werkgever vrijwaart van een naheffing indien achteraf mocht blijken dat wel degelijk teveel privé met de auto was gereden. In zo n situatie klopt de belastingdienst dan enkel nog bij de werknemer aan, tenzij de werkgever wist dat de verklaring ten onrechte was verstrekt. In de periode 13 mei tot en met 9 juli beschikte de Pan Xunbin / Shutterstock.com

5 D.J. (Douwe Jan) Dijkstra Het wel en wee van de fiscale eenheid btw mag besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Voor het bedrag dat boven de vrije ruimte komt, moet een eindheffing van 80 procent betaald worden. Vanaf 2015 geldt dit voor alle werkgevers. Werkgevers zullen dan per werknemer moeten bepalen hoe groot het rentevoordeel is en of daarvoor per werknemer wel genoeg vrije ruimte is. Wordt de vrije ruimte overschreden, dan is de aanvullende heffing van 80% verschuldigd over het bedrag waarmee de vrije ruimte wordt overschreden. Is het salaris van de betreffende werknemer lager dan de maximale Zvw grondslag, dan betekent dit een extra lastenverzwaring voor de werkgever. Over het loon tot aan t zijn door de werkgever namelijk premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd. werknemer niet over een auto van de zaak. Per 10 juli was dat wel weer het geval. Omdat de man voornemens was deze nieuwe auto wel mede privé te gaan gebruiken, trok hij de Verklaring geen privégebruik in. In de rest van het jaar reed de man inderdaad meer dan 500 kilometer privé. Hij wenste de bijtelling echter te beperken tot enkel de tweede auto. Voor de eerste auto had hij namelijk een verklaring geen privégebruik én een sluitende kilometeradministratie. Na verwijzing door de Hoge Raad bepaalde het Gerechtshof Den Bosch (ten overvloede) dat het privégebruik niet per auto beoordeeld dient te worden, maar op jaarbasis. Blijkt dan een overschrijding van de 500 kilometer norm, dan dient bijtelling plaats te vinden over alle auto s van de zaak waarover de werknemer dat jaar de beschikking had. In dit geval dus ook over de cataloguswaarde van de auto waarmee geen enkele kilometer privé was gereden. Let op: Ook als u slechts vanaf bijvoorbeeld 1 december van enig kalenderjaar over een autovan-de-zaak beschikt en daarmee die maand 100 km privé rijdt, is de bijtelling tijdsevenredig van toepassing! Die 100 km is weliswaar onder de grens van de 500 km, maar betekent omgerekend op jaarbasis kilometer privé! Bij een fiscale eenheid voor de btw worden meerdere ondernemers samen gezien als één ondernemer voor de btw. Een fiscale eenheid bestaat vaak uit een moedermaatschappij en één of meer dochtermaatschappijen. De fiscale eenheid doet één aangifte voor de btw en de maatschappijen factureren onderling niet met btw. Wie wordt er in opgenomen? Wil er sprake zijn van een fiscale eenheid voor de btw dan moeten de ondernemingen een eenheid vormen op financieel, organisatorisch en economisch gebied. Volgens de Nederlandse btw-wetgeving kunnen alleen btw-ondernemers deel uitmaken van een fiscale eenheid btw. Een moedermaatschappij kwalificeert niet zonder meer als btw-ondernemer. Het houden van aandelen op zich leidt volgens Europese jurisprudentie niet tot ondernemerschap. Daarvoor is vereist dat de moedermaatschappij tegen afzonderlijke vergoeding diensten (bijvoorbeeld management) aan haar dochtermaatschappijen verricht. De staatssecretaris van Financiën keurde tot nog toe goed dat moedermaatschappijen die een sturende en beleidsbepalende functie vervullen, toch onderdeel kunnen zijn van een fiscale eenheid. Het belang daarvan is dat de moedermaatschappij dan een recht op aftrek van voorbelasting krijgt, mits de fiscale eenheid belaste prestaties verricht. De Europese Commissie huldigde het standpunt dat alleen btwondernemers deel kunnen uitmaken van een fiscale eenheid btw. De Commissie startte daarom bij het Europese Hof van Justitie een procedure tegen Nederland. Het Hof van Justitie kwam Nederland evenwel te hulp en oordeelde dat ook niet-btw belastingplichtigen toch opgenomen Belangrijk nadeel van de fiscale eenheid is dat alle onderdelen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de btw schulden van de hele groep. mogen worden in een fiscale eenheid. De Nederlandse goedkeuring is dus niet in strijd met de btw-richtlijn en kan derhalve in stand blijven. Nadelen? Belangrijk nadeel van de fiscale eenheid is dat alle onderdelen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de btw schulden van de hele groep. Als een werkmaatschappij in de problemen komt en de btw niet kan betalen, wordt de moedermaatschappij daarvoor aangesproken. Veel ondernemers willen dan ook liever geen fiscale eenheid! Verbreken? De financiële verwevenheid kan mogelijk worden verbroken door het oprichten van een Stichting Administratiekantoor (Stak). Deze Stak houdt namens de moedermaatschappij de aandelen in de werkmaatschappij. Van financiële verwevenheid is sprake als meer dan 50% van de aandelen en de zeggenschap in dezelfde handen is. Bij de Stak wordt het winstrecht en het stemrecht echter gesplitst. Het winstrecht komt bij de moedermaatschappij te liggen en het stemrecht bij de Stak. In een recente uitspraak van de Hoge Raad is echter bepaald dat toch een fiscale eenheid kan bestaan als de bestuurder van de Stak tevens bestuurder van de moedermaatschappij is; de zeggenschap is dan toch nog in één hand. Als u de bedoeling heeft de financiële verwevenheid door middel van een Stak te voorkomen, zal het bestuur van de Stak dus niet uit dezelfde personen mogen bestaan als het bestuur van de moedermaatschappij. Raadpleeg uw adviseur voor nadere informatie. 5

6 mr. E. (Edwin) Wolters FB Fiscale vrijstelling bedrijfsopvolging ook voor onroerend goed? Het maakt nogal wat verschil of er sprake is van schenking of vererving van ondernemingsvermogen, dan wel van beleggingsvermogen. Onder voorwaarden is de schenking of vererving van ondernemingsvermogen voor het schenk- of erfrecht namelijk voor 100% vrijgesteld bij een ondernemingsvermogen tot ruim t En van het meerdere is nog eens 83% vrijgesteld. Dit alles op grond van de zogenaamde bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). Bij schenking of vererving van beleggingsvermogen bestaat deze fiscale faciliteit niet. Tot op heden is de Belastingdienst van mening dat een vastgoedportefeuille, ongeacht of deze al dan niet in een bv is ondergebracht, geen ondernemingsvermogen is voor de BOF. Bij schenking of vererving is men dus het volle pond aan belasting verschuldigd. Wellicht dat de Belastingdienst deze mening enigszins dient bij te stellen, nu zowel het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, als het Gerechtshof Den Haag in een tweetal verschillende procedures concludeerde dat de BOF ook van toepassing was op aandelen in bv s die onroerende zaken exploiteerden. Beide uitspraken zijn wel sterk feitelijk van aard. Doorslaggevend werd in beide zaken geoordeeld dat sprake was van een exploitatie waarbij de daarmee gemoeide arbeid qua aard en omvang gericht was op het behalen van een rendement dat hoger was dan een normale belegger zou nastreven. De dga s in kwestie zaten dus niet stil, maar waren actief bezig met het zoeken naar huurders, het bepalen van de huurprijzen, het beoordelen van het benodigde onderhoud, het onderhouden van contacten met aannemers, gemeente, enz. Daarbij dient er ook een meer dan causaal verband te bestaan tussen die meerarbeid en het behaalde resultaat. Ook werd belang gehecht aan de know-how en jarenlange ervaring die de directeur-grootaandeelhouder van de bv s had op het gebied van onroerend goed. Beide uitspraken tonen wel aan dat een beroep op de BOF bij exploitatie van vastgoed niet reeds bij voorbaat kansloos is. Zeker gelet op het grote fiscale voordeel, is een goede onderbouwing bij het verzoek om toepassing van de bof de moeite waard. Beide gerechtshoven hebben daarvoor meer dan voldoende handvatten aangereikt. In hoeverre de BOF-regeling overigens ook in de toekomst zo ruimhartig blijft bestaan, valt te betwijfelen. De regeling is destijds in het leven geroepen om te voorkomen dat de belastingheffing bij een bedrijfsopvolging tot liquiditeitsproblemen leidt waardoor de continuïteit van met name de familiebedrijven in gevaar zou komen. Recent heeft de staatssecretaris al geopperd om de faciliteit te versoberen. Vanwege de vele kritiek is hij daar op terug gekomen. Nu ook de vastgoedexploitatie niet langer per definitie als beleggingsvermogen kwalificeert en daardoor ook onder de BOF-faciliteit kan vallen, bestaat de kans dat wellicht in het Belastingplan 2015 alsnog een beperking wordt opgenomen. Maar vooralsnog is hiervan geen sprake. Overleg tijdig met uw adviseur in hoeverre u mogelijk kunt profiteren van de huidige jurisprudentie. 6 Nog (even?) geen depotstelsel Tot op heden kunnen ondernemers het risico dat zij lopen om aansprakelijk te worden gesteld voor de niet betaalde btw en loonheffing van derden (uitleners of onderaannemers) beperken door een deel van de factuur op de G-rekening van de uitlener of onderaannemer te storten. De G-rekening is een geblokkeerde rekening, waarmee enkel betalingen aan de belastingdienst kunnen worden gedaan. Voorgesteld was om per 1 juli 2014 de G-rekening om te zetten in een depotstelsel. Zo n depotstelsel werkt bijna hetzelfde: onderaannemers en uitleners houden dan een depot aan op een vrijwaringsrekening bij de belastingdienst. Reden van de voorgestelde wijziging is dat op dit moment al veel ondernemers er voor kiezen om zelf rechtstreeks een deel van de factuur aan de belastingdienst te voldoen. Depotstelsel uitgesteld De geplande invoering per 1 juli 2014 wordt echter niet gehaald. mr. E. (Bert) Nannen Het ministerie van Financiën heeft de banken gevraagd om de G-rekeningen voorlopig nog te blijven ondersteunen. Er volgt een heroriëntatie over de toekomst van het depotstelsel. Het is nog maar de vraag of het depotstelsel ooit nog zal worden ingevoerd. Inlenersaansprakelijkheid Met de invoering van het depotstelsel was het ook de bedoeling om de inlenersaansprakelijkheid uit te breiden en wel per 1 juli Inleners van arbeidskrachten van niet in het register van de Stichting Normering Arbeid opgenomen uitzendbureaus, zouden verplicht ten minste 35% van het factuurbedrag moeten storten op de depotrekening. Voor de Belastingdienst zou het zo gemakkelijker worden om een inlener aansprakelijk te stellen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Voor meer informatie over inlenersaansprakelijkheid verwijzen wij u graag naar onze whitepaper maart U kunt deze downloaden via onze website

7 J. (Jaap) Meerens AA/CB Vestiging Emmen Werkgevers, u moet gaan aanzeggen! Deze aanzegvergoeding is gelijk aan het loon over de periode dat u als werkgever te laat heeft aangezegd De regering is vastbesloten de wet Werk en zekerheid per 1 juli a.s. in te laten gaan. Dit blijkt uit de beantwoording van vragen van de Eerste Kamer. Daarmee gaan de wijzigingen in het arbeidsrecht voor flexwerkers per 1 juli 2014 in. De aanpassingen van de regels omtrent de ketenregeling en het ontslagrecht treden vervolgens in, zoals gepland, per 1 juli Werkgevers maken vaak gebruik van tijdelijke arbeidscontracten bij hun personeel. Een werkgever kan nu nog op de laatste dag van het tijdelijke contract de werknemer mededelen dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd. Het tijdelijke arbeidscontract eindigt dan van rechtswege op de einddatum. Vanaf 1 juli 2014 bent u als werkgever verplicht tijdig aan te zeggen. Een werknemer is namelijk volgens de regering gebaat bij tijdige informatie van de werkgever over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Bij tijdelijke contracten met een duur van zes maanden of langer geldt dan ook vanaf 1 juli 2014 een zogenaamde aanzegplicht. Aangezien de wet ingaat op 1 juli 2014 geldt deze aanzegplicht voor tijdelijke contracten die op of na 1 augustus 2014 aflopen. Wat betekent dit voor u als werkgever? U zult voortaan uiterlijk een maand voor het einde van een tijdelijk arbeidscontract schriftelijk moeten aanzeggen. Dit doet u door uw werknemer schriftelijk te informeren of het tijdelijke arbeidscontract al dan niet wordt verlengd en als u het verlengt onder welke voorwaarden het contract wordt verlengd (zoals de duur van het contract en de wekelijkse arbeidsduur). Vergeet u de werknemer tijdig te informeren dan eindigt het tijdelijke contract nog steeds van rechtswege op de einddatum, maar dan bent u de werknemer een aanzegvergoeding verschuldigd wegens het te laat aanzeggen. Deze aanzegvergoeding is gelijk aan het loon over de periode dat u als werkgever te laat heeft aangezegd, met een maximum van één maandsalaris. Zegt u dus pas twee weken voorafgaand aan het einde van het dienstverband aan dan bent u een aanzegvergoeding verschuldigd van een half maandsalaris. Let op, als werkgever dient u niet alleen schriftelijk een melding te doen van het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst, maar ook wanneer u de arbeidsovereenkomst wel wenst te verlengen. Ook hier geldt dat indien u vergeet om tijdig te melden dat het contract wordt verlengd, u een vergoeding verschuldigd bent aan de werknemer. De werknemer moet overigens wel zelf actie ondernemen richting de werkgever om deze vergoeding van de werkgever op te eisen. Hij dient dit te doen binnen twee maanden na het aflopen van het tijdelijke arbeidscontract. De werknemer is hier dus aan zet. Voor uw (ex-)werknemer geldt overigens dat de aanzegvergoeding die hij ontvangt, niet wordt gekort op de door hem eventueel te ontvangen WW- of ZW-uitkering. 7

8 WIST U DAT? mr. E. (Edwin) Wolters FB... de nieuwe Staatssecretaris van Financiën, de heer Wiebes, zijn visie heeft geschreven over de belastingen?... hij hierbij voornemens was de bedrijfsoverdrachtfaciliteit te versoberen?... hij door de commotie die dit voornemen veroorzaakte, binnen een paar dagen dit voornemen al moest herzien?... ontslag op staande voet slechts beperkt mogelijk is? Een ontslag op staande voet is heftig: de werknemer komt van het ene op het andere moment zonder werk (en dus loon) te zitten en verspeelt het recht op een WW-uitkering (de zogenaamde verwijtbare werkloosheid ). Vanwege de zware gevolgen is een ontslag op staande voet aan strikte juridische vereisten onderworpen. Maar in de praktijk gaat dit vaak mis. Uit rechtspraak blijkt dat rechters de reden van en de manier waarop het ontslag op staande voet is gegeven, streng toetsen en vaak oordelen dat het geen stand houdt. Redenen voor ontslag op staande voet zijn bijvoorbeeld diefstal, bedrog en verduistering. Naast de reden is ook de snelheid en manier waarop het wordt meegedeeld van groot belang. Zo moet de werkgever onverwijld - dat wil zeggen direct nadat deze is geconfronteerd met de dringende reden - opzeggen. Ook moet de werknemer altijd weten waarom hij wordt ontslagen. Het verdient aanbeveling om juridisch advies in te winnen voordat een werknemer op staande voet wordt ontslagen.... er op 1 juli weer diverse nieuwe maatregelen van kracht worden bij arbeidscontracten? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een maand opzegging bij een tijdelijk contract, wijzigingen in de proeftijd en het concurrentiebeding.... een Nederlander gemiddeld tot 21 juni voor de staat werkt? Uit onderzoek blijkt dat alles wat een Nederlander daarna verdient, voor hem zelf is. In de EU staan we daarmee op de 19e plaats. Een inwoner van Cyprus betaalt het minst aan de staat. Die is theoretisch al klaar met het betalen van belastingen op 21 maart. In België zijn ze pas vanaf 6 augustus belastingvrij. België is al vier jaar op rij het land waar de belastingdruk het hoogst is.... Zwitserland bank- en belastinggegevens gaat delen met andere landen? Zwitserland gaat bank- en belastinggegevens automatisch delen met andere landen. Het land tekende onlangs met 34 leden van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en nog 13 andere landen, een verklaring waarin de uitwisseling van informatie op automatische basis wordt vastgelegd. Zwitserland was, evenals onder meer Singapore, een van de weinige landen die tot nu toe geen gegevens automatisch uitwisselde. De overeenkomst die nu is getekend maakt grotendeels een einde aan het Zwitserse bankgeheim.... eenderde van het kleinbedrijf zaken doet over de grens? Eenderde van de ondernemers in het kleinbedrijf is internationaal actief. Dit blijkt uit onderzoek. Als het kleinbedrijf op de internationale toer gaat, blijft het wel dicht bij huis. De eerste internationale stappen worden doorgaans in België en/of Duitsland gezet, gevolgd door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Bij de middelgrote bedrijven (50 tot 250 werknemers) is bijna de helft van de bedrijven internationaal actief. De belangrijkste reden voor ondernemers om geen zaken over de grens te doen is dat het product of dienst daarvoor niet geschikt is. Betalingsrisico s en regelgeving zijn de twee grootste knelpunten die ondernemers in het kleinbedrijf ervaren bij het internationaal zaken doen. HLB kan u bij deze twee knelpunten ondersteunen, door middel van onze partners in meer dan 100 landen. 8

Het is Exact wat u wilt

Het is Exact wat u wilt AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 71 September 2014 U vindt het up-to-date fiscale nieuws 24/7

Nadere informatie

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied?

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied? Horlings nieuwsbrief nr.1-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Belastingdienst blijft controleren op afdracht- vermindering onderwijs Ruim baan voor jonge ondernemers Bedrijfsopvolgingsfaciliteit onder de

Nadere informatie

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen!

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen! Horlings nieuwsbrief nr.2-2015 IN DIT NUMMER Van de redactie Aandachtspunten in de werkkostenregeling Gaat u goed om met de btw-wetgeving bij afstandsverkopen? Wijziging regels korten langdurend zorgverlof

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. In de zaak waarin de Hoge Raad moest oordelen ging het om een directeur-grootaandeelhouder

Fiscaal Actueel. In de zaak waarin de Hoge Raad moest oordelen ging het om een directeur-grootaandeelhouder 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2011 - nummer 2 Fiscaal vriendelijk in- en doorlenen van de bv Inhoud o.a. Wanneer is een beroepschrift tijdig ingediend? 3 Gebruikelijk loon

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Beerbericht. De Beer gaat mobiel. juni 2013. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. De Beer gaat mobiel. juni 2013. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2013 3 Flexwerkers: betalen per oproep 4 Haal een zakelijke auto tijdig naar privé 6 Voor het Goede Doel 10 Help: mijn eigen bijdrage

Nadere informatie

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2015 4 Vijf redenen om nog in 2015 een elektrische of hybride auto te kopen 5 Nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft grote impact 6

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015

Nieuwsbrief maart 2015 Nieuwsbrief maart 2015 Voor u ligt de Lentink De Jonge nieuwsbrief van maart 2015. Met nieuws en feitjes over o.a. de auto, personeel en belastingwijzigingen. Onderstaande berichten zullen nader toegelicht

Nadere informatie

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons DE AFIER NUMMER 01 JULI 2013 DIT IS EEN UITGAVE VAN AFIER ACCOUNTANTS + BEDRIJFSADVISEURS JORRIT DE JAGER OVER ONLINE BOEKHOUDEN Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons GIRBE DRENTH (TUINLAND)

Nadere informatie

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.4-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie De belangrijkste veranderingen in het ontslag recht Overstappen op de werkkostenregeling: bent u er klaar voor? Einde VAR in zicht Ingrijpende

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Belastingplan 2014: Zelfstandigenaftrek (nog) niet versoberd. Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer!

Belastingplan 2014: Zelfstandigenaftrek (nog) niet versoberd. Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer! Fiscaal adviseurs en accountants JS nieuws december 2013 Eindejaarstips: voor u als IB ondernemer Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer! Steeds meer mensen kiezen ervoor om ondernemer te worden.

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF Augustus Jaargang 19 Nr. 60 In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Pas op met de onzakelijke

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief TAXContent juni 2013

Cliëntennieuwsbrief TAXContent juni 2013 Cliëntennieuwsbrief TAXContent juni 2013 In dit nummer onder andere: - VAR webmodule pas in 2015 - Renteaftrekbeperking bij winstdrainage - Generieke vennootschapsbelastingvrijstelling voor verenigingen

Nadere informatie

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. AKTUELE INFORMATIE HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 126 Maart 2014 Knap dat de overname op een familiaire

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie