GROEP 8b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015"

Transcriptie

1 GROEP 8b

2 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b. Rekenen 4c. Taal/Spelling 4d. Lezen 4e. Schrijven 4f. Zaakvakken 4g. Engels 4h. SOVA/SEVO 4i. Expressievakken 4j. Computergebruik 4h. Bewegingsonderwijs 5. Zelfstandig werken 6. Het huiswerk 7. Excursies 8. Zorg en Begeleiding 9. Contacten met ouders 10. Om te onthouden... en overige info 11. Leerlinglijst groep 8b Admiraal De Ruyterschool 1

3 2. Voorwoord Beste ouders en verzorgers, U hebt de van groep 8 voor u liggen. In deze uitgave vindt u informatie over allerlei zaken van groep 8. Daarnaast ontvangt u binnenkort de nieuwe Schoolgids met informatie over de hele school. Tevens zal maandelijks de verschijnen, waarin u op de hoogte wordt gehouden van allerlei schoolzaken. Na iedere vakantie krijgt uw kind een mee waarmee we u tussentijds op de hoogte houden van de klas. Verder kunt u al deze informatie ook terugvinden op de website van onze school. We hopen op een heel fijn schooljaar met elkaar als ouders, kinderen en leerkrachten, onder Gods zegen. Met vriendelijke groet, Juf Verhoef-de Borst Meester Keereweer groep 8b Admiraal De Ruyterschool 2

4 3. Inleiding Even voorstellen Juf Verhoef-de Borst Ik ben opgegroeid in Capelle aan den IJssel. Sinds 2005 woon ik samen met mijn man en twee zoontjes in Nieuwerkerk aan den IJssel. Vanaf 2002 ben ik werkzaam op de Admiraal de Ruyterschool. Les geven aan de oudste leerlingen van de school heeft mijn voorkeur. Komend schooljaar hoop ik op donderdag voor groep 8 te staan. Ook zal ik eens in de drie weken op vrijdag lesgeven als meester Keereweer ADV heeft. Meester Keereweer Ik ben opgegroeid in Krimpen aan den IJssel. Na mijn opleiding voor leerkracht basisonderwijs heb ik ruim drie jaar gewerkt op de Jacobus Koelmanschool. Daarna ben ik een jaar werkzaam geweest in Den Haag om vervolgens in 2008 naar Krimpen terug te keren en op onze school te werken. Sinds 2011 ben ik ook teamleider van de bovenbouw. In 2006 ben ik getrouwd met Liena die ik tijdens de opleiding ontmoette. Zij werkt eveneens in het onderwijs als leerkracht en teamleider op een reformatorische basisschool in s-gravenzande. Wij zijn de ouders van Rosa, Meike en Julia. Teamleiders Juf den Ouden was de teamleider van de onder- en middenbouw. (Onderbouw: groep 1,2 en middenbouw: groep 3,4,5). Zoals u weet is zij met ingang van dit cursusjaar onze nieuwe directeur. In het komende jaar zal er gekeken worden hoe deze functie vervuld gaat worden. Meester Keereweer houdt deze functie in de bovenbouw (groep 6,7,8). Binnen iedere bouw hebben de betreffende leerkrachten regelmatig een bouwvergadering en uitwisseling van informatie, ideeën etc. De teamleider heeft hierin een coördinerende en leidinggevende functie. Na de leerkracht fungeert de teamleider ook als tweede aanspreekpunt als het gaat om zaken betreffende uw kind, de groep of de school. Echter, de leerkracht is in de eerste plaats de verantwoordelijke waar u terecht kunt. groep 8b Admiraal De Ruyterschool 3

5 4. De Groep 4a. Pedagogisch klimaat Respect Met de leerlingen zijn duidelijke afspraken gemaakt over wat wel en niet kan. We nemen het Woord van God daarbij als uitgangspunt, de leerlingen dienen elkaar te respecteren. Negatieve opmerkingen over kleding, uiterlijk e.d. worden dan niet geaccepteerd, evenals het recht in eigen handen nemen. Oplossen van problemen Eerst naar de leerkracht of de pleinwacht toekomen is de regel. Alle partijen worden gehoord en dan proberen we te ontdekken wat er precies aan de hand is en hoe dit het beste opgelost kan worden. Soms zijn we er zo achter, soms kan dit wat langer duren en soms ontdekken we de oplossing pas na schooltijd. Rekening houden met elkaar Tijdens het werken proberen we ook rekening te houden met elkaar. We proberen goed naar elkaar te luisteren en letten op de gespreksregels: Elkaar uit laten spreken Spreken als je een beurt krijgt Bij het onderwerp blijven Aandacht voor elkaar hebben Om verduidelijking vragen Als je klaar bent met je werk of je bent iets vergeten te pakken en andere leerlingen zijn nog bezig, moet je stil je werk opzoeken en/ of opbergen, zodat andere leerlingen geen last van je hebben. Regels Als school houden we deze basisregels aan en dus ook in de klas! 1. Wij zijn aardig voor elkaar. 2. Wij zorgen goed voor alle spullen. 3. Wij zijn rustig in en om de school. In de klas zijn deze regels besproken en zijn er met elkaar groepsregels gemaakt waar we onszelf én elkaar aan houden. Taken in de klas: Elke leerling heeft in de klas een taak. Een taak in de opruimsfeer en het netjes houden van de klas en materialen. Als iedere leerling dagelijks zijn/haar taak goed uitvoert, is de klas aan het einde van de schooldag weer aan kant en kost het vrijwel geen tijd. Naast het praktische aspect hebben deze werkzaamheden ook een vormende kant: het met elkaar zorg dragen voor de schoolmaterialen. Zo nu en dan krijgen de laatjes van elke leerling een controlebeurt: als je je laatje ordelijk houdt, kun je je spullen gemakkelijk vinden en bovendien hebben de boeken en schriften niet zoveel te lijden. Daarnaast hebben we ook nog een aantal speciaal bij groep 8 horende taken, zoals het verdelen van de schoolmelk, oppasdienst bij de kleuters, fietsenwacht, brigadiers en het langsgaan van een aantal adressen met het MBuma-zendingsbusje. Trakteren Als we jarig zijn, mogen we trakteren. Voor de pauze zingen we als klas de jarige toe. De jarige mag buiten de klas ook in de groepen 6a, 6b, 7 en 8a trakteren. Als er een broertje of zusje in een andere groep is dan genoemd, is het handig als de traktatie thuis gegeven wordt. Met deze regeling van het per bouw met een traktatie de klassen rond gaan proberen we teveel storing van de lessen in de klassen te voorkomen en de trap naar boven is voor de kleuters nog best gevaarlijk en onhandig. groep 8b Admiraal De Ruyterschool 4

6 4b. Rekenen Het rekenonderwijs is de afgelopen jaren sterk veranderd. Hoogstwaarschijnlijk is het heel anders dan u zelf op school hebt gehad. We merken regelmatig via de kinderen of via de ouders zelf dat er best wat vragen over het huidige rekenonderwijs zijn. Als u wat meer wilt weten over wat uw kind op school leert met onze rekenmethode, kijk dan op Per jaargroep en per blok worden de onderwerpen beschreven die in de betreffende periode aan bod komen. Daarbij worden opgaven als voorbeeld gegeven. Op bovengenoemde website staan ook tips als u thuis met uw kind wilt rekenen. Er wordt een aantal suggesties en spelletjes voor thuis gegeven, om de rekenvaardigheid van uw kind (indien nodig) te stimuleren. Van groot belang zijn bij het vak rekenen de tafels en deeltafels van 1 t/m 10. Tot en met groep 8 blijft het zaak om de tafels te blijven herhalen, ook de deeltafels. De leerlingen hebben ze bij allerlei bewerkingen nodig. Denkt u maar aan de delingen, vermenigvuldigingen, breuken enz. De tafels moeten op allerlei manieren beheerst worden: van 1x naar 10x en weer terug, door elkaar en als deeltafel. 4c. Taal/Spelling Nederlands Er wordt dit jaar nog gewerkt uit de oude taalmethode Taal Actief : een methode waarin op een afwisselende wijze systematisch allerlei aspecten van het taalonderwijs zoals luisteren en spreken, stellen en taalbeschouwing aan de orde komen. (Vanaf volgend jaar zal ook groep 8 aan de slag gaan met de nieuwe methode Taal Actief.) Iedere dag wordt er gewerkt aan spelling en grammatica. Spelling (van woorden) wordt aangeboden in woordpakketten die weer in de taallessen terugkomen. Op die manier worden de woorden steeds weer herhaald. Spelling van werkwoorden blijkt ieder jaar een lastig en moeilijk onderdeel. Hierdoor is er veel tijd voor gereserveerd in het rooster; vooral in de periode voor de Cito-afname wordt er met dit onderdeel heel veel geoefend. Op maandag gaat om de week het Wp-thuisschrift mee naar huis. Dit moet op de eerstvolgende vrijdagochtend weer ingeleverd zijn! Als het schrift niet is ingeleverd, volgt een sanctie. De oranje groep schrijft het hele woordpakket één keer en daarna een opdracht die in het schrift is opgeschreven door de leerkacht. De blauwe groep schrijft het hele woordpakket drie keer. De witte groep schrijft drie keer de woorden van het woordpakket die boven de horizontale lijn staan. Laat uw kind alstublieft de oefening niet in één keer maken, maar verdeel het werk over de week. 4d. Lezen Wat lezen betreft wordt er in groep 8 aandacht besteed aan: Stillezen Voor het stillezen worden de boeken uit de schoolbibliotheek gebruikt. Eén maal in de drie weken krijgen de kinderen de gelegenheid om hun boeken om te wisselen. Daarnaast vragen wij u met klem om het stillezen thuis dagelijks te laten plaatsvinden. Het liefst minimaal een kwartier! Valt er voor uw kind echt geen boek meer te kiezen in de schoolbibliotheek, dan mag in overleg met en na toestemming van de leerkracht een boek van thuis worden meegenomen. Studerend lezen en Studievaardigheden Het woord zegt het eigenlijk al: vaardig zijn/worden in studie (studeren). Bij ieder vak leer je verschillende dingen, maar hòe leer je eigenlijk? Het is bij de verschillende vakken meestal niet dezelfde manier waarop je leert. De ene keer moeten er bijvoorbeeld alleen feiten uit het hoofd worden geleerd, een andere keer moet de kern uit een tekst worden gehaald (samenvatting) en begrepen of ook geleerd. Andere onderdelen zijn bijvoorbeeld het informatie halen uit grafieken/legenda s, artikelen/e.d. en het maken van samenvattingen (kerngedachten), het beantwoorden van waarom vragen in bepaalde vakken en het vinden van oplossingen en gevolgen. groep 8b Admiraal De Ruyterschool 5

7 Om dit te oefenen, gebruiken we de boekjes van ZIP en Denkwerk en zullen de zaakvakken (soms) ook op een bepaalde, andere manier worden gegeven. Begrijpend lezen Waar gaat het om in een tekst: begrijp je echt wat je leest? Voor het begrijpend lezen wordt de methode online methode Nieuwsbegrip gebruikt en andere aanvullende middelen, zoals een hulpboek van Cito. 4e. Schrijven We letten op het goed onderhouden van het aangeleerde handschrift. Aandacht wordt gegeven aan netheid van ons werk. 4f. Zaakvakken Geschiedenis: Er wordt bij (kerk)geschiedenis gewerkt uit de methode Er is geschied. Bij elk onderwerp worden er opdrachten in het werkboek gemaakt, verhalen verteld en gebruik gemaakt van video- en beeldmateriaal. Na behandeling van een hoeveelheid stof wordt dit verwerkt d.m.v. een toets. Natuuronderwijs: Er gewerkt uit de methode Natuurlijk : een methode voor natuurkennis. Daarnaast maken we gebruik van video- en beeldmateriaal. Allerlei aspecten van het menselijk lichaam en van de natuur om ons heen komen aan de orde. Na behandeling van een hoeveelheid stof wordt dit verwerkt d.m.v. een toets. Als huiswerk wordt er wekelijks herhalingsstof van de les opgegeven. Dit bestaat uit een samenvatting en een aantal vragen met antwoorden. Deze behoeven niet uit het hoofd te worden geleerd (ze worden niet letterlijk getoetst), maar moeten wel worden begrepen. Deze kennis kan worden toegepast tijdens de toets die na elk hoofdstuk wordt gegeven. Jeugd-EHBO Door de EHBO-vereniging in Krimpen aan den IJssel zal dit jaar in een bepaalde periode op dinsdagmiddag lessen Jeugd-EHBO worden gegeven. Dit zijn zowel theorie- als praktijklessen. Aan het einde van deze periode wordt dit afgesloten met een EHBOexamen en kunnen de leerlingen het Jeugd-EHBO-diploma behalen. Aardrijkskunde: De aardrijkskundelessen worden gegeven a.d.h.v. de methode Geobas. Er wordt een onderwerp behandeld en daarbij wordt gebruik gemaakt van video- en beeldmateriaal. Naast de behandeling van allerlei onderwerpen krijgt ook de topografie ruime aandacht. Aan het eind van ieder hoofdstuk wordt de leerlingen als huiswerk de proeftoets te maken in het kopieerboekje waarin ook een samenvatting van het hoofdstuk is opgenomen. Deze proeftoets wordt op school besproken en nagekeken. De eerstvolgende les wordt de toets afgenomen. Bij deze toets wordt ook een topografietoets gegeven. Na ongeveer 3 topografietoetsen wordt er een herhalingstoets gegeven. 4g. Engels Een verplicht onderdeel van het lespakket op de basisschool is het vak Engels. Met ingang van dit schooljaar starten we met de nieuwe methode Stepping Up. Op een speelse en afwisselende manier wordt er aandacht besteed aan de spreek- en luistervaardigheid van de leerlingen. Uiteraard moet er ook regelmatig een en ander geleerd worden. 4h. SoVa/SeVo Bij SoVa (Sociale Vaardigheden) behandelen we wekelijks schoolbreed iedere keer een onderwerp volgens de methode Kinderen en hun sociale talenten. Aan de hand van een hoofdonderwerp worden er subonderwerpen behandeld die we regelmatig terug willen groep 8b Admiraal De Ruyterschool 6

8 laten komen als er dingen gebeuren in de groep. Via de wordt u op de hoogte gehouden van welke onderwerpen behandeld worden zodat u er ook thuis aandacht aan kunt besteden! Met SeVo bedoelen we de lessen seksuele vorming die we aan de hand van de methode Wonderlijk gemaakt geven. In groep 7 zijn er al drie voorbereidende lessen gegeven; dit schooljaar zullen er nog enkele lessen volgen. Zodra de lessen gegeven gaan worden, wordt u hiervan eerst per brief op de hoogte gesteld. 4i. Expressievakken Muziek Eenmaal per week hebben we muziek. Met ingang van dit jaar gebruiken we daarvoor de nieuwe methode Meer met muziek. Tijdens de lessen is er aandacht voor zingen, ritme en het maken van muziek met klankinstrumenten. Tekenen en Handvaardigheid Deze twee vakken kunnen niet beide wekelijks worden gegeven. Ze zullen om de beurt aandacht krijgen, waarbij wordt gekozen voor kortdurende werkstukjes die elk enkele lessen duren. Daarna volgt een nieuwe opdracht. 4j. Computergebruik Naast het al jong leren omgaan met de computer wat onderdeel is van ons onderwijs in de middenbouw, zal de computer ook bij diverse vakken worden ingezet. Zo kan er m.b.v. de computer leerstof herhaald worden of kan er een nieuw onderwerp extra geoefend worden. Daarnaast kan er i.p.v. in het schrift, taal- en spellingswerk op de computer worden gemaakt, bijvoorbeeld bij bepaalde leerlingen voor wie dit nodig blijkt. Ook gebruiken we de computer (internet) als bron van informatie bij het maken van werkstukken. 4h. Bewegingsonderwijs Dit jaar heeft groep 8 op donderdag aan het begin van de middag gym: van uur. Bij de lessen wordt gymkleding natuurlijk erg op prijs gesteld. Gymschoenen zijn eigenlijk een must. Let trouwens bij de aankoop van schoeisel op de zolen: deze moeten geschikt zijn voor de vloer en mogen dus geen strepen geven. Sieraden en horloges mogen tijdens de les niet gedragen worden; dit i.v.m. de veiligheid van uw kind. In de gymlessen wisselen spel en het werken met toestellen elkaar af. Bij alle vormen wordt uitgegaan van wat een kind op deze leeftijd aankan. groep 8b Admiraal De Ruyterschool 7

9 5. Zelfstandig werken Zelfstandigheid Voordat we het hebben over zelfstandig werken, eerst iets over het begrip zelfstandigheid. We streven ernaar om de kinderen verantwoordelijkheid te leren dragen voor het eigen schoolwerk en het eigen leerproces. In groep 6 is daar een flinke stap in gezet met het huiswerk, maar dat werd nog netjes op een huiswerkbriefje wekelijks meegegeven. In groep 7 kwam er iets meer huiswerk wat ook nog zelf in een agenda moest worden opgeschreven. Nu in groep 8 verwachten we van de leerlingen dat het nemen van deze verantwoordelijkheid eigenlijk geen problemen meer moet geven, dus voldoende zelfstandigheid tonen. Uiteraard kan de hoeveelheid huiswerk aangepast zijn aan het niveau van het kind. Ook kan het nodig zijn dat naast de agenda de ouders apart worden geïnformeerd door de leerkracht over het huiswerk. Als een en ander niet goed loopt en u maakt zich zorgen, schroom niet om hier tijdig contact over op te nemen met de leerkracht! Zelfstandig werken Om goed zelfstandig te kunnen werken, moet er natuurlijk wel voldoende zelfstandigheid aanwezig zijn. Als er zelfstandig moet worden gewerkt, is dit gedurende een bepaalde tijd. Ter ondersteuning kan gebruik worden gemaakt van een Time-timer : een speciale klok waarop leerlingen goed kunnen zien hoeveel tijd er nog over is voor de taak. In groep 8 verwachten we van de leerlingen dat ze minimaal 30 minuten zelfstandig aan een taak bezig kunnen zijn. En het is niet alleen het maken of uitvoeren van een taak, maar het eigen werk nakijken kan er ook bij horen en/of een vervolgopdracht zoals extra oefenwerk, verdieping, verrijking, etc. Dit is meestal niet stillezen of tekenen Verkeerslicht in de klas In alle lokalen is een elektronisch verkeerslicht aan de muur bevestigd. Het werken in de klas wordt middels dit systeem herkenbaar voor de kinderen gereguleerd. Het rode licht staat voor zelfstandig werken zonder hulp van de leerkracht en zonder overleg of samenwerking met medeleerlingen. Het gele licht staat voor zelfstandig werken, waarbij de leerling overleg mag plegen met medeleerlingen. Tenslotte geeft het groene licht de gelegenheid aan dat de leerkracht beschikbaar is voor het bieden van hulp of begeleiding bij het oplossen van problemen. Het heeft dus niets te maken met stil zijn of iets dergelijks! Uiteraard bestaat er wel een verband tussen het leergeruis in de klas en het brandende verkeerslicht. Wanneer het rood is, zal het vanzelf ook stil zijn. Maar bij groen licht wil het dus niet zeggen dat er door de klas mag worden geroepen of over van alles mag worden gesproken behalve het eigenlijke werk Tevens is er in de klas een verschil tussen rustig en stil werken. Rustig werken houdt in dat er zachtjes overlegd en/of geholpen mag worden (bijv. bij bepaalde opdrachten van rekenen); stil werken houdt in dat er echt niet gesproken mag worden (bijv. bij het maken van een toets). groep 8b Admiraal De Ruyterschool 8

10 6. Het huiswerk Op onze school wordt vanaf groep 3 tot en met groep 8 huiswerk gegeven. De mate waarin en de inhoud van het werk zijn uiteraard verschillend per groep, daar komen we verder in dit document nog op terug. In groep 1 en 2 is nog geen sprake van huiswerk, alhoewel het meebrengen van bepaalde materialen van thuis als voorloper op huiswerk gezien kan worden. Kinderen dragen dan immers ook verantwoordelijkheid om (op een bepaalde dag) iets van thuis mee naar school te nemen. Voor de verdere praktische uitwerking en inhoud van het huiswerk verwijzen we u naar de en/of de leerkracht van de betreffende klas. Huiswerkbrief In de middenbouw (groep 3-5) en in de bovenbouw (groep 6-8) wordt respectievelijk om de week en iedere week op vrijdag een huiswerkbrief naar de schippersouders en de administratie van het internaat g d (de secretaresse van Limena stuurt het overzicht door naar de betreffende huisjes, zodat de groepsleiders in één overzicht kunnen zien wat het huiswerk is voor de verschillende klassen). voor groep 6 In groep 6 geeft de leerkracht iedere vrijdag een zgn. (formaat: A5) mee, waarop het huiswerk voor de komende twee weken staat genoteerd. Deze wordt tevens per mail naar de ouders en de verschillende groepen op het internaat verstuurd. Schoolagenda voor groep 7 en 8 Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen in groep 7 en 8 een schoolagenda om het huiswerk in te noteren. De kinderen moeten de agenda iedere vrijdag bij zich hebben zodat de leerkracht kan controleren of het huiswerk correct is opgeschreven. Opbouw van het huiswerk: Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Psalm Psalm Psalm Psalm Heidelbergse Catechismus Heidelbergse Catechismus Woordpakket Namen en F. Namen en F. Namen en F. Namen en F. Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Topografie Topografie Topografie 1 Werkstuk Aardrijkskunde Aardrijkskunde Spreekbeurt Natuuronderwijs Natuuronderwijs Engels Engels 2 Werkstukken 3 Werkstukken Spreekbeurt Werkw.spelling Boekbespreking Theorie EHBO Spreekbeurt Boekbespreking Huiswerk in groep 3 - wekelijks leren van de Psalm (deze wordt ook iedere dag op school gezongen) Het huiswerk in groep 4 - wekelijks leren van de Psalm (deze wordt ook iedere dag op school gezongen) Het huiswerk in groep 5 groep 8b Admiraal De Ruyterschool 9

11 - wekelijks leren van de Psalm (deze wordt ook iedere dag op school gezongen) - wekelijks leren van vragen en antwoorden van Bijbelse Namen en Feiten Het huiswerk in groep 6 - wekelijks leren van de Psalm (deze wordt ook iedere dag op school gezongen) - wekelijks leren van een les vragen en antwoorden van Bijbelse Namen en Feiten - bestuderen van geschiedenislesstof in het werkboek - bestuderen van de topografie van Nederland - maken van een werkstuk - maken en houden van een spreekbeurt Het huiswerk in groep 7 - wekelijks leren van een (gedeelte van een) vraag en antwoord van de Heidelbergse Catechismus (deze wordt ook iedere dag op school klassikaal opgezegd) - wekelijks maken en leren van een les van Bijbelse Namen en Feiten - bestuderen van geschiedenislesstof in het werkboek - bestuderen van de topografie van Europa - als voorbereiding op de toets van aardrijkskunde wordt van het hoofdstuk de samenvatting bestudeerd en de Proeftoets gemaakt en op school besproken - bestuderen van de lesstof van natuuronderwijs d.m.v. de samenvatting en de bijbehorende vragen en antwoorden - bestuderen van Engelse woordjes en enkele zinnen - maken van twee werkstukken - maken en houden van een spreekbeurt Het huiswerk in groep 8 - wekelijks leren van een (gedeelte van een) vraag en antwoord van de Heidelbergse Catechismus (deze wordt ook iedere dag op school klassikaal opgezegd) - wekelijks maken en leren van een les van Bijbelse Namen en Feiten - wekelijks meerdere keren het woordpakket oefenen of het maken van een les werkwoordspelling - bestuderen van geschiedenislesstof in het werkboek - bestuderen van de topografie van landen en werelddelen buiten Europa - als voorbereiding op de toets van aardrijkskunde wordt van het hoofdstuk de samenvatting bestudeerd en de Proeftoets gemaakt en op school besproken - bestuderen van de lesstof van natuuronderwijs d.m.v. de samenvatting en de bijbehorende vragen en antwoorden - gedurende de periode van de Jeugd-EHBO-lessen wordt de theorie bestudeerd in aanloop naar het examen - bestuderen van Engelse woordjes en enkele zinnen - maken van drie werkstukken - maken en houden van een spreekbeurt - maken en houden van een boekbespreking groep 8b Admiraal De Ruyterschool 10

12 Hoe moet het huiswerk aangepakt worden? Regelmaat en structuur Het is van essentieel belang voor kinderen dat ze weten waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten. Wij vinden het daarom belangrijk dat de kinderen van elk vak wekelijks voor een bepaalde dag huiswerk hebben. Voor bepaalde vakken* is het afhankelijk van het lesrooster voor welke dag in de week het huiswerk van een bepaald vak wordt opgegeven. Dit kan helaas niet voor alle klassen gelijk zijn, maar in een schooljaar is het voor een bepaalde klas wel iedere week hetzelfde. Op maandag wordt er in principe alléén een les Bijbelse Namen & Feiten opgegeven. *Aardrijkskunde en Topografie, Natuuronderwijs en EHBO, Geschiedenis, Engels Maandag Bijbelse Namen & Feiten Dinsdag Woensdag Psalm / Heidelbergse Catechismus Donderdag Vrijdag Woordpakketschrift Psalm In de groepen 3 t/m 6 wordt er op woensdag een Psalm aangeboden die de daaropvolgende woensdag wordt overhoord. Deze Psalm wordt dagelijks in de klas gezongen. Thuis kan de Psalm met het gezin bijvoorbeeld na de maaltijd worden gezongen en kunt u op deze manier peilen of uw kind de Psalm al goed uit het hoofd kent. Heidelbergse Catechismus In de groepen 7 en 8 wordt er op woensdag een vraag en antwoord van de Heidelbergse Catechismus aangeboden die de daarop volgende woensdag (gedeeltelijk) wordt overhoord. Deze vraag met het antwoord wordt dagelijks klassikaal opgezegd ter ondersteuning bij het leren. U kunt met uw kind de vraag en het antwoord bespreken en het naar de betekenis vragen, zodat u kunt peilen of het begrijpt wat het moet leren. Uw kind moet de vraag met het antwoord uit het hoofd kunnen opzeggen. Bijbelse Namen & Feiten Naast de vertellingen uit de Bijbel die meerdere keren per week in de klas worden gehouden, vinden wij het ook belangrijk dat leerlingen Bijbelkennis verwerven. Iedere week moeten daarom een les met vragen en antwoorden over de Bijbelse geschiedenis en daarnaast een Bijbeltekst uit het hoofd worden geleerd. Het leren hiervan moet niet op het laatste moment gebeuren, maar verdeeld worden over de week. Iedere dag moet een gedeelte worden geleerd (en herhaald) zodat aan het einde van de week alles wordt beheerst (uit het hoofd!). Met het vertelrooster wordt geen rekening gehouden met de lessen van Namen & Feiten. Het kan wel voorkomen dat er overeenkomst is met wat er in de klas verteld wordt. In groep 5 en 6 wordt van iedere les onderdeel A en D getoetst. In groep 7 en 8 wordt van iedere les onderdeel A, B en D getoetst en moet van een nieuwe les onderdeel A worden gemaakt. In groep 8 is iedere 5 e repetitie tevens een herhaling van de voorgaande 4 lessen. Dit is dus een uitgebreide toets. Omdat onderdeel D een (Bijbel)tekst bevat die uit het hoofd moet worden geleerd, zal deze dagelijks klassikaal worden opgezegd ter ondersteuning bij het leren. Let op! De boekjes van Namen en Feiten hebben een nieuwwaarde van 10,-. Als een leerling het boekje kwijt raakt of aan het einde van het jaar in slechte staat inlevert, moet hiervoor een vergoeding worden betaald. Op dit moment is de restwaarde 6,-. groep 8b Admiraal De Ruyterschool 11

13 Woordpakket (spelling) oefenen (In verband met de invoer van de nieuwe taalmethode in de groepen 4 t/m 7 is het goed mogelijk dat deze informatie aangepast wordt. Daar wordt u vanzelf over geïnformeerd door de betreffende leerkrachten. Voor de groepen 8 verandert er nog niets.) Op maandag gaat een woordpakketschrift mee naar huis. Dit moet op vrijdagochtend weer worden ingeleverd. Het is niet de bedoeling dat de leerling deze taak in één keer uitvoert. Het overschrijven van de woorden moet verdeeld worden over meerdere dagen van de week. Het is belangrijk dat er ook thuis netjes wordt geschreven en dat het werk er verzorgd uitziet. Ook kan het voor zwakke spellers goed zijn als de ouders het werk nakijken en foutjes al thuis laten verbeteren. Vanaf groep 7 wordt er niet wekelijks een woordpakket aangeboden. In plaats daarvan wordt er een onderdeel van de werkwoordspelling behandeld. Zaakvakken De psalm en het woordpakket zullen niet zoveel problemen meer geven. Zaakvakken blijken lastiger te zijn. In groep 7 en 8 krijgen de kinderen een samenvatting van de lesstof van natuuronderwijs en aardrijkskunde mee naar huis. Hierbij staan ook vragen en antwoorden of een proeftoets. De samenvatting moeten de kinderen begrijpen en de feiten die erin staan moeten zij weten. Deze samenvatting wordt niet letterlijk overhoord, maar over de behandelde lesstof worden vragen gesteld waarbij ze kennis moeten toepassen. Kennis = weten en begrijpen! Voorbeeld: Samenvatting: Wanneer je je handen hard over elkaar wrijft ontstaat warmte. Dat komt door de wrijving. Mogelijke vraag: Twee kinderen zeggen iets over wrijving, wie heeft gelijk? Piet: Als je hard met je handen zwaait worden ze warm. Dat heet wrijving. Jan: Door wrijving ontstaat warmte, bijvoorbeeld als je je handen over elkaar wrijft. Vooral bij de toetsen bij natuuronderwijs wordt er meestal niet letterlijk teruggevraagd. Dit is voor veel kinderen best een moeilijke omslag. Met het oog op de vraagstelling in de hogere groepen, ter voorbereiding op het VO, is het echter wel belangrijk dat de kinderen op deze manier leren studeren In de planning van de leerkrachten zal zoveel mogelijk worden geprobeerd om één zaakvak per week te toetsen op een vast moment in het rooster. Bijvoorbeeld op dinsdag of donderdag, maar dit is een keuze van de betreffende leerkracht(en). Topografie Ook het leren van de topografie ( topo ) blijkt voor kinderen nog wel eens een bron van verwarring. Probleem is dan vaak dat zij de plaatsen op nummer en letter leren. (1 = Friesland, 2 = Drachten, a = Waddenzee, enz.) Op de toets zijn deze cijfers en letters echter verwisseld! Het gaat namelijk niet om de kennis van nummers, maar om de kennis van de ligging van plaatsen, wateren, e.d. Vandaar dat de leerkracht naast een ingevuld topografieblad óók een leeg blad meegeeft zodat er zonder nummers en letters kan worden geoefend en overhoord. Na enkele topografietoetsen volgt een herhalingstoets om te bevorderen dat de topografische kennis beklijft. De afzonderlijk geleerde topografiebladen worden dan in één keer nog eens getoetst en daarbij worden ook wat toepassingsvragen gesteld. Mondelinge Taalvaardigheid Het is belangrijk dat leerlingen leren om een presentatie te houden voor een publiek. Het gaat vooral om de vaardigheid om zoveel mogelijk uit het hoofd, op ontspannen wijze de klas gedurende een kwartier iets te vertellen over een onderwerp dat hen boeit. Ze mogen hierbij als ondersteuning gebruik maken van Powerpoint, korte filmpjes etc. - Spreekbeurt groep 8b Admiraal De Ruyterschool 12

14 Vanaf groep 6 moet iedere leerling thuis een spreekbeurt maken en in de klas houden. In groep 6 legt de leerkracht in enkele lesjes uit wat de bedoeling is, welke onderwerpen geschikt zijn en hoe dit aangepakt moet worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een zgn. spreekbeurtwijzer van uitgeverij Ajodidakt. De leerlingen kiezen een onderwerp dat past bij hun niveau en niet al een keer in de klas behandeld is. - Boekbespreking In groep 7 en 8 moet iedere leerling ook een boekbespreking maken en houden. Werkstukken Aan de hand van een zgn. werkstukwijzer van uitgeverij Ajodidakt wordt er aandacht geschonken aan het leren maken van werkstukken aan de hand van een onderwerp uit de methodes voor de zaakvakken. Aan de werkstukken kan deels onder schooltijd worden gewerkt, maar het meeste moet thuis worden gedaan. Differentiatie in huiswerk Dit wordt nog nader ingevuld in cursusjaar groep 8b Admiraal De Ruyterschool 13

15 7. Excursies In groep 8 willen we minimaal één keer op excursie al dan niet gecombineerd met activiteiten rondom afscheid van de basisschool. Het kan nodig zijn dat wij de hulp van u als ouders nodig hebben in de vorm van vervoer per auto en/of als begeleider. Let er wel op dat alléén van uw hulp gebruik kunnen maken als u een ongevallen- en inzittendenverzekering bij uw autoverzekering hebt afgesloten. groep 8b Admiraal De Ruyterschool 14

16 8. Interne Begeleiding Uw zorg is onze zorg! Misschien vindt uw kind het moeilijk op school? Of gaat het misschien zelfs soms met tegenzin? Als ouders en leerkracht sta je dan voor dezelfde vraag; wat is er aan de hand en hoe lossen we het op? Soms is dit snel duidelijk, maar het kan ook zo zijn dat het probleem dieper ligt. De leerkracht heeft al van alles geprobeerd, maar komt er niet uit. Op dat moment kan hij/zij even langslopen bij de Intern Begeleider. Op de Admiraal de Ruyterschool zijn wij: Ada Verhoeff-Goudriaan (groep 1 t/m 3) en Marjo Lammers-Vastenhoud (groep 4 t/m 8) als Intern Begeleiders verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd wat IB-ers eigenlijk voor rol hebben in de school en hoe de zorgstructuur op school in elkaar steekt? U kunt dit lezen in de schoolgids, maar we zullen dit hier nog zo beknopt mogelijk voor u toelichten. Wat is een Intern Begeleider (IB-er)? De Intern Begeleider houdt zich bezig met allerlei zaken die te maken hebben met extra begeleiding voor leerlingen en de coördinatie daarvan. Wat doet de Intern Begeleider? 1. De IB-er geeft praktische tips en hulpmiddelen aan leerkrachten waarmee de zorg voor leerlingen kan worden verbreed en veilig gesteld. 2. De IB-er begeleidt de leerkracht in de klas en buiten de klas 3. We bespreken met de leerkracht welke leerlingen extra zorg nodig hebben bij het gewone leerstofaanbod in de groep. Soms is dit noodzakelijk omdat uw kind meer leerstof aankan of omdat uw kind juist meer instructie/oefening nodig heeft om bijv. hun rekensommen te kunnen maken. 4. Leerkrachten van informatie voorzien rondom allerlei gedrag-, leer- en werkhoudingproblemen waar ze mee te maken krijgen in hun groep. Enkele taken van de Intern Begeleider: het houden van groeps- en leerlingbesprekingen de leerkracht helpen inzicht te krijgen in het probleem van de leerling een planning maken wanneer welke (Cito)toetsen afgenomen moeten worden digitaal invoeren van leerlinggegevens in het leerlingvolgsysteem overleg voeren met externe instanties zoals orthopedagogen, fysiotherapeuten, logopedisten, ambulant begeleiders, de schoolarts enz. aanspreekpunt zijn voor ouders van zorgleerlingen rugzakbegeleiding coördineren Wat houdt dit concreet in? Via een toetskalender waarop een aantal vastgestelde Cito-toetsen staat, meten we twee keer per jaar de voortgang van de vorderingen van de leerlingen op het gebied van Spelling, Rekenen, Begrijpend lezen en Technisch lezen (AVI, DMT). In de onderbouw wordt eind groep 1 en midden groep 2 de Citotoets Rekenen en Taal afgenomen. Daarnaast zijn er natuurlijk nog de toetsen die bij de lesmethoden horen en de observaties van de leerkrachten in de groepen (in de onderbouw d.m.v. KIJK). Verder wordt er 2 keer per jaar in november en maart een sociaal-emotionele observatielijst ZIEN ingevuld door de leerkracht. Hierdoor krijgen we inzicht in de groepssfeer en hoe elk kind in elkaar zit op gedragsgebied. Al deze gegevens samen vormen het Leerlingvolgsysteem en worden opgeslagen in de computer. We volgen uw kind hierdoor 8 jaar lang om vervolgens met deze gegevens een goede vervolgkeuze te kunnen maken naar het Voortgezet Onderwijs. groep 8b Admiraal De Ruyterschool 15

17 Als blijkt dat een leerling andere scores haalt dan verwacht (of signalen vertoont van niet-welbevinden), zal de leerkracht daar extra aandacht aan besteden d.m.v. een hulpplan. Hulpplannen In het hulpplan worden een aantal aanpassingen beschreven zodat de betreffende leerling toch de lesdoelen van de groep kan halen, of juist verrijking zal krijgen wanneer blijkt dat de gewone leerstof niet voldoende uitdaging biedt. Het hulpplan is een werkplan waarin de leerkracht aangeeft wat het probleem van het kind is, welk doel zij wil bereiken met de leerling(en), hoe zij dit zal organiseren, met welke materialen en op welke momenten. De ouders worden van dit plan op de hoogte gebracht. Na een aantal weken (6-8) zal dan bekeken worden of de doelstellingen bereikt zijn en wordt het hulpplan afgesloten of zo nodig verlengd. De hulp wordt in eerste instantie door de leerkracht in de groep gegeven. Groepsplannen Voor rekenen en spelling worden er hoofdzakelijk groepsplannen geschreven. In dit plan staat het lesaanbod verwoord voor de hele groep (opgedeeld in verschillende niveaugroepen). Uw kind wordt in één van de drie niveaugroepen geplaatst en de leerkracht vermeldt de bijbehorende aanpak (bijv. extra instructie, extra oefentijd, inzetten van verrijkingsmateriaal). We beogen hiermee dat de rekendoelen waaraan gewerkt wordt voor alle kinderen hetzelfde zijn, maar dat de manier waarop uw kind deze doelen haalt, verschillend kan zijn. Ieder kind leert immers anders. We willen door deze manier van werken recht doen aan deze verschillen. Remedial Teaching (RT) Soms heeft de leerkracht in de klas al van alles geprobeerd, maar uw kind blijft toch achterlopen bij de rest van de groep. De leerkracht zal dit dan opnieuw met de Intern Begeleider bespreken. We kijken dan of mogelijkheid is voor Remedial Teaching (RT) = extra hulp buiten de groep. Ons doel hiermee is altijd om de leerling kortdurend intensief extra te begeleiden waardoor hij/zij weer zo snel mogelijk mee kan doen met de groep. Eén keer per week (20 min) wordt uw kind uit de klas gehaald en wordt er in een aparte ruimte geoefend met de vaardigheden die nog lastig zijn volgens het door de leerkracht opgestelde hulpplan. De RT-er registreert de voortgang elke week in het hulpplan en onderhoudt hierover contact met de leerkracht, zodat de hulp buiten de klas niet los komt te staan van het lesprogramma in de klas. Groepsbespreking Drie keer per jaar wordt uw kind met de Intern Begeleider besproken. Dit vindt meestal plaats na de herfstvakantie, rond de voorjaarsvakantie en voor de zomervakantie (tijdens de overdracht naar de nieuwe leerkracht). Tijdens deze groepsbespreking worden opvallende ontwikkelingen ten aanzien van de toetsresultaten en op sociaal-emotioneel gebied besproken en de IB-er geeft zonodig advies bij het opstellen van een hulpplan voor in of buiten de groep. In sommige omstandigheden neemt de leerkracht of IB-er contact met u op om de zorgen rondom uw kind op school te bespreken en te kijken welke aanpassingen er eventueel nodig zijn. We willen benadrukken dat niet alle problemen even ernstig zijn als we u bellen om een afspraak te maken, maar we willen graag zo preventief mogelijk begeleiding bieden en nemen daarom ook zo spoedig mogelijk contact met u op als de ontwikkeling anders verloopt dan verwacht. We zien ouders hierin als ervaringsdeskundige die vaak een schat aan informatie hebben over hun kind waar wij ons voordeel mee kunnen doen op school. U kent uw kind immers het beste! Indien de benodigde hulp voor uw kind niet binnen school geboden kan worden of als er aanleiding is voor nader onderzoek, kunnen we hulp van buitenaf inschakelen. Als school groep 8b Admiraal De Ruyterschool 16

18 zijn we aangesloten bij de schoolbegeleidingsdienst: Driestar Educatief. Vanuit deze dienst komt de orthopedagoog 7 keer per jaar op school om ingewikkelde vragen/problemen rondom een kind met ouders, leerkracht en IB-er te bespreken. Ze geeft adviezen en heeft ook de bevoegdheid om nader onderzoek te doen (hierbij kunt u denken aan een intelligentieonderzoek, dyslexieonderzoek e.d.). Echter, uitsluitend als ouders daar toestemming voor geven. Verder kunnen we gebruik maken van de kennis van leerkrachten uit het Speciaal Basis Onderwijs (SBO), de zogenaamde Ambulante Begeleiders. Zij kunnen komen observeren en de leerkracht bredere ondersteuning en tips geven. Problemen van maatschappelijke aard, of zaken die met opvoeden te maken hebben, worden begeleid door de School Maatschappelijk Werker (SMW-er) mevrouw Jannine Kok. Logopedie en fysiotherapie Verder zullen wij als school ouders soms adviseren om een fysiotherapeut of een logopedist in te schakelen. Taal/spraak en motoriek zijn belangrijke peilers waarop de verdere ontwikkeling is gebouwd. Vooral in de onderbouw proberen we daarom zo goed mogelijk te signaleren wanneer kinderen achterlopen in hun spraak/taal- of motorische ontwikkeling. We zullen u dan adviseren om een screening te laten doen en aan de hand daarvan te bekijken of behandeling nodig is. De oudste kleuters en de schipperskinderen in groep 3 krijgen een logopedische screening door de gemeente Krimpen aangeboden. Hier zijn voor de ouders geen kosten aan verbonden. Deze screening vindt plaats in de eerste 3 maanden van het cursusjaar. Als blijkt dat een leerling logopedische hulp nodig heeft, krijgt deze een verwijsbrief voor de huisarts, een kopie voor een vrijgevestigde logopedist en een kopie voor de ouders/verzorgers. (Logopedische behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar.) Tenslotte De leerkracht blijft ten allen tijde de eerst verantwoordelijke voor het leerproces van uw kind. U wordt zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de vorderingen die uw kind maakt door de rapportavonden, de ouderbezoeken of extra contact via de telefoon of e- mail. Mocht u desondanks toch vragen hebben rondom de leerstof of begeleiding van uw kind, kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht. In tweede instantie kunt u ons benaderen. Juf Verhoeff-Goudriaan (IB-er gr 1 t/m 3) Juf Lammers-Vastenhoud (IB-er groep 4 t/m 8) groep 8b Admiraal De Ruyterschool 17

19 9. Oudercontacten In een cursusjaar vinden op de volgende momenten contacten met ouders plaats. Ouderavond Deze wordt jaarlijks belegd. Het ene jaar nodigen we een externe spreker uit die met ons nadenkt over een maatschappelijk of onderwijskundig thema. Het andere jaar, geven we zelf invulling aan deze avond door een onderwijskundig thema aan de orde te stellen. Hierbij kiezen we altijd een dusdanig onderwerp wat op dat moment relevant is in de schoolontwikkeling. Informatie aan het begin van het schooljaar Er wordt geen aparte informatieavond belegd aan het begin van het schooljaar. Deze klassenkrant vervangt de informatieavond. Ouderbezoeken/Boordbezoek We vinden het belangrijk om aan het begin van de schoolloopbaan van een kind op ouderbezoek te gaan. Daarom krijgen de leerlingen uit groep 1 en 2 tussen de herfst- en de voorjaarsvakantie ouderbezoek. Kinderen die t/m januari groep 0 binnenstromen krijgen in de maanden februari-juni ouderbezoek. De tien-minutengesprekken in december vervallen hierdoor voor groep 1 en 2. Ouderbezoeken in de groepen 3-8 zullen alleen nog incidenteel plaatsvinden. Luistergesprekken Waarom een luistergesprek? In het vorige cursusjaar zijn we gestart met de zogenaamde luistergesprekken aan het begin van het cursusjaar voor groep 1 t/m 8. Door zowel leerkrachten als ouders zijn deze gesprekken als positief en waardevol ervaren. Vandaar dat we deze werkwijze graag voortzetten. Doel Het doel van deze gesprekken is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen waarmee wij het lesaanbod zo optimaal mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van uw kind. De kernvraag tijdens deze gesprekken is dus: Wat heeft uw kind nodig om goed tot leren te kunnen komen? Zoals het woord al zegt, zal tijdens deze gesprekken niet de leerkracht aan het woord zijn, maar u als ouder. Naast de overdracht van de leerlingen tussen de oude en de nieuwe leerkracht voor de zomervakantie, krijgen we op deze wijze ook van u informatie bij de start van het cursusjaar. Hierdoor is er aan het begin van het cursusjaar al contact tussen de leerkracht en u als ouder. Organisatie In de derde week van het schooljaar zullen we met alle ouders (in ieder geval één van beide ouders) een luistergesprek voeren. De walouders worden ingepland. In de eerste schoolweek krijgt u middels een brief aanvullende informatie over de gang van zaken rondom deze luisteravonden. We begrijpen dat we de schipperouders natuurlijk niet zomaar in kunnen plannen. Toch kan het misschien voorkomen dat er schipperouders (van ingeschreven leerlingen) zijn die wel in de gelegenheid zijn om te komen of die dat graag willen. In de brief die in de eerste week van het nieuwe cursusjaar meegaat, wordt daarom ook aangegeven dat als schipperouders graag aanwezig zijn op de luisteravond(en), ze dit door kunnen geven aan de leerkracht binnen een bepaalde tijd. Deze schipperouders worden dan ook ingepland op één van de drie luisteravonden. Mocht u als schipperouder niet in de gelegenheid zijn om te komen voor een luistergesprek, wordt u in de derde of vierde schoolweek door de leerkracht gebeld voor een telefonisch luistergesprek. Dit betreft de schipperouders van ingeschreven leerlingen. groep 8b Admiraal De Ruyterschool 18

20 U krijgt van te voren een vragenlijst die als leidraad zal dienen voor het gesprek. Middels deze vragenlijst kunt u zich thuis ook goed voorbereiden op het gesprek. Daarnaast kunt u relevante informatie die u ter sprake wilt brengen hier alvast op noteren. De luistergesprekken duren 10 minuten. Aangezien we veel waarde hechten aan deze gesprekken zullen beide leerkrachten (indien van toepassing) hierbij aanwezig zijn. Data luistergesprekken De gesprekken staan gepland op: Dinsdag- en donderdagavond 16 en 18 september 2014 Wilt u deze data alvast reserveren in uw agenda? Op één van deze avonden wordt u namelijk verwacht om te komen praten over uw kind(eren). Zoals gezegd zullen de ouderbezoeken in groep 3 t/m 8 hierdoor in principe vervallen. Mocht u in de loop van het cursusjaar toch behoefte hebben aan een ouderbezoek, kunt u dit alsnog kenbaar maken bij de leerkracht. De leerkracht kan ook zelf aangeven een ouderbezoek wenselijk te vinden. Er zullen dus alleen incidenteel nog ouderbezoeken afgelegd worden in groep 3 t/m 8. Rapportavonden De rapportavonden na het eerste en tweede rapport blijven bestaan. Ook de vormgeving blijft bijna gelijk. U kunt zich van tevoren opgeven via het antwoordstrookje bij de Informail. Onze secretaresse maakt een indeling en u krijgt voor het gesprek een bevestiging van de tijd waarop u wordt verwacht voor het tien-minutengesprek. Daarnaast kunt u, zonder afspraak, de hele avond het werk van uw kind bekijken op de tafels in de gang. Dit geldt voor de groepen 3-8. De kleuterlokalen blijven de hele avond vrij toegankelijk voor ouders om even binnen te lopen en de werkjes te bekijken. De leerkrachten van de kleutergroepen zullen de tien minutengesprekken in een andere ruimte voeren. Rapportinloop schipperouders De ouders van de schippersleerlingen uit groep 3 en 4 worden in de week van de rapportavond of de week daarna gebeld door de leerkracht. De ouders van de schippersleerlingen uit groep 5 t/m 8 krijgen op vrijdagmiddag van uur de gelegenheid om de leerkracht te spreken in de klas. Definitieve data worden bekend gemaakt via de Informail. In verband met de VO gesprekken vervalt de contactavond en schippersinloop voor groep 8 bij rapport 2. Internaat informeren Om te waarborgen dat er voldoende contact tussen de leerkracht en het internaat zal zijn is in overleg met de directie van het internaat afgesproken dat de leerkracht na het eerste en tweede rapport per mail contact legt over elke schippersleerling uit zijn/haar klas. De groepsleiding van het internaat zal binnen een week een reactie geven per mail. Het contact met het internaat zal plaatsvinden nadat de leerkracht de ouder gesproken heeft (bij de groepen 3-4). De ouders van de leerlingen uit groep 5-8 die niet op de rapportinloop zijn geweest ontvangen de informatie van de leerkracht wat naar het internaat gaat per mail, zodat ouders altijd op de hoogte zijn van deze informatiestroom. Daarnaast houdt de leerkracht ook buiten deze vaste contactmomenten contact met het internaat over allerhande zaken. De Intern Begeleiders van de school houden contact met mevr. Hoogendijk van het internaat over leerlingen met specifieke zorgbehoeften. groep 8b Admiraal De Ruyterschool 19

GROEP 7b

GROEP 7b Klassenkr@nt GROEP 7b 2017-2018 7 1. Inhoudsopgave klassenkrant 3-8 1. Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. b. Teamleiders stellen zich voor. 4. De groep 4a. Pedagogisch

Nadere informatie

Eben-Haezerschool. Borgingsdocument. Zo gaan wij om met huiswerk! De studenten zijn stil de laatste tijd. Zij zullen toch niet studeren, zeker?

Eben-Haezerschool. Borgingsdocument. Zo gaan wij om met huiswerk! De studenten zijn stil de laatste tijd. Zij zullen toch niet studeren, zeker? Eben-Haezerschool Zo gaan wij om met huiswerk! Borgingsdocument De studenten zijn stil de laatste tijd. Zij zullen toch niet studeren, zeker? 1 Inleiding In de bovenbouw moeten de leerlingen geleidelijk

Nadere informatie

Klassenkr@nt GROEP 5 2014-2015

Klassenkr@nt GROEP 5 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 5 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b. Rekenen 4c. Taal/Spelling

Nadere informatie

Klassenkr@nt GROEP 7 2014-2015

Klassenkr@nt GROEP 7 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 7 2014-2015 Welkom in groep 7! 1. Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b. Rekenen 4c. Taal/Spelling

Nadere informatie

GROEP 6b

GROEP 6b Klassenkr@nt GROEP 6b 2016-2017 Welkom in groep 6b! Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b. Rekenen

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Klassenkrant groep 7/8 2015/2016

Klassenkrant groep 7/8 2015/2016 Klassenkrant groep 7/8 2015/2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 3 3. De groep... 3 3a. Pedagogisch klimaat... 3 3b. Rekenen... 3 3c. Taal/spelling... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

ISE Huiswerk beleid. Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1

ISE Huiswerk beleid. Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1 ISE Huiswerk beleid Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1 Op de ISE Primary school sluit het huiswerk aan bij het werk dat de kinderen op school maken. Ouders worden gestimuleerd hun

Nadere informatie

GROEP 8b

GROEP 8b Klassenkr@nt GROEP 8b 2016-2017 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b. Rekenen 4c. Taal/Spelling

Nadere informatie

Klassenkrant groep 4/5 2015/2016

Klassenkrant groep 4/5 2015/2016 Klassenkrant groep 4/5 2015/2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 3 3. De groep... 3 3a. Pedagogisch klimaat... 3 3b. Rekenen... 3 3c. Taal/spelling... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Andersom mag u van ons verwachten dat we het huiswerk op tijd en met een duidelijke opdracht met de leerlingen mee naar huis geven.

Andersom mag u van ons verwachten dat we het huiswerk op tijd en met een duidelijke opdracht met de leerlingen mee naar huis geven. Huiswerkbeleid Vooraf In de groepen 5 tot en met 8 krijgen de leerlingen regelmatig werk mee naar huis: huiswerk. Onder huiswerk verstaan we leer- en/of maakwerk dat door de leerkracht meegegeven wordt

Nadere informatie

HUISWERKBROCHURE voor groep 3 t/m 8

HUISWERKBROCHURE voor groep 3 t/m 8 HUISWERKBROCHURE voor groep 3 t/m 8 1 Algemeen Frequentie In groep 3, 4 en 5 krijgen de leerlingen incidenteel huiswerk mee. Vaak zijn dit oefenbladen, soms bladen waarop samenvattingen staan. Vanaf groep

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Informatieavond groep 5a Renske Jansse en Joyce van Konijnenburg

Informatieavond groep 5a Renske Jansse en Joyce van Konijnenburg Informatieavond groep 5a Renske Jansse en Joyce van Konijnenburg Voorstellen Renske Staat op woensdag, donderdag en vrijdag voor de groep. Vanaf januari 2015 gaat zij met zwangerschapsverlof. Er zal vanaf

Nadere informatie

Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016

Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016 Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016 Welkom! Vanaf dit schooljaar zit uw kind in groep 8, hartelijk welkom! In dit boekje gaan wij u en uw kind wat meer vertellen over het reilen en zeilen in 8a en

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

Klassenkrant groep 3 2015/2016

Klassenkrant groep 3 2015/2016 Klassenkrant groep 3 2015/2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 3 3. De groep... 3 3a. Bijbelse geschiedenis... 3 3b. Pedagogisch klimaat... 4 3b. Rekenen... 4 3c. Taal/spelling/lezen...

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 7a

Informatieavond. Groep 7a Informatieavond Groep 7a Opbouw van de avond Vakinhoudelijke informatie Bijzonderheden groep 7: 2015-2016 Rekenen Nieuwe methode Wereld in Getallen 4 Hoofdrekenen Cijferen Breuken Meten, tijd en geld Opbouw

Nadere informatie

Christelijke Basisschool De Bron. Frankenskamp 4 3848 DE Harderwijk 0341-426704 www.debronharderwijk.nl

Christelijke Basisschool De Bron. Frankenskamp 4 3848 DE Harderwijk 0341-426704 www.debronharderwijk.nl Christelijke Basisschool De Bron Frankenskamp 4 3848 DE Harderwijk 0341-426704 www.debronharderwijk.nl Huiswerkprotocol Visie op huiswerk Niet alle scholen geven huiswerk. Toch zijn er veel scholen, waaronder

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 HUISWERKBELEID Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Het doel van dit huiswerkbeleid... 2 Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 Doelstellingen huiswerk... 3 Opbouw van het huiswerk... 3 Incidenteel huiswerk... 6

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Informatieboekje bovenbouw

Informatieboekje bovenbouw Informatieboekje bovenbouw Voor ouders en kinderen uit de bovenbouw. INHOUD Inleiding... 3 Agenda... 3 Toetsrooster... 5 Reguliere toetsen.... 5 Wereldoriëntatie:... 5 Taal, rekenen en Engels:... 5 Boekverslag/

Nadere informatie

Infoavond 21 september groep 7a,

Infoavond 21 september groep 7a, Infoavond 21 september groep 7a, Opening Juf Maureen, juf Petra, juf Sophie en juf Rieke stellen zich voor. Werkwijze instructie Op school werken we met het volgende instructiemodel; -korte instructie;

Nadere informatie

Informatieboekje van groep 5/6

Informatieboekje van groep 5/6 Informatieboekje van groep 5/6 2017-2018 Het informatieboekje van groep 5/6 In dit boekje wil ik u informatie geven over het werken in groep 5/6. Verschillende praktische zaken komen hierin aan de orde,

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2014-2015 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken.

Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken. Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken. Welkom op de infoavond van groep 6 Even voorstellen Meester Dennis en zijn werkdagen

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Een nieuw schooljaar.

Een nieuw schooljaar. Een nieuw schooljaar. Na de grote vakantie heeft uw kind weer een grote stap gemaakt op onze school. Hij/zij is gestart in een nieuw leerjaar. Dat is altijd heel leuk en tegelijkertijd ook heel spannend.

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

Informatie avond groep 7

Informatie avond groep 7 Welkom in groep 7 Maandag t/m woensdag: juf Orinda. Donderdag en vrijdag: meester Ben. Vanaf 14 september zullen we op dinsdag een stagiaire van Domstad in de klas hebben: Martine ( 2 e jaars) Informatie

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom in groep 8 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u het informatieboekje van de groep, waarin uw zoon of dochter dit schooljaar zit. Voor elke groep is er een eigen boekje met daarin belangrijke

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Maandbrief groep 5/6, september 2014

Maandbrief groep 5/6, september 2014 Maandbrief groep 5/6, september 2014 Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 5/6 Welkom in het nieuwe schooljaar Na 6 weken zomervakantie weer starten op school. En wat voor school! Een gloednieuw

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Algemene belangrijke zaken

Algemene belangrijke zaken Algemene belangrijke zaken Binnenkomst: de kinderen mogen vanaf 8.15 uur binnen komen om hun tas en hapje en drankje binnen neer te zetten/ op te hangen. Daarna gaan de kinderen naar het plein waar een

Nadere informatie

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s), Groep 7, 2014-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder volgt belangrijke informatie over de groep waarin uw kind nu zit. Wij willen u dan ook vragen dit thuis eens op het gemak door te nemen. Belangrijke

Nadere informatie

Klassengids 2015-2016 groep E7

Klassengids 2015-2016 groep E7 Klassengids 2015-2016 groep E7 Vooraf In deze klassengids willen wij ingaan op de speciale zaken voor groep E7. Algemene schoolzaken vindt u in de schoolgids. Daarnaast hebben we ook de schoolkalender.

Nadere informatie

Cbs SPRING! informatie groep 7 / 8

Cbs SPRING! informatie groep 7 / 8 222222222222 Cbs SPRING! informatie groep 7 / 8 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Mailadres Leerkrachten

Mailadres Leerkrachten Welkom in de groep Beste ouders, wij heten u van harte welkom in groep 4/5. Uiteraard bent u altijd welkom om in de klas te komen kijken. Dit kan bijvoorbeeld goed na schooltijd. Uw kind zal vast en zeker

Nadere informatie

HUISWERKBELEID 1. AANLEIDING

HUISWERKBELEID 1. AANLEIDING HUISWERKBELEID 1. AANLEIDING In het schooljaar2013-2014 staat onder andere een beleidsplan over huiswerk centraal. Met dit nieuwe beleidsplan krijgen de leerkrachten een afgewogen werkinstrument ter beschikking.

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Huiswerkbeleid van CBS De Zaaier

Huiswerkbeleid van CBS De Zaaier Huiswerkbeleid van CBS De Zaaier Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit school meegegeven wordt en waarvan verwacht wordt dat het door de kinderen thuis gemaakt en/of geleerd wordt. Huiswerk is geen

Nadere informatie

rekenen taal zaakvak zaakvak zaakvak zaakvak taal taal taal taal spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt Agenda verplicht Agenda verplicht

rekenen taal zaakvak zaakvak zaakvak zaakvak taal taal taal taal spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt Agenda verplicht Agenda verplicht Huiswerk per groep: Doel: -omgaan met leerstof buiten school (oefening, herhaling, inslijten) -leren plannen -gewenning 1/2 3 4 5 6 7 8 20 min. 20 min. 30 min. 35 min 40 min. 45 min. 3 à 4 pw 3 à 4 pw

Nadere informatie

-INFO groep 6- Wat doen we zoal in groep 6?

-INFO groep 6- Wat doen we zoal in groep 6? Welkom Wij zijn een groep van 19 kinderen met twee juffen. Op maandag en dinsdag is juf Veldhuis er en op de andere dagen staat juf Ten Hove voor de groep. We hebben samen met de kinderen een fijne start

Nadere informatie

Door middel van deze informatiegids wil ik u graag informeren over de gang van zaken in bovenbouw 1.

Door middel van deze informatiegids wil ik u graag informeren over de gang van zaken in bovenbouw 1. Beste ouders of verzorgers, Door middel van deze informatiegids wil ik u graag informeren over de gang van zaken in bovenbouw 1. U krijgt zo de indruk van wat er dit schooljaar op uw kind afkomt. Voor

Nadere informatie

Informatiefolder Schooljaar 2016/2017. Groep BB 2. Elimschool. Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030

Informatiefolder Schooljaar 2016/2017. Groep BB 2. Elimschool. Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030 Informatiefolder Schooljaar 2016/2017 Groep BB 2 Elimschool Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030 Beste ouders/ verzorgers, Door middel van deze folder willen we u graag informeren over de gang

Nadere informatie

Info groep 8 20 september 2016

Info groep 8 20 september 2016 Info groep 8 20 september 2016 Algemeen Wat zijn we weer lekker gestart! De eerste drie weken zitten er op. We hebben veel activiteiten gedaan uit de Vreedzame school. Wat voor groep willen wij zijn, welke

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 3 en 4

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 3 en 4 CBS DE VAART 2015-2016 Informatieboekje groep 3 en 4 De schoolregels Op onze school zijn 3 hoofdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tot deze hoofdregels 1. Ik accepteer en respecteer een

Nadere informatie

Huiswerkbeleid CBS De Wijngaard

Huiswerkbeleid CBS De Wijngaard Huiswerkbeleid CBS De Wijngaard Oktober 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Huiswerkbeleid CBS De Wijngaard 3 2. Waarom geven wij op school 3 huiswerk? 3. In welke groepen krijgen de kinderen 3 huiswerk?

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Groepsleider: Bert van der Lijn Janna van der Meer (op 16 vrijdagen) Weekopening / Dagopening: De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op OBS de Zeester. augustus 2014

Huiswerkbeleid op OBS de Zeester. augustus 2014 Huiswerkbeleid op OBS de Zeester augustus 2014 1 Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk? 3. Waaruit bestaat het huiswerk in de diverse groepen? Op onze school

Nadere informatie

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen cijfers op hun rapport. Dit geldt alleen voor de volgende vakken:

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen cijfers op hun rapport. Dit geldt alleen voor de volgende vakken: Informatie over groep 5 Groep 5A: Juf Maaike (ma, di en wo) Juf Jolanda (do en vr) Groep 5B: Juf Anita (ma, di en wo) Juf Dien (do en vr) Gymles: maandag (van gymleerkracht Elly Buijs) dinsdag (van de

Nadere informatie

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Welkomstwoordje Beste ouders / verzorgers Groep 8 is voor de kinderen en misschien ook wel voor u, een speciaal jaar. Natuurlijk omdat het het laatste jaar

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 5 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 5 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2015-2016 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 3b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 3b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 3b 2014-2015 Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3. Inleiding 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b. Rekenen 4c. Taal/Spelling 4d. Lezen 4e. Schrijven 4f. Zaakvakken 4g. Engels 4h. SOVA/SEVO

Nadere informatie

Informatiebulletin groep 5 2015-2016

Informatiebulletin groep 5 2015-2016 Informatiebulletin groep 5 2015-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder de informatie over groep 5. Uiteraard wordt u ook dit schooljaar middels de nieuwsbrief geinformeerd. Mocht u nog vragen hebben

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Informatieboekje. Middenbouw. Voor ouders en kinderen uit de middenbouw

Informatieboekje. Middenbouw. Voor ouders en kinderen uit de middenbouw Informatieboekje Middenbouw Voor ouders en kinderen uit de middenbouw Lezen In groep 3 en 4 is het leren lezen erg belangrijk. Kinderen moeten veel kilometers lezen om zo steeds vloeiender en foutloos

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal:

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal: INFORMATIE GROEP 7 Kenmerken: De meeste kinderen krijgen wat meer oog voor wereldse problemen, tevens komen ze met allerlei vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ze verwachten exacte antwoorden

Nadere informatie

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames Groep 6/7 Informatiebrief Schooljaar 2015/2016 Algemeen o Inloop: leerlingen mogen van 8.15 uur en 13.00 uur naar de klas toe gaan. De leerkracht is dan in de klas. Leerkrachten: Op maandag, dinsdag en

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

Welkom in groep 7. Maandag t/m woensdag: juf Orinda/ juf Manon Donderdag en vrijdag: juf Manon/ Meester de Weijer

Welkom in groep 7. Maandag t/m woensdag: juf Orinda/ juf Manon Donderdag en vrijdag: juf Manon/ Meester de Weijer Welkom in groep 7 Maandag t/m woensdag: juf Orinda/ juf Manon Donderdag en vrijdag: juf Manon/ Meester de Weijer Informatie avond groep 7 Uw adresgegevens kloppen die? Welke vakken zijn er in groep 7?

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Inhoud : 1. Waarom geven wij op school huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk en waar bestaat het uit? 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

Nadere informatie

HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR

HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR INLEIDING Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het vormt een brug tussen thuis en de school. Met het meegeven van huiswerk

Nadere informatie

Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek

Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek Samenwerking met parallelcollega s Er zal regelmatig overleg zijn met de collega s uit de andere groepen 7. Zodat alle groepen aan het einde van het jaar ongeveer

Nadere informatie

Beste ouders, Bijbelse Geschiedenis maandag woensdag donderdag Psalmen dinsdagmorgen Namen en Feiten vrijdagmorgen Rekenen

Beste ouders, Bijbelse Geschiedenis maandag woensdag donderdag Psalmen dinsdagmorgen Namen en Feiten vrijdagmorgen Rekenen Beste ouders, Een nieuw schooljaar, een nieuwe groep. Misschien vertelt uw zoon of dochter thuis wel honderduit over wat er allemaal op school gebeurt; over de juf of meester, over wie er wel of niet leuk

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep.

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Algemene informatie groep 7/8 Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Vakleerkrachten en ander personeel. Astrid Bibo, onderwijsassistente: maandag,dinsdag, donderdag,

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Even voorstellen. Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag)

Even voorstellen. Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag) Informatie groep 6b Even voorstellen Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag) De vakken in groep 6 Taal De basisstof is onderverdeeld in: Woordenschat Taal Verkennen

Nadere informatie

Dag van de week. Juf Romy (stagiaire 1 e jaar PABO) Juf Michelle (stagiaire opleiding Bewegingsonderwijs)

Dag van de week. Juf Romy (stagiaire 1 e jaar PABO) Juf Michelle (stagiaire opleiding Bewegingsonderwijs) Dag van de week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Wie? Juf Femke Juf Romy (stagiaire 1 e jaar PABO) Juf Michelle (stagiaire opleiding Bewegingsonderwijs) Juf Femke Juf Femke Juf Femke Meneer Marcel

Nadere informatie

Obs De Bouwsteen maart 2014. Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN

Obs De Bouwsteen maart 2014. Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN Huiswerkbeleid OBS de Bouwsteen Waarom geven we huiswerk? Welk huiswerk geven we? Welke rol hebben ouders? Welke rol heeft school? Inleiding Na een discussie in

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie