GROEP 8b

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015"

Transcriptie

1 GROEP 8b

2 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b. Rekenen 4c. Taal/Spelling 4d. Lezen 4e. Schrijven 4f. Zaakvakken 4g. Engels 4h. SOVA/SEVO 4i. Expressievakken 4j. Computergebruik 4h. Bewegingsonderwijs 5. Zelfstandig werken 6. Het huiswerk 7. Excursies 8. Zorg en Begeleiding 9. Contacten met ouders 10. Om te onthouden... en overige info 11. Leerlinglijst groep 8b Admiraal De Ruyterschool 1

3 2. Voorwoord Beste ouders en verzorgers, U hebt de van groep 8 voor u liggen. In deze uitgave vindt u informatie over allerlei zaken van groep 8. Daarnaast ontvangt u binnenkort de nieuwe Schoolgids met informatie over de hele school. Tevens zal maandelijks de verschijnen, waarin u op de hoogte wordt gehouden van allerlei schoolzaken. Na iedere vakantie krijgt uw kind een mee waarmee we u tussentijds op de hoogte houden van de klas. Verder kunt u al deze informatie ook terugvinden op de website van onze school. We hopen op een heel fijn schooljaar met elkaar als ouders, kinderen en leerkrachten, onder Gods zegen. Met vriendelijke groet, Juf Verhoef-de Borst Meester Keereweer groep 8b Admiraal De Ruyterschool 2

4 3. Inleiding Even voorstellen Juf Verhoef-de Borst Ik ben opgegroeid in Capelle aan den IJssel. Sinds 2005 woon ik samen met mijn man en twee zoontjes in Nieuwerkerk aan den IJssel. Vanaf 2002 ben ik werkzaam op de Admiraal de Ruyterschool. Les geven aan de oudste leerlingen van de school heeft mijn voorkeur. Komend schooljaar hoop ik op donderdag voor groep 8 te staan. Ook zal ik eens in de drie weken op vrijdag lesgeven als meester Keereweer ADV heeft. Meester Keereweer Ik ben opgegroeid in Krimpen aan den IJssel. Na mijn opleiding voor leerkracht basisonderwijs heb ik ruim drie jaar gewerkt op de Jacobus Koelmanschool. Daarna ben ik een jaar werkzaam geweest in Den Haag om vervolgens in 2008 naar Krimpen terug te keren en op onze school te werken. Sinds 2011 ben ik ook teamleider van de bovenbouw. In 2006 ben ik getrouwd met Liena die ik tijdens de opleiding ontmoette. Zij werkt eveneens in het onderwijs als leerkracht en teamleider op een reformatorische basisschool in s-gravenzande. Wij zijn de ouders van Rosa, Meike en Julia. Teamleiders Juf den Ouden was de teamleider van de onder- en middenbouw. (Onderbouw: groep 1,2 en middenbouw: groep 3,4,5). Zoals u weet is zij met ingang van dit cursusjaar onze nieuwe directeur. In het komende jaar zal er gekeken worden hoe deze functie vervuld gaat worden. Meester Keereweer houdt deze functie in de bovenbouw (groep 6,7,8). Binnen iedere bouw hebben de betreffende leerkrachten regelmatig een bouwvergadering en uitwisseling van informatie, ideeën etc. De teamleider heeft hierin een coördinerende en leidinggevende functie. Na de leerkracht fungeert de teamleider ook als tweede aanspreekpunt als het gaat om zaken betreffende uw kind, de groep of de school. Echter, de leerkracht is in de eerste plaats de verantwoordelijke waar u terecht kunt. groep 8b Admiraal De Ruyterschool 3

5 4. De Groep 4a. Pedagogisch klimaat Respect Met de leerlingen zijn duidelijke afspraken gemaakt over wat wel en niet kan. We nemen het Woord van God daarbij als uitgangspunt, de leerlingen dienen elkaar te respecteren. Negatieve opmerkingen over kleding, uiterlijk e.d. worden dan niet geaccepteerd, evenals het recht in eigen handen nemen. Oplossen van problemen Eerst naar de leerkracht of de pleinwacht toekomen is de regel. Alle partijen worden gehoord en dan proberen we te ontdekken wat er precies aan de hand is en hoe dit het beste opgelost kan worden. Soms zijn we er zo achter, soms kan dit wat langer duren en soms ontdekken we de oplossing pas na schooltijd. Rekening houden met elkaar Tijdens het werken proberen we ook rekening te houden met elkaar. We proberen goed naar elkaar te luisteren en letten op de gespreksregels: Elkaar uit laten spreken Spreken als je een beurt krijgt Bij het onderwerp blijven Aandacht voor elkaar hebben Om verduidelijking vragen Als je klaar bent met je werk of je bent iets vergeten te pakken en andere leerlingen zijn nog bezig, moet je stil je werk opzoeken en/ of opbergen, zodat andere leerlingen geen last van je hebben. Regels Als school houden we deze basisregels aan en dus ook in de klas! 1. Wij zijn aardig voor elkaar. 2. Wij zorgen goed voor alle spullen. 3. Wij zijn rustig in en om de school. In de klas zijn deze regels besproken en zijn er met elkaar groepsregels gemaakt waar we onszelf én elkaar aan houden. Taken in de klas: Elke leerling heeft in de klas een taak. Een taak in de opruimsfeer en het netjes houden van de klas en materialen. Als iedere leerling dagelijks zijn/haar taak goed uitvoert, is de klas aan het einde van de schooldag weer aan kant en kost het vrijwel geen tijd. Naast het praktische aspect hebben deze werkzaamheden ook een vormende kant: het met elkaar zorg dragen voor de schoolmaterialen. Zo nu en dan krijgen de laatjes van elke leerling een controlebeurt: als je je laatje ordelijk houdt, kun je je spullen gemakkelijk vinden en bovendien hebben de boeken en schriften niet zoveel te lijden. Daarnaast hebben we ook nog een aantal speciaal bij groep 8 horende taken, zoals het verdelen van de schoolmelk, oppasdienst bij de kleuters, fietsenwacht, brigadiers en het langsgaan van een aantal adressen met het MBuma-zendingsbusje. Trakteren Als we jarig zijn, mogen we trakteren. Voor de pauze zingen we als klas de jarige toe. De jarige mag buiten de klas ook in de groepen 6a, 6b, 7 en 8a trakteren. Als er een broertje of zusje in een andere groep is dan genoemd, is het handig als de traktatie thuis gegeven wordt. Met deze regeling van het per bouw met een traktatie de klassen rond gaan proberen we teveel storing van de lessen in de klassen te voorkomen en de trap naar boven is voor de kleuters nog best gevaarlijk en onhandig. groep 8b Admiraal De Ruyterschool 4

6 4b. Rekenen Het rekenonderwijs is de afgelopen jaren sterk veranderd. Hoogstwaarschijnlijk is het heel anders dan u zelf op school hebt gehad. We merken regelmatig via de kinderen of via de ouders zelf dat er best wat vragen over het huidige rekenonderwijs zijn. Als u wat meer wilt weten over wat uw kind op school leert met onze rekenmethode, kijk dan op Per jaargroep en per blok worden de onderwerpen beschreven die in de betreffende periode aan bod komen. Daarbij worden opgaven als voorbeeld gegeven. Op bovengenoemde website staan ook tips als u thuis met uw kind wilt rekenen. Er wordt een aantal suggesties en spelletjes voor thuis gegeven, om de rekenvaardigheid van uw kind (indien nodig) te stimuleren. Van groot belang zijn bij het vak rekenen de tafels en deeltafels van 1 t/m 10. Tot en met groep 8 blijft het zaak om de tafels te blijven herhalen, ook de deeltafels. De leerlingen hebben ze bij allerlei bewerkingen nodig. Denkt u maar aan de delingen, vermenigvuldigingen, breuken enz. De tafels moeten op allerlei manieren beheerst worden: van 1x naar 10x en weer terug, door elkaar en als deeltafel. 4c. Taal/Spelling Nederlands Er wordt dit jaar nog gewerkt uit de oude taalmethode Taal Actief : een methode waarin op een afwisselende wijze systematisch allerlei aspecten van het taalonderwijs zoals luisteren en spreken, stellen en taalbeschouwing aan de orde komen. (Vanaf volgend jaar zal ook groep 8 aan de slag gaan met de nieuwe methode Taal Actief.) Iedere dag wordt er gewerkt aan spelling en grammatica. Spelling (van woorden) wordt aangeboden in woordpakketten die weer in de taallessen terugkomen. Op die manier worden de woorden steeds weer herhaald. Spelling van werkwoorden blijkt ieder jaar een lastig en moeilijk onderdeel. Hierdoor is er veel tijd voor gereserveerd in het rooster; vooral in de periode voor de Cito-afname wordt er met dit onderdeel heel veel geoefend. Op maandag gaat om de week het Wp-thuisschrift mee naar huis. Dit moet op de eerstvolgende vrijdagochtend weer ingeleverd zijn! Als het schrift niet is ingeleverd, volgt een sanctie. De oranje groep schrijft het hele woordpakket één keer en daarna een opdracht die in het schrift is opgeschreven door de leerkacht. De blauwe groep schrijft het hele woordpakket drie keer. De witte groep schrijft drie keer de woorden van het woordpakket die boven de horizontale lijn staan. Laat uw kind alstublieft de oefening niet in één keer maken, maar verdeel het werk over de week. 4d. Lezen Wat lezen betreft wordt er in groep 8 aandacht besteed aan: Stillezen Voor het stillezen worden de boeken uit de schoolbibliotheek gebruikt. Eén maal in de drie weken krijgen de kinderen de gelegenheid om hun boeken om te wisselen. Daarnaast vragen wij u met klem om het stillezen thuis dagelijks te laten plaatsvinden. Het liefst minimaal een kwartier! Valt er voor uw kind echt geen boek meer te kiezen in de schoolbibliotheek, dan mag in overleg met en na toestemming van de leerkracht een boek van thuis worden meegenomen. Studerend lezen en Studievaardigheden Het woord zegt het eigenlijk al: vaardig zijn/worden in studie (studeren). Bij ieder vak leer je verschillende dingen, maar hòe leer je eigenlijk? Het is bij de verschillende vakken meestal niet dezelfde manier waarop je leert. De ene keer moeten er bijvoorbeeld alleen feiten uit het hoofd worden geleerd, een andere keer moet de kern uit een tekst worden gehaald (samenvatting) en begrepen of ook geleerd. Andere onderdelen zijn bijvoorbeeld het informatie halen uit grafieken/legenda s, artikelen/e.d. en het maken van samenvattingen (kerngedachten), het beantwoorden van waarom vragen in bepaalde vakken en het vinden van oplossingen en gevolgen. groep 8b Admiraal De Ruyterschool 5

7 Om dit te oefenen, gebruiken we de boekjes van ZIP en Denkwerk en zullen de zaakvakken (soms) ook op een bepaalde, andere manier worden gegeven. Begrijpend lezen Waar gaat het om in een tekst: begrijp je echt wat je leest? Voor het begrijpend lezen wordt de methode online methode Nieuwsbegrip gebruikt en andere aanvullende middelen, zoals een hulpboek van Cito. 4e. Schrijven We letten op het goed onderhouden van het aangeleerde handschrift. Aandacht wordt gegeven aan netheid van ons werk. 4f. Zaakvakken Geschiedenis: Er wordt bij (kerk)geschiedenis gewerkt uit de methode Er is geschied. Bij elk onderwerp worden er opdrachten in het werkboek gemaakt, verhalen verteld en gebruik gemaakt van video- en beeldmateriaal. Na behandeling van een hoeveelheid stof wordt dit verwerkt d.m.v. een toets. Natuuronderwijs: Er gewerkt uit de methode Natuurlijk : een methode voor natuurkennis. Daarnaast maken we gebruik van video- en beeldmateriaal. Allerlei aspecten van het menselijk lichaam en van de natuur om ons heen komen aan de orde. Na behandeling van een hoeveelheid stof wordt dit verwerkt d.m.v. een toets. Als huiswerk wordt er wekelijks herhalingsstof van de les opgegeven. Dit bestaat uit een samenvatting en een aantal vragen met antwoorden. Deze behoeven niet uit het hoofd te worden geleerd (ze worden niet letterlijk getoetst), maar moeten wel worden begrepen. Deze kennis kan worden toegepast tijdens de toets die na elk hoofdstuk wordt gegeven. Jeugd-EHBO Door de EHBO-vereniging in Krimpen aan den IJssel zal dit jaar in een bepaalde periode op dinsdagmiddag lessen Jeugd-EHBO worden gegeven. Dit zijn zowel theorie- als praktijklessen. Aan het einde van deze periode wordt dit afgesloten met een EHBOexamen en kunnen de leerlingen het Jeugd-EHBO-diploma behalen. Aardrijkskunde: De aardrijkskundelessen worden gegeven a.d.h.v. de methode Geobas. Er wordt een onderwerp behandeld en daarbij wordt gebruik gemaakt van video- en beeldmateriaal. Naast de behandeling van allerlei onderwerpen krijgt ook de topografie ruime aandacht. Aan het eind van ieder hoofdstuk wordt de leerlingen als huiswerk de proeftoets te maken in het kopieerboekje waarin ook een samenvatting van het hoofdstuk is opgenomen. Deze proeftoets wordt op school besproken en nagekeken. De eerstvolgende les wordt de toets afgenomen. Bij deze toets wordt ook een topografietoets gegeven. Na ongeveer 3 topografietoetsen wordt er een herhalingstoets gegeven. 4g. Engels Een verplicht onderdeel van het lespakket op de basisschool is het vak Engels. Met ingang van dit schooljaar starten we met de nieuwe methode Stepping Up. Op een speelse en afwisselende manier wordt er aandacht besteed aan de spreek- en luistervaardigheid van de leerlingen. Uiteraard moet er ook regelmatig een en ander geleerd worden. 4h. SoVa/SeVo Bij SoVa (Sociale Vaardigheden) behandelen we wekelijks schoolbreed iedere keer een onderwerp volgens de methode Kinderen en hun sociale talenten. Aan de hand van een hoofdonderwerp worden er subonderwerpen behandeld die we regelmatig terug willen groep 8b Admiraal De Ruyterschool 6

8 laten komen als er dingen gebeuren in de groep. Via de wordt u op de hoogte gehouden van welke onderwerpen behandeld worden zodat u er ook thuis aandacht aan kunt besteden! Met SeVo bedoelen we de lessen seksuele vorming die we aan de hand van de methode Wonderlijk gemaakt geven. In groep 7 zijn er al drie voorbereidende lessen gegeven; dit schooljaar zullen er nog enkele lessen volgen. Zodra de lessen gegeven gaan worden, wordt u hiervan eerst per brief op de hoogte gesteld. 4i. Expressievakken Muziek Eenmaal per week hebben we muziek. Met ingang van dit jaar gebruiken we daarvoor de nieuwe methode Meer met muziek. Tijdens de lessen is er aandacht voor zingen, ritme en het maken van muziek met klankinstrumenten. Tekenen en Handvaardigheid Deze twee vakken kunnen niet beide wekelijks worden gegeven. Ze zullen om de beurt aandacht krijgen, waarbij wordt gekozen voor kortdurende werkstukjes die elk enkele lessen duren. Daarna volgt een nieuwe opdracht. 4j. Computergebruik Naast het al jong leren omgaan met de computer wat onderdeel is van ons onderwijs in de middenbouw, zal de computer ook bij diverse vakken worden ingezet. Zo kan er m.b.v. de computer leerstof herhaald worden of kan er een nieuw onderwerp extra geoefend worden. Daarnaast kan er i.p.v. in het schrift, taal- en spellingswerk op de computer worden gemaakt, bijvoorbeeld bij bepaalde leerlingen voor wie dit nodig blijkt. Ook gebruiken we de computer (internet) als bron van informatie bij het maken van werkstukken. 4h. Bewegingsonderwijs Dit jaar heeft groep 8 op donderdag aan het begin van de middag gym: van uur. Bij de lessen wordt gymkleding natuurlijk erg op prijs gesteld. Gymschoenen zijn eigenlijk een must. Let trouwens bij de aankoop van schoeisel op de zolen: deze moeten geschikt zijn voor de vloer en mogen dus geen strepen geven. Sieraden en horloges mogen tijdens de les niet gedragen worden; dit i.v.m. de veiligheid van uw kind. In de gymlessen wisselen spel en het werken met toestellen elkaar af. Bij alle vormen wordt uitgegaan van wat een kind op deze leeftijd aankan. groep 8b Admiraal De Ruyterschool 7

9 5. Zelfstandig werken Zelfstandigheid Voordat we het hebben over zelfstandig werken, eerst iets over het begrip zelfstandigheid. We streven ernaar om de kinderen verantwoordelijkheid te leren dragen voor het eigen schoolwerk en het eigen leerproces. In groep 6 is daar een flinke stap in gezet met het huiswerk, maar dat werd nog netjes op een huiswerkbriefje wekelijks meegegeven. In groep 7 kwam er iets meer huiswerk wat ook nog zelf in een agenda moest worden opgeschreven. Nu in groep 8 verwachten we van de leerlingen dat het nemen van deze verantwoordelijkheid eigenlijk geen problemen meer moet geven, dus voldoende zelfstandigheid tonen. Uiteraard kan de hoeveelheid huiswerk aangepast zijn aan het niveau van het kind. Ook kan het nodig zijn dat naast de agenda de ouders apart worden geïnformeerd door de leerkracht over het huiswerk. Als een en ander niet goed loopt en u maakt zich zorgen, schroom niet om hier tijdig contact over op te nemen met de leerkracht! Zelfstandig werken Om goed zelfstandig te kunnen werken, moet er natuurlijk wel voldoende zelfstandigheid aanwezig zijn. Als er zelfstandig moet worden gewerkt, is dit gedurende een bepaalde tijd. Ter ondersteuning kan gebruik worden gemaakt van een Time-timer : een speciale klok waarop leerlingen goed kunnen zien hoeveel tijd er nog over is voor de taak. In groep 8 verwachten we van de leerlingen dat ze minimaal 30 minuten zelfstandig aan een taak bezig kunnen zijn. En het is niet alleen het maken of uitvoeren van een taak, maar het eigen werk nakijken kan er ook bij horen en/of een vervolgopdracht zoals extra oefenwerk, verdieping, verrijking, etc. Dit is meestal niet stillezen of tekenen Verkeerslicht in de klas In alle lokalen is een elektronisch verkeerslicht aan de muur bevestigd. Het werken in de klas wordt middels dit systeem herkenbaar voor de kinderen gereguleerd. Het rode licht staat voor zelfstandig werken zonder hulp van de leerkracht en zonder overleg of samenwerking met medeleerlingen. Het gele licht staat voor zelfstandig werken, waarbij de leerling overleg mag plegen met medeleerlingen. Tenslotte geeft het groene licht de gelegenheid aan dat de leerkracht beschikbaar is voor het bieden van hulp of begeleiding bij het oplossen van problemen. Het heeft dus niets te maken met stil zijn of iets dergelijks! Uiteraard bestaat er wel een verband tussen het leergeruis in de klas en het brandende verkeerslicht. Wanneer het rood is, zal het vanzelf ook stil zijn. Maar bij groen licht wil het dus niet zeggen dat er door de klas mag worden geroepen of over van alles mag worden gesproken behalve het eigenlijke werk Tevens is er in de klas een verschil tussen rustig en stil werken. Rustig werken houdt in dat er zachtjes overlegd en/of geholpen mag worden (bijv. bij bepaalde opdrachten van rekenen); stil werken houdt in dat er echt niet gesproken mag worden (bijv. bij het maken van een toets). groep 8b Admiraal De Ruyterschool 8

10 6. Het huiswerk Op onze school wordt vanaf groep 3 tot en met groep 8 huiswerk gegeven. De mate waarin en de inhoud van het werk zijn uiteraard verschillend per groep, daar komen we verder in dit document nog op terug. In groep 1 en 2 is nog geen sprake van huiswerk, alhoewel het meebrengen van bepaalde materialen van thuis als voorloper op huiswerk gezien kan worden. Kinderen dragen dan immers ook verantwoordelijkheid om (op een bepaalde dag) iets van thuis mee naar school te nemen. Voor de verdere praktische uitwerking en inhoud van het huiswerk verwijzen we u naar de en/of de leerkracht van de betreffende klas. Huiswerkbrief In de middenbouw (groep 3-5) en in de bovenbouw (groep 6-8) wordt respectievelijk om de week en iedere week op vrijdag een huiswerkbrief naar de schippersouders en de administratie van het internaat g d (de secretaresse van Limena stuurt het overzicht door naar de betreffende huisjes, zodat de groepsleiders in één overzicht kunnen zien wat het huiswerk is voor de verschillende klassen). voor groep 6 In groep 6 geeft de leerkracht iedere vrijdag een zgn. (formaat: A5) mee, waarop het huiswerk voor de komende twee weken staat genoteerd. Deze wordt tevens per mail naar de ouders en de verschillende groepen op het internaat verstuurd. Schoolagenda voor groep 7 en 8 Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen in groep 7 en 8 een schoolagenda om het huiswerk in te noteren. De kinderen moeten de agenda iedere vrijdag bij zich hebben zodat de leerkracht kan controleren of het huiswerk correct is opgeschreven. Opbouw van het huiswerk: Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Psalm Psalm Psalm Psalm Heidelbergse Catechismus Heidelbergse Catechismus Woordpakket Namen en F. Namen en F. Namen en F. Namen en F. Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Topografie Topografie Topografie 1 Werkstuk Aardrijkskunde Aardrijkskunde Spreekbeurt Natuuronderwijs Natuuronderwijs Engels Engels 2 Werkstukken 3 Werkstukken Spreekbeurt Werkw.spelling Boekbespreking Theorie EHBO Spreekbeurt Boekbespreking Huiswerk in groep 3 - wekelijks leren van de Psalm (deze wordt ook iedere dag op school gezongen) Het huiswerk in groep 4 - wekelijks leren van de Psalm (deze wordt ook iedere dag op school gezongen) Het huiswerk in groep 5 groep 8b Admiraal De Ruyterschool 9

11 - wekelijks leren van de Psalm (deze wordt ook iedere dag op school gezongen) - wekelijks leren van vragen en antwoorden van Bijbelse Namen en Feiten Het huiswerk in groep 6 - wekelijks leren van de Psalm (deze wordt ook iedere dag op school gezongen) - wekelijks leren van een les vragen en antwoorden van Bijbelse Namen en Feiten - bestuderen van geschiedenislesstof in het werkboek - bestuderen van de topografie van Nederland - maken van een werkstuk - maken en houden van een spreekbeurt Het huiswerk in groep 7 - wekelijks leren van een (gedeelte van een) vraag en antwoord van de Heidelbergse Catechismus (deze wordt ook iedere dag op school klassikaal opgezegd) - wekelijks maken en leren van een les van Bijbelse Namen en Feiten - bestuderen van geschiedenislesstof in het werkboek - bestuderen van de topografie van Europa - als voorbereiding op de toets van aardrijkskunde wordt van het hoofdstuk de samenvatting bestudeerd en de Proeftoets gemaakt en op school besproken - bestuderen van de lesstof van natuuronderwijs d.m.v. de samenvatting en de bijbehorende vragen en antwoorden - bestuderen van Engelse woordjes en enkele zinnen - maken van twee werkstukken - maken en houden van een spreekbeurt Het huiswerk in groep 8 - wekelijks leren van een (gedeelte van een) vraag en antwoord van de Heidelbergse Catechismus (deze wordt ook iedere dag op school klassikaal opgezegd) - wekelijks maken en leren van een les van Bijbelse Namen en Feiten - wekelijks meerdere keren het woordpakket oefenen of het maken van een les werkwoordspelling - bestuderen van geschiedenislesstof in het werkboek - bestuderen van de topografie van landen en werelddelen buiten Europa - als voorbereiding op de toets van aardrijkskunde wordt van het hoofdstuk de samenvatting bestudeerd en de Proeftoets gemaakt en op school besproken - bestuderen van de lesstof van natuuronderwijs d.m.v. de samenvatting en de bijbehorende vragen en antwoorden - gedurende de periode van de Jeugd-EHBO-lessen wordt de theorie bestudeerd in aanloop naar het examen - bestuderen van Engelse woordjes en enkele zinnen - maken van drie werkstukken - maken en houden van een spreekbeurt - maken en houden van een boekbespreking groep 8b Admiraal De Ruyterschool 10

12 Hoe moet het huiswerk aangepakt worden? Regelmaat en structuur Het is van essentieel belang voor kinderen dat ze weten waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten. Wij vinden het daarom belangrijk dat de kinderen van elk vak wekelijks voor een bepaalde dag huiswerk hebben. Voor bepaalde vakken* is het afhankelijk van het lesrooster voor welke dag in de week het huiswerk van een bepaald vak wordt opgegeven. Dit kan helaas niet voor alle klassen gelijk zijn, maar in een schooljaar is het voor een bepaalde klas wel iedere week hetzelfde. Op maandag wordt er in principe alléén een les Bijbelse Namen & Feiten opgegeven. *Aardrijkskunde en Topografie, Natuuronderwijs en EHBO, Geschiedenis, Engels Maandag Bijbelse Namen & Feiten Dinsdag Woensdag Psalm / Heidelbergse Catechismus Donderdag Vrijdag Woordpakketschrift Psalm In de groepen 3 t/m 6 wordt er op woensdag een Psalm aangeboden die de daaropvolgende woensdag wordt overhoord. Deze Psalm wordt dagelijks in de klas gezongen. Thuis kan de Psalm met het gezin bijvoorbeeld na de maaltijd worden gezongen en kunt u op deze manier peilen of uw kind de Psalm al goed uit het hoofd kent. Heidelbergse Catechismus In de groepen 7 en 8 wordt er op woensdag een vraag en antwoord van de Heidelbergse Catechismus aangeboden die de daarop volgende woensdag (gedeeltelijk) wordt overhoord. Deze vraag met het antwoord wordt dagelijks klassikaal opgezegd ter ondersteuning bij het leren. U kunt met uw kind de vraag en het antwoord bespreken en het naar de betekenis vragen, zodat u kunt peilen of het begrijpt wat het moet leren. Uw kind moet de vraag met het antwoord uit het hoofd kunnen opzeggen. Bijbelse Namen & Feiten Naast de vertellingen uit de Bijbel die meerdere keren per week in de klas worden gehouden, vinden wij het ook belangrijk dat leerlingen Bijbelkennis verwerven. Iedere week moeten daarom een les met vragen en antwoorden over de Bijbelse geschiedenis en daarnaast een Bijbeltekst uit het hoofd worden geleerd. Het leren hiervan moet niet op het laatste moment gebeuren, maar verdeeld worden over de week. Iedere dag moet een gedeelte worden geleerd (en herhaald) zodat aan het einde van de week alles wordt beheerst (uit het hoofd!). Met het vertelrooster wordt geen rekening gehouden met de lessen van Namen & Feiten. Het kan wel voorkomen dat er overeenkomst is met wat er in de klas verteld wordt. In groep 5 en 6 wordt van iedere les onderdeel A en D getoetst. In groep 7 en 8 wordt van iedere les onderdeel A, B en D getoetst en moet van een nieuwe les onderdeel A worden gemaakt. In groep 8 is iedere 5 e repetitie tevens een herhaling van de voorgaande 4 lessen. Dit is dus een uitgebreide toets. Omdat onderdeel D een (Bijbel)tekst bevat die uit het hoofd moet worden geleerd, zal deze dagelijks klassikaal worden opgezegd ter ondersteuning bij het leren. Let op! De boekjes van Namen en Feiten hebben een nieuwwaarde van 10,-. Als een leerling het boekje kwijt raakt of aan het einde van het jaar in slechte staat inlevert, moet hiervoor een vergoeding worden betaald. Op dit moment is de restwaarde 6,-. groep 8b Admiraal De Ruyterschool 11

13 Woordpakket (spelling) oefenen (In verband met de invoer van de nieuwe taalmethode in de groepen 4 t/m 7 is het goed mogelijk dat deze informatie aangepast wordt. Daar wordt u vanzelf over geïnformeerd door de betreffende leerkrachten. Voor de groepen 8 verandert er nog niets.) Op maandag gaat een woordpakketschrift mee naar huis. Dit moet op vrijdagochtend weer worden ingeleverd. Het is niet de bedoeling dat de leerling deze taak in één keer uitvoert. Het overschrijven van de woorden moet verdeeld worden over meerdere dagen van de week. Het is belangrijk dat er ook thuis netjes wordt geschreven en dat het werk er verzorgd uitziet. Ook kan het voor zwakke spellers goed zijn als de ouders het werk nakijken en foutjes al thuis laten verbeteren. Vanaf groep 7 wordt er niet wekelijks een woordpakket aangeboden. In plaats daarvan wordt er een onderdeel van de werkwoordspelling behandeld. Zaakvakken De psalm en het woordpakket zullen niet zoveel problemen meer geven. Zaakvakken blijken lastiger te zijn. In groep 7 en 8 krijgen de kinderen een samenvatting van de lesstof van natuuronderwijs en aardrijkskunde mee naar huis. Hierbij staan ook vragen en antwoorden of een proeftoets. De samenvatting moeten de kinderen begrijpen en de feiten die erin staan moeten zij weten. Deze samenvatting wordt niet letterlijk overhoord, maar over de behandelde lesstof worden vragen gesteld waarbij ze kennis moeten toepassen. Kennis = weten en begrijpen! Voorbeeld: Samenvatting: Wanneer je je handen hard over elkaar wrijft ontstaat warmte. Dat komt door de wrijving. Mogelijke vraag: Twee kinderen zeggen iets over wrijving, wie heeft gelijk? Piet: Als je hard met je handen zwaait worden ze warm. Dat heet wrijving. Jan: Door wrijving ontstaat warmte, bijvoorbeeld als je je handen over elkaar wrijft. Vooral bij de toetsen bij natuuronderwijs wordt er meestal niet letterlijk teruggevraagd. Dit is voor veel kinderen best een moeilijke omslag. Met het oog op de vraagstelling in de hogere groepen, ter voorbereiding op het VO, is het echter wel belangrijk dat de kinderen op deze manier leren studeren In de planning van de leerkrachten zal zoveel mogelijk worden geprobeerd om één zaakvak per week te toetsen op een vast moment in het rooster. Bijvoorbeeld op dinsdag of donderdag, maar dit is een keuze van de betreffende leerkracht(en). Topografie Ook het leren van de topografie ( topo ) blijkt voor kinderen nog wel eens een bron van verwarring. Probleem is dan vaak dat zij de plaatsen op nummer en letter leren. (1 = Friesland, 2 = Drachten, a = Waddenzee, enz.) Op de toets zijn deze cijfers en letters echter verwisseld! Het gaat namelijk niet om de kennis van nummers, maar om de kennis van de ligging van plaatsen, wateren, e.d. Vandaar dat de leerkracht naast een ingevuld topografieblad óók een leeg blad meegeeft zodat er zonder nummers en letters kan worden geoefend en overhoord. Na enkele topografietoetsen volgt een herhalingstoets om te bevorderen dat de topografische kennis beklijft. De afzonderlijk geleerde topografiebladen worden dan in één keer nog eens getoetst en daarbij worden ook wat toepassingsvragen gesteld. Mondelinge Taalvaardigheid Het is belangrijk dat leerlingen leren om een presentatie te houden voor een publiek. Het gaat vooral om de vaardigheid om zoveel mogelijk uit het hoofd, op ontspannen wijze de klas gedurende een kwartier iets te vertellen over een onderwerp dat hen boeit. Ze mogen hierbij als ondersteuning gebruik maken van Powerpoint, korte filmpjes etc. - Spreekbeurt groep 8b Admiraal De Ruyterschool 12

14 Vanaf groep 6 moet iedere leerling thuis een spreekbeurt maken en in de klas houden. In groep 6 legt de leerkracht in enkele lesjes uit wat de bedoeling is, welke onderwerpen geschikt zijn en hoe dit aangepakt moet worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een zgn. spreekbeurtwijzer van uitgeverij Ajodidakt. De leerlingen kiezen een onderwerp dat past bij hun niveau en niet al een keer in de klas behandeld is. - Boekbespreking In groep 7 en 8 moet iedere leerling ook een boekbespreking maken en houden. Werkstukken Aan de hand van een zgn. werkstukwijzer van uitgeverij Ajodidakt wordt er aandacht geschonken aan het leren maken van werkstukken aan de hand van een onderwerp uit de methodes voor de zaakvakken. Aan de werkstukken kan deels onder schooltijd worden gewerkt, maar het meeste moet thuis worden gedaan. Differentiatie in huiswerk Dit wordt nog nader ingevuld in cursusjaar groep 8b Admiraal De Ruyterschool 13

15 7. Excursies In groep 8 willen we minimaal één keer op excursie al dan niet gecombineerd met activiteiten rondom afscheid van de basisschool. Het kan nodig zijn dat wij de hulp van u als ouders nodig hebben in de vorm van vervoer per auto en/of als begeleider. Let er wel op dat alléén van uw hulp gebruik kunnen maken als u een ongevallen- en inzittendenverzekering bij uw autoverzekering hebt afgesloten. groep 8b Admiraal De Ruyterschool 14

16 8. Interne Begeleiding Uw zorg is onze zorg! Misschien vindt uw kind het moeilijk op school? Of gaat het misschien zelfs soms met tegenzin? Als ouders en leerkracht sta je dan voor dezelfde vraag; wat is er aan de hand en hoe lossen we het op? Soms is dit snel duidelijk, maar het kan ook zo zijn dat het probleem dieper ligt. De leerkracht heeft al van alles geprobeerd, maar komt er niet uit. Op dat moment kan hij/zij even langslopen bij de Intern Begeleider. Op de Admiraal de Ruyterschool zijn wij: Ada Verhoeff-Goudriaan (groep 1 t/m 3) en Marjo Lammers-Vastenhoud (groep 4 t/m 8) als Intern Begeleiders verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd wat IB-ers eigenlijk voor rol hebben in de school en hoe de zorgstructuur op school in elkaar steekt? U kunt dit lezen in de schoolgids, maar we zullen dit hier nog zo beknopt mogelijk voor u toelichten. Wat is een Intern Begeleider (IB-er)? De Intern Begeleider houdt zich bezig met allerlei zaken die te maken hebben met extra begeleiding voor leerlingen en de coördinatie daarvan. Wat doet de Intern Begeleider? 1. De IB-er geeft praktische tips en hulpmiddelen aan leerkrachten waarmee de zorg voor leerlingen kan worden verbreed en veilig gesteld. 2. De IB-er begeleidt de leerkracht in de klas en buiten de klas 3. We bespreken met de leerkracht welke leerlingen extra zorg nodig hebben bij het gewone leerstofaanbod in de groep. Soms is dit noodzakelijk omdat uw kind meer leerstof aankan of omdat uw kind juist meer instructie/oefening nodig heeft om bijv. hun rekensommen te kunnen maken. 4. Leerkrachten van informatie voorzien rondom allerlei gedrag-, leer- en werkhoudingproblemen waar ze mee te maken krijgen in hun groep. Enkele taken van de Intern Begeleider: het houden van groeps- en leerlingbesprekingen de leerkracht helpen inzicht te krijgen in het probleem van de leerling een planning maken wanneer welke (Cito)toetsen afgenomen moeten worden digitaal invoeren van leerlinggegevens in het leerlingvolgsysteem overleg voeren met externe instanties zoals orthopedagogen, fysiotherapeuten, logopedisten, ambulant begeleiders, de schoolarts enz. aanspreekpunt zijn voor ouders van zorgleerlingen rugzakbegeleiding coördineren Wat houdt dit concreet in? Via een toetskalender waarop een aantal vastgestelde Cito-toetsen staat, meten we twee keer per jaar de voortgang van de vorderingen van de leerlingen op het gebied van Spelling, Rekenen, Begrijpend lezen en Technisch lezen (AVI, DMT). In de onderbouw wordt eind groep 1 en midden groep 2 de Citotoets Rekenen en Taal afgenomen. Daarnaast zijn er natuurlijk nog de toetsen die bij de lesmethoden horen en de observaties van de leerkrachten in de groepen (in de onderbouw d.m.v. KIJK). Verder wordt er 2 keer per jaar in november en maart een sociaal-emotionele observatielijst ZIEN ingevuld door de leerkracht. Hierdoor krijgen we inzicht in de groepssfeer en hoe elk kind in elkaar zit op gedragsgebied. Al deze gegevens samen vormen het Leerlingvolgsysteem en worden opgeslagen in de computer. We volgen uw kind hierdoor 8 jaar lang om vervolgens met deze gegevens een goede vervolgkeuze te kunnen maken naar het Voortgezet Onderwijs. groep 8b Admiraal De Ruyterschool 15

17 Als blijkt dat een leerling andere scores haalt dan verwacht (of signalen vertoont van niet-welbevinden), zal de leerkracht daar extra aandacht aan besteden d.m.v. een hulpplan. Hulpplannen In het hulpplan worden een aantal aanpassingen beschreven zodat de betreffende leerling toch de lesdoelen van de groep kan halen, of juist verrijking zal krijgen wanneer blijkt dat de gewone leerstof niet voldoende uitdaging biedt. Het hulpplan is een werkplan waarin de leerkracht aangeeft wat het probleem van het kind is, welk doel zij wil bereiken met de leerling(en), hoe zij dit zal organiseren, met welke materialen en op welke momenten. De ouders worden van dit plan op de hoogte gebracht. Na een aantal weken (6-8) zal dan bekeken worden of de doelstellingen bereikt zijn en wordt het hulpplan afgesloten of zo nodig verlengd. De hulp wordt in eerste instantie door de leerkracht in de groep gegeven. Groepsplannen Voor rekenen en spelling worden er hoofdzakelijk groepsplannen geschreven. In dit plan staat het lesaanbod verwoord voor de hele groep (opgedeeld in verschillende niveaugroepen). Uw kind wordt in één van de drie niveaugroepen geplaatst en de leerkracht vermeldt de bijbehorende aanpak (bijv. extra instructie, extra oefentijd, inzetten van verrijkingsmateriaal). We beogen hiermee dat de rekendoelen waaraan gewerkt wordt voor alle kinderen hetzelfde zijn, maar dat de manier waarop uw kind deze doelen haalt, verschillend kan zijn. Ieder kind leert immers anders. We willen door deze manier van werken recht doen aan deze verschillen. Remedial Teaching (RT) Soms heeft de leerkracht in de klas al van alles geprobeerd, maar uw kind blijft toch achterlopen bij de rest van de groep. De leerkracht zal dit dan opnieuw met de Intern Begeleider bespreken. We kijken dan of mogelijkheid is voor Remedial Teaching (RT) = extra hulp buiten de groep. Ons doel hiermee is altijd om de leerling kortdurend intensief extra te begeleiden waardoor hij/zij weer zo snel mogelijk mee kan doen met de groep. Eén keer per week (20 min) wordt uw kind uit de klas gehaald en wordt er in een aparte ruimte geoefend met de vaardigheden die nog lastig zijn volgens het door de leerkracht opgestelde hulpplan. De RT-er registreert de voortgang elke week in het hulpplan en onderhoudt hierover contact met de leerkracht, zodat de hulp buiten de klas niet los komt te staan van het lesprogramma in de klas. Groepsbespreking Drie keer per jaar wordt uw kind met de Intern Begeleider besproken. Dit vindt meestal plaats na de herfstvakantie, rond de voorjaarsvakantie en voor de zomervakantie (tijdens de overdracht naar de nieuwe leerkracht). Tijdens deze groepsbespreking worden opvallende ontwikkelingen ten aanzien van de toetsresultaten en op sociaal-emotioneel gebied besproken en de IB-er geeft zonodig advies bij het opstellen van een hulpplan voor in of buiten de groep. In sommige omstandigheden neemt de leerkracht of IB-er contact met u op om de zorgen rondom uw kind op school te bespreken en te kijken welke aanpassingen er eventueel nodig zijn. We willen benadrukken dat niet alle problemen even ernstig zijn als we u bellen om een afspraak te maken, maar we willen graag zo preventief mogelijk begeleiding bieden en nemen daarom ook zo spoedig mogelijk contact met u op als de ontwikkeling anders verloopt dan verwacht. We zien ouders hierin als ervaringsdeskundige die vaak een schat aan informatie hebben over hun kind waar wij ons voordeel mee kunnen doen op school. U kent uw kind immers het beste! Indien de benodigde hulp voor uw kind niet binnen school geboden kan worden of als er aanleiding is voor nader onderzoek, kunnen we hulp van buitenaf inschakelen. Als school groep 8b Admiraal De Ruyterschool 16

18 zijn we aangesloten bij de schoolbegeleidingsdienst: Driestar Educatief. Vanuit deze dienst komt de orthopedagoog 7 keer per jaar op school om ingewikkelde vragen/problemen rondom een kind met ouders, leerkracht en IB-er te bespreken. Ze geeft adviezen en heeft ook de bevoegdheid om nader onderzoek te doen (hierbij kunt u denken aan een intelligentieonderzoek, dyslexieonderzoek e.d.). Echter, uitsluitend als ouders daar toestemming voor geven. Verder kunnen we gebruik maken van de kennis van leerkrachten uit het Speciaal Basis Onderwijs (SBO), de zogenaamde Ambulante Begeleiders. Zij kunnen komen observeren en de leerkracht bredere ondersteuning en tips geven. Problemen van maatschappelijke aard, of zaken die met opvoeden te maken hebben, worden begeleid door de School Maatschappelijk Werker (SMW-er) mevrouw Jannine Kok. Logopedie en fysiotherapie Verder zullen wij als school ouders soms adviseren om een fysiotherapeut of een logopedist in te schakelen. Taal/spraak en motoriek zijn belangrijke peilers waarop de verdere ontwikkeling is gebouwd. Vooral in de onderbouw proberen we daarom zo goed mogelijk te signaleren wanneer kinderen achterlopen in hun spraak/taal- of motorische ontwikkeling. We zullen u dan adviseren om een screening te laten doen en aan de hand daarvan te bekijken of behandeling nodig is. De oudste kleuters en de schipperskinderen in groep 3 krijgen een logopedische screening door de gemeente Krimpen aangeboden. Hier zijn voor de ouders geen kosten aan verbonden. Deze screening vindt plaats in de eerste 3 maanden van het cursusjaar. Als blijkt dat een leerling logopedische hulp nodig heeft, krijgt deze een verwijsbrief voor de huisarts, een kopie voor een vrijgevestigde logopedist en een kopie voor de ouders/verzorgers. (Logopedische behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar.) Tenslotte De leerkracht blijft ten allen tijde de eerst verantwoordelijke voor het leerproces van uw kind. U wordt zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de vorderingen die uw kind maakt door de rapportavonden, de ouderbezoeken of extra contact via de telefoon of e- mail. Mocht u desondanks toch vragen hebben rondom de leerstof of begeleiding van uw kind, kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht. In tweede instantie kunt u ons benaderen. Juf Verhoeff-Goudriaan (IB-er gr 1 t/m 3) Juf Lammers-Vastenhoud (IB-er groep 4 t/m 8) groep 8b Admiraal De Ruyterschool 17

19 9. Oudercontacten In een cursusjaar vinden op de volgende momenten contacten met ouders plaats. Ouderavond Deze wordt jaarlijks belegd. Het ene jaar nodigen we een externe spreker uit die met ons nadenkt over een maatschappelijk of onderwijskundig thema. Het andere jaar, geven we zelf invulling aan deze avond door een onderwijskundig thema aan de orde te stellen. Hierbij kiezen we altijd een dusdanig onderwerp wat op dat moment relevant is in de schoolontwikkeling. Informatie aan het begin van het schooljaar Er wordt geen aparte informatieavond belegd aan het begin van het schooljaar. Deze klassenkrant vervangt de informatieavond. Ouderbezoeken/Boordbezoek We vinden het belangrijk om aan het begin van de schoolloopbaan van een kind op ouderbezoek te gaan. Daarom krijgen de leerlingen uit groep 1 en 2 tussen de herfst- en de voorjaarsvakantie ouderbezoek. Kinderen die t/m januari groep 0 binnenstromen krijgen in de maanden februari-juni ouderbezoek. De tien-minutengesprekken in december vervallen hierdoor voor groep 1 en 2. Ouderbezoeken in de groepen 3-8 zullen alleen nog incidenteel plaatsvinden. Luistergesprekken Waarom een luistergesprek? In het vorige cursusjaar zijn we gestart met de zogenaamde luistergesprekken aan het begin van het cursusjaar voor groep 1 t/m 8. Door zowel leerkrachten als ouders zijn deze gesprekken als positief en waardevol ervaren. Vandaar dat we deze werkwijze graag voortzetten. Doel Het doel van deze gesprekken is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen waarmee wij het lesaanbod zo optimaal mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van uw kind. De kernvraag tijdens deze gesprekken is dus: Wat heeft uw kind nodig om goed tot leren te kunnen komen? Zoals het woord al zegt, zal tijdens deze gesprekken niet de leerkracht aan het woord zijn, maar u als ouder. Naast de overdracht van de leerlingen tussen de oude en de nieuwe leerkracht voor de zomervakantie, krijgen we op deze wijze ook van u informatie bij de start van het cursusjaar. Hierdoor is er aan het begin van het cursusjaar al contact tussen de leerkracht en u als ouder. Organisatie In de derde week van het schooljaar zullen we met alle ouders (in ieder geval één van beide ouders) een luistergesprek voeren. De walouders worden ingepland. In de eerste schoolweek krijgt u middels een brief aanvullende informatie over de gang van zaken rondom deze luisteravonden. We begrijpen dat we de schipperouders natuurlijk niet zomaar in kunnen plannen. Toch kan het misschien voorkomen dat er schipperouders (van ingeschreven leerlingen) zijn die wel in de gelegenheid zijn om te komen of die dat graag willen. In de brief die in de eerste week van het nieuwe cursusjaar meegaat, wordt daarom ook aangegeven dat als schipperouders graag aanwezig zijn op de luisteravond(en), ze dit door kunnen geven aan de leerkracht binnen een bepaalde tijd. Deze schipperouders worden dan ook ingepland op één van de drie luisteravonden. Mocht u als schipperouder niet in de gelegenheid zijn om te komen voor een luistergesprek, wordt u in de derde of vierde schoolweek door de leerkracht gebeld voor een telefonisch luistergesprek. Dit betreft de schipperouders van ingeschreven leerlingen. groep 8b Admiraal De Ruyterschool 18

20 U krijgt van te voren een vragenlijst die als leidraad zal dienen voor het gesprek. Middels deze vragenlijst kunt u zich thuis ook goed voorbereiden op het gesprek. Daarnaast kunt u relevante informatie die u ter sprake wilt brengen hier alvast op noteren. De luistergesprekken duren 10 minuten. Aangezien we veel waarde hechten aan deze gesprekken zullen beide leerkrachten (indien van toepassing) hierbij aanwezig zijn. Data luistergesprekken De gesprekken staan gepland op: Dinsdag- en donderdagavond 16 en 18 september 2014 Wilt u deze data alvast reserveren in uw agenda? Op één van deze avonden wordt u namelijk verwacht om te komen praten over uw kind(eren). Zoals gezegd zullen de ouderbezoeken in groep 3 t/m 8 hierdoor in principe vervallen. Mocht u in de loop van het cursusjaar toch behoefte hebben aan een ouderbezoek, kunt u dit alsnog kenbaar maken bij de leerkracht. De leerkracht kan ook zelf aangeven een ouderbezoek wenselijk te vinden. Er zullen dus alleen incidenteel nog ouderbezoeken afgelegd worden in groep 3 t/m 8. Rapportavonden De rapportavonden na het eerste en tweede rapport blijven bestaan. Ook de vormgeving blijft bijna gelijk. U kunt zich van tevoren opgeven via het antwoordstrookje bij de Informail. Onze secretaresse maakt een indeling en u krijgt voor het gesprek een bevestiging van de tijd waarop u wordt verwacht voor het tien-minutengesprek. Daarnaast kunt u, zonder afspraak, de hele avond het werk van uw kind bekijken op de tafels in de gang. Dit geldt voor de groepen 3-8. De kleuterlokalen blijven de hele avond vrij toegankelijk voor ouders om even binnen te lopen en de werkjes te bekijken. De leerkrachten van de kleutergroepen zullen de tien minutengesprekken in een andere ruimte voeren. Rapportinloop schipperouders De ouders van de schippersleerlingen uit groep 3 en 4 worden in de week van de rapportavond of de week daarna gebeld door de leerkracht. De ouders van de schippersleerlingen uit groep 5 t/m 8 krijgen op vrijdagmiddag van uur de gelegenheid om de leerkracht te spreken in de klas. Definitieve data worden bekend gemaakt via de Informail. In verband met de VO gesprekken vervalt de contactavond en schippersinloop voor groep 8 bij rapport 2. Internaat informeren Om te waarborgen dat er voldoende contact tussen de leerkracht en het internaat zal zijn is in overleg met de directie van het internaat afgesproken dat de leerkracht na het eerste en tweede rapport per mail contact legt over elke schippersleerling uit zijn/haar klas. De groepsleiding van het internaat zal binnen een week een reactie geven per mail. Het contact met het internaat zal plaatsvinden nadat de leerkracht de ouder gesproken heeft (bij de groepen 3-4). De ouders van de leerlingen uit groep 5-8 die niet op de rapportinloop zijn geweest ontvangen de informatie van de leerkracht wat naar het internaat gaat per mail, zodat ouders altijd op de hoogte zijn van deze informatiestroom. Daarnaast houdt de leerkracht ook buiten deze vaste contactmomenten contact met het internaat over allerhande zaken. De Intern Begeleiders van de school houden contact met mevr. Hoogendijk van het internaat over leerlingen met specifieke zorgbehoeften. groep 8b Admiraal De Ruyterschool 19

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Adres: Postcode: Tel: E-mail: URL: Niersstraat 41 1078 VJ Amsterdam 020-6640482 info@annefrank-montessori.nl www.annefrank-montessori.nl 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Schoolgids Latasteschool 2014-2015

Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 2.1 2.2 Missie en visie 6 7 9 3 Geschiedenis/ schoolprofiel 10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen SCHOOLGIDS NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015 Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. INLEIDING... 4 Waarom een schoolgids?... 4 Wat staat er in deze

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie