Voorbeelden Verzuimpercentages

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeelden Verzuimpercentages"

Transcriptie

1 Voorbeelden Verzuimpercentages

2 I Voorbeelden Verzuimpercentages Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Verzuimpercentages Waarom verzuimpercentages? Verzuimpercentages scherm De rapporten... 3 Gemiddelde verzuimduur... 3 Verzuimklassen met fte... 3 Verzuimklassen zonder fte... 4 VF met klassen met fte... 4 VF met klassen zonder fte... 4 VF met fte... 4 VF zonder fte... 4 VP herst% + weekend - fte... 4 VP met weekend zonder fte Formules... 4 Ziekteverzuimpercentage... 5 Ziekmeldingsfrequentie... 5 Gemiddelde ziekteverzuimduur... 6 Extra benodigde waarden Benodigde informatie De rapporten zijn leeg! Beperkingen Voorbeeld A... 8 Voorbeeld A Voorbeeld A Voorbeeld A Voorbeeld B Voorbeeld B1

3 Verzuimpercentages 2 1 Verzuimpercentages In deze handleiding worden de berekeningen die in de rapporten behorende bij het schem Verzuimpercentages horen toegelicht. 1.1 Waarom verzuimpercentages? Verzuimpercentages zijn voor veel bedrijven van groot belang. Hiermee kan onder andere gekeken worden welk deel van de arbeidscapaciteit van het bedrijf per meetperiode verloren is gegaan aan ziekte. Men kan vergelijkingen maken met meetperioden in voorgaande jaren etc. Verzuimpercentages zijn over het algemeen bedoeld om inzicht te krijgen in het ziekteverzuim binnen het bedrijf. 1.2 Verzuimpercentages scherm Om de rapporten onder de map Verlof en Verzuim in de Management Console gevuld te krijgen met informatie dient een record aangemaakt te worden in het verzuimpercentages scherm. Per meetperiode dient een nieuw record aangemaakt te worden. Het is belangrijk de gemaakte records te bewaren zodat een historie opgebouwd wordt. Alle velden in het scherm dienen gevuld te worden: Set ID - wordt automatisch aangemaakt, deze waarde dient gebruikt te worden om later de verzuimpercentage rapporten te openen. Begin periode - start van de meetperiode Eind periode - slotdatum van de meetperiode Groeperen op - kies een groepering uit de lijst. De berekeningen zullen voor de gekozen groepering uitgevoerd worden. Bedrijf ID - Kies het bedrijf waarvoor de verzuimcijfers berekend moeten worden uit de lijst. Als het record opgeslagen wordt, worden de verzuimcijfers voor de ingegeven meetperiode voor het geslecteerde bedrijf berekend. Alle waarden worden opgeslagen in speciale tabellen. Deze tabellen worden in de verzuimpercentage rapporten gebruikt om de verschillende resultaten te tonen.

4 3 Voorbeelden Verzuimpercentages 1.3 De rapporten De volgende 9 rapporten zijn aanwezig vanaf versie in People Inc.. Gemiddelde verzuimduur Verzuimklassen met fte Verzuimklassen zonder fte VF met klassen met fte VF met klassen zonder fte VF met fte VF zonder fte VP herst% + weekend - fte VP met weekend zonder fte Ze zijn te vinden in de submappen onder Verlof en Verzuim in de Management Console Gemiddelde verzuimduur Dit rapport geeft aan hoeveel dagen werknemers in een bepaalde periode per ziektegeval gemiddeld hebben verzuimd. Er wordt gekeken naar het aantal hersteld meldingen dat binnen de meetperiode valt. Ziektegevallen die elkaar binnen maximaal 4 weken opvolgen worden gezien als één ziektegeval. Voor de berekening van de gemiddelde verzuimduur worden alle dagen van de doorlopende ziekteperiode meegenomen Verzuimklassen met fte Dit is een nieuw rapport. Het laat het totaal aantal ziektegevallen in de meetperiode zien. Het begin van de ziekte hoeft dus niet binnen de meetperiode te liggen. Voor de berekening van het aantal personeelsleden wordt rekening gehouden met de afzonderlijke FTE waarden. Het aantal ziektegevallen wordt onderverdeeld in Kort, Middellang en Lang verzuim weergegeven Verzuimklassen zonder fte Dit is ook een nieuw rapport. Het laat het totaal aantal ziektegevallen zien in de meetperiode. Het gaat hierbij wederom om alle ziektegevallen die in de periode voorkomen. De startdatum van de ziekte kan voor het begin van de meetperiode liggen.

5 Verzuimpercentages VF met klassen met fte Dit rapport geeft de verzuimfrequentie weer in de meetperiode, onderverdeeld in de klassen Kort, Middellang en Lang. Voor de berekening van de frequentie tellen alleen de nieuwe ziekmeldingen mee. Er wordt tevens rekening gehouden met de FTE waarden van de werknemers. In dit nieuwe rapport zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd, zo wordt nu rekening gehouden met het aantal nieuwe ziekmeldingen in de meetperiode VF met klassen zonder fte Dit rapport geeft ook de verzuimfrequentie weer in de meetperiode, onderverdeeld in de klassen Kort, Middellang en Lang maar nu zonder rekening te houden met de verschillende FTE waarden. In het nieuwe rapport zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd, zo wordt ook hier nu rekening gehouden met het aantal nieuwe ziekmeldingen in de meetperiode VF met fte Dit rapport toont de verzuimfrequentie in de meetperiode. Voor de berekening van de verzuimfrequentie wordt het aantal nieuwe ziekmeldingen in de meetperiode gebruikt. Dit aantal wordt gedeeld door de totale FTE waarde voor deze meetperiode VF zonder fte In dit rapport wordt de verzuimfrequentie in de meetperiode getoond. De FTE waarden van de verschillende werknemers worden niet meegenomen in de berekening, alle werknemers worden gelijkgewogen. Bij de berekening van de verzuimfrequentie gaat het om het aantal nieuwe ziektegevallen in de meetperiode VP herst% + weekend - fte Dit rapport geeft aan welk deel van de arbeidscapaciteit in de meetperiode verloren is gegaan wegens ziekte. Er wordt ook rekening gehouden met de ingevoerde percentage hersteld waarde VP met weekend zonder fte Dit rapport geeft aan welk deel van de arbeidscapaciteit in de meetperiode verloren is gegaan wegens ziekte. 1.4 Formules Er zijn voor de berekeningen in de rapporten een drietal berekeningen van belang Ziekteverzuimpercentage Geeft aan welk deel van de arbeidscapaciteit in een bepaalde periode verloren is gegaan wegens ziekte. Dat betekent dat alleen de ziektedagen die binnen de meetperiode vallen meegenomen moeten worden in de berekening. Voor een ziektegeval dat start voor maar eindigt in de meetperiode geldt dus dat alleen de dagen die in de periode vallen meegenomen moeten worden in de berekening. Er wordt nog een splitsing gemaakt in kort, middellang en lang verzuim. Ook hier geldt dat alleen die dagen die in de periode vallen meegenomen mogen worden in de berekening. Kort: t/m 7 kalenderdagen. Middellang 8 t/m 42 kalenderdagen. Lang 43 t/m 365 kalenderdagen. NB: er wordt altijd met kalenderdagen gerekend voor de bepaling van kort, middellang en lang verzuim.

6 5 Voorbeelden Verzuimpercentages Ziekmeldingsfrequentie Het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer in een periode, geheel omgerekend naar jaarbasis. Het gaat om nieuwe ziektegevallen. Verzuim dat reeds begonnen is voor de meetperiode mag niet meegenomen worden in de berekeningen. De aanvangsdatum moet dus in de meetperiode vallen, het maakt niet uit of de herstelddatum in of buiten de meetperiode valt. Meldingen die elkaar opvolgen binnen de 4 weken worden voor de berekening van de meldingsfrequentie als aparte ziektegevallen gezien. In de huidige versie van People Inc. is het niet mogelijk om de omrekening naar jaarbasis te maken. Voor nu valt het tweede gedeelte van de formule dus weg. Voor nu wordt dus met de volgende formules gewerkt: Opmerking: In de literatuur wordt de term Ziekmeldingsfrquentie (ZMF) gebruikt en in People Inc wordt hier de naam Verzuimfrequentie (VF) voor gebruikt. Met beide wordt hetzelfde bedoeld Gemiddelde ziekteverzuimduur Geeft aan hoeveel dagen werknemers in een bepaalde periode per ziektegeval gemiddeld hebben verzuimd. Belangrijk is dat hier alleen die meldingen meegenomen moeten worden waarvan de herstelddatum binnen de meetperiode valt. De startdatum mag dus voor het begin van de meetperiode vallen. In de berekening worden alle dagen van het ziektegeval meegenomen, dus vanaf de startdatum t/m de herstelddatum. Ziektegevallen die elkaar binnen maximaal 4 weken (28 kalenderdagen) opvolgen moeten gezien worden als één ziektegeval. De dagen van al die aparte ziektes, die nu dus tot één ziektegeval behoren, moeten voor de berekening van de duur opgeteld worden.

7 Verzuimpercentages Extra benodigde waarden Voor de berekening van de verzuimcijfers zijn ook de volgende berekende waarden belangrijk. Bijvoorbeeld het aantal kalenderdagen en het aantal personen in de meetperiode. Deze waarden moeten berekend worden op het moment dat in het Verzuimpercentages scherm een nieuw record aangemaakt wordt en zullen dus ook opgeslagen worden in de tabellen behorende bij het scherm. Per meetperiode, dus per verzuimpercentagesrecord: Aantal kalenderdagen, bijvoorbeeld maand april dagen, jaar dagen en dagen. De op bedrijfsniveau ingevoerde feestdagen moeten buiten beschouwing gelaten worden. Berekening aantal personen in de meetperiode: Let op de datum in dienst en de datum uitdienst. Voorbeeld meetperiode april Drie werknemers volledig in dienst, vierde komt per 20 april in dienst en krijgt ook per 20 april een functie toegekend. Aantal personen in de meetperiode is dan ( (11/30))= 3,37. Berekening aantal fte in de meetperiode: Let wederom op de datum in dienst en uitdienst. De start- en einddatum van de functie en de bijbehorende fte-waarde Voorbeeld meetperiode april Twee werknemers hebben voor de hele periode een fte van 100%. Werknemer 3 gaat per 15 april over van 100% naar 60%. Werknemer 4 start op 20 april 2004 en gaat dan 50 % werken. Aantal fte voor de meetperiode: ( ( ((14/30) x1) + ((16/30) x 0,6)) + ((11/30) x 0,50) ) = 2,97 Berekening aantal meldingen: Per meetperiode moet per ziektegeval bekend zijn of het om een nieuwe melding gaat in de meetperiode, een hersteldmelding, een doorlopend verzuim. Per verzuimpercentagesrecord kies je een groepering en een periode. In die periode en voor die groepering moeten dus het aantal nieuwe en hersteld meldingen bekend zijn of berekend kunnen worden. Berekening kort, middellang of lang verzuim: Voor elke verzuimperiode zal ook bijgehouden moeten worden om wat voor soort verzuim het gaat. 1.5 Benodigde informatie Om een record in het Verzuimpercentages scherm te kunnen aanmaken, dienen de volgende schermen van informatie te zijn voorzien. Er moet een verlofregeling voor ziekte aanwezig te zijn. Er moet een bedrijf zijn. We hebben een werknemer nodig. Deze werknemer moet een functie record hebben waarin de werknemer ook aan het bedrijf geknoopt wordt. Daarnaast moet aan de werknemer de verlofregeling met de categorie ziekte toegekend zijn.

8 7 Voorbeelden Verzuimpercentages Tot slot moeten de ziekte records van deze werknemer tegen deze ziekteregeling geboekt worden Daarna kan in het Verzuimpercentages scherm een record aangemaakt worden. 1.6 De rapporten zijn leeg! Het kan gebeuren dat de rapporten behorende bij het scherm Verzuimpercentages leeg zijn. Dat kan verschillende redenen hebben: In de meetperiode is niemand ziek gemeld. Aan het geselecteerde bedrijf zijn geen werknemers gekoppeld. De werknemers hebben geen functie record. Er is een verkeerd SetID nummer ingevoerd. 1.7 Beperkingen In versie 2 van People Inc. zijn een aantal beperkingen. Wat zijn zoal de beperkingen op dit moment: Alleen berekening op basis van kalenderdagen is mogelijk. Bij de berekening van Verzuimpercentages kan geen rekening gehouden worden met de fte van de werknemer. Een doorlopend verzuim heeft slechts betrekking op het lopende verlofjaar. Voor versie 3 zal de gehele opzet van de berekening van de verzuimcijfers opnieuw aangepakt worden. Dan zal het wel mogelijk zijn om rapporten op basis van werkdagen uit te draaien, rekening te houden met de fte van de werknemer in de verzuimpercentages en om een doorlopend verzuim dat terug gaat naar een voorgaand verlofjaar mee te nemen in de berekening van de gemiddelde verzuimduur. 1.8 Voorbeeld A Centraal in dit hoofdstuk staat het volgende voorbeeld. Aan de hand hiervan zullen in de subonderdelen van dit hoofdstuk de verschillende rapporten besproken worden.

9 Verzuimpercentages 8 Er is een bedrijf, genaamd Testbedrijf, de standaard werkweek bedraagt 36 uur. Het bedrijf heeft 3 werknemers in dienst. Werknemer A en B zijn beide al sinds 1/1/2003 in dienst en werknemer C is pas op 11 april 2004 in dienst gekomen. In onderstaande tabel zijn de ziekte records ingevuld met de duur in kalenderdagen, de fte van de werknemer en de datum in dienst. Naam Ziekte # dagen Herst Fte In dienst record(2004) % A febr 2 1 1/1/ feb 3 mrt apr 3 B 3-5 mrt 3 32/36 1/1/ mrt 5 apr apr 3 C apr /04/2004 Nb: In dit voorbeeld is de startdatum van de functie gelijk aan de in dienst datum van de werknemer Voorbeeld A1 In Voorbeeld A1 wordt het volgende record in het Verzuimpercentages scherm aangemaakt: De meetperiode loopt dus van 1 februari t/m 30 april 2004, totaal 90 kalenderdagen. In het record wordt gegroepeerd op werknemer, dus zal voor elke werknemer apart berekend worden voor hoeveel personen hij meetelt in de rapporten. De gehele meetperiode is al voorbij, voor de werknemers A en B geldt dat zij voor "vol" meetellen. Wordt rekening gehouden met de fte, dan moet voor werknemer B die waarde nog gecorrigeerd worden. Indien de meetperiode nog niet geheel voorbij is moet in de berekening rekening gehouden worden met het aantal kalenderdagen dat de werknemer in dienst is geweest. Zo kan het gebeuren dat een werknemer die fulltime werkzaam is en vanaf de start van de meetperiode in dienst is en niet uit dienst gaat voor het eind van de meetperiode toch niet voor de volle 100% meetelt. Open het eerste rapport. Dubbel klik op het rapport en het volgende scherm verschijnt:

10 9 Voorbeelden Verzuimpercentages Vul nu het SetId nummer in en het rapport wordt geopend voor het bijbehorende Verzuimpercentages record. Het Gemiddelde Verzuimduur rapport Het begint bovenaan met de afdrukdatum en de periode waarover de gemiddelde verzuimduurcijfers berekend zijn. Vervolgens worden per werknemer de berekende waarden getoond. Voor het berekenen van de gemiddelde verzuimduur is het aantal hersteld meldingen in de meetperiode van belang. Werknemer A heeft 3 ziekterecords. De eerste 2 volgen elkaar binnen 28 dagen op en dat betekent dat we te maken hebben met één hersteld melding. Totaal heeft werknemer A dus 2 hersteld meldingen in de meetperiode. Het aantal dagen is gelijk aan ((2 + 4) + 3). In de formule ziet dat er als volgt uit: De gemiddelde verzuimduur van een ziektegeval is dus 4,50 dag voor werknemer A. Werknemer B heeft ook 3 ziekterecords. Deze volgen elkaar echter allemaal binnen 28 dagen op. De einddatum van het laatste ziekterecord valt binnen de meetperiode. We hebben dus te maken met 1 hersteld melding en een ziekteperiode van ( ) = 13 kalenderdagen. De GZVD voor werknemer B is dus 13/1 = 13 dagen. Open het volgende rapport Verzuimklassen met FTE

11 Verzuimpercentages 10 Het gaat hier om de ziektegvallen die in de meetperiode vallen. De startdatum kan voor de periode beginnen en herstelddatum kan na de periode vallen. Voor de berekening van de duur wordt het aantal dagen geteld van de start t/m de herstelddatum. De aantal dagen kan dus meer zijn dan het aantal dagen in de meetperiode. In dit rapport worden de aantallen ook nog naar klasse onder verdeeld. Naam Ziekte # dagen Klasse Fte In dienst record(2004) A febr 2 K 1 1/1/ feb 3 mrt 4 K apr 3 K B 3-5 mrt 3 K 32/36 1/1/ mrt 5 apr 7 K apr 3 K C apr 3 K 1 11/04/2004 Het rapport ziet er als volgt uit: Het aantal ziekte records verdeeld naar klassen spreekt voor zich. Het aantal personeelsleden vraagt toelichting. Werknemer A is gedurende de meetperiode volledig in dienst geweest en werkt fulltime, dus telt voor een volledig personeelslid. Werknemer B is ook de gehele periode werkzaam geweest voor het bedrijf, maar werkt 32 uur. Dit resulteert in een fte van 32/36 = 0,89. Werknemer B telt voor 0,89 ste personeelslid mee. Werknemer C is pas op 11 april in dienst gekomen en telt in de meetperiode voor 20/90 = 0,22 ste deel mee. Hij is namelijk maar 20 van de 90 kalenderdagen in dienst. Open nu het rapport Verzuimklassen zonder fte

12 11 Voorbeelden Verzuimpercentages Dit rapport komt in grote lijnen overeen met het voorgaande. Het fte percentage van de werknemers moet alleen buiten beschouwing gelaten worden. Dat betelent dat werknemer B nu voor 1 personeelslid meetelt. Voor werknemer C maakt het niets uit. Deze werknemer is fulltime aanwezig vanaf indiensttreding. Open nu het rapport VF met klassen met fte Voor de berekening van de Verzuimfrequentie is het aantal nieuwe ziekmeldingen in een periode van belang. In dit rapport moet ook rekening gehouden worden met de fte. Van het aantal nieuwe meldingen wordt nog gekeken tot welke klasse ze behoren. Voor werknemer B is de verzuimfrequentie gelijk aan: Open vervolgens het rapport VF met klassen zonder fte Het rapport ziet er als volgt uit:

13 Verzuimpercentages 12 Dit rapport komt overeen met het voorgaande rapport VF met klassen met fte, alleen wordt er nu geen rekening gehouden met de fte waarde van de werknemer. Voor werknemer B betekent dit dat zijn VF op 3 uitkomt. Het volgende rapport is VF met fte Het gaat nu om het aantal nieuwe ziektegevallen in de meetperiode. Het ziekterecord mag dus niet starten voor de meetperiode. De verzuimfrequentie is het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer in een periode. Voor alle werknemers geldt dat de ziekte records binnen de meetperiode vallen. De formule voor de berekening van de VF met fte luidt: Open nu het rapport VF zonder fte

14 13 Voorbeelden Verzuimpercentages Identiek aan het voorgaande rapport alleen wordt de fte waarde van de werknemer nu buiten beschouwing gelaten. Open nu het rapport VP herst% + weekend -fte Dit rapport laat de verzuimpercentages zien, waarbij rekening gehouden wordt met de percentage hersteld waarden. De berekeningen zijn gebaseerd op kalenderdagen. Het doel is om inzicht te krijgen in de verloren gegane arbeidscapaciteit in de meetperiode. De algemene formule ziet er als volgt uit: Werknemer A heeft 1 record waarvoor het percentage hersteld ingevoerd is. De berekening van het verzuimpercentage ziet er als volgt: Tot slot het rapport Vp met weekend zonder fte

15 Verzuimpercentages 14 Voor werknemer A betekent dit het volgende: Voor werknemer C moet niet vergeten worden dat hij pas op 11 april 2004 in dienst is gekomen en dus maar voor 20/90 ste deel oftewel voor 0,22 meetelt voor de meetperiode Voorbeeld A2 We gaan uit van dezelfde gegevens, alleen veranderen we de meetperiode. We maken bovenstaand record aan in het Verzuimpercentages scherm. De meetperiode loopt nu van 1 maart t/m 30 april en bevat nu dus 61 kalenderdagen. Open het rapport Gemiddelde Verzuimduur voor SetId nummer 46.

16 15 Voorbeelden Verzuimpercentages Er wordt nu gekeken naar de hersteld meldingen in de meetperiode. Ziektegevallen die elkaar opvolgen binnen maximaal 28 dagen worden gezien als een ziektegeval. Voor de berekening van de gemiddelde verzuimduur worden alle dagen van de doorlopende ziekteperiode meegenomen. Voor werknemer A geldt dat hij 2 hersteld meldingen heeft in de meetperiode. De eerste hersteld melding vindt plaats op 3 maart Dit ziekte record maakt deel van een doorlopend ziekte geval. De formule ziet er als volgt uit: Open nu het rapport Verzuimklassen met fte voor SetId 46 Dit rapport laat het aantal ziektegevallen in de meetperiode zien. Het ziekte record mag voor het begin van de meetperiode starten. Werknemer B heeft 3 ziekte records in de meetperiode. Hij werkt 32 uur en telt dus voor 32/36 ste oftewel 0,89 ste mee als personeelslid. Voor werknemer C moet rekening gehouden worden met het feit dat hij pas op 11 april 2004 in dienst is gekomen. Dit betekent dat hij voor 20/61 ste oftewel voor 0,33 ste deel meetelt. In het volgende rapport worden de Verzuimklassen zonder fte getoond.

17 Verzuimpercentages 16 Gelijk aan het voorgaande rapport alleen wordt nu geen rekening gehouden met de fte waarde van de werknemer. Het volgende rapport is VF met klassen met fte. Bij de berekening van verzuimfrequentie gaat het om de nieuwe ziekmeldingen in de meetperiode. Voor werknemer A betekent dit dat hij maar één nieuwe ziekmeling heeft. Het eerste ziekte record in de maand maart start namelijk al in februari en telt niet mee als een nieuwe ziekmelding. Voor werknemer A wordt de waarde van de verzuimfrequentie als volgt berekend: Het rapport VF met klassen zonder fte ziet er als volgt uit voor SetId 46.

18 17 Voorbeelden Verzuimpercentages We zien dat voor werknemer B de verzuimfrequentie nu van 3,37 naar 3,00 is gegaan omdat de fte waarde van de werknemer buiten beschouwing gelaten wordt. Open nu het rapport VF met fte Het gaat nu wederom om de nieuwe ziekte meldingen in de meetperiode. VF met fte is het volgende rapport. In deze versie wordt de fte van de werknemer buiten beschouwing gelaten.

19 Verzuimpercentages 18 Nu komt het rapport VP herst% +weekend -fte In dit rapport wordt getoond welk deel van de arbeidscapaciteit verloren is gegaan tijdens de meetperiode. Werknemer A heeft een record dat gedeeltelijk in de maand februari valt. Alleen de dagen die in de meetperiode vallen mogen dus meegeteld worden voor de berekening van het verzuimpercentage. Het eerste record loopt van 29 februari t/m 3 maart 2004, slechts 3 dagen van het verzuim vallen in de meetperiode. Voor dit record geldt tevens een percentage hersteld van 50 %. De 3 dagen tellen dus maar voor 3 x 50% = 1,5 dag mee. Het tweede record in de meetperiode valt volledig in de meetperiode. Totaal komen we dus voor werknemer A uit op: (3 x 50%) + 3 = 4,5 dag. Het verzuimpercentage voor werknemer A wordt volgens onderstaande formule berekend: Tot slot het rapport VP met weekend zonder fte Nu wordt geen rekening gehouden met het percentage hersteld. Voor werknemer A betekent dit dat de verzuimdagen volledig meegeteld worden. NB: Let op dat alleen de dagen die in de meetperiode vallen meetellen in de berekening.

20 19 Voorbeelden Verzuimpercentages Voorbeeld A3 Voor voorbeeld A3 verkleinen we de meetperiode tot de maand april Het record in het Verzuimpercentages scherm ziet er als volgt uit: Net zoals in de vorige voorbeelden lopen we nu alle rapporten even langs om te zien wat het effect van het verkleinen van de meetperiode is op de verzuim rapporten. Open het Gemiddelde verzuimduur rapport. In dit rapport gaat het er weer om dat de hersteld datum in de meetperiode valt. Tevens dient er ook rekening gehouden te worden met de doorlopende ziekte gevallen, dat wil zeggen ziekte records die elkaar binnen 28 dagen opvolgen. Werknemer A heeft één hersteld datum en het vorige ziekte record ligt meer dan 28 dagen voor de startdatum van het ziekte record, dus hebben we niet te maken met een doorlopend ziektegeval. GZVD voor werknemer A is daarom gelijk aan 3 / 1 = 3,00 dagen. Gemiddeld is werknemer A dus 3 dagen per ziektegeval ziek. Het lijkt erop dat werknemer B 2 hersteld meldingen heeft in de meetperiode. Maar de 2 records in de maand april volgen elkaar binnen 28 dagen op. Gevolg is dat we te maken hebben met een doorlopend ziektegeval. Het is noodzakelijk verder terug te kijken en dan zien we dat nog een record tot dit ziektegeval behoort. Totaal duurt dit ene ziektegeval dus 13 dagen. Open het rapport Verzuimklassen met fte

21 Verzuimpercentages 20 Hier dient het aantal ziektegevallen per klasse berekend te worden. Het is niet noodzakelijk dat het ziekte record geheel in de meetperiode valt. Alle dagen tellen sowieso mee voor het bepalen van de klasse. Het volgende rapport heet Verzuimklassen zonder fte, open ook dit rapport voor Setid nr 47. Gelijk aan het voorgaande rapport alleen wordt nu de fte waarde van de werknemer buiten beschouwing gelaten bij het berekenen van het aantal personeelsleden. Zo telt werknemer B nu voor 1,00 mee en in het vorige rapport voor 0,89 (32/36). VF met klassen met fte

22 21 Voorbeelden Verzuimpercentages Nu wordt gekeken naar het aantal nieuwe meldingen. Voor werknemer B betekent dit dat er slechts één nieuwe melding is. Bij aanvang van de maand april is werknemer B ziek. Hij heeft zich op 30 maart ziek gemeld en dus telt dit record niet mee als nieuwe ziek melding in de maand april. De Verzuimfrequentie wordt berekend aan de hand van de volgende formule: VF met klassen zonder fte Komt overeen met het voorgaande rapport, alleen wordt nu de fte waarde van de werknemer niet meegenomen in de berekening. Open nu het rapport VF met fte

23 Verzuimpercentages 22 Het gaat hier wederom om de nieuwe ziekmeldingen in de meetperiode. Open nu het rapport VF zonder fte, dit rapport toont soortgelijke gegevens als boevenstaand rapport alleen wordt geen rekening gehouden met de fte. Open nu het volgende rapport VP herst% + weekend - fte Alleen de dagen die vallen in de meetperiode tellen mee voor de berekening van het

24 23 Voorbeelden Verzuimpercentages Verzuimpercentage. Voor werknemer B betekent dit dat het ziekte record dat loopt van 30 maart t/m 5 april voor de 5 dagen in april meetelt in de berekening. Voor werknemer B betekent dat dat in totaal (5 + 3) = 8 dagen verzuimd zijn in de maand april. VP = (8 / (1 x 30)) x 100% = 26,67% Open tot slot het rapport VP met weekend zonder fte Komt overeen met het vorige rapport, alleen wordt het percentage hersteld buiten beschouwing gelaten. Werknemer C telt niet als volledige werknemer mee, omdat deze werknemer pas op 11 april in dienst komt. Hij telt daarom voor 20/30 ste oftewel 0,67 ste deel van een personeelslid mee. 1.9 Voorbeeld B In het volgende voorbeeld wordt de invloed van de lengte van het verzuim en de berekening van de verschillende verzuimcijfers nader toegelicht. Voor werknemer D, E en F zijn voor de maanden mei, juni en juli 2004 een aantal verzuim records ingevoerd. De lengte van het verzuim is in dit voorbeeld van belang. De werknemers zijn werkzaam bij het Testbedrijf waar standaard 36 uur per week gewerkt wordt. Werknemer F is pas op 1 juni in dienst gekomen. Weknemer E en F werken parttime. Werknemer F werkt tijdens zijn ziekte periode 50%.

25 Verzuimpercentages 24 Werknemer Verzuim Herst% fte In dienst D mei /1/ juni - 6 juli E 3-4 mei 1-22 juni 32/36 1/1/2003 F 15 juni - 29 juli 50% 24/36 1/6/ Voorbeeld B1 Maak een nieuw record aan in het Verzuimpercentages scherm voor het Testbedrijf. Kies voor de meetperiode de maanden mei, juni en juli De meetperiode bevat 92 kalenderdagen, standaard moet voor het bedrijf 36 uur gewerkt worden. Het rapport Gemiddelde ziekteverzuimduur ziet er als volgt uit: Het gaat hier om de hersteld meldingen in de meetperiode. Werknemer D heeft 2 afgesloten ziekte records die elkaar niet binnen 28 dagen opvolgen. Dat betekent dat hij 2 hersteldmeldingen heeft in de periode. De som van het aantal verzuimdagen ( ) gedeeld door het aantal hersteld meldingen (2) levert de gemiddelde ziekteverzuimduur van 4,50 op. Open nu het rapport Verzuimklassen met fte

26 25 Voorbeelden Verzuimpercentages De eerste ziekte periode van werknemer D duurt 12 dagen dus komt in de kolom Middellang. De tweede periode duurt 7 dagen, dus dit is een kort ziektegeval. Het aantal personeelsleden wordt berekend aan de hand van het aantal dagen dat een werknemer in dienst is in de meetperiode en voor dit rapport wordt het aantal contracturen ook meegenomen in de berekening. Voor werknemer F betekent dit dat hij 61 van de 92 dagen in dienst is en dat hij daarvan 24 uur van de normale 36 uur per week werkt. Gevolg is dat hij voor 61/92 x 24/36 = 0,44 ste deel meetelt. Open nu het rapport Verzuimklassen zonder fte Gelijk aan het voorgaande rapport alleen moet voor de berekening van het aantal personeelsleden de fte van de werknemer buiten beschouwing gelaten worden. Voor werknemer F betekent dit dat zijn deel dit keer 61/92 = 0,66 ste is. Het volgende rapport is het VF met klassen met fte

27 Verzuimpercentages 26 Het gaat bij de berekening van de verzuimfrequentie om de nieuwe meldingen in de meetperiode. Alle verzuim records vallen in dit voorbeeld in de meetperiode. Werknemer F heeft 1 verzuim record van 45 dagen, dit behoort tot de klassen Lang. Vervolgens het laatste rapport dat betrekking heeft op de klassen indeling, VF met klassen zonder fte De verzuimfrequentie voor klassen Lang is nu voor werknemer F te berekenen volgens de volgende formule: Open het rapport VP herst% + weekend - fte

28 27 Voorbeelden Verzuimpercentages Er wordt nu rekening gehouden met het ingevoerde percentage hersteld van het verzuim record. Werknemer F heeft gedurende de meetperiode één verzuim record van 45 dagen. Daar hoort echter een percentage hersteld waarde van 50 % bij. Het laatste rapport is het rapport VP met weekend zonder fte Wederom wordt gekeken welk deel van de arbeidscapaciteit verloren is gegaan aan verzuim gedurende de meetperiode. Nu wordt het percentage hersteld buiten beschouwing gelaten. Voor werknemer F betekent dit dat zijn ziekte dagen voor vol meegenomen worden in de berekening.

Ziekte dagen en uren viewer

Ziekte dagen en uren viewer Ziekte dagen en uren viewer I Ziekte dagen en uren viewer Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Ziekte dagen en uren viewer 2... 2 1.1 Installatie... 2 1.2 Gebruik... 8 1.3 Gegevens en berekening Ziekte dagen en uren

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - ArboUnie link

Handleiding People Inc. - ArboUnie link Handleiding People Inc. - ArboUnie link I Installatie en Gebruik Arbo Unie link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - ArboUnie link 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Werking... van de link 2

Nadere informatie

Verlof en Verzuim in People Inc.

Verlof en Verzuim in People Inc. in People Inc. I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie 2... 2 1.1 Welkom Hoofdstuk 2 Boeken van 2... 2 2.1 Bedrijf... 3 2.2 Verlofregelingen... 6 2.3 Werknemer... 8 Functie... 8 Salaris... 9 Toegestaan

Nadere informatie

Ziekteverzuimregistratie

Ziekteverzuimregistratie Datum 22 juli 2002 Ons kenmerk EA2002/81344 zie verzendlijst Onderdeel directie Politie Inlichtingen M.Hendriks/F.v.Gessel T (070) 426 6809 F (070) 426 6809 Uw kenmerk Onderwerp Ziekteverzuimregistratie

Nadere informatie

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group Nieuw in versie 3 I Nieuw in versie 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Nieuw in Versie 3 1 1.1 Algemeen... 1 Nieuwe... opzet 1 Beveiliging... 1 Systeem... opties 2 Scherm... openen 2 1.2 Het pakket... 4 Aangehechte...

Nadere informatie

Salaris in People Inc.

Salaris in People Inc. Salaris in People Inc. I Salaris in People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Salaris 2... 2 1.1 Salarisscherm... 3 1.2 Schalen en treden... 5 1.3 Salaris toekennen... 7 1.4 Berekeningen... 7 Betalingsperiode

Nadere informatie

Handleiding People Inc. verlof 2012

Handleiding People Inc. verlof 2012 Handleiding People Inc. verlof 2012 I Handleiding People Inc. verlof 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Verlofregelingen... 1 Verlofopbouw... 3 1.2 Toegestaan... verlof 5 Verlofmutaties... 6 Overgenomen...

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - Maetis link

Handleiding People Inc. - Maetis link Handleiding People Inc. - Maetis link I Handleiding Installatie en Gebruik Maetis link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - Maetis link 1.1 Inleiding... 1. Werking... van de link 1.3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage: De standaard rekenregels voor verzuimmaten...11

Inhoudsopgave. Bijlage: De standaard rekenregels voor verzuimmaten...11 Verzuimanalyse MBO-sector 3 e kwartaal 2013 t/m 2 e kwartaal 2013 MBO Raad Woerden, oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het genereren van de verzuimgegevens... 4 3. Van registratie naar informatie...

Nadere informatie

Toelichting Berekening Verlof

Toelichting Berekening Verlof Toelichting Berekening Verlof Datum 08-12-2016 Auteur DUO Status Definitief Versie 1.0 Versiebeheer Versie Reden van versie Auteur Datum nummer 1 Initiële versie Tris Serail Aug 2016 pagina 2 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ).

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ). Het verzuimpercentage onder het in het primair onderwijs is tussen en afgenomen, van 6,8% in naar 6,4% in. In het voortgezet onderwijs is het verzuimpercentage onder het relatief stabiel: in komt het verzuimpercentage

Nadere informatie

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : 22 september 2014 ONDERWERP : Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 NUMMER : 20344209 Algemeen Vanaf het

Nadere informatie

Vernet Health Ranking

Vernet Health Ranking Naam Voorbeeldorganisatie Vernet-ID 000000 Voorbeeldbranche Vernet Health Ranking De Vernet Health Ranking(*) over 2014 is bekend! De score van uw organisatie is 5,2. Op verschillende verzuimonderdelen

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015 Printdatum : 5-10-2015 1/13 Aantal werknemers gemiddeld Aantal werknemers totaal Aantal fte Aantal fte BAPO Aantal fte ziek Aantal ziekmeldingen Aantal herstelmeldingen Aantal nul-verzuimers 49.100 58.155

Nadere informatie

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 0i07 07 Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 Frank van der Linden en Anouk de Rijk Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed.

Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed. Inleiding Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed. Voorbereidingen afsluiting De jaren die zichtbaar zijn in de verlofoverzichten kunnen

Nadere informatie

Analyse Ziekteverzuim

Analyse Ziekteverzuim Analyse Ziekteverzuim Jaaroverzicht 2013 In het Agrarisch en Groen Bedrijf pagina 1 SAZAS HELPT U VERDER! SAZAS HELPT U VERDER! pagina 2 1. INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar

Nadere informatie

Aan- en Afwezigheid. Binnen Trajectplanner is het mogelijk om Aan- en Afwezigheid te registreren. Met deze handleiding

Aan- en Afwezigheid. Binnen Trajectplanner is het mogelijk om Aan- en Afwezigheid te registreren. Met deze handleiding Aan- en Afwezigheid Binnen Trajectplanner is het mogelijk om Aan- en Afwezigheid te registreren. Met deze handleiding maken we het inzichtelijk en geven we aan hoe je als Schoolbeheerder / Administrator

Nadere informatie

Notitie NOTITIE. Verzuimrapportage 4 e kwartaal AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie NOTITIE. Verzuimrapportage 4 e kwartaal AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : juli 2013 ONDERWERP : Verzuimrapportage 1e 2013 NUMMER : 20216018 Algemeen Vanaf het 2004 verzorgt

Nadere informatie

Ziekteverzuimgrootheden

Ziekteverzuimgrootheden Ziekteverzuimgrootheden Inleiding Onderstaand de definities en de wijze van berekenen van ziekteverzuimgrootheden. De standaard kent vier grootheden: Ziekteverzuimgrootheden het ziekteverzuimpercentage,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

1. INLEIDING... 2 2. WERKEN MET VERZUIM... 3 2.1 INLOGGEN... 3 2.2 ZIEKMELDING... 4 2.3 HERSTELMELDING... 8 3. VERZUIMDOSSIER... 13 3.

1. INLEIDING... 2 2. WERKEN MET VERZUIM... 3 2.1 INLOGGEN... 3 2.2 ZIEKMELDING... 4 2.3 HERSTELMELDING... 8 3. VERZUIMDOSSIER... 13 3. 1. INLEIDING... 2 2. WERKEN MET VERZUIM... 3 2.1 INLOGGEN... 3 2.2 ZIEKMELDING... 4 2.3 HERSTELMELDING... 8 3. VERZUIMDOSSIER... 13 3.1 WET VERBETERING POORTWACHTER (WVP)... 13 3.2 ZOEKEN OP DOSSIER...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Brancherapportage J C:\Brancherapportages

Brancherapportage J C:\Brancherapportages 23-03-2016 2015 December VOB Brancherapportage J C:\Brancherapportages Vereniging Openbare Bibliotheken ArboNed Kenniscentrum Rapportagedatum: 23-03-2016 Peildatum: 31-12-2015 Sectormanager: Jaap Tinga

Nadere informatie

Brancherapportage J C:\Brancherapportages

Brancherapportage J C:\Brancherapportages 17-03-2017 2015 December VOB Brancherapportage J C:\Brancherapportages Ver. Openbare Bibliotheken ArboNed Kenniscentrum Rapportagedatum: 17-03-2017 Peildatum: 31-12-2016 Sectormanager: Jan Nieuwdorp jan.nieuwdorp@arboned.nl

Nadere informatie

Handleiding gebruik Verlof en Verzuim Viewer voor People Inc.

Handleiding gebruik Verlof en Verzuim Viewer voor People Inc. Handleiding gebruik Verlof en Verzuim Viewer voor People Inc. I Verlof en Verzuim viewer voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Verlof en Verzuim viewer 2 1.1 Installeren... 2 1.2 Opstarten... Verlof

Nadere informatie

Verzuimanalyse MBO-sector

Verzuimanalyse MBO-sector Verzuimanalyse MBO-sector 3 e kwartaal 2011 t/m 2 e kwartaal 2012 MBO Raad Woerden, November 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het genereren van de verzuimgegevens... 4 3. Van registratie naar

Nadere informatie

Ziekteverzuim 2014. Handleiding

Ziekteverzuim 2014. Handleiding Ziekteverzuim 2014 Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011.

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011. verlof en cao Salonhub biedt werkgevers gereedschap om op eenvoudige wijze de verlofkaart van medewerkers bij te werken. Het bijwerken van de verlofkaart gebeurt vrijwel geheel automatisch op basis van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Statistieken

Gebruikershandleiding Statistieken Gebruikershandleiding Statistieken DOCUMENT DATUM 21-11-2014 AUTEUR I-Signaal Copyright 2014 i-signaal B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Jaarrapportage 2010. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Jaarrapportage 2010 Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting... 3 Kerncijfers 2008, 2009, 2010... 4 Participatie... 5 Verzuimontwikkeling...

Nadere informatie

Branche Viewer VVT. Kwartaal

Branche Viewer VVT. Kwartaal Branche Viewer VVT Kwartaal 2015-4 Inhoudsopgave Voorwoord/Analyse 1. Verzuimpercentage naar ziektejaar 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 4. Verzuim naar

Nadere informatie

Branche Viewer. Geestelijke Gezondheidszorg. Kwartaal

Branche Viewer. Geestelijke Gezondheidszorg. Kwartaal Branche Viewer Geestelijke Gezondheidszorg Kwartaal 2016-3 Inhoudsopgave Voorwoord/Analyse 1. Verzuimpercentage naar ziektejaar 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie

Nadere informatie

Definities en berekening van de verzuimmaten 2010

Definities en berekening van de verzuimmaten 2010 BIJLAGE 1 Definities en berekening van de verzuimmaten 2010 Bij de berekening van de verzuimkengetallen is, net als voorgaande jaren, aangesloten bij de standaard voor verzuimregistratie die in 1996 door

Nadere informatie

Branche Viewer VVT. Kwartaal

Branche Viewer VVT. Kwartaal Branche Viewer VVT Kwartaal 2016-4 Inhoudsopgave Voorwoord/Analyse 1. Verzuimpercentage naar ziektejaar 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 4. Verzuim naar

Nadere informatie

Werkgevershandleiding

Werkgevershandleiding Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemer data... 5 Toevoegen

Nadere informatie

Handleiding SVS-Online

Handleiding SVS-Online Telefoon: Fax-voice: E-mail: 030-711 57 12 084-877 71 36 info@svservicecenter.nl Handleiding SVS-Online In deze handleiding worden de voor u meest belangrijke mogelijkheden, zoals het in- en uitdienst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Tijdreeks verzuimcijfers 2. Verzuim naar geslacht 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

verzuimnetwerk Vernet Viewer Zorg aan Zet Voortschrijdend jaar 2013-1 t/m 2013-4 T (020) 422 9771 F (020) 427 2839 E info@vernet.nl W www.vernet.

verzuimnetwerk Vernet Viewer Zorg aan Zet Voortschrijdend jaar 2013-1 t/m 2013-4 T (020) 422 9771 F (020) 427 2839 E info@vernet.nl W www.vernet. verzuimnetwerk Vernet Viewer Zorg aan Zet Voortschrijdend jaar -1 t/m -4 Oude Braak 16 1012 PS Amsterdam T (020) 422 9771 F (020) 427 2839 E info@vernet.nl W www.vernet.nl Inhoudsopgave 1. Leeftijdsopbouw

Nadere informatie

Branche Viewer. Algemene Ziekenhuizen. Kwartaal

Branche Viewer. Algemene Ziekenhuizen. Kwartaal Branche Viewer Algemene Ziekenhuizen Kwartaal 2016-1 Inhoudsopgave Voorwoord/Analyse 1. Verzuimpercentage naar ziektejaar 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon I Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc.& Microloon 2... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Exporteren vanuit People Inc....

Nadere informatie

Handleiding. Software voor integraal verzuimmanagement. Verzuim Onder Controle Lloydstraat 5 (Unit 1.13) 3024 EA Rotterdam

Handleiding. Software voor integraal verzuimmanagement. Verzuim Onder Controle Lloydstraat 5 (Unit 1.13) 3024 EA Rotterdam Handleiding Software voor integraal verzuimmanagement Verzuim Onder Controle Lloydstraat 5 (Unit 1.13) 3024 EA Rotterdam Telefoon: 0411-760 000 Fax: 0411-760 001 E-mail (algemeen): info@verzuimondercontrole.nl

Nadere informatie

Schermen in People Inc.

Schermen in People Inc. I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Werknemers... 3 Functies... 6 Toegestaan... Verlof 9 Extra Verlof... 10 Verlof... en Verzuim 11 Reïntegratiedossier... 13 Dossieropbouw... 13 Zwangerschap... 14 Salaris...

Nadere informatie

Ziek- en herstelmeldingen, inclusief vervangingen

Ziek- en herstelmeldingen, inclusief vervangingen Ziek- en herstelmeldingen, inclusief vervangingen Ziek melding Inzicht Grip Herstel melding Vervangingen Grip op bedrijfsvoering en sturen op onderwijskwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Inloggen...

Nadere informatie

PeopleOnline rapportraamwerk

PeopleOnline rapportraamwerk PeopleOnline rapportraamwerk begrippen, verzuimgrootheden en berekeningswijze Versie: 24-07-2012 Auteur: Erik Baaijens Heeft u vragen en maakt u nog geen gebruik van PeopleOnline? Bram Evers +31(0)478-759425

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2014

Periodieke Brancherapportage 2014 Periodieke Brancherapportage 2014 Peildatum: 1 januari 2015 Brancheorganisatie: Datum: Februari 2015 Sectormanager: Jaap Tinga Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

MKBPLUSDIENSTEN. Werkgevershandleiding

MKBPLUSDIENSTEN. Werkgevershandleiding MKBPLUSDIENSTEN Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemerdata...

Nadere informatie

De handleiding voor de gebruikersbeheerder/administrator vindt u bij de knoppen Gebruikersbeheer en Instellingen.

De handleiding voor de gebruikersbeheerder/administrator vindt u bij de knoppen Gebruikersbeheer en Instellingen. Februari 2016 FAQ Hieronder treft u de meest gestelde vragen met antwoorden aan. Veel antwoorden en situaties staan ook in de Handleiding Zorg van de Zaak online portaal beschreven. Handleiding Waar kan

Nadere informatie

Mill7. homepage: support: whitepapers:

Mill7. homepage:  support:  whitepapers: homepage: www.millogic.nl support: www.millogic.nl/support whitepapers: www.millogic.nl/support/white-papers support e-mail: helpdesk@millogic.nl sales e-mail: info@millogic.nl 2002 Millogic Software B.V.

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2013-2014

Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Peildatum: 1 juli 2014 Brancheorganisatie: Datum: oktober 2014 Sectormanager: Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

European Sick Leave Index Voorbeeldklant

European Sick Leave Index Voorbeeldklant European Sick Leave Index Voorbeeldklant Wij danken u voor de deelname aan het onderzoek European Sick Leave Index. Dit initiatief is ontwikkeld om te beantwoorden aan een groeiende vraag naar inzichten

Nadere informatie

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten Verzuimcijfers 00 sector Gemeenten A+O fonds Gemeenten, april 0 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt licht tot, procent in 00 Het ziekte van gemeenten is in 00 licht gedaald tot, procent. Ten opzichte van

Nadere informatie

Handleiding MijnUitkering

Handleiding MijnUitkering Handleiding MijnUitkering MijnUitkering is er voor: Het volledig online aanvragen van uw uitkering. U stuurt ook alle benodigde documenten online naar ons toe. Het makkelijk en overzichtelijk invullen

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2013-2014

Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Peildatum: 1 juli 2014 Brancheorganisatie: Datum: september 2014 Sectormanager: Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

Bijlage. Verzuimgegevens Rijk. (excl. Defensie, Hoge Colleges van Staat en Rechtspraak) Man 61.968 Vrouw 45.039

Bijlage. Verzuimgegevens Rijk. (excl. Defensie, Hoge Colleges van Staat en Rechtspraak) Man 61.968 Vrouw 45.039 Bijlage Verzuimgegevens Rijk Aantal medewerkers Rijk 107.007 (excl. Defensie, Hoge Colleges van Staat en Rechtspraak) Man 61.968 Vrouw 45.039 5,2 5,0 1,3 1,0 0,8 1,1 2,5 0,6 Nulverzuim 42 % Aantal medew.

Nadere informatie

Werkgevershandleiding voor:

Werkgevershandleiding voor: voor: Inhoud Dashboard... 3 Berichten... 3 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 4 Ziek melden... 4 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 4 Medewerkers ziek uit dienst... 5 Medewerkers

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Urenverantwoording - instellingen

Urenverantwoording - instellingen Inleiding Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om de Urenverantwoording module in gebruik te kunnen nemen. Let op: Als de Urenverantwoording module geactiveerd is dan worden de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling Inhoudsopgave Inleiding... 2 Project/Product... 3 Proces... 3 Producten definiëren... 4 Producten koppelen aan een Project... 5 Koppelen van Personeel aan Producten... 8 Producten aan mutaties koppelen...

Nadere informatie

Opzetten object - overzicht

Opzetten object - overzicht Opzetten object - overzicht In deze tutorial wordt in grote stappen aangegeven wat er voor nodig is om een volledig nieuw product op te zetten in i-reserve. De stappen zijn onderverdeeld in zes stukken,

Nadere informatie

Wijzigingen in People Inc. 3.2.0

Wijzigingen in People Inc. 3.2.0 Wijzigingen in People Inc. 3.2.0 I Wijzigingen in People Inc. 3.2.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. 3.2.0 1 1.1 Levensloopregelingen... 1 1.2 Code Tabellen... 1 Nationaliteiten... 2 Landen... 2 Sectoren...

Nadere informatie

Handleiding MijnUitkering

Handleiding MijnUitkering Versie 21 juli 2017 Handleiding MijnUitkering MijnUitkering is er voor: Het volledig online aanvragen van uw uitkering. U stuurt ook alle benodigde documenten online naar ons toe. Het makkelijk en overzichtelijk

Nadere informatie

voor goede zorg zorg je samen Sociaal jaarverslag

voor goede zorg zorg je samen Sociaal jaarverslag voor goede zorg zorg je samen Sociaal jaarverslag Tabellen en Grafieken 2012 Coöperatie VGZ Univé-VGZ-IZA-Trias 2012 2011 2010 2009 2008 Personeelsaantallen 2629 3631 3818 4.027 4.212 Dienstjaren* 12,1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Schadelastrapportage

Gebruikershandleiding Schadelastrapportage Gebruikershandleiding Schadelastrapportage DOCUMENT VERSIE v1.03 DATUM 31-10-2014 AUTEUR I-Signaal Copyright 2014 i-signaal B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

European Sick Leave Index Klant

European Sick Leave Index Klant European Sick Leave Index Wij danken u voor de deelname aan het onderzoek European Sick Leave Index. Dit initiatief is ontwikkeld om te beantwoorden aan een groeiende vraag naar inzichten in het effect

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

Ziekteverzuimanalyse van O2A5

Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 1 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Kalenderjaar 2007: het gehele jaar Kalenderjaar 2008: van januari 2008 tot half augustus 2008 Om een volledig beeld te kunnen vormen van de

Nadere informatie

Releasenotes Merces@Work 2.0 HR2day Falcon. April 2015

Releasenotes Merces@Work 2.0 HR2day Falcon. April 2015 Releasenotes Merces@Work 2.0 HR2day Falcon. April 2015 In dit document vind je de informatie over wijzigingen die zijn doorgevoerd in Merces@Work 2.0 / HR2day. De release vindt aanstaande vrijdagavond/-nacht

Nadere informatie

Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters

Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2

Nadere informatie

VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim.

VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim. 2016 VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim. Verzuimrapport Inleiding V oor u ligt het verzuimrapport over het kalenderjaar 2016. In dit rapport vindt u de kengetallen van het ziekteverzuim

Nadere informatie

ParaBench / Managementinformatie binnen Intramed

ParaBench / Managementinformatie binnen Intramed ParaBench / Managementinformatie binnen Intramed ParaBench, algemene informatie ParaBench is een benchmark-instrument. U kunt uw eigen prestaties over een vooraf te bepalen periode vergelijken met de gemiddelden

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

Ziekteverzuimcijfers sector gemeenten 2008

Ziekteverzuimcijfers sector gemeenten 2008 Ziekteverzuimcijfers sector gemeenten 2008 Versie 23 april 2009 1 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt verder tot 5,3 procent in 2008 Het ziekteverzuimpercentage 2 van gemeenten is in 2008 afgenomen tot 5,3

Nadere informatie

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. Versie t.b.v. VerzuimSignaal. versie 2

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. Versie t.b.v. VerzuimSignaal. versie 2 HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL Versie t.b.v. VerzuimSignaal 1/ 14 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk: 1. Algemeen blz. 3 1.1. Inleiding blz. 3 1.2. Inloggen blz. 3 1.3. Systeemeisen blz. 3 1.4. Servicedesk blz. 3 Hoofdstuk:

Nadere informatie

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged.

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Twee of meer planningssysteem Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Inloggen Het systeem is gebaseerd op user verificatie. Hiervoor kan elke gebruiker

Nadere informatie

Toelichting. PS = gemiddeld aantal werknemers BF = beëindigingsfrequentie

Toelichting. PS = gemiddeld aantal werknemers BF = beëindigingsfrequentie Toelichting In dit KwartaalRapport zijn de volgende tabellen opgenomen: Tabel Eerste ziektejaar Pagina 1 Tijdreeks verzuimcijfers 2 2 Verzuim naar geslacht 3 3 Verzuim naar leeftijdklasse 4 4 Verzuim naar

Nadere informatie

HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIE-SYSTEEM CAMAS. Perspectief Groep

HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIE-SYSTEEM CAMAS. Perspectief Groep HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIE-SYSTEEM CAMAS Perspectief Groep INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Aanmelden... 4 Verzuim... 5 Ziekmeldingen... 5 Herstelmeldingen/mutaties verzuimperioden... 9 Veelgestelde vragen...

Nadere informatie

Beheerdershandleiding. Signalen. DOCUMENT Beheerdershandleiding Signalen, versie 1.00

Beheerdershandleiding. Signalen. DOCUMENT Beheerdershandleiding Signalen, versie 1.00 Beheerdershandleiding Signalen DOCUMENT, versie 1.00 DATUM 11-8-2014 AUTEUR I-Signaal Copyright 2014 i-signaal B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

SNELGIDS VERZUIMSIGNAAL

SNELGIDS VERZUIMSIGNAAL SNELGIDS VERZUIMSIGNAAL Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Inloggen...3 Werknemer zoeken...3 Werknemer toevoegen...3 Ziekmelden...3 Hersteld melden...4 Overige protocollen...4 Dossiers...4 Taken...4

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

INHOUD Samenvatting verzuimonderzoek 2011...2 Ziekteverzuimcijfers en personeelskenmerken...3 Ziekteverzuimpercentage en schoolkenmerken...

INHOUD Samenvatting verzuimonderzoek 2011...2 Ziekteverzuimcijfers en personeelskenmerken...3 Ziekteverzuimpercentage en schoolkenmerken... INHOUD Samenvatting verzuimonderzoek...2 Uitvoering verzuimonderzoek...2 Verzuimcijfers...2 Conclusies...3 Ziekteverzuimcijfers en personeelskenmerken...3 Conclusies...4 Ziekteverzuimpercentage en schoolkenmerken...5

Nadere informatie

HANDLEIDING (versie )

HANDLEIDING (versie ) HANDLEIDING (versie 1.1.2016) RAET Client Self Service (CSS) - Algemeen - Instellingen - Inloggen in CSS - Doorgeven van mutaties 1. Tabblad Persoon 2. Tabblad Verlof 3. Tabblad Ziekte 4. Tabblad In-/Uitdienst

Nadere informatie

1. PROCES ARBEIDSDEELNAMESYSTEEM INLOGGEN MEDEWERKERSOMGEVING LOONDOORBETALING BIJ ZIEKTE (LBZ)... 7

1. PROCES ARBEIDSDEELNAMESYSTEEM INLOGGEN MEDEWERKERSOMGEVING LOONDOORBETALING BIJ ZIEKTE (LBZ)... 7 INHOUDSOPGAVE 1. PROCES ARBEIDSDEELNAMESYSTEEM... 3 2. INLOGGEN MEDEWERKERSOMGEVING... 4 2.1 INLOGGEN... 4 2.2 REGISTREREN... 5 2.3 WACHTWOORD AANPASSEN... 6 2.4 WACHTWOORD VERGETEN... 6 3. LOONDOORBETALING

Nadere informatie

Hand out planners / Leidinggevende van Assistenten

Hand out planners / Leidinggevende van Assistenten Hand out planners / Leidinggevende van Assistenten (variabele roosters) Medrie Versie 22 mei 2014 Inleiding Wanneer de term planner wordt gebruikt wordt in het geval van Medrie ook leidinggevende bedoeld.

Nadere informatie

Klanthandleiding Meldpunt

Klanthandleiding Meldpunt Klanthandleiding Meldpunt Oktober 2017 Inhoudsopgave 1. Inloggen 3 1.1 Uitloggen... 4 1.2 Zoekschermen... 4 2. Menukeuzes 5 2.1 Aanpassen werknemergegevens.. 5 2.2 Verzuim- en hersteldmeldingen invoeren..

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Handleiding. webcalculator pon privé lease

Handleiding. webcalculator pon privé lease Handleiding webcalculator pon privé lease 1 handleiding webcalculator pon privé lease Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is

Nadere informatie

Soweco uren registratie. Titel. Document : Handleiding Weburen Release : 27-3-2013. : Soweco uren registratie

Soweco uren registratie. Titel. Document : Handleiding Weburen Release : 27-3-2013. : Soweco uren registratie Soweco uren registratie 1 Wijzigingsblad Wijzigingsblad handleiding Datum Gewijzigd onderdeel Omschrijving 27-3-13 Aanmaken en goedkeuren, pag 6 Met een druk op de knop kunt u nu alle sheets voor een bepaalde

Nadere informatie

Hand out planners / Leidinggevende van medewerkers (Vaste Roosters) Medrie

Hand out planners / Leidinggevende van medewerkers (Vaste Roosters) Medrie Hand out planners / Leidinggevende van medewerkers (Vaste Roosters) Medrie Versie 23 mei 2014 Inleiding Wanneer de term planner wordt gebruikt wordt in het geval van Medrie ook leidinggevende bedoeld.

Nadere informatie

Releasenotes. Dotweb versie 7.4. Pagina 1 van 18

Releasenotes. Dotweb versie 7.4. Pagina 1 van 18 Releasenotes Dotweb versie 7.4 Pagina 1 van 18 Inhoudsopgave Releasenotes versie 7.4... 3 1. Uitfasering Silverlight... 4 2. Taalmodule... 5 3. Printfunctie medisch dossier... 6 4. Verzuim in de toekomst...

Nadere informatie

Handleiding. Personeelskorting

Handleiding. Personeelskorting Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Tel: 030-232 1092 Fax: 030-2321013 E-mail: info@easytemplate.nl Website: www.easytemplate.nl ABN-AMRO 55 70 72 441 IBAN: NL75ABNA0557072441 BIC: ABNANL2A KVK

Nadere informatie

PS IFA 2.1 Savvion handmatig afboeken van (deel)verplichting

PS IFA 2.1 Savvion handmatig afboeken van (deel)verplichting PS IFA 2.1 Savvion handmatig afboeken van (deel)verplichting Versie : 2.2 Auteur : VanMeijel 1 / 7 Inhoudsopgave 1 Historie document 2 Inleiding 2.1 Doel 2.2 Uitgangspunten 2.3 Randvoorwaarden en beperkingen

Nadere informatie

BAG Beheerauditrapportage

BAG Beheerauditrapportage 0.1 Toelichting Beheerauditrapportage BAG Beheerauditrapportage Datum 26 augustus 2014 Versie 2.0 DefinitiefMateriebeleid PPB-LVGeo- en Vastgoedinformatie en Advies Versiehistorie Versie datum locatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Rapportages

Gebruikershandleiding Rapportages Gebruikershandleiding Rapportages DOCUMENT DATUM 8-9-2014 AUTEUR I-Signaal Copyright 2014 i-signaal B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

HANDLEIDING MIJN AMERSFOORTSE

HANDLEIDING MIJN AMERSFOORTSE HANDLEIDING MIJN AMERSFOORTSE INHOUD 1. Inloggen Mijn Amersfoortse 2. Overzicht Mijn Amersfoortse 3. Inzien en wijzigen gegevens - Gegevens contracthouder - Gegevens contract - Gegevens medewerker(s) 4.

Nadere informatie

VerzuimMonitor Sector Zorg Jaar 2005

VerzuimMonitor Sector Zorg Jaar 2005 VerzuimMonitor Sector Zorg Verzuimpercentage Sector Zorg Meldingsfrequentie Sector Zorg Gemiddelde duur Sector Zorg Aantal werknemers Sector Zorg De indeling voor de vijf regio s in de zorgsector NN :

Nadere informatie

Wachtdagen en ziekteverzuim

Wachtdagen en ziekteverzuim Wachtdagen en ziekteverzuim 1 Inhoud presentatie Onderzoeksvraag Uitvoering onderzoek Betrouwbaarheid van de gegevens Uitkomsten Hoofdvraag Neveneffect (verlof) Controlevariabelen Stijgers/dalers Conclusie

Nadere informatie

dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT

dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar 2014. In deze analyse vindt u de kengetallen ziekteverzuim van de agrarische en groene sectoren.

Nadere informatie