OverstapService Onderwijs (OSO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OverstapService Onderwijs (OSO)"

Transcriptie

1 OverstapService Onderwijs (OSO) EDUscope Administratie Versie Bergerweg KD Sittard

2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding Wat is een Overstapdossier? Voorbereiding Toegang tot de OSO-functionaliteit Administratief Medewerker, Directielid, Beheerder Docent Monitoren van aanvragen van andere scholen Toevoegen, wijzigen en uitwisselen van overstapdossiers Toevoegen van een nieuw overstapdossier Voorlopig document Structuur Wijzigen OSO document -venster Wijzigen/aanvullen van het document Tabs onder Document Tabs onder Administratie Tabs onder Zorg Tabs onder Resultaten Opslaan van het Dossier Definief maken en uitwisselen van het Dossier Overstapdossier voor Binnen-brin-uitwisseling Het Dossier via het leerlingvenster inzien Afdrukken van het Dossier Aanvragen van de eigen school Importeren van aanvragen van de eigen school

3 INLEIDING Ruim 175 duizend leerlingen stappen jaarlijks over van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Basisscholen hevelen het onderwijskundig rapport van deze leerlingen over naar het vervolgonderwijs, vaak in de vorm van een papieren dossier. Dat geeft veel administratieve rompslomp en zorgt voor fouten en incomplete gegevens. Overstapservice Onderwijs (OSO) biedt de oplossing: digitale uitwisseling van studie- en begeleidingsgegevens (het overstapdossier) tussen scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Er wordt een overstapdossier gegenereerd door het leerlingadministratiesysteem van de huidige school. De nieuwe school kan het bestand via OSO opvragen, waarna het in het eigen administratiesysteem wordt verwerkt. Digitale uitwisseling is niet alleen eenvoudiger en minder foutgevoelig, het verlicht ook de administratieve last van scholen. De leerlinggegevens komen digitaal binnen en kunnen direct worden opgenomen in het leerlingadministratiesysteem. Het overstapdossier is na de uitwisseling ook af te drukken. Dat is handig voor scholen die toch liever met een papieren versie werken. Voor OSO zijn afspraken gemaakt over de exacte inhoud van het overstapdossier: de OSO-standaard. Daarin is vastgelegd wat er aan informatie wordt overgedragen. Deze set met gegevens voldoet aan wettelijke kaders en is flexibel. Afhankelijk van regionale behoeften kunnen op basis van de OSOstandaard afspraken worden gemaakt over de inhoud van het overstapdossier. Deze handleiding is vooral gericht op de handelingen, die uitgevoerd dienen te worden bij het maken of overdragen van een overstapdossier én op het aanvragen en inlezen ervan. Meer informatie over het OSO-project kunt u lezen op: 1 WAT IS EEN OVERSTAPDOSSIER? Een overstapdossier is een digitaal, onderwijskundig rapport. Dit digitale gegevensbestand wordt uitgewisseld tussen twee leerlingadministratiesystemen (scholen). De OSO-standaard is het geheel aan afspraken, die de veilige digitale overdracht van het gegevensbestand faciliteert. Het overstapdossier bevat o.a. de volgende standaardgegevens: Gegevens van de instelling/school Gegevens van de leerling en zijn ouders en eventueel verzorgers Overstapadvies Gegevens over de schoolloopbaan en zorg Handelingsplan Verslag van sociaal-emotioneel functioneren (t.a.v. schooltaken en werkhouding) Verzuim Toetsresultaten Cijferlijst Leer- en begeleidingsgegevens zijn persoonsgevens. Daarom is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing op het digitale uitwisselingsproces. OSO volgt de wettelijke bepalingen en voorschriften. Om de uitwisseling zorgvuldig te laten verlopen, sluiten schoolbesturen een overeenkomst met OSO, waarin veel aandacht wordt besteed aan privacy- en veiligheidsaspecten. De overdracht gebeurt via een beveiligde verbinding tussen de nieuwe en de huidige school. Er vindt dus géén centrale opslag van leerlinggegevens plaats! Net als bij het papieren onderwijskundig rapport moet de basisschool voor de uitwisseling van het overstapdossier ouders/verzorgers inzage geven in het dossier. Ouders/verzorgers kunnen het dossier op de huidige school doornemen, waarna eventuele opmerkingen bij het dossier worden gevoegd. Na akkoord kan de huidige school het dossier klaar zetten voor de nieuwe school. Zodra een leerling is aangemeld, kan de nieuwe school het overstapdossier opvragen bij de huidige school. 3

4 2 VOORBEREIDING Om met OSO te kunnen werken dienen besturen/scholen zich hiervoor te kwalificeren. Dit proces wordt door OSO/Kennisnet begeleid. Wij verwijzen u hiervoor naar het Handboek Overstapservice Onderwijs, dat u via de website kunt inzien. Eén van de stappen in het kwalificatieproces is het downloaden en installeren van een certificaat. Een administratief medewerker met beheerdersrechten kan dit certificaat in EDUscope installeren. a) Ga in EDUscope naar: b) Ga vervolgens naar het tabblad Koppelingen en kies bij OSO-Certificaat voor Installeren. c) In het scherm Wijzigen Client certificaat klikt u bij Bestandsnaam op de puntjes, om het certificaat op uw eigen PC te kunnen zoeken en selecteren. d) Bij wachtwoord voert u het wachtwoord in, dat u via OSO ontvangen heeft. Klik dan op OK. e) Als de gegevens juist zijn, zal deze tekst verschijnen. Het certificaat wordt daarna door OSO geactiveerd. 4

5 3 TOEGANG TOT DE OSO-FUNCTIONALITEIT 3.1 ADMINISTRATIEF MEDEWERKER, DIRECTIELID, BEHEERDER Net als bij alle andere functionaliteiten in EDUscope is ook de toegang tot OSO via rechten geregeld. Afhankelijk van de rol (en de daaraan gekoppelde rechten) van de gebruiker heeft deze meer of minder mogelijkheden voor wat betreft OSO. Deze rechten kunnen via de Master desgewenst worden aangepast. Aangezien het overstapdossier veelal administratieve gegevens bevat, zijn de belangrijkste OSO-functies beschikbaar voor een administratief medewerker. Deze houdt overzicht op binnenkomende aanvragen en meldingen. Dezelfde functies zijn ook beschikbaar voor een directielid of de beheerder. Via Menu Administratie Leerlingen OSO verschijnt voor bovengenoemde medewerkers onderstaand scherm, met onder de aanduiding Basis de drie tabs Systeem, Aanvragen en Uitvoer. 3.2 DOCENT In de praktijk zullen docenten meestal nieuwe overstapdossiers opstellen. Vandaar dat ook de docent OSO beschikbaar heeft (Menu Administratie Leerlingen OSO), maar dan alleen met de tab Uitvoer. Daar kan de docent voor eigen leerlingen overstapdossiers toevoegen, wijzigen of verwijderen. 5

6 4 MONITOREN VAN AANVRAGEN VAN ANDERE SCHOLEN De administratief medewerker is in de praktijk meestal degene die het vaakst in de administratie van de school werkt en derhalve het OSO-systeem kan monitoren. Daarvoor is de eerste tab Systeem bedoeld. Als u begint met OSO zal dit scherm vermoedelijk nog leeg zijn. In bovenstaand voorbeeld is te zien dat er op een aanvraag voor een overstapdossier is binnengekomen, en wel van een school met brinnummer 16SS en voor een leerling met BSN-nummer De administratief medewerker controleert of deze aanvraag gehonoreerd dient te worden. Het kan zijn dat er een leerling van de eigen school verhuist en ingeschreven is/wordt op de school met brinnummer 16SS. Vandaar dat die school een aanvraag doet. Als dit juist is, kan de administratieve kracht vervolgens de betreffende docent vragen om het betreffende overstapdossier op te stellen. Zo gauw de docent dit dossier gereed heeft én definitief maakt, wordt dit uitgewisseld met OSO. De administratief medewerker ziet dit onder het tabblad Uitvoer. Er kunnen ook andere meldingen verschijnen in de tab Systeem. Deze worden soms door EDUscope gegenereerd, maar ook door het traffic center van OSO. Dit center speelt een belangrijke rol in de beveiliging (waarborgen dat alles veilig is), autorisatie (wie mag wat) en authenticatie (bewijs wie u bent). 6

7 5 TOEVOEGEN, WIJZIGEN EN UITWISSELEN VAN OVERSTAPDOSSIERS De docent stelt (op verzoek van de administratief medewerker) een overstapdossier voor een bepaalde leerling op. Dit kan standaard alleen voor eigen leerlingen (van de groep, waar de leerkracht als docent aan gekoppeld is). Een overstapdossier wordt gevuld met gesynchroniseerde gegevens uit EDUscope. Echter, niet alle gegevens zijn hierin zonder meer of volledig in te voegen. Zo is het bijv. de vraag welke gegevens m.b.t. de zorg of toetsen u wilt doorzetten naar de ontvangende school óf welke gegevens de ontvangende school wenst. Het heeft geen zin om een bak aan gegevens door te sturen naar de ontvangende school, als deze slechts een beperkte set nodig heeft. Daar waar het om de overdracht PO-VO gaat, worden er meestal regionaal door de betreffende scholen afspraken gemaakt over hoe men de warme overdracht organiseert en welke gegevens daarvoor gewenst zijn om uit te wisselen. Kortom: de OSO-standaard ondersteunt een grote set aan gegevens, die uitgewisseld kúnnen worden. Het is echter aan de scholen om met elkaar afspraken te maken over mogelijk subsets, zodat er niet méér gegevens over de lijn gaan dan strikt wenselijk/noodzakelijk. 5.1 TOEVOEGEN VAN EEN NIEUW OVERSTAPDOSSIER a) Ga naar Menu Administratie Leerlingen OSO. Kies als er meerdere tabbladen verschijnen voor het tabblad Uitvoer. b) Klik onder aan het scherm op Toevoegen. c) Het scherm Toevoegen OSO dossier verschijnt. Dit heeft 2 tabbladen: Inhoud en Synchroniseren. Selecteer onder Inhoud de betreffende leerling. Voer (een deel van) de naam van de leerling in en dubbelklik op de gewenste naam in de suggestielijst. d) Het veld Inschrijving wordt vervolgens automatisch gevuld. U ziet aan de rode stip dat dit een verplicht veld is. e) Vervolgens kiest u uit keuzelijsten het type van de overdracht en de overstap. f) Voer dan de school van bestemming in. Vul (een deel van) de schoolnaam of het brinnummer in en dubbelklik op de gewenste naam in de suggestielijst. g) Daarna kunt u desgewenst op het tweede tabblad synchroniseren aan- of uitvinken wat u wilt synchroniseren uit EDUscope. Let wel: niet alle gegevens kunnen zonder meer gesynchroniseerd worden. Let op: als u het onderdeel Bijlagen synchroniseert, worden alle documenten, die u in EDUscope bij de betreffende leerling heeft geregistreerd, gekoppeld aan het dossier. 7

8 Waarschijnlijk wilt u niet álle bijlagen meesturen, dus het is van belang dat u dan in het dossier de bijlagen die niet van toepassing zijn, ontkoppelt! (zie ook ) h) Klik tenslotte onder aan het venster op OK. Er wordt nu een document op de achtergrond samengesteld en daarna getoond. U ziet dit nu ook onder Uitvoer staan, met de status Voorlopig. 5.2 VOORLOPIG DOCUMENT Zolang u aan het document werkt óf zolang u het document nog niet wilt uitwisselen met de vragende scholen, dient de status van het overstapdossier Voorlopig te zijn/blijven. a) Ga naar Menu Administratie Leerlingen OSO. Kies als er meerdere tabbladen verschijnen voor het tabblad Uitvoer. Selecteer het overstapdossier dat in 5.1 is aangemaakt. b) Klik onder aan het scherm op Wijzigen. Het scherm Wijzigen OSO document verschijnt. Dit bestaat uit vele tabs en subtabs. Het is zaak om deze langs te lopen en waar nodig de schermen te wijzigen of aan te vullen (zie 5.3.). c) De status Voorlopig wordt bepaald door dit vinkje: Pas als u zeker weet dat het document af is én u wilt het uitwisselen, haalt u het vinkje weg en slaat u het document op. Het zal daarna uitgewisseld worden en krijgt dan de status Definitief. 8

9 5.3 STRUCTUUR WIJZIGEN OSO DOCUMENT -VENSTER Het Wijzigen OSO document -venster kent een verticaal menu én - afhankelijk van de keuze van één van die onderdelen - ook een horizontaal menu. U loopt alle schermen na en wijzigt of vult waar nodig aan. Let wel, dit hoeft niet allemaal in één keer. U kunt het document tussentijds opslaan en afsluiten en op een later tijdstip verder gaan. Zolang de status op Voorlopig staat is dat geen enkel probleem. Daar waar het gaat op de overstap PO-VO kunt u bijv. de overstapdossiers van de leerlingen van groep 8 al gedurende het schooljaar aanmaken en bijwerken, zodat u niet met een bulk aan het einde van het schooljaar komt te zitten. Als u het document van tab naar tab bijwerkt, is het in principe niet noodzakelijk om tussentijds te saven. De informatie in een tabblad wordt bewaard, ook al gaat u naar een andere tab. Zo gauw u namelijk wél opslaat, zal het systeem een check doen of alle verplichte velden zijn ingevuld. U krijgt daar dan een melding van. Vandaar dat u dit opslaan beter uitstelt tot het moment dat u klaar bent of wilt stoppen. 9

10 a) Ga b) We 5.4 WIJZIGEN/AANVULLEN VAN HET DOCUMENT naar Menu Administratie Leerlingen OSO. Kies als er meerdere tabbladen verschijnen voor het tabblad Uitvoer. Selecteer het overstapdossier dat in 5.1 is aangemaakt. Klik onder aan het scherm op Wijzigen. Het scherm Wijzigen OSO document verschijnt. lopen nu alle verschillende tabbladen langs Tabs onder Document Document Basis Inhoud Hier hoeft u naar alle waarschijnlijkheid niets te wijzigen of aan te vullen. Onder aan de pagina wordt een logboek getoond, waarin bijgehouden wordt wie wanneer iets aan het dossier heeft gewijzigd. Dat is handig als er meerdere medewerkers aan het overstapdossier werken. Document Basis School Hier staan de gegevens over uw eigen school. U kunt bijv. de URL van uw website toevoegen of extra contactgegevens. De velden met een rode stip zijn verplicht. Document Basis Inzage Dit is een belangrijk tabblad dat afhankelijk van het type overdracht - gevuld dient te worden. Zo gauw u een vinkje plaatst bij Gezien door ouders, worden andere velden in de tab verplicht. Document Overstapadvies Dit tabblad is alleen van toepassing als het een overdracht van PO naar VO betreft. Vul het advies zo compleet mogelijk in en geef aan of contact met de school gewenst is en evt. contactgegevens. Document Bijlagen Op verschillende plaatsen in het dossier heeft u de mogelijkheid om bijlagen toe te voegen. Die worden als PDF aan het dossier gekoppeld en meegezonden naar de ontvangende school. In deze specifieke tab gaat het om de bijlagen die u reeds in EDUscope voor de betreffende leerling heeft opgeslagen. Als u het dossier hiermee heeft gesynchroniseerd, kunt u hier nog bepaalde bijlagen weghalen óf u voegt andere (nieuwe) bijlagen toe. Klik in het laatste geval onder aan het scherm op toevoegen en kies vervolgens voor selecteer bestand. U kunt dan op uw eigen PC het bestand zoeken, selecteren en er desgewenst nog een omschrijving aan toevoegen. Klik op OK om het bestand te koppelen aan het dossier Tabs onder Administratie Administratie Leerling Basis Het merendeel van deze gegevens wordt overgenomen uit EDUscope. Daar waar er velden ontbreken kunt u die alsnog invullen. Let wel: gegevens die u hier invoert, worden NIET elders in EDUscope met soortgelijke velden gesynchroniseerd! Administratie Leerling Contact/Inschrijving/VVE/Aansprakelijkheid Met deze tabs kunt u de betreffende gegevens wijzigen of toevoegen. 10

11 Administratie Verzorgers/Dokters Daar waar u naast reeds gesynchroniseerde gegevens nog verzorgers of dokters wenst toe te voegen, klikt u in de betreffende tab op het groep + -teken. U voegt dan zelf een extra tab toe. U vult deze tab met de info van de betreffende persoon. Administratie Bekostigingen TLV/Arrangement/OPDC/LGF Indicatie/Overig Met deze tabs kunt u de betreffende gegevens wijzigen of toevoegen. Onder aan het scherm zijn de bekende knoppen Toevoegen, Wijzigen (na selectie) en Verwijderen (na selectie) beschikbaar. Administratie Schoolloopbaan Desgewenst kunt u hier school- en leerjaren toevoegen (of wijzigen/verwijderen). Administratie Verzuim Deze gegevens worden niet opgehaald uit EDUscope en dient u zelf desgewenst in te voeren. U heeft ook nog de mogelijkheid een bijlage m.b.t. dit onderwerp op te nemen Tabs onder Zorg Zorg Dossier SE functioneren/+- punten/diagnoses/hgas/opp/rvc/upw Met deze tabs kunt u de betreffende gegevens toevoegen, wijzigen of verwijderen. Zorggegevens uit EDUscope (journalen, HGA s of OPP s) worden niet automatisch gesynchroniseerd. U maakt eerst een keuze uit alles wat bij de leerling aan zorg is vastgelegd en wat relevant is voor de ontvangende school. Die keuze kan EDUscope niet voor u maken! Daar maakt u dan een afdruk naar PDF van. Bij een aantal van deze tabs kunt u deze dan als bijlage toevoegen. Zorg Begeleiding Extra hulp gr.7-8/begeleiding/ambulante/zat Met deze tabs kunt u de betreffende gegevens toevoegen, wijzigen of verwijderen. Zorg Overige instanties - Contact Als u een vinkje plaatst bij Contact met overige instanties in OSO dossier kunt u vervolgens via het groene + -teken instanties toevoegen en evt. contactpersonen Tabs onder Resultaten Resultaten Toetsen/Scores Met deze tabs kunt u de betreffende gegevens toevoegen, wijzigen of verwijderen. Als u deze gegevens heeft gesynchroniseerd, verschijnen hier alle toetsresultaten van standaardtoetsen die in EDUscope bekend zijn. Hier kunt u desgewenst bepaalde toetsen verwijderen, handmatig toevoegen óf u kunt een pdf-export maken uit bijv. CITO-LOVS en deze koppelen. Resultaten Eindtoets Eindtoets/Resultaat Als u deze gegevens heeft gesynchroniseerd, worden die uit EDUscope opgehaald en getoond. U kunt deze gegevens ook handmatig toevoegen, wijzigen of verwijderen. 11

12 5.5 OPSLAAN VAN HET DOSSIER Een OSO-document slaat u op via de kleine diskette in de linker bovenhoek van het venster. Op dat moment gaat EDUscope een controle uitvoeren op diverse, verplicht in te vullen velden. Er verschijnt een zgn. validatiescherm, waarin u kunt lezen welke zaken mogelijk nog aangepast dienen te worden. Aan de kleur van het uitroepteken ziet u of het een waarschuwing, een fout of een aanbeveling is. Zo lang het document nog op Voorlopig staat zal EDUscope ondanks mogelijke validatie-issues het document tóch opslaan. Zo gauw u de status aanpast en het document definitief maakt, dient u de issues eerst na te lopen en op te lossen, anders kan het document niet worden opgeslagen. U gaat terug naar het Wijzigen OSO document -venster en past de zaken uit het validatiescherm aan. Vervolgens klikt u weer op de diskette om op te slaan. Het validatiescherm verschijnt wederom, met waarschijnlijk minder of geen issues meer. 5.6 DEFINIEF MAKEN EN UITWISSELEN VAN HET DOSSIER Als u zeker weet dat het OSO-document voldoende gevuld is, haalt u het vinkje bij Voorlopig op het tabblad "Basis Inhoud weg. U slaat het document op (en lost mogelijke validatiefouten nog op). Het document krijgt nu de status definitief en wordt vanzelf uitgewisseld. 5.7 OVERSTAPDOSSIER VOOR BINNEN-BRIN-UITWISSELING Scholen die (willen) gebruikmaken van een zgn. regionaal initiatief (o.a. LDOS of Onderwijs Transparant) dienen naast het reguliere OSO-certificaat - speciaal hiervoor via Mijn OSO een specifiek certificaat te downloaden en in de omgeving van het regionaal initiatief te installeren. De school stelt vervolgens een dossier op zoals hierboven beschreven, maar kiest in dit geval voor de optie Dossier wordt binnen de school overgedragen. Zo gauw de school nu een dossier op definitief zet, zal het regionaal initiatief dit dossier ophalen en in hun omgeving verder voor aanvulling beschikbaar stellen. 12

13 Op korte termijn zal het ook mogelijk zijn om dit type overdracht voor meerdere leerlingen gelijktijdig te doen, evenals het dossier in één handeling voor meerdere leerlingen definitief te maken óf bepaalde gegevens in het dossier voor meerdere leerlingen in één handeling te synchroniseren/actualiseren. Een school kan een reeds definitief dossier (dat dus ook al door het regionaal initiatief is opgehaald) bijstellen of actualiseren via de optie Wijzigen. Door het betreffende onderdeel opnieuw te synchroniseren, wordt het dossier met de meest recente informatie geactualiseerd en kan het regionaal initiatief deze informatie weer ophalen. Meer informatie over deze wijze van uitwisseling is tevens verkrijgbaar bij het regionaal initiatief. 5.8 HET DOSSIER VIA HET LEERLINGVENSTER INZIEN Het zojuist toegevoegde overstapdossier van de leerling is ook via het leerlingvenster in te zien: Door een regel te selecteren komen de knoppen Bekijken, Verwijderen en Afdrukken beschikbaar. 5.9 AFDRUKKEN VAN HET DOSSIER Het overstapdossier van een leerling kan via het leerlingvenster of direct via het Wijzigen OSO document -venster afgedrukt worden. U krijgt dan eerst een instellingenscherm, waarna u kiest voor Afdrukken. Er verschijnt eerst een afdrukvoorbeeld, dat u naar wens kunt opslaan als PDF, afdrukken naar een printer of via een bijlage per kunt verzenden. 13

14 14

15 6 AANVRAGEN VAN DE EIGEN SCHOOL De administratief medewerker, een directielid of beheerder kan namens de school een overstapdossier opvragen en inlezen in EDUscope. a) Ga naar Menu Administratie Leerlingen OSO. Kies voor het tabblad Aanvragen en klik daar op de knop Toevoegen. b) In het scherm dat dan verschijnt dient u het brinnummer van de school in te voeren, waar u het dossier wilt opvragen. Bij BSN/Onderwijsnummer vult u het nummer van de betreffende leerling in. c) Klik vervolgens op Aanvragen. De status geeft aan dat de aanvraag nog niet verwerkt is. d) Selecteer de regel en klik in de linker bovenhoek op het synchronisatie-icoontje. De gegevens worden verzonden en de nieuwe status verschijnt: e) De school in kwestie krijgt in haar administratieprogramma de melding binnen en zal als het goed is een OSO-dossier opstellen en beschikbaar stellen. Zo gauw dit het geval is, verschijnt hiervan een melding onder het tabblad systeem. 15

16 7 IMPORTEREN VAN AANVRAGEN VAN DE EIGEN SCHOOL Als er een melding is verschenen dat een aangevraagd dossier beschikbaar is, kunt u dit importeren in EDUscope. a) Ga naar Menu Administratie Leerlingen OSO. Kies voor het tabblad Aanvragen en klik met de rechter muisknop op de betreffende aanvraag. Kies uit het snelmenu dat dan verschijnt voor Importeren leerling uit OSO dossier. b) U heeft vervolgens onder Actie (op het tabblad Leerling ) 2 mogelijkheden. U kunt de leerling als deze nog niet bekend is in EDUscope Toevoegen of als de leerling al in EDUscope is ingeschreven Koppelen. Afhankelijk van uw keuze zijn de vervolgtabs enigszins anders van inhoud. c) Controleer, koppel of pas de inschrijvings-, gezins- en verzorgers-gegevens aan. d) Sla tenslotte de gegevens op via de diskette in de linker bovenhoek. e) EDUscope kan niet alle OSO-gegevens één op één inlezen. Het ontvangen OSO-dossier is echter volledig beschikbaar in het leerlingvenster van de betreffende (nieuwe) leerling, zodat u toch over alle gegevens van de ontvangende school kunt beschikken. 16

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

Stappenplan ELD OSO. 1. Wat is een Overstapdossier? Versie 1.00 Datum 13-11-2012. Inhoudsopgave

Stappenplan ELD OSO. 1. Wat is een Overstapdossier? Versie 1.00 Datum 13-11-2012. Inhoudsopgave Stappenplan ELD OSO Versie 1.00 Datum 13-11-2012 Inhoudsopgave Stappenplan ELD OSO... 1 1. Wat is een Overstapdossier?... 1 2. Hoe gaat het proces van het aanvragen, het samenstellen en het overdragen

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 3 4. Stap 2: Certificaat installeren... 4 5. Stap 3: URL registreren... 5 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Overstapservice Onderwijs (OSO) wijzigdatum: 21-7-2016 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 OSO Inhoudsopgave 1 Aanleverpunt aanmaken en registreren 1 2 Voorbereiding voor het uitwisselen

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

Dossier opvragen Dossier importeren Mutatielogs inzien Overzicht OSO dossieraanvragen... 15

Dossier opvragen Dossier importeren Mutatielogs inzien Overzicht OSO dossieraanvragen... 15 Handleiding OSO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Vooraf... 3 Wijzingen voor ParnasSys versie 2.34 (10-08-2016)... 3 1. Stap 1: Aanleverpunt registreren... 4 2. Overstapdossier klaarzetten voor de vervolgschool...

Nadere informatie

Registratie & Uitwisseling van de Verplichte Eindtoets

Registratie & Uitwisseling van de Verplichte Eindtoets Registratie & Uitwisseling van de Verplichte Eindtoets Versie 1.0 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046 4571830 INLEIDING Vanaf schooljaar 2014 2015 is het voor alle leerlingen in leerjaar 8 in het reguliere

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Overstapservice Onderwijs (OSO) wijzigdatum: 9-8-2017 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 OSO Inhoudsopgave 1 Aanleverpunt aanmaken en registreren 1 2 Voorbereiding voor het uitwisselen

Nadere informatie

Wat moet ik doen om de overgang van het schooljaar te regelen in Eduscope?

Wat moet ik doen om de overgang van het schooljaar te regelen in Eduscope? Wat moet ik doen om de overgang van het schooljaar te regelen in Eduscope? In de periode mei/juni zijn de scholen volop bezig om alles weer in gereedheid te brengen voor het volgende schooljaar. Zo ook

Nadere informatie

Inhoud. augustus 2014 pagina 2

Inhoud. augustus 2014 pagina 2 Handleiding OSO Copyright 2014 SOMtoday. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, magneetdiskette (floppy disk), CD

Nadere informatie

Jaarovergang in EDUscope

Jaarovergang in EDUscope Jaarovergang in EDUscope Versie 1.0 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046 4571830 INLEIDING Wat moet ik doen om de overgang van het schooljaar te regelen in Eduscope? In de periode mei/juni zijn de scholen

Nadere informatie

EDUscope Administratie In- en Uitschrijven

EDUscope Administratie In- en Uitschrijven EDUscope Administratie In- en Uitschrijven EDUscope versie 3.7.0 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 1 INHOUD 2 Inleiding... 3 3 Inloggen... 3 4 Menu Leerling Basis - Leerlingen... 3 5 Filter...

Nadere informatie

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets 1 HOME Stappenplan Direct naar (muisklik) 1. Scores & profielbladen eindtoets importeren 2. Overdrachtsformulier eindtoets invullen 3. Overdrachtsformulier

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Overstapservice Onderwijs (OSO) wijzigdatum: 3-2-2014 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding OSO (Overstapservice Onderwijs) Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 OSO koppeling activeren en opstarten 2 2 Certificaat

Nadere informatie

EDUscope Dossier. Basishandelingen Inrichting Sjabloon OPP Fase 1. Versie 1.0. Dinsdag 30 september Bergerweg KD Sittard

EDUscope Dossier. Basishandelingen Inrichting Sjabloon OPP Fase 1. Versie 1.0. Dinsdag 30 september Bergerweg KD Sittard Basishandelingen Inrichting Sjabloon OPP Fase 1 Versie 1.0 EDUscope Dossier Dinsdag 30 september 2014 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INLEIDING Alvorens via het leerlingvenster in EDUscope een

Nadere informatie

Inleiding Gegevens Mijn gegevens Schoolgegevens OSO aanleverpunt Gebruikers Klassen...

Inleiding Gegevens Mijn gegevens Schoolgegevens OSO aanleverpunt Gebruikers Klassen... Handleiding PO LDOS Inleiding... 3 1. Gegevens... 4 1.1. Mijn gegevens... 4 1.2. Schoolgegevens... 4 1.2.1. OSO aanleverpunt... 6 1.3. Gebruikers... 8 1.4. Klassen... 9 1.4.1. Klassen - Toevoegen... 10

Nadere informatie

Handleiding Peuterestafette DigiDoor.

Handleiding Peuterestafette DigiDoor. Handleiding Peuterestafette DigiDoor. Na inloggen kan een aanwezig dossier verder bewerkt worden óf er kan een nieuw dossier aangemaakt worden. Nieuw dossier aanmaken: Kies: Leerlingen -> Leerlingen [Toevoegen

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Handleiding SchoolOAS 5 Stappenplannen wijzigdatum: 18-9-2015 Betrokken bij het Onderwijs Inhoudsopgave 1. Absentie 1 1.1 Absentie invoeren 1 1.2 Absentie bewerken of afsluiten 2 1.3 Absentieoverzichten

Nadere informatie

POVO-module Rotterdam Handleiding VO

POVO-module Rotterdam Handleiding VO POVO-module Rotterdam Handleiding VO Direct naar (muisklik) Stappenplan Brugklastype beheren Leerling aanmelden Aanmelding verwerken Toelaatbare lln verwerken Gegeven exporteren Eindtoets Overzichten Uitschrijfbewijzen

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Overstapservice onderwijs. Veilig op weg naar een nieuwe school

Overstapservice onderwijs. Veilig op weg naar een nieuwe school Overstapservice onderwijs Veilig op weg naar een nieuwe school Conferentie Overgang PO-VO, 24-01-2013 Stelling Een doorlopende leerlijn waarbij elke nieuwe stap zo goed mogelijk aansluit bij de vorige.

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

EDUscope Handleiding. Rapportage>>Administratie>>School. Versie Versie Bergerweg KD Sittard

EDUscope Handleiding. Rapportage>>Administratie>>School. Versie Versie Bergerweg KD Sittard Rapportage>>Administratie>>School Versie 3.13.0 EDUscope Handleiding Versie 1.0 27-12-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Gezinssamenstelling... 4 2 Aanmeldingen...

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets HOME Stappenplan Direct naar (muisklik) 1. Scores & profielbladen eindtoets importeren 2. Overdrachtsformulier eindtoets invullen 3. Overdrachtsformulier

Nadere informatie

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets 2014-2015 HOME Stappenplan Direct naar (muisklik) 1. Scores & profielbladen eindtoets importeren 2. Overdrachtsformulier eindtoets invullen 3. Overdrachtsformulier

Nadere informatie

Handleiding VO LDOS 1 Handleiding VO LDOS, juli 2016

Handleiding VO LDOS 1 Handleiding VO LDOS, juli 2016 Handleiding VO LDOS 1 Inleiding... 3 Werkwijze voor het VO... 4 Aanmelden... 4 Inzien en afdrukken van het OKR... 4 Gegevens overzetten naar het eigen LVS.... 5 Toelatingsbesluit invoeren... 5 1. Gegevens...

Nadere informatie

Registreren nieuwe leerlingen

Registreren nieuwe leerlingen Registreren nieuwe leerlingen Copyright 2017 SOMtoday. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, magtdiskette (floppy

Nadere informatie

U kunt ieder moment beginnen met het systeem. Bij het starten met het systeem zijn de volgende aandachtspunten van belang.

U kunt ieder moment beginnen met het systeem. Bij het starten met het systeem zijn de volgende aandachtspunten van belang. 4 INSTRUCTIE VOOR GEVORDERDEN EN BEHEER Het reguliere gebruik van Pravoo digitaal door docenten (en begeleiders) is beschreven in het vorige hoofdstuk. Soms is het nodig om bepaalde voorbereidingswerkzaamheden

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. UWLR-koppeling met ParnasSys

OVM 2.0. Stappenplan. UWLR-koppeling met ParnasSys OVM 2.0 Stappenplan UWLR-koppeling met ParnasSys Algemeen In dit stappenplan wordt uitgelegd in welke stappen u als beheerder uw nieuwe school in kunt richten met behulp van de UWLR-koppeling met ParnasSys.

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Handleiding gebruik Mijnschoolinfo Schoolmedewerkers v 29.7.2014 1 Inhoud 1. Activeren van Mijnschoolinfo als ouder... 3 2. Wachtwoord kwijt of wijzigen... 3 2.1 Wachtwoord

Nadere informatie

Automatische Koppeling met Basispoort

Automatische Koppeling met Basispoort Automatische Koppeling met Basispoort EDUscope versie 3.2.0 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 1 INLEIDING Basispoort is een online omgeving, waarmee het mogelijk is om educatief materiaal van uitgeverijen

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren OVM 2.0 Stappenplan Leerling exporteren en importeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Voorbereiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Downloaden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

Stappenplan QuickScan NOV - Beheerder

Stappenplan QuickScan NOV - Beheerder Stappenplan QuickScan NOV - Beheerder Voorbereiding Excel versies eerder dan versie 2007: 2. Ga naar de menu-optie Extra - Macro s - Beveiliging. 3. Kies voor Beveiligingsniveau Gemiddeld. 4. Sluit Excel

Nadere informatie

Absenties & Verzuimregister

Absenties & Verzuimregister Absenties & Verzuimregister Versie 3.15.0 01 01 2017 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046 4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1 Basisgegevens instellen... 3 1.1 Schoolinstellingen... 3

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Handleiding Magento - Asperion

Handleiding Magento - Asperion Handleiding Magento - Asperion www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Asperion. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een factuur

Nadere informatie

HANDLEIDING OVERSTAPDOSSIER PO-VO. Hoeksche Waardse Plaatsingswijzer & OSO. Vera de Mol, Selma Klein

HANDLEIDING OVERSTAPDOSSIER PO-VO. Hoeksche Waardse Plaatsingswijzer & OSO. Vera de Mol, Selma Klein HANDLEIDING OVERSTAPDOSSIER PO-VO Hoeksche Waardse Plaatsingswijzer & OSO Handleiding voor het maken van een compleet overstapdossier van primair naar voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard. Uitsluitend

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl. CEOErgo instellen en gebruiken v2 Hoofdstuk 1 CEO instellen en gebruiken Vanaf 2015 levert CEOErgo in samenwerking met Ergotherapie Nederland een digitaal cliëntervaringsonderzoek voor ergotherapeuten.

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Gebruikers en groepen

Gebruikers en groepen Gebruikers en groepen Deze handleiding beschrijft de functionaliteit gebruikers en groepen. U vindt deze functionaliteit in het SchoolWapps dashboard onder de menuoptie Algemeen. Met de module gebruikers

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Handleiding Versie 3.0

Handleiding Versie 3.0 Handleiding Versie 3.0 Handleiding In deze handleiding wordt de functionaliteit van het NIB programma per scherm beschreven. Eerste toegang tot het programma Als het programma wordt opgestart moet u eerst

Nadere informatie

Importeren toetsresulaten in LAS 2016/2017

Importeren toetsresulaten in LAS 2016/2017 Importeren toetsresulaten in LAS 2016/2017 Hieronder volgt een overzicht van de stappen en scherm afdrukken die scholen zullen moeten volgen om de resultaten van de eindtoets te importeren in de diverse

Nadere informatie

HANDLEIDING ONLINE GROEIDOCUMENT

HANDLEIDING ONLINE GROEIDOCUMENT HANDLEIDING ONLINE GROEIDOCUMENT Jack Duivenvoorden Kees Wamelink Versie mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inloggen..3 2. Aanmaken leerling.. 3 3. Koppelen digitale groeidocument aan leerling.5 4. Invullen groeidocument..6

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

EDUscope Handleiding. Rapportage>>Administratie>>Officiële kaarten. Versie Versie Bergerweg KD Sittard

EDUscope Handleiding. Rapportage>>Administratie>>Officiële kaarten. Versie Versie Bergerweg KD Sittard Rapportage>>Administratie>>Officiële kaarten Versie 3.14.0 EDUscope Handleiding Versie 1.0 29-12-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Kennisgeving van inschrijving...

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013 Act! SnelStart Connect Handleiding Versie 1.0 12-12-2013 Inleiding Met SnelStart Connect kunt uw Act! database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect biedt u de mogelijkheid om de gegevens

Nadere informatie

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Studiebewijzen 2 1.1 Studiebewijzen................................... 3 1.1.1 Definitie van de studiebewijzen......................

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding verzuimloket

Handleiding verzuimloket Handleiding verzuimloket Uitvoerende instanties Dienst Uitvoering Onderwijs Versie 6.2 24 november 2014 Inhoudsopgave 0. Versiebeheer...3 1. Inleiding...4 2. Meldingen...6 2.1 Raadplegen meldingen...7

Nadere informatie

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL Inhoudstafel 1. Inloggen... 4 2. Paswoord vergeten... 4 2.1. Afmelden 2.2. Meat&More/Buurtslagers 3. Contact... 5 4. Mijn gegevens... 5 4.1. Bedrijfsgegevens 4.2. Logingegevens

Nadere informatie

Overstapservice Onderwijs 'Voorbereiding'

Overstapservice Onderwijs 'Voorbereiding' Overstapservice Onderwijs 'Voorbereiding' 1.1 Inleiding Deze handleiding geeft een uitleg over de voorbereidingen die gedaan moeten worden alvorens men gebruik kan maken van de OSO-functionaliteit in Magister.

Nadere informatie

Stappenplan DULT koppeling

Stappenplan DULT koppeling Stappenplan DULT koppeling Dit stappenplan helpt u om de toetsresultaten van de leerlingen in Cito LOVS over te zetten naar ESIS. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de DULT

Nadere informatie

Leerling administratie

Leerling administratie Leerling administratie Magister 5 Versie: 1-2011 Handleiding Cijfer administratie Als het de eerste keer is dat u Magister gaat opstarten, dan is het beter dat u eerst de handleiding Algemene voorbereidingen

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Gebruikers-handleiding RegioTransport 3.x

Gebruikers-handleiding RegioTransport 3.x Gebruikers-handleiding RegioTransport 3.x Uitgave : SnapIT Auteur : R. Segerink Versie : 1.3 Datum : 10 december 2015 Gebruikers-handleiding RegioTransport 3.x 1/11 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

E-mails. Een e-mail aanmaken

E-mails. Een e-mail aanmaken E-mails E-mails kunnen volledig in Kleos worden beheerd. U kunt in Kleos een e-mail opstellen en versturen, ook kunt u e-mails importeren vanuit uw externe e-mailprogramma (bijvoorbeeld Outlook). Als u

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Handleiding MOBICROSS actie banners

Handleiding MOBICROSS actie banners Handleiding MOBICROSS actie banners Met de kant & klare MOBICROSS actie banners vergroot jij je kans om sneller je netwerk te bouwen. Je kunt je eigen campagne maken door de banners op je website te plaatsen,

Nadere informatie

In drie stappen uw Pakketten versturen met MijnPost

In drie stappen uw Pakketten versturen met MijnPost In drie stappen uw Pakketten versturen met MijnPost MijnPost is een online omgeving waar u snel en gemakkelijk gratis al uw postzaken kunt regelen. Zoals de verzending van uw Pakketten. Met MijnPost kunt

Nadere informatie

Handleiding bestanden importeren

Handleiding bestanden importeren Handleiding bestanden importeren Handleiding bestanden importeren e-boekhouden.nl 1. Bestanden importeren 1.1 Digitaal archief U kunt bestanden beheren in e-boekhouden.nl. U kunt bijvoorbeeld facturen

Nadere informatie

Handleiding Eduscope. Stappenplan Fase Aansluiting BRON Versie 3 - maart 2010

Handleiding Eduscope. Stappenplan Fase Aansluiting BRON Versie 3 - maart 2010 Handleiding Eduscope Stappenplan Fase Aansluiting BRON Versie 3 - maart 2010 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 Stappenplan Fase Aansluiting BRON 5 2.1 Beveiligingscertificaat downloaden........................

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 17 juli 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Stappenplan OVM UWLR-koppeling ParnasSys. DataCare januari Versie

Stappenplan OVM UWLR-koppeling ParnasSys. DataCare januari Versie Stappenplan OVM UWLR-koppeling ParnasSys DataCare januari 2017 - Versie 2.2.0.64 Algemeen In dit stappenplan wordt uitgelegd in welke stappen u als beheerder uw nieuwe school in kunt richten met behulp

Nadere informatie

Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren. DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60

Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren. DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Stappenplan... 3 Stap 1 Leerling Exporteren... 3 Stap 2 Gegevens

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Handleiding SNEL STARTEN MET SOFTWARE PLUSPUNT DIGITAAL voor de ict-coördinator en groepsleerkracht

Handleiding SNEL STARTEN MET SOFTWARE PLUSPUNT DIGITAAL voor de ict-coördinator en groepsleerkracht Handleiding SNEL STARTEN MET SOFTWARE PLUSPUNT DIGITAAL voor de ict-coördinator en groepsleerkracht 1.1 Uw schooladministratie en Basispoort actueel Om leerkrachten en leerlingen te kunnen laten inloggen

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Inkoopopdrachten...4 Inkoopopdracht aanmaken...4 Levering maken van inkoopopdracht...9 Inkoopopdracht wijzigen...11 Inkoopopdracht annuleren...12

Nadere informatie

MUNTZ MARKETING COMMUNICATION GROUP. Handleiding Slagersplein

MUNTZ MARKETING COMMUNICATION GROUP. Handleiding Slagersplein MUNTZ MARKETING COMMUNICATION GROUP Handleiding Slagersplein Inhoudsopgave Pagina - Uitleg beginscherm 3 - Aanmaken Profiel 5 - Maak Printmateriaal: Stap 1, kies doel 8 - Maak printmateriaal: Stap 2, kies

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets

Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets Helpdesk Centrale Eindtoets Het gebruik van de portal Centrale Eindtoets wordt ondersteund door de helpdesk Centrale Eindtoets. Bereikbaar op werkdagen

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

Inhoudsopgave V1.02 2

Inhoudsopgave V1.02 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginnen met InterWord.... 3 Navigatiemenu.... 4 Hoofdmenu aanmaken.... 4 Submenu aanmaken.... 4 Hoofd- en submenu s verwijderen.... 4 Hoofd- en submenu s aan of uit te

Nadere informatie

Handleiding ATA-Nederland

Handleiding ATA-Nederland Handleiding ATA-Nederland Inhoudsopagve 1. Start 1 1.1. Toegang tot ATA-Nederland en Aanmelding 1 2. Carnet-ATA aanvragen 3 2.1. Inloggen in ATA-Nederland 3 2.2. Nieuw Carnet-ATA aanvragen 4 2.2.1 Stap

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

Inhoudsopgave V2.02 2

Inhoudsopgave V2.02 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginnen met InterWord.... 3 Navigatiemenu.... 4 Hoofdmenu aanmaken.... 4 Submenu aanmaken.... 4 Hoofd- en submenu s verwijderen.... 4 Hoofd- en submenu s aan of uit te

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 4 Hoofdstuk 3 Mijn gegevens...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Kaart

Handleiding Site to Edit Module Kaart THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Kaart Aanvulling

Nadere informatie

LAS exporteren leerlinggegevens

LAS exporteren leerlinggegevens LAS exporteren leerlinggegevens Stappenplan 2017/2018 Hoe exporteer ik mijn leerlinggegevens vanuit het leerlingadministratiesysteem (LAS)? Vanuit uw leerlingadministratiesysteem kunt u een UWLR-bestand

Nadere informatie