Absenties & Verzuimregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Absenties & Verzuimregister"

Transcriptie

1 Absenties & Verzuimregister Versie Bergerweg KD Sittard

2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding Basisgegevens instellen Schoolinstellingen Absentie contacttypes Absentie redenen Dagdelen Tijdseenheden Absenties Toevoegen Per Leerling Per Groep Per Vakgroep Absentie overzicht Verzuim Meldingen Algemeen Administratie Verzuim Melding Administratie Meldingen Rapportages Afdrukvoorbeeld Blanco Maandoverzichten Verzuim Meldingen Tijdsduur Overzicht

3 INLEIDING In de administratie van Eduscope is een interactief absentieregistratie systeem verwerkt. U vindt dit via Menu - Administratie - Absenties. Het administratief personeel of de directie van de school is in de praktijk meestal verantwoordelijk voor het juist bijhouden van alle absenties. Het is echter ook mogelijk dat docenten of OOP-personeel leerlingen absent kunnen melden. Het administratief personeel of de directie dient die melding (op een later tijdstip) wel te bevestigen. Indien u op deze manier wilt werken, zult u met het team uiteraard afspraken moeten maken, zodat iedereen hier consequent mee omgaat. Uiteraard is het niet verplicht om op deze manier te werken. U kunt ook uw huidige manier blijven werken (met bijvoorbeeld maandlijsten op papier). Nadat u eenmalig enkele basisgegevens ter voorbereiding op het kunnen registreren van absenties heeft toegevoegd, kunt u: individuele leerlingen absent melden. individuele leerlingen uit een bepaalde groep absent melden. individuele leerlingen uit een bepaalde vakgroep absent melden. een overzicht van de absenties bekijken. Per 1 januari 2017 zijn scholen verplicht om ongeoorloofd verzuim digitaal via het verzuimregister te melden, als dit een bepaalde norm overschrijdt. I.v.m. het digitaal uitwisselen zijn er in de module absenties enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo is het o.a. mogelijk om absenties óf per dagdeel óf per lesuur te registreren (en later evt. uit te wisselen). In deze handleiding worden alle bovengenoemde functionaliteiten nader beschreven. 1 BASISGEGEVENS INSTELLEN De basisgegevens die vooraf ingesteld dienen te worden betreffen: 1. Schoolinstellingen (door Unilogic) 2. Absentie contacttypes 3. Absentie redenen 4. Dagdelen (t/m ) 5. Tijdseenheden (vanaf ) Deze gegevens kunnen enkel door een medewerker met beheerdersrechten óf in een bovenschoolse database uitgevoerd worden. Dit is opgenomen onder Inrichten Administratie Absenties. 1.1 SCHOOLINSTELLINGEN Onder Inrichten Administratie Scholen Schoolinstellingen (tabblad Administratie) kan ingesteld worden, in welke tijdseenheid de desbetreffende school verzuim uitwisselt met het verzuimregister. Dat kan óf in dagdelen óf in lesuren (dat laatste meestal voor het VSO). Deze instelling kan alleen door Unilogic op verzoek van de school aangepast worden. Standaard staat dit ingesteld op dagdelen. 3

4 1.2 ABSENTIE CONTACTTYPES Een Absentie contacttype heeft te maken met de wijze waarop de absentie gemeld c.q. geconstateerd is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Ouderbriefje, , Telefoon en Observatie. a) Klik op de knop Toevoegen om een nieuw Absentie contacttype toe te voegen. b) Vul de naam van het nieuwe type in. c) Geef aan of het een Standaardtype is of niet. Een standaardtype wordt automatisch ingevuld. Dit bespaart dus tijd bij het invullen van absenties. d) Sla de nieuwe gegevens op door op de knop Opslaan te klikken. De optie Systeem geeft aan of een contacttype vast in Eduscope is in geprogrammeerd. Systeemtypes kunt u niet wijzigen of verwijderen. U kunt ze wel als standaard instellen. Uiteraard kunt u slechts één type als standaard instellen. Tip: Als het voor u irrelevant is om bij te houden op welke manier het contact is verlopen, kunt u bijvoorbeeld een contacttype n.v.t. toevoegen en dit als standaard instellen. U kunt Absentie contacttypes niet meer verwijderen als deze ooit bij het toevoegen van een absentie gebruikt zijn. 1.3 ABSENTIE REDENEN Een Absentie reden is de verantwoording van de absentie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Begrafenis, Artsenbezoek, Tandarts, Verslapen, Te laat, Ziek of Ziek naar huis. De Absentie redenen Anders, Artsenbezoek, Ziek en Verlengd vakantie verlof zijn al standaard bij de installatie van Eduscope ingevoerd. a) Klik op de knop Toevoegen om een nieuwe Absentie reden toe te voegen. b) Vul de naam van de nieuwe reden in. c) Vul de afkorting van de nieuwe reden in. Deze afkorting zal ook worden getoond op de legenda van de absentieoverzichten (zie bijvoorbeeld het absentie maandoverzicht) d) Geef aan of het een Standaardtype is of niet. Een standaardtype wordt automatisch ingevuld. Dit bespaart dus tijd bij het invullen van absenties. e) Sla de nieuwe gegevens op door op de knop Opslaan te klikken. U kunt Absentie redenen niet meer verwijderen als deze ooit bij het toevoegen van een absentie gebruikt zijn. 1.4 DAGDELEN Van belang is dat u kunt aangeven of kinderen geoorloofd of ongeoorloofd absent zijn. Deze opties zijn dan ook standaard ingevoerd in Eduscope. U moet echter ook aan kunnen geven of een leerling alleen s ochtends, alleen s middags of de hele dag afwezig is geweest. Hiervoor maakt Eduscope gebruik van dagdelen. Voorheen kende Eduscope alleen een standaard dagindeling van Hele dag, opgesplitst in Ochtend en Middag. Vanaf 1 januari 2017 is er naast de tijdseenheid dagdeel ook de tijdseenheid lesuur beschikbaar. Vandaar dat dit menu vernieuwd is (zie 1.5 Tijdseenheden). Dit menu-onderdeel Dagdelen blijft gehandhaafd, aangezien deze instellingen gebruikt worden om historische absentie-gegevens (dus van vóór ) te kunnen tonen. Het is dus niet wenselijk om nog instellingen te wijzigen in dit onderdeel van EDUscope. 4

5 1.5 TIJDSEENHEDEN Bij de schoolinstellingen is ingesteld of uw school verzuim uitwisselt in de tijdseenheid dagdeel of lesuur. Bij tijdseenheden stelt u eenmalig in, welke begin en eindtijd de ingestelde tijdseenheid heeft. a) Kies links in het venster onder Eenheden het onderdeel Dagdelen óf Lesuren. In de meeste gevallen is dit Dagdelen, aangezien BRON-DUO verwacht dat reguliere basisscholen en scholen voor het SO uitwisselen in dagdelen. U hoeft dan geen instellingen voor Lesuren op te geven. b) Indien u kiest voor Dagdelen vult u de begin- en eindtijd in voor zowel de ochtend als de middag. Het is hier niet de bedoeling om de exacte schooltijden op te nemen, maar de effectieve lestijd per dagdeel (dus excl. pauzes). Dus een ochtend kan bijv. gepland staan van t/m uur. Dat is 3 ½ uur. Hier zit echter vaak een kwartier speeltijd in, dus is kan hier de begintijd later óf de eindtijd een kwartier korter worden ingesteld. Op die manier wordt een leerling alleen voor effectieve lestijd absent gemeld. c) Indien u voor Lesuren kiest vult u voor alle lesuren die uw school onderscheidt, de begin- en eindtijd in. Ook hier gaat het om de effectieve lestijd. 2 ABSENTIES TOEVOEGEN Iedere gebruiker van Eduscope (behalve begeleiders) kan absenties toevoegen en heeft hierbij dezelfde mogelijkheden. De standaardrechten zijn zodanig ingesteld dat leerkrachten en O.O.P. personeel alleen onbevestigde absenties kunnen toevoegen. Administratief personeel en directie kunnen deze absenties bevestigen, terwijl absenties die zij zelf toevoegen direct bevestigde absenties zijn. Bevestigde absenties kunnen niet meer door docenten of O.O.P. gewijzigd worden. Indien gewenst kunnen deze rechten worden aangepast (zowel versoepelen als strenger maken). Dit dient echter te gebeuren door de (bovenschools) beheerder van EDUscope. Het absentiescherm kan zeer veel informatie bevatten. Hieronder ziet u een voorbeeld. 5

6 U kunt rode, groene en gele blokken zien. Elk blok stelt een absentie voor. Boven iedere absentie ziet u de datum. Een groen blok is een bevestigde absentie (dat betekent: ofwel direct ingevoerd door administratie of directie, ofwel ingevoerd door docenten of O.O.P. en later bevestigd door administratie of directie). Een rood blok is een onbevestigde absentie (dat betekent: ingevoerd door docenten of O.O.P. en nog NIET bevestigd door administratie of directie). Een geel blok. Dit is een absentie zonder einddatum. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn als een leerling ziek is gemeld en het nog niet bekend is wanneer hij weer beter is. Het gele blok eindigt altijd 1 dag voor vandaag. Dit is handig voor als u de leerling weer beter meldt. Als de leerling namelijk vandaag weer beter is, dan is deze dus tot en met gisteren ziek geweest. Tip: Als u met de muis boven een absentie komt, wordt er een hint getoond met extra details. Als u met de rechter muisknop klikt op een absentie, ziet u een contextmenu met een aantal opties die u kunt uitvoeren. Dit zijn: Toevoegen. Deze optie gebruikt u als u een datumselectie heeft gedaan en hierin een nieuwe absentie wilt toevoegen. Wijzigen. Met deze optie kunt u de details van de gekozen absentie wijzigen. Verwijderen. Hiermee kunt u een absentie permanent verwijderen. Beëindigen. Met deze optie kunt u een absentie zonder einddatum beëindigen. Bevestigen. Hiermee kunt u een niet bevestigde absentie bevestigen. Bijvoorbeeld: een absentie die door een docent is toegevoegd, kan door de administratie of directie worden bevestigd. Laatstgenoemden zijn namelijk eindverantwoordelijk. Afhankelijk van het soort absenties kunnen de opties wel of niet beschikbaar zijn. 6

7 2.1 PER LEERLING Om een nieuwe absentie per leerling toe te voegen gaat u als volgt te werk: a) Ga naar Menu-Administratie-Absenties-Per leerling en selecteer/zoek de leerling waarvoor u een absentie wenst toe te voegen. b) Kies een datumbereik, waarbinnen de absentie van de leerling ligt. Selecteer één of meerdere dagen (slepen) waarvoor de absentie geldt. c) Klik met de rechter muisknop in de geselecteerde periode. Er verschijnt een contextmenu. Kies Toevoegen om een nieuwe absentie toe te voegen. d) Vervolgens kiest u het type melding. In onderstaande afbeelding zijn alle mogelijke typen opgenomen. Echter, in de praktijk zullen de opties Absentie dagdeel en Absentie lesuur niet gelijktijdig beschikbaar zijn. Dit heeft te maken met de schoolinstellingen (zie 1.1). Openstaand (enkel registreren en later invullen). Dit type kiest u wanneer u een snelle melding wilt maken van een absentie. Op een later tijdstip kunt u dan een type absentie instellen en de melding compleet maken. Absentie periode. Dit type kiest u wanneer de melding betrekking heeft op een langere periode (min. 2 dagen). U kunt hierbij alleen kiezen voor data. Absentie dagdeel. Dit type kiest u wanneer de melding betrekking heeft op 1 of meerdere dagdelen. U kunt kiezen uit de ingestelde opties (meestal ochtend, middag, hele dag). 7

8 Absentie lesuur. Deze optie is alleen beschikbaar als dit bij de schoolinstellingen is ingesteld (meestal voor het VSO). Dit type kiest u wanneer de melding betrekking heeft op 1 of meerdere lesuren (of de gehele dag). De beschikbare lestijden (en bijbehorende tijden) zijn ingesteld door de beheerder. Absentie tijd. Dit type kiest u wanneer u de exacte tijden waarop de melding betrekking heeft in wilt vullen. e) Na uw keuze verschijnt een nieuw venster waarin u - afhankelijk van het gekozen type - bepaalde details van de absentie dient op te geven. Daar waar de absentie over meerdere dagen gaat, krijgt u altijd eerst deze selectie te zien, alvorens u verdere details invult. Het spreekt voor zich dat het zeer van belang is om het juiste type te kiezen (geoorloofd of ongeoorloofd)! Bij een openstaande absentiemelding geeft u het type op, stelt u de wijze van contact in en kiest u een reden. U kunt desgewenst ook nog opmerkingen toevoegen. Bij het toevoegen van een absentie periode is het scherm vrijwel identiek als hierboven, alleen is dan ook een einddatum bekend. Bij het toevoegen van een absentie dagdeel dient u aan te geven om welk dagdeel het gaat (of een gehele dag). Bij het toevoegen van een absentie lesuur dient u aan te geven het lesuur vanaf en het lesuur t/m. Bij het toevoegen van absentie tijd geeft u de exacte start- en eindtijd op van de absentie. f) Klik na het toevoegen van de absentie op de diskette in de linker bovenhoek van het scherm om op te slaan. Voor een overzicht van de toegevoegde absenties is een apart menu beschikbaar. Zie PER GROEP Via dit menu kunt u absenties toevoegen bij leerlingen van een groep. De werkwijze is het zelfde als bij het toevoegen van een absentie bij een individuele leerling. Het is ook mogelijk om bij meerdere leerlingen tegelijk een absentie toe te voegen. Hierbij geldt echter wel dat bij alle leerlingen dezelfde gegevens worden toegevoegd, zoals Type, Wijze van contact en Reden. De datum is uiteraard wel flexibel. a) Ga naar Menu-Administratie-Absenties-Per groep en selecteer/zoek de groep waarvoor u een absentie wenst toe te voegen. b) Kies een datumbereik, waarbinnen de absentie van de (leerlingen van de) groep ligt. Selecteer één of meerdere dagen (slepen), voor één of meerdere leerlingen (multi-select) waarvoor de absentie geldt. 8

9 c) Kies onder aan het scherm voor Toevoegen om een nieuwe absentie toe te voegen. d) Vervolgens kiest u het type melding (zie voor uitleg 2.1.d). U krijgt dan altijd eerst een selectieoverzicht te zien, van welke leerlingen en welke dagen u geselecteerd heeft. a) Afhankelijk van het gekozen type dient u bepaalde details van de absentiemelding in te voeren. Let wel, kiest u bijv, het type absentie dagdeel kunt u opgegeven welk dagdeel het betreft (ochtend of middag). Deze keuze geldt dan voor alle leerlingen en dagen die u onder b. geselecteerd heeft. Daar kunt u geen onderscheid meer in maken! b) Klik op de diskette in de linker bovenhoek van het scherm om op te slaan. 2.3 PER VAKGROEP Via dit menu kunt u absenties toevoegen bij leerlingen van een vakgroep. De werkwijze is het zelfde als bij het toevoegen van een absentie per groep, zoals hiervoor beschreven. 3 ABSENTIE OVERZICHT Via het absentie overzicht kunt u alle absentiegegevens bekijken, aanpassen en ook nieuwe absenties toevoegen. Tevens kunt u onbevestigde absenties van bijvoorbeeld docenten verwerken. Het overzicht venster ziet er als volgt uit: Bovenaan ziet u 2 tabbladen, Onbevestigde absenties en Bevestigde absenties. Afhankelijk van de status van een absentie wordt deze op het ene of het andere tabblad getoond. Stel eerst het datumbereik in, waarbinnen de absenties in dit overzicht moeten worden getoond. In het hoofdgedeelte van dit venster ziet u alle absenties van het gekozen datumbereik. Volledig voltooide absenties worden met dit symbool getoond. Absenties zonder einddatum worden met dit symbool getoond. 9

10 Onderaan in het venster ziet u knoppen om nieuwe absenties toe te voegen, absenties te wijzigen, of eventueel te verwijderen. In het tabblad Onbevestigde absenties staan onderin ook nog de knoppen Selectie bevestigen en Alles bevestigen. Hiermee kunt u geselecteerde of alle onbevestigde absenties met één druk op de knop bevestigen. Uiteraard moet u er dan vanuit gaan dat de gegevens correct waren ingevoerd. 4 VERZUIM MELDINGEN Via Menu Administratie Absenties Verzuim meldingen kan een medewerker met de juiste rechteninstellingen meldingen uitwisselen met het verzuimregister. In essentie komt het hier neer op het maken van een selectie van één of enkele absentieregistraties, die als type ongeoorloofd hebben. Deze kunnen dan gecombineerd worden tot één verzuimmelding. Om zo n melding digitaal door te kunnen sturen, moeten bepaalde velden verplicht ingevuld te worden. Er worden door EDUscope geen verzuimgegevens automatisch doorgegeven. Het is altijd aan de school om te bepalen óf en welke registraties van ongeoorloofd verzuim via EDUscope gemeld worden. De weten regelgeving hieromtrent treft u aan op de website van DUO. 4.1 ALGEMEEN Het eerste tabblad Logboek toont een log van al het digitale verkeer tussen de school en het verzuimregister. Onder aan het scherm is een knop Ontvangen zichtbaar, waarmee u kunt controleren of er nog nieuwe berichten van het Verzuimregister voor u zijn. Deze berichten worden dagelijks automatisch opgehaald, maar u kunt dit dus ook forceren. 4.2 ADMINISTRATIE VERZUIM MELDING Het tweede tabblad Administratie laat standaard alle ongeoorloofde absenties zien, die nog niet gemeld zijn. Door op het filtertje te klikken, kunt u deze selectie aanpassen/uitbreiden. Ook hier geldt dat de weergave van dagdelen en lesuren gebeurt aan de hand van schoolinstellingen. a) Selecteer één of meerdere absenties van één specifieke leerling. U kunt meerdere regels van hetzelfde type selecteren door de Ctrl-knop ingedrukt te houden. U dient zelf in te schatten of de absenties die u selecteert qua uren de norm overschrijden en dus wettelijk gezien gemeld zouden moeten worden. Kies dan onder aan het scherm voor Melden verzuim. 10

11 Let wel: het is belangrijk dat u meteen alle te koppelen absenties van de desbetreffende leerling selecteert. U kunt later geen specifieke, eerder geregistreerde absentie meer toevoegen. b) Het scherm Verzuim melding verschijnt, waarbij bepaalde gegevens van de geselecteerde absenties reeds verwerkt zijn. Het vinkje bij Concept dient u zolang te laten staan, totdat u alles correct heeft ingevuld. Vervolgens haalt u dit vinkje weg en slaat u het scherm op. U krijgt vervolgens de vraag of de melding daadwerkelijk uitgewisseld dient te worden. U kunt dit dan bevestigen. c) Vul minimaal alle verplichte velden in (te herkennen aan de rode stip). Al deze velden zijn als standaard afgesproken tussen DUO en de GBA s, die de meldingen via het verzuimregister ontvangen. d) Op het tabblad Contact dient u nog een contactpersoon en adres op te geven. e) Via het tabblad Dagdelen (of Uren als dat uw schoolinstelling is) kunt u per geselecteerde absentie aangeven of het over een bepaald dagdeel ging of een hele dag. U kunt hier ook nog een absentieregel verwijderen (door rechts op het kruisje te klikken). Let wel, die kunt u later aan deze melding niet meer toevoegen. De werkwijze voor Uren is vrijwel identiek. 11

12 f) U kunt via de knop Toevoegen onder aan het scherm nog wel één of enkele absenties toevoegen, maar deze hebben geen relatie met eerder geregistreerde absenties. Dit zijn als het ware extra of nieuwe meldingen, die u hier nog aan de verzuimmelding kunt koppelen. g) Als u alle (verplichte) velden op alle tabbladen heeft gevuld, klikt u linksboven op de kleine diskette om op te slaan. Pas als u op het tabblad Basis het vinkje bij Concept weghaalt en opnieuw opslaat, wordt de melding (met alle onderliggende, gekoppelde absentiemeldingen) na uw bevestiging - uitgewisseld met het verzuimregister. Hier volgt normaliter binnen enige tijd een bevestiging op. 4.3 ADMINISTRATIE MELDINGEN Het derde tabblad Meldingen toont alle meldingen, die reeds zijn uitgewisseld óf die nog de status Concept hebben. Daar waar de status Concept is, kunt u die melding selecteren en onder aan het scherm kiezen voor Wijzigen of Verwijderen. Het is ook mogelijk om hier leerlingen te selecteren en via Toevoegen een nieuwe verzuimmelding te maken. Let wel, er zijn hier dan geen eerdere absentieregistraties aan gekoppeld (en kunnen ook niet gekoppeld worden). 5 RAPPORTAGES Via het menu Rapportage Administratie Absenties kunt u diverse rapportages m.b.t. absenties genereren, afdrukken, opslaan en desgewenst verzenden. Vrijwel alle rapporten werken via een zgn. voorselectie, waarbij u kunt bijv. kunt aangeven om welke groepen/leerlingen het gaat én over welke periode. Bij het daadwerkelijke afdrukken heeft u meestal nog de keuze om bepaalde onderdelen wel of niet op te nemen (bijv. de legenda of bepaalde kleuren). 5.1 AFDRUKVOORBEELD Alle rapportages worden uiteindelijk gegenereerd via de knop Afdrukken. Er volgt dan in alle gevallen eerst een nieuw scherm met een afdrukvoorbeeld. Dit voorbeeld heeft aan de bovenzijde een knoppenbalkje, met enkele handige functies: Via het eerste icoontje kunt u het rapport opslaan als PDF of afbeelding. 2. Via het tweede icoontje stuurt u het rapport naar de printer. 3. Via het derde icoontje kunt u het rapport en, en wel via EDUscope zelf of via Outlook. 12

13 5.2 BLANCO MAANDOVERZICHTEN In sommige gevallen is het wenselijk om blanco maandoverzichten af te kunnen drukken, die dan eerst handmatig worden ingevuld en later door de administratie digitaal worden verwerkt. a) Kies voor de rapportage Maandoverzicht. b) Kies onder de tab Voorselectie voor Blanco en de stel de juiste teldatum in. c) Kies vervolgens onder de volgende tab de leerlingen/groepen, waarvoor het blanco overzicht gegenereerd dient te worden. d) Kies uiteindelijk voor Afdrukken. 5.3 VERZUIM MELDINGEN Gerelateerd aan het kunnen uitwisselen van verzuimmeldingen is er een nieuwe rapportage onder absenties opgenomen, t.w. Verzuim Meldingen. Hiermee kunt u een overzicht genereren van de uitgewisselde meldingen en kunt u dat overzicht ook exporteren naar een csv-bestand. a) Vul bij voorselectie eerst een datumbereik in (of kies rechts via de puntjes een specifieke periode). b) Filter vervolgens per gehele school, groep of leerling. c) Kies het soort verzuim of álle. d) Indien u wenst te exporteren vult u op het tabblad Exporteren een bestandsnaam in, kiest u via het mapje rechts een bestandslocatie en klikt u vervolgens onder aan het scherm op Exporteren. e) Wilt u een rapportage in beeld gaat u naar het tabblad Afdrukken en kiest u onder aan het scherm voor Afdrukken. 5.4 TIJDSDUUR OVERZICHT Een andere nieuwe rapportage is Tijdsduur Overzicht, die bedoeld is om voor één, enkele of alle absentie-redenen een overzicht te kunnen genereren van de exact verzuimde tijd (naar keuze voor alle absenties of specifiek voor geoorloofde- of ongeoorloofde absenties). a) Vul bij voorselectie eerst een datumbereik in (of kies rechts via de puntjes een specifieke periode). b) Selecteer de groepen/leerlingen die in het rapport moeten worden opgenomen. c) Vink op het tabblad Absentie-redenen alle redenen aan die in het overzicht opgenomen moeten worden. d) Op het tabblad Afdrukken kunt u nog een aantal afdrukopties aanvinken, zoals bijv. of alleen de geoorloofde- of ongeoorloofde absenties in het overzicht opgenomen moeten worden. e) Kies tenslotte onder aan het scherm voor Afdrukken. 13

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

Handleiding Verzuim melden in ESIS Versie

Handleiding Verzuim melden in ESIS Versie Handleiding Verzuim melden in ESIS Versie 21-12-2016 Inleiding Vanaf 1 januari 2017 gaan de eerste scholen in het primair onderwijs verzuim digitaal melden via het verzuimregister van DUO. De sectoren

Nadere informatie

Registratie & Uitwisseling van de Verplichte Eindtoets

Registratie & Uitwisseling van de Verplichte Eindtoets Registratie & Uitwisseling van de Verplichte Eindtoets Versie 1.0 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046 4571830 INLEIDING Vanaf schooljaar 2014 2015 is het voor alle leerlingen in leerjaar 8 in het reguliere

Nadere informatie

Inhoud Inkopen Status... 2 Snel inkopen registreren... 3 Leverancier toevoegen... 3 Inkopen aanpassen of verwijderen... 4 Rapport: Inzoomen...

Inhoud Inkopen Status... 2 Snel inkopen registreren... 3 Leverancier toevoegen... 3 Inkopen aanpassen of verwijderen... 4 Rapport: Inzoomen... Handleiding Inkoopregistratie In deze handleiding krijg je uitgelegd hoe de module Inkopen werkt. Er wordt beschreven hoe de diverse pagina s onder het menu-item Inkopen werken en waarvoor zij bedoeld

Nadere informatie

OverstapService Onderwijs (OSO)

OverstapService Onderwijs (OSO) OverstapService Onderwijs (OSO) EDUscope Administratie Versie 1.1 14-10-2015 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1 Wat is een Overstapdossier?... 3

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

VIVA2.0. Agenda. VIVA2.0 Agenda

VIVA2.0. Agenda. VIVA2.0 Agenda Agenda VIVA2.0 VIVA2.0 Agenda CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl Corilus B.V. 1. Agenda 1 Inhoudsopgave 1. Agenda...

Nadere informatie

Handleiding digitale aan- en afwezigheidsregistratie.

Handleiding digitale aan- en afwezigheidsregistratie. Handleiding digitale aan- en afwezigheidsregistratie. In EduArte worden een aantal specifieke termen gebruikt die hieronder worden uitgelegd. Afspraak afspraken worden gebruikt om aan te geven wanneer

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

EDUscope Dossier. Basishandelingen Inrichting Sjabloon OPP Fase 1. Versie 1.0. Dinsdag 30 september Bergerweg KD Sittard

EDUscope Dossier. Basishandelingen Inrichting Sjabloon OPP Fase 1. Versie 1.0. Dinsdag 30 september Bergerweg KD Sittard Basishandelingen Inrichting Sjabloon OPP Fase 1 Versie 1.0 EDUscope Dossier Dinsdag 30 september 2014 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INLEIDING Alvorens via het leerlingvenster in EDUscope een

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager)

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Over dit document Als manager/beheerder bent u verantwoordelijk voor het inrichten van WorkTimer. Deze handleiding beschrijft de stappen die u zult

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

EDUscope Handleiding. Rapportage>>Administratie>>School. Versie Versie Bergerweg KD Sittard

EDUscope Handleiding. Rapportage>>Administratie>>School. Versie Versie Bergerweg KD Sittard Rapportage>>Administratie>>School Versie 3.13.0 EDUscope Handleiding Versie 1.0 27-12-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Gezinssamenstelling... 4 2 Aanmeldingen...

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Automatische Koppeling met Basispoort

Automatische Koppeling met Basispoort Automatische Koppeling met Basispoort EDUscope versie 3.2.0 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 1 INLEIDING Basispoort is een online omgeving, waarmee het mogelijk is om educatief materiaal van uitgeverijen

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

EDUscope Administratie In- en Uitschrijven

EDUscope Administratie In- en Uitschrijven EDUscope Administratie In- en Uitschrijven EDUscope versie 3.7.0 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 1 INHOUD 2 Inleiding... 3 3 Inloggen... 3 4 Menu Leerling Basis - Leerlingen... 3 5 Filter...

Nadere informatie

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007...

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007... ESIS en Excel 2003 en 2007 Inhoud 1. Exporteren... 2 2. Verschil Xls en Csv... 2 3. Het maken van een Csv bestand... 4 4. Sorteren in Excel 2003... 9 5. Sorteren in Excel 2007...10 6. Filteren in Excel

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Inkoopopdrachten...4 Inkoopopdracht aanmaken...4 Levering maken van inkoopopdracht...9 Inkoopopdracht wijzigen...11 Inkoopopdracht annuleren...12

Nadere informatie

Hand-out OuderCommunicatieSysteem

Hand-out OuderCommunicatieSysteem Hand-out OuderCommunicatieSysteem Publicatiedatum 13-09-2016 Inhoudsopgave Fase 1: starten met het OuderCommunicatieSysteem 3 Inloggen 3 Naar de achterkant van de website 4 Naar modulebeheer 4-5 Configuratie

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen

1. Gebruikers & voertuigen Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe koppel ik bestaande gebruikers aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig toe?... 6 1.4

Nadere informatie

Jaarovergang in EDUscope

Jaarovergang in EDUscope Jaarovergang in EDUscope Versie 1.0 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046 4571830 INLEIDING Wat moet ik doen om de overgang van het schooljaar te regelen in Eduscope? In de periode mei/juni zijn de scholen

Nadere informatie

Magister. Inleiding. Eerste keer inloggen

Magister. Inleiding. Eerste keer inloggen Magister Inleiding Op het Nova College maken we gebruik van Magister als Cursisten Informatie Systeem. In deze applicatie wordt alle informatie van een cursist geplaatst. Als docent gebruik je Magister

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

LAS exporteren leerlinggegevens

LAS exporteren leerlinggegevens LAS exporteren leerlinggegevens Stappenplan 2017/2018 Hoe exporteer ik mijn leerlinggegevens vanuit het leerlingadministratiesysteem (LAS)? Vanuit uw leerlingadministratiesysteem kunt u een UWLR-bestand

Nadere informatie

Handleiding Agenda. Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V.

Handleiding Agenda. Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Afspraken maken...3 1.1 Agenda...3 1.1.1 Het begin...3 1.1.2 Opmerkingen...3 1.1.3 Nabellen...3 1.1.4 Condoleances...4 1.1.5 Andere weergave...4

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

Handleiding MOBICROSS actie banners

Handleiding MOBICROSS actie banners Handleiding MOBICROSS actie banners Met de kant & klare MOBICROSS actie banners vergroot jij je kans om sneller je netwerk te bouwen. Je kunt je eigen campagne maken door de banners op je website te plaatsen,

Nadere informatie

In drie stappen uw Pakketten versturen met MijnPost

In drie stappen uw Pakketten versturen met MijnPost In drie stappen uw Pakketten versturen met MijnPost MijnPost is een online omgeving waar u snel en gemakkelijk gratis al uw postzaken kunt regelen. Zoals de verzending van uw Pakketten. Met MijnPost kunt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Handleiding Licentieregie Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Inhoud Inleiding 3 1 Bestellingen plaatsen 4 1.1 Wat u moet weten voordat u een bestelling gaat plaatsen 4 1.2 Een bestelling plaatsen

Nadere informatie

Handleiding. Eduscope - Observatielijsten versie april 2011

Handleiding. Eduscope - Observatielijsten versie april 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 3 1.1 Wat zijn observatielijsten?............................. 3 2 Instructie voor beheer 8 2.1 Basisgegevens voorbereiden............................

Nadere informatie

Handleiding EduArte Absentiemeldingen. Handleiding EduArte Pagina 1 van 19

Handleiding EduArte Absentiemeldingen. Handleiding EduArte Pagina 1 van 19 Handleiding EduArte Absentiemeldingen Handleiding EduArte Pagina 1 van 19 Versie Datum Omschrijving Door 0.1 22-07-2013 Eerste oplevering Ton Aerts 0.2 25-7-2013 Wijzigingen na review Ton Aerts 1.0 29-7-2013

Nadere informatie

Kalender tool. Handleiding. Datum Versie applicatie 01 Versie document

Kalender tool. Handleiding. Datum Versie applicatie 01 Versie document Kalender tool Handleiding Auteur Bas Meijerink Datum 01-09-2016 Versie applicatie 01 Versie document 01D00 Inhoudsopgave 1. Doel van de tool - 3-2. Weergave van de kalender - 4-2.1 Standaard weergave...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Webagenda voor Begrafenisondernemers. Key2Begraven Versie 1.20. Gebruikersdocumentatie webagenda ondernemers V 1.

Gebruikershandleiding Webagenda voor Begrafenisondernemers. Key2Begraven Versie 1.20. Gebruikersdocumentatie webagenda ondernemers V 1. Gebruikershandleiding Webagenda voor Begrafenisondernemers Key2Begraven Versie 1.20 Gebruikersdocumentatie webagenda ondernemers V 1.20 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Standaardfunctionaliteit...

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Rapporten. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Rapporten. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Rapporten www.deutschebank.nl Internet Bankieren Rapporten 2 Rapporten U beheert uw Rapporten via het menu links op het scherm. Onder Rapporten

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - ArboUnie link

Handleiding People Inc. - ArboUnie link Handleiding People Inc. - ArboUnie link I Installatie en Gebruik Arbo Unie link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - ArboUnie link 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Werking... van de link 2

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe (ont)koppel ik een bestaande gebruiker(s) van/aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig

Nadere informatie

Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten

Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten 2014 Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten Gerben Teeler Staff Support B.V. 14-7-2014 Deze handleiding geeft een complete beschrijving van alle onderdelen inzake het roosteren

Nadere informatie

Instellingen... 2 Tijdsregistratie per week... 3 Tijdregistratie per dag... 5 Urenregistratie per maand... 6 Urenregistratie per dag...

Instellingen... 2 Tijdsregistratie per week... 3 Tijdregistratie per dag... 5 Urenregistratie per maand... 6 Urenregistratie per dag... Pauzes registreren Onze ontwikkelaars hebben Yoobi uitgebreid met extra functionaliteiten, waardoor het nu mogelijk is om pauzes vast te leggen. Voor veel organisaties is het noodzakelijk om de rusttijden

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

Nadere informatie

Jaarovergang uitvoeren in ESIS

Jaarovergang uitvoeren in ESIS Jaarovergang uitvoeren in ESIS De Jaarovergang is één van de activiteiten die u in ESIS uitvoert rond de inschrijving en indeling van leerlingen. Door het uitvoeren van de activiteit Jaarovergang zet u

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg Inhoudsopgave 1 Zorg plannen vanuit de indicatie... 3 2 Private zorg... 8 3 Zorg toewijzen aan medewerkers... 9 1. Zorg toewijzen op cliënt

Nadere informatie

Handleiding Trainer 1.

Handleiding Trainer 1. Handleiding Trainer 1. 2. Inhoudsopgave Aanmelden Talentvolgsysteem Dotcombond... 6 Inloggen... 6 1ste keer inloggen... 6 Wachtwoord vergeten... 6 Wachtwoord wijzigen... 6 Trainer rol... 7 Team status...

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged.

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Twee of meer planningssysteem Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Inloggen Het systeem is gebaseerd op user verificatie. Hiervoor kan elke gebruiker

Nadere informatie

Verzuim en verlof via Agenda

Verzuim en verlof via Agenda Verzuim en verlof via Agenda Inhoud Agenda in het kort...1 Waar staat de optie Agenda?...2 Verzuim en verlof vastleggen in Agenda...2 Klik op Stand voor meer info...4 Agenda kent het werkschema...4 Saldomutaties

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Handleiding Informat. v1.0

Handleiding Informat. v1.0 Handleiding Informat v1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Afspraken... 3 2. Aanmelden... 3 3. Afwezigheden invullen... 5 3.1 Afwezigheden code Z, B, R, D... 5 3.1.1 Inbrengen... 5 3.1.2 Wijzigen...

Nadere informatie

Stappenplan Jaarovergang 2014

Stappenplan Jaarovergang 2014 Stappenplan Jaarovergang 2014 Dit stappenplan helpt u om de leerlingen over te zetten naar het volgend schooljaar. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de Jaarovergang! Aandachtspunten:

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module U kunt alleen bestellingen doen, als u het object heeft vrijgegeven voor publicatie, in het tabblad Algemeen. Vrijgeven voor publicatie betekent dat u toestemming

Nadere informatie

TV DE SCHAKEL CROP ONLINE - PERCEELREGISTRATIE VIA INTERNET

TV DE SCHAKEL CROP ONLINE - PERCEELREGISTRATIE VIA INTERNET Algemeen Met CROP online kunt u uw teeltregistratie bijhouden en direkt beschikbaar stellen aan TV DE SCHAKEL. Als u geen managementsysteem op de eigen computer heeft en/of de gegevens daarmee niet op

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1400 Horeca Tafelregistratie

HANDLEIDING Q1400 Horeca Tafelregistratie Q-LINE Q1400 Tafelregistratie Handleiding versie 2.0 HANDLEIDING Q1400 Horeca Tafelregistratie Pag.: 1 Q-LINE Q1400 Tafelregistratie Handleiding versie 2.0 Inhoudsopgave Inleiding...3 Kassa functies...4

Nadere informatie

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren...10. 5. Filteren...11

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren...10. 5. Filteren...11 10 Afdrukken & Exports ESIS WEBBASED webbased en Excel 2007 Inhoud 1. Exporteren... 2 2. Verschil Xls en Csv... 2 3. Het maken van een Csv bestand.... 4 4. Sorteren...10 5. Filteren...11 6. Kolommen en

Nadere informatie

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft.

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft. Doel Module Fronter 92 Dit document is gemaakt door Fronter Ltd fronter.com. Het document mag alleen gekopieerd of digitaal verspreid worden volgens contract of in overeenstemming met Wat is nieuw in deze

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Agenda. Hoofdstuk 2 Lesdashboard. Index. 2.1 Algemeen. 2.2 Huiswerk. 2.3 Aantekening. 2.4 Aanwezigheid. 2.5 Opdracht. 2.

Hoofdstuk 1 Agenda. Hoofdstuk 2 Lesdashboard. Index. 2.1 Algemeen. 2.2 Huiswerk. 2.3 Aantekening. 2.4 Aanwezigheid. 2.5 Opdracht. 2. Hoofdstuk 1 Agenda Hoofdstuk 2 3 9 2.1 Algemeen 10 2.2 Huiswerk 10 2.3 Aantekening 14 2.4 Aanwezigheid 14 2.5 Opdracht 17 2.6 Studiewijzer 17 2.7 Historie 18 2.8 Opgaven 18 Index 19 Hoofdstuk I Agenda

Nadere informatie

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren...10. 5. Filteren...11

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren...10. 5. Filteren...11 9 Afdrukken & Exports ESIS WEBBASED en Excel 2003 Inhoud 1. Exporteren... 2 2. Verschil Xls en Csv... 2 3. Het maken van een Csv bestand.... 4 4. Sorteren...10 5. Filteren...11 6. Kolommen en rijen verwijderen...12

Nadere informatie

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260 9. MEMO'S In Unit4 Auditor kunt u in een uit te voeren taak een aantekening toevoegen. In de aantekening beschrijft u de bevindingen met betrekking tot de uitvoering van de betreffende taak. Daarnaast

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding. Semanur Yilmaz Consumentenbelangen. 14 maart 2016

Handleiding. Semanur Yilmaz Consumentenbelangen. 14 maart 2016 Handleiding Semanur Yilmaz Consumentenbelangen 14 maart 2016 Inhoudsopgave Algemeen Taal instellen Onderdelen van Outlook E-mail Mail verzenden Mail verplaatsen naar map E-mail aan team/ manager Automatisch

Nadere informatie

Leerling administratie

Leerling administratie Leerling administratie Magister 5 Versie: 1-2011 Handleiding Cijfer administratie Als het de eerste keer is dat u Magister gaat opstarten, dan is het beter dat u eerst de handleiding Algemene voorbereidingen

Nadere informatie

Om in Magister te kunnen inloggen, gaat u naar de website van de school (www.alfrink.nl). U kiest dan voor Magister.

Om in Magister te kunnen inloggen, gaat u naar de website van de school (www.alfrink.nl). U kiest dan voor Magister. Handleiding Magister Om in Magister te kunnen inloggen, gaat u naar de website van de school (www.alfrink.nl). U kiest dan voor Magister. In het volgende scherm dat verschijnt, kunt u uw gebruikersnaam

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe (ont)koppel ik bestaande gebruikers van/aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig toe?...

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl is een product van SkillSource. Maart

Nadere informatie

Handleiding Atletiek Academie

Handleiding Atletiek Academie Handleiding Atletiek Academie Handleiding Atletiek Academie 07-02-2013-1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Inloggen... 4 2 Opbouw van de Atletiek Academie... 5 2.1 Je bent ingelogd, wat nu?... 5 2.2 Klaslokaal...

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder

Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder Versie 3 http://evaluatie.q-keurmerk.nl/ 1 Inhoudsopgave 1. Als aanbieder registreren... 3 2. Inloggen... 4 3. Cursus laten evalueren... 5 1. Inloggen als aanbieder

Nadere informatie

Agenda. Hier kan u het volgende instellen: 1. Afspraak 2. Gebeurtenis 3. Memo 4. Uitvoeren van taak. De volgende schermen zijn beschikbaar:

Agenda. Hier kan u het volgende instellen: 1. Afspraak 2. Gebeurtenis 3. Memo 4. Uitvoeren van taak. De volgende schermen zijn beschikbaar: Module Functie Kaart Kantoorbeheer Agenda UR09070460 Agenda Hier kan u het volgende instellen: 1. Afspraak 2. Gebeurtenis 3. Memo 4. Uitvoeren van taak De volgende schermen zijn beschikbaar: 1. Kalender

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - Maetis link

Handleiding People Inc. - Maetis link Handleiding People Inc. - Maetis link I Handleiding Installatie en Gebruik Maetis link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - Maetis link 1.1 Inleiding... 1. Werking... van de link 1.3

Nadere informatie

Wat moet ik doen om de overgang van het schooljaar te regelen in Eduscope?

Wat moet ik doen om de overgang van het schooljaar te regelen in Eduscope? Wat moet ik doen om de overgang van het schooljaar te regelen in Eduscope? In de periode mei/juni zijn de scholen volop bezig om alles weer in gereedheid te brengen voor het volgende schooljaar. Zo ook

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Handleiding LCC Benchmarking Tool

Handleiding LCC Benchmarking Tool Handleiding LCC Benchmarking Tool Stap1. De tool http://benchmarking.zorgenbouw.nl opent met de onderstaande pagina. Op de openingspagina voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in die u van de beheerder

Nadere informatie

1 Algemeen Contactgegevens Afwezigheidslijst WebUntis Reserveringen... 15

1 Algemeen Contactgegevens Afwezigheidslijst WebUntis Reserveringen... 15 Aanpassingen WebUntis 2017 Inhoudsopave 1 Algemeen... 1 1.1 Meldingssysteem... 1 1.1.1 Voorbereiding... 1 1.1.2 Melding maken... 2 Opdrachten zonder melding... 3 1.1.3 Melding toewijzen... 3 1.1.4 Melding

Nadere informatie

Absentie registratie. Magister

Absentie registratie. Magister Absentie registratie Magister Versie: 1-2014 Vooraf: - De receptie blijft vooralsnog de te laat meldingen (briefjes) ingeven. Dit kunt u als docent dus ook niet registreren. Magister genereert nl. geen

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren. DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60

Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren. DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Stappenplan... 3 Stap 1 Leerling Exporteren... 3 Stap 2 Gegevens

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Handleiding SchoolOAS 5 Stappenplannen wijzigdatum: 18-9-2015 Betrokken bij het Onderwijs Inhoudsopgave 1. Absentie 1 1.1 Absentie invoeren 1 1.2 Absentie bewerken of afsluiten 2 1.3 Absentieoverzichten

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 3 4. Stap 2: Certificaat installeren... 4 5. Stap 3: URL registreren... 5 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Handleiding voor managers

Handleiding voor managers Handleiding voor managers Vrijedagen Deze handleiding geeft biedt de handvaten ter ondersteuning voor het gebruik van Vrijedagen naar de wensen en behoeften van jouw eigen bedrijf. Dit betreft een verkorte

Nadere informatie

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Inhoud 1. Het dashboard.... 3 2. Een pagina of bericht aanpassen.... 5 3. Een nieuw bericht toevoegen... 6 4. Een pagina maken... 7 5. Website met sitebuilder... 8 6.

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

MIJN WERKTIJDEN Mijnwerktijden.nl is een personeels planningsprogramma die gekoppeld is met de salarisprogramma s van Loonstrookgigant.

MIJN WERKTIJDEN Mijnwerktijden.nl is een personeels planningsprogramma die gekoppeld is met de salarisprogramma s van Loonstrookgigant. MIJN WERKTIJDEN Mijnwerktijden.nl is een personeels planningsprogramma die gekoppeld is met de salarisprogramma s van Loonstrookgigant.nl Mijn Werktijden is een planningsprogramma om eenvoudig en snel

Nadere informatie