GEMEENTE OOSTROZEBEKE ACTUALISATIE BELEIDSVISIE WONEN Goedgekeurd Gemeenteraad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE OOSTROZEBEKE ACTUALISATIE BELEIDSVISIE WONEN 2014 2019 Goedgekeurd Gemeenteraad 03.04.2014"

Transcriptie

1 GEMEENTE OOSTROZEBEKE ACTUALISATIE BELEIDSVISIE WONEN Goedgekeurd Gemeenteraad Uitgangspunten Decreet Vlaamse Wooncode, artikel 3: Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd. Decreet Vlaamse Wooncode, artikel 28: De gemeente is verantwoordelijk voor het uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak, waarbij aandacht uitgaat naar het stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en het uitwerken van een bewaking van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving. 2. Korte situering Hierna volgt een schematisch overzicht van de meest relevante cijfergegevens en het huidige beleid m.b.t. de volgende aspecten van het lokaal woonbeleid: - Klantgerichte dienstverlening - Kwaliteitsbeleid - Grond- en pandenbeleid - De gemeente als regisseur van het woonbeleid. Dit overzicht wordt voorafgegaan door de belangrijkste demografische cijfergegevens. Op basis hiervan wordt per onderdeel een overzicht gegeven van de beleidsaccenten voor de komende legislatuur. Logischerwijze worden ook heel wat beleidsinitiatieven op dezelfde lijn verder gezet als in de vorige legislatuur. 3. Demografische gegevens Aantal inwoners Totaal 2013 Groei-index Oostrozebeke ,24 Arro Roes-Tielt ,80 Prov W-VL ,95 Gemeente Oostrozebeke - Beleidsvisie wonen

2 Er is vanaf 2002 een stijging te zien van het bevolkingsaantal met een piek in Sedert 2011 stijgt het aantal opnieuw. Aantal huishoudens Totaal 2013 Groei-index Oostrozebeke ,28 Arro Roes-Tielt ,54 Prov W-VL ,61 Het aantal huishoudens is toegenomen met 11,3%. Dit is een iets grotere toename dan het gemiddelde in het arrondissement en de provincie. # 2013 Gemiddelde Alleen-staand Gezin met Eenouder-gezin gezinsgrootte kinderen Oostrozebeke 2, Arro Roes-Tielt 2, Prov W-VL 2, % 2013 Alleen-staand Gezin met Eenouder-gezin kinderen Oostrozebeke 25,09 28,66 9,52 Arro Roes-Tielt 27,18 27,27 9,87 Prov W-VL 31,17 24,39 11,76 Het aandeel alleenstaanden is iets lager dan gemiddeld in het arrondissement en de provincie, maar is wel toegenomen tussen 2002 en De groei van deze groep is in Oostrozebeke iets sterker dan in het arrondissement R-T en de provincie. Voor Oostrozebeke stijgt het aandeel van 19,5% in 2002 naar 25,1% in Gemeente Oostrozebeke Beleidsvisie wonen

3 Leeftijdsopbouw # jaar jaar jaar jaar 80+ Oostrozebeke Arro Roes-Tielt Prov W-VL % jaar jaar jaar jaar 80+ Oostrozebeke 19,76 20,65 35,47 19,04 5,07 Arro Roes-Tielt 19,57 20,79 34,39 19,26 6,00 Prov W-VL 18,27 19,87 34,09 21,37 6,40 De volgende tabel geeft de groei-indexen weer voor de verschillende leeftijdscategorieën jaar jaar jaar jaar 80+ Oostrozebeke 94,01 92,16 107,98 112,38 186,96 Arro Roes-Tielt 98,45 97,49 106,63 105,27 163,13 Prov W-VL 94,17 97,32 102,70 111,18 161,41 Alle leeftijdscategorieën, met uitzondering van de jongste 2 leeftijdsklassen, hebben een toename gekend de voorbije 10 jaar. Concreet betekent dit dat het aantal 0-17-jarigen met 6% is afgenomen en het aantal jongvolwassenen met bijna 8%. Voor de middelste categorie jaar was er een stijging van 8%. Wat betreft de senioren zien we voor de jarigen een stijging van 12,4% in Oostrozebeke en voor de 80-plussers een stijging van 87% (hoe lager de absolute aantallen, hoe meer invloed dit heeft op de index, maar niettemin kunnen we niet ontkennen dat deze groep de laatste 10 jaar enorm toegenomen is). Oostrozebeke verschilt van het arrondissement R-T en de provincie in die zin dat zowel de afnames van de jongste leeftijdsklassen, als de toenames van de andere klassen groter zijn in Oostrozebeke Inwoners naar nationaliteit 2013 Belg Niet-Belg # % # % Oostrozebeke , ,53 Arro Roes-Tielt , ,25 Prov W-VL , ,94 Wachtregister Het bevat gegevens over vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of vragen om als vluchteling erkend te worden, en hun familieleden 2013 Wachtregister # % Oostrozebeke 16 0,21 Arro Roes-Tielt ,46 Prov W-VL ,39 Gemeente Oostrozebeke Beleidsvisie wonen

4 4. Klantgerichte dienstverlening 4.1. Huidig aanbod Info en advies over wonen: Centraal punt (Woonwinkelloket) met info en advies over diverse vragen m.b.t. wonen voor alle (toekomstige) inwoners van Oostrozebeke 2 zitdagen (dinsdag 15u 18u en vrijdag 9u 12u) + volgens afspraak Voor vragen over huren: Basisinfo voor huurders én verhuurders (loketmedewerkers krijgen vorming van de Huurdersbond) Complexe dossiers en belangenverdediging: doorverwijzing naar de Huurdersbond, het Algemeen Eigenaarssyndicaat of de advocatuur. Zitdagen Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE groene leningen): Basisinfo via Woonwinkelloket Afspraken voor contact met FRGE via Woonwinkel (zitdag 1x per maand in Izegem of Tielt) Begeleiding op maat op het vlak van wonen (sociaal en technisch): Van hulp voor invullen premie-aanvragen tot intensieve begeleiding bij complexe probleemsituaties inzake wonen Via woonwinkelloket bijzondere aandacht voor zgn. prioritaire doelgroepen Via inschakelen diverse medewerkers HRI, ngl. specifieke vraag Samenwerking met OCMW, en welzijnsdiensten: Vnl. voor complexe begeleidingsdossiers: maandelijks overleg tussen woonwinkelmedewerker en sociale dienst OCMW + tussendoor veel contacten per telefoon of mail voor opvolging concrete dossiers en afstemming acties. Duidelijke taakverdeling tussen woonwinkel en OCMW. Actieve doorverwijzing naar welzijnsdiensten voor gespecialiseerde dienstverlening. Sensibiliseringsacties: Actief gebruik van communicatiekanalen stad (infokrant, website, verspreiding van folders,.) voor bekendmaking woonwinkelwerking + bekendmaking diverse beleidsmaatregelen. Organisatie van diverse infomomenten Relevante cijfergegevens Overzicht klanten - Oostrozebeke 2012 Aantal klanten 272 Aantal klantencontacten 690 Aantal klanten prioritaire doelgroep 83 Aantal klantencontacten prioritaire doelgroep 302 Overzicht typevragen - Oostrozebeke 2012 premies 503 huren 123 energie 2 kwaliteit 62 crisisopvang 24 levenslang wonen 2 Gemeente Oostrozebeke Beleidsvisie wonen

5 Aantal FRGE-leningen: Sinds de opstart in mei 2011 werden er voor de gemeente Oostrozbeke 6 FRGE-leningen afgesloten. Hiervan behoorde er geen enkele tot de bijzondere doelgroep. # FRGEleningen Bijzondere doelgroep Izegem Ingelmunster 27 8 Ledegem 15 2 Oostrozebeke 6 0 Wielsbeke 5 0 Bijzondere doelgroep = personen met een laag inkomen, een invaliditeitsuitkering of een inkomensgarantie voor ouderen, personen in schuldbemiddeling of in OCMW-begeleiding Advies en begeleiding op maat - Oostrozebeke 2012 Sociaal advies 306 Technisch advies 52 Intensieve begeleidingsdossiers Beleidsaccenten Verder zetten van de klantgerichte dienstverlening zoals die reeds uitgebouwd is, met het oog op het verstrekken van basisinformatie inzake wonen via Woonwinkelloket het aanbieden van technisch advies op het vlak van wonen (vnl. aandacht voor kwaliteitsnormen) het aanbieden van sociaal advies en (intensieve) begeleiding op maat op het vlak van wonen aan mensen in een kwetsbare woonsituatie Via begeleidingswerk vanuit de Woonwinkel (o.m. ook woonbegeleiding in het kader van preventie van uithuiszettingen) en aanvullende steunmaatregelen OCMW (toekennen referentieadressen, huurtoelagen, huurwaarborgen, ) Bijzondere accenten in deze legislatuur: Ondersteuning van (sociale) huurders met het oog op een meer verantwoord energieverbruik Korte toelichting: Steeds meer gezinnen worden geconfronteerd met hoge energiefacturen, met extra betalingsmoeilijkheden en toenemende armoede als gevolg. Er zijn verschillende redenen die dit probleem veroorzaken: prijsstijgingen energie, te weinig aandacht voor een energiezuinige manier van leven, de woning beschikt niet over energiezuinige toestellen, kleine of grote gebreken aan de woning waardoor het moeilijker is om de woning energiezuinig te houden. Bedoeling is dat een energiewerker samen met de bewoner(s) bekijkt waar de knelpunten zitten, een soort actieplan opstelt om die knelpunten aan te pakken en de concrete uitvoering ervan opvolgt Dit kan verschillende zaken inhouden: opvolgen energiescan, tips geven om zuiniger om te gaan met energieverbruik, kleine of grotere ingrepen in de woning (eventueel in afspraak met de eigenaar),. Om dit te realiseren zal beroep gedaan worden op financiële steun van de provincie en van de Vlaamse Gemeenschap (resp. via het provinciaal impulsreglement en de oproep energieconsulentenprojecten). Link met BBC-doelstellingen gemeente / OCMW: Gemeente: Actieplan 31 Voeren van een huisvestingsbeleid Actie 75: samenwerken met Huisvestingsdienst Regio Izegem Gemeente Oostrozebeke Beleidsvisie wonen

6 OCMW: Actieplan15 Voeren van een huisvestingsbeleid en de toegang tot de woningmarkt voor zwakkere bevolkingsgroepen verbeteren Actie 58: participeren in en samenwerken met HRI rond lokaal woonbeleid Actie 59: preventie uithuiszettingen en woonbegeleiding o.a. door huurachterstalbemiddeling Actie 60: referentieadressen toekennen Actie 61: Huurtoelagen toekennen in het kader van aanvullende steun Actie 62: huurwaarborgen toekennen en recupereren 5. Kwaliteitsbeleid 5.1. Relevante cijfergegevens Gegevens kwaliteitsmeting: HRI voerde in 2005 een eigen kwaliteitsmeting in een representatieve steekproef (4,9%) van de woningen. In bijlage 1 kan men het verslag van dit onderzoek vinden. Andere specifieke gegevens: Uitrustingsniveau van de woningen % Gebouwen met een garage, parking of overdekte staanplaats Gebouwen met centrale verwarming of airconditioning Gebouwen met minstens 1 badkamer Oostrozebeke 84,38 63,67 85,23 Arro Roes-Tielt 77,36 63,02 82,87 Prov W-VL 72,19 64,02 83,77 Ongeschikt- en onbewoonbaarheid Aantal woningonderzoeken Oostrozebeke Aantal besluiten OO Oostrozebeke Aantal OO-woningen op inventaris Oostrozebeke Verwaarlozing Aantal geïnventariseerde woningen Oostrozebeke Maatregelen Stimulerende maatregelen: gemeentelijke premies Aankooppremie: Voor aankoop van een woning ouder dan 20 jaar (enige woning) Inkomen max pp. ten laste Premie: pp. ten laste (of 200 per invalide persoon tl) pp. ten laste (of 640 per invalide persoon tl) voor woningen op leegstandsinventaris Gemeente Oostrozebeke Beleidsvisie wonen

7 Aankooppremie Oostrozebeke Aantal aanvragen Aantal toekenningen Totaal toegekende premiebedragen Verbeteringspremie: Voor woningen ouder dan 30 jaar (enige woning) Voor eigenaars-bewoners, inkomen max pp. ten laste Volgens categorieënsysteem (6 categorieën) bonus voor uitvoering van alle in aanmerking komende categorieën Premie: 25% van de kosten met max 500 per categorie Verbeteringspremie Oostrozebeke Aantal aanvragen Aantal toekenningen Totaal toegekende premiebedragen , ,25 e 6.867,36 Energie premie alternatieve energie: 1 installatie opwekking alternatieve energie (geen fotovoltaïsche zonnepanelen) Voor eigenaars-bewoners, inkomen max pp. ten laste Premie: 10% van de kosten met max 500 per categorie Premie alternatieve energie Oostrozebeke Aantal aanvragen Aantal toekenningen Totaal toegekende premiebedragen e Vlaamse premies: Verbeterings- aan aanpassingspremie (VAP cijfers 2012): 30 aanvragen 24 toekenningen Renovatiepremie (cijfers 2012): 26 aanvragen 22 toekenningen Uitbetaalde premies Eandis (cijfers 2012): Dakisolatie: 67 Muurisolatie: 23 Vloerisolatie: 10 Hoogrend. glas: 55 E-peil: 16 Warmtepomp: 0 Zonneboiler: 38 Sociale dakisolatie: 0 Gemeente Oostrozebeke Beleidsvisie wonen

8 Normerende maatregelen: Uitreiken conformiteitsattesten: voorlopig 1 attest afgeleverd Screening SVK-woningen: Onderzoek naar de conformiteit van particuliere woningen vooraleer ze in huur genomen worden door het SVK Uitvoering door HRI op basis van afsprakenkader met gemeente en met Vlaamse overheid. Sanctionerende maatregelen: Procedure ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring + gemeentelijk heffingsreglement voor ongeschikt- en onbewoonbaar verklaarde woningen. Procedure voor opname van verwaarloosde woningen op gemeentelijke inventaris + gemeentelijk heffingsreglement voor verwaarloosde woningen 5.3. Beleidsaccenten Verder zetten van Stimulerende, normerende en sanctionerende maatregelen met het oog op verbetering van de woningkwaliteit Stimulerend: via gemeentelijke premies Normerend: via toepassing algemene Vlaamse kwaliteitsnormen Sanctionerend: via inventarisatie en heffing voor verwaarloosde, ongeschikte- en onbewoonbaar verklaarde woningen Renovatie en onderhoud van woningen t.b.v. het Sociaal Verhuurkantoor Bijzonder accent in deze legislatuur: Evaluatie en zo nodig bijsturing van het gemeentelijk kwaliteitsbeleid Korte toelichting: De gemeente voert reeds meerdere jaren een 3-sporenbeleid om de kwaliteit van het woningpatrimonium in Oostrozebeke op peil te houden en waar nodig te verbeteren. Bij de start van de samenwerking met HRI werd werk gemaakt van een nieuw gemeentelijk premiebeleid en werden de instrumenten van de Vlaamse Wooncode actiever aangewend (toepassen kwaliteitsnormen, procedures voor bestrijding van verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare woningen). Een kwaliteitsonderzoek in 2005 in een steekproef van 5% woningen in Oostrozebeke gaf aan dat dit kwaliteitsbeleid verder moest gezet worden. In 2009 werd de verbeteringspremie na een tussentijdse evaluatie bijgestuurd. Een nieuwe grondige evaluatie van het kwaliteitsbeleid dringt zich op. Er zal onderzocht worden of het huidige beleid op die manier moet verder gezet worden, of eventueel moet versterkt of bijgestuurd worden (bvb. met een stedenbouwkundige verordening woonkwaliteit, of specifieke stimuli voor bvb. eigenaars-verhuurders, of andere maatregelen). Link met BBC-doelstellingen gemeente / OCMW: Gemeente: Actieplan 31 Voeren van een huisvestingsbeleid Actie 74: Ondersteunen en subsidiëren aankoop woningen, verbeteren woningen (en levenslang wonen) Actie 75: samenwerken met Huisvestingsdienst Regio Izegem Gemeente Oostrozebeke Beleidsvisie wonen

9 6. Grond- en pandenbeleid 6.1. Algemeen Relevante cijfergegevens Aantal en type woningen (SSP) # Handelshuizementen Apparte- Gesloten Halfopen Open Andere Totaal bebouwing bebouwing bebouwing Oostrozebeke Arro Roes-Tielt Prov W-VL % Handelshuizementen Apparte- Gesloten Halfopen Open Andere bebouwing bebouwing bebouwing Oostrozebeke 2,87 14,43 13,68 25,77 42,80 0,44 Arro Roes-Tielt 3,57 10,18 25,86 24,21 35,07 1,10 Prov W-VL 3,38 27,63 23,24 17,03 23,62 5,10 Gemiddeld KI (SSP) Gemiddeld KI Oostrozebeke 733 Arro Roes-Tielt 715 Prov W-VL 798 Bouwjaar (SSP) % Voor Vanaf 2000 Oostrozebeke 20,40 66,40 13,20 Arro Roes-Tielt 27,74 58,93 13,34 Prov W-VL 29,13 58,74 12,13 Eigendomstitel (SSP) Woning bewoond door Eigenaar Huurder # % # % Oostrozebeke , ,85 Arro Roes-Tielt , ,77 Prov W-VL , ,16 Onbebouwde percelen # opp. m² goedgekeurde verkavelingen woongebied Leegstand: Aantal geïnventariseerde woningen Gemeente Oostrozebeke Beleidsvisie wonen

10 Woonbehoeften: De provincie berekende de toekomstige woonbehoefte tussen 2012 en Vaststelling is dat er een sterke toename van de kleine huishoudens verwacht wordt en een afname van grotere huishoudens. De woningmarkt zal zich dus niet alleen moeten uitbreiden, maar ook moeten heroriënteren. Voor Oostrozebeke komen er tussen de 239 en 287 huishoudens bij tegen Eind 2011 werd een onderzoek verricht, waarbij de 64 gemeenten van de provincie werden onderverdeeld in regionale woningmarkten. Regionale woningmarkten zijn functionele woonruimtes met een eigen demografische en specifieke woondynamiek. Oostrozebeke behoort tot de regionale woningmarkt van Waregem. Deze afbakening vormt het kader voor het opstellen van de gemeentelijke woonprogrammatie. Vanuit dit kader komt de provincie tot een bruto taakstelling voor elke gemeente. Voor Oostrozebeke gaat men uit van 146 woningen voor de periode (resp. 66 woningen voor periode en 80 woningen voor periode ). Het beschikbare woonaanbod moet hiervan in mindering gebracht worden om over het netto-woonpakket te beschikken. Onder meer volgende aspecten moeten hierbij in rekening gebracht worden: het register onbebouwde percelen, de leegstand, de geplande reconversieprojecten, de te realiseren projecten door SHM s in woonuitbreidingsgebieden, het toepassen van een verdichtingscoëfficiënt, en de te realiseren projecten met (individuele) woonzorgvormen. Na de confrontatie van de bruto-taakstelling met het beschikbaar aanbod, wordt het netto-pakket bekomen voor de periode en de periode Voor beide planperiodes blijkt er echter voldoende aanbod te zijn om de behoefte aan bijkomende woongelegenheden op te vangen. De provincie heeft dan ook geen netto-pakket toegekend aan de gemeente Oostrozebeke Overzicht geplande woonprojecten Een eerste belangrijk woonproject wordt mogelijk gemaakt door het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan De Krinkel, waarvan de definitieve vaststelling door de gemeenteraad zou moeten gebeuren vóór eind Het uitvoeringsplan in kwestie voorziet, binnen haar plangebied, naast het herwerken van de voorschriften van het bijzonder plan van aanleg Driehoek, in het bijzonder de herbestemming van twee ambachtelijke sites ( Verhulst en Polfliet ), in vorm van een projectzone voor wonen. De bedoeling is om binnen dit plangebied 2 meergezinswoningen en een aantal individuele woningen te realiseren, in totaal goed voor een 70-tal woongelegenheden. Een tweede project betreft de site Olieberg, waarvoor een gelijknamig ruimtelijk uitvoeringsplan voorbereid wordt, maar nog in een heel vroege fase verkeert. Niettemin is het de bedoeling om er 2 ha aan te snijden voor sociale woningbouw, wat reeds op deze manier voorzien werd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (richtinggevend gedeelte, pp ). De voorkeur gaat in wezen uit naar een gemengd project privaat-sociaal, maar de opties moeten nog verder besproken worden met de provincie, en naderhand, met de WVI en de SHM s. De concrete realisatie is zeker voor na Een derde en laatste project betreft de verderzetting van het woonproject Ettingen, waar reeds 10 woningen vergund en in opbouw zijn (cfr. infra onder planning sociale huisvesting, bijlage 3) Beleidsaccenten Werk maken van ruimtelijke uitvoeringsplannen (De Krinkel, Olieberg), met het oog op de realisatie van bijkomende woonprojecten. Nemen van de nodige activeringsmaatregelen voor het versneld ter beschikking stellen van onbebouwde percelen en leegstaande panden Actualiseren van het register onbebouwde percelen (ROP) - hoe het activeren van de niet-bebouwde percelen zal gebeuren, wordt onderzocht. Gemeente Oostrozebeke Beleidsvisie wonen

11 Evaluatie en aanpassing van de verordening van belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstaand of onafgewerkt Korte toelichting: Reeds meerdere jaren is er een heffingsreglement op langdurig leegstaande gebouwen en woningen van kracht. Woningen die minstens 2 jaar leeg staan komen in aanmerking voor een heffing (behoudens vrijstelling). Op die manier moeten eigenaar gestimuleerd worden om hun woning opnieuw bewoonbaar te maken. Op basis van een recente evaluatie, zal het reglement aangepast worden. De belangrijkste wijziging betreft het verhogen van het bedrag van de heffing voor woningen die jarenlang blijven leeg staan (verhoging vanaf 5 jaar leegstand). Link met BBC-doelstellingen gemeente / OCMW: Gemeente: Actieplan 31 Voeren van een huisvestingsbeleid Actie 75: samenwerken met Huisvestingsdienst Regio Izegem Actieplan 32 Toepassen Vlaamse Wooncode Actie 78: uitvoeren van de regelgeving in het kader van grond- en pandendecreet Actieplan 33 Uitvoeren van het gemeentelijk ruimtelijk beleid Actie 79: opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen 6.2. Sociale huisvesting Relevante cijfergegevens Wachtlijsten sociale huur Mijn Huis Kandidaat Huurders Mijn Huis (gegevens na actualisatie) 2013 Totaal 196 Noot: 61 kandidaten zijn woonachtig in Oostrozebeke De wachttijden in Oostrozebeke variëren tussen 4 en iets meer dan 5 jaar. Wat betreft de appartementen met 1 en 2 slaapkamers is het zo dat de meeste kandidaten enkel opteren voor de recente projecten: Kraaienest I & II. Voor de appartementen in Ettingen met 2 & 3 slaapkamers bedraagt de wachttijd 3 jaar. Voor gezinswoningen met 3 slaapkamers bedraagt de wachttijd bijna 4 jaar. Voor gezinswoningen met 4 slaapkamers is de wachttijd 3 jaar. Wachtlijsten SVK: Kandidaat Huurders SVK (gegevens vóór actualisatie) 2013 Alleenstaanden 87 Eenoudergezinnen 44 Koppel zonder kinderen 13 Koppel met kinderen 28 Totaal 172 Gewenst type woning (gegevens vóór actualisatie) slaapkamerwoning 86 2-slaapkamerwoning slaapkamerwoning 44 4 of meer slaapkamerwoning 23 Gemeente Oostrozebeke Beleidsvisie wonen

12 Bindend sociaal objectief (tegen 2020): Huurwoningen: 49 Koopwoningen: 35 Sociale kavels: 1 Inventaris register onbebouwde percelen gronden eigendom van semi-publieke eigenaars: zie bijlage Planning sociale huisvesting Overzicht projecten: zie bijlage 3 Evolutie Bindend Sociaal Objectief (BSO): na gerealiseerde groei na realisatie projecten in uitvoering na realisatie projecten in ontwerpfase BSO Huur Koop Sociale kavel Beleidsaccenten Uitbreiden van het aantal sociale huur- en koopwoningen van de sociale actoren, o.m. met het oog op het behalen van het bindend sociaal objectief. Korte toelichting: Het decreet grond- en pandenbeleid bepaalt dat Oostrozebeke in de periode in totaal 49 sociale huurwoningen en 35 sociale koopwoningen moet realiseren. De gemeente werkt hiervoor nauw samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen (De Mandel en Mijn Huis) en met het Sociaal Verhuurkantoor. Inmiddels werden er 28 huurwoningen gerealiseerd (nog geen koopwoningen). De geplande projecten worden verder gezet om het BSO te bereiken. Inventariseren van de onbebouwde gronden in eigendom van (semi)publieke rechtspersonen en opstellen van een actieprogramma voor de ontwikkeling van interessante opportuniteiten met het oog op het behalen van het bindend sociaal objectief. Korte toelichting: Het decreet grond- en pandenbeleid bepaalt dat de gemeenten de onbebouwde percelen die eigendom zijn van (sem)publieke rechtspersonen moeten bijhouden via het register onbebouwde percelen (ROP). Bij het aansnijden van deze gronden geldt een hogere sociale last dan op andere percelen (nl. tussen 20% en 40%). In bijlage 2 vindt men de inventaris van gronden in eigendom van (semi-)publieke overheden en het bijhorend actieprogramma. Link met BBC-doelstellingen gemeente / OCMW: Gemeente: Actieplan 31 Voeren van een huisvestingsbeleid Actie 76: Ondersteunen van de realisatie van sociale woonprojecten OCMW: Actieplan15 Voeren van een huisvestingsbeleid en de toegang tot de woningmarkt voor zwakkere bevolkingsgroepen verbeteren Actie 64: ter beschikking stellen van sociale woningen Gemeente Oostrozebeke Beleidsvisie wonen

13 6.3. Woonprojecten specifieke doelgroepen Relevante cijfergegevens Kansarmen Twee indicatoren m.b.t. energie-armoede: Totaal aantal geplaatste ingeschakelde budgetmeters voor elektriciteit / gas Totaal aantal behandelde LAC-dossiers (commissie die beslist of de gas- of elektriciteitsdossiers al dan niet afgesloten wordt in geval van wanbetaling 2011 Elektriciteit Gas budgetmeter LAC-dossier budgetmeter LAC-dossier Oostrozebeke Arro Roes-Tielt Prov W-VL Vlaanderen Bron: VREG, Statistiek met betrekking tot huishoudelijke afnemers in het kader van de besluiten op de sociale openbaredienstverplichtingen, 2011 We bekijken de cijfers vervolgens per huishoudens om te kunnen vergelijken Elektriciteit Gas budgetmeter LAC-dossier budgetmeter LAC-dossier Oostrozebeke 7,3 9,7 4,0 3,0 Arro Roes-Tielt 13,6 7,5 8,2 6,7 Prov W-VL 16,6 9,3 9,3 7,2 Vlaanderen 16,7 9,9 9,2 7,7 Senioren 2013 Groene druk Grijze druk Verouderingsgraad Interne vergrijzing Familiale zorgindex Oostrozebeke 41,91 45,10 107,61 21,04 39,09 Arro Roes-Tielt 41,48 47,81 115,25 23,75 44,54 Prov W-VL 39,88 53,78 134,84 23,05 45,23 De groene druk geeft de verhouding weer tussen de min 20-jarigen en de jarigen. Voor Oostrozebeke geldt dat er jarigen zijn per jarigen. Dit is iets hoger dan in het arrondissement R-T (41,5%) en iets hoger dan in de provincie (39,9%). De grijze druk geeft de verhouding weer tussen de senioren (60+) en de jarigen. In Oostrozebeke wonen er 45 ouderen per 100 actieven. Dit is een lagere waarde in vergelijking met het arrondissement R-T (47,8%), en lager dan de provinciale waarde (53,8%). Bij de verouderingsgraad gaan we kijken naar de verhouding tussen de ouderen en de kinderen. Er zijn meer ouderen dan kinderen (index boven de 100). In Oostrozebeke wonen per 100 < 20-jarigen bijna 108 ouderen. Dit is opnieuw iets lager dan het arrondissementeel gemiddelde (115,3%), en het provinciaal gemiddelde (134,8%). Bij de interne vergrijzing bekijken we het aandeel van de hoogbejaarden binnen de groep van senioren. In Oostrozebeke is 21% van de senioren ouder dan 80 jaar. Dit is iets minder dan gemiddeld in de provincie (23,1%) en gemiddeld voor het arrondissement R-T. Tot slot bekijken we nog de familiale zorgindex. Dit kan een maat van zorgbehoevendheid zijn: het geeft de verhouding weer van het aantal potentieel zorgbehoevenden (80+) ten opzichte van de groep van potentieel zorgverlenende vijftigers. In Oostrozebeke zijn er plussers per jarigen. Dit zijn er minder dan in het arrondissement R-T (44,5%) en de provincie (45,2%). De volgende tabel geeft de groei-indexen weer voor de verschillende coëfficiënten Groene druk Grijze druk Verouderingsgraad Interne vergrijzing Familiale zorgindex Oostrozebeke 96,13 121,87 126,77 152,39 166,75 Arro Roes-Tielt 95,65 111,47 116,54 141,92 137,52 Prov W-VL 94,28 119,00 126,22 134,76 136,75 In Oostrozebeke kennen alle coëfficiënten, uitgezonderd de groene druk, een toename in de periode Dit wordt veroorzaakt door het stijgen van het aantal senioren. Gemeente Oostrozebeke Beleidsvisie wonen

14 Huidig aanbod Kansarmen: Het OCMW beschikt momenteel over 2 crisiswonngen: 1 woning met 2 slaapkamers (6 slaapplaatsen) 1 appartement met 2 slaapkamers (4 slaapplaatsen) De bezetting is quasi 100%. De woning is in 2012 hoofdzakelijk bezet geweest door een alleenstaande, in 2013 hoofdzakelijk door een alleenstaande met 2 kinderen. Het appartement is in 2012 bezet geweest door een alleenstaande met 1 kind, in 2013 ook door een alleenstaande met 1 kind. Proefwonen: 1 woning (in Ettingen) Opvangcentra: doorverwijzing naar centra buiten de regio Senioren: Aanpassingspremie levenslang wonen Voor eigenaars-bewoners vanaf 50 jaar of personen met handicap, inkomen max Volgens categorieënsysteem (6 categorieën) bonus voor uitvoering van alle in aanmerking komende categorieën Premie: 25% van de kosten met max 500 per categorie Aantal aanvragen Aantal toekenningen Totaal toegekende premiebedragen 1.089, , ,09 Bejaardenwoningen en serviceflats: Bejaardenwoningen: 25 woningen van het OCMW (allemaal bewoond) Wachtlijst: 15 personen Geen serviceflats Woonzorgcentrum Rozenberg: 76 woongelegenheden en 3 woongelegenheden voor kortverblijf Lokale Opvang Initiatieven (LOI): Oostrozebeke beschikt over 7 plaatsen voor alleenstaande mannen, verdeeld over 2 woningen (elk met een eigen slaapkamer) Beleidsaccenten Verder zetten van: Behoud van het huidige aanbod van wooninitiatieven voor specifieke doelgroepen (crisiswoningen, bejaardenwoningen, woonzorgcentra, LOI-woningen). Eén van de vrijgekomen LOI-woningen zal tijdelijk vrij te gebruiken zijn als doorgangs- of crisiswoning, tot op het ogenblik dat Fedasil de woning terug in gebruik wil nemen als lokaal opvanginitiatief. Premie levenslang wonen verder stimuleren: werk maken van betere bekendmaking Gemeente Oostrozebeke Beleidsvisie wonen

15 Bijzondere accenten in deze legislatuur: Uitvoeren van grote onderhoudswerken en renovatie van de bejaardenwoningen en werk maken van een beter toegankelijkheid van de bejaardenwoningen Haalbaarheidsonderzoek betreffende een gezamenlijke en betaalbare woonvorm voor alleenstaande mannen Link met BBC-doelstellingen gemeente / OCMW: Gemeente: Actieplan 31 Voeren van een huisvestingsbeleid Actie 74: Ondersteunen en subsidiëren ( ) levenslang wonen OCMW: Actieplan15 Voeren van een huisvestingsbeleid en de toegang tot de woningmarkt voor zwakkere bevolkingsgroepen verbeteren Actie 56: ter beschikking stellen van transitwoningen Actie 57: haalbaarheidsonderzoek i.f.v. voor het OCMW beter betaalbare transitwoning Actie 63: inrichting, grote onderhoudswerken en renovatie van transitwoningen OCMW: Actieplan 16 realiseren van aangepaste huisvesting voor risicogroepen Actie 66: haalbaarheidsonderzoek betreffende een gezamenlijke en betaalbare woonvorm voor alleenstaande mannen Actie 67: voorstellen formuleren Actie 68: realiseren van het gekozen voorstel OCMW: Actieplan 23 Uitwerken van nieuwe initiatieven binnen de thuiszorg Actie 90: haalbaarheidsonderzoek betreffende de verdere uitbouw van de thuiszorg (, assistentiewoningen,, project wonen welzijn, ) en daarbij inzetten op vermaatschappelijking van de zorg. Actie 91: voorstellen formuleren Actie 92: Realiseren van gekozen voorstel OCMW: Actieplan 24 verhuren van bejaardenwoningen Actie 93: ter beschikking stellen van bejaardenwoningen Actie 94: Grote onderhoudswerken en renovatie van bejaardenwoningen OCMW: Actieplan 25 beschikken over beter toegankelijke bejaardenwoningen Actie 95: Beschikken over beter toegankelijke bejaardenwoningen 7. De gemeente als regisseur van het woonbeleid: lokaal woonoverleg 7.1. Relevante gegevens Samenstelling: Schepen huisvesting, eerste schepen., 3 gemeenteraadsleden, gemeentesecretaris, stedenbouwkundig ambtenaar, OCMW-voorzitter, OCMW-secretaris, sociale dienst OCMW, SHM s Mijn Huis en De Mandel, voorzitter Gecoro, Wonen Vlaanderen, HRI Grote lijnen agendavorming: uitwerken en opvolgen maatregelen gemeentelijk woonbeleid, advies omtrent BSO + opvolging woonprojecten Vergaderfrequentie: tweemaal per jaar + extra bijeenkomsten naargelang noodwendigheid. Gemeente Oostrozebeke Beleidsvisie wonen

16 7.2. Beleidsaccenten Verder zetten: Organisatie van het lokaal woonoverleg met het oog op afstemming van de diverse huisvestingsinitiatieven op het grondgebied van de gemeente Oostrozebeke. Stimuleren van netwerkvorming inzake huisvesting met een breed forum van diensten op lokaal en regionaal niveau Link met BBC-doelstellingen gemeente / OCMW: Gemeente: Actieplan 32 Toepassen Vlaamse Wooncode Actie 77: Stimuleren en ondersteunen lokaal woonoverleg OCMW: Actieplan15 Voeren van een huisvestingsbeleid en de toegang tot de woningmarkt voor zwakkere bevolkingsgroepen verbeteren Actie 58: participeren in en samenwerken met HR rond lokaal woonbeleid BIJLAGEN - Bijlage 1: Resultaten steekproefsgewijze kwaliteitsmeting(2005) - Bijlage 2: Register onbebouwde percelen in eigendom van publieke en semi-publieke instanties inventarisatie en actieprogramma - Bijlage 3: Sociale huisvesting Oostrozebeke toets met bindend sociaal objectief Gemeente Oostrozebeke Beleidsvisie wonen

GEMEENTE LEDEGEM ACTUALISATIE BELEIDSVISIE WONEN 2014 2019

GEMEENTE LEDEGEM ACTUALISATIE BELEIDSVISIE WONEN 2014 2019 GEMEENTE LEDEGEM ACTUALISATIE BELEIDSVISIE WONEN 2014 2019 1. Uitgangspunten Decreet Vlaamse Wooncode, artikel 3: Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste

Nadere informatie

GEMEENTE INGELMUNSTER ACTUALISATIE BELEIDSVISIE WONEN 2014 2019 ONTWERP

GEMEENTE INGELMUNSTER ACTUALISATIE BELEIDSVISIE WONEN 2014 2019 ONTWERP GEMEENTE INGELMUNSTER ACTUALISATIE BELEIDSVISIE WONEN 2014 2019 ONTWERP 1. Uitgangspunten Decreet Vlaamse Wooncode, artikel 3: Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over

Nadere informatie

GEMEENTE WIELSBEKE ACTUALISATIE BELEIDSVISIE WONEN 2014 2019

GEMEENTE WIELSBEKE ACTUALISATIE BELEIDSVISIE WONEN 2014 2019 GEMEENTE WIELSBEKE ACTUALISATIE BELEIDSVISIE WONEN 2014 2019 1. Uitgangspunten Decreet Vlaamse Wooncode, artikel 3: Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste

Nadere informatie

De gemeente Wingene wil een voldoende en betaalbaar aanbod voor iedereen realiseren.

De gemeente Wingene wil een voldoende en betaalbaar aanbod voor iedereen realiseren. Actieplan - > 2013 Woonbeleidskader 2013-2019 Het gemeentebestuur van Wingene wenst zich de komende jaren verder inzetten om hun regisseursrol inzake lokaal woonbeleid met voldoende slagkracht in te vullen.

Nadere informatie

Wonen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid

Wonen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid Wonen in Vlaanderen Editie Ardooie Hooglede Ingelmunster Izegem Ledegem Lichtervelde Meulebeke Moorslede Oostrozebeke Pittem Roeselare Staden Tielt Wingene Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid Inhoud

Nadere informatie

Arrondissement Izegem. Roeselare ,5 271,5 3144,3. Izegem. Totaal Totaal Totaal 12,5 49% 75,6 28% 657,9 21% 12,9 51% 78,4 29% 679,3 22%

Arrondissement Izegem. Roeselare ,5 271,5 3144,3. Izegem. Totaal Totaal Totaal 12,5 49% 75,6 28% 657,9 21% 12,9 51% 78,4 29% 679,3 22% Woonfiche IZEGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Arrondissement Ledegem. Roeselare ,8 271,5 3144,3. Ledegem. Index Ledegem

Arrondissement Ledegem. Roeselare ,8 271,5 3144,3. Ledegem. Index Ledegem Woonfiche LEDEGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Arrondissement Waregem. Kortrijk ,3 402,9 3144,3. Waregem. Index Waregem. Index

Arrondissement Waregem. Kortrijk ,3 402,9 3144,3. Waregem. Index Waregem. Index Woonfiche WAREGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Totale oppervlakte Nieuwpoort Arrondissement West-Vlaanderen ,0 275,2 3144,3. Index Index

Totale oppervlakte Nieuwpoort Arrondissement West-Vlaanderen ,0 275,2 3144,3. Index Index Woonfiche NIEUWPOORT Veurne B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p. p.5 p.6

Nadere informatie

Totale oppervlakte Koksijde Arrondissement West-Vlaanderen ,0 275,2 3144,3. Index Index

Totale oppervlakte Koksijde Arrondissement West-Vlaanderen ,0 275,2 3144,3. Index Index Woonfiche KOKSIJDE Veurne B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p. p.5 p.6 B

Nadere informatie

Bredene ,1 291,6 3144,3. Bredene. Totaal Totaal Totaal. Index Bredene

Bredene ,1 291,6 3144,3. Bredene. Totaal Totaal Totaal. Index Bredene Woonfiche BREDENE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Brugge ,4 661,3 3144,3. Brugge. Index Brugge. Index Arrondissement Brugge

Brugge ,4 661,3 3144,3. Brugge. Index Brugge. Index Arrondissement Brugge Woonfiche BRUGGE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman

Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman 29.07.2015 WONEN IN HET MEETJESLAND: DE CIJFERS Voor steeds meer gezinnen is het een moeilijke klus om een geschikte, degelijke

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk. Kortrijk ,0 402,9 3144,3. Kortrijk. Index Kortrijk. Index

Arrondissement Kortrijk. Kortrijk ,0 402,9 3144,3. Kortrijk. Index Kortrijk. Index Woonfiche KORTRIJK B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Arrondissement Oostende. Oostende ,7 291,6 3144,3. Arrondissement Oostende. Oostende

Arrondissement Oostende. Oostende ,7 291,6 3144,3. Arrondissement Oostende. Oostende Woonfiche OOSTENDE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Ieper ,6 549,6 3144,3. Ieper. Index Ieper. Index Arrondissement Ieper

Ieper ,6 549,6 3144,3. Ieper. Index Ieper. Index Arrondissement Ieper Woonfiche IEPER B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M G

Nadere informatie

Arrondissement Diksmuide. Diksmuide ,4 362,4 3144,3. Arrondissement Diksmuide. Diksmuide. Totaal Totaal Totaal

Arrondissement Diksmuide. Diksmuide ,4 362,4 3144,3. Arrondissement Diksmuide. Diksmuide. Totaal Totaal Totaal Woonfiche DIKSMUIDE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Houthulst ,9 362,4 3144,3. Houthulst. Totaal Totaal Totaal. Index Houthulst

Houthulst ,9 362,4 3144,3. Houthulst. Totaal Totaal Totaal. Index Houthulst Woonfiche HOUTHULST B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Arrondissement Deerlijk. Kortrijk ,8 402,9 3144,3. Deerlijk. Index Deerlijk. Index

Arrondissement Deerlijk. Kortrijk ,8 402,9 3144,3. Deerlijk. Index Deerlijk. Index Woonfiche DEERLIJK B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Arrondissement Zwevegem. Kortrijk ,2 402,9 3144,3. Zwevegem. Index Zwevegem. Index

Arrondissement Zwevegem. Kortrijk ,2 402,9 3144,3. Zwevegem. Index Zwevegem. Index Woonfiche ZWEVEGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Oostkamp ,6 661,3 3144,3. Oostkamp. Totaal Totaal Totaal 16,6 21% 164,8 25% 657,9 21% 17,2 22% 169,3 26% 679,3 22% Index

Oostkamp ,6 661,3 3144,3. Oostkamp. Totaal Totaal Totaal 16,6 21% 164,8 25% 657,9 21% 17,2 22% 169,3 26% 679,3 22% Index Woonfiche OOSTKAMP B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Arrondissement Dentergem. Tielt ,9 329,8 3144,3. Dentergem. Index Dentergem. Index

Arrondissement Dentergem. Tielt ,9 329,8 3144,3. Dentergem. Index Dentergem. Index Woonfiche DENTERGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Woonfiche MIDDELKERKE

Woonfiche MIDDELKERKE Woonfiche MIDDELKERKE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D

Nadere informatie

Woonfiche HEUVELLAND. Arrondissement Ieper. Woonfiche Heuvelland p.1 p.2 p.3 p.4 p.5

Woonfiche HEUVELLAND. Arrondissement Ieper. Woonfiche Heuvelland p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 Woonfiche HEUVELLAND B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 1 Woonfiche

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke)

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID, CLUSTER Izegem.

Nadere informatie

Totale oppervlakte De Panne Arrondissement West-Vlaanderen ,9 275,2 3144,3. Index Index

Totale oppervlakte De Panne Arrondissement West-Vlaanderen ,9 275,2 3144,3. Index Index Woonfiche DE PANNE Veurne B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B

Nadere informatie

Woonfiche KNOKKE-HEIST

Woonfiche KNOKKE-HEIST Woonfiche KNOKKE-HEIST B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O

Nadere informatie

Arrondissement Wevelgem. Kortrijk ,8 402,9 3144,3. Wevelgem. Index Wevelgem. Index

Arrondissement Wevelgem. Kortrijk ,8 402,9 3144,3. Wevelgem. Index Wevelgem. Index Woonfiche WEVELGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

De Haan ,2 291,6 3144,3. De Haan. Totaal Totaal Totaal. Index De Haan

De Haan ,2 291,6 3144,3. De Haan. Totaal Totaal Totaal. Index De Haan Woonfiche DE HAAN B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

STAD IZEGEM ACTUALISATIE BELEIDSVISIE WONEN

STAD IZEGEM ACTUALISATIE BELEIDSVISIE WONEN STAD IZEGEM ACTUALISATIE BELEIDSVISIE WONEN 2014 2019 1. Uitgangspunten Decreet Vlaamse Wooncode, artikel 3: Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning,

Nadere informatie

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013 Warmer wonen Werkgroep premies 20 juni 2013 Uitgenodigd Isabel Tremerie ; Ciska Vereecke; david debosschere; Daevy Debeuf ; Catherine.Christiaens; christof libbrecht; pieter Decruynaere; Fien Vandeghinste;

Nadere informatie

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht 2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht Studiedag Vlaams Welzijnsverbond Wonen in welzijn, welzijn in wonen 30 maart 2011 Wat

Nadere informatie

Beleidsacties wonen 2012

Beleidsacties wonen 2012 SD 1: Het voeren van een aanbodbeleid Beleidsacties wonen 2012 Nr actie Periode hoofduitvoerder 1 Implementeren van de resultaten van het 2008- Stad Woondienst woonprogramma (2008) + invullen sociaal objectief

Nadere informatie

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 Beweging.net - 25 april 2015 Schepen van wonen (Meise) Sonja BECQ LOKALE UITDAGINGEN UITDAGINGEN MIDDELEN 2 UITDAGINGEN UITDAGINGEN Vergrijzing van de bevolking: 4 UITDAGINGEN

Nadere informatie

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid voorstelling WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid Molenstraat 30 Wie zijn wij : Woonwinkel trefpunt Sociaal Verhuurkantoor Woningkwaliteit Inventarisatiecel vzw BEA (Beheer Energie Aalst)

Nadere informatie

Woonplatform. 20 november 2012

Woonplatform. 20 november 2012 Woonplatform 20 november 2012 1. Voortgangstoets Meting voortgang realisatie bindend sociaal objectief opgelegd door Vlaamse Gewest Sociaal objectief = aantal te realiseren sociale woningen periode 2009

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche IZEGEM INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING Totale

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

Een woonbegeleider voor de Woonwinkel (halftijds contract van bepaalde duur tot 31/12/2015, met mogelijkheid tot verlenging)

Een woonbegeleider voor de Woonwinkel (halftijds contract van bepaalde duur tot 31/12/2015, met mogelijkheid tot verlenging) Huisvestingsdienst Regio Izegem heeft een vacature voor : Een woonbegeleider voor de Woonwinkel (halftijds contract van bepaalde duur tot 31/12/2015, met mogelijkheid tot verlenging) De Huisvestingsdienst

Nadere informatie

Woonfiche INGELMUNSTER

Woonfiche INGELMUNSTER Woonfiche INGELMUNSTER INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche DE PANNE INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche DE HAAN INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche BRUGGE INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING Totale

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche KORTRIJK INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche VEURNE INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING Totale

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche TORHOUT INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche OOSTKAMP INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche KUURNE INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING Totale

Nadere informatie

Woonfiche MIDDELKERKE

Woonfiche MIDDELKERKE Woonfiche MIDDELKERKE INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche ZONNEBEKE INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche RUISELEDE INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche PITTEM INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING Totale

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche HOUTHULST INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche ICHTEGEM INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche ZUIENKERKE INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

Woonfiche KNOKKE-HEIST

Woonfiche KNOKKE-HEIST Woonfiche KNOKKE-HEIST INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche LO-RENINGE INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

Woonfiche LANGEMARK-POELKAPELLE

Woonfiche LANGEMARK-POELKAPELLE Woonfiche LANGEMARK-POELKAPELLE INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5

Nadere informatie

Vraag nr. 15 van Filiep Santy van 18 december 2014

Vraag nr. 15 van Filiep Santy van 18 december 2014 STAD KORTRIJK ------------------------ G E M E E N T E R A A D Bulletin van Vragen en Antwoorden Jaargang 24 - nummer 5 mei 2015 Vraag nr. 15 van Filiep Santy van 18 december 2014 Evolutie woongelegenheden

Nadere informatie

Woonfiche SPIERE-HELKIJN

Woonfiche SPIERE-HELKIJN Woonfiche SPIERE-HELKIJN INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

Woonfiche LANGEMARK-POELKAPELLE

Woonfiche LANGEMARK-POELKAPELLE Woonfiche LANGEMARK-POELKAPELLE INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Woonfiche BLANKENBERGE

Woonfiche BLANKENBERGE Woonfiche BLANKENBERGE INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

GEMEENTE WIELSBEKE WOONPLAN 2010 2013

GEMEENTE WIELSBEKE WOONPLAN 2010 2013 GEMEENTE WIELSBEKE WOONPLAN 2010 2013 INHOUD Deel 1: Doel en werkwijze 1 1. Waarom een woonplan 1 2. Looptijd en opvolging 1 3. Samenhang met andere beleidsdomeinen 1 4. Inhoud van het woonplan 3 Deel

Nadere informatie

Een woonbegeleider voor de Woonwinkel (halftijds contract van bepaalde duur tot 31/12/2015, met mogelijkheid tot verlenging)

Een woonbegeleider voor de Woonwinkel (halftijds contract van bepaalde duur tot 31/12/2015, met mogelijkheid tot verlenging) Huisvestingsdienst Regio Izegem heeft een vacature voor : Een woonbegeleider voor de Woonwinkel (halftijds contract van bepaalde duur tot 31/12/2015, met mogelijkheid tot verlenging) De Huisvestingsdienst

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Overheden

Hoofdstuk 1. Overheden INTERNE ANALYSE 7 Hoofdstuk 1. Overheden 1. Vlaamse overheid Het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed is één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het bestaat

Nadere informatie

Woonbeleid Vlaams-Brabant

Woonbeleid Vlaams-Brabant Woonbeleid Vlaams-Brabant Inhoud 1. Twee uitdagingen 2. Ondersteuning particulieren 3. Ondersteuning huisvestingsinitiatieven 4. Ondersteuning lokaal woonbeleid 1. Twee uitdagingen Betaalbaarheid Duurzaam

Nadere informatie

Betaalbaar wonen Voorstellen voor mogelijke acties Eerste honderd dagen februari - maart 2007 Lut Verbeeck, stafmedewerker sociale huisvesting Xavier Buijs, stafmedewerker ruimtelijke ordening en huisvesting

Nadere informatie

TOELICHTING WOONPROGRAMMATIE OKTOBER De gemeente als regisseur

TOELICHTING WOONPROGRAMMATIE OKTOBER De gemeente als regisseur TOELICHTING WOONPROGRAMMATIE OKTOBER 2016 De gemeente als regisseur De Vlaamse overheid kent de gemeenten een spilfunctie toe in het lokaal woonbeleid. De sturing van het lokaal woonbeleid ligt bij de

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

Woonprogrammatie. Voorstel methodiek en berekening Studiedag 23 nov. 2012

Woonprogrammatie. Voorstel methodiek en berekening Studiedag 23 nov. 2012 Woonprogrammatie Voorstel methodiek en berekening Studiedag 23 nov. 2012 1 Inhoud 1. Algemene methodiek (herziening PRS) 2. Berekenen bruto-taakstelling 3. Confrontatie met aanbod 2 Algemene methodiek

Nadere informatie

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Inleiding en situering Arrest nr. 145/2013 van het Grondwettelijk

Nadere informatie

Integrale aanpak woonbeleid CASE WAREGELM

Integrale aanpak woonbeleid CASE WAREGELM Integrale aanpak woonbeleid CASE WAREGELM WOONBELEID 1. Visievorming 2. Instrumenten inzetten 3. Projecten 1. Visievorming Eind 2006: woonplan Waregem goedgekeurd Eind 2009: nood aan actualisatie DGP,

Nadere informatie

Grond- en pandendecreet gereedschapskist voor betaalbaar wonen

Grond- en pandendecreet gereedschapskist voor betaalbaar wonen VVSG-MAGAZINE VOOR GEMEENTE EN OCMW Halfmaandelijks magazine van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw - Paviljoenstraat 9-1030 Brussel verschijnt 20 x per jaar Afgiftekantoor Gent X P2A9746

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

Duiding bij aanvullende activiteiten

Duiding bij aanvullende activiteiten Doelstelling 1. Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod Activiteit 1.1. de gemeente inventariseert onbebouwde bouwgronden en kavels in eigendom van Vlaamse semipublieke rechtspersonen en/of private

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

INHOUD ALGEMEEN. 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek?

INHOUD ALGEMEEN. 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek? INHOUD ALGEMEEN 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek? 2. Relevante wetten en decreten 2.1 De Belgische Grondwet

Nadere informatie

Module Grond- en pandenbeleid

Module Grond- en pandenbeleid Module Grond- en pandenbeleid Voor het onderdeel grond-en pandenbeleid over het sociaal wonen in de gemeente zijn er administratieve data beschikbaar en deze zullen hier dus niet bevraagd worden. De vragen

Nadere informatie

Lokaal woonoverleg. Basiscursus lokaal woonbeleid Wonen-Vlaanderen Hilde Luyts

Lokaal woonoverleg. Basiscursus lokaal woonbeleid Wonen-Vlaanderen Hilde Luyts Lokaal woonoverleg Basiscursus lokaal woonbeleid Wonen-Vlaanderen Hilde Luyts 3 mei 2016 Presentatie Lokaal woonoverleg 1. Basics: het wie-wat-wanneer-waarom van een lokaal woonoverleg 2. Regelgeving met

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

VLAAMSE ENERGIELENING

VLAAMSE ENERGIELENING VLAAMSE ENERGIELENING Jeroen Verbeke Energiedeskundige 04/12/2015 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be voormalig federaal Fonds FRGE(Fonds ter Reductie van de

Nadere informatie

Gemeente Brasschaat Woonbeleidsplan 2014-2019

Gemeente Brasschaat Woonbeleidsplan 2014-2019 Gemeente Brasschaat Woonbeleidsplan 2014-2019 Gemeente Brasschaat - Woonbeleidsplan - 1 - Gemeente Brasschaat - Woonbeleidsplan - 2 - INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 3 Overzicht tabellen en grafieken... 6

Nadere informatie

Goed wonen en bouwen in Wevelgem

Goed wonen en bouwen in Wevelgem Goed wonen en bouwen in Wevelgem Contactmoment Woonmarkt Gemeente als regisseur van het woonbeleid 5 jaar ontvoogding Leefbaar en betaalbaar wonen Woonprogrammatie Woonmarkt Goed wonen en bouwen in Wevelgem

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

Werken aan woonkwaliteit

Werken aan woonkwaliteit Dienst Wonen 1 Werken aan woonkwaliteit De dienst wonen wil de woonkwaliteit van de woningen en (studenten)kamers in Leuven verbeteren. Iedereen heeft tenslotte recht op een goede woning. Klachten in verband

Nadere informatie

Energie in het Grote Woononderzoek 2013 Hoe evolueert de energiekwaliteit van de Vlaamse woningen?

Energie in het Grote Woononderzoek 2013 Hoe evolueert de energiekwaliteit van de Vlaamse woningen? Energie in het Grote Woononderzoek 2013 Hoe evolueert de energiekwaliteit van de Vlaamse woningen? Griet Verbeeck & Wesley Ceulemans Universiteit Hasselt Studiedag De energiekwaliteit van het Vlaamse woningenpark,

Nadere informatie

STAD BRUGGE Assebroek

STAD BRUGGE Assebroek STAD BRUGGE Assebroek Oktober 2011 Mercedes Van Volcem Assebroek in beweging INLEIDING Brugge is absoluut meer dan de binnenstad. Een beleid per deelgemeente of sector dringt zich op. De deelgemeenten

Nadere informatie

Eindverslag enquête. 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie

Eindverslag enquête. 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie Eindverslag enquête 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie Stelling 1. Betaalbare woningen Met de huidige geplande sociale woonprojecten

Nadere informatie

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop:

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop: Dames en heren Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Wie enkel naar de prijzen van woningen en gronden, zal geneigd zijn om neen te antwoorden. Maar de betaalbaarheid van wonen is niet enkel een kwestie van

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Woonbeleidsplan Gemeente Meulebeke 2014 2019

Woonbeleidsplan Gemeente Meulebeke 2014 2019 Woonbeleidsplan Gemeente Meulebeke 2014 2019 colofon gemeente: Meulebeke project: Woonbeleidsplan 2014-2019 fase: Goedgekeurd door de Gemeenteraad datum: 5 februari 2014 projectteam: Intergemeentelijke

Nadere informatie

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij Puurs 11-1-2011 Situering Puurs: 17.000 inwoners Groene, landelijke gemeente gelegen langs enkele verkeersassen waardoor er vrij veel economische activiteit

Nadere informatie

Woonplan Londerzeel Actualisatie en evaluatie van de doelstellingen September 2012

Woonplan Londerzeel Actualisatie en evaluatie van de doelstellingen September 2012 Woonplan Londerzeel Actualisatie en evaluatie van de doelstellingen September 2012 Voorwoord De Vlaamse overheid wil gemeenten stimuleren om een lokaal woonbeleid te voeren dat gesteund is op een goed

Nadere informatie

Actieprogramma decreet grond- en pandenbeleid stad Izegem

Actieprogramma decreet grond- en pandenbeleid stad Izegem Actieprogramma decreet grond- en pandenbeleid stad Izegem Op basis van het decreet grond- en pandenbeleid is de stad verplicht een overzicht op te stellen van alle gronden die in eigendom zijn van (semi-)

Nadere informatie

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies 12 maart 2015 Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies Inhoud Wie zijn we, hoe zijn we georganiseerd? Energiebeleid, premies Wat hebben jullie (clienteel) nodig? Wonen in de Stadsregio IGS

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie