DRAAIBOEK INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING WPG SCHIPHOL GGD KENNEMERLAND. versie 1.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DRAAIBOEK INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING WPG SCHIPHOL GGD KENNEMERLAND. versie 1.4"

Transcriptie

1 DRAAIBOEK INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING WPG SCHIPHOL GGD KENNEMERLAND Auteur: GGD Kennemerland Sector Preventie, Advies en Crisis, Cluster Infectieziektebestrijding in samenwerking met Cluster Crisisondersteuning en Opleiding Status: versie 1.4 Vastgesteld Vastgesteld door: W. van het Hof Datum: 4 december 2013 Paraaf Clustermanager Infectieziektebestrijding

2 Versiebeheer Datum Wijziging Reden wijziging Gewijzigd door: 28 november Pagina 11; schema opschaling naar GRIP 28 november Pagina 24, 7.2; Het OCT gewijzigd in arts IZB. De OvD-G als voorzitter verwijderd uit het OCT. Naar aanleiding van een nabespreking van het scenario van de oefening Quest. Het OCT zal aansluiten aan een STPI zodat de aansluiting met de bestaande structuur gewaarborgd blijft. S. van Egmond S. van Egmond Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie 1.4 2

3 Beheer Beheer Het draaiboek WPG infectieziektebestrijding Schiphol dient jaarlijks, in het 3 e kwartaal, of zoveel eerder als noodzakelijk is, te worden geactualiseerd door het cluster Infectieziektebestrijding, afdeling infectieziektebestrijding algemeen. Om de 4 jaar wordt het draaiboek infectieziektebestrijding WPG Schiphol opnieuw formeel vastgesteld. Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie 1.4 3

4 Leeswijzer Inleiding Het draaiboek infectieziektebestrijding WPG Schiphol is geschreven onder verantwoordelijkheid van de Directeur publieke gezondheid Het draaiboek beschrijft de werkprocessen van de afdeling infectieziektebestrijding van GGD Kennemerland bij een (dreigende) infectieziekte die een gevaar vormt voor de volksgezondheid en zijn intrede kan doen via de luchthaven Schiphol. In het draaiboek is de samenwerking tussen de luchthaven en de GGD op het gebied van infectieziektebestrijding beschreven. De doelgroep is artsen en verpleegkundigen van de GGD. Waar gesproken wordt over samenwerking met andere partijen is dit in goede afstemming gegaan met betrokken partijen. Opbouw In de eerste hoofdstukken wordt de opschalingstructuur bij een infectieziekte(dreiging) op Schiphol beschreven. Hierna volgen de specifieke werkprocessen, waarna de bijbehorende protocollen volgen. Tot slot zijn er nog diverse bijlagen in het draaiboek opgenomen. Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie 1.4 4

5 Inhoudsopgave Versiebeheer...2 Beheer...3 Leeswijzer Inleiding Overleg en besluitvormingsstructuur Opschaling naar GRIP Samenwerking met Airport Medical Services (AMS) Pré alarmeringsfase Interventiefase Werkproces 1: Vliegtuig met mogelijk infectieuze passagier aan boord nadert Schiphol Vliegtuig met mogelijk infectieuze passagier aan boord nadert Schiphol Voorbereiding op aankomst vliegtuig Werkproces 2: Vliegtuig is geland op Schiphol Risico-inschatting index (mogelijk besmettelijk persoon) Risicoanalyse medepassagiers (hoog risicocontacten) Werkproces 3: Infectieuze passagier heeft Schiphol verlaten (contactopsporing) Contactopsporing nationaal Contactopsporing internationaal Stroomschema contactonderzoek Werkproces 4: Melding van een mogelijk besmettelijk persoon vanuit Schiphol Protocollen Overzicht Protocol: risicobeperkende maatregelen aan boord Protocol: persoonlijke beschermende maatregelen personeel Protocol: pers- en publieksvoorlichting Protocol: quarantaine van contacten Protocol vervoer index Protocol: oproepen ambulance Actieve surveillance/ monitoring van risicocontacten Maatregelen ten aanzien van het toestel en opvanglocatie Bijlagen Overzicht...47 Bijlage 1: Standaard agenda Outbreak Coördinatie Team IZB...48 Bijlage 2: IHR Annex Bijlage 3: Meldingsplichtige infectieziekten uit groep A, B1, B2 en C...50 Bijlage 4: Registratieformulier risicocontacten Nederlands...51 Bijlage 5: Meldingsformulier index...52 Bijlage 6: Formulier monitoring contact...53 Bijlage 7: Brief monitoring contact...54 Bijlage 8: Beschikking opname en onderzoek...55 Bijlage 9: Beschikking quarantaine en onderzoek...56 Bijlage 10: Informatiebrief passagiers incident aan boord (Nederlands)...57 Bijlage 11: Informatiebrief passagiers incident aan boord (Engels)...58 Bijlage 12: Informatiebrief komend uit brongebied (Engels)...59 Bijlage 13: Informatiebrief komend uit brongebied (Nederlands)...60 Bijlage 14: Passenger Locator Form (voorbeeld)...61 Bijlage 15: Gespecialiseerde centra voor behandeling en diagnostiek van geïmporteerde infectieziekten of verdenkingen daarop...62 Bijlage 16: Checklist en logboek bij melding van zieke passagier aan GGD Kennemerland...63 Bijlage 17: Telefoonlijst Bijlage 18: Begrippenlijst...68 Bijlage 19: Afkortingenlijst...69 Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie 1.4 5

6 1. Inleiding Bestuurlijke en juridische context infectieziektebestrijding Op grond van de Wet Publieke Gezondheid geeft het bestuur van de veiligheidsregio leiding aan de bestrijding van een ernstige infectieziekte (art. 6, lid 2, 3 en 4 WPG) binnen zijn gemeente, waartoe behoort bron- en contactopsporing. De bron- en contactopsporing naar aanleiding van vluchten op Schiphol wordt uitgevoerd door GGD Kennemerland, onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de veiligheidsregio. Indien er sprake is van een dreiging van een ziekte behorende tot groep A of een ernstig nieuw subtype humaan influenzavirus, dan is de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk voor de leiding van de bestrijding van de ziekte. Dit betekent dat de minister de maatregelen ter bestrijding van de ziekte kan vaststellen. De (vice)voorzitter van de veiligheidsregio blijft samen met de gemeentelijke gezondheidsdiensten verantwoordelijk voor de uitvoering van deze maatregelen voor de bestrijding. In dat kader kan de minister aan de (vice) voorzitter van de veiligheidsregio opdragen hoe de bestrijding ter hand moet worden genomen. De (vice)voorzitter van de veiligheidsregio dient de minister alle gegevens te verstrekken die hij nodig heeft voor zijn taak. Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol Het draaiboek infectieziektebestrijding WPG Schiphol is gebaseerd op de Wet publieke gezondheid en de international Health Regulations (IHR) en aangepast naar aanleiding van de tweede tranche WPG. Het draaiboek is afgestemd met Amsterdam Airport Schiphol (AAS), Airport Medical Services (AMS) en de GHOR. Het beperkt zich tot de beschrijving van infectieziektebestrijding bij mens op mens besmetting. De WPG geeft echter ook bepalingen over situaties waarin sprake is van mogelijke besmetting van voertuigen/goederen of de opsporing hiervan. Wanneer een dergelijke besmetting of een vermoeden van een dergelijke besmetting zich op Schiphol voordoet, wordt verwezen naar het Crisisbestrijdingsplan Schiphol (CBP-S) en het Calamiteitenplan Amsterdam Airport Schiphol (CP-AAS) In de beschreven werkprocessen zal steeds aangegeven worden op welk moment (bij welke dreiging) tot opschalen besloten wordt. Dit kan een onverwacht moment zijn, maar het is ook mogelijk dat de directeur publieke gezondheid (Dpg) de overlegstructuur IZB al operationeel gemaakt heeft en dat de ernst van de dreiging gaandeweg opschaling tot GRIP noodzaakt (zie hst.3). Samenhang met andere crisisplannen Bij een infectieziektecrisis treden ook andere crisis, en rampenplannen in werking. Het draaiboek infectieziektebestrijding WPG Schiphol sluit aan op de volgende plannen: Crisisbestrijdingsplan Schiphol (CBP-S) GGD Rampen opvangplan (GROP) Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Kennemerland. Calamiteitenplan Amsterdam Airport Schiphol. (CP-AAS) Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie 1.4 6

7 2. Overleg en besluitvormingsstructuur Inleiding In dit hoofdstuk wordt de overleg- en besluitvormingsstructuur, zoals deze voor en tijdens een (dreiging van een) infectieziektecrisis wordt opgezet, behandeld. Bestuurlijke Regiegroep IZB De Directeur publieke gezondheid brengt het bestuur van de veiligheidsregio op de hoogte wanneer zich een ernstige dreiging van een infectieziektecrisis voordoet. Wanneer de dreiging aanleiding geeft tot het feitelijk bijeenkomen voor het uitwisselen van informatie en het nemen van besluiten dan wordt de Bestuurlijke Regiegroep ingesteld. Onder meer wordt besproken of de pré-alarmeringscode (zie hst. 5 préalarmeringsfase) aansluit op de actuele situatie. Ook de afstemming met de landelijke coördinatie vanuit het ministerie van VWS, -I&M, -BZK en het RIVM, wordt in dit overleg aan de orde gesteld. De Bestuurlijke Regiegroep IZB staat onder voorzitterschap van de (vice)voorzitter van de Veiligheidsregio. Samenstelling De Bestuurlijke Regiegroep bij een infectieziektecrisis op Schiphol bestaat uit de (vice)voorzitter van de Veiligheidsregio, de Directeur publieke gezondheid, een afgevaardigde van AAS en een afgevaardigde van AMS. Wanneer de crisis(dreiging) niet alleen meer Schiphol betreft, zal de samenstelling van de Regiegroep hierop afgestemd worden. 1 Afhankelijk van de situatie zullen de overlegpartners medewerkers uit de eigen organisatie uitnodigen om aan het overleg deel te nemen. Onder meer zal de expertise van de arts infectieziektebestrijding en de expertise van de AOV en een communicatieadviseur wenselijk zijn. Om de afstemming met de landelijke coördinatie te borgen kan een afgevaardigde vanuit VWS of RIVM uitgenodigd worden tot (ad hoc) participatie. Schema Bestuurlijke Regiegroep Bestuurlijke Regiegroep IZB (BR-I) Voorzitter : Voorzitter Veiligheidsregio Gemeente : Burgemeester Haarlemmermeer GGD : Directeur publieke gezondheid AAS : afgevaardigde AAS* AMS : afgevaardigde AMS Op verzoek aangevuld met: Gemeente : AOV Communicatieadviseur(s) gemeente, VRK en AAS, arts IZB en sociaal verpleegkundige IZB *in overleg met het kern CVO wordt de aanwezigheid van de Airport Managers bepaald. Vervolg op volgende pagina 1 Ter illustratie: de bestuurlijke regiegroep voorbereiding grieppandemie in 2009 bestond uit: burgemeester van Haarlemmermeer, burgemeester van Haarlem, de wethouder Volksgezondheid Velsen, de wethouder Volksgezondheid Zandvoort, de directeur VRK/Regionaal geneeskundig functionaris en de coördinerend gemeentesecretaris. Met als ambtelijke ondersteuning: projectleider multidisciplinaire projectgroep grieppandemie, adviseur openbare orde en veiligheid Haarlemmermeer, communicatieadviseur Haarlemmermeer en de arts infectieziekten van GGD Kennemerland. Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie 1.4 7

8 2. Overleg en besluitvormingsstructuur, Vervolg Verantwoordelijkheid bij (vermoeden van) een A ziekte Bij een melding van een vermoeden van een A ziekte wordt de voorzitter van de veiligheidsregio hiervan onverwijld door de Directeur publieke gezondheid (Dpg) op de hoogte gesteld. De Dpg verstrekt de voorzitter van de veiligheidsregio alle benodigde medische en andere gegevens om deze een beeld van de situatie te geven. De (vice)voorzitter van de veiligheidsregio kan besluiten tot een proactieve opschaling van de multidisciplinaire crisisorganisatie volgens het regionale crisisplan (par infectieziekten). De rol van de bestuurlijke regiegroep wordt dan overgenomen door het beleidsteam (BT) volgens het Regionaal Crisisplan van de Veiligheidsregio Kennemerland. Afstemming met het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) De arts infectieziektebestrijding van de GGD kan te allen tijde in overleg treden met de dienstdoende arts van de LCI over een (dreigende) infectieziekte. De LCI is 24 uur per dag bereikbaar. Interne opschaling binnen de GGD - GGD Rampen Opvang Plan (GROP) Het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) Het GROP legt de taakverdeling en samenwerking vast van belangrijke processen binnen de GGD tijdens een crisis of ramp. Met het activeren van het GROP wordt een crisisteam van de GGD ingesteld. Deze staat onder voorzitterschap van een crisiscoördinator (zie GROP). De Directeur publieke gezondheid is verantwoordelijk voor het activeren van het GROP. Crisisteam GGD Het crisisteam van de GGD bestaat in ieder geval uit een afvaardiging van alle clusters binnen de GGD. Onder voorzitterschap van de crisiscoördinator worden de partners uitgenodigd die nodig zijn bij de bestrijding van de crisis. Ook hier geldt dat de aard en omvang van de crisis de samenstelling van de groep bepaalt. De overlegpartners kunnen relevante medewerkers uit de eigen organisatie uitnodigen om aan het overleg deel te nemen. Ook voor dit overleg kan een afgevaardigde vanuit VWS of RIVM uitgenodigd worden tot (ad hoc) participatie. Het crisisteam volgt de meest recente ontwikkelingen, zorgt voor onderlinge ketenafstemming, bereidt maatregelen voor binnen de eigen organisatie en zorgt voor de uitvoering. De communicatie en afstemming tussen de bestuurlijke regiegroep en het crisisteam is geborgd via de Dpg en de voorzitter van het crisisteam, de crisiscoördinator. Door deelname van de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (liaison GHOR) in het crisisteam is de overgang naar een eventuele GRIP structuur gewaarborgd. Vervolg op volgende pagina Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie 1.4 8

9 2. Overleg en besluitvormingsstructuur, Vervolg Landelijke aansturing De (vice)voorzitter van de veiligheidsregio draagt zorg voor de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorende tot groep A, of een directe dreiging daarvan (zie artikel 6 en 7 van de Wet Publieke Gezondheid). De minister van VWS kan de (vice)voorzitter van de veiligheidsregio opdragen hoe de bestrijding ter hand te nemen. Artikel 7 lid 4 van de WPG geeft aan: In een bovengenoemde situatie zal de directeur van het centrum voor infectieziektebestrijding (Cib) nationaal een Outbreak Management Team (OMT) bijeen roepen. Het OMT adviseert het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO) die het advies op zijn beurt weer beoordeelt op bestuurlijke en politieke haalbaarheid. Bij een dreiging van een import van een A-ziekte op de luchthaven Schiphol zijn in het bestuurlijk afstemmingsoverleg in ieder geval vertegenwoordigd de minister van I&M, de minister van VWS, de Veiligheidsregio Kennemerland en de gemeente Haarlemmermeer. Dit is bij desbetreffende ministeries vastgelegd in hun crisisplannen. De minister van VWS neemt op basis van het advies van het Bestuurlijk Afstemmings Overleg een besluit over de noodzakelijke bestrijdingsmaatregelen. De bovenstaande crisisstructuur en organisatie wordt ook in deze situaties gevolgd, tenzij de minister anders beslist. Psychosociale Hulpverlening (PSH) Naast de processen die gericht zijn op het onder controle krijgen van een besmettelijke ziekte, start het crisisteam tegelijkertijd de psychosociale hulpverlening op. Het opstarten van dit proces verloopt via het GROP. Mogelijk kan in een operationeel team (OT) en/of beleidteam (BT) tijdens een GRIP besloten worden tot het opstarten van de PSH. De ACGZ is dan verantwoordelijk voor de terugkoppeling naar het crisisteam van de GGD. Voor de inhoud van de werkzaamheden van de PSH wordt verwezen naar het draaiboek opvang en registratie Schiphol. Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie 1.4 9

10 3. Opschaling naar GRIP Inleiding Wanneer een dreigende infectieziekte in aard en omvang maakt dat gecoördineerd optreden van hulpverleningsdiensten noodzakelijk is, zal besloten worden om krachtens de Wet op de Veiligheidsregio tot opschalen conform GRIP over te gaan. GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. Bij een infectieziektecrisis kan de Directeur publieke gezondheid de burgemeester adviseren om een GRIP in te stellen. Er wordt onderscheid gemaakt in GRIP 1 tot en met 4: GRIP 1: Incident heeft effect tot maximaal in de directe omgeving en er vindt coördinatie plaats op operationele processen vanuit de incidentlocatie; GRIP 2: Grootschalig incident met uitstraling naar de omgeving. Er vindt centrale regionale coördinatie plaats, ook op tactische processen; GRIP 3: Bedreiging van het welzijn van (grote groepen van) de bevolking binnen één gemeente, er vindt centrale regionale coördinatie op strategische en bestuurlijke processen plaats vanuit het beleidsteam onder leiding van de burgemeester. GRIP 4: Incident of ramp overschrijdt de gemeentegrens, er vindt centrale regionale coördinatie plaats vanuit het beleidsteam onder leiding van de coördinerend burgemeester. De crisisorganisatie bij infectieziekte- (dreiging) De crisisorganisatie bij GRIP opschaling bij infectieziekten is gelijk aan die bij andere crises. Gezien de specifieke problematiek zullen ketenpartners en experts worden uitgenodigd deel te nemen. Bij een opschaling naar GRIP vindt communicatie tussen de GGD en (Amsterdam Airport Schiphol (AAS) plaats via het Outbreak Coördinatie Team van de afdeling infectieziektebestrijding (IZB). Een arts Infectieziektebestrijding maakt hier altijd deel van uit. Vervolg op volgende pagina Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

11 3. Opschaling naar GRIP, Vervolg De crisisorganisatie bij infectieziekte- (dreiging) (Schema 1) De inhoud en taken van de crisisorganisatie staan beschreven in het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Kennemerland, Crisisbestrijdingsplan Schiphol en het GROP. Vervolg op volgende pagina Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

12 3. Opschaling naar GRIP, Vervolg Verantwoordelijkheden Orgaan Functie Taak Veiligheidsregio Voorzitter Veiligheidsregio Zorg dragen voor de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A of een directe dreiging daarvan. Eindverantwoordelijk voor de crisisbestrijding / opperbevelhebber Besluit tot opschalen en bepalen GRIP Aansturen van de crisisorganisatie Afkondigen maatregelen Gemeente Haarlemmermeer GGD/GHOR Beleidsteam Operationeel team Burgemeester Directeur publieke gezondheid BT-leden (zie Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Kennemerland) OT-leden (zie Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Kennemerland) Landelijke afstemming (bestuurlijk) Wanneer voorzitter veiligheidsregio dit heeft overgedragen en bij bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep B of C: Besluit tot opschalen en bepalen GRIP Aansturen van de crisisorganisatie Afkondigen maatregelen Landelijke afstemming (bestuurlijk) Adviseren tot opschalen aan de voorzitter van de veiligheidregio en/of de burgemeester. Adviseren van de opperbevelhebber (burgemeester of voorzitter van de veiligheidsregio) Verantwoordelijk voor de crisisbestrijding vanuit eigen discipline onder leiding van Leider OT GGD Team IZB Advies aan DPG over opschalen Gezondheidskundig advies aan crisisorganisatie Uitvoeren van werkzaamheden conform draaiboek IZB WPG Schiphol Advies aan crisisorganisatie over afschalen GGD/GHOR OvD-G Samen met de arts IZB afkondigen van een kwalificatie. Eventueel GRIP afkondigen Communicatie tussen STPI, COPI, CVO en het Outbreak Coördinatie team van de GGD GGD/GHOR Regionaal Actiecentrum Communicatie (RAC) ACGZ (Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg) Voor samenstelling van het team zie Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Kennemerland Starten processen conform Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Kennemerland en Crisisbestrijdingsplan Schiphol (CBP-S) Belast met het adviseren van de burgemeester, het BT en het OT over de te volgen voorlichtingsstrategie. Het RAC zorgt ervoor dat de bevolking, zo snel mogelijk via media wordt geïnformeerd over de ontstane situatie en handelingsperspectieven. Verwanten, familie en direct betrokkenen worden ook door het RAC geïnformeerd. Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

13 3. Opschaling naar GRIP, Vervolg GRIP bij een dreiging van infectieziekte op Schiphol Typering GRIP: Toelichting: GRIP 1 Opschaling tot GRIP 1 zal bij een infectieziektedreiging niet voorkomen. In deze situatie betreft de geconstateerde infectieziekte een of meerdere personen, maar de dreiging voor besmetting van de omgeving is niet aanwezig en er is geen uitstraling naar de omgeving. GRIP 2 1. infectieziekte betreft vele personen (indexpatiënten en contacten) en/of 2. dreiging voor besmetting van de directe omgeving vraagt aanvullende acties van verschillende hulpdiensten en/of 3. de uitstraling naar de directe omgeving betreft in het bijzonder ongerustheid onder passagiers en bemanning met het risico dat deze ongerustheid overslaat naar hun (directe) omgeving GRIP 3 1. infectieziekte betreft vele personen 2. dreiging voor besmetting van de omgeving vraagt aanvullende acties van verschillende hulpdiensten 3. multidisciplinaire coördinatie van bestuurlijke processen is noodzakelijk in een aangepaste structuur 4. de uitstraling naar de omgeving is groot GRIP 4 1. ernstige infectieziekte betreft vele personen 2. dreiging voor besmetting van de omgeving vraagt uitgebreide acties van verschillende (regionale/landelijke) hulpdiensten 3. multidisciplinaire, regionale en landelijke coördinatie van bestuurlijke processen is noodzakelijk in een aangepaste structuur 4. de uitstraling naar de omgeving is (inter)nationaal Niet noodzakelijkerwijs staat de ernst van de ziekte centraal, maar in het bijzonder de gevolgen van de infectie voor een groep mensen. Hierdoor moet er coördinatie plaatsvinden van operationele processen. Hierbij dient gedacht te worden aan (grootschalig) vervoer van getroffenen, opvang, nader medisch onderzoek etc. De uitstraling naar de omgeving is aanwezig; voorlichting en communicatie zijn belangrijk en verdere onrust moet voorkomen worden. De infectieziekte is ernstig en de (dreigende) gevolgen van de infectie betreft een grote groep mensen. Bestuurlijk zal coördinatie plaatsvinden. Evenals bij GRIP 2 zal (grootschalig) vervoer van getroffenen aan de orde zijn, evenals opvang, nader medisch onderzoek etc. De voorzitter van de veiligheidsregio zal mogelijk gebruik maken van zijn bevoegdheden (isolatie, quarantaine). De uitstraling naar de omgeving is groot; voorlichting en communicatie zijn belangrijk; media-aandacht is onontkoombaar. Onrust is reële mogelijkheid in de (directe) omgeving. Als bij GRIP 3 en: Voorzitter van de veiligheidsregio heeft coördinerende regioverantwoordelijkheid. Er is intensieve nationale bestuurlijke en operationele afstemming Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

14 4. Samenwerking met Airport Medical Services (AMS) Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft de verantwoordelijkheden van en samenwerking tussen GGD Kennemerland en Airport Medical Services. Verantwoordelijkheden De melding komt binnen bij Airport Medical Services. Er wordt contact gelegd met de afdeling IZB van GGD Kennemerland. Dienstdoend Arts van AMS: 1. Inschatten van de ernst van de situatie. 2. Contact leggen met de afdeling IZB van GGD Kennemerland 3. Bepalen en uitvoeren van de benodigde acties in overleg met de arts IZB van GGD Kennemerland. 4. Conference call met gezagvoerder voeren 5. AMS zorgt voor de medische opvang, niet zijnde infectieziekten, voor passagiers op de opvanglocatie. 6. Terugkoppeling aan de Airside Operation Manager. (AOM) Arts IZB van de GGD: 1. Alarmeren/ informeren van de Directeur publieke gezondheid. 2. Bepalen en uitvoeren van de benodigde acties in overleg met de dienstdoende arts van AMS en de AOM. 3. Processen en protocollen uit het draaiboek infectieziektebestrijding WPG Schiphol worden van kracht. Opkomst Met de GGD wordt de plaats afgesproken van samenkomst. AMS stemt dit af met AAS waar de GGD arts en/of verpleegkundige zich kunnen melden. AAS zorgt voor toegang tot airside voor de medewerkers GGD. Een AOM kan onder begeleiding 5 personen meenemen naar airside. De GGD medewerker dient voor toegang tot airside te allen tijde in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart. Mogelijke plaatsen om te verzamelen zijn: 1. Eén van de uitgangsstellingen (UGS-A, B of C); 2. Airport Medical Services (Luchthaven Schiphol, vertrekhal 2 boven balie 17) Middelen die bij AMS ter beschikking zijn 2 infectieziekten koffers* Mobiele telefoon Uitruktas met defibrillator en aanvullende medicatie. Monitor met saturatie/bloeddruk/afleidingen kabels uit behandelkamer 1 2 zuurstof flessen (middenmaat) Reserve brancard op trolley Herkenbare kleding * Infectieziektekoffers op AMS Toestemming of opdracht voor gebruik van de infectieziekten (IZ) koffers wordt gegeven door de arts IZB van GGD Kennemerland. De IZ koffers zijn bestemd voor een eerste fase na een melding ten behoeve van de personen die als eerste betrokken zijn bij de eerste benadering van de patiënt. Het beheer van de inhoud van de koffers ligt bij AMS in samenwerking met de afdeling IZB van de GGD. De afdeling IZB zorgt voor aanvoer van materiaal indien noodzakelijk. De koffers bevatten onder andere een kleine voorraad beschermingsmiddelen en (RIVM)diagnostiek, afname - en verzend materiaal. Een lijst met de exacte inhoud is opgenomen in het voorraadbeheer op de AGZ-i schijf van de GGD en ook op te vragen bij AMS. Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

15 5. Pré alarmeringsfase Preventie De pre alarmeringsfase betreft een periode waarin het team infectieziektebestrijding van GGD Kennemerland de Directeur publieke gezondheid, de burgemeester en de autoriteiten op de luchthaven Schiphol structureel informeert over de specifieke (mondiale) dreiging van een infectieziekte. Afhankelijk van de ernst van de dreiging en van de impact die de dreiging mogelijk heeft wordt een overlegstructuur opgestart en worden (preventieve) maatregelen voorbereid en indien noodzakelijk uitgevoerd. Pré alarmering codes influenza/ fasering WHO Waar het gaat om een dreigende influenzapandemie beschrijft de WHO een alertheids fasering. GGD Kennemerland beschrijft in hoofdlijnen de te ondernemen acties aan de hand van de fasering van de WHO. Afhankelijk van de actuele situatie worden (inter)nationale richtlijnen afgestemd op een specifiek risico. De WHO fasering is dus primair gekoppeld aan een dreigende influenzapandemie. Pré alarmering bij overige infectieziekten Andere infectieziekten volgen mogelijk een ander en typisch verspreidingspatroon. Ondanks het feit dat de WHO de fasering slechts beschrijft voor een influenza is deze fasering ook toepasbaar op alle van oorsprong zoönosen en andere infectieziekten. Afhankelijk van de ernst van de dreiging zal ook voor deze ziekten een pré alarmeringscode gegeven worden. De GGD zal zich hierbij richten op de adviezen en of richtlijnen van de internationale autoriteiten (RIVM en WHO). De fasering in de pre alarmeringsfase is onmisbaar voor het inschatten van de te nemen voorbereidingen. Gezondheids documenten Wanneer sprake is van een mondiale dreiging of een ernstige dreiging in het specifieke gebied waar een vliegtuig uit vertrokken is, kan de burgemeester de gezagvoerder verplichten om het gezondheidsgedeelte van de algemene verklaring voor luchtvaartuigen te overleggen bij binnenkomst. Hierin verklaart de gezagvoerder dat er al dan niet sprake is van een potentiële dreiging met betrekking tot personen en/of goederen. De verklaring is opgenomen als Annex 9 bij de IHR (zie bijlage 2). Pandemische Fases van de WHO Interpandemische fase: De periode tussen influenza pandemieën. Alertheidsfase: De pandemische waakzaamheidperiode. Beperkte humane infecties met een nieuw subtype maar geen efficiënte mens op mens transmissie. Grotere lokale clusters in ten minste twee landen die behoren tot de WHO regio door verdergaande aanpassing van het virus. Deze fase vereist een voorbereiding op de pandemische fase. Pandemische fase: De pandemische fase is gekarakteriseerd door een toename van clusters in verschillende lidstaten. Vervolg op volgende pagina Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

16 5. Pré alarmeringsfase, Vervolg Pré alarmerings codes WPG Schiphol aan de hand van fasering van de WHO Interpandemische fase (interpandemic phase) Verspreiding van het virus is nog onduidelijk. Direct risico doet zich niet voor. Interventies: 1. GGD/IZB volgt mondiale ontwikkelingen. Interventie van afdeling IZB Alertheidsfase (alert phase) Pandemiedreiging neemt toe. Er is mens op mens transmissie elders in de wereld. Paraatheid is geboden vanwege de kans op verspreiding via Schiphol. Activiteiten: 1. De arts IZB informeert de Directeur publieke gezondheid. Dit periodiek continueren afhankelijk van de ontwikkeling. 2. Het nauwgezet volgen van mondiale ontwikkelingen, arts IZB staat in contact met RIVM/LCI. 3. De afstemming op nationaal niveau (ministeries en RIVM). 4. Informeren van de afdeling communicatie van de veiligheidsregio via bestaande afspraken. 5. Het (proactief) verstrekken van informatie aan media door de afdeling communicatie. 6. Het voorbereiden van voorlichting aan passagiers, hun directe omgeving en medewerkers. 7. Het voorbereiden van een interne opschaling van de GGD. Dpg overweegt om GROP van kracht te laten worden. 8. Eventueel aanpassen van aanwezige voorraden beschermings- en diagnostiek middelen op de GGD. 9. De informatievoorziening aan reizigers, personeel op en rond Schiphol en hulpverleners. 10. De monitoring van (bepaalde) binnenkomende vluchten, bijvoorbeeld met gezondheidsdocumenten. 11. Het voorbereiden van verdergaande maatregelen (in geval van een pandemische fase). Interventie van de afdeling IZB in de pandemische fase Pandemische fase (pandemic phase) Verspreiding via Schiphol is zeer waarschijnlijk. Veel speculaties in de (social) media. Activiteiten: 1. Intensief overleg in Bestuurlijke Regiegroep IZB en het Crisisteam GGD. Constante monitoring van de situatie. 2. Intensieve bestuurlijke afstemming, nationaal en lokaal/regionaal. 3. Het beoordelen van risicovluchten en zo nodig maatregelen voorstellen (bv weigeren of clusteren). 4. Het inzetten van andere (preventieve) maatregelen conform richtlijnen WHO en RIVM. 5. De uitbreiding van informatievoorziening: brieven en formulieren opstellen/aanpassen aan de situatie en verspreiden. 6. Persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen en zo nodig gebruiken. 7. De operationele crisisorganisatie voorbereiden. Zo nodig opschalen tot GRIP. 8. Voorbereiden van werkprocessen 1, 2 en 3 (zie verder interventiefase). Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

17 6. Interventiefase Inleiding De interventiefase is een logisch gevolg op de pré alarmeringsfase. De interventie kan ook starten op het moment dat GGD Kennemerland een melding heeft ontvangen van een (mogelijke) dreiging van een infectieziekte op Schiphol. In de meeste gevallen is de pré alarmeringsfase al in werking getreden. Opzet beschrijving Inschatting van de risiconiveaus. De inschatting staat centraal. We onderscheiden vier risico niveaus. III ernstig gevaar voor de volksgezondheid en veel mogelijk getroffenen II ernstig gevaar voor de volksgezondheid en weinig mogelijk getroffenen I geen ernstig gevaar voor de volksgezondheid en veel mogelijk getroffenen 0 geen ernstig gevaar voor de volksgezondheid en weinig mogelijk getroffenen. ernstig gevaar veel mogelijke getroffenen Risiconiveau III Risiconiveau I Risiconiveau II Risiconiveau 0 Geen of weinig mogelijke getroffenen geen ernstig gevaar Werkprocessen Er worden vier werkprocessen uitvoerig in dit draaiboek behandeld. Werkproces 1: Vliegtuig met mogelijk infectieuze passagier nadert Schiphol. Werkproces 2: Vliegtuig met mogelijk infectieuze passagier is zojuist geland op Schiphol. Werkproces 3: Index heeft Schiphol verlaten. (contactopsporing) Werkproces 4: Melding van een mogelijk besmettelijk persoon vanuit Schiphol. Risicoinschatting Onafhankelijk van het werkproces wordt door de arts IZB een risico-inschatting gemaakt. De inschatting wordt daarna gekoppeld aan het werkproces en aan de hand van het werkproces worden acties uitgezet. Vervolg op volgende pagina Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

18 6. Interventiefase, Vervolg Criterium ernstig gevaar voor volksgezondheid De melding heeft betrekking op: Een (onbekende) ziekte van infectieuze aard die een ernstig gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren. De inschatting van een ziekte in de categorie ernstig gevaar vraagt een snelle maar weloverwogen analyse van de arts IZB. Bij het inschatten van de ernst van de ziekte en de kans op verspreiding laat de arts IZB laat zich leiden door: 1. De mondiale dreiging van een infectieziekte die door de WHO als ernstig gevaar beschouwd wordt. 2. De informatie die mogelijk al in de pré alarmeringsfase is verzameld. 3. De anamnese en klinische verschijnselen van de patiënt(en). 4. Een verdenking van een specifieke ziekte wanneer dit een A, B of C ziekte betreft. 5. Het potentieel besmettingsgevaar voor de omgeving. Aan de hand van voorgaande matrix kan door de arts IZB een risico-inschatting worden gemaakt. Criterium mogelijk getroffenen De omvang van de groep is mede bepalend voor de benodigde vervolgacties. Criterium mogelijk getroffenen: Index patiënt(en) Risicocontacten (personen die mogelijk besmet zijn, maar geen verschijnselen hebben). Ook genoemd: PAX AT RISK. Criteria ernstig gevaar Hoge mate van besmettelijkheid Ziekte leidt tot opname op Intensive care in ziekenhuis De infectieziekte wordt door de WHO als ernstig gevaar beschouwd. Criteria minder ernstig Nauwelijks besmettelijk Ziekenhuisopname niet altijd noodzakelijk De infectieziekte wordt door de WHO niet als ernstig gevaar beschouwd. Kwantiteitscriteria De onderstaande kwantiteitscriteria worden gehanteerd vanuit de gedachte dat het opvolgen van de protocollen voor een dergelijke groep wat betreft de kwantiteit geen bijzondere problemen oplevert. Het gehanteerde aantal is slechts een richtlijn. De arts IZB kan op basis van de feitelijke situatie een andere indeling maken. Criterium weinig getroffenen. Risiconiveau II of 0 Criterium veel mogelijk getroffenen. Risiconiveau I of III < 4 index patiënten < 25 risicocontacten. > 4 index patiënten > 25 risicocontacten. Ook indien er sprake is van uitstraling naar de omgeving en dit vraagt aanvullende acties zoals voorlichting en en/of logistieke ondersteuning is sprake van veel mogelijk getroffenen. Vervolg op volgende pagina Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

19 6. Interventiefase, Vervolg Relatie met groepsindeling infectieziekten De risico-inschatting is niet direct gekoppeld aan de Wet Publieke Gezondheidgroepsindeling van infectieziekten (A, B1, B2 en C). Zoals besproken zijn er meerdere factoren die bij de inschatting bepalend zijn. De kans dat bij een vermoeden van een A-ziekte ernstig gevaar met veel mogelijk getroffenen wordt verondersteld is groot. Echter, hoe meer informatie beschikbaar is, hoe beter de ernst van het gevaar en de besmettingskansen voor de omgeving in te schatten zijn. De gevolgen kunnen daardoor alsnog beperkt zijn, met een directe invloed op de inschatting van het risiconiveau. Ter illustratie: wanneer de pré-alarmeringsfase aan een melding vooraf gaat, heeft de arts IZB beter kunnen anticiperen op een ernstige casus. Een melding van een A-ziekte zal zonder voorwaarschuwing tot de hoogste paraatheid leiden en waarschijnlijk in risiconiveau III ingedeeld worden, met opschaling tot GRIP 3 als gevolg. Wanneer echter een pré-alarmeringsfase aan de melding vooraf gegaan is, kan het zijn dat een A-ziekte als geïsoleerd geval behandeld kan worden en dat het risiconiveau daardoor lager wordt ingeschat. Mogelijk dat zelfs niet tot opschaling wordt overgegaan (bijvoorbeeld indien ook het contactonderzoek beperkt van omvang is) en dat met het voortzetten van het Outbreak Coördinatie Team IZB-overleg wordt volstaan. Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

20 7. Werkproces 1: Vliegtuig met mogelijk infectieuze passagier aan boord nadert Schiphol Inleiding De gezagvoerder meldt een zieke passagier en/of personeelslid aan boord van een vliegtuig die (mogelijk) lijdt aan een besmettelijke ziekte. In dit werkproces heeft GGD Kennemerland een rol zodra de afdeling IZB op de hoogte gebracht wordt van bovenstaand scenario. Om een melding in de juiste context te kunnen plaatsen, wordt aandacht besteed aan de rol en verantwoordelijkheden die de gezagvoerder en de betrokken partijen op Schiphol hebben alvorens GGD Kennemerland te benaderen. Werkproces 1 stopt op het moment dat het vliegtuig aan de gate staat of op een E- loc. (Emergency location, ook wel buffer genoemd). Vanaf dat moment treedt werkproces 2 in werking. Afhankelijk van de inschatting van de arts IZB dient het team IZB zich voor te bereiden op werkproces 2. Inhoud Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Zie pagina 7.1 Vliegtuig met mogelijk infectieuze passagier aan boord 21 nadert Schiphol 7.2 Voorbereiding op aankomst vliegtuig 24 Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

21 7.1. Vliegtuig met mogelijk infectieuze passagier aan boord nadert Schiphol Artikel 50 WPG De gezagvoerder van een luchtvaartuig dat een internationale reis maakt, die een luchthaven wil aandoen en wetenschap of een ernstig vermoeden heeft dat er aan boord van zijn luchtvaartuig één of meer ziektegevallen zijn die wijzen op een ziekte van infectieuze aard die een ernstig gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren, zorgt ervoor dat de luchtverkeersleiding van de luchthaven hiervan zo spoedig mogelijk doch voor aankomst op de hoogte wordt gesteld (art. 50 WPG). Melding ernstig gevaar vanuit de lucht De implicaties van deze melding zijn groot. Zoals in schema 1 is weergegeven wordt een keten van organisaties geïnformeerd. De gehele keten dient zich voor te bereiden op (het voorkomen van) een grootschalige crisis. Schema 1 Melding via gezagvoerder Risico-inschatting door de gezagvoerder Het aantal gezagvoerders dat Schiphol nadert is groot, alsmede de diversiteit aan nationaliteiten. Het vraagt om een goede (internationale) instructie om een juiste inschatting te kunnen maken. Vervolg op volgende pagina Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

22 7.1. Vliegtuig met mogelijk infectieuze passagier aan boord nadert Schiphol, Vervolg Melding ernstig gevaar vanuit de lucht (vervolg) Overleg in de lucht Afhankelijk van de beschikbare tijd voor landing zal overleg plaatsvinden tussen de gezagvoerder en AAS. AAS (via AMS) zal overleg voeren met de arts IZB van GGD Kennemerland. De GGD zal op zijn beurt weer afstemming zoeken met de LCI voor intercollegiaal overleg indien ernstig gevaar vermoed wordt. Overleg alvorens het vliegtuig landt is noodzakelijk om te bepalen of een melding nodig is. Noot: overleg tussen gezagvoerder en arts IZB via het Operation Control Center (OCC) is soms mogelijk. Dit is afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij en de gezagvoerder. In dat geval is de luchtverkeersleiding nog niet op de hoogte en wordt pas op de hoogte gesteld op het moment dat blijkt dat er een melding noodzakelijk is. AMS zal dan zelf AAS op de hoogte stellen. Voorbereiding op de landing bij ernstig gevaar AAS zal besluiten, op basis van de risico-inschatting en het medische advies van de arts IZB van de GGD, wanneer en waar het vliegtuig kan landen en zal ook het eigen crisisplan, Calamiteitenplan Amsterdam Airport Schiphol (CP-AAS), in werking stellen. Het Crisisbestrijdingsplan Schiphol (CBP-S) is leidend in de opschalingsprocedure. Melding van geen ernstig gevaar vanuit de lucht Indien een gezagvoerder voor landing meldt dat er een (vermoeden is van een) infectieziekte, die hij echter niet beschouwt als een ernstig gevaar voor de volksgezondheid, zal door AAS (via AMS), afhankelijk van de aard van de melding, contact gezocht worden met GGD Kennemerland zodat een juiste inschatting kan worden gemaakt. Voorbereiding op de landing bij geen ernstig gevaar Het vliegtuig landt volgens planning en werkproces 2 wordt gevolgd. Het is dan ook niet noodzakelijk melding te doen bij de luchtverkeersleiding. AAS en GGD Kennemerland hebben afgesproken dat bij twijfel altijd overleg plaatsvindt. Inschatting aantal getroffenen Vanuit het vliegtuig is door een gezagvoerder de inschatting van het aantal hoog risico contacten niet goed vast te stellen. De tijd kan te beperkt zijn om hierover een goed beeld te vormen. Bij een melding van een ernstig gevaar wordt altijd rekening gehouden met veel hoog risicocontacten. Het onderscheid tussen risiconiveau III en II is in dit stadium niet relevant. We spreken in dit werkproces dus van twee risiconiveaus III/II & I/0 die via de gezagvoerder binnenkomen. 1. melding van ernstig gevaar of 2. melding van geen ernstig gevaar. Besluitvorming keuze opvangruimte Op basis van deze risico-inschatting zal AAS in overleg met de arts IZB bepalen wanneer en waar het vliegtuig gaat parkeren. Zie hiervoor onderstaand besluitvormingsschema. Vervolg op volgende pagina Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

23 Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

24 7.2 Voorbereiding op aankomst vliegtuig Inleiding Als de melding van de gezagvoerder aanleiding geeft tot het uitvoeren van werkproces 1 dan worden de volgende stappen doorlopen. Voorbereiding op grootschalige interventie van de afdeling IZB op Schiphol De arts IZB neemt contact op met de Directeur publieke gezondheid (Dpg) en informeert direct de clustermanager IZB. De Dpg zal besluiten het GROP in werking te laten treden zodat een crisisteam geformeerd wordt op de GGD. Een OvD-G wordt via de meldkamer opgeroepen. De OvD-G neemt direct contact op met de arts IZB om verdere afspraken te maken. Op de afdeling IZB wordt een Outbreak Coördinatie Team (OCT) geformeerd. Leden van het Outbreak Coordinatie Team: 1 coördinerend verpleegkundige IZB van de GGD 1 leading nurse van AMS (op Schiphol, ter plaatse) Arts IZB Secretarieel ondersteuner De leading nurse van AMS schuift ter plaatse aan. Op Schiphol zal de arts IZB aansluiting zoeken met de Medic of OvD-G van het STPI. Deze communicatie en aansluiting vindt plaats via de bestaande crisisstructuur. Dit is weergegeven in hst. 3 Opschaling naar GRIP. AMS contact het regiecentrum van Schiphol zodat de AOM wordt opgeroepen en de afdeling TOM de G-pier kan inrichten. Checklist Bijlage 16 In bijlage 16 is een checklist opgenomen die behulpzaam kan zijn bij de voorbereiding op de aankomst van een vliegtuig met een passagier aan boord die mogelijk besmet is met een A ziekte of een andere infectieziekte die om bestrijdingsmaatregelen vraagt. Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

25 8. Werkproces 2: Vliegtuig is geland op Schiphol Inleiding Dit werkproces heeft betrekking op de situatie waarin de index (de mogelijk infectieuze passagier) zich bevindt in een vliegtuig dat geland is op de luchthaven. Dit werkproces is een logisch vervolg op werkproces 1. Inhoud Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Zie pagina 8.1 Risico-inschatting index (mogelijk besmettelijk persoon) Risicoanalyse medepassagiers (hoog risicocontacten) 27 Verantwoordelijkheid voor de melding De arts van AMS is verantwoordelijk voor het medisch inhoudelijk contact met GGD Kennemerland. De GGD afdeling infectieziekten is 24 uur per dag bereikbaar via (indien de telefoon niet beantwoord wordt volgen instructies om wel een medewerker aan de telefoon te krijgen). Meldingswaardige ziekte Van een meldingswaardige ziekte is sprake indien het vermoeden bestaat dat men te maken heeft met een meldingsplichtige ziekte (zie bijlage 3) of een cluster van personen met dezelfde ziekteverschijnselen. Inschatting AMS Karakteristiek Actie AMS naar GGD Risiconiveau III Ernstig gevaar Onverwijlde Veel mogelijke melding getroffenen Risiconiveau II Risiconiveau I Risiconiveau 0 Ernstig gevaar Weinig mogelijke getroffenen Geen ernstig gevaar Veel mogelijke getroffenen Geen ernstig gevaar Weinig mogelijke getroffenen Onverwijlde melding Melding (indien meldingswaardig) Melding (indien meldingswaardig) Opschaling Opschalen Opschalen, tenzij Niet opschalen, tenzij Niet opschalen Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

26 8.1 Risico-inschatting index (mogelijk besmettelijk persoon) Inleiding Dit protocol beschrijft welke acties ondernomen worden wanneer aan de hand van de melding nader onderzoek van de index noodzakelijk is. Inschatting: komt de risicoinschatting overeen met het feitelijke risiconiveau? De arts IZB bepaalt aan de hand van de melding of aanvullende informatie noodzakelijk is. Mogelijk dat tijdens of na onderzoek uit aanvullende informatie blijkt dat het risico niveau aangepast dient te worden. Dit kan aanleiding geven tot een herzien advies over opschaling of afschaling richting Directeur publieke gezondheid van de arts IZB. Verantwoordelijkheid arts IZB ter plaatse De arts IZB draagt zorg voor beschermende maatregelen tijdens onderzoek van de index. De arts IZB adviseert over het nemen van beschermende maatregelen van hulpverleners en personeel ter plaatse. Onderzoek index en diagnostiek Bescherming personeel Communicatie naar het ziekenhuis Bij voorkeur wordt de index in de ambulance onderzocht. In ieder geval verdient het de aanbeveling om de index zo snel mogelijk en als eerste uit het vliegtuig te halen. Diagnostiek vindt bij voorkeur plaats in het ziekenhuis. Indien er geen ziekenhuisindicatie is kan diagnostiek afgenomen worden op Airport Medical Services. Indien dit nog niet eerder is gecommuniceerd draagt de arts IZB adviezen met betrekking tot het nemen van beschermende maatregelen en isolatie van de index direct over aan het ambulance personeel. De arts IZB draagt zorg voor de communicatie met het ziekenhuis. Hij kan dit ook overdragen aan het RIVM of aan een collega van de afdeling IZB. Indien uit de analyse blijkt dat een getroffene weliswaar ziek is, maar wanneer het volgens de arts IZB niet aannemelijk is dat dit veroorzaakt wordt door een (ernstige) infectieziekte, dan voert AMS haar reguliere beleid uit met betrekking tot opvang en vervoer. Indien tot ziekenhuisopname besloten wordt, zal dit door AMS via de meldkamer geregeld worden. Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

27 8.2 Risicoanalyse medepassagiers (hoog risicocontacten) Inleiding Dit protocol beschrijft de selectieprocedure in het vliegtuig. Nader onderzoek van indirect getroffenen is noodzakelijk. Afhankelijk van de infectieziekte dient er onder de overige passagiers een risicoanalyse uitgevoerd te worden om eventuele secundaire besmettingen direct te kunnen signaleren. Het registratieproces maakt hier een belangrijk deel van uit. De passagiers en eventuele medereizigers van de index die tijdens de vlucht mogelijk risico hebben gelopen om besmet te zijn geraakt door de index noemen we hoog risicocontact. Opschaling Bij een dergelijke interventie op Schiphol wordt altijd opgeschaald naar minimaal een GRIP 2. Op Schiphol wordt een zg. STPI (Schiphol Team Plaats Incident) gevormd. De arts IZB neemt in eerste instantie plaats in het STPI Dit is de reden waarom een OvD-G het team IZB coördineert. De communicatielijnen tussen Schiphol en de arts IZB verlopen, na opschaling, via de OvD-G in het STPI Inzet personeel IZB Bij interne opschaling van de GGD is het GROP in werking getreden en is het crisisteam op de GGD bij elkaar gekomen. De verpleegkundigen van de afdeling IZB worden in dit geval opgeroepen via de procesleider IZB. Als de Dpg heeft besloten om het GROP niet in werking te laten treden of inzet van personeel IZB is binnen een uur noodzakelijk dan worden via de meldkamer van de VRK de verpleegkundigen IZB opgeroepen om naar Schiphol te komen. De verzamellocatie is Airport Medical Services tenzij anders wordt afgesproken en gecommuniceerd. Voorlichting en communicatie aan de passagiers Een interventie aan boord van het vliegtuig dient vooraf gecommuniceerd te worden met de gezagvoerder, cabine personeel en passagiers. De afdeling IZB stelt de informatie op en communiceert in ieder geval in de Nederlandse en Engelse taal. Waar mogelijk wordt mondelinge informatie ondersteund met schriftelijk informatie. Ook de passagiers die geen risico hebben gelopen en hun reis kunnen vervolgen dienen informatie te ontvangen van de GGD. Een voorbeeldtekst is bijgevoegd in bijlagen 10 en 11. Vervolg op volgende pagina Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

28 8.2 Risicoanalyse medepassagiers (hoog risicocontacten), Vervolg Analyse aan boord van het vliegtuig. Afhankelijk van de ernst van de infectieziekte en eventuele quarantaine maatregelen dienen de passagiers aan boord van het vliegtuig te blijven totdat volledig duidelijk is welke passagiers hoog risicocontact zijn. De arts IZB neemt in dit geval de regie over van de gezagvoerder. De arts IZB maakt samen met de Medic of ambulance verpleegkundige een nieuwe risico inschatting op basis van de klinische verschijnselen en anamnese van de index. (zie schema triage aan boord ) De verpleegkundigen IZB gaan aan boord om passagiers te stratificeren als hoog en laag risico contact. Afhankelijk van de infectieziekte en de hoeveelheid passagiers aan boord zal worden bekeken hoeveel verpleegkundigen aan boord van het vliegtuig gaan. Voor alles geldt: eigen veiligheid eerst en er dient geen enkel risico te worden genomen waar het gaat om het adviseren van beschermende maatregelen ten aanzien van het personeel. Aan de hand van de LCI richtlijnen en indien van toepassing, de RAGIDA richtlijnen van de ECDC, wordt bekeken wie van de passagiers als hoog risicocontact en als niet risicocontact worden aangewezen. Het is altijd afhankelijk van de infectieziekte, maar in de meeste gevallen worden de passagiers die twee of drie rijen voor en achter de index patiënt hebben gezeten aangewezen als hoog risicocontact. Registratie en informatie bij doorreizen Indien geen quarantaine maatregelen worden opgelegd worden de passagiers vervoerd naar de opvangruimte busstation G pier. De passagiers ontvangen informatie van de GGD, vullen de contactgegevens in op een Passenger Locator Form (PLF) en kunnen hun reis vervolgen. De PLF s worden overhandigd door de GGD. Een startvoorraad is te vinden op AMS. Scheiden van passagiers bij quarantaine maatregelen Bij opvang in de quarantaineruimte op het J platform treedt het protocol quarantaine van contacten in werking (zie protocol 11.4). In geval van het plaatsen van passagiers in quarantaine bestaat de mogelijkheid om hoog risico contacten te voorzien van een geel polsbandje. Deze passagiers worden vervoerd naar de quarantaine ruimte van de luchthaven. Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

29 Triage aan boord van het vliegtuig. Samenwerking met AMS Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

30 9. Werkproces 3: Infectieuze passagier heeft Schiphol verlaten (contactopsporing) Inleiding Er is een vliegtuig binnengekomen en achteraf blijkt dat er een besmettelijke passagier(s) en/of personeelslid (leden) aan boord heeft (hebben) gezeten. De betreffende persoon is al van boord gegaan en doorgereisd. Inhoud Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Zie pagina 9.1 Contactopsporing nationaal Contactopsporing internationaal Stroomschema contactopsporing 32 Melding aan GGD GGD Kennemerland wordt geïnformeerd wanneer het vermoeden of de wetenschap bestaat dat er aan boord van een vliegtuig of op de luchthaven Schiphol één of meerdere ziektegevallen zijn geweest die wijzen op een meldingsplichtige ziekte van infectieuze aard. Processtappen De melding komt meestal vanuit de LCI. De LCI informeert de lokale GGD via de reguliere meldingsprocedure en meldt dit aan GGD Kennemerland. Conform de IHR neemt GGD Kennemerland de coördinatie van deze taak op zich met betrekking tot de gevolgen voor Nederlandse passagiers en alle betrokkenen van de luchthaven Schiphol inclusief de crew van desbetreffende vlucht. Wanneer een meldingsplichtige ziekte geconstateerd wordt door een arts binnen de regio Kennemerland, wordt eerst GGD Kennemerland op de hoogte gebracht. De arts IZB zal vervolgens de melding doorgeven aan de LCI. Risicoinschatting Omdat de diagnose veelal bekend is bij de melding is het eenvoudig om een risicoinschatting te maken. Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

31 9.1 Contactopsporing nationaal Toelichting Dit protocol beschrijft welke acties ondernomen moeten worden wanneer achteraf blijkt dat in een vliegtuig een besmettelijk persoon aan boord heeft gezeten. Contactopsporing dient zo snel als mogelijk plaats te vinden om zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren of risicocontacten symptomen van de infectieziekte vertonen. Voor passagiers met een verblijfplaats buiten de Veiligheidsregio Kennemerland, maar wel binnen Nederland, geeft GGD Kennemerland alle gegevens onverwijld door aan de GGD van de verblijfplaats van de betrokkene. Verantwoordelijkheden en taken GGD Kennemerland is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van alle risicocontacten indien een vliegtuig is aangekomen of vertrokken vanuit Schiphol. De gezagvoerder is krachtens artikel 53 van de WPG verplicht om medewerking te verlenen aan het aanleveren van passagiersgegevens. In de praktijk wordt deze verantwoordelijkheid veelal overgedragen aan de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. Onderstaand een overzicht van de taken van de verschillende organisaties: Organisatie Taak Wie GGD Opvragen van de contactgegevens van passagiers- en personeel. GGD/IZB contact opnemen met het regiecentrum van Schiphol voor contact met een AAS (via het CVO) GGD Luchtvaartmaatschappij Draagt zorg voor het aanleveren van de personeelsgegevens door (overige) diensten/bedrijven werkzaam op Schiphol Coördinatie voor het inventariseren van de hoog risicocontacten. Conform artikel 53 WPG, aanleveren van passagiersinformatie Airport Manager ( ) AAS (via het CVO indien opgeschaald) mogelijk via AMS of desbetreffende arbodienst. GGD/IZB Luchtvaartmaatschappij (stationmanager van de luchtvaartmaatschappij) Aanleveren contact gegevens van de passagiers en personeel De GGD/IZB verzoekt Airport Medical Services om de passagierslijst met contactgegevens indien het om een vlucht gaat van KLM of Transavia. KLM Health services kan hierbij behulpzaam zijn. In geval van een andere dan hierboven genoemde luchtvaartmaatschappijen moeten de lijsten via de luchtvaartmaatschappij worden opgevraagd. AAS is (eventueel via het CVO) ondersteunend bij het aanleveren van contactgegevens van de luchtvaartmaatschappij en het opvragen van de passagierslijsten. Verwerken van passagierslijst De afdeling administratie van het cluster infectieziektebestrijding van de GGD is ondersteunend aan de afdeling IZB om de gegevens in een excel bestand te voegen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen passagiers die in het buitenland verblijven waarvan de gegevens door moeten worden gegeven aan het National Focal Point van Nederland (NFP) en passagiers die verblijven in Nederland. Gegevens van passagiers die niet verblijven of inwonend zijn in de Veiligheidsregio Kennemerland, worden door de afdeling IZB doorgegeven aan de desbetreffende GGD. Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

32 9.2 Contactopsporing internationaal Inleiding Dit protocol beschrijft welke acties ondernomen moeten worden wanneer GGD Kennemerland het vermoeden of de wetenschap heeft van een infectieziekte met risiconiveau III of II, waarbij de index patiënt zich (inmiddels) in het buitenland bevindt en/of waarbij potentieel besmette contacten (inmiddels) in het buitenland verblijven. Het is aan het National Focal Point (NFP) om in contact te treden met de NFP in andere landen voor contactopsporing. Verantwoordelijkheden en taken Organisatie Taak Wie GGD Contactgegevens van de passagiers doorgeven aan NFP (RIVM) Luchtvaartmaatschappij Conform artikel 53 WPG, aanleveren van de contactgegevens van de passagiers en personeel. Afdeling IZB van GGD Kennemerland Luchtvaartmaatschappij (via CVO, contact regie Centrum Schiphol voor contact met een Airport Manager) Proces internationale opsporing In geval van een andere luchtvaartmaatschappij dan de KLM of Transavia moeten de lijsten via de luchtvaartmaatschappij worden opgevraagd, hetgeen voor flinke vertraging kan zorgen bij het vrijgeven van de passagierslijsten. AAS en AMS kunnen behulpzaam zijn bij het aanleveren van contactgegevens van de luchtvaartmaatschappij en eventueel opvragen van de passagierslijsten. Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

33 9.3 Stroomschema contactonderzoek Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

34 10. Werkproces 4: Melding van een mogelijk besmettelijk persoon vanuit Schiphol Inleiding Dit werkproces betreft de acties die van de afdeling IZB en AMS verwacht worden als één of meerdere personen zich met een meldingswaardige ziekte melden op Schiphol. In de meeste gevallen is dat op Airport Medical Services. Meldingswaardige ziekte Van een meldingswaardige ziekte is sprake indien het vermoeden bestaat dat men te maken heeft met een meldingsplichtige ziekte (zie bijlage 3) of een cluster van personen met dezelfde ziekteverschijnselen. Er is afgesproken dat bij twijfel altijd overleg gevoerd wordt met de arts IZB van GGD Kennemerland. Zieke passagiers die aan boord van een vliegtuig gaan. Een passagier die vanwege ziekteverschijnselen gevraagd wordt om een zg. fit to fly verklaring, kan deze bij Airport Medical Service (AMS) verkrijgen. Indien AMS het vermoeden heeft dat het gaat om een meldingswaardige ziekte zal contact worden gelegd met GGD Kennemerland afdeling IZB. Aan de hand van de anamnese en bevindingen kan de arts IZB behulpzaam zijn in het geven van een advies of maatregelen ten aanzien van de passagier. Zieke passagiers die hebben gevlogen. Een reiziger komt uit een brongebied en vertoont verschijnselen van een ziekte die meldingswaardig is. In dit geval dient contact te worden gezocht met de GGD afdeling IZB voor eventueel contact onderzoek en afname van diagnostiek materiaal. Entry- en of exit screening De WHO kan adviseren om entry- of exitscreening van passagiers en personeel in te stellen. De verwachting is dat het advies tot screening weinig gegeven zal worden. AAS en de GGD zullen zich vooral moeten richten op afspraken over personele inzet. Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

35 11. Protocollen Overzicht Inleiding In dit hoofdstuk staan de protocollen t.b.v. de werkprocessen beschreven. Inhoud Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Zie pagina 11.1 Protocol: risicobeperkende maatregelen aan boord Protocol: persoonlijke beschermende maatregelen 36 personeel 11.3 Protocol: pers- en publieksvoorlichting Protocol: quarantaine van contacten Protocol: vervoer index Protocol: oproepen ambulance Protocol: actieve surveillance/ monitoring van 44 risicocontacten 11.8 Protocol: maatregelen ten aanzien van het toestel en 45 opvanglocatie Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

36 11.1 Protocol: risicobeperkende maatregelen aan boord Toelichting Dit protocol beschrijft welke maatregelen genomen kunnen worden ter beperking van het risico voor alle betrokkenen, wanneer een melding bij de GGD is binnengekomen over een (mogelijke) besmetting terwijl de passagiers zich nog in het vliegtuig bevinden. Taakverantwoordelijkheid GGD (arts IZB) draagt zorg voor het advies van de risicobeperkende maatregelen aan boord. AAS draagt zorg voor de communicatie met het vliegtuig en volgt de instructies van de GGD op. Het proces Zolang hulpverleners geen toegang hebben tot het toestel Arts IZB adviseert de gezagvoerder (GV) om de index achter in het vliegtuig plaats te laten nemen met mogelijk ruimte om stoelen leeg te laten rondom de index. Index krijgt, indien relevant, eigen toilet toegewezen. Arts IZB bepaalt of aan de index een mondkapje verstrekt dient te worden. Arts IZB adviseert of aan crewleden of andere passagiers een mondkapje verstrekt moet worden. Op AMS zijn 2 startkoffers aanwezig met beschermende middelen en diagnostiekmateriaal (zie hst. 4 samenwerking met Airport Medical Services (AMS)) De GV informeert overige passagiers, op advies van de arts IZB. De GV draagt zorg voor inventarisatie van passagiers die mogelijk at risk zijn. Dit is afhankelijk van de risico-inschatting en de dreiging van de infectieziekte. De arts IZB laat zich hierbij, indien van toepassing, leiden door de RAGIDA richtlijnen en in samenspraak met de LCI. Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

37 11.2 Protocol: persoonlijke beschermende maatregelen personeel Inleiding Dit protocol beschrijft welke acties ondernomen moeten worden om te zorgen dat hulpverleners en grondpersoneel zo weinig als mogelijk in contact komen met besmettingsbronnen. Wanneer (indirect) contact onvermijdelijk is, dienen hulpverleners en grondpersoneel voorzien te worden van persoonlijke beschermingsmiddelen. De arts IZB is adviserend ten aanzien van welke persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt dienen te worden. Hij laat zich hierbij leiden door de richtlijnen van de LCI en een eventueel advies van het RIVM. Aanvoer en beschikbaarheid van beschermingsmiddelen Op de GGD in Hoofddorp, Spaarnepoort 5, is een hoeveelheid beschermingsmiddelen beschikbaar dat voldoende is voor om een 50 tal hulpverleners. Het beheer van deze materialen valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling infectieziektebestrijding algemeen. Vervoer van deze materialen gebeurt door de brandweer conform de afspraken in het GGD Rampen Opvang Plan. Op AMS is een startvoorraad beschikbaar (zie hst. 4 samenwerking met Airport Medical Services (AMS)). Ook Amsterdam Airport Schiphol (AAS) beschikt over een grote hoeveelheid beschermende middelen voor eigen personeel. Deze middelen worden via de Commissie van Overleg (CVO) beschikbaar gesteld. Advies aan AAS De afdeling IZB adviseert AAS over de te nemen beschermende maatregelen. Via de Commissie van Overleg (CVO) worden de betrokken medewerkers van Schiphol geïnformeerd over de maatregelen. De aanwezigheid van een arts of verpleegkundige van de afdeling IZB/GGD in het CVO is wenselijk vanwege het informeren en motiveren van het op de juiste wijze toepassen van de maatregelen die genomen moeten worden. Op aanvraag van de voorzitter van de CVO kan een arts of verpleegkundige van de afdeling IZB van de GGD advies komen geven in het CVO. Volgorde aantrekken persoonlijke beschermingsmiddelen Volgorde van aantrekken persoonlijke beschermingsmiddelen 1. Overall Bedekt volledig het lichaam van nek tot enkels en polsen. 2. Mond/neus masker Plaats elastieken op het midden van het achterhoofd en in de nek. Plaats masker over de mond en neus en druk het passend aan rondom de neus en kin. Controleer of het masker overal goed aan het gezicht aansluit. 3. Bril Plaats over de ogen en maak elastiek passend. 4. Muts Zet de muts van de overall op. 5. Handschoenen Trek handschoenen aan en trek ze over de manchetten van de overall. Vervolg op volgende pagina Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

38 11.2 Protocol: persoonlijke beschermende maatregelen personeel, Vervolg Volgorde van uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen Volgorde van uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen Loop weg bij de patiënt. 1. Overall Voorkant en mouwen van overall zijn besmet! Rits overall open. Trek overall uit, keer overall hierbij binnenste buiten. Raak eigen kleding niet aan. Rol op en gooi in vuilniszak/blauwe ton. 2. Bril Voorkant, kijkglas van de bril is besmet! Pak de goggles bij de zijkant beet en zet af. Desinfecteer goggles met een gaas met alcohol 70% en gooi gaas in vuilniszak/blauwe ton. 3. Handschoenen Buitenkant van handschoenen is besmet! Pak buitenkant van de handschoen met de andere (behandschoende) hand en trek uit. Houdt de uitgetrokken handschoen in de behandschoende hand. Schuif de vingers onder de handschoen van de andere hand bij de pols en trek de handschoen uit over de eerste handschoen. Gooi handschoenen in vuilniszak/blauwe ton. 4. Mond/neus masker Voorkant masker is besmet, niet aanraken! Pak de elastieken en verwijder zo het masker. Gooi masker in vuilniszak/blauwe ton. Laat ander persoon desinfectie handgel op de handen spuiten, desinfecteer handen. Bind vuilniszak dicht en in schone vuilniszak doen/sluit blauwe ton. Handen wassen en desinfecteren. Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

39 11.3 Protocol: pers- en publieksvoorlichting Toelichting Dit protocol beschrijft welke acties ondernomen moeten worden wanneer nadere informatie en voorlichting verstrekt dient te worden aan pers en publiek bij een (dreigende) infectieziekte. Doelgroep De doelgroep kan omvangrijk zijn: Reizigers Verwanteninformatie Personeel van de GGD Personeel van Schiphol Burgers buiten Schiphol (regionaal en landelijk) Eenduidige, kort maar krachtige en snelle informatievoorziening is cruciaal. Taken en verantwoordelijkheden Organisatie Met betrekking tot Verantwoordelijk LCI/RIVM Ondersteuning bij RIVM publieksvoorlichting GGD Adviseert welke informatie verstrekt wordt en op welke wijze. Team IZB van de GGD en communicatie VRK AAS en GGD Regionaal Actie Centrum Communicatie (RAC - gemeente proces) Informeren van passagiers, crew en medewerkers. Binnen werkproces 1 verloopt de informatie via AMS naar de GV of direct via telefonisch contact tussen de arts IZB en de GV. Informatievoorziening en communicatie vanaf GRIP 2 conform CBP-S. Ontvangt info uit OT contact met crisisteam Leden RAC: Persvoorlichter Publieke voorlichting Omgevingsanalist Schrijvers AOM en team IZB van de GGD Hoofd RAC Vervolg op volgende pagina Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

40 11.3 Protocol: pers- en publieksvoorlichting, vervolg Proces informatie voorziening De afdeling infectieziektebestrijding adviseert, onder verantwoordelijkheid van de arts IZB, over de medische inhoud van de informatievoorziening. De afdeling IZB en de communicatie van de VRK in overleg over de inhoud van de informatie, en de vorm waarin deze verspreid wordt en de doelgroep. Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van voorbeeldbrieven in bijlage 10 t/m 13. De AOM draagt zorg voor de aanmaak en verspreiding van de informatie aan passagiers, crew en medewerkers. Wettelijk kader Artikel 54 De burgemeester dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio kan de exploitant van een burgerhaven of burgerluchthaven dan wel de burgerexploitant opdragen om: a. voorlichting aan reizigers te geven over het nemen van maatregelen ter voorkoming van een infectie of van een besmetting van de bagage, b. medewerking te verlenen aan door de burgemeester dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio te nemen maatregelen van onderzoek van vertrekkende of aankomende reizigers naar de aanwezigheid van een ziekte van infectueuze aard die een ernstig gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren, c. ter voorkoming van een besmetting voorschriften van technisch-hygiënische aard uit te voeren, indien er een gegrond risico is op een besmetting, d. ter bestrijding van een besmetting gebouwen of terreinen dan wel gedeelten daarvan te sluiten. Artikel 55 De burgemeester dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio kan de vervoersexploitant opdragen om: a. voorlichting aan passagiers te geven over het nemen van maatregelen ter voorkoming van een infectie of van een besmetting van de bagage, b. ter voorkoming van een besmetting maatregelen van technisch-hygiënische aard uit te voeren voor een schip of luchtvaartuig en de hierin aanwezige goederen, indien er een gegrond risico is op een besmetting, c. een schip of luchtvaartuig en de hierin aanwezige goederen te controleren op de aanwezigheid van een besmetting, d. ter bestrijding van een besmetting een schip of luchtvaartuig en de hierin aanwezige goederen te ontsmetten, met inbegrip van de vernietiging van vectoren. Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

41 11.4 Protocol: quarantaine van contacten Inleiding Het is mogelijk dat de ziekte zodanig ernstig en besmettelijk is dat een deel van de passagiers en/of personeel onderzocht moeten worden voordat zij verder kunnen reizen. Een vliegtuig is hiervoor geen geschikte locatie. Dit protocol beschrijft welke maatregelen genomen worden wanneer hoog risicocontacten in quarantaine moeten worden ondergebracht. De kans dat hiervan gebruik gemaakt zal moeten worden is klein. Dit protocol heeft betrekking op werkproces 2. Taakverantwoor delijkheid In dit geval is er sprake van een dreiging van een A-ziekte. De crisisbestrijding staat onder nationale regie. De voorzitter van de veiligheidsregio blijft verantwoordelijkheid houden tenzij de minister anders bepaalt. De regionale crisisorganisatie kan instructies krijgen van de landelijke crisisorganisatie. Vervoer naar quarantaine opvang van Schiphol De hoog risicocontacten worden met een bus naar de quarantaineruimte op het J platform gebracht. Een verpleegkundige en een arts van de GGD dienen bij dit vervoer aanwezig te zijn. De chauffeur van de bus dient goed geïnstrueerd te worden over de risico s die hij (niet) loopt en zo nodig worden persoonlijke beschermingsmiddelen uitgereikt. Instructie van deze middelen wordt gegeven door de GGD. Het vervoer van de passagiers en personeel van de GGD wordt geregeld via het CVO. De OvD-G zorgt voor de communicatie en afstemming wat betreft vervoer. In de quarantaineruimte vindt het registratieproces plaats en worden de passagiers zonodig (vrijwillig) onderzocht door de artsen van de GGD/IZB. Men wordt geïnformeerd over de maatregelen die ingezet zijn om verdere verspreiding van de infectieziekte te voorkomen. Dit conform de richtlijnen van de LCI. Registratie proces Passagiers vullen hun eigen registratielijsten in. Een verpleegkundige van de GGD controleert of alle gegevens juist en leesbaar zijn opgeschreven. De registratielijsten worden zo snel mogelijk, na telefonisch contact met het crisisteam GGD, gefaxt naar en op de locatie Spaarnepoort van de GGD zo spoedig mogelijk in een excel lijst verwerkt door de administratieve medewerker van de GGD. Vervolg op volgende pagina Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

42 11.4 Protocol: quarantaine van contacten, Vervolg Registratie proces (vervolg) Proces Actie Verantwoordelijkheid Registratie van passagiers die gemonitord dienen te worden Ter plaatse door passagiers invullen van PLF. De luchtvaartmaatschappij is op basis van artikel 53 van de WPG wettelijk verantwoordelijk voor het aanleveren van de contact Communicatie met het crisisteam over aanleveren van registratielijsten Aanleveren van de registratielijsten aan GGD Gegevens vanuit excel verwerken OvD-G met de crisiscoördinator van het crisisteam op de GGD. Procesleider IZB zet het door naar administratie Passagiersgegevens in een excel bestand verwerken In het excel bestand een filter aanbrengen zodat gegevens eenvoudig kunnen worden overgedragen aan LCI of andere GGD gegevens Procesleider IZB op de GGD Spaarnepoort GGD/IZB Administratie GGD Acties quarantaine van contacten Acties Verwijzing / toelichting 1 Communicatie over situatie aan Beleidteam. (BT) Door de GGD / arts IZB 2 Verzoek tot in quarantaine plaatsen van risicocontacten Krachtens Artikel 35 WPG 3 AAS vangt de hoog risicocontacten op in de Skihut op het J platform. 4 Gemeente informeert het OM 5 De voorzitter van de veiligheidsregio of burgemeester geeft beschikking af. 6 De voorzitter van de veiligheidsregio of de burgemeester draagt zorg voor een quarantaine locatie voor de komende periode zoals die is opgelegd door het ministerie van VWS. Conform WPG art 1 lid j Vervoer van vliegtuig met bus onder begeleiding KMar naar Skihut. Zie bijlage 8 Er zal niet snel sprake zijn van gedwongen quarantaine. Het verdient altijd de voorkeur om mensen in thuisquarantaine te plaatsen. Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

43 11.5 Protocol vervoer index Toelichting Dit protocol beschrijft welke acties ondernomen moeten worden wanneer de index naar een ziekenhuis of ander verblijfadres vervoerd moet worden. Wetenschap of vermoeden van een ziekte van groep A Bij wetenschap of vermoeden van een ziekte van groep A is er landelijke aansturing. De minister van VWS is verantwoordelijk. In samenspraak met het RIVM wordt de keuze van een ziekenhuis bepaald. Het RIVM stemt af met de GGD over contact met het ziekenhuis. Index gaat in isolatie in een van de gespecialiseerde centra. Afhankelijk van de infectieziekte is thuisisolatie mogelijk. Dit wordt per casus bekeken. Voor het protocol thuisisolatie wordt verwezen naar de desbetreffende LCI richtlijnen. De afdeling IZB neemt bij ambulancevervoer contact op met de meldkamer voor advies over persoonlijke beschermingsmaatregelen van de ambulanceverpleegkundigen. Andere (ernstige) besmettelijke infectieziekte niet behorende tot groep A Acties Afstemming met meldkamer over ambulancevervoer. Zie protocol 11.6 Afstemming met huisarts in geval index naar huis gaat en patiënt woonachtig in regio Kennemerland Overdragen van de casus aan desbetreffende GGD indien index woonachtig is in Nederland in andere regio dan regio Kennemerland Overdragen van de casus aan het National Focal Point (LCI) indien index woonachtig is in buitenland en onder bepaalde voorwaarden verder mag reizen Verantwoordelijkheid AMS IZB/GGD Kennemerland IZB/GGD Kennemerland IZB/GGD Kennemerland Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

44 11.6 Protocol: oproepen ambulance Schema Passagier met vermoeden van ernstige infectieziekte met gevaar voor de volksgezondheid. Risicoschatting II/III Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

45 11.7 Actieve surveillance/ monitoring van risicocontacten inleiding Dit protocol beschrijft welke acties ondernomen moeten worden om zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren of een mogelijk besmette persoon symptomen van de infectieziekte vertoond. De index is doorgereisd. Het is duidelijk om welke infectieziekte het gaat. Diagnose is geverifieerd. Waar het gaat om een index die zich in het buitenland bevindt vindt afstemming met de LCI plaats. Verantwoordelijkheid GGD Kennemerland is verantwoordelijk voor het in beeld brengen van alle risicocontacten. Deze contacten worden in eerste instantie opgeslagen in een Excel bestand, te vinden op de volgende plek: O: \AGZ\AGZ_i\SCHIPHOL\contacttracing Organisatie Met betrekking tot Verantwoordelijk GGD In kaart brengen van de GGD Kennemerland risicocontacten. GGD Via CVO, Airport manager of AOM via regiecentrum Schiphol. AAS Voert contactonderzoek uit. (zie bijlage 6 & 7) Aanleveren van passagiersinformatie Aanleveren personeelsgegevens van overige diensten en bedrijven op Schiphol. GGD Vertegenwoordiger van desbetreffende luchtvaartmaatschappij AAS Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

46 11.8 Maatregelen ten aanzien van het toestel en opvanglocatie Inleiding Dit protocol beschrijft welke acties genomen moeten worden om mogelijke besmettingbronnen weg te nemen indien er een gegrond risico is geweest op besmetting. Verantwoordelijkheden Organisatie Met betrekking tot Advies Luchtvaartmaatschappij Vliegtuig Door GGD Kennemerland AAS (via CVO) Opvanglocatie Door GGD Kennemerland AAS (via CVO) Bagage afhandeling Door GGD Kennemerland Communicatielijnen Het verdient de voorkeur dat de vragen over het schoonmaken, reinigen of desinfecteren van welke aard dan ook via één persoon van AAS of via het CVO de afdeling IZB van de GGD bereiken. Proces GGD Kennemerland zal altijd proberen om aan de hand van de aangetroffen situatie een advies te geven over reiniging en desinfectie. Dit is echter afhankelijk van een aantal factoren. Een advies wordt gegeven op basis van de richtlijnen van de LCI. Echter bevindt zich in een vliegtuig meubilair dat niet altijd met het geadviseerde schoonmaakmiddel gereinigd mag worden. In dat geval zal GGD Kennemerland samen met de luchtvaartmaatschappij op zoek moeten naar een passende oplossing. Wettelijk kader ten behoeve van luchthaven Schiphol Artikel 54 De burgemeester dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio kan de exploitant van een burgerluchthaven opdragen om: a. voorlichting aan reizigers te geven over het nemen van maatregelen ter voorkoming van een infectie of van een besmetting van de bagage, b. medewerking te verlenen aan door de burgemeester dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio te nemen maatregelen van onderzoek van vertrekkende of aankomende reizigers naar de aanwezigheid van een ziekte van infectueuze aard die een ernstig gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren, c. ter voorkoming van een besmetting voorschriften van technisch-hygiënische aard uit te voeren, indien er een gegrond risico is op een besmetting, d. ter bestrijding van een besmetting gebouwen of terreinen dan wel gedeelten daarvan te sluiten. Wettelijk kader ten behoeve van de luchtvaart maatschappij Artikel 55 De burgemeester dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio kan de vervoersexploitant opdragen om: a. voorlichting aan passagiers te geven over het nemen van maatregelen ter voorkoming van een infectie of van een besmetting van de bagage, b. ter voorkoming van een besmetting maatregelen van technisch-hygiënische aard uit te voeren voor een schip of luchtvaartuig en de hierin aanwezige goederen, indien er een gegrond risico is op een besmetting, c. een schip of luchtvaartuig en de hierin aanwezige goederen te controleren op de aanwezigheid van een besmetting, d. ter bestrijding van een besmetting een schip of luchtvaartuig en de hierin aanwezige goederen te ontsmetten, met inbegrip van de vernietiging van vectoren. Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

47 12. Bijlagen Overzicht Inhoud Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Zie pagina 1. Standaard agenda Outbreak Coördinatie Team IZB IHR Annex Meldingsplichtige ziekten uit groep A, B1, B2 en C Registratieformulier risicocontacten Nederlands Meldingsformulier index patiënt Formulier monitoring contact Brief monitoring contact Beschikking opname en onderzoek Beschikking quarantaine en onderzoek Informatiebrief passagiers incident aan boord 57 (Nederlands) 11. Informatiebrief passagiers incident aan boord (Engels) Informatiebrief komend uit brongebied (Engels) Informatiebrief komend uit brongebied (Nederlands) Passenger Locator Form (voorbeeld) Gespecialiseerde centra voor behandeling en diagnostiek 62 van geïmporteerde infectieziekten of verdenkingen daarop 16. Checklist en logboek bij melding van zieke passagier aan 63 GGD Kennemerland 17. Telefoonlijst Begrippenlijst Afkortingenlijst 69 Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

48 Bijlage 1: Standaard agenda Outbreak Coördinatie Team IZB Eerste overleg van het Outbreak Coördinatie Team (OCT) Standaardagenda OCT eerste overleg op de GGD Voorzitter: OvD-G 1. Opening Samenstelling team Werkafspraken 2. Beeldvorming: samenvatting van de feitelijke situatie door arts IZB. 3. Oordeelsvorming verwachte ontwikkeling 4. Besluiten nemen en samenvatten 5. Afspraak volgende vergadering o o o o o o o o o o o o o o o o o o Wat is er al in gang gezet vanuit de pré alarmeringsfase? Aankomsttijd vliegtuig? Hoeveel passagiers aan boord? Is de besluitvormingsprocedure keuze opvangruimte in gang gezet? Contact met LCI? Contact met AMS? Contact met AOM? Formeren van OCT (outbreak coördinatieteam) ter plaatse, namen en rollen benoemen en doorgeven aan AAS. Is er sprake van GRIP? Welke interventie is nodig van team IZB op Schiphol? Moeten er materialen mee naar Schiphol? (Zo ja, zie GROP, proces vervoer middelen en materialen.) Heeft iedereen die airside dient te gaan een pasoort of ID kaart mee? Personeel GGD dat airside gaat dient te worden aangemeld bij AMS. Naar welke opvanglocatie worden de passagiers gebracht? Quarantaine maatregelen noodzakelijk? Afspreken hoe registratieproces gaat plaatsvinden. Communicatielijnen benoemen. Welke informatie ontvangen de passagiers en in welke taal? Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

49 Bijlage 2: IHR Annex 9 Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

50 Bijlage 3: Meldingsplichtige infectieziekten uit groep A, B1, B2 en C Groep Infectieziekten Mogelijke wettelijke maatregelen A B1 B2 C Pokken Polio SARS Virale Hemorragische koorts Humane infectie veroorzaakt door een dierlijk influenza virus. Difterie Pest Rabiës Tuberculose Buiktyfus Cholera Hepatitis A, B en C Kinkhoest Mazelen Paratyfus Rubella Shigellose STEC of EHEC Invasieve groep A streptokokken infectie. Voedselinfectie voor zover vastgesteld bij 2 of meer patiënten met een onderlinge relatie wijzend op voedsel als bron Hantavirus infectie HIB Invasieve Pneumokokken ziekte bij kinderen t/m 5 jaar Legionellose Leptospirose Listeriose Malaria Meningokokkenziekte MRSA infecties, clusters buiten het ziekenhuis Psittacose Q-koorts Tetanus Trichinose West Nile virusinfectie Ziekte van Jacob Creutzveld Gedwongen opname tot isolatie, gedwongen onderzoek inclusief medisch toezicht) verbod van beroepsuitoefening Gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, verbod van beroepsuitoefening Verbod van beroepsuitoefening Dwingende maatregelen kunnen niet opgelegd worden. Maar melding en persoonsgegevens zijn nodig om de inzet van vrijwillige en te adviseren maatregelen rondom de patiënt of anderen in de gemeenschap mogelijk te maken. Melding en informatieplicht Bij vermoeden onverwijld melden aan de GGD. Na vaststelling van de ziekte binnen een werkdag melden aan de GGD. Na vaststelling van de ziekte binnen een werkdag melden aan de GGD. Na vaststelling van de ziekte binnen een werkdag melden aan de GGD Beschermende maatregelen rondom patiënt, hygiëne advies (Acties zijn altijd afhankelijk van de specifieke situatie) Ja, te allen tijde advies van de GGD. Mogelijk. Advies van de GGD. Mogelijk. Advies van de GGD. Mogelijk. Advies van de GGD. Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

51 Bijlage 4: Registratieformulier risicocontacten Nederlands Onderstaand formulier wordt gehanteerd bij registratie van elk risicocontact. Het is digitaal beschikbaar in het kwaliteitshandboek voor de medewerkers van GGD Kennemerland. Voornamen en familienaam: Geslacht: Geboortedatum: Adres: Postcode + woonplaats: Land: Nationaliteit: Telefoonnummer(s) Huis: Mobiel: Werk: adres Huisarts: Naam: Adres: Telefoonnummer: Vluchtgegevens Vluchtnummer: Komend uit: Transfers: Vluchtdatum: Stoelnummer: Toelichting/bijzonderheden: Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

52 Bijlage 5: Meldingsformulier index Onderstaand formulier wordt gehanteerd bij elke melding van een index. Het is digitaal beschikbaar in het kwaliteitshandboek voor de medewerkers van GGD Kennemerland. Voornamen en familienaam Geslacht Adres Postcode + woonplaats Land Nationaliteit Telefoonnummers Huis: Mobiel: Werk: adres: Geboortedatum: Huisarts Naam: Adres: Telefoonnummer: Vlucht gegevens Vluchtnummer: Komend uit: Transfers: Vlucht datum: Stoel nummer: Eerste ziektedag Aard klachten Bezochte plaatsen, landen in de afgelopen dagen Contact met zieke personen gehad, Zo ja, waar Contact met (zieke) dieren gehad Zo ja, waar en welk dier Bestaande ziektes, aandoeningen Medicijngebruik/ vaccinaties gehad voor de reis en gebruik van malariamiddelen Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

53 Bijlage 6: Formulier monitoring contact Voornamen en familienaam: Geslacht: Adres: Postcode + woonplaats: Land: Nationaliteit: Telefoonnummers Huis: Mobiel: Werk: adres: Geboortedatum: Naam Huisarts: Telefoonnummer: Vlucht gegevens Vluchtnummer: Komend uit: Transfers: Vlucht datum: Stoel nummer: Onderstaande formulieren zijn beschikbaar in het Nederland en Engels en worden gehanteerd bij monitoring van een risicocontact. Het is digitaal beschikbaar voor de medewerkers van GGD Kennemerland in het kwaliteitshandboek. Het formulier wordt uitgereikt met een begeleidende brief. Periode monitoring: <datum> Actie: <b.v. temperatuur opnemen en noteren> Neem bij klachten contact op met de GGD in de buurt. Laat dit formulier zien. Dag 1 Dag 6 Dag 10 Dag 15 Dag 2 Dag 7 Dag 11 Dag 16 Dag 3 Dag 8 Dag 12 Dag 17 Dag 4 Dag 8 Dag 13 Dag 18 Dag 5 Dag 9 Dag 14 Dag 19 Dag 20 Dag 21 Als de periode van monitoring voorbij is, dit a.u.b. formulier retourneren aan: GGD Kennemerland, t.a.v. afd. Infectieziektebestrijding, Antwoordnummer 178, 2000 WC Haarlem. Een postzegel plakken is niet nodig. Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

54 Bijlage 7: Brief monitoring contact GGD Kennemerland Afd. Infectieziektebestrijding Spaarnepoort TM Hoofddorp Correspondentie uitsluitend: Postbus GM Haarlem Datum: Doorkiesnummer: Onderwerp: Contactpersoon: Ons kenmerk: IZB/vluchtnummer en datum Bijlagen(n): Belangrijke mededeling bestemd voor passagiers komende uit: [Epidemiologische informatie/ vluchtnummer) Zoals u wellicht heeft gemerkt is een medepassagier tijdens de vlucht naar Amsterdam ziek geworden. Op dit moment kan niet worden uitgesloten dat deze passagier geïnfecteerd is met.. Het is niet onze bedoeling om u ongerust te maken. Echter, in uw en ons belang zijn wij genoodzaakt u informatie te vragen over uw bereikbaarheid in de komende <aantal> dagen. Wilt u dit noteren op bijgaand formulier. Wilt u de vragen zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden en invullen met blokletters. Wat gebeurt er met deze informatie: Als uw eindbestemming Nederland is. De door u gegeven informatie zal worden doorgegeven aan de GGD in de plaats waar u woont/ verblijft. De GGD zal vervolgens contact met u opnemen. Als u via Amsterdam binnen <aantal> dagen doorreist naar een bestemming buiten Nederland verzoeken wij u tevens uw adresgegevens aan ons door te geven. Deze informatie geven wij door aan de gezondheidszorgautoriteiten van het land van uw bestemming. Om uit te sluiten dat u besmet bent geraakt wordt u door de GGD gevolgd. De GGD vraagt u om de komende <aantal> dagen <actie, bv. Temperatuur meten>. U kunt in deze periode gewoon uw dagelijkse activiteiten voortzetten, mits u geen klachten ontwikkelt. Het is belangrijk dat u direct contact opneemt met de GGD en de huisarts indien de volgende klachten ontwikkeld: XXXXX XXXXX XXXXX Wij wijzen u er op dat <ziekte> een ernstige en besmettelijke ziekte is. In het belang van uw gezondheid en die van anderen verzoeken wij u dan ook dringend aan deze procedure mee te werken. Hoogachtend, Arts Infectieziektebestrijding GGD Kennemerland Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

55 Bijlage 8: Beschikking opname en onderzoek Datum: Aan: <naam/namen>, <geboortedatum/geboortedata> Ter bestrijding van de gevaren van de verspreiding van <ziekte> gelet op de artikelen 31, 32, 33 en 42 en 43 van de Wet Publieke Gezondheid en gezien het advies van <datum> van de arts maatschappij en gezondheid van GGD Kennemerland, heb ik ten aanzien van u de volgende maatregel(en) genomen. o Opname in ziekenhuis ter isolatie o Geneeskundig onderzoek o Geneeskundig onderzoek in het lichaam De reden voor deze maatregel(en): <reden> Het ziekenhuis waar u zult verblijven is: <adres> De maatregel(en) duurt/duren naar verwachting tot: <datum> De duur van deze maatregel kan op aanwijzing van de Inspecteur voor infectieziekten van de IGZ worden verlengd. Bij de isolatie wordt in ieder geval gelet op: <acties> Indien er geneeskundig onderzoek (in het lichaam) plaats vindt wordt/worden in ieder geval de volgende handelingen uitgevoerd: <acties> door: <naam behandelend arts> Bijzondere voorwaarden: <voorwaarden> De voorzitter van de veiligheidsregio is belast met de tenuitvoerlegging van de maatregel(en); zij schakelt daartoe deskundige personen in, zo nodig ook de sterke arm. Nadere instructies zult u van de GGD ontvangen. U zult worden voorzien van een raadsman via de gemeente. Indien u hier bedenkingen tegen heeft kunt u die kenbaar maken. Tevens is het mogelijk bij de rechter van de rechtbank waaronder de locatie van het ziekenhuis valt een verzoekschrift in te dienen om de maatregel op te heffen. getekend: datum: Voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland: c.c. GGD Kennemerland IGZ Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

56 Bijlage 9: Beschikking quarantaine en onderzoek Datum: Aan: <naam/namen>, <geboortedatum/geboortedata> Ter bestrijding van de gevaren van de verspreiding van <ziekte> gelet op de artikelen 35, 36 en 42 en 43 van de Wet Publieke Gezondheid en gezien het advies van <datum> van de arts maatschappij en gezondheid van GGD Kennemerland, heb ik ten aanzien van u de volgende maatregel(en) genomen. o Quarantaine o Geneeskundig onderzoek U zult hierbij onder medisch toezicht worden geplaatst. De directeur van de GGD zal hiervoor een geneeskundige aanwijzen. De reden voor deze maatregel(en): <reden> Het adres waar u zult verblijven is: <adres>/<woning> De maatregel(en) duurt/duren naar verwachting tot: <datum> De duur van deze maatregel kan op aanwijzing van de Inspecteur voor infectieziekten van de IGZ worden verlengd. Bij de quarantaine wordt in ieder geval gelet op: <acties> Indien er geneeskundig onderzoek (in het lichaam) plaats vindt worden in ieder geval de volgende handelingen uitgevoerd: <acties> door: <naam behandelend arts> Bijzondere voorwaarden: <voorwaarden> De directeur publieke gezondheid is belast met de tenuitvoerlegging van de maatregel(en); zij schakelt daartoe deskundige personen in, zo nodig ook de sterke arm. Nadere instructies zult u van de GGD ontvangen. U zult worden voorzien van een raadsman via de gemeente. Indien u hier bedenkingen tegen heeft kunt u die kenbaar maken. Tevens is het mogelijk bij de rechter van de rechtbank waaronder de verblijfplaats van betrokkene valt een verzoekschrift in te dienen om de maatregel op te heffen. getekend: datum: Voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland: c.c. GGD Kennemerland IGZ Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

57 Bijlage 10: Informatiebrief passagiers incident aan boord (Nederlands) GGD Kennemerland Afd. Infectieziektebestrijding Spaarnepoort TM Hoofddorp Correspondentie uitsluitend: Postbus GM Haarlem Datum: Onderwerp: Vluchtnummer: Geachte passagier,.. U heeft aan boord gezeten van een vlucht waarin één of meerdere passagiers ziek zijn geworden. Het vermoeden bestond dat deze passagier mogelijkerwijs leed aan <ziekte>. Artsen hebben vastgesteld dat na onderzoek en bevraging van desbetreffende passagier(s), een diagnose niet kon worden gesteld. Het is niet onze bedoeling u ongerust te maken, maar omdat u vanuit <invullen land> bent vertrokken waar deze infectieziekte op dit moment veel voorkomt, willen wij u informeren over <ziekte>. <ziekte> is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door <verwekker>. De ziekte kenmerkt zich door een combinatie van de volgende symptomen:. Op dit moment is het niet noodzakelijk bijzondere maatregelen te nemen, tenzij u ziek wordt en bovengenoemde symptomen zich openbaren binnen dagen nadat u aan boord bent geweest van de eerder genoemde vlucht of na thuiskomst vanuit < invullen land > In dat geval adviseren wij u contact op te nemen met uw (huis)arts of plaatselijke gezondheidsdienst. Voor het adres kunt u de volgende website raadplegen: Wij vertrouwen erop dat wij u van dienst geweest zijn met deze informatie. Hoogachtend, Arts infectieziekten GGD Kennemerland Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

58 Bijlage 11: Informatiebrief passagiers incident aan boord (Engels) GGD Kennemerland Municipal Health Service Kennemerland Afd. Infectieziektebestrijding Netherlands Mailing address: Postbus GM Haarlem Netherlands Date:.. Subject: Dear passenger, This letter is to inform you about the medical circumstances [a fellow passenger/fellow passengers} encountered, during flight <number> of <date> from. to. on which you have just arrived. Suspicion arose that the concerned passenger could suffer from <illness>. [Physicians both on board and on the ground/physicians on the ground] agreed after examination and questioning of the [passenger and his/her travelling companion] [passengers], that a <illness> diagnosis could not be established, based on the required conditions and symptoms. It is in no way our intention to alarm you. However, we do want to provide you with further information regarding <illness>. <Illness> is an infection caused by the <pathogen>. The disease is characterized by a combination of the following symptoms:. Furthermore, in the.. days preceding the onset of the symptoms, the patient must have had close contact with. We assume that no other passengers have been infected. <that this disease is not transmitted from man-to-man> In the light of the above mentioned considerations you do not have to observe any restrictions or take any extraordinary measures, unless you develop an illness with the above-mentioned symptoms within days after having been aboard of the flight mentioned in this letter. In that case we advise you to contact your general practitioner or local health department. We trust that we have been of service to you with this information. Sincerely yours, Medical officer GGD Kennemerland Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

59 Bijlage 12: Informatiebrief komend uit brongebied (Engels) Date: XXXXXX 20XX Subject: XXXXXXXXXXXX Dear passenger, You are receiving this letter because you recently travelled to XXXXXX. People have become ill in this country as a result of the XXXXXXXXXX. The virus can be spread from person to person. Please telephone your doctor and the public health in your area if you suffer from the following symptoms within XX days of your return. The symptoms are: XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Your doctor cab carry out further tests, if necessary, in consultation with the local Public Health Service. Additional information can be found on the following website: With Kind Regards, Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

60 Bijlage 13: Informatiebrief komend uit brongebied (Nederlands) Datum: XXXXXX Onderwerp: XXXXXXXX Geachte passagier, U ontvangt deze brief omdat u recent XXXXXXX bezocht hebt. In dit land zijn mensen ziek geworden door XXXXXXXXXXX. Het virus kan worden overgedragen van mens op mens. Als u binnen XX dagen na terugkomst de volgende verschijnselen heeft, neemt u dan telefonisch contact op met uw huisarts en de GGD in uw regio. ( De verschijnselen zijn: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX De huisarts kan indien nodig verder onderzoek laten doen in overleg met de plaatselijke GGD. Nadere informatie kunt u vinden op de volgende website: Met vriendelijke groet, Directeur publieke gezondheid GGD Kennemerland Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

61 Bijlage 14: Passenger Locator Form (voorbeeld) Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol, Cluster IZB GGD Kennemerland, versie

DRAAIBOEK. Infectieziekten. Opschaling tot GRIP. Besluitvormingsstructuur. GGD crisisteam. Protocollen. GGD Infectieziekten.

DRAAIBOEK. Infectieziekten. Opschaling tot GRIP. Besluitvormingsstructuur. GGD crisisteam. Protocollen. GGD Infectieziekten. DRAAIBOEK WET PUBLIEKE GEZONDHEID SCHIPHOL Infectieziekten Werkprocessen Opschaling tot GRIP Besluitvormingsstructuur GGD crisisteam Protocollen Infectieziekten Werkprocessen Opschaling tot GRIP Besluitvormingsstructuur

Nadere informatie

Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal

Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Juni 2013 versie 2.0 Gebaseerd op Draaiboek IHR: infectieziekten gerelateerd aan internationaal vervoer van mensen en goederen MELDINGSSYSTEEM SCHIP-RMD-GGD

Nadere informatie

Plan Noodsituaties Infectieziektebestrijding Havens. Behorende bij het IncidentBestrijdingsplan Noordzeekanaal

Plan Noodsituaties Infectieziektebestrijding Havens. Behorende bij het IncidentBestrijdingsplan Noordzeekanaal Plan Noodsituaties Infectieziektebestrijding Havens Behorende bij het IncidentBestrijdingsplan Noordzeekanaal Versienummer: 1.0 Vastgesteld: 3 juni 2013 Versiebeheer Datum Wijziging Reden wijziging Gewijzigd

Nadere informatie

Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Juni 2015 versie 2.2

Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Juni 2015 versie 2.2 Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Juni 2015 versie 2.2 Gebaseerd op Draaiboek IHR: infectieziekten gerelateerd aan internationaal vervoer van mensen en goederen Versiebeheer Datum Versienr

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 6

Voorstel. Algemene toelichting AGP 6 Voorstel AGP 6 Aan : Dagelijks Bestuur Datum : 10 juni 2015 Bijlage : 1 Steller : Willeke Tengnagel Onderwerp : Regionaal bestrijdingsplan grootschalige uitbraak infectieziekten Algemene toelichting De

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

IV-15 Vliegtuigongeval buiten Veiligheidsregio Kennemerland

IV-15 Vliegtuigongeval buiten Veiligheidsregio Kennemerland Kennemerland Inleiding In dit hoofdstuk wordt het scenario Vliegtuigongeval buiten de Veiligheidsregio Kennemerland beschreven. Het scenario is bedoeld om te gebruiken bij: - Vliegtuigongeval buiten de

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant Bezoekdatum: 14 juli 2016 Utrecht Augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES. Huisartsen Noord-Holland Noord. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES. Huisartsen Noord-Holland Noord. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES Huisartsen Noord-Holland Noord en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Pagina 1 van 11 Ondergetekenden: Partijen De Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst Huisartsenzorg en GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vastgesteld op 1 juli 2013 te Rotterdam Inhoudsopgave I. Partijen... 3 II. Overwegingen... 3 III. Doel en begrippen...

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

GGD Rampenopvangplan Flevoland

GGD Rampenopvangplan Flevoland GGD Rampenopvangplan Flevoland Opsteller M. Vluggen Bedrijfsonderdeel GGD Flevoland Afdeling GHOR Versie 2.0 Datum 31 mei 2011 Status Vastgesteld Vaststelling door / datum MT GGD 6 juni 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Evaluatie. VOS Groot Schiphol GRIP 3 23 februari 2017

Evaluatie. VOS Groot Schiphol GRIP 3 23 februari 2017 Evaluatie VOS Groot Schiphol GRIP 3 23 februari 2017 Veiligheidsbureau Kennemerland Versie : 1.0 Status : definitief (na aanbieding burgemeester Weterings en vervolgens TO) TO : 17 mei 2017 1. INLEIDING

Nadere informatie

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Aan: Van: Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Ans Engelsman Datum: 26 juli 2011 Betreft: tweede tranche Wet Publieke

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Bezoekdatum: 7 juli 2016 Utrecht augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3

Nadere informatie

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie is niet altijd zonder risico s. Theoretisch

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 17. AGP 17 ABVRBN 20141112 Voorstel Handelingsperspectief bij Ebola.docx Pagina 1 van 9

Voorstel. Algemene toelichting AGP 17. AGP 17 ABVRBN 20141112 Voorstel Handelingsperspectief bij Ebola.docx Pagina 1 van 9 Voorstel AGP 17 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 12 november 2014 Bijlage : 3 Steller : Clementine Wijkmans Onderwerp : Handelingsperspectief burgemeesters bij ebola Algemene toelichting Algemene aanpak

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant Bezoekdatum: 14 juli 2016 Utrecht augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Spon Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Bezoekdatum:

Nadere informatie

1. Voorzitter CT (per pand)

1. Voorzitter CT (per pand) BCM Voorbeeld Bijlage 15 : Functietaken/profielen 1. Voorzitter Coordinatieteam (CT, per pand) 2. Hoofd (centrale) CalamiteitenOrganisatie (HCO in het CT ) 3. Voorzitter Crisis Management Team (CMT op

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden Bezoekdatum: 1 juni 2016 Utrecht juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Convenant Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Inhoudsopgave Partijen Overwegingen Doel en begrippen Verantwoordelijkheden Grootschalige infectieziektebestrijding Flitsramp (opgeschaalde acute

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Haaglanden

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Haaglanden Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Haaglanden Bezoekdatum: 8 juni 2016 Utrecht juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 9 juli uur Gemeentehuis Oss, raadszaal, Raadhuislaan GM Oss.

Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 9 juli uur Gemeentehuis Oss, raadszaal, Raadhuislaan GM Oss. Agenda Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 9 juli 2015 Tijd: 10.00-12.00 uur Plaats: Gemeentehuis Oss, raadszaal, Raadhuislaan 2 5341 GM Oss. 1. Opening -- -- 2. De GGD gaat verder - presentatie door

Nadere informatie

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015 Crisisplan RAV Ruud Houdijk, januari 2015 Visie op operationele planvorming Praktijkgericht Vakbekwame professionals, maar meerwaarde door relevante informatie te bieden Alleen vastleggen wat je echt kunt

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 april 2009 Betreft Kamervragen Mexicaanse griep

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 april 2009 Betreft Kamervragen Mexicaanse griep > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

GROP. GGD Rampen opvangplan

GROP. GGD Rampen opvangplan GROP GGD Rampen opvangplan Versiebeheer Versie Datum Auteur Wijzigingen t.o.v. eerdere versie 1.0 Juni 2010 K. Meijer vastgesteld door directie GGD 2.0 29-10-2013 W. Waalkens - Verandering wettelijk kader

Nadere informatie

Werkstroomformulier - Regionaal

Werkstroomformulier - Regionaal Werkstroomformulier - Regionaal Titel richtlijn: Ebola-protocol Regio Noord-Oost: Regionale Maatregelen bij signalering van patiënt met (verdenking) op virale hemorragische koorts (VHK) Auteurs: Medische

Nadere informatie

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0 Deel 4 Informatiebronnen, Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Informatiebronnen... 3 1.1 Leidraad COBRA... 3 1.2 4all... 3 1.3 Witte kaart voor zorgcontinuïteit en rampenbestrijding... 4 1.4 Risicokaart (www.risicokaart.nl

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Infectieziektebestrijding elke dag anders!

Infectieziektebestrijding elke dag anders! Infectieziektebestrijding elke dag anders! Ronald ter Schegget Arts infectieziekten 29 GGD en Algemene Infectieziekten Bestrijding Surveillance Meldingsplichtige infectieziekten Bron- en contactonderzoek

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 1 Inhoud Processen per kolom / hulpdienst Netcentrisch werken GRIP-opschaling

Nadere informatie

Reageren op calamiteiten De inzet van brandweer op de luchthaven Schiphol. Marijn Ornstein 14 Oktober 2013

Reageren op calamiteiten De inzet van brandweer op de luchthaven Schiphol. Marijn Ornstein 14 Oktober 2013 Reageren op calamiteiten De inzet van brandweer op de luchthaven Schiphol Marijn Ornstein 14 Oktober 2013 INHOUD Intro Partners in veiligheid Safety binnen Schiphol Veiligheidsketen en activiteiten SEF

Nadere informatie

Regionaal draaiboek Influenzapandemie

Regionaal draaiboek Influenzapandemie Regionaal draaiboek Influenzapandemie Introductie en leeswijzer versie november 2007 GHOR Regio Groningen GHOR Groningen Postbus 584 9700 AN Groningen 050-367 4300 www.ghorgroningen.nl Legenda In de kantlijn

Nadere informatie

GGD DPG, en kwetsbare ouderen

GGD DPG, en kwetsbare ouderen GGD, DPG en kwetsbare ouderen Waar wil ik het over hebben? Wat is een GGD? Wat is een directeur Publieke Gezondheid: DPG? Wat hebben wij met elkaar van doen? GGD en ouderen Relatie GGD - Inspectie Kwartaalontmoeting

Nadere informatie

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Inhoud Veiligheidsregio algemeen Rol van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Autorisatie OPSTELLERS: Barrett,Annelies Voorde ten, Jaqueline BIJDRAGE IN DE

Nadere informatie

INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING

INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING FACTSHEET 2016 VOORWOORD WIE ZIJN WIJ? De afdeling algemene Infectieziektebestrijding (IZB) van GGD Hollands Noorden houdt zich bezig met het opsporen van infectieziekten om verspreiding

Nadere informatie

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)?

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Een toelichting voor de acute zorg op de gewijzigde Wet publieke gezondheid Februari 2012 Aanleiding Vanaf

Nadere informatie

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD AMSTERDAM EN VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID Pagina 1 van 20 Ondergetekenden: en de

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 7 Infectieziekte

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 7 Infectieziekte Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 7 Infectieziekte 7 Infectieziekte versie 2015 Crisistypen (dreigende) infectieziekte, waaronder op de mens overdraagbare dierziekte (zoönose)

Nadere informatie

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ Programma Even voorstellen Beeldvorming De Calamiteiten coördinator VRGZ Even voorstellen Beeldvorming Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid Brandweer Meldkamer Ambulance Politie Calamiteiten coördinator

Nadere informatie

Handboek Bevolkingszorg

Handboek Bevolkingszorg Handboek Bevolkingszorg Opzet Handboek Bevolkingszorg Dit hoofdstuk is opgedeeld in vijf delen. Deel A bevat de samenvattingen van de vijf taakorganisaties bevolkingszorg. De delen B tot en met F bevatten

Nadere informatie

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving Waarom dit document? Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio s (WVR) in werking getreden.

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Maatscenario s voor operationeel leidinggevenden in de veiligheidsregio

Maatscenario s voor operationeel leidinggevenden in de veiligheidsregio Handreiking Crisisbeheersing op luchthavens Maatscenario s voor operationeel leidinggevenden in de veiligheidsregio In september 2011 verscheen de nieuwe Handreiking Crisisbeheersing op luchthavens, een

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 195 Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet veiligheidsregio s GEWIJZIGD VOORSTEL VN WET 28 september 2010

Nadere informatie

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Versie 3.0 : 21 juli 2017 Bekrachtigt : ROAZ 16 juni 2017 Auteurs Frank Berg Jan Filippo Corina de Groot Karin Meijer Arjan

Nadere informatie

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 7 - Infectieziekte 7 Infectieziekte Versie april 2012 crisistypen (dreigende) infectieziekte, waaronder op de mens overdraagbare dierziekte (zoönose)

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 285 Wet van 19 mei 2011 tot wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet veiligheidsregio s 0 Wij eatrix, bij de

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland & Ziekenhuis ZorgSaam & Ziekenhuis ADRZ. 2/10 Overeenkomst betreffendee de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de

Nadere informatie

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Document-informatie onderdeel van het kritische proces opschaling opgesteld door manager MKA & directie Ambulance Amsterdam

Nadere informatie

Een evenement, en dan?

Een evenement, en dan? Een evenement, en dan? Een doorleefsessie organiseren. Stappen rondom het organiseren van publieksevenementen Mei 2017 Inhoudsopgave: Doorleefsessie Toelichting Doel Wie organiseert Wanneer Planning Begeleider

Nadere informatie

Regionaal draaiboek Influenzapandemie

Regionaal draaiboek Influenzapandemie Regionaal draaiboek Influenzapandemie Deel 3 Bestrijding influenzapandemie Versie augustus 2010 GHOR Regio Groningen Als basisdocument vastgesteld in de Bestuurscommissie Brandweer en GHOR d.d. 22 april

Nadere informatie

Productbeschrijvingen (proces)specifiek

Productbeschrijvingen (proces)specifiek en (proces)specifiek 118 Omgevingsanalyse Inzicht verkrijgen in wat zich in de buitenwereld (bij media, bij het publiek en op het internet) afspeelt, welk gevoel in de samenleving bestaat over de ramp

Nadere informatie

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland,

Nadere informatie

Protocol Ebola. Doel Preventie van besmetting met het Ebola virus.

Protocol Ebola. Doel Preventie van besmetting met het Ebola virus. Doel Preventie van besmetting met het virus. Toepassingsgebied Iedere telefonische melding koorts, algehele malaise al dan niet in combinatie met bloedingen, in combinatie met verblijf West-Afrika korter

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement s. Functie meetplanleider Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub s Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

Draaiboek incident / crisismanagement in MVO keten

Draaiboek incident / crisismanagement in MVO keten Draaiboek voor incident-/crisismanagement in MVO keten UITGANGSPUNT De primaire verantwoordelijkheid voor voedsel- en diervoederveiligheid ligt bij de individuele ondernemer, die moet voldoen aan alle

Nadere informatie

Communicatietoolkit Verwantencontact

Communicatietoolkit Verwantencontact Communicatietoolkit Verwantencontact 088 269 00 00 Inhoud 1. Standaard berichten voor website en Twitter 2. Website Verwantencontact en animatie 3. Q en A voor burgers 4. Informatie over Verwantencontact

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

Voorbereiding op infectieziektebestrijding; hoe staan we er voor?

Voorbereiding op infectieziektebestrijding; hoe staan we er voor? Voorbereiding op infectieziektebestrijding; hoe staan we er voor? Scriptie in het kader van de opleiding Master of Crisis and Disaster Management, Leergang 8 Arthur Overkamp Hilversum, mei 2007 1 Omslagfoto:

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Scenariokaart Verstoring kritieke processen door uitval / verstoring ICT

Scenariokaart Verstoring kritieke processen door uitval / verstoring ICT Scenariokaart Verstoring kritieke processen door uitval / verstoring ICT Onderstaande scenariokaart is speciaal ontwikkeld voor gebruik tijdens de bijeenkomsten van een crisisteam 1 (crisis(beleidsteam)).

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 oktober Nummer: 2012/9/18. Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen. Afdeling: Welzijn

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 oktober Nummer: 2012/9/18. Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen. Afdeling: Welzijn \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 29 oktober 2012 Nummer: 2012/9/18 Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen Afdeling: Welzijn Programma: Mens en Welzijn Product: Onderwerp: Plan van aanpak Q-koorts Aan de

Nadere informatie

Concept: Vervoersplan zorginstellingen Twente

Concept: Vervoersplan zorginstellingen Twente Concept: Vervoersplan zorginstellingen Twente In het kader van zorgcontinuïteit Enschede, februari 2014 Versie 0.4 Colofon Titel rapport: Vervoersplan zorginstellingen Twente Subtitel: In het kader van

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Business Continuity en Crisis Management

Business Continuity en Crisis Management Gezond weer thuis! www.klmhealthservices.nl Business Continuity en Crisis Management MANAGING PUBLIC HEALTH CRISES IN DE LUCHTVAART PUBLIC HEALTH CRISES Infectieziekten met ernstig beloop Besmettelijk

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Kwalificatieprofiel Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld,

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN BIJ RAMPEN EN CRISES. HUISARTSEN Amsterdam

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN BIJ RAMPEN EN CRISES. HUISARTSEN Amsterdam CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 HUISARTSEN Amsterdam en VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland tezamen met de GENEESKUNDIGE en GEZONDHEIDSDIENST Amsterdam Ondergetekenden: partij

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Doelstellingen: Het Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten (LPCGBI) heeft twee doelstellingen

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Bijlage 3. Monitoring contacten ebola- of marburgpatie nt

Bijlage 3. Monitoring contacten ebola- of marburgpatie nt Bijlage 3. Monitoring contacten ebola- of marburgpatie nt Contacten van een patiënt met een ebola- of marburginfectie staan onder controle van de GGD, de afdeling infectiepreventie of de bedrijfsgeneeskundige

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie