Regionaal draaiboek Influenzapandemie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionaal draaiboek Influenzapandemie"

Transcriptie

1 Regionaal draaiboek Influenzapandemie Introductie en leeswijzer versie november 2007 GHOR Regio Groningen GHOR Groningen Postbus AN Groningen

2

3 Legenda In de kantlijn wordt aan de hand van iconen de aandacht gevestigd op de specifieke inzet van de verschillende betrokken partijen in de hulpverlening. Ambulancedienst Gemeente Laboratoria Politie Ziekenhuizen Voorlichting Huisartsen Arbodiensten Verpleeg- en verzorginstellingen GHOR Apotheken Achtergrondinformatie GGD Actie Regionaal draaiboek Influenzapandemie Groningen 1

4 Introductie Regionaal draaiboek Influenzapandemie Draaiboek In de regio Groningen is, evenals in andere regio s in Nederland, door de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) een Regionaal draaiboek Influenzapandemie ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de betrokken ketenpartners (zoals ziekenhuizen en huisartsen). Het Regionaal draaiboek Influenzapandemie is een regionale vertaling van het landelijk modeldraaiboek influenzapandemie, zoals opgesteld door de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (LCI) en de Raad van RGF en. Het Regionaal draaiboek Influenzapandemie is opgedeeld in drie delen, afhankelijk van de situatie waarin de dreiging zich voordoet. In het draaiboek is opgenomen welke maatregelen genomen moeten worden in geval van: 1. De bestrijding van Aviaire Influenza (vogelgriep); 2. De incidentele introductie van een nieuw humaan influenzavirus; 3. Een (wereldwijde) influenzapandemie. Het Regionaal draaiboek Influenzapandemie is op te vragen bij GHOR Groningen en digitaal beschikbaar via Versiebeheer Het Regionale draaiboek Influenzapandemie van GHOR Groningen is in zijn geheel vastgesteld in de Bestuurscommissie Brandweer en GHOR, d.d. 22 april Sinds 2005 zijn er diverse wijzigingen in de deeldraaiboeken aangebracht. In het hoofdstuk Versiebeheer van elk deeldraaiboek zijn de wijzigingen in het kort weergegeven. Er zijn verschillende aanleidingen denkbaar waardoor het nodig is om het Regionale draaiboek Influenzapandemie aan te passen: - Veranderingen op basis van landelijke informatie op het gebied van bestrijding van een influenzapandemie. - Wijzigingen in bovenliggende plannen of procedures met gevolgen voor het regionale draaiboek influenzapandemie. - Wijzigingen in gegevens die opgenomen zijn in het draaiboek (functies, adressen, telefoonnummers, contactpersonen, etc.) - Evaluatie naar aanleiding van oefeningen of daadwerkelijk gebruik van het draaiboek. GHOR Groningen is verantwoordelijk voor het beheer van het Regionaal draaiboek Influenzapandemie. Een nieuwe versie van het draaiboek wordt onder alle ketenpartners en samenwerkende organisaties verspreid. Regionaal draaiboek Influenzapandemie Groningen 2

5 Actiepunten Periodiek: Deeldraaiboek 1, 2 en 3 Wat Hoe Door wie Wanneer Veranderingen op basis van landelijke informatie over influenzapandemie Op de hoogte blijven van wijzigingen via website infectieziekten.info onder Nieuws en/of Draaiboeken. GHOR secretariaat Maandelijk s Wijzigingen in gegevens uit het draaiboek (functies, adressen, telefoonnummers, etc.) Wijzigingen n.a.v. gebruik draaiboek Op de hoogte blijven van wijzigingen via mailinglist van LCI (via hoofd Bureau GHOR) Op de hoogte blijven van (inhoudelijke) wijzigingen: via LCI of andere bronnen. Betrokken (keten)partners benaderen met het verzoek om veranderingen door te geven (zoveel mogelijk specificeren). GHOR secretariaat GGD GHOR secretariaat Wijzigingen in bovenliggende plannen of procedures (deelplan POG, gemeentelijk rampenplan, ziekenhuisrampenopvangplan) Wijzigingen in deelplan GHORbureau POG aanbrengen Wijzigingen in gemeentelijk Gemeenten rampenplan doorgeven aan bureau GHOR. Wijzigingen in Ziekenhuize ziekenhuisrampenopvangpl n an doorgeven aan bureau GHOR. Betrokken (keten)partners GHOR benaderen met het verzoek secretariaat om gegevens te controleren (zoveel mogelijk specificeren welke gegevens). Wijzigingen in gegevens Betrokken en/of procedures z.s.m. (keten)partn doorgeven aan bureau ers GHOR. Wijzigingen in gegevens GGD en/of procedures z.s.m. doorgeven aan bureau GHOR. N.a.v. evaluatie oefening of GHOR gebruik in overleg met secretariaat betrokken (keten)partners draaiboek wijzigen. Wijzigingen in gegevens Betrokken en/of procedures z.s.m. (keten)partn doorgeven aan bureau ers Z.s.m. na ontvangen mail Z.s.m. na ontvangen wijziginge n Jaarlijks Z.s.m. Z.s.m. Z.s.m. Jaarlijks Z.s.m. Z.s.m. Na oefening of gebruik Z.s.m. na oefening of gebruik Regionaal draaiboek Influenzapandemie Groningen 3

6 Wijzigingen verwerken GHOR. Wijzigingen doorvoeren in een nieuwe versie, nieuwe versie verspreiden. GHOR Bij belangrijk e wijziginge n Periodiek: Specifiek draaiboek 2 Houdbaarheid Beoordelen materialen houdbaarheidsdatum van materialen in influenzakit en voorraad Influenzakit Actualiseren van papieren versie deeldraaiboek 2 in influenzakit GGD GGD Jaarlijks z.s.m. Regionaal draaiboek Influenzapandemie Groningen 4

7 Leeswijzer Inleiding In de regio Groningen is, evenals in andere regio s in Nederland, door de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) een Regionaal draaiboek Influenzapandemie ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de betrokken ketenpartners (zoals ziekenhuizen en huisartsen). Het Regionaal draaiboek Influenzapandemie is opgedeeld in drie delen, afhankelijk van de situatie waarin de dreiging zich voordoet. In het draaiboek is opgenomen welke maatregelen genomen moeten worden in geval van: 1. de bestrijding van Aviaire Influenza (vogelgriep); 2. de incidentele introductie van een nieuw humaan influenzavirus; 3. een (wereldwijde) influenzapandemie. Deze leeswijzer voor de ketenpartners van GHOR Groningen gaat in op de taken in het kader van het Regionale draaiboek Influenzapandemie. In de leeswijzer is algemene informatie over de deeldraaiboeken opgenomen. Tevens wordt er specifiek ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van de ketenpartner per deeldraaiboek. In de tekst wordt er verwezen naar de hoofdstukken, paragrafen en bijlagennummers van het Regionaal draaiboek Influenzapandemie GHOR Groningen. N.B. Deze leeswijzer vervangt het Regionaal draaiboek Influenzapandemie niet. (Geneeskundige) partners dienen op de hoogte te zijn van de inhoud van dit draaiboek en de hierin beschreven maatregelen uit te kunnen voeren. Regionaal draaiboek Influenzapandemie Groningen 5

8 Regionaal draaiboek Influenzapandemie deel 1 Avaire influenza Algemeen Dit deel beschrijft de maatregelen die genomen moeten worden bij de bestrijding van aviaire influenza onder pluimvee (in de volksmond vogelgriep of vogelpest genoemd). De maatregelen zijn gebaseerd op bepaalde grondslagen (link naar h 1 grondslagen). Op het moment dat er een ernstige verdenking op (link naar h. 2 basisschema aviaire influenza) dan wel vaststelling van aanwezigheid van aviaire influenza bij pluimvee is, worden er per direct een aantal maatregelen genomen om de verspreiding te stoppen. Daartoe zal het LNV een crisiscentrum (link naar h. 3) inrichten van waaruit maatregelen worden genomen om de verspreiding van aviaire influenza onder pluimvee te voorkomen en te stoppen (o.a. instellen vervoersbeperkingen, ruimen). De GGD is, in samenwerking met de GHOR, verantwoordelijk voor het instellen van een actiecentrum (link naar paragraaf 3.2) van waaruit de gezondheidskundige aspecten van influenzabestrijding gecoördineerd en uitgevoerd worden. Het primaire doel van de maatregelen is transmissie van aviaire influenza van pluimvee naar mensen te voorkomen. Hiertoe zijn maatregelen nodig bij twee groepen betrokkenen: 1. De bescherming van eigenaren van besmette of verdachte pluimveebedrijven, hun gezinsleden en medewerkers (link naar h. 4). 2. De bescherming van alle betrokkenen bij werkzaamheden, ruimingen of onderzoek op besmette of verdachte pluimveebedrijven (link naar h. 5). De GGD is verantwoordelijk voor de bestrijding van infectieziekten en de bescherming van betrokkenen. Surveillance en diagnostiek (link naar h. 6 surveillance en diagnostiek) zijn in dit stadium zeer belangrijk om te voorkomen dat aviaire influenza wordt verspreid en/of dat het in contact komt met een humaan influenzavirus. Een secundair doel van de maatregelen is het voorkomen van maatschappelijke onrust in Nederland. Belangrijk is dat alle doelgroepen weten wat ze moeten doen om besmetting en transmissie te voorkomen (link naar h 7 communicatie). Rol ambulancedienst Ambulancediensten zijn niet direct betrokken bij de maatregelen die genomen worden ter bestrijding van aviaire influenza. Mogelijk worden ambulancediensten wel geconfronteerd met infectiepreventiemaatregelen. (link naar bijlage II en IIa) Rol apotheken Apotheken zijn betrokken bij het verstrekken van geneesmiddelen ter voorkoming van ziekte (profylaxe) (link naar paragraaf 4.3 en 5.3) en antivirale middelen (link naar paragraaf 4.4 en 5.4). Regionaal draaiboek Influenzapandemie Groningen 6

9 Rol arbodienst Arbodiensten van werkgevers spelen een rol bij het toezicht houden op hun werknemers bij de uitvoering van maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza. Het gaat om de maatregelen voor de bescherming van alle betrokkenen (link naar h. 5) bij werkzaamheden, ruimingen of onderzoek op besmette of verdachte pluimveebedrijven. Rol gemeente Volgens de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) draagt de gemeenteraad de eindverantwoordelijkheid voor de bestrijding van infectieziekten. Deze verantwoordelijkheid wordt waargenomen door de GGD. Rol GGD In het actiecentrum zal de GGD zich richten op het oprichten van een vaccinatiepost (link naar paragraaf 3.2.1), mobiele teams (link naar paragraaf 3.2.2), callcenter/informatiecentrum (link naar paragraaf 3.2.3) en de communicatie (link naar h 7). De GGD is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen op het gebied van de volksgezondheid. De volgende maatregelen en acties vallen hieronder: 1. Hygiënemaatregelen a. voor pluimveehouders en hun gezinsleden (link naar paragraaf 4.1) b. voor betrokkenen bij werkzaamheden, ruimingen of onderzoek op besmette of verdachte pluimveebedrijven (link naar paragraaf 5.1) 2. Vaccinatie a. voor pluimveehouders en hun gezinsleden (link naar paragraaf 4.2) b. voor betrokkenen bij werkzaamheden, ruimingen of onderzoek op besmette of verdachte pluimveebedrijven (link naar paragraaf 5.2) 3. Verstrekken van geneesmiddelen ter voorkoming van ziekte (profylaxe) a. voor pluimveehouders en hun gezinsleden (link naar paragraaf 4.3) b. voor betrokkenen bij werkzaamheden, ruimingen of onderzoek op besmette of verdachte pluimveebedrijven (link naar paragraaf 5.3) 4. Behandeling bij een influenza-achtig ziektebeeld met een antiviraal middel a. voor pluimveehouders en hun gezinsleden (link naar paragraaf 4.4) b. voor betrokkenen bij werkzaamheden, ruimingen of onderzoek op besmette of verdachte pluimveebedrijven (link naar paragraaf 5.4) In het kader van surveillance (link naar paragraaf 6.1) verzamelt de GGD gegevens voor het casusregister. Tevens verzorgt de GGD de diagnostiek (link naar paragraaf 6.2); medewerkers van de GGD nemen monsters af (link naar bijlage XIXa). Rol GHOR In het actiecentrum GGD/GHOR (link naar paragraaf 3.2) zal de GHOR samenwerken met de GGD bij het oprichten van een vaccinatiepost (link naar paragraaf 3.2.1), mobiele teams (link naar paragraaf 3.2.2) en het callcenter/informatiecentrum (link naar paragraaf 3.2.3). Daarnaast richt de GHOR zicht op het coördineren van de psychosociale hulpverlening. Rol huisartsen Indien er vogelpest in Nederland is worden alle huisartsen hierover geïnformeerd door middel van een brief (link naar bijlage I) van het LCI. Huisartsen kunnen worden geconfronteerd met vragen (link naar bijlage XIV) Regionaal draaiboek Influenzapandemie Groningen 7

10 over het risico voor de mens, de noodzaak van vaccinatie tegen griep of de noodzaak van aanvullend onderzoek. Het is belangrijk dat mensen met een influenza-achtig ziektebeeld (link naar bijlage XVII) niet in contact komen met verdachte of besmette pluimveebedrijven. Ook mogen personen met deze ziektebeelden niet naar de huisartsenpraktijk of het ziekenhuis gaan om besmetting te voorkomen. Voor de huisartsen en doktersassistenten is er een telefoonwijzer (link naar bijlage XIV) opgesteld die gebruikt kan worden bij patiënten met oogklachten (conjunctivitus), benauwdheid, hoesten, koorts en verkoudheid. Indien nodig worden ook huisartsen ingeschakeld bij de surveillance en diagnostiek (link naar h. 6 surveillance en diagnostiek). Rol laboratorium De laboratoria kunnen met aviaire influenza te maken krijgen in het kader van surveillance en diagnostiek. (link naar h 6). Rol politie De politie is met name betrokken bij de maatregelen die gericht zijn op ruimingen (link naar paragraaf 3.1). In dat kader krijgt de politie ook te maken met infectiepreventiemaatregelen (link naar bijlage II en IIa). Rol thuiszorg De rol van thuiszorgmedewerkers bij de bestrijding van aviaire influenza is beperkt. Mogelijk worden thuiszorgmedewerkers geconfronteerd met infectiepreventiemaatregelen. (link naar bijlage II en IIa) Het is belangrijk dat mensen met een influenza-achtig ziektebeeld (link naar bijlage XVII) niet in contact komen met verdachte of besmette pluimveebedrijven. Ook mogen personen met deze ziektebeelden niet naar de huisartsenpraktijk of het ziekenhuis gaan om besmetting te voorkomen. Rol verpleeg- en verzorgingstehuizen De rol van verpleeg- en verzorghuizen bij de bestrijding van aviaire influenza is beperkt. Mogelijk worden verpleeg- en verzorghuizen geconfronteerd met infectiepreventiemaatregelen. (link naar bijlage II en IIa) Het is belangrijk dat mensen met een influenza-achtig ziektebeeld (link naar bijlage XVII) niet in contact komen met verdachte of besmette pluimveebedrijven. Ook mogen personen met deze ziektebeelden niet naar de huisartsenpraktijk of het ziekenhuis gaan om besmetting te voorkomen. Rol voorlichters In een situatie dat er sprake is van vogelpest en voorkomen moet worden dat het virus overslaat op mensen volgt de communicatie volledig de gecommuniceerde boodschappen op nationaal niveau (zie hoofdstuk 7, communicatie (link h 7)). Voorlichters spelen op regionaal niveau een rol in het actiecentrum van de GGD en de GHOR (link naar paragraaf 3.2). Rol ziekenhuizen De rol van ziekenhuizen bij de bestrijding van aviaire influenza is beperkt. Mogelijk worden ziekenhuizen geconfronteerd met infectiepreventiemaatregelen. (link naar bijlage II en IIa) Regionaal draaiboek Influenzapandemie Groningen 8

11 Het is belangrijk dat mensen met een influenza-achtig ziektebeeld (link naar bijlage XVII) niet in contact komen met verdachte of besmette pluimveebedrijven. Ook mogen personen met deze ziektebeelden niet naar de huisartsenpraktijk of het ziekenhuis gaan om besmetting te voorkomen. Regionaal draaiboek Influenzapandemie Groningen 9

12 Regionaal draaiboek Influenzapandemie deel 2 - Incidentele introductie nieuw humaan influenzavirus in Nederland Algemeen Dit deel beschrijft de maatregelen die genomen moeten worden wanneer er sprake is van incidentele (en dus beperkte) introductie van een nieuw (in potentie pandemisch) humaan influenzavirus. De maatregelen zijn gebaseerd op bepaalde uitgangspunten (link naar h 1 uitgangspunten). Doelen van de in dit deel beschreven maatregelen zijn: 1. Het beperken van ziekte en sterfte ten gevolge van besmetting met een nieuw humaan influenzavirus. 2. Het voorkomen van verdere verspreiding van het virus. Er is een procesbeschrijving (link naar h 2) opgesteld van het traject dat een patiënt die (mogelijk) besmet is met een nieuw humaan influenzavirus doorloopt en waarin wordt aangegeven wie wanneer welke maatregelen moet nemen. De GGD (link naar h 3), huisartsen (link naar h 4) en ziekenhuizen (link naar h 5) zullen zowel voordat er sprake is, als ten tijde van een nieuw humaan influenzavirus maatregelen moeten nemen. Met microbiologen zijn er afspraken gemaakt over de routing van diagnostiek wanneer er elders in de wereld een nieuw humaan influenzavirus circuleert, weergegeven in richtlijnen voor het laboratorium (link naar h 6). Met de voorgenomen maatregelen wordt geprobeerd het begin van een influenzapandemie in Nederland zolang mogelijk uit te stellen om voldoende voorbereidingen te kunnen treffen voor de pandemische fase (zie deeldraaiboek 3). Rol ambulancedienst Indien ergens ter wereld een nieuw humaan influenzavirus gesignaleerd is kunnen ambulancediensten geconfronteerd worden met patiënten bij wie het nieuwe influenzavirus vermoed wordt. In principe worden deze patiënten zoveel mogelijk thuis gehouden. Wanneer de situatie van de patiënt vervoer per ambulance (link naar paragraaf 2.5) noodzakelijk maakt, moet de insturend huisarts expliciet aan de Meldkamer Ambulancezorg melden dat er een verdenking op influenza bestaat. Ambulancevervoer vindt plaats volgens de WIP-richtlijn Infectiepreventie ten behoeve van de ambulancesector. Ambulancepersoneel dat deze patiënten vervoert worden als vluchtige contacten beschouwd en worden opgenomen in het contactonderzoek (link naar paragraaf 2.6) van de GGD. Rol apotheken In dit gedeelte van het draaiboek zijn geen specifieke taken voor de apotheken opgenomen. Apotheken blijven betrokken bij het verstrekken van geneesmiddelen ter voorkoming van ziekte (profylaxe) en antivirale middelen. Regionaal draaiboek Influenzapandemie Groningen 10

13 Rol arbodienst Arbodiensten kunnen worden geconfronteerd met werknemers die (mogelijk) besmet zijn met een nieuw humaan influenzavirus. De GGD en de huisarts zorgen voor behandeling van de patiënt en nemen maatregelen om verspreiding te voorkomen. Rol gemeente Volgens de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) draagt de gemeenteraad de eindverantwoordelijkheid voor de bestrijding van infectieziekten. Deze verantwoordelijkheid wordt waargenomen door de GGD. Rol GGD De GGD vervult een hoofdrol bij de incidentele introductie van een nieuw humaan influenzavirus in Nederland. De GGD, afdeling infectieziektebestrijding, is het aanspreekpunt voor alle betrokken organisaties en instellingen (zie actiepunten GGD (link naar h 3)). De GGD werkt samen met de GHOR om de geneeskundige hulpverlening zo goed mogelijk te laten functioneren. De GGD informeert de huisartsen over de stand van zaken m.b.t. het nieuwe humaan influenzavirus en het draaiboek influenzapandemie via een brief. (link naar bijlage XIII z) Huisartsen worden door de GGD getraind in het afnemen van een keel-neuswat monster (link naar bijlage VI a) ten bate van de influenzadiagnostiek (link naar paragraaf 2.3). Ook met laboratoria (link naar h 6) zijn er afspraken gemaakt over de routing van de diagnostiek. Er zijn stappenplannen (link naar paragraaf 2.2) opgesteld waarin aangegeven wordt hoe de GGD, huisartsen en ziekenhuizen om moeten gaan met patiënten die (mogelijk) besmet zijn met een nieuw humaan influenzavirus. GGD-medewerkers leggen huisbezoeken (link naar paragraaf 2.4) af aan patiënten die (mogelijk) besmet zijn met het nieuwe humaan influenzavirus en zorgen ervoor dat patiënten en huisgenoten informatie krijgen over infectiepreventiemaatregelen. (link naar bijlage I) Ook wordt de GGD geïnformeerd over de opname in een ziekenhuis (link naar paragraaf 2.5) van een patiënt die (mogelijk) besmet is met een nieuw humaan influenzavirus. Ziekenhuizen werken volgens een protocol dat aan de uitgangspunten van de GGD moet voldoen (zie actiepunten ziekenhuizen (link naar h 5)). De GGD voert contactonderzoek (link naar paragraaf 2.6) uit en neemt maatregelen voor intensieve en vluchtige contacten. Rol GHOR De GGD vervult een hoofdrol bij de incidentele introductie van een nieuw humaan influenzavirus in Nederland. De GGD werkt samen met de GHOR om de geneeskundige hulpverlening zo goed mogelijk te laten functioneren. De GGD, afdeling infectieziektebestrijding, is het aanspreekpunt voor alle betrokken organisaties en instellingen (zie actiepunten GGD (link naar h 3)). De GHOR is met name betrokken bij het informeren van zorginstellingen en de eventuele maatregelen die nodig zijn om de continuïteit van zorg te waarborgen. De GGD (link naar h 3), huisartsen (link naar h 4) en ziekenhuizen (link naar h 5) spelen hierbij een belangrijke rol. Regionaal draaiboek Influenzapandemie Groningen 11

14 Rol huisartsen Indien ergens ter wereld een nieuw humaan influenzavirus gesignaleerd is, zal de huisarts mogelijk worden geconfronteerd met patiënten bij wie het nieuwe influenzavirus vermoed wordt. In dat geval is de GGD, afdeling infectieziektebestrijding, het aanspreekpunt voor de huisarts. De GGD informeert de huisartsen over de stand van zaken m.b.t. het nieuwe humaan influenzavirus en het draaiboek influenzapandemie via een brief. (link naar bijlage XIII z) In overleg met de GGD kunnen huisartsen een rol spelen bij het afnemen van een keel-neuswat monster (link naar bijlage VI a) ten bate van de influenzadiagnostiek (link naar paragraaf 2.3). Er zijn stappenplannen (link naar paragraaf 2.2) opgesteld waarin aangegeven wordt hoe huisartsen om moeten gaan met patiënten die (mogelijk) besmet zijn van een nieuw humaan influenzavirus. Huisartsen moeten hun praktijk voorbereiden op eventueel contact met een patiënt met een verdenking op het nieuwe humaan influenzavirus (zie actiepunten (link naar h 4)). Infectiepreventiemaatregelen (link naar bijlage I) horen hier ook bij. Ook wanneer een patiënt die (mogelijk) besmet is met een nieuw humaan influenzavirus thuis blijft, moet er een aantal maatregelen (link naar paragraaf 2.4) genomen worden, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Wanneer de situatie van de patiënt vervoer per ambulance (link naar paragraaf 2.5) noodzakelijk maakt, moet de insturend huisarts expliciet aan de Meldkamer Ambulancezorg melden dat er een verdenking op influenza bestaat. De GGD voert ook contactonderzoek (link naar paragraaf 2.6) uit en neemt maatregelen voor intensieve en vluchtige contacten waarbij de huisarts ook betrokken kan worden. Rol laboratorium De GGD vervult een hoofdrol bij de incidentele introductie van een nieuw humaan influenzavirus in Nederland. De GGD, afdeling infectieziektebestrijding, is het aanspreekpunt voor alle betrokken organisaties en instellingen (zie actiepunten GGD (link naar h 3)). De GGD werkt samen met de GHOR om de geneeskundige hulpverlening zo goed mogelijk te laten functioneren. Met de microbiologen en de laboratoria (link naar h 6) zijn afspraken gemaakt over de routing van diagnostiek wanneer er elders in de wereld een nieuw influenzavirus circuleert. Rol politie In dit gedeelte van het draaiboek zijn geen specifieke taken voor de politie opgenomen. De politie zal betrokken zijn bij het bewaken van de openbare orde en veiligheid. Regionaal draaiboek Influenzapandemie Groningen 12

15 Rol thuiszorg De GGD, afdeling infectieziektebestrijding, is het aanspreekpunt voor alle betrokken organisaties en instellingen (zie actiepunten GGD (link naar h 3)). De GGD werkt samen met de GHOR om de geneeskundige hulpverlening zo goed mogelijk te laten functioneren. In dit gedeelte van het draaiboek zijn geen specifieke taken voor thuiszorgmedewerkers opgenomen. Medewerkers van de thuiszorg kunnen te maken krijgen met cliënten die besmet zijn of kunnen raken. In dat geval zijn de stappenplannen (link naar paragraaf 2.2) waarin aangegeven wordt hoe de GGD, huisartsen en ziekenhuizen om moeten gaan met patiënten die (mogelijk) besmet zijn met een nieuw humaan influenzavirus ook voor deze instellingen van belang. Ook kunnen thuiszorgmedewerkers te maken krijgen met GGD-medewerkers die huisbezoeken (link naar paragraaf 2.4) afleggen aan cliënten met een verdenking op het nieuwe humaan influenzavirus. De patiënten, bewoners/cliënten en andere betrokkenen krijgen informatie over infectiepreventiemaatregelen. (link naar bijlage I) Rol verpleeg- en verzorgingstehuizen De GGD, afdeling infectieziektebestrijding, is het aanspreekpunt voor alle betrokken organisaties en instellingen (zie actiepunten GGD (link naar h 3)). De GGD werkt samen met de GHOR om de geneeskundige hulpverlening zo goed mogelijk te laten functioneren. In dit gedeelte van het draaiboek zijn geen specifieke taken voor de verpleegen verzorgingstehuizen opgenomen. De verpleeg- en verzorgingstehuizen kunnen te maken krijgen met bewoners/cliënten die besmet zijn of kunnen raken. In dat geval zijn de stappenplannen (link naar paragraaf 2.2) waarin aangegeven wordt hoe de GGD, huisartsen en ziekenhuizen om moeten gaan met patiënten die (mogelijk) besmet zijn met een nieuw humaan influenzavirus ook voor deze instellingen van belang. Ook kunnen verpleeg- en verzorgingtehuizen te maken krijgen met GGDmedewerkers die huisbezoeken (link naar paragraaf 2.4) afleggen aan patiënten met een verdenking op het nieuwe humaan influenzavirus. De patiënten, bewoners/cliënten en andere betrokkenen krijgen informatie over infectiepreventiemaatregelen. (link naar bijlage I) Rol voorlichters In de situatie dat er sprake is van introductie van een nieuw humaan influenzavirus is het uitgangspunt dat alle communicatie (link naar paragraaf 2.8) op nationaal niveau wordt getrokken; communicatie op regionaal en lokaal niveau volgt het nationale beleid. Voor de inhoud van de communicatieboodschap wordt verwezen naar het regionale deeldraaiboek 3 (link naar deel 3). Rol ziekenhuizen De GGD vervult een hoofdrol bij de incidentele introductie van een nieuw humaan influenzavirus in Nederland. De GGD, afdeling infectieziektebestrijding, is het aanspreekpunt voor alle betrokken organisaties en instellingen (zie actiepunten GGD (link naar h 3)). De GGD werkt samen met de GHOR om de geneeskundige hulpverlening zo goed mogelijk te laten functioneren. Regionaal draaiboek Influenzapandemie Groningen 13

16 Er zijn stappenplannen (link naar paragraaf 2.2) opgesteld waarin aangegeven wordt hoe de GGD, huisartsen en ziekenhuizen om moeten gaan met patiënten die (mogelijk) besmet zijn met een nieuw humaan influenzavirus. De GGD wordt geïnformeerd over de opname in een ziekenhuis (link naar paragraaf 2.5) van een patiënt die (mogelijk) besmet is met een nieuw humaan influenzavirus. Ziekenhuizen werken volgens een protocol dat aan de uitgangspunten van de GGD moet voldoen (zie actiepunten ziekenhuizen (link naar h 5)). Regionaal draaiboek Influenzapandemie Groningen 14

17 Regionaal draaiboek Influenzapandemie deel 3 - Bestrijding influenzapandemie Algemeen Deeldraaiboek 2 gaat uit van maatregelen rondom patiënten op beperkte schaal. Wanneer er te veel gevallen van het nieuwe influenzavirus zijn, zijn deze maatregelen niet meer adequaat en treedt deeldraaiboek 3 in werking. In zo n geval is er sprake van een influenzapandemie waarbij ongeveer een kwart van de bevolking (en hulpverleners) besmet is met een nieuw humaan influenzavirus. Deeldraaiboek 3 kan gezien worden als een blauwdruk voor crises op infectieziektegebied. Dit draaiboek is gebaseerd op bepaalde uitgangspunten (link naar h. 2) en de regionale voorbereidingen die zijn getroffen (link naar h 2). Er wordt gebruik gemaakt van de WHO 1 -fasering (link naar Inleiding) voor het ontstaan van een pandemie, bij elke fase horen (voorbereidende) maatregelen. Bij het ontstaan van een nieuwe virusvariant die van mens op mens overdraagbaar is, zal de WHO ernaar streven om zo snel mogelijk een effectief en veilig vaccin te laten produceren. Wanneer er een pandemisch vaccin geproduceerd kan worden, zal het aanvankelijk nog niet voor iedereen beschikbaar zijn. Er is een vaccinstrategie (link naar h 4) opgezet en richtlijnen (link naar h 5) voor de inzet en distributie van antivirale middelen. Omdat er een tekort aan ziekenhuisbedden zal zijn, zijn er criteria en uitgangspunten (link naar h 6) opgesteld voor opname in een ziekenhuis. Net als in de eerste twee draaiboeken spelen preventie- en hygiëne maatregelen (link naar h 7) een belangrijke rol bij de beperking van de overdracht van het influenzavirus. De mogelijkheid bestaat dat ten tijde van een influenzapandemie de reguliere zorg (mede door uitval) de vraag niet meer aankan, terwijl de behoefte aan zorg veel groter is dan normaal. Ondanks de omstandigheden zal de zorg aan influenzapatiënten en aan niet-influenzapatiënten gecontinueerd moeten worden. Voor dit noodscenario zijn er maatregelen voorbereid om de eerstelijns zorg (link naar h 8) en tweedelijns zorg (link naar h 9) te continueren. Deze maatregelen stellen de hulpverleners in staat om in één structuur te functioneren die op optimale wijze het hoofd biedt aan de influenzapandemie en al haar gevolgen. Alle zorginstellingen zullen worden betrokken bij deze tijdelijke aanpassing van de reguliere zorgstructuren. Bij elk van bovenstaande maatregelen speelt communicatie (link naar h 10) een belangrijke rol. Met adequate communicatie en voorlichting kunnen de overdracht van het influenzavirus, overlast in de zorgsector en paniek of onrust worden beperkt. Rol ambulancedienst De GHOR zal in de voorbereidende fase een actiecentrum starten, dat een onderdeel vormt van de structuur van rampenbestrijding. In het actiecentrum GHOR (link naar h 3) werken vertegenwoordigers van de verschillende geneeskundige beroepsgroepen, waaronder de ambulancedienst. 1 World Health Organization Regionaal draaiboek Influenzapandemie Groningen 15

18 Hulpverleners die direct in aanraking komen met potentiële influenzapatiënten behoren tot de tweede doelgroep bij prioritering van vaccinatie (link naar paragraaf 4.2). Deze groep bestaat uit personen die werkzaam zijn in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, huisartsenpraktijken, ambulancediensten en paramedische diensten, thuiszorgorganisaties en GGD en, laboratoria en apotheken. Deze groep wordt gevaccineerd via de (arbodiensten van) instellingen zelf. Tijdens een influenzapandemie komt de eerste- en tweedelijnszorg onder grote druk te staan. Op een gegeven moment kan er een situatie ontstaan dat de zorg op een andere manier georganiseerd en gecoördineerd moet worden. De maatregelen voor het continueren van de eerstelijns zorg (link naar h 8) en tweedelijnszorg (link naar h 9) treden dan in werking. De vervoerstaak van ambulancediensten kan hierdoor ook veranderen. Rol apotheken Apotheken blijven betrokken bij de vaccinatie (link naar h 4) van risicogroepen en de uitgifte van antivirale middelen (link naar h 5). Hulpverleners die direct in aanraking komen met potentiële influenzapatiënten behoren tot de tweede doelgroep bij prioritering van vaccinatie (link naar paragraaf 4.2). Deze groep bestaat uit personen die werkzaam zijn in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, huisartsenpraktijken, ambulancediensten en paramedische diensten, thuiszorgorganisaties en GGD en, laboratoria en apotheken. Deze groep wordt gevaccineerd via de (arbodiensten van) instellingen zelf. Rol arbodienst Arbodiensten kunnen door instellingen betrokken worden bij de vaccinatie (link naar h 4) van risicogroepen. Hulpverleners die direct in aanraking komen met potentiële influenzapatiënten behoren tot de tweede doelgroep bij prioritering van vaccinatie (link naar paragraaf 4.2). Deze groep bestaat uit personen die werkzaam zijn in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, huisartsenpraktijken, ambulancediensten en paramedische diensten, thuiszorgorganisaties en GGD en, laboratoria en apotheken. Deze groep wordt gevaccineerd via de (arbodiensten van) instellingen zelf. Rol gemeenten De gemeenten hebben de taak de gevolgen van de pandemie binnen hun grenzen te bestrijden. Een omschrijving van de bestuurlijke en de operationele verantwoordelijkheid is opgenomen in het beleidsdraaiboek Influenzapandemie (link naar beleidsdraaiboek VWS). De WHO stelt vast wanneer de fase van pandemische verspreiding een feit is. Er wordt dan, overeenkomstig het model Crisismanagement Groningen (link naar bijlage II) een Regionaal Beleidsteam (RBT) en een Operationeel Team (OT) ingesteld waarbij de Commissaris der Koningin als coördinerend bestuurder de leiding heeft. De diverse deelplannen (link naar bijlage II) van de brandweer, GHOR, politie en gemeente worden in werking gesteld. Regionaal draaiboek Influenzapandemie Groningen 16

19 De gemeentelijke deelplannen die specifiek een rol spelen in dit deel van het draaiboek zijn: - voorlichten en communiceren (link naar h 10) - opvangen en verzorgen (bijvoorbeeld bij massavaccinatie (link naar bijlage VIII) - registreren van slachtoffers - primaire levensbehoeften en transport - uitvaart en herdenken - nazorg Rol GGD De WHO stelt vast wanneer de fase van pandemische verspreiding een feit is. Er wordt dan, overeenkomstig het model Crisismanagement Groningen (link naar bijlage II) een Regionaal Beleidsteam (RBT) en een Operationeel Team (OT) ingesteld waarbij de Commissaris der Koningin als coördinerend bestuurder de leiding heeft. De diverse deelplannen (link naar bijlage II) van de brandweer, GHOR, politie en gemeente worden in werking gesteld. Een omschrijving van de bestuurlijke en de operationele verantwoordelijkheid is opgenomen in het beleidsdraaiboek Influenzapandemie (link naar beleidsdraaiboek VWS). De rol van de GGD richt zich in deze fase met name op het informeren en inschakelen van hulpverleners bij vaccinaties en antivirale middelen. Daarnaast is de GGD ook nauw betrokken bij de organisatie van zorg tijdens de pandemie, dat gecoördineerd wordt door de GHOR. De GHOR zal in de voorbereidende fase een actiecentrum starten, dat een onderdeel vormt van de structuur van rampenbestrijding. In het actiecentrum GHOR (link naar h 3) werken vertegenwoordigers van de verschillende geneeskundige beroepsgroepen, waaronder de GGD. De GGD is verantwoordelijk voor het uitwerken van een vaccinstrategie (link naar h 4), wat neer kan komen op stapsgewijze vaccinatie of massavaccinatie (link naar bijlage VIII). Hulpverleners die direct in aanraking komen met potentiële influenzapatiënten behoren tot de tweede doelgroep bij prioritering van vaccinatie (link naar paragraaf 4.2). Deze groep bestaat uit personen die werkzaam zijn in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, huisartsenpraktijken, ambulancediensten en paramedische diensten, thuiszorgorganisaties en GGD en, laboratoria en apotheken. Deze groep wordt gevaccineerd via de (arbodiensten van) instellingen zelf. Tijdens een influenzapandemie komt de eerste- en tweedelijnszorg onder grote druk te staan. Op een gegeven moment kan er een situatie ontstaan dat de zorg op een andere manier georganiseerd en gecoördineerd moet worden. De maatregelen voor het continueren van de eerstelijns zorg (link naar h 8) en tweedelijnszorg (link naar h 9) treden dan in werking. Onderdelen van deze maatregelen zijn: - Het actiecentrum GHOR (link naar h 3) verzorgt de kaders en richtlijnen ten tijde van een influenzapandemie. - Huisartsenzorg (link naar h 8) wordt door de Doktersdiensten Groningen gecoördineerd. De Doktersdiensten Groningen beschikken over een opschalingsstructuur in fase, uitgewerkt in een draaiboek. Regionaal draaiboek Influenzapandemie Groningen 17

20 - Noodopvang (link naar h 8) van influenzapatiënten wordt, indien nodig, uitgevoerd/gecoördineerd door verpleeg- en verzorgingshuizen, o.a. in samenwerking met thuiszorginstellingen. - Er worden criteria (link naar bijlage paragraaf 9.6) vastgesteld voor opname, ontslag en triage bij ziekenhuizen. - Het beddenbureau Noord Nederland (link naar paragraaf 9.8) monitort de beddencapaciteit, doet aanbevelingen voor het beïnvloeden van de beddencapaciteit en coördineert (optioneel) de triage en plaatsing van patiënten ten tijde van een influenzapandemie. Rol GHOR De WHO stelt vast wanneer de fase van pandemische verspreiding een feit is. Er wordt dan, overeenkomstig het model Crisismanagement Groningen (link naar bijlage II) een Regionaal Beleidsteam (RBT) en een Operationeel Team (OT) ingesteld waarbij de Commissaris der Koningin als coördinerend bestuurder de leiding heeft. De diverse deelplannen (link naar bijlage II) van de brandweer, GHOR, politie en gemeente worden in werking gesteld. Een omschrijving van de bestuurlijke en de operationele verantwoordelijkheid is opgenomen in het beleidsdraaiboek Influenzapandemie (link naar beleidsdraaiboek VWS). In algemene zin is de GHOR verantwoordelijk voor het coördineren van de zorg (eerstelijn en tweedelijn) tijdens een influenzapandemie en betrekt hier alle hulpverleners bij. De GHOR is leidend geweest in de voorbereidingen (link naar h 2) voor het opstellen van het regionale draaiboek grieppandemie. De GHOR zal in de voorbereidende fase een actiecentrum starten, dat een onderdeel vormt van de structuur van rampenbestrijding. In het actiecentrum GHOR (link naar h 3) werken vertegenwoordigers van de verschillende geneeskundige beroepsgroepen. De GGD is verantwoordelijk voor het uitwerken van een vaccinstrategie (link naar h 4), wat neer kan komen op stapsgewijze vaccinatie of massavaccinatie (link naar bijlage VIII). De GHOR is op onderdelen betrokken bij deze vaccinatie. Tijdens een influenzapandemie komt de eerste- en tweedelijnszorg onder grote druk te staan. Op een gegeven moment kan er een situatie ontstaan dat de zorg op een andere manier georganiseerd en gecoördineerd moet worden. De maatregelen voor het continueren van de eerstelijns zorg (link naar h 8) en tweedelijnszorg (link naar h 9) treden dan in werking. Onderdelen van deze maatregelen zijn: - Het actiecentrum GHOR (link naar h 3) verzorgt de kaders en richtlijnen ten tijde van een influenzapandemie. - Huisartsenzorg (link naar h 8) wordt door de Doktersdiensten Groningen gecoördineerd. De Doktersdiensten Groningen beschikken over een opschalingsstructuur in fase, uitgewerkt in een draaiboek. - Noodopvang (link naar h 8) van influenzapatiënten wordt, indien nodig, uitgevoerd/gecoördineerd door verpleeg- en verzorgingshuizen, o.a. in samenwerking met thuiszorginstellingen. - Er worden criteria (link naar bijlage paragraaf 9.6) vastgesteld voor opname, ontslag en triage bij ziekenhuizen. - Het beddenbureau Noord Nederland (link naar paragraaf 9.8) monitort de beddencapaciteit, doet aanbevelingen voor het beïnvloeden van de Regionaal draaiboek Influenzapandemie Groningen 18

21 beddencapaciteit en coördineert (optioneel) de triage en plaatsing van patiënten ten tijde van een influenzapandemie. Rol huisartsen De GHOR zal in de voorbereidende fase een actiecentrum starten, dat een onderdeel vormt van de structuur van rampenbestrijding. In het actiecentrum GHOR (link naar h 3) werken vertegenwoordigers van de verschillende geneeskundige beroepsgroepen, waaronder de huisartsen. Onder leiding van de GGD zullen huisartsen worden betrokken bij de vaccinatie (link naar h 4) van risicogroepen en de uitgifte van antivirale middelen (link naar h 5). Hulpverleners die direct in aanraking komen met potentiële influenzapatiënten behoren tot de tweede doelgroep bij prioritering van vaccinatie (link naar paragraaf 4.2). Deze groep bestaat uit personen die werkzaam zijn in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, huisartsenpraktijken, ambulancediensten en paramedische diensten, thuiszorgorganisaties en GGD en, laboratoria en apotheken. Deze groep wordt gevaccineerd via de (arbodiensten van) instellingen zelf. Tijdens een influenzapandemie komt de eerste- en tweedelijnszorg onder grote druk te staan. Op een gegeven moment kan er een situatie ontstaan dat de zorg op een andere manier georganiseerd en gecoördineerd moet worden. De maatregelen voor het continueren van de eerstelijns zorg (link naar h 8) en tweedelijnszorg (link naar h 9) treden dan in werking. Onderdelen van deze maatregelen zijn: - Het actiecentrum GHOR (link naar h 3) verzorgt de kaders en richtlijnen ten tijde van een influenzapandemie. - Huisartsenzorg (link naar h 8) wordt door de Doktersdiensten Groningen gecoördineerd. De Doktersdiensten Groningen beschikken over een opschalingsstructuur in fase, uitgewerkt in een draaiboek. - Noodopvang (link naar h 8) van influenzapatiënten wordt, indien nodig, uitgevoerd/gecoördineerd door verpleeg- en verzorgingshuizen, o.a. in samenwerking met thuiszorginstellingen. - Er worden criteria (link naar bijlage paragraaf 9.6) vastgesteld voor opname, ontslag en triage bij ziekenhuizen. - Het beddenbureau Noord Nederland (link naar paragraaf 9.8) monitort de beddencapaciteit, doet aanbevelingen voor het beïnvloeden van de beddencapaciteit en coördineert (optioneel) de triage en plaatsing van patiënten ten tijde van een influenzapandemie. Rol laboratorium In dit gedeelte van het draaiboek zijn geen specifieke taken voor de laboratoria opgenomen. Laboratoria blijven betrokken bij de diagnostiek. Hulpverleners die direct in aanraking komen met potentiële influenzapatiënten behoren tot de tweede doelgroep bij prioritering van vaccinatie (link naar paragraaf 4.2). Deze groep bestaat uit personen die werkzaam zijn in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, huisartsenpraktijken, ambulancediensten en paramedische diensten, thuiszorgorganisaties en GGD en, laboratoria en apotheken. Deze groep wordt gevaccineerd via de (arbodiensten van) instellingen zelf. Regionaal draaiboek Influenzapandemie Groningen 19

22 Rol politie De WHO stelt vast wanneer de fase van pandemische verspreiding een feit is. Er wordt dan, overeenkomstig het model Crisismanagement Groningen (link naar bijlage II) een Regionaal Beleidsteam (RBT) en een Operationeel Team (OT) ingesteld waarbij de Commissaris der Koningin als coördinerend bestuurder de leiding heeft. De diverse deelplannen (link naar bijlage II) van de brandweer, GHOR, politie en gemeente worden in werking gesteld. Een omschrijving van de bestuurlijke en de operationele verantwoordelijkheid is opgenomen in het beleidsdraaiboek Influenzapandemie (link naar beleidsdraaiboek VWS). Een influenzapandemie kan de samenleving gedurende een aantal weken ernstig ontwrichten. In combinatie met een schaarste aan vaccins en antivirale middelen kan dit leiden tot grote sociale onrust. De politie houdt zich bezig met de gevolgen voor de openbare orde en veiligheid (link naar bijlage I). Rol thuiszorg De GHOR zal in de voorbereidende fase een actiecentrum starten, dat een onderdeel vormt van de structuur van rampenbestrijding. In het actiecentrum GHOR (link naar h 3) werken vertegenwoordigers van de verschillende geneeskundige beroepsgroepen, waaronder de thuiszorgorganisaties. Hulpverleners die direct in aanraking komen met potentiële influenzapatiënten behoren tot de tweede doelgroep bij prioritering van vaccinatie (link naar paragraaf 4.2). Deze groep bestaat uit personen die werkzaam zijn in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, huisartsenpraktijken, ambulancediensten en paramedische diensten, thuiszorgorganisaties en GGD en, laboratoria en apotheken. Deze groep wordt gevaccineerd via de (arbodiensten van) instellingen zelf. Tijdens een influenzapandemie komt de eerste- en tweedelijnszorg onder grote druk te staan. Op een gegeven moment kan er een situatie ontstaan dat de zorg op een andere manier georganiseerd en gecoördineerd moet worden. De maatregelen voor het continueren van de eerstelijns zorg (link naar h 8) en tweedelijnszorg (link naar h 9) treden dan in werking. Onderdelen van deze maatregelen zijn: - Het actiecentrum GHOR (link naar h 3) verzorgt de kaders en richtlijnen ten tijde van een influenzapandemie. - Huisartsenzorg (link naar h 8) wordt door de Doktersdiensten Groningen gecoördineerd. De Doktersdiensten Groningen beschikken over een opschalingsstructuur in fase, uitgewerkt in een draaiboek. - Noodopvang (link naar h 8) van influenzapatiënten wordt, indien nodig, uitgevoerd/gecoördineerd door verpleeg- en verzorgingshuizen, o.a. in samenwerking met thuiszorginstellingen. - Er worden criteria (link naar bijlage paragraaf 9.6) vastgesteld voor opname, ontslag en triage bij ziekenhuizen. - Het beddenbureau Noord Nederland (link naar paragraaf 9.8) monitort de beddencapaciteit, doet aanbevelingen voor het beïnvloeden van de beddencapaciteit en coördineert (optioneel) de triage en plaatsing van patiënten ten tijde van een influenzapandemie. Regionaal draaiboek Influenzapandemie Groningen 20

23 Rol verpleeg- en verzorgingstehuizen De GHOR zal in de voorbereidende fase een actiecentrum starten, dat een onderdeel vormt van de structuur van rampenbestrijding. In het actiecentrum GHOR (link naar h 3) werken vertegenwoordigers van de verschillende geneeskundige beroepsgroepen, waaronder de verpleeg- en verzorghuizen. Hulpverleners die direct in aanraking komen met potentiële influenzapatiënten behoren tot de tweede doelgroep bij prioritering van vaccinatie (link naar paragraaf 4.2). Deze groep bestaat uit personen die werkzaam zijn in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, huisartsenpraktijken, ambulancediensten en paramedische diensten, thuiszorgorganisaties en GGD en, laboratoria en apotheken. Deze groep wordt gevaccineerd via de (arbodiensten van) instellingen zelf. Tijdens een influenzapandemie komt de eerste- en tweedelijnszorg onder grote druk te staan. Op een gegeven moment kan er een situatie ontstaan dat de zorg op een andere manier georganiseerd en gecoördineerd moet worden. De maatregelen voor het continueren van de eerstelijns zorg (link naar h 8) en tweedelijnszorg (link naar h 9) treden dan in werking. Onderdelen van deze maatregelen zijn: - Het actiecentrum GHOR (link naar h 3) verzorgt de kaders en richtlijnen ten tijde van een influenzapandemie. - Huisartsenzorg (link naar h 8) wordt door de Doktersdiensten Groningen gecoördineerd. De Doktersdiensten Groningen beschikken over een opschalingsstructuur in fase, uitgewerkt in een draaiboek. - Noodopvang (link naar h 8) van influenzapatiënten wordt, indien nodig, uitgevoerd/gecoördineerd door verpleeg- en verzorgingshuizen, o.a. in samenwerking met thuiszorginstellingen. - Er worden criteria (link naar bijlage paragraaf 9.6) vastgesteld voor opname, ontslag en triage bij ziekenhuizen. - Het beddenbureau Noord Nederland (link naar paragraaf 9.8) monitort de beddencapaciteit, doet aanbevelingen voor het beïnvloeden van de beddencapaciteit en coördineert (optioneel) de triage en plaatsing van patiënten ten tijde van een influenzapandemie. Rol voorlichters De WHO stelt vast wanneer de fase van pandemische verspreiding een feit is. Er wordt dan, overeenkomstig het model Crisismanagement Groningen (link naar bijlage II) een Regionaal Beleidsteam (RBT) en een Operationeel Team (OT) ingesteld waarbij de Commissaris der Koningin als coördinerend bestuurder de leiding heeft. De diverse deelplannen (link naar bijlage II) van de brandweer, GHOR, politie en gemeente worden in werking gesteld. Een omschrijving van de bestuurlijke en de operationele verantwoordelijkheid is opgenomen in het beleidsdraaiboek Influenzapandemie (link naar beleidsdraaiboek VWS). Voorlichters zijn verantwoordelijk voor de communicatie (link naar h 10) tijdens een influenzapandemie. Het is van belang dat de communicatie in het land zo veel mogelijk op elkaar wordt afgestemd. Regionaal draaiboek Influenzapandemie Groningen 21

24 Rol ziekenhuizen De GHOR zal in de voorbereidende fase een actiecentrum starten, dat een onderdeel vormt van de structuur van rampenbestrijding. In het actiecentrum GHOR (link naar h 3) werken vertegenwoordigers van de verschillende geneeskundige beroepsgroepen, waaronder de ziekenhuizen. Hulpverleners die direct in aanraking komen met potentiële influenzapatiënten behoren tot de tweede doelgroep bij prioritering van vaccinatie (link naar paragraaf 4.2). Deze groep bestaat uit personen die werkzaam zijn in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, huisartsenpraktijken, ambulancediensten en paramedische diensten, thuiszorgorganisaties en GGD en, laboratoria en apotheken. Deze groep wordt gevaccineerd via de (arbodiensten van) instellingen zelf. Tijdens een influenzapandemie komt de eerste- en tweedelijnszorg onder grote druk te staan. Op een gegeven moment kan er een situatie ontstaan dat de zorg op een andere manier georganiseerd en gecoördineerd moet worden. De maatregelen voor het continueren van de eerstelijns zorg (link naar h 8) en tweedelijnszorg (link naar h 9) treden dan in werking. Onderdelen van deze maatregelen zijn: - Het actiecentrum GHOR (link naar h 3) verzorgt de kaders en richtlijnen ten tijde van een influenzapandemie. - Huisartsenzorg (link naar h 8) wordt door de Doktersdiensten Groningen gecoördineerd. De Doktersdiensten Groningen beschikken over een opschalingsstructuur in fase, uitgewerkt in een draaiboek. - Noodopvang (link naar h 8) van influenzapatiënten wordt, indien nodig, uitgevoerd/gecoördineerd door verpleeg- en verzorgingshuizen, o.a. in samenwerking met thuiszorginstellingen. - Er worden criteria (link naar bijlage paragraaf 9.6) vastgesteld voor opname, ontslag en triage bij ziekenhuizen. - Het beddenbureau Noord Nederland (link naar paragraaf 9.8) monitort de beddencapaciteit, doet aanbevelingen voor het beïnvloeden van de beddencapaciteit en coördineert (optioneel) de triage en plaatsing van patiënten ten tijde van een influenzapandemie. Regionaal draaiboek Influenzapandemie Groningen 22

25

Regionaal draaiboek Influenzapandemie

Regionaal draaiboek Influenzapandemie Regionaal draaiboek Influenzapandemie Deel 3 Bestrijding influenzapandemie Versie augustus 2010 GHOR Regio Groningen Als basisdocument vastgesteld in de Bestuurscommissie Brandweer en GHOR d.d. 22 april

Nadere informatie

RBPi INFLUENZA PANDEMIE Actiecentrum GHOR / GGD

RBPi INFLUENZA PANDEMIE Actiecentrum GHOR / GGD 2.9 Inleiding Tijdens een uitbraak van een hoogpathogene ziekteverwekker zoals een nieuw humaan influenzavirus, wordt er regionaal opgeschaald naar GRIP 4. Dit betekent dat alle operationele hulpdiensten

Nadere informatie

Regionaal draaiboek Influenzapandemie

Regionaal draaiboek Influenzapandemie Regionaal draaiboek Influenzapandemie Deel 2 - Incidentele introductie nieuw humaan influenzavirus in Nederland Versie augustus 2009 GHOR Regio Groningen Als basisdocument vastgesteld in de Bestuurscommissie

Nadere informatie

Antivirale middelen tijdens een grieppandemie

Antivirale middelen tijdens een grieppandemie Antivirale middelen tijdens een grieppandemie Standpunt van de overheid over het gebruik ter voorkoming van ziekte 1. Samenvatting Bedrijven en organisaties die een vitale rol spelen bij het zo goed mogelijk

Nadere informatie

Hollands Midden. Incidentele introductie nieuw humaan influenzavirus in Nederland. GHOR Hollands Midden GGD Midden Holland GGD Zuid-Holland Noord

Hollands Midden. Incidentele introductie nieuw humaan influenzavirus in Nederland. GHOR Hollands Midden GGD Midden Holland GGD Zuid-Holland Noord Hollands Midden Incidentele introductie nieuw humaan influenzavirus in Nederland GHOR Hollands Midden GGD Midden Holland GGD Zuid-Holland Noord Inhoudsopgave Inhoud 1 Inleiding 3 1. Uitgangspunten 5 1.1

Nadere informatie

Website Informatie Influenzapandemie. Gelderland Midden en Gelderland Zuid

Website Informatie Influenzapandemie. Gelderland Midden en Gelderland Zuid Website Informatie Influenzapandemie Gelderland Midden en Gelderland Zuid INHOUDSOPGAVE Inleiding...3 1 Samenvatting deeldraaiboek 3 Bestrijding Influenzapandemie...4 1.1 Uitgangspunten... 4 1.2 Alarmering

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Belangrijke informatie voor de verzorgings- en verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties over de handelswijze bij Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) ( Mexicaanse

Nadere informatie

RBPi INFLUENZA BIJLAGEN Vaccinatie strategie pandemie

RBPi INFLUENZA BIJLAGEN Vaccinatie strategie pandemie 9.5 Inleiding Tijdens de jaarlijkse influenza-epidemie overlijden gemiddeld 233 personen, wat neerkomt op 0,15 sterfgevallen per 10.000 inwoners per jaar (bron Nationaal Kompas Volksgezondheid Influenzasterfte

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Hollands Midden Operationeel deeldraaiboek 3 Bestrijding influenzapandemie

Hollands Midden Operationeel deeldraaiboek 3 Bestrijding influenzapandemie Hollands Midden Operationeel deeldraaiboek 3 Bestrijding influenzapandemie Geactualiseerd juni 2009 Eerdere versie januari 2006 GHOR Hollands Midden GGD Hollands Midden Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1.

Nadere informatie

Beleidsdraaiboek Influenzapandemie

Beleidsdraaiboek Influenzapandemie Beleidsdraaiboek Influenzapandemie Juli 2004 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding Adriaen van Ostadelaan 140 Postbus 85300 3508 AH

Nadere informatie

Infectieziektebestrijding elke dag anders!

Infectieziektebestrijding elke dag anders! Infectieziektebestrijding elke dag anders! Ronald ter Schegget Arts infectieziekten 29 GGD en Algemene Infectieziekten Bestrijding Surveillance Meldingsplichtige infectieziekten Bron- en contactonderzoek

Nadere informatie

BCOU PROTOCOL NIEUWE INFLUENZA A H1N1, DE ZOGENAAMDE MEXICAANSE GRIEP, VERSIE 26 AUGUSTUS 2009 / IVK

BCOU PROTOCOL NIEUWE INFLUENZA A H1N1, DE ZOGENAAMDE MEXICAANSE GRIEP, VERSIE 26 AUGUSTUS 2009 / IVK BCOU PROTOCOL NIEUWE INFLUENZA A H1N1, DE ZOGENAAMDE MEXICAANSE GRIEP, VERSIE 26 AUGUSTUS 2009 / IVK MEDE OP BASIS VAN NOTITIE NUOVO Teksten voor website PCOU en Willibrord Het H1N1-influenzavirus (de

Nadere informatie

Crisisplan HAWB Huisartsenzorg West Brabant

Crisisplan HAWB Huisartsenzorg West Brabant Crisisplan HAWB Huisartsenzorg West Brabant Samenvatting Kaderplan Samenvatting Scenario Flitsramp Samenvatting Scenario Infectieziekte Versie 05-01-2016 1 Samenvatting Crisisplan HAWB Inleiding Deze samenvatting

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Ziekenhuizen Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: juli 2012 Revisiedatum: juli 2017 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds

Nadere informatie

Format Zorgcontinuïteitsplan

Format Zorgcontinuïteitsplan Format Zorgcontinuïteitsplan LOGO zorginstelling Locatie: naam locatie!!! Pers niet te woord staan!!! Dit wordt gedaan door de overkoepelende organisatie of de gemeente. 1 1. Sluiting van (delen van) de

Nadere informatie

Voorbereiding op infectieziektebestrijding; hoe staan we er voor?

Voorbereiding op infectieziektebestrijding; hoe staan we er voor? Voorbereiding op infectieziektebestrijding; hoe staan we er voor? Scriptie in het kader van de opleiding Master of Crisis and Disaster Management, Leergang 8 Arthur Overkamp Hilversum, mei 2007 1 Omslagfoto:

Nadere informatie

Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal

Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Juni 2013 versie 2.0 Gebaseerd op Draaiboek IHR: infectieziekten gerelateerd aan internationaal vervoer van mensen en goederen MELDINGSSYSTEEM SCHIP-RMD-GGD

Nadere informatie

RBPi INFLUENZA BIJLAGEN Klein distributieplan Tamiflu

RBPi INFLUENZA BIJLAGEN Klein distributieplan Tamiflu 7.3 Inleiding en achtergrond Door de aanschaf van een (beperkte) hoeveelheid antivirale middelen 1 (neuraminidaseremmers) heeft de Nederlandse overheid op bescheiden schaal de mogelijkheid te interveniëren

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders.

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. VEILIGHEIDSBELEID EN RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. We kunnen met z'n allen wel proberen onveilige situaties te

Nadere informatie

Werkstroomformulier - Regionaal

Werkstroomformulier - Regionaal Werkstroomformulier - Regionaal Titel richtlijn: Ebola-protocol Regio Noord-Oost: Regionale Maatregelen bij signalering van patiënt met (verdenking) op virale hemorragische koorts (VHK) Auteurs: Medische

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 6

Voorstel. Algemene toelichting AGP 6 Voorstel AGP 6 Aan : Dagelijks Bestuur Datum : 10 juni 2015 Bijlage : 1 Steller : Willeke Tengnagel Onderwerp : Regionaal bestrijdingsplan grootschalige uitbraak infectieziekten Algemene toelichting De

Nadere informatie

Deel 3. Gecoördineerde rampenbestrijding. Versie 2.0

Deel 3. Gecoördineerde rampenbestrijding. Versie 2.0 Deel 3 Gecoördineerde rampenbestrijding en samenwerking met de GHOR Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Gecoördineerde Regionale Incidenten bestrijdingsprocedure (GRIP)... 3 2. Multidisciplinaire samenwerking

Nadere informatie

22-11-2012. Beleid zieke kinderen

22-11-2012. Beleid zieke kinderen Beleid zieke kinderen Inhoudsopgave Inleiding... 3 Het beleid omvat de volgende onderdelen:... 3 1. Zieke kinderen op een groep... 3 1. Zieke kinderen op een groep... 3 2. Kinderziekten... 3 2.1 Voorkomende

Nadere informatie

@rboinfect alertsysteem

@rboinfect alertsysteem Samenvatting: Nieuwe website van VWS Arboprofessionals werkzaam de gemeente Arboprofessionals o.a. werkzaam in het onderwijs Griep Check Nederlands Huisartsen genootschap Niet zorg: wanneer mag ik weer

Nadere informatie

Werkdocument 28-08-2009. Continuïteitsplan Grieppandemie Zuidwester

Werkdocument 28-08-2009. Continuïteitsplan Grieppandemie Zuidwester Werkdocument 28-08-2009 Continuïteitsplan Grieppandemie Zuidwester Betreft : Opgesteld door: Continuïteitsplan Grieppandemie Zuidwester Werkgroep Grieppandemie Datum: 28 augustus 2009 Continuïteitsplan

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 17. AGP 17 ABVRBN 20141112 Voorstel Handelingsperspectief bij Ebola.docx Pagina 1 van 9

Voorstel. Algemene toelichting AGP 17. AGP 17 ABVRBN 20141112 Voorstel Handelingsperspectief bij Ebola.docx Pagina 1 van 9 Voorstel AGP 17 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 12 november 2014 Bijlage : 3 Steller : Clementine Wijkmans Onderwerp : Handelingsperspectief burgemeesters bij ebola Algemene toelichting Algemene aanpak

Nadere informatie

Samenvatting. Etiologie. samenvatting

Samenvatting. Etiologie. samenvatting Samenvatting Hoofdstuk 1 is een algemene inleiding op dit proefschrift. Luchtweginfecties zijn veel voorkomende aandoeningen, die door een groot aantal verschillende virussen en bacteriën veroorzaakt kunnen

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Voorwoord 12 Voorwoord bij de tweede druk 13

Voorwoord 12 Voorwoord bij de tweede druk 13 Inhoud Voorwoord 12 Voorwoord bij de tweede druk 13 1 Gezondheidszorg in een notendop 14 1.1 Eerstelijns- en tweedelijnsgezondheidszorg 14 1.2 Huisartsenzorg 14 1.3 Mondzorg 15 1.4 Apotheken en zorggeneesmiddelen

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

DRAAIBOEK. Infectieziekten. Opschaling tot GRIP. Besluitvormingsstructuur. GGD crisisteam. Protocollen. GGD Infectieziekten.

DRAAIBOEK. Infectieziekten. Opschaling tot GRIP. Besluitvormingsstructuur. GGD crisisteam. Protocollen. GGD Infectieziekten. DRAAIBOEK WET PUBLIEKE GEZONDHEID SCHIPHOL Infectieziekten Werkprocessen Opschaling tot GRIP Besluitvormingsstructuur GGD crisisteam Protocollen Infectieziekten Werkprocessen Opschaling tot GRIP Besluitvormingsstructuur

Nadere informatie

Grieppandemie. Wat moet u weten over een grieppandemie (wereldgriep)?

Grieppandemie. Wat moet u weten over een grieppandemie (wereldgriep)? Grieppandemie Wat moet u weten over een grieppandemie (wereldgriep)? Grieppandemie 2 Wat leest u in deze folder? Deze folder gaat over een grieppandemie (wereldgriep). U leest de antwoorden op 10 belangrijke

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Aan: Van: Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Ans Engelsman Datum: 26 juli 2011 Betreft: tweede tranche Wet Publieke

Nadere informatie

Influenza... Informatie van de FOD Volksgezondheid. Wat is een grieppandemie?

Influenza... Informatie van de FOD Volksgezondheid. Wat is een grieppandemie? Influenza... Informatie van de FOD Volksgezondheid. Wat is een grieppandemie? Een nieuwe griep die zich heel snel verspreidt in bijna alle landen van de wereld. Grieppandemieën worden veroorzaakt door

Nadere informatie

ons kenmerk BAOZW/U200902437 Lbr. 09/126

ons kenmerk BAOZW/U200902437 Lbr. 09/126 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Vaccinatie Influenza A (H1N1) onder 0 tot en met 4 jarigen en ontwikkelingen mbt de Q-koorts Samenvatting

Nadere informatie

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland 0 Oefenkalender Veiligheidsregio J a n u a r i 0 GHOR oefening CGV met VC Oefening Outbreak infectieziekte voor GGD ism GHOR Brandweer Oefening basisvaardigheden piketofficieren Brandweer Oefening basisvaardigheden

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A Naast deze infokaart over hepatitis zijn er ook infokaarten beschikbaar over: infectieziekten algemeen, tuberculose, seksueel overdraagbare aandoeningen, jeugd en onveilig vrijen en jeugd en vaccinatie.

Nadere informatie

Influenza vaccinatie van ziekenhuismedewerkers

Influenza vaccinatie van ziekenhuismedewerkers Influenza vaccinatie van ziekenhuismedewerkers Achtergrond Het RIVM en Vernet Verzuimnetwerk B.V. hebben een onderzoek uitgevoerd onder ziekenhuismedewerkers naar de relatie tussen de influenza vaccinatiegraad

Nadere informatie

Modelconvenant calamiteitenzender

Modelconvenant calamiteitenzender Modelconvenant calamiteitenzender Opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van provincies, veiligheidsregio s en regionale omroepen. Versie 1.0 d.d. 1 januari

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag PG/ZP-2.781.583 9 juli 2007

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag PG/ZP-2.781.583 9 juli 2007 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 9 juli 2007 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Standpunt op advies Gezondheidsraad

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR)

Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR) Procesplan Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen oktober 2008 Regio Groningen Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR) Regio Groningen Procesplan GVOR Bureau GHOR Groningen In samenwerking

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Influenzapandemie: rol van bedrijfsarts en arbodienst

Influenzapandemie: rol van bedrijfsarts en arbodienst VOOR DE PRAKTIJK Influenzapandemie: rol van bedrijfsarts en arbodienst J.J. Maas, A.N.H. Weel In dit artikel wordt bezien in hoeverre er sprake is van een planmatige voorbereiding op de influenzapandemie

Nadere informatie

Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden

Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden Samenvatting Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden Nieuwe biotechnologische methoden, met name DNA-technieken, hebben de vaccinontwikkeling verbeterd en versneld. Met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 22 894 Preventiebeleid voor de volksgezondheid Nr. 130 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Veterinaire volksgezondheid en vogelinfluenza

Veterinaire volksgezondheid en vogelinfluenza Veterinaire volksgezondheid en vogelinfluenza NVAG themamiddag d.d. 02-03 2006, Utrecht Prof.dr. Frans van Knapen influenza virus typeringen: H-antigeen N-antigeen Permanente veranderingen in influenza

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. G e n e e s k u n d i g e H u l p v e r l e n i n g b i j O n g e v a l l e n e n R a m p e n H a n d r e i k i n g s a m e n w e r k i n g t u s s e n h u i s a r t s e n e n G H O R - D E F I N I T I

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Influenza surveillance

Influenza surveillance Influenza surveillance Tijdens de pandemie Hoe het begon in 2009 Begin april eerste infecties Verenigde Staten/Mexico In Nederland 1 e infectie 30 april 11 juni : WHO pandemie Interpandemische fase Laag

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Hoesten, niezen en neus snuiten in papieren zakdoekje. Zakdoekje direct weggooien. Handen wassen met water en zeep. ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP

Hoesten, niezen en neus snuiten in papieren zakdoekje. Zakdoekje direct weggooien. Handen wassen met water en zeep. ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Hoesten, niezen en neus snuiten in papieren zakdoekje. Zakdoekje direct weggooien. Handen wassen met water en zeep. ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Lees deze brochure aandachtig. In deze brochure staat praktische

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

Inleiding. Deze folder is bestemd voor netwerkpartners van Slachtofferhulp Nederland die

Inleiding. Deze folder is bestemd voor netwerkpartners van Slachtofferhulp Nederland die Inleiding Deze folder is bestemd voor netwerkpartners van Slachtofferhulp Nederland die betrokken zijn of hulp verlenen aan nabestaanden van levensdelicten. U leest hierin wat Slachtofferhulp Nederland

Nadere informatie

Protocol Ebola. Doel Preventie van besmetting met het Ebola virus.

Protocol Ebola. Doel Preventie van besmetting met het Ebola virus. Doel Preventie van besmetting met het virus. Toepassingsgebied Iedere telefonische melding koorts, algehele malaise al dan niet in combinatie met bloedingen, in combinatie met verblijf West-Afrika korter

Nadere informatie

voor Hulpverlenend Personeel VNOG

voor Hulpverlenend Personeel VNOG Organisatie: Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Regie: Sector Risicobeheersing Voorbereiding: RC BOT Status: voor Hulpverlenend Personeel Pagina: Pagina 1 van 9 Regionale Regeling TraumaNazorg

Nadere informatie

Infectiepreventie. De jaarlijkse griepprik

Infectiepreventie. De jaarlijkse griepprik Infectiepreventie De jaarlijkse griepprik 1 De jaarlijkse griepprik Deze folder informeert u over de vaccinatie tegen de seizoensgriep. U krijgt deze folder omdat u, net als uw collega s, ook dit jaar

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

Onderstaand stappenplan kan als raamwerk dienen bij uw eigen voorbereidingen op een mogelijk ebola contact in uw praktijk/post.

Onderstaand stappenplan kan als raamwerk dienen bij uw eigen voorbereidingen op een mogelijk ebola contact in uw praktijk/post. LS, Onderstaand stappenplan kan als raamwerk dienen bij uw eigen voorbereidingen op een mogelijk ebola contact in uw praktijk/post. Het verdient aanbeveling om dit stappenplan aan te passen aan uw eigen

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland.

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland. Doorkiesnummer : 0113-249456 Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : 160418 NP/CvD Datum : 18 april 2016 De raden van de Zeeuwse gemeenten Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2016 Geachte raad, Bijgevoegd

Nadere informatie

Regionaal zorgcontinuïteitsplan. Versie 1.0. GHOR Hollands Midden

Regionaal zorgcontinuïteitsplan. Versie 1.0. GHOR Hollands Midden Regionaal zorgcontinuïteitsplan Versie 1.0 GHOR Hollands Midden Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 1 oktober 2009 Auteur: Vincent Mulder Inhoudsopgave

Nadere informatie

Business Continuity en Crisis Management

Business Continuity en Crisis Management Gezond weer thuis! www.klmhealthservices.nl Business Continuity en Crisis Management MANAGING PUBLIC HEALTH CRISES IN DE LUCHTVAART PUBLIC HEALTH CRISES Infectieziekten met ernstig beloop Besmettelijk

Nadere informatie

Standpunt NVOG. Nieuwe Influenza A (H1N1) en zwangerschap / lactatie

Standpunt NVOG. Nieuwe Influenza A (H1N1) en zwangerschap / lactatie Standpunt NVOG Nieuwe Influenza A (H1N1) en zwangerschap / lactatie Oorspronkelijke versie: 10 augustus 2009 Toevoegingen aangaande vaccinatie en wijzigingen in tekst naar aanleiding van voortschrijdend

Nadere informatie

Verslag toezichtsbezoek aan GGD Noord en Midden Limburg 13-05-03

Verslag toezichtsbezoek aan GGD Noord en Midden Limburg 13-05-03 Verslag toezichtsbezoek aan GGD Noord en Midden Limburg 13-05-03 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...1 2 Inleiding...2 3 Uitvoering toezicht...3 4 Opvolgen OMT/BAO-advies door GGD...3 5 Werkwijze ten aanzien

Nadere informatie

LEIDRAADCOBRA. continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging. GHOR Groningen

LEIDRAADCOBRA. continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging. GHOR Groningen LEIDRAADCOBRA continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging GHOR Groningen Leidraad COBRA Continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging

Nadere informatie

Samenvatting. Handreiking voor heldere afspraken. Wat doet de GHOR? Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen

Samenvatting. Handreiking voor heldere afspraken. Wat doet de GHOR? Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen Samenvatting Net als ieder ander kan een huisarts totaal onverwacht geconfronteerd worden met een ramp in zijn 1 directe omgeving. De taken en positie van een huisarts in die situatie zijn niet landelijk

Nadere informatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Overeengekomen tussen Evean Thuiszorg en Apothekervereniging Departement Noord Holland. Doel van het protocol: Het bevorderen van juist gebruik van geneesmiddelen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie is niet altijd zonder risico s. Theoretisch

Nadere informatie

Plan Ebola CHP Nightcare. ROAZ 5 november 2014

Plan Ebola CHP Nightcare. ROAZ 5 november 2014 Plan Ebola CHP Nightcare ROAZ 5 november 2014 Tot standkoming Ebola-protocol Triageschema s RIVM Nightcare Landelijk materiaal voorziet niet in logistieke consequenties en continuïteit van organisatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 25 295 Infectieziektebestrijding Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een noodopvanglocatie voor vluchtelingen

Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een noodopvanglocatie voor vluchtelingen Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een noodopvanglocatie voor vluchtelingen Noodopvanglocatie voor vluchtelingen Ede adres kazernelaan 2, panden 85 en 86 gemeente Ede Bestuursovereenkomst inzake

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Wat hebben wij nodig??

Wat hebben wij nodig?? Wat hebben wij nodig?? A. Kennis over infectieziekten in relatie tot het werk in de breedste zin: Kiza mindmap B. Samenwerking met alle betrokkenen in het veld Gezamenlijke onderwerpen 1 A. Kennissysteem

Nadere informatie

Zieke kinderen en de kinderopvang

Zieke kinderen en de kinderopvang Zieke kinderen en de kinderopvang Oktober 2012 Inleiding Het kan voorkomen dat uw kind ziek is en daardoor niet naar de opvang kan komen. Ook kan het gebeuren dat uw kind ziek word op de opvang. Om duidelijkheid

Nadere informatie

HAROP HUISARTSEN RAMPENOPVANGPLAN Voor Noord Holland midden deel A

HAROP HUISARTSEN RAMPENOPVANGPLAN Voor Noord Holland midden deel A HAROP HUISARTSEN RAMPENOPVANGPLAN Voor Noord Holland midden deel A Colofon: Versie: 0.1 April 2012 Auteurs: Jos Frölke Hv Amstelland Elly Abbenhuis Trees Seppenwoolde Gijs Dirkzwager Jeroen Brendeke Bob

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Opvang 5.3.5.0 Zieke kinderen / besmettelijke ziekten en werkwijze versie: 2

Hoofdstuk 5: Opvang 5.3.5.0 Zieke kinderen / besmettelijke ziekten en werkwijze versie: 2 De organisatie heeft een protocol opgesteld conform de Wet Bestrijding Infectieziekten, waarin beschreven staat hoe te handelen in geval van (besmettelijke) ziekte(n) van kinderen. Het protocol is van

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 11 december 29, week 5 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) afgenomen

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg Organisatie: Regionale Thuiszorg Oude en Nieuwe Land Afdeling: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Functie: Integraal manager: Regiomanager Maatschappelijke

Nadere informatie

Rubella Synoniemen: rodehond, German measles, Röteln

Rubella Synoniemen: rodehond, German measles, Röteln Rubella Synoniemen: rodehond, German measles, Röteln B06 Bijlage I Rubella en zwangerschap, richtlijnen voor de praktijk Beleid naar aanleiding van een (mogelijk) contact (zie toelichting 1) Inventariseer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 925 Terroristische aanslagen in de Verenigde Staten Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Welkom bij het Webinar Ebola. 22 oktober 2014 aanvang 17.00 uur

Welkom bij het Webinar Ebola. 22 oktober 2014 aanvang 17.00 uur Welkom bij het Webinar Ebola 22 oktober 2014 aanvang 17.00 uur Voorstellen Kees in t Veld; gespreksleider webinar (voorzitter Landelijke Protocollencommissie; huisarts) Dennie Wulterkens; lid expertgroep

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

Bijlage 1. Triagestandaard ebola voor huisartsen, ambulancezorg en SEH

Bijlage 1. Triagestandaard ebola voor huisartsen, ambulancezorg en SEH Bijlage 1. Triagestandaard ebola voor huisartsen, ambulancezorg en SEH 5 september 2014 Dit triageprotocol is ontwikkeld door het RIVM, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en AmbulanceZorg Nederland

Nadere informatie