Rapportage Kennis- en adviescentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Kennis- en adviescentrum"

Transcriptie

1 Rapportage Kennis- en adviescentrum maart 2012

2 In februari 2011 belt een moeder naar het Kennis- en adviescentrum van KansPlus. Haar dochter is al jaren afhankelijk van zorg bij een grote zorginstelling en krijgt naar het idee van moeder te weinig begeleiding. Samen met de medewerkers van het Kennis- en adviescentrum KansPlus begint een zoektocht naar een oplossing waarbij contact gezocht wordt met o.a. MEE, het Zorgkantoor, de instelling. Op advies van KansPlus wordt ook het CCE betrokken bij het vinden van oplossingen. De dochter krijgt een andere woonplek aangeboden waar het nu redelijk gaat en waar ze in ieder geval intensievere begeleiding krijgt. Moeder heeft in deze periode zeer regelmatig contact met de medewerkers van het Kennis- en adviescentrum; het Kennis- en adviescentrum fungeert als adviseur, ondersteuner, maar moeder belt ook gewoon om af en toe haar verhaal kwijt te kunnen. KansPlus: Samen voor een mooi leven 1

3 Inhoud 1. Inleiding Het Kennis- en adviescentrum van KansPlus Rapportage Persoonlijke Dienstverlening Servicepunt VraagRaak...22 KansPlus: Samen voor een mooi leven 2

4 1. Inleiding KansPlus, belangennetwerk verstandelijk gehandicapten, zet zich in voor een goed leven van mensen met een verstandelijke beperking. KansPlus is in Nederland de grootste vereniging voor de belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking met ongeveer 70 ledengroepen, circa leden en ruim 600 vrijwilligers. Het Kennis- en adviescentrum van KansPlus is hét adviesorgaan wat klaarstaat voor vragen van individuele leden, bestuursleden, vrijwilligers en cliëntenraden. Niet-leden kunnen eenmalig voor een hulpvraag terecht bij het Kennis- en adviescentrum. In 2011 is het Kennis- en adviescentrum 5 dagen per week telefonisch bereikbaar geweest voor leden, bestuursleden, vrijwilligers en cliëntenraden. In 2012 zal deze dienstverlening in verband met bezuinigingen op de PGO-organisaties moeten worden beperkt. Individuele vragen van leden Ouders, broers, zussen, verwanten en andere betrokkenen kunnen terecht bij de advieslijn met vragen met betrekking tot de zorg en ondersteuning van hun kind, broer, zus of anders betrokkene. Ondersteuning van ledengroepen Het Kennis- en adviescentrum staat bestuurders en vrijwilligers van ledengroepen van KansPlus bij in hun werkzaamheden. De advieslijn is er dus ook voor bijvoorbeeld vragen over samenwerken in de regio, het organiseren van themabijeenkomsten en het opzetten van een nieuwe (thema)ledengroep of ledenwerving. Cliëntenraden De advieslijn bedient ook de cliëntenraden die zijn aangesloten bij VraagRaak, het steunpunt medezeggenschap van KansPlus. Leden van cliëntenraden, hun coaches, vertegenwoordigers en andere betrokken bij zeggenschap kunnen terecht met alle vragen over zeggenschap en medezeggenschap. Het bestuur van KansPlus heeft in haar vergadering van 16 februari 2012 de Rapportage 2011 van het Kennis- en adviescentrum vastgesteld. Doel van de rapportages is het signaleren van knelpunten en ontwikkelingen binnen het werkveld van KansPlus en deze vertalen naar beleid. Mede om deze reden worden rapportages van ons Kennis- en adviescentrum eveneens aangeboden aan Platform VG. Het ligt in de bedoeling van KansPlus om in goed overleg met Platform VG steeds te bezien welke nadere acties er geboden zijn richting organisaties als bijvoorbeeld VGN, VNG, Inspectie en de Ministeries van VWS en OCW. Uitgangspunt van de rapportages zijn de registraties zoals deze zijn vastgelegd in het CRM systeem. Gerapporteerd wordt over de meldingen die in 2011 zijn binnengekomen bij het Kennis- en adviescentrum, zowel kwantitatief als (waar mogelijk) kwalitatief. Naast het KansPlus: Samen voor een mooi leven 3

5 Kennis- en adviescentrum zijn ook andere onderdelen van het landelijk bureau van KansPlus actief. 2. Het Kennis- en adviescentrum van KansPlus KansPlus, Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten is dé vereniging voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders, broers, zussen en andere naasten. KansPlus staat mensen met raad en daad bij. KansPlus behartigt de belangen van mensen met een verstandelijke beperking, lokaal, regionaal en landelijk. KansPlus zet zich samen met andere organisaties in voor de belangen van alle mensen met een verstandelijke handicap in Nederland op landelijk niveau. Landelijke belangenbehartiging richt zich op thema's als kwaliteit van zorg en keuzevrijheid. KansPlus wil de positie van mensen met een verstandelijke handicap in de maatschappij verbeteren en bijdragen aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke handicap Op regionaal niveau of op het niveau van instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap behartigen regionale ledengroepen en ledengroepen rond instellingen de belangen van onze leden. Missie KansPlus KansPlus streeft naar een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke handicap. De kwaliteit van leven staat centraal en de eigen mogelijkheden van de cliënt dienen ten volle benut en ontwikkeld te worden. Visie Bij beleid en uitvoering worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: Recht op het ontwikkelen van eigen mogelijkheden, kwaliteit van zorg en ondersteuning, keuzevrijheid, veiligheid en stabiliteit zijn kernwaarden. De zorg moet uitgaan van een 'duizendsporen-beleid': zorg afgestemd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. De erkenning dat geloofs- en levensovertuiging van grote betekenis kunnen zijn voor de zorg aan verstandelijk gehandicapten en dat zij een bron van inspiratie kunnen zijn voor verenigingsactiviteiten. De 'Standaardregels betreffende het bieden van gelijke kansen voor gehandicapten' van de Verenigde Naties dienen richtinggevend te zijn. De overheid draagt zorg voor het creëren en waarborgen van deze bestaansvoorwaarden. KansPlus: Samen voor een mooi leven 4

6 De vereniging zal bij de belangenbehartiging zo veel mogelijk samen optrekken met de andere organisaties die actief zijn in de belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking en waar mogelijk samenwerken met andere betrokkenen. Samenwerkingsovereenkomst Zorgverzekeraar Menzis Vanaf eind 2010 heeft KansPlus een samenwerkingsovereenkomst met de Zorgverzekeraar Menzis, die ons in staat stelt om structurele knelpunten in de VG sector rechtstreeks onder de aandacht te brengen van deze grote verzekeraar. Waar noodzakelijk, kan Menzis nader overleg voeren met de andere grote zorgverzekeraars in het verband van Zorgverzekeraars Nederland. Vanaf medio 2011 wordt de naam van de zorginstelling waar de melding betrekking op heeft gekoppeld aan de registratie. Dit om meer gericht signaleringsrapportages te kunnen genereren. In het Kennis- en adviescentrum KansPlus-VraagRaak zijn de KansPlus-lijn (voorheen VIA-lijn), het Servicepunt en de VraagRaaklijn samengevoegd. De medewerkers van de verschillende lijnen hebben allemaal hun eigen deskundigheidsgebied, zodat leden met moeilijkere vragen of een uitgebreidere hulpvraag naar de meest deskundige persoon kunnen worden doorverwezen. Op de eenvoudigere vragen geven de medewerkers waar mogelijk direct antwoord. KansPlus hoopt zo haar leden beter en efficiënter bij te kunnen staan. Kennis- en adviescentrum KansPlus-VraagRaak telefoon: Eén punt voor vragen van individuele leden, bestuursleden, vrijwilligers en cliëntenraden. Met één centraal telefoonnummer en een centraal mailadres. Het Kennis- en adviescentrum is er dus ook voor u. KansPlus: Samen voor een mooi leven 5

7 2.1 De plaats van het Kennis- en adviescentrum in de organisatie Landelijk bestuur vereniging Directie Stafdiensten; - PR & Communicatie - Financiële administratie - Ledenadministratie - secretariaat Kennis- en adviescentrum; - Persoonlijke dienstverlening - Servicepunt - Ondersteuning clientenraden (VraagRaak) Beleid 2.2 Informatieverstrekking Tijdschriften PlusPunt en ZEG s PlusPunt is het verenigingsmagazine van KansPlus en verschijnt vijf keer per jaar. Het tijdschrift bevat artikelen over de thema's zorg, wonen, werk, sport en vrijetijdsbesteding. Het volgt actuele ontwikkelingen in de zorg voor en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap kritisch en nauwgezet. Artikelen zijn informerend, opiniërend, beschouwend van aard. Ook vaste rubrieken als een agenda, ingezonden brieven, oproepen, publicaties en columns maken onderdeel uit van PlusPunt. KansPlus: Samen voor een mooi leven 6

8 Het Kennis- en adviescentrum levert een bijdrage aan het verenigingsmagazine door; het signaleren van mogelijke onderwerpen het schrijven van artikelen en het aanleveren van teksten voor de rubrieken Hoe bestaat het en Tekst en Uitleg het ondersteunen van de redactie in de contacten met (potentiële) schrijvers van artikelen Dickie van de Kaa (adjunct-directeur) maakt deel uit van de redactie van PlusPunt Het tijdschrift heeft in 2011 een nieuwe en frisse lay-out gekregen. Blijkens de geregistreerde reacties op artikelen in PlusPunt wordt het blad door de leden zeer gewaardeerd. ZEG's is het tijdschrift dat gaat over (mede)zeggenschap. Vier keer per jaar brengt VraagRaak dit blad uit. In ZEG's: ervaringen van cliëntenraden en hun ondersteuners, van mensen die met medezeggenschap bezig zijn informatie over belangrijke ontwikkelingen, wetten en regels informatie over boeken, video's die net verschenen zijn informatie over trainingen, cursussen en studiedagen. De ZEG s kan ook in gesproken vorm beluisterd worden. Zowel Nella Meijer (specialist ondersteuning clientenraden) als Dickie van de Kaa (adjunctdirecteur) hebben in 2011 deel uit gemaakt van de redactie van ZEG s. Daarnaast levert het Kennis- en adviescentrum een bijdrage aan ZEG s door; het signaleren van mogelijke onderwerpen het schrijven van artikelen KansPlus: Samen voor een mooi leven 7

9 2.2.2 Website KansPlus en VraagRaak De website van KansPlus ( bevat naast informatie over de vereniging nieuws, een agenda, informatie voor de leden en informatie over en van de ledengroepen. De medewerkers van het Kennis- en adviescentrum leveren een bijdrage aan de website door: het signaleren van mogelijke onderwerpen voor de rubriek nieuws en agenda het ondersteunen van de ledengroepen bij het beheer van hun eigen deel van de website het plaatsen van nieuws- en agenda-items het up to date houden van de informatie op de website Eind 2011 is de website vernieuwd, mede dankzij financiële ondersteuning van het Fonds verstandelijk gehandicapten en een bijdrage van Menzis. De website heeft een nieuwe en frisse lay-out gekregen en is daarnaast veel toegankelijker en gebruikersvriendelijker geworden. VraagRaak heeft een website volgens het principe Drempels weg. De site ( is een informatiebron op het gebied van zeggenschap en medezeggenschap en geeft toegang tot veel aanverwante informatie voor of over mensen met een verstandelijke beperking. Via de site kunnen de publicaties van VraagRaak besteld worden door zowel de cliëntenraden die zijn aangesloten als raden die dat niet zijn. 2.3 Medewerkers De medewerkers van het Kennis- en adviescentrum waren in 2011: Dickie van de Kaa Han Mennen Gerrie Beumer Nella Meijer Adjunct-directeur Coördinator Kennis- en adviescentrum Consulent persoonlijke dienstverlening Adviseur VraagRaak De heer Hoeben heeft namens het Kennis- en adviescentrum de contacten met de ledengroepen onderhouden. Helaas moest de heer Hoeben in maart 2011 wegens privéomstandigheden zijn werkzaamheden beëindigen. Mevrouw Angele Sleebos heeft tot november 2011 de medewerkers van het Kennis- en adviescentrum als vrijwilligerster ondersteund met het maken van PowerPointpresentaties en factsheets. Door de bezuinigingen op de PGO-organisaties was het voor KansPlus helaas niet mogelijk het tijdelijk dienstverband van de heer Mennen na 31 december 2011 te verlengen. KansPlus: Samen voor een mooi leven 8

10 2.4 Deelname aan klankbord- en expertgroepen Medewerkers van KansPlus/VraagRaak hebben in 2011 hun medewerking gegeven aan diverse klankbord- en expertgroepen. Klankbordgroep project Meer Meedoen (van het Gouverneur Kremers Centrum - Maastricht Universitair Medisch Centrum in samenwerking met Koraalgroep) Er zijn veel vormen van cliëntparticipatie in beleid, o.a. participatie in de besluitvorming van zorginstellingen. Mogen meepraten over beleid impliceert echter niet automatisch dat de inbreng van cliënten gevolgen heeft voor het beleid. De deelnemers in een participatieproces en de gebruikte methoden bepalen mede of de inbreng van cliënten gehoord wordt. In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking heeft collectieve participatie een eigen dynamiek en kleuring vanwege de mogelijkheden en beperkingen van de doelgroep. Het Gouverneur Kremers Centrum van de Universiteit Maastricht richt in een onderzoeksproject in samenwerking met de zorginstelling Koraal Groep de aandacht op mogelijkheden voor empowerment en cliëntparticipatie. Het project is getiteld: Méér meedoen! Overige klankbord- en expertgroepen Klankbordgroep Onderzoek en Rapportage Ouderen van de VGN rapport ouderenbeleid, hoe ver zijn we al? Zie: en Klankbordgroep werkplaats Dementie mensen met een verstandelijke beperking- Kennisplein Gehandicaptensector Klankbordgroep en expertgroep Palliatieve zorg - NIVEL (zie: ) Verschenen boek met casuistiek en rapport (zie: ) Klankbordgroep werkplaats ondersteuningsplannen - Kennisplein Gehandicaptenzorg (2012) Klankbordgroep pijn Denktank complexe zorg van VWS Rondetafelgesprek WCZ Colleges Hogeschool Utrecht over de VGZ en samenwerking tussen professionals en ouders, familie Interne klankbordgroep vernieuwing website Congres Sport en Handicap Bijeenkomsten Sturen en samenwerken (ZZP Spel) Ledenbijeenkomsten VGN over ouderenbeleid Interne stuurgroep financiën Diverse lokale themacafé s KansPlus: Samen voor een mooi leven 9

11 2.5 Registraties 2011 Totaal aantal registraties periode januari december Verschil in % 2010 / 2011 In % van totaal PD ,32 % 70 Servicepunt* % 14 VraagRaak ,6 % 16 Totaal ,06 % 100 *De activiteiten voor de ledengroepen zijn slechts voor een deel in CRM verwerkt. 2.5 Analyse registraties algemeen In 2011 zijn er registraties vastgelegd in het CRM-systeem. Iedere registratie is te vergelijken met een dossier, waarin meerdere acties kunnen worden vastgelegd. Registraties KansPlus: Samen voor een mooi leven 10

12 kunnen daarom meerdere contacten bevatten, zowel telefonisch, per mail of op locatie. Net als in 2009 en 2010 heeft het grootste deel van de registraties (70 %) betrekking op individuele ondersteuning van leden (persoonlijke dienstverlening). Hierbij kan worden opgemerkt dat de contacten met ledengroepen van een andere aard zijn dan in Gebleken is dat de ledengroepen de weg naar het Kennis- en adviescentrum wel weten te vinden, maar dat de aard van de vragen veranderd van administratieve ondersteuning naar meer inhoudelijke ondersteuning. Voor een uitgebreidere analyse van de registraties wordt verwezen naar de rapportage per cluster. KansPlus: Samen voor een mooi leven 11

13 3. Rapportage Persoonlijke Dienstverlening Individuele vragen van leden Ouders, broers, zussen en andere naasten kunnen terecht bij de advieslijn met allerlei vragen over de zorg en ondersteuning van hun kind, broers of zus. Heeft u een moeizame relatie met de begeleiders van uw kind en wilt u advies? Heeft u vragen over wonen of het PGB? Wilt u weten hoe het zit met de zorgzwaartepakketten? Of bent u op zoek naar een vakantiebestemming voor het hele gezin? De medewerkers van Het Kennis- en adviescentrum kunnen uw vraag beantwoorden of u op weg helpen. 3.1 Registraties Totaal aantal registraties persoonlijke dienstverlening periode januari december ter vergelijking 2009: : 903 KansPlus: Samen voor een mooi leven 12

14 Opgemerkt dient te worden dat het aantal registraties niets zegt over de aard van de problematiek. Op basis van de tijdsinvestering per registratie kan worden gesteld dat de aard van de vraagstelling in 2011 moeilijker is geworden en een grotere tijdsinvestering vergt Top 10 registraties persoonlijke dienstverlening op onderwerp Onderwerp 1 Registraties Wet- en regelgeving 203 Kwaliteit van de 116 dienstverlening PlusPunt en Media 52 PGB 43 Wonen 39 Financieel 28 Bezuinigingen 26 Brandon 22 ZZP 21 Indicatiestelling 19 Wet- en regelgeving Het betreft hier vragen voor ondersteuning op het gebied van juridische dienstverlening, rechtsbescherming (bewindvoering, mentorschap, curatorschap), regelgeving AWBZ, eigen bijdragen, Wajong en Wmo. Kwaliteit van de dienstverlening Registraties over begeleiding, bejegening, communicatie, dagbesteding. Pluspunt en Media Reacties op artikelen in PlusPunt, verzoeken voor plaatsen van oproepen of artikelen. PGB In 2011 naast inhoudelijke vragen ook vooral veel registraties over de bezuinigingen op het PGB. Wonen Meldingen rond de woonsituatie van mensen met een verstandelijke beperking Financieel 1 De registraties die te maken hebben met relatiebeheer (o.a. ledenadministratie, toegang tot de portal en dergelijke) zijn in dit inhoudelijke overzicht buiten beschouwing gelaten) KansPlus: Samen voor een mooi leven 13

15 Waskosten en andere vrijwillige eigen betalingen, vergoedingen en verzekeringen Bezuinigingen Protestacties, regeringsbeleid, bezuinigingen KansPlus Brandon Reacties naar aanleiding van uitzendingen en oproep in PlusPunt ZZP Ondersteuning ZZP-spel, inhoudelijke vragen zorgzwaartepakketten Indicatiestelling Vragen over (her)indicaties, bezwaren tegen indicatie door CIZ Registraties per maand persoonlijke dienstverlening Het CRM registratiesysteem is in 2009 in gebruik genomen, zodat een vergelijking mogelijk is van het aantal registraties per maand. Gemiddeld werden in registraties per maand vastgelegd, in en in 2011 ruim 71. De meeste registraties zijn in maart vastgelegd (128), bijna het dubbele van het maandgemiddelde. Vooral in de vakantiemaanden juli en augustus is het aantal registraties relatief laag (respectievelijk 47 en 45) Registraties persoonlijke dienstverlening per zorginstelling Vanaf augustus 2011 is gestart met het registreren van de naam van de zorginstelling waarop de melding betrekking heeft. Doel hiervan is om meer gericht aandachtspunten te kunnen signaleren bij zorginstellingen. Voor de periode augustus december 2011 is uit de registraties een top 3 samengesteld. Hierbij moet nadrukkelijk gesteld worden dat gezien de aard van de registraties niet kan worden gesteld dat bij de zorginstellingen die het meest voorkomen ook de grootste problemen zijn. KansPlus: Samen voor een mooi leven 14

16 Zorginstelling Registraties s Heerenloo 22 Philadelphia Zorg 21 De Hartekampgroep 10 Gezien de korte tijdsperiode (augustus tot en met december) kunnen nog geen directe conclusies worden getrokken uit het aantal registraties per zorginstelling over de kwaliteit van de zorg. s Heerenloo is als grootste aanbieder in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking het meest in de registraties vertegenwoordigd. Opvallend daarbij is dat de aard van de registraties in het algemeen een positief beeld geven van de (mede)zeggenschap bij deze instelling. De registraties betreffende Philadelphia Zorg zijn meer inhoudelijk gericht op de kwaliteit van de zorg. Naar aanleiding van de registraties ziet KansPlus aanleiding om nader te overleggen met de Raad van Bestuur van Philadelphia Zorg om inhoudelijk te praten over de kwaliteit van zorg bij deze instelling. Hiertoe zijn in 2011 vanuit de directie en bestuur een aantal pogingen ondernomen die helaas nog niet tot resultaat hebben geleid Zorginhoudelijke ontwikkelingen Waar heb ik recht op in een AWBZ-instelling? blijkt lang niet in alle gevallen even duidelijk te beantwoorden vraag gezien het grote aantal registraties over dit onderwerp in Geconstateerd moet worden dat zorginstellingen (blijkbaar gedwongen door financiële beperkingen) steeds meer de randen opzoeken van wat wettelijk toegestaan is. Daar waar vroeger geen eigen (financiële) bijdrage gevraagd werd, worden cliënten en hun vertegenwoordigers door zorginstellingen steeds meer onder druk gezet om zelf een (financiële) eigen bijdrage te leveren. Voorbeelden hiervan zijn: Begeleiding bij doktersbezoek Begeleiding bij vakanties of uitstapjes Kosten inrichting kamer of appartement Kosten pedicure (ook als dit medisch noodzakelijk is) KansPlus houdt zorgvuldig in de gaten of de gevraagde eigen bijdrage daadwerkelijk geoorloofd is en ziet zich hierin gesteund door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In 2011 valt te constateren dat steeds meer vragen gesteld worden over de rechten van cliënten in het kader van de Huishoudelijke verzorging en (leerlingen)vervoer zoals geregeld via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De regelgeving hieromtrent is lang niet KansPlus: Samen voor een mooi leven 15

17 bij alle gemeenten even duidelijk en transparant. Tevens bestaat grote ongerustheid over het voornemen van de Regering om begeleiding over te brengen van AWBZ naar Wmo. Dit onderwerp zal de komende jaren veel aandacht vragen van (lokale en regionale) belangenbehartigers. Een derde onderwerp waar veel vragen over zijn is de (wettelijke) vertegenwoordiging van mensen met een (verstandelijke) beperking. De rechten van mentor of curator blijken niet in alle gevallen duidelijk te zijn voor zorginstellingen. Door het Kennis- en adviescentrum is in 2011 hierover een nieuwe brochure opgesteld, waarbij rekening is gehouden met de vernieuwde wetgeving. 3.3 Brandon De manier waarop Brandon van Ingen behandeld werd (drie jaar vastgeketend in een kale kamer) heeft veel los gemaakt, ook onder de leden van KansPlus. Naar aanleiding van de televisie-uitzendingen hierover en de artikelen in PlusPunt zijn verschillende meldingen bij KansPlus binnengekomen van soortgelijke situaties. KansPlus is van mening dat mensen met een verstandelijke beperking net als ieder ander recht hebben op een volwaardig bestaan. Bij een volwaardig bestaan past geen vastketenen. Mede door de duidelijke stellingname van KansPlus is de vereniging gevraagd zitting te nemen in de Denktank complexe zorg die door staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten- Hyllner is ingesteld. Ook in deze Denktank zal KansPlus kritisch blijven kijken naar de rol betrokken zorginstellingen, zorgverzekeraars, inspectie en CCE om ervoor te zorgen dat deze situaties zo snel mogelijk tot het verleden behoren. Naar aanleiding van uw nieuwsbrief over Brandon voel ik mij genoodzaakt u de volgende situaties te melden. In het huis waar onze zoon tot drie jaar geleden deeltijd heeft gewoond woonde ook een jongen van circa 15 jaar van allochtone afkomst. Hij heeft "moeilijk verstaanbaar" gedrag. Hij kan nauwelijks communiceren en spreekt niet, maakt slechts "twietgeluiden". In een korte periode tijds zagen wij en andere ouders de jongeman, steeds vaker op zijn kamer zitten met de deur op slot. Op een gegeven moment waarschijnlijk mede naar aanleiding van opmerkingen van mede ouders kreeg hij een kamer aan de achterkant van het huis, met geblindeerde ramen en een traliewerk voor zijn deur, waardoor hij zijn handje stak en probeerde de aandacht te vragen. Het leek net een aapje in een kooi. Ons hart brak als we hem zo zagen. Wij zagen de situatie rondom hem snel achteruit gaan. Helaas hebben wij ook het idee, dat de ouders, de taal niet machtig, niet goed begrepen wat er allemaal gebeurde. Hoe het nu met hem gaat is mij niet bekend. Ook met onze eigen zoon (moeilijk verstaanbaar gedrag en autisme) hebben wij flink strijd moeten leveren om niet in een soortgelijke situatie te vervallen. De orthopedagoog en de leiding/personeel grepen naar ons idee (en van andere ouders) erg makkelijk naar de vrijheidsbeperkende maatregelen (deuren op slot, zweedse banden e.d.). KansPlus: Samen voor een mooi leven 16

18 Doordat mijn man en ik er bovenop hebben gezeten en het autisme team van hebben ingeschakeld, hebben wij de zorg rondom onze zoon kunnen verbeteren. Toch waren wij erg gelukkig, toen hij kort na deze interventie van het autisme team kon verlaten omdat er een plekje voor hem was vrijgekomen op te. Wij merkten dat de tips van het autisme team niet gewaarborgd werden en men alweer gauw in oude routines verviel. Deze ervaring hadden wij al gehad met tips van het CCE. Een maand of drie voor onze zoon zijn vertrek uit, is een huisgenoot van onze zoon, toen circa 18 jaar, ook naar vertrokken. Voordien zat hij de hele dag op zijn kamer. Moest alleen eten. Op een dag probeerde hij uit frustratie een stoel door het raam te gooien... De beperkingen werden aangescherpt. Op gaat het met deze jongeman erg goed. Hij loopt, zoals het hoort, vrij rond. De deuren gaan nooit op slot en hij is binnen korte tijd zindelijk geworden. Ook met onze zoon gaat het heel goed. Hij is veel relaxter geworden en veel minder angstig en prettiger qua gedrag. Hiermee wil ik aantonen, dat deskundigheid en daardoor geen angst bij personeel naar ons idee essentieel is bij het begeleiden van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Tijdens deze gebeurtenissen heb ik een paar keer contact gehad met de inspectie om deze slechte omgang met de jongens aan te kaarten. Men reageerde zeer formeel. Iedere ouder moest apart een klacht indienen. In bovenstaande gevallen... Ouders, die de taal niet machtig zijn. Een grootmoeder, die de zorg voor haar kleinzoon had. En wijzelf, terwijl je weet dat je o zo voorzichtig moet manoeuvreren binnen een instelling. Kortom er werd niets gedaan met onze opmerkingen. Als lid van KansPlus wens ik u veel succes met de strijd tegen deze ongewenste situaties in de zorg en dank ik u voor alles wat er tot nog toe door toedoen van uw vereniging is bereikt. 3.4 Projecten Project specifiek cliëntperspectief In 1998 heeft het de voormalige VOGG (in 2007 gefuseerd met het WOI - Werkverband van Ouder- en familieverenigingen in Instellingen en rechtsvoorganger van KansPlus) de zogenaamde VIA (VOGG Informatie en Advies) lijn opgericht. Bij de vereniging kwamen veel vragen m.b.t. de zorg- en dienstverlening binnen die door de vrijwillige bestuurders van de toenmalige afdelingen niet meer goed beantwoord konden worden. Er bleek aanvullende kennis en kunde nodig te zijn van professionals die opgeleid waren om deze ondersteuning wel te kunnen bieden. De VIA lijn groeide uit tot een steunpunt voor de individuele leden, die hier met hun vragen en zorgen terecht konden. Steeds weer werden de medewerkers geconfronteerd met complexe vragen van ouders, broers en zussen, en wettelijk vertegenwoordigers, die vaak betrekking hadden op onvrede en teleurstelling over de manier waarop de zorg en dienstverlening door zorgaanbieders geboden werd en een daarmee samenhangende verstoorde relatie en communicatie. De KansPlus: Samen voor een mooi leven 17

19 cliënt dreigde daarvan de dupe te worden. De medewerkers stelden alles in het werk om deze verstoorde relatie weer op gang te brengen en te bemiddelen teneinde het welzijn van de cliënt weer centraal te stellen. Dit vroeg een zeer intensieve ondersteuning die niet paste binnen de reguliere ondersteuning die de medewerkers van de VIA lijn boden. Desalniettemin werd er buiten de gebruikelijke kaders gedacht en gehandeld en werd het intensieve traject, vaak met goede resultaten, gelopen. De medewerkers hebben gedurende al die jaren veel kennis en expertise opgebouwd en vastgelegd. Na de fusie in 2007 met het WOI werd de VIA lijn onder gebracht bij het nieuw opgerichte Kennis- en adviescentrum. Gezien alle bezuinigingen werd afgesproken dat er nog slechts telefonisch en via de mail advies zou worden verleend: geen huisbezoeken meer. In de praktijk van alle dag bleek echter dat de complexe vragen van mensen bleven binnenkomen, advies op afstand was en is hiervoor niet toereikend. Het gaat om mensen die nergens anders meer terecht kunnen, heel veel geprobeerd hebben, maar niet voldoende gehoord zijn. En nog steeds met een levensgroot probleem rondlopen. KansPlus voelde zich geroepen deze mensen te ondersteunen en op weg te helpen, ook al was er geen ruimte in de begroting en betekende het een zware taak voor de medewerkers. In 2010 is een beroep gedaan op subsidie van VWS om een coördinatiepunt op te richten. Terwijl de ondersteuning gewoon doorgaat was de eerste stap het in kaart brengen van alle ervaringskennis die door de professionals in dertien jaar is opgedaan, over wie hebben we het, wat is er nodig, welke stappen moeten we doorlopen, welke kwaliteiten hebben we nodig, wat willen we bereiken? Dit is uitgemond in een startnotitie. We gaan hier graag over in gesprek met partners zoals de MEE. We beseffen dat we het als KansPlus niet alleen kunnen doen. In de praktijk is gebleken dat samenwerking met het CIZ, het CCE, de VGN (of de betrokken aanbieder) en de MEE van belang is om te komen tot een oplossing die leidt naar nieuw perspectief voor de cliënt en het betrokken cliëntsysteem. De werkwijze van de VIA lijn is verschillende keren geëvalueerd, vooral de verzoeken tot ondersteuning. Hoe kan de VIA lijn met weinig middelen bezuinigen op de intensieve trajecten die worden ingegaan. Welke andere instanties werken op ons terrein en kunnen wij inschakelen voor onze leden. Het dilemma van kosten en baten. In 2012 gaat KansPlus een aantal intensieve trajecten ondersteunen ZZP - wat kan de woning ermee? De nieuwe ZorgZwaartefinanciering is in 2011 op organisatieniveau als financieringssysteem ingevoerd. Op het niveau van de cliënten en woningen wordt er helaas nog maar weinig met ZorgZwaartePakketten gewerkt. KansPlus-VraagRaak heeft een project uitgevoerd dat is gefinancierd door het Fonds Verstandelijk Gehandicapten: ZZP wat kan de woning ermee? Er is een bordspel ontwikkeld en er zijn bijeenkomsten geweest. Het ZZP-spel richt zich op het inzicht geven in de mogelijkheden en begrenzingen van de ZZP-systematiek. KansPlus begeleidt het spelen van het spel, maar geeft tevens trainingen aan medewerkers zodat het spel ook op andere woongroepen gespeeld kan worden. In het najaar is hiertoe een speciale aanbieding gedaan. Men kon tegen een gereduceerd tarief intekenen voor een training. Het spel is niet echt gemakkelijk, maar toch zijn er zeer enthousiaste reacties KansPlus: Samen voor een mooi leven 18

20 ontvangen na het spelen van het spel. In 2012 zal de implementatie van het spel worden voortgezet. 4. Servicepunt 4.1 Algemeen Het Kennis- en adviescentrum staat bestuurders en vrijwilligers van ledengroepen van KansPlus bij in hun werkzaamheden. De advieslijn is er dus ook voor bijvoorbeeld vragen over samenwerken in de regio, het organiseren van themabijeenkomsten en het opzetten van een nieuwe (thema)ledengroep of ledenwerving. Ondersteuning van de ledengroepen van KansPlus was voor het Kennis- en adviescentrum in 2011 opnieuw een van de belangrijkste speerpunten. 4.2 Registraties Totaal aantal registraties servicepunt periode januari december * ter vergelijking 2009: : 210 * De activiteiten voor de ledengroepen zijn slechts voor een deel in CRM verwerkt Registraties ledengroepen (servicepunt) Het Kennis- en adviescentrum heeft ook in 2011 ledengroepen ondersteund bij; Het geven van informatie en advies. Het geven van voorlichtingsbijeenkomsten. Het deelnemen aan VG-themacafe s. Bestuurlijke en inhoudelijke vraagstukken van de ledengroep zelf. De overgang van familievereniging naar ledengroep. Het geven van bekendheid aan activiteiten van ledengroepen. Het ondersteunen van ledenadministrateurs bij het beheren van hun administratie via de Portal KansPlus: Samen voor een mooi leven 19

Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen

Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen Vooraankondiging Symposium voor zorgaanbieders en cliëntenraden woensdag 14 maart 2012 Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen Dialoog in de dagelijkse praktijk van cliëntenraden en zorgaanbieders Belangrijke

Nadere informatie

Jaarwerkplan 2017 en voortgang 2016

Jaarwerkplan 2017 en voortgang 2016 Jaarwerkplan 2017 en voortgang 2016 Accent op lokale en individuele belangenbehartiging Nadrukkelijk aandacht voor PR/communicatie Landelijke belangenbehartiging door Ieder(In) Nieuw 2017: Extra Subsdie

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

3A: Bejegening Tips bij het maken van een ondersteuningsplan Tips namens cliënten

3A: Bejegening Tips bij het maken van een ondersteuningsplan Tips namens cliënten 3A: Bejegening Tips bij het maken van een ondersteuningsplan - Maak afspraken over hoe de cliënt aangesproken wil worden. In het kader van bejegening is het klantvriendelijk om te bespreken of iemand met

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Rapportage Kennis- en adviescentrum

Rapportage Kennis- en adviescentrum Rapportage Kennis- en adviescentrum 2009 31 maart 2010 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Rapportage algemeen Kennis- en adviescentrum... 4 2.1 Medewerkers... 4 2.2 Projectaanvragen... 4 2.3 Resultaten KenAC

Nadere informatie

Goede zorg & ondersteuning

Goede zorg & ondersteuning Goede zorg & ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking voor familie en vertegenwoordigers, cliëntenraden, begeleiders Mensen worden steeds ouder. Ook mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

4. Positionering organisatie en uitstraling naar buiten: PR en communicatie... 6

4. Positionering organisatie en uitstraling naar buiten: PR en communicatie... 6 Concept Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 0 Voorwoord... 3 1. Missie & Visie... 4 Missie... 4 Visie... 4 2. Capaciteit en middelen... 4 3. Informatievoorziening en belangenbehartiging... 5 3.1

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2019

BELEIDSPLAN 2015 2019 BELEIDSPLAN 2015 2019 Werkplan 2015 Collectieve belangenbehartiging en dienstverlening van en voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders/vertegenwoordigers INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen Rapportage Cliëntenraden en Extra bijdragen AWBZ-instellingen LOC Zeggenschap in zorg 20 januari 2011 1 Inleiding Aanleiding Bij LOC Zeggenschap in zorg zijn 2.200 cliëntenraden aangesloten. Voor cliëntenraden

Nadere informatie

Jaarwerkplan KansPlus Afd. Valkenswaard e.o.

Jaarwerkplan KansPlus Afd. Valkenswaard e.o. Jaarwerkplan 2008 KansPlus Afd. e.o. KansPlus afdeling e.o Jaarplan 2008 Inleiding Het bestuur van de afdeling en omstreken wil haar leden graag in de vorm van een jaarwerkplan 2008, inzicht geven in die

Nadere informatie

Convenant ondersteuning budgethouders

Convenant ondersteuning budgethouders Convenant ondersteuning budgethouders Partijen: De vereniging MEE Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur mr. drs. J.M. de Vries. De vereniging Per Saldo, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Is het ondersteuningsplan wel echt van de cliënt?

Is het ondersteuningsplan wel echt van de cliënt? Is het ondersteuningsplan wel echt van de cliënt? Regels voor een goed ondersteuningsplan voor cliënten in de gehandicaptenzorg Handleiding voor cliëntenraden (eenvoudige versie) februari 2010 Over deze

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Bestemd voor: Abrona Geschreven door: Werkgroep Visie op Medezeggenschap, bestaande uit vertegenwoordiging van cliënten, familie, afdeling Medezeggenschap

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor

De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor Daphne Schelling Beleidsmedewerker zorginkoop zorginhoudelijk Zorgkantoor

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Geef ouderen met een beperking een eigen stem! Zorg en ondersteuning voor oudere mensen met een verstandelijke beperking

Geef ouderen met een beperking een eigen stem! Zorg en ondersteuning voor oudere mensen met een verstandelijke beperking Geef ouderen met een beperking een eigen stem! Zorg en ondersteuning voor oudere mensen met een verstandelijke beperking Wat gaan we doen? We gaan het hebben over zorg en ondersteuning voor ouderen met

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Stichting Philadelphia Zorg Afspraken voor locatiemanagers, regiodirecteuren en Raad van Bestuur rond medezeggenschap van cliëntenen belangenbehartigers

Nadere informatie

Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers

Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers Sinds 1 januari 2015 hebben cliënten met een WLZ-indicatie het recht

Nadere informatie

Tussen droom en daad. Rudy Bonnet projectleider. Inspirerend Betrokken Effectief 1

Tussen droom en daad. Rudy Bonnet projectleider. Inspirerend Betrokken Effectief 1 Tussen droom en daad Rudy Bonnet projectleider 1 Wensen deelnemers Vraagstelling: welke knelpunten ervaart u bij de huidige PGB s? Op welke manier kan het beter (qua organisatie, indicatiestelling, verantwoording,

Nadere informatie

Resultaat Enquête Platform VG ZOB. Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski

Resultaat Enquête Platform VG ZOB. Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski Resultaat Enquête Platform VG ZOB Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski Allereerst dank aan diegenen die hebben gereageerd op deze enquête Constateringen (1) Respons: Aantal respondenten

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële deelnemersraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Doetinchem 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Buren 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Winterswijk 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant cliëntenraad@jeugdzorg-nb.nl Eindhoven, maart 2013 Voorwoord Graag bieden wij u dit jaarverslag

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Meedenken, meepraten en meebeslissen over kwaliteit van zorg Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg

Meedenken, meepraten en meebeslissen over kwaliteit van zorg Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg Meedenken, meepraten en meebeslissen over kwaliteit van zorg Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg Uitgave van het LSR (Landelijk Steunpunt cliëntenraden) Meedenken, meepraten en meebeslissen

Nadere informatie

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Gehandicaptenzorg

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Gehandicaptenzorg Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, zaterdag 10 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Dit is het verslag van de Mede-zeggenschap van Pluryn. Het verslag gaat over het jaar 2008. Bijvoorbeeld wat deden de lokale cliëntenraden en wat deed

Nadere informatie

Concept Jaarplan 2016

Concept Jaarplan 2016 Concept Jaarplan 2016 21 september 2015 Inhoudsopgave Concept Jaarplan 2016... 0 1. Missie & Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 2. Capaciteit en middelen... 3 3. Informatievoorziening en belangenbehartiging...

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

Samen staan we sterk!

Samen staan we sterk! Samen staan we sterk! KansPlus is het Landelijke Belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking en hun sociale netwerk. Zij heeft 8000 leden, 1000 vrijwilligers en 70 ledengroepen. Zij zet

Nadere informatie

Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen. Dialoog in de dagelijkse praktijk van cliëntenraden en zorgaanbieders

Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen. Dialoog in de dagelijkse praktijk van cliëntenraden en zorgaanbieders 1 Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen Dialoog in de dagelijkse praktijk van cliëntenraden en zorgaanbieders Workshops Marion Kersten VGN Stelling: Met de nieuwe Handreiking hebben medewerkers alles

Nadere informatie

Regionale samenwerking

Regionale samenwerking Regionale samenwerking Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Inleiding. In de inleiding zal ingegaan worden op het doel van het onderzoek. De enquête. Ingegaan

Nadere informatie

Waarover gaat deze handreiking?

Waarover gaat deze handreiking? Waarover gaat deze handreiking? Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, is het belangrijk dat jouw wensen worden opgeschreven in een zorgplan. Een zorgplan maak je samen met mensen die dicht bij je staan

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg

Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg WMO - GEMEENTE Is het al officieel dat de Wmo ingaat op 1 januari 2015? Ja, met dien verstande dat 2015 een overgangsjaar wordt. Verandert het recht op

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant Jeugdbescherming Brabant stelt conform artikel 58 e.v. van de Wet op de Jeugdzorg een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor Gehandicaptenzorg

Zilveren Kruis Zorgkantoor Gehandicaptenzorg Zilveren Kruis Zorgkantoor Gehandicaptenzorg Toelichting bij de praatplaat over het zorginkoopbeleid Wlz 2017 Uitleg Het is belangrijk dat cliënten(raden) weten wanneer en waarover zorgkantoren met zorgaanbieders

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017 JAARVERSLAG 2016 EN WERKPLAN 2017 CLIЁNTENRAAD SYNTHESE Twan Christians (Oud lid / Voorzitter) Sander Brugmans (Interim-Voorzitter) Esther van der Wegen (Secretariële ondersteuning) VOORWOORD De cliëntenraad

Nadere informatie

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar REINAERDE Meer informatie Mocht u nog vragen hebben over de overeenkomst van zorg- en dienstverlening, neemt u dan contact op met de manager van de locatie waar u zorg en ondersteuning ontvangt of gaat

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

UITNODIGING. Waar? In vergadercentrum t Lichtpunt van Abrona, Amersfoortseweg 56 in Huis ter Heide.

UITNODIGING. Waar? In vergadercentrum t Lichtpunt van Abrona, Amersfoortseweg 56 in Huis ter Heide. UITNODIGING Feestelijk CONGRES zaterdag 14 november 2009 Waarom dit congres? VraagRaak bestaat eind van dit jaar 10 jaar! Begonnen als zelfstandige stichting is VraagRaak nu het steunpunt medezeggenschap

Nadere informatie

Even voorstellen: de cliëntenraad. Tevreden patiënten... daar doen we alles voor!

Even voorstellen: de cliëntenraad. Tevreden patiënten... daar doen we alles voor! Even voorstellen: de cliëntenraad Tevreden patiënten... daar doen we alles voor! Wat doet de Cliëntenraad (CR) van het St.Jans Gasthuis Weert voor u? De CR behartigt de gemeenschappelijk belangen van cliënten

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Wijchen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

KansPlus Jaarverslag 2010

KansPlus Jaarverslag 2010 KansPlus Jaarverslag 2010 INHOUD Voorwoord 3 1. Landelijk bureau 6 2. Belangenbehartiging 8 3. Kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke handicap 9 3.1 Projecten van KansPlus

Nadere informatie

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland 1 Geanonimiseerde versie Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Sites voor de intramurale fysiotherapie

Sites voor de intramurale fysiotherapie Sites voor de intramurale fysiotherapie In bijgaand document een overzicht van sites waarop informatie is te vinden over onderwerpen die van belang kunnen zijn voor de intramuraal werkende fysiotherapeut.

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Functies van medezeggenschap

Functies van medezeggenschap Functies van medezeggenschap Medezeggenschap of participatie wordt vandaag de dag steeds meer gezien als functioneel voor de organisatie: de organisatie heeft er wat aan. We worden vaak gevraagd om mee

Nadere informatie

Algemene informatie MEE Friesland

Algemene informatie MEE Friesland Algemene informatie MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Wie is MEE Friesland? MEE is een unieke organisatie waar mensen met een beperking en hun omgeving met vragen terecht kunnen

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt:

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt: Gemeente Amsterdam Wethouder E. van der Burg Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Amsterdam, 22 januari 2015 Betreft: Evaluatie Wijkzorgteams Geachte heer Van der Burg, De Stedelijke Wmo-Adviesraad is een aantal

Nadere informatie

Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar en ouder geen indicatie meer nodig van CIZ

Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar en ouder geen indicatie meer nodig van CIZ Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.437 Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar en ouder geen indicatie meer nodig van CIZ bronnen Rijksoverheid, Nieuwsbericht van het Ministerie van VWS: Indicatiebesluit

Nadere informatie

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 1, 2015

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 1, 2015 Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 1, 2015 De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Geldermalsen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Lochem 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 158 Vragen van het lid

Nadere informatie

Logeren waarderen. Kiezen van logeeropvang door ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen/mensen

Logeren waarderen. Kiezen van logeeropvang door ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen/mensen Logeren waarderen Kiezen van logeeropvang door ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen/mensen Auteurs : Bram van Beek, Kees van der Pijl Datum : 5 juni 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond...

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Een nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

Een nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) Een nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) De Wmcz gaat veranderen. Er is een voorstel gemaakt voor een nieuwe wettekst. Daarmee veranderen de regels voor medezeggenschap. En de rechten

Nadere informatie

Zorgweigering. Eenzijdige Zorgbeëindiging

Zorgweigering. Eenzijdige Zorgbeëindiging PROTOCOL Zorgweigering en Eenzijdige Zorgbeëindiging Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Leiden, januari 2013 Inhoud 1. Doel van het protocol... 3 2. Achtergrond... 4 3. Procedure zorgweigering... 6 4. Procedure

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. KansPlus

Jaarverslag 2010. KansPlus Jaarverslag 2010 KansPlus Inhoud VOORWOORD... 3 1. LANDELIJK BUREAU... 5 2. BELANGENBEHARTIGING... 7 3. KWALITEIT VAN ZORG EN ONDERSTEUNING AAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP... 8 3.1 Projecten

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief 22 25 november 2013

AVI-nieuwsbrief 22 25 november 2013 AVI-nieuwsbrief 22 25 november 2013 Geachte lezer, De nieuwe Wmo biedt niet alleen onzekerheid, maar ook kansen om zaken te vernieuwen. Stel, we zouden de Kanteling doortrekken naar bezwaar en beroep.

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteurs

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Tiel 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Bijlage 4: Protocol Zorgweigering en zorgbeëindiging Versie d.d

Bijlage 4: Protocol Zorgweigering en zorgbeëindiging Versie d.d Bijlage 4: Protocol Zorgweigering en zorgbeëindiging Versie d.d. 6-1-2014 1. Doel van het protocol Zorgweigering of eenzijdige zorgbeëindiging zijn ongewenste en uitzonderlijke situaties die kunnen voorkomen

Nadere informatie