Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol!"

Transcriptie

1 Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne Betekenisvol!

2 Contactgegevens Naam contactpersoon:... Telefoonnummer:... adres:... Onderwerp pagina 1. Over de Stichting Land van Horne 4 2. Wat is vrijwilligerswerk 6 3. Organisatie vrijwilligerswerk 8 4. Kennismaking Introductie op de afdeling De begeleiding Afspraken Waardering vrijwilligerswerk 18 Naam teamleider:... Telefoonnummer:... adres:... Naam coördinator Vrijwilligerswerk:... Telefoonnummer:... adres:... (Woon)zorgcentrum:... Telefoonnummer:... Overige informatie:

3 Welkom Welkom bij de Stichting Land van Horne! Leuk dat je interesse hebt om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Als vrijwilliger ben je van onschatbare waarde voor ouderen én voor onze organisatie*. Vrijwilligers geven de zorg kleur. Een bezoekje, jouw aandacht, het samen ondernemen van activiteiten dragen er aan bij dat cliënten zich prettig voelen. En je krijgt er zelf ook iets voor terug. Je ontmoet nieuwe, bijzondere mensen en kunt je kwaliteiten inzetten voor anderen. Het is ook nog eens heel dankbaar werk. Kortom; een hele verrijking! In deze informatiegids geven we je graag meer informatie over het vrijwilligerswerk. Wij wensen je veel succes, voldoening en plezier bij Land van Horne. * De Stichting Land van Horne is een informele organisatie. Het is gebruikelijk dat collega s en vrijwilligers elkaar tutoyeren. Uitzonderingen zijn natuurlijk mogelijk wanneer dat op prijs gesteld wordt. 3

4 1. Over de Stichting Land van Horne De Stichting Land van Horne is een organisatie gericht op zorg, wonen en welzijn. Met ruim medewerkers en vrijwilligers bieden we (thuis) zorg en aanvullende diensten in de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal, Cranendonck en Someren. 4 Waarom vrijwilligerswerk Onze vrijwilligers zijn heel belangrijk. Zij maken het wonen in een zorgcentrum voor ouderen prettiger. Door hun inzet is het mogelijk om een breed en gevarieerd pakket aan wonen, zorg en welzijn aan onze cliënten te kunnen bieden. Ook kunnen we ingaan op individuele wensen van cliënten.

5 Betekenisvolle vrijwilligerstaken Een vrijwilliger kan zich op vele manieren inzetten voor ouderen. Zo kun je denken aan een vrijwilliger die met een cliënt gaat wandelen, samen boodschappen doet of samen kookt. Een ander leest de krant voor, brengt een bezoekje of helpt iemand vooruit op de computer. Ook kun je als vrijwilliger ondersteunen bij activiteiten in de recreatiezaal, helpen in een huiskamer of in het restaurant. We kijken bij de werkzaamheden naar de wensen van de cliënt en natuurlijk naar de interesse, deskundigheid en mogelijkheden van de vrijwilliger. We zoeken een goede match. Daarbij staat veilig en verantwoord vrijwilligerswerk voorop. Zorgvisie Land van Horne heeft een zorgvisie die richting en betekenis geeft aan het handelen van onze medewerkers en natuurlijk ook van onze vrijwilligers. We benoemen de zorgvisie hier in het kort. Het illustreert waarom het vrijwilligerswerk echt bij onze zorg hoort; het welbevinden van de cliënten. In het boekje Samen maken we het verschil lees je meer over onze visie. Ieder mens is uniek. We bieden daarom hulp of zorg die zoveel mogelijk aansluit bij de manier waarop de cliënt zijn leven wil inrichten**. Verantwoorde, professionele zorg in een omgeving waarin de cliënt zich prettig voelt. We beperken ons niet tot de lichamelijke zorgvraag. We hebben ook veel aandacht voor het welbevinden van de cliënt. Er is aandacht voor de manier waarop hij wil wonen en hoe hij zijn dag wil doorbrengen. En we kijken naar wat de cliënt nodig heeft om zich prettig te voelen. ** Daar waar hij of zijn staat in deze uitgave kan natuurlijk ook zij of haar gelezen worden. 5

6 2. Wat is vrijwilligerswerk In de Nederlandse zorgcentra verrichten ongeveer mensen vrijwilligerswerk. Met vrijwilligerswerk bedoelen we werk dat iemand onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving. Vrijwilligers kiezen ervoor om dit in hun vrije tijd te doen. Dat maakt vrijwilligerswerk echter niet vrijblijvend. We maken samen met de vrijwilliger afspraken; dit schept verwachtingen. Cliënten en medewerkers rekenen op je. Bij Land van Horne is het vrijwilligerswerk georganiseerd. Het ondersteunt de professionele werkzaamheden. Vrijwilligers en medewerkers werken samen en zetten zich, ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid, in voor de cliënten. Na al die jaren is het nog steeds leuk om te doen. Het geeft veel voldoening voor jezelf. En als je ziet hoe een bewoner geniet, bijvoorbeeld van al dat moois wat er groeit en bloeit in de tuin, dan is dat dubbel voldoening! Vrijwilligster over haar 25-jarig jubileum bij Land van Horne. 6

7 7

8 3. Organisatie vrijwilligerswerk Het vrijwilligerswerk is een belangrijk onderdeel van Land van Horne. We vertellen je graag kort meer over onze organisatiestructuur en het vrijwilligerswerk. Organisatiestructuur en vrijwilligerswerk Als vrijwilliger werk je bij de Stichting Land van Horne meestal in één van de (woon)zorgcentra. Iedere locatie behoort tot een van de drie clusters: cluster Zorg Regio, cluster Zorg Centrum of cluster Thuiszorg. De clusters hebben ieder een directeur Zorg die verantwoordelijk is voor deze locaties. De directeur Zorg is ook eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid binnen zijn cluster. In de praktische organisatie van het vrijwilligerswerk spelen de contactpersoon, de directe collega s, de teamleider en de coördinator Vrijwilligerswerk en uiteraard de vrijwilliger een belangrijke rol. We lichten het hieronder toe: De vrijwilliger De vrijwilliger zet zich in voor de cliënten en verricht de werkzaamheden die gezamenlijk zijn afgesproken. Deze zijn ook vastgelegd in de overeenkomst vrijwilligerswerk. De contactpersoon Vrijwilligerswerk De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor een vrijwilliger en is verantwoordelijk 8

9 voor de begeleiding. De contactpersoon is een medewerker van de afdeling waar je werkt. Hij introduceert je op de werkplek. De contactpersoon bewaakt de kwaliteit van het vrijwilligerswerk op zijn afdeling en stemt af met de teamleider. Directe collega s De collega s van de afdeling met wie je in de praktijk werkt, zijn natuurlijk ook een aanspreekpunt voor je. Bij hen kun je terecht met vragen over de dagelijkse zaken en uitvoering van je vrijwilligerswerk. Met het team zorg je samen voor een prettige sfeer op de afdeling. Teamleider In een (woon)zorgcentrum zijn meestal meerdere afdelingen. Soms werk je als vrijwilliger voor één afdeling, soms voor de hele locatie als je helpt in het restaurant of in de activiteitenruimte. De teamleiders geven sturing aan de afdelingen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de begeleiding van de vrijwilligers, op beleidsniveau. In deze rol bewaakt de teamleider tevens de uitvoering van het vrijwilligersbeleid door de contactpersoon voor Vrijwilligerswerk. Dit betekent onder andere het toezien op een goede begeleiding van vrijwilligers. De teamleider is eindverantwoordelijk voor veilig en verantwoord vrijwilligerswerk binnen de afdeling. De coördinator Vrijwilligerswerk Binnen ieder cluster van de stichting werken een of meerdere een coördinatoren Vrijwilligerswerk. Deze coördinatoren zijn medewerkers van Land van Horne. Zij zijn verantwoordelijk voor onder meer de informatieverstrekking over het vrijwilligerswerk, zij stemmen vraag en aanbod van vrijwilligers op elkaar af en verzorgen de werving en selectie. Als nieuwe vrijwilliger heb je bijvoorbeeld het eerste gesprek met een coördinator. Tevens bewaken zij de uitvoering en de kwaliteit van het vrijwilligerswerk. 9

10 4. Kennismaking Je bent als vrijwilliger van harte welkom bij Land van Horne. We vinden het belangrijk dat je jouw interesses en vaardigheden kunt benutten in het werk en dat deze passen bij de wensen van de cliënten. Daarom gaan we met je in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden. Kennismakingsgesprek In het kennismakingsgesprek met de coördinator Vrijwilligerswerk komen diverse onderwerpen aan bod. We kijken naar je motivatie en bespreken je kwaliteiten en interesses zodat het vrijwilligerswerk ook goed bij jouw wensen aansluit. De coördinator heeft in beeld aan welke vrijwilligerswerkzaamheden vanuit de cliënten behoefte is en brengt dit samen. Daarnaast geven we informatie over het vrijwilligerswerk, onze zorgvisie, doelstelling van de stichting en de cliëntenpopulatie. De ouderen die in een zorgcentrum wonen, vormen immers een kwetsbare doelgroep. Ook bespreken we praktische zaken zoals hoeveel tijd je aan vrijwilligerswerk kunt en wilt besteden. Voor wie Bij dit gesprek kijken we nauwkeurig of je bij de organisatie past. We hebben hiervoor een aantal voorwaarden vastgesteld. We vinden het belangrijk dat je: je betrokken voelt bij ouderen enthousiast bent en je graag wilt inzetten goed kunt samenwerken en je aan gemaakte afspraken houdt een gezonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel hebt 10

11 de zorgvisie van de Stichting Land van Horne onderschrijft over een werk- en denkniveau beschikt dat past bij de besproken werkzaamheden en ook een Verklaring Omtrent Gedrag kunt overleggen. Zie hoofdstuk 5. Wanneer je hieraan voldoet en graag vrijwilliger wilt worden, dan maken we samen praktische afspraken. Dat kan meteen tijdens het kennismakingsgesprek plaatsvinden of mogelijk in een vervolggesprek. We bespreken dan: de precieze werkzaamheden de dag(en) en het tijdstip dat je je beschikbaar stelt jouw contactpersoon afspraken en voorzieningen, zoals wat te doen bij ziekte en eventuele reiskostenvergoeding de aanvangsdatum en de wijze van begeleiding 11

12 5. Introductie op de afdeling Als je na het gesprek tot overeenstemming komt met de coördinator Vrijwilligerswerk, dan start de introductie. Dit omvat een kennismaking met de organisatie, het werk en de collega s. De coördinator zorgt voor een algemene introductie en jouw contactpersoon zorgt voor de introductie op de werkplek. De inhoud en duur van het inwerken hangt mede af van je werkzaamheden. Een medewerker of een andere vrijwilliger zal je inwerken. Gewenningsperiode De eerste twee maanden vormen de gewenningsperiode. De contactpersoon overlegt in deze periode regelmatig met jou en signaleert wat je nodig hebt om goed te kunnen functioneren. Aan het eind van de gewenningsperiode heb 12

13 je een evaluatiegesprek met de coördinator of de contactpersoon. We kijken naar jouw ervaringen, de ervaringen van cliënten en de organisatie en of je je werk veilig en verantwoord kunt uitvoeren. Overeenkomst vrijwilligerswerk Als de gewenningsperiode goed is verlopen, dan sluiten we een overeenkomst vrijwilligerswerk. De overeenkomst is geen arbeidscontract, maar een schriftelijke bevestiging van gemaakte afspraken. In de overeenkomst staat het volgende beschreven: je personalia, de werkzaamheden die je uitvoert en rechten en plichten van vrijwilligers. Verklaring Omtrent Gedrag De Stichting Land van Horne voelt zich verantwoordelijk voor een veilig klimaat voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Daarom vragen wij nieuwe medewerkers en ook vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag. Vrijwilligerswerk en uitkering Als je een uitkering hebt, dan adviseren wij jou het vrijwilligerswerk te melden aan de uitkeringsinstantie. Zonder toestemming van de uitkeringsinstantie kan men namelijk gekort worden op de uitkering. Vrijwilligers hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. Beëindiging vrijwilligerswerkzaamheden Mocht je op een later moment besluiten om met de vrijwilligerswerkzaamheden te stoppen, dan kun je je afmelden bij de contactpersoon of coördinator Vrijwilligerswerk. We houden graag een afsluitend gesprek met je. 13

14 6. De begeleiding Stichting Land van Horne vindt goede begeleiding van vrijwilligers belangrijk. Zo zijn er coördinatoren Vrijwilligerswerk en contactpersonen. Daarom organiseren we voor de begeleiding ook het volgende: 1. Werkoverleg In een werkoverleg met de teamleider of contactpersoon worden de werkzaamheden en sfeer op de afdeling voor vrijwilligers regelmatig geëvalueerd. Hiervoor worden de betreffende vrijwilligers uitgenodigd. Daarnaast kunnen vrijwilligers ook betrokken worden bij overleggen over en met de cliënt. 2. Het evaluatiegesprek De contactpersonen houden evaluatiegesprekken met iedere vrijwilliger. De frequentie is afhankelijk van de werkzaamheden en de vrijwilliger. Als er tussentijds behoefte is aan een gesprek, kan dit natuurlijk plaatsvinden. 3. Vergadering vrijwilligers De coördinator Vrijwilligerswerk organiseert algemene vergaderingen voor vrijwilligers. De vergaderingen zijn op maat en afgestemd op ontwikkelingen in de organisatie of locatie. Denk aan een ingrijpende verbouwing van een locatie of aan belangrijke wet- en regelgeving die wijzigt Themabijeenkomst Je kunt als vrijwilliger themabijeenkomsten volgen als dat wenselijk of noodzakelijk is voor je werkzaamheden. Het gaat dan om scholing die te maken heeft met het werken met en voor de cliënt.

15 15

16 7. Afspraken Vrijwilligerswerk is belangrijk voor het welzijn van cliënten. Het werk is onverplicht, maar dat betekent niet dat het vrijblijvend is. Daarom maken wij de volgende afspraken met vrijwilligers: Afmelden bij verhindering en ziekmelding Als je op de afgesproken dag/tijd jouw vrijwilligerswerk niet kunt uitvoeren, dan verwachten we dat je je tijdig afmeldt bij jouw contactpersoon of de afdeling waar je vrijwilligerswerk verricht. Ook als je ziek bent, vragen we je dit door te geven. Mocht een vrijwilliger langer dan een half jaar ziek zijn, dan neemt de coördinator contact op met de vrijwilliger. Zij bespreken dan samen of de werkzaamheden nog hervat kunnen worden. Giften Het is niet toegestaan giften in welke vorm dan ook van de cliënt, bezoekers of familieleden aan te nemen. 16

17 Klachtenregeling De Stichting Land van Horne heeft een klachtenregeling voor medewerkers en vrijwilligers. Mocht er een probleem ontstaan tussen een vrijwilliger en een ander, dan proberen we dit in eerste instantie in een gesprek op te lossen tussen de betrokkenen. Als dit niet kan door de aard van het probleem of de oplossing niet naar tevredenheid is, dan kan de vrijwilliger contact opnemen met de coördinator Vrijwilligerswerk. Deze kan zorgen voor bemiddeling of meer informatie verstrekken over onze klachtenprocedure. Geheimhoudingsplicht Vrijwilligers verstrekken geen vertrouwelijke informatie over cliënten, familieleden, medewerkers, de organisatie of vrijwilligers aan derden. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de werkzaamheden of de overeenkomst vrijwilligerswerk. Gedragscode Land van Horne De Stichting Land van Horne heeft een gedragscode voor haar medewerkers en vrijwilligers omdat we de verantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid van onze cliënten. Ook voor het gebruik van sociale media en het respecteren van de privacy van cliënt, medewerkers en vrijwilligers hebben we afspraken gemaakt. Het niet voldoen aan de gedragscode kan de beëindiging van een overeenkomst vrijwilligerswerk betekenen. De gedragscode kan opgevraagd worden bij de coördinator Vrijwilligerswerk. Melding ongevallen Mocht er zich een (bijna) ongeval voordoen, dan meld je dit als vrijwilliger zo spoedig mogelijk aan de contactpersoon, de teamleider of een andere collega van de afdeling die op dat moment aanwezig is. Het gaat hier om situaties waarin het jezelf, een cliënt of een ander betreft. Er geldt hiervoor een meldingsplicht. Zo kunnen we aan verbetering werken. 17

18 8. Waardering vrijwilligerswerk Cliënten en ook de Stichting Land van Horne waarderen de inzet van vrijwilligers. Om hier uiting aan te geven, heeft de organisatie een vrijwilligersbeleid, coördinatoren Vrijwilligerswerk, een overeenkomst vrijwilligerswerk en zijn er diverse regelingen. Attentieregeling Voor vrijwilligers is er een attentieregeling. We geven binnen de stichting aandacht aan bepaalde momenten of gebeurtenissen, zoals verjaardag, jubilea en kerst. Informatievoorziening Vrijwilligers ontvangen informatie over de ontwikkelingen binnen Land van Horne en de locatie. Je ontvangt onder andere het personeelsblad. Herkenbaarheid Om de herkenbaarheid van de vrijwilligers te vergroten, ontvangen zij een badge. Hierdoor zijn zij in het (woon)zorgcentrum herkenbaar als vrijwilliger. Restaurant In veel van onze (woon)zorgcentra is een restaurant. Vrijwilligers kunnen gebruik maken van het restaurant. Op de dag dat zij hun vrijwilligerswerk uitvoeren kunnen zij op de eigen locatie een maaltijd gebruiken en betalen hiervoor dan de personeelsprijs. 18

19 Verzekeringen Vrijwilligers zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit werkzaamheden die vrijwilligers verrichtten ten behoeve van cliënten van onze stichting. Ook is er een ongevallenverzekering en een uitgebreide dienstrittenverzekering voor de vrijwilliger afgesloten. Vrijwilligers kunnen ook gebruikmaken van de collectiviteitskorting op bepaalde zorgverzekeringen. Reiskosten Het uitgangspunt is dat je als vrijwilliger werkzaamheden verricht zo dicht mogelijk bij je eigen woonplaats. Als de woon-werkafstand meer dan 10 kilometer is, dan kom je in aanmerking voor een reiskostenvergoeding. Als je reiskosten maakt om een bepaalde taak uit te voeren, dan worden deze vergoed volgens vastgestelde tarieven. Vooraf moet je toestemming vragen aan de teamleider of de coördinator. De reiskostenregeling kun je opvragen bij de coördinator Vrijwilligerswerk. 19

20 Werk van betekenis Vrijwilligers besteden hun tijd, zijn enthousiast, gemotiveerd en doen graag iets voor een ander. Dat is typerend voor vrijwilligers, ieder met eigen motieven en achtergrond. Jouw vrijwillige inzet is van grote betekenis voor ouderen. Ook voor onze organisatie zijn vrijwilligers zeer waardevol: zij vormen een belangrijke meerwaarde. Door jouw enthousiasme en belangstelling voor ouderen is het mogelijk om een dimensie toe te voegen aan de zorg- en dienstverlening. Wij bedanken je hartelijk voor jouw inzet! Meer informatie Wil je meer informatie over vrijwilligerswerk of over Land van Horne? Dan kun je tijdens kantooruren bellen naar het gratis informatienummer Ook kun je voor meer informatie kijken op onze website: Thuis in zorg Stichting Land van Horne

Wegwijzer vrijwilligers

Wegwijzer vrijwilligers Wegwijzer vrijwilligers Vrijwilligerswerk is een belangrijk onderdeel binnen Pergamijn. Jij als vrijwilliger bent een belangrijke schakel in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.

Nadere informatie

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel. De vier Sociaal Wijkteams van Buurtkracht werken samen met het Eropaf-team aan de leefbaarheid

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

PSW. vrijwillig maar niet vrijblijvend. vrijwilligers bij PSW. Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

PSW. vrijwillig maar niet vrijblijvend. vrijwilligers bij PSW. Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg PSW Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg vrijwilligers bij PSW vrijwillig maar niet vrijblijvend PSW PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg) biedt zorg

Nadere informatie

VRIJWILLIGE INZET. In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet

VRIJWILLIGE INZET. In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet VRIJWILLIGE INZET In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet VRIJWILLIGE INZET VERENIGING DE BLOESEM Vereniging De Bloesem is de nieuwe beheerder van de openbare

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep

Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep Welkom bij Parnassia Groep In deze folder tref je belangrijke informatie over het starten als vrijwilliger bij Parnassia Groep. De meerwaarde die je als vrijwilliger

Nadere informatie

Aan de slag als vrijwilliger

Aan de slag als vrijwilliger Meer weten? Heeft u naar aanleiding van deze vrijwilligerswijzer nog vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon. PO-0136 Fotografie pagina 2: Jannes Klaassen augustus 2015 - alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde Informatiegids Voor vrijwilligers bij Reinaerde Reinaerde waardeert het dat er veel vrijwilligers binnen de organisatie actief zijn en hecht veel belang aan het vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk heeft

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe gaan

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum Beste vrijwilliger, Fijn dat u geïnteresseerd bent in Welzijn Castricum en overweegt of misschien al besloten heeft om vrijwilligerswerk bij ons te gaan doen! Het werk van Welzijn Castricum is onmogelijk

Nadere informatie

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs.

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs. Vrijwilligersbeleid. Bij een groot aantal activiteiten die worden uitgevoerd zijn vrijwilligers ingeschakeld. De inschakeling van vrijwilligers vindt plaats zowel om principiële als om pragmatische redenen.

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil voor de bewoners van Vilente.

Vrijwilligers maken het verschil voor de bewoners van Vilente. Vrijwilligers maken het verschil voor de bewoners van Vilente. Wil jij ook iets extra s betekenen voor een ander? Kijk op www.vilente.nl/vrijwilligers voor de vacatures! Als vrijwilliger geef je kleur

Nadere informatie

uw partner in zelfstandigheid

uw partner in zelfstandigheid Vrijwilligerswerk, gewoon doen! Vrijwilligerswerk Dankzij zo'n 150 enthousiaste vrijwilligers kunnen ouderen en mensen met een beperking in Zwijndrecht langer en beter zelfstandig thuis wonen en deelnemen

Nadere informatie

Vrijwilligers. Bijzondere gewone mensen die écht iets betekenen

Vrijwilligers. Bijzondere gewone mensen die écht iets betekenen Bijzondere gewone mensen die écht iets betekenen Vrijwilligers Onze vakkundige medewerkers worden in hun werkzaamheden ondersteund door vrijwilligers. Die hulp van vrijwilligers is van groot belang. Vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Inleiding Welkom als vrijwilliger bij Amsta! Amsta is een grote zorgorganisatie in Amsterdam. We bieden persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan

Nadere informatie

Samen maken wij het verschil!

Samen maken wij het verschil! Samen maken wij het verschil! Biest 43 6001 AP Weert T 0495 456 491 F 0495 456 499 www.landvanhorne.nl WAAR STAAN WE VOOR EN WAAR GAAN WE VOOR? inhoud onze identiteit 4 onze zorgvisie 6 onze kernwaarden

Nadere informatie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie 1 Inleiding Bij Milieudefensie kunnen vrijwilligers op allerlei manieren aan de slag. Werken met vrijwilligers én met betaalde krachten is binnen onze organisatie

Nadere informatie

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 1 Inhoud I. Doel vrijwilligersbeleid 3 II. Visie op vrijwilligerswerk 3 III. Uitgangspunten 3 IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 V. Vrijwilligersvoorwaarden 4 VI. Bijlagen: Bijlage I: Vrijwilligersovereenkomst

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK. Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten.

VRIJWILLIGERSWERK. Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten. VRIJWILLIGERSWERK pagina 4: Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten. Zorggroep Ter Weel SERVICE VERLENEN OP HET GEBIED

Nadere informatie

Woord vooraf. De organisatie

Woord vooraf. De organisatie Woord vooraf Binnen de SWOZ zetten ongeveer 150 vrijwilligers zich in om ouderen en mensen met beperkingen in Zwijndrecht de kans te geven zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig thuis te wonen. De vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk

Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Over Welzijn Rijswijk 3. Visie van Welzijn Rijswijk op vrijwilligerswerk 3.1 Definitie van vrijwilligerswerk 3.2 Visie van Welzijn Rijswijk

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT)

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) 1 januari 2015-31 december 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie, uitgangspunten en beleid 3 2.1 Visie Welzijn De Wolden

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Voelt beter

Vrijwilligerswerk. Voelt beter Vrijwilligerswerk Dát geeft een goed gevoel Voelt beter Vrijwilligerswerk, dat geeft een goed gevoel Hebt u oog voor de behoeften van anderen? Vindt u het vanzelfsprekend om patiënten en bezoekers van

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Inleiding Welkom bij Zorgcoöperatie Leende. Deze folder is voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor ZC GG Leende. Deze brochure

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk loont!

Vrijwilligerswerk loont! Vrijwilligerswerk loont! Informatie voor vrijwilligers van CNV Publieke Zaak Meedenken, meepraten en meedoen! Denkt u er wel eens aan om vrijwilligerswerk te gaan doen? Om iets extra s te betekenen voor

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 : Vrijwilligersbeleid; visie, definitie, kader : Uitgangspunten AYA Thuiszorg bij het werken met vrijwilligers; :

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten

Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten Voorwoord Van harte welkom als nieuwe vrijwilliger bij Zorggroep Sint Maarten! Wij zijn blij dat jij je talenten wilt inzetten voor onze cliënten. Deze

Nadere informatie

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Goed voor elkaar Vrijwilligersbeleid Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Januari 2015 INHOUD Inleiding 3 1. Visie op vrijwilligers 3 2. Posities in de organisatie 4 2.1 Positie van vrijwilligers

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK. Telefoon 0597-565500 STICHTING ZORGCENTRUM DE BLANCKENBÖRG EIKENLAAN 34 9697 RW BLIJHAM

VRIJWILLIGERSWERK. Telefoon 0597-565500 STICHTING ZORGCENTRUM DE BLANCKENBÖRG EIKENLAAN 34 9697 RW BLIJHAM TOT SLOT Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. We verwachten dat zowel de organisatie als de vrijwilliger zich aan de gemaakte afspraken houdt. Dit is een van de basisregels voor een

Nadere informatie

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Visie op vrijwilligerswerk Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Zij maken de maatschappelijke betrokkenheid van SKO-Maasdal zichtbaar en

Nadere informatie

Informatie voor buddy s - Aanmelding, training en begeleiding

Informatie voor buddy s - Aanmelding, training en begeleiding Informatie voor buddy s - Aanmelding, training en begeleiding Aanmelding Als je belangstelling hebt om buddy te worden kun je je vrijblijvend aanmelden via onze website. We sturen je dan een contactformulier

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Januari 2017 1 Inhoudsopgave 1. Het waarom van vrijwilligerswerk 3 1.1 Missie Hoor Friesland 3 1.2 Definitie van vrijwilligerswerk 3 1.2 Visie op vrijwilligerswerk 4

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Welkom Vrijwilligerswerk bij SWV Wat bieden wij onze vrijwilligers Wat verwachten wij van onze vrijwilligers

Welkom Vrijwilligerswerk bij SWV Wat bieden wij onze vrijwilligers Wat verwachten wij van onze vrijwilligers 1 Welkom 2 Vrijwilligerswerk bij SWV 2.1 Visie Stichting Welzijn Vianen 2.2 Definitie vrijwilligerswerk 2.3 Vrijwilligers SWV zijn actief bij. 2.4 Vrijwilliger worden bij SWV 3 Wat bieden wij onze vrijwilligers

Nadere informatie

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterspeelzaalleidster en die van de vrijwilliger.

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterspeelzaalleidster en die van de vrijwilliger. Vrijwilligersbeleid Stichting Peuterspeelzaal Lotje Vastgesteld door het bestuur d.d.: 10 januari 2013 Goedgekeurd door oudercommissie d.d. 31 januari 2013 Inleiding op het vrijwilligersbeleid Veel van

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS MAART 2016 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a.

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. VRIJWILLIGERS STATUUT VAN ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Hoogeloon, maart 2011 VRIJWILLIGERS STATUUT van ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Dit statuut moet gezien worden als een aantal kwaliteitsuitgangspunten

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk DE VLIETOEVER WZC

Vrijwilligerswerk DE VLIETOEVER WZC Vrijwilligerswerk DE VLIETOEVER WZC 1 Beste vrijwilliger. We zijn zeer blij u als vrijwilliger in ons woonzorgcentrum te mogen begroeten. Het is niet meer vanzelfsprekend dat mensen hun kostbare vrije

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers

Informatie voor vrijwilligers Informatie voor vrijwilligers Stichting Wonen en Zorg Purmerend Versie 14-7-2015, def. - 1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Stichting Wonen en Zorg Purmerend... 3 Missie en Visie... 3 Aandachtspunten

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Werken als vrijwilliger

Werken als vrijwilliger Werken als vrijwilliger Beteken meer als vrijwilliger U helpt graag anderen. U wilt werk doen dat toegevoegde waarde heeft. U wilt uzelf blijven ontwikkelen en leuke sociale contacten opdoen. Herkent u

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP

VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP A: 1, 2, 3, 4, 5 B: 1, 2, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 C: 3, 4, 5, D: 1, 2, ALRIJNE ZORGGROEP VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP 3 APRIL 2017 Inhoudsopgave Paginanummer 1. ALGEMEEN 1 2. VISIE EN

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Paladijn. Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt.

Vrijwilligerswerk bij Paladijn. Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt. Vrijwilligerswerk bij Paladijn Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt. Inleiding Welkom bij Paladijn. Deze folder is voor alle vrijwilligers die bij ons komen werken. Deze

Nadere informatie

Handboek Vrijwilligers Salut. Goor, juli 2016 Hilde Harmsma Evelien Siegerink

Handboek Vrijwilligers Salut. Goor, juli 2016 Hilde Harmsma Evelien Siegerink Handboek Vrijwilligers Salut Goor, juli 2016 Hilde Harmsma Evelien Siegerink 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Salut in het kort 5 2.1 Missie en visie 5 2.2 Kernwaarden 5 2.3 De medewerkers 5 3 De vrijwilligers

Nadere informatie

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Aanleiding: Door de groei van stichting Ouderen Samen zijn er steeds meer vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligers gastvrouw/gastheer entreebalie

Vrijwilligers gastvrouw/gastheer entreebalie Vrijwilligers gastvrouw/gastheer entreebalie Over Crimpenersteyn Crimpenersteyn bestaat uit een verzorgingshuis met vier afdelingen/woonlagen, een verpleeghuis met een somatische afdeling, een psychogeriatrische

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Wijde Wereld

Vrijwilligersbeleid De Wijde Wereld Woonzorghuis De Wijde Wereld zet vrijwilligers in om zijn doelstellingen beter te kunnen realiseren. Stichting Vrienden van de Wijde Wereld faciliteert bij het opzetten en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid.

Nadere informatie

Steunpunt de Wegwiezer

Steunpunt de Wegwiezer Handboek Vrijwilligers Steunpunt de Wegwiezer Gemeente Kapelle Steunpunt de Wegwiezer Bezoekadres Gebouw "de Basis" Bruelisstraat 21 4421 CL Kapelle Postadres Postbus 79 (gemeentehuis) 4420 AC Kapelle

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER

VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER September 2016 INLEIDING De stichting STOER (hierna te noemen: STOER) wil voor alle vrijwilligers van STOER het beleid voor het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden in Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins gezien als niet betaalde medewerkers.

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden in Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins gezien als niet betaalde medewerkers. Doel: Realiseren van duidelijke afspraken ten aanzien van het werven, de aanmeldingsprocedure, de rechten en plichten en de begeleiding van de vrijwilliger Inleiding Binnen Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins

Nadere informatie

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2 VRIJWILLIGERSBELEID STICHTING WELZIJN MIDDELSEE Pyter Jurjensstrjitte 17 9051 BR Stiens Tel: 058-2575220 Email: psz@welzijnmiddelsee.nl Inhoudsopgave 1.1 Inleiding 2 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Bijlage 3: Aanzet tot vrijwilligersbeleid VU West Betuwe

Bijlage 3: Aanzet tot vrijwilligersbeleid VU West Betuwe Bijlage 3: Aanzet tot vrijwilligersbeleid VU West Betuwe 1. Inleiding Een vrijwilligersbeleid zorgt voor een systematische, gestructureerde en planmatige aanpak van het vrijwilligerswerk binnen de organisatie

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Vrijwilligersreglement

Vrijwilligersreglement Vrijwilligersreglement De Minkhof leef- en doe boerderij Gemeente Lingewaard, december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werving en selectie 3 3. Aanstelling en inwerken 3 4. Verzekeringen 4 5. Financiële

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Inleiding op het vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid. Inleiding op het vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Inleiding op het vrijwilligersbeleid Veel van de in het verleden gemaakte en ontstane afspraken met vrijwilligers werden als vanzelfsprekend beschouwd en als zodanig nageleefd. De Stichting

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Wijkpartners Intentieovereenkomst in het kader van samenwerking ter bevordering van de leefbaarheid

Samenwerkingsovereenkomst Wijkpartners Intentieovereenkomst in het kader van samenwerking ter bevordering van de leefbaarheid Samenwerkingsovereenkomst Wijkpartners Intentieovereenkomst in het kader van samenwerking ter bevordering van de leefbaarheid De ondergetekenden: Woningstichting Eigen Haard, (hierna te noemen: Eigen Haard

Nadere informatie

Waarderen en Belonen van vrijwilligers

Waarderen en Belonen van vrijwilligers Waarderen en Belonen van vrijwilligers Sandy dos Reis en Jeanette Buitelaar Versie: December 2014 PAGINA 2/5 Vrijwilligerswerk Rotterdam is dé centrale ingang voor al het vrijwilligerswerk in Rotterdam.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Daar wordt iedereen blij van! betrokkenheid respect saamhorigheid

Vrijwilligerswerk. Daar wordt iedereen blij van! betrokkenheid respect saamhorigheid Vrijwilligerswerk Daar wordt iedereen blij van! betrokkenheid respect saamhorigheid Vrijwilligerswerk: dankbaar werk! Bent u die vrijwilliger die onze bewoners in het zonnetje wil zetten? Kies dan voor

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen ALGEMENE VRAGEN 1. Op welke locatie doet u vrijwilligerswerk? Gelre ziekenhuizen Apeldoorn Gelre ziekenhuizen Zutphen beide locaties 2. Hoe bent u in aanraking gekomen met vrijwilligerswerk bij Gelre ziekenhuizen?

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS DECEMBER 200 9 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Cavent

Vrijwilligersbeleid Cavent Vrijwilligersbeleid Cavent Datum vaststelling : 12112013 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20012015 KD23 Vrijwilligersbeleid Cavent 20012015

Nadere informatie

Biedt u graag de helpende hand? Word vrijwilliger bij Zorggroep Noordwest-Veluwe

Biedt u graag de helpende hand? Word vrijwilliger bij Zorggroep Noordwest-Veluwe Biedt u graag de helpende hand? Word vrijwilliger bij Zorggroep Noordwest-Veluwe Biedt u graag de helpende hand? Word vrijwilliger bij de Zorggroep Zomaar een stukje door het centrum fietsen of gezellig

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

Basis Comfortpakket van Beweging 3.0

Basis Comfortpakket van Beweging 3.0 Beweging 3.0 Postbus 1599 3800 BN Amersfoort T 033-469 20 20 E klantenservice@beweging3.nl I www.beweging3.nl WZO-064-1114 Basis Comfortpakket van Beweging 3.0 Een veilig gevoel! Een veilig gevoel met

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Daar wordt iedereen blij van! Nabij Vertrouwd Gastvrij

Vrijwilligerswerk. Daar wordt iedereen blij van! Nabij Vertrouwd Gastvrij Vrijwilligerswerk Daar wordt iedereen blij van! Vrijwilligerswerk: daar wordt iedereen blij van! Eens iets doen voor een ander. Daar wordt iedereen blij van. Die ander, omdat ie geholpen is. En de vrijwilliger

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. januari 2015

Vrijwilligersbeleid. januari 2015 Vrijwilligersbeleid januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Visie op vrijwillige inzet 3 Vrijwillige inzet bij Buurtwerk 4 Procedure van werving tot en met uitstroom 6 Positie, verantwoordelijkheden en

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Palludara

Vrijwilligersbeleid Palludara Vrijwilligersbeleid Palludara Definitie Een vrijwilliger is een persoon die op vrijwillige basis werkzaamheden uitvoert voor Stichting Palludara, of op de scholen die tot haar organisatie behoren. Vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligers worden in het Mennistenerf gezien als niet betaalde medewerkers.

Vrijwilligers worden in het Mennistenerf gezien als niet betaalde medewerkers. Doel: Realiseren van duidelijke afspraken ten aanzien van het werven, de aanmeldingsprocedure, de rechten en plichten en de begeleiding van de vrijwilliger Inleiding Binnen het Mennistenerf wordt, in georganiseerd

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Evean Zorg, Basisrichtlijn voor intramurale zorglocaties

Vrijwilligersbeleid Evean Zorg, Basisrichtlijn voor intramurale zorglocaties Vrijwilligersbeleid Evean Zorg, Basisrichtlijn voor intramurale zorglocaties 1/7 Inleiding Wet en regelgeving, HKZ normering en visie vanuit Evean Zorg over inzet van vrijwilligers, maken dat vrijwilligers

Nadere informatie

De NSA i.s.m. de KNSB. Vrijwilligersbeleid

De NSA i.s.m. de KNSB. Vrijwilligersbeleid De NSA i.s.m. de KNSB Vrijwilligersbeleid Programma Opening Vrijwilligerswerk Ervaringen uit de praktijk Motieven voor vrijwilligerswerk Werven Behouden Vragen Vrijwilligers Vrijwilliger Iemand die zich

Nadere informatie

ThuisZorg en plusdiensten 1

ThuisZorg en plusdiensten 1 ThuisZorg en plusdiensten 1 2 ThuisZorg Zorgfederatie Oldenzaal: ThuisZorg die goed en vertrouwd voelt! Wanneer u nog zelfstandig woont, kan het toch zijn dat u hulp van anderen nodig heeft. Maar ook als

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Servicepunt Vrijwilligers Het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn ondersteunt vrijwilligers en

Nadere informatie

CAS International. Vrijwilligersbeleid

CAS International. Vrijwilligersbeleid 1. VRIJWILLIGERS EN CAS INTERNATIONAL... 3 2. VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR... 3 3. WERVING EN SELECTIE... 3 3.1. WERVING... 3 3.2. SELECTIE EN INTAKE... 3 3.3. GEGEVENS VRIJWILLIGERS... 4 4. VERSCHILLENDE

Nadere informatie

1013 Vrijwilligersbeleid VRIJWILLIG MAAR NIET VRIJBLIJVEND

1013 Vrijwilligersbeleid VRIJWILLIG MAAR NIET VRIJBLIJVEND Kwaliteitshandboek Valide t/m: 01-04-2019. Status: Definitief 1013 Vrijwilligersbeleid VRIJWILLIG MAAR NIET VRIJBLIJVEND Inleiding In het meerjarenbeleidsplan 2014 2019 (de Luiken open) staat dat vrijwilligers

Nadere informatie

Werken bij Azora Werken met kennis. Werken met mensen.

Werken bij Azora Werken met kennis. Werken met mensen. Werken bij Azora Werken met kennis. Werken met mensen. Informatie voor sollicitanten Azora is een moderne en vooruitstrevende organisatie voor ouderenzorg in de Zuidwest Achterhoek. Met drie verpleeghuizen,

Nadere informatie

Zo werken onze fysiotherapeuten

Zo werken onze fysiotherapeuten Zo werken onze fysiotherapeuten In de particuliere praktijk Mensen met aandacht Zo werken onze fysiotherapeuten Locaties De fysiotherapeuten van Meander zijn op de drie locaties in de wijk werkzaam namelijk:

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Vrijwilligers Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Vrijwilligerswerk maakt reeds lange tijd onlosmakelijk deel uit van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Zonder de inzet van vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Zellingen

Vrijwilligersbeleid De Zellingen Vrijwilligersbeleid De Zellingen Een vrijwilliger is iemand die op basis van een overeenkomst met de zorgaanbieder werkzaamheden verricht op het terrein van de zorg- en dienstverlening aan cliënten, zonder

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSVACATURE Locatie De Meander

VRIJWILLIGERSVACATURE Locatie De Meander VRIJWILLIGERSVACATURE Locatie De Meander Per direct. is er een vacature voor de functie van Vrijwillige Gastvrouw Wij zijn op zoek naar een aantal trouwe vrijwilligers die onze cliënten, beroepskrachten

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Deze uitgave is een productie van Amsta. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen aan de inhoud geen rechten

Nadere informatie

Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel

Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel Welzijn en kwaliteit van leven in een huiselijke sfeer Mevrouw Ten Have leest graag een boekje met kleindochter Anna en Persoonlijk Woonbegeleider Samira. In de Zonnehoek

Nadere informatie

Komt u bij ons supersnelle vrijwilligersteam?

Komt u bij ons supersnelle vrijwilligersteam? Glasvezel, ik wil het voor supersnel internet Komt u bij ons supersnelle vrijwilligersteam? # glasvezel voor alle kernen, buitengebieden en bedrijventerreinen Glasvezel verbindt het Land van Cuijk De coöperatie

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Jongerenwerk De Schoudermantel

Vrijwilligersbeleid. Jongerenwerk De Schoudermantel Vrijwilligersbeleid Jongerenwerk De Schoudermantel Juni 2014 Inleiding Jongerenwerk De Schoudermantel (Stichting Jeugdwerk Bunnik) is een kleine welzijnsorganisatie in de gemeente Bunnik die zich bezighoudt

Nadere informatie

Betreft: Vrijwilligersbeleid 2016.

Betreft: Vrijwilligersbeleid 2016. When the Eagle Learns to Fly Franklinstraat 193 2562 CE Den Haag T 070 392 50 50 M 06 53 38 08 90 Betreft: Vrijwilligersbeleid 2016. Structureel Doel stelling van onze organisatie is het zo goed mogelijke

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis...

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis... Thuiszorg Pieter van Foreest Zorg Thuis Zo lang mogelijk Thuis... Welkom bij Pieter van Foreest Wij willen u van harte welkom heten bij Pieter van Foreest. Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

www.tijdvoornu.nl Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat:

www.tijdvoornu.nl Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat: Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat: - tevreden cliënten - tevreden medewerkers - financieel gezond Gezond samen werken

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK. Telefoon 0597-565500 STICHTING ZORGCENTRUM DE BLANCKENBORG EIKENLAAN 34 9697 RW BLIJHAM

VRIJWILLIGERSWERK. Telefoon 0597-565500 STICHTING ZORGCENTRUM DE BLANCKENBORG EIKENLAAN 34 9697 RW BLIJHAM Tot slot Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. We verwachten dat zowel de organisatie als de vrijwilliger zich aan de gemaakte afspraken houdt. Dit is een van de basisregels voor een

Nadere informatie