Stappenplan voor energiemanagement in bestaand vastgoed BAM Techniek - Energy Systems

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.bamtechniek.nl Stappenplan voor energiemanagement in bestaand vastgoed BAM Techniek - Energy Systems"

Transcriptie

1 Stappenplan voor energiemanagement in bestaand vastgoed BAM Techniek - Energy Systems

2 BAM Techniek - Energy Systems Uw energie- en gebouwmanager Energie is absoluut onmisbaar voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw onderneming. Maar energie is ook een kostenpost die u zo laag mogelijk wilt houden. Het reduceren van uw totale energiekosten kunt u op twee manieren bereiken. Het slim inkopen en het optimaliseren van uw netbeheercontract is een eerste stap. De vervolgstap is om zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan waardoor het energieverbruik zal verminderen. Ons stappenplan geeft de aanpak weer hoe uw doelstellingen worden verwezenlijkt. 2

3 Stappenplan Vaststellen (duurzaamheids)doelstellingen Gezamenlijk bepalen en vaststellen van uw (duurzaamheids)doelstellingen Oriënterend Energiebeheer Analyseren en adviseren over energiecontracten en facturen Benchmarkonderzoek Energiestromen verdeling Profielanalyse Energiescans Energieonderzoek Doorvoeren van maatregelen Implementatie en begeleiding Contracten voor beheer en onderhoud Prestatiecontract voor het doorvoeren van maatregelen Energy Service Company (ESCO) Beoordeling van instrumenten EPA-U BREEAM-NL (bbg) Energiemanagement Adviserend Certificaten Implementatie Contractmanagement Beheer op afstand WKO-monitoring Energiemonitoring Prestatiebewaking installaties Bewaken Verdere verduurzaming Implementatie van Het Nieuwe Werken ICT-systemen Verduurzamen pand Vervolg stappen 7

4 Energiemanagement is onze passie 6

5 Stappenplan Vaststellen (duurzaamheids)doelstellingen (oriënterend) BAM Techniek Energy Systems ondersteunt opdrachtgevers bij het terugdringen van het energieverbruik en de energiekosten. In een intakegesprek wordt gezamenlijk bepaald wat de opdrachtgever onder duurzaamheid verstaat en welke doelstellingen geformuleerd worden ten aanzien van het verminderen van energieverbruik en energiekosten. Afhankelijk van de specifieke situatie en wensen kunnen wij van QuickScan tot en met een diepgaand onderzoek, die voldoet aan alle wettelijke eisen, voor u uitvoeren. Energiebeheer (adviserend) Wilt u meer grip op uw energiekosten en energiestromen? Energiebeheer is dé manier om hier snel houvast op te krijgen. De diensten die wij u kunnen aanbieden onder energiebeheer zijn er op ingericht om u snel en doeltreffend van dienst te zijn. Inkopen (duurzame) energie Met de liberalisering van de energiemarkt zijn er diverse contractvormen voor de inkoop van (duurzame) energie ontstaan. Ook fluctueren de energieprijzen continu en constateren wij grote verschillen tussen de aanbieders. Op maat gemaakte contracten en het juiste moment van inkopen bieden de kans om aanzienlijk te besparen op uw energiekosten. Wij volgen de energiemarkt op de voet en kunnen vanuit onze kennis en onafhankelijkheid onze klanten uitstekend bijstaan bij het realiseren van inkoopvoordelen op het gebied van energie. BAM Techniek - Energy Systems Profielanalyse Door middel van een profielanalyse wordt uw verborgen verbruik in installaties en processen zichtbaar gemaakt. De meetdata van uw energieaansluitingen worden in onze software ingelezen en door onze adviseurs geanalyseerd. Er wordt een relatie gelegd tussen Uw het energie- energieverbruik en van de gebouwmanager locatie en bijvoorbeeld de bezettingsgraad of productieomvang. Verdeling energiestromen Het onderverdelen van het energieverbruik op basis van vierkante meters leidt regelmatig tot discussies tussen vastgoedbeheerders en huurders. Om tot een juiste verdeling van energieverbruik te komen kunnen wij u hierbij ondersteunen. Door het plaatsen van tussenmeters per huurder en het energieverbruik van de gebouwgebonden installaties in kaart te brengen volgt een onderbouwde onderverdeling richting de huurders. Tevens kunnen wij op deze manier uw huurders helpen met het realiseren van energiebesparing. Een gezond en energiezuinig gebouw, dat klaar is voor de toekomst en waar mensen veilig en comfortabel kunnen werken. Dat willen eigenaren, beheerders en gebruikers. Wij helpen u graag deze doelstelling te realiseren. Energiescans Op hoofdlijnen zullen wij de totale energiesituatie in uw gebouw analyseren. Tijdens een locatiebezoek bekijkt de adviseur op bouwkundig en installatietechnisch niveau de energiebesparingsmogelijkheden. Daarnaast zal de adviseur de invloed van de gebruikers op het energieverbruik analyseren. Een overzicht van de mogelijke besparingsmaatregelen, inclusief het besparingspotentieel, zal in een rapportage worden vastgelegd. Op basis hiervan kunt u zelf bepalen welke maatregelen u daadwerkelijk laat uitvoeren. Adviserend Oriënterend Benchmarkonderzoek Om uw energieverbruik in kaart te brengen wordt bij een benchmarkonderzoek het energieverbruik van uw organisatie in kaart gebracht en onderling vergeleken met uw eigen panden of met soortgelijke bedrijven in uw branche. Door te leren van de onderlinge prestaties, krijgt u hierdoor een objectief en inzichtelijk uitgangspunt waarmee u het besparingstraject kunt opstarten. 3

6 Energieonderzoek Aan de hand van historische verbruiksgegevens wordt op gedetailleerd niveau een energieverdeling opgesteld van het energieverbruik waar invloedsfactoren zoals het klimaat in worden meegenomen. Doel van de analyse is inzicht te krijgen in de verdeling van het energieverbruik en de kosten binnen de productieprocessen en de gebouwgebonden installaties, zoals het verbruik van gasketels, verlichting en luchtbehandeling. Dit wordt ook wel een energiebalans genoemd. Vervolgens wordt het gebouw doorgelicht om besparingsmogelijkheden vast te stellen. Hierbij wordt zowel gekeken naar de uitvoering van het gebouw, de installaties als de regeling van de installaties. Door gelijke omstandigheden te creëren wordt een variatie in het energieverbruik opgesteld. Hierdoor zullen besparingsmogelijkheden op het vlak van good housekeeping inzichtelijk worden. Van de geïdentificeerde besparingsopties wordt een inschatting gemaakt van het besparingspotentieel, investeringskosten en terugverdientijd, alsmede een reductie van CO2-uitstoot. Energiebesparingsopties met een terugverdientijd groter dan vijf jaar worden alleen genoemd en niet gedetailleerd doorgerekend. De uitwerking van dit onderzoek voldoet aan de eisen zoals gesteld in de circulaire energie van de milieuvergunning. Adviserend Doorvoeren van maatregelen (implementatie) Tijdens de hiervoor beschreven fase zullen de onderzoeken en analyses resulteren in een adviesrapport met diverse maatregelen en terugverdientijden. Aan de hand van de uitkomsten van dit adviesrapport kunt u een gedegen keuze maken of u het duurzame energieproject als geheel wilt realiseren of in welke vorm u deze wilt uitvoeren. Wij kunnen als vervolg op het adviesrapport de maatregelen graag voor u realiseren of implementeren. Hiernaast kunnen wij zelfs mogelijkheden aanbieden om prestatiegericht te participeren in de uitvoering en naleving van de voorgestelde besparingsadviezen en kunnen wij desgewenst zorg dragen voor het technische beheer. Eventueel kunnen wij in overleg met u via een energieprestatiecontract (ESCO) een rol vervullen bij exploitatie en financiering van de voorgestelde maatregelen. Implementatie Beoordeling van instrumenten (certificaten) Voor het in kaart brengen van uw duurzaamheidsambitie bestaan er verschillende nationale en internationale duurzaamheidsbeoordelingsinstrumenten. BAM Techniek Energy Systems is gecertificeerd om EPA onderzoeken uit te voeren en EPA-U certificaten af te geven. Tevens beschikken wij over kennis en ervaring over BREEAM- NL bestaande Bouw en Gebruik en kunnen wij een rol vervullen bij het verkrijgen van BREEAM-NL (bbg) certificaten. Certificaten 4

7 Energiemanagement (bewaken) Energiemonitoring Het voeren van energiemanagement is een instrument met als doel het beheersen en bewaken van het energieverbruik. Op deze wijze worden energiekosten budgetteerbaar. Door middel van uitgebreide energiemonitoring wordt een gedetailleerd inzicht verkregen in het energetisch functioneren van uw gebouw en de gebouwgebonden installaties. Periodiek wordt alle beschikbare data geanalyseerd en kunnen wij gedetailleerde besparingsadviezen afgegeven. Doorvoeren van aanpassingen in bijvoorbeeld setpoints of de regelstrategie maakt dat uw gebouw verder wordt geoptimaliseerd en energieverspilling wordt tegengegaan. Prestatiebewaking Naast periodieke monitoring kan BAM Techniek Energy Systems ook voor u vrijwel real time de prestaties van uw (duurzame) energiesysteem en uw gebouw bewaken. Hierdoor zorgen wij ervoor dat bij negatieve afwijkingen vroegtijdig wordt ingegrepen en er dus niet onnodig energie wordt verspild. Vooraf worden hiervoor samen met u de benodigde Key Performance Indicatoren vastgesteld alsmede de wijze van bewaking (alleen signaleren of ook analyseren en eventueel het ondernemen van acties). Beheer op afstand Met beheer op afstand worden via trendgegevens uit het gebouwbeheersysteem (gbs) of uit de hoofdmeters van uw energieaansluiting eenvoudig rapportage gegenereerd. Aan de hand van deze rapportages krijgen de projectleiders van BAM Techniek - Technisch Beheer meer inzicht in het functioneren van uw gebouwinstallaties. Hierdoor kan actief gestuurd worden op een continue verbetering. Beheer op afstand is vooral interessant voor de kleinere gebouwen waar toch een actief energiemanagement is gewenst. WKO monitoring Om een warmte-/koudeopslag (WKO) -systeem te mogen bedrijven, wordt in de regel een vergunning verleend in het kader van de Grondwaterwet. In deze vergunning zijn een aantal verplichtingen ten aanzien van het gebruik van het WKO-systeem opgenomen. Door permanente monitoring, samengevat in een jaarlijkse rapportage, dient de eigenaar van het WKO-systeem aan te tonen dat dit systeem conform de vergunningseisen wordt bedreven. Ten tweede levert WKO monitoring een beeld van het functioneren van de installaties in relatie tot energielevering en energiegebruik. Door gebruik te maken van data in het gebouwbeheersysteem (gbs) van het WKO-systeem kunnen wij onder andere temperaturen, flows en energiestromen registreren. De activiteiten behorend bij het voeren van energiemanagement kunnen alleen in combinatie met technisch beheer worden uitgevoerd. Verdere verduurzaming (Vervolgstappen) Mede door de samenwerking tussen de verschillende BAM bedrijven zijn wij voor opdrachtgevers een unieke partij die -zowel door bouwkundige als installatietechnische maatregelen- een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Naast de hierboven genoemde stappen kunnen wij ook, in samenwerking met andere BAM bedrijven, een rol vervullen bij: Volledige verduurzaming van uw pand (www.verduurzaamjepand.nl) Implementatie en realisatie van voorzieningen voor Het Nieuwe Werken Implementatie ICT-systemen, zoals telepresence systemen. Vervolgstappen Bewaken 5

8 BAM Techniek bv Energy Systems Runnenburg AZ Bunnik Postbus CD Bunnik Tel. (030)

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek Parkmanagement Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek parkmanagement Themadeel energie-efficiëntie / duurzame energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Life Cycle Costing Integrale sturing op investerings- en exploitatiekosten Kostenmanagement bbn adviseurs april 2013

Life Cycle Costing Integrale sturing op investerings- en exploitatiekosten Kostenmanagement bbn adviseurs april 2013 Life Cycle Costing Integrale sturing op investerings- en exploitatiekosten Kostenmanagement bbn adviseurs april 2013 Whitepaper LCC, april 2013 Pagina 1 van 7 bron: Kraaijvanger Life Cycle Costing Van

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor sprogramma bij de reisgids voor duurzaamheid, energie en klimaat in Alphen aan den Rijn 2014-2020 Van A naar D: Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans!

Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans! Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans! 1. Energie moet je oogsten! Energiestap voorziet een toekomst waarin gebouwen geen energiegebruikers zijn, maar energieopwekkers. Met de huidige stand

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie

White Paper. RETScreen. Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat

White Paper. RETScreen. Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat White Paper RETScreen Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat Maak met de gratis RETScreen software zelf de financiële business case voor een project waarbij energiereductie,

Nadere informatie

Bouw & Techniek Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten? Neem dan contact met ons op:

Bouw & Techniek Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten? Neem dan contact met ons op: Bouw & Techniek Technisch uitblinken met Sportfondsen Nederland NEDERLAND GROEP Sportfondsen uw bouwkundig en installatietechnisch adviseur Sportfondsen Nederland exploiteert niet alleen ruim 300 uiteenlopende

Nadere informatie

Gebouwmonitoring met energieprofielen Energieverspilling eenvoudig opsporen en verhelpen

Gebouwmonitoring met energieprofielen Energieverspilling eenvoudig opsporen en verhelpen Gebouwmonitoring met energieprofielen Energieverspilling eenvoudig opsporen en verhelpen 1 Bebouwmonitoring met energieprofielen Inhoud De energieprofielaanpak 3 1. Waarom energieprofielen? 4 2. Hoe werkt

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

op ondernemen In dit nummer

op ondernemen In dit nummer Nr. 1/ januari 2011 FOCUS op ondernemen In dit nummer Samen meer waarde: de kracht van het winkelcentrum Kosten besparen of resultaat verhogen? Inzicht in verbruik eerste stap naar energiebesparing Meten

Nadere informatie

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand Learnshop EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand tel: 0416-543060 Fax: 0416-543098 email: Web: paul.van.wezel@nimaris.nl

Nadere informatie

Ketenanalyse WKO Garant

Ketenanalyse WKO Garant Ketenanalyse WKO Garant Opdrachtgever Contactpersoon Document Nathanya Sandelowsky Katelijn van den Berg 1 juli 2014 Wolter en Dros 06 543 11 789 Referentie LM/141017 1/15 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Januari 2012 25e jaargang. In dit nummer o.a.: Kleinschalige duurzame warmte uit lokale houtsnippers. Project Waterschoon: wereldprimeur

Januari 2012 25e jaargang. In dit nummer o.a.: Kleinschalige duurzame warmte uit lokale houtsnippers. Project Waterschoon: wereldprimeur Januari 2012 25e jaargang ista magazine Het energiemanagement magazine van ista Nederland B.V. In dit nummer o.a.: Kleinschalige duurzame warmte uit lokale houtsnippers Project Waterschoon: wereldprimeur

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014 Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland 30 april 2014 1 VOORWOORD Dit derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan (NEEAP) voor Nederland is opgesteld in het kader van de rapportageverplichting

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

VCD INFRA SOLUTIONS. Catalogus beheer & support

VCD INFRA SOLUTIONS. Catalogus beheer & support VCD INFRA SOLUTIONS Catalogus beheer & support Service Catalogus 2 Onze modulaire dienstverlening biedt u een stabiele ICT-infrastructuur VCD Infra Solutions beschikt als system integrator over een uitgebreid

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

Energiemanagement Strukton Groep

Energiemanagement Strukton Groep Energiemanagement Strukton Groep Krispijn Beek Strukton Bouw, Civiel & Worksphere 24 mei 2012 Versie 1.2 1 Energiemanagement Strukton Groep Inhoud 2 Energiemanagement Strukton Groep 3 Energiemanagement

Nadere informatie

Projectplan 'Nul op de meter prestatiecontracten 14 woningen 'Energiethuis' de Wheme te Arnhem

Projectplan 'Nul op de meter prestatiecontracten 14 woningen 'Energiethuis' de Wheme te Arnhem BAM Woningbouw Deventer Keulenstraat 2, 7418 ET Deventer / Postbus 43, 7400 AA Deventer Telefoon (0570) 68 42 00 / Fax (0570) 61 97 78 / www.bamwoningbouw.nl Projectplan 'Nul op de meter prestatiecontracten

Nadere informatie

Energie Efficiency Plan 2013-2016. Verzamelrapport. Pagina 1 uit 34

Energie Efficiency Plan 2013-2016. Verzamelrapport. Pagina 1 uit 34 Energie Efficiency Plan 2013-2016 Verzamelrapport Pagina 1 uit 34 Titelblad: Algemene gegevens van de organisatie: Bedrijfsnaam : Vrije Universiteit Amsterdam Naam locatie : VU Postadres : Van der Boechorststraat

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 Projectnaam: Doorbraakproject ICT en Energie DNV GL -

Nadere informatie