Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verduurzaming gemeentelijk vastgoed"

Transcriptie

1 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Toelichting op de aanpak van de gemeente Breda Marcel van Embden (projectleider afdeling Vastgoedbeheer)

2 Inhoud Klimaatnota gemeente Breda Wat is de insteek bij het opstellen van het plan? Hoe is de afbakening (alleen energie of breed duurzaam)? Waar ligt de scoop (scholen, sport enz.)? Welke aanpak (MJOP of meer)? Welke maatregelen (normering, techniek, gedrag)? Hoe organiseer je het (zelf, samen of uitbesteden)? Hoe zit het met de investering en de financiering?

3 Klimaatnota 2008 De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en zet daarom stevig in op projecten om de eigen CO²-uitstoot te reduceren. De gemeentelijke organisatie wil uiterlijk in 2020 CO²-neutraal zijn. Door inkoop van groene energie kan de gemeente in de praktijk al eerder CO²-neutraal werken, inkoop van groene energie wordt echter niet meegerekend in de reductiedoelstellingen

4 Klimaatnota 2008 Er kan een forse CO²-reductie worden behaald met energiebesparing in de bestaande gemeentelijke gebouwen, waaronder ook scholen en sportgebouwen. De verplichte energielabeling van gebouwen, reeds uitgevoerde besparingsonderzoeken en het gebruik van slimme meters (meters die op elk moment inzicht geven in het energieverbruik en het verloop daarvan) leveren informatie om energiebesparende maatregelen uit te gaan voeren

5 Klimaatnota 2008 Alle maatregelen die een terugverdientijd van 10 jaar hebben, worden standaard uitgevoerd. Op termijn worden alle maatregelen uitgevoerd die binnen de functionele levensduur worden terugverdiend. De Wet Milieubeheer stelt dat alle maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen uitgevoerd moeten worden. In de praktijk wordt daar nog niet altijd aan voldaan

6 Klimaatnota 2008 Bij de beslissing om een maatregel wel of niet te nemen wordt uitgegaan van de totale lasten. Er wordt niet alleen gekeken naar de investeringskosten van energiebesparende maatregelen, maar ook naar gebruikskosten waaronder energiekosten

7 Opdracht afdeling Vastgoedbeheer Opdracht vanuit de politiek (september 2014) Bij de verdere concretisering van het Uitvoeringsprogramma Klimaatnota 2008, in deze fase de concrete stappen uit het Energieakkoord 2013 als uitgangspunt te nemen voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Hiermee wordt zichtbaar gemaakt wat de effecten zijn voor de invulling van de ambities uit de Klimaatnota 2008.

8 Stappen uit de leidraad 1. Efficiënter huisvesten via multifunctioneel gebruik en afstoten van teveel aan vierkante meters 2. Energiedata bij een centraal punt verzamelen 3. Opzetten van energiemanagement en (her)inregelen van installaties 4. Grote gebouwen waar veel energiewinst valt te behalen ingrijpend verduurzamen en zo een grote energielabel sprong realiseren 5. Verduurzaming structureel opnemen in het duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP) 6. (Clusters van) gebouwen verduurzamen via een Energy Service Company (ESCo) 7. Als deze stappen succesvol zijn afgerond, kan aansluitend de resterende energievraag zoveel mogelijk worden ingevuld door duurzame energie, zoals zonnepanelen, windmolens, etc.

9 Wat is de insteek bij het opstellen van het plan? De basis leggen voor een structurele verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed aan de hand van de stappen die worden beschreven in de RVO Leidraad Verduurzaming meerjaren onderhoud van gemeentelijke gebouwen Opstarten van centraal energiebeheer (o.a. beheer Opstarten van centraal energiebeheer (o.a. beheer aansluitingenbestand, monitoring verbruik met behulp van slimme meters) bij de afdeling Vastgoedbeheer. Waarbij het systeem de mogelijkheid moet bieden om in een later stadium andere energiegebruikers (o.a. openbare verlichting, riolering) aan te laten sluiten

10 Hoe is de afbakening (alleen energie of breed duurzaam)? Primair gaat het om het beperken van het gebouw gebonden energieverbruik Nevendoelstellingen: De kwaliteit van het vastgoed wordt verbeterd, c.q. voldoet aan de eisen van het Energieakkoord 2013, waardoor de waarde in stand blijft Het comfort in het gebouw neemt toe CO²-reductie (een doel uit de Klimaatnota 2008) wordt bereikt Er wordt voldaan aan recente wet- en regelgeving Kostenbesparing op energiegebruik Minder afhankelijk zijn van door derden te leveren energie

11 Waar ligt de scoop (scholen, sport enz.)? In eerste instantie richten we ons op de grootste energieverbruikers omdat we verwachten dat daar de grootste besparingen c.q. labelstappen zijn te verwachten In dat eerste cluster zitten o.a. onze stadskantoren, bibliotheken, wijkcentra en bibliotheken

12 Welke aanpak (MJOP of meer)? Per gebouw wordt een energielabel en een EPA opgesteld. (de zogenaamde 0-meting) Uitgangspunt voor de EPA is o.a. dat de maatregelen aan de schil van het gebouw en de installaties zoveel mogelijk aansluiten op het bestaande MOP Maatregelen uit de EPA s worden verwerkt tot een DMOP

13 Welke maatregelen (normering, techniek, gedrag)? Maatregelen aan de schil Maatregelen aan de installaties NB: betreft beperken van het gebouw gebonden energieverbruik

14 Hoe organiseer je het (zelf, samen of uitbesteden)? O-meting besteden we uit Uitwerking tot DMOP besteden we mogelijk (deels) uit Centraliseren energiebeheer doen we zelf maar maken gebruik van expertise marktpartijen

15 Hoe zit het met de investering en de financiering? In principe is er nu alleen budget beschikbaar voor onderhoud (onderhoudsvoorziening) September 2014 toestemming gekregen van de politiek om toekomstige energiewinsten in te zetten voor verduurzaming van het eigen vastgoed Gemeente Breda kent een klimaatfonds waar we - mogelijk - een beroep op kunnen doen

16 Hoe zit het met de investering en de financiering? Politiek heeft recent (beperkt) budget beschikbaar gesteld om in 2016 onrendabele investeringen uit te gaan voeren Politiek wordt eind 2015 geadviseerd over de te nemen maatregelen voor het eerste gebouw cluster. Daarna volgt besluitvorming en toekenning financiële middelen

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed

Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed Op het maatschappelijk vastgoed kan 450 miljoen euro per jaar aan energiekosten worden bespaard. Veel gemeenten zijn bezig het beheer van hun vastgoed

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Energievoorziening in eigen hand

Energievoorziening in eigen hand AMERSFOORT CO2-NEUTRALE STAD Energievoorziening in eigen hand Amersfoort wil in 2030 een CO 2 -neutrale stad zijn. Dat betekent dat we het gebruik van fossiele brandstoffen hebben teruggebracht tot het

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Klimaatplan 2009-2020

Klimaatplan 2009-2020 Klimaatplan 2009-2020 Uitwerking klimaatakkoord voor Leidschendam-Voorburg De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aan de samenstelling van deze uitgave uiterste zorg besteed. Het is evenwel niet uit te

Nadere informatie

www.bamtechniek.nl Stappenplan voor energiemanagement in bestaand vastgoed BAM Techniek - Energy Systems

www.bamtechniek.nl Stappenplan voor energiemanagement in bestaand vastgoed BAM Techniek - Energy Systems www.bamtechniek.nl Stappenplan voor energiemanagement in bestaand vastgoed BAM Techniek - Energy Systems BAM Techniek - Energy Systems Uw energie- en gebouwmanager Energie is absoluut onmisbaar voor de

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 SAMENVATTING ROADMAP Het kabinet wil dat de uitstoot van

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020 Gemeente De Marne 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Uitgangssituatie 4 2 Het Proces 6 2.1 Samenvatting van het Noordelijk Klimaatperspectief

Nadere informatie

Energieplan Nijmegen 2015-2045. Projectplan

Energieplan Nijmegen 2015-2045. Projectplan Energieplan Nijmegen 2015-2045 Projectplan Energieplan Nijmegen 2015-2045 Van Opdrachtgever : Michiel Hustinx Aan gevraagd/beoogd projectleider : Simone Ploumen/Maarten van Ginkel/Fons Claessen Bestuurlijk

Nadere informatie

Maak energiegebruik zichtbaar!

Maak energiegebruik zichtbaar! Sdu Uitgevers thema Energiemonitoring 13 Maak energiegebruik zichtbaar! Met de toename van het energiebewustzijn groeit ook de behoefte om het energiegebruik te monitoren. Energiemaatregelen hebben namelijk

Nadere informatie

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Velsen, Stad van de Wind Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Inhoudsopgave 3 Inleiding en doel 4 Velsen in vogelvlucht 5 Projecten 6 Financiering van de projecten 8 Projecten in uitvoering 12 Projecten

Nadere informatie

Partner worden: de 9 van SamenGroen

Partner worden: de 9 van SamenGroen Partner worden: de 9 van SamenGroen 1Wat speelt er? Alle hens aan dek! In 2050 zullen alle gebouwen energiezero moeten zijn. Om dat te bereiken zal het gemiddelde gebouw in 2030 minimaal aan energielabel

Nadere informatie

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014 Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland 30 april 2014 1 VOORWOORD Dit derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan (NEEAP) voor Nederland is opgesteld in het kader van de rapportageverplichting

Nadere informatie

Roadmapenergiebesparing Nibbixweer. Nibbixweer energieneutraal: verantwoord investeren in een duurzame toekomst

Roadmapenergiebesparing Nibbixweer. Nibbixweer energieneutraal: verantwoord investeren in een duurzame toekomst Roadmapenergiebesparing Nibbixweer Nibbixweer energieneutraal: verantwoord investeren in een duurzame toekomst Voorwoord Beste lezer Nibbixweer staat voor samen leven in een duurzame omgeving. Het gemeentelijk

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015 Milieu-uitvoeringsprogramma AANLEIDING MOTIE DUURZAAMHEID

uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015 Milieu-uitvoeringsprogramma AANLEIDING MOTIE DUURZAAMHEID Milieu-uitvoeringsprogramma uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015 2015 AANLEIDING Door stijgen energieprijzen en aandacht voor klimaatveranring is energiebesparing en opwekken van duurzame energie een

Nadere informatie

Energieverspilling, waarom zou je? Koelkast dicht! Rapport over energieverspilling door open koelingen in supermarkten

Energieverspilling, waarom zou je? Koelkast dicht! Rapport over energieverspilling door open koelingen in supermarkten Energieverspilling, waarom zou je? Koelkast dicht! Rapport over energieverspilling door open koelingen in supermarkten COLOFON Tekst: Nikolaas Rammelt Redactie: Willem Verhaak, Anne van Mierlo Vormgeving:

Nadere informatie

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor sprogramma bij de reisgids voor duurzaamheid, energie en klimaat in Alphen aan den Rijn 2014-2020 Van A naar D: Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee 1 van 5 W- "W" OEMEENTE J ^ Q Q J *! ^ t Zaaknummer MOOISBS Behoort bii opleqqer: 1001958 nr. : Programmabegroting^g R u m e j k e Ordening en Volkshuisvesting Telefoonnummer ; 0229-252200 : Middelen en

Nadere informatie

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD 11-4-2012 2012 2015 Definitief Energieneutraal in 2030. Dit is en blijft de doelstelling van gemeente Heerhugowaard. En evenals in de voorgaande beleidsperiode vormt

Nadere informatie

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Energiealert Woningcorporaties, vastgoed en bouw ING Economisch Bureau Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 30% van het totale energieverbruik. De bouwsector

Nadere informatie

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0 DE STR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern OOM VERS NELL 19 JUNI 2013 ING VERSIE 6.0 afkortingen BZK CFV CO 2 DAEB ESCo ICR kwh LTV WSW WWS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie