Wet Politiegegevens Regisseer je eigen loopbaan Retourtje Bagdad Simulatie ideaal leermiddel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet Politiegegevens Regisseer je eigen loopbaan Retourtje Bagdad Simulatie ideaal leermiddel"

Transcriptie

1 Het maandblad voor medewerkers van de marechaussee NUMMER 6 juni 2010 Wet Politiegegevens Regisseer je eigen loopbaan Retourtje Bagdad Simulatie ideaal leermiddel

2 coverstory 06 Wet Politiegegevens INHOUD Van Putten reageert Iedere medewerker dient op de juiste manier gegevens te verwerken, raadplegen of verstrekken en alleen voor zover dat voor zijn werk nodig is. 11 Schengenevaluatie De resultaten van de Schengenevaluatie zijn bekend. De minister feliciteert de KMar met de positieve score Simulatie Simulatie is een belangrijk leermiddel in de opleiding Bewaken & Beveiligen. De openbare orde handhaven zonder te worden bekogeld of nat te regenen, dat kan alleen virtueel. 16 Mensenhonden In een pilot worden speurhonden, gespecialiseerd in het opsporen van verborgen mensen, ingezet ten behoeve van het Mobiel Toezicht Veiligheid. Wij houden van Oranje, Oranje-Nassau of Nassau-blauw Nederland, oh, Nederland, jij bent de kampioen. Wij houden van Oranje, Om zijn daden en zijn doen... Met zijn voetbal-wilhelmus Wij houden van Oranje scoorde André Hazes in 1988 een enorme hit. Nu maar afwachten wat ons nationale elftal gaat presteren tijdens de Wereldkampioenschappen. Onze Oranje-helden zijn inmiddels aangekomen in Zuid-Afrika. Als ik dit schrijf zijn volgende week de Tweede Kamer-verkiezingen en start het WK Voetbal Een spannende tijd. Veel straten en huizen zijn oranje versierd. Winkels en reclame overspoelen ons met oranje aanbiedingen. Ons nationale gevoel bloeit op. In mijn jeugd was ik een enorm fanatieke en verdienstelijke voetballer, meestal in de spits. Mijn enthousiasme voor dit balspel is door de mentaliteit van supporters en hooligans en door absurd hoge salarissen van profvoetballers aanzienlijk afgenomen. Natuurlijk hoop ik dat ons team wereldkampioen wordt. Wat de uitkomst ook zal zijn: na het WK gaan we uiterlijk op 11 juli over tot de orde van de dag. De oranje-gekte is misschien slechts een afleiding of een vlucht om te ontkomen aan de leegte van het dagelijks leven, als we niets anders hebben waarvoor we leven. In deze periode zijn we ook getuige van een politieke strijd om kampioen te worden, om de grootste politieke partij of minister-president te worden. Als medewerkers van de Koninklijke Marechaussee hebben we geleerd om elkaar en anderen met respect te behandelen. Helaas geven sommige politieke aanvoerders niet altijd het goede voorbeeld. Het lijkt erop alsof ze, aangemoedigd door de media, bezig zijn om elkaar zo veel mogelijk te beschadigen. Als er een goede scheidsrechter in de politieke arena zou zijn, zouden veel politici met een rode kaart naar huis zijn gestuurd. De kiezer mag tijdens de finale op 9 juni bepalen wie de winnaar is. Deze finale is echter niet het einde, maar de start van in beginsel 4 jaar regeren in een moeilijke periode met ingrijpende maatregelen. Ik ben benieuwd naar de uitkomst van de formatie en de keuzes van het nieuwe kabinet. Oranje-Nassau staat al eeuwen symbool voor ons vorstenhuis. Koningin Beatrix is vanaf 1956, toen nog prinses, onze schutsvrouwe. Wij voelen ons verbonden met ons Koninklijk Huis en hebben een belangrijke taak om de koninklijke woon- en werkverblijven te beveiligen, naast de eervolle ceremoniële taak. Met onze beveiligingstaken in het rijksdomein dragen we bij aan de veiligheid van onze staat. Met mijn nevenfunctie als Gouverneur der Residentie heb ik nog een extra band met onze Koningin. COLOFON KMar Magazine is een uitgave van de Afdeling Voorlichting & Communicatie i.o., Staf Commandant Koninklijke Marechaussee Hoofdredactie: Alfred Ellwanger Kernredactie: Leo de Rooij Redactie: Fanny Geurts, Wilfried Goos, Eva Stapper, Martijn van de Klok, Benjamin Hol. Telefoon: (070) , MDTN * Redactieadres: Van Alkemadelaan 85, postbus 90615, 2509 LP Den Haag adres: Vormgeving: Sectie Grafische Vormgeving, Den Haag Fotografie: AVDD e.a. Druk: OBTbv, Den Haag Adreswijzigingen: Wijziging van adresgegevens kunt u niet doorgeven aan de redactie. Deze kunt u zelf wijzigen in PeopleSoft via de Startpagina SelfService en het elektronisch formulier Wijzigen persoonsgegevens. Andere wijzigingen dient u via uw eigen personeelsdienst door te geven. Het volgende nummer van KMar Magazine verschijnt 14 augustus. De sluitingsdatum voor kopij is 26 juli. Overname van artikelen of delen daarvan is alleen toegestaan met toestemming van de redactie. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. cover Op het Marktplein in het centrum van Apeldoorn zijn vrijdag 21 mei 52 collega s van de AO-opleiding beëdigd. Zij legden hierbij op de Standaard van het Wapen de eed of de belofte af, waarmee zij zich committeerden aan de krijgsmacht en het koningshuis. Met het openbare karakter van de beëdiging wilde het LOKKMar de band met de stad Apeldoorn benadrukken. Daarom was, naast C-KMar luitenant-generaal van Putten, ook de burgemeester van Apeldoorn bij de ceremonie aanwezig. De gehele ceremonie werd omlijst met muziek van het Trompetterkorps KMar. EN VERDER 04 KMARKORT 13 KMAR IN DE MEDIA 18 PERSONALIA 19 GROETEN UIT 20 OP DE VALREEP Geef mij maar het nassau-blauw van ons Wapen, met een duurzame relatie tussen het oranje als nationale kleur en met Oranje-Nassau van ons Koninklijk Huis. Uit onderzoek blijkt dat blauw symbool staat voor het verdrijven van kwade machten, voor kalm en nuchter optreden, voor een vreedzaam karakter, een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, voor trouw en eerlijkheid, voor verstandig handelen en hard werken. Daarin herken ik de KMar. De landelijke Veteranendag vindt plaats op 26 juni in Den Haag. Ik zie uit naar deze jaarlijkse dag voor onze Oranje-helden, die zijn uitgezonden voor de moeilijke wedstrijd om een rechtvaardige wereld en voor vrede en veiligheid. Onze veteranen zijn de echte kampioenen. Degenen die binnenkort met verlof gaan, wens ik een goede vakantie. De collega s, die in de komende drukke periode dienst doen, in ons land of ver weg, wens ik succes en sterkte. Uw commandant, luitenant-generaal mr. Dick van Putten KMAR MAGAZINE juni 2010 Het maandblad voor medewerkers van de marechaussee 3

3 KMARkort KMar-steun op landmachtdagen De Landmachtdagen die eind mei op de Johnanes Postkazerne in Havelte werden gehouden, trokken meer dan bezoekers. Mede dankzij de inzet van de marechaussee verliep het evenement relatief rustig. Wel werden vijf mensen aangehouden voor openlijke geweldpleging. In totaal werden tijdens de drie dagen meer dan 120 KMaren politiemensen ingezet om alles in goede banen te leiden. Van de KMar waren medewerkers van de districten Noord- Oost, West, Schiphol en LBE aanwezig. Voor wat betreft de veiligheid werd niets aan het toeval overgelaten. Zo installeerde de KMar op het terrein uitgebreide camerabewaking, waren er twee aangiftepunten ingericht en waren er diverse ondersteunende specialismen aanwezig. Ook werd voor het eerst Search, Detect, React (SDR) door de KMar toegepast bij een dergelijk evenement. Hierbij observeerden speciaal opgeleide medewerkers in burger de mensenmassa om verdachte gedragingen te onderkennen. Demonstraties De KMar gebruikte de landmachtdagen ook om zichzelf aan het publiek te presenteren. Zo werden er diverse shows en demonstraties gegeven. De BSB verzorgde een demonstratie persoonsbeveiliging, die keer op keer volle tribunes trok. Daarnaast werd er materieel geshowd, rondritten met een YPR gegeven en informatie over werken bij de marechaussee verstrekt. De IBT-groep van District Noord-Oost verzorgde doorlopend demonstraties, waarbij kinderen zelf in de huid van een marechaussee konden kruipen en een echte boef mochten vangen, met gebruik van wapenstok, pepperspray en het dienstpistool. Dit leidde tot hilarische taferelen. Uiteraard liet de IBT-groep ook zien hoe het wél moest. Wie dit allemaal nog eens wil herbeleven kan op internet terecht. Op youtube zijn inmiddels diverse filmpjes te zien. Op weg naar Conferentie Onderofficieren Verder bouwen aan de brug Met als thema doorontwikkelen werd eind mei de vierde managementconferentie KMar gehouden. Nu is de tijd om concrete stappen te zetten naar de toekomst. Daadwerkelijk bouwen aan de toekomst van de KMar betekent open staan voor innovatie, goed samenwerken en verbinding leggen. Dit alles met een link naar leiderschap. Aan het eind van de Managementconferentie gaf CKMar het stokje over aan Wapenadjudant Ed Schuur. Hij deed dit door een troffel over te dragen waarmee de Wapenadjudant op de Nationale Conferentie Onderofficieren verder kan bouwen aan de brug. Ed neemt een aantal ideeën van de managementconferentie mee naar de NCO die op 15 september plaatsvindt. Veranderen is een cultuuraspect, meent hij, ondernemerschap wordt gekenmerkt door aanpakken. Nadat de kaders intussen door de portefeuillehouders geschetst zijn, is het nu tijd dat we het ook echt gaan doen. Wat gaan we met elkaar betekenen, hoe ziet mijn leiderschap eruit? Zaken die je ook moet benoemen om ermee aan de slag te kunnen gaan. Op de Nationale Conferentie Onderofficieren stellen we deze vragen centraal. Kijk eens recht in de spiegel en geef antwoord op de vraag Brengt mijn inbreng meerwaarde voor de organisatie en mijzelf? Dat antwoord gaan we uitdiepen op de NCO. Daarbij komt ook de rol van de teamleider nadrukkelijk in beeld. Die is immers de schakel die ervoor kan zorgen dat de afbouw van de brug gaandeweg het proces ook bijgestuurd kan worden. Uitermate belangrijk dus! Nieuwe inzetoverall De Koninklijke Marechaussee is de trotse bezitter geworden van een nieuwe hoogwaardige inzetoverall. Deze overall zal de sterk verouderde Kampfoverall van de BSB vervangen en wordt het standaard uniform voor de BE-pelotons. Door de handen ineen te slaan zijn de functionele eisen van de BE en de BSB samengevoegd en is er uiteindelijk een fantastische overall ontwikkeld. De betreffende eenheden zijn intussen naar volle tevredenheid met de overall uitgerust, waardoor de uitrusting van de BE steeds meer het neusje van de zalm wordt. De overall staat door zijn kwaliteit, uitstraling en functionaliteit in de belangstelling van andere eenheden in binnen- en buitenland. Tevens hebben andere groepen binnen de KMar al interesse getoond. KMAR MAGAZINE juni 2010 Het maandblad voor medewerkers van de marechaussee 5

4 De Wet Politiegegevens vervangt de Wet op de Politieregisters. Wat is kenmerkend voor deze nieuwe wet? Kort samengevat biedt dewpg in vergelijking met de vorige wet ruimere mogelijkheden voor het vastleggen, bewerken, en uitwisselen van persoonsgegevens. De Wpg sluit hierdoor beter aan bij de huidige praktijk en de ontwikkeling naar informatie gestuurd optreden (IGO). De Wpg regelt het hele verwerkingsproces van onze politiegegevens en onderscheidt daarin duidelijk een aantal logische stappen. Om dit makkelijk te onthouden benoem ik deze stappen altijd met zeven op elkaar volgende V s: Verkrijgen, Verwerken, Verder verwerken, Verstrekken, Verantwoorden, Verwijderen en Vernietigen. De Wpg heeft een ruime reikwijdte en beïnvloedt het informatieproces van de KMar op vele vlakken. Het onderdeel Verstrekking gaat bijvoorbeeld over uitwisseling van internationale opsporingsinformatie tot lokale samenwerking met gemeentes en alles wat daar tussen ligt. Voor de KMar is het verder belangrijk dat met de komst van de Wpg de gegevensverwerking van vrijwel alle operationele processen onder hetzelfde wettelijke regime komt. De gegevens over de handhaving vreemdelingenwet vielen voorheen bijvoorbeeld buiten de werking van de Wet politieregisters. Nu is de Wpg van toepassing op álle persoonsgegevens die worden verwerkt voor de KMar politietaken; bewaken en beveiligen, rechtshandhaving, beheersen vreemdelingenstroom, opsporing én de informatieprocessen daar omheen. De Wpg brengt dus veel veranderingen met zich mee voor medewerkers? Ja en nee. Mijn ervaring is dat iedere marechaussee weet dat professioneel en integer met gegevens van mensen dient te worden omgegaan. In de eerste plaats omdat voor succesvol politiewerk geheimhouding en vertrouwelijkheid vaak een voorwaarde is. Tegelijkertijd zie je in andere processen, bijvoorbeeld de handhaving Vreemdelingenwet, dat we vanuit de samenwerking met andere partijen juist behoefte hebben aan het delen van zo veel mogelijk informatie. De Wpg biedt naar mijn mening op beide fronten voldoende armslag. Hier staat wel tegenover dat je goed moet weten wat de spelregels zijn. Op dat terrein schrijft de Wpg belangrijke voorwaarden en waarborgen voor. Gerhard Blonk, gastspreker tijdens het KMar Wpg seminar in 2008, gebruikte in dat verband de zegswijze noblesse oblige oftewel adelstand schept verplichting. Een uitdagende stellingname, maar ik sluit mij erbij aan. De samenleving mag van de Koninklijke Marechaussee grote zorgvuldigheid verwachten bij het omgaan met politiegegevens. Jurist Kees Weijers: Iedere marechaussee weet dat professioneel en integer met gegevens van mensen dient te worden omgegaan. Wet Politiegegevens: ruimere mogelijkheden, strengere regels Op 1 januari 2008 is de Wet politiegegevens (Wpg) in werking getreden. Deze zomer moeten alle districten van de KMar werken volgens deze wet. Jurist en privacyfunctionaris van de Sectie Juridische Zaken, Kees Weijers beantwoordt vragen over wat de Wpg inhoudt en hoe de KMar Wpg-proof wordt. KMAR MAGAZINE juni 2010 Het maandblad voor medewerkers van de marechaussee 7

5 De Wpg dwingt ons enerzijds om de grondbeginselen rond privacybescherming en informatiebeveiliging te hanteren en anderzijds helpt het ons een effectieve informatiehuishouding te onderhouden. De Wpg stuurt sterk aan op één gedeelde informatiehuishouding voor alle regiopolitiekorpsen, het KLPD, de KMar én de Bijzondere opsporingsdiensten. Waar voorheen alleen een haalrecht bestond, wordt nu gesproken van een brengplicht om gegevens te delen met elkaar. Er ontstaat dan een Free flow of information. Doordat alle politiegegevens die verwerkt worden (van processen verbaal, vrije mutaties, aandachtsvestigingen tot camerabeelden, foto s en signalementen) gedeeld moeten kunnen worden met anderen, betekent dit dat de kwaliteit en de rechtmatigheid van die gegevens nog belangrijker worden. De gegevens die we vastleggen, beschikbaar stellen of verstrekken moeten feitelijk, zakelijk en juist zijn. Transparantie en proportionaliteit van gegevensverwerking zijn nog twee sleutelbegrippen in de Wpg. Burgers hebben op basis van de Wpg, onder voorwaarden, het recht om te weten of de KMar gegevens over hen heeft vastgelegd en zo ja welke gegevens dit zijn. Belangrijk uitgangspunt is dat bij het verwerken van gegevens voor de politietaken de inbreuk op de privacy niet groter mag zijn dan noodzakelijk. Proportioneel noemt de Wpg dat. Je dient jezelf voortdurende de vraag te stellen of de gegevens die je over iemand verwerkt nog voldoende actueel, nauwkeurig en relevant zijn. Door hier kritisch mee om te gaan houden we de informatie met elkaar bruikbaar. De Wpg hanteert een procesbenadering in plaats van een registerbenadering. Wat betekent dat? Veel punten uit de Wpg worden reeds als vanzelfsprekend ervaren en op een aantal vlakken is bewustwording nog noodzakelijk. Je ziet dat in een zich alsmaar ontwikkelende informatiemaatschappij de manier van optreden door marechaussee en politie ook verandert. Het informatie- en analyseproces, het benutten van de interne en openbaar beschikbare gegevens wordt voor de KMar taak steeds belangrijker. Ik verwees eerder in dit verband al op de ontwikkeling van IGO. In tegenstelling tot de oude Wet, waarin de registerbenadering centraal stond, gaat de Wpg uit van een procesbenadering. Waar voorheen ieder stukje informatie als het ware in een bepaalde registerbak werd gestopt, staan in de Wpg nu het proces en de aard van het gegeven zelf centraal. Dit vraagt een andere manier van werken en een andere manier van bescherming van privacybelangen en het waken over de kwaliteit van de gegevens. Hoe wordt de toegang en het gebruik tot al deze politiegegevens geregeld? Of en op welke manier collega s bepaalde politiegegevens mogen verwerken hangt af van de rol die zij vervullen bij de uitvoering van de KMar politietaken. De Wpg kent het need to know principe als uitgangspunt. Dit betekent dat medewerkers alleen geautoriseerd dienen te zijn om gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van dat onderdeel van de politietaak waarmee de medewerker is belast. Zo zorgen we ervoor dat iedere medewerker op de juiste manier gegevens kan verwerken, raadplegen of verstrekken en alleen voor zover dat voor zijn werk nodig is. Een medewerker Mobiel Toezicht Veiligheid werkt met andere gegevens dan iemand in de Beveiliging burgerluchtvaart. Dit vereist dat we met behulp van de verschillende taakomschrijvingen autorisatieprofielen gaan opstellen voor alle functieplaatsen. De autorisatie hoort daarmee bij de rol en niet per definitie bij de persoon. Dit betekent dus dat wanneer iemand van functie wisselt de gegeven autorisaties niet zomaar meegenomen worden. Hoe wordt de medewerker ondersteund en wordt de KMar Wpgproof? Als je de Wet en het bijbehorende besluit leest zit dat eigenlijk best complex in elkaar. Zoals ik al aangaf beïnvloedt de Wpg het gehele informatieproces van een politiekorps. Nu is dat proces op zichzelf al zo omvangrijk en veelzijdig dat je je kunt afvragen in hoeverre je dit eenduidig wettelijk kunt reguleren. Het lijkt logisch dat een groot aantal verplichtingen uit de wet door middel van aanpassingen van de informatiesystemen gerealiseerd zouden moeten worden. Helaas is het niet zo dat de inwerkingtreding en implementatie van de Wpg gelijk gepaard gaat met vervanging van onze computersystemen. Dat heeft enerzijds met technische ontwikkeling en realisatie te maken en is het anderzijds uiteraard ook een geldkwestie. Vervangen van systemen, ik noem met name de overgang van het BPS en RBS naar de BVH en BVO, zal naar verwachting nog twee jaar duren. We moeten ons echter niet blindstaren op de techniek. De Wpg gaat immers over gegevens en over verantwoordelijkheid bij degene die met de gegevens werkt, niet over computers. Alles wat niet door automatisering ondervangen wordt, dienen we in onze eigen denk- en werkwijze te implementeren. Vanuit het projectteam Wpg hebben we daarom ons best gedaan om vanuit Wpg-beginselen de vertaalslag te maken naar de KMar praktijkprocessen. De belangrijkste Wpg werkprocessen zijn handig in kaart gebracht en gebundeld in twee boekjes: de Wpg Verstrekkingenwijzer en de Operationele Wpg-wijzer. Deze operationele instructies zijn ter ondersteuning aan alle collega s verspreid. Ieder district heeft bovendien een eigen Wpg implementatieteam waarop je bij vragen kunt terugvallen. Wie checkt of de KMar de Wpg goed uitvoert? De wetgever vertrouwt op een zekere mate van zelfregulering. We moeten ons als organisatie dus in de eerste plaats zelf controleren. Dat doen we met een jaarlijkse interne audit en één keer per vier jaar met een onafhankelijke externe audit. Verder heb ik als privacyfunctionaris een wettelijke taak om gevraagd en ongevraagd te adviseren over naleving van de Wpg. Die taak oefen ik trouwens uit samen met collega Mariëlle Telkamp-Spruit. Daarnaast zal het College Bescherming Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder op het gebied van privacy, steekproefsgewijs controleren of we de Wet goed uitvoeren. Bij geconstateerde tekortkomingen of overtredingen kan een bestuurlijke boete opgelegd worden. Je dient jezelf voortdurend de vraag te stellen of de gegevens die je over iemand verwerkt nog voldoende actueel, nauwkeurig en relevant zijn. KMAR MAGAZINE juni 2010 Het maandblad voor medewerkers van de marechaussee 9

6 een dagje kmarren met Arija Roelofs, 33 jaar, is werkzaam als eerste teamleider bij brigade Drenthe-IJsselstreek en momenteel op uitzending in Soedan (UNMIS). Onze taak richt zich vooral op het adviseren, trainen en monitoren van de lokale politie en de plaatselijke rechterlijke macht. Positieve uitkomst Schengenevaluatie Positief over de gatecontroles In 2009 is een Schengenevaluatie uitgevoerd in Nederland. In juli 2009 heeft een commissie een bezoek gebracht aan de maritieme doorlaatposten Europoort, Hoek van Holland, IJmuiden (inclusief Amsterdam havens) en het kustwachtcentrum in Den Helder om de grensbewaking door de Koninklijke Marechaussee en Zeehavenpolitie te evalueren. In oktober heeft een (andere) commissie een bezoek gebracht aan de luchthavens Schiphol en Eindhoven om de grensbewaking door de Koninklijke Marechaussee te evalueren. Even alleen met de vrouwen op de foto. Dit zijn bewaarders en zij werken in de nieuwste gevangenis in Bor. Vaak geen idee van regelgeving, taakverdeling of structuur, maar altijd trots op hun uniform en altijd vriendelijk zijn deze vrouwen voor mij speciaal. Hier deel ik vliegtuigjes (die je weg kunt schieten) uit aan kinderen die simpelweg geen enkel speelgoed hebben. Met tranen in mijn ogen en een brok in mijn keel van die grote bruine kinderogen en de hoge stemmetjes van opwinding ben ik weer weggereden! De evacuatie-oefening evalueren met de Canadezen. Ook op de teamsite blijkt structuur een onbekende factor. Sta je op tijd bij het evacuatiepunt, weet je teamsite leider niet hoeveel personeel er werkt. Iedereen loopt door elkaar, bijna niemand heeft zijn runbag bij zich, de voertuigen zijn niet allemaal inzetbaar, er is geen force protection aanwezig... kortom, blijven oefenen! Op weg naar Anyidi even gestopt om een paar foto s te maken van kinderen op school. Lees: kinderen zittend op de grond in de schaduw van een boom met een Unicef schriftje op schoot. En allemaal willen ze dan even aan je haar zitten De evaluatiecommissie heeft tijdens de werkbezoeken gekeken of de regelgeving correct werd toegepast, of de infrastructuur aan de regelgeving voldeed en of het kennisniveau van de individuele medewerkers met betrekking tot deze regelgeving op peil was. Beide rapporten van de commissies zijn hoofdzakelijk positief van toon. Als best practices (een voorbeeld voor andere EUlanden) zijn specifiek benoemd: - het gebruik van het Zeevaart Uitbreidbaar Informatie Systeem (ZUIS) door ZHP en KMar (dit systeem wordt gebruikt voor informatie- en risicogestuurde controles van zeevaart); - het Dynamic Passenger Display door de KMar op Schiphol (hierbij wordt benodigde capaciteit voor de bemensing van de paspoortbalie afgestemd op de prognose van de verwachte dagelijkse passagierstromen); - de vreemdelingenpocket die door de KMar jaarlijks wordt samengesteld m.b.t de belangrijkste wet en regelgeving; - het aanmeldcentrum van de IND (AC Schiphol). Verder concludeerde de evaluatiecommissie dat de grenscontroles worden uitgevoerd door professioneel personeel dat gericht en specifiek hiervoor is opgeleid. De commissie prijst de samenwerking tussen de Douane en de KMar op Schiphol, in het bijzonder de gezamenlijke gatecontroles. Daarnaast prijst men de deskundigheid op het gebied van documentfraude en de talenkennis van ambtenaren belast met grenstoezicht. Aanbevelingen Naast de complimenten waren er ook aanbevelingen. Zo is bijvoorbeeld geconstateerd dat de kennis van procedures bij sommige grenswachters niet helemaal up-to-date is. De commissie vraagt om continue aandacht voor de borging van voldoende kennis van de Schengengrenscode bij ambtenaren belast met het grenstoezicht (dit in verband met de generalistische opleiding en inzet van KMar medewerkers). Voor demissionair minister Hirsch-Ballin (Justitie) zijn de uitkomsten van de rapporten een felicitatie waard. Tijdens een werkbezoek aan Schiphol in verband met een pilot elektronische grenspassage zei de bewindsman: Goed grenstoezicht lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Zeker niet op een luchthaven als Schiphol, een mainport van grote economische betekenis voor Nederland (jaarlijks ruim 45 miljoen passagiers!). Dit geldt ook voor Rotterdam als één van de grootste havens ter wereld. U kunt trots zijn op dit oordeel van de commissie. Ik ben het in elk geval. Ik feliciteer de Koninklijke Marechaussee en de Zeehavenpolitie dan ook van harte. Dank voor de inzet waarmee u dagelijks zorg draagt voor het grenstoezicht in Nederland. Professioneel personeel dat gericht is opgeleid. KMAR MAGAZINE juni 2010 Het maandblad voor medewerkers van de marechaussee 11

7 KMar in de media Uitzetting naar Bagdad Onlangs werd een speciale chartervlucht naar Bagdad uitgevoerd waarmee 35 uitgeprocedeerde Irakese vreemdelingen werden uitgezet naar hun thuisland. Begeleid door tachtig escorts en medewerkers van de brigade Vreemdelingenzaken, de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) van justitie, een medewerker van het LOKKMar betrokken bij de opleiding van de escorts en iemand van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT), een onafhankelijke commissie die namens de minister van Justitie toeziet op een humane uitzetting. Een verslag. Citaten van collega s: We blijven zo lang mogelijk in gesprek met de vreemdeling, ook als die zijn escorts uitscheldt. We vragen dan bijvoorbeeld of hij met iemand anders wil praten Behandel de vreemdeling zoals je zelf behandeld zou willen worden Het is vier uur s morgens als de briefingslokatie op Schiphol vol stroomt met escorts, marechausseecollega s die naast hun normale werk vreemdelingen begeleiden die worden uitgezet naar het land van herkomst. Roger, brigadecommandant Vreemdelingenzaken heet iedereen welkom en Jetro, adjudant onderofficier bij dezelfde brigade, leidt de briefing. De escorts krijgen per tweetal een eigen vreemdeling toegewezen en zitten op een aangewezen plaats in het vliegtuig. Dan gaat de reis eerst per bus naar Rotterdam Airport, vanwaar de vlucht naar Bagdad wordt uitgevoerd. Er zijn collega s die denken dat we, omdat we veel vliegen, veel van de wereld zien. Neem vandaag: uur briefing, twee uur vertraging, vijf uur vliegen, niet mogen uitstappen, twee uur aan de grond en vijf uur terug. Hoezo Bagdad gezien? De vreemdelingen worden met bussen van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) vanuit het uitzetcentrum naar het vliegtuig gebracht. Omdat er nog geen toestemming is om over Turkije te vliegen, loopt de vlucht vertraging op. Als die toestemming er is, worden de vreemdelingen aan boord gebracht. De namen van de escorts en vreemdeling die zij begeleiden worden omgeroepen. Dan wordt de vreemdeling uit de DV&O-bus gehaald. Hij wordt opgewacht door KMar collega s die hem het vliegtuig in zullen begeleiden om hem af te leveren bij zijn escorts. Een van de KMar collega s geeft de vreemdeling een hand en legt uit wat de bedoeling is. De meeste vreemdelingen lopen vervolgens zelf de trap op en gaan rustig tussen hun escorts in het vliegtuig zitten. Elf vreemdelingen bedenken zich echter en weigeren de vliegtuigtrap op te lopen. Sommigen verzetten zich en bieden weerstand. Zij worden op een rustige en professionele manier door vier collega s op judomatten gelegd die aan beide zijden naast de vliegtuigtrap liggen. Een vijfde collega doet de vreemdeling een bodycuff aan, waarna de vreemdeling alsnog het vliegtuig wordt ingeleid. De bodycuff is een hulpmiddel, ter vervanging van de metalen handboeien, ontworpen voor het transport per vliegtuig waarmee vreemdelingen redelijk autonoom kunnen functioneren. Als het nodig is kan de bewegingsvrijheid van de vreemdeling worden verminderd door het verankeren van de klittebandhandboeien aan de riem om het middel. Het grond- proces wordt in de gaten gehouden door medewerkers van de DT&V en CITT. Als alle vreemdelingen aan boord zijn, begint de vijf uur durende vlucht. KMAR MAGAZINE juni 2010 Jan Wilzing (CITT): Ik ben tevreden over het optreden en de professionele uitstraling van de KMar. Minutieus De vlucht verloopt zonder problemen, de vreemdelingen zijn rustig en na ongeveer een uur zijn alle bodycuffs verwijderd. Er worden rapportages opgemaakt van iedere bodycuff die is aangelegd, welke vreemdeling, waarom etc. Dit proces wordt ook minutieus uitgevoerd, alles wordt gerapporteerd en de rapportages worden bij terugkomst gecheckt door de Sectie Interne Onderzoeken om te kijken of alles volgens de regels is gegaan. Ondertussen wordt eten en drinken geserveerd door personeel van de luchtvaartmaatschappij. En dan na vijf uur: Bagdad International Airport! Alleen het regent zachtjes en we mogen het vliegtuig niet uit. De vreemdelingen wel. Zij verlaten één voor één het vliegtuig en worden - gadegeslagen door de CITT - door enkele mensen van de KMar en DT&V overgedragen aan de Irakese autoriteiten. Dat duurt al met al een half uurtje. Na het tanken, bevoorraden en een vertraging omdat het vluchtplan van onze terugvlucht niet in de computers staat, gaan we weer naar Nederland. Schiphol dit keer. Scheelt weer een ritje in de bus van Rotterdam naar Schiphol. Rond half twaalf s avonds zijn we weer terug waar we s morgens om vier uur zijn begonnen: Amsterdam Airport Schiphol. Half mei was er landelijke aandacht op televisie, in kranten en op vele radiostations voor de onderschepping van twee zeiljachten, met in totaal ruim 6000 kilo hasj. Het eerste jacht werd door de RV180 onderschept bij Vlieland. Vier mensen werden aangehouden, waaronder een 60-jarige man die nog euro had openstaan in verband met een strafmaatregel. Nog geen week later werd bij Schoorl het tweede zeiljacht in beslag genomen. Onder andere in De Volkskrant een interview met coördinator Daan Noort van het LTFO (Landelijk Team Forensische Opsporing). In twee mortuaria bij ziekenhuizen in de Libische hoofdstad Tripoli werd daar zorg gedragen voor de identificatie van de slachtoffers van de vliegramp. Het LTFO speelt een rol in de identificatie van de 70 Nederlandse en de overige niet-libische slachtoffers. ANP, Telegraaf en lokale media publiceerden over de brand op de Leusderheide, halverwege mei. De marechaussee heeft twee 38-jarige militairen uit Nijkerk opgepakt. De brand woedde in een gebied van 600 bij 800 meter in de buurt van de A28. Publiciteit was er ook voor het oprollen van een cocaïnelijn tussen Curaçao en Nederland. Onder andere het Algemeen Dagblad berichtte over het onderzoek van de Koninklijke Marechaussee, de aanhouding van vier leden van de Antilliaanse Militie en, enige tijd later, de aanhouding van drie Nederlanders die een deel van de drugs in Groningen in een duiventil hadden verstopt. Bij het smokkelen werd gebruik gemaakt van de dienstpost van de Koninklijke Marine. Opnieuw een artikel in De Telegraaf over een succesvol afgerond onderzoek van het Schipholteam, waarbij een drugs-smokkellijn vanuit Peru werd opgerold. Zes verdachten werden gearresteerd, onder wie drie luchthavenmedewerkers. De koeriers namen de cocaïne mee in hun handbagage en in geprepareerde buikgordels. Ook Duitse media besteedden in mei aandacht aan de samenwerking met de KMar in het grensgebied. In samenwerking met onder andere de Duitse Bundespolizei werd aan vrijwel de gehele oostgrens een grote controle uitgevoerd. Er werden onder meer 45 strafbare feiten op de opiumwet geconstateerd. Parallel vond in de omgeving van Aken een soortgelijke actie plaats, waaraan ook de Koninklijke Marechaussee deelnam. Ook aan de zuidgrens heeft het Mobiel Toezicht Veiligheid succes. Novum meldde hoe ruim zestig kilo wiet werd onderschept op A16. De geschatte waarde van de drugs is ongeveer 480 duizend euro. Acht verdachten tussen de 27 en 56 jaar werden aangehouden. Landelijke publiciteit is er voor de modernisering van de paspoortcontrole op Schiphol. De strijd tegen de wachtrijen op Schiphol wordt opgevoerd, meldde De Telegraaf. Demissionair minister Hirsch Ballin (Justitie) plaatste de eerste elektronische toegangspoortjes, waar passagiers zelf hun paspoort of identiteitsbewijs kunnen scannen en automatisch op de foto worden gezet. Zij worden vervolgens elektronisch gescreend. Alleen bij meldingen van bijvoorbeeld een openstaande gevangenisstraf, niet betaalde boetes of internationale signaleringen worden mensen eruit gelicht. Op Nu.nl een artikel over de helikopter-piloten van vliegbasis Leeuwarden die eind mei in Leeuwarden werden verblind met een laserpen. De piloten besloten in eerste instantie zelf naar de dader op zoek te gaan en cirkelden een kwartier lang boven de wijk Westeinde. Bij de Koninklijke Marechaussee is aangifte gedaan, waarop een onderzoek is opgestart. NOVA en het ANP berichtten hoe Amnesty over aanwijzingen zegt te beschikken dat bij een uitzetting naar Irak mogelijk buitensporig geweld is gebruikt door de Nederlandse autoriteiten. Een woordvoerder van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer ontkent dat er excessief geweld zou zijn gebruikt: de Koninklijke Marechaussee heeft zich volledig aan de regels gehouden. Mijn rol houdt echter op na de overdracht aan de Iraakse autoriteiten. Regionaal: Ook regionaal was er veel aandacht voor de werkzaamheden van de diverse brigades. Zo meldde het Brabants Dagblad hoe een 46-jarige Goirlenaar een flinke boete boven het hoofd hangt, omdat hij een levensgevaarlijke situatie heeft veroorzaakt boven de vliegbasis Gilze-Rijen. De paramoteur, een parachutist met een propeller op zijn rug, cirkelde zonder toestemming in de aanvliegroute van een Chinook-helikopter. De Koninklijke Marechaussee heeft de man gehoord. De Gooi- en Eemlander en andere regionale kranten publiceerden een artikel met foto over een ongeval met een dienstauto in Baarn, waarbij drie collega s lichtgewond raakten. Vlak voor Kasteel Drakensteyn vloog de auto door nog onbekende oorzaak uit de bocht en botste tegen een boom. De Gelderlander en Omroep Flevoland besteedden aandacht aan de aanhouding van een 26-jarige militair uit Almere op verdenking van het bezit van kinderpornografie. Aanleiding voor de arrestatie was een aangifte tegen de man over mogelijk strafbaar beeldmateriaal op zijn privélaptop. Zedenrechercheurs van de marechaussee hebben een onderzoek ingesteld. Het maandblad voor medewerkers van de marechaussee 13

KMarMagazine. Bijstand op hoog niveau. BSTC ontwikkelt door. Geheim wapen voor concentratiebehoud

KMarMagazine. Bijstand op hoog niveau. BSTC ontwikkelt door. Geheim wapen voor concentratiebehoud KMarMagazine Personeelsblad van de Koninklijke Marechaussee Nummer 4, april 2012 Bijstand op hoog niveau BSTC ontwikkelt door Geheim wapen voor concentratiebehoud Inhoud Van Putten reageert 6-9 Mindfulness

Nadere informatie

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3 Jaarverslag 2003 is verschenen colofon INGELICHT wordt uitgeven onder verantwoordelijkheid van de directeur

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 10 nummer 4 augustus 2012 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Lerend vermogen Nationale Cyber Security Strategie op koers Nationale Veiligheid in historisch perspectief Continuïteit

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Het boardingteam van het Korps Mariniers legt aan bij de Dhow. Foto s: Evert Brouwer

Het boardingteam van het Korps Mariniers legt aan bij de Dhow. Foto s: Evert Brouwer Nummer 10 9 maart 2006 Uitgave Directie Voorlichting Ministerie van Defensie Pagina 4-5 Wervingsresultaten door goede samenwerking beter Pagina 6 Marechaussee krijgt brigadecommandant nieuwe stijl Pagina

Nadere informatie

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst November 2002 - Nr 8. Geen woorden maar...

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst November 2002 - Nr 8. Geen woorden maar... INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst November 2002 - Nr 8 Geen woorden maar... beelden colofon INGELICHT wordt uitgeven onder verantwoordelijkheid van de directeur

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI 01 2015 BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OVERLEG OP VOLLE TOEREN MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Een echte samenleving

Nadere informatie

De krant van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens april 2013

De krant van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens april 2013 Betrouwbare Courant De krant van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens april 2013 Het project NBP komt precies op het goede moment Het mooie van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens is

Nadere informatie

Omdat de samenleving eraan toe is. Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie

Omdat de samenleving eraan toe is. Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie Omdat de samenleving eraan toe is 1 Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie Bascole Omdat de samenleving eraan toe is Naar een lokaal contextgedreven,

Nadere informatie

Actie Oss OM, politie en andere partijen werken succesvol samen bij een actie in Oss. p.6 >

Actie Oss OM, politie en andere partijen werken succesvol samen bij een actie in Oss. p.6 > Pakkend Nieuws Actie Oss OM, politie en andere partijen werken succesvol samen bij een actie in Oss. p.6 > Belastingdienst maakt vuist tegen misdaad en misbruik Peter Veld probeert de mazen in het systeem

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

amsterdams balie bulletin

amsterdams balie bulletin amsterdams balie bulletin juni 2007 De advocatuur in oorlogstijd Justitia 2007 Borrelen bij Stibbe Op missie naar Kabul Interview met prof. mr. J.E.M. Polak Van Partner-Advocaat naar Staatsraad juni 2007

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Alle Hens Maandblad. Racen door Afrika voor goed doel. Hoe veilig is defensie? Maandblad van de Koninklijke Marine februari 2007

Alle Hens Maandblad. Racen door Afrika voor goed doel. Hoe veilig is defensie? Maandblad van de Koninklijke Marine februari 2007 Alle Hens Maandblad Maandblad van de Koninklijke Marine februari 2007 Racen door Afrika voor goed doel Hoe veilig is defensie? Colofon: Alle Hens Maandblad van de Koninklijke Marine Uitgave: Alle Hens

Nadere informatie

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK magazine over organisatieontwikkeling door schouten & nelissen Het nieuwe leren. praktijkcases rabobank: Samen leren joulz leert in de praktijk GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK Formeel en informeel

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 LIV LANDELIJK INFORMATIECENTRUM VOERTUIGCRIMINALITEIT

JAARVERSLAG 2006 LIV LANDELIJK INFORMATIECENTRUM VOERTUIGCRIMINALITEIT JAARVERSLAG 2006 LIV LANDELIJK INFORMATIECENTRUM VOERTUIGCRIMINALITEIT PROFIEL PROFIEL PARTNERS De Nederlandse politie bestaat uit 25 regionale korpsen en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). De

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011 Voorwoord Samen kunnen wij meer Samen komen wij verder.. Het recht op bescherming staat steeds meer onder druk.

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

SINDS 1832 MILITAIRE SPECTATOR. 175 j a a r. Krijgsmacht en civiele partners. Zeeoorlogsrecht Luchtmachtreserve Defensie Zuid-Afrika JAARGANG 176 2007

SINDS 1832 MILITAIRE SPECTATOR. 175 j a a r. Krijgsmacht en civiele partners. Zeeoorlogsrecht Luchtmachtreserve Defensie Zuid-Afrika JAARGANG 176 2007 MS SINDS 1832 MILITAIRE SPECTATOR 175 j a a r Krijgsmacht en civiele partners e.v. Zeeoorlogsrecht Luchtmachtreserve Defensie Zuid-Afrika 5 JAARGANG 176 2007 M E D E D E L I N G Adreswijzigingen Medewerkers

Nadere informatie

Landmacht. 'Scorpions' klaar voor woestijnmissie. Groen vormen Landmachtdag 2014: Show your face

Landmacht. 'Scorpions' klaar voor woestijnmissie. Groen vormen Landmachtdag 2014: Show your face Landmacht Personeelsblad van de Koninklijke Landmacht nummer 3 april 2014 'Scorpions' klaar voor woestijnmissie Groen vormen Landmachtdag 2014: Show your face DE LANDMACHT VERSCHIJNT VOORTAAN DIGITAAL!

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie