Wet Politiegegevens Regisseer je eigen loopbaan Retourtje Bagdad Simulatie ideaal leermiddel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet Politiegegevens Regisseer je eigen loopbaan Retourtje Bagdad Simulatie ideaal leermiddel"

Transcriptie

1 Het maandblad voor medewerkers van de marechaussee NUMMER 6 juni 2010 Wet Politiegegevens Regisseer je eigen loopbaan Retourtje Bagdad Simulatie ideaal leermiddel

2 coverstory 06 Wet Politiegegevens INHOUD Van Putten reageert Iedere medewerker dient op de juiste manier gegevens te verwerken, raadplegen of verstrekken en alleen voor zover dat voor zijn werk nodig is. 11 Schengenevaluatie De resultaten van de Schengenevaluatie zijn bekend. De minister feliciteert de KMar met de positieve score Simulatie Simulatie is een belangrijk leermiddel in de opleiding Bewaken & Beveiligen. De openbare orde handhaven zonder te worden bekogeld of nat te regenen, dat kan alleen virtueel. 16 Mensenhonden In een pilot worden speurhonden, gespecialiseerd in het opsporen van verborgen mensen, ingezet ten behoeve van het Mobiel Toezicht Veiligheid. Wij houden van Oranje, Oranje-Nassau of Nassau-blauw Nederland, oh, Nederland, jij bent de kampioen. Wij houden van Oranje, Om zijn daden en zijn doen... Met zijn voetbal-wilhelmus Wij houden van Oranje scoorde André Hazes in 1988 een enorme hit. Nu maar afwachten wat ons nationale elftal gaat presteren tijdens de Wereldkampioenschappen. Onze Oranje-helden zijn inmiddels aangekomen in Zuid-Afrika. Als ik dit schrijf zijn volgende week de Tweede Kamer-verkiezingen en start het WK Voetbal Een spannende tijd. Veel straten en huizen zijn oranje versierd. Winkels en reclame overspoelen ons met oranje aanbiedingen. Ons nationale gevoel bloeit op. In mijn jeugd was ik een enorm fanatieke en verdienstelijke voetballer, meestal in de spits. Mijn enthousiasme voor dit balspel is door de mentaliteit van supporters en hooligans en door absurd hoge salarissen van profvoetballers aanzienlijk afgenomen. Natuurlijk hoop ik dat ons team wereldkampioen wordt. Wat de uitkomst ook zal zijn: na het WK gaan we uiterlijk op 11 juli over tot de orde van de dag. De oranje-gekte is misschien slechts een afleiding of een vlucht om te ontkomen aan de leegte van het dagelijks leven, als we niets anders hebben waarvoor we leven. In deze periode zijn we ook getuige van een politieke strijd om kampioen te worden, om de grootste politieke partij of minister-president te worden. Als medewerkers van de Koninklijke Marechaussee hebben we geleerd om elkaar en anderen met respect te behandelen. Helaas geven sommige politieke aanvoerders niet altijd het goede voorbeeld. Het lijkt erop alsof ze, aangemoedigd door de media, bezig zijn om elkaar zo veel mogelijk te beschadigen. Als er een goede scheidsrechter in de politieke arena zou zijn, zouden veel politici met een rode kaart naar huis zijn gestuurd. De kiezer mag tijdens de finale op 9 juni bepalen wie de winnaar is. Deze finale is echter niet het einde, maar de start van in beginsel 4 jaar regeren in een moeilijke periode met ingrijpende maatregelen. Ik ben benieuwd naar de uitkomst van de formatie en de keuzes van het nieuwe kabinet. Oranje-Nassau staat al eeuwen symbool voor ons vorstenhuis. Koningin Beatrix is vanaf 1956, toen nog prinses, onze schutsvrouwe. Wij voelen ons verbonden met ons Koninklijk Huis en hebben een belangrijke taak om de koninklijke woon- en werkverblijven te beveiligen, naast de eervolle ceremoniële taak. Met onze beveiligingstaken in het rijksdomein dragen we bij aan de veiligheid van onze staat. Met mijn nevenfunctie als Gouverneur der Residentie heb ik nog een extra band met onze Koningin. COLOFON KMar Magazine is een uitgave van de Afdeling Voorlichting & Communicatie i.o., Staf Commandant Koninklijke Marechaussee Hoofdredactie: Alfred Ellwanger Kernredactie: Leo de Rooij Redactie: Fanny Geurts, Wilfried Goos, Eva Stapper, Martijn van de Klok, Benjamin Hol. Telefoon: (070) , MDTN * Redactieadres: Van Alkemadelaan 85, postbus 90615, 2509 LP Den Haag adres: Vormgeving: Sectie Grafische Vormgeving, Den Haag Fotografie: AVDD e.a. Druk: OBTbv, Den Haag Adreswijzigingen: Wijziging van adresgegevens kunt u niet doorgeven aan de redactie. Deze kunt u zelf wijzigen in PeopleSoft via de Startpagina SelfService en het elektronisch formulier Wijzigen persoonsgegevens. Andere wijzigingen dient u via uw eigen personeelsdienst door te geven. Het volgende nummer van KMar Magazine verschijnt 14 augustus. De sluitingsdatum voor kopij is 26 juli. Overname van artikelen of delen daarvan is alleen toegestaan met toestemming van de redactie. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. cover Op het Marktplein in het centrum van Apeldoorn zijn vrijdag 21 mei 52 collega s van de AO-opleiding beëdigd. Zij legden hierbij op de Standaard van het Wapen de eed of de belofte af, waarmee zij zich committeerden aan de krijgsmacht en het koningshuis. Met het openbare karakter van de beëdiging wilde het LOKKMar de band met de stad Apeldoorn benadrukken. Daarom was, naast C-KMar luitenant-generaal van Putten, ook de burgemeester van Apeldoorn bij de ceremonie aanwezig. De gehele ceremonie werd omlijst met muziek van het Trompetterkorps KMar. EN VERDER 04 KMARKORT 13 KMAR IN DE MEDIA 18 PERSONALIA 19 GROETEN UIT 20 OP DE VALREEP Geef mij maar het nassau-blauw van ons Wapen, met een duurzame relatie tussen het oranje als nationale kleur en met Oranje-Nassau van ons Koninklijk Huis. Uit onderzoek blijkt dat blauw symbool staat voor het verdrijven van kwade machten, voor kalm en nuchter optreden, voor een vreedzaam karakter, een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, voor trouw en eerlijkheid, voor verstandig handelen en hard werken. Daarin herken ik de KMar. De landelijke Veteranendag vindt plaats op 26 juni in Den Haag. Ik zie uit naar deze jaarlijkse dag voor onze Oranje-helden, die zijn uitgezonden voor de moeilijke wedstrijd om een rechtvaardige wereld en voor vrede en veiligheid. Onze veteranen zijn de echte kampioenen. Degenen die binnenkort met verlof gaan, wens ik een goede vakantie. De collega s, die in de komende drukke periode dienst doen, in ons land of ver weg, wens ik succes en sterkte. Uw commandant, luitenant-generaal mr. Dick van Putten KMAR MAGAZINE juni 2010 Het maandblad voor medewerkers van de marechaussee 3

3 KMARkort KMar-steun op landmachtdagen De Landmachtdagen die eind mei op de Johnanes Postkazerne in Havelte werden gehouden, trokken meer dan bezoekers. Mede dankzij de inzet van de marechaussee verliep het evenement relatief rustig. Wel werden vijf mensen aangehouden voor openlijke geweldpleging. In totaal werden tijdens de drie dagen meer dan 120 KMaren politiemensen ingezet om alles in goede banen te leiden. Van de KMar waren medewerkers van de districten Noord- Oost, West, Schiphol en LBE aanwezig. Voor wat betreft de veiligheid werd niets aan het toeval overgelaten. Zo installeerde de KMar op het terrein uitgebreide camerabewaking, waren er twee aangiftepunten ingericht en waren er diverse ondersteunende specialismen aanwezig. Ook werd voor het eerst Search, Detect, React (SDR) door de KMar toegepast bij een dergelijk evenement. Hierbij observeerden speciaal opgeleide medewerkers in burger de mensenmassa om verdachte gedragingen te onderkennen. Demonstraties De KMar gebruikte de landmachtdagen ook om zichzelf aan het publiek te presenteren. Zo werden er diverse shows en demonstraties gegeven. De BSB verzorgde een demonstratie persoonsbeveiliging, die keer op keer volle tribunes trok. Daarnaast werd er materieel geshowd, rondritten met een YPR gegeven en informatie over werken bij de marechaussee verstrekt. De IBT-groep van District Noord-Oost verzorgde doorlopend demonstraties, waarbij kinderen zelf in de huid van een marechaussee konden kruipen en een echte boef mochten vangen, met gebruik van wapenstok, pepperspray en het dienstpistool. Dit leidde tot hilarische taferelen. Uiteraard liet de IBT-groep ook zien hoe het wél moest. Wie dit allemaal nog eens wil herbeleven kan op internet terecht. Op youtube zijn inmiddels diverse filmpjes te zien. Op weg naar Conferentie Onderofficieren Verder bouwen aan de brug Met als thema doorontwikkelen werd eind mei de vierde managementconferentie KMar gehouden. Nu is de tijd om concrete stappen te zetten naar de toekomst. Daadwerkelijk bouwen aan de toekomst van de KMar betekent open staan voor innovatie, goed samenwerken en verbinding leggen. Dit alles met een link naar leiderschap. Aan het eind van de Managementconferentie gaf CKMar het stokje over aan Wapenadjudant Ed Schuur. Hij deed dit door een troffel over te dragen waarmee de Wapenadjudant op de Nationale Conferentie Onderofficieren verder kan bouwen aan de brug. Ed neemt een aantal ideeën van de managementconferentie mee naar de NCO die op 15 september plaatsvindt. Veranderen is een cultuuraspect, meent hij, ondernemerschap wordt gekenmerkt door aanpakken. Nadat de kaders intussen door de portefeuillehouders geschetst zijn, is het nu tijd dat we het ook echt gaan doen. Wat gaan we met elkaar betekenen, hoe ziet mijn leiderschap eruit? Zaken die je ook moet benoemen om ermee aan de slag te kunnen gaan. Op de Nationale Conferentie Onderofficieren stellen we deze vragen centraal. Kijk eens recht in de spiegel en geef antwoord op de vraag Brengt mijn inbreng meerwaarde voor de organisatie en mijzelf? Dat antwoord gaan we uitdiepen op de NCO. Daarbij komt ook de rol van de teamleider nadrukkelijk in beeld. Die is immers de schakel die ervoor kan zorgen dat de afbouw van de brug gaandeweg het proces ook bijgestuurd kan worden. Uitermate belangrijk dus! Nieuwe inzetoverall De Koninklijke Marechaussee is de trotse bezitter geworden van een nieuwe hoogwaardige inzetoverall. Deze overall zal de sterk verouderde Kampfoverall van de BSB vervangen en wordt het standaard uniform voor de BE-pelotons. Door de handen ineen te slaan zijn de functionele eisen van de BE en de BSB samengevoegd en is er uiteindelijk een fantastische overall ontwikkeld. De betreffende eenheden zijn intussen naar volle tevredenheid met de overall uitgerust, waardoor de uitrusting van de BE steeds meer het neusje van de zalm wordt. De overall staat door zijn kwaliteit, uitstraling en functionaliteit in de belangstelling van andere eenheden in binnen- en buitenland. Tevens hebben andere groepen binnen de KMar al interesse getoond. KMAR MAGAZINE juni 2010 Het maandblad voor medewerkers van de marechaussee 5

4 De Wet Politiegegevens vervangt de Wet op de Politieregisters. Wat is kenmerkend voor deze nieuwe wet? Kort samengevat biedt dewpg in vergelijking met de vorige wet ruimere mogelijkheden voor het vastleggen, bewerken, en uitwisselen van persoonsgegevens. De Wpg sluit hierdoor beter aan bij de huidige praktijk en de ontwikkeling naar informatie gestuurd optreden (IGO). De Wpg regelt het hele verwerkingsproces van onze politiegegevens en onderscheidt daarin duidelijk een aantal logische stappen. Om dit makkelijk te onthouden benoem ik deze stappen altijd met zeven op elkaar volgende V s: Verkrijgen, Verwerken, Verder verwerken, Verstrekken, Verantwoorden, Verwijderen en Vernietigen. De Wpg heeft een ruime reikwijdte en beïnvloedt het informatieproces van de KMar op vele vlakken. Het onderdeel Verstrekking gaat bijvoorbeeld over uitwisseling van internationale opsporingsinformatie tot lokale samenwerking met gemeentes en alles wat daar tussen ligt. Voor de KMar is het verder belangrijk dat met de komst van de Wpg de gegevensverwerking van vrijwel alle operationele processen onder hetzelfde wettelijke regime komt. De gegevens over de handhaving vreemdelingenwet vielen voorheen bijvoorbeeld buiten de werking van de Wet politieregisters. Nu is de Wpg van toepassing op álle persoonsgegevens die worden verwerkt voor de KMar politietaken; bewaken en beveiligen, rechtshandhaving, beheersen vreemdelingenstroom, opsporing én de informatieprocessen daar omheen. De Wpg brengt dus veel veranderingen met zich mee voor medewerkers? Ja en nee. Mijn ervaring is dat iedere marechaussee weet dat professioneel en integer met gegevens van mensen dient te worden omgegaan. In de eerste plaats omdat voor succesvol politiewerk geheimhouding en vertrouwelijkheid vaak een voorwaarde is. Tegelijkertijd zie je in andere processen, bijvoorbeeld de handhaving Vreemdelingenwet, dat we vanuit de samenwerking met andere partijen juist behoefte hebben aan het delen van zo veel mogelijk informatie. De Wpg biedt naar mijn mening op beide fronten voldoende armslag. Hier staat wel tegenover dat je goed moet weten wat de spelregels zijn. Op dat terrein schrijft de Wpg belangrijke voorwaarden en waarborgen voor. Gerhard Blonk, gastspreker tijdens het KMar Wpg seminar in 2008, gebruikte in dat verband de zegswijze noblesse oblige oftewel adelstand schept verplichting. Een uitdagende stellingname, maar ik sluit mij erbij aan. De samenleving mag van de Koninklijke Marechaussee grote zorgvuldigheid verwachten bij het omgaan met politiegegevens. Jurist Kees Weijers: Iedere marechaussee weet dat professioneel en integer met gegevens van mensen dient te worden omgegaan. Wet Politiegegevens: ruimere mogelijkheden, strengere regels Op 1 januari 2008 is de Wet politiegegevens (Wpg) in werking getreden. Deze zomer moeten alle districten van de KMar werken volgens deze wet. Jurist en privacyfunctionaris van de Sectie Juridische Zaken, Kees Weijers beantwoordt vragen over wat de Wpg inhoudt en hoe de KMar Wpg-proof wordt. KMAR MAGAZINE juni 2010 Het maandblad voor medewerkers van de marechaussee 7

5 De Wpg dwingt ons enerzijds om de grondbeginselen rond privacybescherming en informatiebeveiliging te hanteren en anderzijds helpt het ons een effectieve informatiehuishouding te onderhouden. De Wpg stuurt sterk aan op één gedeelde informatiehuishouding voor alle regiopolitiekorpsen, het KLPD, de KMar én de Bijzondere opsporingsdiensten. Waar voorheen alleen een haalrecht bestond, wordt nu gesproken van een brengplicht om gegevens te delen met elkaar. Er ontstaat dan een Free flow of information. Doordat alle politiegegevens die verwerkt worden (van processen verbaal, vrije mutaties, aandachtsvestigingen tot camerabeelden, foto s en signalementen) gedeeld moeten kunnen worden met anderen, betekent dit dat de kwaliteit en de rechtmatigheid van die gegevens nog belangrijker worden. De gegevens die we vastleggen, beschikbaar stellen of verstrekken moeten feitelijk, zakelijk en juist zijn. Transparantie en proportionaliteit van gegevensverwerking zijn nog twee sleutelbegrippen in de Wpg. Burgers hebben op basis van de Wpg, onder voorwaarden, het recht om te weten of de KMar gegevens over hen heeft vastgelegd en zo ja welke gegevens dit zijn. Belangrijk uitgangspunt is dat bij het verwerken van gegevens voor de politietaken de inbreuk op de privacy niet groter mag zijn dan noodzakelijk. Proportioneel noemt de Wpg dat. Je dient jezelf voortdurende de vraag te stellen of de gegevens die je over iemand verwerkt nog voldoende actueel, nauwkeurig en relevant zijn. Door hier kritisch mee om te gaan houden we de informatie met elkaar bruikbaar. De Wpg hanteert een procesbenadering in plaats van een registerbenadering. Wat betekent dat? Veel punten uit de Wpg worden reeds als vanzelfsprekend ervaren en op een aantal vlakken is bewustwording nog noodzakelijk. Je ziet dat in een zich alsmaar ontwikkelende informatiemaatschappij de manier van optreden door marechaussee en politie ook verandert. Het informatie- en analyseproces, het benutten van de interne en openbaar beschikbare gegevens wordt voor de KMar taak steeds belangrijker. Ik verwees eerder in dit verband al op de ontwikkeling van IGO. In tegenstelling tot de oude Wet, waarin de registerbenadering centraal stond, gaat de Wpg uit van een procesbenadering. Waar voorheen ieder stukje informatie als het ware in een bepaalde registerbak werd gestopt, staan in de Wpg nu het proces en de aard van het gegeven zelf centraal. Dit vraagt een andere manier van werken en een andere manier van bescherming van privacybelangen en het waken over de kwaliteit van de gegevens. Hoe wordt de toegang en het gebruik tot al deze politiegegevens geregeld? Of en op welke manier collega s bepaalde politiegegevens mogen verwerken hangt af van de rol die zij vervullen bij de uitvoering van de KMar politietaken. De Wpg kent het need to know principe als uitgangspunt. Dit betekent dat medewerkers alleen geautoriseerd dienen te zijn om gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van dat onderdeel van de politietaak waarmee de medewerker is belast. Zo zorgen we ervoor dat iedere medewerker op de juiste manier gegevens kan verwerken, raadplegen of verstrekken en alleen voor zover dat voor zijn werk nodig is. Een medewerker Mobiel Toezicht Veiligheid werkt met andere gegevens dan iemand in de Beveiliging burgerluchtvaart. Dit vereist dat we met behulp van de verschillende taakomschrijvingen autorisatieprofielen gaan opstellen voor alle functieplaatsen. De autorisatie hoort daarmee bij de rol en niet per definitie bij de persoon. Dit betekent dus dat wanneer iemand van functie wisselt de gegeven autorisaties niet zomaar meegenomen worden. Hoe wordt de medewerker ondersteund en wordt de KMar Wpgproof? Als je de Wet en het bijbehorende besluit leest zit dat eigenlijk best complex in elkaar. Zoals ik al aangaf beïnvloedt de Wpg het gehele informatieproces van een politiekorps. Nu is dat proces op zichzelf al zo omvangrijk en veelzijdig dat je je kunt afvragen in hoeverre je dit eenduidig wettelijk kunt reguleren. Het lijkt logisch dat een groot aantal verplichtingen uit de wet door middel van aanpassingen van de informatiesystemen gerealiseerd zouden moeten worden. Helaas is het niet zo dat de inwerkingtreding en implementatie van de Wpg gelijk gepaard gaat met vervanging van onze computersystemen. Dat heeft enerzijds met technische ontwikkeling en realisatie te maken en is het anderzijds uiteraard ook een geldkwestie. Vervangen van systemen, ik noem met name de overgang van het BPS en RBS naar de BVH en BVO, zal naar verwachting nog twee jaar duren. We moeten ons echter niet blindstaren op de techniek. De Wpg gaat immers over gegevens en over verantwoordelijkheid bij degene die met de gegevens werkt, niet over computers. Alles wat niet door automatisering ondervangen wordt, dienen we in onze eigen denk- en werkwijze te implementeren. Vanuit het projectteam Wpg hebben we daarom ons best gedaan om vanuit Wpg-beginselen de vertaalslag te maken naar de KMar praktijkprocessen. De belangrijkste Wpg werkprocessen zijn handig in kaart gebracht en gebundeld in twee boekjes: de Wpg Verstrekkingenwijzer en de Operationele Wpg-wijzer. Deze operationele instructies zijn ter ondersteuning aan alle collega s verspreid. Ieder district heeft bovendien een eigen Wpg implementatieteam waarop je bij vragen kunt terugvallen. Wie checkt of de KMar de Wpg goed uitvoert? De wetgever vertrouwt op een zekere mate van zelfregulering. We moeten ons als organisatie dus in de eerste plaats zelf controleren. Dat doen we met een jaarlijkse interne audit en één keer per vier jaar met een onafhankelijke externe audit. Verder heb ik als privacyfunctionaris een wettelijke taak om gevraagd en ongevraagd te adviseren over naleving van de Wpg. Die taak oefen ik trouwens uit samen met collega Mariëlle Telkamp-Spruit. Daarnaast zal het College Bescherming Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder op het gebied van privacy, steekproefsgewijs controleren of we de Wet goed uitvoeren. Bij geconstateerde tekortkomingen of overtredingen kan een bestuurlijke boete opgelegd worden. Je dient jezelf voortdurend de vraag te stellen of de gegevens die je over iemand verwerkt nog voldoende actueel, nauwkeurig en relevant zijn. KMAR MAGAZINE juni 2010 Het maandblad voor medewerkers van de marechaussee 9

6 een dagje kmarren met Arija Roelofs, 33 jaar, is werkzaam als eerste teamleider bij brigade Drenthe-IJsselstreek en momenteel op uitzending in Soedan (UNMIS). Onze taak richt zich vooral op het adviseren, trainen en monitoren van de lokale politie en de plaatselijke rechterlijke macht. Positieve uitkomst Schengenevaluatie Positief over de gatecontroles In 2009 is een Schengenevaluatie uitgevoerd in Nederland. In juli 2009 heeft een commissie een bezoek gebracht aan de maritieme doorlaatposten Europoort, Hoek van Holland, IJmuiden (inclusief Amsterdam havens) en het kustwachtcentrum in Den Helder om de grensbewaking door de Koninklijke Marechaussee en Zeehavenpolitie te evalueren. In oktober heeft een (andere) commissie een bezoek gebracht aan de luchthavens Schiphol en Eindhoven om de grensbewaking door de Koninklijke Marechaussee te evalueren. Even alleen met de vrouwen op de foto. Dit zijn bewaarders en zij werken in de nieuwste gevangenis in Bor. Vaak geen idee van regelgeving, taakverdeling of structuur, maar altijd trots op hun uniform en altijd vriendelijk zijn deze vrouwen voor mij speciaal. Hier deel ik vliegtuigjes (die je weg kunt schieten) uit aan kinderen die simpelweg geen enkel speelgoed hebben. Met tranen in mijn ogen en een brok in mijn keel van die grote bruine kinderogen en de hoge stemmetjes van opwinding ben ik weer weggereden! De evacuatie-oefening evalueren met de Canadezen. Ook op de teamsite blijkt structuur een onbekende factor. Sta je op tijd bij het evacuatiepunt, weet je teamsite leider niet hoeveel personeel er werkt. Iedereen loopt door elkaar, bijna niemand heeft zijn runbag bij zich, de voertuigen zijn niet allemaal inzetbaar, er is geen force protection aanwezig... kortom, blijven oefenen! Op weg naar Anyidi even gestopt om een paar foto s te maken van kinderen op school. Lees: kinderen zittend op de grond in de schaduw van een boom met een Unicef schriftje op schoot. En allemaal willen ze dan even aan je haar zitten De evaluatiecommissie heeft tijdens de werkbezoeken gekeken of de regelgeving correct werd toegepast, of de infrastructuur aan de regelgeving voldeed en of het kennisniveau van de individuele medewerkers met betrekking tot deze regelgeving op peil was. Beide rapporten van de commissies zijn hoofdzakelijk positief van toon. Als best practices (een voorbeeld voor andere EUlanden) zijn specifiek benoemd: - het gebruik van het Zeevaart Uitbreidbaar Informatie Systeem (ZUIS) door ZHP en KMar (dit systeem wordt gebruikt voor informatie- en risicogestuurde controles van zeevaart); - het Dynamic Passenger Display door de KMar op Schiphol (hierbij wordt benodigde capaciteit voor de bemensing van de paspoortbalie afgestemd op de prognose van de verwachte dagelijkse passagierstromen); - de vreemdelingenpocket die door de KMar jaarlijks wordt samengesteld m.b.t de belangrijkste wet en regelgeving; - het aanmeldcentrum van de IND (AC Schiphol). Verder concludeerde de evaluatiecommissie dat de grenscontroles worden uitgevoerd door professioneel personeel dat gericht en specifiek hiervoor is opgeleid. De commissie prijst de samenwerking tussen de Douane en de KMar op Schiphol, in het bijzonder de gezamenlijke gatecontroles. Daarnaast prijst men de deskundigheid op het gebied van documentfraude en de talenkennis van ambtenaren belast met grenstoezicht. Aanbevelingen Naast de complimenten waren er ook aanbevelingen. Zo is bijvoorbeeld geconstateerd dat de kennis van procedures bij sommige grenswachters niet helemaal up-to-date is. De commissie vraagt om continue aandacht voor de borging van voldoende kennis van de Schengengrenscode bij ambtenaren belast met het grenstoezicht (dit in verband met de generalistische opleiding en inzet van KMar medewerkers). Voor demissionair minister Hirsch-Ballin (Justitie) zijn de uitkomsten van de rapporten een felicitatie waard. Tijdens een werkbezoek aan Schiphol in verband met een pilot elektronische grenspassage zei de bewindsman: Goed grenstoezicht lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Zeker niet op een luchthaven als Schiphol, een mainport van grote economische betekenis voor Nederland (jaarlijks ruim 45 miljoen passagiers!). Dit geldt ook voor Rotterdam als één van de grootste havens ter wereld. U kunt trots zijn op dit oordeel van de commissie. Ik ben het in elk geval. Ik feliciteer de Koninklijke Marechaussee en de Zeehavenpolitie dan ook van harte. Dank voor de inzet waarmee u dagelijks zorg draagt voor het grenstoezicht in Nederland. Professioneel personeel dat gericht is opgeleid. KMAR MAGAZINE juni 2010 Het maandblad voor medewerkers van de marechaussee 11

7 KMar in de media Uitzetting naar Bagdad Onlangs werd een speciale chartervlucht naar Bagdad uitgevoerd waarmee 35 uitgeprocedeerde Irakese vreemdelingen werden uitgezet naar hun thuisland. Begeleid door tachtig escorts en medewerkers van de brigade Vreemdelingenzaken, de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) van justitie, een medewerker van het LOKKMar betrokken bij de opleiding van de escorts en iemand van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT), een onafhankelijke commissie die namens de minister van Justitie toeziet op een humane uitzetting. Een verslag. Citaten van collega s: We blijven zo lang mogelijk in gesprek met de vreemdeling, ook als die zijn escorts uitscheldt. We vragen dan bijvoorbeeld of hij met iemand anders wil praten Behandel de vreemdeling zoals je zelf behandeld zou willen worden Het is vier uur s morgens als de briefingslokatie op Schiphol vol stroomt met escorts, marechausseecollega s die naast hun normale werk vreemdelingen begeleiden die worden uitgezet naar het land van herkomst. Roger, brigadecommandant Vreemdelingenzaken heet iedereen welkom en Jetro, adjudant onderofficier bij dezelfde brigade, leidt de briefing. De escorts krijgen per tweetal een eigen vreemdeling toegewezen en zitten op een aangewezen plaats in het vliegtuig. Dan gaat de reis eerst per bus naar Rotterdam Airport, vanwaar de vlucht naar Bagdad wordt uitgevoerd. Er zijn collega s die denken dat we, omdat we veel vliegen, veel van de wereld zien. Neem vandaag: uur briefing, twee uur vertraging, vijf uur vliegen, niet mogen uitstappen, twee uur aan de grond en vijf uur terug. Hoezo Bagdad gezien? De vreemdelingen worden met bussen van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) vanuit het uitzetcentrum naar het vliegtuig gebracht. Omdat er nog geen toestemming is om over Turkije te vliegen, loopt de vlucht vertraging op. Als die toestemming er is, worden de vreemdelingen aan boord gebracht. De namen van de escorts en vreemdeling die zij begeleiden worden omgeroepen. Dan wordt de vreemdeling uit de DV&O-bus gehaald. Hij wordt opgewacht door KMar collega s die hem het vliegtuig in zullen begeleiden om hem af te leveren bij zijn escorts. Een van de KMar collega s geeft de vreemdeling een hand en legt uit wat de bedoeling is. De meeste vreemdelingen lopen vervolgens zelf de trap op en gaan rustig tussen hun escorts in het vliegtuig zitten. Elf vreemdelingen bedenken zich echter en weigeren de vliegtuigtrap op te lopen. Sommigen verzetten zich en bieden weerstand. Zij worden op een rustige en professionele manier door vier collega s op judomatten gelegd die aan beide zijden naast de vliegtuigtrap liggen. Een vijfde collega doet de vreemdeling een bodycuff aan, waarna de vreemdeling alsnog het vliegtuig wordt ingeleid. De bodycuff is een hulpmiddel, ter vervanging van de metalen handboeien, ontworpen voor het transport per vliegtuig waarmee vreemdelingen redelijk autonoom kunnen functioneren. Als het nodig is kan de bewegingsvrijheid van de vreemdeling worden verminderd door het verankeren van de klittebandhandboeien aan de riem om het middel. Het grond- proces wordt in de gaten gehouden door medewerkers van de DT&V en CITT. Als alle vreemdelingen aan boord zijn, begint de vijf uur durende vlucht. KMAR MAGAZINE juni 2010 Jan Wilzing (CITT): Ik ben tevreden over het optreden en de professionele uitstraling van de KMar. Minutieus De vlucht verloopt zonder problemen, de vreemdelingen zijn rustig en na ongeveer een uur zijn alle bodycuffs verwijderd. Er worden rapportages opgemaakt van iedere bodycuff die is aangelegd, welke vreemdeling, waarom etc. Dit proces wordt ook minutieus uitgevoerd, alles wordt gerapporteerd en de rapportages worden bij terugkomst gecheckt door de Sectie Interne Onderzoeken om te kijken of alles volgens de regels is gegaan. Ondertussen wordt eten en drinken geserveerd door personeel van de luchtvaartmaatschappij. En dan na vijf uur: Bagdad International Airport! Alleen het regent zachtjes en we mogen het vliegtuig niet uit. De vreemdelingen wel. Zij verlaten één voor één het vliegtuig en worden - gadegeslagen door de CITT - door enkele mensen van de KMar en DT&V overgedragen aan de Irakese autoriteiten. Dat duurt al met al een half uurtje. Na het tanken, bevoorraden en een vertraging omdat het vluchtplan van onze terugvlucht niet in de computers staat, gaan we weer naar Nederland. Schiphol dit keer. Scheelt weer een ritje in de bus van Rotterdam naar Schiphol. Rond half twaalf s avonds zijn we weer terug waar we s morgens om vier uur zijn begonnen: Amsterdam Airport Schiphol. Half mei was er landelijke aandacht op televisie, in kranten en op vele radiostations voor de onderschepping van twee zeiljachten, met in totaal ruim 6000 kilo hasj. Het eerste jacht werd door de RV180 onderschept bij Vlieland. Vier mensen werden aangehouden, waaronder een 60-jarige man die nog euro had openstaan in verband met een strafmaatregel. Nog geen week later werd bij Schoorl het tweede zeiljacht in beslag genomen. Onder andere in De Volkskrant een interview met coördinator Daan Noort van het LTFO (Landelijk Team Forensische Opsporing). In twee mortuaria bij ziekenhuizen in de Libische hoofdstad Tripoli werd daar zorg gedragen voor de identificatie van de slachtoffers van de vliegramp. Het LTFO speelt een rol in de identificatie van de 70 Nederlandse en de overige niet-libische slachtoffers. ANP, Telegraaf en lokale media publiceerden over de brand op de Leusderheide, halverwege mei. De marechaussee heeft twee 38-jarige militairen uit Nijkerk opgepakt. De brand woedde in een gebied van 600 bij 800 meter in de buurt van de A28. Publiciteit was er ook voor het oprollen van een cocaïnelijn tussen Curaçao en Nederland. Onder andere het Algemeen Dagblad berichtte over het onderzoek van de Koninklijke Marechaussee, de aanhouding van vier leden van de Antilliaanse Militie en, enige tijd later, de aanhouding van drie Nederlanders die een deel van de drugs in Groningen in een duiventil hadden verstopt. Bij het smokkelen werd gebruik gemaakt van de dienstpost van de Koninklijke Marine. Opnieuw een artikel in De Telegraaf over een succesvol afgerond onderzoek van het Schipholteam, waarbij een drugs-smokkellijn vanuit Peru werd opgerold. Zes verdachten werden gearresteerd, onder wie drie luchthavenmedewerkers. De koeriers namen de cocaïne mee in hun handbagage en in geprepareerde buikgordels. Ook Duitse media besteedden in mei aandacht aan de samenwerking met de KMar in het grensgebied. In samenwerking met onder andere de Duitse Bundespolizei werd aan vrijwel de gehele oostgrens een grote controle uitgevoerd. Er werden onder meer 45 strafbare feiten op de opiumwet geconstateerd. Parallel vond in de omgeving van Aken een soortgelijke actie plaats, waaraan ook de Koninklijke Marechaussee deelnam. Ook aan de zuidgrens heeft het Mobiel Toezicht Veiligheid succes. Novum meldde hoe ruim zestig kilo wiet werd onderschept op A16. De geschatte waarde van de drugs is ongeveer 480 duizend euro. Acht verdachten tussen de 27 en 56 jaar werden aangehouden. Landelijke publiciteit is er voor de modernisering van de paspoortcontrole op Schiphol. De strijd tegen de wachtrijen op Schiphol wordt opgevoerd, meldde De Telegraaf. Demissionair minister Hirsch Ballin (Justitie) plaatste de eerste elektronische toegangspoortjes, waar passagiers zelf hun paspoort of identiteitsbewijs kunnen scannen en automatisch op de foto worden gezet. Zij worden vervolgens elektronisch gescreend. Alleen bij meldingen van bijvoorbeeld een openstaande gevangenisstraf, niet betaalde boetes of internationale signaleringen worden mensen eruit gelicht. Op Nu.nl een artikel over de helikopter-piloten van vliegbasis Leeuwarden die eind mei in Leeuwarden werden verblind met een laserpen. De piloten besloten in eerste instantie zelf naar de dader op zoek te gaan en cirkelden een kwartier lang boven de wijk Westeinde. Bij de Koninklijke Marechaussee is aangifte gedaan, waarop een onderzoek is opgestart. NOVA en het ANP berichtten hoe Amnesty over aanwijzingen zegt te beschikken dat bij een uitzetting naar Irak mogelijk buitensporig geweld is gebruikt door de Nederlandse autoriteiten. Een woordvoerder van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer ontkent dat er excessief geweld zou zijn gebruikt: de Koninklijke Marechaussee heeft zich volledig aan de regels gehouden. Mijn rol houdt echter op na de overdracht aan de Iraakse autoriteiten. Regionaal: Ook regionaal was er veel aandacht voor de werkzaamheden van de diverse brigades. Zo meldde het Brabants Dagblad hoe een 46-jarige Goirlenaar een flinke boete boven het hoofd hangt, omdat hij een levensgevaarlijke situatie heeft veroorzaakt boven de vliegbasis Gilze-Rijen. De paramoteur, een parachutist met een propeller op zijn rug, cirkelde zonder toestemming in de aanvliegroute van een Chinook-helikopter. De Koninklijke Marechaussee heeft de man gehoord. De Gooi- en Eemlander en andere regionale kranten publiceerden een artikel met foto over een ongeval met een dienstauto in Baarn, waarbij drie collega s lichtgewond raakten. Vlak voor Kasteel Drakensteyn vloog de auto door nog onbekende oorzaak uit de bocht en botste tegen een boom. De Gelderlander en Omroep Flevoland besteedden aandacht aan de aanhouding van een 26-jarige militair uit Almere op verdenking van het bezit van kinderpornografie. Aanleiding voor de arrestatie was een aangifte tegen de man over mogelijk strafbaar beeldmateriaal op zijn privélaptop. Zedenrechercheurs van de marechaussee hebben een onderzoek ingesteld. Het maandblad voor medewerkers van de marechaussee 13

Reservist bij de Koninklijke Marechaussee. De leukste baan! naast je werk of studie

Reservist bij de Koninklijke Marechaussee. De leukste baan! naast je werk of studie Reservist bij de Koninklijke Marechaussee De leukste baan! naast je werk of studie Operationeel Centrum Mobiel toezicht veiligheid Grensbewaking Schiphol Beveiliging Koninklijk Huis Als het erop aankomt

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Teambuilding met een beetje hulp

Teambuilding met een beetje hulp Teambuilding met een beetje hulp Iedereen kan soms wel een beetje hulp gebruiken. Niet alleen bij het beter samen laten werken van uw team, maar misschien ook wel bij de manier waarop u dat voor elkaar

Nadere informatie

Besluit bewapening en uitrusting politie

Besluit bewapening en uitrusting politie http://wetten.overheinl/bwbr0032136/geldigheidsdatum_12-09-20.. 1 van 8 02/06/2015 15:30 Besluit bewapening en uitrusting politie (Tekst geldend op: 12-09-2014) Besluit van 13 oktober 2012, houdende regels

Nadere informatie

Spionagerisico s bij reizen naar het buitenland. Spionage in het buitenland: nog altijd divers en onzichtbaar, maar wel aanwezig

Spionagerisico s bij reizen naar het buitenland. Spionage in het buitenland: nog altijd divers en onzichtbaar, maar wel aanwezig Spionagerisico s bij reizen naar het buitenland Spionage in het buitenland: nog altijd divers en onzichtbaar, maar wel aanwezig 1 Spionagerisico s bij reizen naar het buitenland Spionage in het buitenland:

Nadere informatie

Vrijwillige politie in Nederland

Vrijwillige politie in Nederland Vrijwillige politie in Nederland Pierre Santegoeds Nederland verdeeld in 10 eenheden 2 1 Wettelijk kader vrijwilligers Artikel 2 van de Politiewet 2012 beschrijft de definitie van politievrijwilligers:

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Dames en heren, SMC-vrienden en -vriendinnen, Mede namens de overige leden van het bestuur heet ik u allen op deze 54 ste reünie van harte welkom.

Dames en heren, SMC-vrienden en -vriendinnen, Mede namens de overige leden van het bestuur heet ik u allen op deze 54 ste reünie van harte welkom. Samenvatting toespraak 29 oktober 2015 Dames en heren, SMC-vrienden en -vriendinnen, Mede namens de overige leden van het bestuur heet ik u allen op deze 54 ste reünie van harte welkom. Een speciaal woord

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol. convenant Schiphol Airport Authority

Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol. convenant Schiphol Airport Authority Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol convenant Schiphol Airport Authority Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol Vanaf 1 februari 2010 werkt de overheid voor enkele controle- en toezichtstaken samen

Nadere informatie

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG Tijdens Koninginnedag in Amsterdam wordt een inwoner van Bergen op Zoom beroofd van zijn mobiele telefoon. Hij doet

Nadere informatie

Informatieprotocol Inspectieview Milieu (IvM)

Informatieprotocol Inspectieview Milieu (IvM) Informatieprotocol Inspectieview Milieu (IvM) Met het Juridisch Kader zijn de wettelijke (en door de jurisprudentie gepreciseerde) grenzen beschreven binnen welke IvM kan en mag worden gebruikt. Daarbinnen

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek

Resultaten verantwoordingsonderzoek Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 hoofdstuk de Koning (I) 20 mei 2015 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2014 bij zoals gepubliceerd op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek.

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

BMW voor leidinggevenden

BMW voor leidinggevenden BMW voor leidinggevenden Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Wat kunnen wij voor u betekenen? Bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteunt leidinggevenden bij het voorkomen en oplossen van persoonlijke

Nadere informatie

De binnenlandse veiligheidstaken van de Nederlandse krijgsmacht

De binnenlandse veiligheidstaken van de Nederlandse krijgsmacht De binnenlandse veiligheidstaken van de Nederlandse krijgsmacht Michiel de Weger 2006 Vanfeorcum Inhoud Voorwoord IX Lijst van afkortingen XI Lijst van tabellen XIV 1 Algemene inleiding 1 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Bewustwording Identiteitsfraude. (ID-fraude) Regiocongres NVVB Afdeling Limburg & Brabant. 10 oktober 2012

Bewustwording Identiteitsfraude. (ID-fraude) Regiocongres NVVB Afdeling Limburg & Brabant. 10 oktober 2012 Bewustwording Identiteitsfraude (ID-fraude) Regiocongres NVVB Afdeling Limburg & Brabant 10 oktober 2012 Brigade Limburg Zuid Team Identiteitsfraude Bart van der Pluijm/Joep Stuart Wie zijn wij? Elnt Bart

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer. 29628 Politie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 27 januari 2014

28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer. 29628 Politie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 27 januari 2014 28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer 29628 Politie Nr. 59 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 januari 2014 Naar

Nadere informatie

Voorstel Koepelbesluit Oost-Nederland

Voorstel Koepelbesluit Oost-Nederland Voorstel Koepelbesluit Oost-Nederland Auteurs Mayke te Wierike Privacyfunctionaris Wim de Vries Beleidsadviseur Leonie Hamming Coördinator Beleidszaken Eenheidsstaf 10 oktober 2014 1. Aanleiding Bij het

Nadere informatie

Voorkom schade en maak daardoor minder kosten. Preventie voor uw wagenpark

Voorkom schade en maak daardoor minder kosten. Preventie voor uw wagenpark Voorkom schade en maak daardoor minder kosten Preventie voor uw wagenpark Voorkom schade en maak daardoor minder kosten Schade is natuurlijk ongewenst in uw bedrijf. Schades binnen uw wagenpark hebben

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa Buitengewoon opsporings ambtenaren (boa s) spelen een steeds belangrijkere rol in de openbare ruimte. Zij dragen

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren

Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren Raad voor de Kinderbescherming Ministerie van Veiligheid en Justitie Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren Je gaat de leerstraf So-Cool volgen. Deze brochure legt uit wat de leerstraf is en wat we

Nadere informatie

Workshop politie en social media 5 april 2012. 1. Presentatie. 2. Presentaties deelnemers

Workshop politie en social media 5 april 2012. 1. Presentatie. 2. Presentaties deelnemers Workshop politie en social media 5 april 2012 1. Presentatie Bij dilemma 1: Rodney Bos van de Politieacademie stelt: dit is geen dilemma. Het OM gaat hier tegen in: in de praktijk speelt dit wel. Over

Nadere informatie

Publiek cameratoezicht kent een ander wettelijk regime dan privaat cameratoezicht: artikel 2 politiewet en artikel 151 c Gemeentewet.

Publiek cameratoezicht kent een ander wettelijk regime dan privaat cameratoezicht: artikel 2 politiewet en artikel 151 c Gemeentewet. Stichting Veilig Ontwerp en Beheer heeft CCV gevraagd om een presentatie te geven over de stand van zaken rondom cameratoezicht in Nederland. Vormgeving zou misschien wel eens bij kunnen dragen aan het

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

Workshop Privacy en Triage

Workshop Privacy en Triage Workshop Privacy en Triage Programma 1. Over de streep 2. Introductie Privacy & Triage 3. Triage in casus Privacy staat integraal werken in sociaal domein in de weg Gemeenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Toespraak Secretaris-Generaal Cloo tgv jaarlijkse herdenking Stichting Tuin van Bezinning. Warnsveld, Huis t Velde, 13 juni 2013

Toespraak Secretaris-Generaal Cloo tgv jaarlijkse herdenking Stichting Tuin van Bezinning. Warnsveld, Huis t Velde, 13 juni 2013 Toespraak Secretaris-Generaal Cloo tgv jaarlijkse herdenking Stichting Tuin van Bezinning. Warnsveld, Huis t Velde, 13 juni 2013 Dames en heren - familieleden, vrienden en collega s van een ieder die wij

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL 2012

Examen VMBO-GL en TL 2012 Examen VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-15.30 uur Nederlands CSE GL en TL Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in de

Nadere informatie

Opvang na uw uitzending. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Opvang na uw uitzending. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Opvang na uw uitzending Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk werk helpt iedereen binnen of direct rondom Defensie met problemen die voortkomen uit het werk.

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werksoorten (QWSN) 2 Inleiding Wat voor type werkzaamheden spreken jou aan? Wat voor

Nadere informatie

werken bij DEFENSIE MARINE Denk je aan de Marine, dan denk je aan schepen. Logisch, want die hebben we bij de Marine in alle soorten en maten. Van mijnenjagers tot onderzeeboten. Toch is de Marine meer

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Belastingdienst Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Autorisatiematrix ehrm. Stadsdeel Osdorp

Autorisatiematrix ehrm. Stadsdeel Osdorp Autorisatiematrix ehrm Stadsdeel Osdorp 1. Inleiding Na de zomer worden de eerste drie werkprocessen (verzuim, declaraties en verlof) van de personeel- en salarisadministratie overgedragen aan het Servicehuis

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen

Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen gemeente Eindhoven Raadsnummer xo. Rg 6 82. 00I Inboeknummer robstoob44 Beslisdatum B%W 4 mei 2OIO Dossiernummer or8.tos Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen noodverordening

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V.

PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V. PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V. Beleid over de bescherming van persoonsgegevens en waarborgen voor de zorgvuldige

Nadere informatie

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast 10 juli 2013 RA131236 Samenvatting Een man heeft zijn huurwoning moeten verlaten

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012. Rapportnummer: 2012/081

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012. Rapportnummer: 2012/081 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012 Rapportnummer: 2012/081 2 Klacht Verzoekster, een advocaat, klaagt erover dat de Dienst Terugkeer en

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Contactpersoon Lkol AJP Hardenbol Datum 7 februari 2014 Hoofd Bureau Geluidhinder,

Contactpersoon Lkol AJP Hardenbol Datum 7 februari 2014 Hoofd Bureau Geluidhinder, > Retouradres Postbus 8762 4820 BB Breda Zie verzend lijst Luchtstrijdkrachten C4ISR Bureau Geluidhinder, Zonering en Rapportering Luchtmachtplein 1, Breda MPC 92 A Postbus 8762 4820 BB Breda Nederland

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N.

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders en Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Albayrak Utrecht, 19 november 2007 Betreft: terugkeer van uitgeprocedeerde

Nadere informatie

13 37 38 39 43 100 EXMENVRGEN IJ HET FOTOOEK EN DE FILM NR NEDERLND Nummer Vraagtekst Correcte antwoord vb01 U ziet de Nederlandse vlag. Wat zijn de kleuren van de Nederlandse vlag? vb02 U ziet een foto.

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Informatie over het examen Nederlands als Tweede Taal, niveau 3+4

Informatie over het examen Nederlands als Tweede Taal, niveau 3+4 Informatie over het examen Nederlands als Tweede Taal, niveau 3+4 Dit examen doen deelnemers aan de taalcursus Nederlands Niveau 3+4 aan de Universiteit Leiden. Deze cursus bestaat uit 120 contacturen.

Nadere informatie

LMD politie en brandweer. Instrumenten en privacy

LMD politie en brandweer. Instrumenten en privacy LMD politie en brandweer Instrumenten en privacy Instrumenten en privacy alles over tests en dossiers Je hebt besloten de handschoen op te pakken en je voor te bereiden op de toelating tot het LMD-bestand.

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Post Bits of Freedom Bank 55 47 06 512 M +31 613380036 Postbus 10746 KvK 34 12 12 86 E ton.siedsma@bof.nl 1001 ES Amsterdam W https://www.bof.nl Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus

Nadere informatie

#3. Zuidwest drenthe in beweging.

#3. Zuidwest drenthe in beweging. APR 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: van en met elkaar leren! Het lijkt misschien een vorm van een Loesje (Liefde is:

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Datum 25 maart 2013 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over drugssmokkel via de Antwerpse Haven

Datum 25 maart 2013 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over drugssmokkel via de Antwerpse Haven 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Datum 2 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat het nieuwe tapbeleid van Justitie een aanval is op onze grondrechten

Datum 2 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat het nieuwe tapbeleid van Justitie een aanval is op onze grondrechten 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Coördinator Beveiliging

Coördinator Beveiliging Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25408 1-2 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

Redacteur. Context. Doel

Redacteur. Context. Doel Redacteur Doel (Doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, conform de vastgelegde

Nadere informatie

Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren

Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren Raad voor de Kinderbescherming Ministerie van Veiligheid en Justitie Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren Je gaat de leerstraf So-Cool volgen. Deze brochure legt uit wat de leerstraf is en wat we

Nadere informatie

de Nationale ombudsman Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HMG

de Nationale ombudsman Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HMG Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HMG Bij brief van 20juni 2014 liet de Nationale de staatsecretaris van Veiligheid en Justitie weten een onderzoek in te stellen naar

Nadere informatie

STRIKT VERTROUWELIJK EN GEPRIVILEGIEERD HANDLEIDING HOE TE HANDELEN BIJ EEN INVAL VAN DE AUTORITEIT CONSUMENT EN MARKT (ACM) OF DE EUROPESE COMMISSIE

STRIKT VERTROUWELIJK EN GEPRIVILEGIEERD HANDLEIDING HOE TE HANDELEN BIJ EEN INVAL VAN DE AUTORITEIT CONSUMENT EN MARKT (ACM) OF DE EUROPESE COMMISSIE HANDLEIDING HOE TE HANDELEN BIJ EEN INVAL VAN DE AUTORITEIT CONSUMENT EN MARKT (ACM) OF DE EUROPESE COMMISSIE Opgesteld door: Ploum Lodder Princen Michel Jacobs: 010-440 6435 06 2248 1779 m.jacobs@ploum.nl

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, in overeenstemming met Onze Minister van Defensie;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, in overeenstemming met Onze Minister van Defensie; Besluit van, houdende wijziging van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren in verband met de herziening van de geweldsmelding Op de voordracht van

Nadere informatie

6.1 SERVICECODE, GEDRAGSREGELS, HUISREGELS

6.1 SERVICECODE, GEDRAGSREGELS, HUISREGELS 6.1 SERVICECODE, GEDRAGSREGELS, HUISREGELS Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinator agressie en geweld, leidinggevenden Voorbeeld van een servicecode

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59 Inhoud Inleiding 7 1 Coaching en ontwikkeling van medewerkers in organisaties 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Professionele ontwikkeling in organisaties 13 1.3 Coaching in organisaties 14 1.4 Coachend leidinggeven

Nadere informatie

Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen

Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen, Overwegende dat het wenselijk is een regeling vast te stellen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012. Rapportnummer: 2012/134

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012. Rapportnummer: 2012/134 Rapport Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012 Rapportnummer: 2012/134 2 Klacht 1. Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Hilversum geen inzage heeft gegeven in het

Nadere informatie

Rijksrecherche. Rijksrecherche. Voor objectieve waarheidsvinding

Rijksrecherche. Rijksrecherche. Voor objectieve waarheidsvinding Rijksrecherche Rijksrecherche Voor objectieve waarheidsvinding Dagelijkse realiteit De Rijksrecherche stelt een onderzoek in. Het is misschien wel de meest gebruikte zin in openbare nieuwsberichten over

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht).

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht). Wat is Burgernet? Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch

Nadere informatie

Aan welke eisen moet het beveiligingsplan voldoen?

Aan welke eisen moet het beveiligingsplan voldoen? Vragen en antwoorden n.a.v. brief aan colleges van B&W en gemeenteraden over verplichtingen Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet SUWI en de Wet Eenmalige Gegevensuitvraag. Aan welke eisen moet

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Taken en organisatie Koninklijke Marechaussee (KMar)

1. Inleiding. 2. Taken en organisatie Koninklijke Marechaussee (KMar) 1. Inleiding Tijdens de uitvoering van de departementale takenanalyse, waarvan ik u de resultaten op Prinsjesdag heb aangeboden, is de rol en de positionering van de Koninklijke Marechaussee (KMar) diverse

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn naar thema Nationaal Media Paspoort. Nationale Academie voor Media en Maatschappij

Doorlopende leerlijn naar thema Nationaal Media Paspoort. Nationale Academie voor Media en Maatschappij Doorlopende leerlijn naar thema Nationaal Media Paspoort 1 THEMA 1. Weet wat je ziet Alles wat je ziet in de media is door iemand met bepaalde bedoeling gemaakt. Deze producent wordt door allerlei dingen

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

Van de bestuursttafel

Van de bestuursttafel Nieuwsbrief december 2010 nieuwsbrief@vvbergambacht.nl Van de bestuursttafel Elke maand bepalen we met het bestuur wie de van de bestuurstafel schrijft. Evenals verleden jaar eis ik deze taak in november

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

1.04 Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden herkennen en identificeren van personen.

1.04 Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden herkennen en identificeren van personen. Cameratoezicht Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen Exameneisen Cameratoezicht 1 van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk 2016Z05065 Datum Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Hoe Epke Zonderland Lars motiveert om zijn droom waar te maken

Hoe Epke Zonderland Lars motiveert om zijn droom waar te maken Hoe Epke Zonderland Lars motiveert om zijn droom waar te maken Lars (33) werkt 7 jaar als adviseur in de vastgoedsector, voornamelijk in kantooromgevingen. Sinds een half jaar heeft hij een nieuwe werkgever.

Nadere informatie

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten.

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten. Directie Grondgebied Openbare Ruimte Aan BTHV Datum - Opgesteld door, telefoonnummer Jan Abelen, Twan van Meijel Onderwerp Bestuurlijke strafbeschikking / Bestuurlijke boete Aanleiding Op 5 februari 2009

Nadere informatie

Landelijk Team Forensische Opsporing

Landelijk Team Forensische Opsporing Landelijk Team Forensische Opsporing Taak Politie: Politietaak Daadwerkelijke handhaving rechtsorde Hulpverlening Handhaving rechtsorde Toezien op naleving wetten Opsporen van mensen die wetten hebben

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

Ambassadors Club Nieuwsbrief #6

Ambassadors Club Nieuwsbrief #6 Ambassadors Club Nieuwsbrief #6 Beste leden, Onder andere in nieuwsbrief nummer zes: - Examenorganisatie World Travel Academy zoekt surveillanten / assessoren - Zomerstop 2013 - Stageproject Drieuit Creatief

Nadere informatie

Referentie: 2014042238. Regeling ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling bij commissies van Zorginstituut Nederland

Referentie: 2014042238. Regeling ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling bij commissies van Zorginstituut Nederland Referentie: 2014042238 Regeling ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling bij commissies van Zorginstituut Nederland De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, gelet

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 0011 500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 500 EA Den Haag DKR KV Schedeldoekshaven 00 511 EZ Den Haag Postbus 0011 500 EA Den Haag

Nadere informatie