/ Humare Opleidingen. Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "/ Humare Opleidingen. Inleiding"

Transcriptie

1 Inleiding AdviesDevies van Jos Borsboom en Humare Opleidingen van René Huele werken samen. Wij delen de visie op leren. Vanuit het oogpunt van kwaliteit vinden wij het belangrijk om de continuïteit te kunnen garanderen bij het uitvoeren van trainingen en projecten. Het netwerk van beide bedrijven kent voldoende experts op uiteenlopende terreinen om de voortgang van trainings- en verandertrajecten te garanderen. Onze expertise strekt zich uit over de volgende thema s: 1. Ontwikkelen van trainingsconcepten 2. Coachen & training op identiteitsniveau 3. Begeleiden van veranderingsprocessen 4. Talent analyse & talent management 5. Proces efficiency en proces effectiviteit 6. Interim management Deze thema s organiseren wij zowel voor profit als non-profitorganisaties. Onze trainingen bieden wij ook In House aan als maatwerk trajecten of via openinschrijving. Ons motto Leren is veranderen! Het betreft de fase van bewust onbekwaam naar bewust bekwaam. De fase van het bewuste onvermogen wordt niet als prettig ervaren, maar is wel buitengewoon leerzaam! Onze visie Leren is een ultiem veranderingsproces. Een training is effectief wanneer deze op de werkplek zelf plaatsvindt. Het geleerde en de daarmee samenhangende veranderingen bij een individu of team krijgt vorm in de praktijk. Om dat te bewerkstelligen is onvoorwaardelijke committent nodig van alle betrokkenen. Dit is een onmisbaar element in onze aanpak. Het is onze opdracht het traject te ontwikkelen, te verzorgen, deelnemers te begeleiden en resultaten te meten in de dagelijkse praktijk van de organisatie. Versie oktober

2 Onze werkwijze De trainingen worden opgebouwd rondom door de deelnemers zelf aangeleverde praktijkcasuïstiek. De vraag is Hoe bewegen we van de oude naar de nieuwe situatie?. De focus ligt op het bewustwordingproces. De trainingen zijn gebaseerd op doen en ervaren. Bespreken van theorie wordt beperkt tot het hoogst noodzakelijke. De trainingen kenmerken zich door het toepassen van heldere praktijkvoorbeelden. De aanpak wordt vooraf met de opdrachtgever besproken en vastgelegd in een overeenkomst. De belangrijkste kenmerken voor onze werkwijze zijn: 1. Ervaring- en praktijkgericht leren. 2. Het geleerde moet direct toepasbaar en meetbaar zijn in de praktijk van de medewerkers. 3. De training wordt verzorgd door twee trainers. De trainers hebben afwisselend de rol van trainer, procesbegeleider en acteur. Deze aanpak zorgt voor een optimale begeleiding tijdens de trainingsdagen. 4. Begeleiding is een wezenlijk onderdeel voor het slagen van onze training en kan op twee manieren: Via kan de deelnemer na de 1 e trainingsdag nog 4 weken contact onderhouden met de trainer. Dat is bedoeld om feedback te krijgen over specifieke situaties. Deze vorm van begeleiding maakt onderdeel uit van de aanbieding; Coaching is een effectieve manier om persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en te sturen. Deze vorm van begeleiding is optioneel. Profielen Jos Borsboom Jos Borsboom heeft 25 jaar (management)ervaring met het coachen en begeleiden van mensen en (re)organisaties. Als gedragskundige en coach heeft Jos ervaring met veranderingsprocessen binnen teams en het coachen van individuen inzake inter-persoonlijke of werkgerelateerde onderwerpen. Je bewust zijn van de noodzaak tot veranderen gaat mijns inziens vooraf aan verandering bij mens en organisatie in welke vorm of niveau dan ook. Inspireren, motiveren en verbinden dat is zijn streven. René Huele Renés expertise ligt op het gebied van bedrijfsopleidingen, vaardigheden en gedrag. Hij heeft ruim zeventien jaar ervaring op het gebied van trainen, ontwikkelen en coachen. De nadruk lag op (grote) financiële instellingen. Ook heeft René workshops en trainingen verzorgd voor hogescholen. René vindt het belangrijk dat het geleerde direct toepasbaar is in de praktijk en de resultaten meetbaar zijn op het gebied van klantgerichtheid, verkoopcijfers etc. Versie oktober

3 Overzicht aanbod workshops Workshop Duur Prijs in euro s exclusief BTW 1 Adviesgesprek relevant of transparant 2 dagdelen 375,- 2 Mijn kracht als mens 2 dagdelen 375,- 3 Mijn rol als adviseur 2 dagdelen 375,- 4 Het adviesgesprek (verdieping) 2 dagen 750,- 5 Omgaan met bezwaren 1 dagdeel 195,- 6 Assertief gedrag 2 dagen 750,- 7 Timemanagement 2 dagdelen 375,- 8 Vakkundig telefoneren 2 dagdelen 375,- Voor trainingen of trajecten op locatie gelden afwijkende tarieven. Contact informatie Contactpersoon: Jos P.M. Borsboom Telefoon: Website: Kantooradres: Plataanhout KK Zoetermeer Inschrijving KvK: Bankrekeningnummer: Versie oktober

4 Workshop Adviesgesprek relevant en transparant MIJN KLANT BEGRIJPT MIJ NIET! In de vaardigheidstraining Adviesgesprek relevant en transparant Mijn klant begrijpt mij niet staat transparante communicatie centraal. Er wordt geoefend met uitdagende praktijksituaties en simulaties. Voor uw klant is het belangrijk dat u het advies zo concreet, helder en enthousiast mogelijk kan overbrengen. Bovendien levert uw effectiviteit geld op! Na het volgen van deze training bent u als deelnemer in staat een transparant adviesgesprek te voeren; de boodschap over uw beloning met een klant overtuigend en doorzichtig te communiceren; concreet aan te geven wie u bent, wat u voor de klant doet en welke voordelen het voor de klant oplevert. De deelnemer kent de algemene en individuele leerdoelen. De deelnemer kan de leerdoelen op een SMART wijze De deelnemer kent het principe van de elevator pitch. (elevator = lift; pitch = verkooppresentatie). De deelnemer kent de 10 vragen die elke klant aan zijn adviseur zou moeten stellen. De deelnemer kent het model over de eigen houding (de 4 A's). De deelnemer kent het model over gedrag, de kennis en vaardigheden (de ijsberg van MC Lelland). De deelnemer kan, op maximaal 1 A 4 tje, zichzelf introduceren en een korte samenvatting geven van product, dienst of idee (maximaal 2 minuten zichzelf kunnen profileren). De deelnemer kan de 10 vragen vanuit hun eigen praktijk en individuele kwaliteiten beantwoorden in een praktijksimulatie (omgaan met weerstand klant). De deelnemer kan het belang van de 4 A s benoemen en kan aangegeven waar de zwaartepunten liggen op basis van de eigen leerdoelen. De deelnemer kan op basis van dit model de eigen faal- en succesfactoren benoemen. De deelnemer kent het 12-stappenplan van de AFM. De deelnemer kent het model inzake het omgaan met weerstanden van een klant (ADBIC model). De deelnemer kan dit plan vertalen naar de praktijk en de stappen toepassen in een gesprek met een klant. In een oefengesprek wordt onder ander de verdienstructuur met een klant besproken De deelnemer kan op basis van dit model de weerstanden van een klant ombuigen tot een positieve wending of koopsignaal in het gesprek. Versie oktober

5 Workshop Mijn kracht als mens Wie ben ik? / Humare Opleidingen In de workshop Mijn kracht als mens staan uw eigen kwaliteiten centraal. Waar ben ik goed in? Wat zijn mijn leerpunten? Als u begrijpt wie u bent en wat uw kwaliteiten zijn, zal uw gesprekspartner dat ook begrijpen en (her-)kennen. Ook leert u in deze workshops uw allergie ten opzichte van een ander te vertalen naar een kwaliteit. Er wordt geoefend in de vorm van uitdagende praktijksituaties en simulaties. U zult zien dat handelen en communiceren vanuit uw eigen kwaliteiten en die van uw gesprekspartner het vertrouwen ten goede komt. Vertrouwen is de basis voor elk klantencontact en een goed advies. Na het volgen van deze training bent u als deelnemer in staat uw eigen kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën te benoemen en deze toe te passen in een gesprek; de kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën van uw gesprekspartner te (her-)kennen en deze in een gesprek een positieve wending te geven; concreet aan te geven wat de belemmerende en stimulerende factoren zijn om het geleerde in de praktijk te brengen. De deelnemer kent de algemene en individuele leerdoelen. De deelnemer kent het model van de Kernkwadranten van Daniel Ofman. De deelnemer kan de leerdoelen op een SMART wijze De deelnemer kan, op basis van het Kernkwadrantemodel zijn kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën bepalen en de uitkomst hiervan toe passen in een gesprek. Op basis van het model kan de deelnemer ook de vier kwadranten van zijn gesprekspartner bepalen en (her)kennen en toepassen in een gesprek met deze persoon. De deelnemer kent het 6 stappenmodel van Ien Peijnenburg. De deelnemer kan op basis van het model zijn eigen stimulerende en belemmerende factoren vast stellen en vertalen naar praktisch handelen. De deelnemer past het geleerde toe in een simulatiegesprek gebaseerd op zijn eigen praktijk. Versie oktober

6 Workshop Mijn rol als adviseur Acteur of adviseur? / Humare Opleidingen In de workshop Mijn rol als adviseur staat uw rol als adviseur centraal. De adviseur wordt gezien als de spin in het web. We behandelen uw centrale rol in het totale adviesproces. Wat is uw rol ten opzichte van diverse factoren zoals de klant, productontwikkeling, bewegingen in de markt, concurrentie et cetetra? Er wordt geoefend in de vorm van uitdagende praktijksituaties en simulaties. U leert uw verschillende rollen te definiëren door te bepalen wat u wilt, kunt en moet doen in relatie tot de diverse externe factoren. Dus geen acteur maar een eerlijk en open adviseur die de juiste vragen weet te stellen. Na het volgen van deze training bent u als deelnemer in staat uw eigen rol ten opzichte van de diverse externe factoren, binnen het totale adviesproces, te bepalen en conform deze rol te handelen en communiceren in uw praktijk; op basis van luisteren, samenvatten en doorvragen de motieven van uw klant helder te krijgen. De deelnemer kent de algemene en individuele leerdoelen. De deelnemer kan de leerdoelen op een SMART wijze De deelnemer kent het model Het web van invloed. De deelnemer kan, op basis van het model zijn rol t.o.v. de diverse externe factoren, binnen het adviesproces, bepalen en conform handelen in de praktijk en e.e.a. toe passen in een gesprek. De deelnemer kent de driehoek van willen, moeten en kunnen. De deelnemer kent de diverse vraagvormen, de begrippen passief en actief luisteren en de regels voor een goede samenvatting. De deelnemer kent de voorwaarden en elemeneten van het persoonlijke contract. De deelnemer kan op basis van dit model, aansluitend op het web van invloed, bepalen welke acties/activiteiten hij moet uitvoeren. De deelnemer kan vanuit zijn gekozen rol in een gesprek op de juiste wijze en op het juiste niveau zijn gesprekspartner bevragen, aandachtig luisteren en het gehoorde vertalen in een concrete samenvatting. De deelnemer kan aan de hand van de 10 vragen/punten het persoonlijke contract opstellen op basis waarvan hij bepaalt wat de huidige praktijksituatie is en hoe de deelnemer deze in de toekomst stapsgewijs gaat aan pakken/veranderen. Versie oktober

7 Workshop Het adviesgesprek (verdieping workshop 1, 2 en 3) Klant wat wilt u nou van mij? De juiste beslissing nemen, efficiënt werken en tijd besparen worden steeds belangrijker. Net als het leveren van bewijslast uit objectieve bronnen, zodat de klant een onderbouwd advies ontvangt. Hierbij zal het onderwerp authenticiteit van de adviseur een doorslaggevende rol gaan spelen. Het is deze authenticiteit, het oprecht denken en handelen vanuit de klant, die de basis vormt voor het excellent adviseren. Kennis hebben van de alternatieven in de markt en correct beargumenteren waarom de klant bij deze adviseur beter af is, horen tot de kerncompetenties van de adviseur. In een periode van vier weken vinden twee bijeenkomsten plaats waarbij een programma wordt aangeboden dat geheel in het teken van uw adviespraktijk staat. Deze workshop is gebaseerd op doen en ervaren. Op de eerste dag van deze workshop staat u als adviseur centraal. Tussentijds werkt de deelnemer een praktijkcasus uit voor het integraal oefenen van het geleerde op dag 2. De tweede dag van deze workshop staat in het teken van de relatie met de klant. Na het volgen van deze training bent u als deelnemer instaat om vanuit de klant te adviseren; om met klanten een relatie op te bouwen en om uw klantenkring uit te breiden; op langere termijn een hogere klanttevredenheid te bereiken, in staat zijn om effectiever te werken en zal het bedrijfsresultaat positief beïnvloed worden. De deelnemer kent de algemene en individuele leerdoelen. De deelnemer is zich meer bewust van de eigen rol als adviseur en de (vaak onuitgesproken) wensen van de klant. De deelnemer kent het belang van effectiever en efficiënter werken. De deelnemer kent het belang van meer rendement uit het klantcontact halen. De deelnemer kan de leerdoelen op een SMART wijze De deelnemer herkent zichzelf in zijn rol als professioneel adviseur: Welke advieshouding hanteer je? Wat is het belang van luisteren? Hoe verkoop je jezelf als adviseur? De deelnemer kan verschillende gespreksmodellen hanteren? Overziet welke situaties zich kunnen voordoen tijdens een gesprek? Wat zegt een klant wel en vooral wat zegt hij niet? Hoe lees je de klantwens tussen de regels door? Hoe bouw je aan een relatie met de klant (in plaats van een transactie)? De deelnemer wordt geconfronteerd met zijn eigen gedrag en houding. Versie oktober

8 Workshop Omgaan met bezwaren van de klant Nee, hoezo nee? of Nee, hoe bedoelt u dat? In deze workshop Omgaan met bezwaren van de klant leert u het nee van een klant om te buigen tot een kans. Eigenlijk is de term omgaan met bezwaren van de klant te beladen. Het gaat om niet koopsignalen van de klant. De klant is nog niet toe aan kopen. Vele adviseurs laten zich hierdoor uit het veld slaan. Echter als de klant nee zegt, begint de verkoop pas (Hans van Wijlandt). Er wordt geoefend met uitdagende praktijksituaties en simulaties. Het adequaat omgaan met de niet-koopsignalen van de klant laat zien dat u goed luistert en interesse toont in de belangen van de klant. Nee is meestal geen nee maar ik heb nog niet voldoende informatie of de klant is nog niet overtuigd om ja te zeggen. Uiteindelijk levert het één en ander u cross- en deepselling op. Na het volgen van deze training bent u als deelnemer in staat niet-koopsignalen van een klant te (her-)kennen en op een gestructureerde manier om te buigen tot verkoopkansen; bent u beter instaat om te gaan met de afwijzing van uw klant. De deelnemer kent de algemene en individuele leerdoelen. De deelnemer kent het ADBIC model. De deelnemer kent de voorwaarden en elemeneten van het persoonlijke CONTRACT. De deelnemer kan de leerdoelen op een SMART wijze De deelnemer kan niet-koopsignalen van de klant (her)kennen. De deelnemer kan op basis van het model op een gestructureerde manier de aard van het niet koopsignaal achterhalen en analyseren. De deelnemer kan het resultaat van de analyse bespreken met de klant en koppelen aan diens wensen en belangen. De deelnemer is in staat om op basis van de analyse, daar waar mogelijk, de cross- en deepsellingsmogelijkheden met de klant te bespreken. De deelnemer kan aan de hand van de 10 vragen/punten het persoonlijke contract opstellen op basis waarvan hij bepaalt wat de huidige praktijksituatie is en hoe de deelnemer deze in de toekomst stapsgewijs gaat aanpakken/ veranderen. Versie oktober

9 Workshop Assertief gedrag Nee, dat klopt ja! (Loesje) / Humare Opleidingen In de workshop Assertief gedrag leert u nee te zeggen als u ook nee bedoelt en ja te zeggen als u ja bedoelt. Voor veel mensen is het soms moeilijk om zich assertief op te stellen. Het is belangrijk dat u weet waarom u dat moeilijk vindt. U leert diverse technieken om assertief te handelen en toch de gesprekspartner in zijn waarde te laten. Er wordt geoefend in de vorm van uitdagende situaties en simulaties gebaseerd op uw eigen praktijk. Er doen zich tal van situaties voor waarbij iemand assertief gedrag moet, wil of kan vertonen. Na het volgen van deze training bent u als deelnemer in staat: zorgvuldiger om te gaan met uw emoties en treedt lastige situaties zelfbewuster tegemoet; om duidelijker en opener te communiceren; om sterker en persoonlijker in uw omgang met uw partner, vrienden, collega s en niet onbelangrijk uw klanten! De deelnemer kent de algemene en individuele leerdoelen. De deelnemer kan de leerdoelen op een SMART wijze De deelnemer kent de begrippen: assertiviteit, subassertiviteit, passiviteit en agressiviteit. De deelnemer weet waarom nee zeggen en delegeren moeilijk is. De deelnemer weet wat personal branding is. De deelnemer kent de methode Rationele Effectiviteits Training en het model van de Transactionele Analyse. De deelnemer bepaalt wat zijn voorkeursgedrag is. De deelnemer kan in eigen woorden de diverse begrippen omschrijven. De deelnemer kan op basis van voorbeelden uit zijn eigen praktijk aangeven op welke momenten hij moeite heeft met nee zeggen en/of met delegeren. De deelnemer kan zich een beeld vormen van zichzelf als merk en kan zich op basis van dat beeld verkopen. De deelnemer kan dit ook verwoorden en toepassen in een gesprek. De deelnemer kan op basis hiervan feiten en gedachten scheiden en de diverse rollen toepassen in een gesprek. Versie oktober

10 Workshop Timemanagement / Humare Opleidingen Er zitten 24 uur in een dag en dan heb je de nacht nog! In de workshop Timemanagement leert u uw tijd in te delen en activiteiten te plannen. Er zijn boeken vol geschreven over timemanagement. Op zich niets mis mee, maar over het algemeen bent u meer geholpen met praktische tips, hanteerbare schema s die u direct in de praktijk kunt toepassen en waarvan u het resultaat ook direct merkt. Houd de tijd in eigen hand, dan wordt timemanagement selfmanagement en houdt u aan het eind van uw tijd geen stukje dag over. Na het volgen van deze training bent u als deelnemer in staat op basis van uw eigen agenda activiteiten en taken te prioriteren en te plannen. bewust te kijken naar uzelf, naar uw omgeving, naar uw doel. De deelnemer kent de algemene en individuele leerdoelen. De deelnemer kent het Eisenhower-model. De deelnemer kent het model van tijdanalyse. De deelnemer kent de overige modellen inzake timemanagement en hun werking. De deelnemer kent de werking van de oefening postbak. De deelnemer kan de leerdoelen op een SMART wijze De deelnemer kan het model toepassen op zijn eigen agenda en de consequenties benoemen. Op basis van het model kan de deelnemer de afspraken in zijn agenda (her-)plannen en prioriteren. De deelnemer kan de bijbehorende vragenlijst invullen de daaruit volgende conclusies interpreteren en toepassen op zijn eigen praktijk. De deelnemer kan de modellen toepassen in zijn eigen praktijk. De deelnemer kan de oefening uitvoeren en de hieruit conclusies trekken en daaruit leerpunten destilleren en deze toepassen in zijn praktijk. De deelnemer kent de voorwaarden en elementen van het persoonlijke CONTRACT. De deelnemer kan aan de hand van de 10 vragen/punten het persoonlijke contract opstellen op basis waarvan hij bepaalt wat de huidige praktijksituatie is en hoe de deelnemer deze in de toekomst stapsgewijs gaat aan pakken/veranderen. Versie oktober

11 Workshop Vakkundig telefoneren Bent u er nog? / Humare Opleidingen In de workshop Vakkundig telefoneren leert u op een professionele manier een telefoongesprek te voeren. Er wordt geoefend in de vorm van uitdagende situaties en simulaties gebaseerd op uw eigen praktijk.vaak is de telefoon het medium waarmee een klant voor het eerst direct contact met u heeft. De eerste indruk van uw organisatie en u zelf worden ook via deze weg gevormd. U weet er is slechts één kans om een goede eerste indruk te maken Een goede presentatie via de telefoon vormt het visitekaartje van uw organisatie. Het niet juist omgaan met het medium telefoon leidt tot irritante/ongewenste situaties. Na het volgen van deze training bent u als deelnemer in staat op een gestructureerde en professionele manier, zowel inkomende als uitgaande, telefoongesprekken te voeren, rekenining houdend met de spelregels binnen uw vakgebied. De deelnemer kent de algemene en individuele leerdoelen. De deelnemer kent de fasen waaruit een inkomend en een uitgaand telefoongesprek is opgebouwd en welke communicatieve vaardigheden per fase van belang zijn. De deelnemer kent de voorwaarden waaraan een script voor een inkomend en uitgaand telefoongesprek moet voldoen en is zich bewust van de diverse valkuilen en succesfactoren. De deelnemer kan de leerdoelen op een SMART wijze vastleggen en uitleggen De deelnemer kan een inkomend en een uitgaand telefoongesprek voeren op basis van de fasen en kan de bijbehorende communicatieve vaardigheden toepassen. De deelnemer kan, op basis van de onderliggende theorie, een telefoonscript maken voor een inkomend en uitgaand telefoongesprek met betrekking tot hun eigen organisatie (werkzaamheden). De deelnemer kent de diverse vormen van doorverbinden De deelnemer kan de diverse manieren van en de verschillende manieren van aanpak. doorverbinden toepassen. De deelnemer kent de spelregels van de gespreksoefeningen. De deelnemer kent de voorwaarden en elementen van het persoonlijke CONTRACT. De deelnemer kan binnen de gegeven regels een telefoongesprek voeren met een klant op basis van zijn praktijkervaring en het geleerde. De deelnemer kan aan de hand van de 10 vragen/punten het persoonlijke contract opstellen op basis waarvan hij bepaalt wat de huidige praktijksituatie is en hoe de deelnemer deze in de toekomst stapsgewijs gaat aan pakken/ veranderen. Versie oktober

12 AANMELDFORMULIER Na ontvangst van uw inschrijving en betaling ontvangt u per mail een deelnamebevestiging. De training vindt doorgang wanneer minimaal 8 personen zich hebben aangemeld. Indien dit niet het geval is, behouden wij ons het recht de training te annuleren. Voor meer informatie kijk op onze website of neem contact met ons op. Naam Gelieve hier al uw gegevens in te vullen en aan ons te mailen! Bedrijfsnaam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Uw keuze training nummer? Datum training? Datum Handtekening Workshop Duur Prijs in euro s exclusief BTW 1 Adviesgesprek relevant of transparant 2 dagdelen 375,- 2 Mijn kracht als mens 2 dagdelen 375,- 3 Mijn rol als adviseur 2 dagdelen 375,- 4 Het adviesgesprek (verdieping) 2 dagen 750,- 5 Omgaan met bezwaren 1 dagdeel 195,- 6 Assertief gedrag 2 dagen 750,- 7 Timemanagement 2 dagdelen 375,- 8 Vakkundig telefoneren 2 dagdelen 375,- Contactpersoon: Jos P.M. Borsboom Telefoon: Rekeningnummer: Kantooradres: Plataanhout KK Zoetermeer Website: Inschrijving KvK: Versie oktober

13 Versie oktober

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

PROFESSIONEEL EN KLANTGERICHT TELEFONEREN

PROFESSIONEEL EN KLANTGERICHT TELEFONEREN PROFESSIONEEL EN KLANTGERICHT TELEFONEREN tweedaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Je wilt professioneler en klantgerichter telefoongesprekken

Nadere informatie

Effectief Communiceren (1- Daags)

Effectief Communiceren (1- Daags) Effectief Communiceren (1- Daags) Om meer uit uw gesprekken te halen wilt u uw communicatievaardigheden verbeteren. U wilt werk maken van uw communicatieve vaardigheden en aan de hand van praktische oefeningen

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken?

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Beter Leren Communiceren U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Effectief communiceren. Het lijkt misschien eenvoudig, maar misverstanden of oplopende emoties tijdens gesprekken

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Uw onderneming kan groeien, als uw mensen kunnen groeien!

Uw onderneming kan groeien, als uw mensen kunnen groeien! Uw onderneming kan groeien, als uw mensen kunnen groeien! Trainingsaanbod Persoonlijke Ontwikkeling, Commercie en Management in Oss/Heesch en omgeving Als ondernemer heeft u doelen voor ogen die u wilt

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer:

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: COACHEND LEIDERSCHAP vierdaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Als leidinggevende heb je te maken met verschillende medewerkers met ieder

Nadere informatie

DE MEEWERKENDE LEIDINGGEVENDE

DE MEEWERKENDE LEIDINGGEVENDE DE MEEWERKENDE LEIDINGGEVENDE tweedaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Je stuurt een kleine groep medewerkers aan terwijl je zelf actief

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Vaardigheids- trainingen

Vaardigheids- trainingen Vaardigheids- trainingen Het solliciteren is voor een loopbaan misschien wel de minst gebruikte en tegelijkertijd meest belangrijke vaardigheid. Ter versnelling van de doorlooptijd van onze outplacementtrajecten

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

Training Leer Balans Leven

Training Leer Balans Leven Training Leer Balans Leven In 5 maanden meer balans in je leven Wil je minder stress? Wil je meer werkplezier? Wil je jouw doelen effectiever bereiken? Wil je handiger communiceren? Wil je efficiënter

Nadere informatie

Order 2 Cash Professional

Order 2 Cash Professional Order 2 Cash Professional Keser Academy Steeds meer bedrijven brengen focus aan in het Order-2-Cash proces. Het zijn dan ook de customerservicemedewerkers die naast kritisch bekijken of de processen nog

Nadere informatie

TOEPASSEN VAN MEDIATIONVAARDIGHEDEN. Vaardigheidstraining

TOEPASSEN VAN MEDIATIONVAARDIGHEDEN. Vaardigheidstraining TOEPASSEN VAN MEDIATIONVAARDIGHEDEN Vaardigheidstraining Toepassen van Mediationvaardigheden Inleiding De laatste jaren is er een toegenomen bewustwording vanuit de overheid dat de kwaliteit van de bestuurlijke

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs

Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs Training, cursussen en coaching Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs 2008/2009 Volg een cursus bij AOb scholing Scholing Starters 08-09.indd 1 28-05-2008

Nadere informatie

KLANTVRIENDELIJK TELEFOON & RECEPTIEVERKEER

KLANTVRIENDELIJK TELEFOON & RECEPTIEVERKEER KLANTVRIENDELIJK TELEFOON & RECEPTIEVERKEER INBOUND TELEFOONCOMMUNICATIE Pieterman & Partners KLANTVRIENDELIJK TELEFOON & RECEPTIEVERKEER RESULTAAT Efficiënt en klantgericht telefoonverkeer en representatieve

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Commercieel Excelleren (4 dagen)

Commercieel Excelleren (4 dagen) Commercieel Excelleren (4 dagen) Wilt u uw mindset en verkooptechnieken nóg verder aanscherpen? En wilt u zich binnenkort meten met de absolute top van salesprofessionals in Nederland? Kies dan voor de

Nadere informatie

TOEPASSEN VAN MEDIATIONVAARDIGHEDEN. Vaardigheidstraining

TOEPASSEN VAN MEDIATIONVAARDIGHEDEN. Vaardigheidstraining TOEPASSEN VAN MEDIATIONVAARDIGHEDEN Vaardigheidstraining Toepassen van Mediation vaardigheden Inleiding In het werk van een ondernemingsraad liggen tal van conflictueuze situaties op de loer: Tussen OR

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

TRAINING ASSERTIVITEIT

TRAINING ASSERTIVITEIT BROCHURE TRAINING ASSERTIVITEIT Met succes opkomen voor jezelf Je geeft gemakkelijk grenzen aan Je vergroot je zichtbaarheid IN HET KORT Je bent op zoek naar vaardigheden om je assertiviteit te vergroten.

Nadere informatie

Prospecteren met succes

Prospecteren met succes TRAINING Prospecteren met succes www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING PROSPECTEREN MET SUCCES De meeste verkopers hebben er een hekel aan en veel

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Productcatalogus AIRO Visie

Productcatalogus AIRO Visie Productcatalogus AIRO Visie Zorg Agogiek Inspireren Reflecteren Ontwikkelen Meer info? 06-42083525 1 Indeling Inleiding..pagina 3 Algemene Leefstijl (3 uur).. pagina 4 Algemene Leefstijl (20 uur) pagina

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG 1 P R O F E S S I O N E E L A D V I S E R E N Programmaconcept Om succesvol te zijn in een organisatie is beheersing van de eigen vakdiscipline niet voldoende. Veel professionals waaronder staf- en beleidsmedewerkers

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Krachtig samenwerken: meer bereiken

Krachtig samenwerken: meer bereiken Of ligt het misschien ook aan mij? Krachtig samenwerken: meer bereiken Voor verantwoordelijke, resultaatgerichte managers en professionals die willen leren hoe ze meer voor elkaar krijgen. Belangrijke

Nadere informatie

Spreek tot de verbeelding

Spreek tot de verbeelding De beste training; spreken met PowerPoints Wegens succes!! Extra training op 20 september 2013 Unieke training pakt alle aspecten voor inspirerende presentaties Voor wie - Directeuren - Managers - Adviseurs

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Simpel en snel leren op je werk Bij Ik Overtref Me geloven we dat jij alles in huis hebt om een succesvolle professional te zijn. Je wilt alleen af en toe een duwtje in

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

VERKOPEN EN ACQUIREREN

VERKOPEN EN ACQUIREREN VERKOPEN EN ACQUIREREN driedaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Je wilt meer commercieel succes door je eigen verkoopvaardigheden verder

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Onderwerp Teleseminar

Onderwerp Teleseminar Gratis Teleseminar Human Engineering 24 oktober 2012 Onderwerp Teleseminar 3 'Human Engineering'-valkuilen voor ontwerpers en ingenieurs: Hoe je ze vermijdt en ombuigt in kansen om meer te bereiken! Saskia

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

SalesAcademy 2010. www.interact.be/salesacademy. making the Data Center work

SalesAcademy 2010. www.interact.be/salesacademy. making the Data Center work SalesAcademy 2010 www.interact.be/salesacademy High Level Sales Training voor IT Resellers Tijdens contacten met onze resellers hebben we vastgesteld dat er nood is aan high level Sales Trainingen. Vaak

Nadere informatie

3-daagse Meesterschapstraining interactie 6 t/m 8 november 2014

3-daagse Meesterschapstraining interactie 6 t/m 8 november 2014 3-daagse Meesterschapstraining interactie 6 t/m 8 november 2014 Identity Compass Denkstijlen herkennen Uzelf helder presenteren Meester in interactieve communicatie Praktische toepassing Certificaat van

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Presenteren & Promoveren 2014

Presenteren & Promoveren 2014 Presenteren & Promoveren 2014 Een training voor promovendi De dissertatie is af. Het was een klus, maar de manuscriptcommissie heeft haar goedkeuring gegeven. De datum voor de promotie is al weken bekend.

Nadere informatie

Spreek tot de verbeelding

Spreek tot de verbeelding De beste training; spreken met PowerPoints Unieke training pakt alle aspecten voor inspirerende presentaties Voor wie - sprekers - Directeuren - Managers - Adviseurs - jou Wat - Presenteren van plannen

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Informatie en tarieven. We do not stop learning because we grow old; we grow old because we stop learning

Informatie en tarieven. We do not stop learning because we grow old; we grow old because we stop learning TIM HAVELAAR Coaching Training & Advies Product sheet Training Informatie en tarieven We do not stop learning because we grow old; we grow old because we stop learning Inleiding Trainingsonderwerpen Opleiden

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie In aanvulling op het basistraject bestaat de mogelijkheid om je van werk naar werk traject samen met je adviseur op je specifieke behoefte

Nadere informatie

Onze producten. Naar een toekomst met een leuke baan. Heb je nog vragen of wil je meer weten? Ga dan naar

Onze producten. Naar een toekomst met een leuke baan. Heb je nog vragen of wil je meer weten? Ga dan naar Naar een toekomst met een leuke baan Heb je nog vragen of wil je meer weten? Ga dan naar www.toekomstwinkel.nl of via: Onze producten Designed by: Solute Design Inspiratiedag Ons basisproduct. Door middel

Nadere informatie

Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf?

Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf? 1 Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf? Zet een kruisje bij het antwoord dat voor jou passend is - eerder juist indien je meestal op die manier handelt - eerder onjuist indien je slechts zelden op

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Hoe word je succesvol in sales

Hoe word je succesvol in sales Hoe word je succesvol in sales Verkopen gaat niet vanzelf. Zeker niet in deze tijd. Toch zijn nog steeds veel verkopers erg succesvol. Dat komt niet door het product of de dienst die ze aanbieden, maar

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht. Vakkundig Voorzitten

Gemeente Dordrecht. Vakkundig Voorzitten Offerte Gemeente Dordrecht Vakkundig Voorzitten Opdrachtgever Gemeente Dordrecht De heer S. Vooren Mail: s.vooren@dordrecht.nl Offerte informatie Auteur: Lianne de Jong Versie: 2.0 Datum: 15 maart 2011

Nadere informatie

KLANT & VERKOOPGERICHT TELEFONEREN

KLANT & VERKOOPGERICHT TELEFONEREN KLANT & VERKOOPGERICHT TELEFONEREN INBOUND TELEFOONCOMMUNICATIE Pieterman & Partners KLANT & VERKOOPGERICHT TELEFONEREN RESULTAAT Binnenkomende telefoongesprekken ombuigen naar proactieve commerciële gesprekken.

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

Traject Leiderschap 2015-2016

Traject Leiderschap 2015-2016 Traject Leiderschap 2015-2016 Aanpak traject Het is de bedoeling om voor de deelnemers een leertraject uit te werken dat bestaat uit een kick-off, 3 workshops van een halve dag, gecombineerd met 2*2uur

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

OVERZICHT TRAININGEN

OVERZICHT TRAININGEN OVERZICHT TRAININGEN COMMERCIE TRAINING #8: KLANTGERICHT VERKOPEN TRAINING #9: SUCCESVOL NETWERKEN COMMUNICATIE TRAINING #7: ONTSPANNEN PRESENTEREN TRAINING #21: EFFECTIEF COMMUNICEREN MANAGEMENT EN (PROJECT)LEIDERSCHAP

Nadere informatie

EXCELLENT VERKOPEN FACE TO FACE COMMUNICATIE TRAINING. Pieterman & Partners

EXCELLENT VERKOPEN FACE TO FACE COMMUNICATIE TRAINING. Pieterman & Partners EXCELLENT VERKOPEN FACE TO FACE COMMUNICATIE TRAINING Pieterman & Partners EXCELLENT VERKOPEN RESULTAAT Met succes communicatieve en commercieel technische vaardigheden in verkoop toepassen Meer rendement

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

Avondcursus kennismaken met NLP

Avondcursus kennismaken met NLP Avondcursus kennismaken met NLP Voor mensen die meer inzicht in zichzelf en anderen willen krijgen en zich verder willen ontwikkelen, is dit een prima inleiding in NLP! Waarnemingsstructuur: zintuiglijke

Nadere informatie

WORKSHOP DE KLIKFACTOR: HOE ZORG IK VOOR DE KLIK MET MIJN KLANT?

WORKSHOP DE KLIKFACTOR: HOE ZORG IK VOOR DE KLIK MET MIJN KLANT? Inleiding Programma Aanmelden Route WORKSHOP DE KLIKFACTOR: HOE ZORG IK VOOR DE KLIK MET MIJN KLANT? In de wereld waarin wij ons bevinden, wordt heel veel gecommuniceerd: uw verkopers communiceren met

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK Real change by real people The Human Effect INLEIDING Dit leertraject is speciaal ontworpen voor mensen die leiding geven aan veranderingsprocessen met een bepaalde

Nadere informatie

Green Belt to Black Belt

Green Belt to Black Belt Het beste van twee werelden De opleiding Six Sigma Black Belt is onderdeel van het gezamenlijke trainingsaanbod van ProjectsOne en Schouten en Nelissen. Als er één organisatie bekend is met zowel theorie

Nadere informatie

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV ZW ARBO dienstverlening voor het UWV Even voorstellen DHC Wij zijn een expertise bedrijf gericht op het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Trainingsbrochure: Overtuigen, spreken en presenteren. www.bureauspraakwater.nl

Trainingsbrochure: Overtuigen, spreken en presenteren. www.bureauspraakwater.nl Trainingsbrochure: Overtuigen, spreken en presenteren www.bureauspraakwater.nl Overtuigen, spreken en presenteren INHOUD VAN DE TRAINING Deze training combineert de meest waardevolle aspecten van onze

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

1. Doel en werkwijze intervisie

1. Doel en werkwijze intervisie 1. Doel en werkwijze intervisie Doel leren leren van elkaar. de groep gebruiken als oefensituatie themagerichte situaties bespreken de groep mee laten denken over een probleem en/of praktijksituatie experimenteren

Nadere informatie