MKB gaat over naar SEPA, maar weet het nog niet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MKB gaat over naar SEPA, maar weet het nog niet!"

Transcriptie

1 REIN KIEVIET MKB gaat over naar SEPA, maar weet het nog niet! Het Nederlandse betalingsverkeer staat voor grote uitdagingen. Binnen enkele jaren moeten de Nederlandse betaalmiddelen zijn vervangen door Europese om onderdeel te kunnen worden van de Single Euro Payments Area. Banken, de grote bedrijven, en ook het midden- en kleinbedrijf moeten samen voor een soepele overgang zorgen, want tijdens de verbouwing moeten betalingen en ontvangsten gewoon doorgaan. Drs. R.F.M. Kieviet is senior beleidsmedewerker bij de Divisie betalingsverkeer van de Nederlandsche Bank In het eurogebied betalen we elkaar met euro s, of we dat nu contant doen of giraal via de betaalrekening. Hier kunnen we contant overal met dezelfde op Europese leest geschoeide munten en bankbiljetten terecht. Giraal hebben we echter nog vooral nationale betaalmiddelen die buiten de landsgrenzen niet bruikbaar zijn. Maar dat gaat veranderen. Sinds januari 2008 bestaan er in een groot deel van Europa al Europese Overschrijvingen en binnenkort komen daar Europese incasso s bij, girale betaalmiddelen die in alle landen ook op dezelfde Europese leest geschoeid zijn. En ook de bankpassen krijgen een groot Europees bereik. Alle inwoners en bedrijven van de eurolanden kunnen over enkele jaren overal op dezelfde manier betalen, in eigen land en in andere eurolanden. We zijn onderweg naar één grote Europese betaalmarkt: de Single Euro Payments Area, kortweg SEPA. 1 1 SEPA omvat in principe het eurobetalingsverkeer van 32 landen: de 16 eurolanden, de overige 11 EU-landen, de overige 3 EER-landen en ten slotte Zwitserland en Monaco. WAAROM EUROPEES BETALEN? Een geïntegreerde betaalmarkt is onontbeerlijk om de Interne Markt in de EU te voltooien. De Europese Commissie, het Europese Parlement, de Europese Centrale Bank en de aangesloten centrale banken zijn grote voorstanders van SEPA. De Europese Commissie heeft laten becijferen dat de kostenbesparingen voor de hele Europese markt zouden kunnen oplopen tot meer dan honderd miljard euro over een periode van zes jaar. Die ontstaan door schaalvergroting en verhoogde concurrentie in een open en transparante markt. Zo krijgen ondernemers keuze uit veel meer aanbieders van betaaldiensten dan nu nationaal het geval is. Gemeenschappelijke standaarden in een Europees level playing payments field vormen bovendien een goede voedingsbodem voor verdere efficiencybevorderende innovaties. Eén Europese betaalmarkt biedt inefficiënte betaallanden relatief meer voordelen dan efficiënte, zoals Nederland. Maar toch kan ook Nederland profiteren, al worden die voordelen vooral op langere termijn zichtbaar. 22

2 SEPA vooral nationale migratie De kortetermijnvoordelen zijn groter naarmate consumenten en bedrijven meer naar of in het Europese buitenland betalen. Zo is het in SEPA niet langer noodzakelijk om rekeningen aan te houden in andere landen om buitenlandse klanten met locale betaalproducten goedkoop te kunnen incasseren. Eén Europese betaalmarkt biedt inefficiënte betaallanden meer voordelen dan efficiënte, zoals Nederland. Maar toch kan ook Nederland profiteren De verleiding is groot om de voordelen in het grensoverschrijdende betalingsverkeer te benadrukken, maar daar krijg je niet veel partijen enthousiast mee. Hoeveel consumenten en bedrijven hebben baat bij een gemakkelijker betalingsverkeer met het buitenland? We doen bijna 99% van al onze betalingen in eigen land. Veel bedrijven met louter binnenlandse klanten denken al snel buiten schot te blijven en dus niets te hoeven doen. Een misvatting. Maar het valt niet mee om uit te leggen dat, om een Europese betaalmarkt te creëren, juist de nationale betalingen op Europese standaarden worden gebaseerd. In Nederland, maar ook in Duitsland, België en in al die andere eurolanden. En zelfs voor eurobetalingen van en naar niet-eurolanden in Europa! Dát is integratie. Door dat in al die landen te doen, ontstaat een nieuw, veel groter binnenland. Helaas is SEPA nog te vaak een puur Europees onderwerp, terwijl het vooral om nationale migratie gaat. om ervoor te zorgen dat de kaarten even gemakkelijk en veilig bij geld- en betaalautomaten in het buitenland als in het binnenland te gebruiken zijn. In sommige landen, zoals in Nederland, is ervoor gekozen het nationale merk te vervangen door een internationaal merk. Voorlopig zijn oude en nieuwe SEPA-betaalmiddelen naast elkaar op de markt. Bedrijven bepalen in principe nu nog zelf wanneer ze met Europese producten gaan betalen en ontvangen en wanneer ze stoppen met de Nederlandse, maar de deadlines voor de laatste komen eraan. Wat bedrijven moeten doen De overgang naar Europese producten, standaarden en systemen houdt voor bedrijven vergaande aanpassingen in. Denk aan herziening van administratieve processen en systemen, implementatie van SEPA-standaarden en -interfaces, afbouw gebruik oude betaalrekening, producten en kanalen in alle systemen en administratieve processen, en ook communicatie met de eigen relaties over de nieuwe betaalproducten en rekeningnummers. Het is aan te bevelen niet te wachten tot een harde einddatum voor het Nederlandse betalingsverkeer is gesteld, maar vroegtijdig in kaart te brengen wat SEPA voor de eigen organisatie concreet betekent. Dit beperkt extra inspanningen en kosten, en bereidt de organisatie soepel en tijdig voor op SEPA. De overgang naar Europese producten, standaarden en systemen houdt voor bedrijven vergaande aanpassingen in Het valt niet mee om uit te leggen dat, om een Europese betaalmarkt te creëren, juist de nationale betalingen op Europese standaarden worden gebaseerd Europese betaalproducten vervangen Nederlandse Om één markt voor betalingsverkeer te creëren, moeten nationale betaalstandaarden, rekeningnummers en betaalproducten plaatsmaken voor Europese, waarmee binnenlands én grensoverschrijdend kan worden betaald en geïncasseerd. Over enkele jaren kunnen bedrijven en consumenten alleen nog betalen en incasseren met Europese overschrijvingen, SEPA credit transfers en met Europese incasso s, SEPA direct debits. Steeds meer nieuwe releases van betaal- en boekhoudpakketten voorzien in de Europese standaarden. Voor de betaalpassen is niet voorzien in een gemeenschappelijk Europees kaartmerk, maar zijn wel afspraken gemaakt Figuur 1. De SEPA-landen NEDERLANDSE MARKT NOG ONVOLDOENDE BEWUST VAN SEPA Veel bedrijven zijn zich nog onvoldoende bewust van SEPA. Dat blijkt uit een enquête die de Nederlandsche Bank (DNB) onder bedrijven en overheidsinstellingen heeft gehouden om inzicht te krijgen in het SEPA-bewustzijn en 23

3 in de stadia van voorbereiding. Het algemene beeld van deze SEPA-monitor is dat overheden en grote bedrijven bekend zijn met SEPA en bezig zijn met de voorbereidingen, maar dat in het midden- en kleinbedrijf het SEPA-bewustzijn nog niet zo hoog is. Verder is vooral in het MKB, maar toch ook bij grote bedrijven en overheden, behoefte aan algemene en concrete informatie. Het feitelijke gebruik van Europese overschrijvingen is bij alle bedrijven nog gering. De SEPA-monitor, die DNB tweemaal per jaar uitvoert, inventariseert ook de voortgang bij leveranciers van betaalen boekhoudpakketten met de aanpassing van hun (ERP-) software. Ongeveer de helft is nog druk bezig met aanpassen en een kwart van de ondervraagden heeft softwarepakketten op de markt gezet die betalen met SEPA credit transfers ondersteunen. 2 MKB nog onvoldoende voorbereid Voor het MKB-deel van de monitor heeft DNB een marktonderzoekbureau onder 458 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf telefonische interviews laten afnemen. Deze ondernemers zijn verdeeld over vijf grootteklassen en verspreid over tien verschillende sectoren. 3 Er is een duidelijk verband gevonden tussen de omvang van het bedrijf en de kennis over SEPA. Het SEPA-bewustzijn is het laagst bij kleine bedrijven met maximaal 4 werknemers. Bij bedrijven met 5-19 werknemers is 31% op de hoogte, oplopend tot 42% bij bedrijven met medewerkers. Ook blijken er verschillen te zijn tussen sectoren. Zo zijn MKB ers in de groothandel en in vervoer & opslag relatief goed op de hoogte. In deze sectoren doen ondernemers relatief veel zaken met het buitenland. Vergeleken met het grootbedrijf zijn er binnen het MKB veel minder bedrijven die een beeld hebben van de gevolgen van SEPA voor de eigen organisatie Vergeleken met het grootbedrijf zijn er binnen het MKB veel minder bedrijven die een beeld hebben van de gevolgen van SEPA voor de eigen organisatie. Ongeveer 11% geeft aan hier enig, maar nog onvoldoende zicht op te hebben, 4% heeft een algemeen beeld en nog eens 4% een volledig beeld. De resterende 81% weet niet wat voor gevolgen de komst van Europese betaalmiddelen heeft. Het kennisniveau 2 De SEPA-monitor is te downloaden op: 3 Sectoren: industrie, bouwnijverheid, detailhandel, horeca (grote bedragen), groothandel, vervoer en opslag, informatie en communicatie, dienstverlening, cultuur en recreatie en de zorgsector (markt). Deze zijn na weging representatief voor het MKB in de beschouwde (deel)sectoren. De grootteklassen zijn gemeten naar aantal werknemers: zzp, 2-4, 5-19, en werknemers. blijkt toe te nemen met de bedrijfsomvang en internationaal georiënteerde bedrijven geven wat vaker aan een beeld te hebben van de op stapel staande veranderingen. Aan de MKB ers die aangeven op de hoogte te zijn, is gevraagd welke veranderingen zij denken te moeten invoeren. Meest genoemd is vermelding van de IBAN, het internationale rekeningnummer en de BIC-code van de eigen bank op alle facturen en alle bedrijfscorrespondentie (31%), gevolgd door aanpassing van de internetbankieromgeving (15%) en de omzetting van nationale naar internationale rekeningnummers in het crediteuren- en debiteurenbestand (15%). Daarnaast noemde 10% de overgang naar een EMV-betaalterminal een belangrijke verandering. Slechts een enkele MKB er weet dat bij zakelijke incasso s nieuwe machtigingen moeten worden afgegeven. Bijna de helft van de ondernemers weet nog niet wat voor aanpassingen zij moet treffen om op Europese betaalmiddelen over te gaan. Van de ondervraagde MKB-bedrijven betaalt slechts 4% al met Europese overschrijvingen en is niet meer dan 5% begonnen met de voorbereidingen daartoe Van de ondervraagde MKB-bedrijven betaalt slechts 4% al met Europese overschrijvingen en is niet meer dan 5% begonnen met de voorbereidingen daartoe. Dat betekent dus dat 91% feitelijk nog niets heeft gedaan. In de laatste groep zitten relatief veel zzp ers en kleine bedrijven. De meerderheid hoorde via de enquête voor het eerst van SEPA en wist niet dat ze iets zou moeten doen, terwijl ruim eenderde antwoordde niet te weten wat ze zou moeten doen. Het mag hoe dan ook geen verbazing wekken dat de behoefte aan informatie over SEPA groot is. Zo gaf 80% van de MKB ers aan nader geïnformeerd te willen worden over de nieuwe Europese betaalmiddelen. Ze willen vooral praktische informatie, zoals over aanpassingen in hun interne betaal- en boekhoudsystemen, in hun facturen en bedrijfscorrespondentie. Ook willen ze weten hoe de huidige nationale rekeningnummers van hun klanten kunnen worden omgezet in internationale, en welke kosten de omschakeling met zich meebrengt. Tweederde verwacht de gewenste informatie van de eigen bank te krijgen. De meeste grotere bedrijven in de steekproef zijn al bezig met de voorbereidingen, maar ook hier betaalt nog maar een klein deel met Europese overschrijvingen. Grote bedrijven zijn nog terughoudend om snel over te gaan. Een aantal wacht liever tot heel Europa klaar is en zij in één keer al hun overschrijvingen binnen SEPA met dezelfde standaarden kunnen doen. Ook geven de grotere bedrijven aan liever niet voor de troepen uit te lopen. Dat geldt minder voor de 24

4 overheidsbedrijven, die of al over zijn of zeer vergevorderd zijn met de voorbereidingen. Van hen wordt dan ook een voortrekkersrol verwacht. MKB neutraal tegenover SEPA De bedrijven is ook gevraagd om op een schaal van 1 (zeer ongunstig) tot 7 (zeer gunstig) aan te geven hoe ze de gevolgen van SEPA voor hun eigen onderneming/organisatie inschatten. Grote bedrijven en overheidsbedrijven zijn overwegend positief over die gevolgen. Het MKB staat er gemiddeld genomen vrij neutraal tegenover: 19% schat de gevolgen van SEPA voor de eigen onderneming negatief, 34% neutraal en 29% positief in. Verder heeft 18% aangegeven deze vraag niet te kunnen beantwoorden. In de bouwnijverheid en in de dienstverlening verwacht men het minst te profiteren van SEPA De positieve verwachtingen blijken toe te nemen met de bedrijfsomvang. Zo staat 17% van de zzp ers negatief tegenover SEPA, 41% neutraal en 25% positief, terwijl 14% van de MKB ers met werknemers verwacht dat SEPA ongunstig voor zijn bedrijf is, en 28% neutrale en 53% positieve verwachtingen heeft. De genoemde percentages bij de grootste bedrijven in het MKB zijn vrijwel gelijk aan die voor de grote bedrijven die in dit onderzoek zijn benaderd. Bedrijven met veel internationale contacten, zoals in de sectoren informatie en communicatie, groothandel en vervoer en opslag, zijn gemiddeld genomen positiever dan bedrijven in andere sectoren. Bedrijven in de groothandel en in vervoer & opslag hebben een beter beeld van de veranderingen en zijn al relatief vaak bezig of zijn zelfs al klaar met hun voorbereidingen. In de bouwnijverheid en in de dienstverlening verwacht men het minst te profiteren. In de bouwnijverheid is sowieso heel weinig bekend over SEPA. Migratie gaat te langzaam Een niet zo hoog SEPA-bewustzijn, onvoldoende informatie over wat er moet gebeuren, wel inspanningen en beperkte voordelen zijn niet bepaald factoren die de overgang naar SEPA bespoedigen. Dat blijkt ook uit de cijfers. De Europese overschrijving is ruim anderhalf jaar op de markt, maar wordt nog weinig gebruikt. Een klein aantal bedrijven in Nederland boekt er euro s mee over naar het buitenland. Met de SEPA Credit Transfers kun je leveranciers betalen bij 4500 banken in Europa. In het tweede kwartaal van dit jaar werd in Nederland 1,9 miljoen keer met SEPAoverschrijvingen naar het buitenland betaald. Maar het gaat vooral om het binnenland en daar wordt nog nauwelijks Europees betaald. In hetzelfde kwartaal werden slechts binnenlandse SEPA-overschrijvingen geregistreerd. Dat is minder dan 0,1% van het totale aantal binnenlandse overschrijvingen. Per 1 november komt de Europese Incasso, de SEPA Direct Debit, in heel Europa naast de nationale incasso op de markt. Daarmee kunnen bedrijven gelden innen bij meer dan 2700 banken in SEPA. De Europese overschrijving is ruim anderhalf jaar op de markt, maar wordt nog weinig gebruikt Grensoverschrijdend machtigen was tot nu niet mogelijk. De overgang naar de Europese incasso is dus uitsluitend een binnenlandse migratie. Ofschoon banken hiermee dit jaar de basisinfrastructuur voor Europees betalen gereed hebben, moeten ook zij nog veel doen om te zorgen dat alle SEPA-producten en varianten via alle kanalen ook beschikbaar zijn voor al hun klanten. De migratie komt wat meer op gang doordat steeds meer Nederlandse overheids- en semi-overheidsinstellingen hun nationale overschrijvingen omzetten in Europese. Als dan de grotere betalers en incassanten snel volgen, gaan ook steeds meer kleinere bedrijven en consumenten SEPA ervaren. We hebben echter nog een lange weg te gaan voordat alle incasso s en overschrijvingen op gemeenschappelijke Europese standaarden zijn gebaseerd. En de vraag is of we daarvoor nog wel genoeg tijd hebben. EINDDATUM VOOR NEDERLANDSE BETAAL- PRODUCTEN IN ZICHT Europese en nationale autoriteiten, maar ook steeds meer marktpartijen zijn van mening dat de markt moet worden geholpen door bij wet een einddatum voor de nationale betaalproducten vast te stellen. Een reële einddatum voorkomt onnodige kosten van een dubbele infrastructuur. Niet alleen voor banken, maar ook voor bedrijven die anders lange tijd hun administratie zowel op Nederlandse als Europese standaarden en rekeningnummers moeten inrichten. De Europese Commissie werkt aan een Verordening voor heel SEPA waarin een einddatum wordt vastgesteld voor betalingen met nationale overschrijvingen en incasso s. Elektronisch betalen met de betaalpas valt erbuiten. Een werkdocument met de contouren van dit ontwerp stond in juni open voor consultatie. De Afstemgroep SEPA Nederland (ASN) heeft hier namens de Nederlandse betaalgemeenschap op gereageerd. 4 De ASN verwelkomt een gereguleerde 4 Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) heeft de ASN ingesteld om SEPA in Nederland zo soepel, kosteneffi ciënt en veilig mogelijk te kunnen invoeren. In deze afstemgroep zitten vertegenwoordigers van banken, consumenten en bedrijven (waaronder MKB-Nederland, VNO-NCW, Detailhandel Nederland, Koninklijke Horeca Nederland), en ook van DNB en de ministeries van Financiën en Economische Zaken. Het MOB richt zich op de bevordering van de maatschappelijke effi ciëntie van het Nederlandse betalingsverkeer. Deelnemers zijn vertegenwoordigers van aanbieders en gebruikers in het betalingsverkeer. 25

5 einddatum, maar acht een enkele einddatum veel efficiënter en transparanter dan de voorgestelde aparte data voor de uitfasering van de nationale overschrijvingen en incasso s. Verder willen de ASN-leden dat de standaarden zo gedefinieerd zijn dat bestaande SEPA-standaarden toepasbaar blijven zonder de flexibiliteit en innovatie te beperken. In Nederland zitten de stakeholders op één lijn. In Europa is een meerderheid van gebruikers en autoriteiten voor gescheiden einddata. Ingeval van twee data kunnen Nederlandse gebruikers overigens nog wel in één keer over als de eerste einddatum voor de overschrijvingen ver genoeg in de toekomst ligt. Daarom heeft de ASN in de consultatie aangegeven die datum niet vóór 2014 te willen, anders hebben de meeste marktpartijen in Nederland niet genoeg tijd om soepel en efficiënt over te kunnen gaan. De verwachting is dat in 2011 twee einddata bij Europese wet verplicht worden gesteld. De exacte data zal het Europese politieke krachtenveld moeten gaan uitmaken. worden enige pilots gereorganiseerd. In juni is de eerste gestart in Amsterdam, waar ondernemers en consumenten bij ruim dertig winkels aan het nieuwe pinnen kunnen wennen. Belangrijkste verandering is dat de pas met de chip in de automaat moet worden gestoken in plaats van hem er met de magneetstrip doorheen te halen. Bovendien moet de pas gedurende de hele transactie in de automaat blijven. De eerste ervaringen zijn positief, maar er is wel een aantal verbeterpunten gesignaleerd waarvoor oplossingen worden gezocht. Bedoeling is dat het nieuwe pinnen zich via de pilots en via winkelketens die snel helemaal overgaan, als een olievlek over Nederland gaat verspreiden. Om het grote publiek te informeren, is voor 2011 een landelijke communicatiecampagne voorzien. De voorlichtingscampagne voor acceptanten gebeurt branchegewijs. Voor ondernemers die hun terminal vervroegd moeten afschrijven, is er een financiële tegemoetkoming (Sloopregeling Betaalautomaten). Ondernemers die nog niet dit jaar een vervangende terminal aanschaffen, komen in aanmerking voor een vroegevogelkorting. Nederland moet over naar pinnen met een (EMV-)chip en met een nationaal én internationaal te gebruiken merk Ook einddatum voor pas met magneetstrip en nationaal merk PIN Hoewel eerdergenoemde Europese einddatum alleen de overschrijvingen en incasso s raakt, is er ook een nationale einddatum voor het betalen over de toonbank met de puur nationale pinpas. Het pinnen gaat niet verdwijnen, maar wordt wel aan internationale afspraken aangepast om in SEPA ook onderdeel te kunnen worden van de Europese pinmarkt. Daartoe moet Nederland over naar pinnen met een (EMV-)chip en met een nationaal én internationaal te gebruiken merk. Banken en de koepels van de winkeliers hebben in onderling overleg de einddatum voor deze EMV-migratie op eind 2011 gesteld, met een streefdatum van 30 juni Pinnen met een EMV-chip voorkomt skimmingfraude, waarbij criminelen de magneetstrip kopiëren en de rekening van de kaarthouder plunderen. Zo n chip is veel moeilijker te kopiëren. Om die technologie te kunnen gebruiken, moeten de betaalpassen, pinautomaten en de infrastructuur worden aangepast. De infrastructurele EMV-migratie komt al aardig op stoom. Verreweg de meeste Nederlandse betaalpassen (en ook creditcards) zijn al voorzien van een EMV-chip. Die chipkaarten zijn bij alle geldautomaten in Nederland te gebruiken, maar nog niet bij alle betaalterminals in de winkels. Ongeveer 10% van de ca terminals kan die chip helemaal niet lezen, de overige terminals kunnen dat wel, maar nog maar 1% beschikt over de software die houders van deze chippassen het pinnen met magneetstrip onmogelijk maakt. Die software is nodig om op grote schaal te gaan pinnen met EMV. Om ervaring op te doen en kinderziektes te verhelpen, Figuur 2. Met dit logo zal het nieuwe pinnen onder de aandacht worden gebracht CONTRACTEN EN DATACOMLIJNEN AANPASSEN Winkeliers en andere toonbankinstellingen moeten in de overgangsperiode niet alleen hun automaat vervangen, maar ook hun contract. Een kenmerk van het nieuwe pinnen is ook de overgang van het nationale merk PIN naar een internationaal betaalmerk, zoals Maestro. Voor deze merkmigratie is van belang dat de accepterende bedrijven hun automaatcontracten omzetten. Hoewel ook dit deel van de migratie vordert, dient nog meer dan de helft van de acceptanten het contract om te zetten. Deze omzetting heeft geen gevolgen voor de tarieven en functionaliteiten, zoals banken en toonbankinstellingen in 2009 hebben vastgelegd bij de Nadere Overeenkomst bij het Convenant Betalingsverkeer. Een kenmerk van het nieuwe pinnen is ook de overgang van het nationale merk PIN naar een internationaal betaalmerk, zoals Maestro Verder krijgen de toonbankinstellingen het advies zo nodig te zorgen voor een betere datacommunicatieverbinding. 26

6 Omdat met het nieuwe pinnen meer data met de bank worden uitgewisseld, is omwille van de snelheid breedband (adsl, kabel, glas) gewenst. Vooral bij kleinere acceptanten loopt de data-uitwisseling vaak nog over gewone telefoonlijnen, waarbij voor elke transactie apart wordt betaald. Afhankelijk van het gebruik kan breedband zelfs goedkoper zijn, omdat ongeacht het aantal pintransacties een vast bedrag per maand wordt betaald. Meer informatie over de chipmigratie is te vinden op Het doel is dat Nederlanders vanaf 1 januari 2012 alleen nog met de nieuwe chip kunnen pinnen. Vooral bij kleinere acceptanten loopt de data-uitwisseling vaak nog over gewone telefoonlijnen, waarbij voor elke transactie apart wordt betaald TEN SLOTTE Zowel het midden- als het kleinbedrijf krijgt het dringende advies om tijdig over SEPA te gaan nadenken en de huisbank om informatie te vragen. Voorkom de tijdsklem van een bij wet opgelegde einddatum voor het gebruik van Nederlandse overschrijvingen en incasso s. De impact van SEPA is groter naarmate het betalingsverkeer en de klantenadministraties groter en complexer zijn. Maar ook kleine bedrijven en consumenten krijgen met SEPA te maken, alleen al via de omzetting van de bankrekeningnummers. Voor winkeliers met oude betaalterminals is haast geboden om die te vervangen en de contracten met de bank te wijzigen om in 2011 op tijd SEPA-proof te zijn. Om met de logica van een bekende oudvoetballer te eindigen: Als ik iets eerder begin te lopen, dan lijk ik sneller. Andere te raadplegen websites over het nieuwe pinnen en over SEPA zijn: nl, en MKB-BEDRIJVEN DIE OVER DE GRENS ONDERNEMEN PRESTEREN BETER MKB-bedrijven die internationaal actief zijn, presteren beter dan bedrijven die alleen binnen de landsgrenzen actief zijn, blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie. Bedrijven met activiteiten over de grens hebben een betere concurrentiepositie, zijn innovatiever en hebben meer groei- en overlevingskansen. In hun studie hebben de onderzoekers gekeken naar de internationalisering van het Europese mkb en benoemen ze de belangrijkste belemmeringen en voordelen daarbij. Er zijn bijna bedrijven onderzocht. Het Nederlandse bedrijfsleven scoort op het gebied van internationalisering hoger (52%) dan het Europees gemiddelde (44%). In Nederland ondersteunt het ministerie van Economische Zaken met verschillende programma s ondernemers die over de grens willen ondernemen. Starters op buitenlandse markten kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van prepare2start. SER GAAT ADVISEREN OVER ARBOBELEID ZZP ERS Het dagelijks bestuur van de SER heeft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten een afzonderlijk advies uit te brengen over het vraagstuk van het realiseren van gelijke arbeidsomstandigheden voor werknemers en zzp ers. De minister had de SER gevraagd in het komende advies over de positie van zelfstandig ondernemers aandacht te besteden aan de fysieke belasting van zzp ers in de bouw. Het dagelijks bestuur onderschrijft het uitgangspunt dat de arbeidsomstandigheden, het beschermingsniveau en de veiligheid op de werkplek voor iedereen die daar werk verricht, gelijk moeten zijn. Concurrentie op arbeidsomstandigheden is immers ongewenst. Dat geldt niet alleen voor de bouw, maar ook voor andere sectoren. Daarom wil de SER het vraagstuk breder trekken. Vanwege de complexiteit van de materie geeft de SER de voorkeur aan een afzonderlijk advies. AOW-PARTNERTOESLAG WORDT GEKORT De AOW-partnertoeslag gaat met ingang van 1 januari 2011 met 8% omlaag. Huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot 110% van het wettelijk minimum (circa ) worden echter van deze maatregel uitgezonderd. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een daartoe strekkend wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Aanvankelijk zou de AOW-partnertoeslag, vooruitlopend op de gehele afschaffing in 2015, met 6% omlaag gaan. Maar in februari verhoogde het kabinet de korting naar 8% om daarmee een financieel gat te dichten. Dat was ontstaan nadat een streep was gezet door de vervroegde afschaffing van de AOW-partnertoeslag in 2011 voor de groep nieuwe AOW ers met partners jonger dan 55 jaar. Die maatregel was namelijk zowel in de Tweede Kamer als in het land op veel verzet gestuit. 27

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen SEPA: betalingsverkeer zonder grenzen In een groot deel van Europa worden de grenzen voor het betalingsverkeer afgeschaft. Er komt één grote Europese

Nadere informatie

SEPA migratiemonitor

SEPA migratiemonitor SEPA migratiemonitor Meting voorjaar 2010 Bewustwording, voorbereiding en gebruik van Europese betaalmiddelen door bedrijven en overheidsgebruikers in Nederland Mei 2010 Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

Nadere informatie

Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland

Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland Vanaf 28 januari 2008 zullen consumenten en bedrijven Europees kunnen gaan betalen. Op die datum komen banken in het hele eurogebied

Nadere informatie

SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS

SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS Nederland klaar voor IBAN en SEPA? Publieke sector klaar? SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS 1 Agenda - Achtergrond van Single Euro Payments Area (SEPA)

Nadere informatie

SEPA migratiemonitor

SEPA migratiemonitor SEPA migratiemonitor Meting voorjaar 2012 Bewustwording, voorbereiding en gebruik van Europese betaalmiddelen door bedrijven en overheidsgebruikers in Nederland Mei 2012 Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

Nadere informatie

Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop. Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010

Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop. Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010 Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010 scope SEPA veranderingen Huidige betaalmarkt (met huidig rekeningnummer)

Nadere informatie

SEPA migratiemonitor

SEPA migratiemonitor SEPA migratiemonitor Meting najaar 2012 Bewustwording, voorbereiding en gebruik van Europese betaalmiddelen door bedrijven en overheidsgebruikers in Nederland November 2012 Nationaal Forum SEPA-migratie

Nadere informatie

SEPA migratiemonitor. Meting najaar 2013

SEPA migratiemonitor. Meting najaar 2013 SEPA migratiemonitor Meting najaar 2013 Bewustwording, voorbereiding en gebruik van Europese betaalmiddelen door bedrijven en overheidsgebruikers in Nederland November 2013 Nationaal Forum SEPA-migratie

Nadere informatie

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld ers zijn over het algemeen positief over de bestaande betaalmogelijkheden, maar toch betaalt men in of naar het buitenland niet altijd zoals men zou willen. Zo is de tevredenheid over de acceptatie van

Nadere informatie

- Doorgest.: Ledenbrief Wat betekent de komst van SEPA voor gemeenten

- Doorgest.: Ledenbrief Wat betekent de komst van SEPA voor gemeenten pagina l van 2 zeist@zeist.nl - Doorgest.: Ledenbrief Wat betekent de komst van SEPA voor gemeenten Van: Aan: Datum: Onderwerp: Bijlagen: Tanja Knopperts zeist@zeist.nl 18-2-2010 11:41 Doorgest. : Ledenbrief

Nadere informatie

SEPA migratiemonitor

SEPA migratiemonitor SEPA migratiemonitor Meting najaar 2011 Bewustwording, voorbereiding en gebruik van Europese betaalmiddelen door bedrijven en overheidsgebruikers in Nederland November 2011 Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

Nadere informatie

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Ook bij u!

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Ook bij u! pinnen gaat beginnen. Ook bij u! pinnen gaat beginnen. Ook bij u! Nederland stapt over op het pinnen met de chip in plaats van met de magneetstrip. De eerste pilots van het nieuwe pinnen zijn gestart.

Nadere informatie

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN Iedereen in Nederland gaat de komende jaren gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number* ) als rekeningnummer. Dit geldt voor bedrijven en consumenten, maar ook voor verenigingen. Ook de

Nadere informatie

SEPA Veranderingen voor onderwijsland. 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini

SEPA Veranderingen voor onderwijsland. 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini SEPA Veranderingen voor onderwijsland 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini Inhoud SEPA in een notendop Betalingsverkeer, het basismodel Huidige situatie in Europa Wat is SEPA? Impact van SEPA 1 SEPA in

Nadere informatie

SEPA. single euro payments area. Gemakkelijker betalen in Europa

SEPA. single euro payments area. Gemakkelijker betalen in Europa SEPA single euro payments area Gemakkelijker betalen in Europa Inhoud Inleiding 1. SEPA de Europese invalshoek Waarom Europees betalingsverkeer? Gelijke standaarden en regels Hoeveel landen doen mee? Wat

Nadere informatie

Invoering SEPA in Nederland

Invoering SEPA in Nederland Invoering SEPA in Nederland Factuurcongres Kennisplatform Administratieve Software 24 april 2012 Gaston Aussems Agenda - Waarom SEPA? - Wat gaat SEPA betekenen? - Hoe migreert Nederland? - Hoe kunnen we

Nadere informatie

Mohamed Amri. Manager productmanagement

Mohamed Amri. Manager productmanagement 24 mei 2012 Mohamed Amri Manager productmanagement o MKB ers, middelgrote bedrijven: onbekend met SEPA en gevolgen voor eigen organisatie o Gemeenten, MKB ers en middelgrote bedrijven: onvoorbereid

Nadere informatie

SEPA migratiemonitor

SEPA migratiemonitor SEPA migratiemonitor Meting voorjaar 2013 Bewustwording, voorbereiding en gebruik van Europese betaalmiddelen door bedrijven en overheidsgebruikers in Nederland Mei 2013 Nationaal Forum SEPA-migratie INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Het nieuwe pinnen? U kunt er maar beter snel mee beginnen. Pas op tijd uw betaalautomaat en bankcontract aan!

Het nieuwe pinnen? U kunt er maar beter snel mee beginnen. Pas op tijd uw betaalautomaat en bankcontract aan! Het nieuwe pinnen? U kunt er maar beter snel mee beginnen. Pas op tijd uw betaalautomaat en bankcontract aan! 2 Het nieuwe pinnen? U kunt er maar beter snel mee beginnen. Het betalingsverkeer voor pinnen

Nadere informatie

SEPA migratiemonitor

SEPA migratiemonitor SEPA migratiemonitor Meting najaar 2010 Bewustwording, voorbereiding en gebruik van Europese betaalmiddelen door bedrijven en overheidsgebruikers in Nederland November 2010 Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

Nadere informatie

SEPA: Europa gaat over op IBAN

SEPA: Europa gaat over op IBAN SEPA: Europa gaat over op IBAN Delft, 17 september 2012 Rob Timmers Agenda Waarom SEPA? Wat verandert er voor u? Kansen en uitdagingen van SEPA Tijdlijnen SEPA Waarom SEPA? Lissabon agenda ; Europa wil

Nadere informatie

Scoren met SEPA! Inleiding 1. Wat is SEPA?

Scoren met SEPA! Inleiding 1. Wat is SEPA? Scoren met SEPA! Speech van Jacqueline Rijsdijk Directeur Divisie Betalingsverkeer & voorzitter van de Afstemgroep SEPA Nederland t.g.v. Kick off SEPA Platform voor de Publieke Sector, 16 juni 2008 -Alleen

Nadere informatie

SEPA: Europa gaat over op IBAN

SEPA: Europa gaat over op IBAN Aspect ICT, 13 en 26 september 2012 SEPA: Europa gaat over op IBAN Handelsstraat 4, 3371 XC Hardinxveld-Giessendam www.aspect-ict.nl, info@aspect-ict.nl Waarom SEPA? Lissabon agenda ; Europa wil de meest

Nadere informatie

SEPA komt er aan! 1 februari 2014. Februari 2013 FJ Dalstra Doest

SEPA komt er aan! 1 februari 2014. Februari 2013 FJ Dalstra Doest SEPA komt er aan! 1 februari 2014 Februari 2013 FJ Dalstra Doest Inleiding Naar aanleiding van de presentatie SEPA komt er aan!, ontvangt u deze hand out. Hierin staan de onderwerpen, die in de presentatie

Nadere informatie

Oranje is Samen ondernemen WELKOM

Oranje is Samen ondernemen WELKOM Oranje is Samen ondernemen WELKOM Juni 2013 Oranje is kansen zien Oranje is ING ING zet zich in voor Ondernemend Nederland. Dit doen we door het bieden van financiële oplossingen en het gemakkelijk maken

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN 2012 GAC Business Solutions De Scheper 307 5688 HP Oirschot +31 (0)499 58 28 28 info@gac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 2 Wat

Nadere informatie

Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer)

Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer) Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer) Presentatie voor Detailhandel Nederland 28 augustus 2009 Piet Mallekoote, Algemeen Directeur Currence Voorzitter Afstemgroep

Nadere informatie

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 VURORE Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 1 Overzicht 1. Huidige betaalinfrastructuur 2. Single Euro Payments Area (SEPA) 3. Impact op wezen 2 1. Huidige betaalinfrastructuur

Nadere informatie

Speech Frank Elderson Toekomst Betalingsverkeer 24 juni Dames en heren,

Speech Frank Elderson Toekomst Betalingsverkeer 24 juni Dames en heren, Speech Frank Elderson Toekomst Betalingsverkeer 24 juni 2014 Dames en heren, Hoewel deze bijeenkomst gaat over de toekomst van het betalingsverkeer, neem ik u graag eerst even mee naar het verleden. Want

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Informatie over het nieuwe pinnen

Informatie over het nieuwe pinnen Informatie over het nieuwe pinnen Bereid uw cliënt voor op het nieuwe pinnen De Nederlandse pin gaat verdwijnen. Ondernemers moeten er voor zorgen dat hun betaalautomaat geschikt wordt gemaakt voor het

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding SEPA

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding SEPA -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@nl] Verzonden: donderdag 11 november 2010 15:47 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

en de Europese overschrijving

en de Europese overschrijving De Europese overschrijving Inleiding Waarom een nieuwe Europese overschrijving Wat is de Europese overschrijving Wat moet u doen? 1. Verzamel informatie over de Europese overschrijving 2. Benoem een projectleider

Nadere informatie

Frans van Beers Stuurgroep SEPA Platform Administratieve Software Maarssen, 28 september 2010

Frans van Beers Stuurgroep SEPA Platform Administratieve Software Maarssen, 28 september 2010 SEPA status update Frans van Beers Stuurgroep SEPA Platform Administratieve Software Maarssen, 28 september 2010 Overgang naar SEPA is onvermijdelijk 2004 2006: Europese Commissie vind één infrastructuur

Nadere informatie

impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden

impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden SEPA impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden 1 impact scan urgentie wetgeving standaarden overschrijvingen iban incasso erordening impact scan urgentie wetgeving standaarden overschrijvingen

Nadere informatie

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Uitkomsten DNB onderzoek naar hoe Nederlanders betalen in en naar het buitenland 1 Nederlanders gebruiken in het buitenland vaker contant geld

Nadere informatie

SEPA: Europees betalen

SEPA: Europees betalen SEPA: Europees betalen Exportclub Groningen, Veendam 03-10-2012. Stad en Midden Groningen Programma Stukje historie, waarom SEPA? SEPA nu Stad en Midden Groningen Europese integratie 1951 EGKS (Frankrijk

Nadere informatie

Klaar voor SEPA in 6 stappen

Klaar voor SEPA in 6 stappen Klaar voor SEPA in 6 stappen Congres Financial Systems 6 juni 2012 Gaston Aussems SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt - Logische voltooiing Euro markt - Naast uniforme munt en betaalkaart ook uniform

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area)

SEPA (Single Euro Payments Area) SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Studiedag KNR 11 Oktober 2012 SEPA: één gezamelijke betaalmarkt vanaf 1 februari 2014 Wat is SEPA? Geen gefragmenteerde betaalmarkten maar

Nadere informatie

Speech SEPA migratie Nederland last call for boarding

Speech SEPA migratie Nederland last call for boarding Speech SEPA migratie Nederland last call for boarding Dames en heren, Op weg naar Leiden kwam ik vanochtend langs Schiphol. En ik realiseerde me weer hoe complex het vliegverkeer in elkaar zit. Dagelijks

Nadere informatie

Stappenplan IBAN-Acceptgiro. Voor incassanten

Stappenplan IBAN-Acceptgiro. Voor incassanten Stappenplan IBAN-Acceptgiro Voor incassanten Inleiding Standaardiseren betalingen IBAN-Acceptgiro Belangrijke mijlpalen Wat moet u doen 1. Verzamel informatie over IBAN-Acceptgiro 2. Benoem een projectleider

Nadere informatie

Klaar voor SEPA in 6 stappen

Klaar voor SEPA in 6 stappen Klaar voor SEPA in 6 stappen Gaston Aussems Programmabureau SEPA DNB Credit Expo 14 november 2012 Agenda 1. Wat is SEPA? 2. Hoe migreren we in Nederland? 3. Wat is de impact van SEPA? 4. Hoe pakt u het

Nadere informatie

Contant geld: gedrag en beleving van retailers

Contant geld: gedrag en beleving van retailers Contant geld: gedrag en beleving van retailers Uitkomsten DNB onderzoek, in samenwerking met Panteia, naar het gedrag en de beleving van retailers ten aanzien van contant geld Retailers zijn een belangrijke

Nadere informatie

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website:

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website: Er vinden de komende tijd grote veranderingen plaats binnen het Europese betalingsverkeer, welke ook gevolgen hebben voor het gebruik van CASH. Wij willen u graag op de hoogte stellen dat CASH deze ontwikkelingen

Nadere informatie

De migratie naar SEPA

De migratie naar SEPA De migratie naar SEPA De overgang: complex en tijdrovend? Advies: Begin op tijd ING ondersteunt u! Utrecht, 20 november 2012 VAP Themadag 2012 Peter Hardeman Programma Historie Wat gaat er veranderen Overzicht

Nadere informatie

Bijdrage Ineke Bussemaker

Bijdrage Ineke Bussemaker Bijdrage Ineke Bussemaker Overgang naar SEPA Samenwerking tussen bedrijven en banken Ineke Bussemaker voorzitter Stuurgroep SEPA 6 december 2012 Migratie naar SEPA nog weinig tijd Einddatum: 1-2-2014 Wat

Nadere informatie

Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards

Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards De Interchange Fee Regulation is een wetgeving vanuit de EU (Verordening (EU) 2015/751), waar elke issuer en acquirer die gevestigd

Nadere informatie

Betalingsverkeer via IBAN en SEPA

Betalingsverkeer via IBAN en SEPA Betalingsverkeer via IBAN en SEPA Gaston Aussems Programmabureau SEPA DNB ICT Financials 29 november 2012 Agenda 1. Wat is SEPA? 2. Hoe migreren we in Nederland? 3. Wat is de impact van SEPA? 4. Hoe pakt

Nadere informatie

Concept Agendapunt: 06 Lijsten met open standaarden Bijlagen: College Standaardisatie

Concept Agendapunt: 06 Lijsten met open standaarden Bijlagen: College Standaardisatie Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl COLLEGE STANDAARDISATIE Concept CS10-05-06C Agendapunt: 06 Lijsten met open

Nadere informatie

Europees overboeken en incasseren

Europees overboeken en incasseren Europees overboeken en incasseren Ir. Simon Lelieveldt e-banking track 10 november 2005 Voorspellen: altijd gevaarlijk..! Ik zie over minder dan 800 dagen. een New Legal Framework.. ik zie ook. EPC-standaarden

Nadere informatie

SEPA EN DE IMPACT OP BEDRIJVEN

SEPA EN DE IMPACT OP BEDRIJVEN SEPA EN DE IMPACT OP BEDRIJVEN Februari 2013 INHOUD Het onderwerp SEPA staat hoog op de zakelijke agenda s van 2013. Op 1 februari 2014 moeten alle organisaties namelijk voldoen aan de SEPA standaarden

Nadere informatie

De overgang op SEPA. Nederlandse Vereniging van Banken De Nederlandsche Bank Currence

De overgang op SEPA. Nederlandse Vereniging van Banken De Nederlandsche Bank Currence De overgang op SEPA door Nederlandse Vereniging van Banken De Nederlandsche Bank Currence Versie 3.5 mei 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunten introductie en migratie... 7 1.2 Overzicht

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2015 Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand

zakelijk betalingsverkeer 2015 Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand tarieven zakelijk betalingsverkeer 2015 Betaalproducten Betaalrekeningen Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand Vreemde Valuta rekening 5,50 per

Nadere informatie

Veilig betalen in Nederland

Veilig betalen in Nederland De meeste consumenten zijn positief over de veiligheid van het Nederlandse betalingsverkeer. Dat blijkt uit onderzoek dat dnb heeft uitgevoerd, onder meer naar aanleiding van de toename van pinpasfraude

Nadere informatie

Stappenplan IBAN-Acceptgiro. Voor servicebureaus

Stappenplan IBAN-Acceptgiro. Voor servicebureaus Stappenplan IBAN-Acceptgiro Voor servicebureaus Inleiding Standaardiseren betalingen IBAN-Acceptgiro Belangrijke mijlpalen Wat moet u doen 1. Verzamel informatie over IBAN-Acceptgiro 2. Benoem een projectleider

Nadere informatie

Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer

Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer per 1 januari 2009 Tarieven Binnenland Girale bijschrijvingen Overboeking EUR 0,14 Acceptgiro EUR 0,25 Spoedoverboeking EUR 1,19 Incasso via OfficeNet/Internet Bankieren/Access

Nadere informatie

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2006

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2006 Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2006 Rapportage aan de minister van Financiën April 2007 2 INHOUD VOORWOORD... 5 1. RESULTATEN 2006... 7 OP WEG NAAR DE UNIFORME EUROBETAALRUIMTE SEPA...

Nadere informatie

Onderwerp: Visie Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer Inleiding

Onderwerp: Visie Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer Inleiding Onderwerp: Visie Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2016 Inleiding Bij de evaluatie van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) in november 2015 is afgesproken om jaarlijks een visiedocument

Nadere informatie

SEPA Kansen en bedreigingen voor Click Retail

SEPA Kansen en bedreigingen voor Click Retail SEPA Kansen en bedreigingen voor Click Retail 18 Mei 2010 Paul Koetsier, Capgemini Inhoud Setting the scene Huidige situatie SEPA? Kansen van SEPA voor de Retailer Nu en later 1 Wie van u gebruikt nu al

Nadere informatie

Vrijwilligersorganisaties over op IBAN en SEPA. NOV bijeenkomst, Utrecht, 29 januari 2013, Gaston Aussems, Programmabureau SEPA

Vrijwilligersorganisaties over op IBAN en SEPA. NOV bijeenkomst, Utrecht, 29 januari 2013, Gaston Aussems, Programmabureau SEPA Vrijwilligersorganisaties over op IBAN en SEPA NOV bijeenkomst, Utrecht, 29 januari 2013, Gaston Aussems, Programmabureau SEPA Agenda 1. Wat is SEPA? 2. Hoe migreren we in Nederland? 3. Wat betekent SEPA

Nadere informatie

Het is tijd voor de Single Euro Payments Area (SEPA)

Het is tijd voor de Single Euro Payments Area (SEPA) Het is tijd voor de Single Euro Payments Area (SEPA) Het is tijd voor de Rabobank. Januari 2008 Introductie Wij staan aan de vooravond van de komst van één Europese betaalmarkt: SEPA, de Single Euro Payments

Nadere informatie

SEPA en uw financiële waardeketen. 1Een perfecte combinatie!

SEPA en uw financiële waardeketen. 1Een perfecte combinatie! Financial Supply Chain SEPA SEPA en uw financiële waardeketen 1Een perfecte combinatie! SEPA en uw financiële waardeketen SEPA draait niet alleen om nieuwe manier voor het verwerken van betalingen; het

Nadere informatie

Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) over 2008

Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) over 2008 2009D50896 27 863 Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) over 2008 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld... oktober 2009 Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA Uden, 10 april 2013

Makkelijk over op IBAN en SEPA Uden, 10 april 2013 Makkelijk over op IBAN en SEPA Uden, 10 april 2013 Rabobank helpt u graag op weg Agenda De achtergrond van SEPA Wat verandert er met SEPA? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank

Nadere informatie

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0 SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended versie 1.0 1. SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa SEPA (Single Euro Payments Area) leidt tot harmonisatie van de betaalmarkt binnen de Europese

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2013 Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening

zakelijk betalingsverkeer 2013 Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening tarieven zakelijk betalingsverkeer 2013 Betaalrekeningen en pakketten Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening Basistarief zakelijke rekeningen niet ingezetenen (1) 27,00 per maand

Nadere informatie

Vragen van het Kamerlid Crone (PvdA)

Vragen van het Kamerlid Crone (PvdA) Directie Financiële Markten Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 22 december 2006 FM 2006-02950 U Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2014 Zakelijke rekening 5,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,00 per rekening per maand

zakelijk betalingsverkeer 2014 Zakelijke rekening 5,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,00 per rekening per maand tarieven zakelijk betalingsverkeer 2014 Betaalproducten Betaalrekeningen Zakelijke rekening 5,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,00 per rekening per maand Vreemde Valuta rekening 5,00 per

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

Workshop IBAN en SEPA Wat betekent dit voor uw onderneming?

Workshop IBAN en SEPA Wat betekent dit voor uw onderneming? Inleiding Programma Aanmelden Route Workshop IBAN en SEPA Met ingang van 1 februari 2014 is één Europese betaalmarkt een feit. Vanaf die datum werken de nationale girale betaalproducten en automatische

Nadere informatie

Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards

Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards De Interchange Fee Regulation is een wetgeving vanuit de EU (Verordening (EU) 2015/751), waar elke issuer en acquirer die gevestigd

Nadere informatie

Tarieven Zakelijk betalingsverkeer 2016

Tarieven Zakelijk betalingsverkeer 2016 Tarieven Zakelijk betalingsverkeer 2016 Betaalproducten Betaalrekeningen Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand Vreemde Valuta rekening 5,50 per

Nadere informatie

2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper

2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper 2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper Inhoudsopgave 2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper Hoofdstuk 1: Sterke groei aantal pinbetalingen in Nederland 3 Hoofdstuk 2: Contactloos

Nadere informatie

Inhoud. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 2 van 6 http://www.unit4.nl/disclaimer

Inhoud. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 2 van 6 http://www.unit4.nl/disclaimer Over op IBAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Eerste voorbereiding... 3 3. Verzamelen IBAN gegevens... 3 4. Conversie BBAN / IBAN... 4 5. Stamgegevens landen... 4 6. Omzetten bankboeken... 5 7. Betaalbaarstellen...

Nadere informatie

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA ICT Accountancy congres Hoevelaken, 19 maart 2013 Gaston Aussems Agenda 1. Wat is SEPA? 2. Hoe migreren we in Nederland? 3. Wat is de impact van SEPA? 4. Wat zijn

Nadere informatie

Eén Europees betaalgebied op komst

Eén Europees betaalgebied op komst Vanaf 1 januari 2008 zal het betalingsverkeer in Europa veranderen. Niet van de één op de andere dag, zoals toen de euro in 2002 de nationale valuta verving, maar geleidelijk. Vanaf 1 januari 2008 moet

Nadere informatie

Concept Ruil. begrippen giraal geld contante betalingen indirecte ruil chartaal geld betalingsverkeer directe ruil kosten (betalingsverkeer)

Concept Ruil. begrippen giraal geld contante betalingen indirecte ruil chartaal geld betalingsverkeer directe ruil kosten (betalingsverkeer) DIGITALE LESBRIEF CONTANTE BETALINGEN GETELD Doelgroep: SLU: 4 havo, 4 vwo 1 lesuur, exclusief huiswerkopdracht Concept Ruil begrippen giraal geld contante betalingen indirecte ruil chartaal geld betalingsverkeer

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën.

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën. Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank. Een bank met ideeën. Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Aan de slag met de

Nadere informatie

Beantwoording van de Kamervragen n.a.v. Rapportage MOB 2008 (2009D50896)

Beantwoording van de Kamervragen n.a.v. Rapportage MOB 2008 (2009D50896) Beantwoording van de Kamervragen n.a.v. Rapportage MOB 2008 (2009D50896) Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van het CDA De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen

Nadere informatie

Grensoverschrijdend betaalgedrag door Nederlanders in 2009. Gevolgen van SEPA worden zichtbaar. December 2010

Grensoverschrijdend betaalgedrag door Nederlanders in 2009. Gevolgen van SEPA worden zichtbaar. December 2010 Grensoverschrijdend betaalgedrag door Nederlanders in 2009 Gevolgen van SEPA worden zichtbaar December 2010 Nicole Jonker & Anneke Kosse De Nederlandsche Bank Secretariaat Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

Nadere informatie

De overgang op SEPA. Nederlandse Vereniging van Banken De Nederlandsche Bank Currence

De overgang op SEPA. Nederlandse Vereniging van Banken De Nederlandsche Bank Currence De overgang op SEPA door Nederlandse Vereniging van Banken De Nederlandsche Bank Currence Versie 3.4 oktober 2007 MET WIJZIGINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE MOB-VERGADERING VAN 23 MEI 2007 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA

Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze ook na maart 2013 automatisch betalingen kunnen blijven verwerken? Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze ook

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Betalen in Europa Grenzeloos. Gemakkelijk. Gewoon.

Betalen in Europa Grenzeloos. Gemakkelijk. Gewoon. Betalen in Europa Wat zijn de nieuwe SEPA betaalmiddelen? Hoe gebruikt u de SEPA betaalmiddelen? Wat is IBAN en BIC? Grenzeloos betalen binnen Europa! Alle betalingen in Europa op dezelfde manier. Dat

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank Noord Twente Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Handige tips en tricks Projectenfonds

Nadere informatie

Zakelijk betalen en sparen?

Zakelijk betalen en sparen? Zakelijk betalen en sparen? Wij zijn uw bank. Zakelijk betalen en sparen? RegioBank heeft een zakelijk totaalpakket voor zzp, mkb, verenigingen en stichtingen. Sparen en betalen op uw manier Bij RegioBank

Nadere informatie

Bent u al klaar voor het nieuwe pinnen?

Bent u al klaar voor het nieuwe pinnen? Bent u al klaar voor het nieuwe pinnen? Voorwoord Als ondernemer in de tabaks- en gemaksdetailhandel wilt u uw klanten een optimale service bieden, maar u wilt ook uw betalingsverkeer veilig en efficiënt

Nadere informatie

Creditcardgebruik in Nederland

Creditcardgebruik in Nederland Creditcardgebruik in Nederland Een onderzoek naar de beleving en het gedrag van Nederlandse consumenten Anneke Kosse De Nederlandsche Bank Oktober 2009 1. INLEIDING Aanbod & acceptatie creditcards beperkt

Nadere informatie

Interbancaire vergoedingen en de eenwording van de Europese betaalmarkt

Interbancaire vergoedingen en de eenwording van de Europese betaalmarkt Interbancaire vergoedingen en de eenwording van de Europese betaalmarkt Het Nederlandse betalingsverkeer functioneert goed en is efficiënt, vinden consumenten en zakelijke gebruikers. De efficiëntie van

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015. Oefenexamen Europees betalingsverkeer

NIBE-SVV, 2015. Oefenexamen Europees betalingsverkeer NIBE-SVV, 2015 Oefenexamen Europees betalingsverkeer 1. Welke bewering over de zakelijke en particuliere betaalrekening is JUIST? Zowel bij de zakelijke als bij de particuliere betaalrekening A. kan de

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2012 OEFENEXAMEN EUROPEES BETALINGSVERKEER

NIBE-SVV, 2012 OEFENEXAMEN EUROPEES BETALINGSVERKEER NIBE-SVV, 2012 OEFENEXAMEN EUROPEES BETALINGSVERKEER 1. Welke bewering over de zakelijke en particuliere betaalrekening is JUIST? Zowel bij de zakelijke als bij de particuliere betaalrekening A. kan de

Nadere informatie

Grensoverschrijdend betaalgedrag door Nederlanders in 2010

Grensoverschrijdend betaalgedrag door Nederlanders in 2010 Grensoverschrijdend betaalgedrag door Nederlanders in 2010 Tevredenheid over pinnen in binnen- en buitenland neemt verder toe Oktober 2011 Anneke Kosse & Mirjam Plooij De Nederlandsche Bank INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Veranderingen voor directe aanlevering door SEPA

Veranderingen voor directe aanlevering door SEPA Veranderingen voor directe aanlevering door SEPA Voor bedrijven die betaalopdrachten direct naar Equens sturen in plaats van naar hun eigen bank Februari 2013 Versie 1.0 Eén Europese betaalmarkt Europa

Nadere informatie

Zakelijk betalen en sparen?

Zakelijk betalen en sparen? Zakelijk betalen en sparen? Wij zijn uw bank. Zakelijk betalen en sparen? RegioBank heeft een zakelijk totaalpakket voor zzp, mkb, verenigingen en stichtingen. Als zelfstandig ondernemer wilt u uw financiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 27 863 Betalingsverkeer Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 mei 2013

Nadere informatie

Single Euro Payments Area (SEPA) De standaard voor betalen in Nederland en Europa

Single Euro Payments Area (SEPA) De standaard voor betalen in Nederland en Europa Single Euro Payments Area (SEPA) De standaard voor betalen in Nederland en Europa Welke onderwerpen komen aan bod? Waarom SEPA? Voordelen van één Europese betaalmarkt Het IBAN rekeningnummer De SEPA-overboeking

Nadere informatie

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Sluit u aan op breedband

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Sluit u aan op breedband Het nieuwe pinnen gaat beginnen Sluit u aan op breedband 2 Het nieuwe pinnen gaat beginnen Sluit u aan op breedband De aangewezen verbinding voor het nieuwe pinnen is een breedbandverbinding. Dat is zeker

Nadere informatie

Betalingsverkeer VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. Vastgesteld... mei 2005. De voorzitter van de commissie, Tichelaar

Betalingsverkeer VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. Vastgesteld... mei 2005. De voorzitter van de commissie, Tichelaar vra2005fin-05 Betalingsverkeer VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld... mei 2005 Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de minister

Nadere informatie