Jongeren formuleren in vijf woorden wie zij zijn en ook overal willen zijn. Jongeren formuleren hoe je christen bent op social media.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jongeren formuleren in vijf woorden wie zij zijn en ook overal willen zijn. Jongeren formuleren hoe je christen bent op social media."

Transcriptie

1 Toets online THEMA Social media (2) LEERDOEL Jongeren formuleren in vijf woorden wie zij zijn en ook overal willen zijn. Jongeren formuleren hoe je christen bent op social media. GROEPSDOEL Jongeren ontdekken de voor-en nadelen van social media en krijgen handvatten om er bewust mee om te gaan. SLEUTELBIJBELTEKSTEN Matteüs 9:35-:1, 14:22-23, 17:1-9, Filippenzen 4:8 en Jakobus 2:24-26 INHOUD Totaal 80 min. Download Like/unlike min. Re:flect Toetsen poetsen 05 min. Experience Toetsenbord min. Chatroom Verge-like 05 min. Music Anywhere min. Music In het nachtlicht min. Input light Jezus online min. Input heavy Gods toets min. Chatroom Take the lead 05 min. Online Post it min. Netwerk Blind typen 05 min. Pre:flect Plak en post min. Steady Out Dit is de tweede bijeenkomst over social media. In de eerste bijeenkomst stond de identiteit van de jongere centraal. In deze tweede bijeenkomst gaan jongeren ontdekken hoe zij hun identiteit trouw kunnen blijven. Ze formuleren een toets die ze kunnen hanteren. Verder gaan jullie dieper in op de voor- en nadelen van social media. 37

2 Toets online De social media zit vol mogelijkheden. Je kunt iedereen en van alles volgen. Dit zorgt voor een hoop voordelen. Bijvoorbeeld: Op de hoogte zijn van de laatste trends. Contact houden met vrienden die je in real life niet of zelden ziet. De grote voordelen van social media kunnen nadelen worden. De grens is vaag. Want zoveel te zien wordt al snel niets willen missen. Het kan zelfs verslavend worden. Steek positief in of je nu veel of niets bij social media hebt. Jongeren en social media zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Leg het accent daarom ook niet op loskomen, maar daag ze uit om overal uit een stuk te zijn. Sluit tijdens de Live Steady bijeenkomst aan bij dat wat je gehoord hebt tijdens de Pre:flect en de denken groepsprocessen waar de jongeren in zitten. Bid voor de jongeren van je smallgroup, voor jezelf en vraag om een zegen over de bijeenkomst. Jongeren uitnodigen Geef de jongeren de opdracht om hun Facebookprofiel te checken. Staat er iets op wat ze er eigenlijk af willen hebben? Laat ze de resultaten van hun Facebookcheck meenemen naar de Live Steady bijeenkomst. DOWNLOAD LIKE/UNLIKE Zorg voor hele verschillende hapjes en drankjes. Denk aan: stukjes kaas, ham, leverworst, augurk, chips, kiwi s, stukjes bloemkool, limonade, Cola, tomatensap. Kopieer de werkbladen en knip de like- en unlike stickers uit. Zorg voor tape en pennen. Jongeren verwoorden de voor- en nadelen van social media. Activiteit Geef elke jongeren tape en twee like en unlike stickers. Vraag hen de hapjes en drankjes te stickeren. Laat de jongeren de vraag op de sticker beantwoorden. Praat door over de likes en unlikes van de jongeren. Eet en drink de hapjes en drankjes op. Leiderstip: Vul de likes en unlikes van de jongeren aan waar nodig. Zorg dat aan bod komt: Social media, een wereld vol kansen en mogelijkheden. Maar die kansen en mogelijkheden kunnen tegelijk ook gevaarlijk en ongezond worden, als je over de grens gaat. De grens is vaak onduidelijk. Op de volgende pagina vind je een schema met kansen en gevaren. Laat jongeren reageren op wat je zegt. Herkennen ze de kansen en gevaren? 38

3 Like- Kans Ontzettend veel vrienden Alles is bekend Alles is te volgen Jij kiest wie je bent Social media staan nooit uit Unlike Gevaar Wie zijn je echte vrienden? Zoveel mogelijk vrienden is stoer? Het gaat niet om de vrienden maar om het aantal. Is het goed om alles van iedereen te weten? Mag iedereen alles van jou weten? Je wilt niets meer missen. Je raakt er verslaafd aan om alles te volgen. Speel je alleen nog maar mooi weer? Wie ben je echt? Ben je dezelfde online en offline? Kun je ook een dag zonder? RE:FLECT TOETSEN POETSEN 5 Zorg voor een kleifiguurtje (zie vorige bijeenkomst pre:flect). Jongeren blikken terug op de vorige bijeenkomst. Activiteit Laat de jongeren het poppetje zien dat symbool staat voor een identiteit. Het weten dat je in Christus bent. Je stelt je vertrouwen op Hem en wilt betrouwbaar zijn. Vraag de jongeren in welke situaties het moeilijk is om betrouwbaar te zijn en op welke manier ze daarmee om proberen te gaan. Daag de jongeren uit om te leren van elkaar en moedig ze aan om de tips in hun schriftje te schrijven. EXPERIENCE TOETSENBORD Leiderstip: Tijdens de vorige bijeenkomst hebben jongeren in de Experience (My Prof ile) geformuleerd wie ze zijn in real life en wie ze zijn op social media. Deze vellen heb je weer nodig. Heb je deze activiteit nog niet gedaan, dan is het belangrijk om deze alsnog te doen. 39

4 Toets online Zorg voor 26 A4 vellen, pennen, stift en tape. Jongeren formuleren in vijf woorden wie zij zijn en ook overal willen zijn. Activiteit Geef alle jongeren hun My profile vel waar aan de ene kant staat wie ze in real life zijn. En aan de andere kant staat wie ze op social media zijn. Herinner ze ook nog aan de feedback die ze hebben gekregen (tijdens de Chatroom) en aan dat wat ze gehoord hebben tijdens de Input. Geef ze een A4 en vraag hen om in vijf steekwoorden op te schrijven wie ze overal willen zijn. Bijvoorbeeld: christen, eerlijk, respectvol, humor, loyaal. Vraag jongeren hun naam erbij te zetten en het vel dan aan jou te geven. Schrijf met stift dwars door hun toets een letter en plak zo alle toetsen' op de vloer als een toetsenbord. Leiderstip: Jongeren kunnen dit moeilijk vinden. Andersom denken kan dan helpen: wat wil je absoluut niet zijn? Haal de toetsen niet van de vloer. Je hebt ze later ook nog nodig. CHATROOM VERGE-LIKE 5 Gebruik de toetsen van de Experience. Hang vellen papier door de ruimte. Zorg voor zwarte, rode en groene stiften. Jongeren toetsen zichzelf en elkaar op hun posts. Activiteit Geef alle jongeren één minuut de tijd om een bericht/ post (met zwarte stift) te schrijven op het toetsblad. Laat de jongeren nagaan of het geplaatste bericht overeenkomt met wie ze zijn (de toets). Geef daarna alle jongeren een rode en groene stift. Vraag hen op de posts van anderen te reageren met like/ unlike. Komt het bericht overeen met de toets die hij/zij heeft geformuleerd? Laat de jongeren ook op elkaar reageren. 40

5 Leiderstip: Doe als leiders goed mee tijdens dit onderdeel. Laat je eigen zwaktes rondom je prof iel zien. Zet jij zelf weleens iets anders neer op je prof iel dan hoe je eigenlijk bent? Doe je je weleens anders voor? Heb je weleens wat stoms gedaan op social media? Begeleid de groepjes in het stellen van de juiste vragen aan elkaar, zodat de gesprekken echt kritisch worden. MUSIC ANYWHERE Zorg voor liedbundels of een beamer met de teksten. Jongeren aanbidden God. Liedsuggesties Een machtig Maker Opwekking 617 Al wat ik ben Opwekking 697 Laat mijn leven tot eer zijn Opwekking 292 Activiteit Laat de jongeren in een actieve houding zitten. Bijvoorbeeld op stoelen, in een kring of in rijen. Leg uit dat dit een moment is van lofprijs en aanbidding. Dit is een moment tussen hen en God. Zing met elkaar twee of drie liederen. Licht bij een of twee liederen toe waarom je deze hebt gekozen. Sluit eventueel af met een kort gebed, ter voorbereiding op het Bijbelmoment. MUSIC IN HET NACHTLICHT Zorg voor een beamer, laptop en geluidsversterking. De clips zijn te vinden op Youtube. Jongeren beleven een moment van aanbidding. Clipsuggestie Nachtlicht Matthijn Buwalda INPUT LIGHT JEZUS ONLINE Zorg voor de toets die jij hebt geformuleerd (Experience), stoepkrijt en voor Bijbels. Jongeren ontdekken dat Jezus voor ons ook een voorbeeld is in het Zichzelf begrenzen. Jezus begrenst, laten we eens kijken hoe hij dat doet. 41

6 Toets online Neem de toets van jezelf. Lees de woorden voor en maak duidelijk dat je trouw kunt zijn aan je identiteit, maar desondanks nog wel compleet grenzeloos. Bijvoorbeeld: Christen Ik schrijf 8 Bijbelteksten per dag op mijn profiel om dit duidelijk te maken. Eerlijk Ik reageer altijd en overal op berichten van mijn vrienden. Loyaal Ik heb mijn mobiel dag en nacht aan. Stel dat mijn vrienden me nodig hebben. Enz. Leg uit dat Jezus ons laat zien dat het heel gezond is om binnen je identiteit ook grenzen te stellen. Lees Matteüs 9:35-:1 Activiteit Vraag Trek een lijn met stoepkrijt. Wat voor grens trekt Jezus hier? Jezus begrenst zijn mogelijkheden. Alle kwalen kan Hij genezen. Iedereen kan Hij helpen. Maar Jezus stelt een grens. Hij kiest ervoor om Zijn discipelen Hem te laten helpen. Vraag Hoe zorg jij dat je niet alles hoeft te volgen? Wat kan jouw helpen om een grens te stellen op social media? Lees Matteüs 14:22-23 Activiteit Vraag Leg uit Trek een lijn met stoepkrijt. Wat voor een grens trekt Jezus hier? Jezus begrenst zijn tijd. Ook al vragen al die mensen zijn aandacht, Hij neemt toch de tijd voor een goed gesprek met zijn hemelse Vader. Vraag Kun jij ook zonder social media? Merk jij wel eens dat social media ten koste gaat van je relatie (tijd) met God? Waar leg jij de grens als het gaat om de tijd die je geeft aan social media? Lees Matteüs 17:1-9 Activiteit Vraag Trek een lijn met stoepkrijt. Wat voor een grens trekt Jezus hier? Jezus begrenst het delen van informatie. Sommige dingen hoeven niet alle mensen te weten. Vraag Wat voor dingen zet jij niet online? Wie van je Facebookvrienden mogen dichtbij je komen en wie absoluut niet? 42

7 Leg uit Begrenzen betekent feitelijk dat jij de lead hebt. Niet dat social media de lead heeft. Dan kom je ook terug bij je identiteit. Je identiteit is in Christus. Hij heeft de lead in jouw leven. Hem wil je trouw blijven en voor Hem wil je ook betrouwbaar zijn naar anderen en jezelf. En dat zien mensen ook in je social media gedrag. INPUT HEAVY GODS TOETS Gebruik de schriftjes en Bijbels. Jongeren koppelen hun geformuleerde profiel aan dat wat de Bijbel vraagt. Activiteit Vraag jongeren om hun geformuleerde woorden in hun schriftje te schrijven. Lees Fillipenzen 4:8 en Jakobus 2: Vraag alle jongeren om bij ieder woord do s en dont s te formuleren. Bijvoorbeeld: Christen Do: ik ben open over mijn geloof. Dat is iets wat van mij wordt gevraagd zie 1 Romeinen 16. Don t: Het betekent niet dat ik mensen het evangelie opdring. Eerlijk Do: Als ik iets niet eerlijk vind dan zeg ik dat, Spreuken 24:28. Don t - het betekent niet dat ik altijd en overal mijn eerlijke mening hoeft te geven op Facebook. Geef jongeren tijd om dit op te zoeken en te formuleren voor zichzelf. Laat alle jongeren het uiteindelijke resultaat voorlezen. CHATROOM TAKE THE LEAD 5 Zorg voor een flap over. Jongeren geven elkaar tips hoe je ervoor kunt zorgen dat jij de lead hebt en je niet wordt geleid door social media. Activiteit Vraag alle jongeren een tip te geven die jou helpt om de lead te houden. Vraag jongeren om de tips die zij waardvol vinden ook te noteren in hun schriftje. Leiderstip: Jongeren weten deze vaak goed te noemen. Vul eventueel aan: probeer eens of jij Facebook een dagje kan missen. Kies bewust wie je wilt volgen en ontvriend ook mensen. Ga na wanneer social media je stoort en zet het als het jou af leidt ook uit. Wie krijgt er meer tijd: online vrienden, off line vrienden of God en is dat hoe je het wilt? Bespreek jij je social media uitingen en gedrag ook met God? 43

8 Toets online ONLINE POST IT De jongeren hebben hun telefoons nodig. Jongeren verwoorden wie zij op social media willen zijn. Activiteit Start een kringgebed. Vraag alle jongeren om in een zin te verwoorden wie zij voor God willen zijn op internet. Activiteit Social media maakt veel mogelijk. De hele wereld ligt aan je voeten. Social media is ook een middel om anderen te laten zien wat God voor jou betekent. Vraag jongeren om op Facebook een Godmoment te plaatsen of laat ze een Twitterbericht plaatsen met #Godmoment. Hun moment wordt dan (bij een open profiel) als vanzelf geplaatst op Een site waar ook buitenkerkelijke jongeren komen. Op de site ontdek je hoe divers God aan het werk is. NETWERK BLIND TYPEN 5 Gebruik het toetsenbord uit Experience. Zorg voor muziek en blindoeken. Jongeren keren steeds terug naar hun toets. Activiteit Vorm tweetallen en blinddoek een jongere van ieder tweetal. Vraag hen op hun eigen toets (Experience) te gaan staan. De andere helft van de tweetallen staat aan de andere kant van de ruimte. Zodra de muziek start, lopen de geblinddoekte jongeren over het toetsenbord. Wanneer de muziek stopt, keren ze zo snel mogelijk terug naar hun eigen toets. Hun maatje mag instructies geven, zodat de geblinddoekte jongeren hun toets kan terugvinden. Degene die het laatst op zijn toets staat, is samen met zijn maatje uit het spel. Het tweetal dat het langste in het spel blijft, heeft gewonnen. PRE:FLECT PLAK EN POST Gebruik de toetsen uit Experience. Zorg voor kleine witte stickertjes en stiften. Zorg voor tijdschriften. Jongeren horen een samenvatting van de avond en krijgen een vooruitblik op de volgende keer. 44

9 Activiteit Laat de jongeren hun eigen toets uit het toetsenbord halen (loshalen van de grond). Geef ze een kleine sticker. Laat ze op elke sticker hun letter zetten die ze aan hun toets herinnert. Laat ze de toets zelf in hun schriftje plakken. Vraag ze de sticker mee naar huis te nemen en op hun eigen toetsenbord te plakken als reminder aan deze bijeenkomst. Vraag jongeren een foto te maken van hun gepimpte toetsenbord en laat ze deze posten op jullie facebookpagina. De wereld van de social media zit vol mogelijkheden. Het is hartstikke leuk om alles van je vrienden te kunnen volgen, maar belangrijk is dat jij de lead hebt en dat jouw identiteit zichtbaar is. In wie jij bent is Christus te herkennen en jij staat voor de uitdaging Hem trouw te zijn.toets jezelf regelmatig of dat wat jij post overeenkomt met wat jij belangrijk vindt en wat God belangrijk vindt. Activiteit Ga in een kring zitten en geef de tijdschriften door. Vraag de jongeren een plaatje of tekst uit het blad te scheuren dat hen iets zegt over dat God schepper is. dat het daar de volgende bijeenkomst over gaat. Laat hen dat plakken op het flip-overpapier van hun smallgroup. Steady Out Serveer lekkere drankjes en smiley snoepjes. 45

10 Like / un like Toets on li ne 46

Dia 1 Introductie max. 2 minuten!

Dia 1 Introductie max. 2 minuten! 1 Dia 1 Introductie max. 2 minuten! Vertel: Deze les gaat vooral over het gebruik van sociale media. Maar: wat weten jullie eigenlijk zelf al over sociale media? Laat de leerlingen in maximaal een minuut

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas:

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas: Ik geloof, geloof ik Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw Mijn naam en klas: Bezinningsmomenten In de godsdienstlessen stonden de afgelopen jaren verhalen centraal en de verschillende

Nadere informatie

THEMA DOEL INTRODUCTIE. Oorlog en vrede. Tieners ontdekken dat oorlog eenvoudig kan ontstaan, maar (soms) met inzet van vredestichters voorkomen

THEMA DOEL INTRODUCTIE. Oorlog en vrede. Tieners ontdekken dat oorlog eenvoudig kan ontstaan, maar (soms) met inzet van vredestichters voorkomen Make love not war THEMA Oorlog en vrede DOEL Tieners ontdekken dat oorlog eenvoudig kan ontstaan, maar (soms) met inzet van vredestichters voorkomen kan worden. INHOUD TOTAAL 85. Online Opener Schoten

Nadere informatie

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Je leest op dit moment versie 3.0 van het Gratis Ebook: Zelfvertrouwen Vergroten Bij Kinderen Geschreven door Scott de Jong. Download de allernieuwste versie

Nadere informatie

MEDIA & MESSAGE DOCENTENINSTRUCTIE. gratis inspiratie INHOUD

MEDIA & MESSAGE DOCENTENINSTRUCTIE. gratis inspiratie INHOUD gratis inspiratie MEDIA & MESSAGE lesplan Mediawijsheid voor het voortgezet onderwijs beeldengeluid.nl/onderwijs DOCENTENINSTRUCTIE Mediawijsheid staat centraal in de missie van Beeld en Geluid: we ontwikkelen

Nadere informatie

Leidingdeel bij Handreiking Actueel Grip op geld

Leidingdeel bij Handreiking Actueel Grip op geld Leidingdeel bij Handreiking Actueel Grip op geld Inleiding In een periode van financiële en economische crisis staat geld, of het gebrek eraan, volop in de belangstelling. Wellicht dat de gevolgen van

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

E-training met 4 high-tech NLP technieken voor Authentiek Leiderschap

E-training met 4 high-tech NLP technieken voor Authentiek Leiderschap E-training met 4 high-tech NLP technieken voor Authentiek Leiderschap Hallo, fantastisch dat je dit e-book In iedereen schuilt een leider! hebt aangeschaft. Laten we de gebruikelijke introductie eens een

Nadere informatie

Over de streep. Uit de knoop. 3. Als je me echt kent, zou je weten dat.. 3. Cadeautje.. 3. Stap over de streep als 3.

Over de streep. Uit de knoop. 3. Als je me echt kent, zou je weten dat.. 3. Cadeautje.. 3. Stap over de streep als 3. Over de streep Inhoud Over de streep. 1. Zaalindeling... 2. Hoe ziet de dag eruit?.. 2. Hoe ziet de workshop eruit?.. 2. De groep(en). 2. Wat te doen als.. 3. Hoe. 3. Uit de knoop. 3. Als je me echt kent,

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl

ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl Inhoudsopgave Coachkaarten, ontwikkel je talent 3 Visie op leren & ontwikkelen 3 Foto s 3 Twee spelregels 4 Werkvormen 5 In gesprek met Coachkaarten

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Relatie Coachen Communicatie Aan de slag Aandacht geven Aandacht aan iemand geven betekent jezelf open stellen voor wat

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

ONDER 1 HOED: HET SPEL!

ONDER 1 HOED: HET SPEL! ONDER 1 HOED: HET SPEL! EEN INTERACTIEF ZINGEVINGSSPEL BIJ DE WEBSITE WWW.ONDER1HOED.BE UP KULeuven Tiensestraat 124 3000 Leuven www.kuleuven.be/up Ontdek de associatie begin bij de mensen. achtergrond

Nadere informatie

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling De beer die geen beer was Auteur lesbrief: F. van Dijk Inhoud Voorwoord...3 Taalactiviteiten...4 1. De oriëntatie...4 2. Het voorlezen...4

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

'Media EB EE. ÏPCfd Reviuslyceum. social Media Guide. f'\ ~ Lentiz 1 Revi uslyceu

'Media EB EE. ÏPCfd Reviuslyceum. social Media Guide. f'\ ~ Lentiz 1 Revi uslyceu 'Media Social media zijn een onderdeel van ons dagelijks leven geworden. Wie kan zich nu nog een wereld zonder Facebook, Twitter en Linkedln voorstellen? Toch is lang niet iedereen op social media te vinden.

Nadere informatie

Onderbouw, groep 1 & 2

Onderbouw, groep 1 & 2 Onderbouw, groep 1 & 2 Vooral kleutergroepen zijn gewend om spelenderwijs te leren. Veel werkvormen van coöperatief leren kunnen in spelvorm aangeboden worden. De kinderen leren daar veel van; ze zijn

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Leiderschap. Haal het beste in anderen naar boven. Een e-book van Athletes in Action Nederland

Leiderschap. Haal het beste in anderen naar boven. Een e-book van Athletes in Action Nederland Leiderschap Haal het beste in anderen naar boven Een e-book van Athletes in Action Nederland Dit e-book is geschreven door Jouke Janze. Jouke werkt bij Athletes in Action. De theorieën in dit e-book zijn

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Welkom bij de online training Schrijf je ebook in 12 stappen.

Welkom bij de online training Schrijf je ebook in 12 stappen. Transcriptie Welkom bij de online training. Stap 1: Vooroordelen Misschien heb jij ze niet, maar bij veel mensen speelt er iets wat ze tegenhoudt om aan een ebook te beginnen. De vier meest voorkomende

Nadere informatie

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl Gratis website maken Auteur Rob Dennissen www.maakjegratiswebsite.nl Voorwoord Allereerst wil ik je bedanken en feliciteren met de aanschaf van dit E-book gratis website maken. Je hebt namelijk vertrouwen

Nadere informatie

De geciteerde Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

De geciteerde Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004. Verantwoording Handleiding bij Maatwerk In de steigers, 15 thema s voor jongeren-bijbelstudie, catechese of clubwerk IBB 2011 Amerongen ISBN Auteur: Marleen Ockels Redactie: Vormgeving: Opmaak: Omslag:

Nadere informatie