COMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING"

Transcriptie

1 COMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging: boekingsregels voor het jaar 2007 goedgekeurd door de plenaire vergadering van 7 december 2007 Inleiding 1. Context Bij de programmawet van 27/12/2006 werd er een fonds opgericht onder de naam Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dit fonds wordt opgericht om, ten vroegste vanaf 2012, bij te dragen in de investeringen die nodig zijn om het systeem van de geneeskundige verzorging aan te passen aan de vergrijzing van de bevolking. In dit fonds worden de eventuele jaarlijkse overschotten inzake geneeskundige verzorging gestort door de RSZ-globaal beheer en door het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut van de zelfstandigen. Deze overschotten zullen vastgesteld worden bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. In 2007 wordt in dit Fonds duizend euro en duizend euro gestort, respectievelijk door de RSZ-globaal beheer en door het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut van de zelfstandigen. Historiek van de nota Een werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van het RIZIV, de RSZ, het RSVZ en de FOD Sociale Zekerheid heeft verschillende keren vergaderd om te bespreken op welke manier de boekhoudkundige verrichtingen met betrekking tot dit fonds geregistreerd moeten worden bij de verschillende betrokken instellingen. Het resultaat van deze besprekingen heeft geleid tot de opmaak van deze nota die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Plenaire commissie. 1

2 2. Algemene optiek van de nota - Het fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging dient ingeschreven te worden op de passiefzijde van de balans van het RIZIV. - Het RSVZ dient zijn bijdrage aan het fonds over te dragen naar het RIZIV. Deze bijdrage wordt door het RIZIV overgedragen aan de RSZ, ter belegging. - De RSZ voert geen financiële overdacht uit naar het RIZIV voor zijn bijdrage aan het fonds. Er zal wel een budgettaire overdracht zijn van de RSZ naar het RIZIV. Het RIZIV maakt de financiële middelen van dit fonds over aan de RSZ die de taak heeft het te beleggen. Hiertoe leent het RIZIV de financiële middelen van het fonds aan de RSZ. - Het beheer van de financiële middelen van het fonds gebeurt door de RSZ verschillend van de rest van de beleggingsportefeuille van de RSZ (afzonderlijk segment met een verschillende rapportering). - De van de beleggingen: interesten, minderwaarden en meerwaarden worden in het fonds opgenomen 3. Schema vorming fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging A. Boekhouding van het RIZIV B. Boekhouding van het RSVZ C. Boekhouding van de RSZ 2

3 A. Boekhouding van het RIZIV 1) Vaststelling van het verschuldigde bedrag door het RSVZ 178 R/C RSVZ 7086 (575) aan Overdrachten van sociale 2) Uitgevoerde storting door het RSVZ 31 Zichtrekening 178 aan R/C RSVZ 3) Overdracht naar de RSZ ter beheer van het gestorte gedeelte van het RSVZ 178 R/C RSZ 31 aan Zichtrekening 8838 (176) Voorschotten fonds voor de toekomst van de 178 aan R/C RSZ 4) Creëren van het fonds 6498 Aanpassing van het fonds voor de toekomst van de 12xx (nieuw) aan Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging 5) Vaststelling van het verschuldigde bedrag door de RSZ 178 R/C RSZ 7086 (575) aan Overdrachten van sociale 6) Overdracht naar de RSZ ter beheer van het gedeelte RSZ 8838 (176) Voorschotten fonds voor de toekomst van de 178 aan R/C RSZ 3

4 7) Creëren van het fonds 6498 Aanpassing van het fonds voor de toekomst van de 12xx (nieuw) aan Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging BALANS RIZIV ACTIEF PASSIEF 176 Effecten n.v.v.i.k. en andere 12xx Andere reserves toegestane leningen en voorschotten op meer dan één jaar Totaal Totaal RESULTAATREKENING RIZIV LASTEN 6498 Aanpassing van het fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging 575 Overdrachten van sociale OPBRENGSTEN Totaal Totaal REKENING VAN BEGROTINGSUITVOERING RIZIV UITGAVEN 8838 Voorschotten fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging 7086 Overdrachten van sociale ONTVANGSTEN Totaal Totaal B. In boekhouding RSVZ 1) Vaststelling van het verschuldigde bedrag door het RSVZ 8036 (675) Overdrachten van sociale 178 aan R/C RIZIV 2) Uitgevoerde storting door het RSVZ 178 R/C RIZIV 31 aan Zichtrekening 4

5 BALANS RSVZ ACTIEF 31 Zichtrekening - 13XX reserves en overgedragen resultaten PASSIEF - Totaal - Totaal - RESULTAATREKENING RSVZ LASTEN OPBRENGSTEN 675 Overdrachten van sociale Saldo Totaal Totaal REKENING VAN BEGROTINGSUITVOERING RSVZ UITGAVEN ONTVANGSTEN 8036 Overdrachten van sociale Saldo Totaal Totaal C. In boekhouding RSZ 1) Overdracht naar de RSZ ter beheer van het gestorte gedeelte van het RSVZ 31 Zichtrekening 178 aan R/C RIZIV 2) Voorschotten fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging 178 R/C RIZIV 7962 (172) aan Rechtstreekse leningen bij instellingen voor sociale zekerheid 3) Vaststelling van het verschuldigde bedrag door de RSZ 8036 (675) Overdrachten van sociale 178 aan R/C RIZIV 5

6 4) Overdracht door het RIZIV ter belegging 178 R/C RIZIV 7962 (172) aan Rechtstreekse leningen bij instellingen voor sociale zekerheid. 5) Belegging van de middelen van het fonds 32/34/36 Beleggingen 31 aan Zichtrekening BALANS RSZ ACTIEF 31 Zichtrekening 32/34/36 Beleggingen Niet geaffecteerde reserves 172 Effecten n.v.v.i.k. en andere leningen en voorschotten op meer dan één jaar PASSIEF - Totaal Totaal RESULTAATREKENING RSZ LASTEN OPBRENGSTEN 675 Overdrachten van sociale Saldo Totaal Totaal REKENING VAN BEGROTINGSUITVOERING RSZ UITGAVEN 8036 Overdrachten van sociale Saldo 7962 Rechtstreekse leningen bij instellingen voor sociale zekerheid. ONTVANGSTEN Totaal Totaal 4. Beslissing van de Commissie De Commissie keurt het boekingsvoorstel voor de oprichting van het fonds in 2007 goed. De boeking van de integratie van de van de beleggingen in het fonds, de opnames van het fonds en de overdrachten van boni s zal later besproken worden. 6

O5 FINANCIËLE CONSOLIDATIE

O5 FINANCIËLE CONSOLIDATIE O5 FINANCIËLE CONSOLIDATIE 5.1. Subsidies aan de sociale zekerheid De FOD Sociale Zekerheid staat in voor de voorbereiding van de vastleggingen en de vereffeningen van de subsidies van de Staat aan de

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

COMMISSIE VOOR NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID COMMISSIE VOOR NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING Aanpassing van de nota Smals Verwerving en opvolging van de facturatie

Nadere informatie

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding Personeelskosten van ondernemingen en grote verenigingen : boekhoudkundige aspecten 1. Personeelskosten in de boekhouding Onder personeelskosten wordt verstaan de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

FUSIE DOOR OVER EMI G FUSIEVOORSTEL

FUSIE DOOR OVER EMI G FUSIEVOORSTEL FUSIE DOOR OVER EMI G FUSIEVOORSTEL Het bestuursorgaan van onderstaande vennootschappen hebben op 18 juni 2012 beslist het onderhavig fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 19.3.1954 (B.S. van 25.4.1954) en K.B. van

Nadere informatie

Personeelskosten. Handboek p. 143 tot 173 ANDERE VERRICHTINGEN PERSONEELSCYCLUS INVESTERINGEN FINANCIERINGEN

Personeelskosten. Handboek p. 143 tot 173 ANDERE VERRICHTINGEN PERSONEELSCYCLUS INVESTERINGEN FINANCIERINGEN Personeelskosten Handboek p. 143 tot 173 ANERE VERRIHTINGEN PERSONEELSYLUS INVESTERINGEN FINANIERINGEN 1 ANERE VERRIHTINGEN (vervolg) Betreft verrichtingen die niet uit een wel bepaalde courante transactie

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.3.2004 SEC(2004) 379 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE COMMISSIE, HET HOF VAN JUSTITIE, DE REKENKAMER, HET

Nadere informatie

Tax Shelter CBN ONTWERPADVIES

Tax Shelter CBN ONTWERPADVIES COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Tax Shelter CBN ONTWERPADVIES 1. Inleiding De Tax shelter betreft een fiscale stimulans, in het leven geroepen door de wetgever in 2002 1, die de aanmoediging beoogt

Nadere informatie

Financieel beheer van het vastgoed van de openbare instellingen van sociale zekerheid

Financieel beheer van het vastgoed van de openbare instellingen van sociale zekerheid Financieel beheer van het vastgoed van de openbare instellingen van sociale zekerheid KSZ, HZIV, HVW, FBZ, RIZIV, RKW, RVA, RSZ en RVP In dit verslag onderzoekt het Rekenhof de kennis, de waardering en

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: 0535.792.564 Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies Advies van 1 april 2009 Trefwoorden Fusies Herwaarderingsmeerwaarden subsidies Deel I : Inleiding...2

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Er bestaat geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking van tax shelter. We zetten hierna de verschillende standpunten tegenover

Nadere informatie

Editoriaal. Communicatie

Editoriaal. Communicatie BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Editoriaal p. 3/ Reporting p. 7/ Verplichting aansluiting aan het sociaal statuut van de zelfstandigen : schrapping van de regel

Nadere informatie

advies CRB-NAR 2013-0441 Welvaartsvastheid 2013-2014 - Uitvoering van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact

advies CRB-NAR 2013-0441 Welvaartsvastheid 2013-2014 - Uitvoering van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact advies CRB-NAR 2013-0441 Welvaartsvastheid 2013-2014 - Uitvoering van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact Advies Welvaartsvastheid 2013-2014 - Uitvoering van de wet van 23 december

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel (Schaarbeek),

Nadere informatie