Europees resultaatgericht concept voor nascholing voor Collision Repair Process Management (CRPM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europees resultaatgericht concept voor nascholing voor Collision Repair Process Management (CRPM)"

Transcriptie

1 Kernwerkprocessen CRPM Europees resultaatgericht concept voor nascholing voor Collision Repair Process Management (CRPM) Productnr. 7

2 Europees trainingsconcept Foto voorzijde: Montage van een langsdrager op de richtbalk Bron: Messe Frankfurt Exhibition GmbH/Jochen Günther

3 Europees trainingsconcept Kernwerkprocessen Het Europese resultaatgerichte nascholingsconcept voor Collision Repair Process Management (CRPM) bordt voort op de tot dusver ontwikkelde kern- en integrale werkprocessen van CRPM. Er wordt een uitgebreide omschrijving van deze werkprocessen opgenomen in het Europese CRPM-nascholingsprofiel (product R 10). Hierin staan bijzonderheden over de onderwerpen voor geschoold werk, de instrumenten, methoden en organisatie van geschoold werk en de vereisten voor geschoold werk. Dit nascholingsprofiel valt uiteen in twee stadia. De eerste fase bestaat uit 8 kernwerkprocessen met bijbehorende bekwaamheden. De tweede fase bordt hierop voort en draait om overkoepelende integrale werkprocessen en bijbehorende bekwaamheden. In het CRPM-nascholingsprofiel wordt een beroepsgebied omschreven, waarin de bestaande taakomschrijvingen in de autoreparatiesector worden uitgebreid om de uitdagingen van de hedendaagse schadeafhandeling aan te gaan. Met name de nieuwe vereisten die worden veroorzaakt door digitale en directe communicatie met verzekeringsmaatschappijen en klanten en nieuwe eisen van fabrikanten, verzekeraars en dienstverleners met betrekking tot de kwaliteit van schadereparatieprocessen vragen om een nieuw kwalificatie-/bekwaamheidsprofiel waar de bestaande beroepen, zoals mechatronici en schadeherstelmedewerkers, niet aan voldoen. Hierin worden kern- en integrale werkprocessen voor het Collision Repair Process Management ontwikkeld waarin de relevante werkprocessen en de bijbehorende kernvaardigheden van het werkgebied van een autoreparatiemanager zijn omschreven. Acht kernwerkprocessen karakteriseren de essentiële processen die de Collision Repair Process Manager moet beheersen. Deze kernwerkprocessen stellen het kerngebied van het ontwikkelde nascholingsconcept voor. De integrale werkprocessen bepalen een verbeterde nascholing die is gericht op leidinggevende functies. De doelgroepen voor deze nascholing zijn zowel werkplaatseigenaren, autoreparatie-experts en schadeherstel- en lakexperts bij de autofabrikanten als vertegenwoordigers van verenigingen en inspecteurs van reparatiekostenberekeningen van verzekeraars. In de onderstaande afbeelding staat een overzicht van de kernwerkprocessen voor Collision Repair Process Management. Deze en de bijbehorende kernvaardigheden vormen het referentiekader voor het CRPM-nascholingsconcept. Met de klok mee staat in de afbeelding het proces van Collision Repair Process Management.

4 Kernproces (overzicht) Kernproces Ontvangst van het schadevoertuig via CRPM Teruggeven van het voertuig aan de klant en factureren van de verzekeringsmaatschappij Afhandelen van de claim met de verzekeringsmaatschappij en categoriseren van het type schade Kwaliteitscontrole tijdens het reparatieproces Uitgebreide planning van het reparatieproces in de reparatiewerkplaats Holistische benadering Versturen van de berekening en de bijbehorende digitale gegevens naar de verzekeringsmaatschappij en verwerken van de feedback van de verzekeringsmaatschappij Uitvoeren van een systematische schadediagnose en toepassing van een (elektronische) schadeberekening Vastlegging van de schadeberekening met behulp van digitale foto's Afbeelding 1: Kernwerkprocessen voor Collision Repair Process Management In de onderstaande tabel staan de voornaamste elementen van het CRPMnascholingsconcept. Het concept wordt gevormd door acht kernwerkprocessen en een groot aantal kernvaardigheden en in het concept worden methoden en toegepaste middelen aangegeven voor acht CRPM-trainingsmodules. Bovendien wordt de tijdsd voor iedere afzonderlijke trainingsmodule (niet voor afzonderlijke kernvaardigheden) gegeven. Tot slot wordt een toekenning van het aantal ECVET-punten voorgesteld.

5 KWP 1 Ontvangst van het schadevoertuig via CRPM Kernbekwaamheden Methoden Middelen D ECVETpunten Het veilig in ontvangst nemen van het schadevoertuig als de klant nog met het voertuig op de plaats van het ongeval is of als de klant het voertuig naar de reparatiewerkplaats brengt rollenspel, controlelijsten Het in ontvangt nemen van het voertuig en het noteren van de klant- en voertuiginformatie met behulp van het VIN en de klantendatabase van de reparatiewerkplaats oefenopdrachten werkplaatsmanagementsoftware 15 Het communiceren met de klant om de aard van de schade duidelijker te kenschetsen rollenspel bij de beschadigde auto leren: 15 Er in overleg met de klant voor zorgen dat de schade aan de verzekeringsmaatschappij is gemeld of wordt gemeld Het interpreteren van technische informatie met betrekking tot reparaties Zorgen voor de communicatie met de verzekeringsmaatschappij om een betrouwbare verwerking van de claim te garanderen De CRPM garandeert dat de veiligheidseisen en kwaliteitsnormen worden nageleefd Is opgenomen in de hierboven geschetste vaardigheden.

6 KWP 2 Afhandelen van de claim met de verzekeringsmaatschappij en categoriseren van het type schade Kernbekwaamheden Methoden Middelen D ECVETpunten Aanwezigheid van basiskennis van de verzekeringsreglementen met betrekking tot de schade aan het voertuig om de aard van de schade aan de verzekeringsmaatschappij te verduidelijken praktijkvoorbeeld/leren aan de hand van voorbeelden beschadigde auto Op ondubbelzinnige wijze duidelijk maken welke verzekeringsmaatschappij de claim dient af te handelen Categoriseren van de aard van de schade met de verzekeringsmaatschappij (volledige of gedeeltelijke aansprakelijkheid of aansprakelijkheid van derden) praktijkvoorbeeld/rollenspel /pra ktijkvoorbeeld, rollenspel 20 Tijd voor leren: 20 Nadrukkelijk omschrijven en verduidelijken van de verantwoordelijkheid om voor aanvullende diensten, zoals een hauto, te betalen praktijkvoorbeeld/leren aan de hand van voorbeelden Het eens worden over een duidelijke volgorde van het verwerken van kosten tussen de verzekeraar, klant en reparatiewerkplaats praktijkvoorbeeld Garanderen dat de veiligheidsprocedures en kwaliteitsnormen worden nageleefd

7 KWP 3 Uitvoeren van een systematische schadediagnose en toepassing van een (elektronische) schadeberekening Kernbekwaamheden Methoden Middelen D ECVETpunten Indien nodig metingen laten uitvoeren door de reparatiewerkplaats (metingen aan carrosserie en/of as) om de schade aan de auto te ramen en berekenen Oefenen met de beschadigde auto voertuig (dat bij ongeval betrokken is geweest), hefbrug Diagonale meting Precies ramen wat de omvang van de schade is middels een visuele controle van het volledige voertuig. Indien nodig moeten voertuigonderdelen worden gedemonteerd praktijkvoorbeeld/leren aan de hand van voorbeelden Oefenen met de beschadigde auto beschadigde auto, hefbrug, diagnoseapparat, aircolekdetectieapparaat, meetapparat voor lakdikte, richtliniaal, looplamp, tape, kladblok, controlelijst 60 leren: 60 De schade kunnen berekenen door toepassing van de Europese reparatienormen (bijv. van de European Workshop Association met betrekking tot reparatiemethoden, materialen, apparaten, gereedschappen) als basis en het systematisch vaststellen van de beschadigde gebieden door van buiten naar binnen te werken. Indien nodig moet het storingsgeheugen worden uitgelezen praktijkvoorbeeld/leren aan de hand van voorbeelden, oefenen met de beschadigde auto internettoegang, reparatiehandboeken, Ervoor zorgdragen dat de benodigde beslissingen voor de uit te voeren reparatie worden opgevolgd en worden afgestemd met de schadeherstelmedewerker Praktijkvoorbeeld/leren aan de hand van voorbeelden, rollenspel

8 Kernbekwaamheden Methoden Middelen D ECVETpunten Het interpreteren van technische informatie met betrekking tot reparaties 60 Het uitvoeren van de (elektronische) berekening van de kosten op basis van de schadeanalyse en, indien nodig, het raadplegen van een auto-expert werken met praktijkvoorbeel den Oefenen met de beschadigde auto, rollenspel, berekeningssoft ware, internettoegang zelfstandi g leren: 60 Garanderen dat de veiligheidsprocedures en kwaliteitsnormen worden nageleefd Is opgenomen in de hierboven geschetste vaardigheden.

9 KWP 4 Vastlegging van de schadeberekening met behulp van digitale foto's en dergelijke Kernbekwaamheden Methoden Middelen D ECVETpunten Zorgen voor foto's die vanaf de buitenzijde en vervolgens vanuit het interieur zijn genomen, zodat deze binnen handbereik zijn Identificeren en gedetailleerd vastleggen van de omvang van de schade met behulp van foto's Oefenen met de beschadigde auto en werken met elektronische schadenotering digitale camera, internettoegang, schadeberekenin gssoftware met elektronische schadenotering Ervoor zorgen dat de foto's zo zijn genomen, dat de schadeberekening tot in de kleinste details begrijpelijk is Ervoor zorgen dat de bepalingen van de specificaties van de autofabrikant en de verzekering tijdens het vastleggingsproces worden nageleefd 20 leren: 20 Waarborgen dat de schadeberekening goed te begrijpen en tot in de kleinste details vastgelegd is voorbeeld van digitale verwerking met schadeberekenin gssoftware digitale camera, internettoegang, schadeberekenin gssoftware met elektronische schadenotering en toepassing van beeldverwerking Garanderen dat de veiligheidsprocedures en kwaliteitsnormen worden nageleefd Is opgenomen in de hierboven geschetste vaardigheden.

10 KWP 5 Versturen van de berekening en de bijbehorende digitale gegevens naar de verzekeringsmaatschappij en verwerken van de feedback van de verzekeringsmaatschappij Kernbekwaamheden Methoden Middelen D ECVETpunten Garanderen van de communicatie tussen de klant en de verzekeringsmaatschappij Zorgen voor de levering van alle relevante berekeningsinformatie (digitale gegevens, foto's, enz.) aan de verzekeringsmaatschappij Praktijkvoorbeeld, rollenspel internettoegang, schadeberekening ssoftware met elektronische schadenotering en toepassing van beeldverwerking Werkbladen 15 leren: 15 Organiseren van de relevante stappen in het proces die leiden naar een bevestigde reparatieopdracht (door de klant ondertekende goedkeuring van overname reparatiekosten, bevestiging van de verzekeringsmaatschappij van de goedkeuring van de kostenberekening en indien nodig ophelderen van eventuele vragen) Het interpreteren van technische informatie met betrekking tot reparaties Introduceren van het reparatieproces Garanderen dat de veiligheidsprocedures en kwaliteitsnormen worden nageleefd Is opgenomen in de hierboven geschetste vaardigheden

11 KWP 6 Uitgebreide planning van het reparatieproces in de reparatiewerkplaats Kernbekwaamheden Methoden Middelen D ECVETpunten Controleren van de beschikbaarheid van het werkplaatspersoneel en het plannen van de complete voortgang van de reparatiewerkzaamheden voorbeeld van plannen van reparatieproces en inzet van personeel werkplaatsmanagementsoftware Werkbladen 30 leren: 30 Het begin en einde van het proces zodanig opzetten, dat alle schade kan worden gerepareerd voorbeeld van plannen van reparatieproces Werkplaatsmanagementsoftware Werkbladen Alle voor de reparatie benodigde vervangingsonderdelen bestellen oefenopdrachten werkplaatsinformatiesoftware, software voor bestellen reparatieonderdelen Controleren of alle vervangingsonderdelen zijn aangekomen, of ze geschikt zijn en of ze niet op enige wijze beschadigd zijn of niet goed werken theorievoorbeelden, Het interpreteren van technische informatie met betrekking tot reparaties Ervoor zorgen dat de toegewezen monteur de taken op de juiste wijze uitvoert Garanderen dat de veiligheidsprocedures en kwaliteitsnormen worden nageleefd voorbeeld van het opstellen van controlelijsten in groepen Controlelijsten Is opgenomen in de hierboven geschetste vaardigheden.

12 KWP 7 Kwaliteitscontrole tijdens het reparatieproces Kernbekwaamheden Methoden Middelen D ECVETpunten Garanderen van de zelfcontrole door de schadeherstelmedewerker na reparatie van het chassis Ervoor zorgen dat de kwaliteitscontroles aan het begin en einde van de werkzaamheden aan de carrosserie en het spuiten worden uitgevoerd door de spuiter praktijkvoorbeel den (ook foto's), gebruik van controlelijsten bij de beschadigde auto, controlelijsten, software van fabrikanten, beschadigde auto, hefbrug, theorievoorbeeld 45 leren: 45 Zorgen voor tussentijdse controles van de kwaliteit en ervoor zorgen dat een eindcontrole wordt uitgevoerd door de monteur Garanderen dat een tussentijdse controle plaatsvindt voordat de elektrische en elektronische diagnose begint Ervoor zorgen dat de reparatiewerkzaamheden worden getest op de testbank of tijdens een proefrit. Uitvoeren van een laatste reiniging van het voertuig en een controle van de reiniging Tot slot het uitvoeren van een uitgebreide controle van alle aan het voertuig uitgevoerde werkzaamheden (processturing) Garanderen dat de veiligheidsprocedures en kwaliteitsnormen worden nageleefd Is opgenomen in de hierboven geschetste vaardigheden.

13 KWP 8 Teruggeven van het voertuig aan de klant en factureren van de verzekeringsmaatschappij Kernbekwaamheden Methoden Middelen D ECVETpunten Ervoor zorgen dat het voertuig aan de klant wordt teruggegeven in een speciaal daarvoor bestemde en goed verlichte ruimte discussie 20 Overhandigen van het reparatiecertificaat aan de klant en de klant uitgebreid uitleg geven over de bijzonderheden van het certificaat en de resultaten van de reparatie rollenspel leren: 20 Uitvoeren van de facturering van de verzekeringsmaatschappij en de klant, indien er een bedrag moet worden ingehouden, bijvoorbeeld voor extra diensten of een hauto rollenspel Door Pre-Crash-Marketing wordt de klant aan het bedrijf gebonden groepswerk Verzekeren van regelmatige communicatie met de klant over alles wat met schadereparatie te maken heeft, bijvoorbeeld via het invoeren van een strategie voor Pre- Crash-Marketing groepswerk Garanderen dat de veiligheidsprocedures en kwaliteitsnormen worden nageleefd Is opgenomen in de hierboven geschetste vaardigheden. Lesuren 225 leren 225

14 Integrale werkprocessen De nascholingscursus die is gebaseerd op kernwerkprocessen 1 tot 8 is ontworpen als een complete cursus die resulteert in een kwalificatie/certificaat die kan worden toegewezen op EQF-niveau 4. Hieronder wordt een aanvullende nascholingscursus beschreven. Deze nascholingscursus voor gevorderden voor CRPM bordt voort op de integrale werkprocessen en veronderstelt zo de succesvolle voltooiing van de hierboven beschreven trainingscursus gebaseerd op de kernwerkprocessen. Deze training gaat verder dan de vorige cursus door te focussen op die CRPM-activiteiten die alle praktische bedrijfsspecifieke invloedrijke factoren omvatten die relevant zijn voor professioneel beheer van de verduidelijking en afwikkeling van het ongevalsschadereparatieproces. Dit omvat met name managementactiviteiten die zijn gericht op het streven naar winst, zoals het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het ontwikkelen van bedrijfsplannen. Deze taken zijn integrale onderdelen van de CRPM-activiteiten. Deze vereisen een nascholing die losstaat van de training gericht op de kernwerkprocessen. De uitvoering van deze laatstgenoemde activiteiten brengt met zich mee dat de CRPM zich in de hiërarchie van het bedrijf op managementniveau bevindt. De onderstaande afbeelding stelt de integrale werkprocessen voor die essentieel zijn voor de holistische benadering van Collision Repair Process Management. Integraal proces Lean werkplaats: geoptimaliseerd workflow/planning capaciteit Ongevalsschadebedrijf: marketing/ samenwerkingen Winst- en bedrijfsplan werkplaats Ontwikkeling werknemer/technische en economische training Holistische benadering Planning grootte werkplaats/uitrusting/ technologie Planning werkplaats - Bedrijfsmodel - Financiering kosten Afbeelding 2: Integrale werkprocessen voor Collision Repair Process Management

15 In de onderstaande tabel staan de vastgestelde methoden en middelen aangegeven voor de integrale werkprocessen en bijbehorende vaardigheden. Bovendien wordt de geschatte benodigde tijd voor afzonderlijke integrale CRPM-trainingsmodules gegeven, evenals een voorstel voor de toekenning van ECVET-punten. IWP 9 Planning werknemer werkplaats ( lean werkplaats) Kernbekwaamheden Methoden Middelen D ECVET- PUNTEN Het op dusdanige wijze ordenen van het reparatieproces van ongevalsschade dat er een gestroomlijnde reparatieprocedure kan worden uitgevoerd, met inachtneming van de capaciteiten en kwalificaties van de werknemer, het aantal werknemers en de uitrusting van de werkplaats discussie, groepswerk 90 leren: 80 Uitgebreid plannen van de gestructureerde procedures, zodat procesverspilling kan worden herkend en voorkomen De procesanalyse van de actuele workflow van de werkplaats op dusdanige wijze uitvoeren dat ieder geval van procesverspilling kan worden herkend praktijkvoorbeeld Opstellen van optimale normen voor de workflow op basis van de procesanalyse praktijkvoorbeeld Definiëren van de benodigde planningsinstrumenten, zoals planningsprogramma's voor de computer of planborden en deze op de juiste manier gebruiken Digitale planningssoftware

16 IWP 10 Opbrengst werkplaats en bedrijfsplan Kernbekwaamheden Methoden Middelen D ECVET- PUNTEN Definiëren en op de juiste wijze verdelen van bedrijfskosten praktijkvoorbeeld Voorbeeldbedrijf, indien nodig softwaretoepassingen (systeem voor notering werkplaatstijd) Systeem voor notering tijd werknemers, kostenberekenings- en bedrijfsplan die kenmerkend is voor de sector 120 leren: 60 Klokkaarten van werknemers controleren Alle relevante gegevens voor de berekening van de opbrengst van het bedrijf noteren en de belangrijkste cijfers voor de financiën van het bedrijf evalueren om de actuele cijfers voor iedere maand beschikbaar te hebben praktijkvoorbeeld, voorbeeldbedrijf, indien nodig softwaretoepassingen, controlelijsten, software Juiste interpretatie van de belangrijkste cijfers voor het bedrijf en indien nodig de benodigde maatregelen nemen praktijkvoorbeeld Alle noodzakelijke voorbereidingen treffen voor en onderhandelen over de benodigde tarieven met de verzekeraar rollenspellen software Een bedrijfsplan en een planning opstellen en de bedrijfsresultaten controleren scriptie, groepswerk

17 IWP 11 Grootte/financiering werkplaats plannen Kernbekwaamheden Methoden Middelen D ECVET- PUN- TEN In staat zijn om potentiële binnenkomende reparaties uit de omgeving te plannen praktijkvoorbeel d, groepswerk, software 140 leren: 100 Incalculeren van realistische mogelijkheden voor de uitbreiding van potentiële reparatiewerkzaamheden via overeenkomsten met verzekeraars software De beslissing nemen of er in de schadeherstelwerkplaats een spuiterij moet komen, software Alle benodigde ruimte in het gebouw (werkplaats, klantruimte en administratie) realiseren met behulp van standaardruimtetoewijzing Beschrijven van alle benodigde ruimte buiten en de totale benodigde perceelgrootte praktijkvoorbeeld, voorbeeldbedrijf, softwaretoepassingen controlelijsten,, software, plan voor gebruik van ruimte Optimale procedures voor de werkplaats en administratie uitwerken Bepalen van de benodigde uitrusting voor het gebouw en de werkplaats Opstellen van een investerings- en bedrijfsplan voor drie jaar vooruit Een compromis maken tussen het optimaal geplande bedrijf en het daadwerkelijk bestaande bedrijf en mogelijkheden voor verbetering aangeven voor het bestaande bedrijf scriptie Experimentele spellen, groepswerk, scriptie, presentatie software,

18 IWP 12 Ontwikkeling personeel Kernbekwaamheden Methoden Middelen D ECVET- PUN- TEN Opstellen van een duidelijk en uitgebreid organisatieschema Bepalen van de werkplaatsfuncties op basis van procesvolgorde en kwaliteitswaarborging voorbeeld van het opstellen van een orga - nisatieschema (indien nodig software) 130 leren: 60 Definiëren van alle benodigde taakomschrijvingen, de relevante officiële kwalificaties en kernvaardigheden voor alle functiehouders en het hier met de desbetreffende werknemers over eens worden Daarnaast het opstellen van een taakomschrijving voor de positie van CRPM voorbeeld van het opstellen van taakomschrijvingen Controleren en bepalen welke processen binnen de afhandeling en reparatie van ongevalsschade kunnen worden uitgevoerd door werknemers in opleiding groepswerk Realiseren van taakomschrijvingen voor werknemers in opleiding voorbeeld van het opstellen van taakomschrijvingen Opstellen van een trainingsplan voor alle betrokken werknemers en controleren of dit wordt nageleefd voorbeeld van het opstellen van een trainingsplan

19 Kernbekwaamheden Methoden Middelen D ECVET- PUN- TEN Ontwerpen van een eerste trainingsplan voor alle nieuwe werknemers voorbeeld van het opstellen van een trainingsplan voor nieuwe werknemers Sjabloon trainingsplan 130 leren: 60 Samenstellen van een trainingsplan voor de CRPM-positie zelf, op basis van de actuele omstandigheden in de markt voor reparaties van ongevalsschade voorbeeld van het opstellen van een trainingsplan (indien nodig software) Het management op de hoogte stellen van actuele ontwikkelingen in de markt voor reparaties van ongevalsschade en gepaste aanbevelingen maken voor het bezoeken van geschikte evenementen rollenspellen

20 IWP 13 Marketing van ongevalsschadereparatiediensten Kernbekwaamheden Methoden Middelen D ECVET- PUN- TEN Voortdurend in de gaten houden van de markt voor de afwikkeling en reparatie van ongevalsschade Aanpassen van de marktactiviteiten van het bedrijf aan de bestaande marktomstandigheden Groepswerk controlelijsten, modelvoorbeelden 60 leren: 60 Bewust zijn van de spelers en doelgroepen op de markt voor de reparatie van ongevalsschade en van hun specifieke wensen voor de verwerking van opdrachten internettoegang, marktindicatoren, controlelijsten Dusdanige aanbiedingen doen dat ze overeenstemmen met de interesses van de doelgroepen groepswerk flipover, berekeningssoftware Voortdurend contact houden met de belangrijkste doelgroepen Groepswerk prikbord De aandacht volledig richten op het belang van klanten bij het behandelen van ongevalsschade Rollenspellen prikbord, werkplaatsgarantie certificaat, informatie van autofabrikant

21 Kernbekwaamheden Methoden Middelen D ECVET- PUN- TEN Afzonderlijke klanttevredenheidsonderzoeken voor schadeherstel en spuiten uitvoeren en het samenvoegen van de resultaten met de algemene klanttevredenheidsonderzoeken Groepswerk/gro epsdiscussie Werkblad (opgesteld door de groepen) standaardwaarden Plan-Do-Check- Act 60 leren: 60 Opstellen en uitvoeren van een speciaal marketingplan voor schadeherstel en spuiten Projectwerk Actieplan Lesuren leren

Europees profiel voor de voortzetting van beroepsonderwijs en training voor Collision Repair Process Management (CRPM)

Europees profiel voor de voortzetting van beroepsonderwijs en training voor Collision Repair Process Management (CRPM) Kernwerkprocessen CRPM voor de voortzetting van beroepsonderwijs en training voor Collision Repair Process Management (CRPM) Beroepsnormen Produc tnr. R Productnr. 10 Foto voorzijde: Montage van een langsdrager

Nadere informatie

4-11-2013. pagina x van y 1. Onderwerp. Qubic Solutions. Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013. Vision meets Precision. Vision meets Precision

4-11-2013. pagina x van y 1. Onderwerp. Qubic Solutions. Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013. Vision meets Precision. Vision meets Precision Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013 1 Onderwerp Kwaliteitsborging Medische Technologie met Qbus en Ansur door: Hans Schop 2 Qubic Solutions Oplossingen in procesbeheer Qubic Solutions ontwikkelt vanuit

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL DEMONTEUR/MONTEUR CARROSSERIE Datum uitgave: 2015 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 info@educam.be www.educam.be Demonteur/Monteur

Nadere informatie

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen.

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. Versie 2002 EINDTEMEN DEELKWALIFICATIE BEDIJFSBEHEE CAOSSEIEBANCHE Marketing en Verkoop 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. 2. De kandidaat kan aan de hand

Nadere informatie

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding 1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding De afsluitende bijeenkomst van het Leonardo-project Key to Mobility vond plaats in september 2011. Het resultaat van het project was een trainingscursus

Nadere informatie

Inhoud. 95042 AST3 - Opdrachten en benodigdheden Proeve 2.doc Pagina 1 van 8

Inhoud. 95042 AST3 - Opdrachten en benodigdheden Proeve 2.doc Pagina 1 van 8 Alle opdrachten proeve Inhoud Opdracht AST3-1: Fase 1 schade analyseren (Opel Astra)... 2 Opdracht AST3-2: Fase 2 diagnose stellen aan voertuigsystemen (VW Polo)... 4 Opdracht AST3-3: Fase 3 inleren van

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK0123)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK0123) BEROEPSKWALIFICATIE (BK0123) Demonteur/monteur carrosserie (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Demonteur/monteur carrosserie (m/v) 1.2 Definitie De demonteur/monteur carrosserie werkt op de demontage- en montageafdeling

Nadere informatie

Tradinco Academy Cursus Programma

Tradinco Academy Cursus Programma Tradinco Academy Cursus Programma Calibration made simple 01/2014 page : 1 Index Inleiding The art of Calibration Kalibratie Management Kalibratie Instrumentatie Het gebruik van Instrumenten AutoCal Kalibratie

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

7a Voorbeeld van een reparatie: Hieronder de volgorde waarin bij WRI-TECH bv een reparatie plaatsvindt;

7a Voorbeeld van een reparatie: Hieronder de volgorde waarin bij WRI-TECH bv een reparatie plaatsvindt; Voorbeeld van een reparatie: Hieronder de volgorde waarin bij WRI-TECH bv een reparatie plaatsvindt; Pomp komt binnen in werkplaats; Hier wordt in eerste instantie de pomp ontvangen en ingeschreven; Het

Nadere informatie

LEERLIJN MODERNE VREEMDE TALEN

LEERLIJN MODERNE VREEMDE TALEN LEERLIJN MODERNE VREEMDE TALEN Naam opleiding/cohort : VR Toerisme niveau 4 2015/2016 Taal : Engels Start traject : september 2015 Einde traject : januari 2018 Afronding/examen : januari 2018 Leerdoelen

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING Tijdens Tijdens elke elke BPV BPV periode periode werk werk je je aan aan 6 5.. 4 Minstens 3 kies je uit kies een je lijst uit met een bestaande lijst met bestaande doelen

Nadere informatie

Brochure BX MRO. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One

Brochure BX MRO. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX MRO Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Service en Reparatie voor SAP Business One De combinatie van SAP Business One en BX MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) maakt deze software de

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA(BoS(13/164 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL BANDENMONTEUR PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN (< 3,5 T) Datum uitgave: juni 2012 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02

Nadere informatie

WAT IS DE FOCUS VAN JE WENS TOT VERBETERING BEHOEFTE BEPALEN INNOVATIEVERKENNER AANLEIDING ACHTERGROND INNOVATIEVRAAG

WAT IS DE FOCUS VAN JE WENS TOT VERBETERING BEHOEFTE BEPALEN INNOVATIEVERKENNER AANLEIDING ACHTERGROND INNOVATIEVRAAG WAT IS DE FOCUS VAN JE WENS TOT VERBETERING BEHOEFTE BEPALEN INNOVATIEVERKENNER AANLEIDING ACHTERGROND INNOVATIEVRAAG WAT IS HET PROBLEEM ACHTER HET PROBLEEM BEHOEFTE BEPALEN 5X WAAROM PROBLEEMSTELLING:

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

AANBOD CITROEN TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN IN DE AUTOBRANCHE

AANBOD CITROEN TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN IN DE AUTOBRANCHE AANBOD CITROEN TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN IN DE AUTOBRANCHE CITROEN stelt alle technische informatie (Onderdelen en Aftersales) waarover de Erkend Reparateurs beschikken voor

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene informatie en voorwaarden Suzuki Service Card

Algemene informatie en voorwaarden Suzuki Service Card Algemene informatie en voorwaarden Suzuki Service Card Looptijd, verlenging en beëindiging De Suzuki Service Card heeft een looptijd van maximaal 12 maanden met een maximum kilometerstand zoals vermeld

Nadere informatie

Voorwoord 3. Voorbewerking 6. Speed Repair 7. Werken met CRplus 8. Color Tools 9. SPA Middenkader Seminar 10. SPA Hoog Rendement Spuiter 11

Voorwoord 3. Voorbewerking 6. Speed Repair 7. Werken met CRplus 8. Color Tools 9. SPA Middenkader Seminar 10. SPA Hoog Rendement Spuiter 11 Trainingscatalogus Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorbewerking 6 Speed Repair 7 Werken met CRplus 8 Color Tools 9 SPA Middenkader Seminar 10 SPA Hoog Rendement Spuiter 11 3-Laags Parelmoer 12 Inschrijven 13

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR REGISTRATIE

INFORMATIE VOOR REGISTRATIE INFORMATIE VOOR REGISTRATIE Registratie Raadpleeg het aanvraagformulier op onze website: www.uxinside.net/en/training Schulungsort UNIFLEX-Hydraulik GmbH Robert-Bosch-Straße 50 52 61184 Karben Aanbevolen

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

Thier Software Development Onze werkwijze

Thier Software Development Onze werkwijze Thier Software Development TSD is sinds 1995 actief op de markt voor software ontwikkeling. Wij hebben de juiste combinatie van ervaren mensen die hun sporen in het bedrijfsleven hebben verdiend en jonge,

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG

Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING Nr. INLO.AO-2013-019-LUX-UTB-02 DIENSTVERLENING

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Oplossingen gebaseerd op SAP Business One. Brochure BX MRO

Oplossingen gebaseerd op SAP Business One. Brochure BX MRO Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX MRO Service en reparatie voor SAP Business One De combinatie van SAP Business One en variatec BX MRO (maintenance, repair & overhaul) maakt deze software

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur

Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur De constructeur heeft een gedocumenteerd overzicht van alle kritische functies Voor alle locaties is duidelijk

Nadere informatie

1. Werving & Selectie

1. Werving & Selectie HRM SCAN Als ondernemer is het van belang om vast te stellen hoe het gesteld is met ontwikkelingen en veranderingen door gebruik te maken van de HRM-Scan. In deze scan worden er antwoorden gegeven op vragen

Nadere informatie

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Functie Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Functievergelijking Taken Kennis en vaardigheden Diploma's

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Het uitdeuken van een carrosseriedeel

Het uitdeuken van een carrosseriedeel Afdeling Mobiliteit Uitstroom Carrosserie Specialisatie Schadeherstel Opdracht vmbo sh 03 Het uitdeuken van een carrosseriedeel 1. Stel je eens voor Je ouders zijn op vakantie. Na een avondje stappen met

Nadere informatie

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011 elatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CEBO-nummer: 55011 Eindterm Markering en Verkoop 1 De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek

Nadere informatie

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken Keuzedeel mbo Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0015 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden -

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - 1.a. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

InfoTip-RTS. Repair-Tracking-Service. Gebruiksaanwijzing

InfoTip-RTS. Repair-Tracking-Service. Gebruiksaanwijzing InfoTip-RTS Repair-Tracking-Service Gebruiksaanwijzing Volg uw reparaties De InfoTip "Repair-Tracking-Service" RTS is online! Met InfoTip-RTS beschikt u als vakhandel voor het eerst over een Logistiek-

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Het verven van de woonkamer Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT Het verven van de woonkamer Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT Het verven van de woonkamer Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Jij en 3 vrienden besluiten om jouw woonkamer te verven. Om dit project te voltooien

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

2. De kandidaat kan een omschrijving geven van de diverse organisaties in de personenautobranche.

2. De kandidaat kan een omschrijving geven van de diverse organisaties in de personenautobranche. DEELKWALIFICATIE MANAGEMENT ESONENAUTOBEDIJF Onderdeel: Bedrijfsvoering ersonenautobedrijf 1. De kandidaat kan op basis van de marktontwikkelingen van de afgelopen jaren een prognose maken voor de toekomst

Nadere informatie

Kerntaak 1: Neemt reparatieopdrachten aan

Kerntaak 1: Neemt reparatieopdrachten aan Kerntaak 1: Neemt reparatieopdrachten aan Werkproces 1.1: Analyseert het probleem De medewerker uurwerktechniek luistert goed naar de probleembeschrijving van de klant van het uurwerk en vraagt eventueel

Nadere informatie

Calamiteiten, 24 / 7 bereikbaar op +31 (0) XEPRO DIVING. Een bedrijf om mee in zee te gaan

Calamiteiten, 24 / 7 bereikbaar op +31 (0) XEPRO DIVING. Een bedrijf om mee in zee te gaan Calamiteiten, 24 / 7 bereikbaar op +31 (0)6-2199 3901 XEPRO DIVING Een bedrijf om mee in zee te gaan BEDRIJFSPROFIEL Duikbedrijf Xepro Diving Duikbedrijf Xepro Diving bevindt zich in Noord-Limburg en

Nadere informatie

Thier Software Development

Thier Software Development planning.nl Thier Software Development Planning.nl is, als je alle factoren en afhankelijkheden mee zou nemen, vaak complex. Daarom is het belangrijk bij het automatiseren van dit proces te bedenken welke

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Onderzoek Onderzoek Meten = weten Als u de vinger aan de pols wilt houden, wilt weten of u op de juiste weg zit en u heeft behoefte aan goede, betrouwbare informatie om beslissingen op te nemen, dan kan

Nadere informatie

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer 1 e Autoschadehersteller Crebonummer 91760 PvB 02 8HAT-DO2AO Aandrijfsystemen en onderstellen Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V onderzoekgebonden - profiel V Doel Vervaardigen, installeren en onderhouden van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT- )systemen, alsmede leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling hiervan, binnen

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MB Series Instructies voor het vervangen van een draadloos LAN-netwerkkaart 7440900005 7440900005 Documentversie: 1.0 - Februari 2008 www.packardbell.com Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL FIETSMECANICIEN Datum uitgave: mei 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 Fietsmecanicien Situering van het beroep

Nadere informatie

AED. Automatische Externe Defibrillatie. Informatiemap

AED. Automatische Externe Defibrillatie. Informatiemap AED Automatische Externe Defibrillatie Informatiemap Forto Training & Opleiding Broeklaan 101 5953 NA Reuver (t) 077-4769500 (f) 077-4769501 Januari 2006 www.forto-to.nl versie 2005-011 AED implementatie

Nadere informatie

ReluxSuite. Welcome to the simulation world. Informatie trainingsprogramma 2015

ReluxSuite. Welcome to the simulation world. Informatie trainingsprogramma 2015 ReluxSuite Welcome to the simulation world Informatie trainingsprogramma 2015 2/9 INHOUD Inhoud... 2 Relux Access... 3 Relux Interior I... 4 Relux Interior II & Upgrade... 5 Relux Road & Exterior... 6

Nadere informatie

Competentieontwikkeling

Competentieontwikkeling Competentieontwikkeling persoonlijke gegevens afhandeling contract datum Studentgegevens einddatum contractperiode Student Merlijn Camp oplevering procesverslag Studentnummer 11099003 oplevering portfolio

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 1: Risicogestuurde interne controle 15 september 2016 Programma Inleiding Risicomanagement Interne beheersing Relatie met de externe accountant Van interne controle naar beheersing

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Cursussen & Congressen

Cursussen & Congressen Cursussen & Congressen BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum. BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum Bohn Stafleu van Loghum Cursussen & Congressen Als u een cursus of een congres

Nadere informatie

Cursussen & Congressen

Cursussen & Congressen Cursussen & Congressen BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum. BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum Cursussen & Congressen Als u een cursus of een congres organiseert, moet alles

Nadere informatie

Garantieclaims verwerken Voorbeeld procedé garantieclaim Garantieantragsprozess

Garantieclaims verwerken Voorbeeld procedé garantieclaim Garantieantragsprozess Garantieclaims verwerken Voorbeeld procedé garantieclaim Garantieantragsprozess TruckStore Garantie Klant heeft wagenpech Voor het verlenen van goedkeuring voor de reparatie is een kostenopgave, met vermelding

Nadere informatie

Opdrachtenset BeroepsPraktijkVorming (BPV) Carrosseriebouwer niveau 2 (CB2) Inhoud Inleiding... 2

Opdrachtenset BeroepsPraktijkVorming (BPV) Carrosseriebouwer niveau 2 (CB2) Inhoud Inleiding... 2 Opdrachtenset BeroepsPraktijkVorming (BPV) Carrosseriebouwer niveau 2 (CB2) Document: 91790 BPV CB2 v201505 2Opdrachtenset met bijlagen Kwalificatiedossier: Carrosseriebouwer crebo 91790 Uitstroom: Carrosseriebouwer

Nadere informatie

Zakelijke coaching vragenlijst Document. Voor bedrijf: Door: Datum:

Zakelijke coaching vragenlijst Document. Voor bedrijf: Door: Datum: Zakelijke coaching vragenlijst Document Voor bedrijf: Door: Datum: Inhoud Instructies Bedrijfs onderzoek 1. De verwachtingen in het bedrijf 2. Uitdagingen en mogelijkheden met inzicht op verwachting 3.

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MB Series Instructies voor het vervangen van het vasteschijfstation 7440930005 7440930005 Documentversie: 1.0 - Februari 2008 www.packardbell.com Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MB Series Instructies voor het vervangen van het dvd-station 7440910005 7440910005 Documentversie: 1.0 - Februari 2008 www.packardbell.com Veiligheidsinstructies Lees

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteitsmanagement en crisiscommunicatie Kadering

Bedrijfscontinuïteitsmanagement en crisiscommunicatie Kadering Bedrijfscontinuïteitsmanagement en crisiscommunicatie Kadering Carolina Stevens Departement Bestuurszaken Seminarie crisis- en reputatiemanagement Consciencegebouw 6 oktober 2009 Inhoud 1. Wat is bedrijfscontinuïteitsmanagement?

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Duurzaam Product. Ecodesign methode van Tischner

Duurzaam Product. Ecodesign methode van Tischner Ecodesign methode van Tischner Omschrijving Stappenplan voor het ontwerpen van milieuvriendelijke producten. Het stappenplan is gebaseerd op gangbare methoden voor productontwerpen. Gebruik Het stappenplan

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Originele ruilonderdelen. De sleutel tot optimaal waardebehoud.

Originele ruilonderdelen. De sleutel tot optimaal waardebehoud. Originele ruilonderdelen. De sleutel tot optimaal waardebehoud. Zorg dat uw Mercedes een originele Mercedes blijft zelfs met heel wat kilometers op de teller en een krap budget. Mercedes-Benz Originele

Nadere informatie

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Procesmanagement Werken met procedures, processen,

Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, 2 Organisatie van processen Het management moet bedrijfsdoelstellingen formuleren en verwezenlijken.

Nadere informatie

Model procedure tentoonstellen

Model procedure tentoonstellen Model procedure tentoonstellen Proceseigenaar: Hoofd Publiek / Projectleider tentoonstellen Akkoord door: Functie: Datum: 101125 DEF Qmus Model PRO Tentoonstellen.doc Pagina 1 van

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL HOGER TECHNICUS PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: november 2012 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779

Nadere informatie

Stilstaan is achteruitgaan. U gebruikt automatiseringsproducten, -systemen en oplossingen? Dan. hebt u nood aan deskundig advies

Stilstaan is achteruitgaan. U gebruikt automatiseringsproducten, -systemen en oplossingen? Dan. hebt u nood aan deskundig advies SUPPORTED BY AGORIA 0 1 2 Stilstaan is achteruitgaan U gebruikt automatiseringsproducten, -systemen en oplossingen? Dan hebt u nood aan deskundig advies Wat u nodig hebt Het juiste product of de precieze

Nadere informatie

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie:

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Klant Klant & Strategie Klant Plaats in de organisatie: De teammanager Klant verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager Klant &

Nadere informatie

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam Logo organisatie EFQM Excellence Recognised for Excellence Organisatie naam Verantwoordelijke (België) 2004 EFQM Het is de bedoeling van EFQM om het algemene gebruik van dit materiaal binnen bedrijven

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Wie dit niet kan lezen, is niet gek! Laaggeletterdheid bij SITA

Wie dit niet kan lezen, is niet gek! Laaggeletterdheid bij SITA Wie dit niet kan lezen, is niet gek! Laaggeletterdheid bij SITA Het ervaringsverhaal Start met vragen aan u, kort SITA algemeen Laaggeletterdheid bij SITA Afronding met vragen aan u 2 Vraag 1 Heeft u medewerkers

Nadere informatie

HANDVEST VAN GOED GEDRAG

HANDVEST VAN GOED GEDRAG PATRIMONIALE OPDRACHTBRIEF Makelaar geregistreerd onder nr. Ondernemingsnr. HANDVEST VAN GOED GEDRAG Onafhankelijke makelaars die advies geven op het gebied van vermogensbeheer, verbinden zich ertoe een

Nadere informatie

OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL

OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL 2 OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL Fedagrim, de Belgische federatie van leveranciers van machines, gebouwen en uitrusting voor landbouw en groene zones vzw, heeft een reeks verdelers van tuinmaterieel

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SPUITER Datum uitgave: november 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 Carrosserie: Spuiter Situering van het beroep

Nadere informatie

EXPERTISE VOOR DE AUTOMOTIVE SECTOR

EXPERTISE VOOR DE AUTOMOTIVE SECTOR 34608 (11/08) The Berner Group Berner GmbH Bernerstraße 6 D-74653 Künzelsau Berner Produkten b.v. Vogelzankweg 175 NL-6374 AC Landgraaf Berner Belgien NV/SA Bernerstraat 1 B-3620 Lanaken EXPERTISE VOOR

Nadere informatie

European Logistics Association

European Logistics Association European Logistics Association Certification for Logistics Professionals Module Overview ELA Standards Senior management 1.1. Basic Supply Chain Concepts Basisconcepten logistieke keten (verplicht) 1.1.1.

Nadere informatie

Benelux l 176. Onderdeel van een internationaal bedrijf l 177. Ondersteuning l 178. Reparaties l 179. Garantiesysteem l 180

Benelux l 176. Onderdeel van een internationaal bedrijf l 177. Ondersteuning l 178. Reparaties l 179. Garantiesysteem l 180 174 11 SERVICES Benelux l 176 Onderdeel van een internationaal bedrijf l 177 Ondersteuning l 178 Reparaties l 179 Garantiesysteem l 180 Technische ondersteuning l 181 11 175 11 SERVICES Benelux ITW Benelux

Nadere informatie