Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Finance & Control. Plaats in de organisatie:"

Transcriptie

1 Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager Finance & Control en geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling financiën. De teammanager Financiën maakt deel uit van het middenkader en vormt samen met de manager en de teammanager Planning & Control de staf Finance & Control. Doelstelling: De teammanager Financiën is verantwoordelijk voor de financiële huishouding van de organisatie. De teammanager zorgt ervoor dat de bron van de financiële sturing en verantwoording van financiële gegevens optimaal is (kwalitatief, tijdig en juist) en dat alle subadministraties op een juiste en uniforme wijze in het grootboek integreren. Resultaatgebieden Leidinggeven - Een optimaal functionerend team, zowel kwalitatief als kwantitatief. - Geeft situationeel leiding vanuit integraal management, stuurt op resultaten en spreekt aan op de eigen verantwoordelijkheid. - Is verantwoordelijk voor het op hoog niveau brengen en houden van kennis, kwaliteiten en vaardigheden van de medewerkers. - Is verantwoordelijk voor de realisatie van de gewenste cultuur. - Is verantwoordelijk voor optimale horizontale en verticale communicatie en samenwerking. - Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsmanagement. Bedrijfsvoering - Effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. - Is verantwoordelijk voor het behalen van reguliere afdelingsdoelstellingen. - Is budgetverantwoordelijk ten aanzien van het afdelingsbudget.

2 - Is verantwoordelijk voor het tijdig en juist aanleveren van producten/rapportages binnen de planning & controlcyclus. - Is verantwoordelijk voor het optimaliseren van de voorkomende werkprocessen. Beleid en innovatie - Actieve inbreng in het beleid vanuit de praktijk. - Continu ontwikkelen/innoveren en succesvol invoeren van verbeterde producten en/of diensten. - Levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van het sectorbeleid. - Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het afdelingsbeleid en voor het ontwikkelen van beleid vanuit het eigen werkveld. - Is verantwoordelijk voor initiëren van verbetervoorstellen voortvloeiend uit veranderingen in toepasselijke wet- en regelgeving. - Signaleert trends in de markt en initieert ontwikkelingen en innovaties ten aanzien van de financiële verwerking/rapportages. - Draagt zorg voor het ontwikkelen en beheren van procedures binnen de afdeling en geeft sturing aan de optimalisering van de financiële AO/IC en de daarop afgestemde geautomatiseerde systemen. Grootboek - Een actueel, tijdig en juiste grootboekadministratie - Is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de tijdigheid van de grootboekadministratie. - Is verantwoordelijk voor het inrichten van de administratieve processen. - Is verantwoordelijk voor de professionalisering van de maandafsluiting, het samenstellen van de periodieke rapportages en de voorbereiding van de jaarrekening. - Is verantwoordelijk voor het juist en tijdig aanleveren van gegevens aan de afdeling Planning & Control ten behoeve van het jaarverslag, de managementrapporten, de jaarrekening en de financiële meerjarenprognoses. - Is verantwoordelijk voor een efficiënte afstemming tussen in- en externe controles en begeleidt de accountant hierin. Subadministraties Resultaat/ resultaten: - Optimale integratie van de subadministraties in het grootboek. - Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van en een uniforme werkwijze binnen de subadministraties. - Is verantwoordelijk voor een juiste en tijdige integratie van de subadministraties in het grootboek. - Is verantwoordelijk voor het juist toepassen van financiële wet- en regelgeving.

3 Verzekeringen - Samenstellen van een optimale verzekeringsportefeuille. - Is verantwoordelijk voor een juist advies omtrent de (optimale samenstelling van de) verzekeringen en schadeafwikkeling. - Is verantwoordelijk voor het beheer van de verzekeringsportefeuille voor de gehele organisatie. Contacten De teammanager Financiën onderhoudt interne contacten op verschillende niveaus. Hij heeft direct contact met directie, management, teammanager Planning & Control en overige collega s. De teammanager Financiën onderhoudt directe externe contacten met de accountant. Functie-eisen: De teammanager Financiën beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau. Hij heeft een opleiding richting Bedrijfseconomie of Accountancy gevolgd. De teammanager heeft recente en adequate kennis van managementaccounting, relevante financieringsstromen en van verzekeringen. Daarnaast beschikt de teammanager over inhoudelijke kennis en kennis van de processen van de verschillende subadministraties. De teammanager Financiën is in staat een brug te slaan tussen de beleid en uitvoering. De teammanager Financiën beschikt bovendien over aantoonbare leidinggevende kwaliteiten en is in staat de leidinggevende kwaliteiten situationeel toe te passen. Competenties: De teammanager beschikt over een dienstverlenende en zakelijke instelling, uitstekende communicatieve vaardigheden, adviesvaardigheden en vaardigheden op het gebied van plannen en organiseren. De teammanager is in staat om de verschillende administraties tot een team te vormen en samen een doel na te streven. Daarnaast beschikt de teammanager Financiën over een ontwikkelingsgerichte en innovatieve instelling. De teammanager beschikt over tactisch inzicht, organisatie sensitiviteit en is resultaatgericht, besluitvaardig en analytisch. Datum: 4 oktober 2013 Voor akkoord directeur-bestuurder: Voor akkoord medewerker:

4 Functiecontext Sector : Finance & Control Afdeling : Financiën Functie : teammanager Financiën Datum : 4 oktober 2013 Beschrijving gezichtspunten Typering De teammanager schakelt gemiddeld tussen de 20 tot 30 minuten om tussen verschillende taken en binnenkomende vragen. Accuratesse is veelvuldig vereist. De teammanager werkt regelmatig onder tijdsdruk. De teammanager moet bijblijven op het vakgebied. Zelfstandigheid De teammanager bepaalt zelf de tijdsindeling van en prioriteiten in het werk. Hij is hierbij gebonden aan zich aandienende zaken. De werkaanpak wordt bepaald door het organisatiebeleid, globale richtlijnen, door het zelf ontwikkelde afdelingsplan. De teammanager maakt keuzen betreffende voortgang en kwaliteitbeslissingen van het eigen werk en dat van anderen. Voor het goed uitoefenen van de functie is meerder jaren werkervaring noodzakelijk in verband met de complexiteit van voorkomende problemen. Er is indirect toezicht via overleg en resultaten. Afbreukrisico Tijdsverlies in gegevensverwerking. Verkeerde beslissingen door directie en het management. Grote financiële schade. Interne irritaties. Imagoverlies. Verstoorde werksfeer. De kant op tijdig ontdekken en herstellen van fouten berust voornamelijk op zelfcontrole. Discretie is vereist bij belangrijke financiële gegevens. Geheimhouding is vereist bij vertrouwelijke persoon- en bedrijfsgegevens en beleidsinformatie. Fysieke aspecten De teammanager werkt op kantoor enkele uren per dag aan een beeldscherm.

5 Indelingsbesluit teammanager Financiën Functiefamilie 4: Financiële administratie Algemeen De werkzaamheden binnen deze functie zijn toegespitst op het correct, tijdig en volledig vastleggen en/of verwerken van (financieel-administratieve) gegevens van de bedrijfsactiviteiten. De functionarissen zijn daarnaast gericht op het afhandelen, het verslag doen daarover en het verschaffen van managementinformatie, het controleren van activiteiten en het analyseren en adviseren op basis van vastlegging. De functies kunnen qua bereik sterk verschillen. Sommigen hebben betrekking op alleen de financiële afwikkeling van een onderdeel; andere op de algemene verslaglegging van de organisatie in het geheel en het leveren van bijdragen aan functie-eigen en/of algemene beleidsterreinen. Omschrijving Deze functies zijn gericht op het verwerken van gegevens. Het werk bevat elementen van: zorgdragen voor (onderdelen van) de verslaglegging en rapportages, het uitvoeren van diverse analyses, (budget)bewaking en het genereren van (onderdelen van) managementinformatie. Dit moet zodanig gebeuren dat er intern op elk moment een accuraat beeld bestaat van de bedrijfseconomische situatie en dat extern voldaan kan worden aan de (wettelijke) verplichtingen. De werkzaamheden bevatten zowel financiële als meer administratieve aspecten. Een werknemer is deze functie kan daarnaast bijdragen aan het voorbereiden, coördineren, bepalen en optimaliseren van het financieel-economische en administratieve beleid van de organisatie. Functieniveau 4-J conform Handboek De functie bestaat uit het coördineren en uitvoeren van het financieel-administratieve beleid en het bijdragen aan de vormgeving hiervan. Het werk bevat zowel financieel-economische, leidinggevende als beheersmatige aspecten. De functionaris doet beleidsvoorstellen. De functionaris geeft eventueel leiding aan 1 10 medewerkers.

6 Toelichting indelingsbesluit teammanager Financiën Karakteristieken Besluit Opmerkingen Typering Heterogeniteit Kennis Zelfstandigheid Zelfstandigheid Contacten intern Leidinggeven Afbreukrisico Afbreukrisico Contacten extern Speciale eisen Fysieke aspecten Fysieke aspecten Eindoordeel Overwegingen J+ K J+ K t/m M J Overwegend conform niveau J. De functie bestaat uit het coördineren en uitvoeren van het financieeladministratieve beleid en bijdragen aan de vormgeving van dit beleid. De functie omvat zowel financieeleconomische, leidinggevende als beheersmatige onderwerpen. De voor de functie vereiste kennis moet naar inhoud en niveau gelijkwaardig zijn aan HBO werk- en denkniveau. Kennis van de organisatie en management en een fundamentele oriëntatie op interne processen is vereist. Voor kennisinhoudelijke aanvulling op het HBO-niveau wordt een + toegekend. Overwegend conform niveau K. De werkaanpak en vormgeving zijn vastgelegd in het organisatiebeleid, richtlijnen en het zelf ontwikkelde afdelingsplan. De functionaris doet voorstellen ter verbetering van de administratieve organisatie. De interne contacten zijn van belang voor de voortgang van de eigen werkzaamheden en die van anderen. Ook zijn ze gericht op het bijsturen van de werkprocessen. Overwegend conform niveau J. Fouten of onzorgvuldigheden in het werk kunnen tijdverlies in gegevensverwerking en grote financiële schade. De directie kan hierdoor verkeerde beslissingen nemen. Er wordt een + toegekend omdat er fouten kunnen ontstaan bij beleidsvorming. De externe contacten zijn gericht op een optimaal financieel beheer. Deze contacten moeten vlot verlopen. Discretie is vereist bij belangrijke financiële bedrijfsgegevens Geheimhouding is vereist bij vertrouwelijke persoons-, bedrijfsgegevens en beleidsinformatie. De functionaris werkt op kantoor enkele uren per dag aan een beeldscherm. De karakteristiek Typering en Afbreukrisico scoren een J+. De karakteristiek Zelfstandigheid scoort een K. De karakteristiek Fysieke Aspecten is niet onderscheidend.

7

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE Tiel, 17 januari 1996 Herdruk: november 2006 DEEL A HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE JANUARI 1996 Deel A 3 INHOUDSOPGAVE DEEL A Pagina Inhoudsopgave 5 1 Inleiding

Nadere informatie

vacature Medewerker klantenservice Wonen M. Melissen A. Bouman HRM-functionaris i.s.m. M. Melissen

vacature Medewerker klantenservice Wonen M. Melissen A. Bouman HRM-functionaris i.s.m. M. Melissen Functieprofiel Medewerker Functie Afdeling Manager Opgesteld door Datum 30 maart 2009 Functienummer SCW-008 vacature Medewerker klantenservice Wonen M. Melissen A. Bouman HRM-functionaris i.s.m. M. Melissen

Nadere informatie

Functie-indeling. voor de Boekhandel & Kantoorvakhandel

Functie-indeling. voor de Boekhandel & Kantoorvakhandel Functie-indeling voor de Boekhandel & Kantoorvakhandel Handboek Functie-indeling voor de Boekhandel en Kantoorvakhandel Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Sleutelbegrippen en het indelingsinstrument 3 3.

Nadere informatie

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING ARCHITECTENBUREAUS. Onderdeel van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor personeel in dienst van Architectenbureaus

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING ARCHITECTENBUREAUS. Onderdeel van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor personeel in dienst van Architectenbureaus HANDBOEK FUNCTIE-INDELING ARCHITECTENBUREAUS Onderdeel van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor personeel in dienst van Architectenbureaus HANDBOEK FUNCTIE-INDELING ARCHITECTENBUREAUS Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vacaturemelding VluchtelingenWerk Gelderland

Vacaturemelding VluchtelingenWerk Gelderland Vacaturemelding VluchtelingenWerk Gelderland Algemeen Het werkgebied van de regionale stichting VluchtelingenWerk Gelderland omvat de provincie Gelderland: de Gelderse én enkele Utrechtse gemeenten. Het

Nadere informatie

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING)

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) FUNCTIEBOEK FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) OKTOBER 2013 Inhoudsopgave Functieboek 1)Inleiding Blz: 3 2)Organisatiestructuur Blz: 3 3)Hoofdstructuur Blz: 4 4)Leeswijzer Blz: 7 5)Functieraster

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

Handboek functie-indeling. A r c h i t e c t e n b u r e a u s

Handboek functie-indeling. A r c h i t e c t e n b u r e a u s Handboek functie-indeling A r c h i t e c t e n b u r e a u s september 2011 Handboek functie-indeling Architectenbureaus Onder deel van de collectieve arbeidsovereenkomst v o o r a r c h i t e c t e n

Nadere informatie

Voorwoord. Hilversum, november 2003

Voorwoord. Hilversum, november 2003 Voorwoord Voor u ligt het Handboek functie-indeling woondiensten (Handboek). Dit Handboek is het nieuwe functiewaarderingssysteem voor de branche woningcorporaties. Als onderdeel van de CAO Woondiensten

Nadere informatie

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. UITGANGSPUNTEN... 5 3. HET CAO FUNCTIEGEBOUW (FUNCTIEMATRIX)... 6 4. TOEPASSING FUNCTIEGEBOUW (BINNEN ORGANISATIES)...

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden FUNCTIEGEBOUW Definitief Vastgesteld 19 december 2012 2 Inhoud INHOUD... 3 1. INLEIDING... 4 2. OPBOUW FUNCTIEHUIS EN FUNCTIERASTER... 5 3. GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Bedrijfsleider. Afdelingschef(s) Kassamedewerker(s) Verkoper(s) Senior verkoper(s)

Bedrijfsleider. Afdelingschef(s) Kassamedewerker(s) Verkoper(s) Senior verkoper(s) Voorbeeldformulier ormulier functieprofiel verkoper Basisgegevens: Naam van de functie: Verkoper.. Datum: 20 augustus 2009 Plaats in de organisatie: Rapporteert aan of werkt onder leiding van: Afdelingschef...

Nadere informatie

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing Manager Communicatie & Marketing Een nuchtere, reële, daadkrachtige, energieke en ondernemende manager die zichtbaar is in de organisatie, die op directe en overtuigende wijze communiceert op verschillende

Nadere informatie

Functieprofiel Clustermanager

Functieprofiel Clustermanager Functieprofiel Clustermanager Doel van de functie: Het geven van leiding aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het behalen van de afgesproken

Nadere informatie

Kwalificatiedossier. Senior Medewerker Informatiedienstverlening. Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008. Status: Versie 1.

Kwalificatiedossier. Senior Medewerker Informatiedienstverlening. Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008. Status: Versie 1. Kwalificatiedossier Senior Medewerker Informatiedienstverlening Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008 Status: Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 KWALIFICATIEPROFIEL SENIOR MEDEWERKER DIV... 3 2 ALGEMENE

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte)

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte) De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied inhoudelijk bibliotheekwerk en bedrijfsvoering zoals HRM, financiën, communicatie, marketing en ICT. Om

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1

FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1 FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Organisatie-uitgangspunten... 4 2.1. Uitgangspunten organisatiemodel... 4 2.2. Management uitgangspunten... 5 2.3. Organigram...

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2008-2009 Administrateur 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013

Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013 Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013 cao-document 2013 Versie 14 augustus 2013 Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg Beschrijvingen referentiefuncties Referentiematrix en indelingsniveaus

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Beroepengroep: Secretariële beroepen Versie 2009-2010 Secretariële beroepen 2009-2010 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld

Nadere informatie

Handboek Functie-indeling. voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf

Handboek Functie-indeling. voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf Handboek Functie-indeling voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf Inhoudsopgave Paginanummer Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 2 2. Toelichting 2.1 Uitgangspunten en CAO-bepaling

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS

FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS Vastgesteld door MT : 4 april 2008 Goedgekeurd door GMR : 23 juni 2008 Vastgesteld door AB : 7 juli 2008 (gewijzigd op 29 juni 2009 i.v.m. toevoeging functiebeschrijving

Nadere informatie

Contactcenter supervisor

Contactcenter supervisor Contactcenter supervisor Beroepscompetentieprofiel definitief Versie 1 juni 2008 Copyright OOCC All rights reserved Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Colofon...4

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

Organieke functie Brandweer Flevoland

Organieke functie Brandweer Flevoland Organieke functie Brandweer Flevoland Functiecategorie : Directie en Management Functietypering : DC/Afdelingshoofd Functiebenaming : Afdelingshoofd Crisisbeheersing/Veiligheidsbureau Functiecode : Functieschaal

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 22158, 93200, 93212, 93211, 93213 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus

Nadere informatie