Memo: : Unit Zuiveringsbedrijf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memo: : Unit Zuiveringsbedrijf"

Transcriptie

1 UNIT ZUIVERINGSBEDRIJF ISO 9001 ISO OHSAS UNIT ZUIVERINGSBEDRIJF Maria Theresialaan 99 Postbus KH Roermond Tel: Fax: Memo: 0BAAN : Frits Stevens I.A.A. : Guus Pelzer 1BVAN : Unit Zuiveringsbedrijf DATUM : Stefan van der Linden 2BCORSANR. : zvb/ln BONDERWERP : Bestuursnotitie inkoop energie In deze bestuursnotitie wordt in algemene zin beschreven hoe de Nederlandse energiemarkt functioneert en wordt specifiek voor het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) beschreven op welke wijze energie wordt ingekocht en waar het WBL staat met betrekking tot het vastleggen van de leveringstarieven voor de komende jaren. Omdat het inkopen van Elektriciteit erg veel overeenkomsten heeft met het inkopen van Aardgas is er voor gekozen om in deze notitie in de eerste paragraaf Inkoopmethodiek uitsluitend in te zoomen op de Elektriciteitsmarkt. 1. INKOOPMETHODIEK ENERGIE a. UDe Nederlandse energiemarkt / opbouw energieprijs De energiemarkt kenmerkt zich door een beperkt aantal aanbieders en prijzen die nagenoeg niet te beïnvloeden zijn. Zo bestaat de Elektriciteitsprijs voor ruim 40% uit netwerk- en meetkosten, energiebelasting en BTW. Deze tarieven worden bij wet vastgesteld en zijn dus niet beïnvloedbaar. Het beïnvloedbare deel (60% van de totale prijs) is het product Elektriciteit zelf, ofwel het leveringsdeel. De prijs hiervan wordt bepaald door Endex (the Amsterdam-based European Energy Derivatives Exchange), de marktreferentie die voor elke aanbieder hetzelfde is. In feite is het de inkoopprijs voor de leverancier. Bovenop het leveringstarief brengt de leverancier een marge voor winst-risico in rekening. UOpbouw Elektriciteitsprijs 2009U (All-in tarief = 129,50 / MWh = 0,13 / kwh) Peak = 98 Off-peak = Levering (kwh) 58% Winst-risico (1%) Netwerkkosten 17% Energiebelasting 8% BTW 16%

2 - 2 - b. UMarktreferentie Endex Op HUwww.endex.nlUH worden dagelijks actuele prijzen weergegeven voor leveringstarieven van Elektriciteit en Aardgas over verschillende periodes. Elektriciteit wordt aangeboden in de vorm van een Base-Load -prijs en Peak-Load -prijs die uiteindelijk resulteren in een tarief voor dag (peak) en nachtstroom (off-peak) voor de afnemer. Kenmerkend voor de prijsnoteringen op Endex is dat deze op relatief korte periodes grote prijsschommelingen laten zien. Als voorbeeld is in onderstaande grafiek het verloop van de Elektriciteitsprijs voor levering in 2012 weergegeven over de periode vanaf januari Tussen de inkoop in week 28 van 2008 (vorig jaar zomer toen de olie was gestegen tot een record hoogte van 150 Dollar) en de inkoop in week 8 van 2009 zit een verschil van 43,- per MWh. Bij het verbruik van WBL betekenen dit soort schommelingen een verschil van maar liefst 2,5 mln. op de begroting! c. USplit purchase Aangezien de energiemarkt de laatste jaren erg volatiel is prijzen zijn veelvuldig aan heftige schommelingen onderhevig is het niet verstandig om energie traditioneel aan te besteden, waarbij het gehele volume in 1 keer op de dag van aanbesteden wordt ingekocht. Het inkoopresultaat is volledig afhankelijk van het moment waarop wordt ingekocht. Gegeven deze marktkarakteristieken is het verstandig om energie in te kopen op basis van gespreide inkoop split purchase, waarbij gedeeltes van het totale volume op verschillende momenten via Endex worden ingekocht. Dit met als doel risico s te spreiden en toch zo laag mogelijke energiekosten te realiseren.

3 - 3 - d. UGezamenlijke inkoop Om op basis van beschreven inkoopmethodiek ( split purchase ) te UkunnenU inkopen en om hierbij een zo laag mogelijke marge voor winst-risico bij de leverancier te realiseren is het noodzakelijk om een voldoende groot inkoopvolume met een aantrekkelijk profiel te hebben. Hoe groter het vermogen wat continue wordt afgenomen (base-load), des te aantrekkelijker een (groep) afnemer(s) voor een leverancier is. Dit was voor het WBL aanleiding om vanaf 2004 gezamenlijk in te kopen in het energie inkoopcollectief de gezamenlijke waterbedrijven. Inmiddels bestaat het collectief uit 10 waterschappen (waaronder ook WRO en WPM) en één drinkwaterbedrijf. Voor het inkopen van energie laat het inkoopcollectief zich bijstaan door een adviseur, in dit geval Hellemans Consultancy. Omdat de samenwerking als zeer succesvol werd ervaren is eind vorig jaar (na een evaluatie) besloten om de samenwerking voort te zetten voor de periode 2012 t/m e. UEuropese aanbesteding / veiling Voor het selecteren van de leverancier heeft het collectief voor de periode en de periode op basis van een eisen- en wensenpakket dat door inbreng van alle leden van het inkoopcollectief is samengesteld een (Europese) aanbesteding gehouden waarbij potentiële leveranciers met behulp van een veiling tegen elkaar hebben geboden op de te hanteren winstmarge (opslag) die de leverancier - per MWh - gedurende de looptijd van het contract aan het inkoopcollectief in rekening mag brengen. De veilingprocedure heeft plaats gevonden volgens de zogenaamde Engelse Veiling. Dit betekent dat aanbieders in diverse biedronden de gelegenheid kregen om hun winstmarge te verlagen als reactie op biedingen van andere aanbieders. De aanbieder die voldeed aan alle selectie-eisen en die de economisch meest voordelige inschrijving had gedaan (ook kwaliteitsaspecten zijn meegewogen), kreeg de opdracht gegund. f. UInkoopstrategie marktconforme leveringstarieven Bij de inkoopstrategie waarbij de focus ligt op risicospreiding is het belangrijk een voldoende grote tijdspanne tussen het moment van inkoop en levering te hebben. De gehele inkoopstrategie is gebaseerd op horizontale inkoop per jaar. De markt wordt per leveringsjaar bekeken, er wordt niet per maand of per kwartaal ingekocht. Vanwege budgettaire redenen is het streven om de inkoop telkens een jaar voor aanvang van een leveringsjaar volledig afgerond te hebben. De gehele inkoopstrategie bestaat uit 3 verschillende deelstrategieën. Door de snelle ontwikkelingen in de markt is het wenselijk, in overleg met de leverancier, de strategie te mogen veranderen. De afgelopen jaren is gebleken dat mutaties in de Elektriciteitsprijs dikwijls veroorzaakt worden door sentimenten en dus niet verklaarbaar zijn, laat staan voorspelbaar. Vooral door het onvoorspelbare karakter zal een inkoopstrategie niet gericht moeten zijn op kostenbesparing, maar op het vermijden van meerkosten door het spreiden van de inkoopmomenten. Spreiding heeft als consequentie dat er bijna nooit op de duurste momenten gekocht zal worden maar ook niet op de goedkoopste momenten, maar gemiddeld gezien zal altijd een Umarktconform tariefu worden genoten en waar mogelijk beter dan dat. Het collectief denkt een marktconform Elektriciteitstarief te kunnen realiseren door het toepassen van een mix van de volgende drie inkoopstrategieën: 1. UInkoop van 25% van het in te kopen volume direct na aanbesteden 25% van het volume (dus van elk jaar 25%) zal, indien de energiemarkt zich na afronding van de aanbestedingsprocedure op een redelijk niveau bevindt worden ingekocht.

4 U37,5% van het volume wordt ingekocht via een inkoop portfoliomodel Met dit model worden vooraf afspraken gemaakt onder welke voorwaarden delen van volumina worden ingekocht en nieuwe targets worden vastgesteld. Voorbeeld Inkoopscript Elektriciteit Maximale Target zetten voor inkooptotale volume Insteek: niet in een dalende markt kopen % klikken Tijdsduur inkoop bepaald volume maximaliseren Prijs Euro/MWh % klikken % klikken Start: Minimale Target zettenvoor inkooptotale volume Tijd Blijft Dit model is gebaseerd op het feit dat: - Er niet in een dalende markt wordt ingekocht en; - Er met flexibele targets (= te realiseren prijsniveau) wordt gewerkt; - Er wordt gewerkt met stappen van 2,- per klik; - Spreiding van de klikmomenten is essentieel om risico te spreiden; - Klikmodel kan lopen zonder intensieve tijdsbesteding via de leverancier; - Toch meeliften op goedkope momenten in de markt. 3. U37,5% van het volume wordt ingekocht op periodiek vaste momenten Uit het verleden is gebleken dat energieprijzen in het 1 e en 2 e kwartaal lager zijn dan in het 3 e en 4 e kwartaal. In overleg met de leverancier is gekozen voor een model waarbij voor 37,5% van het totale volume in het 1 e en 2 e kwartaal wekelijks een vast volume (ongeacht emotie) wordt ingekocht. 2. INKOOPRESULTATEN UElektriciteit: In onderstaand overzicht is weergegeven welke besparing WBL bij de inkoop van Elektriciteit over de periode heeft gerealiseerd t.o.v. de markt. TARIEVEN ELEKTRICITEIT / MWh (Excl. BTW) Reguliere Winstmarge Resultaat Gemiddelde Tarief Resultaat Jaarvolume Resultaat Winstmarge WBL winstmarge Marktprijs WBL Marktprijs Resultaat MWh (Excl. BTW) ,50 1,62 0,88 69,59 68,94 0,65 1, ,50 1,62 0,88 67,65 67,77 0,12-0, ,50 1,62 0,88 69,35 66,10 3,25 4, ,50 1,00 1,50 74,66 75,61 0,95-0,

5 - 5 - UAardgas: Voor de inkoop van Aardgas t.b.v. de slibdrogers werkt WBL sinds 2007 samen met collega waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier die in Beverwijk, als enige ander waterschap in Nederland, een slibdroger in beheer hebben met een vergelijkbaar Gasverbruik. De inkoop van Aardgas heeft een deels vergelijkbare strategie gekend. De besparing die WBL bij de inkoop van Aardgas over de periode heeft gerealiseerd t.o.v. de markt is weergegeven in onderstaand overzicht. TARIEVEN AARDGAS / m³ (Excl. BTW) Reguliere Winstmarge Resultaat Gemiddelde Tarief Resultaat Jaarvolume Resultaat Winstmarge WBL winstmarge Marktprijs WBL Marktprijs Resultaat m³ (Excl. BTW) ,0300 0,0283 0,00 0,23 0,21 0,02 0, ,0300 0,0283 0,00 0,26 0,26 0,00-0, ,0200 0,0074 0,01 0,31 0,34 0,04-0, Omdat het inkooptechnisch onverstandig is om onze kleinere gasaansluitingen mee te laten liften in de aanbesteding van de slibdrogers, werkt WBL voor de inkoop van Aardgas t.b.v. de kleinere gasaansluitingen samen met hetzelfde collectief als voor de inkoop van Elektriciteit. Begin dit jaar is een Europese aanbesteding gehouden voor de leveringsperiode 2010 t/m 2012 waarbij de leveringstarieven direct zijn vastgelegd. 3. POSITIES per UElektriciteit: Als gevolg van de recessie zijn de energieprijzen het laatste jaar extreem gedaald. Voor het collectief was dit reden om de leveringsjaren 2010 en 2011 versneld volledig dicht te kopen. In onderstaand overzicht zijn de uiteindelijke Elektriciteitstarieven voor dag (peak) en nachtstroom (off-peak) inclusief winstmarge voor de leverancier weergegeven over de periode 2006 t/m Als gevolg van de marktontwikkelingen en de gekozen inkoopmethodiek wordt in 2011 ruim ,- (Excl. BTW) minder betaald voor de levering van Elektriciteit als in Voor de periode is onlangs een aanbesteding gehouden en zal de eerste 25% van het volume op korte termijn worden ingekocht. TARIEVEN / MWh (Excl. BTW) ELEKTRICITEIT Winstmarge Jaarvolume Leveringskosten Geklikt Peak Off-Peak Gem. WBL MWh (Excl. BTW) % 79,42 58,46 68,94 1, % 75,75 59,78 67,77 1, % 74,80 57,40 66,10 1, % 98,28 52,93 75,61 1, % 89,21 48,04 68,63 1, % 84,85 42,97 63,91 1,

6 - 6 - UAardgas: Voor Aardgas t.b.v. de slibdrogers is in 2008, ingegeven de explosieve prijsontwikkelingen, besloten om het totale volume voor 2009 en 2010 versneld volledig dicht te kopen met als doel binnen de begroting te kunnen blijven. Voor de periode 2011 en verder wordt binnenkort een nieuwe aanbestedingsprocedure opgestart waarbij vooralsnog geen aanleiding is om af te wijken van de beschreven inkoopstrategie. TARIEVEN / m³ (Excl. BTW) AARDGAS Winstmarge Jaarvolume Leveringskosten Geklikt Tarief WBL (Excl. Winstmarge) WBL m³ (Excl. BTW) % 0,2064 0, % 0,2617 0, % 0,3429 0, % 0,2598 0,

Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten

Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten 10 TIPS voor het succesvol inkopen van elektriciteit en gas 1 Voorwoord door Jeroen Setz Jammer, maar we hebben in ieder geval een leuke avond

Nadere informatie

Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas

Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas 2010 Energiekamer Nederlandse Mededingingsautoriteit Den Haag, februari 2011 Tessa Schalm Jeroen Cordeweners Matthias Noorlander Elisa Kahl Energiekamer 1/65

Nadere informatie

Energie inkopen in de zorg: keuzes maken

Energie inkopen in de zorg: keuzes maken Energie inkopen in de zorg: keuzes maken Het inkopen van energie is complex. Sinds de liberalisering van de energiemarkt is niets doen eigenlijk geen optie; afnemers moeten zelf actief zijn op de energiemarkt

Nadere informatie

White paper Energie inkopen in de zorg: keuzes maken

White paper Energie inkopen in de zorg: keuzes maken White paper Energie inkopen in de zorg: keuzes maken Samenvatting Het inkopen van energie is complex. Sinds de liberalisering van de energiemarkt is niets doen eigenlijk geen optie; afnemers moeten zelf

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT SIR0048_BR_Omslag_W.indd 3 12-06-2007 11:36:32 INHOUDSOPGAVE EEN ESSAY Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond project en

Nadere informatie

HET SNOER OM. 4 x. Gaat het licht uit duurzaamheid een bedreiging of kans?

HET SNOER OM. 4 x. Gaat het licht uit duurzaamheid een bedreiging of kans? nummer 1. 2015 HET SNOER OM Duurzaamheid en MVO De invloed van een dalende euro op uw energieprijs Meten is weten bij zonnepanelen 4 x veel gestelde vragen Gaat het licht uit duurzaamheid een bedreiging

Nadere informatie

Tarievenonderzoek energie

Tarievenonderzoek energie 2013 Tarievenonderzoek energie Vereniging de Vastelastenbond Onderzoek naar het verschil in tarieven voor onbepaalde tijd (slaperstarieven) in de energiemarkt Vereniging de Vastelastenbond 21-5-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

sturing Op energietarieven Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen

sturing Op energietarieven Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen final l rereport sturing Op energietarieven Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen rapport 2013 36 Sturing op energietarieven Optimalisatie ENERGIEKOSTEN in de afvalwaterketen rapport 2013 36

Nadere informatie

Energieprijsvergelijkers 2010

Energieprijsvergelijkers 2010 Energieprijsvergelijkers 2010 Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas Den Haag, INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING...2 1.1. Aanpak...2 1.2. Resultaten onderzoek...2 1.3.

Nadere informatie

Dienst Huisvesting juli 2011.

Dienst Huisvesting juli 2011. Energiejaarverslag Sedumdak van Spectrum gebouw 2010 Dienst Huisvesting juli 2011. 1 Voorwoord bij het Energie Jaarverslag 2010 Het jaarverslag 2010 is bedoeld als naslagwerk en geeft een goed beeld van

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2014

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2014 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2014 Den Haag, april 2015 Samenvatting Meer overstappers, met een grote intentie om nogmaals over te stappen In

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier Nog een rondje van de buren Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier NOG EEN RONDJE VAN DE BUREN Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier - eindrapport - drs. A. Berkhout drs. M.

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Participantenvergadering Zeewind

Participantenvergadering Zeewind Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Verslag Participantenvergadering Zeewind 28 mei 2015 Willem smelik - Meewind Frank Coenen & François Van leeuw - Parkwind Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten

Nadere informatie

Ontwerp en toetsing businessmodel breedband buitengebied Horst aan de Maas

Ontwerp en toetsing businessmodel breedband buitengebied Horst aan de Maas Ontwerp en toetsing businessmodel breedband buitengebied Horst aan de Maas In opdracht van: Gemeente Horst aan de Maas Project: 2014.113 Publicatienummer: 2014.113-1438 Datum: Utrecht, 11 december 2014

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze consultatie modelcontract

Onderwerp: Zienswijze consultatie modelcontract Aan: Energiekamer NMA ter attentie van Tessa Schalm Postbus 16326 2500 BH Den Haag Onderwerp: Zienswijze consultatie modelcontract Geachte heer/mevrouw, Allereerst willen wij graag benadrukken dat wij

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt vanuit mededingingsperspectief

Relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt vanuit mededingingsperspectief Relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt vanuit mededingingsperspectief Amsterdam, juli 2008 In opdracht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) De relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Algemeen 1. Zijn er voorwaarden aan verbonden als ik klant wil worden van energie:direct? Ja, u dient: - uw eigen aansluiting te hebben

Nadere informatie

Winddelen windpark Burgervlotbrug

Winddelen windpark Burgervlotbrug Winddelen windpark Burgervlotbrug Voordelige stroom van je eigen windmolen Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Hoe werkt het? 7 Het Winddelen-concept 7 Je eigen stukje windmolen 9 Je eigen stroom thuis

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie