richt zich inmiddels veel meer op moderne crisisbeheersing dan op de klassieke rampenbestrijding.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "richt zich inmiddels veel meer op moderne crisisbeheersing dan op de klassieke rampenbestrijding."

Transcriptie

1 Nieuwsbrief nr#7 juli 2012 Door Gert-Jan Ludden Projectleider Simultaan Voorwoord Het is fijn te constateren dat het OTO-stimuleringsprogramma duidelijk zijn vruchten begint af te werpen. Ook in het tweede kwartaal van dit jaar zijn weer vele activiteiten ontplooid die een bijdrage leveren aan een professionele voorbereiding van de zorgsector Midden Nederland op rampen- en crisissituaties. Dank aan allen die daar een passievolle bijdrage aan leveren. Steeds meer ketenpartners uit de witte kolom haken aan op het stimuleringsprogramma, bestuurders hebben het thema prominenter op de agenda staan, de aansluiting op multidisciplinaire ontwikkelingen van de Veiligheidsregio Utrecht is steeds duidelijker zichtbaar en de focus van de OTO-inspanningen richt zich inmiddels veel meer op moderne crisisbeheersing dan op de klassieke rampenbestrijding. Ook landelijk gezien staan de ontwikkelingen niet stil. De afgelopen maanden is de landelijke projectorganisatie geëvalueerd, hetgeen resulteert in een aangescherpt beleidskader OTO dat binnen afzienbare tijd aan de regio s wordt aangeboden. Daarnaast zijn twee landelijke werkgroepen actief die voor het eind van het jaar een normerings- en toetsingskader alsmede een effectievere manier van oefenen gaan voorstellen. In deze editie van de nieuwsbrief treft u interessante artikelen aan over onder meer de recente deelname aan de H-MIMS opleiding, een verslag van de kenniskring crisisbeheersing voor bestuurders en beleidsmedewerkers, de aanzet tot een regionaal Kennis- en netwerkcentrum Zoönosen, de afronding van het HaROP-traject voor Huisartsen en de lancering van een serious game voor de intramurale zorgsector. De redactie van deze nieuwsbrief blijft geïnteresseerd in uw ervaringen. Blijft u ons voeden met informatie: dat houdt de nieuwsbrief actueel en lezenswaardig. Ik wens u veel leesplezier, een fijne zomervakantie en veel ontspanning toe. In augustus pakken we de OTO- draad weer op. In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de activiteiten die vanuit het project Simultaan geïnitieerd worden om u en andere collega s uit de zorgketen voor te bereiden op rampen en crises. Geplande OTO-activiteiten Datum Activiteit 15 tot en met 18 oktober Multi-CBRN/E meerdaagse, Ossendrecht 24 oktober Kenniskring crisisbeheersing voor bestuurders en beleidsmedewerkers 3 november Oefening Calamiteitenhospitaal 15 november Congres Recente ontwikkelingen in de Spoedzorg, Utrecht 24 november Grootschalige rampenoefening in het Meander Medisch Centrum 7 december HMIMS (Van der Valkhotel, Houten)

2 CBRN-meldkaart: landelijke noviteit De afdeling Spoedeisende Hulp van Meander Medisch Centrum in Amersfoort introduceert de CBRN-meldkaart. Esther Beeris, ZiROPcoördinator van Meander Medisch Centrum en contactpersoon voor de CBRN-meldkaart vertelt over het hoe en waarom van de kaart. In de regio Amersfoort werken zo n tweehonderd bedrijven met chemische, biologische, radiologische en/of nucleaire stoffen (CBRN-stoffen). Als er in zo n bedrijf een incident plaatsvindt met één van deze gevaarlijke stoffen kan een medewerker besmet raken en kan behandeling of ontsmetting in het ziekenhuis nodig zijn. Het is voor het slachtoffer én voor ons ziekenhuis van belang dat de opvang op onze Spoedeisende Hulp goed voorbereid wordt. De CBRN-meldkaart kan het bedrijf daarbij helpen. De kaart is ontwikkeld door een werkgroep en daarna verzonden aan bedrijven die in de regio Amersfoort met gevaarlijke stoffen werken. Een goed ingevulde CBRN-meldkaart helpt bij de behandeling van het slachtoffer. Zo geeft de kaart informatie over de aard van de stof en de wijze waarop het slachtoffer besmet is. Ook is duidelijk of en hoe het slachtoffer in het bedrijf gereinigd is. Daarnaast zorgt de informatie op de kaart ervoor dat wij veiligheidsmaatregelen kunnen treffen om verspreiding van de gevaarlijke stof in het ziekenhuis te voorkomen. Met een ingevulde CBRN-meldkaart weten de medewerkers van de Spoedeisende Hulp welke acties zij moeten nemen om het slachtoffer zo adequaat mogelijk op te vangen en te behandelen. Zo houden we optimaal rekening met onze eigen veiligheid en die van onze patiënten.

3 HMIMS zet deelnemers aan het denken Hoe kan men ten tijde van een ramp het ziekenhuis rampen opvangplan (ZiROP) adequaat opstarten en de hulpverlening structureren? Dat is kortgezegd de inhoud van de cursus HMIMS. Op 31 mei volgden vijfentwintig deelnemers uit ziekenhuizen in de OTO-regio Midden Nederland deze eendaagse cursus. De cursus heeft me wel aan het denken gezet, vertelt Hermanides. In een rampsituatie ben je een schakel in het grote geheel. Mijn eigen aandeel weet ik wel. Dat gaat bijna op de automatische piloot. De cursus laat je net dat stapje verder kijken. Een voorbeeld: als het Calamiteitenhospitaal open gaat, treedt een belboom in werking. Uit het hele huis worden mensen opgeroepen om met spoed naar het Calamiteitenhospitaal te komen. Als ik iemand op de poli weghaal, hoe gaat het dan daar? Daar had ik nooit over nagedacht. Dat heeft me wel de ogen geopend. HMIMS staat voor Hospital Major Incidents Management and Support. De cursus is bedoeld voor mensen die een sleutelrol vervullen binnen de verschillende hiërarchische niveaus in een ziekenhuis ten tijde van een ramp. Als secretaresse op de spoedeisende hulp van het UMC Utrecht is Joan Hermanides regelmatig betrokken bij de opvang van slachtoffers in het Calamiteitenhospitaal. Daarom nam zij deel aan de cursus. De cursus was heel praktijkgericht. In de ochtend werkten de deelnemers met collega s uit hun eigen ziekenhuis op papier een casus uit. In de middag oefende de groep als geheel. Er werden teams geformeerd waarin ieder een bepaalde rol had. We kregen als ziekenhuis te maken met een ramp en moesten die tot een goed einde brengen. Dat lukte niet helemaal. Vooral de communicatie bleek een probleem. Je zit met z n zessen in een team. Dan is het belangrijk iedereen van alle ontwikkelingen op de hoogte te houden. Dat werd nog wel eens vergeten. Waarschijnlijk als gevolg van een gebrekkige communicatie raakte Joan tijdens de oefening een patiënt kwijt. Hij was gewoon weg. Ik heb nog overal geroepen: waar is patiënt 32 nou, maar hij werd niet meer gevonden. Daar baal ik nog steeds van. Hermanides kijkt terug op een geslaagde cursus. De oefeningen waren gebaseerd op reële situaties. En alles wat we geleerd hebben, is direct toe te passen in de dagelijkse praktijk. Lof is er ook voor de trainers: Zij hadden echt verstand van zaken.

4 Kenniskring Crisisbeheersing 23 mei 2012 consequenties voor de crisisbeheersing. Hoe die met elkaar verbonden zijn, vertelde Rob de Wijk, directeur van the Hague Centre for Strategic Studies. Aanjager voor veranderingen Het is vijf over twaalf, zo begon De Wijk zijn betoog. Hij schetste hoe een aantal mondiale zekerheden (als een veranderende wereldorde, het toenemend aantal conflicten en extreme weerscondities door klimaatverandering) invloed hebben op de economische en fysieke veiligheid in Nederland. De financiële crisis werkt als accelerator voor geopolitieke veranderingen. De crisis in Griekenland was te voorkomen geweest. Maar hij is volkomen uit de hand gelopen, met alle gevolgen voor crisisbeheersing van dien. De Nationale Veiligheid is in het geding als vitale belangen in het geding zijn en ontwrichting dreigt. Daar moet je wat aan doen door rampenbestrijding, crisisbeheersing, terrorismebestrijding en militaire operaties. De risico s die Nederland loopt, staan in het nationale risicodiagram. De financiële crisis is de grootste zorg. De gevolgen daarvan zijn ook op lokaal niveau merkbaar. Zorginstellingen krijgen steeds meer te maken met complexe interne- en externe crisissituaties. Naast het hebben van een goede adviseur is kennis over actuele ontwikkelingen in de crisisbeheersing en integrale veiligheid én het hebben van een veiligheids visie onontbeerlijk. Daarom organiseerde het Traumacentrum Midden Nederland op 23 mei jl. een kenniskring crisisbeheersing voor bestuurders en beleidsmedewerkers van zorginstellingen uit de ROAZ regio Midden Nederland. De moderne crisisbeheersing is complexer geworden, aldus Gert-Jan Ludden, projectleider OTO TCMN en voorzitter van de kenniskring. Het vereist een multidisciplinaire aanpak, adequaat (bestuurlijk) leiderschap en een integrale risicoanalyse en planvorming. Ook de nauwere verwevenheid tussen internationale en nationale veiligheid heeft Dienstbare VRU Als voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht ging Aleid Wolfsen kort in op de veiligheid vanuit dat regionaal perspectief en de rol van zorginstellingen in de regio daarbij. Het is lastig om maatgevende risico s in de regio goed te waarderen en in te schatten wat de consequenties voor zorginstellingen zijn. Wolfsen gaf aan wat de VRU voor zorginstellingen kan betekenen. We kunnen u helpen bij het maken van ontruimingsplannen en in het traject van vergunningverlening, ondersteuning bieden bij oefeningen en communicatie. De VRU is van en voor de regio. Wij zijn u graag van dienst. Vanuit zijn voorzitterschap van het Landelijk Veiligheidsberaad schetste hij ook nog enkele recente ontwikkelingen, waaronder het voorstel van het inrichten van expertregio s. Het gaat altijd anders Niet alles is te plannen. We kunnen ons niet voorbereiden op een grootschalige uitbraak van een lees verder op pagina 5

5 vervolg van pagina 4 infectieziekte. Dat stelde Roel Coutinho, directeur van het RIVM. Er zijn aanwijzingen dat het aantal infectieziekten toeneemt. Veel daarvan zijn zoönosen. Iedere keer duikt weer een nieuw virus op. We weten niet hoe dat komt, we weten niet wanneer, maar we moeten ons daar wel op voorbereiden. Dus maken we draaiboeken. Dat werkt niet, want het gaat altijd anders. Hij illustreerde zijn stelling aan de hand van twee recente infectieziektenuitbraken: de Mexicaanse griep en de Q-koorts. Volgens Coutinho is het bij de bestrijding van infectieziekten zaak een strenge scheiding aan te brengen (en te houden!) tussen de deskundigenkant en de bestuurlijke kant. Als er een probleem is, zoeken deskundigen naar een oplossing. Die oplossing leggen ze voor aan de bestuurders. De bestuurders nemen vervolgens de beslissingen en communiceren met de buitenwereld. Falende crisiscommunicatie Maar in vrijwel alle crisissituaties faalt de informatievoorziening en crisiscommunicatie, liet Hans Siepel zien. Crisiscommunicatie is niet bedoeld voor de media. Het is bedoeld voor de burgers. Volgens Siepel gedragen bestuurders zich bij een crisis vaak alsof het hún crisis is. Fout. Dat is ego-communicatie. Crisiscommunicatie gaat niet over het incident, maar over de behoefte aan informatie. Wat willen de getroffenen van je weten? Crisiscommunicatie moet dienstbaar zijn, oprecht en authentiek. Als je dienstbaar bent in je communicatie, heeft dat een positieve invloed op je reputatie. Impact van sociale media Dirk Schraven, lid van de Raad van Bestuur van het St. Antonius ziekenhuis, vertelde over het belang van crisismanagement in een zorginstelling. Het is niet de vraag of zich incidenten, calamiteiten of rampen voordoen, maar wanneer. En hoe zorgen we er dan voor dat alles gewoon doorgaat. Het St. Antonius ziekenhuis is nog nooit geconfronteerd met grote rampen, maar was de afgelopen jaren wel betrokken bij een aantal incidenten. Uit die incidenten heeft men lering getrokken. Zo toonde een incident met een gaslek in 2008 het belang van een goede voorbereiding aan. En het bleek belangrijk om je ketenpartners te kennen. De impact van sociale media werd duidelijk tijdens een brand in een patchkast in Het was een GRIP-1 situatie, die door de sociale media werd opge blazen waardoor we gedwongen werden naar buiten te communiceren. Na dit incident richtte het ziekenhuis een Actiecentrum Crisiscommunicatie in. Tijdens de brand in De Geinsche Hof bleek dat de opgeleide noodorganisatie goed functioneerde. Dankzij OTO is onze awareness gestegen.

6 Serious Game Zorgcontinuïteit Goede zorg leveren is een vak apart. Laat staan wanneer er zich een calamiteit voordoet, zoals een brand of een stroomuitval. Wat doe je dan als medewerker van een zorginstelling? De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ontwikkelde samen met Stichting 2Bsafe en het Nederlands Instituut voor Vakbekwaamheid, Educatie & Ontwikkeling (Niveo) de Serious Game Zorgcontinuïteit. Hiermee kunnen medewerkers van zorginstellingen met behulp van verschillende scenario s leren hoe je kunt handelen in geval van een calamiteit en tegelijkertijd de juiste zorg kunt blijven leveren. De Serious Game Zorgcontinuïteit is een laagdrempelig en goedkoop middel om alle personeelsleden van zorginstellingen in Nederland kennis te laten maken met de basisprincipes bij ontruimingsincidenten. Want of je nu arts bent, verpleegkundige of kok: iedereen heeft een rol bij een incident. De serious game versterkt de bewustwording bij medewerkers. Het creëert een bepaald kennisniveau van veiligheid bij alle medewerkers binnen de zorginstelling. aanwezig. Na een korte presentatie kregen de deelnemers de kans om de scenario s van de game te spelen. De reacties waren positief. De serious game sluit goed aan op de praktijk en het kennisniveau van medewerkers in zorginstellingen. Met name de vorm van de game werd toegejuicht. Interactief, creatief en ervarend leren waren kernwoorden die vaak gehoord werden. De serious game is ontwikkeld met OTO-gelden uit de regio Utrecht. Daardoor kunnen zorginstellingen hun medewerkers tegen geringe kosten laten oefenen. Een speellicentie kost namelijk 2,50 per medewerker per jaar. Van de opbrengst zullen nieuwe scenario s voor de game worden ontwikkeld. De Serious Game Zorgcontinuïteit is te spelen via internet. Voor meer informatie en het aanvragen van een demo-account: Enkele zaken die in de serious game aan bod komen zijn: aandachtspunten bij acute ontruiming, de impact van het uitvallen van nutsvoorzieningen, de rol van professionele hulpdiensten en het crisismanagementteam. Daarnaast zet de game medewerkers aan te reflecteren op de eigen organisatie. Is deze voorbereid op een calamiteit? Op 31 mei werd de Serious Game Zorgautoriteit gelanceerd. Bij deze lancering waren vijftig afgevaardigden van verschillende zorginstellingen en GHOR

7 Als je BOB niet goed doet, wordt het een zooitje In 2011 moesten alle GGD en GROP-proof zijn. Daarom besteedde de GGD Midden- Nederland vorig jaar veel aandacht aan de inrichting van het GGD Rampenopvangplan (GROP) en aan de inrichting van de structuur van het crisisteam. In 2012 worden alle medewerkers getraind zodat zij in tijden van rampen of crises precies weten wat hen te doen staat. Het afgelopen half jaar heeft een grote groep medewerkers een GHOR-training gevolgd, vertelt Henk Kruisselbrink, directeur van de GGD Midden- Nederland. De GHOR zorgt ervoor dat alle geneeskundige partners goed voorbereid zijn op grote calamiteiten opdat de hulp aan slachtoffers zo goed mogelijk is. Daarnaast volgde een aantal medewerkers een BOB-training. Een nuttige training, zo vindt Kruisselbrink. Je leert dezelfde taal praten en werkt met dezelfde structuur. Dat is altijd handig in een crisissituatie. Want als je de BOB niet goed doet, wordt het een zooitje. De tweede helft van het jaar staat in het teken van oefeningen. Over het hoe en wanneer hult Kruisselbrink zich in stilzwijgen. Dat blijft voorlopig geheim. Aan de hand van de najaarsoefeningen wordt ook bekeken wat in 2013 verder getraind moet worden. Oefenen, trainen en opleiding van medewerkers kost geld. De OTO-gelden helpen ons geweldig om het OTO-jaarplan gerealiseerd te krijgen en onze voorbereiding op rampen en crises naar een hoger plan te trekken. Als deze gelden weg zouden vallen, kunnen we het niveau dat we nu bereikt hebben niet in stand houden, laat staat uitbouwen. De OTO-gelden zijn een goede buitenboordmotor die wij binnenboord moeten halen. Wat is BOB? BOB staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. De training bestaat uit een deel theorie gekoppeld aan een praktijkoefening. Voorafgaand aan de praktijkoefening krijgen de deelnemers handreikingen, tips en voorbeelden, die direct toepasbaar zijn om in een acute crisissituatie in een beperkte tijd de juiste beslissingen te nemen. Aan de hand van een standaard vergaderstructuur en de zogenaamde BOB-structuur leren de deelnemers effectief vergaderen. Ook komen de rollen en taken van de diverse staven, teams en processen aan de orde. Tijdens de oefeningen krijgen de deelnemers feedback van een coach. De coach geeft tips en verbeterpunten voor een volgend onderdeel, dan wel toekomstige praktijk- en oefensituaties.

8 Verbeteren Samenwerking bij Uitbraak Infectieziekte Naar aanleiding van de pandemie met het H1N1 virus van 2009 is het project Verbeteren Samenwerking bij Uitbraak Infectieziekte (VSUI) gestart. Binnen dit project lopen momenteel twee deelprojecten, een derde is inmiddels afgerond. Van IAWK naar Focusgroep Infectieziektebestrijding Ten tijde van de pandemie van 2009 organiseerde de GHOR het Interdisciplinair Afstemmingsoverleg Witte Kolom. Doel was om met de ketenpartners de zorgvraag en capaciteit van de verschillende zorgaanbieders op elkaar af te stemmen. Besluitvorming kon niet plaatsvinden. Partijen hadden geen mandaat van de eigen organisatie of van de organisaties die zij vertegenwoordigden. Ook bleek er geen mogelijkheid om voor besluitvorming op te schalen naar het bestuurlijk niveau. Om afstemming op inhoudelijk- of managementniveau en besluitvorming op bestuurlijk niveau te vinden, is aansluiting gezocht bij het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Binnen het ROAZ is draagvlak om te komen tot bestuurlijke participatie en hier de besluitvorming plaats te laten vinden. Aanvullend wordt een focusgroep Infectieziektebestrijding opgezet die in opdracht van het ROAZ vraagstukken uitwerkt tot besluitwaardige voorstellen. Het eerste overleg in het ROAZ heeft plaatsgevonden, de eerste uitwerkingen van het concept wordt in september in het ROAZ besproken. Communicatie GHOR-GGD-huisartsen De berichtgeving aan de huisartsen tijdens de pandemie kon beter gestroomlijnd. Eind 2011 is met de huisartsen een aantal knelpunten en mogelijkheden ter verbetering besproken. In geval van urgente berichtgeving aan de huisartsen gebruikt de GHOR edifact-berichten. Beide GGD en in de provincie Utrecht hebben afgesproken de informatiebron voor huisartsen te willen zijn met betrekking tot infectieziektebestrijding. Zij gaan hun berichtgeving naar de huisartsen onderling afstemmen en de berichten naar de huisartsen per edifact versturen. Daarmee komt er meer lijn in berichtgeving tussen de VRU en beide GGD en. Het bericht kan ook een verwijzing naar de website van de GGD bevatten. Inmiddels is getest of de Huisarts Informatie Systemen (HIS) edifact-berichten kunnen ontvangen. De huisartsenposten (en een enkele praktijk) kunnen dat niet. Zij worden per fax geïnformeerd. Om vooraf af te stemmen of de inhoud van het bericht ook zo overkomt als de GGD bedoelt, wordt een controle door de huisartsen ingebouwd. Na de zomer wordt het systeem getest en worden betrokkenen geïnformeerd. Communicatie GGD-gemeenten Om de afstemming tussen GGD Midden-Nederland en de gemeenten in haar werkgebied beter te stroomlijnen, zijn afspraken gemaakt over de informatievoorziening tussen de GGD en de adviseurs crisisbeheersing. Als daar aanleiding toe is, wordt de GGD uitgenodigd in het overleg van de ACB-ers en vindt informatieoverdracht en afstemming tussen GGD en gemeenten plaats. Voor meer informatie over het project VSUI kunt u contact opnemen met de projectcoördinator Ton Bresser:

9 Kennis- en netwerkcentrum Zoönosen De afgelopen jaren waren er verschillende uitbraken van ziekten die van dier op mens overgedragen werden (zogenaamde zoönosen). Voorbeelden zijn Q-koorts en de vogelgriep. De kennis die nodig is om dit soort uitbraken te kunnen bestrijden, is verdeeld over verschillende organisaties. Om de uitbraak van zoönosen efficiënt aan te kunnen pakken, moeten humane en veterinaire partijen intensief samenwerken. In de regio Utrecht wordt die samenwerking vorm gegeven in het nieuw te vormen Kennis- en netwerkcentrum Zoönosen. Zoönosen kunnen een bedreiging zijn voor de volksgezondheid. Daarom moeten uitbraken efficiënt bestreden worden. Dierenartsen merken het vaak als eerste wanneer een nieuwe ziekte onder dieren heerst. Wanneer mensen ziek worden, komen zij als eerste bij de huisarts. Er zit een lacune in de samenwerking tussen veterinaire en humane geneeskunde, zegt Jan Jelrik Oosterheert, internist-infectioloog in het UMC Utrecht. Er is een continuüm. We hebben elkaar nodig. GGD Midden Nederland, GGD Utrecht, UMC Utrecht, OTO, VRU, RIVM en Diergeneeskunde werken samen aan de oprichting van het Kennis- en netwerkcentrum Zoönosen. Samenwerken en kennis delen zijn daarbij belangrijk. Nu de Q-koorts is gaan liggen, is er een extra noodzaak om alles goed te regelen. Alle partijen zijn daarvan doordrongen. Over de positionering en de taken van het kenniscentrum wordt nog gesproken. Waarschijnlijk zal een vaste kern regelmatig bijeenkomen, ontwikkelingen volgen en elkaar stimuleren. Afhankelijk van de vragen uit het veld zullen we problemen oplossen. En er komt in ieder geval een database van mensen met chronische Q-koorts. Het Kennis- en netwerkcentrum Zoönosen is naar verwachting voor het einde van het jaar ingericht. Meer daarover leest u in een van de volgende nieuwsbrieven. Contactpersonen Voor nadere informatie over de genoemde initiatieven of over de inhoud van het stimuleringsprogramma OTO (project Simultaan) kunt u contact opnemen met: Projectleider OTO Gert-Jan Ludden: ; Projectsecretaris Natasja Rabouw: ; of met de netwerkcoördinatoren van de VRU GHOR Krista van Daalen: ; Ivonne Vliek: ; Peter Goos: ; Wilt u in een van de volgende nieuwsbrieven verslag doen van een van uw OTO-activiteiten, mail dan aan: Eindredactie: Marlène van Vijfeijken, IEC, UMC Utrecht Ontwerp & opmaak: Multimedia, FB, UMC Utrecht

Vanaf april zal het ROAZ gaan werken in een nieuwe organisatiestructuur.

Vanaf april zal het ROAZ gaan werken in een nieuwe organisatiestructuur. Nieuwsbrief nr#10 maart 2013 Door Gert-Jan Ludden Projectleider Simultaan Voorwoord De eerste nieuwsbrief van het project Simultaan in 2013 is al weer een feit. Het eerste kwartaal zijn door de zorginstellingen,

Nadere informatie

GESTRUCTUREERDE TRAINING VERBETERT COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS

GESTRUCTUREERDE TRAINING VERBETERT COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS Nieuwsbrief nr#6 april 2012 Door Gert-Jan Ludden Projectleider Simultaan VOORWOORD Op 12 januari jl. heeft het Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ) ingestemd met het meerjarenbeleidsplan Opleiden, Trainen

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Informatievoorziening en crisiscommunicatie

Informatievoorziening en crisiscommunicatie Nieuwsbrief nr#14 april 2014 Door Gert-Jan Ludden Projectleider crisisbeheersing en OTO Voorwoord Begin 2015 moeten alle zorginstellingen binnen onze regio voldoen aan het minimum normenkader zoals dat

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

VOORWOORD GEPLANDE OTO-ACTIVITEITEN. Nieuwsbrief nr#16 oktober 2014. Na ruim vijf jaar projectleiderschap

VOORWOORD GEPLANDE OTO-ACTIVITEITEN. Nieuwsbrief nr#16 oktober 2014. Na ruim vijf jaar projectleiderschap Nieuwsbrief nr#16 oktober 2014 Door Gert-Jan Ludden VOORWOORD Projectleider crisisbeheersing en OTO Na ruim vijf jaar projectleiderschap van het regionale OTOstimuleringsproject heb ik per 1 oktober jl.

Nadere informatie

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland RAV S NOORD-HOLLAND EN FLEVOLAND KOMEN MET ÉÉN BOVENREGIONAAL GEWONDENSPREIDINGSPLAN In de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn vijf Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV s) werkzaam, die ieder

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

deze vragen voor aan een aantal ketenpartners. U leest de antwoorden

deze vragen voor aan een aantal ketenpartners. U leest de antwoorden Nieuwsbrief nr#12 oktober 2013 Door Gert-Jan Ludden Projectleider Simultaan Voorwoord In verband met de zomervakantie is het derde kwartaal traditiegetrouw een OTO-luwe periode. Daarom kozen we voor deze

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Versie 3.0 : 21 juli 2017 Bekrachtigt : ROAZ 16 juni 2017 Auteurs Frank Berg Jan Filippo Corina de Groot Karin Meijer Arjan

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ)

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) 2017/2018 Een praktische opleiding over bedrijfscontinuïteitsmanagement, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ)

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Noord Nederland 2015 Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland & Ziekenhuis ZorgSaam & Ziekenhuis ADRZ. 2/10 Overeenkomst betreffendee de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de

Nadere informatie

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Nationale crisisbeheersing en CIMIC Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing Interne en externe veiligheid raken verweven

Nadere informatie

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH In opdracht van Netwerk Acute Zorg Zwolle en haar regionale ziekenhuispartners Versie:

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Op 12 december jl. heeft het

Op 12 december jl. heeft het Nieuwsbrief nr#13 januari 2014 Voorwoord Door Gert-Jan Ludden Projectleider crisisbeheersing en OTO Het OTO-jaar 2013 is al weer ten einde en de zorgsector Midden- Nederland heeft weer enkele stappen gezet

Nadere informatie

Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie.

Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Praktische cursus Operationeel Crisiscoördinator Zorginstellingen De stroom valt uit. Een lekkage in een zuurstoftank. Uitslaande

Nadere informatie

Op donderdag 13 december jl.

Op donderdag 13 december jl. Trauma Zorgnetwerk Nieuwsbrief nr#9 januari 2013 Door Gert-Jan Ludden Projectleider Simultaan Het nieuwe (OTO)jaar is alweer gestart en ik hoop dat u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling heeft doorgemaakt.

Nadere informatie

Handleiding Zorgcontinuïteit

Handleiding Zorgcontinuïteit Handleiding Zorgcontinuïteit en Crisisbeheersing Voor crisisbeleidsteams en GHOR contactpersonen Versie 2.0 Voorwoord In Nederland hebben zich de afgelopen jaren een aantal gebeurtenissen voorgedaan, die

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Goed voorbereid zijn, heb je zelf in de hand Ernout van Gils Beleidsadviseur Veiligheid Beleid en Strategie Datum: 1 december 2011 INHOUD

Nadere informatie

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)?

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Een toelichting voor de acute zorg op de gewijzigde Wet publieke gezondheid Februari 2012 Aanleiding Vanaf

Nadere informatie

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS Paul Geurts Bestuursadviseur openbare orde en veiligheid gemeente Tilburg Niko van den Hout Coördinator BHV & crisismanagement Onderwijsgroep Tilburg Fysieke calamiteiten

Nadere informatie

Julius Academy. Masterclass Crisisbeheersing 2016. Voor bestuurders en leden Crisisbeleidsteam van Zorginstellingen

Julius Academy. Masterclass Crisisbeheersing 2016. Voor bestuurders en leden Crisisbeleidsteam van Zorginstellingen Julius Academy Masterclass Crisisbeheersing 2016 Voor bestuurders en leden Crisisbeleidsteam van Zorginstellingen MASTERCLASS CRISISBEHEERSING VOOR BESTUURDERS EN LEDEN CRISISBELEIDSTEAM IN ZORGINSTELLINGEN

Nadere informatie

Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen

Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen Een masterclass voor bestuurders van zorginstellingen, gericht op crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Georganiseerd

Nadere informatie

Zorgkwaliteit als uitgangspunt

Zorgkwaliteit als uitgangspunt Zorgkwaliteit als uitgangspunt Toekomstvisie ROAZ ZWN Regionale afspraken op basis van draagvlak en mogelijkheden Naar regionale excellente acute zorg Vastgesteld: september 2011 VOORWOORD Het Voorbereidingsoverleg

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Datum 28 april 2014 Ons kenmerk 022-14

Datum 28 april 2014 Ons kenmerk 022-14 Crisiscoördinatoren, ROP-coördinatoren en communicatiepersoneel van alle zorginstellingen uit de regio Midden-Nederland Heelkundige Specialismen Traumacentrum Midden Nederland Directeur: drs. L.L. van

Nadere informatie

Uitnodiging. Communicatie: Hoe publiek is een ramp?

Uitnodiging. Communicatie: Hoe publiek is een ramp? Uitnodiging Communicatie: Hoe publiek is een ramp? Donderdag 1 november 2012 Netwerk Acute Zorg Zwolle organiseert bijeenkomsten in het kader van de voorbereiding op rampenopvang. Aan de hand van ervaringen

Nadere informatie

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Convenant Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Inhoudsopgave Partijen Overwegingen Doel en begrippen Verantwoordelijkheden Grootschalige infectieziektebestrijding Flitsramp (opgeschaalde acute

Nadere informatie

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden IJsselland TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden Captain crisis campagne In december 2013 is het project Captain Crisis gelanceerd. Het GHOR-bureau hielp de zorginstellingen om:

Nadere informatie

Masterclass Crisisbeheersing. voor bestuurders van zorginstellingen

Masterclass Crisisbeheersing. voor bestuurders van zorginstellingen Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen Een masterclass voor bestuurders van zorginstellingen, gericht op crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Georganiseerd

Nadere informatie

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden B.7 bijlage 2 Ondergetekenden, en de Veiligheidsregio Hollands Midden, gevestigd te Leiden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs.

Nadere informatie

Nr.: Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014

Nr.: Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014 Agendapuntnr.: 14 Nr.: 142585 Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014 Geachte raad, Aan de gemeenteraad Samenvatting:

Nadere informatie

Staat van de GHOR 2015

Staat van de GHOR 2015 Staat van de GHOR Bestuurlijke rapportage zorginstellingen Aan : Algemeen Bestuur VRLN Steller : L. Roelofs Versie : 1.0 Kennisname : Door AB op Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding op rampen

Nadere informatie

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES. Huisartsen Noord-Holland Noord. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES. Huisartsen Noord-Holland Noord. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES Huisartsen Noord-Holland Noord en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Pagina 1 van 11 Ondergetekenden: Partijen De Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving Waarom dit document? Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio s (WVR) in werking getreden.

Nadere informatie

Bijstand? ZORGCONTINUÏTEIT. Uw veiligheid, onze zorg! Digitale nieuwsbrief GHOR ZHZ maart Introductie

Bijstand? ZORGCONTINUÏTEIT. Uw veiligheid, onze zorg! Digitale nieuwsbrief GHOR ZHZ maart Introductie ZORGCONTINUÏTEIT In deze uitgave: Hoe werkt GGB?.. / Film 15.800 keer bekeken.. Doorontwikkeling Roadshow.. / Wist u dat?.. / Trainingen in 2017 Digitale nieuwsbrief GHOR ZHZ maart 2017 Introductie Een

Nadere informatie

Menukaart OTO voor GGD en

Menukaart OTO voor GGD en Menukaart OTO voor GGD en Trimension heeft voor veel GGD en opleidingen, trainingen en oefeningen uitgevoerd en heeft een werkwijze ontwikkeld die goed aansluit op de doelgroep. Door middel van zeer praktische

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 Beste medewerkers van Bevolkingszorg Kennemerland, Hierbij ontvangen jullie een nieuwe editie van de nieuwsbrief van Bevolkingszorg

Nadere informatie

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Resultaten en lessen voor de toekomst drs. A.A.M. Brok Voorzitter veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, portefeuillehouder jaar van transport en veiligheid

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst Huisartsenzorg en GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vastgesteld op 1 juli 2013 te Rotterdam Inhoudsopgave I. Partijen... 3 II. Overwegingen... 3 III. Doel en begrippen...

Nadere informatie

Crisisplan HAWB Huisartsenzorg West Brabant

Crisisplan HAWB Huisartsenzorg West Brabant Crisisplan HAWB Huisartsenzorg West Brabant Samenvatting Kaderplan Samenvatting Scenario Flitsramp Samenvatting Scenario Infectieziekte Versie 05-01-2016 1 Samenvatting Crisisplan HAWB Inleiding Deze samenvatting

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

NIEUWS TRAUMAZORGNETWERK MIDDEN-NEDERLAND. 2 Focusgroep Crisisbeheersing en OTO SEPTEMBER NUMMER Ontwikkeling kwaliteitsindicatoren voor

NIEUWS TRAUMAZORGNETWERK MIDDEN-NEDERLAND. 2 Focusgroep Crisisbeheersing en OTO SEPTEMBER NUMMER Ontwikkeling kwaliteitsindicatoren voor NIEUWS TRAUMAZORGNETWERK MIDDEN-NEDERLAND SEPTEMBER NUMMER 3 2015 Ontwikkeling kwaliteitsindicatoren voor 2 Focusgroep Crisisbeheersing en OTO de spoedzorg 4 3 Rat bijt 5-jarig jongetje 5 Samenwerking

Nadere informatie

Convenant Huisartsen regio Gelderse Vallei en Arnhem e.o.

Convenant Huisartsen regio Gelderse Vallei en Arnhem e.o. Convenant Huisartsen regio Gelderse Vallei en Arnhem e.o. en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, Veiligheidsregio Utrecht en GGD Regio Utrecht 2.0 Onze Huisartsen V huisartsen gelderse

Nadere informatie

Individuele game analyse. The Great Flu. Door Vincent van der Velde

Individuele game analyse. The Great Flu. Door Vincent van der Velde Individuele game analyse The Great Flu Door Vincent van der Velde Inhoudsopgave INTRODUCTIE 3 INLEIDING GAME 4 STELLING & INHOUD GAME 6 AFRONDING 8 Introductie Voor de opdracht was het de bedoeling om

Nadere informatie

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsregio Drenthe en het Regionaal risicoprofiel De Veiligheidsregio Drenthe heeft

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Kennisbijeenkomsten voor GHOR-bureauhoofden Kennis infrastructuur crisisbeheersing publieke gezondheid Situationeel leidinggeven voor de OvD-G Scholing

Nadere informatie

Algemeen. Knelpunt. Initiatief BESTUURLIJKE AANDACHT VOOR CRISISBEHEERSING; NOTITIE OTO STUURGROEP 11 JULI 2013. 1 juli 2013

Algemeen. Knelpunt. Initiatief BESTUURLIJKE AANDACHT VOOR CRISISBEHEERSING; NOTITIE OTO STUURGROEP 11 JULI 2013. 1 juli 2013 Algemeen Het landelijk platform OTO buigt zich al enige tijd over het thema van bestuurlijke aandacht voor het onderwerp crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Steeds meer raken deze

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 t.b.v. Geestelijke Gezondheidszorginstellingen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en RAV

Inhoudsopgave. 1 t.b.v. Geestelijke Gezondheidszorginstellingen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en RAV - specifieke - - Inhoudsopgave OTO-kaart ZiROP-coördinator 3 OTO-kaart Crisiscoördinator Ziekenhuis 5 OTO-kaart Coördinator Crisisteam GGD 7 OTO-kaart GROP-coördinator 9 OTO-kaart Procesleider GGD 11 OTO-kaart

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB)

Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB) Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB) Ontwerpfase Erik-Jan Broeken Lex Bubbers Inhoud Voorstelronde Resultaten vorige workshop Inventarisa?e van informa?e processen en producten:

Nadere informatie

ommunicere ver ilieu- Communiceren over milieu-incidenten Tips voor het bevoegd gezag

ommunicere ver ilieu- Communiceren over milieu-incidenten Tips voor het bevoegd gezag ommunicere ver Communiceren over milieu-incidenten ilieu- Tips voor het bevoegd gezag Checklist om altijd op zak te hebben. 1. Leef mee en toon dat. 2. Vermijd clichés en bagatelliseer nooit. Rook en chemische

Nadere informatie

GGD Rampenopvangplan Flevoland

GGD Rampenopvangplan Flevoland GGD Rampenopvangplan Flevoland Opsteller M. Vluggen Bedrijfsonderdeel GGD Flevoland Afdeling GHOR Versie 2.0 Datum 31 mei 2011 Status Vastgesteld Vaststelling door / datum MT GGD 6 juni 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Impressie COT OTO-aanbod voor de zorg

Impressie COT OTO-aanbod voor de zorg Opleiden, trainen en oefenen Impressie COT OTO-aanbod voor de zorg Inleiding De dagelijkse zorg voor patiënten en patiëntveiligheid behoort tot uw primaire taak. Toch wilt u ook voorbereid zijn op calamiteiten

Nadere informatie

Schokkende gebeurtenissen in het onderwijs

Schokkende gebeurtenissen in het onderwijs Schokkende gebeurtenissen in het onderwijs Ine Spee Crisis-adviseur School en Veiligheid 30 november 2016 Achtergrond Onderwijs(-advies) Projectleider KPC Calamiteitenteam 2001-2013 Crisisadviseur Instituut

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 November 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en

Nadere informatie

Scenariokaart Verstoring kritieke processen door uitval / verstoring ICT

Scenariokaart Verstoring kritieke processen door uitval / verstoring ICT Scenariokaart Verstoring kritieke processen door uitval / verstoring ICT Onderstaande scenariokaart is speciaal ontwikkeld voor gebruik tijdens de bijeenkomsten van een crisisteam 1 (crisis(beleidsteam)).

Nadere informatie

DE MATE VAN VOORBEREIDING

DE MATE VAN VOORBEREIDING DE MATE VAN VOORBEREIDING ZORGAANBIEDERS OP RAMPEN EN CRISES Bestuurlijke rapportage 2015 Colofon Sector: GHOR Auteur(s): J. Luermans Datum: 13 september 2016 Versienummer: Versie 3.0 Status: Definitief

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan genezen. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Voorkomen is beter dan genezen. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Voorkomen is beter dan genezen Wat komt er aan bod Voorstellen Visie veiligheid Hogeschool Windesheim Crisissituaties Hogeschool Windesheim + leerpunten CMT Aansluiting best practices Skills and drills

Nadere informatie

Notitie Landelijke en regionale OneHealth netwerken in de praktijk

Notitie Landelijke en regionale OneHealth netwerken in de praktijk SaMeDi (Samenwerking Medici Dierenartsen) Notitie Landelijke en regionale OneHealth netwerken in de praktijk Aanleiding Ministeries, provincies en de agrarische sector streven ernaar om risico s van besmetting

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan OTO Limburg

Meerjarenbeleidsplan OTO Limburg Meerjarenbeleidsplan OTO Limburg 2016-2018 De ingezette koers van professionaliseren, profileren en positioneren vervolgen Clarien Schoeren (Coördinator OTO-Limburg en Abderrahman Kaouass (COT) Hoe komen

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

ons kenmerk BAOZW/U200902437 Lbr. 09/126

ons kenmerk BAOZW/U200902437 Lbr. 09/126 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Vaccinatie Influenza A (H1N1) onder 0 tot en met 4 jarigen en ontwikkelingen mbt de Q-koorts Samenvatting

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezond en veilig 2

Inhoudsopgave. Gezond en veilig 2 Visiedocument Gezond en veilig Crisisbeheersing in de publieke gezondheid Datum: 3 februari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Tijdgeest... 3 Missies... 4 Visie... 4 Doelen... 4 Speelveld...

Nadere informatie

Reind van Doorn, coördinator. Crisisbeheersing (GROP) bij de GGD Rotterdam-Rijmond

Reind van Doorn, coördinator. Crisisbeheersing (GROP) bij de GGD Rotterdam-Rijmond Reind van Doorn, coördinator Crisisbeheersing (GROP) bij de GGD Rotterdam-Rijmond 20 Rampenbestrijding Rampenbestrijding is decentraal georganiseerd Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio s Iedere

Nadere informatie

DE MATE VAN VOORBEREIDING

DE MATE VAN VOORBEREIDING DE MATE VAN VOORBEREIDING ZORGAANBIEDERS OP RAMPEN EN CRISES Bestuurlijke rapportage 2016 Colofon Sector: GHOR Auteur(s): J. Luermans Datum: Versienummer: Versie 5.0 Status: Definitief d.d. 17 oktober

Nadere informatie

TNO Samenredzaam, 30 juni 2015 Ingrid Alsemgeest, programmamanager Burgerhulp

TNO Samenredzaam, 30 juni 2015 Ingrid Alsemgeest, programmamanager Burgerhulp Ready2Help TNO Samenredzaam, 30 juni 2015 Ingrid Alsemgeest, programmamanager Burgerhulp U kent ons van: De SIGMA-teams die komend jaar worden deze omgevormd tot Noodhulpteams Bevolkingszorg, waarmee NRK

Nadere informatie

Communicatie: functies & uitdagingen. Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014

Communicatie: functies & uitdagingen. Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014 Communicatie: functies & uitdagingen Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014 Vraag: wie is verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie? Scenario: oproep demonstratie op internet Er circuleert

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 oktober Nummer: 2012/9/18. Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen. Afdeling: Welzijn

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 oktober Nummer: 2012/9/18. Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen. Afdeling: Welzijn \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 29 oktober 2012 Nummer: 2012/9/18 Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen Afdeling: Welzijn Programma: Mens en Welzijn Product: Onderwerp: Plan van aanpak Q-koorts Aan de

Nadere informatie

Een terroristische aanslag:

Een terroristische aanslag: Een terroristische aanslag: Zorgsector Brabant in de hoogste versnelling Themabijeenkomst crisisbeheersing & OTO 6 juli 2016 02 Geachte collega, Stel, er vindt een terroristische aanslag plaats in Brabant.

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

oto OTO Kaarten 1 2 3 4

oto OTO Kaarten 1 2 3 4 oto OTO Kaarten 1 2 3 4 inhoudsopgave Inhoudsopgave Handleiding OTO Kaarten 5 Generieke OTO Kaarten 15 1. Voorzitter Crisisbeleidsteam 17 2. Adviseur Crisisbeleidsteam 19 3. Ondersteuner Crisisteam 21

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Academisering crisisbeheersing publieke gezondheid IFV treedt toe tot programmacollege PSH Kwalificatiedossier Officier van dienst geneeskundig Kwalificatiedossiers

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel 2010 van de Veiligheidsregio

Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel 2010 van de Veiligheidsregio Raadsvoorstel Nr. 2010-048 (gewijzigd) Houten, 26 oktober 2010 Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel

Nadere informatie

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Inhoud Veiligheidsregio algemeen Rol van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval. Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing

Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval. Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing 1 Waarom een plan? Operationele behoefte uit de praktijk Gelegenheid om de in het convenant

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie