maatwerk in publiek / private samenwerking ontwikkelaar van wonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "maatwerk in publiek / private samenwerking ontwikkelaar van wonen"

Transcriptie

1 maatwerk in publiek / private samenwerking ontwikkelaar van wonen Delta Forte PPS brochure-1.indd :09:11

2 Delta Forte PPS brochure-1.indd :09:15

3 Inleiding Publiek/private samenwerking, kortweg PPS, biedt mogelijkheden om meer te halen uit de ontwikkeling van grote projecten of gebieden. Als de publieke en private partijen van meet af aan samen optrekken op basis van een samenwerkingscontract, groeit het overzicht en het onderling vertrouwen. De bundeling van belangen levert meer kwaliteit op voor alle betrokkenen, ook de burger. Dit komt doordat in hetzelfde traject al bij de start over alle belangrijke issues wordt nagedacht, zoals bijvoorbeeld: duurzaam bouwen, veiligheid en beheer, warmte/koudeopslag en de leefbaarheid en waardeontwikkeling op lange termijn. Delta Forte is een partij die gewend is een brug te slaan tussen commerciële en volkshuisvestelijke woningbouw. Bovendien zijn we zo lang we bestaan betrokken, in een PPS-structuur, bij de Vernieuwing van de Bijlmermeer. Niet alleen in Amsterdam Zuidoost, maar ook elders in Amsterdam en Zaandam vindt herstructurering van woongebieden plaats, met name in Prachtwijken als Nieuw West, Noord en Bos en Lommer in Amsterdam en Poelenburg in Zaandam. Opdrachtgever Woningstichting Rochdale is bij al deze operaties - inclusief die in de Bijlmermeer - zeer nauw betrokken. Waar sprake is van ontwikkeling, schakelt Rochdale Delta Forte in. Daardoor zijn wij actief met tientallen sloop, nieuwbouw- en renovatieprojecten verspreid over de regio, waarbij stadsdelen en gemeentelijke projectbureaus onze ontwikkelpartners zijn. Zeer veel - vooral grotere - ontwikkelingen hebben PPS-potentie. Het zijn projecten waarbij een traditionele projectrealisatie neer zou komen op het missen van unieke kansen. Bijvoorbeeld de kans om het traject overzichtelijk te houden en de efficiency enorm te verbeteren. Toch kan PPS ook minder grootschalig: onlangs startte Delta Forte in het centrum van het dorp Diemen een projectontwikkeling voor 28 koop- en huurwoningen en m 2 voor andere functies. Deze m 2 wordt ingevuld met een huisartsenpraktijk, een consultatiebureau en een zorgserviceloket van de gemeente. Vaak is PPS noodzaak. Grote herstructureringsprojecten komen alleen in deze structuur van de grond. Een voorbeeld: door de aanleg van de A9 tussen Diemen en Amstelveen in een tunnel kan veel ruimte ontstaan voor woningbouw. Als dit in samenhang gebeurt met andere ontwikkelingen in de omgeving (Bergwijkpark Diemen, ArenA-gebied Zuidoost, verlaging van de Gooiseweg), is het mogelijk een groot deel van de doelstelling van groei tussen Almere, Amsterdam en Haarlemmermeer binnenstedelijk te halen. Een dergelijk megaproject is alleen mogelijk als publieke en private partijen samen de haalbaarheid onderzoeken en het project op de rails zetten. 3 Delta Forte PPS brochure-1.indd :09:15

4 Kwadijkerpark 4 Delta Forte PPS brochure-1.indd :09:21

5 Kwadijkerpark Herontwikkeling van de bestaande vestigingslocatie Kadijkerkoog van de Prinsenstichting. Daarbij wordt het gebied getransformeerd van instellingsterrein tot woonwijk. De sloop- en nieuw bouwopgave, inclusief de realisatie van openbare ruimte, wordt gefaseerd uitgevoerd. Het stedenbouwkundig plan kent een parkachtig karakter. De gebouwen krijgen een bijpassende cottage -uitstraling. Samenwerkende partijen zijn de Prinsenstichting, Kwadijkerpark CV/BV en de Gemeente Purmerend. Kwadijkerpark CV/BV is een privaat/private samenwerking tussen Woningstichting Rochdale, BAM Woningbouw Alkmaar, Vos Ontwikkeling Alkmaar en Delta Forte. De gemeente heeft de inrichting van de openbare ruimte overgedragen aan de CV, maar blijft nauw betrokken bij de planvorming. Gemeente Purmerend Locatie Kadijkerkoog Fase Ontwerp Opdrachtgever Kwadijkerpark CV/BV (Een samenwerking tussen Woningstichting Rochdale, BAM Woningbouw Alkmaar, Vos Ontwikkeling Alkmaar en Delta Forte) Architect Stedenbouw: Kokon Stedenbouwkundigen & Architecten Gebouwen Prinsenstichting: Architectenbureau Visser & Bouwman Marktwoningen: Mulleners + Mulleners Architecten Huurwoningen: Kokon Stedenbouw kundigen & Architecten Aannemer BAM Woningbouw Alkmaar Start ontwikkeling Augustus 2006 Start bouw Eerste fase: voorjaar 2008 Oplevering Laatste (derde) fase: 2015 Start bouw Augustus 2002 Oplevering Laatste (derde) fase: 2015 Doel Locatievernieuwing Volume / Aantallen Woningen & grond (Kwadijkerpark CV/BV): 207 grondgebonden koopwoningen in de vrije sector 35 huurappartementen in de sociale sector voor Rochdale 24 hectare terrein, waarvan 7 hectare nieuw te realiseren openbare ruimte voor park/groen, water en infrastructuur. Zorg (Prinsenstichting): 200 zorgwoningen voor cliënten van de Prinsenstichting inclusief nieuwe huisvesting voor dagbesteding (speelzalen, werkplaatsen, kinderboerderij, therapiebad) en ondersteunende functies. 5 Delta Forte PPS brochure-1.indd :09:21

6 Bijlmermeer: succesvol voorbeeld van PPS In 1992 richtten Stadsdeel Zuidoost, de Centrale Stad Amsterdam en Woningstichting Nieuw Amsterdam (nu onderdeel van Woningstichting Rochdale) het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer (PVB) op. Het projectbureau kreeg de taak de grootscheepse vernieuwingsoperatie in de toenmalige hoogbouwwijk te regisseren. Rochdale enerzijds en Stadsdeel Zuidoost / Centrale Stad Amsterdam anderzijds zijn beide 50% aandeelhouder in het PVB. Het PVB trekt alle projecten tot het Stedenbouwkundig Programma van Eisen, met input van Rochdale en overheid. De vernieuwing van de Bijlmermeer is hét voorbeeld van PPS in Nederland. Niet alleen vanwege het succes, maar ook vanwege de omvang van de operatie. De problemen in de wijk waren begin jaren negentig legio: leegstand, hoge verhuisbeweging, huurachterstanden, vandalisme, vervuiling en onveiligheid. Een groot deel van de problemen, of in ieder geval de omvang ervan, kon worden toegeschreven aan de aard van de wijk. Herstructurering moest hier een antwoord op vormen. De woningcorporatie en de plaatselijke overheden formuleerden een gezamenlijke visie op de toekomst van de Bijlmermeer. Alleen een integrale aanpak kon werken, daar was men het over eens: Fysieke vernieuwing (differentiatie in koop en huur, hoog en laag, goedkoop en duur et cetera) Sociale vernieuwing (kansen voor de bewoners op onder meer loon, werk en een wooncarrière binnen de wijk) Optimalisering van het beheer (Schoon, Heel en Veilig). Aan de slag Met geld van de overheden, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en onder meer Woningstichting Patrimonium (nu onderdeel van Rochdale) ging men aan de slag. Bij een tussenevaluatie in 2001 besloten de partijen de oorspronkelijke plannen voor sloop en nieuwbouw van flatgebouwen uit te breiden. Uiteindelijk, bij de voltooiing van de vernieuwing in 2012, zullen er van de oorspronkelijke flatwoningen nog ruim over zijn in ingrijpend gerenoveerde complexen. De rest van de woningen is vervangen door laag- middelhoog en hoogbouw in een breed scala van woonmilieus, passend in de overallvisie die begin jaren negentig voor de wijk werd geformuleerd. Gedurende de inmiddels meer dan vijftien jaar durende operatie hebben de betrokken partijen zeer veel geleerd over gebiedsontwikkeling. Delta Forte is, al vanaf het prille begin van het bestaan van haar voorloper Delta roa, altijd één van die betrokkenen geweest. Delta Forte ontwikkelde vele tientallen sloop-, nieuwbouw- en renovatieprojecten in de Bijlmermeer. Met resultaat: de Bijlmer is nu een meer dan gemiddeld veilige wijk met bovengemiddelde schoolprestaties, een lage mutatiegraad in de huursector en lagere werkloos- 6 Delta Forte PPS brochure-1.indd :09:21

7 D-buurt heid dan gemiddeld in Amsterdam. Het is dan ook niet voor niets dat de herstructurering in de Bijlmermeer in heel het land en tot ver daarbuiten wordt gezien als een succesvol voorbeeld voor vergelijkbare projecten. Zonder de nauwe samenwerking tussen publieke en private partijen was dit succes eenvoudigweg onmogelijk geweest. Externe investeerders Aan het begin van een nieuwe eeuw meldden zich nieuwe investeerders. Partijen als Rabo Bouwfonds, Vesteda en ING Vastgoed. Een enorme opsteker voor de vernieuwende partijen, want het betekende dat financiële professionals geloofden in de Bijlmermeer rendement uit hun werk te kunnen halen. Onlangs is de VOF Robora ontstaan uit de wens van Bouwfonds, Rabo Vastgoed en Rochdale om samen het risico te dragen van de laatste grote projecten in de Bijlmer, in het bijzonder in de D-buurt. Hiermee wordt de publiek/private samenwerking uitgebreid met de investeerders. D-buurt De D-buurt in Amsterdam Zuidoost is één van de laatste wijken in de Bijlmer waar vernieuwd wordt. Daarom moet het iets bijzonders worden. Maar hoe ga je dat doen? Waar hang je het aan op? En voor wie bouw je eigenlijk? Om antwoord te krijgen op die vragen werd de Holland Branding Group ingeschakeld. Zij onderzoeken bij alle betrokkenen onder wie ook de bewoners, ondernemers en cultuurdragers - wat de nieuwe identiteit ( brand ), van de D-buurt moet zijn. In het bestuurlijk vastgestelde Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor de D-buurt was opgenomen dat bepaalde gebouwen behouden moesten blijven. Gaandeweg kwam iedereen tot de conclusie dat het veel beter zou zijn die gebouwen toch te slopen. Ten eerste omdat ze het oude imago van de Bijlmer erg benadrukken en ten tweede omdat het ongelooflijk duur is om er woningen van te maken die mensen ook echt willen hebben. In samenspraak met de stedenbouwkundige zijn vervolgens diverse scenario s onderzocht op financiële haalbaarheid. Daaruit kwam naar voren dat het in alle opzichten beter is de flats toch te slopen. Dat wijkt af van het SPvE, maar omdat ze zelf bij het uitzetten van de nieuwe koers betrokken was, stemde de Gemeente in met de sloop. 7 Delta Forte PPS brochure-1.indd :09:24

8 Verkenning A9 Verkenning A9 Delta Forte stelt zich een uitdaging: welke oplossing voor het A9-vraagstuk waarmee Rijkswaterstaat worstelt, levert een bijdrage aan de woonkwaliteit én aan de uitbreiding van nieuwbouwmogelijkheden in de regio Zuidoost Amsterdam. Kom met een integrale gebiedsontwikkeling. We sloten ons aan bij een initiatief van Rabo Bouwfonds, Dura en Rochdale om zelf een verkenning uit te voeren van het traject dat door Zuidoost loopt. Ook deze oplossing is alleen te vinden als publieke en private partijen van meet af aan samen optrekken. Nu doet iedereen zijn ding. Dan is het een gelukkig toeval als die dingen elkaar versterken in plaats van in de weg zitten. De belemmering voor integrale aanpak ligt in het feit dat Stadsdeel Zuidoost zich nog niet wil vastleggen op bepaalde private partijen. Ze willen eerst onafhankelijk nadenken, met het risico dat ze integrale aanpak initiëren op een moment dat er inhoudelijk al teveel vastligt. Dit terwijl de kracht van in het huidige stadium al samenwerken met bepaalde partijen zit in de realiteit van de uitwerking en daardoor beheersbaarheid van kosten en planningen. Het Stadsdeel wil de handen vrij houden. We snappen de positie van de publieke partij. Rabo Bouwfonds deed tijdens de presentatie van de gezamenlijke verkenning A9, het voorstel aan het stadsdeel om een klankbord van meerdere private partijen op te richten; hier is nog niet op gereageerd. 8 Delta Forte PPS brochure-1.indd :09:30

9 Kouwenoord Klieverink Bij de nieuwbouw die verrijst op de plek van de flats Klieverink en Kouwenoord wordt het voortraject getrokken door het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer. Dit projectbureau is door Stadsdeel Zuidoost, de centrale stad Amsterdam en Rochdale opgericht in Sindsdien richt het zich uitsluitend op de vernieuwing van de Bijlmermeer. Rochdale enerzijds en Stadsdeel Zuidoost / Centrale stad Amsterdam anderzijds zijn beide 50% aandeelhouder van het PVB. Het PVB trekt de projecten tot het SPVE, met input van Rochdale en overheid. In dit project is voor het eerst de VOF Robora mede-opdrachtgever. Deze VOF is ontstaan uit de wens van Bouwfonds/Rabobank en Rochdale om samen het risico te dragen van de laatste grote projecten in de Bijlmer. Het totale project Klieverink Kouwenoord bestaat uit 450 woningen. De eerste fase (Kouwenoord) omvat 202 eengezinswoningen en 88 parkeerplaatsen op eigen terrein. Kouwenoord Klieverink Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost Locatie Kouwenoord/Klieverink Fase Kouwenoord: bestekfase, Klieverink: SPvE Opdrachtgever Rochdale Vestiging Zuidoost en de VOF Robora (samenwerking tussen Rabo Bouwfonds Property Development en Rochdale). Architect Wingender Hovenier Aannemer BAM W&R en BAM Alkmaar Start ontwikkeling Begin 2007 Aannemer BK Bouw bv Start bouw 4e kwartaal 2008 Oplevering 4e kwartaal 2009 Volume / Aantallen Sociale huur 135 Middeldure koop 315 Parkeren koop Delta Forte PPS brochure-1.indd :09:41

10 Oosttoren Deze toren wordt gerealiseerd in de Amsterdamse Banne (langs de IJdoornlaan ter hoogte van het Boven IJ Ziekenhuis). Voor invulling liggen er twee scenario s. Het eerste scenario is dat er 61 woningen gerealiseerd worden met op maaiveldniveau gebouwde parkeervoorzieningen. In het tweede scenario worden de eerste en tweede bouwlaag niet met woningen maar met voorzieningen ingevuld. Deze voorzieningen kunnen ter beschikking van het ziekenhuis komen. Met betrekking tot deze invulling overlegt Rochdale met respectievelijk Stadsdeel Amsterdam Noord en het Boven IJ Ziekenhuis. De planvorming bevindt zich in de fase van het Voorlopig Ontwerp. Oosttoren Gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord Locatie IJdoornlaan Huidige fase Voorlopig Ontwerp Opdrachtgever Woningstichting Rochdale, vestiging Zaandam Architect HVDN architecten Aannemer BAM Woningbouw Start ontwikkeling Reeds gestart Start bouw 1e deelproject December 2009 Oplevering 4e deelproject Juli 2011 Volume / Aantallen Sociale huur voor Rochdale 66 Parkeren huur voor Rochdale Delta Forte PPS brochure-1.indd :09:48

11 Banne binnen Het project Banne Centrum bevindt zich in de Amsterdamse herstructureringswijk De Banne in Amsterdam Noord. Het totale project kent een multifunctionele invulling en is onderverdeeld in vier deelprojecten. Voor de ontwikkeling van dit project is een aparte rechtsvorm in het leven geroepen, genaamd Banne Binnen CV. Banne Binnen is een samenwerkingsverband tussen Woningstichting Rochdale en BAM Vastgoed. Het is een privaat/private samenwerking die mandaat van de gemeente heeft om de ontwikkeling van wonen en retail te combineren met de ontwikkeling van parkeren en maatschappelijke voorzieningen zoals een bibliotheek, een kinderdagverblijf, een school en sport- en theateraccommodatie. De gemeente heeft een projectbureau ingericht voor het hele gebied, zodat alle deelprojecten en infrastructurele projecten integraal en efficiënt worden aangepakt. 11 Delta Forte PPS brochure-1.indd :09:58

12 Banne binnen Voor de commerciële voorzieningen wordt nauw samengewerkt met de beoogde nieuwe gebruikers/eigenaars van het winkelcentrum. Voor de nieuwe commerciële voorzieningen vindt afstemming plaats met de beoogde gebruikers, te weten Stadsdeel Amsterdam noord, het schoolbestuur, de bibliotheek en stichting Kinderopvang. 12 Delta Forte PPS brochure-1.indd :09:59

13 Banne Binnen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord Locatie Bezaanjachtplein, Banneplein, Ankerplaats Huidige Fase Voorlopig Ontwerp Opdrachtgever Woningstichting Rochdale, vestiging Zaandam Architect RPHS, Thijs Asselbergs Architectuur centrale, HVDN architecten, Döll atelier voor Bouwkunst Aannemer BAM Woningbouw Alkmaar Start ontwikkeling Reeds gestart Start bouw 1e deelproject September 2009 Oplevering 4e deelproject April 2014 Volume / Aantallen Sociale huur 134 Middeldure koop 386 Parkeren koop 132 Commerciële voorzieningen m 2 Parkeerplaatsen voor winkelend publiek 246 Niet-commerciële voorzieningen (kinderdag verblijf, bibliotheek, sport- en theater - accommodatie, school) m 2 13 Delta Forte PPS brochure-1.indd :10:00

14 Nieuwendam Noord Sinds 1997 is Delta Forte betrokken bij de herstructurering van Nieuwendam Noord in Amsterdam Noord. Delta Forte vertegenwoordigt daar Woningstichting Rochdale, de Algemene Woningbouw Vereniging en voorheen ook Patrimonium. Naast bovengenoemde corporaties zijn Ymere en Het Oosten betrokken. De partijen hebben samen met Stadsdeel Amsterdam Noord in 2002 een Plan van Aanpak vastgesteld voor de wijk. Dit plan omvat niet alleen afspraken over de fysieke aanpak van de wijk (de sloop van zo n woningen en bouw van circa woningen en vele voorzieningen) maar ook de inrichting van de openbare ruimte en leefbaarheidsprojecten. Namens Rochdale is Delta Forte betrokken bij vier projecten, namens de AWV bij twee. Deelprojecten Grootslag Als eerste onderdeel van de vernieuwing van de wijk heeft Rochdale 84 eengezinswoningen gebouwd op de plek van haar complex Beemsterhof en het buurthuis De Gouwe. Het stedenbouwkundig plan is opgesteld in gezamenlijke opdracht van Rochdale en het Stadsdeel Amsterdam Noord. De laatste woningen worden half 2008 opgeleverd. Entreegebied Op een groen terrein aan het begin van Nieuwendam Noord, naast de Zuiderzeeweg, ontwikkelt Rochdale samen met Ymere een nieuw woonwijkje. De nieuwe buurt bestaat uit circa 140 woningen: 100 eengezinswoningen en 40 appartementen. Naar verwachting wordt na de zomer het werk aan het Voorlopig Ontwerp gestart. IJdoornlaan In het IJdoornlaan werkt Woningstichting Rochdale samen met Het Oosten en Stadsdeel Amsterdam Noord. In totaal komen circa 570 woningen in het gebied. In het oostelijk deel van het plangebied ontwikkelt Het Oosten eengezinswoningen en appartementen. Eenzelfde programma wordt door Rochdale ontwikkeld in het westelijk deel. Dit plan omvat de sloop van ruim 550 woningen. Het stedenbouwkundig plan is begin 2008 opgestart. Amstelmeerschool Corporaties spelen een groeiende rol in de totstandkoming van maatschappelijk vastgoed. In maart 2008 ondertekenden Rochdale, Stadsdeel Amsterdam Noord en Amos de vertegenwoordiger van de school een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van een nieuwe, brede Amstelmeerschool waarvan Rochdale eigenaar wordt. Naast een basisschool omvat het programma een buitenschoolse opvang, een kinderdagverblijf, zorgfuncties en de speeltuin De Duinpan. De school moet in 2012 worden opgeleverd. 14 Delta Forte PPS brochure-1.indd :10:04

15 Nieuwendam Noord Projecten voor de AWV: Kubus en Parnassia Na de sloop van 179 woningen aan de Katrijpstraat is er ruimte voor de bouw van 22 eengezinswoningen, 60 appartementen en de IJdoornschool. Op de locatie Parnassia kan de AWV circa 30 eengezinswoningen ontwikkelen. Beide projecten hebben een beoogde start bouw in Gemeente Amsterdam Locatie Noord Locatie Gebied tussen Ringweg A10, Zuiderzeeweg, Beemsterstraat en Watergangse weg Fase Divers: initiatief en oplevering/nazorg, Opdrachtgever Woningstichting Rochdale, vestiging Zaandam en de AWV Architect Grootslag: Maaskant en Van Velzen Aannemer Grootslag: HSB Start ontwikkeling Juli 1999 Start bouw 2005 Oplevering Delta Forte PPS brochure-1.indd :10:07

16 Schepenlaangebied In het Schepenlaangebied werkt Woningstichting Rochdale samen met Eigen Haard en Stadsdeel Amsterdam Noord. In totaal komen circa 295 woningen in het gebied. Het noordelijk deel van het plangebied wordt door Eigen Haard ontwikkeld (eengezinswoningen, appartementen, een medisch kinderdagverblijf en een basisschool voor speciaal onderwijs). Het zuidelijk deel wordt door Rochdale ontwikkeld. In dit zuidelijke deel komen in totaal 112 woningen. Het stedenbouwkundig plan beperkt zich niet alleen tot de woningen. Ook het aanpalende Koopvaardersplantsoen is meegenomen in de planvorming. Het plantsoen wordt heringericht en een klein deel van de woningen wordt aan de rand van het nieuwe park gebouwd. De planvorming bevindt zich in de Voorlopig Ontwerpfase. Schepenlaangebied Gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord Locatie Gebied tussen Schepenlaan en Statenjachtstraat en ten oosten van het Koopvaardersplantsoen Huidige Fase Voorlopig Ontwerp Opdrachtgever Woningstichting Rochdale, vestiging Zaandam Architecten Sluijmer en Van Leeuwen en Vera Yanovshtchinsky Aannemer Van Wijnen Start ontwikkeling Reeds gestart Start bouw 1e deelproject November 2009 Oplevering 4e deelproject Augustus 2015 Volume / Aantallen Sociale huur voor Rochdale 37 Middeldure koop voor Rochdale Delta Forte PPS brochure-1.indd :10:08

17 Mas t e r p l a n n e n in Za a n d a m Slachthuisbuurt De Slachthuisbuurt ligt in het noordwesten van Zaandam, tussen de Zaan en de A8. Voor dit gebied heeft Rochdale samen met ZVH/Kristal en Bouwbedrijf Kakes een consortium opgericht. Dit consortium stelde in overleg met de Gemeente Zaandam een masterplan op. Het plan bestaat uit de sloop van een zestigtal woningen en enkele bedrijfspanden. Overige woningen en bedrijven blijven staan. In het gebied worden 400 woningen en m 2 bedrijfsruimten toegevoegd en krijgt de bestaande school een nieuw gebouw. In 2008 wordt het masterplan vrijgegeven voor inspraak. Poelenburg Poelenburg is een wijk in het zuidoostelijk deel van Zaandam. Voor dit gebied heeft Rochdale samen met de corporaties Parteon, ZVH en de Gemeente Zaandam een masterplan opgesteld. Hoewel slechts in een gedeelte van Poelenburg (sloop-) nieuwbouw plaatsvindt, omvat het masterplan de totale wijk; ook de bestaande bouw is geïntegreerd. In het plan worden naast woningen onder andere ook een winkelcentrum gebouwd, een multifunctionele wijkaccommodatie en een bedrijfsverzamelgebouw. We staan op het punt het masterplan om te werken tot een stedenbouwkundig plan. Er is een indicatief programma. De totale bouwcapaciteit bedraagt 760 woningen, waarvan 334 op herstructureringslocaties en 426 in de zogenaamde Groene Driehoek (een tot nu toe onbebouwd stuk groen aan de oostkant van Poelenburg). De verhouding meergezins- en eengezinswoningen is 50% om 50%. De verhouding huur en koop in de sociale sector is 34% om 66%. Een verdeling tussen corporaties heeft nog niet plaatsgevonden. Ook over de te bouwen parkeerruimtes is nog geen definitief uitsluitsel. Naast woningen komen er een brede school, een gezondheidscentrum, een centrum voor jeugd en gezin, een nieuw activiteitencentrum, een bedrijfsverzamelgebouw en een winkelcentrum. 17 Delta Forte PPS brochure-1.indd :10:15

18 Brede Hoed Op de hoek van de D.J. den Hartoglaan en de Prins Mauritslaan, in het centrum van Diemen, ontwikkelt Delta Forte een klein schalig PPS-project in samenwerking met onder meer de Gemeente Diemen. In de toekomst verrijzen hier een HOED (Huisartsen Onder Een Dak), een Ouder Kind Centrum (OKC) en een Centraal Service Punt (CSP). Met deze voorzieningen wordt invulling gegeven aan de wens van Gemeente Diemen om verschillende vormen van zorg zo te organiseren dat inwoners zoveel mogelijk bij één loket terecht kunnen. Naast deze voorzieningen komen er 28 woningen en ondergronds parkeren. De Gemeente en de instellingen zijn nog steeds voortdurend betrokken bij de planvorming. Er is een stuurgroep ingesteld, waar ook de Wethouders Zorg en Ruimtelijke Zaken in deelnemen. Via deze stuurgroep worden de partijen van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Wijzigingen en nieuwe inzichten die het plan aangaan worden in de stuurgroep besproken. Dankzij deze zeer korte communicatielijn lukt het telkens snel tot overeenstemming te komen. Daardoor blijft de doorlooptijd van de planvorming beheersbaar en komt er een door alle betrokken partijen gedragen plan tot stand. Brede Hoed Gemeente Diemen Locatie D.J. den Hartoglaan Fase In voorbereiding Opdrachtgever Woningstichting Rochdale, vestiging Oud-Zuid Aannemer Heddes Bouw BV Start ontwikkeling Juni 2007 Start bouw Mei 2009 Oplevering Najaar 2010 Volume / Aantallen 10 meergezinswoningen sociale huur (< 455, -) m2 bedrijfsruimte huur 47 parkeerplaatsen huur 18 meergezinswoningen dure koop (> , -) 18 Delta Forte PPS brochure-1.indd :10:15

19 Delta Forte PPS brochure-1.indd :10:15

20 Postbus AJ Amsterdam Zuidoost Telefoon Fax Bezoekadres: Delta Forte Karspeldreef CJ Amsterdam Zuidoost 20 Delta Forte PPS brochure-1.indd :10:22

W I N K E L e n I N H E T N I E U W E B A N N E C E N T R U M

W I N K E L e n I N H E T N I E U W E B A N N E C E N T R U M W I N K E L e n I N H E T N I E U W E B A N N E C E N T R U M B e z a a n j a c h t p l e i n - A m s t e r d a m N o o r d Het Nieuwe Banne Centrum Centraal gelegen in Amsterdam Noord, aan het Bezaanjachtplein

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Telefoon 030-286 11 12 Fax 030-286 10 33 www.utrecht.nl Aan de commissie voor Stad en Ruimte postbus 16200 3500 CE UTRECHT Behandeld door Marlies de Nijs, Wim Beelen Datum

Nadere informatie

Mekkelholt. Herontwikkeling. Mekkelholt is in beweging! > Lees nu meer over de verschillende deelprojecten

Mekkelholt. Herontwikkeling. Mekkelholt is in beweging! > Lees nu meer over de verschillende deelprojecten Herontwikkeling Mekkelholt > Lees nu meer over de verschillende deelprojecten Mekkelholt is in beweging! Verschillende plannen krijgen steeds meer vorm. In deze brochure informeren we u over welke ontwikkelingen

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Ontwikkeling Poelenburg Oost. Dennis Brasser - projectleider

Ontwikkeling Poelenburg Oost. Dennis Brasser - projectleider Ontwikkeling Poelenburg Oost Dennis Brasser - projectleider Inhoud 1. Plat Polderland Poelenburg (Ellis van Atten) 2. Locatie 3. Geschiedenis ontwikkeling 4. Raadsbesluit 5. Planning PAGINA 2 Plat Polderland

Nadere informatie

het plan in hoofdlijnen

het plan in hoofdlijnen an badhoevedorp het plan in hoofdlijnen vhet toekomstbeeld De A9 gaat om! Een langgekoesterde wens van de inwoners van Badhoevedorp en de gemeente Haarlemmermeer gaat in vervulling. Het nieuwe tracé van

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

Ontwikkelingen Houthaven en Blok 0 mei 2013 uitgave van Projectbureau Houthaven

Ontwikkelingen Houthaven en Blok 0 mei 2013 uitgave van Projectbureau Houthaven Ontwikkelingen Houthaven en Blok 0 mei 2013 uitgave van Projectbureau Houthaven Afbeelding: Impressie Blok 0 Inleiding Na een lange geschiedenis van industriële bedrijvigheid, ondergaat de Amsterdamse

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

DuoPlan. utiliteitsbouw. projektrealisatie. tekenbureau CAD projektbegeleiding bouwkundig adviseurs

DuoPlan. utiliteitsbouw. projektrealisatie. tekenbureau CAD projektbegeleiding bouwkundig adviseurs w utiliteitsbouw De wat complexere bouwwerken uit de utiliteitsbouw zijn door ons regelmatig uitgewerkt. Kantoorgebouwen, parkeren, scholen, bedrijfsruimten, winkels en een aantal gecombineerde projecten.

Nadere informatie

Stedenbouw en Landschap

Stedenbouw en Landschap Woonwijk De Bem Zevenaar Voormalig stedenbouwkundigplan Stedenbouwkundigplan TOPIA achtertuin woonpad voortuin parkeerhof achtertuin openbare ruimte voortuin achtertuin achterpad Voormalig prototype verkaveling

Nadere informatie

Solide partner voor u

Solide partner voor u Solide partner voor u 2 Woon zoals u wilt Informatiebrochure UWOON staat niet alleen voor verhuren en verkopen van woningen, we zijn ook een sterke partner bij herstructurering of ontwikkeling van bouwplannen.

Nadere informatie

Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper

Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper Wat is ketenintegratie? Ketenintegratie in de bouw betekent met meerdere partijen werken aan een gezamenlijk doel. De keten is zo groot als je hem

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling/Projectmanagement Vastgoedontwikkeling

Gebiedsontwikkeling/Projectmanagement Vastgoedontwikkeling Bijlagen/nummer 2011/142 Dienst/afdeling/sector Raadsvoorstel 142/1 Herontwikkeling Wagnerplein Gebiedsontwikkeling/Projectmanagement Vastgoedontwikkeling Aan de raad, Aanleiding Doel van dit raadsvoorstel

Nadere informatie

1.D VERNIEUWING VAN DE STADSVERNIEUWING - na de Novelle

1.D VERNIEUWING VAN DE STADSVERNIEUWING - na de Novelle 1.D VERNIEUWING VAN DE STADSVERNIEUWING - na de Novelle Stadsvernieuwing Transvaal Dag van de Projectontwikkeling, 15 mei 2014 Vernieuwing van de stadsvernieuwing Willem Krzeszewski Staedion Transvaal

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief EN wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker)

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Vergadering: 19 juni 2007 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

Stand van zaken fysieke projecten in Zuid. Spreker René Pruysers Datum 4 oktober 2016

Stand van zaken fysieke projecten in Zuid. Spreker René Pruysers Datum 4 oktober 2016 Stand van zaken fysieke projecten in Zuid Spreker René Pruysers Datum 4 oktober 2016 Plaats De Posten Huidige fysieke projecten in Zuid Het Rutbeek/bungalowpark, PL: René Pruysers Beekwoude, PL: René Pruysers

Nadere informatie

Case Malburgen: Langs de Rijn (Arnhem)

Case Malburgen: Langs de Rijn (Arnhem) Case Malburgen: Langs de Rijn (Arnhem) De casus Malburgen beschrijft de aanpak van een (voormalige Vogelaar-)wijk met een fysiek en sociaaleconomisch programma. Het fysiek programma is gemengd (sociale

Nadere informatie

Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog

Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog Wat zijn de laatste ontwikkelingen rond de toekomstvisie Westerkoog? In de digitale nieuwsbrief leest u meer over het proces. December 2008 Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog Het

Nadere informatie

Het nieuwe Kerckebosch met 6 Scheggen (buurten)

Het nieuwe Kerckebosch met 6 Scheggen (buurten) De belangrijkste opbrengst van de eerste meedenkbijeenkomst Klantenpanel Kerckebosch Vernieuwt 5 juli 0 Aan drie ronde tafels hebben meer dan 30 mensen meegedacht over de nieuwbouw in de eerste fase. Met

Nadere informatie

STADIONGEBIED HERACLES ALMELO SCOORT DYNAMISCH IN VERBINDINGEN, MERKEN, FACILITEITEN, DOELGROEPEN, MOGELIJKHEDEN, BELEVINGEN

STADIONGEBIED HERACLES ALMELO SCOORT DYNAMISCH IN VERBINDINGEN, MERKEN, FACILITEITEN, DOELGROEPEN, MOGELIJKHEDEN, BELEVINGEN STADIONGEBIED HERACLES ALMELO SCOORT DYNAMISCH IN VERBINDINGEN, MERKEN, FACILITEITEN, DOELGROEPEN, MOGELIJKHEDEN, BELEVINGEN STADIONGEBIED HERACLES ALMELO SCOORT GEBIEDSONTWIKKELING 3 DYNAMISCH IN BELEVINGEN

Nadere informatie

NIEUWE KANSEN. Rijnhart Wonen verhuurt 60 moderne sociale huurappartementen 3 NIEUWE PROJECTEN. Verde Vista Bakkerspunt De Entree

NIEUWE KANSEN. Rijnhart Wonen verhuurt 60 moderne sociale huurappartementen 3 NIEUWE PROJECTEN. Verde Vista Bakkerspunt De Entree NIEUWE KANSEN ZOETERWOUDE-RIJNDIJK ZOETERWOUDE-DORP LEIDERDORP 3 NIEUWE PROJECTEN Verde Vista Bakkerspunt De Entree Rijnhart Wonen verhuurt 60 moderne sociale huurappartementen Op zoek naar een modern

Nadere informatie

Nieuwsbrief Overamstel

Nieuwsbrief Overamstel Bezoekadres Weesperplein 8 1018 XA Amsterdam Postbus 1104 1000 BC Amsterdam Telefoon 020 552 6111 Fax 020 552 6100 Gemeente Amsterdam Projectbureau Zuidoostlob Projectgroep Overamstel Aan de bewoner/gebruiker

Nadere informatie

Gezamenlijke uitgangspunten Herontwikkeling Bergwijkpark 7 juli 2009 Opmerkingen 5 maart 2012

Gezamenlijke uitgangspunten Herontwikkeling Bergwijkpark 7 juli 2009 Opmerkingen 5 maart 2012 Gezamenlijke uitgangspunten Herontwikkeling Bergwijkpark 7 juli 2009 Opmerkingen 5 maart 2012 Algemene uitgangspunten Bergwijkpark Het is belangrijk dat Bergwijkpark een eigen gebied wordt, met een eigen

Nadere informatie

6.2 Het deelproject Klaverweide/Bouwakker en omgeving

6.2 Het deelproject Klaverweide/Bouwakker en omgeving 6.2 Het deelproject Klaverweide/Bouwakker en omgeving In het centrale deel van de wijk zijn een aantal projecten voorgenomen die een grote relatie met elkaar hebben. D A 2 4 1 B 3 C De centrale noord-zuid

Nadere informatie

Ontdek en Ontwerp Overvecht

Ontdek en Ontwerp Overvecht Ontdek en Ontwerp Overvecht Woensdag 14 september 2011 Welkom bij de treintour door de Spoorzone De vernieuwing van de Spoorzone Overvecht krijgt steeds meer vorm. De afgelopen periode waren Mitros en

Nadere informatie

De Meridiaan te Veendam

De Meridiaan te Veendam De Meridiaan te Veendam Projectbeschrijving In opdracht van Kenniscentrum Wonen-Zorg Postbus 8258 3503 RG Utrecht, Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Telefoon 030 273 97 50, fax 030 273 96 52 Saskia Heins Hans

Nadere informatie

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Openbaar wat willen we bereiken? (doel) Het doel voor de gemeente is om, in samenwerking met Woonvisie, de (ruimtelijke) kaders

Nadere informatie

Roombeek. Ontwikkeling zorgcluster. Voorzieningen. Cultuur. Zorg. Agenda. Inleiding Het proces Stand van zaken

Roombeek. Ontwikkeling zorgcluster. Voorzieningen. Cultuur. Zorg. Agenda. Inleiding Het proces Stand van zaken Roombeek Ontwikkeling zorgcluster Agenda Inleiding Het proces Stand van zaken KISS stadsbezoek Enschede Roombeek 23 juni 2005 Inleiding Domijn / Woongroep Twente Roombeek stedenbouw / situatie Activiteiten

Nadere informatie

Inhoud. 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies

Inhoud. 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies Raad 24 juni 2014 Inhoud 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies 1. Locatie Eigendomskaart Gemeente: 42% (excl.circa 7.500m² openbare ruimte) AM / Lindengroep: 25% Overige

Nadere informatie

Bijlage 4b. Communicatie en participatie

Bijlage 4b. Communicatie en participatie Bijlage 4b Communicatie en participatie INHOUD 1 Op weg naar een Definitief Ontwerp voor Kerckebosch... 3 2 Informeren en betrekken... 3 3 Participatie... 4 Communicatie en participatie 2 Op weg naar een

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST)

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST) Aanwezig L. Ederveen Voorzitter, SDAN N. Pouwels Projectmanager Kadoelerbreek, SDAN M. Neep Stedenbouwkundige, RPHS-architecten S. Bach Projectleider, Woningcorporatie Ymere alsmede circa 30 personen als

Nadere informatie

Aanvullend Convenant Erfpacht 6 juli Aanvullend Convenant Erfpacht

Aanvullend Convenant Erfpacht 6 juli Aanvullend Convenant Erfpacht Aanvullend Convenant Erfpacht nadere afspraken met betrekking tot de interpretatie en toepassing van het erfpachtakkoord, mede in relatie tot de bestemming van middelen uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Nadere informatie

Projectplan De Brede HOED

Projectplan De Brede HOED De Brede HOED projectplan Projectnummer: R2a Projectplan De Brede HOED Opdrachtgever: A.J.M. Scholten Opgesteld door: 20 september 2011 1.0 Informatie: 070816 Projectplan De Brede HOED.doc Pag. 1 Projectgegevens:

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

In beweging voor u COMPLEXEN IN EXPLOITATIE

In beweging voor u COMPLEXEN IN EXPLOITATIE Complexen in exploitatie Het betreft exploitaties waarvoor een op uitvoering gebaseerde exploitatieopzet is vastgesteld. In deze complexen is per 31 december 2013 totaal een bedrag geïnvesteerd van ca.

Nadere informatie

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nota Ruimte budget 25 miljoen euro Planoppervlak 33 hectare Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Synergie tussen stad en water De directe ligging

Nadere informatie

Wijkvergadering 8 oktober Klankbordgroep Poelenburg

Wijkvergadering 8 oktober Klankbordgroep Poelenburg Wijkvergadering 8 oktober 2015 Mooi Poelenburg Mooi Poelenburg Waar hebben we het over? Poelenburg in cijfers Wat leren we van die cijfers? Poelenburgse knelpunten Mooi Poelenburg Waarop mag Poelenburg

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o3.r6os.oox Inboeknummer oasoo4y48 C!assificatienummer x.sxs.ax Dossiernummer 340.403 20 september 2003 Raads inforrnatiebrief Betreft ontwikkeling Stationslocatie Zuid-Oost,

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Programma wonen

Hoofdstuk 5 Programma wonen Inleiding De belangrijkste doelstellingen vanuit de invalshoek wonen zijn: het vergroten van de woningdifferentiatie; het goed beheren en onderhouden van de woningen en de woonomgeving; het versterken

Nadere informatie

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst In deze bijlage wordt nader ingegaan op het proces dat de afgelopen jaren doorlopen is om te komen tot een stedenbouwkundig

Nadere informatie

Seniorenappartementen in De Woerd De Meern

Seniorenappartementen in De Woerd De Meern Seniorenappartementen in De Woerd De Meern Omschrijving project Groenrand Wonen heeft in het voorjaar van 2010 een seniorencomplex met WoonKeur opgeleverd. Het is gelegen in de wijk De Woerd, ten oosten

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Rapportage Europawijk Zuid 1 e kwartaal 2007. Bestuurlijke context. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Rapportage Europawijk Zuid 1 e kwartaal 2007. Bestuurlijke context. B&W-besluit: Onderwerp Rapportage Europawijk Zuid 1 e kwartaal 2007 Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Dhr. A.W. Kuiper Telefoon 5113692 E-mail: a.kuiper@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. PM2007/135371 Bijlage:

Nadere informatie

DuoPlan. appartementen. projektrealisatie. tekenbureau CAD projektbegeleiding bouwkundig adviseurs

DuoPlan. appartementen. projektrealisatie. tekenbureau CAD projektbegeleiding bouwkundig adviseurs appartementen Appartementengebouwen zijn door ons uitgewerkt, vaak in combinatie met andere functies zoals winkels, bedrijfsruimten, parkeren en andere functies. In dit boekwerk treft u een selectie van

Nadere informatie

Karakteristieke gebouwen

Karakteristieke gebouwen Karakteristieke gebouwen Pagina 1 Oud Gebouw, Nieuw Gebruik Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) Steunpunt Dorpshuizen Drenthe (SDD) Kampsweg 4, 9418 PE WIJSTER tel.: 0592 31 51 21 / E. info@bokd.nl

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Entree Oost/Vijverpark - Verleggen grens bebouwde kom Schipholweg BBV nr: 2016/567431

Raadsstuk. Onderwerp: Entree Oost/Vijverpark - Verleggen grens bebouwde kom Schipholweg BBV nr: 2016/567431 Raadsstuk Onderwerp: Entree Oost/Vijverpark - Verleggen grens bebouwde kom Schipholweg BBV nr: 2016/567431 1. Inleiding De Entree Oost in Haarlem wordt een mooie nieuwe woonwijk met ongeveer 400 woningen.

Nadere informatie

mfa luyksgestel De gemeente Bergeijk, het schoolbestuur SKOzoK, woningcorporatie Wooninc. en gemeenschapscentrum Den Eijkholt

mfa luyksgestel De gemeente Bergeijk, het schoolbestuur SKOzoK, woningcorporatie Wooninc. en gemeenschapscentrum Den Eijkholt impressie vanaf de Boogerd HET PLAN raat t kapellers De gemeente Bergeijk, het schoolbestuur SKOzoK, woningcorporatie Wooninc. en gemeenschapscentrum Den Eijkholt zetten zich in voor de multifunctionele

Nadere informatie

Maastricht Belvédère. Nota Ruimte budget 10 miljoen euro

Maastricht Belvédère. Nota Ruimte budget 10 miljoen euro Maastricht Belvédère Nota Ruimte budget 10 miljoen euro Planoppervlak 56 hectare (als onderdeel van 280 hectare herstructurering oude bedrijventerreinen) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp De Wederik Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp Team stedenbouw Versie 10 april 2015 De Wederik Stedenbouwkundig plan (ontwerp) Inhoud 1. Inleiding 2. Bestaande situatie 3. Project

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Gewijzigd Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 12 Sliedrecht, 13 mei 2008 Onderwerp: Startnotitie Oude Uitbreiding West Samenvatting: De gemeente Sliedrecht is in het voorjaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 278214 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Aan de raad, 1. Beslispunten 1. Instemmen

Nadere informatie

raadsvoorstel burgemeester en wethouders van Nieuwkoop F. Buijserd burgemeester mr. G.G.G. Slooters secretaris

raadsvoorstel burgemeester en wethouders van Nieuwkoop F. Buijserd burgemeester mr. G.G.G. Slooters secretaris Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder P. Melzer opgesteld door Fysieke en Maatschappelijke Ontwikkeling / Jan Willem van der Linde Registratienummer

Nadere informatie

Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep

Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep Aan de raad 1. Gevraagd raadsbesluit In te stemmen met

Nadere informatie

De Borneohof Het nieuwe hart van de Indishe buurt. DE Borneohof. Het nieuwe. hart. van de Indische buurt

De Borneohof Het nieuwe hart van de Indishe buurt. DE Borneohof. Het nieuwe. hart. van de Indische buurt De Borneohof Het nieuwe hart van de Indishe buurt DE Borneohof Het nieuwe hart van de Indische buurt Opname vlak voor de sloop van het Borneoblok (architect Weissman) Opname na de sloop van het Borneoblok

Nadere informatie

WAAROM SPORTPARK WILLEM-ALEXANDER HET BESTE GEBOUW VAN HET JAAR IS Ambitiekaart park en sportpark Willem-Alexander

WAAROM SPORTPARK WILLEM-ALEXANDER HET BESTE GEBOUW VAN HET JAAR IS Ambitiekaart park en sportpark Willem-Alexander WAAROM SPORTPARK WILLEM-ALEXANDER HET BESTE GEBOUW VAN HET JAAR IS Ambitiekaart park en sportpark Willem-Alexander opdrachtgevers verenigingen In Schiedam heeft een uniek bouwwerk gestalte gekregen: bovenop

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

G e m e e n t e Z e i s t

G e m e e n t e Z e i s t RAADSVOORSTEL G e m e e n t e Z e i s t 07RAAD0107 Raadsvergadering : 3 april 2007 Gewijzigd voorstel : Productgroep : Ruimte Telefoon : 030 69 87 413 Datum : 20/02/2007 Onderwerp : Motie gemeenteraad

Nadere informatie

HUIDIGE SITUATIE DC VAN HALL. Meer informatie www.dcvanhall.amsterdam BRAAK LIGGENDE KAVEL BEDRIJFS VERZAMEL GEBOUW MERKELBACH

HUIDIGE SITUATIE DC VAN HALL. Meer informatie www.dcvanhall.amsterdam BRAAK LIGGENDE KAVEL BEDRIJFS VERZAMEL GEBOUW MERKELBACH DC VAN HALL HUIDIGE SITUATIE NAARGEESTIGE U ITSTRALING DONKER CURTIUS ZIJDE (DEELS) VERVANGEN LIFTEN ONSAMENHANGEND GEHEEL PAND IN SLECHTE CONDITIE SLECHTE GALLERIJEN BRAAK LIGGENDE KAVEL BEDRIJFS VERZAMEL

Nadere informatie

Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar

Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar Bent u benieuwd naar de nieuwbouwplannen en herinrichting van de wijk Vijfheerenlanden? Dit najaar start

Nadere informatie

Hoe gaat het met de Bijlmer patient in 2010? Paul van Soomeren Jolien Terpstra 15 april 2011

Hoe gaat het met de Bijlmer patient in 2010? Paul van Soomeren Jolien Terpstra 15 april 2011 Hoe gaat het met de Bijlmer patient in 2010? Paul van Soomeren Jolien Terpstra 15 april 2011 www.dsp-groep.nl 1. Historie Bijlmer 2. Bijlmermeer: functionele stad 3. Bijlmervernieuwing 4. De DSP BijlmerMonitor

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

De Groene Kamer Arnhem

De Groene Kamer Arnhem De Groene Kamer Arnhem Woonzorgcomplex en woningbouw Presikhaaf Arnhem Situatie De Groene Kamer Onder deze naam is in de Arnhemse wijk Presikhaaf een volledige herontwikkeling van een saaie, versleten

Nadere informatie

Persbericht. Delta, VolkerWessels en Reggeborgh willen eerste full service Cradle to Cradle kantorenpark van Nederland bouwen in Haarlemmermeer

Persbericht. Delta, VolkerWessels en Reggeborgh willen eerste full service Cradle to Cradle kantorenpark van Nederland bouwen in Haarlemmermeer Persbericht Datum Nummer Onderwerp Dit is een gezamenlijk persbericht van Delta Development Group, VolkerWessels, Reggeborgh Groep en de Gemeente Haarlemmermeer. 11 oktober 2007 Pb xxx 2007 Team CMO Postbus

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Centrumplan Zeeland Presentatie aan College van B&W gemeente Landerd d.d. 18 mei 2010

Centrumplan Zeeland Presentatie aan College van B&W gemeente Landerd d.d. 18 mei 2010 Centrumplan Zeeland Presentatie aan College van B&W gemeente Landerd d.d. 18 mei 2010 Aanleiding Zeeland wordt steeds saaier Veel plannen maar ook veel politieke onrust De tijd begint te dringen voor de

Nadere informatie

17R R gemeente WOERDEN

17R R gemeente WOERDEN RAADSVOORSTEL 17R.00332 17R.00332 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 mei 2017 Portefeuillehouder(s): I ten Hagen, Y. Koster Portefeuille(s): Ruimtelijke ordening

Nadere informatie

WONINGENT BOUWT VOLOP AAN KWALITEITSVOL SOCIAAL WONEN IN GENT

WONINGENT BOUWT VOLOP AAN KWALITEITSVOL SOCIAAL WONEN IN GENT Persinformatie Zomerse projecten WoninGent goed voor 161 nieuwe sociale woningen Deze zomer gaan vijf projecten van start, samen goed voor 94 sociale huurwoningen en 39 sociale koopwoningen. Daarnaast

Nadere informatie

Gemeente Den Haag DSO/ RIS NOTA VAN UITGANGSPUNTEN GOUDSMIDSGAARDE 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag DSO/ RIS NOTA VAN UITGANGSPUNTEN GOUDSMIDSGAARDE 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag DSO/2016.428 RIS 294507 NOTA VAN UITGANGSPUNTEN GOUDSMIDSGAARDE 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - Kleinschalig Opdrachtgeverschap één van de door de gemeente

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1 2.2.6 Inrichtingsontwerp Sterrenberg fase 1 1 Dossier 1556 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1556 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Inrichtingsontwerp

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Zaandam Oost en West Toelichting

Zaandam Oost en West Toelichting Onherroepelijk Beheersverordening Zaandam Oost en West Toelichting Zaandam Oost en West Inhoudsopgave Toelichting Hoofdstuk 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Uitgangspunten en achtergrond Achtergrond beheersverordening

Nadere informatie

CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008

CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008 CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008 Princenhage / Heuvel Huizen Gevarieerd aanbod van huur en koop, eengezins en meergezins, goedkoop en middelduur. 44% van de woningvoorraad behoort tot bereikbare

Nadere informatie

Woningbouw, groen en water

Woningbouw, groen en water Woningbouw, groen en water In de periode van 21 mei tot en met 20 juni 2008 zijn de 338 leden van het internetpanel Zuidoost benaderd met een vragenlijst over woningbouw in het stadsdeel en de Groen- en

Nadere informatie

Projectteam woningstichting Vestia Den Haag Zuid-West

Projectteam woningstichting Vestia Den Haag Zuid-West SBR NATIONALE RENOVATIE PRIJS 2009 - CATEGORIE WONINGBOUW revitalisatie van een woonwijk door renovatie naast sloop/nieuwbouw, met respect voor het verleden: renovatie van 168 woningen in de woonwijk De

Nadere informatie

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK PROJECT UITGELICHT: HET GROOT ZIEKENGASTHUIS IN S-HERTOGENBOSCH OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK Maakt werk van leegstand Hoofdkantoor Dr. Kuyperstraat 9 2514 BA Den Haag T: 070 335 20 30 F: 070 347 07 77 3 Oud

Nadere informatie

WONINGBOUW PROJECTMATIG SAMEN WERKEN, SAMEN BOUWEN

WONINGBOUW PROJECTMATIG SAMEN WERKEN, SAMEN BOUWEN WONINGBOUW PROJECTMATIG SAMEN WERKEN, SAMEN BOUWEN INHOUD VOORWOORD SINDS HET MIDDEN VAN DE JAREN 70 IS BOUWBEDRIJF VAN MONTFORT BV SUCCESVOL BEZIG OP HET GEBIED VAN PROJECTMATIGE WONINGBOUW DANKZIJ EEN

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Den Helder Stadshart 47

Den Helder Stadshart 47 Den Helder Stadshart 47 N 3.2.STADSPARK / DE STAD WORDT VERRIJKT MET EEN GROENZONE DIE LUCHT EN RUIMTE GEEFT IN HET STEDELIJK WEEFSEL. DIT STADSPARK VORMT EEN LOMMERRIJKE ENTREE VAN DE STAD VOOR DE TREINREIZIGER

Nadere informatie

ILPENDAM - locatie Ilpenhof. concept mei 2012

ILPENDAM - locatie Ilpenhof. concept mei 2012 ILPENDAM - locatie Ilpenhof concept mei 2012 Inhoud 1 Inleiding 2 De locatie 3 Historische & landschappelijke ontwikkeling 4 Schatkaart 5 Ontwikkelingsmodel 1 Inleiding Aanleiding Eerdere plannen om een

Nadere informatie

Het gebied Bergerhof heette vroeger de Mussenberg.

Het gebied Bergerhof heette vroeger de Mussenberg. De Bergerhof Renkum Verantwoording: Deze fotocollage van het gebied De Bergerhof heeft niet de pretentie een volledig historisch overzicht te geven van de ontwikkelingen van dit gebied. Het doel van dit

Nadere informatie

Nota van Beantwoording

Nota van Beantwoording Nota van Beantwoording Ontvangen reacties en beantwoording van deze reacties op de startnotitie Straat van Messina Amstelveen, augustus 2017 Toelichting De nota van beantwoording wordt gehanteerd voor

Nadere informatie

Integraal Kindcentrum Passewaaij Stappenplan en eerste reacties. donderdag 13 oktober 2016

Integraal Kindcentrum Passewaaij Stappenplan en eerste reacties. donderdag 13 oktober 2016 Integraal Kindcentrum Passewaaij Stappenplan en eerste reacties donderdag 13 oktober 2016 Welkom & opening Nanny Roelen Agenda 1. Welkom Nanny Roelen, avondvoorzitter 2.Opzet IKC Paul Beumer, directeur

Nadere informatie

GEBIEDEN. 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5

GEBIEDEN. 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5 GEBIEDEN 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5 Probleemwijken Groot aandeel sociale huurwoningen Slechte kwaliteit woonomgeving Afname aantal voorzieningen Toename asociaal gedrag Sociale en etnische spanningen

Nadere informatie

De wijk met eigen karakter. Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025

De wijk met eigen karakter.  Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025 Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel ons

Nadere informatie

Ontwikkelmogelijkheden plan Dorpsstraat/Oostervelden te Bemmel

Ontwikkelmogelijkheden plan Dorpsstraat/Oostervelden te Bemmel Bijlage 1 Datum 3 februari 2016 Onderwerp Ontwikkelmogelijkheden plan Dorpsstraat/Oostervelden te Bemmel De ontwikkelmogelijkheden voor de herontwikkeling van de locatie Dorpsstraat-Oostervelden te Bemmel

Nadere informatie

K-BUURT TIJDELIJKE INVULLING

K-BUURT TIJDELIJKE INVULLING VERKENNING PARKEERGARAGE IN DE BIJLMER, SEPTEMBER 2013 KEMPERING De vier parkeergarages aan de Karspeldreef waren ooit een essentieel onderdeel van het oorspronkelijke plan voor de Bijlmer. Rondom de bekende

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op KantorenPark PODIUM 0 ong te Amersfoort 165 per vierkante meter per jaar

Huur kantoorruimte op KantorenPark PODIUM 0 ong te Amersfoort 165 per vierkante meter per jaar Huur kantoorruimte op KantorenPark PODIUM 0 ong te Amersfoort 165 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website:

Nadere informatie

Denk duurzaam, kies Revivre.

Denk duurzaam, kies Revivre. Initiëren Ontwikkelen en plannen Uitvoeringsbegeleiding Monitoring, beheersen en rapporteren Oplevering en rapportage Faciliteren Gemeentelijke instellingen Provinciale instellingen Lokale ondernemers

Nadere informatie