Het is tijd voor een nieuwe naam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het is tijd voor een nieuwe naam"

Transcriptie

1 LeisureTimes LeisureTimes is het blad van Leisurelands BV - Maart Het is tijd voor een nieuwe naam Laagdrempelige leisure met toegevoegde waarde Nieuw elan voor de hele organisatie Een nieuwe naam, wie bedenkt het? 20 recreatiegebieden in Nederland

2 2. Het was maandenlang een zorgvuldig bewaard geheim. Maar nu mag iedereen het weten: Leisurelands is een feit! We zijn de afgelopen jaren naar het moment toegegroeid dat deze nieuwe naam ons helemaal paste. Een nieuwe naam, een nieuwe logo en een nieuwe look & feel, we zijn er heel erg blij mee. In LeisureTimes, de compleet vernieuwde opvolger van Visueel, blijven we u informeren over alles wat er in de organisatie en de sector speelt. In dit eerste nummer vertellen onder andere Erik Droogh (directeur) en Marijke van Haaren (Lid van de Raad van Commissarissen) over de nieuwe koers en de keuze voor de naam. Het nieuwe Leisurelands heeft impact op iedereen die bij de organisatie werkzaam is. Wat merken de medewerkers van de nieuw ingezette koers? Gaat het contact met klanten veranderen? En wat betekent de invoering van de nieuwe naam voor de afdeling Marketing, Sales & Communicatie en de buitendienst? Een aantal Leisurelandsmedewerkers vertelt. Verder leest u in dit nummer over het traject wat we hebben gevolgd voor het bedenken van de naam en de ontwikkeling van het logo en de huisstijl. We zijn benieuwd wat u er van vindt!

3 De Engelstalige naam heeft een internationale uitstraling. Het is tijd voor Leisurelands Een nieuwe naam, daar groei je naar toe. Al vanaf de verzelfstandiging in 1999 hebben we over deze stap nagedacht. Toen heetten we nog voluit Recreatie Gemeenschap Veluwe. Het woord gemeenschap refereerde aan de samenwerking tussen gemeentes. Tegenwoordig staat de klant centraal. Ook beperken we ons al lang niet meer tot de Veluwe. In 2002 kwamen de vier gebieden uit het Rijk van Nijmegen erbij. Na de laatste fusie met Recreatieschap Achterhoek Liemers eind 2013 vonden we het echt tijd voor deze stap. In al die jaren is de zakelijke markt voor ons steeds belangrijker geworden. De naam van je organisatie moet passen bij wat je biedt. Alles wat wij doen, is georiënteerd op vrijetijdsbesteding. Dag- en verblijfsrecreatie, (water)sport en evenementen, alles op mooie terreinen: Leisurelands dus! Tot nu toe is iedereen enthousiast over de naam. Het blijft natuurlijk spannend hoe het wordt ontvangen. Het is een mooi moment, ook in praktisch opzicht. Door de overname van de Achterhoekse gebieden moest de bebording daar ook nog vervangen worden, dat kan nu allemaal in één keer. De Engelstalige naam heeft een internationale uitstraling. We blijven ons richten op Nederland, maar het is wel een voordeel bij samenwerkingsprojecten met buitenlandse partners. Vooral op het gebied van duurzaamheid delen we steeds meer onze kennis in binnen- en buitenland. Die kennis halen we niet alleen uit de recreatiemarkt, juist ook daarbuiten. Leisurelands staat voor Duurzaam recreëren. De nieuwe naam is zeker geen einddoel. Als commercieel bedrijf zijn we voortdurend in transitie. Consumententrends voor de toekomst zijn onder andere meerdaagse evenementen en (adventure) beleving. Daarbij zien we een toenemende segmentatie van de markt. Je moet veel verschillende dingen bieden, voor elk wat wils. Leisurelands gaat zich verder verbreden door nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Maar dat betekent niet dat recreëren bij ons duurder wordt. Bezoekers mogen altijd gratis gebruik blijven maken van onze terreinen. Ook in de toekomst blijft Leisurelands laagdrempelige dagrecreatie aanbieden voor een breed publiek. Erik Droogh, directeur Leisurelands 3.

4 Een nieuwe naam, Over de creatie van Leisurelands Het ontwikkelen van de nieuwe koers, het bedenken van de naam en de ontwikkeling van huisstijl hebben we niet alleen gedaan. Nico Kamminga van Gates for Glory adviseert ons al jaren op het gebied van marketing- en communicatievraagstukken en speelde ook bij dit traject een grote rol. Al sinds 2002 zijn er gesprekken geweest over de identiteit van - toen nog - RGV. Na de verzelfstandiging koos het bedrijf een marktgerichte koers, waarbij al snel bleek dat het overheidsimago 4. hen in de weg zat, vertelt Nico. Dat gevoel werd in de loop der jaren sterker. Nico Kamminga In 2012 zijn Erik en ik echt gaan werken aan het definiëren van een aangepaste commerciële koers, voor de sterk wijzigende markt. Toen kwam ook een mogelijke naamswijziging ter sprake. Allereerst vraag je je af - als marketingman - of een naamswijziging wel echt noodzakelijk is. Tenslotte is RGV een merk dat al vele jaren mee gaat. Je kan er ook voor kiezen het merk te versterken of anders te positioneren. Maar de naam RGV werd, mede door de afkorting, te sterk geassocieerd met de overheid. Stakeholders (pachters, recreanten en andere partijen waarmee wordt samengewerkt) bleven in de veronderstelling dat RGV een gesubsidieerde organisatie was. Het roer moest om. Bij een traject als dit, gaat het niet alleen om een naamswijziging. Je begint met het duidelijk formuleren van je kernwaarden- en doelen. Dat hebben we samen met de stakeholders gedaan. In dit traject ontstond de pay-off van Leisurelands: Duurzaam recreëren. Die is heel belangrijk, misschien nog wel belangrijker dan de naam zelf, zegt Nico. Duurzaam recreëren vormt de kern van alle activiteiten van Leisurelands en steunt op vijf pijlers: 1. Het borgen van een groene, gezonde omgeving 2. Veiligheid en crowd management 3. Verhogen van maatschappelijk rendement 4. Energieneutraal opereren, energie genereren 5. Kennis delen en uitbouwen Leisurelands wil bij al haar activiteiten aan een optimaal evenwicht werken tussen people, planet en profit: door het gastvrij en veilig ontvangen van bezoekers, passend in het landschap en de leefomgeving en met duurzame winstgevendheid (voor Leisurelands én de omgeving). De nieuwe naam moest passen bij de kernwaarden, goed uit te spreken zijn en de uitstraling hebben van een beleving. En vooral moest de naam aansprekend zijn voor onze zakelijke partners. Vele brainstormsessies volgden. Er werden creatievelingen ingevlogen om mee te denken, diverse namen verzonnen en vervolgens weer afgekeurd, totdat uiteindelijk Leisurelands werd bedacht. Het hele proces heeft uiteindelijk bijna twee jaar geduurd en dan verzin je uiteindelijk toch zelf de naam, lacht Nico. Maar zo n proces heeft duidelijk zijn functie. Een organisatie moet wennen aan een aangepaste marktgerichte strategie. Die moet echt eigen zijn, voordat je het roer om kan gooien naar buiten. Deze naam voelde direct goed, ook bij het MT en de Raad van Commissarissen.

5 wie bedenkt het? Toen de naam er was, kon er worden gewerkt aan een nieuw logo en huisstijl voor Leisurelands. Nico heeft dit, samen met vormgever John de Jong, begeleid. Het logo moest fris, vriendelijk en toegankelijk worden. Ook dit is een proces waarbij vele versies de revue passeerden, tot het helemaal naar de zin was van alle betrokkenen. Het donkerblauw appelleert aan het zakelijke dat Leisurelands wil uitstralen. Het frisgroene blauw staat voor water, plezier en ontspanning. Daarbij moest het op alle uitingen, en dat zijn er nogal wat, goed leesbaar blijven. Nico vindt de nieuwe huisstijl heel goed gelukt. Het logo is direct vertrouwd, alsof het al jaren bestaat. Het straalt een soort vriendelijke autoriteit uit. Als lettertype voor alle uitingen hebben we Helvetica Neue gekozen. Een bekend lettertype met een zakelijk tintje. Het is herkenbaar en goed leesbaar. Om de invoering goed te laten verlopen, is een huisstijlhandboek gemaakt. Daar staat precies in hoe de nieuwe huisstijl consistent moet worden toegepast. De nieuwe naam en uitstraling is weer een grote stap voorwaarts in het veranderingsproces van Leisurelands. De organisatie verdient een dikke pluim dat ze dit traject hebben ingezet. De wereld om ons heen verandert, sneller bovendien dan ooit tevoren. Maar heel veel organisaties zien dat niet, durven de stap naar verandering niet te zetten en missen zo de boot. We zien de voorbeelden dagelijks om ons heen. De volgende uitdaging voor Leisurelands is de doorontwikkeling van de externe communicatie. Die moet nog wat zakelijker en meer gericht op de klant. Daar is het bedrijf ook al mee bezig, onder meer door het organiseren van communicatietrainingen voor alle medewerkers. Ik zie enorm veel kansen voor Leisurelands. Het is een solide, gezond bedrijf. De ambities zijn helemaal van deze tijd: ze zijn een prachtige combinatie van maatschappelijk bewustzijn en rendement. Er is heel veel unieke kennis aanwezig binnen de organisatie, meer nog dan ze zelf soms beseffen. En het belangrijkste: de gebieden zijn prachtig en hebben echt heel veel potentieel. Leisurelands gaat een mooie toekomst tegemoet! 5. De nieuwe naam en uitstraling is weer een grote stap voorwaarts in het veranderingsproces van Leisurelands.

6 6. Laagdrempelige leisure met toegevoegde waarde Marijke van Haaren is sinds 2013 lid van de Raad van Commissarissen, het toezichthoudende orgaan van Leisurelands. Als commissaris is het haar taak om toezicht te houden op het beleid en van de organisatie en te adviseren waar nodig. Marijke van Haaren is al jarenlang actief in bestuurlijke functies, onder meer als wethouder van een aantal Gelderse gemeenten. Ook was ze acht jaar lang gedeputeerde voor de Provincie Gelderland. Marijke weet wat er leeft in de regio en wat Marijke van Haaren de recreatiegebieden betekenen. Ze is erg blij met de nieuwe naam. Leisurelands dekt veel beter de lading. Het staat niet alleen voor alle vormen van vrijetijdsbesteding, maar duidt ook op beleven en ervaren. Zoektocht Hoe is de Raad van Commissarissen betrokken bij het vinden van een nieuwe naam? Het idee voor de naamswijziging kwam vanuit de organisatie, maar de Raad kon zich daar direct in vinden. We hebben wel meegedacht. Een jaar geleden hebben we een sessie gehad, waarbij vier namen de revue passeerden. Maar daar zat de goede naam nog niet bij. In de tweede ronde kregen we Leisurelands gepresenteerd. Die naam was gelijk raak. Engelse naam Ik vind het wel een beetje jammer dat er in het Nederlands geen soortgelijk woord was te vinden, dat had mijn voorkeur gehad. Maar de

7 Engelse taal is tegenwoordig goed ingeburgerd en Leisurelands is een mooie alliteratie. Voor onze pachters en ondernemers past Leisurelands volgens mij heel goed, de naam klopt voor zowel een waterskiverhuurbedrijf, restaurant, kinderspeelparadijs, sauna, kortom voor elke recreatie-aanbieder van die op onze terreinen te vinden is. Nieuwe naam voegt gevoel van beleving toe. Marktgerichte koers Marijke vindt een nieuwe naam een hele logische stap. Het past beter bij de marktgerichte koers van het bedrijf die we al een tijd varen. In deze snel veranderende tijden moet je voortdurend bezig zijn met de positionering van je bedrijf en de vraag van de consument. Die vraag verandert. Wie had bijvoorbeeld gedacht dat er zo snel een groot overschot aan (zeil)jachten zou ontstaan? De consument van nu wil liever geen bezit meer, maar is juist wel op zoek naar beleving en vermaak. 7. Maatschappelijk belang Hoe ziet Marijke de toekomst van de recreatiegebieden van Leisurelands, hoe ver gaat dat marktgerichte denken? Ik denk dat de recreant altijd behoefte blijft houden aan laagdrempelige recreatie dichtbij huis. Het is van grote maatschappelijke waarde dat de terreinen van Leisurelands toegankelijk zijn voor iedereen. Die publieke functie moet zeker worden behouden en de gebieden moeten ook in de toekomst gratis toegankelijk blijven. Maar tegelijkertijd willen we de consument óók bewust maken van het feit dat deze faciliteiten niet vanzelfsprekend zijn. Dat daar best met respect mee om mag worden gegaan. Dat doen we door toegevoegde waarde te bieden: niet alleen bieden we een mooie omgeving, er is bij ons ook van alles te doen, voor iedereen. De nieuwe naam gaat ons daar bij helpen. Leisurelands, dat is beleving!

8 8. Kick off nieuwe naam personeel Op 3 maart jongstleden was de kick off van de nieuwe naam voor het personeel van Leisurelands. RGV werd gedag gezwaaid door middel van het oplaten van RGV-ballonnen. Op de gevel van het kantoor in Arnhem prijkt nu de naam Leisurelands die tijdens de kick off werd onthuld. De eerste reacties zijn positief. Het zal, net als voor onze stakeholders, ook voor de medewerkers even wennen zijn aan de nieuwe naam en huisstijl. Nieuw elan voor de hele organisatie De transformatie naar Leisurelands is niet alleen een plaatje dat aan de buitenkant verandert. Het heeft invloed op de gehele organisatie. In de interviews met het reclamebureau en directeur Erik Droogh lazen we hoe de ontwikkeling van Leisurelands is gegaan. Maar wat betekent de invoering van de nieuwe naam voor de rest van de organisatie en de mensen die er werken? We vragen het aan Jos van Bussel (beheerder buitendienst), Randolf Knippenberg (beheerder buitendienst en lid van de OR) en Wendy Noorlander (medewerker Marketing, Sales & Communicatie). Die zijn het over één ding eens: de nieuwe naam geeft ons nieuw elan.

9 Voor Jos en Randolf is, op het moment dat we ze spreken, de nieuwe naam nog een goed bewaard geheim. Maar beiden snappen heel goed waarom er een nieuwe naam nodig is. De oude spreekt niet tot de verbeelding en hij is veel te gemeente/ overheidsachtig. Dat merken wij aan onze bezoekers. Op het moment van dit interview is de naam nog onbekend voor Jos en Randolf, zij zijn erg benieuwd naar wat het gaat worden. Jos hoopt op een hippe Engelstalige naam. Lijkt me best leuk om voortaan als Beach Boys door het leven te gaan, grapt hij. Randolf werkt sinds 2003 bij het bedrijf en is lid van de OR. In 2012 kregen we als personeel de eerste aankondiging dat RGV ging veranderen en dat de werkwijze zakelijker en nog bedrijfsmatiger zou gaan worden. Erik Droogh (directeur) presenteerde ons zijn lange termijnvisie, een nieuwe koers. Voor de meesten was toen nog vrij abstract wat er nou precies ging veranderen. Veel buitendienstmedewerkers leven bij de dag en zijn niet zo bezig met de toekomst. Wendy: Er werd al in 2010 gedacht over een nieuwe naam, maar dat was nog te vroeg. De identiteit van de organisatie paste nog niet. Begin 2013 vond de eerste brainstorm over een nieuwe naam plaats. Klantbenadering Een belangrijke verandering die de nieuwe koers bracht, is een andere klantbenadering. Van bezoekers naar gasten. Dat betekent dat er van de Leisurelandsmedewerkers een flexibele, klantgerichte en commerciële houding wordt verwacht. Volgens Jos vergt dat voor zijn werk niet zo veel aanpassingen, de pachters op de terreinen zijn al commerciële klanten en hij probeert de gasten op het terrein al zo klantvriendelijk mogelijk te benaderen. Maar zo natuurlijk is het niet voor iedereen. De benadering van klanten, zowel gasten als recreatiebedrijven kan echt nog wel beter, wanneer je kijkt naar de brieven die we schrijven en de telefonische afhandeling, vertellen zowel Wendy als Randolf. Er komen communicatietrainingen voor alle medewerkers. Personeelsuitwisseling Flexibele werktijden zijn al langer gewoon. Zomer en winter wordt er nu op alle dagen gewerkt, ook in het weekend, afhankelijk van het weer of verwachte drukte. Daar heeft eigenlijk niemand problemen mee, vertelt Randolf. Vrij nieuw is ook is de inzet van kantoorpersoneel in de buitendienst. Iedereen werkt minimaal 8 uur per zomer mee op één van de terreinen. Er wordt niet gekeken naar functies, de directeur staat ook gewoon papier te prikken of toiletten te poetsen. Het levert veel wederzijds begrip op voor elkaars werk. De financiële afdeling begrijpt nu bijvoorbeeld dat de parkeergeldrapportages na een zonnige dag even op zich laten wachten. Er zijn dan eerst veel opruimwerkzaamheden. De nieuwe gedragscodes, flexibele werktijden en andere aanpassingen zijn terug te vinden in de nieuwe cao die Leisurelands hanteert. Iedereen die na 1 juli 2012 is aangenomen, valt onder de RECRON cao. Deze is wel op een aantal aspecten uitgebreid, om de kloof tussen nieuwe en oude medewerkers niet te groot te maken. Randolf: Dat was een intensief traject. Overstappen kan niet zo maar. We hebben ook nog naar andere cao s gekeken, van de hoveniers, horeca en bos- en natuurbeheer. RECRON paste het beste. Als gasten gedragen Er verandert het komende jaar nog iets voor de bezoeker. Op alle terreinen worden de betaalsystemen veranderd van vooraf naar achteraf betalen. Op een groot aantal terreinen is dit nieuwe systeem in 2014 al geïmplementeerd. Dat maakt het voor ondernemers gemakkelijker om hun klanten tegemoet te komen in bijvoorbeeld verrekening van de parkeerkosten. Jos en Randolf hopen dat dit, én de naamswijziging bijdragen aan Jos, Wendy & Randolf 9.

10 10. het gevoel van beleving van de klant. Jos legt uit: Bezoekers zien het gebruik van de terreinen als iets vanzelfsprekends, vanuit de overheid beschikbaar gesteld. We horen bijvoorbeeld wel eens ach, die rommel ruimt de RGV wel op. Als we beter duidelijk kunnen maken dat we een commercieel bedrijf zijn, waar je een prachtige dag kunt beleven en waar hun parkeergeld bijdraagt aan de faciliteiten (net zoals bij bijvoorbeeld de Efteling), gaan ze misschien ook wat zorgvuldiger om met het terrein. Randolf verzucht: We staan er versteld van hoeveel troep mensen soms achter kunnen laten op een dag. Het zou mooi zijn als we wat aan dat zwerfvuilprobleem kunnen doen. Het gevoel van beleving, het op een mooi, goed gefaciliteerd terrein komen, wordt door het creëren van mooie entrees gestimuleerd. Er komen naast nieuwe borden en vlaggen, ook meer groen en bloembakken bij de ingangen. Toch is de naamsverandering in eerste instantie bedoeld voor onze pachters en commerciële stakeholders, stelt Wendy. We hebben niet direct de ambitie om de naam Leisurelands heel bekend te maken onder de consument. Die gaat naar Bussloo, of Strand Nulde. De namen van de gebieden blijven belangrijk in de communicatie naar de bezoeker. Grote operatie Alle borden, vlaggen en betaalautomaten op de terreinen moeten vervangen worden. Voor de regio Midden zijn dat alleen al 18 portalen, 5 borden per portaal, de namen op de gebouwen (20) en de fietsportalen, dat zijn 40 maal 5 panelen, somt Jos op. Daar blijft het niet bij, want niet alleen op de gebieden moet van alles worden aangepast. Er is nog veel meer te doen. Van briefpapier tot de website, van gebiedsfolders tot de bedrijfskleding en van de auto s tot de adressen. En ook zaken waar je in eerste instantie niet aan denkt, vertelt Wendy. Zoals de wybertjes van ons oude logo, die nu bij het hoofdkantoor als kunstwerk in de vijver staan. Wendy en haar collega s van de afdeling Marketing, Sales en Communicatie zijn verantwoordelijk voor de invoering van het nieuwe logo en huisstijl op alle uitingen. Een hele operatie. We hebben alles zo goed mogelijk voorbereid. Er zit veel uitzoekwerk in het vinden van de beste, voordeligste, maar ook duurzaamste partijen om de nieuwe materialen in te kopen. Maar ook al bereid je alles in de puntjes voor en zet je alles in een zorgvuldig opgesteld draaiboek, het loopt altijd anders. Dat geeft helemaal niet. Wanneer gebeurt het dat een organisatie zo n ingrijpende verandering doorvoert? Zoiets maak ik vast maar één of twee keer mee in mijn leven. Ik vind het vooral erg leuk!

11 Lancering nieuwe naam De officiële lancering van Leisurlands vond plaats op 4 maart tijdens de aandeelhoudersvergadering. Dat was ook het moment om naar buiten te treden met de nieuwe naam. Er werd een filmpje getoond waarin de nieuwe naam en hetgeen waar Leisurelands voor staat centraal staat. De bedrijfswagens die in een nieuw jasje zijn gestoken werden geshowd en de vlag werd gehesen. Kortom een feestelijke happening waarbij stil werd gestaan bij de lancering van Leisurelands. 11.

12 Colofon: LeisureTimes is een gelimiteerde uitgave van Leisurelands. Wilt u ook LeisureTimes ontvangen? Neem dan contact op met Leisurelands. Redactie: Bindt communicatie Leisurelands Vormgeving: Leisurelands Drukwerk: Van Hout, Nijkerk Fotografie: Leisurelands Leisurelands Kermisland JC Arnhem Postbus CC Arnhem recreatiegebieden in Nederland Berendonck Bussloo Groene Heuvels Hambroekplas Heerderstrand Hilgelo Kievitsveld Mookerplas Nevelhorst Rhederlaag Slingeplas Strand Horst Strand Nulde Stroombroek Surfoever Hoge Bijssel Wylerbergmeer Zandenplas Zeumeren