Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011"

Transcriptie

1 Actueel EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Keuzes voor de juiste richting. Dat is de essentie!

2 De Jager Actueel is een uitgave voor ondernemers. Met dit blad informeren wij u over actualiteiten, regelgeving en over de toegevoegde waarde die wij als adviseurs kunnen toevoegen aan uw bedrijfsvoering. Bij de totstandkoming van deze uitgave is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desalniettemin kan de uitgever geen verantwoordelijkheid nemen of aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk verkeerde informatie. Redactie en bladproductie De Jager Accountancy BV Grote Bredeplaats BB Harlingen Telefoon (0517) Voorwoord Het belang van de juiste keuzes... Waar liggen de kansen en waar liggen de bedreigingen voor uw bedrijf? Het zijn vragen die bepalend zijn voor de keuzes die u kunt en misschien wel moet maken. De tijd van ondernemen op de automatische piloot ligt achter ons. Markten veranderen, concurrentie neemt toe en de wensen van uw klanten veranderen in hetzelfde tempo mee. Wat betekent dit voor uw bedrijf en op welke wijze moet u daar als ondernemer op anticiperen? U kunt als ondernemer dus eigenlijk nooit stil blijven zitten. Kijken naar de toekomst en inschatten welke keuzes u daarvoor moet maken om de concurrentiepositie, de continuïteit en de winstgevendheid te waarborgen. Dat zijn ondernemersvraagstukken die ingevuld moeten worden. Het zijn de onderwerpen waar u het verschil mee kunt maken. Wij zien het als onze taak om u als ondernemer te ondersteunen bij deze vraagstukken. Omdat wij vanuit een ander perspectief naar uw bedrijf kijken en omdat we veel ervaring hebben opgebouwd met deze thema s, kunnen wij u hierin daadwerkelijk een toegevoegde waarde bieden. De cijfers analyseren is een belangrijk onderwerp, maar vooruit kijken en de juiste keuzes maken is zeker zo bepalend. Naast de ruime ervaring die wij hiermee hebben opgebouwd, beschikt De Jager Accountancy bovendien over een uitgebreid netwerk bedrijfsadviseurs en specialisten. Via dit netwerk kunnen wij op nagenoeg elk thema een passende ondersteuning bieden bij de keuzes die u eventueel moet maken. Zonder keuzes geen doel en zonder doel geen richting. Wilt u hier eens met ons over praten of wilt u meer informatie over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden, maak dan een vrijblijvende afspraak met ons. Wij komen u graag persoonlijk uitleggen wat onze rol kan zijn en wat onze toegevoegde waarde is. Roelof de Jager RA 2 I De Jager ACTUEEL De Jager actueel I 3

3 Hoeveel tijd neemt u om eens te klankborden? Hoeveel tijd gunt u zichzelf als ondernemer om zo nu en dan eens rustig na te denken over de toekomst van uw bedrijf? En neemt u wel eens de tijd om met iemand te praten, om deze Maar als ondernemer bent u ook verantwoordelijk om verder te kijken dan vandaag. Nadenken over de kansen, de mogelijkheden, maar ook de bedreigingen. Ook dat hoort bij uw bedrijf en bij uw taak. Daarom is het zo jammer dat veel ondernemers er te weinig aan toe komen om hier eens over te klankborden. Wij merken zelf namelijk duidelijk dat tijdens informele gesprekken met ondernemers veel meer onderwerpen worden besproken, dus de behoefte is er wel degelijk. Praten over onderwerpen die boeien, onderwerpen ideeën over de toekomst en over de kansen zoals u die met uw bedrijf ziet, niet kwijt kunt binnen uw bedrijf. De reden is vaak begrijpelijk, want als ondernemer denkt u meestal anders en staat u anders in uw bedrijf dan uw medewerkers. Zonder uw medewerkers hierover te kort te willen doen, want dat is niet redelijk. Het is vaak zo verhelderend om over sommige onderwerpen eens met iemand anders te klankborden. Iemand die uw bedrijf onafhankelijk bekijkt. Die rol vullen wij graag in. Omdat wij dagelijks De klankbordplanning. Het antwoord. Voor iedere ondernemer die het nuttig en plezierig vindt om zo nu en dan eens de tijd te nemen om over een breed scala aan bedrijfsonderwerpen te praten en na te denken, zonder de hectiek van de dag, introduceert De Jager Accountancy de klankbordplanning. Een doeltreffende aanpak waarmee we simpelweg de klankbordmomenten met u plannen. Zo vaak u maar wilt en waar u maar wilt. Tijdens deze sessies zijn wij uw gesprekspartner over die Wij merken duidelijk dat tijdens informele gesprekken met ondernemers veel meer onderwerpen worden besproken, gewoon omdat we de tijd nemen om te klankborden onderwerpen te bespreken? Zonder dat wij het antwoord voor u willen geven weten wij uit die actueel zijn, maar ook onderwerpen die te maken hebben met ondernemers, met onderwerpen die voor u van belang zijn. ervaring dat dit er vaak bij inschiet. Eigenlijk ook wel logisch, want er gaat waarschijnlijk niet een dag voorbij dat u het als ondernemer niet druk heeft, waardoor u zich al met veel andere zaken bezig moet houden. Zo is de praktijk nu eenmaal. bepalend kunnen zijn voor de toekomst. Een ander veelvoorkomend aspect is dat u er als ondernemer vaak alleen voor staat. Dat u uw bedrijfsvraagstukken en met trends die wij vanuit onze ervaring tegenkomen, kunnen wij over een breed scala aan onderwerpen meepraten en met u klankborden. Uw klankbordpartner. Wilt u hier meer informatie over of wilt u een afspraak maken voor deze klankbordmomenten, dan kunt u ons daarvoor bellen. 4 I De Jager ACTUEEL De Jager actueel I 5

4 Efficiënter werken, minder vaste kosten! Kantoorpraat Omdat wij als accountantskantoor over veel meer zaken praten dan alleen de cijfers, betekent dit ook dat de taken van onze medewerkers steeds breder worden. In deze rubriek praten wij u bij wat dit voor onze medewerkers betekent. Als accountants zijn wij vaak de eerste die u er op attendeert dat u uw structurele bedrijfskosten onder controle gebruik kunt maken van onze online administratiepakketten. Deze werkwijze biedt u de mogelijkheid om te bepalen Bij De Jager Accountancy zijn we duidelijk over onze tarieven. Vooraf welteverstaan. Bij ons ontvangt moet houden. Hoe lager de kosten, hoe welke werkzaamheden u zelf en welke u achteraf geen facturen waar u geen De wens van de ondernemer is en blijft het uitgangspunt van ons kantoor eerder u als ondernemer rendement kunt realiseren. Ook onze tarieven behoren bij uw structurele bedrijfskosten. Wij zien het dan ook als onze taak om continu werkzaamheden u door ons laat uitvoeren. Accountancy op maat dus. Het grote voordeel van online werken is dat onze samenwerking efficiënter rekening mee heeft gehouden. Dus geen onaangename verrassingen. Bij ons weet u vooraf exact wat uw structurele accountantskosten zijn, omdat wij dit te kijken naar mogelijkheden waarmee georganiseerd is waardoor uw vaste met u bespreken. Bovendien bieden Aan het woord is Feike Jagersma. Dagelijks heeft hij bij De Jager Accountancy contact met klanten en hij weet vanuit zijn ervaring daarom ook exact wat ondernemers verlangen. Als accountantskantoor zijn wij er voor ondernemers. Wij zijn adviseurs in dienst van ondernemingen. Wij weten daarom ook dat de ideeën, de wensen en de ambities van onze klanten maatgevend zijn. Wij bieden onze expertise om die ondernemerswensen vorm te geven, te toetsen Met de online diensten van De Jager kunnen uw administratiekosten worden gereduceerd wij onze kosten voor u zo laag mogelijk kunnen houden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van onze dienstverlening. Die mogelijkheden zijn er inmiddels volop. De Jager Accountancy beschikt over de oplossing waarmee u kosten omlaag kunnen. Maar dat is niet het enige. Doordat wij continu met u mee kunnen kijken, houden wij inzicht in de financiële ontwikkelingen. Er kijkt dus altijd een adviseur met u mee die tijdig aan de bel kan trekken op het moment dat dit nodig is. wij de mogelijkheid om de jaarlijkse kosten gespreid te betalen. Wilt u meer informatie over deze mogelijkheid van De Jager, bel dan voor een afspraak. Wij informeren u graag persoonlijk wat hier de voordelen van zijn. op haalbaarheid en op de mogelijkheden. Wij gaan dus niet op de stoel van de ondernemer zitten, maar wij zijn ondersteunend. Dat maakt ons werk zo boeiend en gevarieerd, want er is niet een ondernemer hetzelfde. Binnen ons kantoor hebben wij alle disciplines in huis om een antwoord te kunnen geven op elke vraag. Dat is onze rol en die vullen wij graag voor u in. 6 I De Jager ACTUEEL De Jager actueel I 7

5 Boersma Toerisme BV: Buitenplaats It Fliet Buitengewoon genieten in het Friese landschap In Witmarsum wordt in opdracht van Boersma Toerisme Buitenplaats It Fliet ontwikkeld. Buitenplaats It Fliet is één van de eerste duurzaam ontwikkelde recreatieparken in Nederland; een ruim aangelegd landschap met unieke vergezichten. It Fliet biedt een bijzonder aanbod aan hoogwaardige recreatiewoningen, gelegen aan open vaarwater, en een 9 holes par 3 golfbaan. Er zijn al een aantal kavels verkocht en er zijn volop ontwikkelingen. Voor de ontwikkeling van It Fliet is op financieel gebied nauw samengewerkt met De Jager Accountancy. Naast het bieden van administratieve dienstverlening heeft De Jager Accountancy diverse begrotingen opgesteld, waaronder een meerjaren- en liquiditeitsbegroting, waarbij de jarenlange ervaring, die De Jager Accountancy heeft opgedaan op het gebied van recreatie, zeker van pas komt. De Jager Accountancy is voor de familie Boersma een goede gesprekspartner geweest voor de realisatie van dit omvangrijke investeringsproject. Voor meer informatie over Buitenplaats it Fliet kunt u terecht op Directeur/eigenaar van Boersma Toerisme BV, Gerke Boersma samen met Roelof de Jager 8 I De Jager ACTUEEL De Jager actueel I 9

6 Met de Periode-analyse van De Jager houdt u grip op de zaak Het maken van begrotingen en prognoses is het uitgangspunt waarmee u als ondernemer kunt sturen en de controle kunt houden op de doelstellingen zoals u die per jaar voor ogen heeft. Maar hoe verhouden die prognoses zich in de praktijk? Ontstaan er gedurende het jaar situaties die van invloed kunnen zijn op deze prognoses en dus op uw doelstellingen? Wat vertellen uw cijfers? De toegevoegde waarde van de Periode-analyse. Neem bijvoorbeeld de haalbaarheid van uw doelstellingen. In de praktijk kan ineens blijken dat u een te hoog verwachtingspatroon heeft gehad, dat uw markt ineens verandert of dat er aantoonbaar meer mogelijk is. Niet alle aspecten kunnen namelijk bij het bepalen van uw doelstellingen vooraf exact worden ingeschat, maar kunnen wel van invloed zijn op het eindresultaat. Juist daarom is het essentieel dat u periodiek de cijfers niet alleen beoordeelt, maar ook analyseert. Het verhaal achter de cijfers geeft u als ondernemer die antwoorden waarmee u veel beter kunt inschatten of uw bedrijf op koers ligt. De Jager Accountancy heeft speciaal hiervoor de Periode-analyse. Hiermee gaan we periodiek met u rond de tafel om samen met u de cijfers te beoordelen én te analyseren. Wat vertellen de cijfers? Dat is het doel van deze analyse. Door deze periodieke toetsingsmomenten creëert u zich als ondernemer de mogelijkheid om daar waar mogelijk de koers bij te stellen of te continueren. U houdt dus veel meer grip op het verloop van het jaar en kunt dus veel eerder ingrijpen op het moment dat dit noodzakelijk is. Naast het analyseren van de cijfers kunnen wij, op het moment dat dit noodzakelijk is, samen met u nadenken over een eventueel gewenste koerswijziging. U staat er dus nooit alleen voor, wij houden samen met u grip op uw doelstellingen en daarmee grip op uw zaak. Wilt u hier meer informatie over of wilt u hier eens vrijblijvend met ons over praten, maak dan een afspraak. Wij leggen u graag persoonlijk uit waarom periodieke analyse van uw cijfers zo belangrijk is voor uw onderneming. 10 I De Jager ACTUEEL De Jager actueel I 11

7 Wat kunnen wij meer voor u betekenen? Onze taak als accountant is de laatste jaren sterk veranderd. Dat komt omdat ondernemers tegenwoordig met veel meer vraagstukken worden geconfronteerd die belangrijk zijn voor bedrijven. Neem bijvoorbeeld de noodzaak om anders naar de toekomst te kijken op het moment dat uw markt veranderd of het optimaliseren van uw bedrijfsstructuur om kosten en rendement beter op elkaar af te stemmen, maar ook het inventariseren van de risico s. Het zijn slechts enkele voorbeelden van onderwerpen die steeds belangrijker en vaak ook bepalend worden. Bij De Jager Accountancy vinden wij het belangrijk dat wij u ook bij deze thema s van dienst kunnen zijn. Wij brengen u graag onze adviesdiensten onder de aandacht waarmee wij dit voor u kunnen realiseren. Deels vanuit onze eigen kennis, maar ook vanuit onze uitgebreide netwerken waarmee wij u als ondernemer op elk thema kunnen ondersteunen en adviseren. Specialisten in bedrijfsovername en bedrijfsoverdracht Interim-specialisten die zaken voor elkaar krijgen Bedrijfsovername en bedrijfsoverdracht zijn onderwerpen waar u niet dagelijks mee te maken krijgt. Toch zijn dit onderwerpen die vragen om een zorgvuldige begeleiding. In de afgelopen jaren hebben wij hierin een grote deskundigheid ontwikkeld. Hierdoor kunnen wij de bedrijfswaardering bepalen, maar wij kunnen u ook adviseren over de fiscale aspecten van zo n transactie, het opstellen van een zorgvuldig bedrijfsplan en de juiste aanpak om de financiering te realiseren. Onderwerpen waar wij verstand van hebben en waar wij u graag in begeleiden. Soms hebben bedrijven en organisaties behoefte aan tijdelijke financiële en organisatorische adviseurs. Specialisten die in een korte periode zaken voor elkaar kunnen krijgen. De interim-diensten van De Jager bieden hiervoor een passend antwoord. Door onze ruime ervaring met soortgelijke situaties weten wij welke stappen genomen moeten worden om financiële en (re)organisatorische doelstellingen te realiseren. Als bedrijfsonafhankelijke adviseurs komen wij vanuit een ander perspectief werken binnen uw organisatie. Dat werkt meestal effectiever en sneller. Wilt u over één van deze onderwerpen meer informatie of wilt u hier eens vrijblijvend met ons over praten? Maak dan een afspraak via telefoonnummer of mail naar Wij leggen u graag persoonlijk uit wat wij hierin voor u kunnen betekenen. 12 I De Jager ACTUEEL

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I INHOUDSOPGAVE Voorwoord Bedrijfskunde 6 1 Als je bedrijf je leven is 6 2 Vakmanschap en ondernemerschap van de opvolger 7 3 Is de overdrager

Nadere informatie

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op!

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op! Niet groter, maar slimmer en kleiner is het antwoord op onze huidige economische problemen. Abel accountants is een klein accountantskantoor. Bewust klein omdat wij geloven in persoonlijke contacten, een

Nadere informatie

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST?

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST? Reemedie. VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Belasting besparen? We willen allemaal graag zo min mogelij k belasting betalen. Het zou daarom jammer zij n als u voordelen of mogelij ke besparingen op dit

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat

Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat Colofon Whitepaper Big Data in finance: kans of bedreiging? USG Finance Professionals, september 2014. Eindredactie USG Finance

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer in een zakelijke brief uw naam verkeerd gespeld wordt, of als u op de werkvloer steeds post ontvangt op naam van uw voorganger.

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman.

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman. Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl kan echter niet verantwoordelijk en/of

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Uw start als zorgprofessional

Uw start als zorgprofessional Uw start als zorgprofessional Begin uw carrière met een voorsprong. Drie pijlers voor een goede start Als je voor het eerst aan de slag gaat als zorgprofessional wil je graag weten welke risico s je allemaal

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Bijdrage van Ruud de Hollander, hoofd Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen, tijdens het jaarseminar Verbond van Verzekeraars Compliance

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen!

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! Uw vermogensopbouw Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! De risico s van beleggen. Hoe te beleggen? Uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven welke rol P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening,

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

In vijf stappen naar een optimaal werkproces

In vijf stappen naar een optimaal werkproces In vijf stappen naar een optimaal werkproces Whitepaper 2 UNIT4 Procesoptimalisatie IN VIJF STAPPEN NAAR EEN OPTIMAAL WERKPROCES Een accountant die zijn werkprocessen zo heeft ingericht dat hij klantgericht,

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie