WONING WIJZIGEN? ALLES OVER ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN. Dé partner voor het wonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WONING WIJZIGEN? ALLES OVER ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN. Dé partner voor het wonen"

Transcriptie

1 WONING WIJZIGEN? ALLES OVER ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Dé partner voor het wonen

2 ZELF UW WONING NAAR WENS VERANDEREN De woning die u van Woningstichting Dinteloord (WSD) huurt, wilt u natuurlijk naar uw eigen smaak inrichten. U kiest zelf de vloerbedekking en de meubels. Maar misschien heeft u meer wensen op het terrein van de inrichting of de voorzieningen in de woning. Als verhuurder vinden wij het belangrijk dat u zich thuis kunt voelen in uw eigen huis. Daarom bieden wij u ondersteuning als u uw woning aan wilt passen of verbouwen. In deze brochure informeren wij u over de mogelijkheden. Voor een aantal voorzieningen betalen wij als u gaat verhuizen een tegemoetkoming in de kosten. Ook daarover meer in deze brochure. UW WONING IS UW THUIS, DUS AANPASSEN MAG Uw woning is uw thuis. Daarom moedigen wij aanpassingen die voldoen aan uw voorkeuren en uw smaak aan. Een andere vloer of een nieuwe keuken? U krijgt van ons de vrije hand. Zelfs verbouwingen in en aan de woning zijn mogelijk. Lees echter voordat u aan de slag gaat, deze brochure goed door. U krijgt dan inzicht in welke zaken u zo, zonder enig overleg met ons, kunt aanpakken. Ook leest u bij welke aanpassingen het verstandig is om gratis advies in te winnen. ROERENDE EN ONROERENDE ZAKEN Roerende zaken: Vloerbedekking, gordijnen, losse kasten, tuinen met hun inrichtingen en dergelijke, noemen we roerende zaken. Roerende zaken mag u altijd aanpassen en als u dat wilt, kunt u ze bij verhuizing overdragen aan een nieuwe huurder. Wij nemen geen roerende zaken over. Onroerende zaken: Met onroerende zaken bedoelen we onder meer tegelwerk, een keukenblok of een dakraam. Kortom, aanpassingen die aard en nagelvast aan de woning zitten. Deze aanpassingen zijn meestal niet te verwijderen zonder de woning te beschadigen. Als in deze folder gesproken wordt over een aanpassing aan uw woning, dan gaat het over onroerende zaken. Als u onroerende zaken aanpast of toevoegt, worden wij als de huur eindigt automatisch eigenaar en daarom ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Dat is de reden waarom het voor ons belangrijk is dat de aangebrachte verandering kwalitatief in orde is. Uitzonderingen hierbij zijn de zogenaamde WAW s (Wijziging Afwerkingsniveau Woning) welke in het overzicht mag blijven worden genoemd. Het onderhoud hieraan is voor rekening van de huurder. Hierover later meer.

3 TOESTEMMING VRAGEN IS NIET NODIG, OVERLEGGEN MET WONINGSTICHTING DINTELOORD IS ZEKER ZINVOL Voor een aanpassing of een verandering hoeft u geen toestemming aan ons te vragen. Deze veranderingen zijn uw vrije keuze en gebeuren onder uw eigen verantwoordelijkheid. Het is wel aan te bevelen om voor de betreffende klus, de WSD Kluswijzers aan te vragen of te downloaden van onze website. Hierin vind u een werkbeschrijving en tips. Ook eventuele bijzonderheden en eisen staan er in vermeld. Als u na het lezen van de Kluswijzers nog twijfels heeft, dan kunt u altijd een beroep op ons doen. Wij adviseren u graag. Overleggen: Als u wilt verbouwen, bijvoorbeeld een dakkapel plaatsen, een aanbouw zetten of een serre bouwen, dan kunt u dit het beste eerst met ons overleggen. Woningstichting Dinteloord denkt niet alleen mee, maar biedt u ook gratis advies. Wij adviseren u bijvoorbeeld over regels van de overheid en nutsbedrijven. Informatie over bouwzaken is ook te vinden op WSD KLUSWIJZERS Als hulpmiddel bij het aanbrengen van veranderingen hebben wij de WSD Kluswijzers samengesteld. In deze folders staat beschreven op welke wijze en met welke materialen u het beste de gewenste veranderingen kunt aanbrengen. Na het lezen van de Kluswijzers kunt u gemakkelijker bepalen of u de uitvoering zelf ter hand neemt of toch de hulp van een deskundige inroept. Er zijn Kluswijzers over de volgende onderwerpen: Zelf uw wand verfraaien Zelf uw woninginterieur verfraaien Zelf klussen met elektriciteit Zelf uw woning beveiligen Zelf een keuken installeren Zelf sanitair installeren Zelf een scheidingswand bouwen Zelf een deur vervangen Zelf een dakraam plaatsen Zelf een tuinafscheiding maken De informatie is gratis bij ons verkrijgbaar. U kunt de WSD Kluswijzers afhalen op ons kantoor aan het Raadhuisplein 33 te Dinteloord. Daarnaast kunt u de folders ook downloaden van onze site KWALITEITSEISEN U kunt veel veranderen aan uw woning. In principe staat het u vrij de gehele woning naar uw smaak in te richten. Over zaken (aanpassingen) als wand en vloerafwerking kunt u zelf vrij beslissen en mocht u gaan verhuizen, dan kunnen deze veranderingen in de woning achterblijven. Uiteraard onder de voorwaarde dat de verandering met goed vakmanschap is aangebracht en in goede technische staat verkeert. Want u begrijpt dat eventuele toekomstige bewoners niet de dupe mogen worden van een slecht uitgevoerde klus. Daarnaast moet een klus voldoen aan enkele verhuur-, onderhouds- en bouwtechnische criteria. Om u een idee te geven waaraan u dan moet denken, volgt hieronder per categorie een korte toelichting.

4 KLUSSEN UIT LATEN VOEREN DOOR WONINGSTICHTING DINTELOORD Het aanbrengen van een vaste trap, een dakraam, de aanleg van een CV-installatie of het plaatsen van dubbel glas en diverse andere zaken kunt u tegen betaling in de meeste gevallen door ons laten verzorgen. Deze aanpassingen kunt u betalen middels een huurverhoging. Vraag gerust vrijblijvend informatie bij ons aan. VERHUURTECHNISCHE CRITERIA De aanpassingen aan uw woning mogen niet leiden tot overlast voor buren of omwonenden. Ze mogen niet schadelijk zijn of schade aan anderen toebrengen. Als u de woning verlaat, wordt uw woning verhuurd aan anderen. Daarom mogen veranderingen niet belemmerend werken bij nieuwe verhuur. Voordat u bijzondere aanpassingen uitvoert is het verstandig vooraf contact met ons op te nemen. BOUWTECHNISCHE CRITERIA / BOUWBESLUIT Deze criteria richten zich met name op veiligheid en esthetiek (of iets mooi gevonden wordt). In de bouwwereld moet iedereen zich houden aan de wetgeving zoals deze is vastgelegd in het Bouwbesluit. Hierin staan alle bouwkundige eisen waaraan een woning moet voldoen. Onderwerpen die worden beschreven zijn onder meer de dikte van de muren, afmetingen van bergingen, enzovoorts. Ook uw veranderingen moeten voldoen aan deze wetgeving. Wilt u de woning aan de buitenkant veranderen, bijvoorbeeld met een serre, berging of dakkapel, dan heeft u bijna altijd toestemming van de gemeente nodig in de vorm van een bouwvergunning. De gemeente stelt vaak esthetische eisen, maar kijkt ook naar zaken zoals de bebouwingsoppervlakte. Alleen daarom is het al verstandig om uw plannen van tevoren met ons te overleggen en zo nodig, vooraf aan de uitvoering, bij de gemeente Steenbergen te informeren. ONDERHOUDSTECHNISCHE CRITERIA Het betreft hier de kwaliteit van de verandering. Denk hierbij aan gebruik van degelijk materiaal, maar ook aan het technisch goed uitvoeren van de klus. In onze WSD Kluswijzers vindt u hierover meer informatie. WIE ONDERHOUDT UW VERANDERINGEN? Het onderhoud aan de door u zelf aangebrachte veranderingen komt voor uw eigen rekening. Als u verhuist komt het bij de nieuwe verhuur voor onze rekening. Wij adviseren u grote investeringen, bijvoorbeeld een luxe keuken of aanbouw, te verzekeren. Veel inboedelverzekeringen zorgen al voor dekking van deze zaken onder de noemer huurdersbelang. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringsmaatschappij.

5 VERHUIZEN & VERBOUWINGSSCHADE Wat gebeurt er bij een verhuizing? Als u gaat verhuizen, dan kunt u kiezen tussen het achterlaten van de aanpassing of het meeverhuizen ervan naar uw nieuwe woning. Schade? Voor eventuele schade tijdens of als gevolg van de verbouwing bent u zelf aansprakelijk. VERGOEDINGEN Als u na het aanbrengen van een verbetering verhuist, dan krijgt u voor een aantal verbeteringen een vergoeding van Woningstichting Dinteloord. Door uw aanpassing is de woning immers verbeterd. Er gelden maximale vergoedingen per aangebrachte voorziening. Ook geldt per woning een maximale vergoeding. Daarnaast wordt bij de vergoeding gekeken naar datum en jaartal waarop de verandering is aangebracht. Een ZAV (Zelf Aangebrachte Voorziening) die volgens de regels en met toestemming is uitgevoerd, hoeft bij het verlaten van de woning niet ongedaan gemaakt te worden. Als er geen beschadigingen zijn nemen wij de verbetering over. In veel gevallen zijn wij bereid een vergoeding te betalen. De vergoeding wordt bepaald op grond van een tamelijk ingewikkelde berekening. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van een aantal factoren. Om te beginnen stellen wij de waarde van de verbetering vast. Woningstichting Dinteloord betaalt aan de huurder, afhankelijk van het type verbetering, in ieder geval 10 of 25% van de vastgestelde waarde. Dit bedrag, het bedrag dat dus minimaal wordt vergoed, noemen wij de garantiewaarde. Of wij nog meer betalen hangt af van hoelang een verbetering nog mee kan. Iedere verbetering heeft een geschatte levensduur. Op basis daarvan wordt berekend hoeveel er per jaar moet worden afgeschreven. Voor alle verbeteringen is een garantiewaarde van toepassing. wordt vastgesteld aan de hand van een mogelijke toestemmingsbrief, bouwvergunning, rekeningen, enzovoorts. Indien gegevens ontbreken, dan stelt Woningstichting Dinteloord de ouderdom van de verbetering vast. Voor alle aangebrachte verbeteringen geldt een levensduur van 15 jaar. Uitzondering is het luxe keukenblok; dit wordt in 10 jaar afgeschreven. Als het te berekenen bedrag de maximum vergoeding overschrijdt, bijvoorbeeld omdat u meerdere verbeteringen heeft aangebracht, dan wordt het maximale vergoedingsbedrag van 6000,- per woning uitgekeerd. Is een ZAV niet in goede staat van onderhoud, dan bestaat de mogelijkheid om deze door ons in een goede staat te laten brengen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, brengen wij in mindering op het vergoedingsbedrag. Op basis van de vastgestelde waarde, gedeeld door het aantal jaren van de levensduur van de ZAV, wordt het afschrijvingsbedrag per jaar bepaald. Afhankelijk van de ouderdom van de verbetering worden de jaarlijkse afschrijvingsbedragen afgetrokken van de vastgestelde waarde(n). Het bedrag dat overblijft, wordt aan u vergoed. De ouderdom van de verbetering

6 Overzicht voorzieningen waarvoor een vergoeding mogelijk is. Aanbrengen dubbel glas Verbetering badkamer Verbetering toilet Dakisolatie Dakkapel Vaste trap naar zolder Dakraam CV-installatie Luxe keuken op basis van uitvoering Woningstichting Dinteloord Uitbouw aan de woning uitgevoerd in steen Garage uitgevoerd in steen Carport De hoogte van de vergoedingen kunt u terugvinden op de losse bijlage Maximale vergoedingen Zelf Aangebrachte Voorzieningen en op onze website. De vergoedingen worden jaarlijks geactualiseerd. REKENVOORBEELD VAN EEN VERGOEDING U hebt een voorziening aangebracht Vastgestelde waarde 1.500,- Levensduur 15 jaar Garantiewaarde: 25% van 1.500,- = 375,- Afschrijving per jaar: 1.500,- : 15 jaar = 100,- Uitkering na 5 jaar: 1.500,- - (5 x 100,- = 500,-) = 1.000,- Uitkering na 12 jaar: 1.500,- - (12 x 100,- = 1.200,-) = 300,- Omdat de uitkering in het laatste voorbeeld lager is dan de garantiewaarde, geldt de garantiewaarde van 375,- als vergoeding. VERANDERING MEENEMEN U heeft bijvoorbeeld een luxe keuken geplaatst. Het toeval wil dat deze keuken ook in uw nieuwe woning past; dan kunt u de keuken meenemen. Voorwaarde is dat u een keukenblok terugplaatst dat qua afmeting en kwaliteit overeenkomt met het keukenblok dat standaard in de woning zat toen u de woning betrok. Eventueel kunnen wij het terugplaatsen van een standaardkeuken tegen betaling voor u verzorgen. VERANDERING ACHTERLATEN Wilt u een verandering achterlaten, dan kunnen zich verschillende situaties voordoen. De verbetering wordt door ons overgenomen en behoort vervolgens tot de standaarduitrusting van de woning. U ontvangt een vergoeding voor de door u aangebrachte verbetering. Hoe deze vergoeding wordt berekend staat in deze brochure. De verbetering gaat tot de woning behoren. Dit betekent dat bij de volgende huurder een huurverhoging wordt doorberekend. De opvolgende huurder huurt de woning dus inclusief de door de vorige huurder aangebrachte verbetering. Het onderhoud wordt door ons verzorgd.

7 De Wijziging Afwerkingsniveau Woning (WAW) mag in de woning blijven. Wij bepalen of het een WAW is. U ontvangt geen vergoeding voor de WAW en u bent onderhoudsplichtig. Hierbij geldt als uitgangspunt dat u, wanneer Woningstichting Dinteloord verantwoordelijk is voor de standaardvoorziening, bij slijtage door normaal gebruik, recht hebt op een standaardvoorziening. Bij slijtage van een WAW wordt in overleg met de huurder een maatwerkoplossing gezocht. In het overzicht mag het blijven vindt u de meeste WAW s ofwel mag blijven aangegeven. Gezien de persoonlijke vrijheid om wijzigingen aan te brengen is een volledige opsomming van WAW s niet te geven. In de lijst treft u de meest voorkomende aan. De voorzieningen mogen alleen blijven zitten als de opvolgende huurder hiermee akkoord gaat. Wij nemen deze voorzieningen niet over omdat ze in beginsel niet standaard tot een woning behoren. Als de nieuwe huurder akkoord gaat, ondertekenen de partijen een overeenkomst waarin de afspraken zijn vastgelegd. De nieuwe bewoner wordt verantwoordelijk voor het totale onderhoud aan de voorziening en zal deze moeten verwijderen bij het verlaten van de woning, tenzij de volgende huurder weer akkoord gaat. Een uitputtende opsomming van zaken die onder deze categorie overige wijzigingen vallen, is niet te geven. Twijfelt u of een wijziging onder deze categorie valt, dan kunt u bij ons informeren. Onderstaand overzicht geeft u alvast enig inzicht: alle roerende zaken, ofwel zaken die niet aard- of nagelvast met de huurwoning ver bonden zijn, zoals vloerbedekking, laminaat, gordijnen, vitrages, lamellen en luxaflex; hondenhokken of andere dierenverblijven; televisie- en radioantenne, schotelantenne; zonneschermen en rolluiken; afdakjes, tuinhuisjes en houthokken, enzovoorts; tuininrichting. Voorzieningen die altijd moeten worden verwijderd. Dit geldt voor voorzieningen die gevaar of risico op kunnen leveren. Ook voorzieningen die slecht onderhouden of in slechte staat zijn kunnen hieronder vallen.

8 TOELICHTING OP OVERZICHT MAG HET BLIJVEN Overzicht mag het blijven? : Dit overzicht in deze brochure noemen wij de lijst mag het blijven. In deze lijst staan voorzieningen die u in de woning kunt aanbrengen. In de kolommen daarachter staat wat er gebeurt als u verhuist. Voor voorzieningen die niet op de lijst voorkomen, kunt u het beste contact met onze medewerkers opnemen. Of deze voorziening mag blijven, hangt samen met ondermeer de specifieke situatie en de kwaliteit van de voorziening. Het mag blijven: De voorziening wordt door ons overgenomen, waarbij het onderhoud voor rekening van de huurder is. Voorwaarde is dat de verandering in goede (technische) staat is. U ontvangt geen vergoeding. Deze voorzieningen worden ook wel WAW (Wijziging Afwerkingsniveau Woning) genoemd. Het mag blijven en u ontvangt een vergoeding: De voorziening wordt door ons overgenomen en behoort vervolgens tot de standaarduitrusting. Voorwaarde is dat de verandering in goede (technische) staat is. U ontvangt een vergoeding. Het mag niet blijven tenzij: De voorzieningen mogen alleen blijven zitten als de volgende huurder hiermee akkoord gaat. Hij kan hiertoe niet worden verplicht. In een overeenkomst (overnamerapport) met de nieuwe huurder wordt een en ander opgenomen. Het onderhoud is voor rekening van de nieuwe huurder. Het mag niet blijven: Dit geldt voor voorzieningen die gevaar of risico op kunnen leveren, bijvoorbeeld asbest. Ook voorzieningen die slecht onderhouden of in slechte staat zijn kunnen hieronder vallen. Laat een verzorgde woning achter: Woningstichting Dinteloord geeft u veel vrijheid om uw woonwensen te vervullen. U kunt veranderingen aanbrengen in de woning zonder dat deze een last zijn bij het verlaten van de woning. Wij gaan er van uit dat onze huurders op een verantwoorde manier omgaan met deze vrijheid. Als echter blijkt dat een huurder niet correct met de woning omgaat, dan spreekt het voor zich dat wij daar tegen moeten optreden. Om daarvoor de mogelijkheden te hebben blijven de artikelen in de algemene huurvoorwaarden van kracht. Hierin staat dat het gehuurde teruggebracht moet worden in de staat bij aanvang van de huurovereenkomst. Laat u een verzorgde woning achter, dan kunt u wat ons betreft met een minimale inspanning vertrekken. Als wij door uw onzorgvuldigheid hoge kosten moeten maken om de woning weer te kunnen verhuren, zullen wij deze kosten op u verhalen. Tot slot: Als u besluit tot een aanpassing of verbouwing van uw woning, laat u dan goed informeren. Lees daarom eerst deze brochure goed door. Een goed vervolg is de aanvraag van één of meerdere WSD Kluswijzers. Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder met een goed advies.

9 OVERZICHT MAG HET BLIJVEN? Mag Mag blijven, Mag niet Mag niet WAND-, VLOER- EN PLAFONDAFWERKING Granol, sierpleister, structuurverf en -pasta. Houten wand- en plafondbetimmering. Harde vloerbedekking waaronder plavuizen, tegels en parket. Aanbrengen, vervangen en verbreden van vensterbanken. Aanbrengen en vervangen van wandtegels. Plafondafwerking. PVC schroten/tempexplaten. KEUKEN Nieuwe keuken of uitbreiding van huidig keukenblok. Plaatsen inbouwapparatuur. Plaatsen luxe keuken (uitvoering WSD) incl. inbouwapparatuur. TOILETRUIMTE EN BADKAMER Plaatsen van andere toiletpot, reservoir of fonteintje. Plaatsen van kranen, wastafel, douchebak of tegelwerk. Plaatsen douchecabine. Plaatsen ligbad. Verbetering toilet. Verbetering badkamer. GAS, WATER EN ELEKTRA Wijzigingen/uitbreiding wandcontactdozen en schakelaars. Aanbrengen extra groepen en/of wasmachine aansluiting. Aanbrengen van buitenverlichting. Aanleggen van elektra in bergingen en garages. Aanleggen van een gasleiding voor plaatsing gashaard. ISOLATIE Aanbrengen van dubbelglas. Aanbrengen van isolatie (vloer, spouw, leidingen). Aanbrengen dakisolatie. CV-INSTALLATIE Aanleg van een cv-installatie. INBRAAKPREVENTIE Hang- en sluitwerk dat voldoet aan politiekeurmerk Veilig Wonen. Extra bijzetsloten. TUINEN Schuttingen. Extra sierbestrating. Vijver. ANTENNES Schotelantennes. Zendmasten. ALGEMEEN Aanbrengen van asbesthoudend materiaal. Vloerbedekking, gordijnen, enzovoorts. Dakkapel. Vaste trap naar zolder. Dakraam (Velux). Garage uitgevoerd in steen. Aanbouw uitgevoerd in steen. Carport. blijven vergoeding blijven blijven mogelijk tenzij

10 t (0167) f (0167) e Raadhuisplein DA Dinteloord Postbus AA Dinteloord Website:

UW WONING IS UW THUIS, DUS AANPASSEN MAG

UW WONING IS UW THUIS, DUS AANPASSEN MAG De woning die u van Woningstichting Dinteloord (WSD) huurt, wilt u natuurlijk naar uw eigen smaak inrichten. U kiest zelf de vloerbedekking en de meubels. Maar misschien heeft u meer wensen op het terrein

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Woonstichting Etten-Leur Bredaseweg 1 Postbus 140 4870 AC ETTEN-LEUR (076) 502 46 00 www.woonwel.nl IBAN NL84RABO0114877777 KvK 20073996 ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Zelf uw woning naar wens veranderen

Nadere informatie

Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd mogelijk

Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd mogelijk Woning aanpassen Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd Fijn wonen in uw ideale huis U woont het fijnst wanneer u uw woning naar eigen smaak kunt inrichten met leuke meubels, bijpassende

Nadere informatie

Kluswijzer. Wat mag wel en wat mag niet? www.devooruitgang.com

Kluswijzer. Wat mag wel en wat mag niet? www.devooruitgang.com Kluswijzer Wat mag wel en wat mag niet? www.devooruitgang.com Wat mag u veranderen aan uw woning? Voor welke veranderingen heeft u toestemming nodig? In deze brochure vindt u de spelregels en handige tips.

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Spelregels bij het aanpassen van een woning van de Noordwijkse Woningstichting Versie 100913 Inhoud 1. Veranderingen in en rond een huurwoning...2 2. Roerende en onroerende

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen. De spelregels

Zelf uw woning veranderen. De spelregels Zelf uw woning veranderen De spelregels U maakt van uw huis uw thuis. Alleen al door de inrichting die u kiest, brengt u een eigen sfeer in uw woning. Misschien wilt u een stap verder gaan en wilt u ook

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen onbelemmerd de ruimte 2 Wonen in je eigen huis Iedereen wil zich prettig voelen in zijn huis. Hij wil de woning aanpassen aan zijn persoonlijke smaak en wensen. In een koopwoning

Nadere informatie

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint.

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint. Februari 2015, Zelf klussen Zelf klussen Honderd mensen, honderd wensen! Dat geldt voor eten en drinken, voor kleding, maar zeker ook voor de inrichting van het huis waar u woont. Logisch dat u dat huis

Nadere informatie

Ik wil mijn woning veranderen

Ik wil mijn woning veranderen Ik wil mijn woning veranderen Let even op de spelregels Wie weet wilt u een dakraam plaatsen om op zolder meer licht te hebben. Het kan ook zijn dat u uw badkamer wilt verfrissen met nieuwe tegels. Dat

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning Informatie over veranderingen in uw woning Zelf klussen in uw woning Klussen mag! Veel mensen denken dat je in een huurhuis niets naar eigen wens mag veranderen. Doe je dit wel

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV)

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) Wilt u iets veranderen aan uw woning? RWS biedt u de mogelijkheid om uw woning naar uw eigen smaak in te richten zodat u zich er thuis voelt. Veranderingen die u zelf

Nadere informatie

Wonen op maat. Wat moet u doen als u uw woning wilt veranderen?

Wonen op maat. Wat moet u doen als u uw woning wilt veranderen? > Wonen op maat Wonen op maat In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij een woningverandering is het belangrijk dat

Nadere informatie

Zelf klussen. in uw huis

Zelf klussen. in uw huis Zelf klussen in uw huis voorwaarden en toestemming Wilt u zelf een nieuwe keuken of een bad installeren, parket leggen of ergens een wand tussen plaatsen of verwijderen? Dat kan! Aan het zelf klussen in

Nadere informatie

ZAV KLUSSEN NAAR WENS

ZAV KLUSSEN NAAR WENS KLUSSEN NAAR WENS De algemene spelregels Wilt u uw woning aanpassen aan uw persoonlijke smaak en woonwensen? Dat kan. WormerWonen vindt het goed als huurders veranderingen of voorzieningen aanbrengen in

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning veranderen

regionaal & betrokken Woning veranderen regionaal & betrokken Woning veranderen Woning veranderen U huurt een woning van R&B Wonen, een verstandige keuze en hopelijk naar alle tevredenheid. Maar wie droomt er nou niet van een mooiere badkamer,

Nadere informatie

Klussen in huis. Inleiding. Toestemming. Toestemming aanvragen

Klussen in huis. Inleiding. Toestemming. Toestemming aanvragen in Klussen in huis Inleiding Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV s) in huurwoningen van Woningstichting de Zaligheden (WSZ). De woning die u van WSZ huurt, wilt u graag inrichten naar uw eigen smaak.

Nadere informatie

Algemene KlusWijzer: Zelf aangebrachte veranderingen

Algemene KlusWijzer: Zelf aangebrachte veranderingen Algemene KlusWijzer: Zelf aangebrachte veranderingen Nergens voelt u zich lekkerder dan in uw eigen huis. En dat wilt u naar uw eigen smaak inrichten. Area begrijpt dat. Wij leveren als vertrouwd kwalitatief

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte. Roerende en onroerende zaken. Zelf Aangebrachte Veranderingen. Kwaliteitseisen Hulp nodig? Vergoedingsregeling

Zelf Aangebrachte. Roerende en onroerende zaken. Zelf Aangebrachte Veranderingen. Kwaliteitseisen Hulp nodig? Vergoedingsregeling Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) Roerende en onroerende zaken Zelf Aangebrachte Veranderingen Kwaliteitseisen Hulp nodig? Vergoedingsregeling Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) 2 3 De woning die

Nadere informatie

Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning

Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning Inhoudsopgave 3 Spelregels voor het zelf aanbrengen of veranderen van voorzieningen in uw woning 4 Wat zijn Zelf Aangebrachte Voorzieningen?

Nadere informatie

Wonen op maat. Zelf veranderingen aanbrengen

Wonen op maat. Zelf veranderingen aanbrengen Wonen op maat Zelf veranderingen aanbrengen 1 In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij een woningverandering is

Nadere informatie

Uw woning verfraaien, wijzigen of uitbreiden?

Uw woning verfraaien, wijzigen of uitbreiden? Uw woning verfraaien, wijzigen of uitbreiden? Vroomshoop & Den Ham 1 Uw woning verfraaien, wijzigen of uitbreiden? DOE HET ZELF met advies van Mijande Wonen Ongetwijfeld zult u uw woning naar eigen smaak

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid

Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid veranderingen in een huurwoning van Zeilstra Beheer B.V. Inhoud Veranderingen in een huurwoning...blz. 2 Roerende en onroerende zaken...blz. 2 Zelf aangebrachte

Nadere informatie

W Wo on niing v ng e v rander e en randeren regionaal & betrokken regionaal & betrokken

W Wo on niing v ng e v rander e en randeren regionaal & betrokken regionaal & betrokken Woning veranderen regionaal regionaal & betrokken betrokken Woning veranderen U huurt een woning van R&B Wonen, een verstandige keuze en hopelijk naar alle tevredenheid. Maar wie droomt er nu niet van

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Wilt u uw woning naar uw eigen wensen aanpassen? Tegenwoordig is dat geen probleem. Als u even van tevoren met ons overlegt, dan zijn er veel mogelijkheden. Voor het aanbrengen

Nadere informatie

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken U wilt een eigen plek, die voldoet aan al uw wensen? Dat kan! Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt. Daarom kunt u uw woning

Nadere informatie

Zelf veranderingen aanbrengen

Zelf veranderingen aanbrengen Zelf veranderingen aanbrengen Zelf veranderingen aanbrengen PAGINA 2 ZELF VERANDERINGEN AANBRENGEN Zelf veranderingen aanbrengen Uw huis is een plek waar u zich thuis voelt. U wilt uw woning naar eigen

Nadere informatie

Mag ik iets aan mijn woning veranderen?

Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Plezierig wonen is heel belangrijk. Als u een huis huurt van Woningstichting Hellendoorn, heeft u alle ruimte om uw huis

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) Roerende en onroerende zaken Zelf Aangebrachte Veranderingen Kwaliteitseisen Hulp nodig? Vergoedingsregeling

Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) Roerende en onroerende zaken Zelf Aangebrachte Veranderingen Kwaliteitseisen Hulp nodig? Vergoedingsregeling Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) Roerende en onroerende zaken Zelf Aangebrachte Veranderingen Kwaliteitseisen Hulp nodig? Vergoedingsregeling Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) 2 De woning die

Nadere informatie

Woningverandering/ ZAV beleid

Woningverandering/ ZAV beleid 1 april 2011 Woningverandering/ ZAV beleid Baston Mercurion 20 6903 PZ Zevenaar Postbus 54 6900 AB Zevenaar Tel: 0316-58 03 58 Fax: 0316-52 38 30 info@baston.nl www.baston.nl Maak van uw huis een thuis

Nadere informatie

Mijn woning veranderen... mag dat?

Mijn woning veranderen... mag dat? partner in wonen Mijn woning veranderen... mag dat? Mijn woning veranderen... mag dat? Steeds meer mensen gaan ertoe over hun huis aan hun persoonlijke smaak en wensen aan te passen. Er zijn genoeg voorbeelden

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning. Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming?

Veranderingen aan de woning. Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? Veranderingen aan de woning Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? De Zes Kernen wil graag dat u van uw woning kunt genieten. Wilt u uw woning naar eigen smaak inrichten? En hoort

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning

Veranderingen aan de woning uitgave juli 2015 Veranderingen aan de woning Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? De Zes Kernen wil graag dat u van uw woning kunt genieten. Wilt u uw woning naar eigen smaak inrichten?

Nadere informatie

KLUS GERUST Zelf werken aan de woning Klussen in overleg met Woonlinie Wel of geen toestemming Bij het verlaten van de woning

KLUS GERUST Zelf werken aan de woning Klussen in overleg met Woonlinie Wel of geen toestemming Bij het verlaten van de woning KLUS GERUST Zelf werken aan de woning Veel mensen, veel wensen. De meeste mensen willen het huis waarin zij wonen graag aanpassen aan hun persoonlijke smaak. Voor bewoners van een huurwoning kan dat soms

Nadere informatie

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken.

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken. Zelf klussen in huis Als huurder wilt u uw woning graag naar uw persoonlijke smaak en wensen inrichten. Iedereen woont natuurlijk graag in een woning waarin hij of zij zich thuis voelt. Daarom kan het

Nadere informatie

Zelf aangebrachte woningveranderingen

Zelf aangebrachte woningveranderingen thuis in wonen! Zelf aangebrachte woningveranderingen Woningveranderingen In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorziening. Toestemming. Overname

Zelf Aangebrachte Voorziening. Toestemming. Overname Klussen in huis 2 Een luxe keuken.. Een riant ligbad.. Een mooi tuinhuisje.. Natuurlijk richt u uw woning graag naar eigen smaak in. Woonservice Urbanus begrijpt dit en staat daar in principe positief

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV)

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) Wat zijn de spelregels? U wilt uw woning aanpassen: Wij steunen u in uw plannen! Een mooie nieuwe keuken is een grote wens van u. Of staat bovenaan uw verlanglijst

Nadere informatie

Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd!

Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd! Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd! U wilt graag uw woning aanpassen aan uw eigen wensen. Prima, dat is zeker mogelijk. Iedereen wil immers graag wonen in een huis dat naar zijn zin is. Wij helpen

Nadere informatie

Mijn woning verbeteren? buitengewoon. Dat kan altijd!

Mijn woning verbeteren? buitengewoon. Dat kan altijd! Mijn woning verbeteren? buitengewoon Dat kan altijd! Inhoudsopgave Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd! 3 Niet noodzakelijke aanpassingen 1. U brengt zelf verbeteringen aan 5...een vergoeding achteraf

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Veranderingen

Zelf Aangebrachte Veranderingen Zelf Aangebrachte Veranderingen Veranderingen in de woning aanbrengen? WONINGSTICHTING BUITENLUST Een woning voldoet nooit helemaal aan al uw woonwensen en misschien denkt u er wel eens aan om een kleine

Nadere informatie

Klussen in de woning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) beleid Woningstichting Sint Antonius van Padua

Klussen in de woning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) beleid Woningstichting Sint Antonius van Padua Klussen in de woning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) beleid Woningstichting Sint Antonius van Padua Wilt u uw woning naar eigen wens opknappen of zelf veranderingen aanbrengen in uw huurwoning? Woningstichting

Nadere informatie

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Toelichting Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Indeling woning Verwijderen niet dragende binnenmuur Verwijderen dragende binnenmuur berekening nodig van erkend constructeur Verwijderen van vaste

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte. Roerende en onroerende zaken. Zelf Aangebrachte Veranderingen. Kwaliteitseisen Hulp nodig? Vergoedingsregeling

Zelf Aangebrachte. Roerende en onroerende zaken. Zelf Aangebrachte Veranderingen. Kwaliteitseisen Hulp nodig? Vergoedingsregeling Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) Roerende en onroerende zaken Zelf Aangebrachte Veranderingen Kwaliteitseisen Hulp nodig? Vergoedingsregeling Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) 2 3 De woning die

Nadere informatie

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Een strakke keuken, mét kookeiland. Eindelijk een dakraam, een houten vloer, beneden én boven U wilt graag een en ander in uw woning

Nadere informatie

Wonen naar wens. veranderen zonder zorgen

Wonen naar wens. veranderen zonder zorgen Wonen naar wens veranderen zonder zorgen Wonen naar wens veranderen zonder zorgen Smaken verschillen. En wensen verschillen. Iedereen heeft zijn eigen gedachten over wat mooi is of minder mooi. Wat praktisch

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen. Klussen met Maasvallei

Zelf uw woning aanpassen. Klussen met Maasvallei Zelf uw woning aanpassen Klussen met Maasvallei Zelf uw woning Lorem ipsum dolor sit amet aanpassen Als huurder heeft u het recht uw woning aan uw persoonlijke smaak en wensen aan te passen. Maasvallei

Nadere informatie

Veel voorkomende veranderingen

Veel voorkomende veranderingen uitgave juli 2015 Veel voorkomende veranderingen Wel of niet achterlaten in de woning? Bijlage bij de folder Veranderingen aan de woning Indeling woningen JA NEE JA NEE Kattenluik * Verwijderen/aanbrengen

Nadere informatie

Is een verandering gevaarlijk of hinderlijk? Of zorgt de verandering voor overlast? Dan is de verandering niet toegestaan.

Is een verandering gevaarlijk of hinderlijk? Of zorgt de verandering voor overlast? Dan is de verandering niet toegestaan. UW WONING AANPASSEN? Alle regelingen op een rij Openslaande deuren naar de tuin of een vijver aanleggen? Er mag veel, ook als u een woning huurt. Hieronder leest u over de mogelijkheden en de spelregels.

Nadere informatie

Wonen naar wens! Uw huurwoning veranderen over wat kan en wat mag

Wonen naar wens! Uw huurwoning veranderen over wat kan en wat mag Wonen naar wens! Uw huurwoning veranderen over wat kan en wat mag Ieder woont op zijn eigen manier en naar eigen smaak. Een eigen huis kan helemaal naar eigen inzicht en wens verbouwd worden. Ook bij huurwoningen

Nadere informatie

WONEN NAAR WENS ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN (ZAV)

WONEN NAAR WENS ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN (ZAV) Deze brochure gaat over zelf aangebrachte veranderingen in de woning, in het kort ZAV genoemd. Iedereen wil graag van zijn huurwoning een thuis maken en de woning aanpassen aan persoonlijke smaak en wensen.

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Uw woning richt u natuurlijk in naar eigen inzicht en smaak. Mogelijk wilt u ook echt iets in de woning wijzigen. Stek werkt daar graag

Nadere informatie

Zelf aanbrengen van voorzieningen. elk mens zijn eigen woonwens

Zelf aanbrengen van voorzieningen. elk mens zijn eigen woonwens Zelf aanbrengen van voorzieningen elk mens zijn eigen woonwens Inhoudsopgave Inleiding 3 Kwaliteitseisen en uitvoeringseisen 4 Vergoedingen 6 Onderhoud en verzekeren van uw woningverandering 8 Overname

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen

Zelf uw woning veranderen Zelf uw woning veranderen In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kunt u uw huurwoning wel degelijk aanpassen aan uw eigen woonwensen. Uitgangspunt bij l escaut woonservice is dat aanpassingen in

Nadere informatie

Wonen naar eigen wens. Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV)

Wonen naar eigen wens. Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) Wonen naar eigen wens Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) Wonen naar eigen wens Wat zijn zelf aangebrachte veranderingen? 3 U gaat veranderingen aanbrengen 4 U gaat verhuizen 6 U bent de nieuwe huurder

Nadere informatie

klussen in de woning wegwijzer

klussen in de woning wegwijzer klussen in de woning wegwijzer Welke klussen kan ik in mijn huurwoning zelf doen en welke niet? Wat zijn hiervoor de richtlijnen? Voor welke klussen kan ik een krijgen? Mogen veranderingen blijven zitten

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Woningverandering/ ZAV beleid. Maak van uw huis een thuis

Baston Wonen. informatie. Woningverandering/ ZAV beleid. Maak van uw huis een thuis Baston Wonen informatie Maak van uw huis een thuis Woningverandering/ ZAV beleid Vooraf toestemming verplicht In het overzicht vanaf pagina 5, kunt u lezen of toestemming vooraf verplicht is. Is toestemming

Nadere informatie

Wonen naar Wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens

Wonen naar Wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen naar Wens Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen Wateringen maakt Wonen naar Wens eenvoudig Eigen haard is goud waard. Oost-west, thuis best. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV)

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Veranderen, aanpassen of verbouwen van uw huurwoning Wat mag wel en wat mag niet? Of u nu een woning huurt of huiseigenaar

Nadere informatie

Algemene eisen voor iedere klus Voor iedere klus geldt een aantal algemene eisen.

Algemene eisen voor iedere klus Voor iedere klus geldt een aantal algemene eisen. Zelf klussen Zelf klussen U wilt uw woning naar uw eigen smaak inrichten. Graag geven wij u veel vrijheid om te klussen. Vroeger moest u als u ging verhuizen de verandering vaak weer ongedaan maken. Tegenwoordig

Nadere informatie

Veranderingen in en aan uw woning Wat moet u weten?

Veranderingen in en aan uw woning Wat moet u weten? Veranderingen in en aan uw woning Wat moet u weten? Door uw woning naar uw eigen smaak, wensen en inzicht in te richten, maakt u van uw huis een thuis. Daarom wil Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig?

Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig? Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig? Omschrijving aanpassing Toestemming noodzakelijk Mag blijven zitten (als technisch in orde) Verwijderen of plaatsen van

Nadere informatie

Zelf aanpassen van uw woning

Zelf aanpassen van uw woning Zelf aanpassen van uw woning Zelf Aangebrachte Voorzieningen Versie Schouwen-Duiveland Zelf aanpassen van uw woning U wilt graag uw woning aanpassen aan uw eigen wensen. Prima, dat is zeker mogelijk. Iedereen

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning 2 Inleiding Ook al bent u tevreden met uw huurwoning, toch kan het zijn dat u iets wilt veranderen. Een andere keuken, een serre of een badkamer bijvoorbeeld. Dit kan bij Woonwenz.

Nadere informatie

ZAV zelf aangebrachte veranderingen

ZAV zelf aangebrachte veranderingen ZAV zelf aangebrachte veranderingen In deze folder leest u meer over de voorzieningen die u zelf in uw woning kunt aanbrengen en de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Veranderen mag! Mensen zijn allemaal

Nadere informatie

WEGWIJZER Klussen in de woning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg.

WEGWIJZER Klussen in de woning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. WEGWIJZER Klussen in de woning Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg www.woongoed.nl WEGWIJZER Klussen in de woning Welke klussen kan ik in mijn huurwoning

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huis

Zelf klussen in uw huis Zelf klussen in uw huis Zelf klussen in uw huis Wonen Delden wil dat u zich thuis voelt in uw woning. Als dat betekent dat u hiervoor veranderingen wilt aanbrengen in uw woning, dan mag dat van ons. Echter,

Nadere informatie

HUURHUIS OP MAAT. Regeling voor zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) van woningbouwvereniging Beter Wonen Ammerstol

HUURHUIS OP MAAT. Regeling voor zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) van woningbouwvereniging Beter Wonen Ammerstol HUURHUIS OP MAAT Regeling voor zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) van woningbouwvereniging Beter Wonen Ammerstol februari 2009 Index: 1. Inleiding.... 3 2. Wel of geen toestemming vragen.... 4 3. De

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huis

Zelf klussen in uw huis Zelf klussen in uw huis Plaatsen close-in-boiler* Plaatsen thermostaatkraan c.v.* * Voor alle onderdelen aangaande gas, water en elektra geldt dat bij vertrek de aanleg wordt gekeurd op kosten van Wonen

Nadere informatie

Wonen naar wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens

Wonen naar wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen naar wens Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen Wateringen maakt Wonen naar Wens eenvoudig Probleemloos aan de slag met het klus-beleid van Wonen Wateringen Bouwmarkten en doe-het-zelf zaken

Nadere informatie

Geen toestemming vragen In het bijgaande klusoverzicht kunt u lezen of u voor de voorgenomen verandering toestemming moet vragen of niet.

Geen toestemming vragen In het bijgaande klusoverzicht kunt u lezen of u voor de voorgenomen verandering toestemming moet vragen of niet. Wilt u veranderingen aanbrengen in uw woning, zoals een nieuwe keuken, een ligbad plaatsen of een tussenwand verwijderen? Bij De Goede Woning kunt u uw huurwoning in richten naar eigen smaak en voorkeur.

Nadere informatie

Kan ik mijn woning aanpassen?

Kan ik mijn woning aanpassen? Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV s) U wilt prettig wonen. U wilt zich thuis voelen in een woning die bij u past. Dat begrijpen wij. Wilt u uw keuken moderniseren of een wasmachineaansluiting? Dan geven

Nadere informatie

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij.

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij. Klussen wat is er mogelijk Alle regels en tips op een rij. 1 2 Voor de zekerheid Regelmatig constateren wij bij de voorinspectie (na een schriftelijke huuropzegging) dat de bewoners veranderingen hebben

Nadere informatie

KLUSOVERZICHT LAURENTIUS

KLUSOVERZICHT LAURENTIUS Wilt u een klus aanvragen? Ga naar /zelf-klussen INDELING Aan- of bijbouwen ja in overleg in overleg ja 1 ja Ontwerp en uitvoering in overleg met en afhankelijk van goedkeuring Laurentius. Dakkapel plaatsen

Nadere informatie

Zelf aan de slag. Alles over klussen in uw woning

Zelf aan de slag. Alles over klussen in uw woning Zelf aan de slag Alles over klussen in uw woning Zelf aan de slag Alles over klussen in uw woning ALLES OVER klussen in uw woning 4 Uw huis moet uw thuis zijn. Prettig wonen in een woning die u naar uw

Nadere informatie

Klussen en verbouwen. Vraag advies aan onze opzichter. Vuistregels over asbest. Overname van aanpassing bij verhuizen.

Klussen en verbouwen. Vraag advies aan onze opzichter. Vuistregels over asbest. Overname van aanpassing bij verhuizen. Klussen en verbouwen Wat is wel en niet toegestaan op het gebied van klussen en verbouwen? Heeft u wel of geen toestemming vooraf nodig voor uw verbouwing? Raadpleeg de klustabellen (vanaf pagina 20) en

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Beter Wonen wil staan voor haar naam. De woningen die wij verhuren hebben een goede kwaliteit. Bewoners vinden het echter steeds vaker belangrijk om hun woning naar eigen

Nadere informatie

Waarom spelregels? Wijzigingen Toestemming vragen De spelregels op een rij

Waarom spelregels? Wijzigingen Toestemming vragen De spelregels op een rij ZELF AANBRENGEN VAN VERANDERINGEN (ZAV) In uw woning brengt u een belangrijk deel van uw tijd door. U wilt uw woning daarom ongetwijfeld naar uw eigen smaak inrichten, zodat het prettig wonen is. Veel

Nadere informatie

U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen.

U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen. U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen. Inhoud Wonen naar uw zin pagina 3 Waarom regels? pagina 5 Toestemming vragen pagina

Nadere informatie

Uw huis, uw thuis! Sprengenland Wonen

Uw huis, uw thuis! Sprengenland Wonen Uw huis, uw thuis! Sprengenland Wonen Maak van uw huis uw thuis! Van een huis uw eigen thuis maken. Het kán, ook als u huurt. U woont in een fijn huis, u heeft de muren een modern kleurtje gegeven, u heeft

Nadere informatie

Klussen in uw woning. Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning

Klussen in uw woning. Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning Klussen in uw woning Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning Inhoudsopgave TOESTEMMING VRAGEN VOOR VERANDERINGEN...3 Kleine veranderingen...3 Overige veranderingen...3 Toestemming

Nadere informatie

ZAV beleid; De huurwoning veranderen naar eigen smaak, dat kan!

ZAV beleid; De huurwoning veranderen naar eigen smaak, dat kan! ZAV beleid; De huurwoning veranderen naar eigen smaak, dat kan! HUREN: ZORGELOOS EN FLEXIBEL WONEN Aan het huren van een woning zitten voor- en nadelen. Een groot voordeel is dat een huurder, in tegenstelling

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV)

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Veranderen, aanpassen of verbouwen van uw huurwoning Wat mag wel en wat mag niet? Of u nu een woning huurt of huiseigenaar

Nadere informatie

Klussen in en om uw woning

Klussen in en om uw woning Klussen Klussen in en om uw woning Inhoudsopgave 5 6 7 Wat mag u zelf doen? Algemene Voorwaarden en regels De eisen van andere instanties Welbions adviseert en helpt Belangrijk om te weten Veiligheid Overlast

Nadere informatie

Z.A.V. beleid WBV Arnemuiden

Z.A.V. beleid WBV Arnemuiden Z.A.V. beleid WBV Arnemuiden Vele mensen hebben behoefte om hun huis aan te passen aan hun eigen wensen en inzichten. Voor eigenaren van koopwoningen is dat geen probleem. Ze kunnen klussen zoveel ze willen,

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning juli 2009 Zelf uw woning veranderen Mag u zelf wijzigingen aanbrengen aan de woning die u van WOONopMAAT huurt? In de meeste gevallen is het antwoord: ja. WOONopMAAT snapt dat

Nadere informatie

UW WONING AANPASSEN? alle regelingen op een rijtje. WBO Wonen. Thuis in de stad.

UW WONING AANPASSEN? alle regelingen op een rijtje. WBO Wonen. Thuis in de stad. UW WONING AANPASSEN? alle regelingen op een rijtje WBO Wonen. Thuis in de stad. Openslaande deuren naar de tuin of een vijver aanleggen? Er mag veel, ook als u een woning huurt. In deze folder leest u

Nadere informatie

Uw woning veranderen of verbouwen

Uw woning veranderen of verbouwen Uw woning veranderen of verbouwen Voorwoord U huurt een woning bij Tablis Wonen. Wij willen graag dat u er prettig woont. U wilt verbouwen of iets blijvend veranderen, zodat u nog meer kunt genieten van

Nadere informatie

Zelf aanpassen van uw woning

Zelf aanpassen van uw woning Zelf aanpassen van uw woning Zelf Aangebrachte Voorzieningen Versie Walcheren Zelf aanpassen van uw woning Een nieuw behangetje op de muur, het plaatsen van zonwering, of misschien zelfs een dakkapel laten

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning

Veranderingen aan de woning Veranderingen aan de woning Spectrum Wonen Bezoekadres Larenseweg 28 Lochem www.spectrumwonen.nl Openingstijden Maandag t/m donderdag van 08.30 t/m 16.30 uur Vrijdag van 08.30 uur t/m 12.30 uur Veranderingen

Nadere informatie

Klussen in uw woning. Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning. Vanaf 1 juni 2017

Klussen in uw woning. Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning. Vanaf 1 juni 2017 Klussen in uw woning Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning Vanaf 1 juni 2017 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 TOESTEMMING VRAGEN VOOR VERANDERINGEN... 3 Kleine veranderingen...

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Huurcontract en regelgeving Zelf klussen in uw woning U wilt graag uw huis aan uw persoonlijke smaak en wensen aanpassen. Wellicht wilt u een andere kleur schilderwerk of een nieuw behang. Deze eenvoudige

Nadere informatie

Uw woning veranderen of verbouwen

Uw woning veranderen of verbouwen Uw woning veranderen of verbouwen Voorwoord U huurt een woning bij Tablis Wonen. Wij willen graag dat u er prettig woont. U wilt graag verbouwen of iets blijvend veranderen, zodat u nog meer kunt genieten

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Woningverandering/ Maak van uw huis een thuis. ZAV beleid

Baston Wonen. informatie. Woningverandering/ Maak van uw huis een thuis. ZAV beleid Baston Wonen informatie Maak van uw huis een thuis Woningverandering/ ZAV beleid Vooraf toestemming verplicht In het overzicht vanaf pagina 5, kunt u lezen of toestemming vooraf verplicht is. Is toestemming

Nadere informatie

Verbouwen naar eigen wens

Verbouwen naar eigen wens Wonen zonder zorgen Verbouwen naar eigen wens woning veranderen - wat kan en wat mag Zelf uw woning veranderen - wat kan en wat mag Zelf uw woning v ning veranderen - wat kan en wat mag Zelf uw woning

Nadere informatie

Het Klus ABC van Sité

Het Klus ABC van Sité Alle veranderingen en aanpassingen aan uw woning in één duidelijk overzicht! Het Klus ABC van Sité Thuis in woondiensten Welkom thuis! Uw huis, u wilt er graag een thuis van maken. Huurt u bij Sité dan

Nadere informatie

VERANDERINGEN IN EN AAN UW WONING

VERANDERINGEN IN EN AAN UW WONING VERANDERINGEN IN EN AAN UW WONING Deze informatie gaat over het door uzelf aanbrengen van veranderingen aan uw huurwoning. Het geeft duidelijkheid over wat wel en niet kan. Uitgangspunt is dat als u een

Nadere informatie

Zelf klussen. Maak van uw huis uw droomhuis

Zelf klussen. Maak van uw huis uw droomhuis Zelf klussen Maak van uw huis uw droomhuis 1 Zelf klussen Maak van uw huis uw droomhuis Zelf uw droomkeuken plaatsen? Plannen om de zolder te verbouwen? Schuurtje in de tuin? Een tweede toilet in de badkamer?

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Veranderingen aanbrengen in uw huurwoning In deze brochure kunt u ons beleid lezen over Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). Hoewel we de brochure met uiterste zorg hebben

Nadere informatie

zelf aangebrachte veranderingen ZAV s woningstichting voerendaal wonen om te genieten van het leven

zelf aangebrachte veranderingen ZAV s woningstichting voerendaal wonen om te genieten van het leven zelf aangebrachte veranderingen ZAV s woningstichting voerendaal wonen om te genieten van het leven U woont in een huis van Woningstichting Voerendaal. Om deze woning echt tot uw thuis te maken wilt u

Nadere informatie