Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij."

Transcriptie

1 Klussen wat is er mogelijk Alle regels en tips op een rij. 1

2 2 Voor de zekerheid Regelmatig constateren wij bij de voorinspectie (na een schriftelijke huuropzegging) dat de bewoners veranderingen hebben aangebracht die de woning kunnen beschadigen als ze verwijderd worden. Vroeger verzochten wij huurders de woning in de oude staat op te leveren. Dat is nu niet meer altijd nodig. U kunt veranderingen laten zitten bij vertrek. Uiteraard moeten ze dan wel aan enkele voorwaarden voldoen en bij sommige ingrepen bent u zelfs verplicht om vooraf toestemming aan de woningcorporatie te vragen. In deze folder kunt u hier alles over lezen.

3 Moet ik toestemming vragen? Over het algemeen geldt dat bij kleine veranderingen aan het interieur van de woning, de huurder geen aanvraag bij ons hoeft in te dienen. Voor sommige wijzigingen in de indeling (kamers, keukens en badkamers) en bij veranderingen aan de buitenkant van de woning (zoals schotelantennes of zonwering) moet u wel schriftelijk toestemming vragen. Voorbeelden van veranderingen waarvoor u geen toestemming nodig heeft zijn: het plaatsen van inbraakwerend hang- en sluitwerk (zie bijlage 2 op pagina 14) het plaatsen van een ander model binnendeur het plaatsen van nieuwe kranen (zoals thermostaatkranen) het plaatsen van een vlizotrap Voorbeelden van veranderingen waarvoor u wel toestemming nodig heeft zijn: het leggen van parket, laminaat of plavuizen het (ver)plaatsen van een (vaat)wasmachineaansluiting het verwijderen of plaatsen van een muur het plaatsen van een bad het vervangen van een keuken het plaatsen van een extra berging Verderop in deze folder vindt u een uitgebreide lijst met mogelijke veranderingen aan de woning. In deze lijst kunt u zien of u toestemming moet aanvragen of niet. Is voor de verandering die u wilt aanbrengen toestemming noodzakelijk, vraag dit dan schriftelijk aan bij de corporatie. Kunt u de verandering die u wilt aanbrengen niet terugvinden in de lijst of twijfelt u, neem dan contact met ons op. 3

4 4 Algemene voorwaarden U heeft veel vrijheid om te klussen in uw woning. Aan elke klus zijn echter wel enkele algemene voorwaarden verbonden. Bijvoorbeeld ten aanzien van de veiligheid, het materiaalgebruik en de staat van de woning bij vertrek. Een volledig overzicht van de algemene voorwaarden vindt u in bijlage 1 op pagina 12 en 13. Let op: deze voorwaarden gelden ook voor veranderingen waarvoor u geen toestemming hoeft te vragen. Extra kwaliteitseisen Soms stelt de corporatie extra kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen ontvangt u tegelijk met onze toestemming om de verandering aan te brengen. De eisen gelden vaak specifiek voor de aanvraag die u indient. Zij zijn opgesteld om de bouwtechnische staat, verhuurbaarheid, veiligheid en het onderhoud te garanderen. Bijvoorbeeld: U wilt een nieuw aanrechtblad aanbrengen. U vraagt toestemming aan en ontvangt van ons bericht dat u het aanrechtblad in uw keuken mag vervangen. Tevens ontvangt u de technische kwaliteitseisen. Zo eisen wij dat het werkblad 55 of 60 centimeter breed moet zijn, waterpas moet liggen en van een druiprand is voorzien. Het is belangrijk dat u voldoet aan dergelijke eisen. Is dat het geval, dan heeft u niet alleen langer plezier van het aanrechtblad, maar mag het blad ook achterblijven in de woning als u verhuist. Vraag eerst advies Wij raden u aan om altijd deskundig advies te vragen voordat u gaat klussen. Een medewerker van onze technische dienst komt graag bij u langs als u dat wilt en hij zal u adviseren hoe u het beste te werk kunt gaan. Onderhoud Het onderhoud aan de door uzelf aangebrachte voorzieningen dient u uiteraard zelf te doen. Verzekering Heeft u schade aan uw aangebrachte veranderingen of aanpassingen (bijvoorbeeld brand- of waterschade), dan vergoedt de corporatie deze niet. Om deze zaken te verzekeren moet u uw inboedelverzekering uitbreiden met een dekking voor het zogenoemde huurdersbelang. Informeer bij uw verzekeringsmaatschappij als u uw woning gaat verbouwen. Denk ook aan een aansprakelijkheidsverzekering.

5 Wat zijn de gevolgen als u de huur opzegt? Als u toestemming krijgt (volgens de hiervoor beschreven procedure), ontvangt u van ons een akkoordverklaring met de eventuele voorwaarden waaronder deze toestemming wordt verleend. U dient deze verklaring voor akkoord te ondertekenen en terug te zenden naar de corporatie. Zodra wij deze akkoordverklaring ontvangen hebben, kunt u beginnen met de veranderingen. U weet dan of, en onder welke voorwaarden, de aanpassing in de woning kan achterblijven als u verhuist. Als u verhuist, controleert een medewerker van ons of de verandering voldoet aan de voorwaarden en aan de eventuele kwaliteitseisen. Voldoet de verandering niet, dan vragen wij u de aanpassing te verwijderen of om de wijziging alsnog te laten voldoen aan de eisen die de corporatie stelt. Wegbreekrecht Bij veranderingen of aanpassingen die u in uw woning heeft aangebracht heeft u een wegbreekrecht. Dit houdt in dat u deze kunt meenemen bij vertrek, maar dat mag geen schade aan de woning opleveren. U moet dan wel de standaardinrichting, die in de woning zat, terugplaatsen. Of de corporatie opdragen deze werkzaamheden op uw kosten te laten uitvoeren. Als u besluit deze, in technisch goede staat verkerende onroerende zaken in de woning te laten zitten, dan wordt de corporatie auto matisch eigenaar op de datum van de definitieve huuropzegging. Zaken als gordijnen, vloerbedekking en dergelijke (de roerende zaken) kunt u altijd aan de volgende huurder ter overname aanbieden. De corporatie staat daar buiten en vraagt alleen een ondertekend standaard overnameformulier, zodat bekend is wat in de woning achterblijft op het moment dat de huurovereenkomst wordt beëindigd. Lijst met aanpassingen In de volgende lijst zijn de mogelijke woningaanpassingen opgesomd. Voor een aantal aanpassingen moet u toestemming vragen. De corporatie beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de gestelde randvoorwaarden. Pas nadat wij de getekende akkoordverklaring hebben ontvangen kunt u met de werkzaamheden beginnen. Na akkoord kunt u gaan beginnen 5

6 6 Aanpassen en veranderen van de Woning Toestemming noodzakelijk Mag blijven bij vertrek INDELING Verwijderen of plaatsen van (niet-)dragende wand Ja Nee Ja Verwijderen van vaste kastruimte Ja Ja nvt INRICHTING Granol, sierpleister, structuurverf en pasta (mits korrel kleiner dan 3 mm.) Nee Nee Ja Steenstrips, kunststrips, sierlijsten Nee Nee Ja Plafondafwerking: houten schroten Nee Nee Ja Plavuizen, vloertegels Ja Nee Ja Parket en laminaat (indien aangebracht met geluidswerende onderlaag) Ja Nee Ja Vervangen van binnendeuren en drempels Nee Nee Ja Verbreden van vensterbanken Nee Nee Ja Moderniseren van de schoorsteenmantel Nee Ja nvt Aanbrengen van (voorzet) open haarden en kachels Ja Nee Ja Niet toegestaan: Aanbrengen van piepschuimplaatjes en pvc-schrootjes tegen plafonds en wanden. Granol/sierpleister met een korrel groter dan 3 mm. Tenzij overname

7 Aanpassen en veranderen van de Woning Toestemming noodzakelijk Mag blijven bij vertrek KEUKEN Vervangen van keukenblok Ja Nee Ja Plaatsen van extra kastruimte (zelfde type) Nee Ja nvt Plaatsen van inbouwapparatuur Nee Nee* Ja * Na aanpassing keuken, verwijderen apparatuur, standaardkeuken compleet achterlaten Niet toegestaan: verven van tegels TOILET EN BADKAMER Plaatsen van andere of 2e toiletpot Ja Ja nvt Plaatsen van fonteintje, wastafel Ja Ja nvt Plaatsen van ligbad Ja Nee Ja Plaatsen van andere kranen Nee Nee Ja Plaatsen van tegelwerk Ja Nee* nvt * Afhankelijk van de kwaliteit en tegelkeuze ter beoordeling woningstichting Niet toegestaan: verven van tegels Tenzij overname 7

8 8 Aanpassen en veranderen van de Woning Toestemming noodzakelijk Mag blijven bij vertrek GAS, WATER, ELEKTRA* Uitbreiden wandcontactdozen en schakelaars Ja Ja nvt Aanbrengen extra groepen Ja Ja nvt Plaatsen was- of vaatwasmachine aansluiting Ja Ja nvt Aanbrengen van een buitenverlichting Ja Nee Ja Radiatoren verplaatsen Ja Ja nvt Aanbrengen van mechanische ventilatie Ja Ja nvt Vloerverwarming Ja Nee Ja Aanleggen van elektra in bergingen Ja Ja nvt * uitvoering door gecertificeerde installateur en een keuringsrapport van het nutsbedrijf overleggen Niet toegestaan: Aanbrengen individuele afzuiging en/of elektrische raamventilator indien mechanische ventilatie aanwezig is. GEVEL Plaatsen van dubbelglas (mits bouwfysisch mogelijk) Ja* Ja nvt Plaatsen van dakramen (zelf plaatsen niet toegestaan) Ja* Ja nvt Plaatsen van dakkapel (zelf plaatsen niet toegestaan) Ja Ja nvt Aanbrengen van extra hang- en sluitwerk Nee Ja nvt Aanbrengen overige inbraakwerende voorzieningen Nee Ja nvt Plaatsen van zonwering Ja Nee Ja * Uit te voeren in opdracht van de woningcorporatie. Hiervoor wordt een huurverhoging berekend. Niet toegestaan: het schilderen aan de buitengevel van de woning of berging. Tenzij overname

9 Aanpassen en veranderen van de Woning Toestemming noodzakelijk Mag blijven bij vertrek TUIN Plaatsen van schuttingen e.d. (max. hoogte 2000 mm) achter de voorgevel rooilijn Nee Ja nvt Uitbreiden van bestrating Nee* Ja nvt Bouwen van berging, schuur, serre Ja Nee Ja * Mits u geen wateroverlast veroorzaakt Tenzij overname 9

10 10 Ten slotte Hieronder hebben wij de belangrijkste punten nog even op een rij gezet: Vraag altijd schriftelijk toestemming aan bij de woningstichting. Onderhoud, aan de door uzelf aangebrachte voorzieningen is voor rekening van de huurder. De aanpassing mag bij een huuropzegging in de woning achterblijven, mits u toestemming heeft verkregen en de aanpassingen voldoen aan de kwaliteitseisen. Kleine aanpassingen of veranderingen mogen onder bepaalde voorwaarden achterblijven in de woning, mits deze voldoen aan de algemene voorwaarden (zie bijlage). Het plaatsen van erfafscheidingen is gekoppeld aan de voorschriften die vermeld staan in de Woningwet. Het zou kunnen zijn dat u toestemming moet vragen bij de gemeente voor het plaatsen van een schutting! (Zeker als u deze plaatst langs de openbare weg of openbaar groen.)

11 Meer informatie? Als u na het lezen van deze brochure nog aanvullende informatie wilt, kunt u contact opnemen met de technisch medewerker van Wonen Midden-Delfland, telefoonnummer Op de volgende pagina s vindt u de algemene voorwaarden.

12 Bijlage 1: Algemene voorwaarden 12 Algemeen Veranderingen behoren te worden aangebracht met deugdelijke materialen. Veranderingen moeten voldoen aan de eisen gesteld in het Bouwbesluit. Veranderingen moeten voldoen aan de geldende eisen van de nutsbedrijven. Alle kosten en risico s, zowel financieel als bouwkundig, zijn voor rekening van de huurder. Alle schade die mocht ontstaan, hetzij door het aanbrengen, hetzij door de aanwezigheid van de door de huurder aangebrachte voorziening(en), komen volledig voor rekening van de huurder en zal in voorkomende gevallen op hem worden verhaald. Veranderingen mogen niet tot overlast of hinder leiden voor buren en/of omwonenden. Het onderhoud aan de zelfaangebrachte voorzieningen komt voor rekening van de huurder. Veranderingen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen (aanvullende voorwaarden) die door Wonen Midden-Delfland zijn aangegeven. Ingrijpende veranderingen met toestemming moeten na de verbouwing ter goedkeuring aangeboden worden aan de desbetreffende opzichters. Wanneer bij een huuropzegging blijkt dat niet aan de algemene voorwaarden en eventuele extra kwaliteitseisen is voldaan, moeten de veranderingen ongedaan worden gemaakt en in de staat worden teruggebracht zoals deze waren voor het aanbrengen van de veranderingen. Bij veranderingen waarvoor toestemming wordt vereist en waarvoor geen toestemming is aangevraagd en verkregen, zal de woningstichting eisen de veranderingen te verwijderen. Alles zal moeten worden teruggebracht zoals het was voor het aanbrengen van de veranderingen. Veiligheid Geen materialen mogen worden toegepast die een risico vormen voor brand of verspreiding van rook of giftige stoffen. Rookkanalen moeten geschikt zijn voor de verandering die wordt toegepast. De wijzigingen mogen niet leiden tot gevaar voor instorting of scheurvorming van muren, wanden en vloeren. De wijzigingen aan de technische installaties (gas, elektra, water etc.) moeten voldoen aan de geldende eisen en mogen alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerd installateur. Na de uitvoering dient een keuringsrapport te worden overlegd. Stopcontacten en bedrading moeten voldoen aan NEN Sanitair moet geaard zijn conform NEN 1010.

13 Asbest Asbesthoudende materialen mogen niet worden toegepast. Spaanplaat Alleen spaanplaat mag worden toegepast dat opgenomen is in de meest recente lijst van kwaliteitsverklaringen, uitgegeven door Stichting Bouwkwaliteit (SBK). Vocht Er mogen geen schimmelgevoelige materialen aangebracht worden op wanden en/of plafonds in sanitaire ruimten. Er moet voldoende afschot van de badkamervloer zijn. Technisch beheer Bij het aanbrengen van tegelwerk moet 10% extra voorraad in de woning worden achterlaten. Verhuurbaarheid De woning inclusief veranderingen moet in een bewoonbare en bruikbare staat worden achtergelaten en eventuele (opknap) werkzaamheden die de nieuwe huurder in de woning verricht, moeten acceptabel en redelijk zijn. Er mag als gevolg van een verandering geen vermindering in puntenaantal optreden. Bij vertrek moeten de veranderingen zich in goede staat van onderhoud bevinden. Verder moeten de veranderingen netjes zijn afgewerkt en schoon en heel worden opgeleverd. Beschadigingen aan zelfaangebrachte veranderingen moeten onzichtbaar hersteld zijn. Een verandering moet compleet zijn en voldoen aan de (oorspronkelijke) functionele eisen. 13

14 Bijlage 2: Aanvragen inbraakwerend hang- en sluitwerk 14 Sinds enkele jaren kent de woningcorporatie een financiële regeling voor het vervangen van het bestaande hang- en sluitwerk door inbraakwerend hang- en sluitwerk. Dit inbraakwerend hang- en sluitwerk is veel duurder dan het standaard hang- en sluitwerk dat destijds in uw woning is geplaatst. Om u in de gelegenheid te stellen uw woning beter te beveiligen tegen inbraak heeft de woningcorporatie indertijd besloten om de kosten voor het vervangen van dit hang- en sluitwerk voor de helft voor haar rekening te nemen. De andere helft van de kosten moet dus door de huurder worden betaald. Gang van zaken Als u interesse heeft in het vervangen van het bestaande hang- en sluitwerk, moet u dit schriftelijk aanvragen bij de woningcorporatie. Wij vragen dan bij een aannemer een offerte aan voor het aanbrengen van inbraakwerend hang- en sluitwerk en leggen de prijs van deze offerte aan u voor. Als u akkoord gaat met deze prijs (die voor de helft door de woningcorporatie wordt betaald) geven wij opdracht voor de vervanging. De aannemer maakt dan een afspraak met u en zal na overleg tot plaatsing overgaan.

15 15

16 Contact Langetaam 4, 3155 TG Maasland T F E 16 Colofon Uitgave: Wonen Midden-Delfland Ontwerp: KEPCOM Creatieve Communicatie, Delft Fotografie: Marjolein Bouwens (KEPCOM) Drukwerk: Quantes, Rijswijk QU/ /250

Zelf uw woning aanpassen

Zelf uw woning aanpassen Zelf uw woning aanpassen ruimte voor leven Zelf uw woning aanpassen Wonen is iets persoonlijks. U kunt uw woning zoveel mogelijk naar uw eigen smaak inrichten en aanpassen. Maar wilt u iets aan de woning

Nadere informatie

Spelregels versie 2 (december 2013)

Spelregels versie 2 (december 2013) Spelregels versie 2 (december 2013) Wonen op maat U huurt een woning van St. Joseph en heeft nog een woonwens. Dat kan uiteenlopen van een dakraam, zonnepanelen op het dak of een nieuwe erfafscheiding.

Nadere informatie

het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad

het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad ZELF AAN DE SLAG U moet zich als huurder thuis voelen

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

-meter staat voor de Veste- Verbeter meter. Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste. Beter per meter!

-meter staat voor de Veste- Verbeter meter. Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste. Beter per meter! -meter staat voor de Veste- Verbeter meter Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste Beter per meter! -meters voor een betere woning Woningstichting de Veste staat voor wonen naar wens in

Nadere informatie

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel 1 Huren bij Stadgenoot Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Stadgenoot is een grote woningcorporatie. We verhuren ruim

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Hooghalen. Boermarkeweg 10

Hooghalen. Boermarkeweg 10 Hooghalen Boermarkeweg 10 Makelaar: Jogchum van der Pal Kantoor: Schutstraat 22 te Hoogeveen Telefoon: 0528-229050 Mobiel: 06-53649618 E-mail: jogchumvanderpal@huysmakelaars.nl Voorwoord Namens de verkoper

Nadere informatie

De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat. 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30

De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat. 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30 De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30 Inleiding Voor u liggen de (financiële) regelingen met betrekking tot groot onderhoud

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE gepubliceerd op 1 januari 2015 2 Handleiding behorende bij het waarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte gepubliceerd

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

Versie januari 2011 BELEID HUURVERHOGING NA WONINGVERBETERING

Versie januari 2011 BELEID HUURVERHOGING NA WONINGVERBETERING Versie januari 2011 BELEID HUURVERHOGING NA WONINGVERBETERING pagina 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 5 REGELING ARTIKEL 5 BW... 6 DE VERSCHILLENDE BEGRIPPEN... 6 ONDERHOUD... 6 GROOTONDERHOUD... 6 WONINGVERBETERING...

Nadere informatie

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

Woningaanpassingen van A-Z

Woningaanpassingen van A-Z Woningaanpassingen van A-Z 1 Inleiding Deze publicatie is bedoeld als ondersteuning bij het realiseren van een woningaanpassing in een zelfstandige woning voor volwassenen en kinderen. Heeft u of uw kind

Nadere informatie

Hansenkamp 12. Roden

Hansenkamp 12. Roden Roden Omschrijving Algemene informatie Fraai gelegen verbouwde woonboerderij aan de rand van. Rondom de boerderij is een parkachtige tuin aangelegd met onder andere een grote vijverpartij. De totale oppervlakte

Nadere informatie

Goed onderhoud doen we samen

Goed onderhoud doen we samen Goed onderhoud doen we samen In de Algemene Huurvoorwaarden van staat dat een aantal onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor rekening van de huurder zijn. Uit reacties van bewoners merken wij dat veel

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Alles over uw woning

Alles over uw woning Alles over uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop!

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar!

Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! 2 Inhoudsopgave Je woning verkopen 3 NVM betekent kwaliteit 4 Wat kan de NVM-makelaar voor jou betekenen? 6 Stap 1: Vraagprijs bepalen 8 Stap 2:

Nadere informatie

GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER

GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER Informatieboekje groot onderhoud en nieuwbouw 2 Dit boekje is bedoeld om u als bewoner te informeren over het grootonderhoudsplan en de energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken

Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken Aan- en uitbouwen, bijgebouwen, mantelzorgwoningen, carports, serres, plantenkassen Wanneer vergunningvrij, wanneer omgevingsvergunning nodig Een

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Woonhuis

Voorwaarden verzekering Woonhuis Voorwaarden verzekering Woonhuis WH 2015-01 1/21 Inhoud 1 Wie zijn verzekerd? Wat hebt u verzekerd? En voor hoeveel? 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 Wat hebt u verzekerd? 3 1.3 Voor hoeveel is uw woonhuis

Nadere informatie

Mmm... Berckelbosch. Dat heeft stijl.

Mmm... Berckelbosch. Dat heeft stijl. Mmm... Berckelbosch. Dat heeft stijl. Een nieuwe jaren 30-woonwijk met alle comfort van nu Eindhoven heeft de beste binnenstad Eindhoven de gekste, wordt de hoofdstad van Brabant wel eens voor de grap

Nadere informatie

Informatie over uw Inboedelverzekering All-in. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Inboedelverzekering All-in. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Inboedelverzekering All-in Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Inboedelverzekering All-in 7 Leeswijzer

Nadere informatie

Ministerie van VWS. Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen. Januari 2015

Ministerie van VWS. Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen. Januari 2015 Ministerie van VWS Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen Januari 2015 1 DATUM Januari 2015 TITEL Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Ministerie van VWS

Nadere informatie

Sfeervolle uitgebouwde gezinswoning aan mooie laan in de populaire Oranjewijk.

Sfeervolle uitgebouwde gezinswoning aan mooie laan in de populaire Oranjewijk. Juliana van Stolberglaan 60 Voorschoten Vraagprijs: 394.000 k.k. TE KOOP Sfeervolle uitgebouwde gezinswoning aan mooie laan in de populaire Oranjewijk. Gelegen aan brede laan met waterpartij in de centrale

Nadere informatie