Klussen in huis. Inleiding. Toestemming. Toestemming aanvragen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klussen in huis. Inleiding. Toestemming. Toestemming aanvragen"

Transcriptie

1 in Klussen in huis Inleiding Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV s) in huurwoningen van Woningstichting de Zaligheden (WSZ). De woning die u van WSZ huurt, wilt u graag inrichten naar uw eigen smaak. Bijvoorbeeld nieuw behang, andere vloerbedekking of een frisse schilderbeurt van de binnenmuren en plafonds. Dat is vanzelfsprekend geen probleem. Maar wellicht wenst u meer ingrijpende veranderingen in en om de woning te realiseren. Bijvoorbeeld een andere keuken, ligbad, carport, dakkapel of serre. Ook dat is in veel gevallen mogelijk. Wij willen immers dat u zich thuis voelt in de woning. Maar er zijn wel regels waaraan u zich moet houden bij het realiseren van deze veranderingen. Die regels komen in deze informatie aan bod. Daarnaast is het voor u van belang om te weten wat er met de veranderingen gebeurt wanneer u verhuist. Mogen ze in de woning achterblijven of moeten ze worden verwijderd? En wat kunt u eventueel aan een nieuwe huurder overdragen? Ook de antwoorden op die vragen staan in bijgaande informatie beschreven. Voor welke zaken moet u vooraf toestemming vragen? In de wet is vastgelegd dat het huurders is toegestaan veranderingen en toevoegingen (voorzieningen) aan te brengen aan de binnenzijde van woningen, wanneer het om zaken gaat die zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt en wanneer deze voorzieningen geen gevaar, overlast of hinder voor (ver)huurder of anderen opleveren. Het gaat daarbij om roerende goederen (bijvoorbeeld vloerbedekking, gordijnen en losse kasten) en kleine aanpassingen zoals het binnenschilderwerk, het ophangen van gordijnrails of het vervangen van kranen. Ofwel, zaken die eenvoudig uit een woning zijn te verwijderen, zonder dat de woning daarbij noemenswaardig wordt beschadigd. Deze veranderingen en toevoegingen kunt u aanbrengen naar eigen voorkeur. U hoeft daarvoor geen toestemming aan WSZ te vragen. Voor alle overige veranderingen aan de binnenzijde van de woning en alle wijzigingen aan de buitenzijde, heeft u vooraf toestemming van WSZ nodig. Voorbeelden van dergelijke meer ingrijpende veranderingen aan de binnenzijde van de woning zijn het verwijderen van een niet-dragende binnenwand, het aanbrengen van wanden vloertegels en het plaatsen van een ligbad of nieuwe keuken. Voorbeelden aan de buitenzijde zijn de bouw van een dakkapel, serre, carport of garage. In al deze gevallen gaat het om veranderingen of toevoegingen die onlosmakelijk met de zaak zijn verbonden zoals het in de wet staat beschreven. Voorheen werd over dit soort zaken ook wel gesteld dat ze aard- en nagelvast aan de woning zitten. Kortom, zaken die doorgaans niet te verwijderen zijn zonder de woning te beschadigen. Voor deze onroerende zaken moet u altijd vooraf schriftelijk toestemming aan WSZ vragen. Voor een aantal voorzieningen heeft u tevens toestemming van de gemeente nodig. U dient dit zelf te regelen. Voor meer informatie daarover kunt u met uw gemeente contact opnemen. aanvragen Hoe vraagt u toestemming aan? Vul het formulier Aanvraag toestemming Zelf Aangebrachte Verandering in en stuur dit ondertekend op naar WSZ of geef het af aan de balie. U kunt het formulier bij ons aanvragen of downloaden op onze website Stuur ook eventuele bijlagen mee die uw aanvraag kunnen verduidelijken. Bijvoorbeeld foto s, tekeningen en bouwaanvragen. Dijk A Eersel - (0497)

2 Zodra wij uw aanvraag met eventuele bijlagen hebben ontvangen beoordelen wij deze en krijgt u van ons binnen twee weken schriftelijk bericht. In onze reactie zullen wij aangeven of wij de aanvraag goedkeuren en zo ja aan welke voorwaarden u moet voldoen en wat de gevolgen zijn bij verhuizing. Wanneer u de verandering hebt aangebracht, dient u het bij de toestemmingsbrief gevoegde gereedmeldingsformulier aan ons te retourneren. Als u verhuist... Wanneer u de huurovereenkomst opzegt komt een opzichter van WSZ de woning inspecteren. Daarbij let hij/zij ook op de eventueel door u aangebrachte veranderingen en zal onze opzichter u duidelijk aangeven wat er met deze zaken moet gebeuren voor het einde van de huurperiode. In alle gevallen waarin toestemming nodig was en u die heeft gekregen, wordt daarbij uitgegaan van de afspraken die met u bij de toestemmingsverlening zijn gemaakt. Er zijn drie mogelijkheden: De verandering moet door u worden verwijderd, tenzij de nieuwe huurder deze van u overneemt; De verandering moet door u worden verwijderd; De verandering wordt door WSZ geaccepteerd en mag blijven zitten. De verandering moet door u worden verwijderd, tenzij de nieuwe huurder deze van u overneemt Bepaalde zaken die u in en om de woning hebt aangebracht kunt u aan een nieuwe huurder overdragen, al dan niet tegen betaling. Deze overname is een zaak tussen u en de nieuwe huurder en geldt uitsluitend voor roerende zaken (bijvoorbeeld tapijt, laminaat, zonwering, gordijnen en meubels). Wanneer een nieuwe huurder roerende zaken van u overneemt, moet dat worden vermeld op het overnameformulier dat u bij verhuizing van ons krijgt. Dit formulier moet door zowel u als de nieuwe huurder worden ondertekend. Een nieuwe huurder kan echter nooit worden verplicht om zaken over te nemen. Als de nieuwe huurder roerende goederen niet wil overnemen, dient u ze uit de woning te verwijderen. WSZ zal nooit roerende zaken van huurders overnemen en is bij een eventuele overname door de nieuwe huurder ook geen partij. Een nieuwe huurder die iets van een vertrekkende huurder overneemt, neemt ook de verantwoordelijkheid ervoor en het eventuele onderhoud op zich. De verandering moet door u worden verwijderd/de verandering wordt door WSZ geaccepteerd en mag blijven zitten Voor onroerende zaken gelden andere regels. Wettelijk is het zo geregeld dat WSZ automatisch eigenaar wordt wanneer onroerende goederen na verhuizing in de woning achterblijven. Onroerende zaken zoals een keuken, ligbad, dakkapel, serre of tegelvloer kunnen dan ook niet worden overgedragen aan een nieuwe huurder, ook al hebt u ze zelf aangebracht. Óf u moet de onroerende zaak verwijderen bij huuropzegging óf WSZ wordt eigenaar. Dat is ook mooi, zult u misschien zeggen. WSZ hoeft er niets voor te doen, hoeft er doorgaans geen vergoeding voor te betalen, en kan toch zomaar eigenaar worden van een onroerende zaak die een huurder heeft aangebracht. Een belangrijk aspect wordt dan echter over het hoofd gezien. Als eigenaar is WSZ vanaf dat moment ook verantwoordelijk voor het onderhoud aan, en de verzekering van, deze voorziening. En daar zit de woningstichting vaak niet op te wachten. Er zijn immers kosten aan verbonden die de huurprijzen onacceptabel kunnen opdrijven. En los van dit kostenaspect kan het ook op andere wijze de verhuurbaarheid van woningen schaden. Niet iedereen zal immers even gecharmeerd zijn van een zelf aangebrachte verandering als de huurder die deze wijziging heeft gerealiseerd. WSZ accepteert echter veel veranderingen die huurders in, aan of om de woning aanbrengen. Er zijn daaraan echter wel regels verbonden. Zo moeten zelf aangebrachte veranderingen onder andere: Compleet zijn; Dijk A Eersel - (0497)

3 Onbeschadigd zijn; Voldoen aan de technische eisen van overheden, brandweer, nutsbedrijven en WSZ; Van goede kwaliteit zijn en goed zijn aangebracht; De gezondheid van de nieuwe huurder en omwonenden niet schaden; Geen overlast voor omwonenden veroorzaken. Daarnaast mogen ze de waarde van de woning niet verminderen en de verhuurbaarheid niet schaden. Wanneer WSZ een zelf aangebrachte verandering niet overneemt, moet deze door de vertrekkende huurder voor afloop van de huurovereenkomst uit de woning worden verwijderd. De vertrekkende huurder moet de woning vervolgens in goede staat opleveren aan de woningstichting. Wanneer WSZ de verandering accepteert mag u deze in de woning achterlaten. In sommige gevallen kunt u er zelfs een kleine vergoeding van WSZ voor krijgen. Wanneer veranderingen in de woning mogen achterblijven, kunt u er toch voor kiezen deze te verwijderen. U hebt namelijk te allen tijde het recht een zelf aangebrachte verandering ongedaan te maken en mee te nemen naar uw nieuwe woning. U dient de woning waaruit u vertrekt dan wel weer terug te brengen in goede staat. Wanneer u bijvoorbeeld zelf een inbouwkeuken heeft geplaatst en deze meeneemt naar uw nieuwe adres, dient u een compleet keukenblok terug te plaatsen zoals er stond voordat u uw eigen keuken plaatste. Overleg in dit soort gevallen altijd eerst met ons voordat u aan de slag gaat. Kwaliteitseisen en onderhoud Door u zelf aangebrachte veranderingen dienen vakkundig te worden gerealiseerd. Ze moeten uit deugdelijke materialen bestaan, in goede technische staat verkeren en voldoen aan de eisen van de overheid, brandweer en nutsbedrijven. Vanzelfsprekend mogen ze geen gevaar of overlast opleveren en mogen ze de constructie en installaties van de woning niet aantasten. Belangrijk is dat WSZ op elk moment onderhoud en reparaties in, om en aan de woning moet kunnen uitvoeren zonder extra kosten te hoeven maken. Wanneer dat toch het geval is, worden deze extra kosten bij u in rekening gebracht. WSZ voert geen onderhoud uit aan de door u zelf aangebrachte verandering. Daarvoor bent u zelf verantwoordelijk. Verzekering Verzekering van zelfaangebrachte veranderingen U bent zelf verantwoordelijk voor de verzekering van de zelf aangebrachte veranderingen. Wij adviseren u grote investeringen zoals een keuken, badkamer of garage te verzekeren. Veel inboedelverzekeringen zorgen al voor dekking van deze zaken onder de noemer huurderbelang. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringsmaatschappij. Ter verduidelijking van hetgeen hiervoor is beschreven zijn achter op volgende pagina s twee tabellen opgenomen. In de eerste tabel is voor de meest voorkomende veranderingen aangegeven of er wel/geen toestemming voor nodig is en of ze bij verhuizing mogen achterblijven. In de tweede tabel staan de zelf aangebrachte veranderingen vermeld waarvoor u een vergoeding kunt krijgen. Tot slot Wanneer u na het lezen van de brochure nog vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met een van onze medewerkers van de afdeling Woondiensten. Wij helpen u graag! Dijk A Eersel - (0497)

4 Klustabel Terrein/tuin vragen Mag blijven 1 Mag niet blijven Ter overname nieuwe huurder Erfafscheiding plaatsen 2 Nee Losse berging/garage bijplaatsen Carport plaatsen Extra (sier-) bestrating leggen Vijver aanbrengen Nee Beplanting tuin 2 Nee Overkapping Grondkabel/verlichting Bouwwerken als pergola, dierenverblijven etc. Gevel/dak Nee (schotel) Antenne plaatsen Dakraam plaatsen Dakkapel plaatsen Zonnescherm- wering plaatsen Luifel plaatsen Wand-, vloer-, en palfondafwerking Granol, sierpleister < 3 mm Granol, sierpleister > 3 mm Structuurverf Nee Steenstrips of sierlijsten aanbrengen Houten wandbetimmering Nee Houten plafondbetimmering (zachtboard of ander brandbaar materiaal is niet toegestaan) Nee Wandtegels aanbrengen Plavuizen Parket, laminaat (in appartement) Parket, laminaat (in woning) Nee Linoleum of vinyl vloerbedekking Nee P.V.C. schroten en/of tempexplaten aanbrengen Vensterbanken aanbrengen/vervangen Isolatieplaten Nee Sanitair Veranderen toiletpot, reservoir of fonteintje Veranderen kranen, wastafel of douchebak vragen Mag blijven1 Mag niet blijven Ter overname nieuwe huurder Plaatsen douchecabine Plaatsen ligbad (in servicewoningen niet toegestaan, tenzij er een aparte douchegelegenheid is) Verwijderen van een wastafel Inrichting Verwijderen van een niet dragende wand Plaatsen van een niet dragende wand Verwijderen dragende wand Inbouwkasten verwijderen Vervangen binnendeuren Installatie Aanpassen c.v. installatie Radiator verwijderen (design-)radiator (ver)plaatsen Thermostatische radiatorknoppen aanbrengen Buitenkraan aanbrengen Aanbrengen buitenverlichting Wijzigen/uitbreiden schakelaars c.q. wandcontactdozen Uitbreiden aantal groepen meterkast Aanbrengen elektra in berging Aanleggen gasaansluiting Aanleggen splitairco Keuken Nieuw keukenblok of uitbreiding huidige keuken Inbouwapparatuur in keuken 1 Mits voldaan aan de door WSZ gestelde voorwaarden. Daarbij gaat het zowel om de algemene voorwaarden die in deze informatie staan vermeld, als de specifieke voorwaarden die u hebt ontvangen bij de aanvraag van de verandering. 2 Een erfafscheiding op de grens met uw buren is gezamenlijk bezit. Nadere informatie over beplanting/bomen kunt u bij ons aanvragen. N.B. deze lijst is niet uitputtend. Bij twijfel adviseren wij u altijd contact op te nemen met WSZ. Dijk A Eersel - (0497)

5 Vergoedingenregeling Zelf Aangebrachte Verandering Afschrijvingstermijn in jaren Extra toilet ,- Dakvenster ,- Vaste trap ,- Dakkapel ,- Maximale vergoeding Carport ,- per m² 2.000,- Stenen garage, berging ,- per m³ 6.000,- Stenen uitbouw in spouw ,- per m³ ,- Voorbeeld 1 U heeft 3 jaar geleden een dakkapel laten zetten en verhuist. De afschrijvingstermijn voor WSZ bedraagt in dit geval 10 jaar, ofwel 120,- per jaar. U krijgt na drie jaar van WSZ een bedrag retour van 7/10 x 1.200,- = 840,- Voorbeeld 2 U heeft vijf jaar geleden een stenen uitbouw in spouw laten zetten van 40 m³ en verhuist. De maximale vergoeding voor u bedroeg in het eerste jaar 200,- x 40 m³ = 8.000,-. Omdat de afschrijvingstermijn 20 jaar is, heeft u nu u verhuist recht op een vergoeding van 15/20 x 8.000,- = 6000,-. Had u een uitbouw laten zetten van 60 m³, bedroeg de vergoeding 15/20 x ,- = 7.500,- Dijk A Eersel - (0497)

Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid

Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid veranderingen in een huurwoning van Zeilstra Beheer B.V. Inhoud Veranderingen in een huurwoning...blz. 2 Roerende en onroerende zaken...blz. 2 Zelf aangebrachte

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Veranderingen aanbrengen in uw huurwoning In deze brochure kunt u ons beleid lezen over Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). Hoewel we de brochure met uiterste zorg hebben

Nadere informatie

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint.

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint. Februari 2015, Zelf klussen Zelf klussen Honderd mensen, honderd wensen! Dat geldt voor eten en drinken, voor kleding, maar zeker ook voor de inrichting van het huis waar u woont. Logisch dat u dat huis

Nadere informatie

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij.

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij. Klussen wat is er mogelijk Alle regels en tips op een rij. 1 2 Voor de zekerheid Regelmatig constateren wij bij de voorinspectie (na een schriftelijke huuropzegging) dat de bewoners veranderingen hebben

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Veranderingen

Zelf Aangebrachte Veranderingen Zelf Aangebrachte Veranderingen Veranderingen in de woning aanbrengen? WONINGSTICHTING BUITENLUST Een woning voldoet nooit helemaal aan al uw woonwensen en misschien denkt u er wel eens aan om een kleine

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning

Veranderingen aan de woning uitgave juli 2015 Veranderingen aan de woning Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? De Zes Kernen wil graag dat u van uw woning kunt genieten. Wilt u uw woning naar eigen smaak inrichten?

Nadere informatie

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken.

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken. Zelf klussen in huis Als huurder wilt u uw woning graag naar uw persoonlijke smaak en wensen inrichten. Iedereen woont natuurlijk graag in een woning waarin hij of zij zich thuis voelt. Daarom kan het

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen

Zelf uw woning aanpassen Zelf uw woning aanpassen U wilt een muurtje wegbreken of compleet ander sanitair. Dat zijn grotere aanpassingen dan een likje verf of een fris behangetje KleurrijkWonen biedt u graag de mogelijkheid om

Nadere informatie

Klussen in uw woning. huurdersinfo

Klussen in uw woning. huurdersinfo huurdersinfo 3 Gratis klusadvies 3 Voorwaarden 4 Toestemming vooraf? 5 Woningverbetering tegen huurverhoging 5 Overzicht aanpassingen 12 Onderhoudssituatie volgende huurder 12 Voorbeelden vergoeding 13

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen

Zelf uw woning aanpassen Zelf uw woning aanpassen ruimte voor leven Zelf uw woning aanpassen Wonen is iets persoonlijks. U kunt uw woning zoveel mogelijk naar uw eigen smaak inrichten en aanpassen. Maar wilt u iets aan de woning

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Woningverandering/ ZAV beleid. Maak van uw huis een thuis

Baston Wonen. informatie. Woningverandering/ ZAV beleid. Maak van uw huis een thuis Baston Wonen informatie Maak van uw huis een thuis Woningverandering/ ZAV beleid Vooraf toestemming verplicht In het overzicht vanaf pagina 5, kunt u lezen of toestemming vooraf verplicht is. Is toestemming

Nadere informatie

GWV0514-161 klussen in uw woning / juli 2014. Klussen in uw woning Huurdersinformatie

GWV0514-161 klussen in uw woning / juli 2014. Klussen in uw woning Huurdersinformatie GWV0514-161 klussen in uw woning / juli 2014 Klussen in uw woning Huurdersinformatie Aanpassingen aan uw woning Groen Wonen Vlist geeft u graag de vrijheid om uw huis een persoonlijk tintje te geven. De

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Uw woning richt u natuurlijk in naar eigen inzicht en smaak. Mogelijk wilt u ook echt iets in de woning wijzigen. Stek werkt daar graag

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN

ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN Zelf klussen Zelf klussen: veel kan, maar niet alles mag U huurt een huis bij deltawonen. Om van uw huis uw thuis te maken, wilt u uw woning misschien aanpassen

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen?

Zelf uw woning aanpassen? Zelf uw woning aanpassen? Spelregels bij zelf aangebrachte voorzieningen Inhoudsopgave Aanpassingen aan uw huurwoning... 2 Voorwaarden... 3 Onderhoud... 4 Verhuizing... 4 Vanwege onherstelbare beschadiging

Nadere informatie

Woning veranderen Zelf aangebrachte veranderingen

Woning veranderen Zelf aangebrachte veranderingen Woning veranderen Zelf aangebrachte veranderingen verhuurt Woning veranderen Zelf aangebrachte veranderingen U wilt uw woning graag aanpassen en inrichten naar uw eigen smaak. Natuurlijk. Het is immers

Nadere informatie

Zelf klussen. Maak van uw huis uw droomhuis

Zelf klussen. Maak van uw huis uw droomhuis Zelf klussen Maak van uw huis uw droomhuis 1 Zelf klussen Maak van uw huis uw droomhuis Zelf uw droomkeuken plaatsen? Plannen om de zolder te verbouwen? Schuurtje in de tuin? Een tweede toilet in de badkamer?

Nadere informatie

De huurovereenkomst opzeggen

De huurovereenkomst opzeggen De huurovereenkomst opzeggen Als u gaat verhuizen, moet u tijdig uw huurovereenkomst bij de Noordwijkse Woningstichting (NWS) opzeggen. Dit moet schriftelijk gebeuren, nooit telefonisch. Hoe u dat kunt

Nadere informatie

Huuropzegging en oplevering

Huuropzegging en oplevering uitgave april 2014 Huuropzegging en oplevering Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wie gaat verhuizen, heeft een drukke tijd voor de boeg. Er moet vaak van alles geregeld worden

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen

Zelf uw woning veranderen Zelf uw woning veranderen In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kunt u uw huurwoning wel degelijk aanpassen aan uw eigen woonwensen. Als u uw huurwoning naar eigen persoonlijke smaak kan veranderen,

Nadere informatie

HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN

HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN Met inachtneming van een huuropzeggingstermijn van minimaal 1 maand wil ik als gemachtigde de huurovereenkomst inzake de woning: (adres) te (plaats) op (datum laatste

Nadere informatie

Spelregels versie 2 (december 2013)

Spelregels versie 2 (december 2013) Spelregels versie 2 (december 2013) Wonen op maat U huurt een woning van St. Joseph en heeft nog een woonwens. Dat kan uiteenlopen van een dakraam, zonnepanelen op het dak of een nieuwe erfafscheiding.

Nadere informatie

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname Verhuizen Als u gaat verhuizen, hebt u van alles te doen. U gaat een drukke tijd tegemoet. Met leuke activiteiten, maar u zult ook een aantal zaken formeel moeten regelen. In deze folder vindt u de belangrijkste

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont Organisatie en doelstelling Woningbouwvereniging Reeuwijk is ontstaan

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit dan tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus advies bij uw klus vergoedingen als u verhuist Zelf klussen aan uw woning Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Deze brochure gaat over

Nadere informatie

het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad

het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad ZELF AAN DE SLAG U moet zich als huurder thuis voelen

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het serviceabonnement 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen.

Nadere informatie