Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid"

Transcriptie

1 Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid veranderingen in een huurwoning van Zeilstra Beheer B.V. Inhoud Veranderingen in een huurwoning...blz. 2 Roerende en onroerende zaken...blz. 2 Zelf aangebrachte voorzieningen...blz. 2 Overname en vergoeding...blz. 3 Voordelen van toestemming vragen...blz. 3 Kwaliteitseisen...blz. 4 Onderhoud van zelf aangebrachte voorzieningen...blz. 4 Kluswijzers...blz. 4 Hoe vraagt u toestemming...blz. 4 Tabel...blz. 5 Niet acceptabele voorzieningen...blz. 7 Toelichting op tabel...blz. 7 Aanvraagformulier...blz. 8 Pagina 1

2 Veranderingen in een huurwoning De woning die u van Zeilstra Beheer huurt, wilt u graag inrichten naar uw eigen smaak en aanpassen aan uw woonwensen. Zo kiest u, tenzij u de woning gestoffeerd heeft gehuurd, zelf onder andere de vloerbedekking en de meubels. Maar mogelijk heeft u meer wensen op het gebied van de inrichting of de voorzieningen in en rond de woning. Wij begrijpen dat u graag in een woning wilt wonen waar u zich in thuis voelt. Wij vinden het dan ook geen probleem als u bepaalde voorzieningen verandert in de woning. Er is natuurlijk wel een aantal spelregels waar u zich aan dient te houden bij het veranderen of aanbrengen van voorzieningen. Bovendien, wat gebeurt er met die voorzieningen als u gaat verhuizen? Daarom is het beter om vóór het veranderen of aanbrengen van voorzieningen in de woning eerst met Zeilstra Beheer te overleggen. Over al deze voorzieningen, groot en klein, informeren wij u in deze folder, zodat u met een gerust hart uw woning aan uw woonwensen kunt aanpassen. En als u gaat verhuizen weet u precies welke zaken u kunt achterlaten, welke u moet verwijderen en welke u kunt overdragen aan de volgende bewoner. Kortom, hoe laat ik mijn woning achter. Roerende en onroerende zaken Roerende zaken: Vloerbedekking, gordijnen, losse kasten en dergelijke noemen we roerende zaken. Roerende zaken mag u altijd, tenzij u de woning gestoffeerd heeft gehuurd, aanpassen aan uw eigen wensen. Als u dat wilt, kunt u uw roerende zaken bij een verhuizing overdragen aan de nieuwe huurder. Hiervoor moet dan een overnameformulier door de vertrekkende en nieuwe huurder worden ondertekend. Zeilstra Beheer neemt geen roerende zaken van u over en is bij een eventuele overname door de nieuwe huurder dan ook geen partij. Onroerende zaken: Met onroerende zaken bedoelen wij onder meer tegelwerk, een keukenblok of een dakraam. Kortom zaken die aard- en nagelvast aan de woning zitten. Deze zaken zijn meestal niet te verwijderen zonder de woning te beschadigen. Zelf Aangebrachte Voorzieningen In de nieuwe huurwet, die met ingang van is ingegaan, is vastgelegd dat het huurders is toegestaan veranderingen en toevoegingen (voorzieningen), die zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt, aan de binnenzijde van de woning aan te brengen, behalve indien het gaat om voorzieningen die gevaar, overlast of hinder voor (ver)huurder of derden opleveren. Voor overige voorzieningen heeft huurder vóóraf schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig. De verhuurder mag dit verzoek alleen weigeren als de voorzieningen de verhuurbaarheid zullen schaden of als de voorzieningen de waarde van de woning verminderen. Voor kleine voorzieningen aan de binnenzijde van de woning heeft u dus geen toestemming nodig en deze voorzieningen mogen bij een verhuizing zitten, mits deze technisch in een goede staat zijn. Voorbeelden hiervan zijn o.a.: douchescherm, thermosstatische mengkranen, sierpleister, binnenschilderwerk. De kleur van de wanden en/of plafonds dient van dien aard te zijn dat het mogelijk is ze in éénmaal in een lichte kleur dekkend over te sausen. Voor grote voorzieningen aan de binnenzijde van de woning heeft u wel vooraf schriftelijke toestemming nodig. Voorbeelden hiervan zijn o.a.: het plaatsen van een nieuwe (aan- of inbouw) keuken, het verwijderen van een niet-dragende binnenwand, het aanbrengen van wand- en vloertegels. Pagina 2

3 Voor het aanbrengen van voorzieningen aan de buitenzijde van de woning heeft u altijd vooraf schriftelijke toestemming nodig. Voorbeelden hiervan zijn o.a.: schotelantenne, een groot dakraam, zonnescherm of dakkapel,serre. Tevens heeft u voor een aantal voorzieningen ook een (bouw-) vergunning nodig van de gemeente of nutsbedrijven en sommige voorzieningen moet u verplicht melden bij de gemeente. De afdeling Onderhoud kan u eventueel hierover advies geven. Ook bij het meldpunt van de gemeente kunt u hierover informatie krijgen. Ter verduidelijking van bovenstaande is achter in deze folder een tabel opgenomen waarin voor de meest voorkomende voorzieningen is aangegeven of toestemming nodig is en of de voorziening bij een verhuizing mag zitten. Overname en vergoeding Als u toestemming heeft gekregen om voorzieningen aan te brengen, neemt Zeilstra Beheerbij een verhuizing sommige zelf aangebrachte voorzieningen over. In sommige gevallen geven wij u zelfs een vergoeding. De vergoeding wordt bepaald aan de hand van het aantoonbaar bestede bedrag aan de voorziening rekening houdend met een afschrijftermijn van maximaal 5 jaar. Een aantal zaken kunt u aanbieden aan de nieuwe huurder. Er zijn vier situaties mogelijk: - voorzieningen, zoals afwerking van wanden en plafonds, mogen in de woning achter en hoeven niet aan de nieuwe huurder ter overname aangeboden te worden. De voorzieningen moeten wel voldoen aan de in het hoofdstuk kwaliteitseisen omschreven voorwaarden. U krijgt hiervoor geen vergoeding. - roerende zaken als omschreven op blz. 2 mogen alleen in de woning achter als door de vertrekkende huurder en nieuwe huurder het overnameformulier is getekend. - voor een aantal voorzieningen aan de woning, zoals een serre, gemetselde garage, carport, c.v. installatie en een slaapkamer op zolder met vaste trap geven wij u een vergoeding. Dit is alleen van toepassing als Zeilstra Beheer voor de voorziening aan de nieuwe huurder een huurverhoging kan vragen. De maximale vergoeding bedraagt 5.000,00. - alle overige door u aangebrachte voorzieningen, zoals bijvoorbeeld harde vloerafwerking, rolluiken en zonwering, kunt u ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder. De nieuwe huurder dient dan voor deze voorzieningen weer opnieuw toestemming aan te vragen. Voor voorgaande regelingen kunt u de tabel achterin deze folder raadplegen. U heeft altijd het recht een zelf aangebrachte voorziening ongedaan te maken en mee te nemen naar uw nieuwe woning. U dient dan de woning terug te brengen in de zogeheten oude staat. Als voorbeeld: u heeft een inbouwkeuken geplaatst en neemt deze keuken mee naar uw nieuwe adres. U dient dan een standaard keukenblok terug te plaatsen. Dit altijd in overleg met de afdeling Onderhoud van Zeilstra Beheer. Voordelen van toestemming vragen: - Als Zeilstra Beheertoestemming geeft voor een voorziening, geven wij meteen aan of deze voorziening bij uw vertrek mag zitten. U heeft zo meer zekerheid. - Bij een voorziening op bouwkundig en/of installatietechnisch gebied kan de afdeling Onderhoud van Zeilstra Beheer u vrijd adviseren. - De afdeling Onderhoud van Zeilstra Beheer kan u vooraf informeren over de benodigde (bouw-) vergunningen, meldingsplicht bij de gemeente, eisen van nutsbedrijven en voorwaarden van installateurs bij bijv. wijzigingen aan c.v. installatie. Pagina 3

4 Kwaliteitseisen U kunt veel voorzieningen in en aan uw woning aanbrengen. U bent vrij de gehele woning naar uw eigen smaak in te richten. Dit uiteraard onder voorwaarde dat de voorzieningen met goed vakmanschap worden aangebracht en in goede technische staat verkeren. Ook mogen de voorzieningen de constructie en installaties van de woning niet aantasten. U zult begrijpen dat eventuele toekomstige bewoners niet de dupe mogen worden van een slecht uitgevoerde klus of inferieure materialen. U kiest materialen die bij de woning passen en legt deze vooraf aan Zeilstra Beheer voor ter goedkeuring. Tevens dienen alle voorzieningen te voldoen aan de bouwtechnische eisen. Belangrijk is dat Zeilstra Beheer op elk moment onderhoud en reparaties in en aan de woning moeten kunnen uitvoeren zonder extra kosten te maken. Als door de zelf aangebrachte voorziening toch extra kosten nodig zijn worden deze kosten bij u in rekening gebracht. Daarom moet ook van zelf aangebrachte wand- en vloertegels als reserve 1/2 m2 van deze tegels in de woning aanwezig zijn. Onderhoud aangebrachte veranderingen Het onderhoud aan de door u zelf aangebrachte voorzieningen komt voor uw rekening. Door Zeilstra Beheer overgenomen voorzieningen worden bij slijtage op standaardniveau vervangen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat als door een voorgaande huurder een douchemengkraan is vervangen door een thermosstatische kraan deze bij vervanging door Zeilstra Beheer wordt vervangen door een standaard douchemengkraan. Bij een tegelvloer in woonkamer of keuken houdt dit bijvoorbeeld in dat als de tegelvloer versleten is deze verwijderd wordt en er een cementdekvloer wordt aangebracht. Wij adviseren u grote investeringen, bijvoorbeeld een luxe keuken of een aanbouw, te verzekeren. Veel inboedelverzekeringen zorgen al voor een dekking van deze zaken onder de noemer huurderbelang. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringsmaatschappij. Ook eventuele schade door zelf aangebrachte voorzieningen is voor rekening van de huurder. Kluswijzers Veel grote doe het zelf bouwmarkten, zoals o.a. Gamma en Praxis, hebben zogeheten kluswijzers. Veelal staan in deze kluswijzers nuttige tips en adviezen over de uit te voeren klus. Wij adviseren u vooraf deze kluswijzers goed door te nemen. Eventueel kan de afdeling Onderhoud van Zeilstra Beheer u hierbij nader adviseren. Hoe vraagt u toestemming Met het aanvraagformulier bij deze folder kunt u toestemming vragen voor de voorziening die u in of aan de woning wilt aanbrengen. Zodra wij uw aanvraag met eventuele bijlagen ontvangen hebben beoordelen wij deze op bouwtechnische aspecten en verhuurbaarheid van de woning. Voor ingrijpende voorzieningen komt één van onze opzichters de situatie ter plaatse bekijken. Hierna krijgt u binnen twee weken schriftelijk bericht van de beslissing van Zeilstra Beheer. Na uitvoering van de werkzaamheden dient u het bij de toestemmingsbrief gevoegde gereedmeldingformulier binnen twee weken aan Zeilstra Beheer te retourneren. Onze opzichter zal de uitvoering dan controleren. Pagina 4

5 Tabel (zie toelichting op blz.11) Toestemming vragen Mag Mag niet Mag niet tenzij Vergoeding mogelijk Terrein/tuin Tuinafscheiding plaatsen Nee X Losse berging/garage bijplaatsen Ja X X Serre of aanbouw aan woning Ja X X plaatsen Extra (sier)bestrating leggen Nee X Vijver aanbrengen Nee X Berging met asbesthoudende Ja X dakbedekking Beplanting tuin Nee X Gevel (schotel)antenne plaatsen Ja X Zendmast plaatsen Ja X Dakraam plaatsen Ja X Dakkapel plaatsen Ja X X Zonnescherm-wering plaatsen Ja X Luifel plaatsen Ja X Wand- vloer- en plafondafwerking Granol, sierpleister < 3mm Nee X Granol, sierpleister > 3mm Ja X Structuurverf en pasta Nee X Steenstrips of sierlijsten aanbrengen Ja X Houten wand- en Nee X plafondbetimmeringen Wandtegels aanbrengen Ja X Vensterbanken aanbrengen/vervangen Nee X Plavuizen Ja X PVC schroten en/of tempexplaten aanbrengen Ja X Pagina 5

6 Indien een woning gestoffeerd wordt gehuurd, dient altijd toestemming te worden gevraagd voor wijziging van de gehuurde stoffering zoals onder meer vloerbedekking, gordijnen, laminaat en parket. Indien de woning niet gestoffeerd is gehuurd geldt Toestemming vragen Mag Mag niet Mag niet tenzij Parket, laminaat Ja X Linoleum of vinyl vloerbedekking Nee X Vergoeding mogelijk Keuken Nieuw keukenblok of uitbreiding Ja X X huidige keuken Inbouwapparatuur in keuken Ja X Sanitair Veranderen toiletpot, reservoir, Nee X fonteintje Veranderen kranen, wastafel of Nee X douchebank Plaatsen douchecabine Ja X Plaatsen ligbad Ja X Verwijderen ligbad Ja X Verwijderen van een wastafel Nee X Inrichting Verwijderen van een niet dragende Ja X wand Plaatsen van een niet dragende wand Ja X Verwijderen dragende wand Ja X Inbouwkasten verwijderen Ja X Vervangen binnendeuren Nee X Installatie Aanbrengen CV installatie Ja X X Radiator verwijderen Ja X (design)radiator plaatsen Ja X Thermostratische radiatorkranen Nee X aanbrengen Buitenkraan aanbrengen Nee X Aanbrengen buitenverlichting Nee X Wijzigen/uitbreiden schakelaars c.q. Nee X wandcontactdozen Uitbreiding aantal groepen meterkast Ja X Aanbrengen electra in berging Ja X Aanleggen gasaansluiting Ja X Bij twijfel adviseren wij u altijd contact op te nemen met de afdeling Onderhoud Pagina 6

7 Niet acceptabele voorzieningen zijn: - kattenluikje in binnen- of buitendeur, - kunststof schrootjes op wanden en plafonds, - schilderwerk op kunststof kozijnen, - geschilderd wandtegelwerk, wandcontactdozen, schakelaars, - eigen buitenschilderwerk, - gestorte betonpaden in tuinen. Toelichting op tabel: Toestemming vragen: U heeft vooraf schriftelijke toestemming voor de voorziening van ons nodig. Dit kan ook inhouden dat er een vergunning van de gemeente of nutsbedrijven noodzakelijk is. Mag : De voorziening mag bij een mutatie zitten en behoort vanaf dat moment tot de standaarduitrusting van de woning. Voorwaarde is dat de voorziening zich in een goede technische staat bevindt. Mag niet : De voorziening moet altijd verwijderd worden. Mag niet, tenzij: De voorzieningen moet verwijderd worden tenzij de volgende huurder met de voorziening akkoord gaat. Hij kan hiertoe niet worden verplicht. De voorziening mag alleen zitten als de nieuwe huurder voor deze voorziening vóór de sleuteloverdracht bij Zeilstra Beheer toestemming vraagt door middel van het overnameformulier. Dit formulier wordt u toegezonden na de eerste inspectie die plaats vindt naar aanleiding van uw huuropzegging. De voorziening moet verwijderd worden indien deze niet voldoet aan onze kwaliteitseisen. Vergoeding mogelijk: U kan in aanmerking komen voor een vergoeding van maximaal 5.000,00. Zie hoofdstuk Overname en vergoeding. Pagina 7

8 Aanvraagformulier Naam... Adres... Postcode en Woonplaats... Telefoon overdag... adres... Wil de volgende voorzieningen aanbrengen in de woning (Beschrijf kort de wijziging)... Waar gaat u de voorzieningen in de woning aanbrengen? Welke materialen gaat u gebruiken Wie voert de verandering uit? Wanneer start u met de werkzaamheden... Bijlage: - tekening, bestek, kostenbegroting - kopie bouwvergunning - verklaring geen bouwvergunning nodig Ik ben bekend met de voorwaarden genoemd in de folder Zelf Aangebrachte Voorzieningen. Plaats en datum... Handtekening huurder... Handtekening medehuurder Het ingevulde formulier zenden naar: Zeilstra Beheer B.V. Afdeling Onderhoud Postbus AA Den Haag Pagina 8

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij.

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij. Klussen wat is er mogelijk Alle regels en tips op een rij. 1 2 Voor de zekerheid Regelmatig constateren wij bij de voorinspectie (na een schriftelijke huuropzegging) dat de bewoners veranderingen hebben

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen

Zelf uw woning aanpassen Zelf uw woning aanpassen ruimte voor leven Zelf uw woning aanpassen Wonen is iets persoonlijks. U kunt uw woning zoveel mogelijk naar uw eigen smaak inrichten en aanpassen. Maar wilt u iets aan de woning

Nadere informatie

Spelregels versie 2 (december 2013)

Spelregels versie 2 (december 2013) Spelregels versie 2 (december 2013) Wonen op maat U huurt een woning van St. Joseph en heeft nog een woonwens. Dat kan uiteenlopen van een dakraam, zonnepanelen op het dak of een nieuwe erfafscheiding.

Nadere informatie

het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad

het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad ZELF AAN DE SLAG U moet zich als huurder thuis voelen

Nadere informatie

-meter staat voor de Veste- Verbeter meter. Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste. Beter per meter!

-meter staat voor de Veste- Verbeter meter. Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste. Beter per meter! -meter staat voor de Veste- Verbeter meter Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste Beter per meter! -meters voor een betere woning Woningstichting de Veste staat voor wonen naar wens in

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet?

Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? Gids voor goed wonen 53 Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? Hoofdstuk 5 van dit boekje gaat over zelf klussen in uw woning. Lees het goed door voor u begint. In de tabel op de volgende pagina

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

Hooghalen. Boermarkeweg 10

Hooghalen. Boermarkeweg 10 Hooghalen Boermarkeweg 10 Makelaar: Jogchum van der Pal Kantoor: Schutstraat 22 te Hoogeveen Telefoon: 0528-229050 Mobiel: 06-53649618 E-mail: jogchumvanderpal@huysmakelaars.nl Voorwoord Namens de verkoper

Nadere informatie

TE KOOP Erve de Wel 16, Oldenzaal Vraagprijs 399.000,- k.k.

TE KOOP Erve de Wel 16, Oldenzaal Vraagprijs 399.000,- k.k. TE KOOP Erve de Wel 16, Oldenzaal Vraagprijs 399.000,- k.k. Omschrijving Op fraaie locatie in woonwijk de Graven Es gelegen, royaal, goed onderhouden en afgewerkt vrijstaand herenhuis met ruime oprit,

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel 1 Huren bij Stadgenoot Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Stadgenoot is een grote woningcorporatie. We verhuren ruim

Nadere informatie

GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER

GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER Informatieboekje groot onderhoud en nieuwbouw 2 Dit boekje is bedoeld om u als bewoner te informeren over het grootonderhoudsplan en de energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Wie moet wat betalen Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Claassen astgoedbeheer B p o s t a d r e s Postbus 25 5760 AA Bakel b e z o e k a d r e s Auerschootseweg 36 5761 E Bakel tel 0492

Nadere informatie

Woningaanpassingen van A-Z

Woningaanpassingen van A-Z Woningaanpassingen van A-Z 1 Inleiding Deze publicatie is bedoeld als ondersteuning bij het realiseren van een woningaanpassing in een zelfstandige woning voor volwassenen en kinderen. Heeft u of uw kind

Nadere informatie

De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat. 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30

De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat. 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30 De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30 Inleiding Voor u liggen de (financiële) regelingen met betrekking tot groot onderhoud

Nadere informatie

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681

Nadere informatie

Alles over uw woning

Alles over uw woning Alles over uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop!

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

Hansenkamp 12. Roden

Hansenkamp 12. Roden Roden Omschrijving Algemene informatie Fraai gelegen verbouwde woonboerderij aan de rand van. Rondom de boerderij is een parkachtige tuin aangelegd met onder andere een grote vijverpartij. De totale oppervlakte

Nadere informatie

Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar!

Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! 2 Inhoudsopgave Je woning verkopen 3 NVM betekent kwaliteit 4 Wat kan de NVM-makelaar voor jou betekenen? 6 Stap 1: Vraagprijs bepalen 8 Stap 2:

Nadere informatie

Versie januari 2011 BELEID HUURVERHOGING NA WONINGVERBETERING

Versie januari 2011 BELEID HUURVERHOGING NA WONINGVERBETERING Versie januari 2011 BELEID HUURVERHOGING NA WONINGVERBETERING pagina 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 5 REGELING ARTIKEL 5 BW... 6 DE VERSCHILLENDE BEGRIPPEN... 6 ONDERHOUD... 6 GROOTONDERHOUD... 6 WONINGVERBETERING...

Nadere informatie

DEELSUM 11 te Loenen

DEELSUM 11 te Loenen BROCHURE DEELSUM 11 te Loenen WILBRINK Makelaardij o.g. Dorpstraat 47, 7361 AR BEEKBERGEN Tel. 055 5061397 Fax 055 5062081 Makelaars / taxateurs : G.H.M. Vergeer en R. Wilbrink (agrarisch) email : info@wilbrinkmakelaardij.nl;

Nadere informatie

Inhoud: 160 m3 Woonopp.: 60 m2 Bouwjaar: 1976

Inhoud: 160 m3 Woonopp.: 60 m2 Bouwjaar: 1976 VIJVERWEG 16 HUISJE 64 NIEUWE NIEDORP Park De Rijd kenmerkt zich door zijn fraaie rustgevende autoluwe omgeving met veel groen en waterpartijen en biedt de mogelijkheid om even heerlijk te ontspannen en

Nadere informatie

Sfeervolle uitgebouwde gezinswoning aan mooie laan in de populaire Oranjewijk.

Sfeervolle uitgebouwde gezinswoning aan mooie laan in de populaire Oranjewijk. Juliana van Stolberglaan 60 Voorschoten Vraagprijs: 394.000 k.k. TE KOOP Sfeervolle uitgebouwde gezinswoning aan mooie laan in de populaire Oranjewijk. Gelegen aan brede laan met waterpartij in de centrale

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

Spelregels second opinion

Spelregels second opinion Spelregels second opinion En/of voortzetting behandeling elders mca.nl Spelregels second opinion Als patiënt heeft u het recht de mening te vragen van een andere deskundige dan uw behandelend arts over

Nadere informatie

Wethouder C. Kromstraat 11 U i t g e e s t

Wethouder C. Kromstraat 11 U i t g e e s t Wethouder C. Kromstraat 11 U i t g e e s t Wethouder C. Kromstraat 11 U i t g e e s t Gezelligheid van binnen en van buiten! Gezelligheid van binnen en van buiten! In deze woning zult u zich direct thuis

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE gepubliceerd op 1 januari 2015 2 Handleiding behorende bij het waarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte gepubliceerd

Nadere informatie