Zelf Aangebrachte Veranderingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelf Aangebrachte Veranderingen"

Transcriptie

1 Zelf Aangebrachte Veranderingen Veranderingen in de woning aanbrengen?

2 WONINGSTICHTING BUITENLUST Een woning voldoet nooit helemaal aan al uw woonwensen en misschien denkt u er wel eens aan om een kleine of een grote verandering in uw woning aan te brengen. Buitenlust geeft u veel vrijheid om in uw woning te klussen, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden en daarom zijn de volgende spelregels opgesteld waarbinnen u veranderingen kunt aanbrengen.

3 ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN U moet vooraf schriftelijk toestemming aan Buitenlust vragen Dit om later teleurstellingen te voorkomen. Hiervoor zijn aanvraagformulieren verkrijgbaar bij Buitenlust. Voor elke afzonderlijke klus is het nodig een formulier in te vullen en naar ons toe te sturen. Na ontvangst krijgt u binnen zes weken bericht of wij u toestemming verlenen. In een aantal gevallen geven wij toestemming onder voorbehoud. Dat betekent dat de uitgevoerde werkzaamheden door de opzichter worden gecontroleerd op de kwaliteitseisen die wij stellen. Wanneer een en ander aan die eisen voldoet, krijgt u de definitieve toestemming. Ook kan het voorkomen dat er nog toestemming van anderen nodig is, bijv. een bouwvergunning van de gemeente. Waar kan ik toestemming voor krijgen? De veranderingen waarover wij het hebben noemen wij Zelf Aangebrachte Veranderingen ofwel ZAV. Daaronder verstaan wij alle bouwkundige veranderingen aan uw woning, zoals het bouwen en afbreken van muren, plaatsen van een ligbad, dakkapel enz. Wat wel en niet mag is afhankelijk van uw woning. Heeft u een hele grote tuin, dan mag u eerder een bijkeuken bouwen dan wanneer u een kleinere tuin heeft. Vandaar dat u altijd vooraf toestemming moet vragen. Er is een lijst bijgevoegd waarop de meest voorkomende veranderingen zijn aangegeven. Soms is het verstandig dat een van onze medewerkers eerst even komt kijken en later ook tijdens de werkzaamheden. U bent overigens vrij in het aanbrengen van veranderingen en toevoegingen in de woning die zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt. Bij twijfel hierover is het raadzaam om hierover contact met ons op te nemen. Welke voorwaarden stelt Buitenlust? Zoals eerder gezegd, u heeft veel vrijheid om in uw woning te klussen, maar er zijn voorwaarden aan verbonden. Bijvoorbeeld ten aanzien van de bouwtechnische kwaliteit en de staat van de woning bij vertrek. U moet dan ook rekening houden met het volgende:

4 WONINGSTICHTING BUITENLUST 1. De bouwtechnische staat moet voldoen aan de eisen van Buitenlust. 2. De verandering moet voldoen aan de eisen van de gemeentelijke bouwverordening, Bouw- en Woningtoezicht, brandweer en nutsbedrijven. Per woningcomplex kunnen aanvullende voorwaarden gelden. 3. De veiligheid met betrekking tot sterkte, brandwerendheid en vluchtwegen moet gewaarborgd zijn. 4. De wijzigingen aan water-, gas- en elektra-installaties moeten door een erkend installateur worden uitgevoerd of er moet een keuringsrapport van NUON worden overgelegd. 5. Er mag in de regel geen vermindering in puntentotaal van de woning optreden, in een aantal gevallen is een vermindering van 3 punten mogelijk. 6. De verhuurbaarheid van de woning mag niet in het geding komen. 7. De toegankelijkheid van andere woningen moet gewaarborgd blijven. 8. Overlast en hinder voor omwonenden moeten worden vermeden. 9. Alle kosten en risico s (zowel financieel en bouwkundig) van schade als gevolg van de verandering zijn voor uw rekening. 10. Onderhoud aan de verandering, verzekering en belasting (van de twee laatste ook het verhuurdersdeel) zijn ook voor uw rekening. 11. Als door Buitenlust onderhoud in uw woning wordt gepleegd moet u, indien nodig, de verandering (tijdelijk) kunnen verwijderen. 12. Wanneer bij vertrek uit de woning blijkt dat de verandering niet voldoet aan de gestelde eisen, dan moet deze door de u worden verwijderd. 13. Buitenlust verstrekt geen subsidies voor veranderingen aan de woning. Vraag eerst advies Wij raden u aan om altijd deskundig advies te vragen voordat u gaat klussen. U kunt gebruik maken van gratis kluswijzers, deze geven per klus een goede omschrijving van de manier waarop deze moet worden uitgevoerd en wat daarbij de kwaliteitseisen zijn. De meeste bouwmarkten beschikken over een kluswijzer. Wat gebeurt er als u gaat verhuizen? Als u de woning verlaat kunt u meestal de verandering die u zelf heeft aangebracht laten zitten. In de bijgevoegde lijst kunt u nog eens nalezen in

5 ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN welke gevallen dat geldt. Bij de zogenaamde onroerende zaken die u heeft aangebracht (bijvoorbeeld een ligbad of keukenblok) heeft u een wegbreekrecht. Dat houdt in dat u deze mag meenemen bij vertrek, maar dat mag dan geen schade opleveren aan de woning. U moet dan wel de standaardvoorziening die in de woning zat terugplaatsen. Als u besluit deze onroerende zaken in de woning te laten zitten dan wordt Buitenlust automatisch eigenaar wanneer u vertrokken bent. Er zijn ook veranderingen die u heeft mogen aanbrengen met als voorwaarde mits de volgende huurder die overneemt. In dat geval wordt door de vertrekkende, de nieuwe huurder en Buitenlust een driepartijenovereenkomst getekend. Hierin wordt vastgelegd dat u niet meer verantwoordelijk bent voor die voorziening als u de woning verlaat. Zaken als gordijnen, vloerbedekking en dergelijke (de roerende zaken) kunt u altijd aan de volgende huurder aanbieden. Buitenlust staat daar buiten en vraagt alleen een door oude en nieuwe huurder ondertekend overnameformulier, zodat bekend is wat in de woning achterblijft op het moment dat u de sleutel inlevert. Wanneer blijkt dat er bovenmatige luxe voorzieningen zijn aangebracht zal Buitenlust hierover met u en de nieuwe huurder aanvullende afspraken maken ten aanzien van vervanging en onderhoud. Vergoeding Heel soms betaalt Buitenlust een vergoeding voor de goedgekeurde aanpassing aan de woning, bijvoorbeeld als u centrale verwarming heeft aangelegd. Als u in de periode van de afschrijvingstermijn verhuist, krijgt u een evenredig bedrag terug van de normkosten die gesteld zijn. Er geldt voor een cv.installatie een afschrijvingstermijn van 10 ar, voor de overige gevallen wordt dit apart bezien. U zult begrijpen dat de voorziening wel in goede staat van onderhoud moet zijn. Om misverstanden te voorkomen zetten we vooraf afspraken hierover altijd op papier. Lijst met aanpassingen In de volgende lijst is een aantal veranderingen/aanpassingen opgesomd. In een enkel geval mag de voorziening die u plaatst niet blijven zitten als u de woning verlaat, dit kan per complex verschillen. Niettemin wordt elke aanvraag van u beoordeeld of die voldoet aan de gestelde randvoorwaarden. Pas na schriftelijke goedkeuring van Buitenlust kunt u aan de slag.

6 WONINGSTICHTING BUITENLUST Zelf aangebrachte verandering Mag blijven zitten bij vertrek Indeling Verwijderen of plaatsen van niet-dragende wand Plaatsen toog, glaswand of schuifseparatie daar waar wand verwijderd mag worden Verwijderen van vaste kastruimte Niet toegestaan Geschikt maken van kelder, bergruimte of vliering voor slapen indien die bereikbaar is via gemeenschappelijke ruimte of vlizotrap. Inrichting Granol, sierpleister, structuurverf en pasta in woonvertrekken in verkeersruimten, afhankelijk van nieuwe Steenstrips, kunststrips, sierlijsten in woonvertrekken in verkeersruimten Plafondafwerking: schroten en platen Plavuizen, vloertegels, parket en laminaat op begane grond, bij zwevende vloeren en boven kelders. Wanneer blijkt dat er toch overlast optreedt zal de huurder zijn gedrag moeten aanpassen of de verandering ongedaan moeten maken., afhankelijk van nieuwe, afhankelijk van nieuwe, afhankelijk van nieuwe * Mits de nieuwe huurder de voorziening overneemt; Buitenlust voert geen onderhoud uit. ** Overeenkomstig per complex gemaakte afspraken

7 ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN Zelf aangebrachte verandering Vervangen binnendeuren en drempels Verwijderen van deuren en drempels Aanbrengen, vervangen en verbreden van vensterbanken Moderniseren van schoorsteenmantel Mag blijven zitten bij vertrek nee Niet toegestaan Aanbrengen van (voorzet)openhaarden in etagewoningen aangesloten op rookkanalen. Aanbrengen van zachtboard- of piepschuimplafonds en pvc schrootjes. Keuken Plaatsen, uitbreiden of vervangen van keukenblok Plaatsen van inbouwapparatuur, afhankelijk van nieuwe Toilet en badkamer Plaatsen van andere toiletpot of fonteintje Plaatsen van ligbad Plaatsen van andere kranen, wastafel, douchecabine, tegelwerk, afhankelijk van complex** Niet toegestaan Verven van tegels

8 WONINGSTICHTING BUITENLUST Zelf aangebrachte verandering Mag blijven zitten bij vertrek Gas, water, elektra Uitbreiden wandcontactdozen en schakelaars Aanbrengen extra groepen Plaatsen wasmachineaansluiting Maken van buitenverlichtingaansluiting Maken van tuinverlichting Aanleggen van elektra in bergingen/garages Aanbrengen gasleiding t.b.v. plaatsen van een gaskachel, afhankelijk van nieuwe Niet toegestaan Verplaatsen van meters en (gedeeltelijk) verwijderen van meterkasten Installaties (uitvoering door een erkend installateur of een keuringsrapport van NUON overleggen) Aanbrengen individuele cv. Radiatoren verwijderen/verplaatsen Plaatsen van close-in-boiler Plaatsen thermostaatkraan cv. Aanbrengen kanaal- of raamventilator (niet in mech. vent. systeem) Aanbrengen mechanische ventilatie Aanbrengen van een wasemkap, afhankelijk van complex**, afhankelijk van nieuwe nee * Mits de nieuwe huurder de voorziening overneemt; Buitenlust voert geen onderhoud uit. ** Overeenkomstig per complex gemaakte afspraken

9 ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN Zelf aangebrachte verandering Mag blijven zitten bij vertrek Niet toegestaan Aansluiten van elektrisch aangedreven wasemkappen op ventilatiekanalen van flats of mechanische ventilatie. Gevel Plaatsen dubbel glas (mits dat bouwfysisch mogelijk is) Plaatsen dakkapel Plaatsen dakramen (achterzijde van een woning) Aanbrengen inbraak werende voorzieningen Plaatsen van zonwering Plaatsen luifel, afhankelijk van complex**, afhankelijk van complex**, afhankelijk van complex**, afhankelijk van complex** Tuin Plaatsen van schutting Uitbreiding van bestrating Bouwen van berging, schuur, serre, afhankelijk van complex**, afhankelijk van complex**

10 10 WONINGSTICHTING BUITENLUST Tenslotte Hieronder hebben wij de belangrijkste punten nog even op een rij gezet: Vraag altijd schriftelijke toestemming aan Buitenlust om een verandering aan te brengen Raadpleeg de kluswijzers voor de kwaliteitseisen Onderhoud aan de door u zelf aangebrachte verandering is voor uw rekening In bepaalde gevallen is het mogelijk een vergoeding te krijgen voor de voorziening als u de woning verlaat Maak gebruik van het advies van de technische dienst

11 ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN 11 Woningstichting Buitenlust Rozenlaan 45 Postbus BB Oegstgeest T F E W Openingstijden Maandag t/m vrijdag (telefonisch bereikbaar vanaf 8.00 uur) Maandagmiddag Reparatieverzoeken T E Niet alle reparaties aan de woning zijn voor rekening van Woningstichting Buitenlust. Raadpleeg daarom eerst de brochure Onderhoud, ieder zijn deel. U zoekt een woning? De woningen van Woningstichting Buitenlust worden aangeboden via Woonzicht. U kunt zich inschrijven via

12 1 WONINGSTICHTING BUITENLUST Een woning voldoet nooit helemaal aan al uw woonwensen en misschien denkt u er wel eens aan om een kleine of een grote verandering in uw woning aan te brengen. Buitenlust geeft u veel vrijheid om in uw woning te klussen, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. In deze folder leest u meer over deze voorwaarden.

Zelf uw woning aanpassen?

Zelf uw woning aanpassen? Zelf uw woning aanpassen? Spelregels bij zelf aangebrachte voorzieningen Inhoudsopgave Aanpassingen aan uw huurwoning... 2 Voorwaarden... 3 Onderhoud... 4 Verhuizing... 4 Vanwege onherstelbare beschadiging

Nadere informatie

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij.

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij. Klussen wat is er mogelijk Alle regels en tips op een rij. 1 2 Voor de zekerheid Regelmatig constateren wij bij de voorinspectie (na een schriftelijke huuropzegging) dat de bewoners veranderingen hebben

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid

Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid veranderingen in een huurwoning van Zeilstra Beheer B.V. Inhoud Veranderingen in een huurwoning...blz. 2 Roerende en onroerende zaken...blz. 2 Zelf aangebrachte

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Uw woning richt u natuurlijk in naar eigen inzicht en smaak. Mogelijk wilt u ook echt iets in de woning wijzigen. Stek werkt daar graag

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen

Zelf uw woning aanpassen Zelf uw woning aanpassen ruimte voor leven Zelf uw woning aanpassen Wonen is iets persoonlijks. U kunt uw woning zoveel mogelijk naar uw eigen smaak inrichten en aanpassen. Maar wilt u iets aan de woning

Nadere informatie

ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN

ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN Zelf klussen Zelf klussen: veel kan, maar niet alles mag U huurt een huis bij deltawonen. Om van uw huis uw thuis te maken, wilt u uw woning misschien aanpassen

Nadere informatie

Spelregels versie 2 (december 2013)

Spelregels versie 2 (december 2013) Spelregels versie 2 (december 2013) Wonen op maat U huurt een woning van St. Joseph en heeft nog een woonwens. Dat kan uiteenlopen van een dakraam, zonnepanelen op het dak of een nieuwe erfafscheiding.

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen

Zelf uw woning veranderen Zelf uw woning veranderen In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kunt u uw huurwoning wel degelijk aanpassen aan uw eigen woonwensen. Als u uw huurwoning naar eigen persoonlijke smaak kan veranderen,

Nadere informatie

het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad

het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad ZELF AAN DE SLAG U moet zich als huurder thuis voelen

Nadere informatie

Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet?

Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? Gids voor goed wonen 53 Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? Hoofdstuk 5 van dit boekje gaat over zelf klussen in uw woning. Lees het goed door voor u begint. In de tabel op de volgende pagina

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Beleid Zelf aangebrachte voorzieningen

Beleid Zelf aangebrachte voorzieningen Beleid Zelf aangebrachte voorzieningen Zelf voorzieningen aanbrengen aan uw woning Regelmatig krijgen wij verzoeken van huurders die zelf voorzieningen willen aanbrengen aan hun woning. De Veste staat

Nadere informatie

-meter staat voor de Veste- Verbeter meter. Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste. Beter per meter!

-meter staat voor de Veste- Verbeter meter. Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste. Beter per meter! -meter staat voor de Veste- Verbeter meter Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste Beter per meter! -meters voor een betere woning Woningstichting de Veste staat voor wonen naar wens in

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel 1 Huren bij Stadgenoot Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Stadgenoot is een grote woningcorporatie. We verhuren ruim

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu?

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Uw handleiding om zorgeloos te genieten D u m la v Ne l n! 123Wonen heet u welkom De overeenkomst is getekend: op naar de sleutel! an harte gefeliciteerd met

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

Versie januari 2011 BELEID HUURVERHOGING NA WONINGVERBETERING

Versie januari 2011 BELEID HUURVERHOGING NA WONINGVERBETERING Versie januari 2011 BELEID HUURVERHOGING NA WONINGVERBETERING pagina 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 5 REGELING ARTIKEL 5 BW... 6 DE VERSCHILLENDE BEGRIPPEN... 6 ONDERHOUD... 6 GROOTONDERHOUD... 6 WONINGVERBETERING...

Nadere informatie

Hooghalen. Boermarkeweg 10

Hooghalen. Boermarkeweg 10 Hooghalen Boermarkeweg 10 Makelaar: Jogchum van der Pal Kantoor: Schutstraat 22 te Hoogeveen Telefoon: 0528-229050 Mobiel: 06-53649618 E-mail: jogchumvanderpal@huysmakelaars.nl Voorwoord Namens de verkoper

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Inhoud: 160 m3 Woonopp.: 60 m2 Bouwjaar: 1976

Inhoud: 160 m3 Woonopp.: 60 m2 Bouwjaar: 1976 VIJVERWEG 16 HUISJE 64 NIEUWE NIEDORP Park De Rijd kenmerkt zich door zijn fraaie rustgevende autoluwe omgeving met veel groen en waterpartijen en biedt de mogelijkheid om even heerlijk te ontspannen en

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER

GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER Informatieboekje groot onderhoud en nieuwbouw 2 Dit boekje is bedoeld om u als bewoner te informeren over het grootonderhoudsplan en de energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE gepubliceerd op 1 januari 2015 2 Handleiding behorende bij het waarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte gepubliceerd

Nadere informatie

Woningaanpassingen van A-Z

Woningaanpassingen van A-Z Woningaanpassingen van A-Z 1 Inleiding Deze publicatie is bedoeld als ondersteuning bij het realiseren van een woningaanpassing in een zelfstandige woning voor volwassenen en kinderen. Heeft u of uw kind

Nadere informatie

Goed onderhoud doen we samen

Goed onderhoud doen we samen Goed onderhoud doen we samen In de Algemene Huurvoorwaarden van staat dat een aantal onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor rekening van de huurder zijn. Uit reacties van bewoners merken wij dat veel

Nadere informatie