AB 30 mei 2013 AB Agendapunt 3.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AB 30 mei 2013 AB 13-019 Agendapunt 3.1"

Transcriptie

1 AB 30 mei 2013 AB Agendapunt 3.1 Aan: Algemeen Bestuur GGD Midden-Nederland Van: Dagelijks Bestuur Betreft: Informatie uit de dienst Datum: 15 mei 2013 Directie Onderscheiding voor mw. Josette Bijlsma Mw. Bijlsma heeft een lintje gekregen, zij is nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is sinds 1982 werkzaam als jeugdarts, thans in de functie van stafarts binnen de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Midden-Nederland. Tevens is zij al vele jaren actief als docente, onder meer bij TNO. Daarnaast bekleedde en bekleedt decoranda verschillende nevenfuncties. Zo was zij bestuurslid van de Stichting Van Wiechen Ontwikkelingsonderzoek, waar zij een voortrekkersrol vervulde bij het motoriekonderzoek bij vijf- tot zesjarigen. Ook was zij van 1999 tot 2005 intensief betrokken bij de Nederlandse Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg, thans Artsenvereniging Jeugdgezondheidszorg Nederland. Mevrouw Bijlsma is (mede-)auteur van verschillende belangrijke publicaties, waaronder het Gespreksproctocol Preventie Meisjesbesnijdenis. GGD Midden-Nederland is dit jaar 100 jaar oud. De GGD Midden-Nederland komt voort uit een aantal gemeentelijke en regionale gezondheidsdiensten. De oudste rechtsvoorganger is de GG&GD Amersfoort, die in 1913 is opgericht. In verband met het 100-jarig bestaan van de GGD Midden-Nederland zijn wij voornemens op 3 oktober een symposium te organiseren voor onze gemeenten en partners. HR Wijzigingen in CAR-UWO De wijzigingen in artikel 10d van onze rechtspositieregeling, de CAR-UWO (betreft: Voorzieningen bij werkloosheid), hebben impact op ons sociaal statuut en andere regelgeving. Met de bonden wordt voor de zomer een wijziging in het sociaal statuut besproken. Deze hebben financieel niet direct consequenties, wel procedureel in de stappen die gezet moeten worden bij boventalligheid. Bijvoorbeeld het verplicht inzetten van een loopbaanadviseur voor boventallige kandidaten en het uitvoeren van een Van werk naar werk onderzoek. Individueel loopbaanbudget Per 1/ geldt dat iedere gemeente een individueel loopbaanbudget per medewerker beschikbaar moet stellen van 500,- per jaar per medewerker, ongeacht de omvang van het dienstverband. Dit geldt voor de jaren 2013 tot en met Dit budget geldt naast het reguliere opleidingsbudget; de bestemming van het budget moet loopbaan gerelateerd ingezet worden en betreft nìet de opleidingsactiviteiten benodigd voor de functie. Medewerkers kunnen dit bedrag ook opsparen. De voorziening per jaar zal ongeveer zijn ,- (1,3% van de loonsom). In onze begroting is dit financieel-technisch reeds verwerkt. Algemene gezondheidszorg Infectieziektebestrijding algemeen Luchtweginfecties op basisschool in Woerden De GGD kreeg een melding van 4 mogelijke gevallen van bacteriële longontsteking in 2 kleuterklassen van een basisschool in Woerden. Drie kinderen waren al opgenomen in het ziekenhuis. Na 1

2 inventarisatie van de ziektegevallen met behulp van de school, de ouders en de betrokken ziekenhuizen, bleek het te gaan om uiteenlopende ziektebeelden. Vooralsnog lijkt er dan ook geen sprake te zijn van een uitbraak. De GGD houdt de komende weken contact met de school om eventuele nieuwe ziektegevallen vroegtijdig op te kunnen sporen. Scabiës in instelling te Zeist Op 28 maart kreeg de GGD melding van een bevestigd scabiësgeval binnen een semi-gesloten instelling in Zeist. De bewoners hebben onderling veel knuffelcontact en wisselen regelmatig kleding met elkaar uit. Vanwege dit intensieve contact heeft de GGD besloten om alle 36 bewoners en 60 medewerkers te laten behandelen. De GGD Midden-Nederland heeft een adviserende rol gespeeld bij overleggen van de scabiëscommissie in de instelling. Deze week volgt een evaluatie. Benodigde maatregelen rondom een aanverwante casus in Utrecht, met een epidemiologische link met het bevestigde geval binnen de instelling is door de GG&GD Utrecht opgepakt. Omdat er geen bron gevonden is en contacten niet volledig in beeld gebracht konden worden, is een nieuw geval niet geheel uit te sluiten. Meisje door aap gebeten in dierenpark in Beesd Een arts van de spoedeisende hulp (SEH) van een ziekenhuis nam contact op met de GGD vanwege een bijtincident. Een meisje was door een aapje in haar vinger gebeten. Het meisje heeft antibioticaprofylaxe via de SEH voorgeschreven gekregen. De vraag aan de GGD was of er nog preventieve maatregelen vanwege rabiës (hondsdolheid) nodig waren. De eigenaar van het dierenpark vertelde dat de vaccinaties rabiës en hepatitis B voor deze aapjes nooit eerder is geadviseerd en er in het park niet eerder een bijtincident is voorgekomen. Wel worden alle dieren 4-keer per jaar door een dierenarts gecontroleerd. Het RIVM-LCI achtte de kans dat de aapjes rabiës hebben minimaal en vond aanvullende vaccinaties niet nodig. Geschrokken van de mogelijke risico s en maatregelen die genomen moeten worden na een bijtincident, geeft de eigenaar van het dierenpark zelf aan dat hij contact zal opnemen met een dierenarts van een groot apenpark om zijn beleid aan te passen omtrent het vaccinatiebeleid en gezondheidsrisico s bij de aapjes. Bijzonder Resistente Micro-organismen in zorginstellingen buiten het ziekenhuis De GGD onderzoekt door middel van een krachtenveldanalyse wat haar rol is bij het bevorderen van de infectiepreventie in zorginstellingen. Reden hiervoor is naast casuïstiek ook de voorwaarde van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat de GGD op regelmatige basis moet aansluiten bij de werkgroep infectiepreventie in zorginstellingen. Overleggen met verschillende partners worden gepland. Het doel is om eind juni te komen tot een advies of en op welke manier de GGD het beste kan aansluiten. Mazelen in Nederland geconstateerd Sinds begin dit jaar zijn er meerdere gevallen van mazelen gemeld in Nederland. Meestal betrof dit reizigers die in het buitenland besmet zijn geraakt en bleef het aantal secundaire ziektegevallen beperkt. Er wordt op kinderleeftijd in Nederland tegen mazelen gevaccineerd (BMR, 14 mnd en 9 jr). Onze regio kent enkele groeperingen met een soms zeer lage vaccinatiegraad, zoals gereformeerden en antroposofen. Onder deze populaties kan een eventuele mazelenuitbraak voor veel ziektelast en enkele sterfgevallen zorgen onder ongevaccineerde kinderen en jongeren. De GGD bereidt zich voor om snel de juiste informatie te kunnen verspreiden mocht er daadwerkelijk een mazelenepidemie uitbreken. Hepatitis A na vakantie in Egypte Eind februari kreeg de GGD een melding van een jonge vrouw die hepatitis A had opgelopen tijdens een vakantie in een allinclusive resort in Egypte. Zij had voor de reis geen reizigersadvies gevraagd en was dan ook niet gevaccineerd tegen het hepatitis A-virus. Dit wordt wel aanbevolen voor een reis naar Egypte. Deze melding was niet de eerste; sinds afgelopen najaar heeft een groot aantal West-Europese toeristen hepatitis A opgelopen op vakantie in 2

3 Egypte. Zij waren voor de reis niet gevaccineerd. Daarom onderzoekt het Europese Centrum voor Infectieziektebestrijding (ECDC) hoe deze toeristen zijn besmet. De GGD Midden-Nederland helpt mee aan dit onderzoek. Dit onderzoek kan helpen om nieuwe uitbraken van hepatitis A te voorkomen. Daarnaast is de GGD betrokken bij een initiatief om het belang van vaccinaties tegen hepatitis A-virusinfecties onder de aandacht te brengen bij huisartsen en burgers. Risico s op ziekten door bloed-bloed contact bij sporten Vanwege een kind dat drager is van het hepatitis B-virus vroeg de secretaris van een voetbalclub advies over de risico s voor andere kinderen. De GGD adviseerde om het kind toe te laten tot de vereniging, omdat het risico van overdracht heel beperkt is. Bovendien biedt het weren van dit kind geen garanties, omdat er wel meer sporters drager kunnen zijn van bloed overdraagbare infectieziekten. Goede hygiëne bij bloedcontact is altijd van belang, ongeacht de situatie of sport. Het is raadzaam om altijd handschoenen in de EHBO-koffer te hebben in verband met alle soorten ongelukjes die op het veld kunnen gebeuren. Meningokokkose in IJsselstein Op 3 mei kwam er bij de GGD een melding binnen over een kindje van 2 jaar met een vermoeden van bloedinfectie door een meningokok. Als meningokokkenziekte is vastgesteld, gaan medewerkers van de GGD altijd na wie in aanmerking komt voor een preventieve antibioticakuur. Vijftien risicocontacten hebben antibiotica voorgeschreven gekregen. Seksuele gezondheid Vaccinaties Hepatitis B voor homoseksuele mannen Op 16 maart heeft de GGD Midden-Nederland samen met de GG&GD Utrecht gevaccineerd tegen hepatitis B op het Pann feest. De Pann feesten worden georganiseerd voor homoseksuele jongeren. De doelgroep voor de vaccinaties is mannen die seks hebben met mannen. Op de avond zijn alle aanwezigen aangesproken en hebben zij informatie gekregen over de hepatitis B campagne. Tevens was er de mogelijkheid om tijdens de avonden gevaccineerd te worden. Van deze mogelijkheid hebben 13 mannen gebruik gemaakt. Voorlichting seksuele gezondheid op het ROC Aan vier groepen jongens van de afdeling techniek van zowel het ROC MN in Nieuwegein als van het MDO Amersfoort is voorlichting relationele en seksuele vorming gegeven. Theatergroep Kapok praat met jongeren in Houten over de eerste keer Aan 13 groepen van college Heemlanden in Houten heeft theatergroep Kapok een voorstelling gegeven. Tijdens deze reeks voorstellingen was voor het eerst een nieuwe scene opgenomen, waarin twee jongens praten over de eerste keer. Door de leerlingen werd enthousiast gereageerd op de voorstellingen. Ze deden goed mee met de discussies. Ook de leerkrachten waren enthousiast. Ouderavond Relationele en seksuele vorming in Amersfoort Op 19 maart is een succesvolle ouderavond verzorgd over Relationele en seksuele vorming aan de ouders van 4 scholen in Amersfoort. Er waren 50 ouders gekomen. Uit de evaluatie blijkt dat ouders zeer veel bruikbare informatie en tips hebben ontvangen. Ook leerkrachten gaven aan deze informatie goed te kunnen gebruiken bij de uitvoering van de lessen. Zij spraken de intentie uit structureel aandacht aan het thema relationele en seksuele vorming te willen besteden. Scholen willen graag ondersteuning bij lessen over relaties en seksualiteit Bij de inventariserende belronde onder basisscholen in de gemeente Veenendaal en in de regio Eemland geven veel scholen aan interesse te hebben aan ondersteuning bij de uitvoering van lessen rond het thema relaties en seksualiteit. 3

4 OGGZ Eemland: 30% toename meldingen en trajecten voorkomen huisuitzetting Het aantal meldingen is 30% hoger dan gepland. De middelen zijn echter beperkt, de toename vraagt om alternatieve oplossingen. De meldingen en betrokken burgers kunnen en behoeven niet allen een intensief dwang en drang traject te volgen. Het team OGGZ legt zich steeds meer toe op regie in samenwerking met de ketenpartners zoals zorg, werk en inkomen, huisarts en financiële hulpverlening. Het toenemende aantal meldingen is zorgwekkend en een signaal dat veel individuen en gezinnen de regie op hun leven en gezondheid kwijtraken. Door opeenstapelende problemen en onvoldoende eigen kracht lukt het niet om dit zelf op te lossen. De GGD promoot en werkt actief met ketenpartners aan het vroegtijdig signaleren ter preventie van gestapelde problemen en verdere teloorgang in gezondheid. Onderzoek aanpak woningvervuiling & voorkomen huisuitzetting De HBO Verpleegkunde opleidingen Ede en Utrecht zijn gestart met hun praktijk onderzoek. Tot half juni doen zij onderzoek naar 1) de succes en faalfactoren van het voorkomen huisuitzetting en 2) de behoefte van gemeenten bij de aanpak van woningvervuiling en de rol van de GGD. De GGD biedt HBO en WO opleidingsinstituten gelegenheid om onderzoek te doen en zo de kennis en kwaliteit van taken en instrumenten te verbeteren. De publicatie van de resultaten wordt eind juni verwacht. Enorme toename van het aantal huisuitzettingen in regio Midden-Nederland Deze week heeft Aedes, de koepel van woningbouwcorporaties, bekend gemaakt dat het aantal huisuitzettingen in Nederland met 10% is gestegen. In de regio Midden- Nederland vonden in het afgelopen jaar 275 uitzettingen plaats. Dit is een toename van 30% vergeleken met Tussen 2009 en 2011 daalde het aantal ontruimingen nog van 1,7 naar 1,4 uitzettingen per 1000 huurwoningen, nu is dat 1,9. Milieu & Gezondheid Grote brand bij heftruckbedrijf in Cothen Eind januari woedde er een grote brand bij een heftruckverhuurbedrijf in Cothen. De rook die hierbij ontstond waaide rechtstreeks het dorp in. Op verzoek van de gemeente Wijk bij Duurstede heeft het team Milieu en Gezondheid een advies opgesteld over hoe bewoners het beste om konden gaan met aangetroffen roet en brandresten. De gemeente heeft dit advies vervolgens op haar website geplaatst. Onderzoek in flat Nieuwegein na klachten bewoners In opdracht van de gemeente Nieuwegein is in maart en april een binnenmilieu onderzoek uitgevoerd bij zeven flatwoningen. De reden van het onderzoek zijn de (gezondheids)klachten die de bewoners ervaren en die zij toeschrijven aan de staat van de woningen. Het onderzoek bestaat uit een visuele inspectie van de woningen en een meting van het kooldioxidegehalte, de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. De resultaten van het onderzoek zullen worden gepresenteerd aan de bewoners en de opdrachtgever. Veel vragen over PUR De laatste tijd is in de media veel aandacht besteed aan het isoleren van vloeren met PUR schuim. Meerdere bewoners hebben zich het afgelopen jaar bij diverse instanties gemeld met gezondheidsklachten, die zij relateren aan blootstelling aan isocyanaten uit het PUR. Als GGD werden we als gevolg van alle media aandacht de laatste maanden ook regelmatig benaderd door burgers met vragen over gezondheidsklachten in relatie tot PUR. Samen met de burger kijken we of een relatie tussen het PUR en de klachten aannemelijk is. Zo ja, dan wordt in overleg met het landelijk expertteam gekeken of aanvullend onderzoek gewenst is. Mocht u - als gemeente - te maken krijgen met vragen over (de gezondheidsrisico s van) PUR en hierover graag advies of informatie willen, dan kunt u contact opnemen met GGD Midden-Nederland. 4

5 Risico koolmonoxide vergiftiging op tijd ontdekt Tijdens een binnenmilieu huisbezoek bleek in de keuken een geiser zonder afvoer aanwezig te zijn. De ventilatievoorziening in de keuken was zeer vervuild en zat hierdoor dicht. Tijdens de koolmonoxide (CO) meting liep het CO-gehalte op naar een onacceptabele waarde. Omdat de CO-melder van het energiebedrijf continu afging, was deze door de bewoners uitgezet. De GGD heeft het energiebedrijf gebeld en zij zijn direct gekomen. De geiser is schoongemaakt en de ventilatievoorzieningen zijn door de bewoners schoongemaakt. Een CO weekmeting is uitgevoerd. De bewoners hebben het dringend advies gekregen om een geiser met afvoer te gaan huren en de woning beter te ventileren. Jaarlijks overlijden 15 mensen aan een CO vergiftiging. CO is niet te zien, proeven of ruiken. Raadsavond over Actieplan Geluid in Nieuwegein Op 3 april organiseerde de gemeente Nieuwegein een raadsinformatieavond in verband met het vaststellen van het Actieplan Geluid. Op deze bijeenkomst werden de raadsleden geïnformeerd over het onderwerp geluid en over de plannen van de gemeente om geluidhinder te voorkomen en te beperken. De GGD was aanwezig op de informatiemarkt en heeft daar vragen over geluid en gezondheid beantwoord. Inspecties kinderopvang Vanaf 2014: Risico gestuurd toezicht op peuterspeelzalen De invoering van risico gestuurd toezicht op peuterspeelzalen start in De locaties hebben dan twee jaar volledige inspecties gehad op de eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. GGD Nederland ontwikkelt dit jaar een model risicoprofiel voor de peuterspeelzalen. Vervolgens maken de GGD en in 2014 voor alle peuterspeelzalen een risicoprofiel. De inspecties worden dan uiterlijk in 2015 op basis van het risicoprofiel vormgegeven. GGD en kunnen ook al in 2014 hun toezicht conform het risicomodel uitvoeren als ze de risicoprofielen klaar hebben. Integraal toezichtkader Samen met de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) ontwikkelt GGD Nederland een integraal toezichtkader voor samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en opvang. Dit op verzoek van de ministeries van OCW en SZW. Samenwerkingsverbanden tussen opvang en onderwijs zijn sterk in opkomst. Met een integraal toezichtkader kan de inspecteur tot een oordeel komen over de kwaliteit van het gehele samenwerkingsverband. De bestaande regels uit de Wet Kinderopvang en Wet Primair Onderwijs zijn hierbij het uitgangspunt. Met een integraal toezichtkader nemen we bestaande knelpunten zoveel mogelijk weg. Het ontwikkelen hiervan neemt twee jaar in beslag. GGD Nederland en IvhO gebruiken de ontwikkelfase om mogelijkheden te verkennen, uitgebreid te testen, af te stemmen met diverse partijen, te evalueren en te implementeren. Dit moet uiteindelijk resulteren in een kader met bepalingen op basis waarvan toezichthouders kunnen inspecteren. Meldplicht kindermishandeling De Tweede Kamer neemt de Wijzigingswet kinderopvang 2013 in behandeling. Hierin staan nieuwe artikelen die betrekking hebben op de meldplicht voor houders en medewerkers in de kinderopvang. Deze meldplicht zorgt ervoor dat een houder een signaal van kindermishandeling op moet pakken. De houder heeft een overlegplicht naar de vertrouwensinspecteur en zelfs een aangifteplicht bij redelijkheid van een vermoeden tot mishandeling. Zodra de Tweede en vervolgens de Eerste Kamer deze wet hebben aangenomen is duidelijk wanneer de wet ingaat. Wijzigingswet Kinderopvang 2013 (Wko) in aantocht Met het wetsvoorstel wordt voorgesteld de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (hierna: Wko) te wijzigen. De achtergrond van de wijzigingen in de Wko is drieledig. Allereerst wordt beoogd de veiligheid van kinderen binnen de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk verder te waarborgen. Voorts worden enkele recente 5

6 beleidskeuzes in de Wko verankerd. Ten slotte wordt gestreefd naar verbetering, verduidelijking en vereenvoudiging van de Wko. Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Deze wet treedt per 1 juli in werking. De wet bepaalt dat organisaties en professionals in zes sectoren met een meldcode moeten werken. Het gaat om de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. De meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld en kindermishandeling. In opdracht van de centrumgemeenten Utrecht en Amersfoort is vanuit RAAK een regionaal handelingsprotocol gemaakt (voor de regio Utrecht en Midden-Nederland). Bij de GGD MN worden momenteel de managers en medewerkers met klantencontact geschoold in het werken met de Meldcode. Binnen gemeenten zullen in de toekomst ook leerplichtambtenaren en ambtenaren, die in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, in direct contact staan met klanten, verplicht worden te werken met een meldcode. Ook zij kunnen gebruik maken van het regionaal handelingsprotocol Meer informatie: Jeugdgezondheidszorg District Eemland Deelname JG-professionals aan de DUO-dagen Meander Medisch Centrum Op 18 en 19 april jl. heeft de JGZ-Eemland acte de présence gegeven op de zgn. DUOdagen; regionale bijscholingsdagen voor de huisartsen van Midden-Nederland in het Meander Medisch Centrum. Het thema dit jaar was Beter maken. Ook dit jaar waren het weer geslaagde en positieve dagen. Een uitstekende manier voor de jgzprofessionals om huisartsen in de regio te ontmoeten. Goede samenwerking in de keten kan bijdragen aan het beter of sneller signaleren van problemen en preventie. Dit start vaak door elkaar regelmatig tegen te komen en elkaar beter te leren kennen. Voor meer informatie: Patricia van den Berg, Teamleider Amersfoort Zuid Resultaten neonatale gehoorscreening in het jaar 2012 Het programma neonatale gehoorscreening is een bevolkingsonderzoek met als doel het vroegtijdig opsporen van alle kinderen met een permanent gehoorverlies aan één of beide oren, om vóór de leeftijd van 6 maanden te kunnen starten met een behandeling. Deze neonatale gehoorscreening maakt deel uit van het uniforme deel van het Basistakenpakket van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Binnen JGZ Eemland voeren getrainde en geautoriseerde screeners deze onderzoeken uit. Wanneer na drie screeningsrondes nog geen voldoende gehoor kan worden aangetoond aan beide oren wordt een kind voor verdere diagnostiek verwezen naar het audiologisch centrum. De deelname aan de screening is hoog >98%. JGZ Eemland voldoet ook aan de kwaliteitsnorm m.b.t. de tijdigheid van het uitvoeren van de screening in de eerste twee screeningsrondes (>97%.). Signaleren psychosociale problemen op een VO school; motiveren en doorpakken Het basistakenpakket beschrijft de signalerende rol van de JGZ: integrale benadering van het kind en het hierbij betrekken van zowel de lichamelijke, psychische, sociale en de cognitieve ontwikkeling. De JGZ signaleert bedreigende factoren, vraagt hulp of verwijst en grijpt in bij situaties die de veiligheid van het kind bedreigen, zo schrijft ook de Commissie De Winter in de onlangs uitgebrachte evaluatie van het basistakenpakket. 6

7 Een recente illustratie uit de regio Eemland van de JGZ-praktijk van alledag: Als jeugdverpleegkundige maak ik helaas geregeld mee dat er leerlingen op middelbare scholen met suïcidegedachten rondlopen. Zo waren er onlangs nog twee leerlingen waarbij ik dit signaleerde in een regulier contactmoment op de school. Voor de leerlingen waren de 1-op-1 gesprekken een veilige en anonieme omgeving, waarin ze de vrijheid voelden om hun persoonlijke leven te delen. Ik heb vervolgens deze persoonlijke gegevens op een zorgvuldige manier bij de juiste professional doorgegeven, en zo kon direct de juiste hulp worden geboden. Ik was daarbij de spil tussen leerling, ouders en hulpinstanties. Voor meer informatie: Frida Koudijs, Teamleider Amersfoort Noord Wijkgerichte aanpak in Eemnes In het kader van transitie jeugdzorg is CJG Eemnes bezig om samen met de gemeente te kijken hoe we de taken van het dorpsnetwerk al meer kunnen uitbreiden. Geinspireerd door de proeftuin in het Soesterkwartier hebben het CJG en de gemeente een voorstel geschreven om samen met de bestaande ketenpartners en BJZ een wijkgerichte aanpak te gaan hanteren en het één gezin één plan principe steviger te gaan inzetten. De ketenpartners zullen meer met elkaar moeten gaan samenwerken, elkaars expertise gaan verkennen en elkaars expertise gaan gebruiken. Het streven is om rond de zomer hiermee te gaan starten. Gezondheidsbevordering, beleidsadvisering en epidemiologie Epidemiologie Eerste resultaten gezondheidsonderzoek onder volwassenen en senioren bekend. Het afgelopen jaar is deze monitor voor het eerst in samenwerking met CBS en RIVM gehouden, waardoor we nu ook op landelijk niveau gegevens hebben. Ongeveer mensen hebben landelijk de vragenlijst ingevuld. In de regio Midden-Nederland waren dit mensen. De eerste resultaten over roken, alcoholgebruik, overgewicht, chronische aandoeningen, ervaren gezondheid, mantelzorg, eenzaamheid, risico op angst/depressie, moeite met rondkomen en huiselijk geweld zijn naar de gemeenten gestuurd. De percentages van de lokale onderwerpen, uitsplitsing naar risicogroepen en vergelijkingen met voorgaande jaren zijn over enkele weken beschikbaar. Publieke Gezondheid B.Slim: Good practice Op verzoek van het RIVM Centrum voor Gezond Leven zal Josien Felix van de GGD Midden-Nederland en Marloes Westerveld van de gemeente Amersfoort, projectleiders van B.Slim, een bijdrage leveren aan de netwerkbijeenkomst over sociale marketing op 6 juni a.s. Sociale marketing is een succesvolle aanpak in het verleiden van mensen tot het maken van gezonde keuzes. Hoe deze strategie in het preventieprogramma B.Slim wordt toepast, zal de 6e juni uiteengezet worden, als 1 van de 3 good practices. Voor meer informatie over de bijeenkomst en aanmelding zie: Monitor 0 4 jaar in alle regio s besproken De afgelopen weken hebben we in alle regio s terugkoppelingsbijeenkomsten gehouden over de resultaten van de Monitor 0 4 jaar. Wethouders, ambtenaren, vertegenwoordigers van thuiszorgorganisaties en CJG s waren daarbij aanwezig. De gemeenten zijn nu aan zet om te bezien welke activiteiten verder nodig zijn, bijvoorbeeld een lokale verdiepingsbijeenkomst in CJG-verband. Voor overleg of informatie hierover kunt u contact opnemen met uw regio PPG-er. 7

8 Prenatale zorg: taak voor gemeenten In 2011 hebben gemeenten er een wettelijke taak bijgekregen: prenatale zorg. De middelen hiervoor zijn per 1 januari 2009 al van de AWBZ overgeheveld naar de gemeenten via de Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin. Door prenatale voorlichting worden aanstaande ouders geïnformeerd over wat komen gaat en waar zij terecht kunnen voor vragen, advies, hulp en ondersteuning rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode daarna. Prenatale voorlichting verhoogt dus de kansen voor een kind vanaf het allereerste begin. Door gemeenten verantwoordelijkheid te geven voor de organisatie van prenatale voorlichting hebben zij de mogelijkheid om deze direct te verbinden aan de Centra voor Jeugd en Gezin en de reguliere zorgverleners zoals huisarts en verloskundige in de gemeente. Meer lezen over achtergronden en mogelijke aanpak op lokaal niveau? De VNG heeft over dit onderwerp al in 2009 een Handreiking uitgegeven, die met onderstaande link te openen is: natale_voorlichting_2009.pdf Eerste lijns café in IJsselstein druk bezocht Vertegenwoordigers van de lokale eerste lijn organiseerden op 11 april in IJsselstein een eerste lijns café. Het begint een goede traditie te worden om in IJsselstein jaarlijks een dergelijke bijeenkomst te organiseren. Doel is netwerken, samenwerking te verbeteren en informatie uit te wisselen. Ook de GGD, welzijnswerk en andere relevante partijen waren aanwezig. Er is onder meer informatie uitgewisseld over de monitors van de GGD die dit voorjaar zijn afgerond, over het project JOGG ( Jongeren op Gezond gewicht ) en een nieuwe preventieve activiteit die door de gemeente gesubsidieerd wordt en zich richt op preventie en bestrijding van overgewicht t.b.v. de doelgroep volwassenen. Lekker fit! Duim uitgereikt in Veenendaal Op 26 april is, na het Koningsontbijt, voor het eerst in de gemeente Veenendaal de Lekker fit! Duim uitgereikt. De Engelenburgschool ontving deze stimuleringsprijs uit handen van wethouder Bouwmeester. Het ontvangen van de Lekker fit! oorkonde is een bevestiging van alle inspanningen die de school heeft geleverd op het gebied van gezond eten, meer bewegen en gezonde keuzes bij hun leerlingen. De Lekker fit! Duim is een landelijk keurmerk en is ontwikkeld door de Nederlandse Hartstichting, en waarbij ook GGD Midden-Nederland en Sportservice Midden Nederland betrokken waren. De Duim is bedoeld om scholen te stimuleren de gezondheidsthema s voeding en bewegen een vaste plek te geven in het schoolbeleid en ze te belonen voor hun goede aanpak. Grote opkomst workshop Drank- en Horecawet in Woerden Op 9 april vond er een workshop nieuwe Drank- en Horecawet plaats in Woerden. Alle alcoholverstrekkers in Woerden waren voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Er was veel belangstelling; onder de 70 deelnemers aan deze workshop waren vertegenwoordigers van clubs, sportverenigingen, detailhandel, politie, jongerenwerk en horeca. Tijdens het algemene gedeelte werden de aanpak van Nuchter Verstand toegelicht en de wijzigingen in de Drank- en Horecawet. Daarna was er een interactief gedeelte waarin de deelnemers werden uitgenodigd om mee te denken over het alcoholmatigingsbeleid van de gemeente Woerden. Dit leidde tot stevige en inhoudelijk goede discussies. De tips, suggesties en ideeën vanuit de aanwezigen worden door de gemeente Woerden meegenomen in de verdere uitwerking van het beleid. Project rookvrije schoolterreinen Om het roken door kinderen te ontmoedigen wil het kabinet vanaf 1 januari 2014 de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak van 16 naar 18 jaar verhogen. De helft van de rokers begint op het schoolplein. Kinderen gaan sneller roken als hun vrienden dat ook doen: zien roken, doet roken. Hoe eerder een kind begint met roken, hoe waarschijnlijker het is dat hij verslaafd raakt. En hoe moeilijker het is om later nog te stoppen. Er is nog geen wet die scholen voorschrijft om hun schoolterrein rookvrij te maken. Scholen moeten dus zelf actie ondernemen. Om scholen hierbij te ondersteunen, lanceerde het Longfonds in maart het project 8

9 rookvrije schoolterreinen. Scholen kunnen naar de website en daar een stappenplan doorlopen. In principe kunnen scholen dit zelfstandig doen. Als zij toch bepaalde ondersteuning wensen, dan kan contact worden opgenomen met de lokale GGD en/ of instelling voor verslavingszorg. Sportvereniging Baarn loopt voorop met een gezonde sportkantine Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst begin dit jaar voor alle (sport)kantines in Baarn, georganiseerd vanuit het leefstijlproject B.Slim, heeft SV Baarn besloten over te gaan op een gezonde Sportkantine. De gemeente Baarn loopt daarmee voorop in Midden-Nederland. De komende maanden zal de sportvereniging begeleid worden om te komen tot een kantine met een gezond en gevarieerd aanbod met als streven een feestelijke kick-off eind augustus. De gezonde sportkantine zal passen bij de eigen identiteit, doelgroep en de exploitatie van de vereniging. Een gezonder voedingsaanbod kan zowel voor de gezondheid van de kantinebezoeker als de omzet van de kantinebeheerder een win-win situatie opleveren. Het is namelijk goed mogelijk om ook met een gezond voedings- en drankenaanbod een winstgevende omzet te draaien. Voor meer informatie: Dany Ashtari (PPG er Regio Eemland) Asielzoekers Opvoeden en Zo Voor Somalische vrouwen in het asielzoekerscentrum Leersum loopt al enige tijd een cyclus bijeenkomsten Opvoeden en Zo, in samenwerking met een Somalische pedagoge. Als afwisseling werd tussendoor een bijeenkomst ingevuld over de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland. De meeste deelnemers hebben inmiddels een verblijfsstatus, en stromen uit naar gemeentes in de regio. Overleg met instanties rondom jeugdzorg loopt over de mogelijkheid om ook aan andere taalgroepen in het AZC groepsmatige opvoedingsondersteuning te bieden. Als pilot wordt sinds maart elke twee weken een bijeenkomst aangeboden aan pasbevallen vrouwen, vormgegeven door de zwangerenbegeleidster van het centrum, en een GGDmedewerkster. Naast het broodnodige sociale contact en het uitwisselen van ervaringen worden bekkenbodemspieroefeningen gedaan, babymassage geoefend en wordt informatie gegeven over gezonde voeding, anticonceptie en de zorg voor de baby. De taalbarrière wordt geslecht met behulp van een vrijwilligster. Aan de peuterspeelzaal op het AZC werd ondersteuning geboden rond het leren tandenpoetsen. Binnen een oriëntatietraining voor nieuw-gearriveerde Arabisch sprekende bewoners werd een gastles ingevuld over de organisatie van gezondheidszorg tijdens de asielprocedure. 9

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks Vanessa Peters, GGD Gelderland Midden Marinka de Feijter, GGD N-O Gelderland Ineke van der Vlugt, Rutgers WPF 1

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Folder voor ouders/verzorgers Welkom bij de GGD West-Brabant! Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 19 jaar Uw kind is of wordt binnenkort

Nadere informatie

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

Activiteiten van de GGD voor statushouders, kinderen en volwassenen

Activiteiten van de GGD voor statushouders, kinderen en volwassenen Activiteiten van de GGD voor statushouders, kinderen en volwassenen Regiocoördinator publieke gezondheid statushouders Binnen de GGD is Cobi Izeboud werkzaam als Regiocoördinator publieke gezondheid statushouders.

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar. Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar. Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg Samen werken aan een gezond en veilig schooljaar Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Het voortgezet onderwijs EN de Jeugdgezondheidszorg Gezonde leerlingen die lekker in hun vel

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd Gemeente Leiderdorp is een werkwijze van Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeente Leiderdorp Verantwoordingsperiode

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin?

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Paul van der Velpen, directeur Public Health & GGD Amsterdam Calixte Veerman, arts M&G, jeugdarts

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht in het kort 26 gemeenten: 6 subregio s incl. de stad Utrecht 1,2 miljoen inwoners

Nadere informatie

> Jeugdgezondheidszorg, daar groei je mee op. Informatieboekje voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar

> Jeugdgezondheidszorg, daar groei je mee op. Informatieboekje voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar > Jeugdgezondheidszorg, daar groei je mee op Informatieboekje voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar > Jeugdgezondheidszorg, daar groei je mee op Meander Jeugdgezondheidszorg volgt, samen met u als

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Samenwerking rond kindermishandeling in de eerste lijn! Magda Boere-Boonekamp

Samenwerking rond kindermishandeling in de eerste lijn! Magda Boere-Boonekamp Samenwerking rond kindermishandeling in de eerste lijn! Magda Boere-Boonekamp Kindermishandeling: horen, zien en (zorgvuldig) handelen eencasus 1 Omwiegaathet? 5 jarige jongen, cluster 4 onderwijs Zorgen

Nadere informatie

Borging aanpak kindermishandeling binnen de Centra Jeugd en Gezin regio Eindhoven De Startfoto

Borging aanpak kindermishandeling binnen de Centra Jeugd en Gezin regio Eindhoven De Startfoto Borging aanpak kindermishandeling binnen de Centra Jeugd en Gezin regio Eindhoven 14-02-2011 De Startfoto Bijeenkomst beleidsambtenaren jeugd Bezoeken netwerken 12 en 12 + Gesprekken beleidsfunctionarissen

Nadere informatie

Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI)

Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Congres toezicht en handhaving Kinderopvang 1 oktober 2013 Vertrouwensinspecteurs in de kinderopvang Christa Broeren en Liesbeth Klaver Een houtskoolschets van

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 80/2017 Datum : 12 juni 2017 B&W datum : Beh. Ambtenaar : Lotte Vorwerg Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Beantwoording toezegging RTG d.d. 6 juni 2017 ten

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 424 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

[MELDCODE HG/KM MINTERS] december 2016

[MELDCODE HG/KM MINTERS] december 2016 2016 december 2016 [MELDCODE HG/KM MINTERS] [Voor een zorgvuldige afhandeling van (signalen van) vermoedens van Huiselijk geweld en Kindermishandeling heeft Minters een interne Meldcode opgesteld ] 1.

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School 2014-2015

Menukaart Gezonde School 2014-2015 Menukaart Gezonde School 2014-2015 Gezondheidsaanbod in het mbo Deze menukaart geeft een overzicht van het gezondheidsaanbod voor het middelbaar beroepsonderwijs. Wilt u op uw school met een thema aan

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR GEZONDE JEUGD Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. Bij sommige kinderen

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Regie, zorg aan en preventie van gezondheidsachterstanden bij asielzoekers

Regie, zorg aan en preventie van gezondheidsachterstanden bij asielzoekers Regie, zorg aan en preventie van gezondheidsachterstanden bij asielzoekers Hier komt tekst RIB - 8 juni 2017 Jan Hier Braat komt ook tekst Evy Hochheimer Opvang asielzoekers en Gezondheidszorg Asielzoekers

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar U wilt als ouder dat uw kind gezond en veilig opgroeit. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistentes kijken samen met u naar de groei en ontwikkeling. We geven

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Hardenberg

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Hardenberg [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 458 ouders van kinderen van een half tot twaalf jaar inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg. voor alle kinderen tot 19 jaar. Folder voor ouder(s)/verzorger(s)

Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg. voor alle kinderen tot 19 jaar. Folder voor ouder(s)/verzorger(s) Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen tot 19 jaar Folder voor ouder(s)/verzorger(s) U wilt het beste voor uw kind: een onbezorgde jeugd en een goede gezondheid. Als ouder speelt u daarbij

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 478 ouders van ½- tot 12 jaar inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk

9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk 9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk GGD = Gemeentelijke GezondheidsDienst Publieke Gezondheid & veiligheid is wettelijke taak. Alle 400 gemeenten hebben eigen GGD. GGD is van jullie:

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht in het kort 26 gemeenten: 6 subregio s incl. de stad Utrecht 1,2 miljoen inwoners

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

Activiteiten van de GGD voor statushouders, kinderen en volwassenen. 20/12/16

Activiteiten van de GGD voor statushouders, kinderen en volwassenen. 20/12/16 Activiteiten van de GGD voor statushouders, kinderen en volwassenen. 20/12/16 Regiocoördinator publieke gezondheid statushouders Binnen de GGD is Cobi Izeboud werkzaam als Regiocoördinator publieke gezondheid

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Uitgave van het Centrum voor Jeugd en Gezin Opsterland. Bij het samenstellen van deze uitgave is gebruik gemaakt van Samenwerken in

Nadere informatie

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals Informatie voor professionals De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) heeft, met ingang van het schooljaar 2014-2015, de werkwijze van de afdeling jeugdgezondheidszorg (deels) aangepast. In deze brief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 001 Programma voor Jeugd en Gezin Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 AGENDAPUNT 2015.07.09/4 BC 15-002 Voorstel voor de vergadering van: de bestuurscommissie Midden-Nederland Datum vergadering: 9 juli 2015 Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 oktober Nummer: 2012/9/18. Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen. Afdeling: Welzijn

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 oktober Nummer: 2012/9/18. Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen. Afdeling: Welzijn \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 29 oktober 2012 Nummer: 2012/9/18 Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen Afdeling: Welzijn Programma: Mens en Welzijn Product: Onderwerp: Plan van aanpak Q-koorts Aan de

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR GEZONDE JEUGD Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. Bij sommige kinderen

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

WORKSHOP. Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies

WORKSHOP. Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies WORKSHOP Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies Rudy Bonnet Stade Advies Sevgi Tunali STAP 14 februari 2011 PROGRAMMA Opening Doel workshop Cijfers

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Olst-Wijhe

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Olst-Wijhe [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet Olst-Wijhe [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente Olst-Wijhe 444 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt

Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt Voorstellen Jolanda Verkade Advies dwars door de 3 decentralisaties Passie en specialisatie is het Jeugddomein 15 jaar managementervaring

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 460 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014)

Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014) Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014) Inhoud Advies Commissie De Winter Opmerkingen uit standpunt staatssecretaris Van Rijn Zat al in BTP Zat nog niet in BTP, maar deed JGZ al Nieuw

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 448 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Kennisquiz: wat weet u al? U mag allemaal gaan staan Acht vragen Bij een fout antwoord mag u gaan zitten De winnaar ontvangt een grandioze prijs Vraag 1 De wet

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg. 0 tot 4 jaar. Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn

Jeugdgezondheidszorg. 0 tot 4 jaar. Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn Jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam In deze folder vindt u informatie over het zorgaanbod van de GGD (Geneeskundige en Gezondheidsdienst)

Nadere informatie

Vraag standaard naar de veiligheid in het gezin. Acuut gevaar? Stap 0: overweeg altijd: kán hier sprake zijn van kindermishandeling?

Vraag standaard naar de veiligheid in het gezin. Acuut gevaar? Stap 0: overweeg altijd: kán hier sprake zijn van kindermishandeling? Digitaal stroomdiagram op basis van de Meldcode (Eerst komen alleen de 5 stappen in beeld, als je op de stap klikt, wordt de tekst onder elke stap zichtbaar) De stappen 1 t/m 4 kunnen door elkaar heen

Nadere informatie

passend onderwijs en zorg voor de jeugd VNG conferentie 11 juni 2013

passend onderwijs en zorg voor de jeugd VNG conferentie 11 juni 2013 passend onderwijs en zorg voor de jeugd VNG conferentie 11 juni 2013 Gestart vanuit gezamenlijke visie Professionals, ondersteuners, bestuurders werken samen aan: een sterke basis: goed onderwijs, gewoon

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit Menukaart Gezonde basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken.

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken. 4.1. Aanbod voor aanstaande ouders Onze producten gericht op de prenatale periode bieden aanstaande ouders begeleiding en ondersteuning die start tijdens de zwangerschap. Het is ter voorbereiding op de

Nadere informatie

Carinova. Jeugdgezondheidszorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl

Carinova. Jeugdgezondheidszorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl Carinova Jeugdgezondheidszorg Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Inleiding U wilt uw kind zo goed mogelijk verzorgen en opvoeden. De afdeling Jeugdgezondheidszorg van Carinova kan u daar bij helpen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind jaar 12

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind jaar 12 1 Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind 4-412 - jaar 12 jaar 2 Centrum voor Jeugd en Gezin Om de samenwerking rond kinderen en jeugdigen te verbeteren, worden in alle gemeenten Centra voor Jeugd

Nadere informatie

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 1. Signaleren 1.1 VVE beoordeling tijdens contactmoment op het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Uitvoerend: JGZ) 1.2 VVE

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting)

Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting) Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting) In control of Alcohol&Drugs 2016 en 2017 Noord-Holland Noord 1 Programmateam In Control of Alcohol&Drugs Stuurgroepen mei 2016 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

Wet meldcode van kracht:

Wet meldcode van kracht: Wet meldcode van kracht: Gemeenten aan zet! Claire Hostmann ministerie van VWS Karin Jentzsch - gemeente Hengelo 17 september 2013 2 Kennismaken Basisadministratie met Rijksbreed Persoonsgegevens 18 april

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

Gemeente Venlo. Inleiding. Jeugdgezondheidszorg. Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2016

Gemeente Venlo. Inleiding. Jeugdgezondheidszorg. Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2016 Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2016 Gemeente Venlo Inleiding De GGD, onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, helpt gemeenten bij de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van publieke

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS 14 juni 2017 Summersymposium Actualiteit van OGGZ en Jeugdgezondheidszorg Verwarde personen en kwetsbare kinderen De realiteit voor jeugdigen en ouders in 2017 HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer:

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer: RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer: Onderwerp: ontwerpbegroting 2011 en verantwoording van de Gezonde Gids 2009 GGD Midden-Nederland Voorstel

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014 Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid en 2014 Via de evaluatie Lokaal Gezondheidsbeleid 2010- hebben wij gemeld dat voor Lokaal Gezondheidsbeleid geen afzonderlijke nota meer verschijnt. Dit omdat gezondheid

Nadere informatie

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A Naast deze infokaart over hepatitis zijn er ook infokaarten beschikbaar over: infectieziekten algemeen, tuberculose, seksueel overdraagbare aandoeningen, jeugd en onveilig vrijen en jeugd en vaccinatie.

Nadere informatie

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West Informatie over uw privacy JGZ Zuid-Holland West Privacy JGZ Zuid-Holland West vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyreglement. Dit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 18 maart Onderwerp Beantwoording raadsvragen in zake: Vragenlijsten GGD - Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 18 maart Onderwerp Beantwoording raadsvragen in zake: Vragenlijsten GGD - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 18 maart 2014 nummer: 2014_BW_00173 Onderwerp Beantwoording raadsvragen in zake: Vragenlijsten GGD - vormend Beknopte samenvatting De VVD heeft raadsvragen gesteld naar

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt NHG-Standpunt Huisartsenzorg en jeugd Kom, we gaan naar de dokter... standpunt Het kind als lijdend voorwerp Mevrouw Haverslag en de heer Pieters vormen sinds twee jaar een gezin. Zij hebben elk een kind

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 468 Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Wet collectieve preventie volksgezondheid Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling De meldcode en de aandachtsfunctionaris Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Vanaf 1 juli 2013 is het een wettelijke verplichting tot

Nadere informatie

gemeente Echt-Susteren

gemeente Echt-Susteren Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 gemeente Echt-Susteren Inleiding De GGD, onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, helpt gemeenten bij de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van publieke

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Kleinholland BV (KDV) Zonnebloemweg TV ALMERE Registratienummer

Inspectierapport Kindercentrum Kleinholland BV (KDV) Zonnebloemweg TV ALMERE Registratienummer Inspectierapport Kindercentrum Kleinholland BV (KDV) Zonnebloemweg 66 1338TV ALMERE Registratienummer 355194363 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 06-06-2016

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het onderwijs

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het onderwijs De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het onderwijs Congres Huiselijk geweld en kindermishandeling 18 november 2013, NBC Nieuwegein Chaja Deen en Marij Bosdriesz Programma Meldcode in de

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar Samen werken aan een gezond en veilig schooljaar Het basisonderwijs & de Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Het basisonderwijs EN de Jeugdgezondheidszorg Gezonde leerlingen die lekker in hun vel zitten, presteren

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie