> Jeugdgezondheidszorg, daar groei je mee op. Informatieboekje voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "> Jeugdgezondheidszorg, daar groei je mee op. Informatieboekje voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar"

Transcriptie

1 > Jeugdgezondheidszorg, daar groei je mee op Informatieboekje voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar

2 > Jeugdgezondheidszorg, daar groei je mee op Meander Jeugdgezondheidszorg volgt, samen met u als ouder, de groei en ontwikkeling van uw kind. Deze folder geeft u informatie over wat u van Meander Jeugdgezondheidszorg kunt verwachten. In deze folder komt de afkorting JGZ met enige regelmaat terug. JGZ staat voor Jeugdgezondheidszorg. Welkom bij Jeugdgezondheidszorg Tijdens uw zwangerschap heeft u waarschijnlijk al kennis gemaakt met één of meerdere producten van MeanderGroep Zuid-Limburg zoals Meander Kraamzorg of Meander Jeugdgezondheidszorg. Meander Jeugdgezondheidszorg heeft als belangrijkste taak het bevorderen van een gezonde lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar. Dit wordt onder andere gedaan door: Het volgen van de groei en ontwikkeling van uw kind Vroegtijdig opsporen van gezondheidsrisico s en afwijkingen Vaccineren Het geven van voorlichting en advies over onder andere voeding, veiligheid en opvoeding Ondersteunen en adviseren van ouders/verzorgers, eventueel verwijzen naar andere zorgverleners. De Jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 4-jarigen wordt uitgevoerd door medewerkers in verschillende functies: Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen Consultatiebureau-assistentes die u ontvangen op het consultatiebureau, uw kind wegen en meten, afspraken maken en zorgen voor de administratie Screeners die de hielprik en de neonatale gehoorscreening verrichten Docenten die de cursus zwangerschapsbegeleiding en voorlichting verzorgen. 2

3 Kwaliteit Onze medewerkers zijn deskundig opgeleid en werken met richtlijnen. Zij worden regelmatig geschoold en zijn op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van de zorg voor zuigelingen en peuters. Meander Jeugdgezondheidszorg beschikt over het HKZ-kwaliteitscertificaat. JGZ werkt samen met andere organisaties Samen met de afdeling JGZ van de GGD (Gemeentelijke Gezondheids Dienst) leveren wij jeugdgezondheidszorg aan 0 tot 19-jarigen. Verder wordt samengewerkt met onder andere kraamzorg, verloskundigen, RIVM (vaccinaties), huisartsen, specialisten, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, peuterspeelzalen, kinderopvang, ZAT-teams (zorg advies teams) en Bureau Jeugdzorg. Het doel is de zorg voor uw kind en gezin zo goed mogelijk te laten verlopen. Verwijsindex Parkstad In deze index geven professionals aan of zij contact hebben met een gezin. Als er meerdere organisaties contact hebben met een gezin dan kan er na uw toestemming contact met elkaar worden gezocht om de zorg voor uw kind en gezin op elkaar af te stemmen. Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) In iedere gemeente van Parkstad zijn CJG s. Hier kunt u als ouder(s), maar ook jongeren en professionals met vragen terecht over opvoeden en opgroeien. Meer informatie en adressen zijn te vinden op onze site. 3

4 Wat heeft Meander Jeugdgezondheidszorg u te bieden? Zuigelingen 0 tot 14 maanden Tussen de vierde en de zesde dag na de geboorte van uw kind voert een speciaal hiertoe opgeleide medewerker (screener) het gehooronderzoek en de hielprik uit. Bij de hielprik wordt een beetje bloed uit de hiel van het kindje afgenomen en onderzocht op een aantal aangeboren afwijkingen. Deze ziekte-beelden komen niet vaak voor, maar door vroege opsporing kunnen ernstige gezondheidsproblemen worden voorkomen. Ook wordt een gehooronderzoek gedaan. Dit onderzoek duurt enkele minuten en wordt bij voorkeur uitgevoerd als de baby slaapt. Door vroege opsporing van gehoorproblemen kan snel worden gestart met behandeling en de begeleiding van de ouders en het kind. Beide onderzoeken vinden meestal thuis in uw vertrouwde omgeving plaats. Na de afsluiting van de kraamperiode maakt een jeugdverpleegkundige met u een telefonische afspraak voor een huisbezoek. Dit bezoek vindt plaats tussen de tiende en veertiende dag na de geboorte. U krijgt dan antwoord op uw vragen en praktische tips over voeding, veiligheid, verzorging, ontwikkeling en de omgang met uw baby. Verder ontvangt u de groeigids waarin nuttige tips en adviezen zijn te vinden. Samen met u wordt het digitale dossier Jeugdgezondheidszorg van uw kind ingevuld. Belangrijke gegevens over de zwangerschap, de bevalling, de baby en de gezinssituatie worden in het dossier vastgelegd. Bij de bezoeken aan het consultatiebureau wordt het digitale dossier door de jeugdarts en jeugdverpleeg- kundige bijgehouden. Tijdens het huisbezoek krijgt u ook uitleg over wat het consultatiebureau u te bieden heeft en, als u instemt met deze zorg, wordt een afspraak gemaakt voor het eerste bezoek aan het consultatiebureau. U bezoekt het consultatiebureau in het eerste levensjaar ongeveer negen keer. Uw kind wordt tijdens de bezoeken gewogen en gemeten door de consultatiebureau-assistente. Zij maakt samen met u een afspraak voor het volgende bezoek. 4

5 De jeugdarts en jeugdverpleegkundige volgen de groei en ontwikkeling. Door deze regelmatige onderzoeken kunnen eventuele vertragingen of afwijkingen tijdig worden opgespoord. Indien nodig vindt een extra onderzoek plaats of wordt u verwezen, bijvoorbeeld naar de huisarts. Tijdens de bezoeken aan het consultatiebureau wordt ingegaan op uw vragen en krijgt u voorlichting over voeding, verzorging, ontwikkeling, opvoeding, spel en speelgoed indien u daar prijs op stelt. We bespreken met u of er bijzonderheden zijn in de gezinssituatie, omdat dit van invloed kan zijn op de ontwikkeling van uw kind. Op deze manier kunnen we u ondersteunen of verwijzen. Uw kind wordt gevaccineerd tegen verschillende ziekten. Meer informatie over vaccinaties vindt u in het groeigids en in de folder van het RIVM. Spreekuur op afspraak Hebt u tussen de reguliere bezoeken vragen over uw kind, bijvoorbeeld over de groei, gedrag of ontwik-keling, dan kunt u bellen of een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige. Zij spreekt met u een datum en tijd af op het consultatiebureau om samen met u uw vragen te bespreken, te kijken hoe uw kind groeit en welk advies het beste bij u en uw baby past. Zorg voor de peuter (18 maanden tot 4 jaar) Deze contacten worden uw kind aangeboden op de leeftijd van 18 maanden (facultatief), 2 jaar, 3 jaar en 3 jaar en 9 maanden. U krijgt voor deze bezoeken een schriftelijke uitnodiging thuis gestuurd. Uw kind wordt afwisselend door een jeugdarts of jeugdverpleegkundige gezien. De cb-assistente meet en weegt uw kind. Door uw kind regelmatig te zien kan de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw peuter worden gevolgd. Bij vragen wordt samen met u naar een oplossing gezocht. Verder krijgt u, indien u dit op prijs stelt, voorlichting over ontwikkeling, opvoeding, veiligheid, spel en speelgoed. Indien noodzakelijk kunnen er extra afspraken gepland worden. Na het laatste bezoek aan het peuterconsultatiebureau wordt de zorg en daarmee ook het dossier van uw kind overgedragen aan de JGZ 4 tot 19 jaar van de GGD. 5

6 Huisbezoek of verwijzing Soms is de tijd op het consultatiebureau te kort om op al uw vragen in te gaan. De jeugdverpleegkundige kan u in dat geval ook thuis bezoeken. Zij heeft dan meer tijd om rustig met u te praten en samen met u na te gaan wat het beste antwoord is op uw vragen of problemen. Videohometraining Videohometraining is een vorm van opvoedingsondersteuning aan de hand van video opnames. De training kan worden ingezet bij lichte opvoedingsproblemen; bijvoorbeeld bij baby s of peuters die huilen, slecht eten, moeilijk inslapen, niet luisteren of bij een moeilijk te hanteren gedrag. Het consultatiebureauteam kan u verwijzen naar videohometraining. Niet in alle gemeenten is videohometraining beschikbaar. Informeer bij uw consultatiebureau-team naar de mogelijkheden. Triple P Triple-P is opvoedingsondersteunend programma. Het richt zich op het voorkomen en verminderen van opvoedproblemen bij kinderen door het versterken van kennis, vaardigheden en het zelfvertrouwen van ouders. De dagelijkse communicatie in het gezin is uitgangspunt om ouders te ondersteunen in hun vaardigheden, het probleemoplossend vermogen van ouders wordt daarmee gestimuleerd. Contacten tussen ouders en de jgz-medewerker kunnen variëren van een tot meerdere afspraken. Mocht u opvoedkundige vragen of problemen hebben dan kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van het consultatiebureauteam. 6

7 Groepsgerichte voorlichting Op enkele plaatsen in Parkstad wordt voorlichting gegeven voor (aanstaande) ouders, zoals: Zwangerschapsbegeleiding en voorlichting Bijeenkomsten voor aanstaande ouders Themabijeenkomsten voor zuigelingen/peuters Wilt u meer informatie over themabijeenkomsten dan kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van het consultatiebureau. Ook kunt u contact opnemen met onze klantenservice, telefoonnummer Op de website onder Jeugdgezondheidszorg is informatie te vinden over ons aanbod aan voorlichting. Bereikbaarheid Voor het maken of verzetten van een afspraak kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met uw consultatiebureau. Dit telefoonnummer ontvangt u van de kraamverzorgende of van uw jeugdverpleegkundige en is te vinden in de groeigids. Bij vragen over uw kind kunt u telefonisch contact opnemen via tel.nr Uw vraag wordt in eerste instantie aangenomen door een telefoniste van onze klantenservice. Zij verbindt u door met een jeugdverpleegkundige. Is deze niet direct bereikbaar dan neemt zij dezelfde dag contact met u op. Als uw kind ziek is of u komt in situaties die snel om actie vragen dan adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts. 7

8 Digitaal dossier JGZ Om de groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen wordt tijdens het eerste huisbezoek na de geboorte een digitaal dossier JGZ aangelegd. Hierin noteren jeugdarts en jeugdverpleegkundige tijdens ieder consultatiebureaubezoek belangrijke informatie over uw kind zoals lengte, gewicht, ziekten, opnames, ontwikkeling, uw vragen en opmerkingen, bevindingen uit onderzoek, bijzonderheden in de gezinssituatie en eventuele adviezen en gemaakte afspraken. Bij verhuizing wordt, met uw toestemming voor overdracht, het dossier doorgestuurd naar een andere organisatie voor Jeugdgezondheidszorg. Op de leeftijd van 3 jaar en 9 maanden, na het laatste consultatiebureaubezoek, wordt het digitaal dossier overgedragen aan de jeugdarts van de GGD. Tijdens onderzoek of gesprekken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige kunnen vertrouwelijke onderwerpen aan de orde komen. Indien u van mening bent dat deze niet in het dossier vermeld mogen worden, dan kunt u dit kenbaar maken. Indien u opgenomen gegevens in het digitaal dossier van uw kind gewijzigd of verwijderd wilt zien, dient u daartoe schriftelijk een verzoek toe in de dienen bij Meander Jeugdgezondheidszorg. Indien het team JGZ (vanuit professioneel oogpunt) van mening is dat bepaalde gegevens in het belang van uw kind niet gewijzigd of verwijderd kunnen worden, zal u dat in een gesprek worden medegedeeld. U hebt recht op inzage in het dossier van uw kind. Indien u dit wenst, kunt u hiervoor een afspraak maken via de jeugdverpleegkundige van uw consultatiebureau. Uit zorgvuldigheidsoverwegingen kan dit alleen tijdens een aparte afspraak, dus niet tijdens een regulier consultatiebureaubezoek. U hebt recht op een papieren uitdraai van het dossier van uw kind. Dit kan alleen indien u dit schriftelijk of per aanvraagt. Uit zorgvuldigheidsoverwegingen kan het enkele dagen duren voordat u de print kunt ahalen of per post ontvangt. Het dossier blijft eigendom van Meander Jeugdgezondheidszorg. 8

9 Vertrouwelijke gegevens kunnen buiten onze organisatie zonder uw toestemming alleen verstrekt worden: Aan personen/instellingen die direct betrokken zijn bij de zorg, hulp en dienstverlening bijvoorbeeld na verwijzing door het consultatiebureau Als er ernstige zorgen zijn over uw kind(eren) Voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek (alleen anonieme gegevens). Privacyreglement Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft MeanderGroep Zuid-Limburg waarvan Meander Jeugdgezondheidszorg deel uitmaakt, een privacyreglement ontwikkeld. Hierin staat hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. Het reglement is op te vragen bij het secretariaat Jeugdgezondheidszorg, telefoonnummer Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling MeanderGroep ZL (MGZL) is verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan haar cliënten. Deze verantwoordelijkheid is zeker ook aan de orde in geval van dienstverlening aan cliënten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. Sinds 1 juli 2013 is er vanuit de Wet op de Meldcode een verplichting voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie om het 5 stappenplan van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling te volgen. De vijf stappen van de Meldcode helpen professionals bij het signaleren van verwaarlozing, mishandeling of misbruik en ondersteunen hen bij eventuele vervolgstappen. In het kader van een goede dienstverlening mag u er vanuit gaan dat eventuele zorgen rondom dit thema altijd met u besproken worden. 9

10 Regels rond zorg Om de zorgverlening zo goed mogelijk te laten verlopen voor u, uw kind en onze medewerkers zetten wij hierbij een aantal belangrijke afspraken rondom de zorg voor uw kind op een rij. Indien u hierover meer uitleg wilt, kunt u dit bespreken met één van de medewerkers van het consultatiebureau. Voor het goed laten verlopen van zorg zijn de volgende punten van belang: Zoveel mogelijk dezelfde medewerkers Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk dezelfde jeugdarts en jeugdverpleegkundige bezoekt op het consultatiebureau. Helaas is dit niet altijd te realiseren door vakanties, ziekte of werkroosters van medewerkers maar ook doordat u zelf wensen heeft ten aanzien van het tijdstip en de dag waarop u het consultatiebureau wilt bezoeken. Wij zullen u zoveel mogelijk informeren over structurele wisselingen. Afspraak met het consultatiebureau Wij vragen u om op tijd te komen voor uw afspraak op het consultatiebureau of thuis te zijn wanneer een jeugdverpleegkundige een afspraak voor een huisbezoek met u heeft gemaakt. Wanneer u meer dan 10 minuten te laat komt op het consultatiebureau, zijn wij genoodzaakt anderen voor te laten gaan die wel op tijd zijn gekomen. Er wordt een nieuwe afspraak met u gemaakt indien u niet op hetzelfde dagdeel kunt worden geholpen. Als u kind een besmettelijke ziekte onder de leden heeft Indien uw kind een besmettelijke ziekte heeft verzoeken wij u om contact op te nemen met de JGZ. Sommige besmettelijke ziekten ( bijv. waterpokken, mazelen, krentenbaard) zijn heel besmettelijk en kunnen risico s opleveren voor jonge zuigelingen. In dat geval is het beter om een nieuwe afspraak te maken. 10

11 Verhindering Wij verwachten van u dat u de afspraken op het consultatiebureau en huisbezoeken nakomt. Bij verhindering dient u het consultatiebureau hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Als u de afspraak afzegt, zullen wij naar de reden vragen. Het plannen van een nieuwe afspraak op korte termijn is niet altijd mogelijk. Wat mag u van onze medewerkers verwachten? U mag verwachten dat onze medewerkers: U en uw kind met respect behandelen Persoonlijke aandacht hebben voor u en uw kind Het belang van uw kind centraal stellen De activiteiten zelfstandig en deskundig uitvoeren Zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen, ideeën en leefregels binnen onze richtlijnen Vertrouwelijk omgaan met informatie Hygiënisch werken. Wat verwachten wij van u? Wij verwachten dat u: De verantwoordelijkheid neemt voor de gezondheid en het welbevinden van uw kind Relevante informatie over uw kind en het gezin ter beschikking stelt, zodat wij u adequate zorgverlening kunnen bieden Onze medewerkers met respect behandelt Rekening houdt met genoemde richtlijnen Toezicht houdt op uw kind in de boxenkamer en de onderzoekskamer. Omgangsnormen Wij gaan er vanuit dat u en onze medewerkers volgens algemeen aanvaarde omgangsnormen met elkaar omgaan. Agressief gedrag of enige vorm van intimidatie kunnen leiden tot het onmiddellijk stoppen van de zorgverlening volgens de zorgweigeringsprocedure. 11

12 Huisdieren Het kan gebeuren dat onze medewerkers zich bij u thuis niet veilig voelen in het bijzijn van uw huisdier. De medewerker kan u verzoeken uw huisdier naar een andere ruimte te brengen of zal met u hierover afspraken maken. Indien er geen oplossing gevonden wordt, kan dit leiden tot stoppen van de zorgverlening in de thuissituatie volgens de zorgweigeringsprocedure. Huisdieren worden niet toegelaten op het consultatiebureau. Zorgweigeringsprocedure De zorgweigeringsprocedure kunt u opvragen bij Meander Jeugdgezondheidszorg via tel.nr Roken Volgens wettelijk voorschrift geldt op onze consultatiebureaus en in de gebouwen van MeanderGroep Zuid-Limburg een algemeen rookverbod. Evaluatie van de zorgverlening Tijdens het eerste huisbezoek na de geboorte wordt besproken wanneer de zorgverlening met u wordt geëvalueerd. Ook tussentijds kunt u met de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige de zorg evalueren. Zonodig wordt de zorg in onderling overleg bijgesteld. U als ouder kunt het initiatief daartoe nemen, het initiatief kan ook door een van onze medewerkers worden genomen. Wij voeren met enige regelmaat tevredenheidsonderzoeken uit onder de bezoekers van het consultatiebureau. Op basis van evaluatie stellen wij, indien nodig, onze dienstverlening bij. Hebt u zelf suggesties om de zorg te verbeteren, dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. 12

13 Klachtenbehandeling De kwaliteit van de zorgverlening is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u klachten heeft over de zorg. Wij vragen u om deze klachten te bespreken met degene over wie u een klacht heeft en/of met diens leiddinggevende. Indien nodig kunnen zij u ook informeren over verdere stappen. Alleen wanneer u uw klachten of wensen met onze medewerkers bespreekt, zijn wij in staat onze zorg te verbeteren. Meer informatie vindt u in de folder klachtenbehandeling. Deze kan worden opgevraagd bij het secretariaat Jeugdgezondheidszorg, telefoonnummer Cliëntenraad MeanderGroep Zuid-Limburg heeft een cliëntenraad die opkomt voor algemene belangen van de cliënten van de instelling. De cliëntenraad is er niet voor individuele klachten over de zorgverlening. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de algemene informatiebrochure over de cliëntenraad, die u kunt aanvragen bij het secretariaat van de cliëntenraad, telefoonnummer of via onze website. Meer informatie Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze site: Ga daarna door naar Jeugdgezondheidszorg. 13

14

15

16 ART.NR JUL14

Carinova. Jeugdgezondheidszorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl

Carinova. Jeugdgezondheidszorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl Carinova Jeugdgezondheidszorg Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Inleiding U wilt uw kind zo goed mogelijk verzorgen en opvoeden. De afdeling Jeugdgezondheidszorg van Carinova kan u daar bij helpen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg. voor alle kinderen tot 19 jaar. Folder voor ouder(s)/verzorger(s)

Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg. voor alle kinderen tot 19 jaar. Folder voor ouder(s)/verzorger(s) Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen tot 19 jaar Folder voor ouder(s)/verzorger(s) U wilt het beste voor uw kind: een onbezorgde jeugd en een goede gezondheid. Als ouder speelt u daarbij

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar U wilt als ouder dat uw kind gezond en veilig opgroeit. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistentes kijken samen met u naar de groei en ontwikkeling. We geven

Nadere informatie

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk

Nadere informatie

Het consultatiebureau

Het consultatiebureau Het consultatiebureau 1 2 Het consultatiebureau In deze folder informeren wij u over een aantal praktische zaken rondom het consultatiebureau. De volgende onderwerpen komen aan bod: 1. Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg. 0 tot 4 jaar. Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn

Jeugdgezondheidszorg. 0 tot 4 jaar. Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn Jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam In deze folder vindt u informatie over het zorgaanbod van de GGD (Geneeskundige en Gezondheidsdienst)

Nadere informatie

Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid

Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid Gezond en veilig opgroeien, dat wensen we voor alle kinderen! Daarom ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin hen regelmatig. Vanaf

Nadere informatie

> Zo werken onze diëtisten. Voeding & Dieet

> Zo werken onze diëtisten. Voeding & Dieet > Zo werken onze diëtisten Voeding & Dieet > Zo werken onze diëtisten U hebt een afspraak gemaakt met een diëtist. Voeding & Dieet, onderdeel van de MeanderGroep, staat u hierbij vanuit haar jaren- Lange

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg de eerste jaren

Jeugdgezondheidszorg de eerste jaren Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg de eerste jaren Vanaf de geboorte van uw kind totdat het 19 jaar is, kunt u gebruik maken van de diensten van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Hollands

Nadere informatie

Uw kind ook onze zorg

Uw kind ook onze zorg Uw kind ook onze zorg Veelzijdig in zorg Jeugdgezondheidszorg Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten. In elke levensfase kunt u op Vérian vertrouwen. Thuis en in uw

Nadere informatie

Startpunt voor. gezond en veilig. opgroeien

Startpunt voor. gezond en veilig. opgroeien Startpunt voor gezond en veilig opgroeien GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg is het startpunt voor gezond en veilig opgroeien van Friese kinderen van 0 tot 18 jaar. We volgen de gezondheid en ontwikkeling

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR GEZONDE JEUGD Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. Bij sommige kinderen

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind. maanden

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind. maanden 1 Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind 4-12 0-14 jaar maanden 2 Centrum voor Jeugd en Gezin Om de samenwerking rond kinderen en jeugdigen te verbeteren, worden in alle gemeenten Centra voor Jeugd

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar Welkom bij GGD IJsselland. In de jaren dat uw kind opgroeit, zijn er verschillende momenten dat we met u meekijken naar de groei en ontwikkeling. In deze brochure leest u

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg. Algemene informatie

Jeugdgezondheidszorg. Algemene informatie Jeugdgezondheidszorg Algemene informatie Welkom bij Zuyderland Jeugdgezondheidszorg Zuyderland Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is er voor kinderen vanaf de geboorte tot aan hun vierde verjaardag. Onze medewerkers

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

Yunio: Jeugdgezondheidszorg

Yunio: Jeugdgezondheidszorg Yunio: Jeugdgezondheidszorg Meer dan alleen het consultatiebureau Yunio is onderdeel van. Yunio, een goed begin Yunio ondersteunt (aanstaande) ouders in de ontwikkeling van hun kind van baby tot puber.

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR GEZONDE JEUGD Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. Bij sommige kinderen

Nadere informatie

Yunio: Jeugdgezondheidszorg

Yunio: Jeugdgezondheidszorg Yunio: Jeugdgezondheidszorg Meer dan alleen het consultatiebureau Yunio is onderdeel van YOG 3020-01'15 JGZ v2.indd 1. 20-01-15 10:01 Yunio, een goed begin Yunio ondersteunt (aanstaande) ouders in de ontwikkeling

Nadere informatie

Zo werken onze diëtisten

Zo werken onze diëtisten Zo werken onze diëtisten Voeding & Dieet Mensen met aandacht Zo werken onze diëtisten U heeft een afspraak gemaakt met een diëtist. Voeding & Dieet, onderdeel van de MeanderGroep, staat u hierbij vanuit

Nadere informatie

Gezond opgroeien. Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar. IJsselland

Gezond opgroeien. Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar. IJsselland IJsselland Gezond opgroeien Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar Als ouder of verzorger wilt u dat uw kind gezond en veilig opgroeit. Wij staan voor u klaar om met u mee te denken en we zorgen

Nadere informatie

Uw kind ook onze zorg

Uw kind ook onze zorg Uw kind ook onze zorg Veelzijdig in zorg Jeugdgezondheidszorg Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten. In elke levensfase kunt u op Vérian vertrouwen. Thuis en in uw

Nadere informatie

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West Informatie over uw privacy JGZ Zuid-Holland West Privacy JGZ Zuid-Holland West vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyreglement. Dit

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind jaar 12

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind jaar 12 1 Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind 4-412 - jaar 12 jaar 2 Centrum voor Jeugd en Gezin Om de samenwerking rond kinderen en jeugdigen te verbeteren, worden in alle gemeenten Centra voor Jeugd

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg en uw privacy

Jeugd gezond heids zorg en uw privacy Jeugd gezond heids zorg en uw privacy 5032 Hoe gaat Jeugdgezond heidszorg GGD Amsterdam met uw gegevens om? JGZ en uw privacy Hoe gaat Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam met uw gegevens om? Bij de Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Gezond opgroeien. Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar. IJsselland

Gezond opgroeien. Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar. IJsselland IJsselland Gezond opgroeien Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar Als ouder of verzorger wilt u dat uw kind gezond en veilig opgroeit. Wij staan voor u klaar om met u mee te denken en we zorgen

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Folder voor ouders/verzorgers Welkom bij de GGD West-Brabant! Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 19 jaar Uw kind is of wordt binnenkort

Nadere informatie

Welkom bij Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West. Van 0 19 jaar

Welkom bij Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West. Van 0 19 jaar Welkom bij Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Van 0 19 jaar JGZ: deskundig en dichtbij Voorkomen is beter dan genezen Ons werk is erop gericht om tijdig eventuele gezondheidsproblemen op te sporen,

Nadere informatie

Samen zorgen voor uw kind

Samen zorgen voor uw kind Samen zorgen voor uw kind 2 Inhoud Welkom bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Zaanstreek-Waterland Hier staan wij voor Onze opdracht 5 Voorkomen is beter 5 Tijdig afwijkingen ontdekken 5 JGZ in de

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Dat is niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal

Nadere informatie

Naar huis... De overgang naar de thuissituatie

Naar huis... De overgang naar de thuissituatie Naar huis... Na lang wachten wordt uw kind uit het ziekenhuis ontslagen. Veel ouders krijgen dan pas tijd en ruimte om stil te staan bij wat er allemaal is gebeurd. Allerlei vragen kunnen dan naar boven

Nadere informatie

Uw kind en GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg

Uw kind en GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg Uw kind en GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg Als GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg houden wij ons, in de meest brede zin van het woord, bezig met de gezondheid van de Friese jeugd van 0 tot 19 jaar. We volgen

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

EEN AFSPRAAK MET CARDEA

EEN AFSPRAAK MET CARDEA EEN AFSPRAAK MET CARDEA Met Cardea kun je verder! EEN AFSPRAAK MET CARDEA Deze brochure informeert u over de afspraken die nodig zijn om de samenwerking tussen u en ons zo goed mogelijk te laten verlopen.

Nadere informatie

Jeugd gezondheids zorg Vertrouwd Dichtbij

Jeugd gezondheids zorg Vertrouwd Dichtbij Onbezorgd (op)groeien Jeugd gezondheids zorg Vertrouwd Dichtbij Bram ontwikkelt zich zo snel. Fijn dat Kim meekijkt De ontwikkeling van je kind Eten, groeien, de eerste woordjes en stapjes. Er gebeurt

Nadere informatie

Informatie voor ouders met baby s 0-1 JAAR

Informatie voor ouders met baby s 0-1 JAAR Informatie voor ouders met baby s 0-1 JAAR Wat lees je in deze folder? Hartelijk gefeliciteerd met je baby! Alle medewerkers van Jong Florence wensen je veel geluk. En natuurlijk een gezonde groei en ontwikkeling

Nadere informatie

EEN AFSPRAAK MET CARDEA

EEN AFSPRAAK MET CARDEA EEN AFSPRAAK MET CARDEA Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! EEN AFSPRAAK MET CARDEA Deze brochure informeert u over de afspraken die nodig zijn om de samenwerking tussen u en ons zo goed

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind. jaar

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind. jaar 1 Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind 4-012 - 19 jaar jaar 2 Jeugdgezondheidszorg GGD Hollands Noorden Inleiding De jeugdgezondheidszorg van GGD Hollands Noorden werkt voor drie regio s: Kop

Nadere informatie

Follow-up spreekuur voor zuigelingen

Follow-up spreekuur voor zuigelingen Follow-up spreekuur voor zuigelingen Het Follow up spreekuur van Bernhoven biedt extra zorg en begeleiding aan u en uw baby, als uw baby op de couveuse afdeling heeft gelegen. Dit kan zijn doordat uw kind

Nadere informatie

Thuis herstellen na een bevalling. Verpleegafdeling Oost 43

Thuis herstellen na een bevalling. Verpleegafdeling Oost 43 Thuis herstellen na een bevalling Verpleegafdeling Oost 43 Onlangs bent u bevallen in het ziekenhuis, deze folder informeert u over de herstelperiode na de bevalling. U vindt hierin adviezen en leefregels

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

Informatie voor ouders met baby s 0-1 JAAR

Informatie voor ouders met baby s 0-1 JAAR Informatie voor ouders met baby s 0-1 JAAR Beste ouders/verzorgers, Hartelijk gefeliciteerd met uw baby! De medewerkers van het consultatiebureau wensen u veel geluk en een gezonde groei en ontwikkeling

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar Samen werken aan een gezond en veilig schooljaar Het basisonderwijs & de Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Het basisonderwijs EN de Jeugdgezondheidszorg Gezonde leerlingen die lekker in hun vel zitten, presteren

Nadere informatie

Informatie voor ouders met peuters 1-4 JAAR

Informatie voor ouders met peuters 1-4 JAAR Informatie voor ouders met peuters 1-4 JAAR Inleiding Een peuter ontwikkelt een eigen persoonlijkheid en gaat op onderzoek in de wereld. Al spelend ontdekt een peuter zijn mogelijkheden en grenzen. De

Nadere informatie

Meer dan alleen het consultatiebureau

Meer dan alleen het consultatiebureau Yunio jeugdgezondheidszorg Meer dan alleen het consultatiebureau www.yunio.nl 0900 88 56 Yunio, een goed begin Yunio ondersteunt (aanstaande) ouders in de ontwikkeling van hun kind van baby tot kleuter.

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie

Zo werken onze fysiotherapeuten

Zo werken onze fysiotherapeuten Zo werken onze fysiotherapeuten In de particuliere praktijk Mensen met aandacht Zo werken onze fysiotherapeuten Locaties De fysiotherapeuten van Meander zijn op de drie locaties in de wijk werkzaam namelijk:

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

KWALITEIT VAN DE ZORG FIER

KWALITEIT VAN DE ZORG FIER WELKOM BIJ FIER HULPVERLENING VAN FIER, WAT BETEKENT DIT VOOR U? EN WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN? IN DIT INFORMATIEBOEKJE VINDT U DE ANTWOORDEN. HEEFT U NOG VRAGEN? STEL ZE GERUST AAN UW HULPVERLENER.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg Organisatie: Regionale Thuiszorg Oude en Nieuwe Land Afdeling: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Functie: Integraal manager: Regiomanager Maatschappelijke

Nadere informatie

Intakeformulier kinderdagverblijf

Intakeformulier kinderdagverblijf Intakeformulier kinderdagverblijf Datum intakegesprek:..- -20. ( van 1 tot 4 jaar) Algemene gegevens ouder(s)/verzorger(s) en kind Gegevens kind Achternaam Voornamen Roepnaam Geboortedatum Gegevens ouders(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Samenwerking rond kindermishandeling in de eerste lijn! Magda Boere-Boonekamp

Samenwerking rond kindermishandeling in de eerste lijn! Magda Boere-Boonekamp Samenwerking rond kindermishandeling in de eerste lijn! Magda Boere-Boonekamp Kindermishandeling: horen, zien en (zorgvuldig) handelen eencasus 1 Omwiegaathet? 5 jarige jongen, cluster 4 onderwijs Zorgen

Nadere informatie

Prematuren Nazorg Bureau Parkstad

Prematuren Nazorg Bureau Parkstad Prematuren Nazorg Bureau Parkstad Inleiding Deze brochure is bedoeld voor ouders waarvan het kindje te vroeg is geboren (minder dan 34 zwangerschapsweken), een extreem laag geboortegewicht heeft of ernstige

Nadere informatie

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken.

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken. 4.1. Aanbod voor aanstaande ouders Onze producten gericht op de prenatale periode bieden aanstaande ouders begeleiding en ondersteuning die start tijdens de zwangerschap. Het is ter voorbereiding op de

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Kindergeneeskunde Neonatologie. Patiënteninformatie. Neonatologie Nazorgspreekuur. Slingeland Ziekenhuis

Kindergeneeskunde Neonatologie. Patiënteninformatie. Neonatologie Nazorgspreekuur. Slingeland Ziekenhuis Kindergeneeskunde Neonatologie Neonatologie Nazorgspreekuur i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uw kind is opgenomen in het ziekenhuis omdat hij/zij: te vroeg geboren is; en/of met een

Nadere informatie

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling De meldcode en de aandachtsfunctionaris Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Vanaf 1 juli 2013 is het een wettelijke verplichting tot

Nadere informatie

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar. Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar. Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg Samen werken aan een gezond en veilig schooljaar Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Het voortgezet onderwijs EN de Jeugdgezondheidszorg Gezonde leerlingen die lekker in hun vel

Nadere informatie

Praten helpt. Informatie voor hulpverleners

Praten helpt. Informatie voor hulpverleners Praten helpt Informatie voor hulpverleners KOPP/KVO preventie voor ouders en kinderen Jaarlijks krijgen in Nederland 1,6 miljoen kinderen en jongeren onder de 22 jaar te maken met een psychische ziekte

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

JGZ-richtlijn Begeleiding gezin bij overlijden kind

JGZ-richtlijn Begeleiding gezin bij overlijden kind E. van den Akker, A. Westmaas RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Jeugdgezondheid Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl JGZ-richtlijn Begeleiding gezin bij overlijden kind Samenvatting

Nadere informatie

september Linknieuws Inhoud OPENING -- KINDCENTRUM - Opening Kindcentrum - Nieuwe leerkracht voor de Taalgroep - Centrum Jeugd & Gezin op school

september Linknieuws Inhoud OPENING -- KINDCENTRUM - Opening Kindcentrum - Nieuwe leerkracht voor de Taalgroep - Centrum Jeugd & Gezin op school + OPENING -- KINDCENTRUM september Linknieuws Sinds twee jaar zijn wij samen met Peuterwerk de Schakel (SPO) en BSO de Nieuwe Link (de Schaepskooi) bezig met de ontwikkeling van een Kindcentrum. Dankzij

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Ontevreden of klachten?

Ontevreden of klachten? Ontevreden of klachten? Klachtenregeling voor klanten, familie of vertegenwoordigers Mensen met aandacht Ontevreden of klachten? U ontvangt zorg van MeanderGroep Zuid-Limburg. In onze organisatie is alles

Nadere informatie

Uw rechten en uw plichten

Uw rechten en uw plichten Uw rechten en uw plichten Voor een goede samenwerking tijdens de dienstverlening is het belangrijk dat u weet wat u van ons mag verwachten en wat wij van u vragen. In deze brochure informeren wij u over

Nadere informatie

STMR Jaarverslag 2013 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Culemborg

STMR Jaarverslag 2013 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Culemborg STMR Jaarverslag 201 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Culemborg Inhoudsopgave: 1. Inleiding. Blz. 2. Burgers in eigen kracht. Blz.. Samenwerking in de gemeente Culemborg. Blz. 4. Het effect van de JGZ. Blz.

Nadere informatie

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals Informatie voor professionals De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) heeft, met ingang van het schooljaar 2014-2015, de werkwijze van de afdeling jeugdgezondheidszorg (deels) aangepast. In deze brief

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Voice- over bij de Prezi Veilig en Beschermd: http://prezi.com/yeh3s6lkdu1f/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share [Start] Zorgen over een kind? Kom in actie! Veilig en beschermd opgroeien in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PARTICULIERE THUISZORG CRISTAL CARE. CRISTAL CARE Rodenburgstraat 35, 3043 TS Rotterdam

Algemene Voorwaarden PARTICULIERE THUISZORG CRISTAL CARE. CRISTAL CARE Rodenburgstraat 35, 3043 TS Rotterdam 2016 Algemene Voorwaarden PARTICULIERE THUISZORG CRISTAL CARE CRISTAL CARE Rodenburgstraat 35, 3043 TS Rotterdam Inleiding Cristal Care Thuiszorg verleent zorg bij mensen thuis. Wij bieden die zorg graag

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Lingewaal

STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Lingewaal STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Lingewaal Inhoudsopgave: 1. Inleiding. Blz. 3 2. Burgers in eigen kracht. Blz. 3 3. Samenwerking in de gemeente Lingewaal met kinderdagverblijven en

Nadere informatie

Centrum. Wat het OKC voor u kan betekenen!

Centrum. Wat het OKC voor u kan betekenen! Centrum Wat het OKC voor u kan betekenen! Welkom Wat is het OKC? Het Ouder- en Kindcentrum (OKC) is een samenwerkingsverband van verloskunde, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en organisaties op het gebied

Nadere informatie

STMR Jaarverslag 2013 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Geldermalsen

STMR Jaarverslag 2013 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Geldermalsen STMR Jaarverslag 2013 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Geldermalsen Inhoudsopgave: 1. Inleiding. Blz. 3 2. Burgers in eigen kracht. Blz. 3 3. Samenwerking in de gemeente Geldermalsen. Blz. 3 4. Het effect

Nadere informatie

Het Nazorgbureau. Voor prematuur en dysmatuur geboren kinderen, of kinderen met een moeilijke start

Het Nazorgbureau. Voor prematuur en dysmatuur geboren kinderen, of kinderen met een moeilijke start Het Nazorgbureau Voor prematuur en dysmatuur geboren kinderen, of kinderen met een moeilijke start Het Nazorgbureau is een samenwerkingsproject van: Albert Schweitzer ziekenhuis Careyn Jeugd en Gezin MEE

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde Samenvatting van de JGZ Richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Handelen bij een vermoeden van kindermishandeling Samenvatting voor het management Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen,

Nadere informatie

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar.

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Kind en Jeugd GGZ Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Team Kind en Jeugd heeft ervaring met de specifieke problematiek waarmee kinderen en jongeren kunnen kampen. Vraagt

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool

Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool Stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat Beste ouder(s) en of verzorger(s), Via dit protocol

Nadere informatie

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf RECHTEN & PLICHTEN Inspraak Stel: Je vindt het belangrijk dat cliënten eigen inbreng hebben. Je vindt dat er te weinig voor cliënten wordt georganiseerd. Je vindt dat er beter naar cliënten geluisterd

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Mijn Baby Vsnr Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Mijn Baby

Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Mijn Baby Vsnr Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Mijn Baby -2016-1 Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden? Het belangrijk om te weten wat u precies kan en mag verwachten van Kraamzorg Mijn Baby. Daarom hebben een aantal algemene afspraken vastgelegd die gelden

Nadere informatie

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling Onderbouwing Opvoedingsondersteuning in de JGZ De JGZ-medewerker heeft een taak bij het schatten van de opvoedingscompetentie en opvoedingsonmacht van ouders.

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 12-19 jaar

Jeugdgezondheidszorg 12-19 jaar Regio Nijmegen Jeugdgezondheidszorg 12-19 jaar Informatie voor ouders Op de basisschool is uw zoon/dochter voor het laatst bij een medewerker van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) geweest. Ook in het voortgezet

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden 0-4 Ouders met kinderen 0-4 Stevig Ouderschap Stevig Ouderschap is een preventieprogramma dat zich richt op risicogezinnen en dat dmv. vroegtijdige opvoedingsondersteuning problemen op dit gebied wil voorkomen.

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar GGD Kennemerland. Een gezonde jeugd heeft de toekomst

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar GGD Kennemerland. Een gezonde jeugd heeft de toekomst Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar GGD Kennemerland Een gezonde jeugd heeft de toekomst 2 Een brochure voor samenwerkingspartners van Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland In deze brochure leest u over de

Nadere informatie

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal!

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal! Zorg Advies Bureau Nederland Zorg in úw taal! Thuiszorg Als u zorg nodig heeft, wilt u zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, liefst in uw eigen vertrouwde omgeving. Iedereen die door ouderdom, ziekte,

Nadere informatie

secundaire preventie kindermishandeling

secundaire preventie kindermishandeling Bijlage 2 Meldcodes van VWS/NIZW 1 en KNMG De samenvattingen van de meldcode kindermishandeling van VWS/NIZW en van de KNMG zijn beide in deze bijlage afgedrukt. In beide meldcodes worden de stappen van

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs

Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs 1. Kader Als je ziek bent blijf je thuis en doe je even niet mee. Incidenteel niet erg. Het wordt pas erg als het schoolziekteverzuim lang duurt of zeer regelmatig

Nadere informatie

Combipoli Psychiatrie/Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Combipoli Psychiatrie/Kinder- en Jeugdpsychiatrie Sophia Kinderziekenhuis U bent doorverwezen naar de combipoli Psychiatrie/Kinder- en Jeugdpsychiatrie om te onderzoeken of u extra hulp kunt gebruiken bij de omgang met uw kind. In deze folder leest u

Nadere informatie

Het Down-team. Afdeling kindergeneeskunde Locatie Veldhoven

Het Down-team. Afdeling kindergeneeskunde Locatie Veldhoven Het Down-team Afdeling kindergeneeskunde Locatie Veldhoven Vooraf Zowel bij ouders als bij behandelaars bestond de behoefte om een speciale polikliniek te starten voor de kinderen met het Down Syndroom

Nadere informatie