Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg. voor alle kinderen tot 19 jaar. Folder voor ouder(s)/verzorger(s)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg. voor alle kinderen tot 19 jaar. Folder voor ouder(s)/verzorger(s)"

Transcriptie

1 Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen tot 19 jaar Folder voor ouder(s)/verzorger(s)

2 U wilt het beste voor uw kind: een onbezorgde jeugd en een goede gezondheid. Als ouder speelt u daarbij een belangrijke rol. Gezond opgroeien en opvoeden gaan voor een groot deel vanzelf, maar met hulp, begeleiding en antwoorden op uw vragen gaat het nog beter. In deze folder leest u wat de jeugdgezondheidszorg daarbij voor u kan betekenen. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, teamassistenten, neonatale screeners, logopedisten, videohometrainers en psychologen zetten zich in voor kinderen tot 19 jaar. Ons motto is geen kind buiten beeld. Ons doel is om problemen voor te zijn en om kinderen en gezinnen die problemen hebben, snel te helpen. Zo voorkomen we dat problemen verergeren. Kinderen en jongeren die het nodig hebben, krijgen extra aandacht. psycholoog of maatschappelijk werk. Dat gebeurt altijd in overleg met u. We geven voorlichting over gezondheid, opgroeien en opvoeden aan ouders, kinderen, leerkrachten, leidsters in de kinderopvang en anderen. Als het nodig is verwijzen we u of uw kind bijvoorbeeld naar de huisarts, het ziekenhuis, de fysiotherapeut, diëtist, logopedist,

3 Van voor de geboorte tot en met het voortgezet onderwijs Voor de geboorte en tijdens de kraamperiode De verloskundige of gynaecoloog begeleidt u tijdens de zwangerschap. Daarnaast zijn er zwangerschapscursussen en voorlichtingsavonden om u voor te bereiden op zwangerschap en bevalling. De jeugdgezondheidszorg biedt als het nodig is extra ondersteuning en begeleiding bij de voorbereiding op de komst van uw baby. Uw verloskundige, gynaecoloog of huisarts kan u hier meer over vertellen. In de kraamperiode begeleiden de verloskundige en kraamzorg u. De jeugdgezondheidszorg werkt nauw met hen samen. Als er bijzonderheden zijn kan de jeugdverpleegkundige al vroeg op huisbezoek komen. Gehooronderzoek en hielprik Een goed gehoor is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. In de eerste week na de geboorte voert een gespecialiseerde medewerker een gehooronderzoek uit bij uw baby; de zogenaamde neonatale gehoorscreening. Dit onderzoek vindt plaats bij u thuis. De medewerker doet tijdens dit huisbezoek ook een hielprik. Dat houdt in dat er wat bloed wordt afgenomen bij uw baby om te testen op ernstige zeldzame stofwisselingsziekten. Bij vroege opsporing zijn deze ziekten goed te behandelen. Over de gehoorscreening en de hielprik krijgt u meer informatie wanneer u bij uw gemeente aangifte van de geboorte doet. U kunt ook kijken op Intakehuisbezoek De jeugdverpleegkundige maakt in de kraamperiode een afspraak om kennis te maken als uw kind 10 tot 14 dagen oud is. Tijdens het bezoek kunt u al uw vragen stellen. De jeugdverpleegkundige vertelt wat u van de jeugdgezondheidszorg mag verwachten en maakt de eerste afspraak voor het bezoek aan het

4 consultatiebureau. Alle ouders ontvangen een GroeiGids. Daarin staat informatie over het bezoek aan het consultatiebureau en over de ontwikkeling en zorg voor baby s en peuters. Consultatiebureau In de eerste jaren ontwikkelt uw kind zich snel. Het groeit vlug en leert lopen en praten. Als ouder wilt u uw kind zo goed mogelijk verzorgen en begeleiden. We ondersteunen en adviseren u hierbij via consulten op het consultatiebureau, bij huisbezoeken, inloop- en telefonische spreekuren en groepsbijeenkomsten. Samen met u volgen we de ontwikkeling van uw kind. U komt afwisselend bij de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts of bij de verpleegkundig specialist. Tijdens elk consult kunt u vragen stellen en praten over onderwerpen die u belangrijk vindt, zoals de gezondheid, verzorging, voeding, groei, omgang en opvoeding van uw kind. Onze begeleiding is erop gericht eventuele problemen voor te zijn en in ieder geval tijdig te signaleren. Naast de consulten zijn

5 wij ook te bereiken via inloop- en telefonische spreekuren. De jeugdarts richt zich vooral op de lichamelijke gezondheid en de ontwikkeling van uw kind. De jeugdverpleegkundige is gespecialiseerd in opvoedkundige vragen en in veiligheid en verzorging. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige werken nauw samen in het jeugdgezondheidszorgteam en overleggen met elkaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als blijkt dat tijdens de afspraak op het consultatiebureau de tijd te kort is om problemen voldoende te bespreken of als er extra onderzoek nodig is, dan is het mogelijk om een extra afspraak te maken. Ook als u zich ergens zorgen over maakt, kunt u een eerdere afspraak plannen. Als alles goed gaat kan er soms een afspraak vervallen.

6 Basisschool Wanneer uw kind naar de basisschool gaat, krijgt uw kind meestal een andere jeugdarts en jeugdverpleegkundige. Het jeugdgezondheidszorgteam van het consultatiebureau geeft belangrijke informatie over de eerste 4 jaar door aan uw nieuwe jeugdarts en jeugdverpleegkundige en werkt nauw met hen samen.

7 Als uw kind ongeveer 6 jaar is, meet de teamassistente de lengte, het gewicht, het gezichtsvermogen en het gehoor. We vragen u om informatie over de gezondheid en ontwikkeling. De jeugdgezondheidszorg en de school hebben regelmatig contact over uw kind. De jeugdverpleegkundige beoordeelt alle informatie en bekijkt of uw kind in aanmerking komt voor een gezondheidsonderzoek op maat. U ontvangt hier schriftelijk bericht over. Als uw kind in aanmerking komt voor een extra onderzoek, dan wordt u uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Een jeugdarts of jeugdverpleegkundige voert dit uit. Met ongeveer 11 jaar, meet de teamassistente de lengte, het gewicht, het gezichtsvermogen en kleurenzien. gezondheid, verzorging, voeding, groei, gedrag en opvoeding van uw kind. We helpen u en uw kind om eventuele problemen helder te krijgen en waar mogelijk op te lossen. Als dat niet voldoende is, denken we met u en de school mee over het inschakelen van de juiste zorg en hulp. Logopedie Taal-, spraak- en stemstoornissen kunnen de ontwikkeling van uw kind in de weg staan. Een logopedist kan deze stoornissen opsporen. Rond de 5de verjaardag van uw kind vragen wij u en de leerkracht om een vragenlijst in te vullen. Als uit de vragenlijst blijkt dat er misschien iets aan de hand is met uw kind, doet de logopedist een onderzoek. Niet ieder kind heeft evenveel zorg nodig. Als alles goed gaat merkt u naast de screening van uw kind en de vaccinaties weinig van de jeugdgezondheidszorg op school. Maar als het nodig is, zijn we er. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige kan zo nodig uw kind onderzoeken. U kunt bij hen terecht met vragen over In sommige gemeenten kunt u zelf ook voor uw kind een onderzoek door de logopedist aanvragen of kan een jeugdarts, jeugdverpleegkundige of leerkracht dit aanvragen. Op basis van ons onderzoek geven wij advies. Als een logopedische behandeling nodig is, verwijzen wij in overleg met u door naar de logopedist.

8 Voortgezet onderwijs In klas 2 ontvangt uw kind een online vragenlijst. Met de ingevulde vragenlijst krijgen we inzicht in de gezondheidssituatie van uw kind. Daarnaast gebruiken wij het bestaande dossier. Ook bij school informeren wij naar de gezondheid en welzijn van uw kind. De jeugdverpleegkundige beoordeelt alle informatie en bekijkt of de gegevens aanleiding geven tot het uitnodigen van uw kind op het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook als u zelf vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Een onderzoek tussendoor? Voor sommige kinderen is een extra onderzoek door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige belangrijk. Dit kan op uw verzoek, op verzoek van een leerkracht, school of schoolmaatschappelijk werk of naar aanleiding van eerder onderzoek. Bij problemen op psychosociaal of emotioneel gebied kan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige advies vragen aan een psycholoog of pedagoog. Soms krijgt uw kind een aanvullend onderzoek. Een onderzoek gebeurt alleen met uw toestemming en u krijgt altijd bericht van onze bevindingen. De onderzoeken tijdens de basisschoolperiode vinden plaats bij de GGD, op het consultatiebureau of op school. Als uw kind op het voortgezet onderwijs zit, vinden de onderzoeken plaats op school of bij de GGD. Speciaal onderwijs In het speciaal onderwijs is de jeugdarts extra betrokken bij de ontwikkeling van uw kind. De jeugdarts onderzoekt uw kind bij de start in het speciaal onderwijs, bespreekt de algemene en medische voorgeschiedenis en de schoolloopbaan en legt dit vast in het dossier en het behandelplan. Afhankelijk van de leeftijd krijgt uw kind na enkele jaren weer een onderzoek. Tijdens de schoolperiode van de leerlingen heeft de jeugdarts regelmatig contact met het schoolteam en (zo nodig) met u als ouder(s). Andere activiteiten in het onderwijs De jeugdgezondheidszorg sluit contracten af met scholen voor een externe vertrouwenspersoon

9 voor preventie van machtsmisbruik en voor klachten van ouders en leerlingen over machtsmisbruik. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en psychologen van de jeugdgezondheidszorg houden op sommige scholen spreekuren voor leerlingen en hun ouders. Zij kunnen een vraag of probleem voorleggen en advies krijgen. Crisishulp bij calamiteiten op school.

10 Wat doet de jeugdgezondheidszorg nog meer? Vaccinaties De GGD ent alle kinderen van 0 tot 19 jaar in volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Tot 4 jaar vaccineren we uw kind op het consultatiebureau. Als uw kind 9 jaar is, krijgt het opnieuw vaccinaties (DTP/ BMR). Meisjes van 12 jaar roepen we op voor een vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV), dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. aankleden, eten en spelletjes doen. Daarna bekijken en bespreken we de beelden samen met u. Vaak wordt het probleem dan zichtbaar. U krijgt advies over hoe u ermee om kunt gaan. De kortdurende videohometraining op indicatie van het jeugdgezond heidszorgteam is gratis. U vindt hierover meer informatie in de folder Kortdurende videohometraining. Wanneer u uw kind aangeeft bij de gemeente, krijgt u een folder van het RIVM met informatie over de vaccinaties voor kinderen tot 4 jaar. Meer informatie over vaccineren vindt u op rijksvaccinatieprogramma. Videohometraining Als u (gedrags)problemen ervaart bij uw kind(eren) kunnen we u met videohometraining begeleiden. Een speciaal opgeleide videohometrainer maakt dan korte video-opnamen in de gezinssituatie, van bijvoorbeeld U kunt ook zelf videohometraining aanvragen. De kosten hiervan kunt u opvragen bij het afsprakenbureau van jeugdgezondheidszorg, op telefoonnummer (lokaal tarief). Samenwerking met andere organisaties De GGD is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin. In het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in uw gemeente werken veel organisaties samen om uw vragen over opgroeien en opvoeden te beantwoorden. Deze organisaties zijn

11 gemakkelijk in het CJG te bereiken. Om de hulp aan u en uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen heeft de jeugdgezondheidszorg afspraken gemaakt met organisaties als Bureau Jeugdzorg, MEE, Maatschappelijk Werk, Geestelijke Gezondheidszorg, verloskundigen, kraamzorg, huisartsen, ziekenhuizen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven over afstemming, samenwerking, consultatie en doorverwijzing. In Noord-Brabant werken alle gemeenten met het digitale signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Dit hulpmiddel brengt hulpverleners die betrokken zijn bij hetzelfde kind en gezin met elkaar in contact, zodat ze zorg goed op elkaar kunnen afstemmen. In het systeem staan alleen de namen en adresgegevens van kinderen tot 23 jaar en de betrokken hulpverleners, geen inhoudelijke informatie. De gegevens in Zorg voor Jeugd zijn alleen toegankelijk voor de hulpverlener(s) die bij het kind is/zijn betrokken. De GGD is ook aangesloten op Zorg voor Jeugd. Meer informatie hierover vindt u op Themabijeenkomsten en cursussen De jeugdgezondheidszorg organiseert samen met de partners in het Centrum voor Jeugd en Gezin themabijeenkomsten en cursussen voor ouders. Themabijeenkomsten: In deze bijeenkomsten behandelen we een bepaald thema over opvoeden, opgroeien of de gezondheid van uw kind, bijvoorbeeld zindelijk worden, eetproblemen, ziektes en puberteit.

12 We organiseren themabijeenkomsten vaak samen met een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en kondigen de bijeenkomsten aan via posters, in de krant en/of via het consultatiebureau. Cursussen: Er zijn verschillende cursussen die u kunnen helpen bij het opgroeien en opvoeden van uw kind. U vindt een overzicht van verschillende cursussen op Zorgadviesteams en andere besprekingen De jeugdgezondheidszorg neemt op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, het Centrum voor Jeugd en Gezin en op school deel aan besprekingen van kinderen van 0 tot 19 jaar die extra zorg nodig hebben. Dat doen we in zogenaamde zorgteams, zorgadviesteams of casuïstiekbesprekingen. Vanzelfsprekend gebeurt dit met uw medeweten en betrokkenheid. Veiligheid en hygiëne De GGD adviseert scholen, peuterspeelzalen en kinderdagcentra over hygiëne, veiligheid en binnenmilieu.

13 Vragen? Voor vragen over het opgroeien en opvoeden van uw kind kunt u ons op verschillende manieren bereiken. Inloopspreekuur consultatiebureau: hier kunt u naartoe met vragen over de verzorging en opvoeding van uw jonge kind. Ook kunt u uw kind wegen. U krijgt een sticker voor in de GroeiGids met de tijden van het inloopspreekuur in uw gemeente. Telefonisch spreekuur op werkdagen te bereiken via Telefonisch consult met uw vaste jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Vraag naar hen via Hij of zij belt u dan op een later moment terug. In veel gemeenten kunt u met uw vragen terecht bij het opvoedspreekuur in het Centrum voor Jeugd en Gezin. De jeugdgezondheidszorg is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Informeer ernaar bij uw gemeente. Op vindt u veel informatie en kunt u uw vraag stellen.

14 Privacy, leveringsvoorwaarden en klachten Vastleggen van gegevens Om de gezondheid van uw kind goed te kunnen volgen legt het team van de jeugdgezondheidszorg een Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ) aan. In het DD JGZ noteren we gegevens over de gezondheid van uw kind, zoals de groei, de ontwikkeling, vaccinaties, eventuele bijzonderheden en de gegevens van de kraamzorg, medisch specialisten of andere hulpverleners. Het dossier is alleen toegankelijk voor het jeugdgezondheidszorgteam en zijn waarnemers. Zonder uw toestemming verstrekken we geen gegevens aan derden. Vanaf het moment dat uw kind 19 jaar is geworden, bewaren we het dossier nog 15 jaar. Daarna laten we het vernietigen. Meer informatie over het Digitaal Dossier en zijn vertrouwelijke inhoud vindt u in de GGD-folder Rechten en plichten van de klant. Verhinderd Als u uw afspraak niet kunt nakomen, vragen wij u minimaal 48 uur van tevoren uw afspraak af te zeggen bij het afsprakenbureau van jeugdgezondheidszorg, op telefoonnummer (lokaal tarief). We maken dan meteen een nieuwe afspraak met u. Als uw kind (of u) een besmettelijke ziekte heeft, is een bezoek aan het consultatiebureau niet wenselijk. We verzoeken u dan uw afspraak (zo vroeg mogelijk) af te zeggen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met het afsprakenbureau van jeugdgezondheidszorg, op telefoonnummer (lokaal tarief). Klachtenbehandeling De GGD doet zijn best om u zo goed mogelijk te helpen en geen fouten te maken. Toch gaat er soms wat mis. Als dat gebeurt, willen wij het graag van u horen. Wij kunnen dan in actie komen om herhaling te voorkomen.

15 U vindt onze werkwijze bij klachten in de folder Uw klacht heeft onze aandacht en op GGD/Contact/Tips ideeën of klachten. Ideeën en suggesties Uw mening en suggesties horen wij graag. U helpt ons daarmee onze zorg nog beter af te stemmen op uw wensen. We vragen u op verschillende momenten hoe u onze ondersteuning en begeleiding ervaart. U kunt dat ook zelf bij ons kenbaar maken via GGD/Contact/Tips ideeën of klachten. Niet tevreden? Zeg het ons! Niet tevreden? Zeg het ons! HSC-CenI-GGDHvB/GGDWB / DeCode nt/ GGD West-Brabant Uitgever: GGD Hart voor Brabant/GGD West-Brabant Postbus 3024, 5003 DA Tilburg postzegel niet nodig GGD Hart voor Brabant T (lokaal tarief) E I GGD West-Brabant T (076) E I Uitgever: GGD Hart voor Brabant/GGD West-Brabant Postbus 3024, 5003 DA Tilburg HSC-CenI-GGDHvB/GGDWB / DeCode GGD Hart voor Brabant T (lokaal tarief) E I GGD West-Brabant T (076) E I

16 Colofon Uitgever: GGD Hart voor Brabant Vormgeving/opmaak: Schwungreclame.nl Oplage: Uitgave: December 2012 GGD Hart voor Brabant Postbus DA Tilburg T (lokaal tarief) I HSC-CenI-GGDHvB Schwung De GGD is partner in het Centrum voor Jeugd en gezin.

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Folder voor ouders/verzorgers Welkom bij de GGD West-Brabant! Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 19 jaar Uw kind is of wordt binnenkort

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar U wilt als ouder dat uw kind gezond en veilig opgroeit. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistentes kijken samen met u naar de groei en ontwikkeling. We geven

Nadere informatie

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Startpunt voor. gezond en veilig. opgroeien

Startpunt voor. gezond en veilig. opgroeien Startpunt voor gezond en veilig opgroeien GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg is het startpunt voor gezond en veilig opgroeien van Friese kinderen van 0 tot 18 jaar. We volgen de gezondheid en ontwikkeling

Nadere informatie

Carinova. Jeugdgezondheidszorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl

Carinova. Jeugdgezondheidszorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl Carinova Jeugdgezondheidszorg Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Inleiding U wilt uw kind zo goed mogelijk verzorgen en opvoeden. De afdeling Jeugdgezondheidszorg van Carinova kan u daar bij helpen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid

Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid Gezond en veilig opgroeien, dat wensen we voor alle kinderen! Daarom ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin hen regelmatig. Vanaf

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR GEZONDE JEUGD Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. Bij sommige kinderen

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

Gezond opgroeien. Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar. IJsselland

Gezond opgroeien. Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar. IJsselland IJsselland Gezond opgroeien Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar Als ouder of verzorger wilt u dat uw kind gezond en veilig opgroeit. Wij staan voor u klaar om met u mee te denken en we zorgen

Nadere informatie

Gezond opgroeien. Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar. IJsselland

Gezond opgroeien. Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar. IJsselland IJsselland Gezond opgroeien Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar Als ouder of verzorger wilt u dat uw kind gezond en veilig opgroeit. Wij staan voor u klaar om met u mee te denken en we zorgen

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 12-19 jaar

Jeugdgezondheidszorg 12-19 jaar Regio Nijmegen Jeugdgezondheidszorg 12-19 jaar Informatie voor ouders Op de basisschool is uw zoon/dochter voor het laatst bij een medewerker van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) geweest. Ook in het voortgezet

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR GEZONDE JEUGD Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. Bij sommige kinderen

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Dat is niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg de eerste jaren

Jeugdgezondheidszorg de eerste jaren Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg de eerste jaren Vanaf de geboorte van uw kind totdat het 19 jaar is, kunt u gebruik maken van de diensten van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Hollands

Nadere informatie

> Jeugdgezondheidszorg, daar groei je mee op. Informatieboekje voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar

> Jeugdgezondheidszorg, daar groei je mee op. Informatieboekje voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar > Jeugdgezondheidszorg, daar groei je mee op Informatieboekje voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar > Jeugdgezondheidszorg, daar groei je mee op Meander Jeugdgezondheidszorg volgt, samen met u als

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar Welkom bij GGD IJsselland. In de jaren dat uw kind opgroeit, zijn er verschillende momenten dat we met u meekijken naar de groei en ontwikkeling. In deze brochure leest u

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind jaar 12

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind jaar 12 1 Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind 4-412 - jaar 12 jaar 2 Centrum voor Jeugd en Gezin Om de samenwerking rond kinderen en jeugdigen te verbeteren, worden in alle gemeenten Centra voor Jeugd

Nadere informatie

Uw kind en GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg

Uw kind en GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg Uw kind en GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg Als GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg houden wij ons, in de meest brede zin van het woord, bezig met de gezondheid van de Friese jeugd van 0 tot 19 jaar. We volgen

Nadere informatie

Uw kind ook onze zorg

Uw kind ook onze zorg Uw kind ook onze zorg Veelzijdig in zorg Jeugdgezondheidszorg Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten. In elke levensfase kunt u op Vérian vertrouwen. Thuis en in uw

Nadere informatie

Welkom bij Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West. Van 0 19 jaar

Welkom bij Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West. Van 0 19 jaar Welkom bij Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Van 0 19 jaar JGZ: deskundig en dichtbij Voorkomen is beter dan genezen Ons werk is erop gericht om tijdig eventuele gezondheidsproblemen op te sporen,

Nadere informatie

Jeugd gezondheids zorg Vertrouwd Dichtbij

Jeugd gezondheids zorg Vertrouwd Dichtbij Onbezorgd (op)groeien Jeugd gezondheids zorg Vertrouwd Dichtbij Bram ontwikkelt zich zo snel. Fijn dat Kim meekijkt De ontwikkeling van je kind Eten, groeien, de eerste woordjes en stapjes. Er gebeurt

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg. 0 tot 4 jaar. Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn

Jeugdgezondheidszorg. 0 tot 4 jaar. Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn Jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam In deze folder vindt u informatie over het zorgaanbod van de GGD (Geneeskundige en Gezondheidsdienst)

Nadere informatie

Het consultatiebureau

Het consultatiebureau Het consultatiebureau 1 2 Het consultatiebureau In deze folder informeren wij u over een aantal praktische zaken rondom het consultatiebureau. De volgende onderwerpen komen aan bod: 1. Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Uw kind ook onze zorg

Uw kind ook onze zorg Uw kind ook onze zorg Veelzijdig in zorg Jeugdgezondheidszorg Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten. In elke levensfase kunt u op Vérian vertrouwen. Thuis en in uw

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind. maanden

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind. maanden 1 Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind 4-12 0-14 jaar maanden 2 Centrum voor Jeugd en Gezin Om de samenwerking rond kinderen en jeugdigen te verbeteren, worden in alle gemeenten Centra voor Jeugd

Nadere informatie

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals Informatie voor professionals De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) heeft, met ingang van het schooljaar 2014-2015, de werkwijze van de afdeling jeugdgezondheidszorg (deels) aangepast. In deze brief

Nadere informatie

Naar huis... De overgang naar de thuissituatie

Naar huis... De overgang naar de thuissituatie Naar huis... Na lang wachten wordt uw kind uit het ziekenhuis ontslagen. Veel ouders krijgen dan pas tijd en ruimte om stil te staan bij wat er allemaal is gebeurd. Allerlei vragen kunnen dan naar boven

Nadere informatie

Yunio: Jeugdgezondheidszorg

Yunio: Jeugdgezondheidszorg Yunio: Jeugdgezondheidszorg Meer dan alleen het consultatiebureau Yunio is onderdeel van YOG 3020-01'15 JGZ v2.indd 1. 20-01-15 10:01 Yunio, een goed begin Yunio ondersteunt (aanstaande) ouders in de ontwikkeling

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg en uw privacy

Jeugd gezond heids zorg en uw privacy Jeugd gezond heids zorg en uw privacy 5032 Hoe gaat Jeugdgezond heidszorg GGD Amsterdam met uw gegevens om? JGZ en uw privacy Hoe gaat Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam met uw gegevens om? Bij de Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Centrum. Wat het OKC voor u kan betekenen!

Centrum. Wat het OKC voor u kan betekenen! Centrum Wat het OKC voor u kan betekenen! Welkom Wat is het OKC? Het Ouder- en Kindcentrum (OKC) is een samenwerkingsverband van verloskunde, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en organisaties op het gebied

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar GGD Kennemerland. Een gezonde jeugd heeft de toekomst

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar GGD Kennemerland. Een gezonde jeugd heeft de toekomst Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar GGD Kennemerland Een gezonde jeugd heeft de toekomst 2 Een brochure voor samenwerkingspartners van Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland In deze brochure leest u over de

Nadere informatie

Samen zorgen voor uw kind

Samen zorgen voor uw kind Samen zorgen voor uw kind 2 Inhoud Welkom bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Zaanstreek-Waterland Hier staan wij voor Onze opdracht 5 Voorkomen is beter 5 Tijdig afwijkingen ontdekken 5 JGZ in de

Nadere informatie

Informatie voor ouders met baby s 0-1 JAAR

Informatie voor ouders met baby s 0-1 JAAR Informatie voor ouders met baby s 0-1 JAAR Wat lees je in deze folder? Hartelijk gefeliciteerd met je baby! Alle medewerkers van Jong Florence wensen je veel geluk. En natuurlijk een gezonde groei en ontwikkeling

Nadere informatie

Informatie voor ouders met peuters 1-4 JAAR

Informatie voor ouders met peuters 1-4 JAAR Informatie voor ouders met peuters 1-4 JAAR Inleiding Een peuter ontwikkelt een eigen persoonlijkheid en gaat op onderzoek in de wereld. Al spelend ontdekt een peuter zijn mogelijkheden en grenzen. De

Nadere informatie

september Linknieuws Inhoud OPENING -- KINDCENTRUM - Opening Kindcentrum - Nieuwe leerkracht voor de Taalgroep - Centrum Jeugd & Gezin op school

september Linknieuws Inhoud OPENING -- KINDCENTRUM - Opening Kindcentrum - Nieuwe leerkracht voor de Taalgroep - Centrum Jeugd & Gezin op school + OPENING -- KINDCENTRUM september Linknieuws Sinds twee jaar zijn wij samen met Peuterwerk de Schakel (SPO) en BSO de Nieuwe Link (de Schaepskooi) bezig met de ontwikkeling van een Kindcentrum. Dankzij

Nadere informatie

Preventie: ontzorgen en normaliseren

Preventie: ontzorgen en normaliseren Jeugdgezondheidszorg Almere Preventie: ontzorgen en normaliseren Sylvie Neves Jeugdarts/ arts Maatschappij en Gezondheid Kim Bischoff Verpleegkundig specialist Adviesraad sociaal domein dd 14-03-2016 1

Nadere informatie

OpGroeieN. OpGroeieN. DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien

OpGroeieN. OpGroeieN. DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien OpGroeieN OpGroeieN DaT doen We in Best SaMen! DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien Beste Betsy is het Centrum voor Jeugd en Gezin in Best. Niet

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind. jaar

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind. jaar 1 Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind 4-012 - 19 jaar jaar 2 Jeugdgezondheidszorg GGD Hollands Noorden Inleiding De jeugdgezondheidszorg van GGD Hollands Noorden werkt voor drie regio s: Kop

Nadere informatie

Sterrenstof. De volgende Sterrenstof zal verschijnen op 5 oktober 2016

Sterrenstof. De volgende Sterrenstof zal verschijnen op 5 oktober 2016 SEPTEMBER 2016 Belangrijke data: 12 september 19.00-20.00 uur informatieavond Middenbouw (3,4,5) 12 september 20.00-21.00 uur informatieavond Onderbouw (1,2) 13 september 19.00-20.00 uur informatieavond

Nadere informatie

Yunio: Jeugdgezondheidszorg

Yunio: Jeugdgezondheidszorg Yunio: Jeugdgezondheidszorg Meer dan alleen het consultatiebureau Yunio is onderdeel van. Yunio, een goed begin Yunio ondersteunt (aanstaande) ouders in de ontwikkeling van hun kind van baby tot puber.

Nadere informatie

Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2

Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2 Bossestraat 8b 5374 HT Schaijk Postbus 111 5374 ZJ Schaijk e-mail: dir.denomgang@optimusonderwijs.nl tel: 0486-461283 Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2 Inhoud Van de directie

Nadere informatie

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West Informatie over uw privacy JGZ Zuid-Holland West Privacy JGZ Zuid-Holland West vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyreglement. Dit

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar Samen werken aan een gezond en veilig schooljaar Het basisonderwijs & de Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Het basisonderwijs EN de Jeugdgezondheidszorg Gezonde leerlingen die lekker in hun vel zitten, presteren

Nadere informatie

Begeleiding van kinderen met eetproblemen

Begeleiding van kinderen met eetproblemen Begeleiding van kinderen met eetproblemen Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2013 pavo 0773 Inleiding U bent met uw kind bij de kinderarts geweest omdat uw kind eetproblemen heeft. De kinderarts heeft met

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg Brielle 0-18 jaar. De kracht van de jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg Brielle 0-18 jaar. De kracht van de jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Brielle 0-18 jaar De eerste initiatieven, van wat wij nu de jeugdgezondheidszorg noemen, ontstonden in het eerste decennium van de 20 e eeuw. Het eerste consultatiebureau werd in 1901

Nadere informatie

Follow-up spreekuur voor zuigelingen

Follow-up spreekuur voor zuigelingen Follow-up spreekuur voor zuigelingen Het Follow up spreekuur van Bernhoven biedt extra zorg en begeleiding aan u en uw baby, als uw baby op de couveuse afdeling heeft gelegen. Dit kan zijn doordat uw kind

Nadere informatie

KINDERGENEESKUNDE. Het Down-team KINDEREN

KINDERGENEESKUNDE. Het Down-team KINDEREN KINDERGENEESKUNDE Het Down-team KINDEREN Het Down-team In het St. Antonius Ziekenhuis is er een gezamenlijk spreekuur voor kinderen met het Downsyndroom. Het Downteam dat dit spreekuur houdt, bestaat uit

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg. Algemene informatie

Jeugdgezondheidszorg. Algemene informatie Jeugdgezondheidszorg Algemene informatie Welkom bij Zuyderland Jeugdgezondheidszorg Zuyderland Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is er voor kinderen vanaf de geboorte tot aan hun vierde verjaardag. Onze medewerkers

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg Organisatie: Regionale Thuiszorg Oude en Nieuwe Land Afdeling: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Functie: Integraal manager: Regiomanager Maatschappelijke

Nadere informatie

Informatie voor ouders met baby s 0-1 JAAR

Informatie voor ouders met baby s 0-1 JAAR Informatie voor ouders met baby s 0-1 JAAR Beste ouders/verzorgers, Hartelijk gefeliciteerd met uw baby! De medewerkers van het consultatiebureau wensen u veel geluk en een gezonde groei en ontwikkeling

Nadere informatie

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar. Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar. Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg Samen werken aan een gezond en veilig schooljaar Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Het voortgezet onderwijs EN de Jeugdgezondheidszorg Gezonde leerlingen die lekker in hun vel

Nadere informatie

Zwanger, bevallen en je baby. Cursusaanbod

Zwanger, bevallen en je baby. Cursusaanbod Zwanger, bevallen en je baby Cursusaanbod Zwanger, bevallen en je baby Gefeliciteerd met je zwangerschap. Als je zwanger bent verandert er veel in je lichaam, maar ook in je leven. Het is een leuke en

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

gemeente Gennep Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Inleiding Eerste editie Vragen?

gemeente Gennep Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Inleiding Eerste editie Vragen? Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 gemeente Gennep Inleiding De GGD, onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, helpt gemeenten bij de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van publieke

Nadere informatie

Elise Buiting PAOG Maastricht

Elise Buiting PAOG Maastricht Elise Buiting PAOG Maastricht 24-3-2014 Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven: Bestuurslid NCJ Medisch adviseur GGD HvB Uniform Basistakenpakket JGZ 2002 + Maatwerk Basistakenpakket

Nadere informatie

STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Lingewaal

STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Lingewaal STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Lingewaal Inhoudsopgave: 1. Inleiding. Blz. 3 2. Burgers in eigen kracht. Blz. 3 3. Samenwerking in de gemeente Lingewaal met kinderdagverblijven en

Nadere informatie

gemeente Echt-Susteren

gemeente Echt-Susteren Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 gemeente Echt-Susteren Inleiding De GGD, onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, helpt gemeenten bij de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van publieke

Nadere informatie

regio Limburg-Noord Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 Inleiding Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Eerste editie Vragen?

regio Limburg-Noord Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 Inleiding Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Eerste editie Vragen? Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 regio Limburg-Noord Inleiding De GGD, onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, helpt gemeenten bij de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van publieke

Nadere informatie

Sense in Brabant en Zeeland

Sense in Brabant en Zeeland Sense in Brabant en Zeeland Handreiking voor professionals Wat is Sense? Wanneer Sense? www.sense.info Sense-consult Doorverwijzen Meer informatie Sense in Brabant en Zeeland Handreiking voor professionals

Nadere informatie

Het Nazorgbureau. Voor prematuur en dysmatuur geboren kinderen, of kinderen met een moeilijke start

Het Nazorgbureau. Voor prematuur en dysmatuur geboren kinderen, of kinderen met een moeilijke start Het Nazorgbureau Voor prematuur en dysmatuur geboren kinderen, of kinderen met een moeilijke start Het Nazorgbureau is een samenwerkingsproject van: Albert Schweitzer ziekenhuis Careyn Jeugd en Gezin MEE

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Gemeente Venlo. Inleiding. Jeugdgezondheidszorg. Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2016

Gemeente Venlo. Inleiding. Jeugdgezondheidszorg. Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2016 Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2016 Gemeente Venlo Inleiding De GGD, onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, helpt gemeenten bij de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van publieke

Nadere informatie

STMR Jaarverslag 2013 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Culemborg

STMR Jaarverslag 2013 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Culemborg STMR Jaarverslag 201 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Culemborg Inhoudsopgave: 1. Inleiding. Blz. 2. Burgers in eigen kracht. Blz.. Samenwerking in de gemeente Culemborg. Blz. 4. Het effect van de JGZ. Blz.

Nadere informatie

JGZ-richtlijn Begeleiding gezin bij overlijden kind

JGZ-richtlijn Begeleiding gezin bij overlijden kind E. van den Akker, A. Westmaas RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Jeugdgezondheid Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl JGZ-richtlijn Begeleiding gezin bij overlijden kind Samenvatting

Nadere informatie

Gezondheidsonderzoek op school voortgezet onderwijs

Gezondheidsonderzoek op school voortgezet onderwijs Gezondheidsonderzoek op school voortgezet onderwijs Binnenkort komt GGD IJsselland bij u op school voor het gezondheidsonderzoek van leerlingen in klas 2 en/of 4. In deze flyer staat wat dit gezondheids-

Nadere informatie

Taakherschikking binnen de Jeugdgezondheidszorg

Taakherschikking binnen de Jeugdgezondheidszorg Taakherschikking binnen de Jeugdgezondheidszorg door de commissie JGZ van de NVDA Taakherschikking NVDA cie. JGZ mei 2009 1 Inhoud 1. Doel 2. Aanleiding 3. Jeugdgezondheidszorg 4. JGZ afdelingen in Nederland

Nadere informatie

nummer 5 25 september 2015

nummer 5 25 september 2015 nummer 5 25 september 2015 Weekagenda: Maandag 5 oktober: Groep 1-2-3 vrij! Woensdag 7 oktober: Start Kinderboekenweek Zaterdag 9 oktober: Dag van de duurzaamheid Zondag 11 oktober: Open Dag van 10.00u-12.00u

Nadere informatie

Meer dan alleen het consultatiebureau

Meer dan alleen het consultatiebureau Yunio jeugdgezondheidszorg Meer dan alleen het consultatiebureau www.yunio.nl 0900 88 56 Yunio, een goed begin Yunio ondersteunt (aanstaande) ouders in de ontwikkeling van hun kind van baby tot kleuter.

Nadere informatie

EEN AFSPRAAK MET CARDEA

EEN AFSPRAAK MET CARDEA EEN AFSPRAAK MET CARDEA Met Cardea kun je verder! EEN AFSPRAAK MET CARDEA Deze brochure informeert u over de afspraken die nodig zijn om de samenwerking tussen u en ons zo goed mogelijk te laten verlopen.

Nadere informatie

Zwanger, bevallen en je baby

Zwanger, bevallen en je baby Cursussen en diensten de Zorgboog Telefoon 0492-504 821 cursussendiensten@zorgboog.nl Zwanger, bevallen en je baby Cursusaanbod Cursussen en diensten de Zorgboog heeft geen winstoogmerk en is onderdeel

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden 0-4 Ouders met kinderen 0-4 Stevig Ouderschap Stevig Ouderschap is een preventieprogramma dat zich richt op risicogezinnen en dat dmv. vroegtijdige opvoedingsondersteuning problemen op dit gebied wil voorkomen.

Nadere informatie

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis PSYCHOLOGIE De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis Uw kind is door een medisch specialist van het Laurentius Ziekenhuis verwezen naar de afdeling Medische Psychologie. Deze folder geeft informatie

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, juni 2012 Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Voor- en Vroegschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 2½ jaar. Sommige kinderen in die leeftijd

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Productenboek 2014 1

Productenboek 2014 1 Productenboek 2014 1 Productenboek 2014 Colofon Tekst CJG Rijnmond Datum augustus 2013 Ga voor meer informatie naar www.cjgrijnmond.nl 3 Inleiding...7 1. Missie en visie.... 8 1.1. Missie... 9 1.2. Visie...

Nadere informatie

EEN AFSPRAAK MET CARDEA

EEN AFSPRAAK MET CARDEA EEN AFSPRAAK MET CARDEA Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! EEN AFSPRAAK MET CARDEA Deze brochure informeert u over de afspraken die nodig zijn om de samenwerking tussen u en ons zo goed

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, november 2012 Voorschoolse voorzieningen Ommen Peuterontwikkeling in Ommen; in het belang van peuters Uw kind gaat naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra UMC Kraamzorg De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering voor universitair medische centra 3 Bij een speciale gebeurtenis hoort speciale zorg UMC Zorgverzekering feliciteert

Nadere informatie

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Voor ouders, kinderen en jongeren Vragen over opvoeden en opgroeien? Veel ouders twijfelen of ze het juiste doen of hoe ze iets moeten aanpakken. Als ouder staat

Nadere informatie

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Voor ouders, kinderen en jongeren Opvoeden is een mooie taak, maar niet altijd eenvoudig. Een peuter die bang of dwars is. Uw kind die niet goed meekomt op school.

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 *

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Thuiszorg Groningen is er voor iedereen: ouders, kinderen, jonge gezinnen,

Nadere informatie

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Deze brochure bevat informatie voor personen die in

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien in Slotervaart. Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam

Opvoeden en opgroeien in Slotervaart. Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam Opvoeden en opgroeien in Slotervaart Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam Opzet presentatie Situatie stadsdeel Slotervaart Invulling van de vijf gemeentelijke

Nadere informatie

Combipoli Psychiatrie/Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Combipoli Psychiatrie/Kinder- en Jeugdpsychiatrie Sophia Kinderziekenhuis U bent doorverwezen naar de combipoli Psychiatrie/Kinder- en Jeugdpsychiatrie om te onderzoeken of u extra hulp kunt gebruiken bij de omgang met uw kind. In deze folder leest u

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren.

Patiënteninformatie. Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren. Patiënteninformatie Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren 1172130 Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren.indd 1 06-12-16 10:02 Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren

Nadere informatie

Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders

Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders Wie zijn wij? Iedere ouder maakt zich wel eens zorgen om zijn kind. Eet mijn kind goed? Speelt hij genoeg met andere kinderen? Zijn die woedeaanvallen normaal?

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen Werken met zorg

Thuiszorg Groningen Werken met zorg Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Gestart als het Groene Kruis, hebben wij al meer dan 100 jaar ervaring met zorg thuis. Dichtbij en vertrouwd.thuiszorg Groningen

Nadere informatie

Hielprik voor de baby van Miriam en Dennis

Hielprik voor de baby van Miriam en Dennis Hielprik voor de baby van Miriam en Dennis Miriam en Dennis krijgen een baby Miriam en Dennis hebben een kind gekregen! Miriam en Dennis zijn blij. Vandaag is hun baby geboren. Het is een meisje. Ze heet

Nadere informatie

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 1. Signaleren 1.1 VVE beoordeling tijdens contactmoment op het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Uitvoerend: JGZ) 1.2 VVE

Nadere informatie

Zit je ergens mee? Het CJG helpt je graag op weg

Zit je ergens mee? Het CJG helpt je graag op weg Zit je ergens mee? Het CJG helpt je graag op weg Bergen op Zoom Steenbergen Woensdrecht Bel gratis: 0800 020 04 04 www.cjgbergenopzoom.nl Bel: 0167 541131 www.cjgsteenbergen.nl Bel: 14 0164 www.cjgwoensdrecht.nl

Nadere informatie