Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014"

Transcriptie

1 Monitor 2013 ROVA 1 Zwolle, 16 mei 2014

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inzameling Grondstoffen Circulaire economie en klimaat Communicatie en Educatie Financieel Conclusies

3 1. Inleiding Deze monitor geeft een overzicht over het jaar 2013 van de dienstverlening en prestaties van de ROVA-gemeenten op het gebied van: grondstoffen en restafval circulaire economie en klimaat Verder besteedt de monitor aandacht aan communicatie & educatie en financiën. Doelstellingen Minimaal wordt gestreefd naar het behalen van de landelijke- en gemeentelijke doelstellingen. Grondstoffen De landelijke doelstelling voor hergebruik is verhoogd van 51% in 2006 naar 65% in Als ambitie is verder geformuleerd: 100 kg restafval per inwoner in 2014 (rond 70% hergebruik); 30 kg restafval per inwoner in 2020 (rond 90% hergebruik). In het programma VANG, Van afval naar grondstof, van het ministerie van I en M stelt de staatssecretaris het volgende: In een circulaire economie bestaat geen afval. Het kabinet heeft de ambitie om de hoeveelheid recyclebaar Nederlands restafval in verbrandingsinstallaties te minimaliseren. Afvalscheiding vooral aan de bron - is hiervoor een noodzaak. De staatssecretaris streeft ernaar dat in procent van het huishoudelijk afval wordt gescheiden. 1 Conform de brief Meer waarde uit afval van staatssecretaris Atsma d.d. 25 augustus De ambitie van de staatssecretaris is het laten toenemen van de recycling van 80 % naar 83%. De LAP-2 doelstelling van nuttige toepassing verschuift, na interpretatie van de doelstellingen in de brief van Atsma, daardoor van 60% naar 65% in

4 Circulaire economie en klimaat Het gescheiden inzamelen van grondstoffen en restafval draagt in de eerste plaats bij aan een circulaire economie. In een circulaire economie worden alle gebruikte materialen weer ingezet in hetzelfde of een ander product zonder kwaliteitsverlies. Wanneer alle materialen hergebruikt kunnen worden is deze kringloop compleet (en ontstaat er geen afval). In hoofdstuk 3 is voor de meest frequente grondstoffen aangegeven hoeveel maagdelijke grondstoffen er door het gescheiden inzamelen van grondstoffen zijn bespaard. Met de toepassing van het gescheiden ingezamelde materiaal als grondstof wordt tegelijk ook CO 2 emissie voorkomen. Hiermee draagt de gescheiden inzameling bij aan de klimaatdoelstellingen voor CO 2 -reductie. Ontwikkeling In 2012 is in het ROVA-verzorgingsgebied gestart met Omgekeerd Inzamelen. Met deze nieuwe wijze van inzamelen is na Diftar ingezet op een verdere verbetering van afvalscheiding. Onderstaande figuur geeft een indicatie (op basis het aantal inwoners) van de implementatie van omgekeerd inzamelen. 4

5 2. Inzameling Grondstoffen Inzamelresultaten ROVA-breed In onderstaande tabel zijn de inzamelresultaten van ROVA weergegeven in kg per inwoner en afgezet tegen de landelijke resultaten uit de CBS Benchmark Hierin is duidelijk het effect van Diftar en omgekeerd inzamelen zichtbaar. In gemeenten met Diftar wordt door de financiële prikkel beter afval gescheiden. In de gemeenten (met Diftar) waar in 2012 en 2013 is gestart met omgekeerd inzamelen is een nog grotere bereidheid om afval en grondstoffen gescheiden aan te bieden doordat de service op grondstoffen wordt verhoogd en het aanbieden van restafval wordt ontmoedigd. De resultaten van de wijk Stadshagen in de gemeente Zwolle laten zien dat ook in stedelijk gebied zonder Diftar omgekeerd inzamelen tot een trendbreuk leidt 2. Inzamelresultaten in ROVA 2013 CBS gegevens kg per inwoner sted. Klasse sted. Klasse ROVA-breed Diftar Omgekeerd 2/3 4/5 Restafval Grofvuil Grofvuil brengstation GFT GTA Papier Glas Textiel Kunststof KCA 1,2 0,9 0,9 1,3 1,4 Totaal (kg/inwoner) Indeling stedelijkheidsklasse conform CBS Stedelijkheidsklasse 2: Amersfoort, Zwolle; Stedelijkheidsklasse 3: Kampen, Westerveld, Winterswijk; Stedelijkheidsklasse 4: Aalten, Hattem, Heerde, Oost Gelre, Raalte, Steenwijkerland, Twenterand, Urk en Zwartewaterland; Stedelijkheidsklasse 5: Dalfsen, Hardenberg, Olst-Wijhe, Ommen en Staphorst 2 Effectrapportage 2013 Stadshagen 5

6 In de onderstaande figuren is het onderscheid tussen de resultaten ROVA-breed, ROVA-Diftar en ROVA-omgekeerd inzamelen weergegeven. Waarbij voor omgekeerd inzamelen een vergelijking is gemaakt tussen de situatie zonder omgekeerd inzamelen (2011) en na invoering (2013). ROVA-breed ROVA-Diftar ROVA-omgekeerd 6

7 Inzamelresultaten ROVA-gemeenten Restafval Gemeenten zonder Diftar hebben meer restafval per inwoner dan gemeenten met Diftar. Het effect van omgekeerd inzamelen (fase 1) is duidelijk zichtbaar bij Dalfsen, Hattem, Olst-Wijhe, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland. 7

8 Sorteeranalyse Kg per inwoner ROVA-breed ROVA-breed "Omgekeerd" Reststoffen GFT Papier (*) Glas Textiel Kunststofverpakkingen KCA 0,1 0,2 0,1 GHA (**) Totaal (kg per inwoner) * Herbruikbaar papier, luiers, drankenkartons en overig papier ** GTA, metaal, hout, puin, AEEA, tapijt, leer en rubber In het restafval worden evenals vorig jaar nog veel herbruikbare grondstoffen aangetroffen, met name GFT en oud papier. De totale hoeveelheid herbruikbare grondstoffen in het restafval is afgenomen t.o.v. vorig jaar. Dit is waarschijnlijk het effect van omgekeerd inzamelen, gelet op de laatste kolom waar het resultaat van de sorteeranalyse voor de gemeenten die zijn gestart met omgekeerd inzamelen is weergegeven. 8

9 GFT en grof tuinafval (GTA) ROVA-gemiddeld is per inwoner 83 kg GFT gescheiden aangeboden in Dat is iets meer dan het landelijk gemiddelde 3. Bij gemeenten waar niet extra betaald hoeft te worden per aanbieding voor GFT en grof tuinafval 4, wordt per inwoner meer gescheiden aangeboden (m.u.v. Urk en Twenterand). Het effect van omgekeerd inzamelen (fase 1 GFT nultarief en mogelijkheid om tegen nultarief tuinafval aan te bieden) is duidelijk zichtbaar (Dalfsen, Hattem, Olst-Wijhe, Oost Gelre, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland). Naast de financiële prikkel is ook de stedelijkheidsklasse van invloed, Staphorst en Westerveld zijn beide landelijke gemeente met veel groen. 3 Landelijk gemiddelde GFT: Stedelijkheidsklasse 2/3: 82 kg; Stedelijkheidsklasse 4/5: 114 kg 4 De zwart omlijste kolommen zijn gemeenten waar GFT en of GTA zonder extra kosten kan worden aangeboden. 9

10 Oud papier en karton Landelijk gemiddeld: Stedelijkheidsklasse 2/3: 60 kg per inwoner Stedelijkheidsklasse 4/5: 74 kg per inwoner De zwart omlijste kolommen zijn gemeenten waar met behulp van minicontainers wordt ingezameld. De gemeenten waar ingezameld wordt met minicontainers 5 missen (deels) bedrijfspapier, waardoor de ingezamelde hoeveelheden per inwoner iets lager zijn. ROVA-breed en landelijk is een daling zichtbaar. Dit is mogelijk het gevolg van de economische crisis en toenemende digitalisering 5 Aalten, Amersfoort, Oost Gelre (per 1 oktober 2012), Raalte, Staphorst, Urk, Zwartewaterland en Zwolle 10

11 Kunststof verpakkingen Landelijk gemiddelde: Stedelijkheidsklasse 2/3: 7 kg Stedelijkheidsklasse 4/5: 9 kg De zwart omlijste kolommen zijn gemeenten zonder Diftar Naast Diftar en omgekeerd inzamelen is ook de wijze van inzameling bij kunststof van invloed op het inzamel resultaat: *Amersfoort en Zwolle worden de kunststof verpakkingen ingezameld m.b.v. een brengsysteem *Westerveld via nascheiding *Raalte met behulp van een minicontainer aan huis *Bij de overige gemeenten worden de kunststof verpakkingen aan huis opgehaald met zakken. De resultaten van het brengsysteem liggen veel lager dan het haalsysteem (m.u.v. Urk), de inzet van een minicontainer aan huis leidt tot een hogere inzamelrespons en ook het effect van omgekeerd inzamelen is zichtbaar. De gemeenten die onder het ROVA-gemiddelde van 11 kg per inwoner blijven, zijn gemeenten zonder Diftar. 11

12 Hergebruik ROVA Gemiddeld : 57% ROVA Diftar=64%, ROVA niet- Diftar=50% Landelijk gemiddelde: Stedelijkheidsklasse 2/3: 53% (ROVA: 50%) Stedelijkheidsklasse 4/5: 62% (ROVA: Het effect van omgekeerd inzamelen is duidelijk zichtbaar bij Dalfsen, Hattem, Olst-Wijhe, Oost-Gelre, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland. Gemeente Twenterand heeft een ongewijzigd hoog percentage hergebruik behaald. Het percentage hergebruik ligt voor deze gemeenten boven de 65%. De landelijke doelstelling van 65% in 2015 (Afvalbrief Atsma) wordt daarmee ruim gehaald en de doelstelling van 75% in 2020 (Vang-brief Mansveld) komt met fase 1 in zicht en wordt in Staphorst met 79% al gehaald. 12

13 Trendanalyse inzameling In de grafieken is een trendanalyse van de ingezamelde hoeveelheden per inwoner van het restafval en de herbruikbare deelfracties in het ROVA-verzorgingsgebied weergegeven. Uit de grafieken blijkt dat de ingezamelde hoeveelheden kunststofverpakkingen, GFT en glas per inwoner licht zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. De hoeveelheid restafval per inwoner is afgenomen. Waarschijnlijk als gevolg van het omgekeerd inzamelen. Voor textiel is de ingezamelde hoeveelheid per inwoner al jaren rondom hetzelfde niveau. ROVA-breed en landelijk is een lichte daling van de hoeveelheid oud papier en karton zichtbaar. Dit is mogelijk het gevolg van de economische crisis en toenemende digitalisering. 13

14 3. Circulaire economie en klimaat Papier Bij het inzamelen van oud papier geldt dat 1 ton oud papier er voor zorgt dat er ruim 3 bomen niet gekapt hoeven te worden als gevolg van het hergebruik. In 2013 is er in het ROVA-verzorgingsgebied 48 kiloton oud papier opgehaald. Het resultaat hiervan is dat er 400 hectare minder productiebos gekapt hoeft te worden 6. Kunststof Bij het inzamelen van kunststof geldt dat elke ton kunststof voorkomt dat er liter primaire ruwe olie gebruikt moet worden voor de productie van nieuw kunststof. In het ROVA-verzorgingsgebied is in kiloton ton kunststof gescheiden ingezameld. Dit betekent het voorkomen van 530 tankauto s (13,7 mln. liter) aan ruwe olie ten behoeve van de productie van kunststof. GFT Uit 62 kiloton GFT is circa. 1,9 miljoen m 3 groen gas geproduceerd in de vergister. Dit is vergelijkbaar met het jaarlijks gasverbruik van huishoudens. Huishoudelijke grondstoffen Door het gescheiden inzamelen wordt minder CO 2 uitgestoten. Het effect van preventie (minder afval betekent ook minder CO 2 -uitstoot) wordt in deze berekening niet meegenomen, terwijl dit wel bijdraagt aan de CO 2 -reductie. In de navolgende grafiek is de vermeden CO 2 -emissie per inwoner weergegeven voor het ROVA- verzorgingsgebied. De totaalpotentie is een indicatie van vermeden CO 2 - emissie die behaald kan worden, wanneer de herbruikbare grondstoffen in het restafval ook nog worden gescheiden. 6 Uitgaande van 400 bomen per hectare productiebos en 3,3 bomen per ton OPK. 14

15 Per inwoner is 183 kg minder CO2 uitgestoten dan wanneer al het afval verbrand zou worden (totale CO2-reductie: 138 kiloton). Uitgaande van de sorteeranalyse 2013 is uit het restafval in potentie per inwoner nog 68 kg extra CO2-reductie per inwoner te behalen. De CO 2-reductie is berekend aan de hand van de CO 2-kentallen afvalscheiding van CE Delft. De potentie is gebaseerd op de sorteeranalyse van het restafval van

16 4. Communicatie en Educatie Communicatie In 2013 is vooral rondom projecten en acties gecommuniceerd, via persberichten, publicaties t.b.v. de gemeentepagina en online media zoals de website. De communicatieactiviteiten die ROVA in 2013 heeft uitgevoerd voor haar gemeenten betreffen o.a.: Organisatie en productie van de afvalkalender (incl. online versie en App); Communicatie rondom omgekeerd inzamelen; Communicatie en wervingscampagne zonnepanelenactie: Duurzaam Genieten ; Organisatie en communicatie week Natuurlijk Schoon; Organisatie en communicatie compost dag 22 maart; Communicatie over wijzigingen en ontwikkelingen in de afvalinzameling (bijv. feestdagen); Diverse publicaties omtrent inzameling stromen en afval scheiden (o.a. vervanging containers, inzameling snoeihout). meegedaan. Dit is deelnemers meer dan voorgaand jaar. In 2012 deden er deelnemers mee. ROVA Groentour Tijdens het educatieve programma Afval Scheiden is Goud leren de kinderen dat afval een grondstof is. Tevens is er een informatieve rondleiding over het milieubrengstation verzorgd. De ROVA Groentoer is in 2013 door de deelnemers beoordeeld met gemiddeld een 8,6. In de figuur is weergegeven hoe de verschillende aspecten van de Groentoer worden beoordeeld. Educatie Natuurlijk schoon Ook in 2013 heeft ROVA de actie Natuurlijk Schoon uitgerold in de Week van Nederland Schoon. Aan deze opschoonactie hebben in totaal 224 basisscholen en 5 scholen voor voortgezet onderwijs en 21 overige partijen met in totaal deelnemers uit het verzorgingsgebied van ROVA Met de Groenbus van ROVA zijn in 2013 in totaal ongeveer leerlingen opgehaald, 226 groepen afkomstig uit diverse gemeenten. 16

17 5. Financieel Totaalkosten ROVA In de onderstaande grafiek is weergegeven hoeveel de ROVA-kosten gemiddeld per aansluiting bedragen. In de grafiek is ook weergegeven hoeveel lager de kosten zouden zijn, indien rekening gehouden wordt met opbrengsten zoals de vergoedingen van de ingezamelde verpakkingen via Nedvang en het uitgekeerde dividend. Afvalstoffenheffing De gemiddelde afvalstoffenheffing per aansluiting van de gemeenten in het ROVA verzorgingsgebied is beduidend lager dan het landelijk gemiddelde. In de navolgende grafiek is per gemeente de afvalstoffenheffing per huishouden weergegeven, met daarin de totale ROVA-kosten per huishouden. Bij Diftargemeenten is voor de afvalstoffenheffing het vaste tarief vermeerderd met het variabele tarief dat vermenigvuldigd is met het gemiddelde aantal aanbiedingen per huishouden. Voor niet-diftar gemeenten is het meest voorkomende tarief genomen (geen gewogen gemiddelde). De daling is onder ander te verklaren door de start van omgekeerd inzamelen. De introductie van het nultarief voor GFT leidt tot lagere variabele lasten: nultarief GFT en minder aanbiedingen restafval. Dit effect wordt verstrekt doordat een aantal gemeenten vooralsnog de kosten voor de verwerking van het GFT (gedeeltelijk) uit de reserve financieren (bron: Agentschap NL, Afvalstoffenheffing 2013). 17

18 In deze grafiek zijn de kosten per huishouden op basis van de afvalstoffenheffing weergegeven. Hieruit blijkt dat naast diftar ook het omgekeerd inzamelen leidt tot lagere kosten voor de inwoners. 18

19 Deze grafiek geeft een beeld van het totaalresultaat per gemeente in het ROVA verzorgingsgebied. De gemeenten zonder Diftar hebben over het algemeen meer restafval per inwoner dan gemiddeld in het ROVA-verzorgingsgebied en ook een hogere afvalstoffenheffing. De gemeenten waarbij gestart is met omgekeerd inzamelen hebben een hoger percentage hergebruik bereikt, dan de overige gemeenten. Duidelijk is dat qua milieuprestaties Staphorst aan kop gaat. Dit succes is te danken aan omgekeerd inzamelen. Raalte is met een tarief van 136,- het goedkoopst maar putten hiervoor uit de reserve. 19

20 6. Conclusies Inzameling grondstoffen ROVA realiseert gemiddeld 57% hergebruik in Dat is 3% meer dan voorgaande jaren. Het effect van omgekeerd inzamelen is hiermee al zichtbaar. Gemiddeld ligt het hergebruikspercentage voor deze gemeenten op 69%. De gemeenten in het ROVA-verzorgingsgebied met stedelijkheidsklasse 4/5 hebben gemiddeld minder restafval en scheiden meer kunststof verpakkingen dan landelijk vergelijkbare gemeenten. Door het gescheiden inzamelen en hergebruik van papier wordt de kap van 400 hectare productiebos voorkomen. Door het gescheiden inzamelen en hergebruik van kunststof verpakkingen wordt het gebruik van 530 tankauto s met ruwe olie als primaire grondstof voorkomen. Per inwoner is 183 kg minder CO 2 uitgestoten dan wanneer al het afval verbrand zou worden. Uit 62 kton GFT is ca. 1,9 miljoen m 3 groen gas geproduceerd in de vergister. Dit is vergelijkbaar met het jaarlijks gasverbruik van ruim huishoudens. Financieel De gemiddelde afvalstoffenheffing per aansluiting van de gemeenten in het ROVA verzorgingsgebied is beduidend lager dan het landelijk gemiddelde. De gemeenten zonder Diftar hebben over het algemeen een hogere afvalstoffenheffing. Effect omgekeerd inzamelen De hoeveelheid restafval is in 2013 ten opzichte van 2012 met ca. 30% substantieel gedaald en de hoeveelheid GFT is bijna verdubbeld en het percentage hergebruik ligt boven de landelijke doelstelling van 65%. De inwoners zijn gemiddeld minder gaan betalen aan afvalkosten. De Resultaten Gagels en Hoonhorst laten het perspectief van omgekeerd inzamelen zien. In Hoonhorst wordt het resultaat van 2012 gecontinueerd (in de kern minder dan 30 kg restafval per inwoner). In de wijk de Gagels is in 2013 voor restafval 56 kg per inwoner bereikt. Resultaten Stadshagen laten zien dat ook in stedelijk gebied zonder Diftar omgekeerd inzamelen tot een trendbreuk leidt. 20

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort Monitor2012 GemeenteAmersfoort Zwolle,10april2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 DOELSTELLINGEN...1 LEESWIJZER...1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN...2 INZAMELRESULTATEN...2 HERGEBRUIK...2 TRENDANALYSE INZAMELING...3

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen Rapportage 2012

Omgekeerd Inzamelen Rapportage 2012 Omgekeerd Inzamelen Rapportage 2012 april 2013 Inhoud 0 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 2 Omgekeerd inzamelen ingevoerd... 7 2.1 Fase 1 omgekeerd inzamelen... 7 2.2 Fase 2 omgekeerd inzamelen... 7 3

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

Meer huishoudelijk afval recyclen

Meer huishoudelijk afval recyclen Meer huishoudelijk afval recyclen Is 2/3 recyclen haalbaar? Samuel Stollman Afvalbrief Meer waarde uit afval (september 2011) Milieudruk afvalbeheer verder verminderen Efficiënt omgaan met grondstoffen

Nadere informatie

Rapportage 2012 Mei 2013 1

Rapportage 2012 Mei 2013 1 Rapportage 2012 Mei 2013 1 Omgekeerd Inzamelen Rapportage 2012 inhoud Samenvatting...3 1. Inleiding... 5 2. Omgekeerd inzamelen ingevoerd...7 2.1. Fase 1 omgekeerd inzamelen...7 2.2. Fase 2 omgekeerd inzamelen...

Nadere informatie

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval 400 200 100 afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 50 25 12 Status: definitief 6 3 1,5 Restafval Grondstoffen Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement De NVRD verenigt Nederlandse

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 Benchmark Analyse (peiljaar 2010) Definitief In opdracht van NVRD Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M11B0027 Datum 4 april 2012 Postadres Postbus 5076 6802 EBARNHEM

Nadere informatie

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING NVRDBENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING Organisatie: Gemeente Locatie: Stedelijkheidsgroep: Klasse 3 INLEIDING Voor u ligt de managementsamenvatting van de prestaties van in de NVRD benchmark

Nadere informatie

Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013

Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013 Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Afvalbeheerplan 2014-2020 Voorstel 1. In te stemmen met de doorontwikkeling

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

Collegebesluit. De startnotitie met achtergrondinformatie is bijgevoegd. 4) Milieu: te streven naar een afvalloos Amersfoort in 2030.

Collegebesluit. De startnotitie met achtergrondinformatie is bijgevoegd. 4) Milieu: te streven naar een afvalloos Amersfoort in 2030. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/MIL/MB Opsteller: mw. S. Bakker User-id: BAK9 Tel: 4287 Onderwerp: UITGANGSPUNTEN STARTNOTITIE GRONDSTOFFENPLAN 2014-2020 VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

ROVISIE 6 SPECIAL. afval? Wie heeft het nou nog over OMGEKEERD INZAMELEN. Afval is de grondstof van onze toekomst. APRIL 2013

ROVISIE 6 SPECIAL. afval? Wie heeft het nou nog over OMGEKEERD INZAMELEN. Afval is de grondstof van onze toekomst. APRIL 2013 SPECIAL APRIL 2013 Wie heeft het nou nog over afval? Afval is de grondstof van onze toekomst. 2 WERKT Op basis van goede resultaten in pilots in 2010 en 2011 is afgelopen jaar gestart met omgekeerd inzamelen.

Nadere informatie

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Vragen en antwoorden over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Algemeen Het raadsvoorstel inzameling plastics/drankenkartons geeft sinds de presentatie reactie in de samenleving.

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken.

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken. Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1062093 Sliedrecht, 27 augustus 2013 Onderwerp: Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder Beslispunten 1) Het afvalbeleidsplan Sliedrecht

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Samen kunnen meer met afval

Samen kunnen meer met afval Samen we kunnen meer met In 2020 willen we in heel Nederland 75% van ons afval scheiden. Samen kunnen we meer met afval Afval, we hebben er dagelijks mee te maken. Niet alleen thuis, maar ook op het werk,

Nadere informatie

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Anouk Teuns (gemeente Utrecht) Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Gemeentelijke inzameling Ontwikkeling en

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL Sorteeranalyse huishoudelijk restafval Gemeente BOXTEL Najaar 2 Inleiding Gemeente Boxtel heeft in haar tweede afvalstoffenplan 224 concrete en meetbare doelstellingen neergelegd ten aanzien van hetgeen

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Management Rapportage Gemeenten (onderdelen A en B1) Boxtel 4 Status: Definitief Datum: 14 november 2014 Inleiding In deze managementrapportage van de Benchmark

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren. Bij deze willen wij uw raad als volgt informeren:

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren. Bij deze willen wij uw raad als volgt informeren: GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Elburg-Oldebroek maken werk van grondstoffen. Portefeuillehouder: H. Westerbroek Kenmerk: 230351 / 230434 Behandelend ambtenaar M. Tijssen

Nadere informatie

Evaluatie Diftar. 2. Afval. Totale hoeveelheid

Evaluatie Diftar. 2. Afval. Totale hoeveelheid 2. Afval Totale hoeveelheid Grafiek 1 Grafiek 1 geeft de totale som weer van het door de gemeente ingezamelde en ontvangen afval. Zichtbaar is dat de totale massa afval gestaag afneemt. Deze trend heeft

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

VANG Van Afval Naar Grondstof

VANG Van Afval Naar Grondstof Afval is een keuze VANG Van Afval Naar Grondstof Regionaal Symposium Grondstoffen in Afvalland? Dinteloord, 15 april 2015 Maarten Goorhuis Senior beleidsmedewerker Koninklijke NVRD Koninklijke NVRD Vereniging

Nadere informatie

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Gemeente Werkendam Unit Ruimte Juli 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding pag. 4 2. Beleidskader / Historie pag. 5 3. Resultaten en effecten afvalbeleid,

Nadere informatie

Circulaire economie kans voor de regio

Circulaire economie kans voor de regio Circulaire economie kans voor de regio 7 oktober 2015 Early Morning Toast Stichting kiemt Arnhem Michiel Westerhoff, Manager Strategie en Ontwikkeling Recentere geschiedenis van het afvalscheiden 7 maart

Nadere informatie

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Inzameling & communicatie Wanneer moeten gemeenten starten? Wanneer begint Zwolle met kunststofinzameling?

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Meest gestelde vragen Omgekeerd inzamelen Twenterand

Meest gestelde vragen Omgekeerd inzamelen Twenterand Meest gestelde vragen Omgekeerd inzamelen Twenterand Omruilactie GFT container 1. Hoe vraag ik een ander formaat GFT container aan? Op de website www.rova.nl/aanvragen kunt u eenvoudig aangeven welk formaat

Nadere informatie

Zeg ook JA tegen afval scheiden.

Zeg ook JA tegen afval scheiden. Zeg ook JA tegen afval scheiden. Elkaar iets beloven. Voor een betere toekomst. Zonder het onnodig verbruiken en weggooien van grondstoffen. Om dat te kunnen realiseren moeten we met elkaar JA zeggen tegen

Nadere informatie

Memo. aan. De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval. van. College van B en W. 4 november 2015. Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG

Memo. aan. De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval. van. College van B en W. 4 november 2015. Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG Memo aan onderwerp van directie afdeling datum De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval College van B en W 4 november 2015 Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG Gouda wil tot de duurzaamste

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

Verbeterplan Afvalscheiding/inzameling 2015-2017

Verbeterplan Afvalscheiding/inzameling 2015-2017 Verbeterplan Afvalscheiding/inzameling 2015-2017 J. Nagel-Nijkamp Gemeente Woudenberg 11-10-2014 1 Afval scheiden loont! Uit de enquête over de afvalinzameling die we eind 2013 hebben gehouden blijkt dat

Nadere informatie

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja,

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, - 3 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 12INT01422 III IIIIIIIII III MilIIIII Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, Gemeente Hellendoorn 3 0 OKT ZOU Onderwerp: Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid

Nadere informatie

Belastinguitgave 2014

Belastinguitgave 2014 Belastinguitgave 2014 Overijsselse gemeenten zetten lijn beperking woonlasten voort De Overijsselse gemeenten blijven de woonlasten voor hun inwoners beperken. Dat blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie

Nadere informatie

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN December 2013 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten van de pilot in Lunetten 4 2.1 Doel van de pilot 4 2.2 Randvoorwaarden 4 2.3 Doorlooptijd 4 2.4 Het

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

AVU afvalmonitoring 2006 2011

AVU afvalmonitoring 2006 2011 1 AVU (Afvalverwijdering Utrecht) Postbus 3250, 3760 DG Soest Lange Brinkweg 81, 3764 AB Soest Telefoon 035-6032303 Fax 035-6035544 e-mail: info@avu.nl www.avu.nl Bibliografische gegevens AVU afvalmonitoring

Nadere informatie

Vier kansen voor (gft)inzameling hoogbouw. Gijs Langeveld 1 mei 2015

Vier kansen voor (gft)inzameling hoogbouw. Gijs Langeveld 1 mei 2015 Vier kansen voor (gft)inzameling hoogbouw Gijs Langeveld 1 mei 2015 Afvalinzameling hoogbouw: waarom en hoe dan? Waarom gft als voorbeeld? Ontwikkelingen en 4 kansen Vereniging Afvalbedrijven 2 Gft als

Nadere informatie

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Aan de gemeenteraad Onderwerp: Gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Datum: 26 mei 2009 Portefeuillehouder: J.C.R. van Everdingen MSc. Bijlagen: Kunststofinzameling

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Bijlagen Afvalbeheerplan 2012-2016 gemeente Wormerland Afval heb je, grondstoffen moet je maken

Bijlagen Afvalbeheerplan 2012-2016 gemeente Wormerland Afval heb je, grondstoffen moet je maken Bijlagen Afvalbeheerplan 2012-2016 gemeente Wormerland Afval heb je, grondstoffen moet je maken Datum : 21 februari 2012 Versie : concept 2 Opgesteld voor : Gemeente Wormerland Opgesteld door : HVCinzameling

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Aansluiting: Een object dat voorkomt in de gemeentelijke heffingenadministatie en ten aanzien waarvan ROVA haar diensten verleent.

Aansluiting: Een object dat voorkomt in de gemeentelijke heffingenadministatie en ten aanzien waarvan ROVA haar diensten verleent. Verklarende woordenlijst ROVA Afkortingen: AEEA: afgedankte elektrische en elektronisch apparatuur GFT-afval: groente-, fruit- en tuinafval GHA: grof huishoudelijk afval GTA: grof tuinafval KCA: klein

Nadere informatie

Afvalpanel Horst aan de Maas

Afvalpanel Horst aan de Maas Agenda 2e bijeenkomst Afvalpanel Afvalpanel Horst aan de Maas Tweede bijeenkomst 25 maart 2013 WELKOM! Terugkoppeling keukenafvalemmers» Afvalpanel: kleine 1. Welkom / mededelingen 2. Toelichting op kosten

Nadere informatie

Benchmark Afvalscheiding

Benchmark Afvalscheiding Afvalscheiding Afvalprofiel peiljaar 2010 Gemeente Oktober 2011 Opgesteld door: CyclusManagement Definitief Inleiding Dit is het afvalprofiel van gemeente. Het betreft een op maat gesneden rapportage waarin

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Project Inzameling huishoudelijk afval Lingewaard Onderzoeksrapport

Project Inzameling huishoudelijk afval Lingewaard Onderzoeksrapport Project Inzameling huishoudelijk afval Lingewaard Onderzoeksrapport d.d. 16 november 2012 1 2 0. SAMENVATTING...5 1. INLEIDING...11 2. BENCHMARK...12 3. SAMENSTELLING RESTAFVAL...15 4. HUIDIGE SITUATIE,

Nadere informatie

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30481/DV.15-566, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 Aanleiding

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard

Gemeente Heerhugowaard. Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard Gemeente Heerhugowaard Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard Afdeling Wijkbeheer juni 2012 Inhoudsopgave 1 Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Gemeentelijk Grondstoffenplan 2012-2016

Gemeentelijk Grondstoffenplan 2012-2016 voor elkaar Expertisecentrum Omgevingsadvies Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 05 Fax (038) 498 27 41 M.Kruizinga@zwolle.nl www.zwolle.nl Gemeentelijk Grondstoffenplan

Nadere informatie

Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020

Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020 Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020 November 2015 1 Visie op huishoudelijk afval: van Afval naar Grondstof 1. Inleiding De toenemende vraag naar grondstoffen, en de afnemende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 maart 2015, nr. 7A:

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 maart 2015, nr. 7A: Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2015 Nummer: 26 Uitgifte: 8 april 2015 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 30 maart 2015, nr. 7B, tot vaststelling van het Afvalbeleidsplan

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Diftardiscussie. Achtergronden omtrent discussie over tariefdifferentiatie op gebied van afval in de gemeente Boxtel. D. Boots

Diftardiscussie. Achtergronden omtrent discussie over tariefdifferentiatie op gebied van afval in de gemeente Boxtel. D. Boots Diftardiscussie 1 Diftardiscussie Achtergronden omtrent discussie over tariefdifferentiatie op gebied van afval in de gemeente Boxtel D. Boots 14-08-2012 2 1 Inleiding Met de vaststelling van het afvalstoffenbeleidsplan

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

KOERSNOTITIE. Van afvalinzameling. naar grondstofsturing. Februari 2013 Gemeente Ede. Kijken naar Afval februari 2013 1 van 12

KOERSNOTITIE. Van afvalinzameling. naar grondstofsturing. Februari 2013 Gemeente Ede. Kijken naar Afval februari 2013 1 van 12 KOERSNOTITIE Van afvalinzameling naar grondstofsturing Februari 213 Gemeente Ede Kijken naar Afval februari 213 1 van 12 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. KIJKEN NAAR AFVAL...4 Aanleiding...4 Inleiding...4

Nadere informatie

Mijn afval maakt winst

Mijn afval maakt winst januari 2010 Mijn afval maakt winst (036) 539 99 11 Hebt u vragen? info@almere.nl Wilt u reageren? Meer informatie? www.almere.nl Mijn afval maakt winst In 2020 heeft het afval in Almere een nieuwe bestemming

Nadere informatie

Resultaten onderzoek 1

Resultaten onderzoek 1 Onderzoek naar inzamelstructuren, ontwikkelingen en innovaties in huishoudelijk afvalbeheer Gebaseerd op consultatie van 15 gemeenten Resultaten onderzoek 1 Juni 2014 Gemeente Amersfoort Tabel 1 Overzicht

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO Titel Nummer 13/12 Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Datum 14 maart 2013 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4,

Nadere informatie

papier- en glasinzameling anno 2008 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Nieuwegein 12 november 2008

papier- en glasinzameling anno 2008 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Nieuwegein 12 november 2008 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Nieuwegein 12 november 2008 1 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Presentatie van: Papier Recycling Nederland (PRN) Wienus van Oosterum en Stichting Duurzaam Verpakkingsglas (SDV)

Nadere informatie

Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het. raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074

Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het. raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074 Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het 2 maart 2015 raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074 Vraag 1: Het voorstel is om een zwaarwegende bewonerspeiling te houden. A)

Nadere informatie

Oldebroek van afval naar Grondstof Inhoud

Oldebroek van afval naar Grondstof Inhoud Oldebroek van afval naar Grondstof Inhoud Oldebroek van afval naar Grondstof...1 1. Analyse huidige situatie...2 1.1 Inleiding...2 1.2 Huidige inzamelstructuur...2 1.3 Afvalstoffenheffing...3 1.4 Infrastructuur...4

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Wie weet wat Avri doet?

Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 Welkom Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 antwoord Welkom Wie weet wat Avri doet? In Rivierenland zamelt Avri afval in. Opdracht 2 Woordweb Als je het woord afval hoort, waar denk je dan aan?

Nadere informatie

Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij. Kies voor elkaar. Samen voor een mooie buurt.

Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij. Kies voor elkaar. Samen voor een mooie buurt. Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij checklist bij aankomst aanbiedregels veelgestelde vragen passen checklist bij vertrek afvalstoffenheffing adressen en contact Kies voor elkaar.

Nadere informatie

Geen afval, maar grondstof!

Geen afval, maar grondstof! Geen afval, maar grondstof! Uitgangspunten voor een nieuw beleid ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Project:

Nadere informatie

Coolsingel 65 3012 AC Rotterdam T (010) 27 59 000 welcome@0-to-9.nl www.0-to-9.nl gevestigd in:

Coolsingel 65 3012 AC Rotterdam T (010) 27 59 000 welcome@0-to-9.nl www.0-to-9.nl gevestigd in: Omschrijving Cliënt Roteb Omschrijving Stadskrant Ordernummer 155.00.021 Datum 17 september 2012 Afval in de juiste bak Dat doe je goed! Binnenkort kunnen we niet meer om afvalscheiden

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van Gemeenteblad.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid Groen (GroenLinks) van 7 december 2015, getiteld:

Nadere informatie

Olst-Wijhe, oktober 2009. doc. nr.: 0947-5-RU-KE. Afvalbeleidplan Olst-Wijhe 2010-2015

Olst-Wijhe, oktober 2009. doc. nr.: 0947-5-RU-KE. Afvalbeleidplan Olst-Wijhe 2010-2015 Olst-Wijhe, oktober 2009. doc. nr.: 0947-5-RU-KE Afvalbeleidplan Olst-Wijhe 2010-2015 Inhoudsopgave 1. Op weg naar een duurzame samenleving. 3 2. Van afvalbeheer naar grondstofbeheer 4 2.1. Huishoudelijke

Nadere informatie

Wat wordt de afvalstrategie de komende 5 jaar?

Wat wordt de afvalstrategie de komende 5 jaar? STRATEGIE-KEUZENNOTA Wat wordt de afvalstrategie de komende 5 jaar? Mei 2013 Opgesteld door: In opdracht van : Gemeente Doetinchem / Oude-IJsselstreek Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Waar liggen de

Nadere informatie

Benchmark Afvalscheiding

Benchmark Afvalscheiding Benchmark Afvalscheiding Kringrapport Benchmark Afvalscheiding 2 EINDCONCEPT Kringrapport 2 Peiljaar 21 Augustus 211 Opgesteld door: CyclusManagement Status: concept-eindrapport Afkortingen HHA GHA GFT

Nadere informatie

AFVALBELEIDSPLAN 2014 en verder. Afval: Sliedrecht hergebruikt het!

AFVALBELEIDSPLAN 2014 en verder. Afval: Sliedrecht hergebruikt het! AFVALBELEIDSPLAN 2014 en verder Afval: Sliedrecht hergebruikt het! Portefeuillehouder: A. de Waard Ambtelijk opdrachtgever: L. Mourik Primaathouder: D.J.B. Sakko Versie: definitief, d.d. 19 augustus 2013

Nadere informatie

GAD-meter 2012. Inzameling huishoudelijk afval in woord, tabellen en grafieken. Haal meer uit afval ISO-14001

GAD-meter 2012. Inzameling huishoudelijk afval in woord, tabellen en grafieken. Haal meer uit afval ISO-14001 GAD-meter 2012 Inzameling huishoudelijk afval in woord, tabellen en grafieken Haal meer uit afval Inhoud Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoe is de afvalstoffeninzameling georganiseerd? pagina 5 Sorteeranalyse

Nadere informatie

Tariefberekening diftar obv Volume en Frequentie

Tariefberekening diftar obv Volume en Frequentie Tariefberekening diftar obv Volume en Frequentie KOSTEN aantal huishoudens 17.000 aantal huishoudens met 240 liter grijs 80% 12.880 aantal huishoudens met 140 liter grijs 20% 3.220 aantal huishoudens met

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

collegeadvies Onderwerp Gemeentelijk afvalbeheer; inzameling kunststof verpakkingsmateriaal (KVM)

collegeadvies Onderwerp Gemeentelijk afvalbeheer; inzameling kunststof verpakkingsmateriaal (KVM) collegeadvies reg. nr. INTB-13-01005 datum 29 oktober 2013 portefeuillehouder wethouder Yuri Liebrand van Aart Koers bijlagen 3 afdeling Beleid en Ontwikkeling Onderwerp Gemeentelijk afvalbeheer; inzameling

Nadere informatie

Agentschap NL & VHT. Kwaliteit van textiel in het huishoudelijk restafval. O80_2010_AgentschapNl_01 Versie 3 12 aug 2010. Pag.

Agentschap NL & VHT. Kwaliteit van textiel in het huishoudelijk restafval. O80_2010_AgentschapNl_01 Versie 3 12 aug 2010. Pag. Agentschap NL & VHT Kwaliteit van textiel in het huishoudelijk restafval. O80_2010_AgentschapNl_01 Versie 3 12 aug 2010 Pag. 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Hoeveelheid textiel in het restafval 3 1.1. Hoeveelheid

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

Bronscheiding grof huishoudelijk afval op milieustraten. Marco Kraakman 13-03-2014

Bronscheiding grof huishoudelijk afval op milieustraten. Marco Kraakman 13-03-2014 Bronscheiding grof huishoudelijk afval op milieustraten Marco Kraakman 13-03-2014 Niet of wel? Niet: Het AB en de regeling zelf Procedures Wie is bevoegd gezag Wel of geen obm / maatwerkvoorschrift etc.

Nadere informatie

Campagneteksten glas en papier

Campagneteksten glas en papier Campagneteksten glas en papier Voor de glas-en-papier-campagne zijn twee uitgewerkte campagneteksten geschreven in de vorm van: DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER GLAS DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER PAPIER Deze

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Meer en Betere Recycling

Meer en Betere Recycling Meer en Betere Recycling als onderdeel van VANG Uw sprekers: Max de Vries Marco Kraakman Jacobine Meijer Emile Bruls Geert Cuperus Inhoud deelsessie Meer en Beter Recycling Inleiding Pitches projecten

Nadere informatie

Naar minder restafval

Naar minder restafval AVU Lange Brinkweg 81 Postbus 3250 3760 DG Soest telefoon 035-6032303 fax 035-6035544 Naar minder restafval door verbeteren van het inzamelen andere inzamelsystemen tariefdifferentiatie AVU-Informatienotitie

Nadere informatie

Afvalbeleidsplan 2013-2023. : Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Afvalbeleidsplan 2013-2023. : Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Afvalbeleidsplan 2012-2022 Afvalbeleidsplan 2013-2023 gemeente Hendrik-Ido-Ambacht LAP2 toepassen is grondstofdenken Datum Versie Opgesteld voor Opgesteld door Betrokkenen : 16 januari 2013 : definitief

Nadere informatie

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Maatschappelijke functie Inboedelservice Inleveren/ophalen goederen Ruim gevulde winkel Afvalbrengpunt Kringloopbedrijf n Roondgaank

Nadere informatie

Gemeente Someren en gemeente Asten

Gemeente Someren en gemeente Asten Afvalstoffenbeleidsplan Van Afval naar Grondstof Gemeente Someren en gemeente Asten De Jonge Milieu Advies Versie 8.0 Zeist, april 2015 1 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030-6991599

Nadere informatie

Sectorplan 19 Kunststofafval

Sectorplan 19 Kunststofafval Sectorplan 19 Kunststofafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Kunststofverpakkingen, land- en tuinbouwfolies, industrieel productieafval, (kunststof) autoafval, PVC 2. Belangrijkste

Nadere informatie