Buurtfiche Gaucheretplein Schaarbeek. De Roma, de diensten en de buurt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buurtfiche Gaucheretplein Schaarbeek. De Roma, de diensten en de buurt"

Transcriptie

1 Buurtfiche Gaucheretplein Schaarbeek De Roma, de diensten en de buurt Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel, 22/7/2013

2 Buurtfiche Gaucheretplein Schaarbeek 1. Profiel buurt (zie bijlage 1) Situering De buurt van het Gaucheretplein ligt grotendeels in de gemeente Schaarbeek. Volgens de buurtindeling van de Brusselse Wijkmonitoring maakt dit plein met zijn omgeving deel uit van de Noordwijk, een zone die wordt begrensd door de Boudewijnlaan/Bolwerklaan, de Willebroeckkaai/Groendreef, de Masuistraat en de spoorweg. Ook een stukje van Sint-Joost-ten-Node en een stuk van Brussel-Stad, meer specifiek de zone van de Groendreef en de Antwerpsesteenweg, maken dus deel uit van deze ruimere zone. Noordwijk (Schaarbeek, Brussel-Stad, Sint-Joost-ten-Node) Gaucheretplein De aanwezigheid van het station Brussel-Noord (19 e eeuw, huidige gebouwen 1952) is sterk bepalend voor het karakter van de buurt, net als de torens die werden gebouwd in het kader van het Manhattanplan uit de jaren Schaarbeek wordt gekenmerkt door een zekere sociale tweedeling in een meer welgesteld gedeelte ten oosten van de noord-zuid-as, en een armer gedeelte ten westen ervan. Het Gaucheretplein bevindt zich in deze armere zone, ook Laag-Schaarbeek genoemd. Nationaliteit (fig. 1-3) Iets meer dan één derde van de bevolking rond het Gaucheretplein en in de Noordwijk is van vreemde nationaliteit, wat overeenkomt met het Brusselse gemiddelde. Wat opvalt in de samenstelling van de bevolking (Brusselse Wijkmonitoring 2010) is het verhoudingsgewijs grote aantal vreemdelingen afkomstig uit Turkije (4,42% tegenover 0,92% in het BHG als geheel), Noord-Afrika (7,68% tegenover 3,97%) en Subsaharaans Afrika (3,28% tegenover 1,99%). Noord-Afrikanen wonen vooral in de buurt van de Antwerpsesteenweg: vroeger was er in de ganse buurt een grote aanwezigheid van de Marokkaanse gemeenschap. Nu wordt de Turkse gemeenschap steeds groter (zie o.a. de Turkse vzw Trabzon en tal van ondernemingen) en verschuift de Marokkaanse gemeenschap. Het aandeel MOE-landers (dus met o.a. Turkije en ex-joegoslavische landen erbij), was in de Noordwijk in %, ten opzichte van 7% in het BHG (Bron: Adsei). Als we enkel kijken naar het aantal inwoners (Brusselse Wijkmonitoring 2010) uit de nieuwe Oost-Europese EU-lidstaten (sinds 2004 en 2007), ligt dit cijfer hoger dan het gewestelijk gemiddelde (5,5% tegenover 4,4%). De Wijkmonitoring vermeldt daarenboven in haar analysefiche over deze groep dat de statistieken geen geheel waarheidsgetrouw beeld vormen van de daadwerkelijk aanwezige Oost-Europese bevolking: die is veel groter. De lokale politie geeft aan dat de attitude van de omwonenden van het Gaucheretplein meer open is dan die van andere buurten in Schaarbeek (Liedtsplein, Koninginneplein). 2

3 In de Noordwijk maken de Turken binnen de MOE-landers veruit de grootste groep uit met respectievelijk 59%. De 2 de grootste MOE-groepen zijn er de Roemenen en de Polen met telkens 13%. Dan volgen de Bulgaren met 8% (Adsei 2008). In gans Schaarbeek zijn van de MOE-landers 29% Turks, 24% Pools, 18% Bulgaars en 15% Roemeens (Adsei 2011). Leeftijd (fig. 4-8) Het Gaucheretplein ligt in een bij uitstek jonge buurt, waar volgens de Wijkmonitoring maar liefst 29,08% van de bevolking minderjarig is (2010). Het aantal ouderen daarentegen, ligt relatief laag: de Noordwijk telt 8,66% vijfenzestigplussers, tegenover een gewestelijk gemiddelde van 13,96%. Het bevolkingshistogram per nationaliteit (fig. 6 en 7) laat zien dat de Bulgaren in Schaarbeek in verhouding iets ouder zijn dan de Roemenen, wat de uitspraak van Roma lijkt te bevestigen dat zij, althans rond het Gaucheretplein, een meer gevestigde groep zijn (zie verder onder 2.2). Het bevolkingshistogram van Schaarbeek toont ons dat de grootste leeftijdscategorie die van de jarigen is (10% vd totale bevolking), gevolgd door de groep jarigen (9,4%) (Adsei 2011). In de Noordwijk is de grootste groep die van de 0-4 jarigen (9,6%) gevolgd door de groep jarigen (9,1%) (Brusselse wijkmonitoring 2010). Wat de mannelijke inwijkelingen in Schaarbeek betreft die afkomstig zijn uit MOE-landen waarvan de meeste Roma komen (Roemenië, Bulgarije, ex-joegoslavië, Slovakije, Tsjechië), is de grootste groep tussen 30 en 34 jaar oud (436,15%), gevolgd door de jarigen (388,13%). Bij deze vrouwelijke MOE-landers is de grootste leeftijdsgroep die van jaar (405,16%), gevolgd door de jarigen (360,14%) (Adsei 2011). Een verklaring voor het grote aandeel van jarigen bij de MOE-landers, kan gezocht worden in het feit dat vooral het actieve deel van deze bevolkingsgroepen zich in de gemeente Schaarbeek vestigt op zoek naar werk. Van de Bulgaarse mannen in Schaarbeek is de grootste groep tussen 35 en 39 jaar oud (187 mannen, 14%), gevolgd door de jarigen (182 mannen, 14%). Bij de Bulgaarse vrouwen zijn de grootste groepen de jarigen en de jarigen (telkens 178 vrouwen, 14%), gevolgd door de groep jarigen (160 vrouwen, 14%). Voor de Roemeense mannen in Anderlecht is de grootste groep tussen 30 en 34 jaar oud is (189 mannen, 16%), gevolgd door de jarigen (158 mannen, 13%). Bij de Roemeense vrouwen vinden we hetzelfde stramien met als grootste de leeftijdsgroep van jaar (168 vrouwen, 17%), gevolgd door de groep jarigen (143 vrouwen, 15%). Werkloosheidsgraad (fig. 9) Met 35,3% (Brusselse Wijkmonitoring 2009) heeft de Noordwijk een hoge werkloosheidsgraad, hoger dan die van geheel Schaarbeek (26,5%) en ruim boven het gewestelijke gemiddelde van 22,1%. Net als in de meeste andere wijken met een hoog werkloosheidscijfer zijn ook in de Noordwijk veel jongeren werkloos: 49%, tegenover een gewestelijk gemiddelde van 38,4%. 2. Profiel Roma Bevraging Roma Gaucheretplein De Roma-stewards bevroegen 8 Roma uit de buurt (divers qua nationaliteit, leeftijd, geslacht) over hun socioeconomische situatie en hun relatie tot de buurt waarin ze wonen. Dezelfde vragen kwamen op 12 maart 2013 aan bod in een focusgroep van 3 Roemeense en 4 Bulgaarse Roma-vertegenwoordigers uit de buurt rond het Gaucheretplein. Hierbij werd de nadruk gelegd op de situatie van de hele Roma-gemeenschap in de buurt. De resultaten van deze bevragingen komen hieronder uitgebreid aan bod. 2.1 Afkomst van Roma De Roma-bevolking rond het Gaucheretplein bestaat naar schatting voor ca. 50% uit Bulgaarse Roma, 40% Roemeense Roma, en maximaal 10% van andere afkomst (o.a. Macedonië, Kosovo, Servië, ). 3

4 Belangrijke regio s van herkomst van de Bulgaarse Roma zijn Razgrad, Targoviste, Popovo, Omurtag en Shumen. De Roma uit Razgrad noemen zich Millet (ze spreken geen Romanes, hun ouders nog wel). Zij die uit de andere regio s komen, zijn zowel Millet als Roma. De Roemeense Roma zijn afkomstig uit Sântana, Hunedoara, Cluj (Roma genaamd Pišolešti) en een kleine minderheid uit Timişoara. 2.2 Instroom De Bulgaren in deze buurt zijn een vrij stabiele bevolking die ook al in de buurt heeft geïnvesteerd (o.m. in bars en winkels). Ongeveer 30% kwam vóór 2000, een 40% tussen 2000 en 2007, en nog eens 30% na De grootste instroom was er in (met visum) en in Van de Roemeense Roma kwam meer dan de helft na 2007, het jaar van de toetreding van Roemenië tot de EU. Er komen nog regelmatig nieuwe mensen bij, maar omdat die nieuwkomers vaak niet lang in België blijven, blijft de totale Roemeense Roma-bevolking in de buurt stabiel. Waarom Schaarbeek? Het merendeel van de aanwezige Roma koos voor Schaarbeek, en specifiek voor het Gaucheretplein, vanwege familie en/of vrienden die er reeds woonden. Ook de Roemeense Roma-Pinksterkerk aan de Groendreef is een aantrekkingspool. 2.3 Ambities / plannen / perspectieven Als voornaamste ambitie geven zowel Bulgaarse als Roemeense Roma aan dat ze hun levensstandaard wensen te verhogen in vergelijking met de situatie in hun land van herkomst. Concreet houdt dit in: werk vinden en geld verdienen, veelal met als concreet doel een eigen huis en auto te kunnen kopen. Volgens de Roemeense Roma zijn een minderheid eerder uit op OCMW-steun in plaats van werk. 2.4 Bronnen van inkomsten / bezigheden Roma-mannen uit Bulgarije werken het vaakst als arbeider in de bouw- en renovatiesector. Daarnaast werken er velen in de horeca (als ober, in de keuken, ). Op de derde plaats vinden we chauffeurs en logistiek bedienden. Een minderheid leeft van een OCMW- of werkloosheidsuitkering. Bij Roma-mannen uit Roemenië staat werken in de bouw eveneens bovenaan, gevolgd door OCMW- of andere steuntrekkers en verzamelaars van oud ijzer. Zowel Bulgaarse als Roemeense Roma-vrouwen komen in de eerste plaats aan de kost als schoonmaakster (meestal met dienstencheques). Bulgaarse vrouwen vinden we ook vaak in de horeca terug (opdienster, keukenhulp, ). Roemeense Roma-vrouwen leven verhoudingsgewijs vaker dan Bulgaarse van een OCMW-uitkering en van kinderbijslag. Daarnaast zijn er ook Roemeense vrouwen die de eindjes aan elkaar knopen door te bedelen. Een enkele Roemeense Roma-vrouw vinden we terug als bediende in een bar. Arbeidsstatuut Vooral het zelfstandigenstatuut is zeer populair bij Roma uit Roemenië en Bulgarije. De Bulgaren schatten het aandeel van zelfstandigen zelfs op 70%. Het is heel courant dat zelfstandigen eveneens zwartwerk verrichten. Het aantal Roma in loondienst is beperkt (10% bij de Bulgaarse Roma), maar neemt toe. Daarnaast zijn er ook evenveel bijstandstrekkers. 2.5 Kerken of organisaties waarbij Roma zijn aangesloten Vele van de plaatselijke Roemeense Roma zijn aangesloten bij één van de drie nabije Roemeense Roma- Pinksterkerken (Groendreef Brussel, Pakhuisstraat Brussel, Jerusalemstraat Schaarbeek). Bulgaarse Roma daarentegen zijn meestal moslim en gaan (2 x per jaar) naar de moskee. Sommigen waren aangesloten bij een Bulgaarse vzw die momenteel niet meer actief is. Bulgaarse Roma onderhouden echter wel actief contacten via Facebook. 4

5 3. Ervaringen, contacten, noden en voorstellen van Roma zelf (zie bijlage 2) Het belang van het eigen netwerk komt heel sterk naar voren uit gesprekken over de ervaringen met het buurtleven en de noden of opportuniteiten die daaraan gekoppeld zijn. (De zoektocht naar) tewerkstelling, huisvesting en vrijetijdsbesteding zijn allemaal zaken die geregeld worden binnen de eigen gemeenschap. Werk vindt men op informele wijze en ook om huisvesting te vinden moet men iemand kennen. Sommigen drukken wel de wens uit om op reguliere wijze te kunnen participeren, maar velen zitten in een precaire situatie waardoor ze zich moeten zien te behelpen. Afhankelijkheid van een eigen netwerk brengt een risico op misbruik met zich mee (bv. huisjesmelkerij, uitbuiting (bv. in bouwondernemingen)). De vrije tijd brengt men in het eigen huis door of men gaat op bezoek bij familie en vrienden. Bulgaarse Roma ontmoeten elkaar vaker dan Roemeense Roma in de specifieke Roma-cafés aan de Antwerpsesteenweg. Veel Roemeense Roma zijn aangesloten bij een Roma-Pinksterkerk. Contacten met andere bevolkingsgroepen in de buurt, zoals Turken, Noord-Afrikanen en Subsaharaanse Afrikanen, zijn overwegend oppervlakkig en functioneel. Er zijn geen noemenswaardige conflicten, en de Roma van het Gaucheretplein beschouwen hun buurt dan ook als relatief rustig en veilig. De vraag naar meer laagdrempelige ontmoetingsruimten in de buurt leeft wel bij heel wat Roma. Roma-kinderen en - jongeren zijn op school af en toe slachtoffer van discriminatie door niet-roma (vooral verbaal), maar dit neemt niet weg dat ook de school over het algemeen als positief wordt ervaren door kinderen en ouders. 4. Relatie tussen diensten en Roma (zie bijlage 3) Voor de relatie tussen Roma en diensten enerzijds en tussen Roma en de buurt anderzijds, werden aan de hand van een mondelinge enquête 11 verschillende diensten bevraagd die actief zijn in de buurt van het Gaucheretplein. De volgende diensten in de buurt van het Gaucheretplein hebben het meest contact met de Roma: Soleil du Nord (vooral de sociale dienst), Dienst Preventie Schaarbeek, Parkwachten, Gemeenschapswachten, lokale Politie (wijkagenten, wijkinspecteur), Kind & Gezin en ONE. Contact Voor het vrijetijdsaanbod zijn kinderen beter te bereiken met activiteiten dan volwassenen. In dit verband heeft men wel opgemerkt dat sommige niet-roma-kinderen wantrouwig zijn en vooroordelen hebben t.o.v. Roma-kinderen. De Roma-kinderen zelf zoeken contact met de parkwachters op het plein aangezien ze met hen vertrouwd zijn en omdat ze zo bereikbaar zijn. Volwassenen zullen zich met hun vragen eerder tot de wijkagent richten of een beroep doen op de sociale dienst (Soleil du Nord). De frequentie waarmee de sociale diensten Roma bereiken fluctueert. Enkele jaren geleden had Soleil du Nord naar eigen zeggen bv. meer Roma op doorreis. Nu gaat het vaker om buurtbewoners. Meer en meer komt de sociale dienst van Soleil du Nord in contact met Bulgaren. De sociale dienst onderscheidt twee categorieën van Roma. Ten eerste zijn er de Roma die gesetteld zijn, een job hebben, om administratieve hulp vragen en vragen hebben i.v.m. de kinderen. Zij komen vaak met een eigen tolk. Een tweede categorie zijn de mensen in transit. Sociaal assistenten geven aan dat het moeilijker werken is met deze groep, a.g.v. de taalbarrière en de aard van de gestelde hulpvragen (voedsel, kledij). Hulpvragen Veelvoorkomende vragen van Roma zijn: de vraag naar een afbetalingsplan voor schulden, vragen i.v.m. verblijfsreglementering of het zelfstandigenstatuut. Daarnaast zijn Roma soms slachtoffer van fraude (documentvervalsing), hebben ze problemen met sommige bouwbedrijven (uitbuiting) en met gerechtsdeurwaarders. Kind en Gezin merkt op dat Roma veelal bij hen komen voor verzorging, materiële hulp (luiers, kledij, melk) of administratieve hulp en dus niet voor de preventieve consultaties en vaccins. Ervaringen Diensten signaleren zowel positieve als negatieve ervaringen met Roma. Er is een zekere mate van openheid: de wijkagent heeft de positieve ervaring dat Roma over het algemeen geen angst blijken te hebben voor de politie. De Roma van de buurt zijn open, rustig, luisteren. Er zijn geen vechtpartijen. De jongeren respecteren de ouderen in de gemeenschap. 5

6 Wat negatieve ervaringen betreft, vermeldt de politie in de eerste plaats allerhande kleine misdrijven, vooral verkeersmisdrijven. Ook overbevolking van woningen, het inzamelen van geld d.m.v. een valse petitie, het tanken van benzine zonder te betalen, bedrog met bankbiljetten in winkels en banken en het opzetten van valse firma s, zijn andere voorbeelden die worden aangehaald door de politie. Problemen met huisvesting worden ook aangehaald door andere diensten (bv. vocht in woningen, ongedierte en gebrek aan ruimte). Meerdere diensten geven aan geconfronteerd te worden met Roma-kinderen die niet naar school gaan. Sociale werkers ervaren moeilijkheden bij het inschrijven van Roma-kinderen als gevolg van het plaatsgebrek in scholen. Eens de kinderen zijn ingeschreven, is het in sommige gevallen moeilijk het belang van naar school gaan aan te tonen. Voor heel wat nieuwkomers is scholarisatie geen prioriteit. Ze zijn bezig met overleven. Nood aan bemiddelaars De diensten slagen er moeilijk in Roma te bereiken. Praktisch gezien verliest men het contact met hen, ze verhuizen of veranderen van telefoonnummer. Maar ook constateren de diensten slechts een beperkte interesse in hun aanbod en activiteiten van de kant van de Roma. Tenslotte heeft men de indruk dat de Roma een gesloten gemeenschap vormen, waardoor het niet evident is echt hun vertrouwen te winnen. Ze wensen een actievere deelname van Roma aan de georganiseerde activiteiten. Daarom spreekt men de nood uit aan tolken, professionele/neutrale bemiddelaars en brugfiguren (sommige Romacliënten brengen hun eigen vertaler mee), die men indien nodig kan inschakelen en bijvoorbeeld mee op huisbezoek nemen. Latitude Nord geeft aan dat sinds er de samenwerking met Roma-bemiddelaars duidelijke verbetering voelbaar is in contacten met families. De lokale politie vraagt meer straathoekwerkers en sociaal assistenten. Sociale diensten vragen daarnaast ook een betere ondersteuning van kleuterparticipatie. Zowel de sociale dienst, de parkwachten als Kind en Gezin zien het nut in van infosessies over Roma voor hun medewerkers (achtergrond, geschiedenis van de Roma-bevolking, ). 5. Relatie tussen buurt en Roma (zie bijlage 4) Ervaringen Diensten hebben voornamelijk weet van negatieve ervaringen van buurtbewoners met Roma het zijn immers vooral deze ervaringen die worden gemeld. Verhuurders om het Gaucheretplein klagen over overbevolking in woningen, buurtbewoners over (sluik)afval, consumptie van alcohol en pipa s op straat, of andere aspecten van de levensstijl van de Roma, zoals borstvoeding geven in het openbaar (het betreft hier telkens klachten geregistreerd bij de politie). Buren klagen bij de andere diensten ook wel over slechte hygiëne, nachtlawaai, e.d. Noden en mogelijkheden De wijk is de laatste tijd erg veranderd en de bevolking is geëvolueerd. De aanleg van het park heeft een positieve invloed gehad. Er zijn ook meer initiatieven dan vroeger. Toch blijven er heel wat noden bestaan op het gebied van samenleven in de buurt. Zo is het laagdrempelige cultuuren vrijetijdsaanbod nog onvoldoende uitgebouwd. In dat verband suggereren de straathoekwerkers o.a. de Roma in activiteiten van het ABC-Huis (Art Basics for Children) te integreren. Wat op het Gaucheretplein ontbreekt voor iedereen, zijn winkels. Er zijn weinig handelaars rond het plein, ook geen cafés met een terras op het plein. Roma zouden volgens de diensten ook nauwer moeten worden betrokken bij buurtevenementen. Naast de vraag naar een laagdrempelige ontmoetingsplaats of een buurthuis waar Roma naartoe kunnen en waar uitwisseling mogelijk is (zie hoger), bestaat er ook een concrete vraag, zowel van de diensten als van de Roma zelf, naar een ontmoetingsruimte speciaal voor vrouwen. Een suggestie in dit kader is het mobiliseren van moeders om naar Baboes te gaan, een ontmoetingsplaats voor jonge kinderen hen hun ouders. Diensten merken ook een nood aan (gezondheids)preventie. Men stelt o.a. infosessies op maat voor, of het betrekken van Roma bij de gemeentelijke werkgroep rond alcoholisme op de pleinen. 6

Buurtfiche Liedtsplein & Koninginneplein Schaarbeek. De Roma, de diensten en de buurt

Buurtfiche Liedtsplein & Koninginneplein Schaarbeek. De Roma, de diensten en de buurt Buurtfiche Liedtsplein & Koninginneplein Schaarbeek De Roma, de diensten en de buurt Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel, 22/7/2013 Buurtfiche Liedtsplein & Koninginneplein - Schaarbeek 1. Profiel

Nadere informatie

Buurtfiche Raadsplein Anderlecht. De Roma, de diensten en de buurt

Buurtfiche Raadsplein Anderlecht. De Roma, de diensten en de buurt Buurtfiche Raadsplein Anderlecht De Roma, de diensten en de buurt Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel, 22/7/2013 Buurtfiche Raadsplein - Anderlecht 1. Profiel buurt (zie bijlage 1) Situering Het

Nadere informatie

Buurtfiche Gaucheretplein Schaarbeek De Roma, de diensten en de buurt Bijlagen Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel, 22/7/2013

Buurtfiche Gaucheretplein Schaarbeek De Roma, de diensten en de buurt Bijlagen Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel, 22/7/2013 Buurtfiche Gaucheretplein Schaarbeek De Roma, de diensten en de buurt Bijlagen Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel, 22/7/2013 Bijlage 1. statistische gegevens Het statistische materiaal in deze fiche

Nadere informatie

Vaccinaties bij Romakinderen 2012

Vaccinaties bij Romakinderen 2012 Vaccinaties bij Romakinderen 2012 Visies op aanpak bij veldwerkers (gezondheid & welzijn) & mediatoren (Roma) Julie Yap An Jansen, Rita Vanobberghen, Albena Jordanova, Peter Delobelle, Reginald Deschepper,

Nadere informatie

Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen. Zohra Chbaral 1

Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen. Zohra Chbaral 1 Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen Zohra Chbaral 1 Vooreerst bedanken we de interculturele bemiddelaars, de coördinatoren interculturele bemiddeling die ons de gegevens

Nadere informatie

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Resultaten van de socioeconomische monitoring Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ORIGINE EN MIGRATIEACHTERGROND CONCEPTEN 2 Origine Identificatie van personen

Nadere informatie

Discriminatie van MOE-landers

Discriminatie van MOE-landers - FACTSHEET MOE-LANDERS - Discriminatie van MOE-landers Samenvatting De MOE-landers vormen een bevolkingsgroep die in Nederland de afgelopen jaren behoorlijk in omvang is toegenomen. Met MOE-landers worden

Nadere informatie

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 Lokale veiligheidsbevraging 2011 Synthese van het tabellenrapport Pz Blankenberge - Zuienkerke Inleiding De lokale veiligheidsbevraging 2011 is een bevolkingsenquête

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Evaluatie Project Roma-bemiddelaars Foyer als aanpak voor een verhoogde scholarisatie van Roma-kinderen 30 juni 2010 Inhoud

Evaluatie Project Roma-bemiddelaars Foyer als aanpak voor een verhoogde scholarisatie van Roma-kinderen 30 juni 2010 Inhoud FOYER Evaluatie Project Roma-bemiddelaars Foyer als aanpak voor een verhoogde scholarisatie van Roma-kinderen 30 juni 2010 Inhoud 1. Wat zijn de functies van een schoolbemiddelaar? 2. Hoe gaan de bemiddelaars

Nadere informatie

Inloopteams hebben als taak ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun jonge kinderen via een laagdrempelig en preventief activiteitenaanbod.

Inloopteams hebben als taak ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun jonge kinderen via een laagdrempelig en preventief activiteitenaanbod. Inloopteams hebben als taak ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun jonge kinderen via een laagdrempelig en preventief activiteitenaanbod. Een inloopteam werkt doelgroepgericht. De gezinnen waar

Nadere informatie

Oost-Europese arbeidsmigranten

Oost-Europese arbeidsmigranten Oost-Europese arbeidsmigranten CONCEPT Project: 878 In opdracht van: Dienst Wonen Hester Booi Jeroen Slot Weesperstraat 79 Postbus 658 118 VN Amsterdam 1 AR Amsterdam Telefoon 2 527 9474 Fax 2 527 9595

Nadere informatie

Synthese onderzoek onder gemeenten en onderzoek EU-migranten

Synthese onderzoek onder gemeenten en onderzoek EU-migranten Synthese onderzoek onder gemeenten en onderzoek EU-migranten In 2015 heeft het Verwey-Jonker Instituut binnen Kennisplatform Integratie & Samenleving twee onderzoeken uitgevoerd met als onderwerp recente

Nadere informatie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels hoofdstedelijk gewest en zijn hinterland. 700.000 jobs in het BHG, waarvan 400.000 ingenomen door Brusselaars

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid

Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid Algemene vergadering RWO -Oudenaarde 11 juni 2012 Inhoud Terminologie: ECM Enkele vragen Overzicht van de immigratie Aanwezigheid in regio Oudenaarde Enkele

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2015

De arbeidsmarkt in augustus 2015 De arbeidsmarkt in augustus 2015 Datum: 8 september 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Buurtfiche Raadsplein Anderlecht De Roma, de diensten en de buurt Bijlagen Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel, 22/7/2013

Buurtfiche Raadsplein Anderlecht De Roma, de diensten en de buurt Bijlagen Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel, 22/7/2013 Buurtfiche Raadsplein Anderlecht De Roma, de diensten en de buurt Bijlagen Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel, 22/7/2013 Bijlage 1. Statistisch materiaal Het statistische materiaal in deze fiche

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016

Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016 Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015

Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015 Monitoring asielinstroom Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum:

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Immigratie uit Midden- en Oost-Europese (MOE-) landen

Immigratie uit Midden- en Oost-Europese (MOE-) landen November 2011 ugu Immigratie uit Midden- en Oost-Europese (MOE-) landen In Leiden wonen ca. 2.550 mensen uit de MOE-landen, waarvan 1.900 van de eerste generatie. Dit is percentueel iets meer dan in Nederland.

Nadere informatie

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek 5. Verkrijgen en toekennen van de Belgische nationaliteit 1 5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek Sinds het ontstaan van het Koninkrijk stijgt het aantal vreemdelingen dat Belg wordt

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kansengroepen op de arbeidsmarkt Faiza Djait

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kansengroepen op de arbeidsmarkt Faiza Djait DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kansengroepen op de arbeidsmarkt Faiza Djait Voor drie kansengroepen: ouderen, allochtonen en personen met een arbeidshandicap 1. Overzicht van de belangrijkste arbeidsmarktindicatoren

Nadere informatie

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2012 van Datum uitgave Januari 2013 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Kerncijfers startende ondernemers... 4 2.1 Meer

Nadere informatie

De grote en kleine geschiedenis van de Kassei

De grote en kleine geschiedenis van de Kassei De grote en kleine geschiedenis van de Kassei Een verhaal over de Brusselse Noordwijk 2007 David Van Vooren Samenlevingsopbouw Brussel vzw Het Geheugen van een Stadswijk Gent 30 maart 2007 Org: Masereelfonds

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

Het leven in Brussel: wel of wee?

Het leven in Brussel: wel of wee? Het leven in Brussel: wel of wee? Een onderzoek naar het gevoel van leefbaarheid en veiligheid bij de Nederlandstalige inwoners van de Stad Brussel Els Ampe Brussels volksvertegenwoordiger Brussel, 7 oktober

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt in Brussel 38% van de vrouwen is niet-beroepsactief of werkzoekende

Vrouwen op de arbeidsmarkt in Brussel 38% van de vrouwen is niet-beroepsactief of werkzoekende Ondernemers zijn personen, eigenaars van een of meerdere ondernemingen, die een economische activiteit starten of ontwikkelen met de bedoeling waarde te generen, door middel van nieuwe producten, procedés

Nadere informatie

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR DE TRANSVERSALE THEMA S

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR DE TRANSVERSALE THEMA S SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR DE TRANSVERSALE THEMA S ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN, INBURGERING EN INTEGRATIE TASK FORCE BRUSSEL, 2011 1. Etnisch-culturele minderheden, inburgering en integratie In

Nadere informatie

Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief

Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief Organisation for Economic Coöperation and Development (2002), Education at a Glance. OECD Indicators 2002, OECD Publications, Paris, 382 p. Onderwijs speelt een

Nadere informatie

Gent in cijfers reeks

Gent in cijfers reeks Gent in cijfers reeks Jaarlijkse publicatiereeks Data-Analyse & GIS 2007: omgevingsanalyse 2008: verhuisbewegingen naar, uit en binnen Gent 2009: wijkmonitor Indicatorenrapport Armoede 2009: 'Met meer

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting De Welzijnsbarometer verzamelt jaarlijks een reeks indicatoren die verschillende aspecten van armoede in het Brussels Gewest belichten. De sociaaleconomische

Nadere informatie

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Bevolkingstrends 2013 Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Dit artikel is gebaseerd op de cijfers van februari 2013. Er is inmiddels een nieuwe update beschikbaar met de meest recente

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie 9 Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld de mate waarin mensen met elkaar omgaan en elkaar hulp verlenen binnen familie, vriendengroepen

Nadere informatie

Buurtbemiddeling. 1. Wijkagenten/vredegerecht 2. Conflictbemiddeling 3. Buurtbemiddeling. 1. Inleiding 2. Bemiddeling

Buurtbemiddeling. 1. Wijkagenten/vredegerecht 2. Conflictbemiddeling 3. Buurtbemiddeling. 1. Inleiding 2. Bemiddeling Buurtbemiddeling 1. Inleiding 2. Bemiddeling 1. Wijkagenten/vredegerecht 2. Conflictbemiddeling 3. Buurtbemiddeling 3. Functieprofiel bemiddelaar 4. Rol Bemiddelaar 5. Vrijwillige bemiddelaar 1 Voorstelling

Nadere informatie

De uitkeringsafhankelijkheid van de bevolking met een niet-eu-herkomst

De uitkeringsafhankelijkheid van de bevolking met een niet-eu-herkomst Doelgroepen De uitkeringsafhankelijkheid van de bevolking met een -herkomst Djait, F. (2015). Herkomstmonitor: Arbeidsmarktpositie van personen met een buitenlandse herkomst op basis van administratieve

Nadere informatie

De perceptie van jongeren op de arbeidsmarkt en de rol van uitzendarbeid

De perceptie van jongeren op de arbeidsmarkt en de rol van uitzendarbeid Samenvattende nota Juni 2010 De perceptie van jongeren op de arbeidsmarkt en de rol van uitzendarbeid Op basis van het gelijknamige onderzoeksrapport van IDEA Consult In opdracht van Federgon voerde het

Nadere informatie

Opvoeden in andere culturen

Opvoeden in andere culturen Opvoeden in andere culturen Bevorderen en versterken: competenties vergroten Een betere leven DVD 1 Bevolkingsgroepen aantal Allochtoon3.287.706 Autochtoon13.198.081 Europese Unie (exclusief autochtoon)877.552

Nadere informatie

Rapport Winterwerking 2014-2015 Victor4 Victor 5

Rapport Winterwerking 2014-2015 Victor4 Victor 5 Rapport Winterwerking 2014-2015 Victor4 Victor 5 Datum rapport: 17/04/2015 SL-STC, contactpersoon: Veerle Hellemans 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Korte beschrijving initiatieven nachtopvang winterwerking

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Er is een nieuwe groep van jonge, zeer actieve veelplegers die steeds vaker met de politie in aanraking komt / foto: Pallieter de Boer. Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Jongere veelplegers roeren zich

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Enquête resultaten uitgebreid website

Enquête resultaten uitgebreid website Enquête resultaten uitgebreid website Vanaf mei tot en met september 2013 hebben 4000 mensen de Lumière enquête ingevuld. Uit alle respons kwam erg waardevolle informatie die we u niet willen onthouden.

Nadere informatie

Kinderen en de gezinsvorm waarin ze opgroeien: een schets van de veranderingen tussen 1990 en 2008

Kinderen en de gezinsvorm waarin ze opgroeien: een schets van de veranderingen tussen 1990 en 2008 2/14 Kinderen en de gezinsvorm waarin ze opgroeien: een schets van de veranderingen tussen 199 en 28 Edith Lodewijckx D/2/3241/326 Vraagstelling Maatschappelijke en culturele ontwikkelingen hebben ingrijpende

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

VERSO- Cahier 2/ 2014 Profiel van de medewerkers in de social profit

VERSO- Cahier 2/ 2014 Profiel van de medewerkers in de social profit VERSO- Cahier 2/ 2014 Profiel van de medewerkers in de social profit Een beschrijvende analyse van de kenmerken van de social profitmedewerker Voor vragen en toelichting dirk.malfait@verso-net.be Zie verder

Nadere informatie

Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten

Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten 1. Doelstelling Ter uitvoering van de verplichtingen van de bestuursovereenkomst hield de HZIV tijdens de maanden juni, juli en augustus 2004 een

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg

Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg 2013 Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Ipsos Public Affairs 24/06/2013 1 Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg

Nadere informatie

SLEUTELCOMPETENTIES VOOR TEWERKSTELLING IN DE DIESTENSECTOR

SLEUTELCOMPETENTIES VOOR TEWERKSTELLING IN DE DIESTENSECTOR SLEUTELCOMPETENTIES VOOR TEWERKSTELLING IN DE DIESTENSECTOR Eenheid 0: Inleiding Leermodule ontwikkeld in het kader van het project KEYROMA: Ontwikkelen van sleutelcompetenties en sociale vaardigheden

Nadere informatie

Rapport. van. Kamer v an Koophandel Nederland. Startersprofiel 2013. Datum uitgave Januari 2014. onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van. Kamer v an Koophandel Nederland. Startersprofiel 2013. Datum uitgave Januari 2014. onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2013 van Kamer van Koophandel Nederland Datum uitgave Januari 2014 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 v an 13 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3 2 Kerncijfers startende

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s rechten arbeidskaart arbeidsovereenkomst werk zoeken opleiding zelfstandige werkloosheid gelijkschakeling van diploma s loon syndicaten Werk en opleiding Santé Door te werken kan je jezelf en je familie

Nadere informatie

Waar en hoe begint het verhaal?

Waar en hoe begint het verhaal? Brede School Helmet Coördinator: Tina Smout Email: tsmout@klaveren7.be Waar en hoe begint het verhaal? Helmet = wijk in Schaarbeek, Brussel veel kleuren en geuren, maar ook veel maatschappelijke uitdagingen

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Arbeidsmigranten uit Roemenie en Bulgarije

Arbeidsmigranten uit Roemenie en Bulgarije Arbeidsmigranten uit Roemenie en Bulgarije Godfried Engbersen (Erasmus Universiteit Rotterdam) Praktijkcongres Huisvesting en inburgering van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, Utrecht 9 december

Nadere informatie

Resultaten enquête Een nieuwe invulling voor het Beekstraatkwartier

Resultaten enquête Een nieuwe invulling voor het Beekstraatkwartier Resultaten enquête Een nieuwe invulling voor het Beekstraatkwartier KLANT IS KONING Resultaten Om een beter beeld te krijgen over de meningen omtrent de nieuwe invulling van het Beekstraatkwartier in Weert

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007

KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2008 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp Project: 07-2746 Prijs: 20,- Adres:

Nadere informatie

Factsheet bij Mensenhandel in en uit beeld ii

Factsheet bij Mensenhandel in en uit beeld ii Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Factsheet bij Mensenhandel in en uit beeld ii Cijfermatige rapportage 2008-2012 Goed meten is weten wat te doen Mensenhandel in en uit

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

Enquête gemeenten & EU-migranten

Enquête gemeenten & EU-migranten Enquête gemeenten & EU-migranten Gemeenten hebben sinds een paar jaar steeds meer te maken met de instroom van migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europese landen. Dit stelt gemeenten voor nieuwe uitdagingen,

Nadere informatie

Oost-Europese arbeidsmigranten

Oost-Europese arbeidsmigranten Oost-Europese arbeidsmigranten Project: 878 In opdracht van: Dienst Wonen Hester Booi Jeroen Slot Weesperstraat 79 Postbus 658 118 VN Amsterdam 1 AR Amsterdam Telefoon 2 527 9474 Fax 2 527 9595 H.Booi@os.amsterdam.nl

Nadere informatie

Partnerkeuze bij allochtone jongeren

Partnerkeuze bij allochtone jongeren Partnerkeuze bij allochtone jongeren Inleiding In april 2005 lanceerde de Koning Boudewijnstichting een projectoproep tot voorstellen om de thematiek huwelijk en migratie te onderzoeken. Het projectvoorstel

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 31 juli 2007 De honden en katten van de Belgen Highlights Ons land telde in 2004 1.064.000 honden en 1.954.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2014

De arbeidsmarkt in oktober 2014 De arbeidsmarkt in oktober 2014 Datum: 19 november 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

TAALACHTERSTAND NEDERLANDS BIJ WERKZOEKENDEN

TAALACHTERSTAND NEDERLANDS BIJ WERKZOEKENDEN VDAB ONTCIJFERT nummer 24 TAALACHTERSTAND NEDERLANDS BIJ WERKZOEKENDEN De informatie over het taalkennisniveau van werkzoekenden is essentieel bij de matching naar vacatures met taaleisen en is een sturend

Nadere informatie

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Onderwijs Het aandeel in de bevolking van 15 tot 64 jaar dat het onderwijs reeds heeft verlaten en hun onderwijscarrière

Nadere informatie

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen Arie de Graaf en Suzanne Loozen In 25 telde Nederland 4,2 miljoen personen van 18 jaar of ouder die zonder partner woonden. Eén op de drie volwassenen woont dus niet samen met een partner. Tussen 1995

Nadere informatie

6.1.1. De gezondheidstoestand

6.1.1. De gezondheidstoestand 6.1. Kernboodschap 6.1.1. De gezondheidstoestand Er is een verschuiving in het morbiditeitsprofiel in vergelijking met de gegevens over overlijden. In vergelijking met de voornaamste oorzaken van overlijden

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 1, februari 2013 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Kijkdag Nederlands op de werkvloer

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Nationaliteit. Figuur 1. Situatie op 01/01/2011 (Bron: ADSEI, bewerkingen: Meet- & Weetcel)

Nationaliteit. Figuur 1. Situatie op 01/01/2011 (Bron: ADSEI, bewerkingen: Meet- & Weetcel) Buurtfiche Liedtsplein & Koninginneplein Schaarbeek De Roma, de diensten en de buurt Bijlagen Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel, 22/7/2013 Bijlage 1. Statistische gegevens Het statistische materiaal

Nadere informatie

Demografische gegevens ouderen

Demografische gegevens ouderen In dit hoofdstuk worden de demografische gegevens van de doelgroep ouderen beschreven. We spreken hier van ouderen indien personen 55 jaar of ouder zijn. Dit omdat gezondheidsproblemen met name vanaf die

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011 De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België Samenvatting rapport 2011 Hoe groot is de loonkloof? Daalt de loonkloof? De totale loonkloof Deeltijds werk Segregatie op de arbeidsmarkt Leeftijd Opleidingsniveau

Nadere informatie

1. Gêne en inleving 2. Verwondering 3. Interesse 4. Leemte in de kennis

1. Gêne en inleving 2. Verwondering 3. Interesse 4. Leemte in de kennis BEDELEN IN BRUSSEL Bedelaars, Breughel, 568 Stef Adriaenssens UDL, K.U. Brussel november 007 Structuur van de presentatie 0. Inleiding. Onderzoekers. Onderzoek.Probleemstelling.Onderzoeksvragen.Dataverzameling

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

2013/1 D/2012/3241/274

2013/1 D/2012/3241/274 213/1 D/212/3241/274 Bijna 42. personen werden in 21 voor het eerst ingeschreven in België en wonen op 1 januari 211 in het Vlaamse Gewest. Bijna een derde van deze inwijkelingen heeft een Oost-Europese

Nadere informatie

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid April 2014 FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt 1. Inleiding: context en algemene tendens Sinds tien stellen we elk een stijging

Nadere informatie

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA OVERZICHT 1. Situering en onderzoeksvragen 2. Methode 3. Wervings- en selectieprocedures

Nadere informatie

WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER?

WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER? WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER? Amsterdam, november 2011 Auteur: Dr. Christine L. Carabain NCDO Telefoon (020) 5688 8764 Fax (020) 568 8787 E-mail: c.carabain@ncdo.nl 1 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie