Buurtfiche Gaucheretplein Schaarbeek. De Roma, de diensten en de buurt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buurtfiche Gaucheretplein Schaarbeek. De Roma, de diensten en de buurt"

Transcriptie

1 Buurtfiche Gaucheretplein Schaarbeek De Roma, de diensten en de buurt Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel, 22/7/2013

2 Buurtfiche Gaucheretplein Schaarbeek 1. Profiel buurt (zie bijlage 1) Situering De buurt van het Gaucheretplein ligt grotendeels in de gemeente Schaarbeek. Volgens de buurtindeling van de Brusselse Wijkmonitoring maakt dit plein met zijn omgeving deel uit van de Noordwijk, een zone die wordt begrensd door de Boudewijnlaan/Bolwerklaan, de Willebroeckkaai/Groendreef, de Masuistraat en de spoorweg. Ook een stukje van Sint-Joost-ten-Node en een stuk van Brussel-Stad, meer specifiek de zone van de Groendreef en de Antwerpsesteenweg, maken dus deel uit van deze ruimere zone. Noordwijk (Schaarbeek, Brussel-Stad, Sint-Joost-ten-Node) Gaucheretplein De aanwezigheid van het station Brussel-Noord (19 e eeuw, huidige gebouwen 1952) is sterk bepalend voor het karakter van de buurt, net als de torens die werden gebouwd in het kader van het Manhattanplan uit de jaren Schaarbeek wordt gekenmerkt door een zekere sociale tweedeling in een meer welgesteld gedeelte ten oosten van de noord-zuid-as, en een armer gedeelte ten westen ervan. Het Gaucheretplein bevindt zich in deze armere zone, ook Laag-Schaarbeek genoemd. Nationaliteit (fig. 1-3) Iets meer dan één derde van de bevolking rond het Gaucheretplein en in de Noordwijk is van vreemde nationaliteit, wat overeenkomt met het Brusselse gemiddelde. Wat opvalt in de samenstelling van de bevolking (Brusselse Wijkmonitoring 2010) is het verhoudingsgewijs grote aantal vreemdelingen afkomstig uit Turkije (4,42% tegenover 0,92% in het BHG als geheel), Noord-Afrika (7,68% tegenover 3,97%) en Subsaharaans Afrika (3,28% tegenover 1,99%). Noord-Afrikanen wonen vooral in de buurt van de Antwerpsesteenweg: vroeger was er in de ganse buurt een grote aanwezigheid van de Marokkaanse gemeenschap. Nu wordt de Turkse gemeenschap steeds groter (zie o.a. de Turkse vzw Trabzon en tal van ondernemingen) en verschuift de Marokkaanse gemeenschap. Het aandeel MOE-landers (dus met o.a. Turkije en ex-joegoslavische landen erbij), was in de Noordwijk in %, ten opzichte van 7% in het BHG (Bron: Adsei). Als we enkel kijken naar het aantal inwoners (Brusselse Wijkmonitoring 2010) uit de nieuwe Oost-Europese EU-lidstaten (sinds 2004 en 2007), ligt dit cijfer hoger dan het gewestelijk gemiddelde (5,5% tegenover 4,4%). De Wijkmonitoring vermeldt daarenboven in haar analysefiche over deze groep dat de statistieken geen geheel waarheidsgetrouw beeld vormen van de daadwerkelijk aanwezige Oost-Europese bevolking: die is veel groter. De lokale politie geeft aan dat de attitude van de omwonenden van het Gaucheretplein meer open is dan die van andere buurten in Schaarbeek (Liedtsplein, Koninginneplein). 2

3 In de Noordwijk maken de Turken binnen de MOE-landers veruit de grootste groep uit met respectievelijk 59%. De 2 de grootste MOE-groepen zijn er de Roemenen en de Polen met telkens 13%. Dan volgen de Bulgaren met 8% (Adsei 2008). In gans Schaarbeek zijn van de MOE-landers 29% Turks, 24% Pools, 18% Bulgaars en 15% Roemeens (Adsei 2011). Leeftijd (fig. 4-8) Het Gaucheretplein ligt in een bij uitstek jonge buurt, waar volgens de Wijkmonitoring maar liefst 29,08% van de bevolking minderjarig is (2010). Het aantal ouderen daarentegen, ligt relatief laag: de Noordwijk telt 8,66% vijfenzestigplussers, tegenover een gewestelijk gemiddelde van 13,96%. Het bevolkingshistogram per nationaliteit (fig. 6 en 7) laat zien dat de Bulgaren in Schaarbeek in verhouding iets ouder zijn dan de Roemenen, wat de uitspraak van Roma lijkt te bevestigen dat zij, althans rond het Gaucheretplein, een meer gevestigde groep zijn (zie verder onder 2.2). Het bevolkingshistogram van Schaarbeek toont ons dat de grootste leeftijdscategorie die van de jarigen is (10% vd totale bevolking), gevolgd door de groep jarigen (9,4%) (Adsei 2011). In de Noordwijk is de grootste groep die van de 0-4 jarigen (9,6%) gevolgd door de groep jarigen (9,1%) (Brusselse wijkmonitoring 2010). Wat de mannelijke inwijkelingen in Schaarbeek betreft die afkomstig zijn uit MOE-landen waarvan de meeste Roma komen (Roemenië, Bulgarije, ex-joegoslavië, Slovakije, Tsjechië), is de grootste groep tussen 30 en 34 jaar oud (436,15%), gevolgd door de jarigen (388,13%). Bij deze vrouwelijke MOE-landers is de grootste leeftijdsgroep die van jaar (405,16%), gevolgd door de jarigen (360,14%) (Adsei 2011). Een verklaring voor het grote aandeel van jarigen bij de MOE-landers, kan gezocht worden in het feit dat vooral het actieve deel van deze bevolkingsgroepen zich in de gemeente Schaarbeek vestigt op zoek naar werk. Van de Bulgaarse mannen in Schaarbeek is de grootste groep tussen 35 en 39 jaar oud (187 mannen, 14%), gevolgd door de jarigen (182 mannen, 14%). Bij de Bulgaarse vrouwen zijn de grootste groepen de jarigen en de jarigen (telkens 178 vrouwen, 14%), gevolgd door de groep jarigen (160 vrouwen, 14%). Voor de Roemeense mannen in Anderlecht is de grootste groep tussen 30 en 34 jaar oud is (189 mannen, 16%), gevolgd door de jarigen (158 mannen, 13%). Bij de Roemeense vrouwen vinden we hetzelfde stramien met als grootste de leeftijdsgroep van jaar (168 vrouwen, 17%), gevolgd door de groep jarigen (143 vrouwen, 15%). Werkloosheidsgraad (fig. 9) Met 35,3% (Brusselse Wijkmonitoring 2009) heeft de Noordwijk een hoge werkloosheidsgraad, hoger dan die van geheel Schaarbeek (26,5%) en ruim boven het gewestelijke gemiddelde van 22,1%. Net als in de meeste andere wijken met een hoog werkloosheidscijfer zijn ook in de Noordwijk veel jongeren werkloos: 49%, tegenover een gewestelijk gemiddelde van 38,4%. 2. Profiel Roma Bevraging Roma Gaucheretplein De Roma-stewards bevroegen 8 Roma uit de buurt (divers qua nationaliteit, leeftijd, geslacht) over hun socioeconomische situatie en hun relatie tot de buurt waarin ze wonen. Dezelfde vragen kwamen op 12 maart 2013 aan bod in een focusgroep van 3 Roemeense en 4 Bulgaarse Roma-vertegenwoordigers uit de buurt rond het Gaucheretplein. Hierbij werd de nadruk gelegd op de situatie van de hele Roma-gemeenschap in de buurt. De resultaten van deze bevragingen komen hieronder uitgebreid aan bod. 2.1 Afkomst van Roma De Roma-bevolking rond het Gaucheretplein bestaat naar schatting voor ca. 50% uit Bulgaarse Roma, 40% Roemeense Roma, en maximaal 10% van andere afkomst (o.a. Macedonië, Kosovo, Servië, ). 3

4 Belangrijke regio s van herkomst van de Bulgaarse Roma zijn Razgrad, Targoviste, Popovo, Omurtag en Shumen. De Roma uit Razgrad noemen zich Millet (ze spreken geen Romanes, hun ouders nog wel). Zij die uit de andere regio s komen, zijn zowel Millet als Roma. De Roemeense Roma zijn afkomstig uit Sântana, Hunedoara, Cluj (Roma genaamd Pišolešti) en een kleine minderheid uit Timişoara. 2.2 Instroom De Bulgaren in deze buurt zijn een vrij stabiele bevolking die ook al in de buurt heeft geïnvesteerd (o.m. in bars en winkels). Ongeveer 30% kwam vóór 2000, een 40% tussen 2000 en 2007, en nog eens 30% na De grootste instroom was er in (met visum) en in Van de Roemeense Roma kwam meer dan de helft na 2007, het jaar van de toetreding van Roemenië tot de EU. Er komen nog regelmatig nieuwe mensen bij, maar omdat die nieuwkomers vaak niet lang in België blijven, blijft de totale Roemeense Roma-bevolking in de buurt stabiel. Waarom Schaarbeek? Het merendeel van de aanwezige Roma koos voor Schaarbeek, en specifiek voor het Gaucheretplein, vanwege familie en/of vrienden die er reeds woonden. Ook de Roemeense Roma-Pinksterkerk aan de Groendreef is een aantrekkingspool. 2.3 Ambities / plannen / perspectieven Als voornaamste ambitie geven zowel Bulgaarse als Roemeense Roma aan dat ze hun levensstandaard wensen te verhogen in vergelijking met de situatie in hun land van herkomst. Concreet houdt dit in: werk vinden en geld verdienen, veelal met als concreet doel een eigen huis en auto te kunnen kopen. Volgens de Roemeense Roma zijn een minderheid eerder uit op OCMW-steun in plaats van werk. 2.4 Bronnen van inkomsten / bezigheden Roma-mannen uit Bulgarije werken het vaakst als arbeider in de bouw- en renovatiesector. Daarnaast werken er velen in de horeca (als ober, in de keuken, ). Op de derde plaats vinden we chauffeurs en logistiek bedienden. Een minderheid leeft van een OCMW- of werkloosheidsuitkering. Bij Roma-mannen uit Roemenië staat werken in de bouw eveneens bovenaan, gevolgd door OCMW- of andere steuntrekkers en verzamelaars van oud ijzer. Zowel Bulgaarse als Roemeense Roma-vrouwen komen in de eerste plaats aan de kost als schoonmaakster (meestal met dienstencheques). Bulgaarse vrouwen vinden we ook vaak in de horeca terug (opdienster, keukenhulp, ). Roemeense Roma-vrouwen leven verhoudingsgewijs vaker dan Bulgaarse van een OCMW-uitkering en van kinderbijslag. Daarnaast zijn er ook Roemeense vrouwen die de eindjes aan elkaar knopen door te bedelen. Een enkele Roemeense Roma-vrouw vinden we terug als bediende in een bar. Arbeidsstatuut Vooral het zelfstandigenstatuut is zeer populair bij Roma uit Roemenië en Bulgarije. De Bulgaren schatten het aandeel van zelfstandigen zelfs op 70%. Het is heel courant dat zelfstandigen eveneens zwartwerk verrichten. Het aantal Roma in loondienst is beperkt (10% bij de Bulgaarse Roma), maar neemt toe. Daarnaast zijn er ook evenveel bijstandstrekkers. 2.5 Kerken of organisaties waarbij Roma zijn aangesloten Vele van de plaatselijke Roemeense Roma zijn aangesloten bij één van de drie nabije Roemeense Roma- Pinksterkerken (Groendreef Brussel, Pakhuisstraat Brussel, Jerusalemstraat Schaarbeek). Bulgaarse Roma daarentegen zijn meestal moslim en gaan (2 x per jaar) naar de moskee. Sommigen waren aangesloten bij een Bulgaarse vzw die momenteel niet meer actief is. Bulgaarse Roma onderhouden echter wel actief contacten via Facebook. 4

5 3. Ervaringen, contacten, noden en voorstellen van Roma zelf (zie bijlage 2) Het belang van het eigen netwerk komt heel sterk naar voren uit gesprekken over de ervaringen met het buurtleven en de noden of opportuniteiten die daaraan gekoppeld zijn. (De zoektocht naar) tewerkstelling, huisvesting en vrijetijdsbesteding zijn allemaal zaken die geregeld worden binnen de eigen gemeenschap. Werk vindt men op informele wijze en ook om huisvesting te vinden moet men iemand kennen. Sommigen drukken wel de wens uit om op reguliere wijze te kunnen participeren, maar velen zitten in een precaire situatie waardoor ze zich moeten zien te behelpen. Afhankelijkheid van een eigen netwerk brengt een risico op misbruik met zich mee (bv. huisjesmelkerij, uitbuiting (bv. in bouwondernemingen)). De vrije tijd brengt men in het eigen huis door of men gaat op bezoek bij familie en vrienden. Bulgaarse Roma ontmoeten elkaar vaker dan Roemeense Roma in de specifieke Roma-cafés aan de Antwerpsesteenweg. Veel Roemeense Roma zijn aangesloten bij een Roma-Pinksterkerk. Contacten met andere bevolkingsgroepen in de buurt, zoals Turken, Noord-Afrikanen en Subsaharaanse Afrikanen, zijn overwegend oppervlakkig en functioneel. Er zijn geen noemenswaardige conflicten, en de Roma van het Gaucheretplein beschouwen hun buurt dan ook als relatief rustig en veilig. De vraag naar meer laagdrempelige ontmoetingsruimten in de buurt leeft wel bij heel wat Roma. Roma-kinderen en - jongeren zijn op school af en toe slachtoffer van discriminatie door niet-roma (vooral verbaal), maar dit neemt niet weg dat ook de school over het algemeen als positief wordt ervaren door kinderen en ouders. 4. Relatie tussen diensten en Roma (zie bijlage 3) Voor de relatie tussen Roma en diensten enerzijds en tussen Roma en de buurt anderzijds, werden aan de hand van een mondelinge enquête 11 verschillende diensten bevraagd die actief zijn in de buurt van het Gaucheretplein. De volgende diensten in de buurt van het Gaucheretplein hebben het meest contact met de Roma: Soleil du Nord (vooral de sociale dienst), Dienst Preventie Schaarbeek, Parkwachten, Gemeenschapswachten, lokale Politie (wijkagenten, wijkinspecteur), Kind & Gezin en ONE. Contact Voor het vrijetijdsaanbod zijn kinderen beter te bereiken met activiteiten dan volwassenen. In dit verband heeft men wel opgemerkt dat sommige niet-roma-kinderen wantrouwig zijn en vooroordelen hebben t.o.v. Roma-kinderen. De Roma-kinderen zelf zoeken contact met de parkwachters op het plein aangezien ze met hen vertrouwd zijn en omdat ze zo bereikbaar zijn. Volwassenen zullen zich met hun vragen eerder tot de wijkagent richten of een beroep doen op de sociale dienst (Soleil du Nord). De frequentie waarmee de sociale diensten Roma bereiken fluctueert. Enkele jaren geleden had Soleil du Nord naar eigen zeggen bv. meer Roma op doorreis. Nu gaat het vaker om buurtbewoners. Meer en meer komt de sociale dienst van Soleil du Nord in contact met Bulgaren. De sociale dienst onderscheidt twee categorieën van Roma. Ten eerste zijn er de Roma die gesetteld zijn, een job hebben, om administratieve hulp vragen en vragen hebben i.v.m. de kinderen. Zij komen vaak met een eigen tolk. Een tweede categorie zijn de mensen in transit. Sociaal assistenten geven aan dat het moeilijker werken is met deze groep, a.g.v. de taalbarrière en de aard van de gestelde hulpvragen (voedsel, kledij). Hulpvragen Veelvoorkomende vragen van Roma zijn: de vraag naar een afbetalingsplan voor schulden, vragen i.v.m. verblijfsreglementering of het zelfstandigenstatuut. Daarnaast zijn Roma soms slachtoffer van fraude (documentvervalsing), hebben ze problemen met sommige bouwbedrijven (uitbuiting) en met gerechtsdeurwaarders. Kind en Gezin merkt op dat Roma veelal bij hen komen voor verzorging, materiële hulp (luiers, kledij, melk) of administratieve hulp en dus niet voor de preventieve consultaties en vaccins. Ervaringen Diensten signaleren zowel positieve als negatieve ervaringen met Roma. Er is een zekere mate van openheid: de wijkagent heeft de positieve ervaring dat Roma over het algemeen geen angst blijken te hebben voor de politie. De Roma van de buurt zijn open, rustig, luisteren. Er zijn geen vechtpartijen. De jongeren respecteren de ouderen in de gemeenschap. 5

6 Wat negatieve ervaringen betreft, vermeldt de politie in de eerste plaats allerhande kleine misdrijven, vooral verkeersmisdrijven. Ook overbevolking van woningen, het inzamelen van geld d.m.v. een valse petitie, het tanken van benzine zonder te betalen, bedrog met bankbiljetten in winkels en banken en het opzetten van valse firma s, zijn andere voorbeelden die worden aangehaald door de politie. Problemen met huisvesting worden ook aangehaald door andere diensten (bv. vocht in woningen, ongedierte en gebrek aan ruimte). Meerdere diensten geven aan geconfronteerd te worden met Roma-kinderen die niet naar school gaan. Sociale werkers ervaren moeilijkheden bij het inschrijven van Roma-kinderen als gevolg van het plaatsgebrek in scholen. Eens de kinderen zijn ingeschreven, is het in sommige gevallen moeilijk het belang van naar school gaan aan te tonen. Voor heel wat nieuwkomers is scholarisatie geen prioriteit. Ze zijn bezig met overleven. Nood aan bemiddelaars De diensten slagen er moeilijk in Roma te bereiken. Praktisch gezien verliest men het contact met hen, ze verhuizen of veranderen van telefoonnummer. Maar ook constateren de diensten slechts een beperkte interesse in hun aanbod en activiteiten van de kant van de Roma. Tenslotte heeft men de indruk dat de Roma een gesloten gemeenschap vormen, waardoor het niet evident is echt hun vertrouwen te winnen. Ze wensen een actievere deelname van Roma aan de georganiseerde activiteiten. Daarom spreekt men de nood uit aan tolken, professionele/neutrale bemiddelaars en brugfiguren (sommige Romacliënten brengen hun eigen vertaler mee), die men indien nodig kan inschakelen en bijvoorbeeld mee op huisbezoek nemen. Latitude Nord geeft aan dat sinds er de samenwerking met Roma-bemiddelaars duidelijke verbetering voelbaar is in contacten met families. De lokale politie vraagt meer straathoekwerkers en sociaal assistenten. Sociale diensten vragen daarnaast ook een betere ondersteuning van kleuterparticipatie. Zowel de sociale dienst, de parkwachten als Kind en Gezin zien het nut in van infosessies over Roma voor hun medewerkers (achtergrond, geschiedenis van de Roma-bevolking, ). 5. Relatie tussen buurt en Roma (zie bijlage 4) Ervaringen Diensten hebben voornamelijk weet van negatieve ervaringen van buurtbewoners met Roma het zijn immers vooral deze ervaringen die worden gemeld. Verhuurders om het Gaucheretplein klagen over overbevolking in woningen, buurtbewoners over (sluik)afval, consumptie van alcohol en pipa s op straat, of andere aspecten van de levensstijl van de Roma, zoals borstvoeding geven in het openbaar (het betreft hier telkens klachten geregistreerd bij de politie). Buren klagen bij de andere diensten ook wel over slechte hygiëne, nachtlawaai, e.d. Noden en mogelijkheden De wijk is de laatste tijd erg veranderd en de bevolking is geëvolueerd. De aanleg van het park heeft een positieve invloed gehad. Er zijn ook meer initiatieven dan vroeger. Toch blijven er heel wat noden bestaan op het gebied van samenleven in de buurt. Zo is het laagdrempelige cultuuren vrijetijdsaanbod nog onvoldoende uitgebouwd. In dat verband suggereren de straathoekwerkers o.a. de Roma in activiteiten van het ABC-Huis (Art Basics for Children) te integreren. Wat op het Gaucheretplein ontbreekt voor iedereen, zijn winkels. Er zijn weinig handelaars rond het plein, ook geen cafés met een terras op het plein. Roma zouden volgens de diensten ook nauwer moeten worden betrokken bij buurtevenementen. Naast de vraag naar een laagdrempelige ontmoetingsplaats of een buurthuis waar Roma naartoe kunnen en waar uitwisseling mogelijk is (zie hoger), bestaat er ook een concrete vraag, zowel van de diensten als van de Roma zelf, naar een ontmoetingsruimte speciaal voor vrouwen. Een suggestie in dit kader is het mobiliseren van moeders om naar Baboes te gaan, een ontmoetingsplaats voor jonge kinderen hen hun ouders. Diensten merken ook een nood aan (gezondheids)preventie. Men stelt o.a. infosessies op maat voor, of het betrekken van Roma bij de gemeentelijke werkgroep rond alcoholisme op de pleinen. 6

Buurtfiche Liedtsplein & Koninginneplein Schaarbeek. De Roma, de diensten en de buurt

Buurtfiche Liedtsplein & Koninginneplein Schaarbeek. De Roma, de diensten en de buurt Buurtfiche Liedtsplein & Koninginneplein Schaarbeek De Roma, de diensten en de buurt Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel, 22/7/2013 Buurtfiche Liedtsplein & Koninginneplein - Schaarbeek 1. Profiel

Nadere informatie

Buurtfiche Raadsplein Anderlecht. De Roma, de diensten en de buurt

Buurtfiche Raadsplein Anderlecht. De Roma, de diensten en de buurt Buurtfiche Raadsplein Anderlecht De Roma, de diensten en de buurt Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel, 22/7/2013 Buurtfiche Raadsplein - Anderlecht 1. Profiel buurt (zie bijlage 1) Situering Het

Nadere informatie

Buurtfiche Sint-Jan-Baptist-Voorplein/ Ribaucourt Molenbeek. De Roma, de diensten en de buurt

Buurtfiche Sint-Jan-Baptist-Voorplein/ Ribaucourt Molenbeek. De Roma, de diensten en de buurt Buurtfiche Sint-Jan-Baptist-Voorplein/ Ribaucourt Molenbeek De Roma, de diensten en de buurt Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel, 13/12/2013 Buurtfiche Sint-Jan-Baptist-Voorplein/Ribaucourt Sint-Jans-Molenbeek

Nadere informatie

Buurtfiche Gaucheretplein Schaarbeek De Roma, de diensten en de buurt Bijlagen Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel, 22/7/2013

Buurtfiche Gaucheretplein Schaarbeek De Roma, de diensten en de buurt Bijlagen Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel, 22/7/2013 Buurtfiche Gaucheretplein Schaarbeek De Roma, de diensten en de buurt Bijlagen Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel, 22/7/2013 Bijlage 1. statistische gegevens Het statistische materiaal in deze fiche

Nadere informatie

Overzicht. Intra-Europese Migratie (IEM) Een Fenomeen

Overzicht. Intra-Europese Migratie (IEM) Een Fenomeen Intra-Europese Migratie (IEM) Een Fenomeen Studiedag 2 december 2014 Overzicht 1. Over wat en wie hebben we het? 2. Situatie in Gent 3. Bulgaarse groep 4. Slovaakse groep 5. Roemeense groep 1 1. Over wat

Nadere informatie

Vaccinaties bij Romakinderen 2012

Vaccinaties bij Romakinderen 2012 Vaccinaties bij Romakinderen 2012 Visies op aanpak bij veldwerkers (gezondheid & welzijn) & mediatoren (Roma) Julie Yap An Jansen, Rita Vanobberghen, Albena Jordanova, Peter Delobelle, Reginald Deschepper,

Nadere informatie

Discriminatie van MOE-landers

Discriminatie van MOE-landers - FACTSHEET MOE-LANDERS - Discriminatie van MOE-landers Samenvatting De MOE-landers vormen een bevolkingsgroep die in Nederland de afgelopen jaren behoorlijk in omvang is toegenomen. Met MOE-landers worden

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Resultaten van de socioeconomische monitoring Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ORIGINE EN MIGRATIEACHTERGROND CONCEPTEN 2 Origine Identificatie van personen

Nadere informatie

Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen. Zohra Chbaral 1

Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen. Zohra Chbaral 1 Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen Zohra Chbaral 1 Vooreerst bedanken we de interculturele bemiddelaars, de coördinatoren interculturele bemiddeling die ons de gegevens

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5)

De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) Directoraat-generaal Communicatie AFDELING ANALYSE VAN DE PUBLIEKE OPINIE De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) SOCIAALDEMOGRAFISCHE FOCUS Deel economie en maatschappij Brussel, oktober

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2017

De arbeidsmarkt in augustus 2017 De arbeidsmarkt in augustus 2017 Datum: 7 september 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk 1 Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Profiel van de bij Actiris ingeschreven nieuwkomers

Profiel van de bij Actiris ingeschreven nieuwkomers Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Januari 2013 Profiel van de bij Actiris ingeschreven nieuwkomers Deze focus tracht op basis van de gegevens van Actiris over de werkzoekenden het profiel

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2017

De arbeidsmarkt in mei 2017 De arbeidsmarkt in mei 2017 Datum: 6 juni 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140)

Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140) Inhoud Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140) Dit rapport brengt de Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen

Nadere informatie

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 Lokale veiligheidsbevraging 2011 Synthese van het tabellenrapport Pz Blankenberge - Zuienkerke Inleiding De lokale veiligheidsbevraging 2011 is een bevolkingsenquête

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2015

De arbeidsmarkt in oktober 2015 De arbeidsmarkt in oktober 2015 Datum: 9 november 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

FOCUS Territoriale benadering van de werkloosheid van allochtone vrouwen of vrouwen van allochtone afkomst in het Brussels Gewest

FOCUS Territoriale benadering van de werkloosheid van allochtone vrouwen of vrouwen van allochtone afkomst in het Brussels Gewest Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Oktober 2012 FOCUS Territoriale benadering van de werkloosheid van allochtone vrouwen of vrouwen van allochtone afkomst in het Brussels Gewest Hoewel genderongelijkheid

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2013

De arbeidsmarkt in oktober 2013 De arbeidsmarkt in oktober 2013 Datum: 8 november 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2013 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2016

De arbeidsmarkt in januari 2016 De arbeidsmarkt in januari 2016 Datum: 12 februari 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Oost-Europese arbeidsmigranten

Oost-Europese arbeidsmigranten Oost-Europese arbeidsmigranten CONCEPT Project: 878 In opdracht van: Dienst Wonen Hester Booi Jeroen Slot Weesperstraat 79 Postbus 658 118 VN Amsterdam 1 AR Amsterdam Telefoon 2 527 9474 Fax 2 527 9595

Nadere informatie

Inloopteams hebben als taak ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun jonge kinderen via een laagdrempelig en preventief activiteitenaanbod.

Inloopteams hebben als taak ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun jonge kinderen via een laagdrempelig en preventief activiteitenaanbod. Inloopteams hebben als taak ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun jonge kinderen via een laagdrempelig en preventief activiteitenaanbod. Een inloopteam werkt doelgroepgericht. De gezinnen waar

Nadere informatie

Persbericht. Jobcreatie in Limburgse bouwsector. Limburgse bouwondernemingen sturen positieve signalen uit

Persbericht. Jobcreatie in Limburgse bouwsector. Limburgse bouwondernemingen sturen positieve signalen uit Persbericht aan Media Datum: 8 augustus 2015 aantal pagina s: 5 meer informatie bij Johan Grauwels tel. direct +32 11 56 02 60 +32 473 38 65 05 e-mailadres johan.grauwels@voka.be Limburgse bouwondernemingen

Nadere informatie

Allochtonen, 2012 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl)

Allochtonen, 2012 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl) Indicator 13 februari 2013 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. In 2012 woonden er in Nederland

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2016

De arbeidsmarkt in februari 2016 De arbeidsmarkt in februari 2016 Datum: 16 maart 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016

Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016 Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/146 ADVIES NR. 13/65 VAN 2 JULI 2013, GEWIJZIGD OP 5 NOVEMBER 2013 EN OP 7 OKTOBER 2014, INZAKE DE MEDEDELING

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2016

De arbeidsmarkt in oktober 2016 De arbeidsmarkt in oktober 2016 Datum: 9 november 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2013

De arbeidsmarkt in augustus 2013 De arbeidsmarkt in augustus 2013 Datum: 5 september 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2012 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

Ruim helft Poolse immigranten vertrekt weer

Ruim helft Poolse immigranten vertrekt weer Ruim helft Poolse immigranten vertrekt weer Han Nicolaas Van de Poolse immigranten die in de jaren 9 naar Nederland kwamen, is inmiddels bijna 6 procent weer vertrokken. Dit aandeel is iets kleiner dan

Nadere informatie

Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015

Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015 Monitoring asielinstroom Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum:

Nadere informatie

Evaluatie Project Roma-bemiddelaars Foyer als aanpak voor een verhoogde scholarisatie van Roma-kinderen 30 juni 2010 Inhoud

Evaluatie Project Roma-bemiddelaars Foyer als aanpak voor een verhoogde scholarisatie van Roma-kinderen 30 juni 2010 Inhoud FOYER Evaluatie Project Roma-bemiddelaars Foyer als aanpak voor een verhoogde scholarisatie van Roma-kinderen 30 juni 2010 Inhoud 1. Wat zijn de functies van een schoolbemiddelaar? 2. Hoe gaan de bemiddelaars

Nadere informatie

Misdrijven en opsporing

Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing R.J. Kessels en W.T. Vissers In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2015

De arbeidsmarkt in juni 2015 De arbeidsmarkt in juni 2015 Datum: 15 juli 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Algemeen overzicht : Resoc-Serr Midden-West West-Vlaanderen NWWZ (2004) : 5989 Werkloosheidsgraad : 5,45 5989 werklozen Werkzaamheidsgraad : 72,67 102026 werkenden Activiteitsgraad

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2017

De arbeidsmarkt in april 2017 De arbeidsmarkt in april 2017 Datum: 10 mei 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S M I N D E R H E D E N editie 2009

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S M I N D E R H E D E N editie 2009 Gemeente Halen Welkom op de startpagina van de lijke fiches minderheden! De lijke fiches minderheden bevatten een basisdatafiche, een fiche, enkele detailfiches en een fiche met demografische gegevens

Nadere informatie

Opvoeden in andere culturen

Opvoeden in andere culturen Opvoeden in andere culturen Bevorderen en versterken: competenties vergroten Een betere leven DVD 1 Bevolkingsgroepen aantal Allochtoon3.287.706 Autochtoon13.198.081 Europese Unie (exclusief autochtoon)877.552

Nadere informatie

COULEUR LOCALE Mechelen Diversiteit in Mechelen

COULEUR LOCALE Mechelen Diversiteit in Mechelen COULEUR LOCALE Mechelen Diversiteit in Mechelen 07.03.2017 Commissie Welzijn arbeidsmarkt Terminologie buitenlandse herkomst : personen die legaal en langdurig in België verblijven, en die bij hun geboorte

Nadere informatie

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek 5. Verkrijgen en toekennen van de Belgische nationaliteit 1 5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek Sinds het ontstaan van het Koninkrijk stijgt het aantal vreemdelingen dat Belg wordt

Nadere informatie

Synthese onderzoek onder gemeenten en onderzoek EU-migranten

Synthese onderzoek onder gemeenten en onderzoek EU-migranten Synthese onderzoek onder gemeenten en onderzoek EU-migranten In 2015 heeft het Verwey-Jonker Instituut binnen Kennisplatform Integratie & Samenleving twee onderzoeken uitgevoerd met als onderwerp recente

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2015

De arbeidsmarkt in augustus 2015 De arbeidsmarkt in augustus 2015 Datum: 8 september 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2015

De arbeidsmarkt in mei 2015 De arbeidsmarkt in mei 2015 Datum: 11 juni 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels hoofdstedelijk gewest en zijn hinterland. 700.000 jobs in het BHG, waarvan 400.000 ingenomen door Brusselaars

Nadere informatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Ton Ferber Ruim 1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar ontvingen eind 29 een werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Gehuwden zonder

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2015

De arbeidsmarkt in maart 2015 De arbeidsmarkt in maart 2015 Datum: 9 april 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid

Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid Algemene vergadering RWO -Oudenaarde 11 juni 2012 Inhoud Terminologie: ECM Enkele vragen Overzicht van de immigratie Aanwezigheid in regio Oudenaarde Enkele

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2017

De arbeidsmarkt in februari 2017 De arbeidsmarkt in februari 2017 Datum: 8 maart 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Er is een nieuwe groep van jonge, zeer actieve veelplegers die steeds vaker met de politie in aanraking komt / foto: Pallieter de Boer. Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Jongere veelplegers roeren zich

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2017

De arbeidsmarkt in januari 2017 De arbeidsmarkt in januari 2017 Datum: 7 februari 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kansengroepen op de arbeidsmarkt Faiza Djait

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kansengroepen op de arbeidsmarkt Faiza Djait DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kansengroepen op de arbeidsmarkt Faiza Djait Voor drie kansengroepen: ouderen, allochtonen en personen met een arbeidshandicap 1. Overzicht van de belangrijkste arbeidsmarktindicatoren

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2016

De arbeidsmarkt in augustus 2016 De arbeidsmarkt in augustus 2016 Datum: 8 september 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

Overzicht van de Airbnb Community in België

Overzicht van de Airbnb Community in België Overzicht van de Airbnb Community in België Augustus 2016 - Augustus 2017 De gebruikte data zijn afkomstig van de reserveringsgegevens tussen 1 augustus 2016 en 1 augustus 2017 en de data die is verzameld

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2017

De arbeidsmarkt in maart 2017 De arbeidsmarkt in maart 2017 Datum: 12 april 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2016

De arbeidsmarkt in mei 2016 De arbeidsmarkt in mei 2016 Datum: 17 juni 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2016

De arbeidsmarkt in april 2016 De arbeidsmarkt in april 2016 Datum: 10 mei 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam Toelichting Dit rapport geeft een overzicht van de onderzoeksresultaten van de Islamenquête editie 2016, in opdracht van HUMO en VTM Nieuws uitgevoerd door ivox Voor dit onderzoek werden 500 respondenten

Nadere informatie

Het leven in Brussel: wel of wee?

Het leven in Brussel: wel of wee? Het leven in Brussel: wel of wee? Een onderzoek naar het gevoel van leefbaarheid en veiligheid bij de Nederlandstalige inwoners van de Stad Brussel Els Ampe Brussels volksvertegenwoordiger Brussel, 7 oktober

Nadere informatie

FOCUS "Mannen en vrouwen in het OCMW"

FOCUS Mannen en vrouwen in het OCMW FOCUS "Mannen en vrouwen in het OCMW" Nummer 14 Maart 2016 1. Inleiding De gelijkheid tussen mannen en vrouwen is een basisprincipe van de moderne democratische maatschappij die gewaarborgd wordt door

Nadere informatie

Solidariteit in superdiversiteit: kijken vanuit het hier en nu

Solidariteit in superdiversiteit: kijken vanuit het hier en nu Solidariteit in superdiversiteit: kijken vanuit het hier en nu DieGem consortium Begin 2011 waren er in het Vlaamse Gewest meer dan 400.000 mensen ingeschreven met een vreemde nationaliteit. Het aantal

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S M I N D E R H E D E N editie 2009

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S M I N D E R H E D E N editie 2009 Gemeente Voeren Welkom op de startpagina van de lijke fiches minderheden! De lijke fiches minderheden bevatten een basisdatafiche, een fiche, enkele detailfiches en een fiche met demografische gegevens

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Ouders op de arbeidsmarkt

Ouders op de arbeidsmarkt Ouders op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Johan van der Valk De bruto arbeidsparticipatie van alleenstaande s is sinds 1996 sterk toegenomen. Wel is de arbeidsparticipatie van paren nog steeds een stuk

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Foyer. Bemiddelingsproject minderjarige Roma. Inleiding

Foyer. Bemiddelingsproject minderjarige Roma. Inleiding Foyer Bemiddelingsproject minderjarige Roma Inleiding Sinds februari 2007 werkt de Dienst Woonwagenbewoners en Roma van het Regionaal Integratiecentrum Foyer in de Regio Brussel met s van Roma-origine.

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

FEBRUARI 2016 BAROMETER

FEBRUARI 2016 BAROMETER FEBRUARI 2016 BAROMETER Deze nieuwe editie van de barometer geeft een overzicht van de werkloosheidscijfers en vacaturecijfers in 2015, aangevuld met enkele indicatoren met betrekking tot de economische

Nadere informatie

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2014

De arbeidsmarkt in juni 2014 De arbeidsmarkt in juni 2014 Datum: 17 juli 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Immigratie uit Midden- en Oost-Europese (MOE-) landen

Immigratie uit Midden- en Oost-Europese (MOE-) landen November 2011 ugu Immigratie uit Midden- en Oost-Europese (MOE-) landen In Leiden wonen ca. 2.550 mensen uit de MOE-landen, waarvan 1.900 van de eerste generatie. Dit is percentueel iets meer dan in Nederland.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in september 2014

De arbeidsmarkt in september 2014 De arbeidsmarkt in september 2014 Datum: 13 oktober 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche september 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

Brussel, 21 augustus 2013

Brussel, 21 augustus 2013 Directoraat-generaal Communicatie AFDELING ANALYSE VAN DE PUBLIEKE OPINIE De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB 79.5) Brussel, 21 augustus 2013 "EEN JAAR VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN VAN 2014"

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2014

De arbeidsmarkt in mei 2014 De arbeidsmarkt in mei 2014 Datum: 13 juni 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

De grote en kleine geschiedenis van de Kassei

De grote en kleine geschiedenis van de Kassei De grote en kleine geschiedenis van de Kassei Een verhaal over de Brusselse Noordwijk 2007 David Van Vooren Samenlevingsopbouw Brussel vzw Het Geheugen van een Stadswijk Gent 30 maart 2007 Org: Masereelfonds

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Resultatenrapport 2011 Dienst Roma & Woonwagenbewoners van de Foyer: voor een verhoogde scholarisatie van Roma-kinderen 14 november 2011 Inhoud

Resultatenrapport 2011 Dienst Roma & Woonwagenbewoners van de Foyer: voor een verhoogde scholarisatie van Roma-kinderen 14 november 2011 Inhoud FOYER Resultatenrapport 211 Dienst Roma & Woonwagenbewoners van de Foyer: voor een verhoogde scholarisatie van Roma-kinderen 14 november 211 Inhoud 1. Scholen 2. Diensten, officiële instanties en lokale

Nadere informatie

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2012 van Datum uitgave Januari 2013 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Kerncijfers startende ondernemers... 4 2.1 Meer

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2014

De arbeidsmarkt in augustus 2014 De arbeidsmarkt in augustus 2014 Datum: 17 september 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie