INFORMATIEBIJEENKOMST TOETSINSTRUMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEBIJEENKOMST TOETSINSTRUMENT"

Transcriptie

1 INFORMATIEBIJEENKOMST TOETSINSTRUMENT 6 juli 2015

2 AGENDA 1. Opening en mededelingen 2. Benchmark ketenzorg 2016 door Maarten Klomp 3. Herziening resultaatbekostiging S3 toetsinstrument 2015 door Ronald Luijk 4. Toetsingsinstrument - Aanleiding en doelstelling door Maarten Klomp - Inhoud door Erik van Es 5. Sluiting

3 1. OPENING EN MEDEDELINGEN

4 2. BENCHMARK KETENZORG 2016

5 BENCHMARK VOOR 2016, PROCES In 2015 voor het eerst in gezamenlijke stuurgroep InEen-ZN Op basis advies werkgroep indicatoren ketenzorg (WIK): - Joze Braspenning, IQ healthcare, voorzitter - InEen/Leden InEen - ZN/Verzekeraars - NHG

6 BENCHMARK VOOR 2016, PROCES Uitgangspunten keuze indicatoren: - Aansluiting op zorgstandaard - Betekenisvol en betrouwbaar - Consistentie tussen zorgprogramma s - Mogelijkheid voor vergelijking in de tijd - Verlaging registratielast (alleen indicatoren die al worden geregistreerd in kader van de zorg) - Mix van proces-, structuur-, en uitkomstindicatoren Relatie met Het roer moet om

7 BENCHMARKINDICATOREN 2016 Bestaande indicatorensets DM, COPD, HVZ en VVR: - 23 indicatoren geschrapt, is een reductie met 25% (DM 6, COPD 4, HVZ 7, VVR 6) - Inzet voor 3 nieuwe indicatoren, mits door NHG tijdig vastgesteld: - Gestopt met roken afgelopen jaar - Uitkomst ACQ - Uitkomst CCQ - Indicator Retinopathie moet beter, anders schrappen voor 2017 Nieuwe set indicatoren Astma vastgesteld

8

9 3. HERZIENING RESULTAATBEKOSTIGING S TOETSINSTRUMENT

10 Afspraken over segment 3 in juli 2015

11 Afspraken Op 1 juli wordt het toetsingsinstrument opgeleverd Toetsing kan plaatsvinden tot 1 april 2016 Zorggroep overhandigt samenvatting met resultaten van toetsingsrapport en (indien van toepassing) het verbeterplan aan de zorgverzekeraar voor 16 april 2016

12 Toetsing Procestoets Indicatorentoets Registratietoets Voorwaarden steekproeftrekking registratietoets conform specificaties op HIS

13 Gevolgen voor afspraken in 2015 In bestaande afspraken voor 2015 wordt de uitkomst van de toetsing (in oude termen donkerblauw ) vervangen door procestoetsing met de eerder gepresenteerde output.

14 Waarde van traject in 2015 Betrouwbare foto van de status van de datakwaliteit, verbeterpunten en landelijke knelpunten rondom koppelingen Inzicht in verbeteringen die nodig zijn om benchmark ketenzorg te verbeteren: gezamenlijke verantwoordelijkheid

15 Toekomstplaatje (1) De benchmark is belangrijk voor kwaliteitsontwikkeling, inzicht in waarde van ketenzorg en ondersteuning van substitutie Doel is betrouwbare en vergelijkbare gegevens Populatievergelijkingen op basis van populatiekenmerken

16 Toekomstplaatje (2) InEen en ZN onderzoeken in 2 e helft 2015 of en hoe de benchmark kan voldoen aan drie gebruikersperspectieven In ontwerp aandacht voor: governance structuur (tripartiete), dataprotocol, organisatievorm inclusief doorontwikkeling van indicatoren, rapportages en financiering

17

18 4. TOETSINSTRUMENT 2015

19 TOETSINSTRUMENT DATAKWALITEIT 2015 AANLEIDING EN DOELSTELLING Aanleiding: - Goede spiegelinformatie belangrijk voor kwaliteitsbeleid - Zelf verantwoordelijkheid nemen om dit te bereiken - Landelijke benchmark ingericht (vanaf 2010) - Verzekeraars willen landelijke benchmark gebruiken ipv eigen uitvraag - Twijfels vergelijkbaarheid uitkomsten Doelstelling: - Betrouwbare en daarmee vergelijkbare indicatoren ketenzorg - Een gevalideerd proces van datamanagement voor alle zorggroepen

20 OP WEG NAAR EEN GOED TOETSINGSINSTRUMENT DATAKWALITEIT 2012: Start met toetsing proces van datamanagement: lichtblauw en donkerblauw 2014: Inzicht dat meer nodig is dan alleen toetsing op proces: doorontwikkeling toetsinstrument Nieuwe instrument moet drie aspecten toetsen: - Procestoets - Indicatorentoets - Registratietoets

21 TOETSINSTRUMENT DATAKWALITEIT ONTWIKKELINGEN IN 2015 Afspraak voor 2015: S3 financiering bij voldoen aan eisen nieuwe toets Discussie onder leden: onvoldoende draagvlak, kritiek op onderdelen van de toets (met name HIS-KIS) Nieuw voorstel InEen, gedeeld met leden, terug naar ZN: akkoord S3 financiering over 2015 bij deelname aan toetsing, dit betekent: Procestoets via visitatie (vergelijkbaar met bestaande) Indicatorentoets via HIS of KIS (KIS route nog ontwikkelen) Registratietoets van populatie, kan alleen via HIS Hoofdbehandelaar en geen geregelde zorg Steekproef voldoende groot voor betrouwbare uitkomst Geen belasting voor deelnemende huisartsen, wel toestemming

22 PROCEDURE TOETSINSTRUMENT 2015 Planning: Toetsing mogelijk vanaf 1 juli 2015 tot 1 april 2016 Voor indicatorentoets geldt: Start met zorggroepen die HIS route willen volgen Later in jaar zorggroepen die KIS route willen volgen Voor S3 financiering: zorggroep levert uiterlijk 15 april 2016 samenvatting toetsrapport plus verbeterplan aan preferente verzekeraar Toetsing over 2015 geeft landelijke foto van status datakwaliteit Stuurgroep van InEen en ZN besluit voor eind 2015 over plan voor vervolgjaren Geef je op bij Insights!

23 TOETSING DATABEWERKING 1 E LIJN 6 JULI 2015 MAAKT HET VERSCHIL

24 Wat wordt getoetst? Procestoets Kwaliteitscriteria voor databewerking Indicatorentoets Indicatoren DM, COPD en HVZ voor 2014 VVR vervallen i.v.m. ontbreken specifiek kenmerk en hoofdbehandelaar Registratietoets Registratie populatiegegevens DM en COPD HVZ en VVR vervallen i.v.m. specifiek kenmerk en specifieke hoofdbehandelaar MAAKT HET VERSCHIL

25 Procestoets 1. Organisatie 2. Informatie 3. Informatiesystemen 4. Databewerkingsproces 5. Overeenkomsten Is het proces betrouwbaar, herhaalbaar en persoonsonafhankelijk? MAAKT HET VERSCHIL

26 Gouden standaard Indicatoren blijken multi-interpretabel In het project zijn rapportages van 3 RDC s voor acht 1 type HIS en onderling geijkt Dit heeft geleid tot aanscherping van de indicatoren Dat is de gouden standaard waaraan alle zorggroepen moeten voldoen 1 Mira, Medicom, Promedico ASP, OmniHis, Promedico VDF, MicroHIS, TetraHIS, Zorgdossier MAAKT HET VERSCHIL

27 Vb. aanscherping indicatoren Hoofdbehandelaar huisarts voor populatiebepaling Bij de bepaling van de populatie worden alleen patiënten geïncludeerd waar bij hoofdbehandelaar (DMHB, COHB, CVHB) daadwerkelijk huisarts (48) is ingevuld. Patiënten waarbij geen hoofdbehandelaar is ingevuld worden geëxcludeerd. Ruiters en labels worden niet meegenomen bij de populatiebepaling. MAAKT HET VERSCHIL

28 Vb. aanscherping indicatoren Grenzen extreme waarden bij uitkomstenindicatoren Criterium NHG-labcode Ondergrens Bovengrens Alb/kreat. Ratio ALBK U MI albumine (micro-) /kreatinine urine ALB U - - BMI QUET AQ 16,00 70,00 Chol/HDL ratio CHHD B MI Cholesterol Totaal CHOL B MT - 14,00 Cockcroft KREA O FB 0,00 200,00 Diastolische RR RRDI KA Diastolische RR 24 uur RRGD KA MH Diastolische RR thuismeting RRDI KA MH FEV1 post-bd FVNB RL < 1 > 5 FEV1 pré-bd FVPB RL < 1 > 5 FEV1 reversibiliteit FVRV RL < 5 > 25 FEV1/FVC ratio post-bd FRNB RL MI < 0,4 > 1,0 FEV1/FVC ratio pré-bd FRPB RL MI < 0,4 > 1,0 FVC post-bd FCNB RL < 40 > 100 FVC pré-bd FCPB RL < 40 > 100 Gewicht GEW AO glucose nuchter GLUC B NU - - glucose nuchter GLUC BC NU - - HbA1c HBAC B HDL HDL B 0,50 5,00 Kalium K B 3,0 6,0 Kreatinine KREA B - 200,00 Kreatinine klaring KREA O MK - 200,00 LDL LDL B 0,80 7,30 LDL LDLD B 0,80 7,30 Leeftijd Lengte LNGP AO MDRD KREM O FB middelomtrek OMVA DH Systolische RR RRSY KA Systolische RR 24 uur RRGS KA MH Systolische RR thuismeting RRSY KA MH Triglyceride TRIG B - 8,00 MAAKT HET VERSCHIL

29 Registratietoets (vb. diabetes) 1. Selecteer alle patiënten die minimaal één kenmerk hebben dat uniek wijst op de aandoening (diabetes) 2. Evalueer in hoeverre voor de patiënten in de selectie ook daadwerkelijk de relevante gegevens correct zijn geregistreerd # Selectiecriterium (gebruik: laatste datum = ooit) 1 ICPC T90 of T90.00 of T90.01 of T90.02 uit episodetabel (actieve episode) 2 DMHB TZ (2206) Hoofdbehandelaar DM 3 DMRZ TZ (1789) Reden geen programmatische zorg DM2 4 DMCB TZ (1755) Controlebeleid DM # Rapportagekenmerk 1 Populatie zorggroep 2 Aantal patiënten dat voldoet aan één of meer de selectiecriteria (=noemer) 3 Aantal + % patiënten met ICPC T DMHB TZ (2206) 4 Aantal + % patiënten met ICPC T DMHB TZ (2206) = 49 5 Aantal + % patiënten met ICPC T DMHB TZ (2206) = Aantal + % patiënten met ICPC T DMHB TZ (2206) = 48 7 Aantal + % patiënten met ICPC T DMHB TZ (2206) = 48 en (DMRZ TZ (1789) of DMCB TZ (1775) = 55) 8 Aantal + % patiënten met ICPC T DMHB TZ (2206) = 48 en (NIET DMRZ TZ (1789) of DMCB TZ (1775) = 55) 9 Aantal + % patiënten met ICPC T90.02 en niet DMHB TZ (2206) 10 Aantal + % patiënten met ICPC T90 of T Aantal + % patiënten met ICPC T Aantal + % patiënten met DMHB TZ (2206) en niet ICPC T90.xx MAAKT HET VERSCHIL

30 Toetsing naar type zorggroep Procestoets HIS KIS Gecertificeerd RDC Documentatie en interview Documentatie en interview Zorggroep is automatisch gevalideerd Indicatorentoets Getoetst met op basis van data uit het HIS Getoetst op basis van data uit het KIS Zorggroep is automatisch gevalideerd Registratietoets Getoetst op basis van data uit het HIS Getoetst o.b.v. data uit het HIS (en vergelijken met die uit het KIS) RDC levert een gestandaardiseerde rapportage over de registratie aan zorggroep MAAKT HET VERSCHIL

31 ZORGGROEP MET ALLEEN HIS EN basisproces MAAKT HET VERSCHIL

32 Procestoets Beoordeling op 15 aspecten Opvragen informatie bij de zorggroep Gesprek op locatie Beoordeling door de toetser Wat is aannemelijk? Wat is aantoonbaar? Bespreking concept bevindingen Definitieve bevindingen in het eind rapport MAAKT HET VERSCHIL

33 Indicatorentoets Aanleveren bestaande rapportage door zorggroep (periode 1 jaar) Aselecte selectie praktijken voor toetsing Opvragen noodzakelijke data bij HISleverancier o.b.v. bewerkersovereenkomst met de praktijk Maken vergelijkingsrapportage op basis van ontvangen data Terugkoppeling verschillen aan zorggroep MAAKT HET VERSCHIL

34 Registratietoets Gebruikt zelfde extractie en periode als voor de indicatorentoets Opstellen registratie rapportage Uitkomsten matchen met indicatorenrapportage Terugkoppeling uitkomsten naar zorggroep MAAKT HET VERSCHIL

35 Toetsingsproces op hoofdlijnen Toetser (Insights Zorg) Zorggroep Huisarts Beoordelen informatie Aanleveren bewerkersovereenkomst Selecteren huisartsenpraktijken Opvragen data bij HIS leveranciers t.a.v. indicatoren- en registratietoets Procestoetsing op locatie en maken vergelijkingsrapport Analyse verschillen vergelijkingsrapport Toesturen informatie Regelen toestemming dataextractie Ondertekenen bewerkersovereenkomst Interviews medewerkers en bespreken bevindingen Opstellen en versturen concept eindrapportage Definitieve eindrapportage Reactie concept eindrapportage Samenvatting rapport doorsturen naar preferente verzekeraar MAAKT HET VERSCHIL

36 Zorggroepen met een KIS Verschillen t.o.v. basisproces: Procestoets identiek Indicatorentoets extractie uit KIS i.p.v. HIS en op vrijwillige basis vergelijking met HIS rapportage Registratietoets identiek Er wordt nog onderzocht of keuring van het KIS een indicatorentoets overbodig maakt MAAKT HET VERSCHIL

37 Aanpassing toetsinstrument Het toetsinstrument dat is ontwikkeld kan toetsen op basis van HIS data Dit wordt uitgebreid met een toetsing op KIS data KIS toetsing zal uiterlijk 1 jan 2016 beschikbaar zijn Leveranciers hebben commitment gegeven Ontwikkeltraject wordt voor de zomer gestart Nadere informatie volgt MAAKT HET VERSCHIL

38 Zorggroepen met een gecertificeerd RDC Verschillen t.o.v. basisproces: Procestoets geborgd met RDC Indicatorentoets geborgd met RDC Registratietoets RDC levert rapportage aan de zorggroep Geen toetsing van zorggroep noodzakelijk MAAKT HET VERSCHIL

39 Wat is een gecertificeerd RDC Databewerkingsproces gevalideerd middels visitatieprocedure Indicatorenrapportage geijkt en conform gouden standaard Registratierapportage geijkt Lijst gecertificeerde RDC gepubliceerd op websites InEen en ZN Drie RDC s worden in project gecertificeerd Veel RDC s hebben zich inmiddels voor certificering aangemeld MAAKT HET VERSCHIL

40 Uitzonderingen Indien RDC niet gecertificeerd, dan geldt het basisproces Bij hybride vormen (combi KIS en HIS) worden beide procedures gevolgd MAAKT HET VERSCHIL

41 Toetsing naar type zorggroep Procestoets HIS KIS Gecertificeerd RDC Documentatie en interview Documentatie en interview Zorggroep is automatisch gevalideerd Indicatorentoets Getoetst met op basis van data uit het HIS Getoetst op basis van data uit het KIS Zorggroep is automatisch gevalideerd Registratietoets Getoetst op basis van data uit het HIS Getoetst o.b.v. data uit het HIS (en vergelijken met die uit het KIS) RDC levert een gestandaardiseerde rapportage over de registratie aan zorggroep Voor overige gevallen geldt HIS toetsing MAAKT HET VERSCHIL

42 Privacy en toetsing Alleen noodzakelijke gegevens voor de toetsing worden opgevraagd Gegevens worden alleen voor toetsing gebruikt en na afloop vernietigd Privacy is maximaal gewaarborgd in ICT systemen en procedures Bovenstaande wordt gewaarborgd met een bewerkersovereenkomst MAAKT HET VERSCHIL

43 Ten slotte Graag nu aanmelden voor toetsing Dit i.v.m. voorkomen piek aan het einde Er is een mogelijkheid van hertoetsing (op onderdelen) MAAKT HET VERSCHIL

44 Ons team Jos Nijkrake Toetsing Hans Kraan Toetsing Gé Klein Wolterink Ontwikkeling en ijking Arthur Burghouts Accountmanager Erik van Es Manager MAAKT HET VERSCHIL

45

46 5. AFSLUITING

47 TOT ZIENS

TRANSPARANTE KETENZORG DIABETES MELLITUS, COPD EN VRM RAPPORTAGE ZORGGROEPEN OVER 2013 OP WEG NAAR GENUANCEERDE RAPPORTAGE VAN ZORG

TRANSPARANTE KETENZORG DIABETES MELLITUS, COPD EN VRM RAPPORTAGE ZORGGROEPEN OVER 2013 OP WEG NAAR GENUANCEERDE RAPPORTAGE VAN ZORG TRANSPARANTE KETENZORG DIABETES MELLITUS, COPD EN VRM RAPPORTAGE ZORGGROEPEN OVER 2013 OP WEG NAAR GENUANCEERDE RAPPORTAGE VAN ZORG JUNI 2014 COLOFON, 1 juni 2014. Leden van InEen kunnen dit document voor

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inhoudsgave 1. Introductie 2. Algemene voorwaarden 3. Diabetes Mellitus type 2 4. COPD 5. Resultaatbeloning Multidisciplinaire zorg DM/COPD. 6. Astma/COPD

Nadere informatie

WERKPLAN KETENZORG NU BV

WERKPLAN KETENZORG NU BV WERKPLAN KETENZORG NU BV De Ketenzorg NU BV is onderdeel van de huisartsencoöperatie Zorg Nu in Noord-West Utrecht. Het bestuur van Zorg NU is tevens de Algemene Vereniging van Aandeelhouders (AVA). Dit

Nadere informatie

een rijdende trein...

een rijdende trein... Jaarverslag 20 ROHA, 13 een rijdende trein... ROHA - regionale organisatie huisartsen amsterdam Inhoud 4x ROHA in 2013 2 Wat zijn de kernpunten in 2013? 3 Wat leveren de ketenprogramma s op? 4 Ketenprogramma

Nadere informatie

Service Level Agreement Huisartsinformatiesysteem (HIS)

Service Level Agreement Huisartsinformatiesysteem (HIS) Service Level Agreement Huisartsinformatiesysteem (HIS) Promedico-ASP Colofon Document Leverancier Afnemer Service Level Agreement HIS Promedico ICT B.V. Gebruikersvereniging Atlas Auteur Versie 1.0 Wijzigingshistorie

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn

CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn CVRM van richtlijn naar praktijk Implementatie in de eerste lijn CVRM van richtlijn naar praktijk Onder redactie van: Mw. P.G. Cornelis-Dijkstra, praktijkverpleegkundige Drs. A. Oostindjer, kaderhuisarts

Nadere informatie

Minder plannen, meer resultaten in de IV-keten - uitkomsten evaluatie

Minder plannen, meer resultaten in de IV-keten - uitkomsten evaluatie McKinsey&Company 23mei2011 Minder plannen, meer resultaten in de IV-keten - uitkomsten evaluatie CONTEXT In de eerste helft van 2009 hebben wij de InformatieVoorziening-keten (IV-keten) van de Belastingdienst

Nadere informatie

Jaarverslag 2013! !!!! ! " Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl

Jaarverslag 2013! !!!! !  Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl Jaarverslag 2013 " Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 1 Historie van de praktijk 2 Missie van de praktijk 3 Terugblik

Nadere informatie

Tips & Trucs Aan de slag met uw data

Tips & Trucs Aan de slag met uw data Aan de slag met uw data Dagelijks voeren huisartsen en hun medewerkers allerlei gegevens in hun HISsen in, maar halen ze er ook uit wat erin zit? De HIS-data zijn van grote waarde: ze kunnen de zorgkwaliteit

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten Stuurgroep voor tot stand komen van het Toetsingskader niet-wmo-plichtig onderzoek: Dhr. Prof. Dr. Herman Pieterse (voorzitter)

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Jaarplan stichting OZIS

Jaarplan stichting OZIS Jaarplan stichting OZIS 2014 Definitief December 2013 Stichting OZIS Pagina 1 van 12 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Terugblik 2013... 4 3. Status per OZIS-standaard... 6 4. Strategie... 8 5. Plannen voor

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie

Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd

Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd Meer bestuurskracht nodig van zorggroepen Utrecht, augustus 2012 Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd

Nadere informatie

Rapportage onderzoek ITB Readiness

Rapportage onderzoek ITB Readiness PUBLIEKE SECTOR Rapportage onderzoek ITB Readiness Sociale Verzekeringsbank Amstelveen, 8 mei 2014 KPMG IT Advisory Postbus 74500 1070 DB Amsterdam Laan van Langerhuize 1 1186 DS Amstelveen Telefoon (020)

Nadere informatie

Op weg naar minder administratieve lasten

Op weg naar minder administratieve lasten Op weg naar minder administratieve lasten Wet Langdurige zorg Ernie van Dooren Myriam Martens Petra Ebben-de Jong Frédérique Bakker Noortje Peters 30 november 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 De Kerngroep die dit Witboek aanbiedt wordt gevormd door: - Palliactief, dr. S. Teunissen - Prof.dr.K.Vissers, co-voorzitters - AHCH, mw. C. van Tol - VPTZ, mw. J. Fiouw

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH)

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport A.J.M. de Bruijn RE RA 17 september 2007 Referentie:

Nadere informatie

Praktijkkosten van apotheekhoudenden

Praktijkkosten van apotheekhoudenden Praktijkkosten van apotheekhoudenden Resultaten van een onderzoek naar de hoogte van de praktijkkosten in 2004 Vastgesteld door de begeleidingscommissie op 16 maart 2007 Uitgebracht aan het Ministerie

Nadere informatie

Digitaal en gebruikersperspectief

Digitaal en gebruikersperspectief Digitaal en gebruikersperspectief In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Publicatienummer: 2013.127-1404 Datum: Utrecht, februari 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp

Nadere informatie

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING Datum: december 2014 Versie: 1.3 1 Versie Publicatiedatum Aanpassingen 1 November 2013 / 1.2 December 2013 Aanvulling in hoofdstuk

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit?

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Een ziekte komt zelden alleen Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Resultaten pilot 2012 Colofon Vilans, 2013 Tekst: Lidewij Vat, Ruth Pel, Hans Vlek, Evianne Wijenberg en Barbara

Nadere informatie

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10 Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl Versie 1.0 120711 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet 1. Doelstelling(en) onderzoek... 3 2. Opzet onderzoek... 3 3. Noodzaak tot zorgvuldige naleving onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008.

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008. Studiegids Triageopleiding De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent InternetCollege v.o.f. Geleen Januari 2008 Studiegids Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Erkend triageassistent(e)...1 1.2 Wat

Nadere informatie

Handreiking PWD: Acute overdracht

Handreiking PWD: Acute overdracht Handreiking PWD: Acute overdracht Versie: 0.98 Datum: 31 oktober 2011 Status: vastgesteld door de werkgroep PWD KNOV en NVOG. Project PWD. Opgesteld door de werkgroep PWD Beschreven door Results 4 Care.

Nadere informatie