Rapportage zorgprogramma CVRM over 2012 Zorggroep Midden Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage zorgprogramma CVRM over 2012 Zorggroep Midden Brabant"

Transcriptie

1 Rapportage zorgprogramma CVRM over 2012 Zorggroep Midden Brabant

2 Inleiding Deze rapportage laat de scores zien op de indicatoren die zijn afgesproken met de zorggroep. De informatie wordt gegenereerd vanuit het huisartseninformatiesysteem (HIS). Het meetjaar waarop de data zijn gebaseerd is tot en met De indicatoren zijn opgesplitst naar proces, uitkomst en behandeling en worden weergegeven in grafieken. Per grafiek vindt u een korte uitleg hoe u de grafiek kunt lezen en wordt eventuele relevante achtergrondinformatie vermeld. Het kan voorkomen dat de aantallen op de indicatoren van proces en uitkomst verschillen voor dezelfde meting. Wanneer de meting is gevonden in de data, maar de uitslag niet of niet correct is ingevoerd, wordt de uitslag weergegeven als 'niet geregistreerd'. Alle proces, uitkomst en prescriptie indicatoren zijn gemeten over de periode van één jaar. De rapportage heeft betrekking op CVRM-patiënten die in de eerste lijn worden behandeld (definitie huisarts is hoofdbehandelaar), met VVR en HVZ. Eerst volgt een beschrijving over de opbouw van uw patiëntpopulatie. Regionale Coöperatie Huisartsen (RCH) Midden Brabant heeft Meetpunt Kwaliteit opdracht gegeven deze rapportage samen te stellen. Noot: In de gegevens van HetHIS-praktijken is niet alleen gekeken naar de standaard NHGcodes maar is tevens gezocht in lokale tabellen naar veel voorkomende omschrijvingen van deze standaard NHG-codes. Pagina 1 van 20

3 Opbouw patiëntenpopulatie Zorggroep Totaal aantal praktijken: 16 Totaal aantal huisartsen: 27 Totaal aantal patiënten: en behandelaar 3292 Tot deze groep behoren: ICPC K87, K86, T93 of K49 en geen en geen ruiter Q. VVR en huisarts: 2272 VVR en specialist: 169 VVR en overig/onbekend: 2 VVR en niet ingevuld: 849 VVR en geen geregelde zorg 140 en behandelaar 1765 Tot deze groep behoren: ICPC K74, K74.01, K74.02, K75, K76, K76.01, K76.02, K77, K77.01, K77.02, K78, K79.02, K83, K83.01, K83.02, K84.03, K89, K90, K90.01, K90.02, K90.03, K91, K92.01 of K99.01 en geen ruiter Q. HVZ en huisarts: 754 HVZ en specialist: 709 HVZ en overig/onbekend: 3 HVZ en niet ingevuld: 299 Geen geregelde zorg: 22 Nieuwe VVR patiënten: 83 Nieuwe HVZ patiënten: 15 In onderstaande rapportage wordt alleen het aantal patiënten getoond met VVR of HVZ, hoofdbehandelaar huisarts en die geregelde zorg ontvangen: Van dit aantal zijn er: 2864 : 2132 : 732 Mediaan VVR: Mediaan HVZ: Pagina 2 van 20

4 Procesindicatoren Het doel van de procesindicatoren is het weergeven van registratie van de set afgesproken indicatoren. Per indicator ziet u in grafiekvorm wat de score van uw zorggroep is. Per grafiek kunt u terugzien wat het percentage patiënten in uw zorggroep is, bij wie de desbetreffende meting heeft plaatsgevonden in de meetperiode. Angina pectoris: 144 Acuut myocardinfarct: 77 Andere/chronische ischemische hartziekte: 56 Decompensatio cordis: 41 Boezemfibrilleren: 95 Niet-reumatische klepaandoening: 75 Cardiomyopathie: 4 TIA: 142 CVA: 204 Andere ziekte(n) perifere arteriën: 128 Andere ziekte(n) hartvaatstelsel: 68 Andere ziekte(n) urinewegen: 185 Nierfunctiestoornis: 148 Pagina 3 van 20

5 Grafiek 01 Procesindicatoren Glucose MDRD Urine Bloeddruk 24- uurs BD >=1 meting Geen meting BMI Buikomvan g Roken Gesto pt met roken Lich beweg Alcohol Fam risico Per grafiek kunt u terugzien wat het percentage patienten is bij wie de desbetreffende meting heeft plaatsgev meetperiode, voor zowel VVR als HVZ. De ingesloten NHG memocodes per indicator: 1. Glucose: GLUC B NU 2. MDRD kreatinineklaring: KREM O FB, KREA O FB of KREA O MK 3. Urine: ALB U of ALBK U MI 4. Bloeddruk: RRSY KA, RRSY KA MH, RRGS KA, RRDI KA, RRDI KA MH of RRGD KA uurs bloeddruk: één van de twaalf 24-uurs bloeddrukmetingen 6. BMI: QUET AO, indien geen BMI is geregistreerd, lengte in de afgelopen 5 jaar (LNGP AO) en gewicht in me (GEW AO) bekend zijn dan is BMI berekend 7. Buikomvang: OMVA DH 8. Roken: ROOK AQ 9. Patiënten afgelopen jaar gestopt met roken: in meetperiode eerst ROOKAQ: ja en later ROOKAQ: voorheen hier om een andere N. 10. Lichaamsbeweging: LIBWAQ of NNGBAQ 11. Alcohol: ALCOPQ 12. Familiair risico op HVZ: HVZF KQ Indicatoren 2, 3, 4, 5 en 10 bestaan uit een OF-query, dat wil zeggen dat de indicator als meting is ja wordt m indien minimaal één memocode wordt teruggevonden in het meetjaar. Pagina 4 van 20

6 Grafiek 02a Procesindicatoren VVR Lipiden Kreatinine >=1 meting Geen meting Per grafiek kunt u terugzien wat het percentage patienten is bij wie de desbetreffende meting heeft plaatsgevonden in de meetperiode. De ingesloten NHG memocodes per indicator: 1. Lipidenprofiel: CHOL B MT, HDL B, TRIG B en LDL B 2. Kreatinine: KREA B Indicator 1 bestaan uit een EN-query, dat wil zeggen dat de indicator als meting is ja wordt meegenomen indien alle memocodes worden teruggevonden in het meetjaar. Grafiek 02b Procesindicatoren HVZ Lipiden Kreatinine >=1 meting Geen meting Per grafiek kunt u terugzien wat het percentage patienten is bij wie de desbetreffende meting heeft plaatsgevonden in de meetperiode. De ingesloten NHG memocodes per indicator: 1. Lipidenprofiel: CHOL B MT, HDL B, TRIG B en LDL B 2. Kreatinine: KREA B Indicator 1 bestaan uit een EN-query, dat wil zeggen dat de indicator als meting is ja wordt meegenomen indien alle memocodes worden teruggevonden in het meetjaar. Pagina 5 van 20

7 Indicatoren voor uitkomst en behandeling Bij de uitkomstindicatoren is de laatst bekende meetwaarde in de meetperiode meegenomen. Bij enkele grafieken is er een verdeling gemaakt op basis van ICPC code en/of leeftijd. Pagina 6 van 20

8 Grafiek Cholesterol totaal 4 2 Niet geregistreerd Onbetrouwbaar 0 0 Goed Slecht Deze grafiek toont het percentage patiënten met een cholesterol totaal onder de 6,5 mmol/l (goed) en 6,5 mmol/l of hoger (slecht). Grafiek LDL (pte 80 jaar en jonger) 4 2 Niet geregistreerd 0 2 Onbetrouwbaar 0 0 Niet te berekenen 0 9 Goed Slecht VVR: HVZ: Gemiddelde in de zorggroep over 2012: 3,39 Gemiddelde in de zorggroep over 2012: 2,9 Deze grafiek toont het percentage patiënten van 80 jaar en jonger met een LDL kleiner dan 2,5 mmol/l (goed) en boven of gelijk aan 2,5 mmol/l (slecht). Pagina 7 van 20

9 Grafiek 05 LDL (pte 81 jaar en ouder) Niet geregistreerd 0 0 Onbetrouwbaar 0 0 Niet te berekenen 0 0 Goed Slecht VVR: HVZ: Gemiddelde in de zorggroep over 2012: 3,3 Gemiddelde in de zorggroep over 2012: 2,84 Deze grafiek toont het percentage patiënten van 81 jaar en ouder met een LDL kleiner dan 2,5 mmol/l (goed) en boven of gelijk aan 2,5 mmol/l (slecht). Grafiek HDL 4 2 Niet geregistreerd 0 0 Onbetrouwbaar 0 0 Goed Slecht Deze grafiek toont het percentage patiënten met een HDL voor mannen boven of gelijk aan 1,0 mmol/l (goed), onder de 1,0 mmol/l (slecht) en voor vrouwen boven of gelijk de 1,2 mmol/l (goed), onder de 1,2 mmol/l (slecht) en onder of gelijk aan 0 en boven 30 mmol/l (onbetrouwbaar). Pagina 8 van 20

10 Grafiek 07 Triglyceriden Niet geregistreerd 0 0 Onbetrouwbaar 0 0 Goed Slecht Deze grafiek toont het percentage patiënten met een triglyceriden onder de 2,2 mmol/l (goed), boven of gelijk aan de 2,2 mmol/l (slecht) en onder of gelijk aan 0 en boven de 30 mmol/l (onbetrouwbaar). Grafiek Antilipaemica 4 2 Niet Wel Deze grafiek toont het gebruik van statines. De volgende ATC codes zijn gebruikt: C10AA (Antilipaemica, enkelvoudig) en C10BA (Antilipaemica, combinatiepreparaten). Gebruiker: Wanneer er in de laatste twaalf maanden van het tijdvak medicatie is voorgeschreven dan is deze patiënt als gebruiker meegenomen. Pagina 9 van 20

11 Grafiek 09 Lipidenverlagend medicament bij LDL >= 2,5 (pte 80 jaar en jonger), Nee Ja Deze grafiek toont het gebruik van lipidenverlagende medicamenten bij LDL >= 2,5 en patiënten van 80 jaar en jonger. De volgende ATC codes zijn gebruikt: C10AA (Cholesterolsyntheseremmers) en C10BA (Cholesterolsyntheseremmers met andere antilipaemica). Gebruiker: Wanneer er in de laatste twaalf maanden van het tijdvak medicatie is voorgeschreven dan is deze patiënt als gebruiker meegenomen. Grafiek Lipidenverlagend medicament bij LDL >= 2,5 (pte 81 jaar en ouder), 4 2 Nee Ja 16 9 Deze grafiek toont het gebruik van lipidenverlagende medicamenten bij LDL >= 2,5 en patiënten van 81 jaar en ouder. De volgende ATC codes zijn gebruikt: C10AA (Cholesterolsyntheseremmers) en C10BA (Cholesterolsyntheseremmers met andere antilipaemica). Gebruiker: Wanneer er in de laatste twaalf maanden van het tijdvak medicatie is voorgeschreven dan is deze patiënt als gebruiker meegenomen. Pagina 10 van 20

12 Grafiek Kreatinineklaring (pte 65 jaar en jonger) Niet geregistreerd 0 1 Onbetrouwbaar 0 0 Goed Minder 9 40 Slecht 2 4 Deze grafiek toont het percentage patiënten van 65 jaar en jonger met een klaring boven of gelijk aan 60 ml/min (goed), tussen 45 en 60 ml/min (minder) en minder dan 45 ml/min (slecht). Grafiek Kreatinineklaring (pte 66 jaar en ouder) Niet geregistreerd 0 1 Onbetrouwbaar 0 0 Goed Minder Slecht 2 1 Deze grafiek toont het percentage patiënten van 66 jaar en ouder met een klaring boven of gelijk aan 45 ml/min (goed), tussen 30 en 45 ml/min (minder) en minder dan 30 ml/min (slecht). Pagina 11 van 20

13 Grafiek Micro- en marcro albumine 4 2 Macro 2 5 Micro Geen Deze grafiek toont het aantal patiënten gemeten met micro en macro albumine. Voor micro albumine zijn de volgende afkapwaarden gebruikt: mannen > 2,5 mg/mmol en <= 25 mg/mmol, vrouwen > 3,5 mg/mmol en <= 35 mg/mmol, en ALBK UE MI > 30 mg/mmol en <= 300 mg/mmol. Voor macro albumine zijn de volgende afkapwaarden gebruikt: mannen > 25 mg/mmol, vrouwen > 35 mg/mmol, en ALBK UE MI > 300 mg/mmol. Pagina 12 van 20

14 Grafiek Systolische bloeddruk HVZ en VVR samen 4 2 <= 70 jaar >= 71 en <= 80 jaar >= 81 jaar Niet geregistreerd Onbetrouwbaar Goed Aanvaardbaar Slecht Deze grafiek toont het percentage patiënten van 70 jaar en jonger, van 71 tot en met 80 jaar en van 81 jaar en ouder: > 0 en <= 140 (goed; > 140 en <= 160 (aanvaardbaar); > 160 en <= 400 (slecht) patiënten van 71 jaar tot en met 80 jaar: > 0 en <= 140 (goed; > 140 en <= 160 (aanvaardbaar); > 160 en <= 400 (slecht) en patiënten van 81 jaar en ouder: > 0 en <= 160 (goed; > 160 en <= 180 (aanvaardbaar); > 180 en <= 400 (slecht) Onbetrouwbare uitslagen: <= 0 of > 400 Pagina 13 van 20

15 Grafiek Diastolische bloeddruk HVZ en VVR samen 4 2 <= 70 jaar >= 71 en <= 80 jaar >= 81 jaar Niet geregistreerd Onbetrouwbaar Goed Aanvaardbaar Slecht Deze grafiek toont het percentage patiënten van 70 jaar en jonger, van 71 tot en met 80 jaar en van 81 jaar en ouder: > 0 en < 80 (goed; >= 80 en <= 90 (aanvaardbaar); > 90 en <= 400 (slecht) patiënten van 71 jaar tot en met 80 jaar: > 0 en < 60 (slecht; >= 60 en <= 90 (goed); > 90 en <= 400 (slecht) en patiënten van 81 jaar en ouder: > 0 en < 60 (slecht; >= 60 en <= 90 (goed); > 90 en <= 400 (slecht) Onbetrouwbare uitslagen: <= 0 of > 400 Pagina 14 van 20

16 Grafiek Systolische en diastolische bloeddruk, gemiddelde, HVZ en VVR samen 4 2 Systolische BD Diastolische BD Onbetrouwbaar 0 0 Goed Aanvaardbaar Slecht Deze grafiek toont het percentage patiënten met een gemiddelde systolische en diastolische bloeddruk. Gemiddelde systolische bloeddruk: > 0 en <= 140 (goed); > 140 en <= 160 (aanvaardbaar); > 160 en <= 400 (slecht) Gemiddelde diastolische bloeddruk: > 0 en < 80 (goed); >= 80 en <= 90 (aanvaardbaar); > 90 en <= 400 (slecht) Onbetrouwbare uitslagen: <= 0 of > 400 Pagina 15 van 20

17 Grafiek Systolische en diastolische bloeddruk 24 uursmeting, dag en nacht, HVZ en VVR samen 4 2 Systolische BD, dag Diastolische BD, dag Systolische BD, nacht Diastolische BD, nacht Onbetrouwbaar Goed Slecht Deze grafiek toont het percentage patiënten met een systolische en diastolische bloeddruk, 24- uursmeting, dag of nacht. Systolische bloeddruk, 24-uursmeting, dag: > 0 en <= 135 (goed); > 135 en <= 400 (slecht) Gemiddelde diastolische bloeddruk, 24-uursmeting, dag: > 0 en <= 85 (goed); > 85 en <= 400 (slecht) Systolische bloeddruk, 24-uursmeting, nacht: > 0 en <= 130 (goed); > 130 en <= 400 (slecht) Gemiddelde diastolische bloeddruk, 24-uursmeting, nacht: > 0 en <= 80 (goed); > 80 en <= 400 (slecht) Onbetrouwbare uitslagen: <= 0 of > 400 Pagina 16 van 20

18 Grafiek 18 BMI Niet geregistreerd 0 0 Onbetrouwbaar 2 3 Goed Aanvaardbaar Slecht Deze grafiek toont het percentage patiënten met een BMI in de meetperiode. De afkapwaarden zijn als volgt bepaald: : QUET AO > 10 en < 25 (goed), QUET AO >= 25 en <= 30 (aanvaardbaar), QUET AO > 30 en < 60 (slecht), QUET AO <= 10 en >= 60 (onbetrouwbaar). Grafiek Rookstatus 4 2 Niet geregistreerd 0 0 Nooit Voorheen Ja Deze grafiek toont het percentage patiënten bij wie de rookstatus is ingegeven. Bij de uitslag "Nooit" is gekeken of deze uitslag ooit is vastgelegd. Aantal patiënten dat rookt met relevante ziekte (VVR): 64 Aantal patiënten dat rookt met relevante ziekte (HVZ): 23 Relevante ziekte: ICPC R96, P76 of diabetes (T90.01 of T90.02) of COPD (R95) Pagina 17 van 20

19 Grafiek Gestopt of gestart met roken HVZ en VVR samen 4 2 Gestart Gestopt Nee Ja 8 18 Bovenstaande grafiek toont het percentage patiënten dat gestopt dan wel gestart is met roken in de meetperiode. Gestopt: In de meetperiode is eerst uitslag "Ja" geregistreerd en later uitslag "Voorheen". Gestart: In de meetperiode is eerst uitslag "Voorheen" geregistreerd en later uitslag "Ja". Pagina 18 van 20

20 Grafiek Antistollingsmiddelen of plaatsjesaggregatieremmers 4 2 Nee Ja Deze grafiek toont het gebruik van antistollingsmiddelen. De volgende ATC codes zijn gebruikt: B01AA (Vitamine K-antagonisten) en B01AC (Trombocytenaggregatieremmers excl heparine). Bij HVZ zijn alleen patiënten met de volgende ICPC codes meegenomen: ICPC K74, K75, K76, K89, K78, K92, K83 of K90 (met uitzondering van K90.02). Gebruiker: Wanneer er in de laatste twaalf maanden van het tijdvak medicatie is voorgeschreven dan is deze patiënt als gebruiker meegenomen. Grafiek 22 Griepvaccinatie, alleen HVZ 45; 6% 217; 3 Ja Nee Weigeraar 470; 64% Deze grafiek toont het percentage patiënten dat een griepvaccinatie heeft gehad in de meetperiode. Voor griepvaccinatie is meegenomen de ICPC R44 en de ruiters G+ en GW en ATC J07BB02. Alleen patiënten met HVZ zijn meegenomen in deze grafiek. Pagina 19 van 20

21 Grafiek 23 Risicoscore, alleen VVR 131; 6% 181; 8% Rood Geel Groen Kan niet berekend worden Niet geregistreerd Proces niet gemeten 1150; 54% 432; 2 75; 4% 163; 8% De grafiek laat zien hoe groot het aandeel is van patiënten bij wie de risicoscore is ingevuld. Alleen patiënten met VVR zijn meegenomen in deze grafiek. Pagina 20 van 20

Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant

Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant Inleiding Deze rapportage laat de scores zien op de indicatoren die zijn afgesproken met de zorggroep. De informatie hiervoor

Nadere informatie

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES HVZ

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES HVZ INDICATORENTOETS SPECIFICATIES HVZ Meetperiode is 12 maanden Voor de uitslagen wordt de laatste meting in meegenomen tenzij anders aangegeven Nr Omschrijving Noemer Operationalisatie Aantal Opbouw patiëntenpopulatie:

Nadere informatie

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES DIABETES

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES DIABETES INDICATORTOETS SPECIFICATIES DIABETES Meetperiode is 12 maanden, muv fundus: 24 maanden; en retinopathie: ooit Voor de uitslagen wordt de laatste meting meegenomen Nr. Omschrijving Noemer Operationalisatie

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016 Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.7 30 mei 2016 Specificaties Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie mei 2016

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie mei 2016 Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.0 30 mei 2016 Specificaties Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Rapportage zorgprogramma COPD over 2012 Zorggroep Midden Brabant

Rapportage zorgprogramma COPD over 2012 Zorggroep Midden Brabant Rapportage zorgprogramma COPD over 2012 Zorggroep Midden Brabant Inleiding Deze rapportage laat de scores zien op de indicatoren die zijn afgesproken met de zorggroep. De informatie wordt gegenereerd vanuit

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR)

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.1 3 oktober 2016 Specificaties Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.8 3 oktober 2016 Specificaties Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140

Nadere informatie

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2014

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2014 AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2014 specificaties indicatoren landelijke benchmark 2014 - v1.0 definitief 1/18 COLOFON Titel specificaties indicatoren landelijke benchmark

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR)

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.2 1 maart 2017 Specificaties Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM CEL 2010 0049 Indicatorenset DM Deze indicatorenset Diabetes Melitus is vervaardigd in opdracht van ZN en wordt ingebracht bij Zichtbare Zorg als de door zorgverzekeraars gewenste indicatorenset. Zorgverzekeraars

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie mei 2016

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie mei 2016 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.7 30 mei 2016 Specificaties Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: advies stoppen met roken, BMI < 25, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Diabetes. D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9. D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8. D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6

Diabetes. D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9. D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8. D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6 Diabetes uw praktijk alle praktijke n D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9 D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8 D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6 D6 HbA1c bepaald 70,9 70,5 D36 HbA1c < 53 81,3

Nadere informatie

Benchmark Diabetes 2016 SEZ Zaanstreek-Waterland

Benchmark Diabetes 2016 SEZ Zaanstreek-Waterland SEZ Zaanstreek-Waterland Waterland Mvr. M.E.M. Nota Dhr. R.T. Swart Kenniscentrum voor Ketenzorg Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Populatiegegevens... 4 Populatiegegevens gespiegelde patiënten... 5 Proces-

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Medicom voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Medicom voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Medicom voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Versie 2.0, 11 april 2013 2 Inhoud 1.1 Inleiding... 5 1.2 Registratie patiënten... 7 1.3 ICPC registratie van

Nadere informatie

InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM

InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM De zorggroep heeft hard gewerkt om de Indicatoren sets van InEen en NHG gelijk te trekken. Na veel overleg met NHG en InEen is dit gelukt. Hieronder is een artikel te

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren Diabetes Mellitus 2 en COPD in Promedico VDF

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren Diabetes Mellitus 2 en COPD in Promedico VDF Instructie registratie kwaliteitsindicatoren Diabetes Mellitus 2 en COPD in Promedico VDF Versie 1.0, 3 mei 2012 Inhoud 1.1 Inleiding... 3 1.2 Registratie patiënten... 4 1.3 ICPC-registratie van de diagnose...

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1)

Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) Nederlandse Diabetes Federatie 033-4480845 info@diabetesfederatie.nl Stationsplein 139 3818 LE Amersfoort Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) De

Nadere informatie

Bepalingenclusters CVRM

Bepalingenclusters CVRM Bepalingenclusters CVRM Onderstaande clusters zijn afkomstig uit de HIS-tabel Bepalingenclusters en zijn in verschillende HIS en ingebouwd. De clusters zijn opgebouwd uit bepalingen uit de HIS-tabel diagnostische

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie oktober 2016

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie oktober 2016 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.8 3 oktober 2016 Specificaties Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: albuminurie advies stoppen met roken, I < 25, RR > 140 en

Nadere informatie

CVRM: patiënten selectie en registratie!! cvrm(anagement!!) Registratie 8-1-2013. Maak een (verbeter)plan!!

CVRM: patiënten selectie en registratie!! cvrm(anagement!!) Registratie 8-1-2013. Maak een (verbeter)plan!! CVRM: patiënten selectie en registratie!! Sandwichcursus huisartsen/praktijkondersteuners 13 december 2012 Organisatie: Zorggroep Synchroon en WDH Uden-Veghel en Oss cvrm(anagement!!) Maak een (verbeter)plan!!

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST TOETSINSTRUMENT

INFORMATIEBIJEENKOMST TOETSINSTRUMENT INFORMATIEBIJEENKOMST TOETSINSTRUMENT 6 juli 2015 AGENDA 1. Opening en mededelingen 2. Benchmark ketenzorg 2016 door Maarten Klomp 3. Herziening resultaatbekostiging S3 toetsinstrument 2015 door Ronald

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Mira voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Mira voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Mira voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Versie 2.0, 11 april 2013 2 Inhoud 1.1 Inleiding... 5 1.2 Registratie patiënten... 7 1.3 ICPC registratie van de

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie maart 2017

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie maart 2017 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.9 10 maart 2017 Specificaties Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: albuminurie advies stoppen met roken, BMI < 25, RR > 140

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in MicroHis voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in MicroHis voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in MicroHis voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Versie 2.0, 11 april 2013 2 Inhoud 1.1 Inleiding... 5 1.2 Registratie patiënten... 7 1.3 ICPC registratie van

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016 Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.7 30 mei 2016 Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

CVRM Implementatie Traject (CRIT) voor HVZ patiënten

CVRM Implementatie Traject (CRIT) voor HVZ patiënten CVRM Implementatie Traject (CRIT) voor HVZ patiënten Voor de logistieke inrichting van het CVRM spreekuur voor HVZ patiënten is het essentieel dat iedereen weet wie wat doet, wanneer, hoe vaak en hoe lang.

Nadere informatie

E-CVRM kernset, uitgebreide versie, feb 2014

E-CVRM kernset, uitgebreide versie, feb 2014 E-CVRM kernset, uitgebreide versie, feb 2014 De E-CVRM kernset is één van de producten voortkomend uit het project Informatiestandaard cardiometabole aandoeningen. De E-CVRM kernset beschrijft een minimale

Nadere informatie

Instructie indicatoren- en inzoomrapporten

Instructie indicatoren- en inzoomrapporten Instructie indicatoren- en inzoomrapporten Instructie indicatoren- en inzoomrapporten 1 Inhoud Indicatorenrapport... 3 Doel en toelichting... 3 Beschrijving NHG Indicatoren Diabetes in KIS VitalHealth

Nadere informatie

21 september 2011. Pagina 1 van 7

21 september 2011. Pagina 1 van 7 Overzicht van de NHG/LHV indicatoren diabeteszorg, de subset van indicatoren vastgesteld door Bureau ZiZo huisartsenzorg en de subset van indicatoren vastgesteld door Bureau ZiZo Chronische Zorg 21 september

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg 30 juni 2008 Pagina 1 van 19 Overzicht en definitie van

Nadere informatie

Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar Diabetes mellitus type 2. Bijlage. Selectie voor InEen Benchmark, rapportage over 2017

Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar Diabetes mellitus type 2. Bijlage. Selectie voor InEen Benchmark, rapportage over 2017 Mercatorlaan 1200 / 3528 BI Utrecht 030 282 3788 Postbus 2672 / 3500 GR Utrecht ineen.n1/ info@ineen.n1 Bijlage Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar 2017 Diabetes mellitus type 2 BM nr.

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico VDF voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico VDF voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico VDF voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Versie 2.0, 11 april 2013 2 Inhoud 1.1 Inleiding... 5 1.2 Registratie patiënten... 7 1.3 ICPC registratie

Nadere informatie

Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar 2017

Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar 2017 Bijlage Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar 2017 Diabetes mellitus type 2 1 Prevalentie diabetes mellitus type 2 7 1 % diabetespatiënten in zorgprogramma < 80 jr. bij wie LDL is bepaald

Nadere informatie

Versie december Pagina 1 van 33

Versie december Pagina 1 van 33 Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met mogelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 2.1 3 december 2013 Pagina 1

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie mei 2016

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie mei 2016 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.7 30 mei 2016 Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: advies stoppen met roken, BMI < 25, RR > 140 en niet behandeld egfr indicatoren

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2016 Geachte heer, mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2016 Geachte heer, mevrouw, datum 22 april 2016 Aan: contactpersonen van de zorggroepen en referentie 5693 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2016 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2016

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2016 AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 201 Versie: 1.1 Datum: januari 201 Status: Definitief Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Goedkeuring en certificering... 3 1.2 Verspreiding... 3 1.3

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR)

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.2 1 maart 2017 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico ASP voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico ASP voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico ASP voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Versie 2.0, 11 april 2013 2 Inhoud 1.1 Inleiding... 5 1.2 Registratie patiënten... 7 1.3 ICPC registratie

Nadere informatie

e-diabetes Kernset Samenwerking en verantwoording op basis van een uniforme kernset

e-diabetes Kernset Samenwerking en verantwoording op basis van een uniforme kernset e-diabetes Kernset Samenwerking en verantwoording op basis van een uniforme kernset Pagina 2 van 41 Colofon Versie: 2.0 : 27 april 2011 Auteur: NAD Thema 5 Status: Definitief Pagina 3 van 41 Inhoud Toelichting...

Nadere informatie

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2015

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2015 AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2015 specificaties indicatoren landelijke benchmark over 2015-1/18 COLOFON Titel specificaties indicatoren landelijke benchmark 2014 Datum 11

Nadere informatie

Versie november Pagina 1 van 26

Versie november Pagina 1 van 26 Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met mogelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.0 26 november 2008 Pagina 1

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.5 27 januari 2014 Pagina 1 van 31 Overzicht en

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.4 3 oktober 2012 Pagina 1 van 27 Overzicht en definitie

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.8 3 oktober 2016 Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2015 Geachte heer, mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2015 Geachte heer, mevrouw, datum 18 december 2015 Aan: contactpersonen van de zorggroepen en referentie 5458 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2015 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2018 Geachte heer/mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2018 Geachte heer/mevrouw, datum 27 november 2018 Contactpersonen van de zorggroepen en referentie 00242 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2018 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.4 3 oktober 2012 Pagina 1 van 33 Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.4 TR. van Althuis, EHC. Bastiaanssen,

Nadere informatie

Versie september Pagina 1 van 29

Versie september Pagina 1 van 29 Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met mogelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.1 30 september 2010 Pagina

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie oktober 2016

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie oktober 2016 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.8 3 oktober 2016 Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: albuminurie advies stoppen met roken, I < 25, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Bijsluiter gebruik HVZ-indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3

Bijsluiter gebruik HVZ-indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3 Bijsluiter gebruik HVZ-indicatoren in de huisartsenpraktijk Fenna Schouten f.schouten@nhg.org 09-02-2017 Versie 3 Inhoud Overzicht van de indicatoren... 2 Populatiegegevens... 2 Bloeddruk... 2 LDL en lipideverlagende

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.2 30 september 2010 Pagina 1 van 29 Overzicht en

Nadere informatie

Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz

Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Wat is Nictiz? Welke eisen stelt geïntegreerde zorg aan ICT? Waar

Nadere informatie

CVRM in N.Kennemerland

CVRM in N.Kennemerland CVRM in N.Kennemerland Goof Zonneveld Jacco Rempe Huisartsenzorg Noord-Kennemerland Zorgprogramma CVRM Preventie Preventie van HVZ traditioneel altijd aandacht voor hypertensie, onvoldoende aandacht voor

Nadere informatie

Ketenpartners: Vanaf het tweede kwartaal van 2017 kunnen huisartsen en POH's verwijzen naar ketenpartners via VIP Live.

Ketenpartners: Vanaf het tweede kwartaal van 2017 kunnen huisartsen en POH's verwijzen naar ketenpartners via VIP Live. 4. Calculus VIP Live Vanaf januari 2017 wordt gewerkt met Calculus VIP Live. Vip Live is de opvolger van Topicus KIS. Met VIP Live worden de werkprocessen vereenvoudigd. Voor huisartsen en POH's betekent

Nadere informatie

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.5c 2 april 2014 Pagina 1 van 34 Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.5c TR. van Althuis, EHC. Bastiaanssen,

Nadere informatie

Versie 1.2.b. 12 oktober Pagina 1 van 30

Versie 1.2.b. 12 oktober Pagina 1 van 30 Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met mogelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.2.b 12 oktober 2011 Pagina

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie maart 2017

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie maart 2017 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.9 1 maart 2017 Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: albuminurie advies stoppen met roken, BMI < 25, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2017 Geachte heer/mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2017 Geachte heer/mevrouw, datum 29 november 2016 Aan: contactpersonen van de zorggroepen en referentie 6007 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2017 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie juni 2016

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie juni 2016 Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie 2.0 8 juni 2016 Specificaties Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de huisarts(praktijk)

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.1 20 februari 2009 Pagina 1 van 26 Overzicht en

Nadere informatie

Het Huisartsenteam. Gaat verder dan genezen. Hart & Vaten Pas

Het Huisartsenteam. Gaat verder dan genezen. Hart & Vaten Pas Het Huisartsenteam Gaat verder dan genezen Hart & Vaten Pas Ik heb een hart- of vaatziekte Het Huisartsenteam Gaat verder dan genezen In het geval ik onwel word: Bel 112 voor een ambulance Bel mijn huisarts:

Nadere informatie

Uitgangspunten registratie hoofdbehandelaar en geen geregelde zorg (of geen programmatische zorg):

Uitgangspunten registratie hoofdbehandelaar en geen geregelde zorg (of geen programmatische zorg): Uitgangspunten registratie hoofdbehandelaar en geen geregelde zorg (of geen programmatische zorg): Indien patiënt in het KIS wordt geïncludeerd hoeft hoofdbehandelaar niet vastgelegd te worden. Deze gaat

Nadere informatie

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.3 28 juli 2011 Pagina 1 van 31 Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.3 TR. van Althuis, EHC. Bastiaanssen,

Nadere informatie

Individueel zorgplan vitale vaten

Individueel zorgplan vitale vaten Individueel zorgplan vitale vaten Wat kunt u zelf doen? Een gezonde leefstijl is het belangrijkste bij de aanpak van risicofactoren. Misschien is uw leefstijl wel goed. Zorgverleners kunnen u adviseren

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.6b 21 mei 2015 Pagina 1 van 33 Overzicht en definitie

Nadere informatie

Trazag Monitoringsformulier v1.3

Trazag Monitoringsformulier v1.3 Trazag Monitoringsformulier v1.3 Kies A49.01 (Ouderenzorg) als ICPC. Mocht later blijken dat de patiënt in aanmerking komt als kwetsbare oudere, kies dan A05 (Ouderenzorg kwetsbare oudere) als ICPC. ONDERWERP

Nadere informatie

Werkinstructie Insight voor de Praktijk

Werkinstructie Insight voor de Praktijk Werkinstructie Insight voor de Praktijk Ga in het start scherm naar Populatie management : Zodra u hierop klikt, zal het Insight Dashboard getoond worden binnen uw actieve KIS omgeving. Het Dashboard toont

Nadere informatie

Bijsluiter gebruik stoppen met roken -indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3

Bijsluiter gebruik stoppen met roken -indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3 Bijsluiter gebruik stoppen met roken -indicatoren in de huisartsenpraktijk Fenna Schouten f.schouten@nhg.org 09-02-2017 Versie 3 Inhoud Overzicht indicatoren... 2 Beschrijving per indicator... 3 Pagina

Nadere informatie

Voorlopige minimale dataset Diabetes

Voorlopige minimale dataset Diabetes Voorlopige minimale dataset Diabetes Bestand 1: Identificatie client/patient nummer Begindatum_zorgtraject Einddatum_zorgtraject Reden_einddatum_zorgtraject Einde kalenderjaar Verwijzing naar 2e lijn Overlijden

Nadere informatie

regio uw praktijk 2004 43.8 56.2 % % jaar 6.9 jaar 15.9 66.5 8.2 9.4 % % % 67.8 54.1 17.6 % % % 7.1 4.4 81.8 148.5 29.9 mmhg

regio uw praktijk 2004 43.8 56.2 % % jaar 6.9 jaar 15.9 66.5 8.2 9.4 % % % 67.8 54.1 17.6 % % % 7.1 4.4 81.8 148.5 29.9 mmhg Algemene gegevens -5 In het onderstaande overzicht kunt u de gegevens uit uw praktijk van 5 (laatste kolom) vergelijken met die van 5 huisartspraktijken uit de regio (eerste kolom) en uw eigen praktijk

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER IN- EN EXCLUSIE CVRM Versie w1.1 Jan. 2017

INVENTARISATIEFORMULIER IN- EN EXCLUSIE CVRM Versie w1.1 Jan. 2017 INVENTARISATIEFORMULIER IN- EN EXCLUSIE CVRM Versie w1.1 Jan. 2017 Opname in de keten is alleen mogelijk voor patiënten die aan de onderstaande criteria voldoen: patiënten waarvan opdrachtnemer de hoofdbehandelaar

Nadere informatie

Bijlage 3 Geïntegreerde KwaliteitZZorg Farmacie 3 (GKF3)

Bijlage 3 Geïntegreerde KwaliteitZZorg Farmacie 3 (GKF3) Bijlage 3 Geïntegreerde KwaliteitZZorg Farmacie 3 (GKF3) Zorg en Zekerheid benadrukt de geïntegreerde samenwerking tussen de huisarts en de apotheker. In 2012 zijn wij daarom gestart met het inkopen van

Nadere informatie

HET VRM SPREEKUUR. Van richtlijn naar praktijk

HET VRM SPREEKUUR. Van richtlijn naar praktijk HET VRM SPREEKUUR Van richtlijn naar praktijk Even voorstellen Mieke Wijnen Kwaliteitsmedewerker VRM bij 178 huisartsen uit Oost Twente en de Vechtstreek aangesloten bij de zorggroep. Sinds 5 jaar DBC

Nadere informatie

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.2 30 september 2010 Pagina 1 van 31 Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.2 PhJ. Postema, TR. van

Nadere informatie

SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE

SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE UITGANGSPUNT HUIDIGE SITUATIE Huisartsen controleren niet systematisch patiënten met een hart- en/of vaatziekte (HVZ). Om hierin verbetering aan te brengen moet de huisarts

Nadere informatie

Versie 2.0. Beste huisarts/ praktijkondersteuner, In dit document vindt u een overzicht van wat het benchmark traject inhoud.

Versie 2.0. Beste huisarts/ praktijkondersteuner, In dit document vindt u een overzicht van wat het benchmark traject inhoud. Beste huisarts/ praktijkondersteuner, In dit document vindt u een overzicht van wat het benchmark traject inhoud. Benchmark bijeenkomst: De benchmark is een twee uur durende bijeenkomst waarbij de aanwezige

Nadere informatie

Opleverdocument KIS 3.7.0

Opleverdocument KIS 3.7.0 Opleverdocument KIS 3.7.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Algemeen: Prestatietypes voor meerdere onderzoeken kunnen toevoegen en invoeren... 2 Toevoegen prestatietype... 2 Wijzigen prestatietype... 2

Nadere informatie

Instructie Dossieronderzoek CVR RCH Midden Brabant Versie 1.2 2012

Instructie Dossieronderzoek CVR RCH Midden Brabant Versie 1.2 2012 Instructie Dossieronderzoek CVR RCH Midden Brabant Versie 1.2 2012 CVRM Werkwijzer CVR dossieronderzoek RCH Midden Brabant versie 1.0 2013 Bijlage 2.1 1 Werkwijzer dossieronderzoek I. Inleiding Hoe gaat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Opleverdocument Portavita KIS april

Inhoudsopgave. Opleverdocument Portavita KIS april Opleverdocument 4.4.0 Portavita KIS april 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Algemeen: toevoeging SOEP-regels aan afronding onderzoeken... 2 Algemeen: toevoeging nieuwe labwaarden... 4 Algemeen: Persoonlijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Coöperatie Epe- Oene U.A.

Jaarverslag 2014. Coöperatie Epe- Oene U.A. Jaarverslag 2014 Coöperatie Epe- Oene U.A. 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling jaarmeting 3. Indicatoren 4. Meetmethoden 5. Uitkomsten 6. Interpretatie en bespreking - Diabetes - COPD - VRM 7.

Nadere informatie

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich.

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich. Bijlage 1: samenwerkingsafspraken diëtisten binnen DBC CVRM GHC Uitgangspunten Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) staat voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

Handleiding Medicom Op orde brengen probleemlijst CVRM

Handleiding Medicom Op orde brengen probleemlijst CVRM Handleiding Medicom Op orde brengen probleemlijst CVRM Stappen: 1. Maak lijst van patiënten met ICPC-code atherosclerotische HVZ 2. Maak lijst van patiënten met antistolling/plaatjesaggregatieremmers 3.

Nadere informatie

Chronische Nierschade

Chronische Nierschade Chronische Nierschade Uitingen nieraandoeningen: Verlies van eiwit via de urine, albuminurie Specifieke sedimentsafwijkingen Afname van de glomerulaire filtratiesnelheid Micro-albuminurie: In een willekeurige

Nadere informatie

Informatie starten VVR zorgprogramma. Voor: huisartsenpraktijken Versie: 1.0 Syntein, december 2016

Informatie starten VVR zorgprogramma. Voor: huisartsenpraktijken Versie: 1.0 Syntein, december 2016 Informatie starten VVR zorgprogramma Voor: huisartsenpraktijken Versie: 1.0 Syntein, december 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Wat is CVRM?... 3 1.2 Richtlijnen en standaarden... 3 1.3 Voorwaarden

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

HET CVRM SPREEKUUR. In de eerste lijn

HET CVRM SPREEKUUR. In de eerste lijn HET CVRM SPREEKUUR In de eerste lijn Even voorstellen Mieke Wijnen Programmacoördinator CVRM bij Thoon Taken Praktijken begeleiden bij het opzetten van het categoraal spreekuur CVRM Aanbieden van hulpmiddelen

Nadere informatie

Registratieprotocol ouderenzorg

Registratieprotocol ouderenzorg RCH15.1066 Registratieprotocol ouderenzorg HISSEN Verslaglegging: Lianne van Gastel, POH Ellen Struijcken, Zorgprogramma-coördinator Kwetsbare ouderen RCH Rens Henquet, kaderarts Ouderengeneeskunde RCH

Nadere informatie

GIANTT REGISTRATIE RICHTLIJNEN EN TIPS. Januari 2011

GIANTT REGISTRATIE RICHTLIJNEN EN TIPS. Januari 2011 GIANTT REGISTRATIE RICHTLIJNEN EN TIPS Januari 2011 Hoofdpunten Gegevens over lab-uitslagen en lichamelijk onderzoek: Journaal: meetwaarden in journaalteksten moeten herkenbaar zijn door de notatie label,

Nadere informatie

Dokter wat heb ik. Casuïstiek workshop over de Multidisciplinaire richtlijn CVRM 2011

Dokter wat heb ik. Casuïstiek workshop over de Multidisciplinaire richtlijn CVRM 2011 Dokter wat heb ik Casuïstiek workshop over de Multidisciplinaire richtlijn CVRM 2011 Pretoets Zijn de volgende stellingen juist of onjuist? 1. De risicotabel geeft een schatting van het 10-jaarsrisico

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren diabetes ketenzorg Dokterscoop 2014. Zorggroep diabetes Dokterscoop

Prestatie-indicatoren diabetes ketenzorg Dokterscoop 2014. Zorggroep diabetes Dokterscoop Prestatie-indicatoren diabetes ketenzorg Dokterscoop 2014 Zorggroep diabetes Dokterscoop Onderstaand worden de prestatie-indicatoren weergegeven van de diabetes ketenzorg Dokterscoop 2014. Als basis van

Nadere informatie

Zorgprogramma CVRM. OCE Nijmegen 2015

Zorgprogramma CVRM. OCE Nijmegen 2015 Zorgprogramma CVRM OCE Nijmegen 2015 Versie: CVRM 7.6 Datum: 23 november 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. CVRM ketenzorg... 5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Doelstelling CVRM zorgprogramma...

Nadere informatie

HART EN VAATZIEKTEN PROTOCOL CELLO

HART EN VAATZIEKTEN PROTOCOL CELLO HART EN VAATZIEKTEN PROTOCOL CELLO Leiden Augustus 2011 Inleiding Dit protocol omvat diagnostiek, preventie en behandeling van hart- en vaatziekten (HVZ) en dient als hulpmiddel voor het opzetten en houden

Nadere informatie

PRAKTIJKDOCUMENT. CVRM Secundaire preventie 2014. In de huisartsenpraktijk

PRAKTIJKDOCUMENT. CVRM Secundaire preventie 2014. In de huisartsenpraktijk PRAKTIJKDOCUMENT CVRM Secundaire preventie 2014 In de huisartsenpraktijk Referenties - ELZHA Startdocument Zorgprogramma ketenzorg VRM,Pilot in de Wijk, mei 2011 - ELZHA Praktijkdocument CVRM, Concept

Nadere informatie

Veneus plasma Normaal Glucose nuchter (mmol/l) < 6.1 Glucose niet nuchter (mmol/l) < 7.8 Impaired fasting glucose Glucose nuchter (mmol/l) 6.1 en < 7.0 (IFG) én (gestoord nuchter glucose) Glucose niet

Nadere informatie

Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven

Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven Chronische zorg transmurale uitwerking Louis Lieverse Internist vasculair geneeskundige Stafarts

Nadere informatie

CVRM: richtlijnen en werkwijze in 2 de lijn. Sybiel Bakker-Aling VS vasculaire geneeskunde Gelre ziekenhuis Apeldoorn

CVRM: richtlijnen en werkwijze in 2 de lijn. Sybiel Bakker-Aling VS vasculaire geneeskunde Gelre ziekenhuis Apeldoorn CVRM: richtlijnen en werkwijze in 2 de lijn Sybiel Bakker-Aling VS vasculaire geneeskunde Gelre ziekenhuis Apeldoorn Onderwerpen Waarom CVRM in de 2 de lijn? Wat willen we bereiken Expertise poli Doelgroep

Nadere informatie

CVRM casuïstiek Workshop benchmarkbijeenkomst

CVRM casuïstiek Workshop benchmarkbijeenkomst CVRM casuïstiek Workshop benchmarkbijeenkomst 21-03-2017 Jeanette Caljouw-Vos, kaderarts HVZ Casus dhr/mw Muller Stel een gezonde 82 jarige. RR 170/95 180/80 en 160/100. Mijn ingeving zegt de leeftijd

Nadere informatie

DIABETES POPULATIE DEFINIËREN. Versie 3 : 4 maart 2013 Auteur : Datamanagement

DIABETES POPULATIE DEFINIËREN. Versie 3 : 4 maart 2013 Auteur : Datamanagement Versie 3 : 4 maart 2013 Auteur : Datamanagement INHOUD DIABETES POPULATIE DEFINIËREN 1 Inhoud...1 1. Inleiding...2 2. Diabetes populatie definiëren...3 2.1 Episodegericht coderen middels ICPC...3 2.2 Registreren

Nadere informatie