InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM"

Transcriptie

1 InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM De zorggroep heeft hard gewerkt om de Indicatoren sets van InEen en NHG gelijk te trekken. Na veel overleg met NHG en InEen is dit gelukt. Hieronder is een artikel te lezen zoals deze vermeld staat op de website van InEen: Bron: De NHG Indicatoren sets (waarnaar het artikel van InEen hierboven verwijst) zijn te vinden via de volgende weblink: NHG Indicatoren Op de komende pagina s zijn van de zorgstraten DM, COPD en CVRM, per zorgstraat, de onderdelen van de NHG documenten opgenomen, waarin de Indicatoren sets vermeld staan.

2 Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.5c 2 april 2014 Pagina 1 van 34

3 Beschrijving van de diabetesindicatoren huisartsenzorg Bij onderstaande indicatoren (1-5) wordt in de teller het aantal patiënten gevraagd dat aan een bepaalde voorwaarde voldoet. De noemer is per indicator vermeld en heeft als peildatum het einde van de rapportageperiode. Bij alle indicatoren gaat het om alle patiënten met diabetes mellitus. Er wordt hier (nog) geen onderscheid gemaakt in DM type 1 en DM type 2; patiënten met diabetes type 1 én een expliciete registratie daarvan tellen echter niet mee. Bij twee indicatoren gaat het om de verdeling type 1 en type 2 in de groep diabetespatiënten. Het is daarom van belang om bij de registratie van diabetespatiënten het onderscheid te handhaven. Patiënten met zowel diabetes als hart- en vaatziekten vallen onder de indicatorenset voor patiënten met diabetes. In de indicatorensets voor patiënten met hart- en vaatziekten die in aanmerking komen voor cardiovasculair risicomanagement (CVRM) zijn patiënten met diabetes of diabetes in combinatie met hart- en vaatziekten geëxcludeerd. Bij alle indicatoren gaat het om de vaste, bij de huisarts ingeschreven patiënten en deelpopulaties daarbinnen. Wanneer een ICPC-code is aangeduid op rubrieksniveau dan zijn de onderliggende ICPC-subcodes geïncludeerd, tenzij anders aangegeven. Indicator 5 heeft betrekking op het aantal diabetespatiënten waarover in de daaropvolgende indicatoren wordt gerapporteerd. Indicatoren over de gehele praktijkpopulatie (vaste, bij de huisarts ingeschreven patiënten) nr omschrijving type bron 1 % bekende diabetespatiënten (eerste en tweede lijn) in de praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode (noemer is praktijkpopulatie) 2 % diabetespatiënten type 1 van alle bekende diabetespatiënten (eerste en tweede lijn) in de praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode (noemer is bekende diabetespatiënten) nvt nvt NPA, IGZ Pagina 11 van 34

4 nr omschrijving type bron 3 % diabetespatiënten type 2 van alle bekende diabetespatiënten (eerste en tweede lijn) in de praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode (noemer is bekende diabetespatiënten) 4 % van alle diabetespatiënten (exclusief type 1) die in de eerste lijn worden behandeld (definitie: huisarts is hoofdbehandelaar voor 12 maanden of meer) in de praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode (noemer is praktijkpopulatie) 5 % van alle diabetespatiënten (exclusief type 1) die in de eerste lijn worden behandeld (definitie: huisarts is hoofdbehandelaar voor 12 maanden of meer) en die 12 maanden of meer zijn ingeschreven in de praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode (noemer is praktijkpopulatie). Dit is de populatie (noemer) waar via de indicatoren hieronder over wordt gerapporteerd. Bij een aantal indicatoren betreft het deelpopulaties (noemer) binnen deze groep. nvt nvt nvt NPA Indicatoren 6 t/m 46 hebben betrekking op alle diabetespatiënten (exclusief type 1) van wie de huisarts voor 12 maanden of meer hoofdbehandelaar is ( 12 maanden) en die 12 maanden of meer ( 12 maanden) zijn ingeschreven. Indicatoren 6 t/m 46 hebben betrekking op het handelen in een rapportageperiode van 12 maanden, tenzij anders aangegeven. nr omschrijving type bron HbA1c 6 % diabetespatiënten bij wie HbA1c in de afgelopen 12 maanden is bepaald NPA, Taakgroep 44 % diabetespatiënten met een leeftijd onder de 70 jaar (< 70) en een HbA1c bepaling in de afgelopen 12 maanden en een van 53 mmol/mol of lager ( 53) in de groep diabetespatiënten met een leeftijd onder de 70 jaar (< 70) 46 % diabetespatiënten met een HbA1c bepaling in de afgelopen 12 maanden en een van groter dan 64 mmol/mol (> 64) NPA, Taakgroep, IGZ NPA, Taakgroep Pagina 12 van 34

5 nr omschrijving type bron Bloeddruk 9 % diabetespatiënten bij wie de bloeddruk in de afgelopen 12 maanden is bepaald NPA, Taakgroep 42 % diabetespatiënten met een leeftijd van 80 jaar of lager (< 81 jaar) en een systolische bloeddruk bepaling in de afgelopen 12 maanden met een van 140 mm Hg of lager ( 140) in de groep diabetespatiënten met een leeftijd van 80 jaar of lager (< 81) Lipidenprofiel 11 % diabetespatiënten bij wie het lipidenprofiel (totaal cholesterol en triglyceriden en HDL en LDL) is bepaald in de afgelopen 12 maanden 45 % diabetespatiënten met een leeftijd van van 80 jaar of lager (< 81) en een LDL-cholesterol bepaling in de afgelopen 12 maanden met een gelijk aan 2,5 mmol/l of lager ( 2,5) in de groep diabetespatiënten met een leeftijd van 80 jaar of lager (<81) NPA, Taakgroep NPA, Taakgroep NPA, Taakgroep 14 % diabetespatiënten die een lipidenverlagend medicament (bijvoorbeeld statines) gebruiken NPA, Taakgroep Nierfunctie 15 % diabetespatiënten bij wie de egfr is berekend of bepaald in de afgelopen 12 maanden NPA 16 % diabetespatiënten met een egfr tussen 60 ml/min (< 60) en 30 ( 30) NPA 17 % diabetespatiënten met een egfr lager is dan 30 ml/min (< 30) NHG 18 % diabetespatiënten met urineonderzoek (porties) op albumine of albumine/kreatinine ratio in de afgelopen 12 maanden Roken 19 % diabetespatiënten waarvan het rookgedrag bekend is NPA NPA, Taakgroep 34 % patiënten die roken in de groep patiënten waarvan het rookgedrag bekend is Taakgroep 35 % patiënten die de afgelopen 12 maanden een advies kregen om te stoppen met roken, in de groep patiënten die roken NHG Pagina 13 van 34

6 nr omschrijving type bron Voeding, Bewegen en BMI 21 % diabetespatiënten bij wie de Body Mass Index berekend (bekend) is in de afgelopen 12 maanden NPA, Taakgroep 22 % diabetespatiënten bij wie de Body Mass Index lager is dan 25 kg/m 2 (< 25) NPA, Taakgroep 38 % diabetespatiënten waarbij het voedingspatroon is besproken in de afgelopen 12 maanden 43 % diabetespatiënten waarbij het alcoholgebruik is geregistreerd in de afgelopen 5 jaar 40 % diabetespatiënten waarbij de mate van lichaamsbeweging is geregistreerd in de afgelopen 12 maanden Voetonderzoek 23 % diabetespatiënten met een voetonderzoek in de afgelopen 12 maanden NPA, Taakgroep 41 % diabetespatiënten met een registratie van de Simm s classificatie van het voetonderzoek in de afgelopen 12 maanden 24 % patiënten met diabetische voetafwijkingen (bevindingen voetonderzoek afwijkend bij laatste controle) Oogonderzoek NAD, zorggroepen Taakgroep 25 % diabetespatiënten met een funduscontrole in de afgelopen 24 maanden NPA, Taakgroep 26 % diabetespatiënten met een diabetische retinopathie Taakgroep Behandeling 27 % patiënten alleen niet-medicamenteus behandeld (lifestyle en/of dieet) Taakgroep 28 % patiënten medicamenteus alleen behandeld met niet-insuline antidiabetica Taakgroep 29 % patiënten medicamenteus behandeld met niet-insuline antidiabetica en insuline Taakgroep 30 % patiënten medicamenteus alleen behandeld met insuline Taakgroep Pagina 14 van 34

7 nr omschrijving type bron 33 % patiënten dat gevaccineerd is tegen influenza in de voorafgaande 12 maanden NHG Totaal controlebeleid 31 % patiënten met de combinatie van gegevens op eerder genoemde indicatoren (HbA1c, bloeddruk, lipidenprofiel, nierfunctie, rookgedrag, BMI, voetonderzoek en oogonderzoek) NHG Pagina 15 van 34

8 Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg Versie januari 2014 Pagina 1 van 28

9 Beschrijving van indicatoren COPD Definities COPD: de diagnose COPD wordt gesteld bij patiënten ouder dan 40 jaar met klachten van dyspnoe en/of hoesten, al of niet met slijm opgeven, in combinatie met een relevante rookhistorie (> 20 jaar roken of > 15 pakjaren), én een FEV1/FVC-ratio na bronchusverwijding van < 0,7. Bij alle indicatoren gaat het om de vaste, bij de huisarts ingeschreven patiënten en deelpopulaties daarbinnen. Bij onderstaande indicatoren (1-3) wordt in de teller het aantal patiënten gevraagd dat aan een bepaalde voorwaarde voldoet. De noemer bestaat uit de omvang van de (praktijk)populatie aan het einde van de rapportageperiode. Indicator 2 heeft betrekking op het totaal aantal patiënten bekend met COPD onder behandeling in de eerste lijn (huisarts is hoofdbehandelaar) in de praktijkpopulatie. Indicator 3 heeft betrekking op het totaal aantal patiënten bekend COPD onder behandeling in de eerstelijn (huisarts is hoofdbehandelaar) dat 12 maanden of langer is ingeschreven. Dit is de deelpopulatie waarover in de daaropvolgende indicatoren wordt gerapporteerd. Wanneer een ICPC-code is aangeduid op rubrieksniveau dan zijn de onderliggende ICPC-subcodes geïncludeerd, tenzij anders aangegeven. Indicatoren over de gehele patiëntenpopulatie nr status Omschrijving type Opmerking 1 % patiënten met een leeftijd ouder dan 40 jaar (> 40) en bekend met COPD (eerste en tweede lijn) in de praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode structuur Pagina 10 van 28

10 2 % patiënten met een leeftijd ouder dan 40 jaar (> 40) en bekend met COPD die in de eerste lijn worden behandeld (definitie: huisarts is hoofdbehandelaar voor 12 maanden of meer) in de praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode 3 % patiënten met een leeftijd ouder dan 40 jaar (> 40) en bekend met COPD die in de eerste lijn worden behandeld (definitie: huisarts is hoofdbehandelaar voor 12 maanden of meer) én minimaal 12 maanden zijn ingeschreven in de praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode structuur structuur Bij indicatoren 4 t/m 19 is de noemer van de indicator gelijk aan alle patiënten met een leeftijd ouder dan 40 jaar (> 40) en bekend COPD van wie de huisarts hoofdbehandelaar is voor 12 maanden of meer en die 12 maanden of meer zijn ingeschreven (aantal patiënten zoals gedefinieerd in indicator 3), tenzij anders aangegeven (specifieke subgroep). De teller is gelijk aan het aantal patiënten dat voldoet aan één of meer criteria en verder vallende binnen de criteria van de noemer. nr status Omschrijving type Opmerking Roken 4 % patiënten waarvan het rookgedrag bekend is 5 % patiënten die roken in de groep patiënten waarvan het rookgedrag bekend is noemer voor volgende indicator 6 % patiënten met een advies om te stoppen met roken in de afgelopen 12 maanden in de groep patiënten die roken BMI 7 % patiënten bij wie de Body Mass Index berekend is in de afgelopen 12 maanden 15 % patiënten met een BMI bepaald in de afgelopen 12 maanden en met een uitslag van minder dan 21 (< 21) Behandeling en monitoring 8 % patiënten waarbij inhalatietechniek is gecontroleerd in de afgelopen 12 maanden 9 % patiënten waarbij een spirometrie (FEV1 post BD, FVC post BD en FEV1/FVC ratio post BD) is gedaan in de afgelopen 12 maanden subgroep Pagina 11 van 28

11 nr status Omschrijving type Opmerking 16 intern % patiënten waarbij een spirometrie (FEV1 pre BD, FVC pre BD, FEV1/FVC ratio pre BD, FEV1 post BD, FVC post BD of FEV1/FVC ratio post BD: minimaal één van deze metingen) is gedaan in de afgelopen 12 maanden 10 % patiënten die vaccinatie tegen influenza hebben gehad de voorafgaande 12 maanden 11 % patiënten waarbij het functioneren van de patiënt volgens een gestructureerde methode is vastgelegd de afgelopen 12 maanden (volgens CCQ of RIQ-MON10 of MRC) 12 % patiënten waarbij de mate van beweging is gecontroleerd in de voorafgaande 12 maanden 13 % patiënten waarbij de ernst van de aandoening volgens de GOLD-classificatie is geregistreerd in de afgelopen 5 jaar 14 % patiënten waarbij zich in de afgelopen 12 maanden 2 of meer (nieuwe) exacerbaties hebben voorgedaan 17 intern % patiënten waarbij in de afgelopen 12 maanden 2 of meer corticosteroid stootkuren zijn voorgeschreven 18 % patiënten die behandeld worden met inhalatiecorticosteroiden (3 of meer voorschriften afgelopen 12 maanden) 19 % patiënten die behandeld worden met inhalatiecorticosteroiden (3 of meer voorschriften) en die een GOLD-classificatie hebben van 1 of 2 Pagina 12 van 28

12 Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.5b 3 maart 2014 Pagina 1 van 32

13 Beschrijving van indicatoren risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten De indicatoren bij cardiovasculair risicomanagement zijn opgesplitst in twee onderdelen: - cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten (secondaire preventie) - cardiovasculair risicomanagement bij mogelijk hoogrisicogroepen (primaire preventie) Deze set indicatoren heeft betrekking op cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten. Bij alle indicatoren gaat het om de vaste, bij de huisarts ingeschreven patiënten en deelpopulaties daarbinnen Bij onderstaande indicatoren (1, 24, 2) wordt in de teller het aantal patiënten gevraagd dat aan een bepaalde voorwaarde voldoet. De noemer bestaat uit de omvang van de (praktijk)populatie aan het einde van de rapportageperiode. Bij al deze indicatoren gaat het om alle patiënten bekend met atherothrombotische hart- en vaatziekten (HVZ). Hieronder vallen patiënten met de volgende aandoeningen (inclusiecriteria): Myocard Infarct (MI) Angina Pectoris (AP) Onbloedig Cerebrovasculair Accident (CVA) cq. herseninfarct Transient Ischaemic Attack (TIA) Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) Aneurysma Aortae (AAA) NB. hypertensie, hypercholesterolemie, hartfalen en een bloedig CVA zijn geen inclusiecriteria voor het samenstellen van de groep patiënten met bekende atherothrombotische hart- en vaatziekten. NB. diabetes mellitus is een exclusiecriterium voor het samenstellen van de groep patiënten met bekende atherothrombotische hart- en vaatziekten. NB. Wanneer een ICPC-code is aangeduid op rubrieksniveau dan zijn de onderliggende ICPC-subcodes geïncludeerd. Pagina 11 van 32

14 Indicatoren over de gehele praktijkpopulatie nr status omschrijving type bron opmerkingen 1 % patiënten bekend met HVZ (myocardinfarct, angina pectoris, TIA, herseninfarct, aneurysma aortae of perifeer arterieel vaatlijden) in de praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode (noemer is praktijkpopulatie) 24 % patiënten bekend met HVZ waarbij aangenomen kan worden dat de huisarts voor 12 maanden of meer hoofdbehandelaar is voor het CV-beleid in de praktijkpopulatie 2 % patiënten bekend met HVZ waarbij aangenomen kan worden dat de huisarts voor 12 maanden of meer hoofdbehandelaar is voor het CV-beleid en die 12 maanden of meer zijn ingeschreven bij de praktijk in de praktijkpopulatie structuur structuur structuur NPA VWS Pagina 12 van 32

15 Indicatoren 3 t/m 32 hebben betrekking op alle vaste patiënten bekend met HVZ waarbij aangenomen kan worden dat de huisarts voor 12 maanden of meer hoofdbehandelaar is voor het CV-beleid én die 12 maanden of meer ( 12 maanden) zijn ingeschreven bij de praktijk. Deze populatie vormt de noemer van de indicatoren 3 t/m 32, tenzij nader aangeduid (ingeperkt). Indicatoren 3 t/m 32 hebben betrekking op het handelen in een rapportageperiode van 12 maanden, tenzij anders aangegeven. nr status omschrijving type bron opmerkingen Bloeddruk 3 % patiënten bekend met HVZ bij wie de bloeddruk in de afgelopen 12 maanden is bepaald 25 % patiënten bekend met HVZ met een leeftijd van 80 jaar of lager (< 81 jaar) en een systolische bloeddruk bepaling in de afgelopen 12 maanden met een van 140 mm Hg of lager ( 140) in de groep patiënten bekend met HVZ met een leeftijd van 80 jaar of lager (<81) Lipidenprofiel 26 % patiënten bekend met HVZ bij wie LDL-cholesterol is bepaald in de afgelopen 5 jaar 33 intern % patiënten bekend met HVZ bij wie LDL-cholesterol is bepaald in de afgelopen 12 maanden 30 % patiënten bekend met HVZ met een leeftijd van 80 jaar of lager (< 81) en een LDL-cholesterol bepaling in de afgelopen 5 jaar met een van 2,5 mmol/l of lager ( 2,5) in de groep patiënten bekend met HVZ met een leeftijd van 80 jaar of lager (<81) 31 % patiënten bekend met HVZ én LDL-cholesterol > 2,5 mmol/l die geen lipidenverlagend medicament (bijvoorbeeld statines) krijgen voorgeschreven in de groep patiënten bekend met HVZ en LDLcholesterol > 2,5 mmol/l NPA NPA NPA InEen NPA NPA subgroep Pagina 13 van 32

16 nr status omschrijving type bron opmerkingen Roken 8 % patiënten bekend met HVZ waarvan het rookgedrag bekend is NPA 9 % patiënten bekend met HVZ die roken in de groep patiënten waarvan het rookgedrag bekend is 10 % patiënten dat een stoppen met roken advies kreeg in de afgelopen 12 maanden in de groep HVZ-patiënten die roken NPA subgroep Pagina 14 van 32

17 nr status omschrijving type bron opmerkingen BMI 11 % patiënten bekend met HVZ bij wie de Body Mass Index geregistreerd is in de afgelopen 12 maanden 12 % patiënten bekend met HVZ bij wie de Body Mass Index lager is dan 25 kg/m 2 (< 25) in de afgelopen 12 maanden Nierfunctie 28 % patiënten bekend met HVZ waarbij de egfr is bepaald in de afgelopen 5 jaar 32 intern % patiënten bekend met HVZ waarbij de egfr is bepaald in de afgelopen 12 maanden Overige 14 % patiënten bekend met HVZ die antistollingsmiddelen of plaatjesaggregatieremmers krijgen voorgeschreven (acetylsalicylzuur, carbasalaat calcium, acenocoumarol, clopidogrel etc.) 15 % patiënten bekend met HVZ met een nuchtere glucosemeting in de afgelopen 5 jaar 16 % patiënten bekend met HVZ die gevaccineerd zijn tegen influenza in de voorgaande 12 maanden 17 % patiënten bekend met HVZ waarbij de mate van beweging is geregistreerd in de voorgaande 12 maanden NPA NPA NPA NHG 18 % patiënten bekend met HVZ met een bewegingsadvies ooit NHG Standaard is hier niet eenduidig over Standaard is hier niet eenduidig over; toegevoegd omdat bij de meeste patiënten met HVZ een jaarlijkse bepaling geindiceerd is ivm geneesmiddelengebruik Pagina 15 van 32

18 nr status omschrijving type bron opmerkingen 19 % patiënten bekend met HVZ waarbij het voedingspatroon is besproken in de voorgaande 12 maanden NHG 20 % patiënten bekend met HVZ met een voedingsadvies ooit NHG 27 % patiënten bekend met HVZ waarbij het alcoholgebruik is geregistreerd in de afgelopen 12 maanden 29 % patiënten bekend met HVZ met een compleet risicoprofiel (rookstatus, voeding, beweging, alcoholgebruik, BMI, bloeddruk, glucose, LDL, egfr) NHG IGZ Pagina 16 van 32

21 september 2011. Pagina 1 van 7

21 september 2011. Pagina 1 van 7 Overzicht van de NHG/LHV indicatoren diabeteszorg, de subset van indicatoren vastgesteld door Bureau ZiZo huisartsenzorg en de subset van indicatoren vastgesteld door Bureau ZiZo Chronische Zorg 21 september

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016 Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.7 30 mei 2016 Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Diabetes. D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9. D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8. D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6

Diabetes. D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9. D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8. D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6 Diabetes uw praktijk alle praktijke n D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9 D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8 D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6 D6 HbA1c bepaald 70,9 70,5 D36 HbA1c < 53 81,3

Nadere informatie

11 april 2012. Pagina 1 van 5

11 april 2012. Pagina 1 van 5 Overzicht van de NHG/LHV indicatoren COPD-zorg, de subset van indicatoren vastgesteld door Bureau huisartsenzorg en de subset van indicatoren vastgesteld door Bureau Chronische Zorg 11 april 2012 Pagina

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1)

Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) Nederlandse Diabetes Federatie 033-4480845 info@diabetesfederatie.nl Stationsplein 139 3818 LE Amersfoort Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) De

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.8 3 oktober 2016 Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie mei 2016

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie mei 2016 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.7 30 mei 2016 Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: advies stoppen met roken, BMI < 25, RR > 140 en niet behandeld egfr indicatoren

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016 Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.7 30 mei 2016 Specificaties Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie oktober 2016

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie oktober 2016 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.8 3 oktober 2016 Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: albuminurie advies stoppen met roken, I < 25, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie maart 2017

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie maart 2017 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.9 1 maart 2017 Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: albuminurie advies stoppen met roken, BMI < 25, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg 30 juni 2008 Pagina 1 van 19 Overzicht en definitie van

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.8 3 oktober 2016 Specificaties Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2016 Geachte heer, mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2016 Geachte heer, mevrouw, datum 22 april 2016 Aan: contactpersonen van de zorggroepen en referentie 5693 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2016 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar 2017

Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar 2017 Bijlage Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar 2017 Diabetes mellitus type 2 1 Prevalentie diabetes mellitus type 2 7 1 % diabetespatiënten in zorgprogramma < 80 jr. bij wie LDL is bepaald

Nadere informatie

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES DIABETES

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES DIABETES INDICATORTOETS SPECIFICATIES DIABETES Meetperiode is 12 maanden, muv fundus: 24 maanden; en retinopathie: ooit Voor de uitslagen wordt de laatste meting meegenomen Nr. Omschrijving Noemer Operationalisatie

Nadere informatie

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES HVZ

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES HVZ INDICATORENTOETS SPECIFICATIES HVZ Meetperiode is 12 maanden Voor de uitslagen wordt de laatste meting in meegenomen tenzij anders aangegeven Nr Omschrijving Noemer Operationalisatie Aantal Opbouw patiëntenpopulatie:

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2015 Geachte heer, mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2015 Geachte heer, mevrouw, datum 18 december 2015 Aan: contactpersonen van de zorggroepen en referentie 5458 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2015 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie mei 2016

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie mei 2016 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.7 30 mei 2016 Specificaties Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: advies stoppen met roken, BMI < 25, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR)

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.2 1 maart 2017 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de

Nadere informatie

Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar Diabetes mellitus type 2. Bijlage. Selectie voor InEen Benchmark, rapportage over 2017

Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar Diabetes mellitus type 2. Bijlage. Selectie voor InEen Benchmark, rapportage over 2017 Mercatorlaan 1200 / 3528 BI Utrecht 030 282 3788 Postbus 2672 / 3500 GR Utrecht ineen.n1/ info@ineen.n1 Bijlage Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar 2017 Diabetes mellitus type 2 BM nr.

Nadere informatie

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie mei 2016

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie mei 2016 Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie 2.0 30 mei 2016 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de huisarts(praktijk) maakt het NHG

Nadere informatie

Bijsluiter gebruik HVZ-indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3

Bijsluiter gebruik HVZ-indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3 Bijsluiter gebruik HVZ-indicatoren in de huisartsenpraktijk Fenna Schouten f.schouten@nhg.org 09-02-2017 Versie 3 Inhoud Overzicht van de indicatoren... 2 Populatiegegevens... 2 Bloeddruk... 2 LDL en lipideverlagende

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2017 Geachte heer/mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2017 Geachte heer/mevrouw, datum 29 november 2016 Aan: contactpersonen van de zorggroepen en referentie 6007 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2017 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.4 3 oktober 2012 Pagina 1 van 27 Overzicht en definitie

Nadere informatie

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie 2.1 3 oktober 2016 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de huisarts(praktijk) maakt het NHG

Nadere informatie

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM CEL 2010 0049 Indicatorenset DM Deze indicatorenset Diabetes Melitus is vervaardigd in opdracht van ZN en wordt ingebracht bij Zichtbare Zorg als de door zorgverzekeraars gewenste indicatorenset. Zorgverzekeraars

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Medicom voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Medicom voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Medicom voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Versie 2.0, 11 april 2013 2 Inhoud 1.1 Inleiding... 5 1.2 Registratie patiënten... 7 1.3 ICPC registratie van

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.5 27 januari 2014 Pagina 1 van 31 Overzicht en

Nadere informatie

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.5c 2 april 2014 Pagina 1 van 34 Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.5c TR. van Althuis, EHC. Bastiaanssen,

Nadere informatie

Veneus plasma Normaal Glucose nuchter (mmol/l) < 6.1 Glucose niet nuchter (mmol/l) < 7.8 Impaired fasting glucose Glucose nuchter (mmol/l) 6.1 en < 7.0 (IFG) én (gestoord nuchter glucose) Glucose niet

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR)

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.1 3 oktober 2016 Specificaties Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie 2.2 1 maart 2017 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de huisarts(praktijk) maakt het NHG

Nadere informatie

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie juni 2016

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie juni 2016 Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie 2.0 8 juni 2016 Specificaties Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de huisarts(praktijk)

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie oktober 2016

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie oktober 2016 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.8 3 oktober 2016 Specificaties Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: albuminurie advies stoppen met roken, I < 25, RR > 140 en

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR)

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.2 1 maart 2017 Specificaties Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Instructie indicatoren- en inzoomrapporten

Instructie indicatoren- en inzoomrapporten Instructie indicatoren- en inzoomrapporten Instructie indicatoren- en inzoomrapporten 1 Inhoud Indicatorenrapport... 3 Doel en toelichting... 3 Beschrijving NHG Indicatoren Diabetes in KIS VitalHealth

Nadere informatie

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.4 3 oktober 2012 Pagina 1 van 33 Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.4 TR. van Althuis, EHC. Bastiaanssen,

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie maart 2017

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie maart 2017 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.9 10 maart 2017 Specificaties Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: albuminurie advies stoppen met roken, BMI < 25, RR > 140

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in MicroHis voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in MicroHis voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in MicroHis voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Versie 2.0, 11 april 2013 2 Inhoud 1.1 Inleiding... 5 1.2 Registratie patiënten... 7 1.3 ICPC registratie van

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie mei 2016

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie mei 2016 Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.0 30 mei 2016 Specificaties Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2018 Geachte heer/mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2018 Geachte heer/mevrouw, datum 27 november 2018 Contactpersonen van de zorggroepen en referentie 00242 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2018 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg 30 juni 2008 Pagina 1 van 13 Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg TR. van Althuis, NHG met medewerking

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Mira voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Mira voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Mira voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Versie 2.0, 11 april 2013 2 Inhoud 1.1 Inleiding... 5 1.2 Registratie patiënten... 7 1.3 ICPC registratie van de

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.2 30 september 2010 Pagina 1 van 29 Overzicht en

Nadere informatie

Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant

Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant Inleiding Deze rapportage laat de scores zien op de indicatoren die zijn afgesproken met de zorggroep. De informatie hiervoor

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.1 20 februari 2009 Pagina 1 van 26 Overzicht en

Nadere informatie

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich.

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich. Bijlage 1: samenwerkingsafspraken diëtisten binnen DBC CVRM GHC Uitgangspunten Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) staat voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

Bijsluiter gebruik DM2-indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 4

Bijsluiter gebruik DM2-indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 4 Bijsluiter gebruik DM2-indicatoren in de huisartsenpraktijk Fenna Schouten f.schouten@nhg.org 09-02-2017 Versie 4 Inhoud Overzicht indicatoren... 2 Populatiegegevens... 2 HbA1c... 2 Bloeddruk... 2 LDL

Nadere informatie

Benchmark Diabetes 2016 SEZ Zaanstreek-Waterland

Benchmark Diabetes 2016 SEZ Zaanstreek-Waterland SEZ Zaanstreek-Waterland Waterland Mvr. M.E.M. Nota Dhr. R.T. Swart Kenniscentrum voor Ketenzorg Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Populatiegegevens... 4 Populatiegegevens gespiegelde patiënten... 5 Proces-

Nadere informatie

Regionale Ketenzorgbijeenkomst

Regionale Ketenzorgbijeenkomst Regionale Ketenzorgbijeenkomst Programma - 17.00 ontvangst - 17.30 inleiding met prestatie-indicatoren - 18.15-plm 22 uur: cursus (20 uur: koffiepauze!) Inleiding - Ketenzorg Friesland 2015 - Rapportage

Nadere informatie

Voorlopige minimale datasets voor diabetes type II, COPD en CVR

Voorlopige minimale datasets voor diabetes type II, COPD en CVR Voorlopige minimale datasets voor diabetes type II, COPD en CVR Parameters die minimaal door ketenzorgorganisaties dienen te worden geregistreerd en waarmee bestaande kwaliteitsindicatoren gevuld kunnen

Nadere informatie

Noordewierweg DM Amersfoort Jaarverslag 2013

Noordewierweg DM Amersfoort Jaarverslag 2013 Noordewierweg 84 3812 DM Amersfoort Jaarverslag 2 INHOUD blz. 1. Inleiding 3 2. Activiteiten en resultaten 3 3. Organisatie en deelnemers 4 4. Patiëntenpopulatie 5 5. Automatisering en ICT 5 6. Kwaliteit

Nadere informatie

Zorgroep Kennemer lucht

Zorgroep Kennemer lucht Zorgroep Kennemer lucht Randvoorwaarden Knelpuntanalyse Epidemiologie Zorgstandaard Zorgprogramma Indicatoren Doelstellingen Huidige knelpunten toekomst Zorggroep Kennemer lucht HAPA HONK HZNK DM COPD-CVRM-GGZ

Nadere informatie

Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel III Conceptset indicatoren

Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel III Conceptset indicatoren Platform Vitale Vaten Vasculair Risicomanagement Deel III Conceptset indicatoren Status: conceptversie 2 februari 2009 Met verzoek commentaar te leveren op de organisatie-indicatoren vòòr 21 maart 2009

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg Versie 1.3 3 oktober 2012 Pagina 1 van 22 Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg Versie 1.3 TR. van

Nadere informatie

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2016

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2016 AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 201 Versie: 1.1 Datum: januari 201 Status: Definitief Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Goedkeuring en certificering... 3 1.2 Verspreiding... 3 1.3

Nadere informatie

dinsdag 12 februari 2008 Pagina 1 van 34

dinsdag 12 februari 2008 Pagina 1 van 34 Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Specificaties Uitspoelformaat Diabetesindicatoren Richtlijn Registratie ten behoeve van Diabetesindicatoren dinsdag 12 februari 2008 Pagina

Nadere informatie

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg. Versie 1.6b

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg. Versie 1.6b Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.6b 21 mei 2015 Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.6b TR. van Althuis, M. Bouma, NHG Pagina 2 van

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.6b 21 mei 2015 Pagina 1 van 33 Overzicht en definitie

Nadere informatie

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.3 28 juli 2011 Pagina 1 van 31 Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.3 TR. van Althuis, EHC. Bastiaanssen,

Nadere informatie

Zorginhoudelijke indicatoren over de kwaliteit van de diabeteszorg voor patiënten met diabetes type 2.

Zorginhoudelijke indicatoren over de kwaliteit van de diabeteszorg voor patiënten met diabetes type 2. Zorginhoudelijke indicatoren over de kwaliteit van de diabeteszorg voor patiënten met diabetes type 2. Nederlandse Diabetes Federatie 033-4480845 info@diabetesfederatie.nl Stationsplein 139 3818 LE Amersfoort

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico VDF voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico VDF voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico VDF voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Versie 2.0, 11 april 2013 2 Inhoud 1.1 Inleiding... 5 1.2 Registratie patiënten... 7 1.3 ICPC registratie

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor astma bij volwassenen in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor astma bij volwassenen in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor astma bij volwassenen in de huisartsenzorg maandag 30 juni 2008 Pagina 1 van 15 Overzicht en definitie van indicatoren voor astma bij volwassenen in de huisartsenzorg

Nadere informatie

Rapportage zorgprogramma CVRM over 2012 Zorggroep Midden Brabant

Rapportage zorgprogramma CVRM over 2012 Zorggroep Midden Brabant Rapportage zorgprogramma CVRM over 2012 Zorggroep Midden Brabant Inleiding Deze rapportage laat de scores zien op de indicatoren die zijn afgesproken met de zorggroep. De informatie wordt gegenereerd vanuit

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1)

Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) Nederlandse Diabetes Federatie 033-4480845 info@diabetesfederatie.nl Stationsplein 139 3818 LE Amersfoort Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) De

Nadere informatie

Versie november Pagina 1 van 26

Versie november Pagina 1 van 26 Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met mogelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.0 26 november 2008 Pagina 1

Nadere informatie

Workshop voor apothekers en huisartsen. Altijd een statine bij hart- en. t Voorbeeld

Workshop voor apothekers en huisartsen. Altijd een statine bij hart- en. t Voorbeeld Workshop voor apothekers en huisartsen Altijd een statine bij hart- en vaatziekten en type-2-diabetes? t Voorbeeld Programma Maken van de ingangstoets Bespreking leerdoelen en inleiding Presentatie ti

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER IN- EN EXCLUSIE CVRM Versie w1.1 Jan. 2017

INVENTARISATIEFORMULIER IN- EN EXCLUSIE CVRM Versie w1.1 Jan. 2017 INVENTARISATIEFORMULIER IN- EN EXCLUSIE CVRM Versie w1.1 Jan. 2017 Opname in de keten is alleen mogelijk voor patiënten die aan de onderstaande criteria voldoen: patiënten waarvan opdrachtnemer de hoofdbehandelaar

Nadere informatie

Bepalingenclusters CVRM

Bepalingenclusters CVRM Bepalingenclusters CVRM Onderstaande clusters zijn afkomstig uit de HIS-tabel Bepalingenclusters en zijn in verschillende HIS en ingebouwd. De clusters zijn opgebouwd uit bepalingen uit de HIS-tabel diagnostische

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg Versie 1.5 10 februari 2015 Pagina 1 van 28 Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg Versie 1.5 TR. van

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico ASP voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico ASP voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico ASP voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Versie 2.0, 11 april 2013 2 Inhoud 1.1 Inleiding... 5 1.2 Registratie patiënten... 7 1.3 ICPC registratie

Nadere informatie

CVRM in N.Kennemerland

CVRM in N.Kennemerland CVRM in N.Kennemerland Goof Zonneveld Jacco Rempe Huisartsenzorg Noord-Kennemerland Zorgprogramma CVRM Preventie Preventie van HVZ traditioneel altijd aandacht voor hypertensie, onvoldoende aandacht voor

Nadere informatie

Samenvatting Zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2

Samenvatting Zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2 Samenvatting Zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2 Versie december 2016 Inhoud Inleiding... 2 1. Stroomschema... 3 2. Vroegdiagnostiek, identificatie en opsporing door middel van case- finding en screening...

Nadere informatie

Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel III Conceptlijst indicatoren

Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel III Conceptlijst indicatoren Platform Vitale Vaten Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel III Conceptlijst indicatoren Met dank aan Dr. J. van Lieshout (auteur), dr. M. Wensing (auteur/projectleider), IQ Healthcare, UMC St.

Nadere informatie

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.2 30 september 2010 Pagina 1 van 31 Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.2 PhJ. Postema, TR. van

Nadere informatie

CVRM: patiënten selectie en registratie!! cvrm(anagement!!) Registratie 8-1-2013. Maak een (verbeter)plan!!

CVRM: patiënten selectie en registratie!! cvrm(anagement!!) Registratie 8-1-2013. Maak een (verbeter)plan!! CVRM: patiënten selectie en registratie!! Sandwichcursus huisartsen/praktijkondersteuners 13 december 2012 Organisatie: Zorggroep Synchroon en WDH Uden-Veghel en Oss cvrm(anagement!!) Maak een (verbeter)plan!!

Nadere informatie

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Opening en welkom Adriaan Timmers, huisarts, bestuurder STERK Presentatie ketenzorgprogramma CVRM en transmurale afspraken Huug van Duijn, kaderarts Hart-

Nadere informatie

Benchmark COPD 2016 SEZ Zaanstreek-Waterland

Benchmark COPD 2016 SEZ Zaanstreek-Waterland SEZ Zaanstreek-Waterland Waterland Mvr. M.E.M. Nota Dhr. R.T. Swart Kenniscentrum voor Ketenzorg Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Populatiegegevens... 4 Populatiegegevens gespiegelde patiënten... 5 Proces-

Nadere informatie

Voorlopige minimale dataset Diabetes

Voorlopige minimale dataset Diabetes Voorlopige minimale dataset Diabetes Bestand 1: Identificatie client/patient nummer Begindatum_zorgtraject Einddatum_zorgtraject Reden_einddatum_zorgtraject Einde kalenderjaar Verwijzing naar 2e lijn Overlijden

Nadere informatie

Versie december Pagina 1 van 33

Versie december Pagina 1 van 33 Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met mogelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 2.1 3 december 2013 Pagina 1

Nadere informatie

Versie september Pagina 1 van 29

Versie september Pagina 1 van 29 Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met mogelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.1 30 september 2010 Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag Kwaliteit 2015

Jaarverslag Kwaliteit 2015 Jaarverslag Kwaliteit 2015 Datum: 22 juni 2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Leeswijzer... 3 2. Missie en visie... 3 3. Activiteiten in 2015... 4 3.1 Ontwikkeling en start nieuw zorgprogramma CVRM...

Nadere informatie

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2014

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2014 AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2014 specificaties indicatoren landelijke benchmark 2014 - v1.0 definitief 1/18 COLOFON Titel specificaties indicatoren landelijke benchmark

Nadere informatie

Aantal woorden: 6788. Aantal tabellen: 7 Aantal figuren: 3

Aantal woorden: 6788. Aantal tabellen: 7 Aantal figuren: 3 Evaluatie van een interventieonderzoek naar het verbeteren van registratie in het huisartseninformatiesysteem bij diabetes mellitus type 2 en chronische obstructieve longziekten Naam: Joris Schouwenaar

Nadere informatie

Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering

Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering Praktijknaam : Medisch Centrum Haren Praktijknummer : 2018 Praktijkadres : Kromme Elleboog 24a; 9751 RD Haren Datum audit : 11-7-2017 Datum nacontrole : n.v.t. Hoofdauditor

Nadere informatie

Versie 1.2.b. 12 oktober Pagina 1 van 30

Versie 1.2.b. 12 oktober Pagina 1 van 30 Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met mogelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.2.b 12 oktober 2011 Pagina

Nadere informatie

3. Diagnostiek en risico-inventarisatie

3. Diagnostiek en risico-inventarisatie LEIDRAAD DIABETES_BINNENWERK-BSL_100 x 150 4-4 01-09-11 15:01 Pagina 1 3. Diagnostiek en risico-inventarisatie 3.1 Diagnostiek Indien een patiënt de klassieke symptomen van diabetes heeft, is de diagnose

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSCOMMISSIE 2016

VOORBEREIDINGSCOMMISSIE 2016 VOORBEREIDINGSCOMMISSIE 2016 Participoll http://medrie.participoll.com Proef Participoll In welke gemeente bent u werkzaam? A. Lelystad B. Dronten (SwiBiDro) C. Noordoostpolder D. Urk E. Overige http://medrie.participoll.com/

Nadere informatie

Inhoud. 10 Voorwoord 10

Inhoud. 10 Voorwoord 10 Inhoud 10 Voorwoord 10 1 11 Algemene inleiding 11 1.1 11 Inleiding 11 1.2 12 De huisarts in historisch perspectief 12 1.2.1 12 De huisarts 12 1.2.2 15 De doktersassistent 15 1.3 16 NHG-standaarden 16 1.4

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Coöperatie Epe- Oene U.A.

Jaarverslag 2014. Coöperatie Epe- Oene U.A. Jaarverslag 2014 Coöperatie Epe- Oene U.A. 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling jaarmeting 3. Indicatoren 4. Meetmethoden 5. Uitkomsten 6. Interpretatie en bespreking - Diabetes - COPD - VRM 7.

Nadere informatie

Jaarverslag Coöperatie Epe-Oene U.A.

Jaarverslag Coöperatie Epe-Oene U.A. Jaarverslag 2015 Coöperatie Epe-Oene U.A. 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling jaarmeting 3. Indicatoren van de zorg 4. Meetmethoden 5. Uitkomsten 6. Interpretatie en bespreking - Diabetes - COPD

Nadere informatie

Werkinstructie Insight voor de Praktijk

Werkinstructie Insight voor de Praktijk Werkinstructie Insight voor de Praktijk Ga in het start scherm naar Populatie management : Zodra u hierop klikt, zal het Insight Dashboard getoond worden binnen uw actieve KIS omgeving. Het Dashboard toont

Nadere informatie

Zorginkoopdocument 2012

Zorginkoopdocument 2012 Zorginkoopdocument 2012 2a Ketenzorg 0 Basisdocument (visie, uitgangspunten, Achmea Divisie Zorg en Gezondheid) 1 Basis Huisartsenzorg 2 Ketenzorg Inkoopvoorwaarden 3 Geïntegreerde Eerstelijnszorg Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE

SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE UITGANGSPUNT HUIDIGE SITUATIE Huisartsen controleren niet systematisch patiënten met een hart- en/of vaatziekte (HVZ). Om hierin verbetering aan te brengen moet de huisarts

Nadere informatie

UITGANGSPUNT HUIDIGE SITUATIE

UITGANGSPUNT HUIDIGE SITUATIE Protocol CVRM secundaire preventie UITGANGSPUNT HUIDIGE SITUATIE Huisartsen controleren systematisch patiënten met een hart- en/of vaatziekte (HVZ). Om dit optimaal te laten verlopen, moet de huisarts

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren Diabetes Mellitus 2 en COPD in Promedico VDF

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren Diabetes Mellitus 2 en COPD in Promedico VDF Instructie registratie kwaliteitsindicatoren Diabetes Mellitus 2 en COPD in Promedico VDF Versie 1.0, 3 mei 2012 Inhoud 1.1 Inleiding... 3 1.2 Registratie patiënten... 4 1.3 ICPC-registratie van de diagnose...

Nadere informatie

Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz

Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Wat is Nictiz? Welke eisen stelt geïntegreerde zorg aan ICT? Waar

Nadere informatie

Handleiding voor inclusie en exclusie van patiënten in ketenzorgprogramma s Versie 23 juni 2016

Handleiding voor inclusie en exclusie van patiënten in ketenzorgprogramma s Versie 23 juni 2016 Handleiding voor inclusie en exclusie van patiënten in ketenzorgprogramma s Versie 23 juni 2016 Aanleiding Het is belangrijk dat patiënten de noodzakelijke zorg ontvangen. Dat geldt ook voor chronische

Nadere informatie