Vragenlijst Studentenmonitor 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst Studentenmonitor 2014"

Transcriptie

1 Vragenlijst Studentenmonitor Opleiding Studievoortgang Voorafgaand aan je opleiding Na je opleiding Master Achtergrondkenmerken Ouders Functiebeperking Kwaliteit en studeerbaarheid Internationalisering Inkomsten en uitgaven Betaalde arbeid Tijdbesteding Bèta en techniek Vragenlijst Studentenmonitor 2014 pagina 1 van 26

2 1 Opleiding V1. Sta je in het studiejaar ingeschreven voor een opleiding aan een universiteit of hogeschool?, ik sta momenteel ingeschreven voor een opleiding in het hoger onderwijs 2 Ja, ik studeer op dit moment in het buitenland 3 Nee, ik ben tijdelijk gestopt met studeren, maar sta nog wel ingeschreven 4 Nee, ik ben gestopt met mijn studie en heb me uitgeschreven 5 Nee, ik stond ingeschreven maar ik ben inmiddels afgestudeerd Vragenblok B-1: Heb je een betaalde baan? [naar einde] Vragenblok B-2: Sluit deze baan aan bij de opleiding die je hebt gevolgd? 2 Gedeeltelijk 3 Nee V2. Volg je een opleiding aan een universiteit of een hogeschool? Indien je meer dan één opleiding volgt vul dan de vragen in voor je belangrijkste opleiding: 1 Aan een universiteit 2 Aan een hogeschool V3. In welke stad studeer je? V4. Aan welke instelling volg je deze opleiding: V5. In welke sector studeer je: V6. Welke opleiding volg je? 1 Lijst met opleidingen 2 Anders namelijk V7. In welk jaar en in welke maand was je voor het eerst in het hoger onderwijs (hogeschool of universiteit) ingeschreven en wanneer voor je huidige opleiding? Voor het eerst in het hoger onderwijs Maand Voor het eerst aan je huidige opleiding Maand V8. Volgde je vorig studiejaar dezelfde opleiding? V9. Ben je met je vorige opleiding gestopt vanwege een negatief BSA (bindend studieadvies)? V10. Heb je ooit je studie in het hoger onderwijs langer dan een jaar onderbroken? V10a V10b V10c Ja, voordat ik een diploma heb behaald Ja, na afstuderen van een eerdere opleiding in het hoger onderwijs Nee V11. Hoe lang ben je uitgeschreven geweest? Tijdens huidige studie Aantal maanden In totaal in het hoger onderwijs Aantal maanden V12. Hoe kun je je opleiding typeren? 1 Opleiding oude stijl 2 Bacheloropleiding 3 Masteropleiding 4 Universitaire lerarenopleiding 5 Post-initiële opleiding 6 Associate degree 7 Premaster / schakelstudie Vragenlijst Studentenmonitor 2014 pagina 2 van 26

3 V13. Ben je ingeschreven als voltijd- of deeltijdstudent? 1 Voltijd 2 Deeltijd 3 Duaal V14. In welke fase van je 1 Eerste jaar 2 Tweede jaar 3 Derde jaar 4 Vierde jaar V15. In welke taal wordt op jouw opleiding voornamelijk lesgegeven? V15a V15b V15c V15d Nederlands Engels Duits Een andere taal, namelijk V16. Volg je een honoursprogramma? V17. Volg je afstandsonderwijs? Vragenlijst Studentenmonitor 2014 pagina 3 van 26

4 2 Studievoortgang V18. Hoe lang duurt je opleiding in totaal (nominaal) in maanden? 1 12 maanden/1 jaar 2 24 maanden/2 jaar 3 36 maanden/3 jaar 4 48 maanden/4 jaar 5 60 maanden/5 jaar 6 72 maanden/6 jaar 7 anders, namelijk maanden V19. Hoeveel studiepunten heb je behaald voor je huidige opleiding inclusief vrijstellingen? V19a V19b V19c In totaal heb ik voor mijn huidige opleiding behaald inclusief vrijstellingen: in EC (60 studiepunten per jaar) Dit studiejaar ( ) heb ik voor mijn huidige opleiding behaald inclusief vrijstellingen: in EC (60 studiepunten per jaar)\ Als ik tot dusver dit studiejaar ( ) al mijn vakken zou hebben gehaald dan had ik voor mijn huidige opleiding behaald: in EC (60 studiepunten per jaar) V20. Heb je vrijstellingen gekregen bij je huidige opleiding? V21. Voor hoeveel studiepunten heb je in totaal vrijstellingen gekregen? studiepunten (EC) V22. Op basis waarvan heb je deze vrijstellingen gekregen? V22a V22b V22c V22d V22e Voor een hbo-opleiding die ik NU volg Voor een hbo-opleiding die ik in het verleden heb gevolgd Voor een universitaire opleiding die ik NU volg Voor een universitaire opleiding die ik in het verleden heb gevolgd Op andere gronden, namelijk V23. Hoeveel studiepunten verwacht je dit studiejaar (vóór 1 september 2013) nog te halen? studiepunten (EC) V24. Wat is het gemiddeld cijfer van alle tentamens/studieonderdelen die je tot nu toe hebt behaald bij je huidige opleiding 1, 2 Niet van toepassing, bij mijn opleiding krijgen we geen cijfers V25. Heb je de propedeuse van je huidige opleiding behaald/alle vakken uit het eerste jaar afgerond? 1 Ik heb nog niet alle vakken van de propedeuse/het eerste jaar afgerond 2 Ik heb alle vakken van de propedeuse afgerond toen ik maanden stond ingeschreven voor deze opleiding 3 Niet van toepassing V26. Hanteert jouw opleiding een bindend studieadvies (BSA)? V27. Hoeveel procent kans geef je jezelf het einddiploma van je opleiding te behalen? 1 0% 2 10% 3 20% 4 30% 5 40% 6 50% 7 60% 8 70% 9 80% 10 90% % Vragenlijst Studentenmonitor 2014 pagina 4 van 26

5 V28. Ik verwacht het diploma van mijn huidige opleiding te behalen in: 1 Niet van toepassing Na Weet ik niet V29. Kun je aan de hand van onderstaande stellingen aangeven in hoeverre deze passen bij de wijze waarop jij in je studie staat? V29a V29b V29c V29d V29e V29f V29g V29h V29i V29j V29k V29l V29m V29n V29o V29p V29q V29r V29s V29t Ik heb bewust voor een studie gekozen waarmee ik anderen (later) kan helpen. Door te studeren kan ik een (betere) bijdrage leveren aan de maatschappij. Studeren stelt mij in staat anderen te helpen. Als je de kans krijgt om te studeren, vind ik het belangrijk om hiermee later iets goeds terug te doen voor de maatschappij/anderen. In mijn toekomstige baan vind ik het belangrijker dat ik nuttig kan zijn voor de maatschappij, dan dat ik een hoog salaris verdien. Ik heb mijn studie bewust gekozen vanuit mijn passie voor het vak. Studeren betekent voor mij kennis en inzicht vergaren over het vak dat ik heel graag wil uitoefenen. Van jongs af aan heb ik mij altijd al zeer geïnteresseerd in het vak dat ik wil uitoefenen; mijn studie is een logische stap om dit te kunnen doen. Ik ben ook buiten mijn studie graag bezig met het vak waarvoor ik studeer. Studeren vind ik belangrijk: het is een kans om mij in brede zin te ontwikkelen. Studeren is voor mij een op zichzelf staand doel. De reden dat ik studeer, is om mijzelf te kunnen ontplooien. Mijzelf verrijken is voor mij het belangrijkste tijdens mijn studie; mijn beroepsperspectief staat voor mij meer op de achtergrond. Studeren is een noodzakelijk kwaad. Een belangrijke reden om te gaan studeren is dat dit van mij verwacht werd. Ik kijk uit naar het moment waarop ik klaar ben met studeren. Ik vind het belangrijk dat mijn studie zo min mogelijk van mijn eigen vrije tijd in beslag neemt. Ik heb bewust voor een studie gekozen die mij verzekert van een goed betaalde baan. Mijn studie opent voor mij de deuren naar een baan met aanzien. Ik vind het belangrijk dat mijn studie een zeker aanzien in de maatschappij heeft. V30. In welke van de volgende beschrijvingen herken je jou het meest? 1 Ik beschouw mezelf als student ook al heb ik daarnaast ook andere bezigheden (baan, zorgtaken, etc.) 2 Ik beschouw mezelf vooral als werkende en mijn studie is bijzaak 3 Ik ben vooral bezig met andersoortige activiteiten (bijv. zorgtaken) Vragenlijst Studentenmonitor 2014 pagina 5 van 26

6 3 Voorafgaand aan je opleiding V31. Welke van de onderstaande diploma s heb je behaald? 1 Mavo/vmbo-diploma 2 Havo-diploma 3 Vwo-diploma 4 Mbo-diploma 5 Propedeusediploma hbo 6 Hbo bachelor diploma 7 Hbo masterdiploma 8 Wo bachelordiploma 9 Wo master-diploma 10 Doctoraaldiploma universiteit 11 Buitenlands diploma V32. Wanneer en waar heb jij dit diploma/deze diploma s behaald? V33. Je hebt aangegeven (ook) een diploma in het buitenland te hebben behaald. Kun je aangeven op welk(e) niveau(s), wanneer en in welk land je een diploma hebt behaald? 1 Voortgezet onderwijs 2 Middelbaar beroepsonderwijs 3 Hoger onderwijs V34. Wat was je gemiddelde eindexamencijfer bij het behalen van je diploma? Het betreft het gemiddelde cijfer op je diploma. V35. Hoe vaak ben je blijven zitten op de middelbare school, in het voortgezet onderwijs? 1 Nooit 2 1 keer 3 2 keer 4 3 keer of vaker V36. Heb je bij je studiekeuze rekening gehouden met de je kansen op de arbeidsmarkt? 1 Ik heb hier helemaal geen rekening mee gehouden 2 Ik heb hier geen rekening mee gehouden 3 Ik heb hier enigszins rekening mee gehouden 4 Ik heb hier rekening mee gehouden 5 Ik heb hier veel rekening mee gehouden V37. Heb je je op tijd aangemeld bij Studielink (uiterlijk op 1 mei)? V38. Van welke studiekeuze voorlichting heb je gebruik gemaakt voordat je je hebt aangemeld? V38a V38b V38c V38d V38e V38f V38g V38h V38i V38j V38k V38l Voorlichting/activiteiten op de vo- of mbo-school (LOB) Folders, schriftelijke voorlichting over de opleiding; Websites van instellingen/opleidingen; Open dagen voorlichtingsdagen van de universiteit of hogeschool; Meeloopdagen van universiteit of hogeschool; Proefstuderen Pre-university colleges Website Website Andere websites/schriftelijke informatie Anders, namelijk Geen van deze mogelijkheden V39. Heb je na je aanmelding bij Studielink deelgenomen aan een studiekeuzecheck/ matchingsactiviteit (bijvoorbeeld proefstuderen, gesprek, vragenlijst)? Vragenlijst Studentenmonitor 2014 pagina 6 van 26

7 V40. Waarom niet heb je hier niet aan deelgenomen? 1 Ik heb daar geen uitnodiging voor ontvangen 2 Ik was wel uitgenodigd, maar was verhinderd 3 Ik had er geen behoefte aan 4 Ik had er wel behoefte aan, maar wist niet dat ik er recht op had V41. Aan welke activiteit(en) heb je deelgenomen? V41a V41b V41c V41d Proefstuderen Vragenlijst Gesprek Anders, namelijk V42. Was deelname aan deze activiteit(en) verplicht? V43. Kon je je vinden in het advies dat je kreeg na deelname aan de studiekeuzecheck? 3 Weet niet V44. Heeft de studiekeuzecheck / matchingsactiviteit bij jou bijgedragen aan een goede studiekeuze? 3 Weet niet Vragenlijst Studentenmonitor 2014 pagina 7 van 26

8 4 Na je opleiding V45. Ben je van plan om verder te studeren na afronding van je huidige, binnen een jaar na afstuderen 2 Ja, maar niet binnen een jaar na afstuderen 3 Nee, ik ben niet van plan om verder te studeren 4 Ik weet het nog niet V46. Aan welk type opleiding ben je van plan om verder te studeren? 1 Hbo bachelor 2 Wo bachelor 3 Hbo master 4 Wo master 5 Promotietraject (Phd) 6 Anders nl. V47. Ben je van plan om deze opleiding in Nederland te volgen?, in Nederland, in het buitenland 3 Weet ik nog niet V48. Wat ben je van plan om te gaan doen in het eerste jaar na afstuderen? 1 Te blijven werken bij mijn huidige (bij)baan 2 Een (andere) baan te zoeken 3 Een eigen bedrijf op te zetten 4 Iets anders nl. 5 Ik weet het nog niet V49. Zijn onderstaande motieven voor jou belangrijk bij je keuze te gaan werken V49a V49b V49c Eigen inkomsten Ik heb een baan aangeboden gekregen Niet meer willen lenen V50. Op deze pagina tref je een aantal mogelijke beroepen of functies aan die je na je afstuderen kunt gaan vervullen. Welke functie of plaats op de arbeidsmarkt staat jou voor ogen na je afstuderen? V50a V50b V50c V50d V50e V50f V50g V50h V50i V50j V50k V50l V50m Overheid (gemeente, provincie, ministerie) Zakelijke dienstverlening (consultant, adviseur, coach, trainer) Financiële dienstverlening Promovendus, PhD, wetenschappelijk onderzoeker Docent hoger onderwijs (hbo, universiteit) Docent middelbaar beroepsonderwijs Docent voortgezet onderwijs Docent basisonderwijs / speciaal onderwijs Gezondheidszorg / welzijn (arts, verpleegkundige, fysiotherapeut, psycholoog et cetera) Bedrijfsleven / automatisering Industrie, productie, Research and Development Communicatie, media Zelfstandig ondernemer V51. Hoe schat je je kansen op de arbeidsmarkt in na het behalen van je diploma aan je huidige opleiding? V51a V51b Op de Nederlandse arbeidsmarkt Op de Europese of internationale arbeidsmarkt V52. Hanteer jij in je studie een strategie om jouw kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren? V52a V52b V52c V52d V52e V52f Ik volg meer (verdiepende of verbredende) vakken of modules Ik volg meer colleges/werkgroepen Ik blijf langer studeren Ik ga meer stages lopen Ik probeer hogere cijfers te halen Ik onderneem activiteiten naast mijn studie (zitting in besturen en commissies, politiekmaatschappelijke functies e.d.) Vragenlijst Studentenmonitor 2014 pagina 8 van 26

9 V53. Heb je de indruk dat de volgende stellingen op jouw opleiding van toepassing zijn? V53a V53b V53c V53d V53e V53f V53g V53h Er worden hoge eisen gesteld aan studenten De eisen voor het bindend studieadvies in het eerste jaar zijn scherp De stof is moeilijk De tentamens zijn moeilijk Er worden veel contacturen verzorgd Het gebeurt vaak dat contactonderwijs verplicht is Er zijn veel stages opgenomen in het programma Het komt vaak voor dat er gesprekken zijn over de studievoortgang van studenten Vragenlijst Studentenmonitor 2014 pagina 9 van 26

10 5 Master V54. Waar ben je een master gaan volgen? 1 Aan dezelfde universiteit waar ik ook de bachelor (of andere toelatende opleiding) heb gevolgd 2 Aan een andere universiteit dan de instelling waar ik ook de bachelor (of andere toelatende opleiding) heb gevolgd V55. Waarom heb je ervoor gekozen je master aan een andere instelling te volgen? Hoe kun je de masteropleiding die je nu volgt het beste typeren? 1 Een master die inhoudelijk aansluit op mijn bachelor (of andere toelatende opleiding) 2 Een master die niet inhoudelijk aansluit op mijn bachelor (of andere toelatende opleiding) 3 Een research master V56. Was er sprake van een selectieve toelating bij deze master? 1 Nee, er was geen selectieve toelating 2 Ja, er werden specifieke eisen gesteld (bijvoorbeeld ten aanzien van vakken of cijfers) 3 Ja, er was een competitieve toelatingsselectie V57. Wat is je oordeel over deze toelatingsselectie of -eisen? 1 Zeer amateuristisch - zeer professioneel 2 Een zeer ondoorzichtige procedure - een zeer transparante procedure V58. Op welke van de hieronder genoemde aspecten hadden deze eisen (bij de selectieve toelating tot de master) betrekking? V58a V58b V58c V58d V58e V58f V58g V58h V58i Studieresultaten (cijfers) Afgesloten studieonderdelen (vakken) Motivatie Relevante stage-ervaring Relevante werkervaring Buitenlandervaring Andere aantoonbare competenties Persoonskenmerken (b.v. geslacht, leeftijd, nationaliteit, etniciteit) Anders V59. Wat zijn voor jou de belangrijkste motieven om deze masteropleiding te volgen? V59a V59b V59c V59d V59e V59f V59g Deze master geeft mij goede kansen op de arbeidsmarkt Ik vind deze master inhoudelijk interessant Deze master wordt aangeboden in de stad waar ik woon Deze master sluit direct aan op mijn bachelor Deze master biedt mij kansen om een periode in het buitenland door te brengen Deze master biedt mij mogelijkheden voor een carrière in de wetenschap Deze master geeft mij zeker toegang tot een PhD- of promotietraject V60. Ben je tevreden over de informatie die je kreeg of vond over masteropleidingen? Vragenlijst Studentenmonitor 2014 pagina 10 van 26

11 6 Achtergrondkenmerken V61. Wanneer ben je geboren? V61a [maand en jaar] V62. Wat is je geslacht? 1 Vrouw 2 Man V63. Met wie woon je doordeweeks gedurende het studiejaar samen? Meer antwoorden mogelijk. V63a V63b V63c V63d V63e Ouders Partner Kind(eren) Andere personen Ik woon alleen V64. Wat is je woonsituatie doordeweeks? 1 Ik woon in een studentenflat of studentenwoning van een studentenhuisvestingsorganisatie 2 Ik woon in een particulier studentenhuis 3 Ik woon in een eigen woning of appartement (koop of huur) 4 Anders V65. Hoe tevreden ben je met je huidige woonsituatie V66. Hoeveel kinderen heb je? 1 Geen 2 [aantal] V67. Hoe oud is je jongste kind? V68. Beoefen je topsport op (inter)nationaal niveau? V69. Hoe ga je gedurende dit semester van je woonadres naar je hogeschool of universiteit? Geef aan hoe je naar je instelling gaat (meerdere antwoorden mogelijk) en welk transportmiddel je het vaakst gebruikt (één antwoord mogelijk) V69a V69b V69c V69d V69e Te voet Fiets Openbaar vervoer Auto / motor Anders nl V70. Wat is gedurende dit semester doorgaans de reistijd van je woonadres naar je instelling (enkele reis in minuten)? minuten V71. Ben je in het bezit van een OV-studentenjaarkaart?, een weekkaart 2 Ja, een weekendkaart 3 Ik heb wel recht op een OV-studentenjaarkaart, maar ik maak hiervan geen gebruik 4 Nee, ik heb geen recht op een OV-studentenjaarkaart Vragenlijst Studentenmonitor 2014 pagina 11 van 26

12 7 Ouders In het volgende blok stellen we je een aantal vragen over je ouders. Dit doen we om straks na te gaan in hoeverre de studentenpopulatie overeenkomt met landelijke gegevens, zoals die bijvoorbeeld bij het CBS beschikbaar zijn. Aspecten die hierbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: In hoeverre lijken studenten wat betreft hun sociale herkomst, gemeten naar het opleidingsniveau van hun ouders, op de totale Nederlandse bevolking in deze leeftijdsklasse. De vragen over je ouders zijn volstrekt anoniem en worden alleen maar gebruikt om de totale studentenpopulatie te typeren. V72. Wat is de hoogste opleiding die je ouders of verzorgers hebben? Kruis in beide kolommen één hokje aan. 1 Alleen lager onderwijs 2 Vmbo/Mavo met diploma 3 Voortgezet onderwijs zonder diploma 4 Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 5 Havo of mms met diploma 6 Hbs, gymnasium of atheneum met diploma 7 Hbo of universiteit - zonder diploma 8 Hoger beroepsonderwijs (hbo) met diploma 9 Universiteit doctoraaldiploma 10 Gepromoveerd 11 Weet niet 12 Niet van toepassing V73. Hoe kun je het beroep van je ouders of verzorgers het best omschrijven? (indien je ouders of verzorgers momenteel geen beroep uitoefenen, neem dan het laatst uitgeoefende beroep). Kruis in beide kolommen één hokje aan. 1 Manager (bv. manager, directeur, leidinggevende ambtenaar) 2 Onderzoekers, ingenieurs, docenten en specialisten (bv. architect, arts, wetenschappelijk medewerker) 3 Vakspecialisten (bv. technische beroep, laborant, verpleegkundige, accountant) 4 Administratief personeel (bv. werkvoorbereider, secretarieel personeel, transportplanner) 5 Dienstverlenend personeel en verkopers (bv. conducteur, kok, schoonheidsspecialist, onderwijsassistent) 6 Landbouwers, bosbouwers en vissers (bv. agrariër, (pluim)veehouder, teler, boswachter) 7 Ambachtslieden (bv. bouwvakker, installateur, bakker, loodgieter) 8 Bedieners machines en installaties, assemblagemedewerkers (bv. treinmachinist, chauffeur) 9 Elementaire beroepen (bv. glazenwasser, inpakker, vuilnisman) 10 Militaire beroepen (bv. officier, onderofficier, andere strijdkrachten) 11 Weet niet 12 Nooit actief geweest op de arbeidsmarkt V74. Hoe typeer je het inkomen van je ouders? Kruis beide kolommen OF in de laatste kolom één hokje aan. N.B. Een modaal inkomen bedraagt bruto per persoon op jaarbasis Ver onder modaal 2 Onder modaal 3 Modaal 4 Boven modaal 5 Ver boven modaal 6 Weet niet 7 Niet van toepassing V75. Sommige mensen staan hoog op de sociale ladder, andere wat lager. Als je je eigen achtergrond bekijkt, waar plaats je je ouders/verzorgers dan op de sociale ladder? Vragenlijst Studentenmonitor 2014 pagina 12 van 26

13 V76. Waar zijn jij en jouw ouders geboren? 1 Nederland 2 Suriname 3 Antillen (inclusief Aruba) 4 Marokko 5 Turkije 6 Voormalig Joegoslavië 7 Molukken 8 Een ander Europees land 9 Noord Amerika, Oceanië (Australië, Nieuw-Zeeland), Japan of Indonesië/Nederlands-Indië 10 Een ander land in Azië, Afrika of Zuid-Amerika 11 Weet ik niet V77. Spreek je met je ouders of familie voornamelijk Nederlands of een andere taal? 1 Meestal/altijd Nederlands 2 Nederlands en een andere taal 3 Meestal/altijd een andere taal Vragenlijst Studentenmonitor 2014 pagina 13 van 26

14 8 Functiebeperking Een groep studenten heeft moeite met de opleiding omdat zij last hebben van een ziekte, aandoening of handicap. Dat kan van alles zijn: van rolstoelgebondenheid of een ernstige ziekte tot dyslexie of RSI. We hebben een groot aantal handicaps of beperkingen waarmee studenten kunnen kampen, op een rij gezet. Deze vragen worden gesteld om meer zicht te krijgen op studenten met een beperking, zodat de overheid en de scholen samen de studieomstandigheden van studenten met een functiebeperking kunnen verbeteren. We vragen je om de vragen goed te lezen en aan te geven of je last hebt van één of meer van deze van deze beperkingen. V78. Heb je één of meerdere van onderstaande aandoeningen, ziektes of functiebeperkingen? Je kunt meerdere antwoorden aankruisen. V78a V78b V78c V78d V78e V78f V78g V78h V78i V78j V78k V78l V78m V78n V78o V78p V78q V78r V78s V78t V78u V78v V78w V78x V78y V78z Nee, geen aandoening, ziekte of functiebeperking Spraak en/of taalproblemen (bijv. stotteren, afasie) Visuele beperking (blind, slechtziend) Auditieve beperking (doof, slechthorend) Motorische beperking (lopen, bewegen, gebruik van armen) Rolstoelgebonden Dyslexie Dyscalculie Concentratieproblemen Vermoeidheid / energietekort Chronische pijnklachten RSI (pijn / tintelingen in armen, nek en rug door veelvuldig computergebruik) Migraine / ernstige hoofdpijn Eetstoornis (boulimie, anorexia, obesitas) Long- en ademhalingsprobleem (bijv. cara, astma, chronische bronchitis, CF) Huidaandoening (bijv. eczeem, psoriasis) Suikerziekte / diabetes ADHD Psychisch probleem / aandoening (bijv. psychose, burn-out, angststoornis, dwangneurose, verslaving) Autisme of verwante stoornis (bijv. PDD-NOS) Chronisch vermoeidheidssyndroom (ME) Artrose, reuma of andere gewrichtsklachten Spierdystrofie, spasme of andere spierziekte Andere stoornis aan bewegingsapparaat (bijv. hernia, verlammingsverschijnselen) Een vorm van kanker Epilepsie V78aa Andere neurologische aandoening (bijv. MS) V78bb Hart- en vaatziekte (bijv. hartaandoening, hoge bloeddruk, vernauwde vaten) V78cc Ernstige darmstoornis (bijv. ziekte van Crohn, colitis) V78dd Anders, namelijk V79. Heb je voor deze functiebeperking(en) en/of ziekte(n)/aandoening(en) een medische verklaring of een officiële diagnose? 3 Weet ik niet V80. In welke mate belemmert/belemmeren deze functiebeperking(en) en/of ziekte(n)/aandoening(en) je bij de studie? V81. In welke mate word je publiekelijk of door de instelling ondersteund met betrekking tot studeren met een functiebeperking(en) en/of ziekte(n)/aandoening(en)? Vragenlijst Studentenmonitor 2014 pagina 14 van 26

15 V82. Maak je bij de instelling waar je studeert gebruik van voorzieningen om het studeren met deze functiebeperking(en) en/of ziekte(n)/aandoening(en) te vergemakkelijken? Ik maak hiervan: 1 Helemaal geen gebruik 2 Nauwelijks gebruik 3 Enigszins gebruik 4 Gebruik 5 Heel veel gebruik 6 Ik heb geen voorzieningen nodig 7 Er zijn geen voorzieningen V83. In hoeverre ben je tevreden over de voorzieningen die jouw instelling aanbiedt om het studeren met deze functiebeperking(en) en/of ziekte(n)/aandoening(en) te vergemakkelijken? 1 Zeer ontevreden 2 Ontevreden 3 Neutraal 4 Tevreden 5 Zeer tevreden 6 Ik heb geen voorzieningen nodig Vragenlijst Studentenmonitor 2014 pagina 15 van 26

16 9 Kwaliteit en studeerbaarheid Nu volgen vragen over jouw motivatie en de kwaliteit van je opleiding. Wanneer je voor meer dan één opleiding ingeschreven staat, vul dit dan in voor de (hoofd)opleiding, die je aan het begin van de vragenlijst hebt opgegeven. V84. We leggen je een reeks uitspraken voor over jouw manier van studeren. We vragen je om bij elke uitspraak aan te geven in hoeverre die voor jou van toepassing is. V84a V84b V84c V84d V84e V84f V84g V84h V84i V84j V84k Ik gebruik alle beschikbare tijd zoveel mogelijk om snel af te studeren Ik probeer steeds een zo hoog mogelijk cijfer te halen Ik vind het moeilijk om zelfstandig mijn studie te plannen Mijn bezigheden buiten mijn studie verhinderen mij volledig op te gaan in mijn studie Waarom zou ik de studie sneller afronden dan nodig is, het is de mooiste tijd van mijn leven Ik kan alleen bij vlagen goed studeren Ik ben tevreden over de studieprestaties die ik tot nu toe heb geleverd Ik vind het moeilijk me in te spannen voor oninteressante studieonderdelen Ik heb de neiging verplichtingen uit te stellen Mijn zelfdiscipline is goed Ik zou eigenlijk meer tijd moeten besteden aan mijn studie V85. Hoe gemotiveerd was je bij aanvang van je opleiding en hoe gemotiveerd ben je op dit moment? V85a V85b V85c Mijn motivatie toen ik met deze studie begon was Mijn motivatie op dit moment is Mijn motivatie aan het begin van dit studiejaar was V86. We willen je graag vragen hoe jij je studie in het algemeen beoordeelt. Geef alsjeblieft hieronder aan hoe tevreden je bent over: V86a Je studie in het algemeen V87. De volgende vragen gaan over jouw algemene oordeel ten aanzien van een aantal deelaspecten van je studie. Geef alsjeblieft aan hoe tevreden je over het geheel genomen bent over de volgende aspecten van je studie: V87a V87b V87c V87d V87e V87f V87g V87h V87i V87j V87k V87l V87m V87n V87o V87p V87q V87r V87s V87t De inhoud van de opleiding De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding De verworven wetenschappelijke vaardigheden binnen je opleiding /De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek De voorbereiding op de beroepsloopbaan De docenten van de opleiding De informatie vanuit je opleiding De studiefaciliteiten van je opleiding Toetsing en beoordeling (bijv. criteria van beoordeling en vorm van toetsing) De studieroosters De studielast De studiebegeleiding De overige faciliteiten en de studieomgeving De algemene sfeer op je opleiding De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt De kwaliteit van lesgeven De mogelijkheid om zelf vakken te kiezen De houding van de studentadministratie jegens studenten De houding van de docenten jegens studenten De houding van je medestudenten Vragenlijst Studentenmonitor 2014 pagina 16 van 26

17 V88. Kun je aan geven of één of meer van onderstaande onderwijskenmerken ten opzichte van vorig jaar zijn veranderd? V88a V88b V88c V88d V88e V88f V88g V88h V88i V88j V88k V88l Het aantal contacturen (onderwijs: hoorcolleges, werkcolleges etc. in aanwezigheid van een docent) is De grootte van de groep waarmee ik gelijktijdig hoorcolleges volg is De grootte van de groep waarmee ik gelijktijdig werkgroepen, practica e.d. volg is Het aantal hoorcolleges met aanwezigheidsplicht is Het aantal werkgroepen met aanwezigheidsplicht is De mate waarin gestimuleerd wordt om voor de studie naar het buitenland te gaan is De mate waarin gestimuleerd wordt om nevenactiviteiten te volgen (zoals bestuurswerk) is De mate waarin gestimuleerd wordt extra vakken te volgen (bovenop het reguliere curriculum) is Het aantal herkansingen bij tentamens is De intensiteit van de begeleiding van studenten is De mogelijkheid om extra trainingen en cursussen (bijv. studievaardigheidstrainingen) te volgen, is De mate waarin ik inzage heb in mijn studievoortgang (aantal studiepunten, studievertraging) is V89. Heb je een studieachterstand of heb je studievertraging opgelopen? V90. Ben je dit jaar door je opleiding aangesproken op studieachterstand of studievertraging? V91. Hoe vaak wordt een vak of opleidingsonderdeel bij jouw opleiding geëvalueerd of beoordeeld door studenten? 1 Nooit 2 Bij minder dan de helft van de vakken 3 Bij ongeveer de helft van de vakken 4 Bij meer dan de helft van de vakken 5 Altijd 6 Ik weet het niet V92. Indien je de keuze voor de opleiding en instelling opnieuw zou kunnen maken, waarvoor zou je dan kiezen? Eén antwoord mogelijk, kies het antwoord dat het beste bij je past 1 Dezelfde opleiding aan dezelfde 2 Dezelfde opleiding aan een andere 3 Een andere opleiding aan dezelfde 4 Een andere opleiding aan een andere 5 Overstappen van universiteit naar hbo of andersom 6 Ik zou niet meer gaan studeren V93. Hoe denk je dat je situatie begin volgend collegejaar (september 2013) zal zijn? Eén antwoord mogelijk, kies het antwoord dat het beste bij je past) 1 Ik denk dat ik dan nog steeds mijn huidige opleiding zal volgen 2 Ik denk dat ik dan een andere opleiding in het hoger onderwijs zal volgen 3 Ik denk dat ik dan een opleiding in het mbo zal volgen 4 Ik denk dat ik (tijdelijk) ben gestopt met studeren 5 Ik denk dat ik mijn huidige opleiding heb afgerond Vragenlijst Studentenmonitor 2014 pagina 17 van 26

18 10 Internationalisering V94. Heb je wel eens hoger onderwijs gevolgd buiten Nederland? N.B. Het gaat hier om een officiële inschrijving bij een instelling buiten Nederland voor hooguit een deel van je studie, dit kan ook onderdeel van een joint programme zijn., dat heb ik, maar ik ben van plan om dit te doen 3 Nee, ik ben dit ook niet van plan V95. Gedurende welke fase van je opleiding stond je ingeschreven bij een buitenlandse hogeronderwijsinstelling? 1 Bachelor 2 Master 3 Associate degree V96. In welk land (buiten Nederland) ben je geweest en voor hoe lang? Vul, indien je meer dan eens in het buitenland hebt gestudeerd, deze vraag in voor je meest recente buitenlandse studieperiode Land [drop down] Duur in maanden [num. max 48] V97. Zijn de studiepunten (ECTS, certificaten) die je in het buitenland hebt verdiend erkend door je eigen instelling / opleiding? Vul, indien je meer dan eens in het buitenland hebt gestudeerd, deze vraag in voor je meest recente buitenlandse studieperiode, alle studiepunten 2 Ja, maar slechts een deel van de studiepunten 3 Nee, geen enkel studiepunt 4 Ik weet het (nog) niet 5 Ik heb in het buitenland geen studiepunten verdiend V98. Maakte het deel van je studie dat je in het buitenland hebt gedaan onderdeel uit van een bepaald beurzenprogramma? Vul, indien je meer dan eens in het buitenland hebt gestudeerd, deze vraag in voor je meest recente buitenlandse studieperiode, een programma van de EU (ERASMUS+ etc.) 2 Ja, een Nederlands programma (FullBright, HSP etc.) 3 Ja, een privaat programma (VSB fonds) 4 Ja, een instellingsprogramma 5 Nee V99. Welke van de onderstaande bronnen heb je gebruikt om het deel van je studie dat je in het buitenland hebt gedaan te financieren (reis, verblijf en studiekosten) en welke daarvan was het belangrijkst? V99a V99b V99c V99d V99e V99f V99g V99h V99i V99j Bijdrage van ouders of partner Eigen inkomen uit een eerder baantje of spaargeld Werken tijdens het verblijf in het buitenland Buitenlandse studiefinanciering (evt. vanuit de buitenlandse instelling) Behoud studiefinanciering Verruiming studiefinanciering (bijv. door te lenen) Andere nationale of instellingsgebonden beurs Beurs van een EU programma (ERASMUS+ etc.) Beurs vanuit het bedrijfsleven of een NGO Overige inkomsten V100. In welk land ben je van plan een deel van je studie te volgen? 1 Land 2 Weet ik nog niet V101. Binnen welk subsidieprogramma ben je van plan om dit buitenlandse deel van je studie te volgen? 1 Een programma van de EU (ERASMUS+ etc.) 2 Een Nederlands beurzenprogramma (FullBright, etc.) 3 Ja, een privaat programma (VSB fonds) 4 Ja, een instellingsprogramma 5 Geen programma 6 Weet ik nog niet Vragenlijst Studentenmonitor 2014 pagina 18 van 26

19 V102. In hoeverre vormen de volgende aspecten een belemmering om een deel van je studie in het buitenland te volgen? N.B. Indien je reeds in het buitenland bent geweest, geef dan aan in hoeverre deze aspecten voorafgaand aan je buitenlandbezoek een belemmering waren V102a Onvoldoende talenkennis V102b Onvoldoende informatie vanuit mijn eigen instelling] V102c Te ver van familie, partner, vrienden, enz. V102d Te duur V102e Verlies van (bij)baan in Nederland V102f Te weinig motivatie V102g Geen toegevoegde waarde voor mijn opleiding V102h Het past niet in mijn studieprogramma V102i Problemen met de erkenning van buitenlandse resultaten V102j Problemen met visa, paspoorten, verblijfsvergunningen V102k Vanwege onvoldoende studieresultaten kom ik niet in aanmerking V102l Beperkte toegang tot internationale programma s V102m Vanwege handicap niet mogelijk V102n Verwachte studievertraging V102o Geen behoefte om naar het buitenland te gaan V103. Ben je tijdens je studie in het hoger onderwijs ooit in het buitenland geweest voor andere studiegerelateerde activiteiten? V103a Voor onderzoek / veldstudie V103b Voor stage/co-schappen V103c Voor een summerschool V103d Voor het volgen van een talencursus V103e Anders V104. Bij de vorige vraag heb je aangegeven in het buitenland te zijn geweest voor de volgende activiteit(en). Kun je per activiteit extra informatie geven? N.B. Als je voor een van de activiteiten meermaals in het buitenland bent geweest vul de gegevens dan in voor de meest recente keer. V105. Hoe goed beheers je de volgende talen? V105a Nederlands V105b Engels V105c Frans V105d Duits V105e Spaans V105f Portugees V105g Russisch V105h Chinees V105i Anders, namelijk: Vragenlijst Studentenmonitor 2014 pagina 19 van 26

20 11 Inkomsten en uitgaven Dit deel van de vragenlijst gaat over de financiële positie van studenten in Nederland. V106. Kun je aangeven hoeveel inkomsten je in dit studiejaar ( ) gemiddeld per maand hebt ontvangen uit onderstaande bronnen? We vragen je de netto bedragen in te vullen. Vul een nul (0) in als je deze inkomsten niet hebt gehad V106a Basisbeurs V106b Aanvullende beurs V106c Leningen (niet bij de DUO) V106d Studiebeurzen (ERASMUS, VSB, etc.) V106e Bijdrage ouders/verzorgers V106f Bijdrage partner V106g Profileringsfonds V106h Inkomsten uitkering V106i Zorgtoeslag V106j Huurtoeslag V106k Inkomsten uit huidige baan V106l Inkomsten uit eerdere baan V106m Inkomsten uit spaargelden (jeugdspaarrekening, erfenis) V106n Overige inkomsten (geen studiefinanciering, maar b.v. incidentele inkomsten, belastingteruggave, vakantiegeld, 13 de maand, gratificaties, bonussen e.d.) V107. Als we alle bedragen per maand bij elkaar optellen komen we tot dit totaalbedrag per maand. Klopt dit? dit klopt, ik wil dit aanpassen V108. Heb je in het afgelopen jaar gebruikgemaakt van een studielening bij DUO (exclusief Collegegeldkrediet), voor een vast bedrag per maand 2 Ja, incidenteel 3 Nee V109. Geef hieronder aan waarom je geen gebruikmaakt van de mogelijkheid tot lenen bij DUO. V109a Mijn ouders dragen bij V109b Ik werk om niet of weinig te hoeven lenen V109c Mijn ouders raden het me af V109d Ik heb geen lening nodig V109e Ik vind een studielening te duur V109f Ik wil geen (grote) schulden maken V109g Ik leen alleen als het echt nodig is V109h Ik ben onzeker over mijn latere inkomen V109i Ik ken de leenvoorwaarden van de DUO niet V109j Ik heb geen of lage lasten V109k Ik leen elders V110. Geef hieronder aan waarom je een studielening hebt bij de DUO V110a Mijn ouders dragen niet of onvoldoende bij V110b Ik leen om niet of minder naast mijn studie te hoeven werken V110c Ik wil mijn ouders niet belasten V110d Mijn ouders raden het me aan V110e De leenvoorwaarden bij DUO zijn gunstig V110f Ik heb een lening nodig voor noodzakelijke/hoge lasten V110g Ik zal later toch genoeg geld verdienen om de lening terug te kunnen betalen V110h Ik heb geld nodig voor mijn stage/co-schappen V110i Ik heb geld nodig om voor mijn studie naar het buitenland te gaan V110j Ik wil me meer luxe kunnen veroorloven (bv. uitgaan, vakantie, auto, dure telefoon, hobby s) Vragenlijst Studentenmonitor 2014 pagina 20 van 26

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

Monitor Beleidsmaatregelen 2014

Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Studiekeuze, studiegedrag en leengedrag in relatie tot beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking voor advies & voorlichting aan studenten STUDENT & FINANCIËN NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking STUDENT & FINANCIËN Colofon Aan deze uitgave hebben meegewerkt: Annemarie

Nadere informatie

Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren.

Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren. Begrippenlijst Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren. Associate Degree De Associate degree (Ad) is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie

Het nieuwe leren is flexstuderen

Het nieuwe leren is flexstuderen Het nieuwe leren is flexstuderen De introductie van de flexstudent Utrecht, maart 2014 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Dit rapport kan worden gepubliceerd of geciteerd, mits

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming. Handleiding 2014

Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming. Handleiding 2014 Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming Handleiding 2014 Heerlen, januari 2014 Jo Brouwers CBS-weg 11 Postbus 4481 6401 CZ Heerlen www.cbs.nl twitter.com/statistiekcbs Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, juni 2006 Studievertraging?

Nadere informatie

Studeren zonder grenzen?

Studeren zonder grenzen? Studeren zonder grenzen? Dr. E.P.W.A. Jansen Dr. M. Bruinsma S.R. van der Werf december 2005 Universitair Onderwijscentrum Groningen Postbus 800 9700 AV Groningen Telefoonnummer: 050-3632000 e-mail:e.pw.a.jansen@rug.nl

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 13 juli 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs Ontdek de sleutelmomenten van studeren met een beperking en jouw rollen hierin. Studieproces is kaart is een wegwijzer voor professionals langs dertien

Nadere informatie

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Masteropleidingen Algemene informatie voor hbo ers Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - mastergids voor hbo ers Masteropleidingen instroom

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

TARIEFSTELLING ZZP ERS

TARIEFSTELLING ZZP ERS TARIEFSTELLING ZZP ERS Inhoudsopgave 1 Tarieven van zelfstandig ondernemers zonder personeel...... 1 2 Loonwijzer...... 7 3 Vragenlijst loonwijzer zelfstandigen...... 23 4 Notitie tarieven zzp ers...

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK

STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK STUDIEJAAR 2015-2016 ALGEMEEN DEEL INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN DEEL... 4 INLEIDING... 4 KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING GODSDIENST-PASTORAAL WERK... 4 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd Bekijk de video van Floortje met Layar 2015 2016 Commerciële Economie Bachelor of Marketing / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Gidion Zandbergen bij Infotheek in Leiden Interactive Print Download

Nadere informatie

Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016

Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016 Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016 Handleiding voor de toekomstige student - Vul het overdrachtsdossier (deel A tot en met C) zo volledig mogelijk in (vraag eventueel je ouders of mentor om te

Nadere informatie

Beleidsonderzoek Erasmus Master Garantiefaciliteit

Beleidsonderzoek Erasmus Master Garantiefaciliteit Beleidsonderzoek Erasmus Master Garantiefaciliteit Haalbaarheid, meerwaarde en impact van de voorgestelde Erasmus Master Garantiefaciliteit Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW ResearchNed:

Nadere informatie

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden:

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden: Promoveren? 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor vierjarige promovendi verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en voor diegenen die overwegen promovendus te worden. Het

Nadere informatie