Overdrachtsdossier MBO Regio Breda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016"

Transcriptie

1 Overdrachtsdossier MBO Regio Breda

2 Handleiding voor de toekomstige student - Vul het overdrachtsdossier (deel A tot en met C) zo volledig mogelijk in (vraag eventueel je ouders of mentor om te helpen). - Laat je decaan/mentor deel D van het overdrachtsdossier invullen. - Als alles is ingevuld, zet jij je handtekening (onderaan dit blad). - Als je op 1 augustus 2015 jonger bent dan 16 jaar, ben je minderjarig. Dan moet niet alleen jij maar ook één van je ouders of verzorgers een handtekening zetten. - Maak voor jezelf een kopie van het ingevulde overdrachtsdossier en bewaar deze goed. - Stuur het originele ingevulde overdrachtsdossier met je aanmeldingsformulier naar de mboinstelling waar jij je wilt aanmelden en meld dit bij de decaan. - Als je (voor de gewenste opleiding) wordt geplaatst, blijft het overdrachtsdossier op het mbo. - Als je niet wordt geplaatst wordt het overdrachtsdossier vernietigd door de mbo-opleiding. Toelichting voor de ouder/verzorger - Dit overdrachtsdossier kan uw zoon of dochter helpen de aanmelding bij één van de ROC s in de regio Tilburg te vereenvoudigen. De school waar men zich aanmeldt, wil graag informatie hebben. Met de informatie uit dit document kunnen we uw zoon/dochter in de juiste opleiding plaatsen. Ook kunnen we dan bij deze opleiding een zo goed mogelijke begeleiding bieden. - Indien uw zoon of dochter jonger is dan 16 jaar, verzoeken wij u om bij wijze van akkoord hieronder uw handtekening te plaatsen. Vul eerst onderstaande gegevens in en teken voor akkoord voor de inhoud van onderwerpen A tot en met D en indien van toepassing de bijlage van dit overdrachtsdossier. Indien u of uw zoon of dochter niet tekent voor de inhoud van dit formulier, zal het ook niet als overdrachtsdossier worden gehanteerd. Belangrijk: het ingevulde overdrachtsdossier is nodig om te kunnen worden ingeschreven voor een mbo-opleiding. Akkoordverklaring De student verklaart hierbij toestemming te verlenen de in dit formulier opgenomen gegevens door te sturen naar en te laten gebruiken door het ROC in de regio Tilburg, teneinde beter te kunnen worden geplaatst en begeleid. Indien je jonger dan 16 jaar bent, tekent ook je ouder/verzorger voor toestemming. Student Achternaam en voorletter(s) Geboortedatum voor akkoord (handtekening) Ouder/verzorger Achternaam en voorletter(s) Geboortedatum voor akkoord (handtekening)

3 Deel A Algemeen deel (door de student zelf in te vullen) Algemene persoonlijke gegevens Achternaam Voornaam. Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer Mobiel Geslacht ο man ο vrouw Geboortedatum Sofinummer. Nationaliteit.. (vraag eventueel aan je ouders) Indien minderjarig, gegevens ouder(s)/verzorger(s) Achternaam Voorletters Adres Postcode Woonplaats Geslacht ο man ο vrouw Telefoonnummer Mobiel Gewenste opleiding Naam opleiding Instroom in leerjaar ο 1 ο 2 ο 3 ο 4 Niveau ο 1 assistentenopleiding Leerweg ο 2 basisberoepsopleiding ο bol (leren en stage) ο voltijd ο 3 vakopleiding ο deeltijd ο 4 middenkaderopleiding of ο bbl (werken en leren) ο ik heb werk specialistenopleiding ο ik heb geen werk Algemene gegevens van huidige of laatst bezochte school Naam school Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Faxnummer Naam decaan 3

4 Deel B Onderwijsinhoudelijk deel (door de student zelf in te vullen) Gegevens vooropleiding (kruis aan wat van toepassing is) a. Ik deed / ik doe: ο vmbo ο havo/vwo ο iets anders (vul soort opleiding in) b. Ik heb dit gedaan tot en met het: ο 1e jaar ο 3e jaar ο 5e jaar ο 2e jaar ο 4e jaar ο 6e jaar c. In welke periode? Ik begon in het jaar Ik ging / ga weg in het jaar d. Welke richting deed / doe je? (vul in wat op jou van toepassing is) ο VMBO (vul de volgende 6 vragen in als je op het vmbo zat/zit) 1 Leerweg ο Basisberoepsgerichte leerweg met leerwerktraject ο Basisberoepsgerichte leerweg ο Kaderberoepsgerichte leerweg ο Gemengde leerweg ο Theoretische leerweg 2 Sector ο Economie ο Agrarisch ο Techniek ο Zorg en Welzijn 3 Leerwegondersteuning (LWOO) 4 Afdeling / intrasectoraal programma 5 Heb je het diploma al behaald? 6 Ga je dit schooljaar het diploma behalen? ο HAVO/VWO (vul de volgende 4 vragen in als je op het havo/vwo zat/zit) 1 Als je al een profiel hebt gekozen, welk profiel is dit? ο Natuur en techniek ο Natuur en gezondheid ο Economie en maatschappij ο Cultuur en maatschappij 2 Heb je het diploma al behaald? 3 Ga je dit schooljaar het diploma behalen? 4 Als je geen diploma hebt, ben je dan in het bezit van een overgangsbewijs van het 3e naar het 4e jaar? 4

5 Stage Heb je wel eens stage gelopen?, ik heb stage gelopen als: (soort werk invullen) bij: (bedrijf/instelling invullen) aantal dagen: Hoe werd die stage beoordeeld? ο Goed ο Matig ο Onvoldoende 5

6 Deel C Persoonlijk deel (door de student zelf in te vullen) Manier van leren a. Zijn er bepaalde vakken waar je (extra) moeite mee hebt? (de volgende vakken): Vakken Wat vind je er zo moeilijk aan?.. b. Zijn er vakken waar je (extra) goed in bent? (de volgende vakken): Vakken Waar ben je zo goed in?.. c. Kruis aan wat voor jou het meest van toepassing is. meestal meestal niet Ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren. ο ο Ik doe graag mijn best. ο ο Als de docent iets uitlegt, begrijp ik het snel. ο ο Ik kan me goed concentreren. ο ο Ik werk snel. ο ο Ik ben een volhouder. ο ο Ik werk netjes. ο ο Ik kan goed zelfstandig werken. ο ο Ik voel me verantwoordelijk voor mijn eigen werk. ο ο Ik kan goed opschieten met anderen uit de groep. ο ο Ik vind het leuk om met anderen samen te werken. ο ο Ik kan goed mijn huiswerk plannen. ο ο Ik weet goed wat ik kan. ο ο Ik weet precies wat ik met deze opleiding wil. ο ο 6

7 Gemaakte testen a. Heb je in de afgelopen twee jaar wel eens een test gedaan die van belang is voor het volgen van de opleiding waarvoor jij je aanmeldt? (Denk bijvoorbeeld aan een dyslexietest of een test voor faalangst), namelijk de volgende testen: Jaar afname: ο beroepskeuzetest ο intelligentietest ο dyslexietest ο test op faalangst ο ADHD ο PPD.NOS ο Borderline ο Anders, namelijk Als je het niet precies weet, vraag het dan aan je decaan, mentor of je ouders/verzorgers. Je mag meerdere antwoorden aankruisen. b. Vind je het goed dat de uitkomsten van deze test(en) beschikbaar worden gesteld aan de opleiding waarvoor jij je aanmeldt? Als je minderjarig bent moeten ook je ouders/verzorgers toestemming verlenen. Werk en vrije tijd a. Heb je hobby s?, namelijk Hoeveel uur per week besteed je hier ongeveer aan? uur. b. Volg je naast je opleiding nog een cursus?, namelijk c. Heb je momenteel een bijbaan?, ik werk als Hoeveel uur per week werk je? uur. Op welke dagen werk je? ο Maandag ο Dinsdag ο Woensdag ο Donderdag ο Vrijdag ο Zaterdag ο Zondag 7

8 Denk je dat je deze baan kunt combineren met je opleiding op het mbo? d. Waarom kies je voor de bijbaan? ο Omdat ik geld wil verdienen. (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk) ο Omdat ik het leuk werk vind. ο Omdat het past bij wat ik wil gaan studeren. ο Anders, namelijk Heb je in het verleden nog ander werk gedaan? Soort werk Bedrijf / instelling Aantal uren per week Periode (van-tot) (in jaren).. Motivatie voor opleiding en beroep a. Is deze opleiding je eerste keuze?, ik heb ook gedacht aan b. Geef aan waarom jij voor deze opleiding kiest. c. Beschrijf ook welke eigenschappen die je bezit, je geschikt maken voor deze opleiding. d. Heb je je ook bij andere opleidingen aangemeld op dit moment?, bij e. Hoe verwacht je deze opleiding te doorlopen? ο Ik zal heel hard moeten werken. ο Als ik gewoon mijn best doe, moet het lukken. ο Met gemak. f. Wat ben je van plan om te gaan doen na deze opleiding? ο Doorleren voor ο Werken als ο Weet ik nog niet. 8

9 g. Hoe zeker ben je van de keuze van deze opleiding? ο Heel zeker ο Zeker ο Niet zo zeker ο Ik weet het niet h. Welke punten hebben invloed gehad op je keuze? (Niet meer dan 3 aankruisen) ο Het werk lijkt met interessant. ο Leuke school. ο Enkele vrienden gaan hier ook naar toe. ο Op een andere opleiding werd ik niet aangenomen. ο Goede kans op werk. ο Na mijn vooropleiding kan ik niet veel anders. ο Anders, namelijk... Thuissituatie a. Bij wie woon je? ο Bij beide ouders ο Bij moeder ο Ik woon zelfstandig ο Bij verzorger(s) ο Bij vader ο Anders namelijk b. Welke taal wordt er thuis gesproken?. c. Heb je thuis een plek waar je rustig kunt studeren? d. Moet je thuis voor iemand zorgen? Zo ja, hoeveel uur per week kost die verzorging? uur. Gezondheidsgegevens a. Heb je last van lichamelijke klachten, chronische ziekte of handicap waar de school rekening mee moet houden? (Denk bijvoorbeeld aan: allergie, epilepsie, hoogtevrees, rugklachten, kleurenblindheid, gehoor, astma of gezichtsvermogen). (ga door naar vraag F), maar de school hoeft hier geen rekening mee te houden (ga door naar vraag F), de school moet hier rekening mee houden b. Wat is de aard van de klacht, chronische ziekte of handicap waardoor het functioneren beperkt wordt? ο Visuele handicap (blind of slechtziend) ο Dyslectisch ο Auditieve handicap (doof of slechthorend) ο Allergie ο Motorische handicap (lopen, staan of bewegen) ο ADHD ο Chronisch ziek (astma, nieraandoening, diabetes) ο PPD.NOS ο Anders, namelijk ο Borderline 9

10 c. Welke vormen van begeleiding zijn in verband met de handicap/ziekte noodzakelijk of gewenst? ο Ambulante begeleiding (naam en telefoonnummer) ο Extra begeleiding vanuit de school/opleiding ο Trajectbegeleiding/begeleiding gericht op het verkrijgen van een passende studie/baan. d. Neem je medicijnen die van invloed kunnen zijn op je functioneren op school, stage en/of je toekomstige beroep?, namelijk e. Heb je hierdoor speciale begeleiding of voorzieningen nodig op school en/of stage?, namelijk f. Ben je wel eens in contact geweest met één van de volgende instanties? ο (School-) Maatschappelijk werk ο Jeugdhulpverlening ο Psychiatrie / GGZ ο Anders, namelijk.. g. Waarvoor ben je met de instantie in contact geweest? h. Ben je wel eens met justitie in aanraking geweest? i. Ben je wel eens in contact geweest met de leerplichtambtenaar? j. Zijn er dingen die de school over jouw privé-situatie moet weten die hier niet aan de orde zijn geweest?, namelijk Je bent nu klaar met het invullen van het dossier. Laat het laatste deel, deel D, door je mentor/decaan invullen (eventueel samen met jou). Je krijgt deel D dus ingevuld terug. Het overdrachtsdossier is dan compleet en kan worden opgestuurd. 10

11 Deel D Decanen deel (laten invullen door decaan / mentor) Naam student:. Naam opleiding: Algemeen ο bol ο bbl niveau ο 1 ο 2 ο 3 ο 4 Is de student begeleid door het zorgteam? Is de student lwoo geïndiceerd? Is er sprake van een andere specifieke begeleiding waar het mbo rekening mee moet houden? Heeft de student een leerwerktraject gevolgd? Is er contact geweest met de leerplichtambtenaar? Toelichting: Plaatsingsadvies Acht u de student geschikt voor de opleiding waarvoor hij/zij kiest? ο Geen idee Hoe is uw inschatting van de leerling, in relatie tot zijn/haar gewenste opleiding? Capaciteiten: ο Goed ο Voldoende ο Twijfelachtig* ο Onvoldoende* Motivatie: ο Goed ο Voldoende ο Twijfelachtig* ο Onvoldoende* Geschiktheid: ο Goed ο Voldoende ο Twijfelachtig* ο Onvoldoende* Studiehouding: ο Goed ο Voldoende ο Twijfelachtig* ο Onvoldoende* * Bij twijfelachtig dan wel onvoldoende, s.v.p. toelichten: Wij verzoeken u dringend in enkele zinnen een beknopte profielschets van de leerling te geven. 11

12 Is het gekozen niveau passend? ο Weet ik niet Komt de leerling in aanmerking voor een verkort traject? ο Weet ik niet Voldoet het vakkenpakket aan de eisen van de opleiding? ο Weet ik niet Zijn er naar uw mening factoren die van invloed kunnen zijn op het volgen van de opleiding door de leerling? (U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: sociaal functioneren, zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsbesef, concentratievermogen, doorzettingsvermogen, gezondheid, dyslexie, faalangst, etc.), namelijk Schoolvorderingen Indien deze nog niet zijn aangeleverd graag toevoegen. (rapport, etc.) Contact Is er aanleiding om telefonisch contact met u op te nemen? Ingevuld door: Naam Functie adres Bereikbaar op de volgende dagen School: Naam Tel.nr. school Handtekening decaan / mentor Schoolstempel 12

13 Bijlage NT2 (in te vullen door decaan / mentor) Nederlands als tweede taal (indien van toepassing) Hoe kan de kandidaat het Nederlands tijdens de instructie volgen? Hoe drukt de kandidaat zich schriftelijk uit in het Nederlands? Hoe drukt de kandidaat zich mondeling uit in het Nederlands? ο Goed ο Redelijk ο Onvoldoende ο Zwak ο Goed ο Redelijk ο Onvoldoende ο Zwak ο Goed ο Redelijk ο Onvoldoende ο Zwak Is er tijdens de afgelopen twee jaar extra aandacht besteed aan het Nederlands als tweede taal? * ο Incidenteel* *Indien Ja en Incidenteel: kunt u aangeven welke programma s daarbij gebruikt werden? Acht u extra begeleiding en aandacht voor met name Nederlands als tweede taal in het vervolgonderwijs gewenst?. Ruimte voor toelichting op Nederlands als tweede taal.. KSE niveau. (alleen in te vullen als de kandidaat van Educatie komt) 13

Contactgegevens met betrekking tot studentenwerving

Contactgegevens met betrekking tot studentenwerving Contact Contactgegevens met betrekking tot studentenwerving Aanmelden aanmelden@rocgilde.nl tel. (0475) 41 88 09 Voorlichting Open dag Meeloopdagen Extra inschrijfavonden Voorlichtingsavonden prencommunicatie@rocgilde.nl

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

MBO TOP! HOGEROP VIA HET MBO

MBO TOP! HOGEROP VIA HET MBO MBO TOP! HOGEROP VIA HET MBO NAAR HET MBO EN VERDER Studeren aan het mbo op niveau 4 is echt iets voor mensen met ambitie. Jij wilt hogerop en begrijpt dat een mbo-diploma je daar sneller kan brengen.

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

Commercieel Medewerker

Commercieel Medewerker Commerciële Dienstverlening niveau 3 Commercieel Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 1 1 /2-2 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle** * BOL en BBL alleen in Harderwijk, in Raalte en Zwolle alleen BOL **

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

Je kunt zoeken naar werk dat bij je past. Je kunt praten met een medewerker van een uitzendbureau. Je kunt informatie vragen over vacatures.

Je kunt zoeken naar werk dat bij je past. Je kunt praten met een medewerker van een uitzendbureau. Je kunt informatie vragen over vacatures. 1 Op zoek naar werk KleurRijker Deze module gaat over Op zoek naar werk. Je kunt zoeken naar werk dat bij je past. Je kunt praten met een medewerker van een uitzendbureau. Je kunt informatie vragen over

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 BEN? checklist van belangrijke punten

WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 BEN? checklist van belangrijke punten WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 BEN? checklist van belangrijke punten INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 HUISARTS EN TANDARTS 4 FINANCIËN 5 VERHUIZEN 6 WONEN......................................................................................

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van. belangrijke. punten

WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van. belangrijke. punten WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van belangrijke punten 2 Colofon Wat moet ik regelen als ik 18 word? is een uitgave van LOC/LCFJ. LOC Zeggenschap in zorg komt op voor de belangen van cliënten

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Manager Gemechaniseerd Loonbedrijf

Manager Gemechaniseerd Loonbedrijf Loonwerk (Mighty Machines*) niveau 4 Manager Gemechaniseerd Loonbedrijf LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar* Raalte** * Of 1 jaar na het behalen van het diploma Vakbekwaam Medewerker Gemechaniseerd Loonbedrijf

Nadere informatie

Eerste hulp bij jouw CV met ouders!

Eerste hulp bij jouw CV met ouders! Heb jij al een CV? Daarin zet je alle belangrijke dingen die je hebt gedaan: bijvoorbeeld je opleiding(en) en baantjes. Hiermee laat je aan werkgevers zien wie je bent en wat je kunt: dat is dus heel belangrijk

Nadere informatie

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past.

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Projectmedewerker GO!: Hilde Pauwels, SBSO De Mast Kasterlee/Merksplas Ontwerp en lay-out: www.sigmund.be Druk: Meeus,

Nadere informatie

Algemene uitleg door 2College Durendael

Algemene uitleg door 2College Durendael Algemene uitleg door VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief?

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief? Sollicitatiebrief Waarom een goede sollicitatiebrief? In de sollicitatiebrief geef je aan dat je in aanmerking wilt komen voor een baan bij een potentiële werkgever. Aangezien de sollicitatiebrief samen

Nadere informatie