Bijlage 9. Ongewijzigd Wet.vaardigheden_02 Het kritisch beoordelen van wetenschappelijk werk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 9. Ongewijzigd Wet.vaardigheden_02 Het kritisch beoordelen van wetenschappelijk werk"

Transcriptie

1 Status Variabelenaam Vraag Opmerking Oordeel algemeen Ongewijzigd algemeen_01 We willen je graag vragen hoe jij je studie in het algemeen beoordeelt. Geef hieronder aan hoe tevreden je bent over: Inhoud en opzet van het onderwijs De volgende vragen gaan over de inhoud en opzet van het onderwijs bij jouw opleiding. Geef aan hoe tevreden je bent over: Ongewijzigd inhoud_01 Het niveau van je opleiding Ongewijzigd inhoud_02 De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had Ongewijzigd inhoud_03 De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding Ongewijzigd inhoud_04 De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is Ongewijzigd inhoud_05 De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen Ongewijzigd inhoud_06 De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding Ongewijzigd inhoud_07 De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen Ongewijzigd inhoud_08 De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen Ongewijzigd inhoud_09 De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal Ongewijzigd algemeen_02 De algemene sfeer op je opleiding overslaan Nieuw inhoud_10 De aansluiting bij je werkervaring alleen aan afstands, duaal en deeltijd-studenten Nieuw inhoud_09 De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan alleen aan afstands, duaal en deeltijd-studenten Verworven algemene vaardigheden De volgende vragen gaan over de algemene vaardigheden die je binnen je opleiding opdoet. Geef aan hoe tevreden je bent over de mate waarin jou de volgende algemene vaardigheden worden aangeleerd: Ongewijzigd Al. vaardigheden_01 Het aanleren van een kritische houding Ongewijzigd Alg.vaardigheden_02 Probleemoplossend vermogen Ongewijzigd Alg.vaardigheden_03 Het onderbouwen van conclusies Ongewijzigd Alg.vaardigheden_04 Communicatieve vaardigheden (bijv. mondelinge presentaties, gespreksvoering) aparte status Ongewijzigd Alg.vaardigheden_05 Het samenwerken met anderen aparte status, en overslaan Ongewijzigd Alg.vaardigheden_06 Argumenteren/redeneren Verworven wetenschappelijke vaardigheden (WO) De volgende vragen gaan over de wetenschappelijke vaardigheden die je binnen je opleiding opdoet. Geef aan hoe tevreden je bent over de mate waarin jou de volgende wetenschappelijke vaardigheden worden aangeleerd: Ongewijzigd Wet.vaardigheden_01 Analytisch denken Ongewijzigd Wet.vaardigheden_02 Het kritisch beoordelen van wetenschappelijk werk Ongewijzigd Wet.vaardigheden_03 Het schrijven van wetenschappelijke artikelen Ongewijzigd Wet.vaardigheden_04 Methoden en technieken van onderzoek

2 Gewijzigd Wet.vaardigheden_05 Het doen van onderzoek Ongewijzigd Wet.vaardigheden_01 Analytisch denken Praktijkgericht onderzoek (HBO) De volgende vragen gaan over het onderzoekend vermogen dat je binnen je opleiding opdoet. Geef aan hoe tevreden je bent over de mate waarin jou de volgende aspecten van onderzoekend vermogen worden aangeleerd: Ongewijzigd Wet.vaardigheden_02 Het kritisch beoordelen van praktijkgericht onderzoek Ongewijzigd Wet.vaardigheden_03 Het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek Ongewijzigd Wet.vaardigheden_04 Methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek Voorbereiding op de beroepsloopbaan De volgende vragen gaan over de voorbereiding op je beroepsloopbaan. Geef aan hoe tevreden je bent over: Ongewijzigd Vb beroepsloopbaan_01 Het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk Ongewijzigd Vb beroepsloopbaan_02 De praktijkgerichtheid van je opleiding Ongewijzigd Vb beroepsloopbaan_03 Het contact met de beroepspraktijk (bijv. stages, gastsprekers) De docenten aan je opleiding De volgende vragen gaan over de docenten aan je opleiding. Geef aan hoe tevreden je bent over: Ongewijzigd docenten_01 De inhoudelijke deskundigheid van docenten Ongewijzigd docenten_02 De didactische kwaliteit van docenten Ongewijzigd docenten_03 De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen overslaan Nieuw docenten_03b De bereikbaarheid van docenten Alleen voor Ongewijzigd docenten_04 De betrokkenheid van de docenten bij de studenten Ongewijzigd docenten_05 De kwaliteit van de begeleiding door docenten Ongewijzigd docenten_06 De kwaliteit van feedback van docenten Ongewijzigd docenten_07 De mate waarin docenten inspirerend zijn Ongewijzigd docenten_08 De kennis van de docenten over de beroepspraktijk aparte status Studiebegeleiding nieuw De volgende vragen gaan over studiebegeleiding. We bedoelen hiermee begeleiding door studieadviseurs, mentoren, tutors - anders dan de inhoudelijke begeleiding van je docent. Geef aan hoe tevreden je bent over: Ongewijzigd studiebegeleiding_01 De mogelijkheid tot begeleiding Ongewijzigd studiebegeleiding_02 De kwaliteit van begeleiding Nieuw studiebegeleiding_03 De mate waarin de opleiding initiatief neemt in ondersteuning of begeleiding

3 Toetsen en beoordeling De volgende vragen gaan over toetsing en beoordeling. Geef aan hoe tevreden je bent over: Ongewijzigd toetsingbeoordeling_01 De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt Ongewijzigd toetsingbeoordeling_02 De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding Nieuw toetsingbeoordeling_03 De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht Nieuw toetsingbeoordeling_04 De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden Nieuw toetsingbeoordeling_05 Het aantal toetsmomenten (tentamens, verslagen, presentaties e.d.) in je opleiding is: Veel te weinig Te weinig Precies goed Te veel Veel te veel Studieroosters De volgende vragen gaan over studieroosters. Geef aan hoe tevreden je bent over: Ongewijzigd studierooster_01 Het tijdig bekendmaken van de studieroosters Ongewijzigd studierooster_02 Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in het studierooster Studielast De volgende vragen gaan over de studielast. Geef aan hoe tevreden je bent over: Ongewijzigd studielast_01 De spreiding van de studielast over het studiejaar Ongewijzigd studielast_02 De haalbaarheid van deadlines Gewijzigd studielast_04 De mate waarin de studiepunten (EC) overeenkomen met de daadwerklijke studielast Nieuw studielast_03 De mogelijkheid om zonder vertraging de gewenste studie-onderdelen te volgen Contacttijd nieuw De volgende vragen gaan over contacttijd. Dat is het aantal klokuren per week waarin je geprogrammeerd contact hebt met een onderwijsgevende (docent, tutor, begeleider, e.d.). Niet tot contacttijd moet je activiteiten rekenen als stages, werkplekleren, scripties en afstudeeronderzoek. Geef aan welke antwoordcategorie voor jou van toepassing is ten aanzien van contacttijd binnen je opleiding. contact_01 In deze onderwijsperiode heb ik de volgende hoeveelheid contacttijd: Nieuw Minder dan 6 uur per week; 6 tot 12 uur per week; 13 tot 18 uur per week; 18 tot 24 uur per week; 24 tot 30 uur per week 30 of meer uur per week Niet van toepassing contact_02 Ik vind deze hoeveelheid contacttijd: Nieuw Veel te weinig Te weinig

4 Precies goed Te veel Veel te veel contact_03 Ik volg de geprogrammeerde onderwijsactiviteiten: Nieuw Nooit Zelden Soms Meestal Altijd contact_04 Bij mijn opleiding vielen het laatste half jaar. lessen uit: Nieuw Nooit Zelden Soms Vaak Heel vaak Groepsgrootte De volgende vragen gaan over de grootte van de groep waarin de onderwijsactiviteiten (hoorcolleges, werkgroepen) in jouw opleiding plaats vinden. Geef aan hoe tevreden je bent over Nieuw groepsgrootte_01 De groepsgrootte bij werkgroepen Nieuw groepsgrootte_02 De groepsgrootte bij hoorcolleges Nieuw groepsgrootte_03 De verhouding kleinschalig versus grootschalig onderwijs in mijn opleiding Stages De volgende vragen gaan over stages die je dit jaar gelopen hebt. Een periode waarin je concrete ervaring opdoet in het beroepenveld. Nieuw Heb je de afgelopen periode stage(s) gelopen? Ja Nee <skip> Geef aan hoe tevreden je bent over: Ongewijzigd stages_01 De kwaliteit van de stagebegeleiding vanuit je opleiding Ongewijzigd stages_02 De voorbereiding op de stage door de opleiding Nieuw stages_03 De begeleiding op de stageplek door het bedrijf of instelling Nieuw stages_04 Wat je tijdens je stage hebt geleerd Nieuw stages_05 De aansluiting van de stages bij het overige onderwijs Studiefaciliteiten De volgende vragen gaan over studiefaciliteiten. Geef aan hoe tevreden je bent over: Ongewijzigd studiefaciliteiten_01 De geschiktheid van de onderwijsruimten overslaan Ongewijzigd studiefaciliteiten_02 De geschiktheid van werkplekken (bv. computers, studieruimten van voldoende kwaliteit) overslaan Ongewijzigd studiefaciliteiten_03 De beschikbaarheid van werkplekken (bv. voldoende werkplekken) overslaan Ongewijzigd studiefaciliteiten_04 De bibliotheek/mediatheek overslaan

5 Ongewijzigd studiefaciliteiten_05 De ICT-faciliteiten overslaan Ongewijzigd studiefaciliteiten_06 De digitale leeromgeving Kwaliteitszorg geherformuleerd De volgende vragen gaan over de kwaliteitszorg op je instelling. Geef aan hoe tevreden je bent over: Ongewijzigd kwaliteitszorg_01 Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden Ongewijzigd kwaliteitszorg_02 Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties Ongewijzigd kwaliteitszorg_03 De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van onderwijsevaluaties Ongewijzigd kwaliteitszorg_04 De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert Overige faciliteiten en studieomgeving De volgende vragen gaan over de overige faciliteiten van je instelling en de omgeving van je studie. Geef aan hoe tevreden je bent over: Ongewijzigd studieomgeving_01 De bereikbaarheid van je instelling (openbaar vervoer e.d.) Ongewijzigd studieomgeving_02 De restauratieve voorzieningen op je instelling aparte status Gewijzigd studieomgeving_03 De sportvoorzieningen vanuit je instelling Ongewijzigd studieomgeving_04 De horecavoorzieningen in je studiestad (kroegen, eetcafés, restaurants e.d.) Ongewijzigd studieomgeving_05 Het cultureel aanbod van je studiestad (bioscopen, theaters, evenementen e.d.) Ongewijzigd studieomgeving_06 De beschikbaarheid van woonruimte in je studiestad Overslaan voor deeltijdonderwijs Ongewijzigd studieomgeving_07 De betaalbaarheid van woonruimte in je studiestad Overslaan voor deeltijdonderwijs Woonsituatie afstands- en deeltijdonderwijs Ongewijzigd woonsituatie Hoe is jouw woonsituatie? Ik woon bij mijn ouders <skip> Ik woon in een studentenflat of studentenwoning van een studentenhuisvestingsorganisatie Ik woon in een particulier studentenhuis Ik woon in een eigen woning of appartement (koop of huur) <skip> Anders <skip> Ongewijzigd Huur Welk maandelijks bedrag betaal je aan huur (inclusief servicekosten)?... < > Weet ik niet Handicap en Studie Nieuw Heb je een functiebeperking, aandoening of ziekte, zoals bijvoorbeeld een lichamelijke beperking, een (chronische) ziekte, dyslexie, AD(H)D of een psychische klacht? Ja Nee <skip> Nieuw Hheb je één of meerdere van onderstaande functiebeperkingen? Je kunt meerdere antwoorden aankruisen. handicap_01 Nee, geen functiebeperking [exclusief] handicap_02 Spraak en/of taalproblemen (bijv. stotteren, afasie) handicap_03 Visuele beperking (blind, slechtziend)

6 handicap_04 Auditieve beperking (doof, slechthorend) handicap_05 Motorische beperking (lopen, bewegen, gebruik van armen) handicap_06 Rolstoelgebonden handicap_07 Dyslexie handicap_08 Dyscalculie handicap_09 Concentratieproblemen handicap_10 Vermoeidheid / energietekort handicap_11 Chronische pijnklachten handicap_12 Anders, namelijk Nieuw Heb je één of meerdere van onderstaande aandoeningen of ziektes? Je kunt meerdere antwoorden aankruisen. handicap_13 Geen aandoening of ziekte [exclusief] handicap_14 RSI (pijn / tintelingen in armen, nek en rug door veelvuldig computergebruik) handicap_15 Migraine / ernstige hoofdpijn handicap_16 Eetstoornis (boulimie, anorexia) handicap_17 Long- en ademhalingsprobleem (bijv. cara, astma, chronische bronchitis, CF COPD) handicap_18 Huidaandoening (bijv. eczeem, psoriasis) handicap_19 Suikerziekte / diabetes handicap_20 ADHD handicap_21 Psychisch probleem / aandoening (bijv. psychose, burn-out, angststoornis, dwangneurose) handicap_22 Autisme of verwante stoornis (bijv. PDD-NOS) handicap_23 Chronisch vermoeidheidssyndroom (ME) handicap_24 Artrose, reuma of andere gewrichtsklachten handicap_25 Spierdystrofie, spasme of andere spierziekte handicap_26 Andere stoornis aan bewegingsapparaat (bijv. hernia, verlammingsverschijnselen) handicap_27 Een vorm van kanker handicap_28 Epilepsie handicap_29 Andere neurologische aandoening (bijv. MS) handicap_30 Hart- en vaatziekte (bijv. hartaandoening, hoge bloeddruk, vernauwde vaten) handicap_31 Ernstige darmstoornis (bijv. ziekte van Crohn, colitis) handicap_32 Anders, namelijk Nieuw Heb je voor deze functiebeperking of aandoening een medische verklaring of een officiële diagnose? Ja Nee Ik ben bezig met een verklaring/diagnose Weet ik niet Nieuw In welke mate belemmert deze functiebeperking(en) en/of ziekte(n)/aandoening(en) je bij de studie? Helemaal niet Nauwelijks Een beetje Veel Heel veel Nieuw Maak je bij de instelling waar je studeert gebruik van voorzieningen om het studeren met deze functiebeperking(en) en/of ziekte(n)/aandoening(en) te vergemakkelijken? [alleen als v3=2,3,4,5]. Ik maak hiervan:

7 Helemaal geen gebruik Nauwelijks gebruik Enigszins gebruik Gebruik Heel veel gebruik Geen voorzieningen nodig Er zijn geen voorzieningen Geef alsjeblieft aan hoe tevreden je bent over de volgende aspecten ten aanzien van studeren met een handicap aan je opleiding. Ongewijzigd handicap_33 De voorlichting en informatievoorziening over studeren met een handicap of beperking bij je opleiding (hiermee bedoelen we brochures, studiegids, studentenstatuut, examenreglement, website) Ongewijzigd handicap_34 De opvang die je opleiding aan studenten met jouw handicap bij de start van hun studie biedt Ongewijzigd handicap_35 De beschikbare hulpmiddelen en faciliteiten, voor zover je die nodig hebt? (we bedoelen hiermee rust- of werkruimtes, werkplekaanpassingen, extra verlichting, scanner, computeraanpassingen zoals spraak of braille, ringleiding) Ongewijzigd handicap_36 De geschiktheid van de gebouwen van je opleiding of instelling voor mensen met jouw handicap (we bedoelen hiermee de toegankelijkheid en begaanbaarheid, bijvoorbeeld door drempels, liften, breedte van de deuren, aangepaste toiletten, ringleidingen enzovoorts) Ongewijzigd handicap_37 De aanpassingen in het onderwijs die je opleiding biedt (we bedoelen hiermee aanpassingen aan het rooster, inleverdata, andere les- en tentamenvormen, alternatieve opdrachten, andere stagemogelijkheden) Ongewijzigd handicap_38 De mate waarin de docenten en overige medewerkers begrip voor jou hebben Ongewijzigd handicap_39 De mate waarin de docenten en overige medewerkers voldoende kennis van zaken hebben, zodat zij op een geschikte wijze met jouw handicap omgaan Ongewijzigd handicap_40 De mate waarin medestudenten begrip voor jou hebben Ongewijzigd handicap_41 De speciale begeleiding die je tijdens je studie krijgt (hiermee bedoelen we begeleiding in de studievoortgang, steun voor aanpassingen aan studie en voorzieningen, stagebemiddeling e.d.) Internationale studenten <alleen studenten met buitenlandse vooropleiding> De volgende vragen zijn specifiek voor internationale studenten. Geef alsjeblieft aan hoe tevreden je bent over: Gewijzigd De geboden hulp door je instelling (bijv. bij inschrijving, huisvesting, visa e.d.) Gewijzigd De hulp door je instelling bij de integratie in de Nederlandse cultuur (bijv. een Engelse of Nederlandse taalcursus, buddy-systeem Ongewijzigd De persoonlijke begeleiding door je mentor/begeleider Ongewijzigd Het aanbod aan Engelstalige vakken Nieuw De beheersing van de Engelse taal van medewerkers van de instelling Informatie vanuit de opleiding De volgende vragen gaan over de informatie vanuit je opleiding. Geef aan hoe tevreden je bent over: <1 t/m 5; 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden; 6=n.v.t.> Ongewijzigd informatievoorziening_0 De informatie over jouw studievoortgang aparte status 1 Ongewijzigd informatievoorziening_0 De informatie over regels en procedures aparte status 2 Nieuw informatievoorziening_0 De informatie over de keuzemogelijkheden van de opleiding (varianten, minoren, buitenland etc.) aparte status 3 Ongewijzigd informatievoorziening_0 4 Het tijdig bekendmaken van resultaten en beoordelingen aparte status

8 Ultimate question Ongewijzigd ultimatequestion Zou je jouw opleiding aanraden aan vrienden, familie of collega s? Nee, zeker niet Nee, ik denk het niet Misschien Ja, ik denk het wel Ja, zeker wel Ongewijzigd Wensen / ideeën voor verbetering Heb je nog wensen of ideeën voor de verbetering van je opleiding of heb je nog andere opmerkingen? De door jou geplaatste opmerkingen worden doorgegeven aan jouw instelling. Zij gebruiken deze informatie voor het verbeteren van het onderwijs. Nee Ja, namelijk <Vrij tekstveld>

Vragenlijst Nationale Studenten Enquête 2015

Vragenlijst Nationale Studenten Enquête 2015 Vragenlijst Nationale Studenten Enquête 2015 V1. Selecteer een taal / Select a language: 1 Nederlands 2 English 3 Deutsch A. Achtergrondkenmerken V2. Klopt het dat je staat ingeschreven aan de

Nadere informatie

B Creative Technology

B Creative Technology B Creative Technology Onderdeel 3.3: Tabel (gemiddelden en aantallen) met tevredenheidsoordelen van de onderliggende items van de thema's Jaar 2013 2015 Mean Valid N Mean Valid N Mean Valid N Afwijking

Nadere informatie

Vragenlijst Nationale Studenten Enquête 2017

Vragenlijst Nationale Studenten Enquête 2017 Vragenlijst Nationale Studenten Enquête 2017 V1. Selecteer een taal / Select a language: 1 Nederlands 2 English 3 Deutsch A. Achtergrondkenmerken V2. Klopt het dat je staat ingeschreven aan de

Nadere informatie

Vragenlijst NSE 2016 Voorstel NSE 2017

Vragenlijst NSE 2016 Voorstel NSE 2017 V1. Selecteer een taal / Select a language: 1 Nederlands 2 English 3 Deutsch A. Achtergrondkenmerken V2. Klopt het dat je staat ingeschreven aan de in ?

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland HBO-Nederland De Haagse Rotterdam Utrecht INHOLLAND van Amsterdam Leiden aantal respondenten 195507 10139 14384 13180 9102 17584 4193 Je studie in het algemeen 3,88 3,83 3,81 3,79 3,70 3,83 3,98 De inhoud

Nadere informatie

HET BEHOUDEN VAN EEN OPLEIDING

HET BEHOUDEN VAN EEN OPLEIDING LANDELIJKE AANDACHT HET BEHOUDEN VAN EEN OPLEIDING Symposium Participatie door Educatie 11 november 2014 Jolanda Kroes - Veel aandacht binnen politiek en (hogeronderwijs - Uitval aantal studenten met een

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vragenlijst (na testen met studenten) JOB in samenwerking met ResearchNed 2015 JOB. Geen van de materialen die onderdeel uitmaken van de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

HET BEHOUDEN VAN EEN OPLEIDING. Symposium Participatie door Educatie 11 november 2014 Jolanda Kroes

HET BEHOUDEN VAN EEN OPLEIDING. Symposium Participatie door Educatie 11 november 2014 Jolanda Kroes HET BEHOUDEN VAN EEN OPLEIDING Symposium Participatie door Educatie 11 november 2014 Jolanda Kroes LANDELIJKE AANDACHT - Veel aandacht binnen politiek en (hogeronderwijs - Uitval aantal studenten met een

Nadere informatie

NSE: Van vraag naar verbetering

NSE: Van vraag naar verbetering NSE: Van vraag naar verbetering Olof Wiegert Hogeschool van Amsterdam Stafafdeling Onderwijs en Onderzoek Hogeschool van Amsterdam 46444 studenten 3539 medewerkers 7 domeinen 68 voltijd bachelor opleidingen

Nadere informatie

JOB-monitor 2018 Vragenlijst

JOB-monitor 2018 Vragenlijst JOB-monitor 2018 Vragenlijst (na testen met studenten inclusief wijzigingen t.o.v. 2016) JOB in samenwerking met ResearchNed 2017 JOB. Geen van de materialen die onderdeel uitmaken van de JOB-monitor 2018

Nadere informatie

Nationale Studentenenquête 2014

Nationale Studentenenquête 2014 Nationale Studentenenquête 2014 Fontys Academy for Creative Industries Dimphy Hooijmaijers Renate Smits Petra Szczerba Dienst Onderwijs en Onderzoek mei 2014 2014 Dienst Onderwijs en Onderzoek. Alle rechten

Nadere informatie

Nationale Studenten enquête 2015

Nationale Studenten enquête 2015 projectnr Title Subtitle Afdeling-Instituut Nationale Studenten enquête 2015 Fontys Academy for Creative Industries Dienst Onderwijs en Onderzoek Dimphy Hooijmaijers, Renate Smits, Eindhoven, 1 juni 2015

Nadere informatie

Special NSE 2016: Sterke en zwakke punten Avans Hogeschool. Leer- en Innovatiecentrum. Together we make a difference! You learn.

Special NSE 2016: Sterke en zwakke punten Avans Hogeschool. Leer- en Innovatiecentrum. Together we make a difference! You learn. Special NSE 2016: Sterke en zwakke punten Avans Hogeschool Leer- en Innovatiecentrum You learn We explore Together we make a difference! Inleiding De aanleiding voor deze NSE special is het verschijnen

Nadere informatie

LAKS-monitor 2016 vragenlijst

LAKS-monitor 2016 vragenlijst LAKS-monitor 2016 vragenlijst na test met 1e, 2e en 3e klassers, vmbo breed LAKS in samenwerking met ResearchNed 2015 LAKS. Geen van de materialen die onderdeel uitmaken van de LAKS-monitor 2016 mogen

Nadere informatie

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie Inhoud Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie... 1 1 Inleiding... 1 2 Aandachtspunten... 2 2.1 Algemene items... 2 2.2 Onderliggende items... 3 2.3 Organisatie

Nadere informatie

JOB-monitor 2012 Vragenlijst

JOB-monitor 2012 Vragenlijst JOB-monitor 2012 Vragenlijst (na testen met mbo-studenten) JOB in samenwerking met ResearchNed 2011 JOB. Geen van de materialen die onderdeel uitmaken van de JOB-monitor 2012 mogen zonder voorafgaande

Nadere informatie

Tom Dousma Hans van Hout Datum 7 september 2012 Kenmerk SK123 12.0229 Betreft Verantwoording werkzaamheden werkgroep vragenlijst NSE 2013

Tom Dousma Hans van Hout Datum 7 september 2012 Kenmerk SK123 12.0229 Betreft Verantwoording werkzaamheden werkgroep vragenlijst NSE 2013 Memo Aan Tom Dousma Van Hans van Hout Datum 7 september 2012 Kenmerk SK123 12.0229 Betreft Verantwoording werkzaamheden werkgroep vragenlijst NSE 2013 1. Taakstelling van de werkgroep De taakstelling van

Nadere informatie

JOB-monitor 2010 Vragenlijst

JOB-monitor 2010 Vragenlijst JOB-monitor 2010 Vragenlijst Definitief JOB in samenwerking met ResearchNed 2009 JOB. Geen van de materialen die onderdeel uitmaken van de JOB-monitor 2010 mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

NATIONALE STUDENTEN ENQUETE. B Aardwetenschappen

NATIONALE STUDENTEN ENQUETE. B Aardwetenschappen NATIONALE STUDENTEN ENQUETE B Aardwetenschappen Utrecht vergeleken met gemiddelde van 5 opleidingen: Technische Delft (n=119), Utrecht (n=147), Wageningen University (n=126), van Amsterdam (n=0), Vrije

Nadere informatie

Het Friese hbo in de Keuzegids: Spijkers op laag water, of weeralarm? staat Hoe sterk staan de opleidingen ervoor?

Het Friese hbo in de Keuzegids: Spijkers op laag water, of weeralarm? staat Hoe sterk staan de opleidingen ervoor? Het Friese hbo in de Keuzegids: Spijkers op laag water, of weeralarm? staat Hoe sterk staan de opleidingen ervoor? Presentatie Wolvega, 24 mrt 2016 Frank Steenkamp, Keuzegids Outline: 1. Aanpak C.H.O.I.

Nadere informatie

Pilot vragenlijst NSE

Pilot vragenlijst NSE Pilot vragenlijst NSE Kwantitatieve validatie van de enquête voor de Nationale Studenten Enquête 2013 Onderzoek in opdracht van Studiekeuze123 Anja van den Broek Sander Weijers ResearchNed november 2012

Nadere informatie

Ik heb, ik heb wat jij niet ziet...

Ik heb, ik heb wat jij niet ziet... Ik heb, ik heb wat jij niet ziet... Linda Bas Karim Charlene Studeren met een functiebeperking Voor sommige mensen is gewoon studeren bij een hogeschool niet vanzelfsprekend, maar dat zie je vaak niet

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking CIJFERS Studeren met een functiebeperking Gebaseerd op het onderzoek Studeren met een functiebeperking 2012 door ResearchNed/ITS in opdracht van het Ministerie van OCW. 1 De 10 meest voorkomende functiebeperkingen

Nadere informatie

SIXTAT. Statistiek Marktonderzoek. Rapport Effect melding gebruik ID in de NSE juni 2012 Prof. Dr. D Sikkel

SIXTAT. Statistiek Marktonderzoek. Rapport Effect melding gebruik ID in de NSE juni 2012 Prof. Dr. D Sikkel SIXTAT Statistiek Marktonderzoek Software Rapport Effect melding gebruik ID in de NSE 2012 27 juni 2012 Prof. Dr. D Sikkel d.sikkel@sixtat.nl Schout van Eijklaan 98 2262 XV LEIDSCHENDAM 070-3200031 www.sixtat.nl

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 15 oktober 2013 Directie Hoger onderwijs en studiefinanciering Ministerie van OCW Anja van den Broek, Marjolein Muskens & Jeroen Winkels Meerjarig onderzoek 2008-2012

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking Ervaringen van studenten met een functiebeperking aan de Universiteit Leiden Rapport nr 186 Oktober 2008 G. van Duijn D.N.M. de Gruijter Interfacultair centrum voor Lerarenopleiding,

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking Een student met dyslexie of autisme?! Wat betekent dat voor mij als docent? RU Onderwijsdag 2013 WELKOM! 1 Kennismaking Hanke van Buren Judith Jansen André Baars Jeroen

Nadere informatie

Alle analyses die op basis van het 1 Cijfer hoger onderwijs zijn verricht zijn gebaseerd op de voltijd studenten.

Alle analyses die op basis van het 1 Cijfer hoger onderwijs zijn verricht zijn gebaseerd op de voltijd studenten. DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2013 1CIJFER HOGER ONDERWIJS Alle analyses die op basis van het 1 Cijfer hoger onderwijs zijn verricht zijn gebaseerd op de voltijd studenten. STUDENTENAANTAL

Nadere informatie

Studeren met een. functiebeperking

Studeren met een. functiebeperking Studeren met een functiebeperking OPTIMAAL STUDEREN AAN DE CHE! Vaak heb je geen hulp nodig, maar soms is een duwtje in de rug prettig! 2 Wat is een functiebeperking? Waarschijnlijk denk jij bij het woord

Nadere informatie

Keuze opleiding Geef hieronder de opleiding van je voorkeur aan (markeer dit met een x) Civiele Techniek (CT) Verkeerskunde (VK)

Keuze opleiding Geef hieronder de opleiding van je voorkeur aan (markeer dit met een x) Civiele Techniek (CT) Verkeerskunde (VK) Windesheim, Het studiekeuzegesprek: een schakel in de keten Bijlage 5: School of Built Environment & Transport, digitale vragenlijst studiekeuzegesprekken Beste (toekomstige) student, Stuur de volledig

Nadere informatie

2 mei Opmerkingen vragenlijst NSE in het licht van de historische data

2 mei Opmerkingen vragenlijst NSE in het licht van de historische data 1 Bijlage 4 Dirk Sikkel Sixtat 2 mei 2016 Opmerkingen vragenlijst NSE in het licht van de historische data Op de vragenlijst van de NSE is gedurende de jaren 2013 2016 van verschillende kanten commentaar

Nadere informatie

Needs Assessment. Postcode Woonplaats Telefoonnummer. Huidige opleiding Opleiding(en) daarvoor. Voorkeur begindatum Voorkeur einddatum Stageduur

Needs Assessment. Postcode Woonplaats Telefoonnummer. Huidige opleiding Opleiding(en) daarvoor. Voorkeur begindatum Voorkeur einddatum Stageduur Needs Assessment Stage Wat is een Needs Assessment? Een Needs Assessment is een vragenlijst die samen met de kandidaat ingevuld wordt om inzicht te krijgen in benodigde aanpassingen en/of ondersteuning

Nadere informatie

Vragenlijst multiproblematiek I

Vragenlijst multiproblematiek I Bijlage B Vragenlijst multiproblematiek I 1 Achtergrondkenmerken V1. Wat is je geboortedatum? V2. Ben je een jongen of een meisje? V3. Wat zijn de vier cijfers van je postcode? V4. In welk land ben je

Nadere informatie

JOB-monitor 2010 - Instellingsrapportage

JOB-monitor 2010 - Instellingsrapportage SOMA College Clusterscores: uw instelling t.o.v. JOB-monitor 2010 totaal Informatie Clusterscore instelling 397 3.4 Clusterscore landelijk 146533 3.3 Lessen Clusterscore instelling 382 3.6 Clusterscore

Nadere informatie

Studeren met een Functiebeperking

Studeren met een Functiebeperking Studeren met een Functiebeperking Weten hoe jij zo optimaal mogelijk studeert? Maak een afspraak met de studentendecaan om je situatie te bespreken Windesheim zet kennis in werking Inhoud Pag 4 Studeren

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor 2016

Vragenlijst HBO-Monitor 2016 Vragenlijst HBO-Monitor 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene vragen

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking Informatie voor aspirant-studenten 1 Studiesuccescentrum Windesheim Inhoud Studeren met een functiebeperking, informatie voor aspirant-studenten... 1 Studeren met een

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking 2012

Studeren met een functiebeperking 2012 Studeren met een functiebeperking 2012 De relatie tussen studievoortgang, studieuitval en het gebruik van voorzieningen. Eindmeting onderzoek Studeren met een functiebeperking Onderzoek in opdracht van

Nadere informatie

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim Studentendecanaat De Topsportregeling het gebeurt op windesheim Colofon Deze informatiebrochure is uitgegeven door het Studentendecanaat van Christelijke Hogeschool Windesheim. Redactie: Marketing en Communicatie

Nadere informatie

Studeren met een handicap

Studeren met een handicap Norbert Broenink Klaas Gorter Studeren met een handicap Belemmeringen die studenten met een lichamelijke beperking, psychische klachten of dyslexie in het hoger onderwijs ondervinden Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE 2017

NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE 2017 NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE 2017 Het landelijke tevredenheidsonderzoek Figuur X.x Ontwikkeling themascore onder studenten in het hoger onderwijs inhoud naar studieniveau (2013 t/m 2017), waarbij 1 is zeer

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. Haal het beste uit jezelf! NHL Hogeschool helpt studenten om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dat op zich is al een uitdaging,

Nadere informatie

Aanpassen van lessen en examens voor studenten met een beperking

Aanpassen van lessen en examens voor studenten met een beperking Aanpassen van lessen en examens voor studenten met een beperking 2015-2016 Status: vastgesteld september 2015 (Laatst gewijzigd 12-11-15) BR.090.121115-2 1. De deskundigenverklaring SVO vindt dat je bij

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Afdruk Voorbeeld Enquête. Enquête Groep Referentie Unit/Locatie Aantal vragen 30 WPL '13-'14 Voorbeeld Instelling (HAN Instituut voor Leraar en School) 1. In welke variant volg je je opleiding?

Nadere informatie

De term functiebeperking wordt gebruikt als verzamelbegrip en omvat chronische ziekte, psychische of lichamelijke klachten, dyslexie en dyscalculie.

De term functiebeperking wordt gebruikt als verzamelbegrip en omvat chronische ziekte, psychische of lichamelijke klachten, dyslexie en dyscalculie. Inleiding Deze brochure is bedoeld voor (aspirant) studenten met een functiebeperking. Studeren met een functiebeperking is vaak niet eenvoudig. Zo kan een chronische ziekte vermoeidheid en pijn veroorzaken

Nadere informatie

Inclusief en toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking

Inclusief en toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking Inclusief en toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking SOP 2-daagse Diversiteit en inclusiviteit in het hoger onderwijs, 30 juni 2017 Even voorstellen Expertisecentrum handicap + studie

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking Campus Brugge Campus Oostende Gids voor studenten 2013-2014 Een functiebeperking kan studeren aan het hoger onderwijs bemoeilijken. De hogeschool heeft hier oog voor.

Nadere informatie

o Vallen er veel studenten uit? o Zijn er veel moeilijke vakken, zo ja, welke? o Hoeveel contacturen zijn er / hoeveel zelfstudie moet je doen?

o Vallen er veel studenten uit? o Zijn er veel moeilijke vakken, zo ja, welke? o Hoeveel contacturen zijn er / hoeveel zelfstudie moet je doen? Gaan studeren Wil je na je havo-, vwo- of mbo-diploma graag verder studeren aan een hogeschool of universiteit? Maar weet je niet zeker of dat kan vanwege je functiebeperking? Dan helpt deze folder je

Nadere informatie

Concept-vragenlijst NSE 2013

Concept-vragenlijst NSE 2013 Bijlage 8 Cncept-vragenlijst NSE 2013 1 Achtergrndkenmerken V1. Selecteer een taal / Select a language: 1 Nederlands 2 English 3 Deutsch V2. Klpt het dat je staat ingeschreven aan de

Nadere informatie

AANMELDING VERVOLGOPLEIDING NA STUDIEKEUZE. Belangrijke informatie voor alle leerlingen (en ouders) van leerjaar 5 Havo De Hof!

AANMELDING VERVOLGOPLEIDING NA STUDIEKEUZE. Belangrijke informatie voor alle leerlingen (en ouders) van leerjaar 5 Havo De Hof! AANMELDING VERVOLGOPLEIDING NA STUDIEKEUZE Belangrijke informatie voor alle leerlingen (en ouders) van leerjaar 5 Havo De Hof! Inhoud Hoe maak je een goede studiekeuze?... 3 Aanmelden... 3 Na je aanmelding:

Nadere informatie

LAKS-monitor Landelijk vmbo/mavo. havo vwo Gemiddeld rapportcijfer 7,0 6,5 6,6, 7,0. Landelijk vmbogroen

LAKS-monitor Landelijk vmbo/mavo. havo vwo Gemiddeld rapportcijfer 7,0 6,5 6,6, 7,0. Landelijk vmbogroen Totaalscore Algemeen oordeel 63 51 Totaalscore Docenten 66 61 Totaalscore Faciliteiten 41 35 Totaalscore Gepersonaliseerd leren 50 43 Totaalscore ICT 42 33 Totaalscore Inspraak 40 28 Totaalscore Lessen

Nadere informatie

Crebonummer Niveau 1 2 3 4

Crebonummer Niveau 1 2 3 4 DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS-MBO Dit kader niet invullen Deelnemernummer: Dit formulier svp volledig invullen en blokletters gebruiken. Bij voorbaat dank. PERSOONLIJKE GEGEVENS Achternaam Voorletters

Nadere informatie

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz.

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz. Standaardisatie en formulering stellingen en vragen voor module evaluaties VHL versie 27 maart 2011 Inleiding In het voorjaar van 2010 is het project Standaardiseren module evaluaties VHL breed o.l.v.

Nadere informatie

NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Vragenlijst patiënten Zorg voor mensen met kanker en hun naasten

NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Vragenlijst patiënten Zorg voor mensen met kanker en hun naasten NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Vragenlijst patiënten Zorg voor mensen met kanker en hun naasten 3 Toelichting bij de vragenlijst De vragenlijst Deze vragenlijst gaat over

Nadere informatie

Deelnemersonderzoek CGO 2009

Deelnemersonderzoek CGO 2009 Informatie vooraf en Plaatsing 1. Door de voorlichting en introductie op het ROC kreeg ik een goed beeld van de opleiding al Afbouw 70.5 292 Afbouw 92.3 12 60 33 74.3 55 61.3 46 84.8 28 63.6 35 80.2 65

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016

Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016 Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene

Nadere informatie

Veiligheid en Gezondheid (V&G) Conflict, Risico en Veiligheid (CRV) Gezondheidspsychologie (GP) Geestelijke Gezondheidsbevordering (GG)

Veiligheid en Gezondheid (V&G) Conflict, Risico en Veiligheid (CRV) Gezondheidspsychologie (GP) Geestelijke Gezondheidsbevordering (GG) Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Nadere informatie

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten student: score: studentnummer: vraag 1: opleiding: Rechtsgeleerdheid vraag 8: email: vraag 12: 1 Met welke vooropleiding heb je toegang tot de opleiding

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

NSE-specials. 2014: sterke en zwakke punten Avans

NSE-specials. 2014: sterke en zwakke punten Avans NSE-specials 2014: sterke en zwakke punten Avans Inleiding NSE-specials NSE-specials zijn vlugschriften, korte rapportages op hoofdlijnen over speciale NSE-onderwerpen. De specials zijn kort, kernachtig

Nadere informatie

Likert schaal. Aanpassing van de Enquête. Nationale Studenten Enquête. Kwaliteit van de data van de. Nationale Studenten Enquête

Likert schaal. Aanpassing van de Enquête. Nationale Studenten Enquête. Kwaliteit van de data van de. Nationale Studenten Enquête Kwaliteit van de data van de Kwaliteit van de NSE data???? Pascal Brenders Studiekeuze123 Thema scores Thema 2013 Aantal vragen Inhoud 11 Kwaliteit van de NSE data Respons Validiteit Algemene vaardigheden

Nadere informatie

Studentenenquête. Jessica Pass ResearchNed

Studentenenquête. Jessica Pass ResearchNed Vernieuwing Nationale Studentenenquête Jessica Pass ResearchNed Aanleiding tot vernieuwing NSE Lange traditie (15 jaar geleden gestart, nadruk op continuïteit, marginale veranderingen) Veel vragenlijsten

Nadere informatie

Studeren met een handicap in 2005

Studeren met een handicap in 2005 Verwey-Jonker Instituut Drs. Esther Plemper Studeren met een handicap in 2005 Belemmeringen van studenten met een lichamelijke beperking, psychische klachten of dyslexie in het hoger onderwijs SAMENVATTING

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een hogeschool het doet in vergelijking met dezelfde

Nadere informatie

q WO q UNIVERSITEIT q HOGESCHOOL INFORMATIEFORMULIER VERDIEPINGSFASE (HBO/WO) Ik heb me in de volgende opleiding verdiept: HBO Naam opleiding: Plaats:

q WO q UNIVERSITEIT q HOGESCHOOL INFORMATIEFORMULIER VERDIEPINGSFASE (HBO/WO) Ik heb me in de volgende opleiding verdiept: HBO Naam opleiding: Plaats: BLAD 1 Ik heb me in de volgende opleiding verdiept: HBO q WO Naam opleiding: Plaats: Naam: q UNIVERSITEIT q HOGESCHOOL Website van de opleiding: Datum: AANMELDING EN PLAATSING Ben je toelaatbaar met je

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking. www.windesheimflevoland.nl. Windesheim Flevoland 1

Studeren met een functiebeperking. www.windesheimflevoland.nl. Windesheim Flevoland 1 Studeren met een functiebeperking www.windesheimflevoland.nl Windesheim Flevoland 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding pag. 3 Studentendecaan pag. 4 Rechten en plichten geregeld pag. 6 Voorzieningen en

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Studeren met een Functiebeperking

Studeren met een Functiebeperking STUDEREN Studeren met een Functiebeperking BESPREEK DE MOGELIJKHEDEN Maak een afspraak met de studentendecaan Windesheim zet kennis in werking Informatie voor ouders Een goede start is belangrijk om te

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Nota Begeleiding van studenten met een functiebeperking Universiteit en Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Nota Begeleiding van studenten met een functiebeperking Universiteit en Hogeschool van Amsterdam Hogeschool van Amsterdam Nota Begeleiding van studenten met een functiebeperking Universiteit en Hogeschool van Amsterdam 1 Voorwoord In 2005 hebben de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam gezamenlijk

Nadere informatie

Tips en tricks rondom enquêtes: van vraag naar kennis. Anja van den Broek & Jessica Nooij

Tips en tricks rondom enquêtes: van vraag naar kennis. Anja van den Broek & Jessica Nooij Tips en tricks rondom enquêtes: van vraag naar kennis Anja van den Broek & Jessica Nooij Thema s Waarom een vragenlijst Constructie van vragen Kiezen van antwoordschalen Structuur van de vragenlijst en

Nadere informatie

Public Administration Arbeidsmarkt

Public Administration Arbeidsmarkt Public Administration Maar liefst 33 masters staan voor je klaar als je je bachelor politicologie, bestuurskunde of internationale betrekkingen hebt gehaald. Maak daar maar eens een keuze uit. Ga je voor

Nadere informatie

Gids voor studenten: Studie en functiebeperking Academiejaar 2013-2014

Gids voor studenten: Studie en functiebeperking Academiejaar 2013-2014 Arteveldehogeschool Dienst studieadvies Hoogpoort 15 9000 Gent Tel. 09/234 90 30 studieadvies@arteveldehs.be Gids voor studenten: Studie en functiebeperking Academiejaar 20132014 Een functiebeperking kan

Nadere informatie

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Tabellenbijlage hogeschool: opleidingsrapportage: naam opleiding studiejaar: 2008 2009 bron: Aansluitingsmonitor Noordoost Nederland 2008 2009, sept

Nadere informatie

AANMELDING VOOR DE DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN) STUDIEJAAR 2015-2016

AANMELDING VOOR DE DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN) STUDIEJAAR 2015-2016 AANMELDING VOOR DE DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN) STUDIEJAAR 2015-2016 Instructie Leuk dat je interesse hebt voor de opleiding Toegepaste Psychologie

Nadere informatie

De telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum

De telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum De telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum Was het een probleem om het GC telefonisch te bereiken voor het maken van een afspraak? aantal respondenten: 72 Was het een probleem om de receptenlijn/herhaallijn

Nadere informatie

VRAGENLIJST OVER ZIEKTE EN WERK

VRAGENLIJST OVER ZIEKTE EN WERK VRAGENLIJST OVER ZIEKTE EN WERK In deze vragenlijst wordt gevraagd naar gevolgen van voor betaald werk en onbetaald werk (bijv. huishoudelijk werk). Denk bij aan acute of chronische lichamelijke ziekten,

Nadere informatie

BROCHURE STUDEREN MET EEN HANDICAP AAN DE UNIVERSITEIT UTRECHT. www.uu.nl/handicap -1-

BROCHURE STUDEREN MET EEN HANDICAP AAN DE UNIVERSITEIT UTRECHT. www.uu.nl/handicap -1- BROCHURE STUDEREN MET EEN HANDICAP AAN DE UNIVERSITEIT UTRECHT www.uu.nl/handicap -1- Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wanneer kom je in aanmerking?... 4 3. Voorzieningen... 5 3.1 Contract onderwijsvoorzieningen...

Nadere informatie

Inventarisatie behoeften van

Inventarisatie behoeften van Inventarisatie behoeften van werkenden met een chronisch ziekte overzicht behoeften In dit deel van het onderzoek brengen we de behoefte aan praktische ondersteuning in kaart van werkenden met een chronische

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN Preambule Dit protocol is bedoeld om duidelijkheid te bieden over de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking binnen

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

41 OER Aeres Hogeschool (Dronten/Almere) Studeren met een Functiebeperking

41 OER Aeres Hogeschool (Dronten/Almere) Studeren met een Functiebeperking 41 OER Aeres Hogeschool (Dronten/Almere) Studeren met een Functiebeperking Wegwijs aan Aeres Hogeschool Dronten en Almere Maart 2017 27 OER Aeres Hogeschool (DR/AL) Studeren met een functiebeperking 1

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2017 - Organisatie van de Universiteit Leiden/ - CvB > Faculteit > Instituut (psychologie) - Bachelor opleidingscommissie - Honours

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

EBB 2011A Blok Arbeidsgehandicapten Ad hoc [HandicapAH_P2]

EBB 2011A Blok Arbeidsgehandicapten Ad hoc [HandicapAH_P2] Blok Arbeidsgehandicapten Ad hoc module Intro De volgende vragen gaan over de mate waarin mensen beperkt worden in hun mogelijkheden om te werken en hoe dat komt. We beginnen met gezondheid. >>ENQ: Toets

Nadere informatie

Studenten met een functiebeperking helpen naar succes!

Studenten met een functiebeperking helpen naar succes! Studenten met een functiebeperking helpen naar succes! Fontys Hogescholen Dienst Studentenvoorzieningen Presentatie: André Rozendaal, teamleider Decanen & Psychologen Onderwerpen - Overgang van VO naar

Nadere informatie

Nationale Studentenenquête. Validatie NSE 2010

Nationale Studentenenquête. Validatie NSE 2010 Nationale Studentenenquête Validatie NSE 2010 Jessica Pass Anja van den Broek ResearchNed November 2009 Inhoud 1 Managementsamenvatting 3 2 Inleiding 5 3 Inventarisatie bestaande vragenlijsten 7 4 Delphi-onderzoek

Nadere informatie

1. Studenttevredenheid TOELICHTING

1. Studenttevredenheid TOELICHTING 1. Studenttevredenheid TOELICHTING Dit criteria geeft een beeld van het oordeel dat studenten over hun studie geven. Het is een eenvoudige maar robuuste indicatie van hoe de studenten de kwaliteit van

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking aan de Radboud Universiteit

Studeren met een functiebeperking aan de Radboud Universiteit Studeren met een functiebeperking aan de Radboud Universiteit Strategisch Plan An invitation to change perspective Zittende studenten kunnen een beroep doen op studiebegeleiding en advies Studenten met

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum

Nadere informatie

0 1 19 46 11 77 3,87 persoonlijke groei, maatschappelijk engagement)

0 1 19 46 11 77 3,87 persoonlijke groei, maatschappelijk engagement) KWALITEITSBAROMETER STUDENTEN (AFNAME 2e SEMESTER 09-10) Bachelor in de Medische beeldvorming Algemeen # respondenten: 84 (51,2%) imago van HUB in Vlaanderen imago van HUB in Vlaanderen internationale

Nadere informatie

Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student

Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student 30-5-2016 1 Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student Geartsje Zondervan Anneke Schrik Bart Borghols Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen 30-5-2016 2 30-5-2016 3 Even voorstellen Geartsje

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring Gezondheidsverklaring 1. Algemene gegevens Achternaam: Voornaam: Geboortedatum: Geslacht: man / vrouw Adres: Postcode+plaats: Land: Wat is uw beroep: Hoeveel uren werkt u gemiddeld per week? uur Wie is

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Haven. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Haven. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum De Haven Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum is

Nadere informatie