Vragenlijst OCW Studentenmonitor 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst OCW Studentenmonitor 2013"

Transcriptie

1 Vragenlijst OCW Studentenmonitor 2013 Vragenlijst Studentenmonitor 2013 pagina 1 van 34

2 1 OPLEIDING STUDIEVOORTGANG VOORAFGAAND AAN JE OPLEIDING NA JE OPLEIDING MASTER ACHTERGRONDKENMERKEN OUDERS FUNCTIEBEPERKING KWALITEIT EN STUDEERBAARHEID INTERNATIONALISERING INKOMSTEN EN UITGAVEN BETAALDE ARBEID TIJDBESTEDING BÈTA EN TECHNIEK ASSOCIATE DEGREE...34 Vragenlijst Studentenmonitor 2013 pagina 2 van 34

3 1 Opleiding V1. Sta je in het studiejaar ingeschreven voor een opleiding aan een universiteit of hogeschool?, ik sta momenteel ingeschreven voor een opleiding in het hoger onderwijs 2 Ja, ik studeer op dit moment in het buitenland 3 Nee, ik ben tijdelijk gestopt met studeren, maar sta nog wel ingeschreven 4 Nee, ik ben gestopt met mijn studie en heb me uitgeschreven 5 Nee, ik stond ingeschreven maar ik ben inmiddels afgestudeerd Vragenblok B-1: Heb je een betaalde baan? 2 Nee [naar einde] Vragenblok B-2: Sluit deze baan aan bij de opleiding die je hebt gevolgd? 2 Gedeeltelijk 3 Nee V2. Volg je een opleiding aan een universiteit of een hogeschool? Indien je meer dan één opleiding volgt vul dan de vragen in voor je belangrijkste opleiding: 1 Aan een universiteit 2 Aan een hogeschool V3. In welke stad studeer je? V4. Aan welke instelling volg je deze opleiding: V5. In welke sector studeer je: V6. Welke opleiding volg je? 1 Lijst met opleidingen 2 Anders namelijk V7. In welk jaar en in welke maand was je voor het eerst in het hoger onderwijs (hogeschool of universiteit) ingeschreven en wanneer voor je huidige opleiding? Voor het eerst in het hoger onderwijs Maand jaar Voor het eerst aan je huidige opleiding Maand jaar V8. Volgde je vorig studiejaar dezelfde opleiding? 2 Nee V9. Ben je met je vorige opleiding gestopt vanwege een negatief BSA (bindend studieadvies)? 2 Nee Vragenlijst Studentenmonitor 2013 pagina 3 van 34

4 V10. Heb je ooit je studie in het hoger onderwijs langer dan een jaar onderbroken? V10a Ja, voordat ik een diploma heb behaald V10b Ja, na afstuderen van een eerdere opleiding in het hoger onderwijs V10c Nee V11. Hoe lang ben je uitgeschreven geweest? Tijdens huidige studie Aantal maanden In totaal in het hoger onderwijs Aantal maanden V12. Hoe kun je je opleiding typeren? 1 Opleiding oude stijl 2 Bacheloropleiding 3 Masteropleiding 4 Universitaire lerarenopleiding 5 Post-initiële opleiding 6 Associate degree 7 Premaster / schakelstudie V13. Ben je ingeschreven als voltijd- of deeltijdstudent? 1 Voltijd 2 Deeltijd 3 Duaal V14. In welke fase van je opleiding zit je? 1 Eerste jaar 2 Tweede jaar 3 Derde jaar 4 Vierde jaar V15. In welke taal wordt op jouw opleiding voornamelijk lesgegeven? V15a Nederlands V15b Engels V15c Duits V15d Een andere taal, namelijk V16. Volg je een honoursprogramma? 2 Nee V17. Volg je afstandsonderwijs? 2 Nee Vragenlijst Studentenmonitor 2013 pagina 4 van 34

5 2 Studievoortgang V18. Hoe lang duurt je opleiding in totaal (nominaal) in maanden? 1 12 maanden/1 jaar 2 24 maanden/2 jaar 3 36 maanden/3 jaar 4 48 maanden/4 jaar 5 60 maanden/5 jaar 6 72 maanden/6 jaar 7 anders, namelijk maanden V19. Hoeveel studiepunten heb je behaald voor je huidige opleiding inclusief vrijstellingen? V19a In totaal heb ik voor mijn huidige opleiding behaald inclusief vrijstellingen: in EC (60 studiepunten per jaar) V19b Dit studiejaar ( ) heb ik voor mijn huidige opleiding behaald inclusief vrijstellingen: in EC (60 studiepunten per jaar)\ V19c Als ik tot dusver dit studiejaar ( ) al mijn vakken zou hebben gehaald dan had ik voor mijn huidige opleiding behaald: in EC (60 studiepunten per jaar) V20. Heb je vrijstellingen gekregen bij je huidige opleiding? 2 Nee V21. Voor hoeveel studiepunten heb je in totaal vrijstellingen gekregen? studiepunten (EC) V22. Op basis waarvan heb je deze vrijstellingen gekregen? V22a Voor een hbo-opleiding die ik NU volg V22b Voor een hbo-opleiding die ik in het verleden heb gevolgd V22c Voor een universitaire opleiding die ik NU volg V22d Voor een universitaire opleiding die ik in het verleden heb gevolgd V22e Op andere gronden, namelijk V23. Hoeveel studiepunten verwacht je dit studiejaar (vóór 1 september 2013) nog te halen? studiepunten (EC) V24. Wat is het gemiddeld cijfer van alle tentamens/studieonderdelen die je tot nu toe hebt behaald bij je huidige opleiding? 1, 2 Niet van toepassing, bij mijn opleiding krijgen we geen cijfers V25. Heb je de propedeuse van je huidige opleiding behaald/alle vakken uit het eerste jaar afgerond? 1 Ik heb nog niet alle vakken van de propedeuse/het eerste jaar afgerond 2 Ik heb alle vakken van de propedeuse afgerond toen ik maanden stond ingeschreven voor deze opleiding 3 Niet van toepassing Vragenlijst Studentenmonitor 2013 pagina 5 van 34

6 V26. Hanteert jouw opleiding een bindend studieadvies (BSA)? 2 Nee V27. Hoeveel procent kans geef je jezelf het einddiploma van je opleiding te behalen? 1 0% 2 10% 3 20% 4 30% 5 40% 6 50% 7 60% 8 70% 9 80% 10 90% % V28. Ik verwacht het diploma van mijn huidige opleiding te behalen in: 1 Niet van toepassing Na Weet ik niet Vragenlijst Studentenmonitor 2013 pagina 6 van 34

7 V29. Kun je aan de hand van onderstaande stellingen aangeven in hoeverre deze passen bij de wijze waarop jij in je studie staat? V29a Ik heb bewust voor een studie gekozen waarmee ik anderen (later) kan helpen. V29b Door te studeren kan ik een (betere) bijdrage leveren aan de maatschappij. V29c Studeren stelt mij in staat anderen te helpen. V29d Als je de kans krijgt om te studeren, vind ik het belangrijk om hiermee later iets goeds terug te doen voor de maatschappij/anderen. V29e In mijn toekomstige baan vind ik het belangrijker dat ik nuttig kan zijn voor de maatschappij, dan dat ik een hoog salaris verdien. V29f Ik heb mijn studie bewust gekozen vanuit mijn passie voor het vak. V29g Studeren betekent voor mij kennis en inzicht vergaren over het vak dat ik heel graag wil uitoefenen. V29h Van jongs af aan heb ik mij altijd al zeer geïnteresseerd in het vak dat ik wil uitoefenen; mijn studie is een logische stap om dit te kunnen doen. V29i Ik ben ook buiten mijn studie graag bezig met het vak waarvoor ik studeer. V29j Studeren vind ik belangrijk: het is een kans om mij in brede zin te ontwikkelen. V29k Studeren is voor mij een op zichzelf staand doel. V29l De reden dat ik studeer, is om mijzelf te kunnen ontplooien. V29m Mijzelf verrijken is voor mij het belangrijkste tijdens mijn studie; mijn beroepsperspectief staat voor mij meer op de achtergrond. V29n Studeren is een noodzakelijk kwaad. V29o Een belangrijke reden om te gaan studeren is dat dit van mij verwacht werd. V29p Ik kijk uit naar het moment waarop ik klaar ben met studeren. V29q Ik vind het belangrijk dat mijn studie zo min mogelijk van mijn eigen vrije tijd in beslag neemt. V29r Ik heb bewust voor een studie gekozen die mij verzekert van een goed betaalde baan. V29s Mijn studie opent voor mij de deuren naar een baan met aanzien. V29t Ik vind het belangrijk dat mijn studie een zeker aanzien in de maatschappij heeft. V30. In welke van de volgende beschrijvingen herken je jou het meest? 1 Ik beschouw mezelf als student ook al heb ik daarnaast ook andere bezigheden (baan, zorgtaken, etc.) 2 Ik beschouw mezelf vooral als werkende en mijn studie is bijzaak 3 Ik ben vooral bezig met andersoortige activiteiten (bijv. zorgtaken) Vragenlijst Studentenmonitor 2013 pagina 7 van 34

8 3 Voorafgaand aan je opleiding V31. Welke van de onderstaande diploma s heb je behaald? 1 Mavo/vmbo-diploma 2 Havo-diploma 3 Vwo-diploma 4 Mbo-diploma 5 Propedeusediploma hbo 6 Hbo bachelor diploma 7 Hbo master-diploma 8 Wo bachelor-diploma 9 Wo master-diploma 10 Doctoraaldiploma universiteit 11 Buitenlands diploma V32. Wanneer en waar heb jij dit diploma/deze diploma s behaald? V33. Je hebt aangegeven (ook) een diploma in het buitenland te hebben behaald. Kun je aangeven op welk(e) niveau(s), wanneer en in welk land je een diploma hebt behaald? 1 Voortgezet onderwijs 2 Middelbaar beroepsonderwijs 3 Hoger onderwijs V34. Wat was je gemiddelde eindexamencijfer bij het behalen van je diploma? Het betreft het gemiddelde cijfer op je diploma. V35. Hoe vaak ben je blijven zitten op de middelbare school, in het voortgezet onderwijs? 1 Nooit 2 1 keer 3 2 keer 4 3 keer of vaker Vragenlijst Studentenmonitor 2013 pagina 8 van 34

9 4 Na je opleiding V36. Ben je van plan om verder te studeren na afronding van je huidige opleiding?, binnen een jaar na afstuderen 2 Ja, maar niet binnen een jaar na afstuderen 3 Nee, ik ben niet van plan om verder te studeren 4 Ik weet het nog niet V37. Aan welk type opleiding ben je van plan om verder te studeren? 1 Hbo bachelor 2 Wo bachelor 3 Hbo master 4 Wo master 5 Promotietraject (Phd) 6 Anders nl. V38. Ben je van plan om deze opleiding in Nederland te volgen?, in Nederland 2 Nee, in het buitenland 3 Weet ik nog niet V39. Wat ben je van plan om te gaan doen in het eerste jaar na afstuderen? 1 Te blijven werken bij mijn huidige (bij)baan 2 Een (andere) baan te zoeken 3 Een eigen bedrijf op te zetten 4 Iets anders nl. 5 Ik weet het nog niet V40. Ben je van plan om na het afronden van je studie in Nederland te blijven?, maar tijdelijk 2 Ja, voor langere tijd 3 Ja, maar ik weet niet precies hoe lang 4 Nee V41. Wat zijn voor jou de belangrijkste redenen om in Nederland te blijven? V42. Ben je van plan om in Nederland een baan te zoeken? 2 Nee 3 Weet niet V43. Waarom wil je niet (voor langere tijd) in Nederland blijven? V44. Zijn onderstaande motieven voor jou belangrijk bij je keuze te gaan werken? V44a Eigen inkomsten V44b Ik heb een baan aangeboden gekregen V44c Niet meer willen lenen Vragenlijst Studentenmonitor 2013 pagina 9 van 34

10 V45. Op deze pagina tref je een aantal mogelijke beroepen of functies aan die je na je afstuderen kunt gaan vervullen. Welke functie of plaats op de arbeidsmarkt staat jou voor ogen na je afstuderen? V45a Overheid (gemeente, provincie, ministerie) V45b Zakelijke dienstverlening (consultant, adviseur, coach, trainer) V45c Financiële dienstverlening V45d Promovendus, PhD, wetenschappelijk onderzoeker V45e Docent hoger onderwijs (hbo, universiteit) V45f Docent middelbaar beroepsonderwijs V45g Docent voortgezet onderwijs V45h Docent basisonderwijs / speciaal onderwijs V45i Gezondheidszorg / welzijn (arts, verpleegkundige, fysiotherapeut, psycholoog et cetera) V45j Bedrijfsleven / automatisering V45k Industrie, productie, Research and Development V45l Communicatie, media V45m Zelfstandig ondernemer V46. Hoe schat je je kansen op de arbeidsmarkt in na het behalen van je diploma aan je huidige opleiding? V46a Op de Nederlandse arbeidsmarkt V46b Op de Europese of internationale arbeidsmarkt Vragenlijst Studentenmonitor 2013 pagina 10 van 34

11 5 Master V47. Waar ben je een master gaan volgen? 1 Aan dezelfde universiteit waar ik ook de bachelor (of andere toelatende opleiding) heb gevolgd 2 Aan een andere universiteit dan de instelling waar ik ook de bachelor (of andere toelatende opleiding) heb gevolgd V48. Waarom heb je ervoor gekozen je master aan een andere instelling te volgen? V49. Hoe kun je de masteropleiding die je nu volgt het beste typeren? 1 Een master die inhoudelijk aansluit op mijn bachelor (of andere toelatende opleiding) 2 Een master die niet inhoudelijk aansluit op mijn bachelor (of andere toelatende opleiding) 3 Een research master V50. Was er sprake van een selectieve toelating bij deze master? 1 Nee, er was geen selectieve toelating 2 Ja, er werden specifieke eisen gesteld (bijvoorbeeld ten aanzien van vakken of cijfers) 3 Ja, er was een competitieve toelatingsselectie V51. Wat is je oordeel over deze toelatingsselectie of -eisen? 1 Zeer amateuristisch - zeer professioneel 2 Een zeer ondoorzichtige procedure - een zeer transparante procedure V52. Op welke van de hieronder genoemde aspecten hadden deze eisen (bij de selectieve toelating tot de master) betrekking? V52a Studieresultaten (cijfers) V52b Afgesloten studieonderdelen (vakken) V52c Motivatie V52d Relevante stage-ervaring V52e Relevante werkervaring V52f Buitenlandervaring V52g Andere aantoonbare competenties V52h Persoonskenmerken (b.v. geslacht, leeftijd, nationaliteit, etniciteit) V52i Anders V53. Wat zijn voor jou de belangrijkste motieven om deze masteropleiding te volgen? V53a Deze master geeft mij goede kansen op de arbeidsmarkt V53b Ik vind deze master inhoudelijk interessant V53c Deze master wordt aangeboden in de stad waar ik woon V53d Deze master sluit direct aan op mijn bachelor V53e Deze master biedt mij kansen om een periode in het buitenland door te brengen V53f Deze master biedt mij mogelijkheden voor een carrière in de wetenschap V53g Deze master geeft mij zeker toegang tot een PhD- of promotietraject V54. Ben je tevreden over de informatie die je kreeg of vond over masteropleidingen? Vragenlijst Studentenmonitor 2013 pagina 11 van 34

12 6 Achtergrondkenmerken V55. Wanneer ben je geboren? V55a [maand en jaar] V56. Wat is je geslacht? 1 Vrouw 2 Man V57. Met wie woon je doordeweeks gedurende het studiejaar samen? Meer antwoorden mogelijk. V57a Ouders V57b Partner V57c Kind(eren) V57d Andere personen V57e Ik woon alleen V58. Wat is je woonsituatie doordeweeks? 1 Ik woon in een studentenflat of studentenwoning van een studentenhuisvestingsorganisatie 2 Ik woon in een particulier studentenhuis 3 Ik woon in een eigen woning of appartement (koop of huur) 4 Anders V59. Hoe tevreden ben je met je huidige woonsituatie? V60. Hoeveel kinderen heb je? 1 Geen 2 [aantal] V61. Hoe oud is je jongste kind? V62. Beoefen je topsport op (inter)nationaal niveau? 2 Nee V63. Hoe ga je gedurende dit semester van je woonadres naar je hogeschool of universiteit? Geef aan hoe je naar je instelling gaat (meerdere antwoorden mogelijk) en welk transportmiddel je het vaakst gebruikt (één antwoord mogelijk). V63a Te voet V63b Fiets V63c Openbaar vervoer V63d Auto / motor V63e Anders nl. V64. Wat is gedurende dit semester doorgaans de reistijd van je woonadres naar je instelling (enkele reis in minuten)?. minuten Vragenlijst Studentenmonitor 2013 pagina 12 van 34

13 V65. Ben je in het bezit van een OV-studentenjaarkaart?, een weekkaart 2 Ja, een weekendkaart 3 Ik heb wel recht op een OV-studentenjaarkaart, maar ik maak hiervan geen gebruik 4 Nee, ik heb geen recht op een OV-studentenjaarkaart Vragenlijst Studentenmonitor 2013 pagina 13 van 34

14 7 Ouders In het volgende blok stellen we je een aantal vragen over je ouders. Dit doen we om straks na te gaan in hoeverre de studentenpopulatie overeenkomt met landelijke gegevens, zoals die bijvoorbeeld bij het CBS beschikbaar zijn. Aspecten die hierbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: In hoeverre lijken studenten wat betreft hun sociale herkomst, gemeten naar het opleidingsniveau van hun ouders, op de totale Nederlandse bevolking in deze leeftijdsklasse. De vragen over je ouders zijn volstrekt anoniem en worden alleen maar gebruikt om de totale studentenpopulatie te typeren. V66. Wat is de hoogste opleiding die je ouders of verzorgers hebben? Kruis in beide kolommen één hokje aan. 1 Alleen lager onderwijs 2 Vmbo/Mavo met diploma 3 Voortgezet onderwijs zonder diploma 4 Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 5 Havo of mms met diploma 6 Hbs, gymnasium of atheneum met diploma 7 Hbo of universiteit - zonder diploma 8 Hoger beroepsonderwijs (hbo) met diploma 9 Universiteit doctoraaldiploma 10 Gepromoveerd 11 Weet niet 12 Niet van toepassing V67. Hoe kun je het beroep van je ouders of verzorgers het best omschrijven? (indien je ouders of verzorgers momenteel geen beroep uitoefenen, neem dan het laatst uitgeoefende beroep). Kruis in beide kolommen één hokje aan. 1 Manager (bv. manager, directeur, leidinggevende ambtenaar) 2 Onderzoekers, ingenieurs, docenten en specialisten (bv. architect, arts, wetenschappelijk medewerker) 3 Vakspecialisten (bv. technische beroep, laborant, verpleegkundige, accountant) 4 Administratief personeel (bv. werkvoorbereider, secretarieel personeel, transportplanner) 5 Dienstverlenend personeel en verkopers (bv. conducteur, kok, schoonheidsspecialist, onderwijsassistent) 6 Landbouwers, bosbouwers en vissers (bv. agrariër, (pluim)veehouder, teler, boswachter) 7 Ambachtslieden (bv. bouwvakker, installateur, bakker, loodgieter) 8 Bedieners machines en installaties, assemblagemedewerkers (bv. treinmachinist, chauffeur) 9 Elementaire beroepen (bv. glazenwasser, inpakker, vuilnisman) 10 Militaire beroepen (bv. officier, onderofficier, andere strijdkrachten) 11 Weet niet 12 Nooit actief geweest op de arbeidsmarkt Vragenlijst Studentenmonitor 2013 pagina 14 van 34

15 V68. Hoe typeer je het inkomen van je ouders? Kruis beide kolommen OF in de laatste kolom één hokje aan. N.B. Een modaal inkomen bedraagt bruto per persoon op jaarbasis Ver onder modaal 2 Onder modaal 3 Modaal 4 Boven modaal 5 Ver boven modaal 6 Weet niet 7 Niet van toepassing V69. Sommige mensen staan hoog op de sociale ladder, andere wat lager. Als je je eigen achtergrond bekijkt, waar plaats je je ouders/verzorgers dan op de sociale ladder? V70. Waar zijn jij en jouw ouders geboren? 1 Nederland 2 Suriname 3 Antillen (inclusief Aruba) 4 Marokko 5 Turkije 6 Voormalig Joegoslavië 7 Molukken 8 Een ander Europees land 9 Noord Amerika, Oceanië (Australië, Nieuw-Zeeland), Japan of Indonesië/Nederlands-Indië 10 Een ander land in Azië, Afrika of Zuid-Amerika 11 Weet ik niet V71. Spreek je met je ouders of familie voornamelijk Nederlands of een andere taal? 1 Meestal/altijd Nederlands 2 Nederlands en een andere taal 3 Meestal/altijd een andere taal V72. Hoe vaak bracht jij vroeger met je ouders of verzorgers een bezoek aan: [grid5 met antwoordcategorieën: Nooit, 1-2 keer per jaar, 3-4 keer per jaar, 5-6 keer per jaar, meer dan 6 keer] V72a Klassieke concerten V72b Dans (ballet, moderne dans) V72c Serieus theater (toneel) V72d Historische musea V72e Kunstmusea V72f Film (filmhuis) V72g Populair theater (cabaret, revue, musical) Vragenlijst Studentenmonitor 2013 pagina 15 van 34

16 8 Functiebeperking Een groep studenten heeft moeite met de opleiding omdat zij last hebben van een ziekte, aandoening of handicap. Dat kan van alles zijn: van rolstoelgebondenheid of een ernstige ziekte tot dyslexie of RSI. We hebben een groot aantal handicaps of beperkingen waarmee studenten kunnen kampen, op een rij gezet. Deze vragen worden gesteld om meer zicht te krijgen op studenten met een beperking, zodat de overheid en de scholen samen de studieomstandigheden van studenten met een functiebeperking kunnen verbeteren. We vragen je om de vragen goed te lezen en aan te geven of je last hebt van één of meer van deze van deze beperkingen. V73. Heb je één of meerdere van onderstaande aandoeningen, ziektes of functiebeperkingen? Je kunt meerdere antwoorden aankruisen. V73a Nee, geen aandoening, ziekte of functiebeperking V73b Spraak en/of taalproblemen (bijv. stotteren, afasie) V73c Visuele beperking (blind, slechtziend) V73d Auditieve beperking (doof, slechthorend) V73e Motorische beperking (lopen, bewegen, gebruik van armen) V73f Rolstoelgebonden V73g Dyslexie V73h Dyscalculie V73i Concentratieproblemen V73j Vermoeidheid / energietekort V73k Chronische pijnklachten V73l RSI (pijn / tintelingen in armen, nek en rug door veelvuldig computergebruik) V73m Migraine / ernstige hoofdpijn V73n Eetstoornis (boulimie, anorexia, obesitas) V73o Long- en ademhalingsprobleem (bijv. cara, astma, chronische bronchitis, CF) V73p Huidaandoening (bijv. eczeem, psoriasis) V73q Suikerziekte / diabetes V73r ADHD V73s Psychisch probleem / aandoening (bijv. psychose, burn-out, angststoornis, dwangneurose, verslaving) V73t Autisme of verwante stoornis (bijv. PDD-NOS) V73u Chronisch vermoeidheidssyndroom (ME) V73v Artrose, reuma of andere gewrichtsklachten V73w Spierdystrofie, spasme of andere spierziekte V73x Andere stoornis aan bewegingsapparaat (bijv. hernia, verlammingsverschijnselen) V73y Een vorm van kanker V73z Epilepsie V73aa Andere neurologische aandoening (bijv. MS) V73bb Hart- en vaatziekte (bijv. hartaandoening, hoge bloeddruk, vernauwde vaten) V73cc Ernstige darmstoornis (bijv. ziekte van Crohn, colitis) V73dd Anders, namelijk Vragenlijst Studentenmonitor 2013 pagina 16 van 34

17 V74. Heb je voor deze functiebeperking(en) en/of ziekte(n)/aandoening(en) een medische verklaring of een officiële diagnose? 2 Nee 3 Weet ik niet V75. In welke mate belemmert/belemmeren deze functiebeperking(en) en/of ziekte(n)/aandoening(en) je bij de studie? V76. In welke mate word je publiekelijk of door de instelling ondersteund met betrekking tot studeren met een functiebeperking(en) en/of ziekte(n)/aandoening(en)? V77. Maak je bij de instelling waar je studeert gebruik van voorzieningen om het studeren met deze functiebeperking(en) en/of ziekte(n)/aandoening(en) te vergemakkelijken? Ik maak hiervan: 1 Helemaal geen gebruik 2 Nauwelijks gebruik 3 Enigszins gebruik 4 Gebruik 5 Heel veel gebruik 6 Ik heb geen voorzieningen nodig 7 Er zijn geen voorzieningen V78. In hoeverre ben je tevreden over de voorzieningen die jouw instelling aanbiedt om het studeren met deze functiebeperking(en) en/of ziekte(n)/aandoening(en) te vergemakkelijken? 1 Zeer ontevreden 2 Ontevreden 3 Neutraal 4 Tevreden 5 Zeer tevreden 6 Ik heb geen voorzieningen nodig Vragenlijst Studentenmonitor 2013 pagina 17 van 34

18 9 Kwaliteit en studeerbaarheid Nu volgen vragen over jouw motivatie en de kwaliteit van je opleiding. Wanneer je voor meer dan één opleiding ingeschreven staat, vul dit dan in voor de (hoofd)opleiding, die je aan het begin van de vragenlijst hebt opgegeven. V79. We leggen je een reeks uitspraken voor over jouw manier van studeren. We vragen je om bij elke uitspraak aan te geven in hoeverre die voor jou van toepassing is. V79a Ik gebruik alle beschikbare tijd zoveel mogelijk om snel af te studeren V79b Ik probeer steeds een zo hoog mogelijk cijfer te halen V79c Ik vind het moeilijk om zelfstandig mijn studie te plannen V79d Mijn bezigheden buiten mijn studie verhinderen mij volledig op te gaan in mijn studie V79e Waarom zou ik de studie sneller afronden dan nodig is, het is de mooiste tijd van mijn leven V79f Ik kan alleen bij vlagen goed studeren V79g Ik ben tevreden over de studieprestaties die ik tot nu toe heb geleverd V79h Ik vind het moeilijk me in te spannen voor oninteressante studieonderdelen V79i Ik heb de neiging verplichtingen uit te stellen V79j Mijn zelfdiscipline is goed V79k Ik zou eigenlijk meer tijd moeten besteden aan mijn studie V80. Hoe gemotiveerd was je bij aanvang van je opleiding en hoe gemotiveerd ben je op dit moment? V80a Mijn motivatie toen ik met deze studie begon was V80b Mijn motivatie op dit moment is V80c Mijn motivatie aan het begin van dit studiejaar was V81. We willen je graag vragen hoe jij je studie in het algemeen beoordeelt. Geef alsjeblieft hieronder aan hoe tevreden je bent over: V81a Je studie in het algemeen Vragenlijst Studentenmonitor 2013 pagina 18 van 34

19 V82. De volgende vragen gaan over jouw algemene oordeel ten aanzien van een aantal deelaspecten van je studie. Geef alsjeblieft aan hoe tevreden je over het geheel genomen bent over de volgende aspecten van je studie: V82a De inhoud van de opleiding V82b De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding V82c De verworven wetenschappelijke vaardigheden binnen je opleiding/ De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek V82d De voorbereiding op de beroepsloopbaan V82e De docenten van de opleiding V82f De informatie vanuit je opleiding V82g De studiefaciliteiten van je opleiding V82h Toetsing en beoordeling (bijv. criteria van beoordeling en vorm van toetsing) V82i De studieroosters V82j De studielast V82k De studiebegeleiding V82l De overige faciliteiten en de studieomgeving V82m De algemene sfeer op je opleiding V82n De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding V82o De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt V82p De kwaliteit van lesgeven V82q De mogelijkheid om zelf vakken te kiezen V82r De houding van de studentadministratie jegens studenten V82s De houding van de docenten jegens studenten V82t De houding van je medestudenten V83. Kun je aan geven of één of meer van onderstaande onderwijskenmerken ten opzichte van vorig jaar zijn veranderd? V83a Het aantal contacturen (onderwijs: hoorcolleges, werkcolleges etc. in aanwezigheid van een docent) is V83b De grootte van de groep waarmee ik gelijktijdig hoorcolleges volg is V83c De grootte van de groep waarmee ik gelijktijdig werkgroepen, practica e.d. volg is V83d Het aantal hoorcolleges met aanwezigheidsplicht is V83e Het aantal werkgroepen met aanwezigheidsplicht is V83f De mate waarin gestimuleerd wordt om voor de studie naar het buitenland te gaan is V83g De mate waarin gestimuleerd wordt om nevenactiviteiten te volgen (zoals bestuurswerk) is V83h De mate waarin gestimuleerd wordt extra vakken te volgen (bovenop het reguliere curriculum) is V83i Het aantal herkansingen bij tentamens is V83j De intensiteit van de begeleiding van studenten is V83k De mogelijkheid om extra trainingen en cursussen (bijv. studievaardigheidstrainingen) te volgen, is V83l De mate waarin ik inzage heb in mijn studievoortgang (aantal studiepunten, studievertraging) is V84. Heb je een studieachterstand of heb je studievertraging opgelopen? 2 Nee Vragenlijst Studentenmonitor 2013 pagina 19 van 34

20 V85. Ben je dit jaar door je opleiding aangesproken op studieachterstand of studievertraging? 2 Nee V86. Hoe vaak wordt een vak of opleidingsonderdeel bij jouw opleiding geëvalueerd of beoordeeld door studenten? 1 Nooit 2 Bij minder dan de helft van de vakken 3 Bij ongeveer de helft van de vakken 4 Bij meer dan de helft van de vakken 5 Altijd 6 Ik weet het niet V87. Indien je de keuze voor de opleiding en instelling opnieuw zou kunnen maken, waarvoor zou je dan kiezen? Eén antwoord mogelijk, kies het antwoord dat het beste bij je past 1 Dezelfde opleiding aan dezelfde 2 Dezelfde opleiding aan een andere 3 Een andere opleiding aan dezelfde 4 Een andere opleiding aan een andere 5 Overstappen van universiteit naar hbo of andersom 6 Ik zou niet meer gaan studeren V88. Hoe denk je dat je situatie begin volgend collegejaar (september 2013) zal zijn? Eén antwoord mogelijk, kies het antwoord dat het beste bij je past) 1 Ik denk dat ik dan nog steeds mijn huidige opleiding zal volgen 2 Ik denk dat ik dan een andere opleiding in het hoger onderwijs zal volgen 3 Ik denk dat ik dan een opleiding in het mbo zal volgen 4 Ik denk dat ik (tijdelijk) ben gestopt met studeren 5 Ik denk dat ik mijn huidige opleiding heb afgerond Vragenlijst Studentenmonitor 2013 pagina 20 van 34

21 10 Internationalisering V89. Heb je wel eens hoger onderwijs gevolgd buiten Nederland? N.B. Het gaat hier om een officiële inschrijving bij een instelling buiten Nederland voor hooguit een deel van je studie., dat heb ik 2 Nee, maar ik ben van plan om dit te doen 3 Nee, ik ben dit ook niet van plan V90. Gedurende welke fase van je opleiding stond je ingeschreven bij een buitenlandse hogeronderwijsinstelling? 1 Bachelor 2 Master 3 Associate degree 4 Opleiding oude stijl V91. In welk land (buiten Nederland) ben je geweest en voor hoe lang? Vul, indien je meer dan eens in het buitenland hebt gestudeerd, deze vraag in voor je meest recente buitenlandse studieperiode. Land. Duur in maanden. V92. Zijn de studiepunten (ECTS, certificaten) die je in het buitenland hebt verdiend erkend door je eigen instelling/opleiding? Vul, indien je meer dan eens in het buitenland hebt gestudeerd, deze vraag in voor je meest recente buitenlandse studieperiode., alle studiepunten 2 Ja, maar slechts een deel van de studiepunten 3 Nee, geen enkel studiepunt 4 Ik weet het (nog) niet 5 Ik heb in het buitenland geen studiepunten verdiend V93. Maakte het deel van je studie dat je in het buitenland hebt gedaan onderdeel uit van een bepaald beurzenprogramma? Vul, indien je meer dan eens in het buitenland hebt gestudeerd, deze vraag in voor je meest recente buitenlandse studieperiode., een programma van de EU (ERASMUS, TEMPUS, LINGUA etc.) 2 Ja, een Nederlands programma (FullBright, HSP etc.) 3 Ja, een privaat programma (VSB fonds) 4 Ja, een instellingsprogramma 5 Nee Vragenlijst Studentenmonitor 2013 pagina 21 van 34

22 V94. Welke van de onderstaande bronnen heb je gebruikt om het deel van je studie dat je in het buitenland hebt gedaan te financieren (reis, verblijf en studiekosten) en welke daarvan was het belangrijkst? V94a Bijdrage van ouders of partner V94b Eigen inkomen uit een eerder baantje of spaargeld V94c Werken tijdens het verblijf in het buitenland V94d Buitenlandse studiefinanciering (evt. vanuit de buitenlandse instelling) V94e Behoud studiefinanciering V94f Verruiming studiefinanciering (bijv. door te lenen) V94g Andere nationale of instellingsgebonden beurs V94h Beurs van een EU programma (ERASMUS, TEMPUS etc.) V94i Beurs vanuit het bedrijfsleven of een NGO V94j Overige inkomsten V95. In welk land ben je van plan een deel van je studie te volgen? 1 Land 2 Weet ik nog niet V96. Binnen welk subsidieprogramma ben je van plan om dit buitenlandse deel van je studie te volgen? 1 Een programma van de EU (ERASMUS, TEMPUS, LINGUA etc.) 2 Een Nederlands beurzenprogramma (FullBright, etc.) 3 Ja, een privaat programma (VSB fonds) 4 Ja, een instellingsprogramma 5 Geen programma 6 Weet ik nog niet V97. In hoeverre vormen de volgende aspecten een belemmering om een deel van je studie in het buitenland te volgen? N.B. Indien je reeds in het buitenland bent geweest, geef dan aan in hoeverre deze aspecten voorafgaand aan je buitenlandbezoek een belemmering waren. V97a Onvoldoende talenkennis V97b Onvoldoende informatie vanuit mijn eigen instelling V97c Te ver van familie, partner, vrienden, enz. V97d Te duur V97e Verlies van (bij)baan in Nederland V97f Te weinig V97g Geen toegevoegde waarde voor mijn opleiding V97h Het past niet in mijn studieprogramma V97i Problemen met de erkenning van buitenlandse resultaten V97j Problemen met visa, paspoorten, verblijfsvergunningen V97k Vanwege onvoldoende studieresultaten kom ik niet in aanmerking V97l Beperkte toegang tot internationale programma s V97m Vanwege handicap niet mogelijk V97n Verwachte studievertraging V97o Geen behoefte om naar het buitenland te gaan Vragenlijst Studentenmonitor 2013 pagina 22 van 34

Vragenlijst Studentenmonitor 2014

Vragenlijst Studentenmonitor 2014 Vragenlijst Studentenmonitor 2014 1 Opleiding... 2 2 Studievoortgang... 4 3 Voorafgaand aan je opleiding... 6 4 Na je opleiding... 8 5 Master... 10 6 Achtergrondkenmerken... 11 7 Ouders... 12 8 Functiebeperking...

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

Leengedrag van studenten

Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen, schulden en overige geldzaken Nibud, januari 2010 2 / Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen,

Nadere informatie

JOB-monitor en LAKS-monitor 2014

JOB-monitor en LAKS-monitor 2014 JOB-monitor en LAKS-monitor 2014 Onderzoeksverantwoording Onderzoek in opdracht van JOB en LAKS Froukje Wartenbergh-Cras Joyce Bendig-Jacobs Danny Brukx ResearchNed april 2014 2014 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Studentenmonitor 2013 - thematisch eindrapport

Studentenmonitor 2013 - thematisch eindrapport Studentenmonitor 2013 - thematisch eindrapport Associate degrees Buitenlandse studenten Kiezen voor bèta Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Anja van den Broek Matthijs Brink Carlijn Braam

Nadere informatie

Monitor Beleidsmaatregelen 2014

Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Studiekeuze, studiegedrag en leengedrag in relatie tot beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Studieuitval in het hoger onderwijs

Studieuitval in het hoger onderwijs Studie in het hoger onderwijs Achtergrond en oorzaken Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Froukje Wartenbergh Anja van den Broek ResearchNed bv Nijmegen, september 0 2007 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking voor advies & voorlichting aan studenten STUDENT & FINANCIËN NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking STUDENT & FINANCIËN Colofon Aan deze uitgave hebben meegewerkt: Annemarie

Nadere informatie

Monitor beleidsmaatregelen 2013

Monitor beleidsmaatregelen 2013 Monitor beleidsmaatregelen 2013 De relatie tussen beleidsmaatregelen, studiekeuze en studiegedrag Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap November 2013 ResearchNed

Nadere informatie

Deel 1, 2, 3 OW 10.0838

Deel 1, 2, 3 OW 10.0838 Tender Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten bij RSM Praktijkbeschrijving Deel 1, 2, 3 OW 10.0838 Datum: 24 augustus 2009 1 Deel 1: Context beschrijving Doel:

Nadere informatie

Monitor Associate degree 2006-2010

Monitor Associate degree 2006-2010 Monitor Associate degree 2006-2010 Amsterdam, januari 2011 In opdracht van het ministerie van OCW Monitor Associate degree 2006-2010 Eindevaluatie Djoerd de Graaf Emina van den Berg Roetersstraat 29-1018

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS. Studeren in Groningen

INFORMATIE VOOR OUDERS. Studeren in Groningen INFORMATIE VOOR OUDERS Studeren in Groningen VOORWOORD INHOUD 2 Studeren aan de Rijksuniversiteit in Groningen; een belevenis 7 Welke studie gaat uw zoon of dochter kiezen? 10 Aanmelden en inschrijven

Nadere informatie

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting)

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Een online onderzoek onder leerlingen en ouders in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten

Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten Pabo Deventer spreekt je aan! Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten Pabo voltijd, deeltijd, academische pabo, vwo route 2015-2016 saxion.nl/pabo Index Hoofdstuk 1 Leraar basisonderwijs:

Nadere informatie

Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren.

Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren. Begrippenlijst Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren. Associate Degree De Associate degree (Ad) is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming. Handleiding 2014

Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming. Handleiding 2014 Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming Handleiding 2014 Heerlen, januari 2014 Jo Brouwers CBS-weg 11 Postbus 4481 6401 CZ Heerlen www.cbs.nl twitter.com/statistiekcbs Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Toelichting. jaar: 2005 twee periodes: januari - maart en periode: september - oktober. Aantal respondenten: 662

Toelichting. jaar: 2005 twee periodes: januari - maart en periode: september - oktober. Aantal respondenten: 662 Toelichting jaar: 2005 twee periodes: januari - maart en periode: september - oktober opdrachtgever onderwerp onderzoeksgroep Hogeschool Zuyd Arbeidsmarkt Alumni van de Hogeschool Zuyd Aantal respondenten:

Nadere informatie

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER DE bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER De BIJSTANDSGERECHTIGDE AAN HET WOORD Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Docenten weten waar ze het over hebben

Docenten weten waar ze het over hebben Next level leraar Kijk jij graag verder dan de muren van het klaslokaal? Bij de Marnix Academie leer je niet alleen les te geven in een groot aantal vakken, je leert ook te kijken naar de ontwikkeling

Nadere informatie

In- en uitschrijfregels 2012-2013

In- en uitschrijfregels 2012-2013 In- en uitschrijfregels 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding 1 Toelating, aanmelding en inschrijving 3 2 Uitschrijven 13 3 Regelgeving buitenlandse studenten 15 4 Beroepsprocedure 17 2 Inleiding In onderdeel

Nadere informatie

Voorwoord. Neem ruim de tijd voor de keuze en vraag hulp als je er niet uitkomt. Veel succes en plezier met het maken van je keuze.

Voorwoord. Neem ruim de tijd voor de keuze en vraag hulp als je er niet uitkomt. Veel succes en plezier met het maken van je keuze. Naam: Klas: Mentor: 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Kennis over de mogelijkheden... 5 Leren en studeren... 6 Geld en tijd spelen een rol... 8 Loten... 9 Inschrijven bij hbo of universiteit... 10 Opdracht:

Nadere informatie

Zwartboek Nederland voor het

Zwartboek Nederland voor het De Stichting Steunpunt Studerende Moeders is het enige expertisecentrum in Zwartboek Nederland voor het combineren van studie en zorg en studerende heeft tot doel het vergroten van het studiesucces en

Nadere informatie

Het nieuwe leren is flexstuderen

Het nieuwe leren is flexstuderen Het nieuwe leren is flexstuderen De introductie van de flexstudent Utrecht, maart 2014 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Dit rapport kan worden gepubliceerd of geciteerd, mits

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN 4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN voor hbo- en wo-bachelors 2013 2014 hbo-bacheloropleiding - associate

Nadere informatie

Mbo'ers in geldzaken 2015

Mbo'ers in geldzaken 2015 Mbo'ers in geldzaken 2015 Financiële situatie en gedrag van mbostudenten Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door Mbo'ers in geldzaken 2015 Financiële

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, juni 2006 Studievertraging?

Nadere informatie