Database Manager AmbraSoft

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Database Manager AmbraSoft"

Transcriptie

1 Database Manager AmbraSoft Een praktische gebruikershandleiding Schoolpakket 10 Database Manager AmbraSoft De Database Manager maakt deel uit van Schoolpakket 10. Copyright AmbraSoft

2 Database Manager AmbraSoft Inhoudsopgave 1. Inleiding Schoolgegevens Wachtwoord Menuscherm D.M.A D.M.A. Stappenplan Groepen en leerjaren Groepsonderhoud : Nieuwe groep : Groepsnaam wijzigen : Groep verwijderen : Groepen doorschuiven Leerlingenonderhoud : Leerlingen toevoegen aan groepen : Leerlingen importeren via EDEX bestanden : Naam wijzigen leerling : Leerling verplaatsen naar andere groep : Verwijderen van een leerling Back-Up maken Back-Up terugzetten Onderhoud aan de acces database Database Manager AmbraSoft SP 10 2

3 1.Inleiding De programma s van AmbraSoft maken allemaal gebruik van leerlingenlijsten. Resultaten van de oefeningen worden per leerling en per groep opgeslagen. Dit alles gebeurt in één centrale database. Deze centrale database bevindt zich op de server. Het grote voordeel van één centrale database is duidelijk; alle programma s maken gebruik van dezelfde leerling- en groepsgegevens. Dat betekent indirect dat er ook maar één programma nodig is om het onderhoud aan deze database te verzorgen. In de D.M.A. (Database Manager AmbraSoft) verzorgt u het onderhoud voor de groepen en voor de leerlingen. Groepsonderhoud: Aanmaken nieuwe groepen Verwijderen groepen Wijzigen groepsnaam Doorschuiven van de groepen aan het begin van een nieuw schooljaar Leerlingenonderhoud: Toevoegen van leerlingen aan een groep Verwijderen van een leerling Verplaatsen van een leerling naar een andere groep Wijzigen van de naam van de leerling Diversen: Schoolgegevens Wachtwoord wijzigen in een persoonlijk wachtwoord. Backup maken of terugzetten van de centrale database Onderhoud aan access database Uiteraard staan er een aantal importfilters tot uw beschikking om snel en eenvoudig leerlingenlijsten uit andere programma s te importeren in de D.M.A. U kunt namelijk gegevens importeren vanuit EDEX bestanden. Uiteraard is de D.M.A. géén programma om door de leerlingen te laten gebruiken. In de meeste gevallen zal alleen de I.C.T. coördinator met dit programma gaan werken. Het programma bevindt zich op de server. Op het werkstation van de I.C.T. coördinator is dan een snelkoppeling aangemaakt naar het programma. Het programma wordt beveiligd middels een wachtwoord. Ongeacht hoeveel AmbraSoft schoolpakket programma s u in gebruik heeft, met de D.M.A. is het onderhoud aan de leerlingenlijsten zeer eenvoudig en overzichtelijk geworden. De D.M.A. is ook op de toekomst voorbereid; nieuw te ontwikkelen programma s door AmbraSoft kunnen gebruik gaan maken van de ingevoerde leerlingenlijsten. Kort samengevat komt het werken met de D.M.A. op het volgende neer: Aanmaken groepen, gebaseerd op de leerjaren 1 t/m 8. Toevoegen van leerlingen aan deze groepen. Groepen doorschuiven aan het begin van een nieuw schooljaar. Onderhoud plegen aan de database. Database Manager AmbraSoft SP 10 3

4 2. Schoolgegevens De eerste keer dat u de D.M.A. opstart, wordt direct gevraagd naar uw schoolgegevens. Deze schoolgegevens bestaan uit drie elementen: De naam van de school De plaatsnaam De schoolgebonden softwarecode De code bestaat uit 8 cijfers. Deze code is gebonden aan de juiste school- en plaatsnaam. Voer daarom de school- en plaatsnaam exact zo in als vermeld wordt op het formulier welke u bij de software heeft ontvangen. Na het correct registreren van de schoolcode kunt u met de D.M.A. gaan werken. U kunt op elk gewenst moment uw code weer inzien en eventueel aanpassen (bijvoorbeeld na een verandering van de schoolnaam). Kies hiervoor de menuopdracht Database Schoolgegevens. De ingevoerde schoolgegevens komen op diverse momenten in de programma s terug. U ziet uw schoolnaam op het scherm verschijnen als u een programma opstart en bij het printen van werkbladen. 3. Wachtwoord Belangrijke gegevens worden afgeschermd met een wachtwoord. Dit is vooral bedoeld om te voorkomen dat leerlingen ongevraagd bepaalde gegevens kunnen inzien, wijzigen of zelfs verwijderen. Wachtwoord Het wachtwoord is voor alle programma s gelijk. Ga dus zorgvuldig om met dit wachtwoord. Het wachtwoord is Ambra. Wachtwoord wijzigen U kunt het standaard wachtwoord veranderen in een persoonlijk wachtwoord. In het hoofdscherm van de Database Manager klikt u op Diversen Wachtwoord. U ziet daar het huidige wachtwoord staan. U kunt dit wachtwoord wijzigen door een andere wachtwoord in te typen. Heeft u dat gedaan dan klikt u op Opslaan. Vanaf dat moment werkt u met het nieuwe wachtwoord. Wachtwoord vergeten? Mocht u uw ingestelde wachtwoord vergeten zijn, dan kunt altijd met het superwachtwoord robbie ten alle tijden in de database manager komen. Vervolgens kunt u uw wachtwoord weer instellen. Het wachtwoord robbie werkt alleen bij de database manager en niet in de programma s. Database Manager AmbraSoft SP 10 4

5 4. Menuscherm D.M.A. Na het invoeren van het wachtwoord komt u terecht in het menuscherm van de D.M.A. Dit scherm valt uiteen in drie delen. Hieronder volgt een korte opsomming van diverse items in de D.M.A. Verderop in de handleiding worden de onderdelen uitgebreid besproken. 1. Groepen Groepen - Toevoegen Hier maakt u een nieuwe groep aan. De groep koppelt u aan een leerjaar (1 t/m 8). De groep geeft u een naam. Groepen - Doorschuiven Aan het begin van het nieuwe schooljaar in één keer alle groepen doorschuiven naar het volgende leerjaar, met behoud van alle gegevens en instellingen. Groepen Onderhoud - Wijzigen De naamgeving van de groep kan hier veranderd worden. Groepen Onderhoud - Verwijderen Een aangemaakte groep in z n geheel verwijderen, inclusief alle gegevens van de leerlingen in deze groep. 2. Leerlingen Leerlingen - Toevoegen Hier kunt u leerlingen toevoegen aan een groep. Leerlingen - Importeren Via EDEX bestanden kunnen leerling gegevens geïmporteerd worden. Leerlingen Onderhoud - Wijzigen De ingevoerde leerling gegevens kunnen hier aangepast worden. Leerlingen Onderhoud - Verplaatsen U kunt hier leerlingen verplaatsen naar een andere groep. Leerlingen Onderhoud - Verwijderen Een leerling, inclusief alle gegevens, kan hier verwijderd worden uit de database. 3. Diversen Diversen - Schoolgegevens Invoeren van de school- en plaatsnaam én de schoolgebonden code om de database te activeren. Diversen - Wachtwoord Hier kunt u het standaard wachtwoord wijzigen in een persoonlijk wachtwoord. Diversen - Backup Hier kan een backup gemaakt of teruggezet worden van de centrale database. Diversen - Onderhoud aan access database De database wordt nagekeken en opgeschoond. Database Manager AmbraSoft SP 10 5

6 5. D.M.A. Stappenplan Als u de Database Manager voor de eerste keer gebruikt, dan zijn er uiteraard nog geen groepen en leerlingen aanwezig. U dient eerst groepen aan te maken en deze te vullen met leerlinggegevens. Een logische werkwijze zou het volgende stappenplan kunnen zijn: Stap 1: aanmaken van één groep In de D.M.A. wordt uitgegaan van leerjaren. Er zijn acht leerjaren, oplopend van 1 t/m 8. Elk leerjaar kan een onbeperkt aantal groepen herbergen. De AmbraSoft database kent wat dat betreft geen beperkingen. Kies in het hoofdmenu voor Groepen Groep toevoegen. Selecteer het juiste leerjaar en geef deze groep een naam. Uiteraard heeft deze groep nog geen vulling (geen leerlingen). Deze stap doen we later. Stap 2: aanmaken van alle overige groepen Nadat u één groep heeft gemaakt, is het aan te raden om direct alle groepen te maken die met de AmbraSoft programma s gaan werken. Deze groepen kunt u dan later eenvoudig selecteren om dan leerlingen toe te voegen. Omdat er aan een leerjaar meerdere groepen gekoppeld kunnen worden, is het raadzaam om voor een goede naamgeving van de groepen te zorgen. Voorbeeld: u wilt bij het vierde leerjaar drie verschillende groepen aanmaken. Dit zou als volgt kunnen: Leerjaar naam 1 e groep naam 2 e groep naam 3 e groep 4 Groep 4a Groep 4b Groep 4c 4 Groep Meester Kees Groep Juf Marieke Groep Juf Ans 4 Klas 4a Klas 4b Klas 4c 4 Zebra Leeuw Dolfijn Opmerkingen: zoals u in het voorbeeld ziet, ontstaan er bij leerjaar 4 telkens drie groepen. Door de unieke naamgeving kunt u de groepen duidelijk van elkaar scheiden. Deze naamgeving bepaalt u. U kunt kiezen voor de standaardbenaming groep (of klas in België), maar dit hoeft dus niet! Stap 3: toevoegen van de leerlingen Nu is het tijd geworden om de groepen te vullen met leerlingen. Dit kan op meerdere manieren. 1. Handmatig de namen van de leerlingen invoeren. 2. Leerlingen importeren via EDEX bestanden. Deze bestanden kunt aangemaakt worden via diverse administratie programma s. Nadat op deze manier alle groepen zijn aangemaakt en gevuld met de juiste leerlinggegevens, kunt u met de AmbraSoft programma s gaan werken. In de programma s maakt u dan gebruik van de groepen die u hier heeft ingevoerd. Database Manager AmbraSoft SP 10 6

7 6. Groepen en leerjaren Groepen en leerjaren, twee begrippen die nauw verbonden zijn aan elkaar, maar toch ieder een eigen betekenis hebben. Leerjaren De D.M.A. gaat uit van 8 leerjaren. De leerjaren worden ook logisch genummerd van 1 t/m 8. Per schoolsoort kunnen deze nummers gekoppeld worden aan groepen leerlingen; op een basisschool in Nederland aan groepen, op een basisschool in België aan klassen en voor scholen in het speciaal- en voortgezet onderwijs kan deze nummering gebruikt worden voor een eigen logische indeling van de groepen leerlingen. U kunt de nummering dus gebruiken voor het bepalen van het juiste leerjaar, maar u kunt de nummering dus ook zien als een handig hulpmiddel om alle groepen duidelijk fysiek van elkaar te scheiden. Groepen De leerlingen op uw school zijn ingedeeld in groepen. Een groep in de D.M.A. kan maximaal veertig leerlingen bevatten. Een groep leerlingen koppelt u aan een bepaald leerjaar. U kunt in totaal honderd verschillende groepen aanmaken. De naam van de groep kunt u naar eigen inzicht en voorwaarden bepalen. Voorbeelden Leerjaar en Groepen We nemen als voorbeeld het leerjaar 3. In het basisonderwijs hoort daar in feite groep 3 (België: klas 3) bij. Dit kan één groep zijn, maar ook meerdere groepen zijn toegestaan. Aan de hand van een aantal voorbeelden kunt u zien hoe u de groepen kunt indelen, waarbij de naamgeving telkens varieert. Leerjaar toegekende groepen met leerlingen 3 groep 3 3 groep 3, groep 3a, groep 3b enz. 3 klas 3, klas 3a, klas 3b enz. (België) 3 meester Wim, juf Amber, meester Bram 3 groep Dolfijn, groep Zwaan, groep Kikker Let op! Het is van groot belang dat u het juiste leerjaar koppelt aan de groep. Zit een leerling in groep 4, dan moet u hier leerjaar 4 aankoppelen. Doet u dit niet, dan zullen er problemen ontstaan bij de zelf ingevoerde woordpakketten in het programma Woorden Totaal. De woordpakketten zijn namelijk ook gekoppeld aan de leerjaren. Heeft u groep 4 bijvoorbeeld gekoppeld aan leerjaar 1, dan zal er op zoek gegaan worden naar de woordpakketten van groep 1. En deze zullen er uiteraard niet zijn, met als gevolg een melding dat er geen woordpakketten gevonden zijn. Database Manager AmbraSoft SP 10 7

8 7. Groepsonderhoud 7.1 Nieuwe groep Een nieuwe (lege) groep toevoegen doet u vanuit de menuopdracht Groepen - Toevoegen. Onderstaand scherm verschijnt: Geef de groep een logische naam, waardoor deze groep zich onderscheidt van eventuele andere groepen die bij dit leerjaar horen. Selecteer het juiste leerjaar (1 t/m 8). Kies voor Opslaan. De nieuwe groep wordt toegevoegd aan de eerder aangemaakte groepen. Let op: de nieuw aangemaakte groep is nog leeg en bevat nog geen leerlingen! 7.2 Groepsnaam wijzigen De naam van de groep kunt u altijd wijzigen, zelfs als deze groep al leerlingen bevat. Selecteer in het hoofdmenu voor Groepen Onderhoud - Wijzigen. Onderstaand scherm verschijnt: Klik in het tekstvak en wijzig de oude naam. Kies voor Opslaan en de nieuwe naam wordt gekoppeld aan deze groep. 7.3 Groep verwijderen Een groep kunt u eenvoudig verwijderen. Dit kan als de groep nog leeg is, maar ook als de groep al gevuld is met leerlingen. Kies voor de menuopdracht Groepen. Vervolgens klikt u op de knop Onderhoud. Selecteer de groep die u wilt verwijderen Klik daarna op Verwijderen. Onderstaand scherm verschijnt: Klik op de knop Opslaan en de groep zal verwijderd worden Een groep verwijderen houdt het volgende in: De geselecteerde groep wordt echter in z n geheel uit de database weggehaald. Naast het verwijderen van de groep én de namen van de leerlingen verwijdert u dan ook; topscorelijsten, logboekverslagen, dicteeoverzichten, tafeldiploma s en kaarten. Database Manager AmbraSoft SP 10 8

9 7.4 Groepen doorschuiven Groepen doorschuiven vindt plaats aan het einde van een schooljaar óf aan het begin van een nieuw schooljaar. U koppelt in feite een groep leerlingen aan een ander leerjaar. Kies voor de menuopdracht Groepen - Doorschuiven. Er verschijnt eerst een nieuw scherm met de vraag of u eerst een back-up wilt aanmaken van de huidige situatie. Nadat u voor Ja of voor nee heeft gekozen verschijnt onderstaand scherm: In dit scherm ziet u aan de linkerkant de oude indeling staan. Deze vakjes zijn grijs gekleurd en kunt u ook niet bewerken. Aan de rechterkant ziet u de nieuwe indeling staan, zoals deze wordt voorgesteld door de D.M.A. Deze vakjes zijn wit gekleurd en zijn dan ook te bewerken. Het doorschuiven gaat volgens een aantal vaste regels: Alle groepen van een bepaald leerjaar worden gekoppeld aan één leerjaar hoger. De huidige naamgeving wordt aangehouden. Alle groepen bij het leerjaar 8 worden automatisch verwijderd. Handmatig aanpassen: Onder het kopje Na doorschuiven kunt u het voorgestelde leerjaar en de voorgestelde nieuwe naam van de groep wijzigen. Leerjaar aanpassen: dubbelklik op het vakje met het leerjaar. Kies een nieuw leerjaar. Naam aanpassen: dubbelklik op het vakje met de naam van de groep. Verander de naam. Database Manager AmbraSoft SP 10 9

10 U maakt bijvoorbeeld van groep 4 weer Juf Esther. Deze stap kunt u per groep herhalen totdat u alle groepen weer heeft voorzien van de juiste naamgeving. Doorschuiven: Nadat u akkoord gaat met de wijzigingen, kiest u voor de knop Opslaan. Alle groepen worden doorgeschoven, de leerlingen blijven bij elkaar in dezelfde groep. De AmbraSoft programma s herkennen direct de nieuwe indeling. Bij het doorschuiven verandert er uiteraard niets aan de resultaten en instellingen van individuele leerlingen. Deze gegevens staan in de database en zijn gekoppeld aan de leerlingen zelf, zodat de gegevens altijd beschikbaar zijn, ongeacht in welke groep en aan welk leerjaar een leerling gekoppeld is. Tips: Het wijzigen van de naam van de groep kan ook op een later tijdstip. Selecteer in het hoofdmenu voor Groepen Onderhoud - Wijzigen. Als u een bepaalde leerling uit een groep van het leerjaar 8 niet wilt verwijderen, dan dient u deze leerling vóór het doorschuiven alvast in een andere groep te plaatsen.(met een lager leerjaar). Na het doorschuiven verdwijnen de groepen bij leerjaar 8 en komen de laagste groepen weer vrij. Deze bevatten dan geen leerlingen meer. U kunt deze groepen opnieuw handmatig gaan vullen of er voor kiezen om bij deze nieuwe groepen de leerlingennamen te importeren uit EDEX bestanden. Database Manager AmbraSoft SP 10 10

11 8. Leerlingonderhoud De gehele database bevat in feite alleen maar gegevens van leerlingen. Elke toegevoegde leerling aan deze database krijgt een uniek nummer mee, waardoor onze programma s de juiste gegevens, resultaten en instellingen altijd via dit nummer kunnen koppelen aan de juiste leerling. Het maakt dan in feite niet meer uit in welk leerjaar of in welke groep deze leerling zich bevindt. De database kan de gegevens van duizenden leerlingen bijhouden, over een periode van vele jaren. Er zijn nagenoeg geen beperkingen aan de hoeveelheid leerlingen in de database. Om het voor u overzichtelijk te maken, worden de leerlingen ingedeeld in groepen en gekoppeld aan leerjaren. Zo kunt u eenvoudig een programma klaarzetten en instellen voor een bepaalde groep kinderen die met dezelfde instellingen, hetzelfde woordpakket of dezelfde oefening gaat werken. Telkens als u een groep selecteert in de database, zoekt ons programma intern alle leerlingen (met hun gegevens) bij elkaar die aan dit leerjaar en deze groepsnaam zijn verbonden. Deze gegevens bevinden zich dus door de gehele database heen, maar worden telkens overzichtelijk aangeboden op het scherm. Na het aanmaken van de groepen gaat u leerlingen toevoegen. U kunt op 2 manieren leerlingen toevoegen; handmatig toevoegen of importeren via EDEX bestanden. 8.1 Leerlingen handmatig toevoegen U klikt op de knop Leerlingen Vervolgens selecteert u de groep waar u leerlingen gaat toevoegen. Klik op de knop Toevoegen Onderstaand scherm verschijnt Klik met uw muis in het voornaam vak staan en typ de voornaam in Ga middels de tabtoets naar het tweede vak, hier kunt u eventueel een tussenvoegsel van de naam plaatsen. Ga middels de tabtoets naar het derde vak, hier vult u de achternaam in. Hierna gaat u middels de tabtoets naar de volgende regel in dit bestand en kunt u bovenstaande stappen herhalen. Nadat u alle namen heeft ingevoerd, klikt u op de knop Opslaan. Database Manager AmbraSoft SP 10 11

12 8.2 Leerlingen importeren via EDEX EDEX bestanden worden aangemaakt door o.a. schooladministratieprogramma s. Deze bestanden bevatten de namen van de leerlingen. Door de bestanden aan te maken in uw programma en in te lezen in onze D.M.A., kunt u op een snelle en eenvoudige manier de aangemaakte groepen vullen met de juiste leerlingen. Importeren via EDEX bestanden U klikt op de knop Leerlingen Vervolgens selecteert u de groep waar u leerlingen gaat toevoegen. Daarna klikt u op de knop Importeren Onderstaand scherm verschijnt. Zoek de directory op waar de EDEX bestanden zich bevinden. In bovenstaand voorbeeld staan de bestanden op de F schijf in de map Edex. Als de juiste directory gevonden is, ziet u rechts de benodigde bestanden verschijnen. (Edexgr.txt en Edexll.txt) Klik nu op de knop Selecteer brongroep. Deze knop is alleen te benaderen als er daadwerkelijk EDEX bestanden gevonden zijn. Het volgende scherm verschijnt. Alle groepen in de EDEX bestanden staan nu tot uw beschikking. Selecteer de juiste groep met de leerlingennamen die u wilt importeren Na het verschijnen van de leerlingen klikt u op de knop Import en alle leerlingen worden geplaatst in de groep. Opmerkingen: Deze handelingen verricht u voor elke groep afzonderlijk. Het importeren is een eenmalige handeling. Nadat de lijst is gevuld, is de knop Importeren voor deze groep ook niet meer beschikbaar. Database Manager AmbraSoft SP 10 12

13 8.3 Naam wijzigen leerling U kunt ook de namen van de leerlingen wijzigen. Klik op de knop Leerlingen. Selecteer de groep waarin de leerling zich bevindt. Vervolgens klikt u op de knop Onderhoud. Selecteer de leerling. En daarna op de knop Wijzigen. Onderstaand scherm verschijnt en u kunt de naam gegevens van de leerling wijzigen. Klik op de knop Opslaan en de leerling gegevens worden gewijzigd. 8.4 Verplaatsen naar een andere groep Verplaatsen van een leerling naar een andere groep. Klik op de knop Leerlingen. Selecteer de groep waarin de leerling zich bevindt. Vervolgens klikt u op de knop Onderhoud. Selecteer de leerling. En daarna op de knop Verplaatsen. Onderstaand scherm verschijnt. Selecteer de nieuwe groep Nadat u de juiste groep heeft geselecteerd, klikt u op de knop Opslaan en de leerling is vanaf dat moment geplaatst in de nieuwe groep. 8.5 Leerling verwijderen Verwijderen van een leerling. Klik op de knop Leerlingen. Selecteer de groep waarin de leerling zich bevindt. Vervolgens klikt u op de knop Onderhoud. Selecteer de leerling. En daarna op de knop Verwijderen. Door op de knop doorvoeren te klikken wordt de leerling definitief verwijderd uit de database. Database Manager AmbraSoft SP 10 13

14 9. Back-Up maken Alle gegevens die u heeft ingevoerd in de D.M.A. worden opgeslagen in één centrale database. Deze database vormt het hart van alle AmbraSoft programma s. Alle huidige én toekomstige programma s halen hun gegevens op uit deze database. Het is daarom van belang om minimaal één keer per jaar een back-up te maken van de gegevens van deze database. Dat kan op een eenvoudige manier. Maken van een back-up Klik op de knop Diversen. Vervolgens klikt u op de knop Backup. Onderstaand scherm verschijnt: Het ligt voor de hand dat u op de server een back-up van de database gaat aanmaken. Standaard wordt de back-up directory voorgesteld, welke zich bevindt op de server in de directory Tools (in de hoofdmap van AmbraSoft). U kunt ook een andere locatie op de server bepalen voor het maken van een back-up. U kunt de te maken back-up een omschrijving meegeven. Standaard wordt al de datum meegegeven, een extra omschrijving kunt u hier aan toevoegen. Klik op de knop Opslaan en de back-up wordt aangemaakt. De aangemaakte back-up kan niet op een diskette geplaatst worden, daar is de omvang te groot voor. Na het aanmaken van de back-up kunt u deze desgewenst zelf op een extern medium (bijvoorbeeld een cd-rom) opslaan. Zo kunt u de back-up op een veilige plaats opbergen. Database Manager AmbraSoft SP 10 14

15 10. Back-up terugzetten Een aangemaakte back-up kan zijn dienst bewijzen op de server, om zodoende een database te herstellen. U zet dan op een eenvoudige manier de juiste gegevens weer terug. Hoewel het nauwelijks kan voorkomen dat de centrale database beschadigd is geraakt, kan het handig zijn om in geval van nood een goedwerkende database terug te zetten, zodat u niet opnieuw alle gegevens dient in te voeren. De back-up wordt weer teruggezet op de server, op de plaats waar de centrale database zich bevindt. Terugzetten van een back-up Klik op de knop Diversen. Vervolgens klikt u op de knop Backup. Na het aanvinken Backup herstellen (restore) verschijnt onderstaand scherm: Selecteer de directory waar de back-up zich bevindt. Standaard wordt de directory aangegeven waar de D.M.A. de back-ups bewaard. U kunt desgewenst een andere directory opzoeken. Als er een directory is gevonden waarin zich back-up bestanden bevinden, dan worden deze back-ups weergegeven aan de rechterkant. Selecteer de back-up die u terug wilt plaatsen en kies voor de knop Herstel. De huidige database wordt in z n geheel vervangen door de back-up die u terugzet. Alle leerling- en groepsgegevens, maar ook alle logboekverslagen, topscorelijsten en dicteeoverzichten worden weer teruggezet naar het niveau ten tijde van het maken van de back-up. 11. Onderhoud aan de access database Om optimaal gebruik te kunnen blijven maken van uw Access database kunt van regelmatig uw Access database optimaliseren. Dit houdt in dat de database wordt nagekeken op onvolkomenheden en wordt tevens opgeschoond. De complete database wordt vervolgens in een compacte vorm weer terug gezet, klaar voor optimaal gebruik. Het optimaliseren van de database kunt u alleen doen bij een Access database. De MSDE database zorgt namelijk zelf voor een optimale werking. Optimaliseren van de Access database Klik in het hoofdmenu van de Database Manager op Diversen. Klik op Onderhoud aan Access database. Een nieuw scherm komt tevoorschijn met de volgende tekst. Door op de knop Starten, rechtsonder, te klikken wordt de access database geoptimaliseerd. Database Manager AmbraSoft SP 10 15

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding Desktop versie 3.0.6 Copyright 2015, Zermelo Software BV - pagina 1 1. Beheerdershandleiding.......................................................................................

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013 Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Colofon Copyright Syslogic 2013 Hoewel de in de handleiding vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Backup en Synchronisatie

Backup en Synchronisatie Backup en Synchronisatie Om de informatie en software in uw computer veilig te stellen kunnen we een aantal deelgebieden onderscheiden: 1. Windows zelf met alle geïnstalleerde programma s, instellingen,

Nadere informatie

Handleiding Standard 3.40. Ingesteld wachtwoord: marad

Handleiding Standard 3.40. Ingesteld wachtwoord: marad Handleiding Standard 3.40 Ingesteld wachtwoord: marad Inhoudsopgave Hoofdstuk pagina nr. Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Installeren 4-5 - Systeemeisen - Installatieprocedure - Het maken van een snelkoppeling

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs SchoolOAS 5 administratie & BRON wijzigdatum: 1-8-2015 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 administratie & BRON Inhoudsopgave 1 Inloggen in SchoolOAS 5 1 2 Leerlingadministratie 1 2.1

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1

Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1 Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1 PROTAS Hét programma voor het VOLAUTOMATISCH inroosteren van oudergesprekken releasedatum handleiding: 2 maart 2012 Zermelo Software BV Inleiding Protas

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding OpusFlowCRM binnen een NT Netwerk en/of Terminal Server DEZE HANDLEIDING IS NIET BEDOELD VOOR INSTALLATIE OP LATOPS/OFFLINE WERKSTATIONS! OpusFlowCRM is een product van: OpusFlow

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

Deze instructie is bedoeld om na een volledige installatie aan de slag te gaan. U vindt in deze handeling dus niets over installatie vraagstukken.

Deze instructie is bedoeld om na een volledige installatie aan de slag te gaan. U vindt in deze handeling dus niets over installatie vraagstukken. Instructiehandleiding FM module versie 1.1 Deze instructie is bedoeld om na een volledige installatie aan de slag te gaan. U vindt in deze handeling dus niets over installatie vraagstukken. Wat doen we

Nadere informatie

Inhoudsopgave XCount... 6 Welkom... 8 Inleiding... 9 Boekhouden... 10 Sneltoetsen... 11 Direct aan de slag... 12 Voorbeeld Kasboekingen...

Inhoudsopgave XCount... 6 Welkom... 8 Inleiding... 9 Boekhouden... 10 Sneltoetsen... 11 Direct aan de slag... 12 Voorbeeld Kasboekingen... XCount Handleiding Inhoudsopgave XCount... 6 Welkom... 8 Inleiding... 9 Boekhouden... 10 Sneltoetsen... 11 Direct aan de slag... 12 Voorbeeld Kasboekingen... 13 Kasboeking 1/3...14 Kasboeking 2/3...16

Nadere informatie

Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo.

Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. 1 GensDataPro Demo 2.9 Deze demo versie van GensDataPro functioneert op alle versies van Windows, zowel 32-bits als 64-bits. De demo is 41 MB groot, inclusief

Nadere informatie