NEDERLANDSE BASKETBALL BOND. Workshops. Basketballtrainer Niveau 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEDERLANDSE BASKETBALL BOND. Workshops. Basketballtrainer Niveau 2"

Transcriptie

1 NEDERLANDSE BASKETBALL BOND Workshops Basketballtrainer Niveau 2

2 Workshop Reader BT2 2 versie Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de indeling en inhoud van de workshops die aangeboden worden ter ondersteuning van het leertraject voor de opleiding tot Basketball Trainer niveau 2. De cursist krijgt in deze workshops de handvatten aangereikt, waarmee hij in de beroepspraktijk kan werken. De opdrachten dragen bij om de beginnende beroepsbeoefenaar (assistent trainer/coach) op een goede manier op te leiden. Bij de opzet van de workshops is gekeken naar de kennis en vaardigheden die een trainer/coach op niveau 2 nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Een cursist op niveau 2 wordt opgeleid tot assistent-trainer/coach. Dit betekent officieel dat hij onder verantwoordelijkheid van een trainer een team begeleidt en assisteert tijdens trainingen en wedstrijden. Om deze rol goed te kunnen vervullen, zal hij zich de basiskennis t.a.v. de kenmerken en vaardigheden van basketbaltrainers eigen moeten maken. Algemeen A De invulling van de workshops hangt in sterke mate af van de inbreng van de cursisten. Van de cursist wordt verwacht dat hij zich voorbereidt op iedere workshop. Dit houdt in dat de cursist een aantal leervragen bedenkt me betrekking tot het onderwerp van de workshop en deze een week voor aanvang van de workshop inlevert bij de expert, die de workshop verzorgt. De expert zal in de workshop op deze vragen terugkomen. B1 Iedere cursist schrijft na de workshop een verslag: Hierin kan onder meer terugkomen: Wat liep er goed in de workshop? Voldeed de workshop aan mijn verwachtingen; wat waren mijn verwachtingen? Wat heb ik, als deelnemer, er van geleerd? Maar bovenal: Heb ik antwoord op mijn vragen? Zo ja hoe ga ik die verwerken in de praktijk? B2 De opdrachten die in de workshops worden aangegeven of door de expert worden gegeven, uitwerken. Principe van een workshop De meeste workshops tijdens deze BT2-opleiding zijn praktijk-workshops, waarbij voorbeelden worden gegeven in een sportzaal. De cursisten worden verzocht om in sportkleding verschijnen, zodat ze actief kunnen deelnemen. Tijdens de workshops komen de leervragen van de cursisten aan de orde. De opgedane kennis tijdens de workshops en de opdrachten worden verwerkt in een verslag en komen in de portfolio. De opbouw van de workshop is in het algemeen; - De techniek / tactiek uitleggen en laten ervaren. - De techniek / tactiek in didactische werkvormen (oefenstof) aanbieden. - Het inspelen op gestelde vragen. De oefeningen moeten voldoen aan de context: - toepassen in spelsituaties. - werken in wedstrijdvormen Inhoud van de reader Workshop 1 Het geven van trainingen en Sportgezondheidsleer / Conditieleer Workshop 2 Basistechnieken / Fundamentals / Rebounding Workshop 3 Coaching / Communicatie en intervisiebijeenkomst Workshop 4 Offense w.o. fast break Workshop 5 Defense Workshop 6 Intervisiebijeenkomst Noot De volgorde van de workshops kan variëren. Duur totale cursus De cursus BT2 bestaat uit: 5 workshops van 3 uur per workshop. 1 dagdeel van 4 uur intervisie. Alle workshops worden binnen een periode van maximaal 6 maanden aangeboden.

3 Workshop Reader BT2 3 versie Workshop 1: Het geven van trainingen en Sportgezondheidsleer / Conditieleer Voorbereiding De cursist dient zich voor te bereiden op deze workshop door van te voren minimaal twee leervragen te bedenken, waarop hij tijdens de workshop antwoord wil krijgen. Dit houdt in dat de cursist zelf een aantal leervragen bedenkt en deze een week voor aanvang van de workshop inlevert bij de expert. Deze leervragen en de reflecties moeten terugkomen in zijn verslaggeving en dus in het portfolio. Inhoud Deze workshop is een theoretische en praktische workshop, waarbij aan de hand van praktische voorbeelden uitleg gegeven wordt over de verschillende onderwerpen, die men vanuit de theorie moet beheersen. De cursisten van deze workshop worden verzocht om in sportkleding en op sportschoeisel te verschijnen, zodat ze actief kunnen deelnemen. Workshop onderwerpen Training geven N.a.v. de opgegeven stof leren hoe een les er qua opbouw uit moet zien. Vooral leren, waaraan een les moet voldoen:hoe ziet een veilige, leuke en leerzame training er uit. Sportgezondheid Bij E.H.B.S.O. vooral aangeven wat je vooral niet moet doen. Wat is conditie? Wat zijn de motorische eigenschappen? Relatie conditie en gezondheid. Literatuur Aanbevolen NBB cursusmap Jeugdtrainer Basketball Onderdeel: Leidinggeven Hoofdstuk 1 t/m 3, pagina1 t/m18 Onderdeel Sportgezondheidleer & Conditieleer Hoofdstuk 1 t/m 3, pagina 27 t/m41 NBB Praktijkboek Technisch Basketball Beide te bestellen via de NBB webshop, Basisvaardigheden in sport- en bewegingsactiviteiten 2 SB 301 Hoofdstuk 3.3. t/m blz. 134 Hoofdstuk 3.5. t/m blz. 166 Uitgeverij Angerenstein Te bestellen via vakboekhandel, ISBN

4 Workshop Reader BT2 4 versie Uitwerking onderwerpen Workshop 1 Het geven van trainingen 1. Algemene sportoriëntatie a. verschillende typen van leiderschap. b. verschillende vaardigheden van de sportleider c. categorieën in de sport en sportvormen d. verschillende redenen voor sportdeelname e. leeftijdspecifieke kenmerken 2. Lesgeven a. verantwoordelijkheden en taken van de lesgever b. kenmerken van een goede les c. training geven volgens voorbereide trainingsindeling d. oefen/leerstof op verschillende manieren kunnen aanbieden e. onderscheid tussen techniek, tactiek en spelinstructie Sport Gezondheid Leer / Conditieleer Wat is conditie? Uitleg begrip: Motorische eigenschappen > Kracht, lenigheid, snelheid, coördinatie en beweeglijkheid Uitleg begrip: Energielevering en productie ATP en lactaat Uitleg begrip: relatie conditie en gezondheid Training en presteren Prestatiebepalende factoren Warming Up Cooling Down Onderwerpen uit: Basisvaardigheden in sport- en bewegingsactiviteiten 2 SB 301 Het lichaam Menselijk lichaam Bloedsomloop Bewegingsapparaat botten Gewrichten Spieren Leeftijd jeugd Indeling leeftijdsgroepen en risico s Gezonde leefwijze Voeding en leefstijl Sportletsels Acute letsels EHBSO = afzonderlijke module met aandacht voor o.a.: eerste hulp bij sportongevallen o.a.: verstuikingen wat doe je wel en wat vooral niet Chronische letsels Preventie van letsels waar komen de meeste blessures voor welke blessures zijn dat en hoe ga je als trainer om bij terugkeer van deze sporter

5 Workshop Reader BT2 5 versie Opdrachten Workshop 1 Na afloop van de workshop krijgt de cursist de volgende opdrachten mee: 1. Beschrijf op welke wijze je eigen vereniging of een andere vereniging georganiseerd is t.a.v. het geven van trainingen en het begeleiden van wedstrijden. Betrek hierbij de volgende aandachtspunten: teamindeling jeugd-, verenigingsbeleid. opleidingen / deskundigheidsbevordering beoordelingen spelers / trainers etc vervoersschema vergoedingen enz. 2. Observeer (liefst 2) trainingen op het gebied van methodiek. Aandachtspunten: Is er een lesvoorbereidingsformulier gemaakt? Ja of nee, indien ja, wat is je mening over dit formulier? Is de opbouw van de les voldoende. Motiveer je antwoord. Zijn er voldoende leerpunten in de les ingebouwd? Motiveer je antwoord. Komen de taken van een goede lesgever / trainer voldoende naar voren? Motiveer je antwoord. 3. Beschrijf waar volgens jou een goede training aan moet voldoen? Motiveer je antwoord. 4. Wat moet je doen bij E.H.B.S.O.? Geef een voorbeeld. 5. Beantwoordt de volgende vragen en schrijf in eigen woorden ( zie cursusboek JTB het onderdeel CL). Wat is conditie? Wat zijn de motorische eigenschappen? Welke begrippen kennen wij t.a.v. van de energieleveranciers? Beantwoordt de vraag wat is de relatie conditie en gezondheid 6. Maak een verslag van de leervragen Sportgezondheidsleer en Conditieleer. 7. Maak een verslag van de workshop en voegt deze toe aan je portfolio. 8. Eventueel door de expert aan te geven aanvullende opdracht (en).

6 Workshop Reader BT2 6 versie Workshop 2: Basistechnieken / Fundamentals / Rebounding Voorbereiding De cursist dient zich voor te bereiden op deze workshop door van te voren minimaal twee leervragen te bedenken, waarop hij tijdens de workshop antwoord wil krijgen. Dit houdt in dat de cursist zelf een aantal leervragen bedenkt en deze een week voor aanvang van de workshop inlevert bij de expert. Deze leervragen en de reflecties moeten terugkomen in zijn verslaggeving en dus in het portfolio. Inhoud De workshop is een praktijk-workshop, waarbij voorbeelden worden gegeven in een sportzaal. De cursisten van deze workshop worden verzocht om in sportkleding en op sportschoeisel te verschijnen, zodat ze actief kunnen deelnemen. Workshop onderwerpen Techniek Ballhandling Dribbelen Stoppen en pivoteren Schieten Bewegen zonder bal Rebounding Literatuur Aanbevolen NBB cursusmap Jeugdtrainer Basketball Techniek Hoofdstuk 1 t/m 7, pagina 53 t/m 113 Rebound Hoofdstuk 8, pagina, pagina 114 t/m 118 NBB Praktijkboek Technisch Basketball Beide te bestellen via de NBB webshop, Spelregelboekje NBB Mini Spelregelboekje NBB recente versie recente versie Beide te bestellen via de NBB webshop,

7 Workshop Reader BT2 7 versie Uitwerking onderwerpen Workshop 2 Ballhandling. Algemene balvaardigheid Passen en vangen Chest pass Bounce pass Baseball pass Naar keuze Passen in beweging Dribbelen Algemeen ( dribbelstart / richtingsverandering / dribbelstop ) Hoge en lage dribbel Crossover dribbel Reverse dribbel Stoppen en pivoteren Jumpstop Een tel ritme Twee tellen ritme Pivoteren Schieten Algemeen ( basishouding / vingers etc) Setshot Lay-up techniek Jumpshot Rebounding Bewegen zonder bal Vrijlopen Snijden

8 Workshop Reader BT2 8 versie Opdrachten Workshop 2 Na afloop van de workshop krijgt de cursist de volgende opdrachten mee: 1. Maak een verslag van de bewegingsvormen / loopvormen van de spelers (-sters). (Op internet is veel materiaal te vinden). In het verslag moet duidelijk worden waarom je als trainer veel aandacht zou moeten besteden aan loopscholing en basistechnieken. 2. Geef minimaal 6 trainingen of delen van trainingen en reflecteer met de onderstaande punten. Wat liep goed tijdens die training of onderdeel van deze training? En waarom? Welke onderdelen van die training of onderdeel van deze training liepen minder goed? En waarom? Wat heb jij daarvan geleerd? 3. Verslag maken van de leervragen ten aanzien van basistechnieken, fundamentals en rebounding. 4. Maak een verslag van de workshop en voegt deze toe aan je portfolio. 5. Eventueel door de expert aan te geven aanvullende opdracht (en).

9 Workshop Reader BT2 9 versie Workshop 3: Coaching / Communicatie en intervisiebijeenkomst Voorbereiding De cursist dient zich voor te bereiden op deze workshop door van te voren minimaal twee leervragen te bedenken, waarop hij tijdens de workshop antwoord wil krijgen. Dit houdt in dat de cursist zelf een aantal leervragen bedenkt en deze een week voor aanvang van de workshop inlevert bij de expert. Deze leervragen en de reflecties moeten terugkomen in zijn verslaggeving en dus in het portfolio. Inhoud Deze workshop is een theoretische workshop waarbij aan de hand van praktische voorbeelden uitleg gegeven wordt over de verschillende onderwerpen. Daarnaast staat er een deel van deze workshop in het teken van intervisie. Workshop onderwerpen Coachen Het begeleiden van teams voor, tijdens en na de wedstrijd en het begeleiden van een speler / ster. Eenvoudige vormen van spelregels Communicatie Waarden en normen, naleven van omgangsregels Respect voor tegenstander en scheidsrechter(s) Intervisie Bespreken portfolio Uitwerken casus in kleine groepen (daarna presentatie cursisten) Literatuur aanbevolen NBB cursusmap Jeugdtrainer Basketball Coaching Hoofdstuk 3, pagina 19 t/m 25 Te bestellen via de NBB webshop, Spelregelboekje NBB Mini Spelregelboekje NBB recente versie recente versie Beide te bestellen via de NBB webshop,

10 Workshop Reader BT2 10 versie Opdrachten Workshop 3 Na afloop van de workshop krijgt de cursist de volgende opdrachten mee: 1. Waar moet volgens jou de ideale coach aan voldoen? Maximaal 1 A4 en minimaal 5 uitgewerkte punten. 2. Opdracht over communicatie / begeleiding wedstrijden. 3. Laat een wedstrijd die je zelf coacht observeren door bv. je praktijkbegeleider. Aandachtspunten kunnen zijn; Communicatie coach arbiters Communicatie coach speler(s) Communicatie coach tegenstander(s) Communicatie coach coach van de tegenpartij Communicatie coach jurytafel 4. Welke (fictieve) verenigingsactiviteiten of teamactiviteiten worden binnen jouw vereniging georganiseerd en welke rol heb jij gespeeld binnen deze activiteit? 5. Verslag maken van de leervragen ten aanzien van coachen en/of communicatie. 6. Maak een verslag van de workshop en voegt deze toe aan je portfolio. 7. Eventueel door de expert aan te geven aanvullende opdracht (en).

11 Workshop Reader BT2 11 versie Workshop 4: Offense Voorbereiding De cursist dient zich voor te bereiden op deze workshop door van te voren minimaal twee vragen te bedenken waarop hij tijdens de workshop antwoord wil krijgen. Deze vragen worden bij aanvang van de workshop bij de expert ingeleverd. Ook kan de cursist de leervragen via zijn leercoach stellen. Deze leervragen en de reflecties moeten terugkomen in zijn verslaggeving. Inhoud Deze workshop is een praktijk-workshop waarbij voorbeelden gegeven worden in een sportzaal. Deelnemers aan deze workshops worden verzocht om in sportkleding en op sportschoeisel te verschijnen, zodat ze actief kunnen deelnemen. Workshop onderwerpen Techniek/Tactiek De uitvoering en opbouw van eenvoudige aanvallende aspecten van het basketballspel Hoe de onderliggende eenvoudige technieken (fundamentals) van deze aanvallende aspecten ( offense) te onderscheiden zijn en aan te leren De uitvoering en opbouw van eenvoudige (voorbereidende) tactieken van het basketballspel met gebruikmaking van de aanvallende aspecten. De opbouw is van: etc. Fastbreak Principes zone-aanval Literatuur Aanbevolen: NBB cursusmap Jeugdtrainer Basketball Onderdeel: Techniek Eén tegen één Hoofdstuk 9/10, pagina 119 t/m 134 Onderdeel: Techniek Twee tegen twee Hoofdstuk 11, pagina 135 t/m 137 Onderdeel: Tactiek, Voorbereidend/Eenvoudig Hoofdstuk 1/3, pagina 139 t/m 146 Onderdeel Techniek, Spelopbouw Hoofdstuk 3, pagina 145 t/m 149 NBB Praktijkboek Technisch Basketball Te bestellen via de NBB webshop, NBB cursusmap Jeugdtrainer Basketball Fast break, pagina 150 t/m 155 Te bestellen via de NBB webshop,

12 Workshop Reader BT2 12 versie Opdrachten Workshop 4 Na afloop van de workshop krijgt de cursist de volgende opdrachten mee: 1. Waar moet volgens jou een goede aanval aan voldoen? Motiveer je antwoord. 2. Welke belangrijke aanvalsprincipes hanteer je tegen een zone verdediging? Werk een voorbeeld uit van een aanval tegen een zone verdediging en geef aan waarom. (Maak gebruik van diagrammen) 3. Welke belangrijke aanvalsprincipes hanteer je tegen een strakke man to man verdediging (er is geen helpside)? (Maak gebruik van diagrammen) 4. Maak een verslag t.a.v. de fastbreak en geef minimaal 2 kenmerken van deze break? 5. Maak vijf (5) wedstrijdverslagen en reflecteer twee (2) met de volgende punten. Wat liep goed tijdens de aanval? En waarom? Welke onderdelen van de aanval verliepen minder goed? En waarom? Wat heb jij van de wedstrijden geleerd? 6. Verslag maken van de leervragen. 7. Maak een verslag van de workshop en voegt deze toe aan je portfolio. 8. Eventueel door de expert aan te geven aanvullende opdracht (en).

13 Workshop Reader BT2 13 versie Workshop 5: Defense Voorbereiding De cursist dient zich voor te bereiden op deze workshop door van te voren minimaal twee vragen te bedenken waarop hij tijdens de workshop antwoord wil krijgen. Deze vragen worden bij aanvang van de workshop bij de expert ingeleverd. Ook kan de cursist de leervragen via zijn leercoach stellen. Deze leervragen en de reflecties moeten terugkomen in zijn verslaggeving. Inhoud Deze workshop is een praktijk-workshop waarbij voorbeelden gegeven worden in een sportzaal. Deelnemers aan deze workshops worden verzocht om in sportkleding en op sportschoeisel te verschijnen, zodat ze actief kunnen deelnemen. Workshop onderwerpen Defense Aanleren en verbeteren van deze eenvoudige technieken van verdedigende aspecten De uitvoering en opbouw van eenvoudige verdedigende technieken en tactieken van het basketballspel De opbouw is van: Individueel voetenwerk of verdere verdieping met aanvallers Principes van een zone-verdediging. Principes van een man tot man verdediging Literatuur Aanbevolen NBB cursusmap Jeugdtrainer Basketball Onderdeel: Techniek Eén tegen één Hoofdstuk 9/10, pagina 119 t/m 134 Onderdeel: Techniek Eén tegen één. Hoofdstuk 10, pagina 126 t/m 134 Onderdeel: Tactiek, Verdediging Hoofdstuk 3B, pagina 156 t/m 160 NBB Praktijkboek Technisch Basketball Beide te bestellen via de NBB webshop, NBB cursusmap Jeugdtrainer Basketball Fast break, pagina 150 t/m 155 Te bestellen via de NBB webshop,

14 Workshop Reader BT2 14 versie Opdrachten Workshop 5 Na afloop van de workshop krijgt de cursist de volgende opdrachten mee: 1. Waar moet volgens jou een goede verdediging aan voldoen? Motiveer je antwoord. 2. Maak een verslag van een man to man verdediging gebaseerd op ballside helpside? Maak gebruik van diagrammen! 3. Geef aan wat jij belangrijk vindt aan een zoneverdediging; hoeveel tijd train je de verdediging en wat vinden de spelers ervan. Maak gebruik van diagrammen! Wat zijn de zwakke en sterkte punten van bovengenoemde verdediging. 4. Verslag maken van de leervragen. 5. De cursist maakt een verslag van de workshop en voegt deze toe aan zijn portfolio. 6. Eventueel door de expert aan te geven aanvullende opdracht (en).

15 Workshop Reader BT2 15 versie Workshop 6: Intervisiebijeenkomst Voorbereiding De cursist dient zich voor te bereiden op deze intervisiebijeenkomst doordat hij / zij zijn portfolio op orde en compleet heeft. De cursist maakt bij aanvang van deze bijeenkomt een zelftoets. Deze wordt ter plekke uitgedeeld door een expert. Inhoud Deze workshop is een theoretische workshop die geheel in het teken staat van intervisie. Tijdens de intervisiebijeenkomst staat worden de portfolio s gepresenteerd en vindt een laatste screening plaats door de leercoaches van dit document. Workshop onderwerpen Intervisie Zelftoets TTC en spelregelkennis 30 multiple choice vragen (maximaal 30 minuten) Presentaties portfolio s onderling (elkaar bevragen etc.) Bespreking portfolio met de leercoach Is het portfolio op orde en voldoet deze aan alle voorwaarden? Check beoordelingscriteria portfolio PvB 2.2 en PvB 2.3 Aanleveren (deel van een) te geven training (gebruik standaard lesgeefformulier) welke gegeven gaat worden tijdens het praktijk PvB 2.1 en doornemen van deze training met de leercoach. Organisatie bijeenkomst Bij deelname van 8 kandidaten met één leercoach Per portfoliogesprek of presentatie is maximaal 20 minuten beschikbaar. De wisseling is maximaal 5 minuten. Portfoliogesprek Presentatie wissel Portfoliogesprek Presentatie wissel Portfoliogesprek Presentatie Kandidaat 1 Kandidaat 2 Kandidaat 2 Kandidaat 3 Kandidaat 3 Kandidaat 4 Kandidaat 3 Kandidaat 4 Kandidaat 5 Kandidaat 4 Kandidaat 5 Kandidaat 6 Kandidaat 5 Kandidaat 6 Kandidaat 7 Kandidaat 6 Kandidaat 7 Kandidaat 8 Kandidaat 7 Kandidaat 8 Kandidaat 1 Kandidaat 8 Kandidaat 1 Kandidaat 2 In dit roulatiesysteem komt iedereen in gesprek met zijn leercoach en krijgt iedere kandidaat de kans om zijn portfolio te presenteren aan de andere cursisten, die desgewenst feedback mogen geven. Het staat de leercoach vrij om een eigen organisatievorm te bedenken.

Technisch Ontwikkel Plan SPRINGFIELD

Technisch Ontwikkel Plan SPRINGFIELD Technisch Ontwikkel Plan SPRINGFIELD 1 Vooraf Bij het opstellen van een technisch en tactisch plan is het noodzaak een bepaald doel voor ogen te hebben dat richtinggevend is voor de te verwerken vaardigheden.

Nadere informatie

HC Ypenburg Academie. Top hockey begint bij top kader

HC Ypenburg Academie. Top hockey begint bij top kader HC Ypenburg Academie Top hockey begint bij top kader Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is de HCY Academie?... 3 1.2 Subdoelstellingen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.3 Scope... 4 2 De weg

Nadere informatie

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV Training Ruimten maken Trainingsmap KDV verkorte versie Ed Hoekstra en Ine van Liempd, Bureau AKTA In samenwerking met Lucie de Jong, Training en Advies Colofon 2011, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Les en leiding geven. Hoofdstuk 2 Klant-begeleiding

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Les en leiding geven. Hoofdstuk 2 Klant-begeleiding Fitnesstrainer-A versie 1.1 Module 4: Training geven Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Les en leiding geven 1.1 Inleiding............................................................. 3 1.2 Lesdoelstellingen....................................................

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

inhoudsopgave Instructeurshandleiding Indoor Voorklimmen versie 1.0

inhoudsopgave Instructeurshandleiding Indoor Voorklimmen versie 1.0 inhoudsopgave Inleiding Opzet en doel cursus Opbouw van de lessen 3 5 9 1 Introductie 11 1.1 Indoor voorklimmen 11 1.2 Ethiek bij het indoor voorklimmen 11 1.3 Mogelijkheden na indoor voorklimmen 12 1.4

Nadere informatie

DE LEERLING CENTRAAL. Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/

DE LEERLING CENTRAAL. Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/ Fontys Leraren Opleiding Tilburg Periode 2 Flankerend Onderwijs Deeltijdopleiding tweede graad DE LEERLING CENTRAAL Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/ Werkboek H. de Vogel Versie: november

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Waterrecreatie Vereniging Het Twiske

Waterrecreatie Vereniging Het Twiske Voorwoord Met veel inspiratie maar vooral ook transpiratie is het gelukt. Het handboek voor instructeurs is geboren en zie daar het resultaat: een eerste versie van de handleiding die bewijst dat zeilles

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Training Innoveren en Leiding Geven

Training Innoveren en Leiding Geven Training Innoveren en Leiding Geven Ondersteunende training voor het verbeterprogramma Zorg voor Betere Regio Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg Annelies Harps-Timmerman Carolien Smits Jan Jukema Colofon

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied.

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied. individueel Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Tijdens de gespreksessies leer je jezelf beter kennen en krijg je inzicht op je eigen ontwikkelingsperspectief Je bent geen slachtoffer van je

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

BIJ HET ONDERDEEL PRESENTATIEVAARDIGHEDEN

BIJ HET ONDERDEEL PRESENTATIEVAARDIGHEDEN Universiteit Twente Faculteit Gedragswetenschappen Instituut ELAN Lerarenopleiding Handleiding BIJ HET ONDERDEEL PRESENTATIEVAARDIGHEDEN augustus 2011 Inhoudsopgave: 0. Algemene zaken... 3 Doel... 3 Organisatie...

Nadere informatie

Academie+ Trainingen voor vrijwilligers

Academie+ Trainingen voor vrijwilligers Academie+ Trainingen voor vrijwilligers 2013-2014 sopgave Inleiding en voorwaarden voor een training op locatie 2 Training: Anders communiceren 3 Training: Begeleiden van tweede taalverwerving 4 Training:

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie