NEDERLANDSE BASKETBALL BOND. Workshops. Basketballtrainer Niveau 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEDERLANDSE BASKETBALL BOND. Workshops. Basketballtrainer Niveau 2"

Transcriptie

1 NEDERLANDSE BASKETBALL BOND Workshops Basketballtrainer Niveau 2

2 Workshop Reader BT2 2 versie Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de indeling en inhoud van de workshops die aangeboden worden ter ondersteuning van het leertraject voor de opleiding tot Basketball Trainer niveau 2. De cursist krijgt in deze workshops de handvatten aangereikt, waarmee hij in de beroepspraktijk kan werken. De opdrachten dragen bij om de beginnende beroepsbeoefenaar (assistent trainer/coach) op een goede manier op te leiden. Bij de opzet van de workshops is gekeken naar de kennis en vaardigheden die een trainer/coach op niveau 2 nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Een cursist op niveau 2 wordt opgeleid tot assistent-trainer/coach. Dit betekent officieel dat hij onder verantwoordelijkheid van een trainer een team begeleidt en assisteert tijdens trainingen en wedstrijden. Om deze rol goed te kunnen vervullen, zal hij zich de basiskennis t.a.v. de kenmerken en vaardigheden van basketbaltrainers eigen moeten maken. Algemeen A De invulling van de workshops hangt in sterke mate af van de inbreng van de cursisten. Van de cursist wordt verwacht dat hij zich voorbereidt op iedere workshop. Dit houdt in dat de cursist een aantal leervragen bedenkt me betrekking tot het onderwerp van de workshop en deze een week voor aanvang van de workshop inlevert bij de expert, die de workshop verzorgt. De expert zal in de workshop op deze vragen terugkomen. B1 Iedere cursist schrijft na de workshop een verslag: Hierin kan onder meer terugkomen: Wat liep er goed in de workshop? Voldeed de workshop aan mijn verwachtingen; wat waren mijn verwachtingen? Wat heb ik, als deelnemer, er van geleerd? Maar bovenal: Heb ik antwoord op mijn vragen? Zo ja hoe ga ik die verwerken in de praktijk? B2 De opdrachten die in de workshops worden aangegeven of door de expert worden gegeven, uitwerken. Principe van een workshop De meeste workshops tijdens deze BT2-opleiding zijn praktijk-workshops, waarbij voorbeelden worden gegeven in een sportzaal. De cursisten worden verzocht om in sportkleding verschijnen, zodat ze actief kunnen deelnemen. Tijdens de workshops komen de leervragen van de cursisten aan de orde. De opgedane kennis tijdens de workshops en de opdrachten worden verwerkt in een verslag en komen in de portfolio. De opbouw van de workshop is in het algemeen; - De techniek / tactiek uitleggen en laten ervaren. - De techniek / tactiek in didactische werkvormen (oefenstof) aanbieden. - Het inspelen op gestelde vragen. De oefeningen moeten voldoen aan de context: - toepassen in spelsituaties. - werken in wedstrijdvormen Inhoud van de reader Workshop 1 Het geven van trainingen en Sportgezondheidsleer / Conditieleer Workshop 2 Basistechnieken / Fundamentals / Rebounding Workshop 3 Coaching / Communicatie en intervisiebijeenkomst Workshop 4 Offense w.o. fast break Workshop 5 Defense Workshop 6 Intervisiebijeenkomst Noot De volgorde van de workshops kan variëren. Duur totale cursus De cursus BT2 bestaat uit: 5 workshops van 3 uur per workshop. 1 dagdeel van 4 uur intervisie. Alle workshops worden binnen een periode van maximaal 6 maanden aangeboden.

3 Workshop Reader BT2 3 versie Workshop 1: Het geven van trainingen en Sportgezondheidsleer / Conditieleer Voorbereiding De cursist dient zich voor te bereiden op deze workshop door van te voren minimaal twee leervragen te bedenken, waarop hij tijdens de workshop antwoord wil krijgen. Dit houdt in dat de cursist zelf een aantal leervragen bedenkt en deze een week voor aanvang van de workshop inlevert bij de expert. Deze leervragen en de reflecties moeten terugkomen in zijn verslaggeving en dus in het portfolio. Inhoud Deze workshop is een theoretische en praktische workshop, waarbij aan de hand van praktische voorbeelden uitleg gegeven wordt over de verschillende onderwerpen, die men vanuit de theorie moet beheersen. De cursisten van deze workshop worden verzocht om in sportkleding en op sportschoeisel te verschijnen, zodat ze actief kunnen deelnemen. Workshop onderwerpen Training geven N.a.v. de opgegeven stof leren hoe een les er qua opbouw uit moet zien. Vooral leren, waaraan een les moet voldoen:hoe ziet een veilige, leuke en leerzame training er uit. Sportgezondheid Bij E.H.B.S.O. vooral aangeven wat je vooral niet moet doen. Wat is conditie? Wat zijn de motorische eigenschappen? Relatie conditie en gezondheid. Literatuur Aanbevolen NBB cursusmap Jeugdtrainer Basketball Onderdeel: Leidinggeven Hoofdstuk 1 t/m 3, pagina1 t/m18 Onderdeel Sportgezondheidleer & Conditieleer Hoofdstuk 1 t/m 3, pagina 27 t/m41 NBB Praktijkboek Technisch Basketball Beide te bestellen via de NBB webshop, Basisvaardigheden in sport- en bewegingsactiviteiten 2 SB 301 Hoofdstuk 3.3. t/m blz. 134 Hoofdstuk 3.5. t/m blz. 166 Uitgeverij Angerenstein Te bestellen via vakboekhandel, ISBN

4 Workshop Reader BT2 4 versie Uitwerking onderwerpen Workshop 1 Het geven van trainingen 1. Algemene sportoriëntatie a. verschillende typen van leiderschap. b. verschillende vaardigheden van de sportleider c. categorieën in de sport en sportvormen d. verschillende redenen voor sportdeelname e. leeftijdspecifieke kenmerken 2. Lesgeven a. verantwoordelijkheden en taken van de lesgever b. kenmerken van een goede les c. training geven volgens voorbereide trainingsindeling d. oefen/leerstof op verschillende manieren kunnen aanbieden e. onderscheid tussen techniek, tactiek en spelinstructie Sport Gezondheid Leer / Conditieleer Wat is conditie? Uitleg begrip: Motorische eigenschappen > Kracht, lenigheid, snelheid, coördinatie en beweeglijkheid Uitleg begrip: Energielevering en productie ATP en lactaat Uitleg begrip: relatie conditie en gezondheid Training en presteren Prestatiebepalende factoren Warming Up Cooling Down Onderwerpen uit: Basisvaardigheden in sport- en bewegingsactiviteiten 2 SB 301 Het lichaam Menselijk lichaam Bloedsomloop Bewegingsapparaat botten Gewrichten Spieren Leeftijd jeugd Indeling leeftijdsgroepen en risico s Gezonde leefwijze Voeding en leefstijl Sportletsels Acute letsels EHBSO = afzonderlijke module met aandacht voor o.a.: eerste hulp bij sportongevallen o.a.: verstuikingen wat doe je wel en wat vooral niet Chronische letsels Preventie van letsels waar komen de meeste blessures voor welke blessures zijn dat en hoe ga je als trainer om bij terugkeer van deze sporter

5 Workshop Reader BT2 5 versie Opdrachten Workshop 1 Na afloop van de workshop krijgt de cursist de volgende opdrachten mee: 1. Beschrijf op welke wijze je eigen vereniging of een andere vereniging georganiseerd is t.a.v. het geven van trainingen en het begeleiden van wedstrijden. Betrek hierbij de volgende aandachtspunten: teamindeling jeugd-, verenigingsbeleid. opleidingen / deskundigheidsbevordering beoordelingen spelers / trainers etc vervoersschema vergoedingen enz. 2. Observeer (liefst 2) trainingen op het gebied van methodiek. Aandachtspunten: Is er een lesvoorbereidingsformulier gemaakt? Ja of nee, indien ja, wat is je mening over dit formulier? Is de opbouw van de les voldoende. Motiveer je antwoord. Zijn er voldoende leerpunten in de les ingebouwd? Motiveer je antwoord. Komen de taken van een goede lesgever / trainer voldoende naar voren? Motiveer je antwoord. 3. Beschrijf waar volgens jou een goede training aan moet voldoen? Motiveer je antwoord. 4. Wat moet je doen bij E.H.B.S.O.? Geef een voorbeeld. 5. Beantwoordt de volgende vragen en schrijf in eigen woorden ( zie cursusboek JTB het onderdeel CL). Wat is conditie? Wat zijn de motorische eigenschappen? Welke begrippen kennen wij t.a.v. van de energieleveranciers? Beantwoordt de vraag wat is de relatie conditie en gezondheid 6. Maak een verslag van de leervragen Sportgezondheidsleer en Conditieleer. 7. Maak een verslag van de workshop en voegt deze toe aan je portfolio. 8. Eventueel door de expert aan te geven aanvullende opdracht (en).

6 Workshop Reader BT2 6 versie Workshop 2: Basistechnieken / Fundamentals / Rebounding Voorbereiding De cursist dient zich voor te bereiden op deze workshop door van te voren minimaal twee leervragen te bedenken, waarop hij tijdens de workshop antwoord wil krijgen. Dit houdt in dat de cursist zelf een aantal leervragen bedenkt en deze een week voor aanvang van de workshop inlevert bij de expert. Deze leervragen en de reflecties moeten terugkomen in zijn verslaggeving en dus in het portfolio. Inhoud De workshop is een praktijk-workshop, waarbij voorbeelden worden gegeven in een sportzaal. De cursisten van deze workshop worden verzocht om in sportkleding en op sportschoeisel te verschijnen, zodat ze actief kunnen deelnemen. Workshop onderwerpen Techniek Ballhandling Dribbelen Stoppen en pivoteren Schieten Bewegen zonder bal Rebounding Literatuur Aanbevolen NBB cursusmap Jeugdtrainer Basketball Techniek Hoofdstuk 1 t/m 7, pagina 53 t/m 113 Rebound Hoofdstuk 8, pagina, pagina 114 t/m 118 NBB Praktijkboek Technisch Basketball Beide te bestellen via de NBB webshop, Spelregelboekje NBB Mini Spelregelboekje NBB recente versie recente versie Beide te bestellen via de NBB webshop,

7 Workshop Reader BT2 7 versie Uitwerking onderwerpen Workshop 2 Ballhandling. Algemene balvaardigheid Passen en vangen Chest pass Bounce pass Baseball pass Naar keuze Passen in beweging Dribbelen Algemeen ( dribbelstart / richtingsverandering / dribbelstop ) Hoge en lage dribbel Crossover dribbel Reverse dribbel Stoppen en pivoteren Jumpstop Een tel ritme Twee tellen ritme Pivoteren Schieten Algemeen ( basishouding / vingers etc) Setshot Lay-up techniek Jumpshot Rebounding Bewegen zonder bal Vrijlopen Snijden

8 Workshop Reader BT2 8 versie Opdrachten Workshop 2 Na afloop van de workshop krijgt de cursist de volgende opdrachten mee: 1. Maak een verslag van de bewegingsvormen / loopvormen van de spelers (-sters). (Op internet is veel materiaal te vinden). In het verslag moet duidelijk worden waarom je als trainer veel aandacht zou moeten besteden aan loopscholing en basistechnieken. 2. Geef minimaal 6 trainingen of delen van trainingen en reflecteer met de onderstaande punten. Wat liep goed tijdens die training of onderdeel van deze training? En waarom? Welke onderdelen van die training of onderdeel van deze training liepen minder goed? En waarom? Wat heb jij daarvan geleerd? 3. Verslag maken van de leervragen ten aanzien van basistechnieken, fundamentals en rebounding. 4. Maak een verslag van de workshop en voegt deze toe aan je portfolio. 5. Eventueel door de expert aan te geven aanvullende opdracht (en).

9 Workshop Reader BT2 9 versie Workshop 3: Coaching / Communicatie en intervisiebijeenkomst Voorbereiding De cursist dient zich voor te bereiden op deze workshop door van te voren minimaal twee leervragen te bedenken, waarop hij tijdens de workshop antwoord wil krijgen. Dit houdt in dat de cursist zelf een aantal leervragen bedenkt en deze een week voor aanvang van de workshop inlevert bij de expert. Deze leervragen en de reflecties moeten terugkomen in zijn verslaggeving en dus in het portfolio. Inhoud Deze workshop is een theoretische workshop waarbij aan de hand van praktische voorbeelden uitleg gegeven wordt over de verschillende onderwerpen. Daarnaast staat er een deel van deze workshop in het teken van intervisie. Workshop onderwerpen Coachen Het begeleiden van teams voor, tijdens en na de wedstrijd en het begeleiden van een speler / ster. Eenvoudige vormen van spelregels Communicatie Waarden en normen, naleven van omgangsregels Respect voor tegenstander en scheidsrechter(s) Intervisie Bespreken portfolio Uitwerken casus in kleine groepen (daarna presentatie cursisten) Literatuur aanbevolen NBB cursusmap Jeugdtrainer Basketball Coaching Hoofdstuk 3, pagina 19 t/m 25 Te bestellen via de NBB webshop, Spelregelboekje NBB Mini Spelregelboekje NBB recente versie recente versie Beide te bestellen via de NBB webshop,

10 Workshop Reader BT2 10 versie Opdrachten Workshop 3 Na afloop van de workshop krijgt de cursist de volgende opdrachten mee: 1. Waar moet volgens jou de ideale coach aan voldoen? Maximaal 1 A4 en minimaal 5 uitgewerkte punten. 2. Opdracht over communicatie / begeleiding wedstrijden. 3. Laat een wedstrijd die je zelf coacht observeren door bv. je praktijkbegeleider. Aandachtspunten kunnen zijn; Communicatie coach arbiters Communicatie coach speler(s) Communicatie coach tegenstander(s) Communicatie coach coach van de tegenpartij Communicatie coach jurytafel 4. Welke (fictieve) verenigingsactiviteiten of teamactiviteiten worden binnen jouw vereniging georganiseerd en welke rol heb jij gespeeld binnen deze activiteit? 5. Verslag maken van de leervragen ten aanzien van coachen en/of communicatie. 6. Maak een verslag van de workshop en voegt deze toe aan je portfolio. 7. Eventueel door de expert aan te geven aanvullende opdracht (en).

11 Workshop Reader BT2 11 versie Workshop 4: Offense Voorbereiding De cursist dient zich voor te bereiden op deze workshop door van te voren minimaal twee vragen te bedenken waarop hij tijdens de workshop antwoord wil krijgen. Deze vragen worden bij aanvang van de workshop bij de expert ingeleverd. Ook kan de cursist de leervragen via zijn leercoach stellen. Deze leervragen en de reflecties moeten terugkomen in zijn verslaggeving. Inhoud Deze workshop is een praktijk-workshop waarbij voorbeelden gegeven worden in een sportzaal. Deelnemers aan deze workshops worden verzocht om in sportkleding en op sportschoeisel te verschijnen, zodat ze actief kunnen deelnemen. Workshop onderwerpen Techniek/Tactiek De uitvoering en opbouw van eenvoudige aanvallende aspecten van het basketballspel Hoe de onderliggende eenvoudige technieken (fundamentals) van deze aanvallende aspecten ( offense) te onderscheiden zijn en aan te leren De uitvoering en opbouw van eenvoudige (voorbereidende) tactieken van het basketballspel met gebruikmaking van de aanvallende aspecten. De opbouw is van: etc. Fastbreak Principes zone-aanval Literatuur Aanbevolen: NBB cursusmap Jeugdtrainer Basketball Onderdeel: Techniek Eén tegen één Hoofdstuk 9/10, pagina 119 t/m 134 Onderdeel: Techniek Twee tegen twee Hoofdstuk 11, pagina 135 t/m 137 Onderdeel: Tactiek, Voorbereidend/Eenvoudig Hoofdstuk 1/3, pagina 139 t/m 146 Onderdeel Techniek, Spelopbouw Hoofdstuk 3, pagina 145 t/m 149 NBB Praktijkboek Technisch Basketball Te bestellen via de NBB webshop, NBB cursusmap Jeugdtrainer Basketball Fast break, pagina 150 t/m 155 Te bestellen via de NBB webshop,

12 Workshop Reader BT2 12 versie Opdrachten Workshop 4 Na afloop van de workshop krijgt de cursist de volgende opdrachten mee: 1. Waar moet volgens jou een goede aanval aan voldoen? Motiveer je antwoord. 2. Welke belangrijke aanvalsprincipes hanteer je tegen een zone verdediging? Werk een voorbeeld uit van een aanval tegen een zone verdediging en geef aan waarom. (Maak gebruik van diagrammen) 3. Welke belangrijke aanvalsprincipes hanteer je tegen een strakke man to man verdediging (er is geen helpside)? (Maak gebruik van diagrammen) 4. Maak een verslag t.a.v. de fastbreak en geef minimaal 2 kenmerken van deze break? 5. Maak vijf (5) wedstrijdverslagen en reflecteer twee (2) met de volgende punten. Wat liep goed tijdens de aanval? En waarom? Welke onderdelen van de aanval verliepen minder goed? En waarom? Wat heb jij van de wedstrijden geleerd? 6. Verslag maken van de leervragen. 7. Maak een verslag van de workshop en voegt deze toe aan je portfolio. 8. Eventueel door de expert aan te geven aanvullende opdracht (en).

13 Workshop Reader BT2 13 versie Workshop 5: Defense Voorbereiding De cursist dient zich voor te bereiden op deze workshop door van te voren minimaal twee vragen te bedenken waarop hij tijdens de workshop antwoord wil krijgen. Deze vragen worden bij aanvang van de workshop bij de expert ingeleverd. Ook kan de cursist de leervragen via zijn leercoach stellen. Deze leervragen en de reflecties moeten terugkomen in zijn verslaggeving. Inhoud Deze workshop is een praktijk-workshop waarbij voorbeelden gegeven worden in een sportzaal. Deelnemers aan deze workshops worden verzocht om in sportkleding en op sportschoeisel te verschijnen, zodat ze actief kunnen deelnemen. Workshop onderwerpen Defense Aanleren en verbeteren van deze eenvoudige technieken van verdedigende aspecten De uitvoering en opbouw van eenvoudige verdedigende technieken en tactieken van het basketballspel De opbouw is van: Individueel voetenwerk of verdere verdieping met aanvallers Principes van een zone-verdediging. Principes van een man tot man verdediging Literatuur Aanbevolen NBB cursusmap Jeugdtrainer Basketball Onderdeel: Techniek Eén tegen één Hoofdstuk 9/10, pagina 119 t/m 134 Onderdeel: Techniek Eén tegen één. Hoofdstuk 10, pagina 126 t/m 134 Onderdeel: Tactiek, Verdediging Hoofdstuk 3B, pagina 156 t/m 160 NBB Praktijkboek Technisch Basketball Beide te bestellen via de NBB webshop, NBB cursusmap Jeugdtrainer Basketball Fast break, pagina 150 t/m 155 Te bestellen via de NBB webshop,

14 Workshop Reader BT2 14 versie Opdrachten Workshop 5 Na afloop van de workshop krijgt de cursist de volgende opdrachten mee: 1. Waar moet volgens jou een goede verdediging aan voldoen? Motiveer je antwoord. 2. Maak een verslag van een man to man verdediging gebaseerd op ballside helpside? Maak gebruik van diagrammen! 3. Geef aan wat jij belangrijk vindt aan een zoneverdediging; hoeveel tijd train je de verdediging en wat vinden de spelers ervan. Maak gebruik van diagrammen! Wat zijn de zwakke en sterkte punten van bovengenoemde verdediging. 4. Verslag maken van de leervragen. 5. De cursist maakt een verslag van de workshop en voegt deze toe aan zijn portfolio. 6. Eventueel door de expert aan te geven aanvullende opdracht (en).

15 Workshop Reader BT2 15 versie Workshop 6: Intervisiebijeenkomst Voorbereiding De cursist dient zich voor te bereiden op deze intervisiebijeenkomst doordat hij / zij zijn portfolio op orde en compleet heeft. De cursist maakt bij aanvang van deze bijeenkomt een zelftoets. Deze wordt ter plekke uitgedeeld door een expert. Inhoud Deze workshop is een theoretische workshop die geheel in het teken staat van intervisie. Tijdens de intervisiebijeenkomst staat worden de portfolio s gepresenteerd en vindt een laatste screening plaats door de leercoaches van dit document. Workshop onderwerpen Intervisie Zelftoets TTC en spelregelkennis 30 multiple choice vragen (maximaal 30 minuten) Presentaties portfolio s onderling (elkaar bevragen etc.) Bespreking portfolio met de leercoach Is het portfolio op orde en voldoet deze aan alle voorwaarden? Check beoordelingscriteria portfolio PvB 2.2 en PvB 2.3 Aanleveren (deel van een) te geven training (gebruik standaard lesgeefformulier) welke gegeven gaat worden tijdens het praktijk PvB 2.1 en doornemen van deze training met de leercoach. Organisatie bijeenkomst Bij deelname van 8 kandidaten met één leercoach Per portfoliogesprek of presentatie is maximaal 20 minuten beschikbaar. De wisseling is maximaal 5 minuten. Portfoliogesprek Presentatie wissel Portfoliogesprek Presentatie wissel Portfoliogesprek Presentatie Kandidaat 1 Kandidaat 2 Kandidaat 2 Kandidaat 3 Kandidaat 3 Kandidaat 4 Kandidaat 3 Kandidaat 4 Kandidaat 5 Kandidaat 4 Kandidaat 5 Kandidaat 6 Kandidaat 5 Kandidaat 6 Kandidaat 7 Kandidaat 6 Kandidaat 7 Kandidaat 8 Kandidaat 7 Kandidaat 8 Kandidaat 1 Kandidaat 8 Kandidaat 1 Kandidaat 2 In dit roulatiesysteem komt iedereen in gesprek met zijn leercoach en krijgt iedere kandidaat de kans om zijn portfolio te presenteren aan de andere cursisten, die desgewenst feedback mogen geven. Het staat de leercoach vrij om een eigen organisatievorm te bedenken.

De oefeningen dienen te voldoen aan de context van: - toepassen in spelsituaties. - werken in wedstrijdvormen

De oefeningen dienen te voldoen aan de context van: - toepassen in spelsituaties. - werken in wedstrijdvormen Handleiding Workshops BT2 1 versie 20-01-2010 Inleiding Dit document geeft een overzicht van de inhoud van de workshops die aangeboden worden ter ondersteuning van het leertraject voor de opleiding tot

Nadere informatie

Handleiding Workshops BT3 1 versie 21-01-2010

Handleiding Workshops BT3 1 versie 21-01-2010 Handleiding Workshops BT3 1 versie 21-01-2010 Inleiding Dit document geeft een overzicht van de inhoud van de workshops die aangeboden worden ter ondersteuning van het leertraject voor de opleiding tot

Nadere informatie

OPLEIDINGSPLAN INLEIDING... 2 TRAINERS OPLEIDINGEN... 3

OPLEIDINGSPLAN INLEIDING... 2 TRAINERS OPLEIDINGEN... 3 OPLEIDINGSPLAN INLEIDING... 2 TRAINERS OPLEIDINGEN... 3 BASKETBALLTRAINER NIVEAU 2 (BT 2)... 5 BASKETBALLTRAINER NIVEAU 3 (BT 3)... 6 BASKETBALLTRAINER NIVEAU 2+ (BT 2+)... 8 BASKETBALLTRAINER NIVEAU 4

Nadere informatie

Specifieke Handleiding jeugdtrainers

Specifieke Handleiding jeugdtrainers Specifieke Handleiding jeugdtrainers (Mini, F en E pupillen) Inhoudsopgave Leeftijdskenmerken De wedstrijd Coachen/begeleiden tijdens de wedstrijd De training Trainingsaanpak Leeftijdskenmerken Als je

Nadere informatie

HT2 Elftal (Hockeytrainer niveau 2)

HT2 Elftal (Hockeytrainer niveau 2) HT2 Elftal (Hockeytrainer niveau 2) Voor wie? (Beginnende) trainers en trainer/coaches van C- en D- Jeugdteams. (Beginnende) trainers en trainer/coaches van seniorenteams. Visie op leren en opleiden KNHB

Nadere informatie

SCHEIDSRECHTER E-CURSUS

SCHEIDSRECHTER E-CURSUS SCHEIDSRECHTER E-CURSUS TECHNIEK / TACTIEK / COACHING APRIL 2004 Scheidsrechter E-cursus Techniek/Tactiek/Coaching 1 01 Passen De bal wordt aan beide kanten met gespreide vingers vastgehouden, duimen achter

Nadere informatie

Seizoen 2012-2013 THEMA TRAININGSOPBOUW

Seizoen 2012-2013 THEMA TRAININGSOPBOUW Seizoen 2012-2013 THEMA TRAININGSOPBOUW Training geven Zo wordt naar ons gekeken: De kenner De overdrachtskunstenaar De pedagoog De vertrouwensman De vader-moeder figuur De normbepaler De analist Het voorbeeld!!

Nadere informatie

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan.

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan. Sportleider 3 Geven van trainingslessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

AfdelingsInfo Noord-Holland

AfdelingsInfo Noord-Holland AfdelingsInfo Noord-Holland Seizoen 2015-2016 Uitgave 8 Verzenddatum 12-10-2015 De Afdeling Noord-Holland is één van de vijf afdelingen van de Nederlandse Basketball Bond ORGANISATIE: AFDELINGSCOMMISSIE:

Nadere informatie

OPLEIDINGSPLAN INLEIDING... 2 TRAINERS OPLEIDINGEN... 3

OPLEIDINGSPLAN INLEIDING... 2 TRAINERS OPLEIDINGEN... 3 OPLEIDINGSPLAN INLEIDING... 2 TRAINERS OPLEIDINGEN... 3 BASKETBALLTRAINER NIVEAU 2 (BT 2)... 5 BASKETBALLTRAINER NIVEAU 3 (BT 3)... 6 BASKETBALLTRAINER NIVEAU 2+ (BT 2+)... 8 BASKETBALLTRAINER NIVEAU 4

Nadere informatie

handbal-portfolio van... - 1 -

handbal-portfolio van... - 1 - handbal-portfolio van... - 1 - Portfolio Inleiding: Wat is dat nu weer? Een portfolio?? En waarom moet dat nu in een handbaltrainer cursus? Een portfolio is eigenlijk een map waarin jij allerlei dingen

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

FC BLAUW-WIT AMSTERDAM

FC BLAUW-WIT AMSTERDAM FC BLAUW-WIT AMSTERDAM SCHEIDSRECHTERS OPLEIDINGEN FC Blauw-Wit Amsterdam biedt in samenwerking met de KNVB de volgende scheidsrechters cursussen aan: Pupillen Scheidsrechter Junioren Scheidsrechter Pupillen

Nadere informatie

Nieuwerkerkse Hockey Club De IJssel. Coach tips Tactische uitgangspunten

Nieuwerkerkse Hockey Club De IJssel. Coach tips Tactische uitgangspunten Tactische uitgangspunten te gebruiken bij trainingspartijen en wedstrijden Hieronder vind je de tactische principes die je bij het coachen kunt gebruiken. Door deze principes ook tijdens de training/afsluitende

Nadere informatie

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen.

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. Beste cursist, Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. U heeft bijgaand de handleiding voor de cursist en die voor de PB (PraktijkBegeleider) digitaal ontvangen.

Nadere informatie

Handleiding Praktijkbegeleider Korfbaltrainer 2

Handleiding Praktijkbegeleider Korfbaltrainer 2 Handleiding Praktijkbegeleider Korfbaltrainer 2 Op het moment van de start van de opleiding Korfbaltrainer 2 (KT 2) kent het KNKV nog geen gediplomeerde Praktijk Begeleiders (PB). Ervaringen uit pilots

Nadere informatie

Opleidingsplan Jongste Jeugd. Fundament voor grote successen

Opleidingsplan Jongste Jeugd. Fundament voor grote successen Opleidingsplan Jongste Jeugd Fundament voor grote successen D. Vd Meulen Kunee; Seizoen 2011-2012 Uitgangspunten voor training en wedstrijd van de Jongste Jeugd Plezier Tempo Teamgedrag Plezier: vanuit

Nadere informatie

AfdelingsInfo Noord-Holland

AfdelingsInfo Noord-Holland AfdelingsInfo Noord-Holland Seizoen 2014-2015 Uitgave 12 Verzenddatum 30-03-2015 De Afdeling Noord-Holland is één van de vijf afdelingen van de Nederlandse Basketball Bond ORGANISATIE: AFDELINGSCOMMISSIE:

Nadere informatie

MODULE BASKETBAL TWEEDE FASE

MODULE BASKETBAL TWEEDE FASE MODULE BASKETBAL TWEEDE FASE Deze module bestaat uit drie lessen basketbal, waarbij jullie zelf een gedeelte van de lessen verzorgen. De bedoeling is dat jullie drie teams formeren van 8 a 10 personen.

Nadere informatie

DOEL VAN DEZE CURSUS? WAT DENK JE TE LEREN OP DEZE CURSUS? WAT IS TRAINEN? WAT HOUDT TRAINING GEVEN IN?

DOEL VAN DEZE CURSUS? WAT DENK JE TE LEREN OP DEZE CURSUS? WAT IS TRAINEN? WAT HOUDT TRAINING GEVEN IN? DOEL VAN DEZE CURSUS? VOLDOENDE VAARDIGHEDEN VERWERVEN OM KOMEND SEIZOEN ACTIEF EN ENTHOUSIAST TRAINING TE KUNNEN GEVEN AAN DE JEUGD VAN UNION WAT DENK JE TE LEREN OP DEZE CURSUS? Schrijf allemaal minimaal

Nadere informatie

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3 Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 en Damtrainer 3 Inleiding Sinds 2009 kent de KNDB nieuwe opleidingen voor Damtrainer 2 (vergelijkbaar met het oude Damleider A) en Damtrainer 3 (was vroeger

Nadere informatie

Leidraad bij de ontwikkeling van het jeugdbeleid bij KFC Lint. Fédérico Perez, Jeugdcoördinator KFC Lint, 0496/404569

Leidraad bij de ontwikkeling van het jeugdbeleid bij KFC Lint. Fédérico Perez, Jeugdcoördinator KFC Lint, 0496/404569 Leidraad bij de ontwikkeling van het jeugdbeleid bij KFC Lint Fédérico Perez, Jeugdcoördinator KFC Lint, 0496/404569 Samenstelling Opvattingen Leerplan Juniors F Leerplan Juniors E Leerplan Juniors D Leerplan

Nadere informatie

Concluderend is deze module gericht op trainers/coaches die in reguliere groepen werken met enkele sporters met een autistisch spectrum stoornis.

Concluderend is deze module gericht op trainers/coaches die in reguliere groepen werken met enkele sporters met een autistisch spectrum stoornis. Pilot Generiek leertraject Autisme in de Sport In opdracht van NOC*NSF en het Nationaal Kenniscentrum Gehandicaptensport (NKG) heeft de Academie voor Sportkader (ASK) in samenwerking met: de Nederlandse

Nadere informatie

NBF Opleidingsbrochure 2014 2015 bowlingtrainers

NBF Opleidingsbrochure 2014 2015 bowlingtrainers NBF Opleidingsbrochure 2014 2015 bowlingtrainers Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal, augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina: Inleiding 3 Kwalificatiestructuur Sport (KSS) 4 Bowling Trainer 2 5 Bowling

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

CREATIVITEIT BIJ HET SWINGEN VAN DE BAL. Jan Callewaert - Kaderweekend 2014

CREATIVITEIT BIJ HET SWINGEN VAN DE BAL. Jan Callewaert - Kaderweekend 2014 CREATIVITEIT BIJ HET SWINGEN VAN DE BAL Jan Callewaert - Kaderweekend 2014 Inleiding en algemene bedenkingen : -> Clinic moet veel ruimer gezien worden : "creatieve/polyvalente spelers vormen". Jeugdopleiding

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesdocent Portfolio Groepslesdocent Fit!vak Deelopdrachten 1: Het

Nadere informatie

Opleiding assistent Honk- en Softbal trainer/coach 2. Opdrachten Honk- en softbaltrainer/coach 2

Opleiding assistent Honk- en Softbal trainer/coach 2. Opdrachten Honk- en softbaltrainer/coach 2 Opdrachten Honk- en softbaltrainer/coach 2 Jelle Postma Pagina 1 4-11-2010 Inhoudsopgave Opdrachten Inleiding Competentiescan 1. Geven van trainingen 2. Begeleiden bij wedstrijden 3. Assisteren bij activiteiten

Nadere informatie

Inhouden Opleiding Physical coach niveau 1

Inhouden Opleiding Physical coach niveau 1 Inhouden Opleiding Physical coach niveau 1 Docent Joost Desender 1. Opleiding PHYSICAL- coach Niveau 1 Les 1 Inleiding Theorie 60 Praktijk 60 Theorie + Praktijk 105 Module 1 : Introductie les Opleiding

Nadere informatie

CURSUS CONDITIETRAINER COVS OOST (1303) LESAVOND 1 2 APRIL 2013 2013 TOFSPORT & JEROEN SANDERS GASTSPREKER

CURSUS CONDITIETRAINER COVS OOST (1303) LESAVOND 1 2 APRIL 2013 2013 TOFSPORT & JEROEN SANDERS GASTSPREKER CURSUS CONDITIETRAINER COVS OOST (1303) LESAVOND 1 2 APRIL 2013 2013 TOFSPORT & JEROEN SANDERS GASTSPREKER INHOUDSOPGAVE Welkom COVS Inhoud van de cursus Deelnemers Introductie op de cursus Interview en

Nadere informatie

DE SPORTLEIDER ALS LESGEVER

DE SPORTLEIDER ALS LESGEVER DE SPORTLEIDER ALS LESGEVER COLOFON Edu Actief b.v. Postbus 1056 7940 KB Meppel 0522-235235 service@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Met medewerking van: Eindredactie: Titel: Ed Eurlings, Bert Geenen

Nadere informatie

SMART trainen. Naar een hoger niveau van de mini-volleybal training. Bert Brinkman, 2001 Terug naar de Volleybal pagina

SMART trainen. Naar een hoger niveau van de mini-volleybal training. Bert Brinkman, 2001 Terug naar de Volleybal pagina SMART trainen Naar een hoger niveau van de mini-volleybal training Bert Brinkman, 2001 Terug naar de Volleybal pagina Structuur Structuur in de training Structuur in het seizoen Doelen stellen Hoger op

Nadere informatie

Uitleg en introductie voor de jeugd

Uitleg en introductie voor de jeugd Uitleg en introductie voor de jeugd Basketbal Je denkt na of basketbal een sport is die bij jou past. Je hebt vast weleens naar een wedstrijd gekeken of misschien ken je vrienden of vriendinnen die het

Nadere informatie

PvB-beschrijving 4.1. 1. Opdracht. 2. Doelstellingen

PvB-beschrijving 4.1. 1. Opdracht. 2. Doelstellingen PvB-beschrijving 4.1 Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 4.1. "Geven van trainingen" Deze PVB 4.1 heeft betrekking op kerntaak 4.1 "het geven van trainingen". Met deze PVB toon je aan dat je: specifieke (groepen)

Nadere informatie

Informatie voor cursisten Korfbaltrainer 3

Informatie voor cursisten Korfbaltrainer 3 Informatie voor cursisten Korfbaltrainer 3 1. Inleiding De opleiding Korfbaltrainer 3 (KT3) telt in totaal 9 centrale bijeenkomsten waarbij een verband wordt gelegd tussen de praktijk van alledag (trainingen

Nadere informatie

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Trainers 4 1.2 Hoofd trainer 4 1.3 Assistent trainer 4 1.4 Keeper trainer 4 1.5 Verenigingstrainer 5 2 1.0 Inleiding In het

Nadere informatie

3.1 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit praktijk geven van (delen van) trainingen en een reflectieinterview.

3.1 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit praktijk geven van (delen van) trainingen en een reflectieinterview. Basketball Trainer / Coach 2 Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het geven van een training op basis van een aangereikte trainingsvoorbereiding

Nadere informatie

KNSB Toetsplan schaatsleider niveau 2

KNSB Toetsplan schaatsleider niveau 2 KNSB Toetsplan schaatsleider niveau 2 Dit toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de toetsingscommissie op 15 juni 2012. Af te leggen proeven van bekwaamheid (PVB) om voor

Nadere informatie

Jeugdopleiding WSV 1930 onderbouw info avond selectieteams. O14-D1-O12-E1-E2-O101-O102-F1-O8. 2015/2016

Jeugdopleiding WSV 1930 onderbouw info avond selectieteams. O14-D1-O12-E1-E2-O101-O102-F1-O8. 2015/2016 Jeugdopleiding WSV 1930 onderbouw info avond selectieteams. O14-D1-O12-E1-E2-O101-O102-F1-O8. 2015/2016 Technisch jeugdplan onderbouw WSV 1930 Kleine terugblik presentatie technisch jeugdplan onderbouw

Nadere informatie

Docenten- en cursusevaluaties

Docenten- en cursusevaluaties Docenten- en cursusevaluaties Cursusevaluatie Om de tevredenheid van onze deelnemers inzichtelijk te maken en om een kwalitatief en kwantitatief adequaat cursusaanbod te waarborgen gebruikt Heart4happiness

Nadere informatie

2.9 Lesplan opzet workshop 8 Lesformulier

2.9 Lesplan opzet workshop 8 Lesformulier 2.9 Lesplan opzet workshop 8 Lesformulier Naam docent: Onderwerp van de les/training/ workshop: Aantal deelnemende studenten: Datum: Presenteren Beginsituatie: Groep kent elkaar nu al redelijk goed. Er

Nadere informatie

- 10 Gouden regels voor het ontvangen van scheidsrechters:

- 10 Gouden regels voor het ontvangen van scheidsrechters: 1 INHOUDSOPGAVE 1. Imago - 10 Gouden regels voor het ontvangen van scheidsrechters - Convenant sportiviteit en respect 2. Organisatie - Organogram - Scheidsrechters commissie - Functieomschrijvingen 3.

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6 Basketball Trainer / Coach 4 Ontwikkelen sporttechnisch beleid Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6 1. Opdracht Uw opdracht bestaat

Nadere informatie

Start een opleiding bij de KNSB. Leren en opleiden bij de KNSB

Start een opleiding bij de KNSB. Leren en opleiden bij de KNSB Start een opleiding bij de KNSB Leren en opleiden bij de KNSB Inhoud Trainersopleidingen..................................................................... 03 1. Het opleidingstraject..................................................................

Nadere informatie

Handleiding Korfbal, speel het volgens de regels

Handleiding Korfbal, speel het volgens de regels Handleiding Korfbal, speel het volgens de regels 1. Voorwoord In deze handleiding wordt trainers en begeleiders van de verschillende jeugdteams een handreiking gegeven om met de drie onderdelen van het

Nadere informatie

WELKOM. pupillen-trainers cursus. DEEL 1: Oooow.. zit het zo! (de RODE lijn uitleg)

WELKOM. pupillen-trainers cursus. DEEL 1: Oooow.. zit het zo! (de RODE lijn uitleg) WELKOM pupillen-trainers cursus DEEL 1: Oooow.. zit het zo! (de RODE lijn uitleg) * Koffie en thee: gratis voor deelnemers * Svp F/mini gesplitst van E aan tafel (zie bordjes) Deze avond is bedoeld voor:

Nadere informatie

Cursistenhandleiding FrisbeeTrainer 2

Cursistenhandleiding FrisbeeTrainer 2 Cursistenhandleiding FrisbeeTrainer 2 1 Voorwoord Voor je ligt de handleiding voor de opleiding tot FrisbeeTrainer 2. Deze handleiding bevat in principe alle organisatorische informatie die je nodig hebt

Nadere informatie

De VoetbalTrainer. www.devoetbaltrainer.nl. E-jeugd. Leren samenspelen

De VoetbalTrainer. www.devoetbaltrainer.nl. E-jeugd. Leren samenspelen De VoetbalTrainer www.devoetbaltrainer.nl E-jeugd Leren samenspelen De Voetbaltrainer Onder 11. 1 Leren spelen vanuit de basistaken en de posities 2 2 Leeftijdskenmerken 4 3 Training/coaching 6 4 Wedstrijd

Nadere informatie

Omschrijving Jeugdbegeleider en Jeugdtrainer

Omschrijving Jeugdbegeleider en Jeugdtrainer Badmintonclub Nieuwerkerk aan den IJssel Postbus 177 2910 AD Nieuwerkerk aan den IJssel Omschrijving Jeugdbegeleider en Jeugdtrainer BCN heeft voor komend seizoen behoefte aan nieuwe begeleiders en trainers

Nadere informatie

Het verbeteren van de split-vision adhv ball-handling/passing en combinatiedrills :

Het verbeteren van de split-vision adhv ball-handling/passing en combinatiedrills : Het verbeteren van de split-vision adhv ball-handling/passing en combinatiedrills : -> Waarom dit onderwerp? - Iedereen spreekt over READ the defense in het modern basketball, dus, is het belangrijk om

Nadere informatie

Aanbod licentiewaardige trainersbijscholingen aangeboden door Academie voor Sportkader

Aanbod licentiewaardige trainersbijscholingen aangeboden door Academie voor Sportkader Aanbod licentiewaardige trainersbijscholingen aangeboden door Academie voor Sportkader Deze folder licht de bijscholingen van de Academie voor Sportkader toe die Badminton Nederland als licentiewaardig

Nadere informatie

Jeugdplan Basketbalvereniging de Dunckers versie november 2014

Jeugdplan Basketbalvereniging de Dunckers versie november 2014 Jeugdplan Basketbalvereniging de Dunckers versie november 2014 José Smit Fanny Smit Camillus op het Veld INLEIDING Doel en opzet van het jeugdplan Het jeugdplan is in opdracht van het bestuur van basketbalvereniging

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Opdrachtenboek Basketball Trainer 4

Opdrachtenboek Basketball Trainer 4 Opdrachtenboek Basketball Trainer 4 Inhoudsopgave...2 Competentiegericht opleiden...2 Leerproces...2 Opzet opleiding...3 Opleidingsmateriaal...5 Opdrachten...6 Competentiescan...7 1. Geven van trainingen/lessen...8

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

LEIDER SPORTIEVE RECREATIE. Inhoudsopgave

LEIDER SPORTIEVE RECREATIE. Inhoudsopgave LEIDER SPORTIEVE RECREATIE Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Toetsplan Leider Sportieve Recreatie 2 1 Competenties..................... 8 2 Algemene eisen aan de kandidaten............... 8 3 Proeven van bekwaamheid.................

Nadere informatie

Overtuigend en Ontspannen Presenteren

Overtuigend en Ontspannen Presenteren Overtuigend en Ontspannen Presenteren 24 november2015 Jullie doelen? Training Presenteren Minder zenuwen bij presentaties Makkelijker contact met het publiek Wat wél en beter niet te zeggen Meer JA s van

Nadere informatie

Technisch Ontwikkeling Plan voor de voetballers uit de jeugd van Klein Dochteren TOP!

Technisch Ontwikkeling Plan voor de voetballers uit de jeugd van Klein Dochteren TOP! Technisch Ontwikkeling Plan voor de voetballers uit de jeugd van Klein Dochteren TOP! Datum: 27-2-2013 Auteur: Herman Pasman, Technisch Jeugd Coördinator Voetbal Voetbal is een complex spel doordat er

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR

HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesinstructeur A Verwerven competenties Theorieexamen Portfolio

Nadere informatie

Teams zijn samengevoegd in verschillende categorieën. Per categorie worden een paar vragen behandeld.

Teams zijn samengevoegd in verschillende categorieën. Per categorie worden een paar vragen behandeld. Teams zijn samengevoegd in verschillende categorieën. Per categorie worden een paar vragen behandeld. De visie van de trainer/coach over de speelwijze en de te behalen doelen is duidelijk 4 35 25 15 5

Nadere informatie

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal,

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal, Uitgeest, 18 augustus 2014 Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP Beste allemaal, Het nieuwe basketbalseizoen staat weer voor de deur en daar hebben we natuurlijk allemaal erg veel zin in. Zoals

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

blijf van de chocola blijf van de chocola

blijf van de chocola blijf van de chocola 1 Blijf van de chocola Ontwikkel oefeningen voor Tenniskids met een doel Tennis lesgeven aan kinderen kan een echte uitdaging zijn. Dit niet in de minste plaats doordat kinderen eigenlijk maar een of twee

Nadere informatie

Technisch plan. E-F pupillen Circuit. Willem Sinnige & Jelle Broerse. Coordinatoren overige D/E/F Pupillen. WV-HEDW Seizoen '13/'14

Technisch plan. E-F pupillen Circuit. Willem Sinnige & Jelle Broerse. Coordinatoren overige D/E/F Pupillen. WV-HEDW Seizoen '13/'14 Technisch plan E-F pupillen Circuit Willem Sinnige & Jelle Broerse Coordinatoren overige D/E/F Pupillen WV-HEDW Seizoen '13/'14 TECHNISCH PLAN E-F CIRCUIT 1 Doel: Door kennis te delen met andere trainers,

Nadere informatie

foto s met dank aan Tjitte de Vries en Theo Kock (mogelijke andere rechthebbenden wenden zich met hun claims tot de uitgever van dit boek)

foto s met dank aan Tjitte de Vries en Theo Kock (mogelijke andere rechthebbenden wenden zich met hun claims tot de uitgever van dit boek) 'Duim omhoog' 1 foto s met dank aan Tjitte de Vries en Theo Kock (mogelijke andere rechthebbenden wenden zich met hun claims tot de uitgever van dit boek) 2013, Anton de Vries Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

F- tallen bijeenkomst. Welkom in de wereld die hockey heet

F- tallen bijeenkomst. Welkom in de wereld die hockey heet Welkom bij HCZwolle F- tallen bijeenkomst Welkom in de wereld die hockey heet F- tal team en spelbegeleider zijn bij HCZwolle s"ck gaaf! Programma: Inleiding Marlou Schuit Jongste Jeugd HC Zwolle/DBC Jongste

Nadere informatie

Pagina Voorlichtingsavond voor team- en keeperstrainers V.V.A. Jaarmagazine Scholing door spel en plezier Augustus 2014

Pagina Voorlichtingsavond voor team- en keeperstrainers V.V.A. Jaarmagazine Scholing door spel en plezier Augustus 2014 Pagina Voorlichtingsavond voor team- en keeperstrainers V.V.A. Jaarmagazine Scholing door spel en plezier Augustus 2014 nieuwe opzet VVA Voetbalschool voor kinderen van 7 t/m 10 jaar d.d. 17 september

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Opleiding: VWO Vak: (BSM) Bewegen, Sport en Maatschappij Module 1 [periode 4] Bewegen en regelen: De kandidaat kan een hockey en een voetbal spel zelfstandig kunnen

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Begeleiden bij wedstrijden

Basketball Trainer/ Coach 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.2 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.1 en KSS 2.3. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

KNWU Opleidingen. Joey Ermens & Geeske van Wijk

KNWU Opleidingen. Joey Ermens & Geeske van Wijk KNWU Opleidingen Joey Ermens & Geeske van Wijk Programma Wie zijn wij Aanwezigen Kwalificaties Kerncompetenties Toetsing Opleidingen Vragen Wie zijn wij Geeske van Wijk Joey Ermens Bachelor of Social Work;

Nadere informatie

Voorbeeldtraining train de trainer augustus 2006

Voorbeeldtraining train de trainer augustus 2006 Voorbeeldtraining train de trainer augustus 2006 Training Dag Datum 12 augustus 2006 Praatje vooraf Doelstelling trainingen: Niveau van de jeugdopleiding van vv Dongen verbeteren. Namenlijst contoleren

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK Real change by real people The Human Effect INLEIDING Dit leertraject is speciaal ontworpen voor mensen die leiding geven aan veranderingsprocessen met een bepaalde

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris basketbal, gericht op het onderwijs

De combinatiefunctionaris basketbal, gericht op het onderwijs Topic school en sport De combinatiefunctionaris basketbal, gericht op het onderwijs Sinds 1 september 2009 heeft de stichting Basketbal Promotie Limburg (hierna te noemen BPL) een samenwerking met de gemeente

Nadere informatie

Training E-pupillen Woensdag 28 september 2011

Training E-pupillen Woensdag 28 september 2011 Training E-pupillen Woensdag 28 september 2011 Zodra de kinderen op het veld komen, de 1 e en 2 e jaars splitsen en 4 tegen 4 spelen op de klaarstaande veldjes. Dit is gelijk de warming up. Oefenvorm duurt

Nadere informatie

Opbouwplan Basketball

Opbouwplan Basketball Opbouwplan Basketball 1 Opbouwplan Crackerjacks... 1 Vooraf... 4 Inleiding... 5 Onderdelen opbouwplan... 5 Under 10-12... 5 Under 14-16... 6 Under 18... 7 Under 20... 7 Trainingen... 8 Basisvaardigheden...

Nadere informatie

Voorlichtingsavonden nieuwe opzet VVA Voetbalschool voor kinderen van 7 t/m 10 jaar. d.d. 21 mei 2014 voor team- en keeperstrainers

Voorlichtingsavonden nieuwe opzet VVA Voetbalschool voor kinderen van 7 t/m 10 jaar. d.d. 21 mei 2014 voor team- en keeperstrainers Voorlichtingsavonden nieuwe opzet VVA Voetbalschool voor kinderen van 7 t/m 10 jaar d.d. 21 mei 2014 voor team- en keeperstrainers d.d. 4 juni 2014 voor ouders van de kinderen Aanvang: 19.30 uur Inloop

Nadere informatie

Informatie Voetbalschool v.v. Kollum

Informatie Voetbalschool v.v. Kollum Informatie Voetbalschool v.v. Kollum De Voetbalvereniging Kollum start een voetbalschool om haar jongste jeugdspelers te helpen om een completere voetballer te worden. De clubmensen achter deze voetbalschool

Nadere informatie

TRAINER COACH DUIZENDPOOT OF ALLESKUNNER

TRAINER COACH DUIZENDPOOT OF ALLESKUNNER TRAINER COACH DUIZENDPOOT OF ALLESKUNNER INHOUD Inleiding 3 Overzicht per te verrichten taak 4 Planmatige en uitvoerende taken 12 1 2 INLEIDING Veel verenigingen hebben moeite met het vinden van het juiste

Nadere informatie

Sneak preview Leergang Ultimate voor VO Leergang Ultimate voor voortgezet onderwijs

Sneak preview Leergang Ultimate voor VO Leergang Ultimate voor voortgezet onderwijs Leergang Ultimate voor voortgezet onderwijs Deze leergang is bedoelt voor docenten LO in het voortgezet onderwijs die Ultimate Frisbee willen aanbieden aan de onderbouw van het voortgezet onderwijs (klassen

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 3 Geven van trainingen

Basketball Trainer/ Coach 3 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 3.1 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 3.2, KSS 3.3 en KSS 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

OPDRACH TE N B I J TH E M A 4

OPDRACH TE N B I J TH E M A 4 OPDRACH TE N B I J TH E M A 4 COM MU N I C A TI E Eén blik en ik weet genoeg. INLEIDING In je toekomstige beroep communiceer je de hele dag: met cliënten, collega s, leidinggevenden, ouders, verzorgers.

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Basketbal Opleidingsplan U16. Opgesteld door: Robert de Wit E-mail: robertdewit.basketbal@live.nl. 2010-2013 Versie 3.0

Basketbal Opleidingsplan U16. Opgesteld door: Robert de Wit E-mail: robertdewit.basketbal@live.nl. 2010-2013 Versie 3.0 Basketbal Opleidingsplan U16 Opgesteld door: Robert de Wit E-mail: robertdewit.basketbal@live.nl 2010-2013 Versie 3.0 Geplaatst op de volgende websites (blog): www.robertdewit.wordpress.com Leeftijdscategorieën:

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent een wedstrijd te analyseren.

Nadere informatie

Trainingvoorbereiding formulier Trainer Coach Veldvoetbal

Trainingvoorbereiding formulier Trainer Coach Veldvoetbal Trainingvoorbereiding formulier Trainer Coach Veldvoetbal Training plannen op middellange termijn. COACH TEAM TEAMFUNCTIE TEAMTAAK SPEELVELDGEDEELTE ROL TEGENPARTIJ DOELSTELLING Mitchel Valkhof B Aanvallen

Nadere informatie

KNWU Juryopleidingen. Joey Ermens

KNWU Juryopleidingen. Joey Ermens KNWU Juryopleidingen Joey Ermens Programma Doelstelling presentatie Samenhang nieuwe opleiding Niveau indeling Toetsdocumenten Inrichting opleiding Proces commissaris opleiding De rollen Vragen Doelstelling

Nadere informatie

Overtuigend en Ontspannen Presenteren

Overtuigend en Ontspannen Presenteren Overtuigend en Ontspannen Presenteren Trainers 13 april 2016 Saskia Slotboom Hettie van den Hoeven Saskia Slotboom 2016 2 Training Presenteren Training Presenteren Tools en praktische tips om: Voorstellen

Nadere informatie

Uitgangspunt: plezier en ontwikkelen staan bovenaan. Daarna komt het winnen. Hoe bereiken we dit?

Uitgangspunt: plezier en ontwikkelen staan bovenaan. Daarna komt het winnen. Hoe bereiken we dit? Technisch jeugdplan Met plezier leren voetballen. Plezier en spelvreugde staan voorop, maar we willen spelers beter leren voetballen, waarbij het principe dat techniek de basis van het voetbalspel is,

Nadere informatie

Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach

Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach Den Dolder, mei 2014 Versie: 2 Auteur(s): Anna Hulsebosch/Joke Gierveld Het programma en de bijbehorende opleiding TOPs! is een programma voor jongens en meisjes

Nadere informatie

Praktische Informatie NLP Trainer Opleiding

Praktische Informatie NLP Trainer Opleiding Praktische Informatie NLP Trainer Opleiding Opleiding tot INTERNATIONAL CERTIFIED NLP TRAINER Algemeen De gehele opleiding tot gecertificeerd NLP trainer is gebaseerd op het NLP trainersmodel van het New

Nadere informatie

Overtuigend en Ontspannen Presenteren

Overtuigend en Ontspannen Presenteren Overtuigend en Ontspannen Presenteren voor technische professionals 20 juni 2013 Jullie doelen? Workshop Presenteren Minder zenuwen bij presentaties Makkelijker contact met het publiek Wat wél en beter

Nadere informatie

Trainingsprogramma van 12 weken voor (beginnende) recreanten

Trainingsprogramma van 12 weken voor (beginnende) recreanten VIEW PRE Trainingsprogramma van 12 weken voor (beginnende) recreanten Inhoud Introductie 5 1. De START-trainer 6 Ÿ De trainer en trainingstijden Ÿ Aanmelding nieuwe (recreanten)leden 2. Groepsindeling

Nadere informatie